Page 1

2012

Läromedel i matematik

FĂśrskola FĂśrskoleklass Grundskola Specialundervisning


Välkommen till Askunge Förlag! Ett år har gått sedan vi startade vårt förlag. Det har varit ett roligt år och vi har mött många engagerade lärare runt om i hela Sverige. Finns det något som är så roligt som matematik? Att få känna lyckan i att lösa ett klurigt problem eller att plötsligt förstå hur det hänger ihop. Askunge är ett förlag som ger ut just läromedel i matematik. Vi vänder oss särskilt till elever som behöver extra stöd eller stimulans. Men också elever som behärskar de olika momenten behöver utmanas. Annars blir det snart tråkigt. Problemlösning och logiskt tänkande är två områden som vi satsar extra mycket på. Att lära sig matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla! Så välkommen till Askunge!

Mirvi Unge Thorsén

Har du frågor? Ring 08-30 95 75 eller 073-951 13 93

Vill du beställa? Kunder som har avtal med LäroMedia bokhandel

Kunder som inte har avtal med LäroMedia bokhandel

LäroMedia Bokhandel

Logistikteamet

Webb www.laromedia.se

Webb www.askunge.se

E-post order@laromedia.se

E-post info@logistikteamet.se

Tel 019-20 69 00

Tel 019-20 69 40 Läs mer på sidan 27.

2


På vår hemsida www.askunge.se får du, förutom information om våra läromedel, tips och inspiration till din undervisning.

Innehåll

Här får du också information om på vilka mässor och utställningar du kan träffa oss.

Förskola 4 Förskoleklass 6 FK – åk 1 8 Specialundervisning 10 Kartläggning 14

kom ihåg att besöka vår blogg

Problemlösning 16 Träna mera 20 Åk 6–9 24

http://askungeforlag.blogspot.com

Beställning 26

SMAKPROV De allra flesta av våra böcker finns som digitala smakprov på webben!

Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att böckerna är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning. Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.

3


Förskola

Mattestjärnor i förskolan Mattestjärnor i förskolan är en inspirerande bok för dig som vill börja arbeta med matematik för yngre barn. Matematik är något som finns omkring oss, det gäller att synliggöra den. Gör det i lek, skapande verksamhet och samtal. Varför inte gå på matematikjakt när ni är utomhus?

Kategorisera och sortera

Det som är utgångspunkten för innehållet i Mattestjärnor i förskolan är givetvis den reviderade läroplanen för förskolan. Författarna delar med sig av sina erfarenheter från flera års arbete med matematik i förskolan. Att arbeta med matematik för små barn handlar om att i lekens form till exempel sortera, öva tal- och antalsuppfattning och lära sig grundläggande begrepp.

Antal

Matematik i förskolan

Jämföra och mäta

Tid och rum

Mönster

Mattestjärnor i förskolan innehåller följande områden:

Mattestjärnor i förskolan

Mattestjärnor i förskolan

• Språket • Jämföra och mäta • Kategorisera och sortera

et de s.

• Tid och rum

g

• Mönster • Antal • Samlingstips

Mattestjärnor i förskolan

9

Språket

ISBN 978-91-86611-26-2

789186 611262

Mattestjärnor året runt Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan. Den är till för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn.

Mattestjärnor Eva-Mari Kallin Ann-Charlott Ring Josephine Pålsson

året runt

Matematik i förskolan

Mattestjärnor året runt innehåller många råd och tips samt olika förslag till matematiska aktiviteter som du och barnen kan göra varje månad under året! Boken ger också förslag på vilket sätt kan du använda dig av surfplattor och de appar som finns.

Språket

Kategorisera och sortera

Antal

Matematik i förskolan

Jämföra och mäta

Tid och rum

Mönster

ISBN 978-91-86611-26-2

341 123

9

Eva-Mari Kallin Ann-Charlott Ring Josephine Pålsson

789186 611262

Mattestjärnor Författare till Mattestjärnor är Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring och Josephine Pålsson. Alla tre är aktiva förskollärare.

44

Mattestjärnor i förskolan 978-91-86611-26-2

72 s.

165:-

Mattestjärnor året runt 978-91-86611-43-9

72 s. utk. vt-12

175:-


Förskola

n a Jakktoe ttarn på

a

En rä

a knesag

Jakten på kottarna Jakten på kottarna är en räknesaga som du kan läsa i förskolan, förskoleklassen eller årskurs 1. Berättelsen om Kicki Ekorre grundlägger en god matematisk förståelse. Eleverna får med hjälp av sagan uppleva matematiken i en undervisning som visar på strukturer och samband – detta på ett både spännande och roligt sätt. Fokus ligger på grundläggande begrepp och talen 1–10.

och

Så följ Kicki Ekorres äventyr i Jakten på kottarna! Jakten

Räknesagan är i fyrfärg och trådbunden.

na på kottar

nd be rg or is Li K ui jl D om ir gi tt a B er gs tr Text B B i l d E va

-07-1

-86611

-91 ISBN 978

341 123

9

78918

7 6 6110

1

Kan du se boet högt uppe i trädet? Vem bor där? Inne i skogen växer många höga träd. 4

5

Hon tar med sig de nya kottarna, en i taget och räknar fyra... 18

Kicki Ekorre Upplev sagan på ett konkret sätt med hjälp av handdockan Kicki Ekorre! Läs mer om de övriga delarna på sidorna 8-9!

Jakten på kottarna En räknesaga

Författare till Jakten på kottarna är Doris Lindberg och Birgitta Kuijl. Båda har lång erfarenhet av skolan. De har skrivit flera läromedel och föreläser ofta runt om i Sverige. Doris arbetar som speciallärare och Birgitta som lågstadielärare. De är också utbildade Montessorilärare.

978-91-86611-07-1

32 s.

80:-

75:-

Kicki Ekorre handdocka 978-91-86611-11-8

Paket (saga, handdocka, lärarhandledning) 978-91-86611-12-5

325:-

5


Förskoleklass NYHET tt atik i e ocm h tänk Mate

Räkna

I det

här h

äftet

med

arbeta

r barn

en m

Lära

xxx

ventyr. blem.

Mate

rbok

Förs

ed xx

kolek l

mati

k i ett

ass

Följ tvi llingarna Varje Aron kapitel och No av ras äv Lös de entyr. m parvi slutas med ett s eller i grupp problem. .

Mate

mati

FK

ISBN

978-91

-86611

-42-2

k i ett

FK

341 123

-42-2

-86611

-91 ISBN 978

ISBN

341 123

978-9

1-866

11-35

-4

341 123

Matematik i ett

Matematik i ett rymdäventyr är ett nytt material för förskoleklassen! Följ med i berättelsen som handlar om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen, metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt.

I boken får eleverna arbeta med sortering, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

Matematik i ett rymdäventyr Elevbok 978-91-86611-38-5

64 s. utk. vt-12

Lärarbok 978-91-86611-39-2 64 s. utk. vt-12

6

62:-

190:-


Förskoleklass

Siffror och tal SIFFROR och TAL

,

Siffror och tal 0-10 är en bok där eleverna tränar antal och siffror. De får spåra, måla och rita. Boken har en ren layout och övningarna är återkommande.

0 –10

t

Boken är i A4-format och fyrfärg. Siffror och tal

Ringa in siffran som stämmer med antalet.

Spåra. Spåra siffran med fingret först!

6 8 51 2 3 4 9 7 0

1

2

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

fem Måla siffran 5.

ISBN 978-91-86611-32-3

Rita ett X över 5 på tallinjen.

789186 611323

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

noll

ett

två

tre

fyra

fem

sex

sju

åtta

nio

tio

elva

tolv

tretton

114 2 153 164 517 6 18 fjorton

femton

sexton

sjutton

arton

1 2 3 4 5 6

19

20

nitton

tjugo

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

9

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

341 123

12 Tallinje.indd 1

10-12-12 23.36.40

NYHET Räkna och tänk med

Starta med matte Starta med matte - Räkna och tänk med Aron och Nora innehåller kluriga övningar och roliga uppgifter. • Para ihop • Finn fem fel • Vad ska bort?

Starta med matte

• Geometriska former

Siffror och tal 0–10 - övningsbok

• Jämför längd ISBN 978-91-86611-35-4

• Jämför volym Boken är i A4-format och fyrfärg.

978-91-86611-32-3

32 s.

