Page 1


2

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE Stiftet den 9. december 1929 Hjemmeside: www.askovmalt-jagt.dk

Bestyrelsen (nov. 2018)

Arbejdende suppleanter

Ole Lautrup, formand ..........................................20 97 39 85 E-mail:.................. mail@olelautrup.dk Bent Knudsen, næstformand ..........................................23 30 13 84 E-mail:............. hbknudsen@bbsyd.dk Tom Hansen, kasserer ..........................................26 79 30 67 E-mail:....... tom28hansen@gmail.com Finn Østergaard ..........................................61 68 40 80 . E-mail:.................. finnost@gmail.com Rasmus Petersen ..........................................22 84 50 41 E-mail:.......... ras_varde@hotmail.com

Allan Schmidt Hansen.......31 51 19 00 E-Mail:.................. allan@intheopen.dk Søren T. Thorsen...............40 41 38 63 . E-mail: ......................... stt@askovit.dk

Revisorer Lars Wagner, Ole P. Johnsen

Æresmedlemmer Viggo Knudsen, Bent Knudsen, Finn Østergaard og Tom Hansen

Ansvar/kontaktpersoner Medlemsregistrering:..................Tom Hansen..................................... 26 79 30 67 Estrup Jagtlaug:.........................Søren T. Thorsen.............................. 40 41 38 63 Hviding engjagt: ........................Ole Lautrup ...................................... 20 97 39 85 Rågeregulering:..........................Tom Hansen .................................... 26 79 30 67 Hundetræning:............................Paolo Clary ...................................... 61 97 64 76 Holdskydning:............................Allan Jessen .................................... 75 58 04 90 PR, Presse:.................................Finn Østergaard ............................... 61 68 40 80 Hjemmeside/FB:.........................Finn Østergaard ............................... 61 68 40 80 Jægerråd Vejen:.........................Ole Lautrup ...................................... 20 97 39 85 Webmaster/Nyhedsbrev:............Allan Schmidt Hansen ..................... 31 51 19 00 Jagthorn:....................................Lars Wagner .................................... 23 62 24 14 Regulering:.................................Dennis Sørensen ............................. 30 89 55 50 Reguleringskonkurrence: ...........Rasmus Petersen ............................ 22 84 50 41 Nyjæger:.....................................Allan Schmidt Hansen ..................... 31 51 19 00

Skibelund Riffelbane Adresse: Kongeåvej 46, 6600 Vejen

Jagtmagasin 2019 Oplag 800 stk. Redaktør: Finn Østergaard Eftertryk er tilladt med kildeangivelse efter tilladelse fra redaktionen. Annoncer: Bent Knudsen, Finn Østergaard, Ole Lautrup, Ole P. Johnsen, Tom Hansen, Allan S. Hansen og Lars Wagner. Forsidefoto: Lars Wagner Lay-out/produktion: jeppe reklame/vejen. De i bladet nævnte priser og firmaangivelser er kun vejledende og redaktionen påtager sig intet ansvar.

Schweisshundefører i AMJ Villy H. Sørensen, Brørup. Tlf. 40 18 26 78 Se schweiss-registeret på www.schweiss.dk/

Side 3........................ Velkommen til AMJ’s Jagtmagasin 2019 Side 4........................Formanden har ordet Side 5............. Min tur på jagt i Polen 2018 Side 8 - 11......................Et jagteventyr i de rumænske bjerge Side 12 - 26..................... Set & sket i 2018 Side 28 - 30....................... Første og andet vildsvin samt to første ræve Side 32 - 35.............Hvordan kommer man på jagt i Afrika i 1976, ”næsten” uden penge? - Jo man skal kende nogen Side 37.............................AMJ nyhedsbrev Side 38.......................... Besøg Askov/Malt Jagtforening på Facebook Side 39...................... Det hjælper at træne med riflen Side 40 - 42........................ Det sker i 2019 Side 44..........................Lørdag den 2. juni: ”Bukken er død, hvad nu” Side 44.........................Har du et våben fra Schultz & Larsen? Side 45............................En afstandsmåler er vigtig for alle! Side 46 - 49................Jagtbrev fra Canada Side 50..............................................Farvel Side 50............ Rasmus Petersen har valgt at udtræde af bestyrelsen Side 51........... Gratis Vildtplanter - næsten Side 51............... Historien om foreningens meget specielle dirigentklokke, med høj lyd! Side 52 - 53............................. Knivslibning Side 54 - 57...........................Jagtjournalen Side 58 - 59..................... Min første stykke kronvildt - blot andet år efter jeg fik mit jagttegn Side 59..............Hjælp en Nyjæger på jagt! Side 60.................Gratis AMJ-logo til bilen Side 60...RWS short Barrel - Riffelpatroner optimeret til korte løb Side 60.....................Jagthornsblæsningen begynder medio september Side 61.......................Jagtmuligheder som medlem af Askov/Malt Jagtforening Side 62................................ Kære Nyjæger Side 63...............Reguleringskonkurrencen Side 63...........Stor tak til Nyjægerudvalget Side 64................................. Vildsvin nr. 50 Side 65 - 67.......................... Tips og Tricks Side 69 - 70........................Jægerkøkkenet Side 71................................ Krudt & ukrudt Side 72 - 73................................. Vildsvinet - facinerende at jage - men kræver respekt! Side 73..............Året der gik for nyjægerne Side 74.....Andejagt for Nyjægere hos Leif! Side 75....Indkaldelse til generalforsamling


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Velkommen til AMJ’s Jagtmagasin 2019 Skrevet af jægere, for jægere

efter EU’s nye Persondatalov bliver det helt umuligt at fortsætte. Derfor har vi valgt at lade listen udgå. Men husk alligevel: Har du fået en ny adresse eller e-mailadresse kan du nemt og hurtigt rette dine oplysninger på Jægerforbundets hjemmeside. Log ind på Medlemsnettet og vælg Min side.

Årets forsidefoto

Det første af alting glemmes aldrig! Inde i bladet kan du læse om Rasmus Wagner, som på den samme jagt i Tyskland både skød sine to første svin, samt sine to første ræve. På forsiden sidder han med sin første ræv! Et stort tillykke, eller som man siger dernede: Waidmannsheil! Tænk bare, hvor mange oplevelser der venter ham forude!

En stor tak

En stor tak til alle i annonceteamet som har brugt megen tid og energi på at kontakte vore annoncører i september. Til vore annoncører skal også lyde en rigtig stor tak. Vi kunne slet ikke udgive vort blad uden jer. Og ikke mindst Jeppe, som til slut gør et kæmpe arbejde med at samle alle trådene og gøre disse til vores eget flotte Jagtmagasin. En stor og varm tak til alle!

Skriv din historie. Det giver en flaske jagtvin!

Jagt giver mange oplevelser, og masser af spændende historier som fortjener at komme på tryk i AMJ’s Jagtmagasin. Har du haft en jagtoplevelse, som du mener, vi andre kan have glæde af, så lad os få del i den. Heldigvis har mange gennem årerne været flinke til at berette om deres jagtoplevelser, men vi ser jo gerne at endnu flere skriver en historie. Kravet til historierne er ikke at de skal være professionelt skrevet, men mere med tanke på: Fra jæger til jæger! Vi håber, at rigtig mange vil gå i gang med at skrive til næste års blad! En stor tak til jer, der i år har sat jer til tasterne for at fortælle om en god oplevelse derudefra. For det er jo netop jer der gør bladet til et levende blad. Da vi var tæt på deadline for jagtfortællinger samt indlæg til Jagtjournalen måtte redaktøren desværre konstatere, at der ikke var kommet nær så mange fortællinger ind som tidligere. Det hørte Lars Wagner som straks gik i gang og leverede ikke så få. Det hjalp på redaktørens stressniveau. Derfor speciel stor tak til Lars! Vi glæder os meget til at modtage din egen jagtfortælling - senest den 15. oktober, men naturligvis meget gerne så tidligt som muligt. Som altid vil der blive overrakt en flaske god jagtvin ved den kommende generalforsamling til de der har fået en eller flere fortællinger bragt i Jagtmagasinet! For at være en egentlig artikel skal den dog være mindst en A-4 side i Word i normal pc-

skrift. Vedlæg billeder i højeste (faktiske) opløsning. Kortere fortællinger vil blive indsat under Jagtjournalen.

Jagtjournalen og Krudt & Ukrudt

Fortællinger med kortere tekst, der vises under Jagtjournalen, eller bidrag til Krudt & Ukrudt deltager i en lodtrækning om en spændende præmie. Vinderen vil blive udtrukket og præmien udleveret ved næste års generalforsamling til den heldige vinder - eller evt. stedfortræder. Du har et lod for hvert af dine indlæg! Husk deadline den 15. oktober!

