Diagnoză privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor

Page 1

Consiliul Tineretului din Rom창nia

-

diagnoza

PRIVIND UTILIZAREA SI , ALOCAREA FONDURILOR DESTINATE TINERILOR

www.eeagrants.org

www.fondong.fdsc.ro

www.cpedu.ro

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.