36:-

Starta med matte - Räkna och tänk med Aron och Nora 978-91-86611-45-3

24 s. utk. vt-12

36:-

7


FK – åk 1 Jakte

på kot n tarna

Sagoboken

Jakte

på kot n tarna

Jakten på kott arna är där Kick en räkn i Ek esaga ligger på orre är huvu dperso tal- och n. Foku inom ta antalsu s lområde ppfattn ing t 0–10. Boken ingår i ett arbe förutom tsmater rä ial som handdo knesagan, be , står av cka, en en elevbo lärarbok k och en so räknesag m stödjer bå de an och elevbo Till elev ken. boken medfö talstavar ljer en för det tallinje laborativ och a arbete t.

Jakten på kottarna är ett nytt läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.

saga

Jakten

1-866

11-07

-1

na

ISBN 97 8-9

på kot tar

Berättelsen om Kicki Ekorre grundlägger en god matematisk förståelse. Eleverna får med hjälp av sagan uppleva matematiken i en undervisning som visar på strukturer och samband – detta på ett både spännande och roligt sätt. Fokus ligger på grundläggande begrepp och talen 1–10.

En rä kne

341 123

9

7891

86 61 10

71

Text

Så följ Kicki Ekorres äventyr i Jakten på kottarna!

B ir gi

tt a K u ij l

D or is L in d b Bild E er g va B er gs tr om

Räknesagan är i fyrfärg och trådbunden.

Kicki Ekorre Upplev sagan på ett konkret sätt med hjälp av handdockan Kicki Ekorre!

Hon tar med sig de nya kottarna, en i taget och räknar fyra... 18

Lärarens bok Lärarens bok är en inspirerande och konkret handledning som stödjer både räknesagan och elevboken. Det finns också kopieringsunderlag för kartläggning, spel och konkretionsmaterial. För varje område ser du den matematik barnen bör utveckla och vad det ska leda till senare. Lärarboken är i A4-format och fyrfärg.

Författare till Jakten på kottarna är Doris Lindberg och Birgitta Kuijl. Båda har lång erfarenhet av skolan. De har skrivit flera läromedel och föreläser ofta runt om i Sverige. Doris arbetar som speciallärare och Birgitta som lågstadielärare. De är också utbildade Montessorilärare.

88


FK – åk 1

Elevboken

Jakten på k

ottomarna Elevboken inspirerar till lärande i de matematiska råden som är viktiga att grundlägga i början.

Jakten

Jakten på kotta rna är et som be t arbetsm står av en aterial räknesa en elevb ga, en ha ok och nddock en lärarb både räk a, ok som nesagan stödjer och ele I räknesa vboken gan är de . t Kicki Ek huvudp erso orre som är antalsupp n. Fokus ligger på tal- oc fattning h inom tal området 0–10. Till elevb oken me dföljer en talstava r för de tal linje och t laborati va arbet et.

på kot tarn

Innehållet är anpassat till de nya kraven i LGR 11 inom taluppfattning och tals användning. I elevboken finns också flera spel där eleverna tillämpar sina nyvunna kunskaper.

Elevens

b ok

a

Boken tar bland annat upp begrepp som fler och färre, hälften och dubbelt, udda och jämn, talen 1–10, sifferskrivning, taluppdelning och tallinjen. Boken är i A4-format och fyrfärg.

ISBN 978 -91

-86611

Vem har flest? Måla.

Skriv siffran.

341 123

9 1

-09-5

Måla fyra.

2

78918

6 611 09

5

B i rg i t t

Måla den fjärde.

4

Lindbe

rg

Subtrahera.

3 + ___ 2 + ___ ___ + 3 Rita fyra fler.

a Kuijl • Doris

4 – 3 = ___ 4 – 2 = ___ 4 – 1 = ___ Rita fyra färre.

Sagt om... " Fin layout och blandning av uppgifter."

4

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Öka med fyra.

3

Minska med fyra.

4

5

"Arbetsmaterialet är väldigt välstrukturerat men ändå spännande och kul."

6

Skriv 4.

4

Jakten på kottarna

Jakten på kottarna

17

Jakten på kottarna En räknesaga

Tallinje och talstavar Till elevboken medföljer en tallinje som eleven kan ha framför sig på bordet. Dessutom innehåller boken ett ark med talstavar där eleverna kan se och laborativt arbeta med de olika kombinationerna för talen 2 till 10.

978-91-86611-07-1 32 s.

80:-

Elevbok inkl. tallinje och talstavar 978-91-86611-09-5 64 s.

65:-

Lärarens bok 978-91-86611-08-8 72 s.

225:-

Kicki Ekorre handdocka 978-91-86611-11-8

80:-

Tallinje 978-91-86611-10-1 20:Paket (saga, handdocka, lärarbok) 978-91-86611-12-5

325:-

9


Specialundervisning

Våra siffror och tal Vad betyder egentligen de här talen? Vad står de för? Är det vilka tresiffriga tal som helst?

Gör framsteg i matematiken

NYHET

Framsteg i matematiken är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de sju häftena sträcker sig till talområdet 1–20. Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov. Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet. Alla häftena är i A4-format och är på 48 sidor. Lärarhandledningen och häftena är i fyrfärg!

10

Sagt om... "Böckerna är tydliga, har fin layout, inte så mycket text. Det underlättar för elever som saknar grunderna eller har hamnat i matematiksvårigheter."


m har

derat aloch

Framsteg i matematiken Specialundervisning Börja med begrepp

Bredvid och mellan

Börja med begrepp

Bollen är bredvid lådan.

Använd häftet för att lära in nya begrepp, som exempelvis lägesbegrepp, jämförelser och begrepp som har med rumsuppfattningen att göra. Häftet kan också användas för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand.

Bollen är mellan lådorna.

Rita en katt bredvid lampan. Rita ett bord mellan stolarna.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

beygga ägga

978-91-86611-00-2

89186 611002

m har

derat aloch

LH Arbeta med Aktivitet 1:6 Syfte: Tränar vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Framsteg i matematiken

9

Mönster och sekvenser

Vad fattas? Måla biten som fattas.

I Mönster och sekvenser presenteras många kreativa och stimulerande uppgifter som övar eleverna i att kopiera, fortsätta, samt konstruera enkla geometriska mönster, både genom att rita, måla och räkna. Eleverna får också arbeta med talmönster.

Mönster och sekvenser

beygga ägga

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

Rita och måla bitarna som fattas.

978-91-86611-02-6

89186 611026

m har

derat aloch

FraMsteg i MateMatiken

18

LH Arbeta med Aktivitet 3:15 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta ett mönster (ABB).

Mönster och geometri

Lika Ringa in de som är lika i varje rad.

I de nya nationella proven i matematik för åk 3 kommer det att läggas stor vikt vid att utvärdera elevernas kunskaper i geometri, samt deras förmåga att upptäcka och att skapa mönster. De ska även kunna se olika mönsters estetiska värden.

Mönster och geometri

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

beygga ägga

Här får eleverna lära sig mönster från grunden. Eleverna får också avbilda och konstruera olika figurer, samt lära sig hur de benämns matematiskt.

978-91-86611-01-9

89186 611019

FraMsteg i MateMatiken

8

LH Arbeta med Aktivitet 2:5 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta det som är lika.

11


Specialundervisning Tal och antal

Ett-till-ett Rita ett sugrör i varje glas.

I Framsteg med matematiken ska eleverna successivt bygga upp en god taluppfattning.

Tal och antal

m har

I Tal och antal sker en gradvis uppbyggnad av kunskaperna genom konkret och strukturerat arbete.

drat lch

eygga gga

Rita en sak i varje ring.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Häftet tar upp talområdet upp till 20.

78-91-86611-03-3

9186 611033

LH Arbeta med Aktivitet 4:2 Syfte: Tränar ett-till-ett-principen.

FramsTeg i maTemaTiken

5

Tal och talsystem

Talen 30–39

Tränar förståelse för vårt talsystem och hjälper eleven att utveckla sitt tänkande. Eleverna lär sig även att upptäcka matematik överallt i vardagen. Eleverna får också en inblick i det historiska perspektivet.

Tal och talsystem

m har

drat lch

3 tiotal = 30

eygga gga

kr

3 tiotal 0 ental

Skriv talen.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Häftet tar också upp tiotalen upp till 100.

78-91-86611-04-0

9186 611040

FramsTeg i maTemaTiken

Addition och subtraktion 1–10 Addition och subtraktion 1–20

m har

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

drat lch

eygga gga

32

Syfte: Kunna bygga och skriva talen mellan 30 och 39 .