Vort Jagtmagasin læses af rigtig mange!

Bladet udkommer jo i 800 eksemplarer, men det udgives også som et onlinemagasin på vor hjemmeside www. askovmalt-jagt.dk. Denne har mere end 20.000 unikke besøgende om året!

Medlemslisten udgår

Siden 1992 har vi haft en medlemsliste bag i bladet til stor glæde for vore medlemmer, som via den hurtigt og let kunne komme i forbindelse med andre medlemmer. I den sidste tid har det dog været svært at holde listen korrekt opdateret af forskellige årsager, men

Men snart kan vi fejre jul.

Når vort nye Jagtmagasin bliver sendt ud i december, banker vinteren på døren og det er snart jul. Her i denne tid skal vi hygge os, lave god mad til familie og venner af den fantastiske råvare, som vildtkød er, og vise at maden vi spiser, er lokal og sund, og at dyret har haft et godt liv, før det havnede i vor fryser! God læselyst og et rigtigt godt nyt jagtår! Finn Østergaard Redaktør

3


4

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Formanden har ordet

Kære AMJ-medlem og læser af vort Jagtmagasin Den lange, lange sommer og tørke gav landbruget store problemer og ødelagde flere nyanlagte vildtagre, men livet på terrassen blev jo nydt med grill, hvidvin og rosé. Her i skrivende stund i oktober begynder de grønne farver at blive afløst af varme farver, gyldne, rødlige og brune. Naturen gør klar til vinter og i stedet for grill bliver der nu tid for lækker simremad og rødvin!

faciliteter for der vil blive brug for mange hænder og ben.

AMJ fylder 90 år

Vores jagthornblæsere leverede et brag af en koncert i Askov Kirke i februar og der vil blive endnu en koncert i 2019. Dette er et arrangement som blev lavet på opfordring fra et af vores medlemmer, så går du og tænker på noget, kunne det jo være vi kunne tage det op i foreningen. En af de ting som jeg tror vi skal gøre meget ved i fremtiden er den store bestand af mårhunde der er kommet (jeg deltager selv i et møde om mårhunde sidst i oktober). Man kan jo ikke køre en tur på motorvej mod Kolding eller Esbjerg uden at se en nedkørt mårhund. Mårhunden er utrolig hård ved vores fugle og markvildt så der skal gøres en indsat for at begrænse den, for planen med at udrydde mårhunden er nok forgæves.

Når vi bliver færdige, håber vi at vi kan samle lidt flere til vores hyggelige skydninger - og så gør det jo ikke noget at vi får bedre omgivelser. Der vil blive rig mulighed for at få masser af våbeninfo samt gode tips.

Fremtiden

Vores jagtforening runder er skarpt hjørne og kan se tilbage på en udvikling som de færreste havde forestillet sig i 1929, men alligevel trykker alderen på ingen måde. Vi har nu ikke planlagt at fejre det specielt, men når vort nye skydehus står færdig, kan vi jo både fejre dette, samt det runde år på skydebanen! Der har været nedsat flere arbejdsgrupper til den nyindkøbte skydebane. Rasmus havde samlet et hold til at skifte tag på den del af skydebanen som fik lov at blive stående da dette var gået fuldstændig i stykker pga. gamle eternitplader. Herefter samlede Lars Wagner et hold til nedbrydning af det gamle klublokale. Alt blev sorteret og kørt væk i trailere. Det sidste der er sket på Kongeåvej er at den gamle sokkel er fjernet

og der er lavet en ny sandpude så det er klar til støbning af den nye sokkel. I løbet af november/december skal vi gerne have støbt den nye sokkel så vi kan flytte vores indkøbte hus i februar. når alle jægerne er færdige med at gå på jagt. Her vil vi indkalde på Facebook når vi er klar til den store opførelse af de nye

Åbningstider alle ugens dage 8-20

ASKOV Benzin - hele døgnet Torvet 1, Askov • Tlf. 75 36 07 08 Find os på facebook

En stor tak!

Som altid skal der lyde en kæmpe tak til de som har givet en hånd med i 2018 til vores arrangementer og til de som allerede har givet en hånd med på Kongeåvej, men der bliver helt sikkert brug for flere. Stor tak til vores annoncesælgere og tak for støtten til vores annoncører som er med til at gøre dette blad til noget mange ser frem til først i december. Også en stor tak til Jeppe Reklame for al den tid han bruger på opsætningen af dette flotte Jagtmagasin. Glædelig jul og godt nytår Med jægerhilsen Ole Lautrup Oktober 2018


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Min tur på jagt i Polen 2018 Af Bent Thygesen Efter mange overvejelser besluttede jeg, at jeg ville en tur på jagt i Polen. Turen blev bestilt og skulle foregå i maj måned til premieren. For at være klar til turen tog jeg på skydebanen i Skibelund for at træne. Men midt i træningen faldt magasinet ud, hvad nu? Ole (formand) fik det fikset, jeg skød videre og fik bronze. Men magasinet faldt ud igen og kunne ikke fikses. Nu var gode råd dyre, afgang til Polen om 2 dage. Næste morgen afgang til Korsholm, som forhåbentlig kunne lave det. Det kunne de og efter 1 time var riflen klar og indskudt igen. De næste to dage blev næsten brugt på at pakke at grejet til turen. Det skulle senere vise sig, at det var alt for meget jeg havde slæbt med. På afrejsedagen skulle jeg med bus fra Bramdrupdam til Babigoszcz i Polen. Vi var i alt 11 mand som skulle på jagt. Vi skulle ned til ORZEL jagtrevir ved Swinoujscie, og bo i en lille landsby Dzieszkowo. Reviret består af i alt 14.666 hektar, hvoraf 7.649 hektar er skovområde. Resten består af mark, eng og vådområder. Efter ankomst blev vi mødt af 3 guider som vi skulle på jagt med næste morgen. Under aftensmaden blev programmet for de

følgende dage besluttet. 2 pürsch hver dag i 3 dage.

’’

Det blev i alt 5 bukke, 4 seksender og 1 gaffel Den følgende morgen kl. 4 tog jeg med min guide på jagt på premieredagen den 11. maj. Vejret var perfekt sol og varmt. Jeg skød den første buk denne morgen og yderligere 2 om aftenen. Her myldrede det med råvildt. Den føl-

gende dag var vejret ikke så godt og jeg havde ingen skudchancer. Vi så meget vildt rundt i reviret, både fra et skydetårn og på gåben. Jeg var også heldig at se en stor flok vildsvin samt kronvildt. Den sidste dag skød jeg igen 2 bukke. Det blev i alt 5 bukke, 4 seksender og 1 gaffel. Det havde jeg aldrig forestillet mig, at nogensinde skulle nedlægge så mange på turen. Jeg havde betalt for de 3 hjemmefra og de 2 efter prisliste. På hjemrejsedagen blev alt grejet igen pakket i bussen og vi kørte hjemad. Alle var trætte så der var stille i bussen på turen hjem. Det var jo ikke blevet til meget søvn i de 3 dage vi var på jagt. Det blev en kæmpe oplevelse at være på jagt i Polen. Det er ikke sidste gang jeg har været der.

5


6

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

OPLEV FORSKELLEN MED ÆGTE FIREHJULSTRÆK Subaru Forester er en favorit hos familier og friluftsmennesker. Den bringer dig og dine passagerer sikkert gennem alle årstider og al slags terræn, og det skal flere opleve: SPAR OP TIL 62.500 KR. i en begrænset periode og få en lang liste af udstyr, firehjulstræk som standard og en legendarisk driftssikkerhed. Kom ind og besøg os for en prøvetur.

INDUSTRIVEJ 2 – 6630 RØDDING TLF. 74 84 12 00

WWW.MOGENSSCHELDEHANSEN.DK

Download App


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Er dem derhjemme godt underholdt, mens du er på jagt? - eller ser de stadig flimmerskærm og hører radio i mono..? KK Partner har altid et knaldgodt tilbud i jagtsæsonen på tv, lyd og teknik. Kom ind i butikken og se det store udvalg eller få en snak om mulighederne.

- din bedste partner i IT og elektronik Søndergade 29 | 6650 Brørup | Tlf. 7538 1414 | info@kk-partner.dk | www.kk-partner.dk

7


8

Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Et jagteventyr i de rumænske bjerge Af Oscar Birkholm Jeg mødte min nuværende kone i sommeren 2013. Hun kommer fra Rumænien. Fra første gang jeg kom til landet var jeg solgt! Jeg ville prøve at jage i de rumænske bjerge! Min svigerfamilie har en bekendt, som har en høj stilling i hvad der svarer til naturstyrelsen herhjemme. Fanel hedder han. Han lovede at tage mig med på jagt, hver gang jeg kom, men hver gang kom der et eller andet i vejen. I år blev det dog anderledes.

