Lincona liimide tootekataloog

Scroll for more

Page 1

LIIMIDE KATALOOG Silekatete liimid Vaipkatete liimid Puitpõrandate liimid

lincona.ee


SISUKORD TERMINID

3

KKK

5

643

9

611

10

522

11

523

12

528

13

SILEKATETE LIIMID

EUROSTAR FIBRE

EUROSTAR LINO PLUS

EUROSAFE TACK

EUROSTAR TACK EC

EUROSTAR ALLROUND

KIILTO

EXTRA

14

546

15

140

16

609

17

541

18

642

19

425

20

R848T

21

QUANTUM T

22

EUROFIX TACKIFIER

EUROMIX PU PRO VAIPKATETE LIIMID

EUROSTAR TEX

EUROFIX ANTI SLIP

EUROFIX TACK PLUS

EUROFLEX STANDARD PUITPÕRANDATE LIIMID


SISUKORD

TERMINID Mis on tööaeg, tuuldumisaeg, kuivamisaeg? Tuuldumisaeg – aeg, mille jooksul üleliigne vesi liimist aurustub. See on väga oluline just dispersioonliimide puhul. Kui liimil ei lasta piisavalt tuulduda, võtab kuivamine peale katte paigaldamist rohkem aega ja on oht, et katte alla tekivad mullid. Tuuldumisaeg sõltub ruumi temperatuurist, õhuniiskusest ja liimikihi ühtlusest, seepärast on oluline teha lihtne sõrmetest – sõrmega liimi pinda katsudes ei tohi liim jääda sõrme külge. Lisaks kuivamisajale mõjutab tuuldumisaeg ka lõpptulemust. Kui liimil pole lastud piisavalt tuulduda, võivad paigaldatud kattele tekkida muljumisjäljed. Kokkuvõtvalt on tuuldumisaeg oluline, et: 1) vähendada kuivamisaega, 2) parandada liimi algnaket, 3) hoida liimi jälge, mis ei lase peale katte paigaldamist muljumisjälgedel tekkida. NB! Liiga pika tuuldumisaja tagajärjel tekivad nähtavad liimikammi jäljed, mida rullimine enam ei suuda laiali suruda. Tööaeg – aeg, mille jooksul on võimalik katet liimile paigaldada. Pärast tööaega ei pruugi liim enam kattega nakkuda. Dispersioonliimidel on see aeg suhteliselt pikk, 2-komponentsetel liimidel pigem lühike. Vaata lähemalt liimide tutvustusest. Kuivamisaeg – aeg, pärast mida võib põrandat hakata kasutama. Eriti oluline on seda jälgida siis, kui põrandakattel on vaja teha jätkutöid, näiteks paigaldada keevisnöör. 24 tunni jooksul saavutab liim 80% oma tugevusest. Peale seda võib hakata põrandat kasutama, näiteks mööbli sisse viia jne. 72 tunni jooksul saavutab liim 90% ning 28 päevaga 100% oma tugevusest.

Millised on liimimismeetodid? Märgliimimine (wet set) – põrandakate paigaldatakse liimile, kui see on veel märg. Kasutatakse näiteks linoleumi, harvem vaipade ja LVT liimimisel. Nakkeliimimine (pressure sensitive bonding) – peale liimi aluspinnale kandmist tuleb lasta sellel sõltuvalt liimist tuulduda. Tuuldumisaeg võib olenevalt liimist olla kuni 12 tundi (näiteks seinakatte liimimisel). Veendumaks, et tuuldumisaeg on piisav kasuta „sõrmetesti“. Nakkeliimimine sobib tõstetavale põrandale, metallile, keraamilistele plaatidele ja muudele mitteimavatele aluspõrandatele. Samuti sobib see seintele liimimiseks. Erinevalt märgliimimisest on selle meetodiga liimides algnake oluliselt parem ja kate ei vaju seinalt maha. Kontaktliimimine (contact bonding) – kontaktliimimisel kantakse liim mõlemale pinnale, nii aluspinnale kui ka liimitavale materjalile. Kontaktliimimisel tuleb kanda liim pindadele ja jätta need tuulduma. Tuuldumisaeg võib olenevalt liimist olla kuni 12 tundi (näiteks seinakatte liimimisel). Kontaktliimimist kasutatakse näiteks soklite, treppide ja seintele liimimise korral. PVC seina liimimisel kasutatakse kontaktliimimist paani ülemise 30 cm laiuse riba liimimiseks. Ülejäänud paani võib liimida nakkeliimimise meetodil. Kontaktliimimisel tuleb meeles pidada, et peale pindade nakkumist on parandusi teha praktiliselt võimatu. Seega tuleb olla tähelepanelik.

3


TERMINID

SISUKORD

Millised on imavad ja mitteimavad aluspõrandad? Seda on väga lihtne kontrollida, kui aluspõrandale natuke vett valada. Kui see 5–10 minuti jooksul imendub, siis on aluspõrand imav, vastasel juhul on tegu mitteimava aluspõrandaga. Nn kopterbetooni (sinine betoon) tuleb tehniliselt käsitleda mitteimava aluspõrandana, mis ei sobi ühegi katte aluspõrandaks. Seetõttu tuleb kopterdatud betoon enne põrandakatte paigaldamist teemantsegmentidega üle lihvida, et tagada nake ja normaalne betooni kuivamise protsessi jätkumine.

Kuidas puitpõrandate liimid jaotuvad? Elastsed liimid – tõmbetugevus 1–2 N/mm² kohta ning nihkevenivus vähemalt 1 mm. Soovitame kasutada kihiliste parkettide ja mosaiikparketi paigaldamiseks. Elastne liim on näiteks Bona R848T. Kõva-elastsed liimid – tõmbetugevus vähemalt 2 N/mm² kohta ning nihkevenivus vähemalt 0,5 mm. Soovitame kasutada suuremõõduliste kihiliste parkettide, keerukate mustrite, liist-, industriaal-, massiiv- ja ristlõikeparketi paigaldamiseks. Näiteks Bona Quantum T kuulub vahetult peale paigaldamist kõva-elastsete liimide gruppi. 6 kuu jooksul kuivab liim edasi, saavutades tõmbetugevuseks üle 3 N/mm². Pärast seda kuulub liim omaduste poolest kõvade liimide gruppi. Kõvad liimid – tõmbetugevus üle 3 N/mm² kohta. Soovitame kasutada ülisuurte plankude paigaldamiseks, näiteks BOEN Chalet. Kõvad liimid on näiteks Bona Titan ja Bona Quantum T 6 kuu möödudes.