Addition och subtraktion 1–20

Addition och subtraktion 1–10 I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa, skriva och använda tal • Räkna med matematiska likheter

, Börja med begrepp

• Räkna i huvudet

, Mönster och geometri , Mönster och sekvenser , Tal och antal , Tal och talsystem

• Dela upp tal

, Addition och subtraktion 1–10 , Addition och subtraktion 1–20

FrAmsteg i mAtemAtiken

78-91-86611-05-7

Addition och subtraktion 1–20

ISBN 978-91-86611-06-4

9186 611057

9 789186 611064 FrAmsteg i mAtemAtiken 341 123

12

FrAmsteg i mAtemAtiken

Samma innehåll som ovanstående häfte, men inom talområdet 1–20.


Specialundervisning Handledning En lättanvänd och praktisk bok som stödjer alla sju häftena. Lärarhandledningen innehåller förslag till aktiviteter till varje område. Det är viktigt att arbeta med laborativa aktiviteter på olika sätt. Detta innan eleven arbetar med uppgifterna i häftena.

ing andledn

Lärarh

mönster

begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

h

Framste

g i matemat

Framste

g i matemat

begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framste

g i matemat

Förutom olika laborativa aktiviteter finns metodiska tips samt förslag på repetitionsövningar och utmaningar.

iken

iken

Framste

ISBN 978-91-86611-01-9

iken Framste

ISBN 978-91-86611-02-6

g i matemat

iken

g i matemat

iken

611019 9 789186

I lärarhandledningen finns också många kopieringsunderlag och konkretionsunderlag. De flesta av dessa är också i färg!

611026 9 789186

Framste

ISBN 978-91-86611-00-2

g i matemat

iken

611002 9 789186

eygga gga

tal och talsystem

tal tal och an

em tal och talsyst serie arbetsböcker som har

är en ny Lgr 11. läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp. i matematiken

tal och antal

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp.

och

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framste

g i matemat

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framste

g i matemat

iken

iken

Framste

ISBN 978-91-86611-04-0

Framste

ISBN 978-91-86611-03-3

g i matemat

iken9

g i matemat

Addera

och addition n tio subtrak 1–10

och Addition tion 1–20 som har subtrak serie arbetsböcker

är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp.

är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp. häftena. område. tar upp ett Varje häfte , Börja

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

med begrepp

och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framste

g i matemat

Framste

g i matemat

• Addition inom talområdet 1–10 • Talkamrater till talen 2–10 • Talfamiljer – sambandet addition och subtraktion

och addition n tio subtrak 1–20

Addition handlar om att lägga ihop grupper av föremål eller öka antalet föremål till en redan existerande grupp. Subtraktion handlar om att jämföra olika grupper av föremål, ta bort eller att minska en redan befintlig grupp med ett antal föremål. Ibland använder vi också addition för att beskriva en subtraktion. Vi “fyller ut”.

iken

iken

ISBN 978-91-86611-06-4

Framste

g i matemat

iken

611064 9 789186

ISBN 978-91-86611-05-7

Framste

g i matemat

iken

611057 9 789186

Fr am st

5-6

-91-86611-1

ISBN 978

em eg i m at

at ik en

611156 9 789186

Laborativt materiel För att undersöka idén med addition så är det bra att använda olika typer av plockmateriel eller strukturerat materiel som klossar som går att länka ihop. Det finns olika sorter på marknaden. Det går också att använda lego eller duplo. De kan ibland vara lättare att sätta ihop, speciellt duplo. Det går också att använda bilder förstås. Med hjälp av det laborativa materielet ska förhoppningsvis eleverna skapa sig “inre” bilder för talen. Undersök, repetera varje steg flera gånger, innan ni går vidare till nästa steg. Språket Förklara varje matematiskt begrepp eller ord på flera olika sätt. Be eleven att beskriva hur hon eller han tänker. Öka elevernas matematiska ordförråd inom både addition och subtraktion. Addition: plus, öka, lägga ihop, mer än, fler än, summa. Subtraktion: minus, ta bort, minska, mindre än, färre än, skillnad, differens.

Dela upp och sätt ihop Eleverna måste få dela upp och sätta ihop de hela talen. Det här är viktigt så eleverna inte fastnar i att räkna från början hela tiden eller på fingrarna. Givetvis ska de kunna använda sina fingrar eftersom det är en sorts trygghet. Talkamraterna, d.v.s. två tal som tillsammans är det hela talet måste automatiseras så att eleven inte senare måste ägna arbetsminnet åt denna beräkning. Arbetsminnets begränsning kan vara en av orsakerna till att elever hamnar i matematiska svårigheter. Det är också viktigt att kunna dela upp talen i fler än två delar. Talet 8 är 4+4 men också 2+2+2+2, 3+3+2 o.s.v. Mönstret “en mer” När du kan upptäcka mönstret kan du också förutsäga vad som kommer härnäst. Talföljder är en naturlig fortsättning på mönsterarbete. Den viktigaste regelbundenheten bland talen är ordningen. Här måste eleverna göra kopplingen till “ett mer” eller “nästa”. Likhetstecknets betydelse Vi måste hjälpa eleverna att se samband och sammanhang. Hur hänger räknesätten ihop? Om du vet att 3 + 4 = 7, har du hjälp av det när du gör en beräkning som exempelvis 13 + 4 och 30 + 40. Algebra har också lyfts fram i den nya läroplanen Lgr11. Sambandet mellan räknesätten Det är viktigt att lära eleverna att addition och subtraktion hänger ihop. Här får eleverna träna på de olika talfamiljerna t.ex. 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, 7 – 3 = 4, 7 – 4 = 3.

s. 6–7 Öka med 1

+

plus

Öka med 1.

och Addition tion 1–10 som har subtrak serie arbetsböcker

en

s. 4–5

Addition och subtraktion 1–10

iken

789186 611040

611033 9 789186

Bygg

Ser du mönstret?

Rita en till i varje rad. Skriv med mattespråket.

1

2 + 1 = ___

1 + 1 = ___

2

1 + 1 = ___

__ + __ = ___

3

3 + 1 = ___

+

=

=

2 1 + __ 1 = ___ __

2 + 1 = ___ 3 + __ = ___ __

+

=

1+1 2+1

=

2 + __ 1 = ___ __

__ + __ = ___

__ + __ = ___

4

__ + __ = ___

+

LH Arbeta med Aktivitet 6:2 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

5

=

=

__ + __ = ___

__ + __ = ___

LH Arbeta med Aktivitet 6:1 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

6

3+1 4+1

5+1

6+1

7+1 8+1

LH Arbeta med Aktivitet 6:3 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

1 + 1 = ___ 2 + 1 = ___ 3 + 1 = ___ 4 + 1 = ___ 5 + 1 = ___

6 + 1 = ___ 7 + 1 = ___ 8 + 1 = ___ 9 + 1 = ___

LH Arbeta med Aktivitet 6:4 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

Till materialet finns också två tallinjer. Den stora är hela 180 cm lång och 25 cm hög och den går från 0 till 21. Den mindre tallinjen, som är tänkt att ha på bordet, är 84 cm lång och 10 cm hög. Den går från 0 till 31. Båda tallinjerna har visuellt stöd. Dessutom finns räkneorden också med.

7

Ord och begrepp

Ord och begrepp

addera, plus, plustecken, öka

bygg, mönster

Aktivitet 6:1

Aktivitet 6:3

Berätta flera räknehändelser där det handlar om att öka med ett. Be eleven berätta till bilderna i boken. Introducera symbolen för addition. Träna på att skriva på mattespråket. Be eleven skriva egna räknehändelser till olika uttryck.

Använd multilink eller liknande laborativt materiel och bygg talen. Det går också att använda kopieringsunderlaget Talstavar för att arbeta med talen.

Exempel på andra räknehändelser: Det sitter 2 fåglar på en gren. Då kommer en fågel och sätter sig på grenen. Hur många fåglar är det nu?

Bygg talen 1 till 10. När eleven har byggt alla talen ökar han/hon med 1 på varje talstav. Eleven ser då att genom att öka med 1 kommer man till nästa tal i talraden. Talen följer ett mönster.

Aktivitet 6:4

Du har 3 tröjor. Du får en till i födelsedagspresent. Hur många tröjor har du nu?