En af grisene.

Jagtbilen.

Efter næsten fem års venten kom jeg endelig på jagt i de Rumænske bjerge! Jeg har tigget og bedt Fanel i næsten to uger. Fredag formiddag blev vi rin-

get op af Fanel. Han sagde, at han ville hente mig en time efter. Så jeg pakkede mine sager og smurte en madpakke. Jeg vidste intet om hvor vi skulle


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

hen eller i hvor lang tid. Det skal lige siges, at han ikke kan ét ord engelsk, og mit rumænske er meget begrænset. Han kørte ind på gårdspladsen i en lille Nissan 4-hjulstrækker, som var meget smadret. Han forklarede, at han havde været i en bilulykke et par dage forinden. Jeg var blevet advaret i forvejen om at han kørte som død og helvede, men jeg VILLE på jagt! Vi kørte afsted ca. klokken 12. Og folk havde ret! Han fik rallykørere til at minde om kravlegården til kørekortet. I hvert sving bad jeg en lille bøn for at vi ikke ville møde en modkørende. Efter ca. en times kørsel, drejer vi ind ad en ”vej” som mest af alt ligner noget der er blevet tæppebombet. Vi kører op ad stigninger på over 20% og rundt på veje hvor man er en knivsæg fra af vælte ned ad bjergsider. Vi fortsætter ind i en skov og kører rundt på de her rumle-bumle veje i ca. en time mere, indtil vi endelig kommer op på toppen af bjerget. På toppen ligger en masse små hytter. Fanel fortæller, at det er der hvor fårehyrderne bor imens fårene græsser fra forår til vinter. Han forklarer, at der er mange ulve og bjørne i området, og derfor er der også mange som har rumænske bjørnehunde til at hjælpe med at vogte fårene. Helt oppe på toppen ligger der to bygninger. Et stort flot nybygget bjælkehus, og en mindre hytte lige ved siden af. En ældre mand løber os i møde og åbner lågen i hegnet, så vi kan komme ind. Jeg får at vide, at her skal vi

Vildtvogn. sove i nat. De viser mig stolt rundt i begge huse. Det lille hus er et køkken, med en seng henne i hjørnet. Det er der den ældre mand bor. I Stueetagen af det store hus er der konferencerum, toilet og bad. På førstesalen er der syv sengepladser, en brændeovn og et fjernsyn.

Så skal vi på jagt

I bagagerummet hiver Fanel en halvautomatisk BENELLI ARGO, kaliber 9.3x62 frem. Optikken er en 1-4x36. Han rækker mig den. Vi sætter en lille bane op med 3 flasker så jeg kan lære riflen at kende inden det for alvor går løs. Efter riflen er afprøvet og skudt ind, sætter vi os ind i bilen og

kører ned ad bjerget og ind i en kæmpestor skov. Vi kører i en lille halvtimes tid inden han stopper ved en lille jagthytte. Vi sætter os ind og får en bid mad. Han tilbyder mig noget Țuică (Rumænsk brændevin), og noget hjemmelavet røget bacon. Țuicăen smager forfærdeligt og baconen er virkelig krydret. Men jeg holder pokerfjæset og roser begge dele. Efter at have spist kører vi længere ind i skoven og pludselig - in the middle of nowhere - kommer der en mand gående alene, med en rygsæk og en kalashnikov. Fanel forklarer, at han er skovfoged, og riflen er til selvforsvar mod ulve og bjørne. Vi snakker lidt med ham, hører om han har set noget, og kører derefter videre. Efter at have kørt i nogen tid stopper han bilen og vi stiger ud. Han forklarer, at vi skal være stille og at jeg skal lade riflen. Han siger, at jeg må skyde kronhjort, råbuk (6-ender), vildsvin og ræv. Jeg må kun skyde ulv og bjørn, hvis de angriber os.

- fortsættes side 10...

Oscar foran jagthuset.

9


Jagtmagasinet 2019

10 Askov/Malt Jagtforening - fortsat fra side 9 ... Vi bevæger os ned ad en bjergside, hvor der på den ene side vokser store bøgetræer og på den anden store nåletræer. Vi bevæger os ned ad en sti, som folk har lavet for at kunne transportere det træ de fælder til savværkerne. vi gør flere gange holdt og lytter om vi kan hører nogle dyr. Jeg ser flere spor fra kronvildt og på et tidspunkt opdager jeg et tydeligt spor fra en ulv. Fanel siger, at det ikke er mange timer siden den var der. Jeg holder ekstra godt fat i riflen og bevæger mig videre. Vi finder et sted og sætter os ned. Fanel siger. at de plejer at komme forbi på denne tid. Vi venter i to timer, uden tegn på hverken det ene eller det andet dyr. Da mørket begynder at falde på, bevæger vi os tilbage mod bilen. Vi kører tilbage til bjælkehuset, hvor vi spiser aftensmad og går i seng. I løbet af natten begynder vagthundene at gø som gale og jeg skynder mig ud, kun iført underdrenge, kniv og lommelygte. Men jeg kan intet se.

’’

get, men pga sprogvanskelighederne tror jeg vi skal ind og drikke kaffe hos nogen, men i stedet hopper der en mand ind i bilen, sammen med sine to hunde. Vi kører et lille stykke længere og gør holdt ved en anden mand som ligner hundeføreren, så min umiddelbare tanke er, at de nok er i familie. De hiver begge to stolte et par gamle haglbøsser frem. Så viser de mig hvad de kalder ”Magnum” patroner, som i bund og grund er brennecke kugler.

Så starter drivjagten i Rumænien!

Vi kører et lille stykke op til noget tæt skov og bliver sat på et par poster, imens hundeføreren går over bjerget/ bakken med hundene. Fanel står med mig på min post på en mark, som er på den ene side af bjerget, og den anden rumæner står ved bunden til højre for mig. Vi venter ikke længe før der hopper et dyr rundt inde i buskadset foran mig. En ræv hopper ud ca. 50 meter foran mig. Igen pga. lidt sprogvanskeligheder kom jeg i tvivl om jeg måtte skyde den, så jeg lod være.

Dagen efter kører vi rundt fra sted til sted, men har ikke heldet med os. og vi beslutter os for at køre hjem. Jeg var noget slukøret over at have ventet i fem år på ikke at se noget som helst... Dagen efter kører vi rundt fra sted til sted, men har ikke heldet med os. og vi beslutter os for at køre hjem. Jeg var noget slukøret over at have ventet i fem år på ikke at se noget som helst... På vej hjem spørger Fanel mig om no-

Vi går videre til næste såt, og på vej derhen hopper en stor flot 6-ender næsten lige ud i hovedet på mig. Fanel, siger at jeg ikke skal skyde, da han mener at det kun var en gaffel. Jeg er nu sikker på at det var en 6-ender. men skidt nu med det.

www.askovmalt-jagt.dk Vi vandrer op og ned ad bjergsider og skråninger på både såt 2, 3 og 4. Uden at se flere dyr. Vi holder en pause og får en bid brød. Jeg siger til dem, at det må blive sidste såt, for jeg er ved at være træt og udmattet. Vi stiller os klar på den sidste såt. Jeg står på toppen af en bakke, på den ene side af en kløft, sammen med Fanel. og de to andre driver stykket i gennem. Jeg er ved at være godt træt og sætter mig ned på det ene knæ, da jeg pludselig hører to skud lige efter hinanden. Fanel siger “er du klar?” og adrenalinen begynder at pumpe. En rotte på 12-15 vildsvin kommer buldrede op ad skråningen, og jeg tager sigte. “BANG” “BANG” “BANG” “BANG”. Jeg tømmer magasinet. De hopper over bakketoppen og væk er de. Jeg kigger ned ad bakken. Der ligger 3 grise. Den ene spræller dog stadig en del. og hundene er hurtigt henne og har fat i den. Vi venter ti minutter. hvor “Vildsvinefeberen” for alvor har fået fat i mig. Fanel roser mig og siger 4 skud på 15 sekunder! Han har aldrig set noget lignede. Vi går ned mod grisen, som stadig spræller, Den er kravlet ind i et krat af havtorn og andre djævelske torne. Jeg trækker min kniv og går ind efter den. Først hiver jeg den et stykke ud, og så kommer en af de andre og hjælper med at hive den ud i det åbne. Der er ikke meget spræl tilbage i den. Jeg tager fat i øret på den, imens en af de andre holder bagbenene. Så skærer jeg halspulsårerne over. Den spræller lidt. men er hurtigt helt død. Alle jubler over at jeg skød 3 grise i et træk. Vi får en tår Țuică og går op mod

DANMARKS STØRSTE UDVALG Vi specialbygger gerne din nye jagt-trailer!