ELASTNE

KÕVA-ELASTNE

KÕVA

Mis on tõmbetugevus?

pindala 600 mm² (26,1 x 23 mm)

Jõud, mille rakendamisel liimi ühendus katkeb. a) Liimitud ala pindala 600 mm² (26,1 x 23 mm) b) jõud = 1800 N

jõud = 1800 N

Mis on nihkevenivus?

liimi paksus: 0,99 mm

Nihkevenivus näitab liimi elastsust ehk mitu millimeetrit liim laudade liikudes järgi annab enne, kui liimi ühendus katkeb. a) liimi paksus: 0,99 mm b) nihkevenivus: 2,79 mm

nihkevenivus: 2,79 mm

4


SISUKORD

KKK Miks on tugev liimikammi jälg hea? Tugev liimikammi jälg annab liimitud kattele parema mõõdupüsivuse. Eriti oluline on see näiteks LVT liimimisel, kuna LVT plangud kipuvad temperatuuri muutudes oma mõõte muutma. Sõltuvalt konkreetse LVT koostisest võib ulatus küll varieeruda, kuid selle neutraliseerimiseks on vaja väga tugevat liimijälge, et liim ei kaotaks ruumala ning seeläbi hoiaks katte mõõdupüsivana ja paigal. Tänu tugevale liimikammi jäljele on liim katte all ühtlaselt jaotunud, mille tulemusena ei jäta rasked esemed maha muljumisjälgi. Tugev liimikammi jälg on Eurocoli 611, 643, 528, 609 ja Bona T seeriasse kuuluvatel liimidel.

Külmumiskindlus – millest see sõltub? Külmumiskindlus viitab kindlasti teatud lahustisisaldusele. Kui liim sisaldab lahustit, siis ei ole ta miinuskraadidele tundlik.

Millega liimida, kui põrand peab hiljem taluma miinuskraade? Ennekõike on põrandakatete liimid mõeldud sisetingimustes kasutamiseks, kuid pärast lõpliku kuivamist taluvad ka miinuskraade. Eriti ekstreemsetes tingimustes (nt sadamas reisijate tuubustes) soovitame kasutada Eurocol 140 Euromix PU liimi. 2-komponentsete liimide puhul ei tohi ruumi temperatuur kuivamise ajal langeda.

Kas kõiki liime on võimalik tellida IMO sertifikaadiga? IMO sertifikaadiga on võimalik tellida kolme liimi: universaalsete liimidena Eurocol 640 IMO ja 540 IMO ning fiksaatorliimina Eurofix 642 IMO.

Mis juhtub, kui liimi on liiga vähe? Liiga palju? PVC puhul on liigse liimihulga korral oht, et liimikammi jäljed jäävad läbi katte näha. LVT puhul on oht, et liigne liim tuleb läbi vuugi katte pinnale. Linoleumi paigaldamisel on sagedasem probleem liiga väike kogus liimi. Kui liimi on kasutatud alla ettenähtud normi, siis tekivad linoleumi alla mullid. Nn „linomulle“ saab parandada Eurocol 520 linodoktoriga. Kõigi teiste katete puhul kehtib reegel: kui liimi on liiga vähe, siis ei pruugi kate olla korralikult maha liimitud ja tuleb lahti. Õige liimihulga puhul peaks katet üles võttes olema „liimijäägid“ näha nii aluspõrandal kui ka põrandakattel.

Mis juhtub, kui kasutada vale liimikammi? Kasutades vale liimikammi ei ole liimihulk õige. Selle tõttu võivad tekkida probleemid liigse või ebapiisava liimihulgaga (vaata eelmist punkti).

Kui tihti tuleb vahetada liimikammi? Liimikammi eluiga sõltub aluspõranda abrasiivsusest. Keskmiselt on liimikammi eluiga umbes 30–40 m² ühe külje kohta. Seega peaks liimikammi vahetama vähemalt 80 m² tagant. NB! Liimikammi kulumisel ei ole tagatud katte kinnitamiseks vajalik liimihulk!

5


SISUKORD

KKK

Mis juhtub, kui aluspõrand ei ole korralikult ette valmistatud? Korrektne aluspõrand määrab kogu lõpptulemuse kvaliteedi. Kui aluspõrand ei ole korralikult ette valmistatud, võib materjal lahti tulla, tekkida ebameeldiv lõhn ning katte pinnale võivad tekkida laigud. Aluspõrand peab olema paigaldusvalmis – st puhas, kuiv, tugev, sile ja stabiilne. Liim peab sobima aluspõrandaga. Isetasanduvad põrandad, tsement- ja anhüdriitpõrandad (kipsivalu) ning ebatasased, siniseks koperdatud ja vanemad aluspinnad tuleb lihvida, et tekiks tugev ja nakkuv pind. Kui aluspind ei ole sile, võib liimikiht olla põrandal ebaühtlane ja sellega seoses võib olla liimi tuuldumis- ja kuivamisaeg ebaühtlane. Selleks, et tagada õige liiminake aluspõrandaga ei tohi pind olla liiga imav. Aluspõranda kvaliteeti saab parandada lihvimise, tasandussegu ja kruntide abil. Küsi lisainfot konsultandilt ja paigaldajalt.

