Page 1

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips. Boken är indelad i fyra delar: •

Bakgrund och allmänt Kort information om lärplattan och några viktiga inställningar.

Dokumentera och skapa med text och bild Skapa dokument för utskrift och e-böcker.

Dokumentera och skapa med ljud Hantera olika inspelningsappar för att skapa ljud och ljudfiler.

Dokumentera och skapa med flera verktyg Kombinera appar, skapa filmer och gör dramatiseringar.

Författare till Dokumentera och skapa med lärplatta är Monica Niemi. Hon arbetar som förskollärare i Östersunds kommun samt föreläser och håller workshops om att använda lärplattan i förskolan och skolan. Monica har arbetat mycket med att dokumentera och skapa med hjälp av datorn i förskoleverksamheten och har ett stort intresse för IKT – informations- och kommunikationsteknik i förskolan.

ISBN 978-91-86611-82-8

www.askunge.se

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED

LÄRPLATTA MONICA NIEMI


ISBN 978–91–86611–82–8 © 2013 Monica Niemi och Askunge Thorsén Förlag AB s. 60 SockPuppets™ © Copyright 2013 Smith Micro Software, Inc. All rights reserved. Produktion Mirvi Unge Thorsén Foto Monica Niemi

Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. Tryck Elanders Sverige AB 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur denna bok. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se e-post: askunge@askunge.se


INNEHÅLL Inledning

5

Dokumentera och skapa med ljud 36

Bakgrund 6

GarageBand 40

Vad är en lärplatta?

8

Hokusai Audio Editor 43

Vad finns det för faror?

9

Dropvox 46

Etik 10

Fotobabble 47

Ordlista och inställningar

Dokumentera och skapa med flera verktyg

11

Tillbehör 15 Dokumentera och skapa med text och bild

48

Keynote 52 16

Explain Everything 54

Skolstil 20

iMovie 56

Pages 22

Puppet Pals HD 58

Book Creator 26

Sock Puppets 60

My Story 29

Art Maker 61

Pic Collage 32

iMotion HD 62

Skitch 34

Tack 64


DOKUMENTERA OCH SKAPA MED TEXT OCH BILD

16 

Dokumentera och skapa med lärplatta


Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lpfö98/rev.10

Att kunna göra dokumentationer för utskrift är en fördel, inte minst för de yngre barnen som får något att hålla i, visa upp och kunna sätta in i sin pärm. Genom att skriva och infoga bilder i ett dokument kan vi fånga ögonblick och skriva ner barnens reflektioner eller berättande. Det blir ett bra stöd att kunna gå tillbaka och läsa barnens tankar och funderingar. Genom att ta med lärplattan i aktiviteter kan barnen dokumentera tillsammans med pedagogerna. Ett förslag är att barnen väljer en bild från kamerarullen eller tar ett foto som infogas i exempelvis appen Pages. Appen gör det möjligt för dig som pedagog att direkt skriva ner barnens kommentarer till bilden. Det blir verkligt för barnen att se deras ord växa fram som bokstäver på lärplattan och de får själva bestämma vad de tycker är viktigt i processen. Genom att barnen på detta sätt är delaktiga blir det deras dokumentation och reflektion som är det viktiga. Det finns även möjlighet att genom apparna dela med andra, antingen genom att skriva ut dokumentationen, lägga upp den på en blogg/hemsida eller genom att maila den vidare till exempelvis föräldrarna. Så istället för att bära med dig ett anteckningsblock, kamera och penna använder du lärplattan och tillsammans med barnen dokumenterar på plats samt väljer hur det ska delas med andra. De yngre barnen utmanas genom att göra bildcollage där bilderna berättar och de äldre barnen utmanas genom att de får skriva och berätta mer till bilderna. För att underlätta för barnen att skriva finns det en app med talsyntes som heter Skolstil. Appen ljudar och läser upp ord/meningar som barnen skriver och det går sedan att klippa ut texten och infoga den i andra appar.   Dokumentera och skapa med lärplatta  17


Book Creator Vad gör appen? Book Creator är en app som ger dig möjlighet att skapa böcker. Dessa delas som e-böcker och/eller skrivs ut. I appen får du tillgång till kameran och kamerarullen samt de bilder och filmer som finns lagrade där.

Hur kan appen användas? • Skapa en e-bok med bilder, filmer, ljud och text. • Gör en mall med färdiga rubriker och låt barnen lägga in egna bilder och text till rubriker och frågor. • Använd bilder och filmer från kamerarullen för att göra en bok. • Skicka boken som PDF via mail eller Dropbox för att kunna skriva ut eller för att öppna i iBooks. • Arbeta med olika språk. Skriv på exempelvis svenska för läsning och tala sedan in på ett annat språk för att lyssna. • Arbeta tillsammans med en bok, spara den i Dropbox för att sedan öppna boken på en annan lärplatta. Kom ihåg att spara tillbaka till Dropbox när ändringarna är gjorda. • Öppna boken i iBooks, ett sorts bibliotek på lärplattan. • Exportera boken till Explain Everything och läs in boken, spara som en film.

26  Dokumentera och skapa med lärplatta


DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips. Boken är indelad i fyra delar: •

Bakgrund och allmänt Kort information om lärplattan och några viktiga inställningar.

Dokumentera och skapa med text och bild Skapa dokument för utskrift och e-böcker.

Dokumentera och skapa med ljud Hantera olika inspelningsappar för att skapa ljud och ljudfiler.

Dokumentera och skapa med flera verktyg Kombinera appar, skapa filmer och gör dramatiseringar.

Författare till Dokumentera och skapa med lärplatta är Monica Niemi. Hon arbetar som förskollärare i Östersunds kommun samt föreläser och håller workshops om att använda lärplattan i förskolan och skolan. Monica har arbetat mycket med att dokumentera och skapa med hjälp av datorn i förskoleverksamheten och har ett stort intresse för IKT – informations- och kommunikationsteknik i förskolan.

ISBN 978-91-86611-82-8

www.askunge.se

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED

LÄRPLATTA MONICA NIEMI

9789186611828  

Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funk...

9789186611828  

Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funk...

Advertisement