WWW.KONGEAA.DK ALTID OVER 3500 NYE OG BRUGTE TRAILERE PÅ LAGER

STENBRO ALLÉ 1-3 | 6650 BRØRUP | 75 38 26 00 | MAIL@KONGEAA.DK


www.askovmalt-jagt.dk toppen af bakken. Jeg går lidt i mine egne tanker, for jeg skød jo 4 skud. Hvad blev der af det sidste? Jeg siger til ham med hundene at jeg skød 4 skud og vi går sammen op og kigger på toppen af bakken. Vi kigger længe, og endelig kommer han med et blad med schweiss på. 30 sekunder efter finder jeg et ordentligt stykket kød med hår og alting på. Vi går sammen ned ad bakken på modsatte side, der hvor grisene løb hen. Jeg har min trofaste kniv, og hundemanden og hans bror lader haglbøsserne. vi går ind i buskadset. og eftersøger ca. 300 meter, så siger de at jeg skal gå tilbage og hjælpe med at slæbe grisene ud. Lige da jeg når tilbage hører jeg et skud. Der bliver helt stille og jeg tænker “Yes! Nu er den helt død.”. To minutter efter lyder der yderligere to skud. og jeg spørger Fanel hvad der er sket? Han ringer til dem, men de tager ikke telefonen. Vi venter ca. 30 minutter. og der kommer de. med to grise. Jeg havde ramt min lidt for højt, så rygsøjlen var skudt over. Det var den de aflivede i første skud. Men to minutter efter var der kommet endnu en gris som havde set sig sur på hundene, så den skød de også.

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE DØRE OG VINDUER G LAS NYBYGNING OMBYGNING PARC E LHU SE BASLUND 87 · 6600 VEJEN · MAIL@OLELAUTRUP.DK

Det var for stejlt til at vi kunne køre ned og hente grisene, og jeg var den eneste som var frisk på at slæbe dem op til fast vej. Så Fanel ringede efter en fyr, som kom med sin hestevogn. Hestene gik lige så roligt ned ad bjergsiden, og stoppede når vi skulle løfte en ny gris op i vognen. Det var nogle tunge grise! Jeg skød fire skud og fik fire grise. Fire store überläufere. De to brødre skød to grise. En keiler og en überläufer. Seks vildsvin! En fantastisk oplevelse og ikke mindst debut til både driv- og vildsvinejagt i de rumænske bjerge.

Lev af din bolig Ejer du din bolig? Så sidder du måske på en ekstra opsparing i form af friværdi, som du kan låne i. Det vil give råd til at rejse og leve, som du plejer. Ring til os og lad os sammen kigge på dine muligheder for at leve af din bolig. Danske bank Vejen Nørregade 8 -10, Vejen

11


12 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Set & sket i 2018 Velbesøgt generalforsamling

Årets forfattere fik en flaske jagtvin for deres fortællinger.

Blæsere fra Askov Malt Jagthornsblæsere underholdt flere gange i løbet af aftenen.

nye spændende aktiviteter på vej i det nye år. Foreningens nyjægerudvalg havde atter været meget aktivt og mange nyjægere havde haft rigtig gode oplevelser. Ole Lautrup opfordrede medlemmerne til at benytte riffelbanen i Skibelund noget mere, især om efteråret, samt bruge plantesagen,

Da vi tog hul på årets aktiviteter med generalforsamling, var mere end 80 af foreningens ca. 420 medlemmer mødt frem til en meget vellykket aften på Hotel Skibelund Krat. Askov Malt jagthornsblæsere indledte aftenen med smukke jagtsignaler, hvorefter foreningens formand, Ole Lautrup, i sin beretning kunne fortælle, at det forløbne år havde været godt og de mange aktiviteter stort set havde været godt besøgte, samt at der er flere

80 af foreningens medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen på Hotel Skibelund Krat og fik en god aften.

idet foreningen giver tilskud til vildtplanter og opfordrede også til at få reguleret rovvildtet og henviste til foreningens reguleringskonkurrence. Med applaus godkendte de mange fremmødte både formandens beretning samt kasserer Tom Hansens gennemgang af regnskabet. Der var genvalg til Tom Hansen og Finn Østergaard til bestyrelsen. Allan Lund Hansen og Søren Thorsen blev genvalgt som suppleanter. Som revisorer blev Ole P. Johnsen og Lars Wagner valgt mens Brian Finderup og Michael Ladelund blev valgt som revisorsuppleanter. Jagtvin og gavekort til årets forfattere De der havde skrevet en jagtfortælling til foreningens jagtblad fik overrakt en flaske god jagtvin. Desuden var der lodtrækning om et

PAS PÅ DIN HØRELSE - Den skal holde hele livet

Hos os får du markedets mest avancerede jagthøreværn - Soundscope Pro-tect iHunt! Under jagten beskytter de din hørelse mod høje lyde, fra skud og andre lydkilder, mens de forstærker svagere lyde så du kan høre dem tydeligt. Med Sound Pro-tect iHunt kan du retningsbestemme fra hvilken retning lyden kommer fra, for eksempel hvor fra hunden gøer. Fordi høreværn er designet i henhold til dine unikke øre, sidder de komfortabelt i øret hvilket resulterer i en uovertruffen komfort, mens du trygt kan bruge hat og også beskyttelsesbriller.

PÅ DIN ET ENKELT SK UD ÆGGE JAGT, KA N ØDEL DIN HØRELSE

Ring på 7022 5141 eller se mere på audiovox.dk - Vi servicerer hele Danmark Find os på Facebook


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

Der blev trukket lod blandt alle der havde indsendt fortællinger til Jagtjournalen. Her vandt Lars Wagner et gavekort på 500 kroner til Vejen Erhversbeklædning.

Nu er der kaffepause med rullepølse og ost.

Trofæerne bliver vurderet og bedømt til trofækonkurrencen.

Trofæudstilling

gavekort til Vejen Erhvervsbeklædning og Jagttøj på 500 kr. blandt de der havde indsendt billeder samt en kort tekst. Dette gavekort blev vundet af Lars Wagner. Årets skytte

Der var mange flotte trofæer.

Ole Lautrup kårer Bjarne Feddersen (tv) som Årets Skytte 2017. For at kunne blive Årets skytte skal man have deltaget i både foreningens riffelskydning, lerdueskydning samt minihjorteskydning. I år blev det atter Bjarne Feddersen som Ole Lautrup kunne kåre som Årets skytte, samt overrække vandrepokal og vinderkasket. På de efterfølgende pladser kom Ole Lautrup og Peter Lautrup.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt den årlige trofæudstilling med masser af spændende jagttrofæer fra ind- og udland. Her kunne man beundre mange flotte trofæer. Herefter blev de to største og de to mest særprægede bukketrofæer fra 2017 i hhv. ind- og udland kåret og blandt alle trofæer blev ”Årets trofæ” også valgt. I forbindelse med kåringen fortalte vinderne kort om deres oplevelser under jagten. Vinder med Årets største danske buk blev Leif Jørgensen. Årets mest specielle danske blev vundet af Anders Holberg. Årets mest specielle udenland-

Årets trofævindere. Fra venstre Tom Hansen, Preben Stærmose, Anders Holberg. Mogens Pedersen og Leif Jørgensen.

Hans Gejl Pedersen blev vinder af reguleringskonkurrencen. ske buk blev vundet af Tom Hansen mens årets største udenlandske blev vundet af Mogens Pedersen. Preben

Stærmose vandt Årets trofæ med sin flotte kronhjort. - fortsættes side 14...

13


Jagtmagasinet 2019

14 Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

www.askovmalt-jagt.dk

Mange tilhørere til Jagthornskoncert i Askov Kirke

- fortsat fra side 13...

Vinderne af en jagtdag på Estrup eller et sæsonkort til engjagten ved Vadehavet. Reguleringskonkurrencen Rigtig mange har deltaget i foreningens reguleringskonkurrence, fortalte Rasmus Petersen. Her var der blevet indberettet mere end 200 stykker vildt. Hans Gejl Pedersen blev vinder af lodtrækningen. Rasmus Petersen kunne tillige fortælle, at foreningen er blevet kontaktet af nogle fåreavlere som hvert år mister flere hundrede nyfødte lam som bliver taget af ræve. Her skal nogle af foreningens jægere

hjælpe med at regulere rævene i den kommende tid. Stort lotteri Aftenen sluttede med et stort lotteri. Mange kunne således tage hjem med enten et gavekort til en jagtdag på Estrup, årskort til engjagten ved vadehavet og andre spændende præmier fra Vejen Erhvervsbeklædning, Ribe Jagt og Fiskeri, tømrermester Ole Lautrup og Askov/Malt Jagtforening.