Mis juhtub, kui aluspõranda niiskus on liiga kõrge? Tulemused võivad olla erinevad. Võib tekkida ebameeldiv lõhn, sest niiskus reageerib betooni lisaainetega (alküüdidega betoonis), mis hakkavad lagunema ja eraldama gaase. Lõhna tekitav gaas on aluseline ja reageerides liimiga muudab selle püdelaks või seebiseks. Teiseks võivad tekkida mullid või kerkivad katte servad üles (nt LVT ja parketi puhul võivad plangu servad üles tõusta). Betooni niiskus sõltub paljudest teguritest, kuid muu hulgas kaltsiumkloriidi hulgast betoonis. Saksamaal on kaltsiumkloriidi lubatud lisada ainult 5% (siis kuivab kiiresti), Skandinaavias aga 20%, mis tähendab, et kuivamise aeg on pikem. Kuivamist ja betooni niiskust mõjutavaid tegureid on teisigi, seepärast peab enne katte paigaldamist aluspõranda niiskuse alati üle mõõtma, et võimalikke ohte ja probleeme ennetada. Vajadusel tuleb paigaldada hüdroisolatsioon (nt keldrikorrusel, kui see maja konstruktsioonis puudub) või kasutada niiskustõket.

Millised liimid sobivad põrandaküttele? Kõik Lincona portfellis olevad liimid sobivad põrandaküttele, välja arvatud Eurocol 522 ja 622, kui nendega paigaldatakse LVT-d.

Milliseid liime saab kasutada seinale liimimiseks? Sobivad kontakt- ja nakkeliimimiseks mõeldud liimid Eurocol 522 ja 622, samuti linoleumile mõeldud Eurocol 611. Korgi liimimiseks sobib Eurocol 530, millega saab liimida nii põrandale kui seintele. Korgiliimi veesisaldus peab olema väga madal, muidu hakkab kork paisuma. Eurocol 642 ja Kiilto Extra on mõeldud õhukestele PVCseinakatetele.

Mis on nakketugevuse ja tõmbetugevuse vahe? Nakketugevus on liimi või viimistluskatte pinnale kinnitumise määr. Tõmbetugevus on tõmbekatsel esinev suurim pinge, mille korral nake ei katke. Linoleumi jaoks peab nakketugevus olema vähemalt 0,5 N/mm². PVC jaoks peab nakketugevus olema vähemalt 1 N/mm². Kui nakketugevus on kõrgem, siis ei juhtu midagi, ainult põrandakatete vahetamisel on katteid raskem eemaldada. Rullmaterjalide liimide nakketugevus määratakse EU normiga ja see on Eurocoli liimide puhul alati normi piires. Seetõttu ei ole seda eraldi välja toodud ka tootekaardil.

Mis on fiksaatorliimi ja liimi vahe? Neil on erinevad nakketugevused. Fiksaatorliimi nakketugevus on 0,5 N/mm² ja liimil 1 N/mm².

Mis juhtub, kui dispersioonliim läbi külmub? Dispersioonliimidel ei ole peale külmumist naket. See muutub venivaks ja püdelaks materjaliks, kus vesi ja liim teineteisest eralduvad.

Kas on olemas EC1 sertifikaadiga külmumiskindel liim? Kuna külmumiskindel liim sisaldab alati lahustit, ei ole EC1 sertifikaat võimalik.

6


KKK

SISUKORD

Millele viitab EMICODE, GISCODE, VOC, LEED ja M1? EMICODE – on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandard, mis tunnustab kaasaegseid, lahustivabasid ja madala emissiooniga tooteid. Kokku on kolm emissioonitaset: EC2, EC1 ja EC1 PLUS. Mida madalam on emissioonitase, seda „tervislikum“ on ruumikliima. GISCODE – kõik tooted, millel on teatud ühised ohtlikud omadused, määratakse GISCODE süsteemis erinevatesse kategooriatesse. See loob kasutajale läbipaistvuse ja ülevaate. GISCODE võimaldab kiiresti selgeks teha, kas on vaja võtta kasutusele kaitsemeetmeid või järgida teatavaid kasutuseeskirju. Kategooriaid on kokku 16. VOC – Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) on orgaanilised ühendid, mis paisatakse õhku tööstuslikest allikatest ning mida peetakse peamisteks sise- ja välisõhu saastajateks. LOÜ sisaldus on tihti mõõdetud siseõhus kõrgemaks kui välisõhus. LOÜ-de allikaid on mitmeid. Liimpuidust pressitud mööbel, PVC-materjalid, värvid, lakid ja poleerimisvahendid on ühed vähestest LOÜ-de tekkeallikatest. LOÜ-de kontsentratsioon õhus sõltub õhutemperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest, inimeste tegevustest ja ventilatsioonist. Neid võib tunda lõhnana või ka mitte. VOC-tase mg/m3 3 0 kuni 0,3 mg/m 0,3 kuni 0,5 mg/m3 0,5 kuni 1 mg/m3 1 kuni 3 mg/m3

Ohutase Madal Rahuldav Marginaalne Kõrge

LEED – (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnasäästlike hoonete sertifitseerimissüsteem, mis annab kolmandatele isikutele kinnituse, et hoone või kogukond on projekteeritud ja ehitatud, järgides norme. Selle eesmärk on parandada tulemust kõigis olulistes mõõdikutes: energiasääst, vee tõhus kasutus, süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine, sisekeskkonna kvaliteedi parandamine, vastutustundlik ressursside kasutamine ja teadlikkus nende mõjude suhtes keskkonnale. Kokku on 4 taset: sertifitseeritud, hõbe, kuld ja plaatinum. M1 – Sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale klassifitseeritakse nende emissioonitaseme alusel. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate – Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) klassifitseerib ehitusmaterjalid kolme rühma. Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. M2-klassi materjalidest eraldub ühendeid mõõdukalt ja M3-klassi kuuluvaid materjale ei ole kas kontrollitud või nad ei vasta emissioonikoguste rangetele nõuetele. M1-klassi annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information Foundation) materjalidele, mis on edukalt läbinud laborikatsed. Materjalide puhul kontrollitakse orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete sisaldust. Tipp-professionaalide töörühm hindab ka toote lõhnaemissiooni. Kõik katsed tehakse nelja nädala jooksul pärast toote turuletoomist.

Mida teha, kui tundub, et liimiga on midagi valesti? Kahtluste korral palume alati katkestada töö ning saata müügiarve ja partii numbri. Veel parem, kui on võimalik saata pilt pakendi sildist.