Aktivitet 6:2 Använd underlaget Tallinjer för att visualisera ökningen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64

Tallinjer

9+1 10

Vad är summan?

__ + __ = ___

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

begrepp som har Börja med serie arbetsböcker

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

ar

tri och geome

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen begrepp. viktiga häftena. område. tar upp ett Varje häfte

ser och sekven

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg t i den nya och lärarhandledsin utgångspunk sju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret fattning, talMed hjälp du undervisa begreppsupp ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst ning, mönster, och antalsuppfatt e. besubtraktion. återkommand ska hinna är tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska sju stödjer alla upp sin förståelseLärarhandledningen viktiga begrepp. häftena. område. tar upp ett Varje häfte

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

mönster

mönster etri och geom

mönster nser och sekve

d Börja me begrepp

65

Framsteg i matematiken Börja med begrepp 978-91-86611-00-2 48 s.

55:-

Mönster och geometri 978-91-86611-01-9 48 s.

55:-

Mönster och sekvenser 978-91-86611-02-6 48 s.

55:-

Tal och antal 978-91-86611-03-3 48 s.

55:-

Tal och talsystem 978-91-86611-04-0 48 s.

55:-

Addition och subtraktion 1–10 978-91-86611-05-7 48 s.

55:-

Addition och subtraktion 1–20 978-91-86611-06-4 48 s.

55:-

Tallinje liten 0-31 978-91-86611-13-2

25:-

Tallinje stor 0-21 978-91-86611-14-9 60:Lärarhandledning Framsteg 978-91-86611-15-6 128 s.

395:-

13


un

skapsk v ra

Ny läroplan – nya krav

K

Kartläggning Lgr11

I och med den nya läroplanen för grundskolan - Lgr 11 - finns ett nytt centralt innehåll och nya kunskapskrav. Dessa kunskapskrav och de nationella proven i årskurs 3 är utgångspunkten för innehållet i två böcker – Målet i sikte 1 och 2 och kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 1-3. Det är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling.

lo

Målet i sikte 1 kartläggning i matte åk 3

ch k u n ap sk

Böckerna är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.

Lgr11

Kartlägger kunskaper inom följande områden:

Målet i sikte

terial för arbetet ya nationella 3. Häftena är a mål. Du ser var ckling samtidigt som och vad de behöver också reflektera över

• Taluppfattning – talens egenskaper

kartläggning i matematik – årskurs 3

1

• Räknesätten och deras samband

MÅL

• Enkla bråk

råden:

n

• Huvudräkning med de fyra räknesätten

a räknemetoder

• Överslagsräkning • Addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder • Algebra – matematiska likheter ISBN 978-91-86611-24-8

341 123

9

• Sannolikhet

789186 611248

• Enkla tabeller och diagram

Lgr11

Målet i sikte

material för arbetet nya nationella s 3. Häftena är ka mål. Du ser var eckling samtidigt som n och vad de behöver också reflektera över

kartläggning i matematik – årskurs 3

2

mråden: ka mönster

MÅL

lo

ch k u n ap sk

• Proportionella samband

Målet i sikte 2 kartläggning i matte åk 3 Kartlägger kunskaper inom följande områden: • Kopiera, fortsätta och bygga mönster och talmönster • Beskriva föremåls och objekts läge • Beskriva, jämföra och avbilda geometriska figurer och objekt

skaper omkrets, massa,

• Symmetri • Jämföra, uppskatta och mäta längd, massa, volym, tid och area ISBN 978-91-86611-25-5

341 123

9

789186 611255

14

• Problemlösning


Kartläggning

lo

Målet i sikte åk 1–3 kartläggning i matematik

ch k u n ap sk

NYHET

Lgr11

Målet i sikte åk 1-3 är till för dig som kontinuerligt vill dokumentera elevernas kunskaper i matematik. Detta redan från årskurs 1.

Målet i sikte åk 1–3

rial för arbetet med de nationella kunskapskraven är indelade efter den var eleverna befinner digt som eleverna blir d de behöver mer träning eflektera över sina egna

kartläggning i matematik

Kopieringsmaterialet är i A4-format och i färg, men fungerar också om du måste ha svartvita kopior.

de områden:

dning

MÅL

Materialet omfattar områdena • Taluppfattning och tals användning • Algebra • Geometri • Sannolikhet och statistik

ISBN 978-91-86611-46-0

• Samband och förändring

341 123

• Problemlösning

Ta sikte på de nya kunskapskraven • •

del av helhet jämföra och benämna enkla bråk

Sagt om...

• Dela varje figur i två lika stora delar. Måla en del.

" Bra blandning på övningar/uppgifter. Fint att eleverna måste skriva och visa hur de tänker." " Välformulerade uppgifter och instruktioner och tydliga illustrationer."

• Du har 12 päronhalvor. Hur många hela päron var det från början? ___________________

• Hur stor del är målad i varje figur?

_____________________

_____________________ _____________________

12

ur Målet i sikte 1

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

• Ringa in alla figurer där en tredjedel är målad.

Målet i sikte Målet i sikte 1 – kartläggning i matte 978-91-86611-24-8 32 s.

39:-

Målet i sikte 2 – kartläggning i matte 978-91-86611-25-5 32 s.

39:-

Målet i sikte åk 1-3 – kartläggning i matematik kopieringsmaterial 978-91-86611-46-0 128 s.

utk. vt-12

495:-

15


Problemlösning NYHET

s me

B

ro dp b

mlösn le

l

as k c y med

L ing yc

ka

sning ö l m e l ob

Läs up

pgiften LÄ S O Två sp . C H FÖ ot R STÅ Den fö tkobror tävl PR O B ade om rsta sp LE M ET ottkob Den an ran, so vem som ku dra sp nd m var ottkob Hur m 2,3 met e spotta lä ran va ycket ngst. er lång r 40 ce längre , nt spotta sp imeter de den kortar ottade 137 andra kobran e, men spot centimeter. tade 15 ? 2 cent imeter .

pr

atiken. everna h

töd för ning Lärars ndervis rerad u t struk u

at . och finns som ett

tigt är det vik ktur. n och stru

verna ng får ele

Vad b eh att sv över du vet ara p a för å frå gan?

Välj u td och sk en informati riv den on som i rutan behöv s .

ntligt

gt och mu problem

lem t/

betshäfte

kaper i ar

ta hand

förs der sig i

n. S Panboo urs i årsk sslärare flera r skrivit k. De ha

fsson W Gusta Victoria n oo nb Pa Anette S

-2

6611-42

8-91-8 ISBN 97

341 123

Kopierin

g tillåte n • Lyc kas

Lyckas med problemlösning Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet. För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur. I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna

med pro

blemlö sni

ng B ©

FÖRFA TTARN

A och

AS KU

NG E AB

11

Materialet innehåller många kopieringsunderlag där eleverna får träna på strategier som Rita en bild, Använd laborativt material, Sök efter ett mönster, Gör en tabell, Gissa och pröva, Arbeta bakifrån och Gör en ekvation. En plansch följer med materialet som visar hur eleverna bör arbeta när de ska lösa matematiska problem. Sätt upp den på väggen och hänvisa till den Vägv när ni arbetar med isare ns ti problemlösning. ps j L ÄS OC

H FÖ RS

TÅ PR Vad är OBLE MET frågan? . Vilke n info rmati on be höver jag?

j V ÄLJ

• lösa matematiska problem

EN LÄ MPLIG

Rit

LÖSA

UPPG IFT

nb

ild

Gör

Sök

en ta bell

Gissa

Arbeta baki

efte

r et

tm

önst

er

och prö va

från

Gör

• bedöma om lösningen är rimlig

• formulera egna matematiska problem

ATT

Ha tå Ett pr lamod. tid at oblem ta t lösa r !

Använd laborativt material

• välja en lämplig lösningsstrategi

• reflektera kring olika sätt att lösa problem

FÖR

EN.

ae

• använda några strategier

• förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt

STRA TEGI

j V ISA j B EDÖM

HUR

DU HA R

LÖST

en ek

vatio n

UPPG IFT

EN.

OM

SV

ARET Kan de VERK AR RI t stäm MLIG Valde ma? T. jag en bra str ategi?