Da Askov Malt jagthornsblæsere gav koncert i Askov Kirke blev der fyldt godt op i kirken. Efter Ole Lautrup havde budt velkommen overtog Lene Damsgaard ordet og

præsenterede blæsergruppen samt fortalte om jagthornets historie og hvordan brugen af jagthornet kom til Danmark. Derefter tog Lars Wagner tilhørerne med på en ”jagt-

www.askovmalt-jagt.dk Knusning af spor og arealer inde i skoven til f.eks. vildtager.

Smalle spor i skov eller hver anden række og knusning af frøforyngelse under træer.

frede-andersen@mail.dk - www.fredeandersen-maskinstation.dk

Nyhed Biohøster til fjernelse af vækstlaget hvor græs/blåtop eller træer/ fyr eller andre buske er for dominerende. Fjernes det vil lyngen stå alene og kraftigere fremover. Kan også bruge til engarealer – ring og forhør.

NY


Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk dag” hvor Askov Malt jagthornsblæsere blæste forskellige jagtsignaler som en jæger ofte kan møde i løbet af en jagtdag, dette krydret med forskellige anekdoter og fortællinger. Indimellem blev der sunget et par salmer når blæserne trængte til lidt luft. Til slut fortalte Lars Wagner desuden, at man kan få blæserne til at møde frem ved forskellige selskabelige lejligheder, som f.eks. runde fødselsdage og lignende.

Har man et sådant arrangement kan man kontakte enten ham eller jagtforeningen og aftale nærmere. Efter koncerten takkede formanden for menighedsrådet, Preben Ravnholt Simonsen, for en rigtig god aften og både han og Askov/Malt Jagtforening samt blæserne lover, at man kan se frem til et arrangement med Askov Malt Jagthornsblæsere i Askov Kirke til næste år.

Tæt kamp ved årets Minihjorteskydning

Der bliver fulgt med når der skydes. Der var rigtig tæt kamp blandt de mange skytter da foreningen over to aftner afviklede årets vinterskydning. Her blev der skudt med foreningens luftgeværer mod både fast mål og

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

De unge skytter kæmper også om bedste resultat.

Nu er der klar til at prøve at skyde med buer.

valg havde atter arrangeret mulighed for at man kunne prøve at skyde med bue og pil i samarbejde med Sydjysk Buejægerlaug og der var ofte trængsel ved Laserskydebiografen fra Dan-

Rasmus Pedersen giver instruktion til en måske kommende buejæger. Ole og Tom skyder. den lille løbende hjort på mini-hjortebanen hvor der skydes til en lille ”løbende” hjorteskive. Konkurrencen her er ikke mindre af at skydningen tæller med til kåring af ”Årets Skytte”. Foreningens buejægerud-

marks Jægerforbund. Dette vinterarrangement med minihjorteskydningen havde sin start helt tilbage i 1969. Det imødeses stadig altid med glæde af mange af foreningens medlemmer. Her konkurrerer AMJ-med-

lemmer samt familiernes yngste om både medaljer og ære, men der er også god tid til hygge over en kop kaffe samt snakke jagt, hunde og våben i tømrermester Ole Lautrups lokaler på Baungård i Vejen. Der var dog desværre ikke så

mange børn som tidligere. Tag nu familiens børn med til dette arrangement. Fremmødet den første dag kunne også være bedre, lød det fra Ole Lautrup ved præmieoverrækkelsen. - fortsættes side 16...

15


Jagtmagasinet 2019

16 Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

www.askovmalt-jagt.dk

Det blev et rigtig godt pølsekursus

- fortsat fra side 15...

Der var ofte kø ved laserbanen. I mesterklassen på hjortebanen skød Bjarne Feddersen atter guldmedaljen hjem med 29 point af 30 mulige efter ikke mindre end tre gange omskydning med Bjarne Pedersen som fik sølv, også med 29 point. Ole Lautrup skød bronze med 28 point efter omskydning med Paolo Clary, Tom Hansen og Thomas Stampe Jensen. I seniorklassen skød Knud Christoffersen guld med 27 point. Jørgen Ladegaard skød sølv efter omskydning med Erik Clausen som fik bronze. Begge skød 24 point. På banen med fast mål vandt Bjarne Feddersen også guldmedaljen med 71 point. Ole Lautrup skød sølv efter omskydning med Ronnie Bladt som fik bronze. Begge skød 68 point. På fast mål hos de yngste skytter til og med 10 år for-

delte ”Johnsen-banden”, Kasper og Rasmus, guld og sølvmedaljerne mellem sig da de begge skød 71 af 72 point. På en delt 3. plads kom ”Thorsen-banden”, Gustav og William, begge med 65 point. I klassen 11-14 år skød Caspar Agerbæk guld med 71 point og Philip Beattie sølv med 68 point.

Et par unge mestre. Fra venstre Philip Beattie og Caspar Agerbæk.

Årets mestre. Fra venstre Jørn Ladegaard, Knud Christoffersen, Bjarne Feddersen, Ole Lautrup og Bjarne Pedersen.

Vi mødtes kl. 8.00 for at forberede og indtage lidt morgenbrød, men forberedelserne var så allerede fikset. Borde, stole, arbejdsborde samt frisk kaffe var fabrikeret. Stig fra TBS Grillshop og hans kollega havde været tidlig i gang og var klar til at modtage os. Efterhånden blev klokken 10.00 og kl. 10.05 præsenterede vi dagens program og forløb. Der var kommet små 20 friske pølsemagere som blev delt i 2 hold. Et som startede med at forberede til første pølse-stop og det andet, som fik smagsprøver på hjemmelavede røgvare. Det var ca. 10 forskellige smagsprøver som fordelte sig på laks, 3 slags spegepølser, mørbrad og dagens gættekonkurrence som var koldrøget edderfuglebryst. Konkurrencen var dog kort-

varig, da en af medarrangørerne hurtigt fik sagt det, men han var vist lovlig undskyldt, da han ikke lige var blevet informeret om at der var en konkurrence. Der blev stoppet pølser som aldrig før. Flere meter blev det til på ingen tid. Herefter gik snoningen i gang og så i kogekarret. Her skulle de nøje overvåges for ikke at få for meget varme. Alt i alt en rigtig god dag som blev afsluttet med smagsprøver af de producerede varer. Formanden mente, at de havde lavet vinderpølsen. Det fortæller ikke meget om pølsen, men nok mere om hans smagsløg . Der blev også blæst på jagthorn, efter sigende med et nyt signal: Pølsens død!


www.askovmalt-jagt.dk Pølserne blev solgt til 5 kr. pr stk. til deltagerne til dækning af udgifter til nogle af råvarerne, TBS Grillshop sponsorerede deres udgifter til dagen, så stor tak for det samt tak for at vi måtte bruge jeres lokaler.

Jagtmagasinet 2019 Vi kommer igen i det nye år hvor vi udvider med røg og saltning af råvare lover Lars Wagner, som var idemand for dette kursus.

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

Vestermarksvej 3, 6600 Vejen

7536 1746

Vejen@idecentret.dk

17


18 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Set & sket i 2018 Haglbøssens dag – eller hvordan man bliver bedre med haglgeværet Henrik Jørgensen lader Ole Lautrup vise forskellige skydestillinger.

Henrik sammenligner to geværer med hjælp af Ole Lautrup. Ole. Peter og Henrik er klar. Et gammelt ordsprog blandt jægere og haglskytter siger: Det er geværet der skyder, men skæftet der rammer. Derfor havde Skodborg Flugtskydning og Askov/ Malt Jagtforening inviteret Henrik Jørgensen til et arrangement på banen i Skudstrup om tilpasning og skydning med haglgeværet. Blandt deltagerne var der både Nyjægere og mere garvede jægere og skytter,

Der var godt fremmøde.

for både nyjægere, men også den erfarne jæger kan komme ud for forbiere. Henrik Jørgensen fortalte og gennemgik hvordan man kan få optimeret sit haglgevær ved at vurdere om haglgeværets skæfte egentlig passer til skytten eller om det bør tilrettes så skytten bedre kan ramme, men også skydeteknikken blev et emne! Han kunne også rådgive nyjægere om

køb af haglgevær. Efter teorien deltes deltagerne. Nogle fik Henrik Jørgensen til at undersøge om geværet egentlig passede skytten eller om noget bør ændres. Andre gik på skydebanen, hvor Skudstrupbanens dygtige skydeinstruktører gav individuel skydeinstruktion. Aftenen fik meget ros af de ca. 30 deltagere, men Henrik Jørgensen har også en særdeles stor erfaring. Han har værksted og butik

i Vejen med navnet Flugtskytten. Han er importør af våben og udstyr og har eget værksted med speciale i udmåling/tilpasning af våben, samt skæftearbejde. Han startede selv med flugtskydning som 13-årig. Dette førte til mange Danske mesterskaber i jagtskydning og OL-Trap, både individuelt og for hold. Han har været på landsholdet i 11 år samt deltaget ved 27 World cup, EM og VM.