Kuidas teha kindlaks, kas krunt liimiga sobib? Kui tegu ei ole sama tootja krundi ja liimiga, siis uurige sobivust edasimüüja või maaletooja käest.

Kuidas käituda, kui pole kindel, kas aluspõrand on krunditud? Kui pole kindel, kas aluspõrand on krunditud, siis on kõige turvalisem aluspõrand üle lihvida.

7SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

643

EUROSTAR FIBRE

34.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

See liim on välja arendatud spetsiaalselt paigaldusfirmade jaoks, kellel on väga palju erinevate katetega objekte ja kes ei soovi iga katte jaoks erinevat liimi osta, sest fiibertugevdatud dispersioonliim on sobilik kõikidele silekatetele. Fiibertugevdus tagab liimile eriti tugeva nakke ja stabiilsuse. Liim on Lincona valikus ennekõike kummikatete liimimiseks. Liimida saab kuni 4 mm paksusega kummikatteid ainult imavatele aluspindadele. Mitteimavatele pindadele nii sees kui ka väljas tuleb katted paigaldada Eurocol 140 Euromix PU-ga. Paksemate kui 4 mm kummikatete liimimiseks 643 ei sobi. Siis tuleb kasutada samuti Eurocol 140 Euromix PU-d. Hästi tugeva liimivuugiga, mis tagab, et katte servad jäävad ilusti maha. Kummikatte liimimisest ülejäänud liimi saab kasutada kõigi silekatete liimimiseks.

Liimitavad materjalid

LVT, linoleum, PVC, nõelvilt, vaipkatted, kuni 4 mm kummikate

Pakendi kogus

6 kg

Liimi hind €/kg

5,82 €

Liimi hind €/m2

Liimikulu g/m2

Liimikamm

A1–A2 1,16–1,75 €/m2 B1–B2 2,62–3,20 €/m2 A1–A2 200-300 g/m2 B1–B2 450-550 g/m2 A1–A2 LVT, kodu-PVC, kumm B1–B2 nõelvilt, linoleum

Tuuldumisaeg

10–30 min

Tööaeg

~30 min

Kuivamisaeg

48–72 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75%, soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

märg- ja nakkeliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

9


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

611

EUROSTAR LINO PLUS

66.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Lincona valikus ennekõike linoleumi liimimiseks, kuid mõeldud ka naturaalsest kiust vaipade ja naturaalsest kiust tagapõhjaga materjalide liimimiseks (jute, 80% vill / 20% polüamiid). 25% väiksem kulu võrreldes teiste linoleumiliimidega. See tagab väiksema kulu m² kohta nii mahus kui ka hinnas ning väiksema liimikoguse, mida objektile tassida. Näiteks Eurocol 611 kulu on 230–290 g/m², erikaaluga 1,1 g/cm3vs. Eurocol 418 kulu 400–450 g/m², erikaaluga 1,3 g/cm.3 Vähendatud veesisaldus, mis vähendab linoleumi kokkukuivamise riski. Juhul kui linoleumirullil on tootmisprotsessi käigus tekkinud laine, siis sellel kohal on soovitatav kasutada kontaktliimimist Eurocol 611 linoliimiga (st liim kahele poole). Kanna liim linoleumi tagaküljele pahtlilabidaga ja põrandale B1 kammiga ning nendele kohtadele aseta raskus. Linoleumi ja nõelvildi puhul kasutada märgliimimist alati imaval aluspinnal; paanide servad tuleb alati enne paani mahaliimimist ülekatte meetodil trimmida. Selle tegemata jätmist loetakse oluliseks paigaldusveaks, mida on lihtne tuvastada paani laiust mõõtes. Kui liimi on kasutatud alla ettenähtud normi, siis tekivad nn „linomullid“. Neid saab parandada Eurocol 520 linodoktoriga.

Liimitavad materjalid

linoleum, kork, sisal, nõelvilt, jute tagapõhjaga vaibad, LVT

Pakendi kogus

11 kg

Liimi hind €/kg

6,09 €

Liimi hind €/m2

1,58–1,77 €/m2

Liimikulu g/m2

260–290 g/m2

Liimikamm

B1–B2

Tuuldumisaeg

~20 min

Tööaeg

~20 min

Kuivamisaeg

48–72 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakke-, märg- ja kontaktliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

10


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

522

EUROSAFE TACK

85.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Universaalne liim, mis sobib erinevate silekatete paigaldamiseks. Lincona valikus on Eurocol 522 peamiselt ühiskondliku PVC, kodu-PVC ja vinüülsisali paigaldamiseks.

Liimitavad materjalid

PVC (sh PVC liimimine PVC peale), kodu-PVC, LVT, vinüülsisal, lateks ja polüuretaanvahust põhjaga vaip

Pakendi kogus

20 kg

Liimi hind €/kg

4,30 €

Liimi hind €/m2

0,95–1,17 €/m2

Liimikulu g/m2

220–270 g/m2

Sobib PVC ülespöörete ja katete seintele liimimiseks, kuna Eurocol 522 on sobiv kontaktliimimiseks. Pikk tööaeg – kuni 90 min. Liimi saab kuuma õhuvooluga taasaktiveerida (pinnatemperatuur 70–80 °C). See tähendab, et liim ei ole termostabiilne ega sobi LVT-/PVC-plaatide liimimiseks suurte akendega ruumidesse. Päikese soojus aktiveerib liimi ja LVT/PVC-plaadid tulevad põrandalt lahti/nihkuvad paigast. Et vähendada PVC-katte alt liimikammi jälje väljajoonistumise riski, on võimalus enne katte paigaldamist liimikammi jäljed liimise rulliga üle rullida. Kammijälje üle rullimist kasutatakse ka tuuldumisaja lühendamiseks, kui ruumi õhuniiskus on liiga kõrge. Eurocol 522-l ei ole EC1 sertifikaati, kuna see sisaldab naturaalseid vaike, mis pikendavad tööaega. EC1 sertifikaat on olemas analoogsel liimil Eurocol 622. Samuti annavad vaigud liimile haihamba efekti (shark teeth). See tähendab, et kui kate maha liimida ja proovida seejärel üles tõmmata, ei tule see lahti või tuleb lahti eriti raskelt. Katte ja aluspinna vahele tekivad liimist justkui hai hambad. Eurocol 522 külmumiskindel variant on Eurocol 578. Kontrolli enne paigaldamist, kas rullist lõigatud paanid tuleb erisuunaliselt paigaldada! Enamik monotoonsete mustritega PVC-paane tuleb ümber keerata, samal ajal kui mustriliste PVC-de ja vinüülsisalite paanid paigaldatakse ühes suunas.