6 3 =2

Lyckas isb n med proble 978 -91 mlösni © 201 2 Victor -86 611 -42 ng B -2 ia W Gustaf sson, Anette S

16

Panboo n och

Askung e AB


Problemlösning s me

B

ro dp b

L ing yc

ka

De sjurna porta

De sju portar

na

Det tred je

pro

blemet I rummet finns tre linor med upphängd tre påbö a. rjade mön – Tror du ster att vi fixa r det här? – Det sk a vi, säge säger Bi m. r Mir be fram till slutsamt det först och går a mönstr et.

mlösn le

ofessor och rbjudet vätte ar de en a lbak a sig til ssera ch Mir pa tre mmer sig

Hur fort sätter mönstre n?

eleverna äfte där kaper de kuns as med ed Lyck h pt Bim oc rna hjäl ckel de en ny um, får ckats. ly de t at

n. S Panboo Anette lärare i om klass atik. em isa i mat mmans. edel tillsa

son

fs W Gusta Victoria n Panboo Anette S

e e e

De s ju po rt

arna

När jag god känt era lösningar, får ni nycke ln till porten .

Det förs

ta p Bim o roble ch M met ir kallt och m går försik tigt in örkt mörk dä i ret se r de tr r inne. Nä rummet. D r ögo e våg nen v et är fukti ar. gt, ant si g vid 2.

-41-5

ISBN 978

Se sidan

-91-86611

förbjuden.

22

Kopiering

341 123

Hur mång a mask ar v äg lika myck er et som en sn igel?

De sju portarna

n. Se sid

an 2.

14

rbjude

Eleverna får också använda sina kunskaper i arbetshäftet/ elevboken De sju portarna. Den börjar med en berättelse som handlar om de två barnen Bim och Mir. De får undervisning av professor Kitametam. En dag gör de något förbjudet och hamnar i en annan värld. Där träffar de en vätte som blir deras Vägvisare. För att ta sig tillbaka till den egna världen måste Bim och Mir passera sju portar. Bakom varje port gömmer sig tre kluriga problem.

Kopier

ing fö

När eleverna hjälpt Bim och Mir att lösa problemen i ett rum, får de en nyckel (klistermärke) till porten som bevis på att de har lyckats. Lyckas med problemlösning B riktar sig till elever som går i årskurs 4–6. Lyckas med problemlösning A utkommer till våren 2012. Det materialet riktar sig till elever som går i årskurs 2-3.

Lyckas med problemlösning Lyckas med problemlösning A - Monstertrubbel - elevbok 978-91-86611-47-7

32 s. inkl. klistermärken

utk. vt-12 45:-

Lyckas med problemlösning A - Lärarstöd för strukturerad undervisning 978-91-86611-48-4 64 s. inkl affisch

Författare till Lyckas med problemlösning är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

utk. vt-12

235:-

Lyckas med problemlösning B - De sju portarna - elevbok 978-91-86611-41-5 32 s. inkl. klistermärken

45:-

Lyckas med problemlösning B - Lärarstöd för strukturerad undervisning 978-91-86611-42-2 64 s. inkl affisch

235:-

17


Problemlösning

Lös ett problem i veckan Problemlösning i matematik

Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial med 32 olika matematiska problem – ett problem för varje vecka under läsåret. De är tänkta att användas som extra utmaning eller som hemuppgift. Problemen passar också bra som som pareller gruppuppgifter i skolan. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.

NYHET Lös ett problem i veckan

Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett problem för varje vecka under läsåret. Eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Lorne Peterson

Richard Kerrigan

Illustrationerna till Lös ett problem i veckan - start har Lorne Peterson och Richard Kerrigan gjort. Båda har arbetat med specialeffekter till en lång rad filmer, t.ex. Star Wars (Stjärnornas krig), Pirates of the Caribbean, Ghostbusters (Spökligan), The Right Stuff (Rätta virket). Läs mer på www.askunge.se

Hur mån ga

Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också som 3 användas 2 P r o B L eM gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina S t A lösningar, r T förklara och argumentera för sitt tänkande.

är göm da?

5

Det är 8 äp Hur mång plen sammanlagt. a finns i ko rgen?

3 2

P r o B L eM t Ar T

S

Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.

ISBN 978-91-86611-35-4

341 123

I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder. Lös ett problem i veckan – Start riktar sig till elever från Förskoleklass till årskurs 1. Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.

12 Kopierin

g tillåten

• Lös ett

problem

i veckan

– start ©

Askunge

Thorsén

Förlag AB

Lös ett problem i veckan – Nivå 2 riktar sig till elever från årskurs 2 till 3.

m proble t t e s Lö n i vecka

ning

an är ett – problem 32 olika läsåret. cka under extra as som men t. Proble gif pp mu eller om parföra na får jäm n. Elever för umentera a och arg

2

o B L eM i Vå 2

Prob le

mlös

ning

Lös et t prob lem i kopier veckan ings är ett ett prob material m ed 32 lem fö olika r varje De är problem tänkta vecka – under att an utman vändas läsåret. ing ell som ex er som passar tra hem oc gruppu kså bra som uppgift. Pr oblem ppgifter som pa en sina lö ri ell sk olan. sninga Elever er r, sitt tä na får nkande förklara oc jämfö h argu . ra menter a för

3 2 e

P r oB

N

i V Lå

Lös e tt p i vec roblem kan 3 2e

Pr oB

N

Richard Kerrigan

Illustrationerna till Lös ett problem i veckan - start och nivå 2 har Lorne Peterson och Richard Kerrigan gjort. Båda har arbetat med specialeffekter till en lång rad filmer, t.ex. Star Wars (Stjärnornas krig), Pirates of the Caribbean, Ghostbusters (Spökligan), The Right Stuff (Rätta virket). En del av dessa filmer har gett dem Oscarsstaytetter.

Problemlösning

M

1

Lorne Peterson

Lös ett problem i veckan Start- kopieringmaterial

L M å 2

i V

978-91-86611-35-4

40 s

180:-

-36-1

91-86611

ISBN 978-

Lös ett problem i veckan Nivå 1- kopieringmaterial

341 123

978-91-86611-28-6 ISBN

978-91

-86611

-28-6

341 123

9

18

7891

86 6 1128

6

3 2 e

P r oB

N

i V

L M å 1

40 s

180:-

Lös ett problem i veckan Nivå 2- kopieringmaterial 978-91-86611-36-1

40 s

utk. vt-12

180:-


Problemlösning

– RÄKNA UT A

t A är den första delen i en cker med kluriga uppgifter där änka logiskt och kreativt – att esonera! ler enkla texter och många uppgifter. mråden i Läs in – Räkna ut a er r rt? dar

LÄS IN RÄKNA UT

A

eddelande

Läsförståelse och logiskt tänkande Läs in - Räkna ut är en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där eleven får tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera! Eleven får läsa enkla texter och arbeta med olika typer av uppgifter. Det kan också vara att följa enkla instruktioner. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad mellan böckerna. Läs in–Räkna ut A är tänkt för elever som går i årskurs 2.

ISBN 978-91-86611-23-1

341 123

Exempel på områden i Läs in – Räkna ut A:

9 789186 611231

• Jämförelser • Vad ska bort?

24

• Logik

Vad köper de?

• Tabeller

Sagt om... " Mycket bra uppgifter som tränar läsförståelse. Roliga uppgifter med fin omväxling inom olika områden."

Tänk logiskt

1.

• Diagram

Fyra vänner köper varsin frukt eller grönsak. Vad köper de? Läs ledtrådarna och lista ut vad de köper.

• Amir äter frukt men inte äpple. • Benno köper en gul frukt. • Cia äter inte frukt.

12 12

morot äpple banan päron Amir

Ett hemligt ord

Benno 5.

Andra och det fjärde bokstaven är E.

Cia

Femte bokstaven är L. Första bokstaven är S. Åttonde bokstaven är T.

Dora

Sjätte bokstaven är B.

44

Sjunde bokstaven är Å. Ringa in rätt bild.

Benno köper ______________________________

Kryssa över det djur som inte hör till gruppen.

Bennos böcker 6.

10.

Kryssa över det djur som inte hör till gruppen.