Deltagerne havde deres egne geværer med.


www.askovmalt-jagt.dk Tiden som landsholdskytte har givet stor indsigt i arbejdet og vigtigheden med op-

Jagtmagasinet 2019 timering af våbentilpasning og skydeteknikker.

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018 Fra en arbejdsdag i Estrup

Henrik har her fokus på skæfte og øjet der sigtes med.

Askov/Malt Jagtforening køber riffelbanen i Skibelund Askov/Malt Jagtforening har gennem mange år samarbejdet med Vejen-Skibelund Skytteforening om brug af den gamle riffelbane i Skibelund. I 1999 indgik foreningerne så i et mere formelt samarbejde, da Askov/Malt Jagtforening og Vejen Skibelund Skytteforening tilsammen investerede 120.000 kr. i banen, som blev etableret i 1951.

Nu har Askov/Malt Jagtforening købt riffelbanen, som dog er meget nedslidt og kræver en større renovering. Vejen-Skibelund Skytteforening vil i stedet koncentrere sig om 15, 25 og 50 meter banerne og har desuden en vision om at sætte fokus på alle typer af pistolskydning, samt at blive Region Syddanmarks centrum for pistolskydning.

Mange mennesker har desværre ingen hæmninger når de skal af med deres skrald. Det kunne flere medlemmer fra Askov/Malt Jagtforening desværre konstatere i forbindelse med en arbejdsdag, da der forleden blev samlet affald i Estrup Skov samt langs vejen som fører gennem skoven. Det blev til en hel trailerfuld af plasticflasker, sodavandsdåser, et reservehjul og andet affald som altså var havnet i

Flot resultat ved årets rågeregulering AMJ indgår sammen med de øvrige jagtforeninger i Vejen Kommune i Jægerråd Vejen, det tidligere JKF. Her er der ca. 1.600 medlemmer i 15 jagtforeninger som samarbejder om mange forskellige aktiviteter, herunder den årlige regulering af råger. I 2017 blev der i alt nedlagt 726 rågeunger gennem Jægerråd Vejen. I 2018 hele 1046 rågeunger.

Formanden for Vejen-Skibelund Skytteforening Mads Kraag (tv) overdrager skydebanens nøgle til Ole Lautrup

skoven i stedet for i skraldespanden eller på genbrugspladsen - til skade for natur, miljø og dyr. Der var 15 deltagere ved arbejdsdagen og ud over oprydningen i skoven fik vi sat et nyt tårn op, flyttet en stige, opsat skilte med rideforbud samt fik beskåret ved de stiger og tårne hvor der var behov, fortæller Jan Birkelund fra Estrup Jagtlaug. Billedet er taget af Mikro.

De nedlagte unger fordeler sig således i flg. Peter Lautrup: Skodborg Flugtskydning 59, Andst 117, Gesten 64, Føvling 74, Andst 117, JELS 36, Askov/Malt 320, i

anlægget, Vejen 125, Skodborg Jagtforening 8, Holmeådalen 122, Hovborg/ Læborg-Lindknud 62 og Åstrup Sogn 60. Anlægget i Vejen blev der skudt 925, heraf 181 i indhegningen. 107 på Stadionvej i Brørup. 8 på Jernbanegade i Brørup. 6 på Skovvej i Vejen. Desuden er der skudt 55 på Askov Højskole og 93 på Grønvangsalle. Du kan også være med! På aktivitetskalenderen ’Det sker i 2019’ kan du under Februar se hvordan man tilmelder sig årets reguleringshold.

19


Jagtmagasinet 2019

20 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Set & sket i 2018 Bukkekaffe på Estrup Hos Askov/Malt Jagtforening var der som sædvanligt bukkekaffe i foreningens jagtlokaler på Estrup Hovedgård, hvor alle riffeljægere var indbudt til et veldækket morgenbord. Der blev hygget, drillet, snakket jagt og fortalt detaljeret om morgenens oplevelser, mens kaffe og rundstykker med div. tilbehør, og måske en lille skarp gled ned, efter timerne derude. De ca. 40 jægere, som kiggede ind i løbet af formiddagen, kunne præsentere

Flot parade.

Der blæses over bukkene.

fem bukke på paraden da Gurli Schmidt Christensen, Lars Wagner og Jacob Gilling blæste jagtsignaler over bukkene. Bukkene var blevet nedlagt af Mette Johnsen, Jacob Bruun, Hardy Høll Nielsen og Espen Kjær, som havde haft sin datter Ida med på jagten, samt René Kristensen. Efter paraden kom også Stefan Lund. Han og Hardy Høll Nielsen havde begge skudt deres første buk og blev behørigt ”døbt”!

Dejligt med kaffe og friske rundstykker.

Hardy Høll Nielsen indvies som bukkejæger.

Stefan Lund indvies som bukkejager.


www.askovmalt-jagt.dk

Mange skød riffelmærke Rigtig mange riffeljægere har i år benyttet sig af træningsmulighederne på riffelbanen i Skibelund, og mange valgte også at deltage i Danmarks Jægerforbunds frivillige riffelmærkeskydning med godt resultat. Riffelmærket er værd at stræbe efter for alle riffeljægere, og specielt for Askov/ Malt jagtforenings nyjægere er det et krav at man har bestået prøven for at kunne deltage i foreningens riffeljagt. Den frivillige riffelmærkeskydning har som formål at dygtiggøre riffeljægerne. Det er en praktisk prøve som omfatter skydning og våbenbetjening og forudsætter et grundlæggende kendskab til sikkerhedsregler og jagt samt færdighed i brug af jagtriffel. Der kan benyttes jagtrelaterede hjælpemidler som 1-, 2- eller 3-benet skydestok. Der skydes til en bukkeskive, opsat på en afstand af 100 meter. Her kan man skyde sig til bronze, sølv, guld samt guld med egeløv. For at skyde sig helt til top og få guld med egeløv skal jægeren først skyde guld, hvor kravet er minimum 59 af 60 mulige point. Herefter skydes tre fritstående skud uden hjælpemidler. Her skal jægeren skyde mindst 27 af 30 mulige point.

Jagtmagasinet 2019 Petersen, Erik Clausen, Mads Møller, Søren Thorsen, Jacob Bruun, Troels Jerik Sørensen, Knud Christoffersen, Jan Lyngsøe, Mike Dethlefsen, Tom Hansen og Brian Finderup. Sølvmærket, med pointkrav fra 51 til 58 point blev skudt af Patrik Ladelund, Peter Lautrup, Peter Christensen, Ronni Mathiesen, Søren Tygesen, Kim Velbæk, Mads Steiner, Knud Christoffersen, Ejnar Junge, Finn Østergaard, John Møller Clausen og Karsten Søe. Bronzemærket, med pointkrav fra 40 til 50 point blev skudt af Bent Thygesen og Åge Nommesen. Det er muligt at købe et 5, 10 og 15 års mærke. Dette er indstiftet med henblik på at motivere skytterne til at deltage i skydningen hvert år. 5 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 5 gange (dog max. et tællende pr. kalenderår). 10 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 10 gange (dog max et tællende pr. kalenderår). 15 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 15 gange (dog max et tællende pr. kalenderår). Den, som ønsker 5, 10 eller 15 års mærke skal selv dokumentere, at kravene for bevis/mærke er opfyldt.

Tre fra Askov/Malt Jagtforening skød sig i år helt til tops og skød guld med egeløv. Det var Bjarne Feddersen, Ole Lautrup og Anders Holberg. Guldmærket, hvor pointkravet er mindst 59 point af 60 mulige blev skudt af Stefan Lund, Dennis Sørensen, Fredy Sørensen, Rasmus

Danmarks Jægerforbunds Riffelmærke viser at jægeren har et grundlæggende kendskab til sikkerhedsregler og jagt samt færdighed i brug af jagtriffel.

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018 Guld til AMJ’s flugtskytter!

Guldholdet fra AMJ Med hele 84 skytter fra 9 jagtforeninger blev kommunemesterskabet under Jægerråd Vejen, på Vejen Jagtforenings flugtskydningsbane en succes. Med blot tre duer og et enkelt skud til forskel mellem de fire højest placerede foreninger var der tæt kamp om medaljerne i denne skydning, hvor de fire bedste skytter fra hver forening tæller i holdskydningen. Desuden kåres de tre bedste individuelt.