Liimikamm

A1–A2 PVC, LVT B2 vaip

Tuuldumisaeg

10–90 min

Tööaeg

kuni 90 min

Kuivamisaeg

24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakke-, märg- ja kontaktliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

Niinimetatud kopterbetoon (sinine betoon) tuleb enne põrandakatte paigaldamist teemantsegmentidega üle lihvida, et tagada nake ja normaalne betooni kuivamise protsessi jätkumine. Mitteimavale aluspõrandale (nt vana PVC-kate, metall) liimides tuleb lasta enne katte paigaldust liimil tuulduda.

11


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

523

EUROSTAR TACK EC

100.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Elektrit juhtiv liim (<3 x105 Ω), mis on Lincona valikus elektrit hajutava ja juhtiva PVC paigaldamiseks. Lisaks tuleb kasutada vasklinti, mis tekitab paanide vahel maandusringi ja ühendab kõik maandusega. Vasklindi all tuleb kindlasti kasutada elektrit juhtivat liimi.

Liimitavad materjalid

elektrit juhtiv PVC, vaip

Pakendi kogus

12 kg

Sobib ka tekstiilpõrandakatete liimimiseks.

Liimi hind €/kg

8,41 €

Liimi hind €/m2

2,10–3,37 €/m2

Liimikulu g/m2

250–400 g/m2

Liimikamm

S1–S2

Tuuldumisaeg

10–15 min

PVC liimimiseks tuleb kasutada S1 liimikammi ja vaiba liimimiseks ZL S2 liimikammi. Liimides tuleb jälgida, et grafiidiosakesed jaotuksid liimi sees ühtlaselt.

Tööaeg

~20 min

Kuivamisaeg

48 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

12


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

528

EUROSTAR ALLROUND

53.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Termopüsiv ja plastifikaatorikindel liim, mis sobib LVT, PVC, kodu-PVC, vinüülsisali ja plaatvaiba liimimiseks. Lincona valikus on see liim ennekõike LVT liimimiseks. Plastifikaatorikindlus on oluline LVT liimimisel, kuna erinevad tootjad kasutavad LVT tootmisel täiteainena erinevas koguses plastifikaatoreid. Seega on vaja liimimiseks plastifikaatorikindlat liimi, vastasel juhul võivad tekkida mullid. Eurocol 528 Eurostar Allround sisaldab väga vähe plastifikaatoreid ja selle tõttu on plastifikaatorite migratsioon väga väike. Täielikult plastifikaatorikindel liim on Eurocol 644 Eurostar Multi Plus.

Liimitavad materjalid

Pakendi kogus

13 kg

Liimi hind €/kg

4,15 €

Liimi hind €/m2

Liimikulu g/m2

Liimikamm

Kannatab masinaga märgpesu. Tööaeg umbes 40 minutit, mis on piisav, et LVT plangud mõõtu lõigata ja paigaldada. Turvalisem on paigaldada nakkeliimimise meetodil, sellisel juhul on tuuldumisaeg 10–20 minutit.

A1–A2 1,04–1,25 €/m2 B1–B2 1,87–2,30 €/m2 A1–A2 250–300 g/m2 B1–B2 450–550 g/m2 A1–A2 LVT, kodu-PVC B1–B2 plaatvaip, nõelvilt

Tuuldumisaeg

10–20 min

Tööaeg

~40 min

Kuivamisaeg

48 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused

Kuivamise aeg on kuni 48 tundi. Kui on vaja kiiremini sisse kolida, siis Eurocol 628 on LVT liim, mida kasutades võib LVT peal kohe pärast paigaldamist käia. LVT puhul sobib ka märgliimimine, kuna liimis olev niiskus liigub vuukide kaudu välja. Sellisel juhul tuleb aga jälgida, et LVT plangud paigast ei nihkuks.

LVT, PVC-plaat, kodu-PVC, vinüülsisalplaat, plaatvaip

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakke- ja märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

13


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

KIILTO

EXTRA 1L 3L 10 L 15 L

– 8.90 – 22.60 – 51.90 – 70.90 €/L

€/L

€/L

€/L

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Akrüüldispersioonliim PVC-põrandakatete ja plaatide paigaldamiseks, siledate ja kärgstruktuuriga PVC-katete või kummivahuga kaetud tekstiilpõrandakatete, samuti viltkatete paigaldamiseks. Kiilto Extra sobib ka raskete, üle 0,6 mm paksuste PVC-seinakatete liimimiseks imavatele ja mitteimavatele aluspindadele. Hea algnakke ja pika tööajaga. Tootel on M1 ehitusmaterjali emissiooniklassifikatsioon.