Cia köper

______________________________

Dora köper

______________________________

Benno läste 4 böcker. Han läste en deckare före ken hästboken och hundboken. dbo Hun Han läste inte hundboken sist. Benno läste mysterieboken Lo före hundboken. Mira IET SkrivMYS 1TER vid den han läste först. Skriv 2 vid nästa bok. PÅ ÖN Skriv 3 vid den bok han läste näst sist. Skriv 4 vid den bok han läste sist. Lo Mira Hun

Hun

dbo

dbo

ken

ken

e askung

Mira ERIET MYST PÅ ÖN

Lo

ERIET MYST PÅ ÖN Hun

Ett fall för detektiven

dbo

ken

e askung

nge asku

ut är en serie arbetsböcker ppgifter där det gäller att och kreativt – att fundera och

ler enkla texter och många uppgifter. mråden är er r rt? ar

LÄS IN

Lo

ERIET MYST PÅ ÖN

Ett fall för detektiven

Kryssa över det som inte hör till gruppen.

RÄKNA UT

B

eddelande

Mira

Ett fall för detektiven

Ett fall för detektiven

e askung

12.

– RÄKNA UT B

Kryssa över det som inte hör till gruppen.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

NYHET

11.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Kryssa över 9.

Amir köper ______________________________

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Tredje bokstaven är G.

Läs in - Räkna ut Läs in - Räkna ut A 978-91-86611-23-1 32 s.

ISBN 978-91-86611-40-8

39:-

Läs in - Räkna ut B 978-91-86611-40-8 32 s.

utk. vt-12

39:-

341 123

19


KELN TI YC

LL

Nyckeln till matematiken

N

Träna mera

Sex arbetshäften där eleverna får träna på grundläggande moment. Uppgifterna är varierande, men ändå strukturerade. MATEMATIKEN

KELN TI YC

Lika

LL

N

Det är ett fristående material för årskurs F-3 och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen.

Flest

Måla den som är lika i varje ruta.

Börja med matte

matte

matematiken ingår träning inom de olika nteras i det centrala en LGR11. Häftena riktar elever i årskurs FK-2.

Måla den skål som har flest fiskar.

MATEMATIKEN

nnehåller attningsövningar ningar

örskola och förskoleklass)

relSer

ISBN 978-91-86611-17-0

10 9

789186 611170

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

0

17

Börja med matte Sagt om...

Innehåller enkla taluppfattningsövningar och inledande geometriövningar.

" Perfekt för nya ettor!"

Kvadrat

Rita och måla en kvadrat.

Grundläggande träning i geometri och jämförande begrepp.

20

Rita en bräda som är bredare.

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Måla kvadraterna i olika färger.

Måla staketet med de bredaste bräderna.

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Rita kvadraten.

4

Geometri och jämförelser

Bred, bredare, bredast

Det här är en kvadrat. Måla kvadraten gul.

23


KELN TI YC

LL

N

Träna mera

MATEMATIKEN

Taluppfattning 1–20

Taluppfattning 1–20 I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Taluppfattning 1–20 innehåller • tal och antal • hälften och dubbelt • positionssystemet NyckelN till matematikeN Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelSer taluppfattninG 1–20 addition 1–20 SuBtraktion 1–20

ISBN 978-91-86611-19-4

341 123

9 789186 611194

Sortera med mera

Taluppfattning 1–20

Innehåller arbetsuppgifter som bygger upp förståelse för tal och antal. Ger också en förförståelse för räknesätten och positionssystemet.

Häftet innehåller övningar som tränar sortering och klassificering. Eleverna får också träna sig i att bygga, kopiera och fortsätta på olika mönster. tion 1

N

EL YCK N T

ILL

Subtrak

–20 I serien Nyckeln övnings till matem hä moment ften med tränin atiken ingår so g innehålle m presenteras inom de olika t i lärop i lanen Lg det centrala r11. Subtrak tion 1– 20 inneh • subtra ålle kti tiotalsö on inom områd r vergång et 1–20 ar. utan NyckelN till ma temati Börja me keN d matte Sortera me Geometri d mera taluppfattoch jämförelSer addition ninG 1–20 1–20 SuBtrak tion 1– 20

Subtra ktion 1–20 CK

ELN TIL

L

NY

MATEMA TIKEN

TIKEN MATEMA

ingår matiken olika de g inom ntrala s i det ce gr11.

N

18

ISBN 978-

91-86611

341 123

4

9 789186

-22-4

Subtrahe

er 20 utan ådet 1–

eN

18

3

4

2

elSer 3

2

1

1

-21-7

91-86611

24.

611217

Se sidan

9 789186

förbjuden.

341 123

Kopiering

ISBN 978-

Rätt teck

en

ra och sk riv rätt tec ken i ruta n. > större än < mindre än

611224

KELN TI YC

LL

n Additio 1–20

=

MATEMATIKEN

1. 13 – 1 14 2. 14 – 2 12 3. 17 – 3 1 5 4. 18 – 4 1 5 –3 5. 17 – 2 1 6 – 4 6. 16 – 5 13 – 2 7. 17 – 2 20 – 3 – 8. 1 18 – 1 2 0–2– 9. 2 16 18 – 1 10. 20 –8 20 – 5 – 3

Addition 1-20 Tränar addition utan tiotalsövergångar.

Subtraktion 1-20 Tränar subtraktion utan tiotalsövergångar.

19

lika med

Nyckeln till matematiken Börja med matte 978-91-86611-17-0 24 s.

28:-

Sortera med mera 978-91-86611-18-7 24 s.

28:-

Taluppfattning 1–20 978-91-86611-19-4 24 s.

28:-

Geometri och jämförelser 978-91-86611-20-0

24 s.

28:-

24 s.

28:-

24 s.

28:-

Addition 1–20 978-91-86611-21-7 Subtraktion 1–20 978-91-86611-22-4

21


Träna mera

Tid

Att veta hur många dagar det går på en vecka, antalet dagar i varje månad och att kunna klockan är vardagsmatematik som varje elev bör kunna. Nu finns två träningshäften där eleverna kan träna på just det här. 22

innehåller bland annat

et

stider

22 22

Året

Ordningstal

Året har månader, månaderna har veckor och veckorna har dagar. Det finns också årstider och kvartal. Du kanske redan vet mycket om året. Nu ska du lära dig hur året är och en del om vad som händer under ett år. En del saker finns det tyvärr bara en av varje år. Det vore kanske bra om du hade fler födelsedagar och en julafton till?

När vi pratar om datum brukar vi använda ordningstal. Vi säger första, femte, sjunde, femtonde, trettionde och så vidare.

2012

ånader

ckor och dagar

de

höst

somm ar ti

juli

19

onsdag

torsdag

Ulf, Ylva 2012

v 13

februari

mars

fredag

lördag

v 29

Sara

2012

november

v 34

24 31 18 söndag

Ester

Mattias, Mats

Lillemor, Moa

m

us

höst

er oktob

mber pte se

april

vår

Vilken årstid tycker du är bäst? Varför?

2012

11

Bo v8

2012

vår

dningstal

artal

rs

eciella dagar

ottår

såret

Vi har fyra årstider. Det är vintern, våren, sommaren och hösten.

ma

vinter

Årstider

v 15

april

tisdag

, Bernt Bernhard

vinter

2012

5

måndag

fe br

dag – ett datum

atum på olika sätt

janua ri

ber

ri

no ve

cem

r be

somm ar

m

ua

agar och månader

v 23

juni

20

Vi börjar med att se vilka årstider det finns.

agarnas namn

2012

v 34

augusti

Vem har namnsdag den femte juni? _______________________________

aj

au g

juni

Vem har namnsdag den trettioförsta mars?_________________________

juli

Vilket datum har Mats namnsdag?________________________________

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

341 123

Skriv datumet med siffror. tjugonde augusti

__________

elfte april

__________

artonde november

__________

andra maj

__________

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Vilket datum har Sara namnsdag? ________________________________

ISBN 978-91-86611-30-9

Träna årets dagar, veckor och månader Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar, månader, kvartal och årstider.

10 10

21 21

Minutvisaren

Hemligt meddelande Dra streck till rätt klocka.

Hel timme Den långa visaren heter minutvisare. • Måla minutvisaren blå.

? är ett fristående material för n. Övningarna ökar stegvis i .

Den korta visaren heter timvisare. • Måla timvisaren röd.

ler bland annat 11 12

1

10

en

2

9 8

e

11

3

A 12

1

5

6

M R

ver

och fem över halv

11

12

10

3 4

3 8

4 7

6

5

Å

2

2

9

7

6

6

N

5

B

5

1 2

9

3 8

4 6

5

11 12

1

10

2

9

3 8

4 6

5

11 12

1

10

2

9

3 8 5

1 3

8

kvart i sex

5.

halv fem

2 3 4 7

6

5

11 12

1

6.

kvart över fyra

7.

nio

8.

kvart i ett

9.

halv sju

5

___ ___ ___ ___ 1 2 3 4

2

9

3 8 7

5

1 2

9

3 8

4 6

5

11 12

7

1

10

2

9

3 8

4 6

5

11 12

7

1

10

2

9

3 8

4 6

5

11 12

7

1

10

2

9

3 8

4 7

___ ___ ___ ___ ___ 5 6 7 8 9

E Å

4 6

11 12 10

12. halv åtta

4 6

4.

