Page 126

9. Sınıf İnsanın böyle bir kitabın rehberliğinden yararlanabilmesinin en temel şartı, okuduğu metnin içeriğini ve gösterdiği yolu doğru anlamaktır. “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”1 ayeti, Kur’an’ın anlaşılmak için indirilmiş bir kitap olduğunu vurgulamaktadır.

Beyin Fırtınası Yapalım Kur’an’ı anlayarak okumanın önemi nedir? Bu konuda beyin fırtınası yapınız. Sonuçları tahtaya yazınız. Kur’an’ın bize bildirdiğine göre Yüce Allah, vahiy yoluyla insana doğru bilgiyi ulaştırmıştır. Evreni algılayabilmesi için ona duyu organları vermiştir. Vahiy ve duyularıyla algıladıkları üzerinde düşünüp değerlendirme yapabilmesi ve böylece doğru inanca ulaşabilmesi için de onu akıl yeteneğiyle donatmıştır. İnsanın, ancak böyle bir bilgi ve inanca dayandığında kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa yararlı olacak davranışlar sergileyeceğini bildirmiştir. Ele aldığı konular ve getirdiği hükümler ile Kur’an, rehberlik ettiği insanda şu üç temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir: 1. Doğru bilgi 2. Doğru inanç 3. Doğru davranış 1.1. Doğru Bilgi Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçeklere bilgi denilmektedir.2 İnsan; düşüncelerini, kararlarını, davranışlarını ve hayatını sahip olduğu bilgilerle şekillendirir. Dolayısıyla insanın düşünce, karar, inanç ve davranışlarının doğru olması için bilgilerinin sahih olması gerekmektedir. Doğru bilgi, insan aklını doğru sonuçlara ulaştırmada vazgeçilmez bir kılavuzdur. Aklın doğruyu bulabilmesi, sağlıklı bir noktadan hareket etmesine bağlıdır. İnsana doğru bilgileri ulaştırarak onu yanlış inanç ve davranışlara karşı uyarmak Kur’an’ın temel amaçlarındandır. Kur’an’a göre doğru bilginin kaynakları; vahiy, akıl ve duyulardır.3 Bizatihi vahiy, insana yaratıcısını, Allah’a kulluk etmenin, verdiği nimetlere şükretmenin yollarını öğretir. Evren ve evrendeki varlıklar hakkında bilgi verir. İnsanın anne-babasına, yakınlarına, eş ve çocuklarına karşı sorumluluklarını açıklar. İnanç, ahlak ve sosyal hayatla ilgili evrensel ilkeler belirler. İnsan algısının ötesinde olan kıyamet ve ahiret hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir. Kur’an, insanın dünya ve ahiretiyle ilgili yeterli bilgileri vermekle birlikte insana gerekli bilgileri tek tek ve hazır olarak sunan bir kitap değildir. O, temel ilkeleri belirler, önemli konulara dikkat çeker, örnekler verir. Akıl için gerekli verileri sunduktan sonra insandan aklını kullanmasını bekler. Kur’an’a göre vahyin gösterdiği yönde hareket eden akıl ve duyular da doğru bilginin kaynağıdır. 1 Sâd suresi, 29. ayet. 2 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, s. 294. 3 Mülk suresi, 10, 22. ayetler; Bakara suresi, 171. ayet; A’râf suresi, 179. ayet. 126

Kuran - Ders Kitabi ( Imam-Hatip Liseleri )  

DERS KİTABI İMAM-HATİP LİSELERİ YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI .........................., 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you