PVC (sh PVC liimimine PVC peale), Liimitavad materjalid

kodu-PVC, LVT, vinüülsisal, lateks ja polüuretaanvahust põhjaga vaip, üle 0,6 mm paksused PVC-seinakatted

Pakendi kogus

1L

3L

10 L

15 L

Liimi hind €/L

8,90 €

7,53 €

5,19 €

4,73 €

Liimi hind €/m2

0,79–1,18 €/m2

Liimikulu g/m2

200–300 g/m2

Liimikamm

A1–A2 PVC, LVT B2 vaip märgliimimine 0–20 min

Tööaeg

hiline märgliimimine 10–30 min nakkeliimimine 30–60 min

Kuivamisaeg

24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% temperatuur +18–25 °C

Liimimismeetodid

nakke- ja märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah

Sertifikaadid

M1, LEED

14


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

546

EUROFIX TACKIFIER

20.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Arendatud peamiselt erakliendi vajadusi silmas pidades, mõeldud kodu-PVC ja vaipkatete paigaldamiseks. Sobib alusvahtude paigaldamiseks vaipade alla. Omab IMO sertifikaati, mistõttu on mõeldud ka laevadele ning ühiskondlikele pindadele katete fikseerimiseks. Sobib nii imavatele kui ka mitteimavatele aluspõrandatele. Fiksaatorliim kantakse aluspõrandale ning lastakse kuivada täiesti läbipaistvaks. Alles seejärel võib liimile katte paigaldada. Kodustes tingimustes ei pea põrandakate olema väga tugevasti maha liimitud. Põrandakatte saab hiljem vajadusel suhteliselt kergesti üles võtta. Väga suur pluss on see, et maha jäänud liimijäägid saab ära pesta sooja vee ja seebiga, mistõttu sobib näiteks katete paigaldamiseks rendipindadele, kui pinnad peab samasugusena tagasi andma. Sobib ka klikitava LVT või siis loose lay LVT paigaldamiseks ruumi perimeetris, mida enamik tootjaid nõuavad, ning ka puhkudeks, kui klikitav LVT vajab liimimise näol siiski väikest tuge. Eurocol 546 aitab LVT fikseerida nii, et see ei tuleks ühendusest lahti. Oluline on silmas pidada, et ruumis ei oleks suuri maani ulatuvaid aknaid, mille kaudu päike LVT pinda tugevalt soojendada saab. Sellisel juhul tuleb siiski kasutada termopüsivat Eurocol 528 Eurostar Allround liimi.

Liimitavad materjalid

kodukatted, PVC, LVT, kodu-PVC, vaip

Pakendi kogus

3 kg

Liimi hind €/kg

6,97 €

Liimi hind €/m2

0,70–0,91 €/m2

Liimikulu g/m2

100–130 g/m2

Liimikamm

mikrofiiberrull, A1

Tuuldumisaeg

30–60 min

Tööaeg

~40 min

Kuivamisaeg

24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakkeliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

15


SILEKATETE LIIMID

SISUKORD

140

EUROMIX PU PRO

124.50 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2-komponentne liim PVC, kummi, puidu ja metalli liimimiseks ekstreemsetesse, kaasa arvatud välistesse tingimustesse. Seda on kasutatud näiteks Tallinna sadama tuubustes, kus on sisuliselt välitemperatuur. Kasutada saab ka ruumides, kus kasutatakse tõstukeid. Eurocol 140 kannatab peale liimi kuivamist temperatuuri vahemikus -40°C kuni 150°C. Katte paigaldamise ajal ja järel (kuni liimi lõpliku kuivamiseni) peab materjali ja aluspõranda temperatuur olema minimaalselt +15 °C. Peale katte paigaldamist ei tohi temperatuur 8 tunni jooksul kindlasti langeda (kuid võib tõusta; see käib kõikide 2-komponentsete liimide kohta), sest vastasel juhul kastepunkti asukoht liigub ning katte ja liimi vahele kondenseerub vesi. Veendu, et liimi mõlemad komponendid on omavahel hästi ära segatud. Kõige parem on selleks komponendid valada kolmandasse nõusse, et ämbri ääred ka segatud saaks. Segamiseks on hea kasutada mikserit.

Liimitavad materjalid

kumm, PVC, LVT, puit

Pakendi hind

124,50 €

Pakendi kogus

13.4 kg

Liimihind €/kg

9,29 €

2

Liimihind €/m

2,32–2,79 €/m

Liimikulu g/m2

250–300 g/m2

Liimikamm

A1–A2

Tuuldumisaeg

2

Tööaeg

~70 min

Kuivamisaeg

8–10 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Aluspõranda niiskus

kuni RH 85%

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus R

Sertifikaadid

GISCODE RU1 VOC 0%/0 g/l Vastupidav 2-komponentne liim,

Müügiargumendid

sobiv ekstreemsetesse tingimustesse (temperatuur ja liiklus).

16


VAIPKATETE LIIMID

SISUKORD

609

EUROSTAR TEX

55.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kiire algnake, mis on väga oluline mustriga disainvaiba paanide kokkusobitamiseks. Ainuke liim, mis sobib PA-st ehk polüamiidist nõelviltvaiba paigaldamiseks, sest Eurocol 609 ei lase vaibal kokku tõmbuda. Jute tagapõhja ja 80% vill / 20% polüamiid tagapõhjaga kattel kasuta Eurocol 611 Eurostar Lino Plus liimi. Eemalda märjad liimiplekid ja pritsmed kohe veega. Pärast katte paigaldamist võivad 20 minuti jooksul paanide servad üles tõusta. Nüüd toimib liim nagu kontaktliim. Rulli lahti tulnud paanide servad ainult üks kord üle. Korduval rullimisel nake kaob.

Liimitavad materjalid

vaip, nõelvilt

Liimi hind €/kg

14 kg

Pakendi kogus

3,99 €

Liimi hind €/m2

1,80–2,20 €/m2

Liimikulu g/m2

450–550 g/m2

Liimikamm

B1–B2

Tuuldumisaeg

5–20 min

Tööaeg

~30 min

Kuivamisaeg

48 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

17


VAIPKATETE LIIMID

SISUKORD

541

EUROFIX ANTI SLIP

2,5 kg – 21.90 10 kg – 62.90 €/tk

€/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Bituumenist ja PVC-st tagapõhjaga ning teiste raske tagapõhjaga (> 4 kg/m², nt IVC, Balsan, Incati) plaatvaipade fikseerimiseks. Võimaldab plaatvaipa vahetada kuni 5 korda samale liimikihile. Liimi kantakse aluspõrandale rulliga. Paigaldada võib ainult siis, kui liim on kuivanud läbipaistvaks; liimi pinda katsudes ei tohi liim jääda sõrme külge. Kui liiga kiiresti ehk märja liimi peale paigaldada, siis plaatvaipa sealt enam üles võtta ei saa! Elektrit juhtivate plaatvaipade paigaldamiseks tuleb 10 osa Eurocol 541 liimi hulka segada 3,5 osa 841 Europrimer EC elektrit juhtivat lisandit. Siis võib vasklindi paigaldada ainult ruumi perimeetrisse ja maandusesse. Väiksemate ruumide puhul (30–40 m²) võib piirduda ka ainult maanduse ühendamisega.