11. kvart i tre

2

9

1

8

tio

10. kvart över tio

4 6

11 12 10

7

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

9 789186 611293

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

341 123

När minutvisaren pekar rakt upp visar den hel timme. Samtidigt pekar timvisaren på vilken timme det är.

11 12 9

10

4 6

11 12

7

Klockan är nio. 19.10

3. 3

8

7

7

kvart över två

2

10

4

8

5

ISBN 978-91-86611-29-3

1

7

1

1

10

10:30

12

11 12 9

3

9 11

halv åtta

2.

10

3 5

7

över

er

över

1. 2

4 6

10

2

10

an 12

1

8 7

4 7

d

11 12 10 9

6

L A M L

5

___ ___ ___ 10 11 12

Vad är klockan? Vad är klockan? är ett fristående material för att öva klockan. Övningarna ökar stegvis i svårighetsgrad.

Tid Träna årets dagar, veckor och månader 978-91-86611-30-9

32 s.

39:-

Vad är klockan? 978-91-86611-29-3 32 s.

22

39:-


Träna mera

Talen upp till 100 letar du efter kreativa och inspirerande lektionstips? Vill du 1 fler 6förslag15på hur 19 fånga elevernas uppmärksamhet? Vill du har du kan använda hundrarutan? Ta

100

Talen upp till

100

len upp till

7

Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på 23 talen upp till hundra. Förutom alla aktiviteter och spel, får du 35 100där många kopieringsunderlag i form av arbetsblad eleverna a 30 tips på hur du kan arbet med talen 1–100 och hund rarutan! tränar talmönster, jämförelser, ordning, platsvärde, addition och subtraktion inom talområdet 1–100! Letar du efter kreativa och inspirerande lektionst ips? Vill du har fler förslag på hur du kan använda hundrarutan? Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra. Dessutom får du många kopieringsunderlag i form av arbetsbla d där eleverna tränar talmönster, jämförelser, ordning, platsvärde, addition och subtraktion inom talområd et 1–100! Givetvis finns det också hundrarutor av olika slag.

54 På vår hemsida, under rubriken Tips, finns smakprov att ladda 41 ner. Där hittar du också ett bildspel – Räkna till 100. 77 Udda och jämna tal 1–20

K29

65

82

Talen i hundrarutan

K11

1. Hur många tal är det i varje rad?

17

18

1. Måla de jämna talen blå. Måla de udda talen röda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

100

96

ISBN 978-91-86611-37-8

__________

341 123

2. Hur många rader är det?

__________

3. Hur många tal är det i varje kolumn?

__________

4. Hur många kolumner är det?

__________

5. Skriv det minsta talet.

__________

6. Skriv det största talet.

__________

NYHET

7. Skriv talen som finns på den tredje raden.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8. Skriv talen som slutar med 0.

2. Ringa in det udda talet i varje ruta.

15 18 12

11

12 14 17

18

16

9. Skriv talen som slutar med 5.

3. Ringa in det jämna talet i varje ruta.

17 12 15

20

19 13 18

19

11

10. Vilket är det minsta tvåsiffriga talet?

__________

11. Vilket är det största ensiffriga talet?

__________

12. Vilket är det största tvåsiffriga talet?

__________

46

Talen upp till 100 Talen upp till 100 - kopieringsmaterial 978-91-86611-37-8 64 s.

195:-

28

Kopiering tillåten • Talen 1–100 © ASKUNGE AB

Kopiering tillåten • Talen 1–100 © ASKUNGE AB

NYHET

Bråk från början 1 4

Vad är ett bråk och hur läser man och löser man uppgifter med bråk? I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v. Häftet tar också upp skillnaden på del av helhet och del av antal.

en tredjedel

1 2 2 6 ISBN 978-91-86611-44-6

Bråk från början

2 3

Bråk Bråk från början 978-91-86611-44-6 32 s.

utk. vt-12

39:-

341 123

23


Åk 6–9

Färdiga lektioner och laborativt material Rädda ekvationerna består av 17 lektioner, laborativt material och många kopieringsunderlag för det fortsatta arbetet. CeCilia Christiansen

Materialet är avpassat för en grupp på 20 Rädda elever.ekvationerna! Meningen är att de ska arbeta parvis.

RÄDDA

Nu kan du arbeta laborativt med ekvationer! Du får färdiga lektioner och mycket extra arbetsmaterial. Eleverna får bl.a. arbeta med matematiska uttryck, ekvationer med subtraktion, ekvationer med bråk, att göra antaganden, problemlösning i fem steg, förhållande och ekvationer, pengar och ekvationer, olika antal lösningar, kontroll av en lösning, ekvationer med parenteser samt ekvationer och geometri.

Lektion 1

EKVA TION ERNA

-

Paketet innehåller • Lärarhandledning i fyrfärg med 17 färdiga lektioner • Kopieringsblad som kan användas i skolan eller som hemuppgifter. • Problemlösningsuppgifter • 60 askar som motsvarar 1/1 • 20 askar som motsvarar 1/2 • 10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 • ca 500 stickor • 10 brickor med lock Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. Eleverna arbetar i par.

Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?

Lektion 2 Ekvationsspelet – del 1 Lektion 3 Ekvationsspelet – del 2

-

Det finns också lösa askar och stickor att komplettera med.

Lektion 4 Ekvationer med subtraktion Lektion 5 Arbeta på egen hand Lektion 6 Repetera och befäst dina kunskaper Lektion 7 Skapa ekvationer med bråk

ISBN 978-91-86611-16-3

341 123

9

789186 611163

Lektion 8 Lös ekvationer med bråk – laborativt Lektion 9 Olika sätt att lösa ekvationer med bråk Lektion 10 Att skriva en ekvation utifrån en lösning Lektion 11 Problemlösning med ekvationer

Lektion 1

Lektion 12 Förhållande och ekvationer Lektion 13 Pengar och ekvationer

Förenkla uttryck 1

K1

Att förenkla ett matematiskt uttryck betyder att man lägger ihop variabeltermerna för sig och de konstanta termerna för sig. – 10 + 2x + 15 + 6x – 2

Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?

Uttrycket kan förenklas på följande sätt: – 10 + 2x + 15 + 6x – 2 = 8x + 3

Du behöver:

Förenkla följande uttryck.

Lektion 14 Hur många lösningar kan en ekvation ha?

1. 6x + 4 – 5 + 4x + 6

• • •

2. 10x – 4 – 4 – 3x – 3 + 8x – 6 3. 16 – 5x –18x + 10 – 8 + 24x + 2x +10 4. 6 – 28 + 7x – 5 – 4x + 6 5. 12x – 6 – 5 – 6x + 30 + 9 – 4x – 2x –2

Rädda ekvationerna för interaktiv skrivtavla eller OH-projektor. 10 askar och ca 20 stickor. Kopieringsbladen Förenkla uttryck 1 och 2 (s. 34–35)

6. 3x + 1 + 12 – 3x + 2

Lektion 15 Hur kontrollerar du om en lösning är en lösning?

7. 6 – 12x – 8x + 5 – 1 – 4x – 2x + 10 8. 9x + 3 + 5x – 8 – x + 12

34

10x+5 15x–17 3x+28 3x-21 26 15 –26x+20 13x+7 15x+1 23x–2

10. 34x + 6x – 4x + 6 – 8 – 20x + 7x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

9. 20x – 5 + 3x + 2 – 13x + 4 + 5x

Innan man introducerar spelet Rädda ekvationerna! måste eleverna veta vad som menas med matematiska uttryck och hur man förenklar dessa. Inled därför med att berätta vad ett matematiskt uttryck är.

Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB

Ett matematiskt uttryck är ett uttryck som består av siffror, tecken och bokstäver. Uttryck används för att beskriva händelser på ett matematiskt språk. Termer som bara innehåller siffror kallas konstanta termer. Termer som innehåller bokstäver eller bokstäver och siffror kallas variabeltermer.

