Page 1

A

l lem ös

l lem ös

Monstertrubbel

pr o b

ng Ly ni

as m

ed

A

ck

pr o b

ng Ly ni

as m

ed

ck

Monstertrubbel

Monstertrubbel är arbetshäftet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning A. Berättelsen i Monstertrubbel handlar om barnen Bim och Mir som hittar en magisk bok på vinden. Bim och Mir tar sig in i bokens värld för att rädda sju monster som blivit tillfångatagna av en ond trollkarl. De möter en vätte som blir deras Vägvisare. För att rädda ett monster måste de lösa tre kluriga problem. När eleverna klarat det får de ett monsterklistermärke som de sätter in i arbetshäftet. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

ISBN 978-91-86611-47-7

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

341 123


Monstertrubbel

Fรถrfattare

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Bilder

Daniel Borg


isbn 978-91-86611-47-7 © 2012 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion • Mirvi Unge Thorsén illustration • Daniel Borg Första upplagan 1

341 123

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. tryck Elanders Sverige AB 2012

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se askunge@askunge.se


innehåll Monstertrubbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Trädkojan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fiskeboden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Väderkvarnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Grottan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ladan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tornet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Monstertrubbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lyckas med problemlösning!


Monstertrubbel

Det första problemet – Det andra monstret sitter inlåst i en fiskebod, säger Vägvisaren. För att öppna dörren till fiskeboden måste ni ta reda på vad två fiskar väger och ställa rätt vikter i vågskålen. Alla fiskar väger lika mycket.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Vad väger två fiskar?

11


Monstertrubbel

Det andra problemet Trollkarlen har förtrollat båten. För att komma till fyren måste ni ro så här: Första timmen får ni bara ro 4 minuter, andra timmen 8 minuter, tredje timmen 12 minuter. Varje timme ska ni ro 4 minuter längre än timmen innan. Om ni inte följer detta sjunker båten, så tänk er noga för. Hur många minuter måste ni ro den sjätte timmen?

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Jag tror jag vet vilken strategi vi kan använda.

15


Monstertrubbel

Det andra problemet – Trollkarlen har satt 17 lås på väderkvarnen, säger Vägvisaren. Det finns tre dörrar in till väderkvarnen. Dörr B har 5 lås. Dörr C har 8 fler lås än dörr A.

Hur många lås har varje dörr?

18

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hmm, jag kollar i Vägvisarens tips.


Monstertrubbel

Det första problemet – Det femte monstret finns i grottan, säger Vägvisaren. Framför grottan ligger stenplattor. Varje sida på plattorna är 1 meter. Ni måste hitta en väg som är exakt 18 meter. Ni får bara gå på linjerna.

Den här vägen är 16 meter.

Start

Mål

20

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Rita en väg som är 18 meter.


A

l lem ös

l lem ös

Monstertrubbel

pr o b

ng Ly ni

as m

ed

A

ck

pr o b

ng Ly ni

as m

ed

ck

Monstertrubbel

Monstertrubbel är arbetshäftet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning A. Berättelsen i Monstertrubbel handlar om barnen Bim och Mir som hittar en magisk bok på vinden. Bim och Mir tar sig in i bokens värld för att rädda sju monster som blivit tillfångatagna av en ond trollkarl. De möter en vätte som blir deras Vägvisare. För att rädda ett monster måste de lösa tre kluriga problem. När eleverna klarat det får de ett monsterklistermärke som de sätter in i arbetshäftet. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

ISBN 978-91-86611-47-7

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

341 123

Monstertrubbel  

Monstertrubbel är arbetshäftet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösnin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you