Liimitavad materjalid

raske plaatvaip (> 4 kg/m)2

Pakendi kogus

2,5 kg

10 kg

8,76 €

6,29 €

Liimi hind €/kg Liimi hind €/m2

Liimikulu g/m2

mitteimavad 0,31–0,63 €/m2 imavad 0,63–0,94 €/m2 mitteimavad 50–100 g/m2 imavad 100–150 g/m2

Liimikamm

mikrofiiberrull

Tuuldumisaeg

~60 min

Tööaeg

~60 min

Kuivamisaeg

24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi paigaldustingimused

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakkeliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

18


VAIPKATETE LIIMID

SISUKORD

642

EUROFIX TACK PLUS

49.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Vildist tagapõhja ning teiste kerge tagapõhjaga (< 4 kg/m², nt Milliken, Ege ja Fletco) plaatvaipade fikseerimiseks. Sobib ka loose lay ehk liimita paigaldatava LVT paigaldamiseks ruumi perimeetris. Lisaks ka kõikide heliisolatsioonimaterjalide paigaldamiseks katte alla ning PVC-seinakatete paigaldamiseks märgliimimise meetodil. Ei sobi ülespöörete liimimiseks.

Liimitavad materjalid

2 kerge plaatvaip (< 4 kg/m),

LVT

Pakendi kogus

5 kg

Liimi hind €/kg

9,98 €

Liimi hind €/m2

mitteimavad 0,50–1,0 €/m imavad 1,0–1,50 €/m

mitteimavad 50–100 g/m2

Võimaldab plaatvaipa vahetada kuni 10 korda samale liimikihile.

Liimikulu g/m2

Liimi kantakse aluspinnale rulliga. Paigaldada võib ainult siis, kui liim on kuivanud läbipaistvaks; liimi pinda katsudes ei tohi liim jääda sõrme külge.

Liimikamm

mikrofiiberrull

Tuuldumisaeg

~60 min

Tööaeg

~60 min

Kuivamisaeg

24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi paigaldustingimused

2

2

imavad 100–150 g/m2

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C

Liimimismeetodid

nakkeliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

jah EMICODE EC1 Plus

Sertifikaadid

GISCODE D1 VOC 0%/0 g/l

19


VAIPKATETE LIIMID

SISUKORD

425

EUROFLEX STANDARD

70.90 €/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Sünteetilise tagapõhjaga (Action Back, nailon) vaiba, heterogeense PVC, kodu-PVC ja polüpropüleenist (PP-st) nõelviltvaiba liimimiseks. NB! PA-st nõelvildi liimimiseks sobib ainult Eurocol 609 Eurostar Tex! Nimetatud katete liimimiseks Lincona valikust soodsaim lahendus. Mõeldud ainult märgliimimiseks ja imavatele aluspindadele. Sobib > 2 mm heterogeense PVC paigaldamiseks, aga ei ole parim lahendus, kuna liim on paks ja liimikammi jäljed võivad läbi õhukese katte näha jääda. Teoreetiliselt sobib ka homogeense PVC liimimiseks, aga ainult ideaalsetes tingimustes. Seega on parem homogeense PVC liimimiseks kasutada Eurocol 522 Eurosafe Tack liimi. Sisaldab < 5% lahustit. Sellest tulenevalt on liim külmumiskindel. Kasutamise hetkeks peab liimi temperatuur olema min +18 °C.

Sünteetilise tagapõhjaga vaip Liimitavad materjalid

(action back), heterogeenne PVC, kodu-PVC, PP nõelvilt

Pakendi kogus

20 kg

Liimi hind €/kg

3,55 €

Liimi hind €/m2

Liimikulu g/m2

Liimikamm

A1 0,89–1,14 €/m2 B1–B2 1,50–1,70 €/m2 A1 250–320 g/m2 B1–B2 420–480 g/m2 A1 heterogeenne PVC B1–B2 vaip

Tuuldumisaeg

10–20 min

Tööaeg

~30 min

Kuivamisaeg

48 t

Sobivad aluspõrandad

imavad

Ruumi paigaldustingimused Liimimismeetodid

suhteline õhuniiskus 35–75% soovituslik 40–65% min temperatuur +15 °C märgliimimine

Külmakindlus

ei

Lahustivaba (jah/ei)

lahusti sisaldus < 5%

Sertifikaadid

20


PUITPÕRANDATE LIIMID

SISUKORD

R848T 9 kg – 76.15 15 kg – 126.90 €/tk

ELASTNE

€/tk

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Elastne silaani baasil liim. Silaaniliimide tehnoloogia on välja töötatud Jaapanis, et ehitised maavärinate raputustele vastu peaksid. Liited ei tohi olla liiga jäigad ega liiga elastsed. Sama kehtib parketiliimide puhul. Sobib kõikide aluspõrandatega, ei vaja kruntimist. Kui aluspõrand on krunditud, siis veendu, et krunt sobib kasutatud liimi alla (nt Bona R590, D501). Kui pole kindel, kas aluspõrand on krunditud, siis on kõige turvalisem aluspõrand üle lihvida.