Lektion 16 Ekvationer med parenteser Lektion 17 Ekvationer och geometri

u Skriv följande på tavlan:

4x + 6 + 2x + 8 + 3x

Fråga eleverna hur många termer det finns. 4x + 6 + 2x + 8 + 3x är ett matematiskt uttryck som innehåller fem termer. Två konstanta termer och tre variabeltermer:

När du använder materialet Rädda ekvationerna upptäcker du snart att det går att bredda din undervisning. Elever som aldrig tidigare arbetat med ekvationer är kreativa och kommer på andra typer av lösningar än dem vi lärare tänker på eller är vana vid. Ta vara på deras sätt att lösa ekvationer och använd dessa lösningar till diskussioner i klassen.

24

Fråga eleverna vilka termer som är konstanta och vilka termer som är variabeltermer. +6 och +8 är konstanta termer och +4x, +2x och +3x är variabeltermer. u Skriv följande på tavlan:

5x – 8

Fråga eleverna hur många termer och vilka olika det finns: 5x – 8 är ett matematiskt uttryck som innehåller två termer. En konstant term och en variabelterm. +5x är variabeltermen och –8 är den konstanta termen. Poängtera för eleverna att plustecknet respektive minustecknet alltid hör ihop med efterföljande tal!

8

rädda ekvationerna


Åk 6–9 I paketet ingår • Lärarhandledning i fyrfärg med färdiga lektioner • Arbetsblad som kan användas i skolan eller som hemuppgifter. • Problemlösningsuppgifter • 60 askar som motsvarar 1/1 • 20 askar som motsvarar 1/2 • 10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 Askarna är utstansade, men de måste vikas och limmas, innan de används.

• 500 stickor • 10 brickor med lock (till ekvationsspelet och att förvara ekvationer i) Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. PS På www.askunge.se hämtar du digitalt material för interaktiva skrivtavlor. Förenkla uttryck 1

Ekvationer från början 1

K1

Lös följande ekvationer.

Att förenkla ett matematiskt uttryck betyder att man lägger ihop variabeltermerna för sig och de konstanta termerna för sig.

Ekvationer med bråk 1

K7

!

2x + 1 x = 1 x + 3 + 2x 2 3

– 10 + 2x + 15 + 6x – 2 Uttrycket kan förenklas på följande sätt:

1. 2x + 9 = 4x – 3

Multiplicera båda sidorna med MGN (2 och 3) = 6

2. 4x + 60 – 2x = 86

6 · (2x +

– 10 + 2x + 15 + 6x – 2 = 8x + 3

12x + Förenkla följande uttryck.

3. 8x + 8 = 5x + 11

1. 6x + 4 – 5 + 4x + 6

5. 3x + 1 = 2x + 8

6. 10x + 6 – 2x = 16 + 3x

7. 7x – 2 x + 6 = 20 + 3x

8. 8x – 2x + 4 = 28

2. 8 + x – 11 = 2 + 4 5 5

4. 6 – 28 + 7x – 5 – 4x + 6

3. 4x – x = 7 + x 2 4

5. 12x – 6 – 5 – 6x + 30 + 9 – 4x – 2x –2 6. 3x + 1 + 12 – 3x + 2

1 4. x + 8 + 1 x = x + x + 11 3 2

10. 4x + 7 = 4 + 5x – 4x + 12

5. x + 7,5 +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

x=6 x= 13 x= 1 x = 15 x= 7 x=2 x= 7 x= 4 x=2 x= 3

40

10x+5 15x–17 3x+28 3x-21 26 15 –26x+20 13x+7 15x+1 23x–2

Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

9. 3x + 4 + 5x = 20

Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB

1 1 x = x+ x+5 3 2

6. x + 10 + 1 x = x + 1 x + 1 5 2

48

x=8/7 x=29 x=28/13=2 2/13 x=18 x=15 x=30

8. 9x + 3 + 5x – 8 – x + 12

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 6 – 12x – 8x + 5 – 1 – 4x – 2x + 10

34

!

Kom ihåg att multiplicera alla termer med MGN och inte bara variabeltermerna.

1. x + 5 – x + x – 3 = 2 + 4 2 5 5

3. 16 – 5x –18x + 10 – 8 + 24x + 2x +10

10. 34x + 6x – 4x + 6 – 8 – 20x + 7x

1 1 x) = ( x + 3 + 2x) · 6 2 3 6 6 x= x + 18 + 12x 2 3

12x + 3 x = 2 x + 18 + 12x 15x = 14x + 18 15x – 14x = 14x + 18 – 14x x = 18

4. 2x + 16 = 1 + 3x

2. 10x – 4 – 4 – 3x – 3 + 8x – 6

9. 20x – 5 + 3x + 2 – 13x + 4 + 5x

K 15

Lös följande ekvation.

Kom ihåg att förenkla först.

Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB

Facit finns i anslutning till varje kopieringsunderlag (där det är relevant). Detta för att underlätta för dig som lärare. Viktigt är att eleverna förstår att de inte vinner på att läsa av facit. Samtidigt är det en belöning för dem att direkt kunna se att de löst uppgifterna rätt. Klipp bort facit före kopiering om du hellre vill det.

Rädda ekvationerna! Författare till Rädda ekvationerna är Cecilia Christiansen som är högstadielärare i matematik men undervisar på alla stadier. Cecilia föreläser också runt om i Sverige.

Paket 978-91-86611-16-3

600:-

Lösa askar och stickor (samma antal som i paketet) 978-91-86611-27-9

180:-

25


Beställning Blankett för kopiering

Titel

www.askunge.se

Pris exkl. moms Antal

ISBN

978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611978-91-86611Leveransadress Namn/Skola

Utdelningsadress

Postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) Kommun/Skola/Företag

Utdelningsadress

Postadress

Information Beställarens namn

Telefon

Organisationsnummer

Referensnummer

26


På webben www.askunge.se

Askungebloggen

Facebook

Twitter

Glöm inte att få information via våra webbkanaler!

På Askungebloggen kan du följa vad som händer och vilka nya läromedel är på gång.

Facebook är en del i informationsflödet. Många är redan medlemmar i Facebook och får på det sättet snabbt reda på vad som pågår. Här finns också en möjlighet att komma med synpunkter och önskemål om nya läromedel. Många är intresserade av matematik och vill gärna få tips och idéer till sin undervisning. Snabbt och enkelt!

Twitter är en sorts minibloggning och där kan du följa andra personer och ta del av deras uppdateringar. Det går snabbt att skumma igenom vad som hänt den senaste tiden.

På hemsidan får du, förutom information om våra läromedel, tips och inspiration till din undervisning. Du kan ladda ner vår katalog och bläddra i våra smakprov.

Du får också möjlighet att kommentera och diskutera läromedel i matematik. http://askungeforlag. blogspot.com/

Här får du också information om vilka mässor och utställningar som vi kommer att medverka vid.

http://twitter.com/ Askungeforlag

http://www.facebook.com/ Askunge

Nyhetsbrev Är du intresserad av nya läromedel? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Maila askunge@askunge.se

Vill du beställa? Du kan beställa vårt material på flera olika sätt.

F-pris

Avtalskunder

Alla angivna priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Momsen är 6 % på böcker.

Om din kommun har ett upphandlingsavtal med LäroMedia, Boktjänst eller någon annan kommunal samordnare, beställer du via dem. Du kan också beställa direkt av oss. Gå in på hemsidan och fyll i vad du önskar. Du kan också skicka ett mail eller ringa.

Reservation för prisförändringar.

Privatpersoner Privatpersoner hänvisar vi till nätbokhandeln t.ex. Adlibris, Bokus, Bokia, Lycknis m.fl.

Kunder som har avtal med LäroMedia bokhandel

Kunder som inte har avtal med LäroMedia bokhandel

LäroMedia Bokhandel

Logistikteamet

Webb www.laromedia.se

Webb www.askunge.se

E-post order@laromedia.se

E-post info@logistikteamet.se

Tel 019-20 69 00

Tel 019-20 69 40

27


2012

Läromedel i matematik

Kontakta oss Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Du når oss lättast genom nedanstående uppgifter. Adress Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41 131 46 Nacka Telefon 08-30 95 75 073-951 13 93 E-post askunge@askunge.se Hemsida www.askunge.se 341 123

Askunge katalog 2012  

Askunge är ett nytt förlag som ger ut matematikläromedel. Vi vänder oss särskilt till elever som behöver extra stöd eller stimulans. Problem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you