193 Publications
0 Followers
asle kvinnesland
asle kvinnesland
IN magasinet
Utvalgte utgaver av IN magasinet der jeg har hatt ansvar for design/produksjon av magasinene. Jeg har stått for koordinering med trykkeri og distributør. Innhenting av materiell, oppfølging av skribenter, sjekke ferdig mottatte annonser, oppsett/design av annonser, oppsett av redaksjonelle saker, sette opp sideoppsett og sende magasiner til trykk. De siste årene har jeg produsert mellom 20 og 30 magasiner i året.