Page 1

ADAB MENJAGA ORANG SAKIT Bahagian

Tajuk kecil

Cadangan Soalan

Sifat dan Cara Hidup Islam Adab dalam kehidupan seharian

Adab Menjaga Orang Sakit 1. Menerangkan sebab perlu beradab ketika menjaga orang sakit 2. Menjelaskan sikap yang perlu diamalkan ketika menjaga orang sakit 3. Menghuraikan akibat tidak beradab ketika menjaga orang sakit

Hukum meziarahi dan menjaga orang sakit

Fardhu Kifayah

‫ص َّلى‬ َ ‫ل هللا‬ ُ ‫ن َرسَُ ْو‬ َّ ‫عَ ْنُه َا‬ َ ‫هللا‬ ُ َ ‫ض‬ ‫ي‬ ِ‫ة َر ى‬ َ ‫هَرَ ْيَر‬ ُ ‫ى‬ ْ َ ‫ن َاىِب‬ ْ َ ‫ع‬ َ ٌ ‫م ر‬ ‫س‬ ْ َ َ‫م خ‬ ِ‫سىِل ى‬ ْ َ ‫م‬ ُ ‫ى امل‬ َ ‫عل‬ َ ‫م‬ ِ‫سىِل ى‬ ْ َ ‫م‬ ُ ‫ق َ ْامل‬ ُّ ‫ح‬ َ :‫لح‬ َ ‫م َقلا‬ ْ َ ‫س َّل‬ َ ‫عَلَ ْيىِه َو‬ َ ‫هللا‬ ُ ‫جلاَبُة‬ َ ِ‫جَنلاىِئْزَ ْ َوإ ى‬ َ ‫ع َ ْامل‬ ُ ‫ض َوإ ىَِ ْتَبلا‬ ِ‫مىِرَ ْي ى‬ َ ‫ة َ ْامل‬ ُ ‫عَيلاَد‬ ِ‫م َو ى‬ ِ‫سال َ ى‬ َّ ‫َرد ُّ امل‬ ِ‫ط ى‬ ‫س‬ ِ‫علا ى‬ َ ‫ت امل‬ ُ ‫مَ ْي‬ ِ‫َوتَ ْث ى‬

ِ‫عَو ى‬ ‫ة‬ ْ َ َّ ‫املد‬

Maksudnya; Daripada Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah saw telah bersabda; Tanggungjawab seorang muslim kepada muslim yang lain ada lima perkara iaitu menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, memenuhi jemputan dan mendoakan orang yang bersin.


Adab menjaga orang sakit

Aspek Rohani

Memberi peringatan bahawa sakit itu adalah sebahagian ujian Allah swt Menasihati pesakit supaya tabah dan sabar menghadapi ujian Mengingatkan pesakit supaya melakukan solat lima waktu Membantu pesakit menjalankan kewajipan kepada Allah swt seperti membnatu mengambil wudu’ Mengingati pesakit supaya sentiasa mengingati Allahs wt

Aspek Emosi

Menggunakan tutur kata dan bahasa yang lembut Memahami keperitan menanggung kesakitan Sabar dan mendengar rungutan dan tingkahlaku pesakit Melayan pesakit dengan mesra dan menunjukkan muka yang manis

Memastikan kebersihan pesakit Aspek Fisikal

Menghantar pesakit ke tempat rawatan yang sesuai Mengingatkan pesakit supaya makan ubat mengikut jadual Memberi kerehatan yang secukupnya Bertanya tentang keinginan dan keperluannya


Mewujudkan silaturrahim sesama umat Islam

Meringankan penderitaan yang dialami pesakit

HIKMAT BERADAB DENGAN PESAKIT

Memberi keinsafan supaya mensyukuri nikmat dan kesihatan diri

Memenuhi tanggungjawab diri kepada keluarga, sahabat dan jiran yang sakit

Melahirkan sifat perihatin kepada golongan yang lemah

Ketika mendegar sesuatu musibah atau kematian ucapkanlah; Maksud hadis: Apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, hendaklah kamu memperkatakan perkara yang baikbaik, kerana sesungguhnya malaikat mengucap amin terhadap apa yang kamu katakan itu

َ ‫عَ ْو‬ ِ‫نى‬ ُ ‫ج‬ ِ‫ا َّنلا ىِمللىِه َوىِا َّنلا ىِاَملَ ْيىِه َرا ى‬ Sesunguunya kami milik Allah dan kepada Allahlah kamik akan dikembalikan

PERHATIA N Segala kesenangan dan kesusahan hidup merupakan ujian daripada Allah terhadap hambanya. Oleh itu orang mukmin hendaklah sentiasa mengingati Allah dan bersabar ketika menerima ujian tersebut

Adab4adabmenjagaorangsakit  
Adab4adabmenjagaorangsakit