Page 1

İnsanın Evrimi Sonsuz-sınırsız, Başlangıçsız-Bitişsiz, sonsuz boyutlu Kâinatın ANda, en alt düzeyde, o boyutun kendisi olarak patlaması ile Tümel, bölünmez Gizli Hazine, en alt boyutta kuantum (=kesikli) NaR=eNeRji salınımlarına dönüşerek açığa çıkmıştır. Böylece gökten (!) gelen “KûN=Ol (meKâN sahibi ol)”[1]emrinin “Oluverme” açılımı da sanal gerçeklikte başlamış oldu…[2] [1] Bu ifâde yoktan yaratma anlamında değil, Tek Varlığın Bilgisindeki “potansiyellerin açığa çıkma, algılamadeneyimleme” (ruh zihin) düzeyine çıkarılması, fizik tâbir ile “dalga fonksiyonunun çöktürülmesi” anlamınadır. TermodinamiğinEnerjinin ve Bilginin korunumu yasası gereği “Mutlak yokluk”tan varlıklar meydana gelemez. Çünkü “mutlak yokluk” yoktur. “Var oluş” vardır./* [2] ***“Mutlak Bilinç ve Gücün” dileği (?) en alt boyutta belirli bir sistemin, nedensellik ilkesi” çerçevesinde “kuralların kendisi olarak” ve bu “kurallar istikametinde” açığa çıkar. Dolayısıyla 4 boyutlu evrenimize asla tanrısal-ilâhi olarak adlandırılabilecekdirekt-âni müdahaleler yoktur. Örneğin, belirli bir yükseklikten bırakılan bir nesnenin bırakılma anından yere çarpma anına kadarki süreçte çekim kuvveti ilâhi kudret ve irâdenin bu boyuttaki temsilcisi olarak işlevini sürdürür. Tanrının sihirli sopasına yer yoktur./* evrimsel yaratılış

human evolution insanin evrimi  

human evolution insanin evrimi http://www.sonsuzlukkulesi.com/insanin-evrimi/