Liimitavad materjalid

mosaiikparkett, 2-kihilised parketid, 3-kihilised parketid

Liimi kategooria

elastne

Pakendi hind

72,5 €

120,90 €

Pakendi kogus

9 kg

15 kg

Liimi hind €/kg

8,06 €

8,06 €

6,85 €/m2mosaiikparkett 2

Liimi hind €/m

8,06 €/m22-kihilised parketid 10,08 €/m23-kihilised parketid

Pikk kasutusaeg – kui liimipotist jääb osa kasutamata, siis taassuletud pakendis säilib liim kaua. Säilitab oma struktuuri ja omadused muutmatul kujul kogu põranda eluea vältel. See tähendab, et isegi 10 aasta möödudes pole liim oma struktuuri kaotanud, näiteks pole muutunud rabedaks. Jääb tugeva liimikammi jäljega, mis tagab tugeva nakke ja väldib liimivabade aukude teket. Sobib mosaiikparketi ning 2- ja 3-kihiliste parkettide paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks Bona Optispread elektrilise liimipüstoliga.

850 g/m2mosaiikparkett 2

Liimikulu g/m

1000 g/m22-kihilised parketid 1250 g/m23-kihilised parketid 850F–1000G mosaiikparkett

Liimikamm

1000F–1000G 2-kihilised parketid 1250F–1250G 3-kihilised parketid

Puhastusvahend

Saicose pintslite puhastusvahend, Bona hand & tool puhastuslapid

Tööaeg

~30 min

Kuivamisaeg

24–48 t

Viimistlemine

12–24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi

suhteline õhuniiskus 35–70%

paigaldustingimused

soovituslik 40–65%

Külmakindlus

min +5 °C

Lahustivaba (jah/ei) Sertifikaadid

jah EMICODE EC1-R Plus GISCODE RS 10

21


PUITPÕRANDATE LIIMID

SISUKORD

QUANTUM T 1 kg – 12.90 9 kg – 95.95 15 kg – 159.90 €/tk

€/tk

€/tk

KÕVA-ELASTNE

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Bona Quantum T on varustatud neljahaardelise molekulaarühenduse tehnoloogiaga, mis tagab 25% tugevama liimiühenduse kui Bona R848T. Tavapäraselt on kõva-elastsetel liimidel kolmehaardeline molekulaarühendus. Neljahaardeline ühendus tagab liimile kiire ja tugeva algnakke, mis hoiab parketti tugevasti paigal ning on peale lõplikku kuivamist suurema tõmbetugevusega. Sobib kõikide aluspõrandatega, ei vaja kruntimist. Kui aluspõrand on krunditud, siis veendu, et krunt sobib kasutatud liimi alla (nt Bona R590, D501). Kui pole kindel, kas aluspõrand on krunditud, siis on kõige turvalisem aluspõrand üle lihvida. Kiire kuivamisajaga. Käimiskuiv 4–6 tunni möödudes. Lihvimistöid võib alustada juba 12 tunni möödudes. Viimistlustöid võib alustada 24 tunni möödudes. Saab kasutada niiskustõkkena põrandakütteta kuni 5% CM / 95% RH, põrandaküttega 4% CM / 85% RH. Liimikulu on sellisel juhul 2000–2200 g/m² kohta olenevalt aluspõranda konditsioonist. Selleks tuleb kasutada Bona Trowel+ liimikammi.

mosaiikparkett, 2-kihilised parketid, Liimitavad materjalid

industriaal-, massiivparkett Liimi kategooria

tugev-elastne/tugev

Pakendi hind

11,90 €

91,20 €

151,90 €

Pakendi kogus

1 kg

9 kg

15 kg

Liimi hind €/kg

11,90 €

10,13 €

10,13 €

2

8,61 €/m mosaiikparkett Liimi hind €/m2

Sobib kasutamiseks metallpindadel, nt trepiastmed metallkonstruktsioonile. Jääb tugeva liimikammi jäljega, mis tagab tugeva nakke ja väldib liimivabade aukude teket. Sobib kasutamiseks Bona Optispread elektrilise liimipüstoliga.

10,13 €/m22-kihilised parketid 12,66 €/m23-kihilised parketid 15,19 €/m222 mm massiivlauad 850 g/m2mosaiikparkett

Liimikulu g/m2

1000 g/m22-kihilised parketid 1250 g/m23-kihilised parketid 1500 g/m222 mm massiivlauad 850F–1000G mosaiikparkett

Liimikamm

1000F–1000G 2-kihilised parketid 1250F–1250G 3-kihilised parketid 1500F–1500G 22 mm massiivlauad

Puhastusvahend

Sobib 90% puitpõrandate liimimiseks, sh suuremõõduliste kihiliste parkettide, keerukate mustrite, liist-, industriaal-, massiiv- ja ristlõikeparketi paigaldamiseks. 300 mm ja laiemate ning eriti pikkade laudade paigaldamiseks soovitame liimi Bona Titan.

3-kihilised parketid; liist-,

Saicose pintslite puhastusvahend, Bona hand & tool puhastuslapid

Tööaeg

~40 min

Kuivamisaeg

24 t

Viimistlemine

12–24 t

Sobivad aluspõrandad

imavad/mitteimavad

Ruumi

suhteline õhuniiskus 35–70%

paigaldustingimused

soovituslik 40–65%

Külmakindlus

min +5 °C

Lahustivaba (jah/ei)

jah

Sertifikaadid

EMICODE EC1-R Plus GISCODE RS 10

22


PÕRANDAKATETE LIIMID KODU PVC

Eurocol 522 ja 546, Kiilto Extra

ÜHISKONDLIK PVC

Eurocol 522

LINOLEUM

Eurocol 611

KUMMIKATTED

Eurocol 643 ja 140

PLAATVAIBAD

Eurocol 541 ja 642

RULLVAIBAD

Eurocol 609 ja 425

LVT

Eurocol 528 ja 546

PUITPARKETT

Bona R848T ja Quantum T

MASSIIVPUIT

Bona Quantum T

Tallinna salong

Pärnu esindus

Tartu esindus

Tallinna profipood

Viljandi esindus

Kauba väljastamine

Pärnu mnt 139a +372 679 1720 salong@lincona.ee

Riia mnt. 106A +372 447 3817 parnu@lincona.ee

Riia 140 +372 730 3000 tartu@lincona.ee

Pärnu mnt. 139E/13 +372 610 3700 info@lincona.ee

Puidu 17 +372 435 5333 viljandi@lincona.ee

Pärnu mnt 139e/13 +372 610 3745 kaup@lincona.ee