Page 1

DENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BEYANNAME

12345-

Öğrencinin Adı-Soyadı : ………………………………………………………… Baba Adı : ………………………………………………………… Doğum Yeri : …………………………Doğum Tarihi: ……………… Velinin öğrenciye yakınlığı : ……………………………………………………….. Türkiye’de öğrenim görmeyi isteme nedeni: ……………………………………….. ………………………… ………………………………………………………….. 6- Yurtdışında öğrenim gördüğü ülke:………………………………………………… 7- Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye’de öğrenim gördü mü? : ……………… 8- Yanıtınız Evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği veya ayrıldığı: Okulun adı: ……………………………………………………………………. Sınıf: ………………………… Tarih: …………………….. 9- Yurtdışında okuduğu okullar: Süresi (yıl olarak): a) ……………………………………… …………… b) ……………………………………… …………… c) ……………………………………… …………… d) ……………………………………… …………… 10- Türkiye’de öğrenime devam etmek isteniyorsa, okumak istenilen okulu işaretleyiniz. İlköğretim birinci kademe İlköğretim ikinci kademe Ortaöğretim (lise) Diğer: ………………………………………………….. 11- Daha önce denklik belgesi alınmış ise; a) Denklik belgesini veren kurum: ………………………………………………. b) Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: …………………………………………… YUKARIDA YAZDIĞIM BİLGİLERİN VE EKTE SUNDUĞUM BELGELERİN DOĞRULUĞUNU VE BUNLARIN YANLIŞ OLMASI HALİNDE TÜM SORUMLULUĞUN BANA AİT OLACAĞINI BEYAN VE ARZ EDERİM.

ADRES VE TELEFON Tarih-Adı-Soyadı-İmza: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

…. / …… / ……..


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BİLKENT – Ankara

EK - 4

Ekteki belgeler dikkate alınarak, yurtdışında görmüş olduğum ön lisans/lisans eğitimime ilişkin denklik işlemimin yapılmasını arz ederim. ..../.../200... Adres Adı Soyadı – İmza ............................................................... ............................................................... Telefon :...............................................

1.KİŞİSEL BİLGİLER

ADI SOYADI

UYRUĞU

ÜLKESİ

DOĞUM YERİ

DOĞ.TARİHİ : ......./....../19.......

2. LİSE ÖĞRENİM DURUMU

OKULUN ADI:

BAŞLAMA TARİHİ : ......./....../19.......

BİTİRME TARİHİ : ......./....../19.......

OKULUN ADI:

3. ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRENİM BİLGİLERİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜLKE

BÖLÜMÜ:

ÖĞRENİM PROGRAMININ (BÖLÜMÜNÜN ADI)

BAŞLAMA TARİHİ ......./....../19.......

ÖĞRENİM BELGESİNİN TÜRÜ:

DİPLOMA ( )

ÖĞRENİM SÜRESİ YIL:.............

SÖMESTRE:..........

QUATER:......

/ MEZUNİYET BELGESİ ( )

BİTİRME TARİHİ

OKUTULAN DERS SAYISI:.................

......./....../19.......

KAZANILAN KREDİ TOPLAMI:.................................................................

MEZUN OLDUĞU OKULDAN BAŞKA BİR OKULA TRANSFER OLDU İSE:............ TRANSFER OLDUĞU OKULUN ADI:.................................................................................

TRANSFER TOPLAMI:....................

KREDİ

4. ELDE EDİLEN AKADEMİKUNVANIN:

ORJİNAL DİLDEKİ ADI:

SİZCE TÜRKİYE’DEKİ KARŞILIĞI: ................................................................................................ 5. SONUCUN İLGİLİYE İLETİLMESİNE DAİR NOT

........................................................................................... 1. DENKLİK BELGEMİ ELDEN ALMAK İSTİYORUM:

2. DENKLİK BELGEMİN YUKARIDAKİ ADRESİME GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM:

1. 2.

ÖNLİSANS VE LİSANS DENKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

Form dilekçe ( ) Lise diploması veya lise mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği ile fotokopisi (Eğer, lise diploması yurtdışından alınmış ise; yurtdışındaki Eğitim Müşavirlikleri veya Eğitim Ataşelikleri, yurtiçinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak lise denklik belgesi aslı ve fotokopisi) ( ) 3. Önlisans / lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümesi ve bunların fotokopileri. 4. Transfer olunan okula ait transkript (ders ve notları gösterir belge) aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümesi ve fotokopisi. ( ) 5. Nüfus cüzdanı örneği (Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklulardan istenecek.) ( ) 6. Yabancı uyrukluların denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi. ( ) 7. Türk uyruklu olup yurtdışında okuyanlardan pasaport aslı ve YÖK Denklik Bürosundan alınarak doldurulacak pasaport formu. 8. Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı. ( ) 9. Yüksek lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve fotokopisi. ( ) 10. Türk uyruklu olup yurtdışında okuyanlardan pasaportun aslı. Başvuru sahibi başvuru esnasında yurtdışında bulunuyor ise yurtdışındaki Büyükelçilerimizden onaylı pasaport örneği gönderilmesi yeterlidir. NOT: 1. Eksik belge ile müracaat halinde denklikle ilgili herhangi bir işlem yapılmaz; ilgilinin adresine eksiklerini Bildirir bir uyarı yazısı gönderilir ve süre verilir. Kurum bu nedenle postada gelebilecek gecikme veya kaybolmalardan sorumlu değildir. 2. Belge asılları denklik işlemleri sonunda iade edilecektir.

BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA MÜRACAAT YERİ: ELDEN : YÖK GENEL EVRAKI (2183 NOLU ODA ) POSTAYLA : YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – 06539 BİLKENT - ANKARA BU KISIMDAN SONRASI BÜRO TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. DİPLOMAYI DÜZENLEYEN KURUMU AKREDİTE KATALOĞUN ADI VE SAYFASI: BİLGİ İÇİN: TEL NO: 312-266 47 00 / 22 57 FAKS NO: 312-266 47 59

EDEN

KURUMUN ADI

VEYA MEVCUTSA

KONTROL EDEN: İSİM / TARİH / İMZA

Denklik basvuru  

denklik basvuru formu