Nielsen, Arne Schmidt, Hans Sterup og Finn Altofte.

Askov/Malt Jagtforening skød Guld med 90 duer i 98 skud Skytterne var Pernille Krogh Jensen, Steen Jensen, Johannes Ibsen og Kasper Hjort. Rigtig flot af Pernille Krogh Jensen og Kasper Hjort som begge er juniorskytter. Også superflot at far, Steen Jensen, og datter, Pernille Krogh Jensen, sammen ligger helt i top!

Kommunemestre individuelt: Guld til Svend Åge Højen, Andst med 24 træffer i 24 skud. Sølv til Finn Altofte, Vejen efter omskydning med Johannes Ibsen, Askov/Malt, som skød bronze. Begge med 23 træffer i 24 skud.

Vejen Jagtforening skød sølv med 89 duer i 99 skud Skytterne var Claus Ørum

Føvling Jagtforening skød bronze med 88 duer i 99 skud Skytterne var Preben Henningsen, Torben Jensen, Erik Elbæk og Henrik Sørensen. På de følgende pladser kom Andst, Bække, Skodborg Flugtskydning, Jels, Rødding og Gjerndrup.

Fra Askov/Malt Jagtforening skal lyde et STORT tillykke til flugtskytterne fra AMJ der skød sig til guldet, samt naturligvis en rigtig stor tak alle jer der skød for AMJ!

21


22 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

Set & sket i 2018 Fin familieaften med høje varmegrader og højt humør

www.askovmalt-jagt.dk

Efterfølgende kom denne hilsen fra Jørn Ladegaard: ”Fin aften i Gamst. Flot at I laver sådan et arrangement. Gedden var 92 cm lang og vægten 5,6 kg. Det er den største af slagsen jeg har fanget”.

Trods en hed sommeraften med næsten 30 grader mødte alligevel mere end 40 store og små deltagere frem til Askov/Malt Jagtforenings årlige familieaften ved to store søer i flot natur i Gamst. Det blev en herlig aften i de pragtfulde omgivelser, hvor jagtforeningens familier, børn, børnebørn og venner kunne nyde en rigtig dejlig aften med fiskeri, grillpølser og hyggelige timer. Aftenens første fisk blev fanget af Jørn Ladegaard.

Kristian og Bjarne Lautrup med god fangst. Gurli Schmidt-Christensen havde taget Thea, sit barnebarn med. ne, som i år var leveret af CS Pølsemageri, trak flere voksne og børn atter tilbage til søerne i håbet om at fange endnu en ørred eller måske gedde inden solen gik ned. Fra Askov/Malt Jagtforening skal lyde en meget stor tak til Preben Jessen og Henning Sønderskov og deres familier, som gør denne herlige aften mulig. Så stooor var min sidste fisk. Allan fortæller lystfiskehistorier.

Jørn Ladegaard med sin store gedde. Det var en meget stor gedde, men senere blev der også fremvist andre flotte fisk, trods den varme aften. Der var allerede fanget flere flotte ørreder og gedder da duften af lækre grillpølser kaldte sultne deltagere op til to store grill hos familien Jessen, som også have arrangeret siddepladser til deltagerne. Efter grillpølser-

Ivrige fiskere i en herlig natur.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018 AMJ pokalskydning

Tom og Preben er aftenens grillmestre.

Der blev vist rigtig flot skydning da AMJ afholdt årets pokalskydning på Skodborg Flugtskydningsbane i Skudstrup. Denne skydning er udelukkende for AMJ-medlemmer. Ud over pokalskydningens kamp om pokaler, medaljer og ære tæller skydningen også med til ”Årets skytte” i foreningen, og der er også tid til masser af jægersnak og hygge.

I A-rækken skød Lars Amundsen atter guld med 21 duer i 24 skud. Bjarne Petersen skød sølv med 21 duer i 25 skud og Ole Lautrup og skød bronze med 21 duer i 26 skud. I B-rækken skød Matias Wagner guld med 20 duer i 26 skud. John Madsen skød sølv med 20 duer i 26 skud og Martin Lunde skød bronze med 19 duer i 26 skud.

Gretha og Victor må være to til at bære den store fisk. Dagens vindere. Foto Peter Nørregaard Et stort tillykke til alle, men i særdeleshed til 19-årige Matias Wagner som snuppede guldet i B-rækken. Godt gået!

Så slappes der af med lidt til hals og gane.

I Mesterrækken skød Preben Stærmose atter guld med 23 duer i 24 skud. Allan Jessen skød sølv med 23 duer i 24 skud og Finn Altofte skød bronze med 22 duer i 25 skud.

Der var arrangeret siddepladser til alle både ude og inde.

Foto Anders Holberg.

I Seniorklassen skød Per Tækker guld med 22 duer i 26 skud. Verner Pedersen. skød sølv med 20 duer i 26 skud og Knud Christoffersen skød bronze med 19 duer i 25 skud. Serier i jægertrap blev vundet af hhv. Søren Thygesen 10, Dennis Sørensen 9 og Søren Thygesen 10.

23


24 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Set & sket i 2018 Resultater ”Bukken er fra Holdskyd- død”. ning 2018 Hvad nu? Hold 1 Bjarne Johnson, Søren Tygesen, Verner E Pedersen, Peter Lautrup, Michael Ladelund og Ole Lautrup blev nr. 2 i serie 3 kreds 4 med 785 duer i 999 skud. Hold 2 Preben Stærmose, Jakob Christensen, Leif Jørgensen, Jan Lyngsøe og Allan Jessen blev nr.1 i serie 4 kreds 1 med 781 duer i 1001 skud. Hold 3 Dennis Sørensen, Poul E Jørgensen, Claus Mørk, Lars Amundsen og Matias H Wagner blev nr.5 i serie 5 kreds 2 med 689 duer i 1040 skud. Hold 4 Frank Stampe Jensen, John Madsen, Viggo Knudsen, Kenny Tækker, Claus West og Martin Lunde blev nr.2 i serie 5 kreds 4. Med 683 duer i 1055 skud. Finaleskydningen Hold 1, hold 2 og hold 4 var til finale i Vejen. Alle hold placerede sig ca. midt i feltet.

Dagen startede kl. 9 med kaffe og rundstykker, men med en konstatering som sidste år, at min kaffemaskine er for langsom. Der var 20 tilmeldte, så der var god stemning og alle var friske. Igen i år havde vi jo valgt en dag med fantastisk vejr, så det gjorde jo dagen endnu bedre. Efter kaffen blev vi delt i to hold. Det ene hold startede ved Carl Otto og fik kyndig vejledning om hvordan opsatsen nemmest bliver afkogt, afsavet og rengjort. Ligeledes noget om aldersbestemmelse af dyret samt afblegning. Sidst på dagen en præsentation af hans håndlavede jagtknive og hvordan han laver disse. Det andet hold blev sendt ind til den erfarne slagter Leif Holm, som vi igen i år fik sat ekstra ned i tempo, så selv mine øjne kunne følge med. Vi så lige fra hvordan man afhuder dyret uden den efterfølgende er fyldt med hår, samt hvordan man bedst mulig grovpar-

Der var dog et par skytter der gjorde det godt. Claus West skød 21/24 som gav 1.plads i C rækken. Søren Tygesen skød 20/25 på 3. pladsen. Stort tillykke til DEM og alle de andre.

Trofæet skal klargøres.

Dagen begyndte med morgenkaffe. terer dyret. Desuden kom han ind på hygiejne hvis der er maveindhold i dyret og hvad man skal sikre sig når man brækker dyret mht. endetarm etc.

kelte stykker og hvad de kan bruges til. Der blev ligeledes demonstreret hvordan hele køller snøres for at få den bedst helstegning. God og kyndig vejledning, men han var også udstyret med

Carl Otto viser og fortæller. Herefter viste han hvordan man kan finpartere de en-

en servicemedarbejder i år. Årets tilkommende event blev styret med sikker hånd af Lars Amundsen & Dennis ”Kok”. De havde i år sagt ja til at tage kokketjansen og lave pølser til kødsmagning. Der blev lavet ringrider pølser som blev grillet til smagsprøver. Ligeledes havde Henrik Jessen doneret en ½ buk til dagens event. Så her blev rygfilet samt inder- og yderlår skåret i bøffer og grillet til glæde for os alle som smagsprøver. Det er enhvers jægers drøm at sidde i det gode


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Set & sket i 2018

Der blev også lavet pølser.

Først skal pelsen af.

Grillmesteren er i gang.

Leif parterer. vejr og kun spise kød med en enkelt kold øl til. Dagen blev rundet af ved ca. 14-tiden. Dog skulle arrangørerne jo lige evaluere nogle timer, så det tog jo sin velfortjente tid.

Vi udvider jo nok lidt igen til næste år, Paolo kunne jo udstille lidt af sine mesterværker så vi må se hvad vi ellers finder på. Så tak for nu og vi ses, lyder det fra Lars Wagner, ”servicemedarbejderen”.

Tak for god opbakning og deltagelse, ligeledes en stor tak til arbejdshestene Carl Otto, Leif Holm, Lars Amundsen & Dennis Kok. Dagen bliver rundet af med smagsprøver.

25


26 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

Set & sket i 2018 Også guld og kommunemesterskab i riffelskydning Da AMJ’s haglskytter vandt guldmedaljer og kommunemesterskabet i haglskydning sagde en lidt ubeskeden formand Ole Lautrup, at ”i år går vi efter The double”. Altså kommunemestre i både hagl- og riffelskydning.

Sådan blev det! ”The double” kom i hus! Der var god tilslutning fra de forskellige jagtforeninger i Vejen kommune da Jægerråd Vejen afholdt årets kommunemesterskab i jagtfeltskydning på riffelbanen i Skibelund. I alt var der 30 deltagere fra 7 jagtforenin-

ger fra Vejen Kommune som deltog i mesterskabsskydningen, hvoraf de fire bedste skytter fra hver forening tæller i holdskydningen. Desuden kåres de tre bedste skytter individuelt. Askov/Malt Jagtforening genvandt kommunemesterskabet for hold med 378 point af 400 mulige og hjemtog atter guldmedaljer og vinderpokal. De vindende skytter var Jacob Christensen, Bjarne Petersen, Bjarne Feddersen og Ole Lautrup.

AMJ’s Kommunemestre og guldvindere ved riffelskydning i 2018.

www.askovmalt-jagt.dk Gesten Jagtforening skød sølv med 327 point. Her var de tællende skytter Per Schelde, Christian Jensen, Niels Tækker, og Morten Jensen. Føvling Jagtforening skød bronze med 310 point. Her var de tællende Per Wittendorff, Erik Elbæk, Kasper Jensen og Torben Jensen. Desuden var der deltagere fra Gjerndrup, Skodborg, Rødding og Bække Jagtforening. Individuelt var der meget tæt løb mellem de tre medaljetagere. Jacob Christensen skød guld med maksimum 100 point. Bjarne Petersen fik sølv og Bjarne Feddersen bronze, begge skød 97 point. Rigtig flot når 100 point er maksimum og de sidste to skud afgives fritstående uden støttemidler eller anden hjælp end en rolig hånd og styr på åndedræt! De forskellige jagtforeninger havde udsat mange flotte præmier og konkurrencen sluttede med lodtrækning blandt de tilstedeværende ved skydningens afslutning.

AMJ’s foreningsmestre i riffelskydning 2018 Askov/Malt Jagtforening har afsluttede årets aktiviteter på riffelbanen i Skibelund med et foreningsmesterskab i riffelfeltskydning. Her skal der skydes to skud liggende til hjort og to skud knælende eller siddende til vildsvin på 200 meters afstand. Derefter to skud liggende og to skud knælende eller siddende til buk på 100 meters afstand. Til slut skydes to skud fritstående til buk på 100 meters afstand. I mesterklassen dyster de skrappeste skytter. Her

må kun benyttes et-benet skydestok. Bjarne Feddersen skød guldmedalje. Ole Lautrup skød sølv og Ole Johnsen skød bronze. I jægerklassen og seniorklassen må der benyttes to-benet skydestok. Jægerklassen blev vundet af Anders Holberg. Seniorklassen blev vundet af Finn Østergaard som skød guld. Knud Christoffersen skød sølv og Søren Tygesen bronze.

Nogle af aftenens vindere. Fra venstre Bjarne Feddersen, Ole Lautrup, Finn Østergaard og Knud Christoffersen


Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Askov/Malt Jagtforening

27

Vejen erhVerVsbeklædning

D I N ÅT E R F Ö R S Ä L J A R E :

FriTidsbuTik • r O O Td u O • j Tø Firma

Husk

Gaven til ham - du holder af.

PRODUCT CATALOGUE PINEWOOD– OUTDOOR PINEWOODCOLLECTION OUTDOOR COLLECTION – AUTUMN/WINTER – AUTUMN/WINTER 2016-2017 2016-2017 www.pinewood.eu

Vi udsteder gave kortet på det beløb du ønsker.

trekSta

HiMaLaYa

Frilufts- og vandringsbukser lavet i vores egen slidstærke, vandafvisende og luftige TC-Lite™. Buksen har elastisk strækmateriale på knæ og bagdel for optimal komfort. Mulighed for at åbne for ventilation ved lommerne på låret. Regulerbare bukseben. Yderstof TC-1200™. Farver: Lyskhaki/Mørk Olivengrøn (236), Æblegrøn/Mørk Oliven (169), Mørk Oliven/Sort (133), Mørkegrøn/Sort (103), Mørkegrå/Sort (406), Chillirød/Sort (521), Stålblå/Sort (321) og Sort (425).

Jagts/outdoor-støvle i nubucklæder. GoreTex membran for 100 % vandtæthed og åndbarhed. Hypergrip såler med IceLock sikrer perfekt grip på alle overflader. BOA wire-system for hurtigt lukning af støvlerne. NestFit pasform sikrer at støvlen sidder perfekt om foden.

8”

1520,-

10”

1680,-

800,-

Da det ofte er sparsomt med fritid, har vi i Deerhunter bestemt, at man godt må bruge den på at forkæle sig selv. Det er tanken bag Deerhunters nye fritidsserie Strike. Sættet er fremstillet i et behageligt 4-vejs strækbart materiale og med formstøbte knæ for ekstra god komfort og pasform. Sættet har Teflon Shield forstærkning som skyder regnvand og sørger for at tøjet tørrer hurtigere

SætpriS

1120,-

Strike Jakke

• Behagelig 4-vejs strækbar materiale • Formstøbte albuer • Teflon Shield forstærkning • Strike er vandafvisende

600,-

Strike BukSer

800,-

• Behagelig 4-vejs strækbar materiale • Formstøbte knæ • Teflon Shield forstærkning • Strike er vandafvisende

StYrk firMaetS identitet med logo på dit firmatøj – tryk eller broderi

Vi levere alt i arbejdstøj & profilbeklædning

HuSk Vi er flyttet i nye lokaler.

Vejen erhVerVsbeklædning Nørregade 21 • 6600 Vejen • Tlf. 7066 6606


28 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

Første og andet vildsvin samt to første ræve…

Rasmus med sit første vildsvin.

www.askovmalt-jagt.dk


www.askovmalt-jagt.dk Af Lars Wagner Når nu man, ligesom sin storebror, har drømt om at nedlægge vildsvin siden man var seks år, er det jo en kæmpestor oplevelse når det så lige pludselig sker. Det var atter fuldmåne og vi var fem jægere afsted. Det blev til en masse oplevelser og den sidste aften blev noget helt fantastisk for Rasmus Wagner. Han var sat af i den tætte skov, hvor der er høje graner. Jeg var kørt ud på markerne for at pürsche rundt efter vildsvin. Efter tre timers forgæves trampen rundt hørte jeg et skud i retningen af skoven. Den første tanke er selvfølgelig at jeg håber det er Rasmus der har heldet med sig. Nu måtte man så vente på at høre noget, men telefonen var tavs. Nå det var måske en af de andre eller naboen. Jeg gik lidt videre og nu brummede lommen. Jeg famlede rundt og fik endelig trykket på den grønne knap, efter jeg havde set at det var ham. ”Det er far”. I den anden ende kunne jeg høre en puls på 180 der bankede ind på hans stemmebånd. ”Far, jeg har skudt til et vildsvin og er næsten sikker på at den ligger der, men det er vildt mørkt”. ”Ok, hvor mange var der?” ”Vel 15-20 stykker, jeg skød på mellem størrelsen.”! Han ville gå ned til den, men han fik ordre på at blive i stigen indtil jeg kom. Jeg kunne fortælle ham, at der mindst ville gå 45 minutter inden jeg kom tilbage til bilen og om til ham. Det var stadig de længste 45 minutter i hans liv, selv 45 minutters lektier er vand

Jagtmagasinet 2019 ift. den aften. Nå, men fremme ved skovvejen ned til ham holdt jeg så 45 minutter efter. Fik alt udstyr på. Lygte på kikkerten, pandelampe og rygsæk samt resten af udstyret. Efter 80 meter kom der en stor sort klump i lyset og jeg kunne konstatere et velplaceret skud højt på bladet, så den var død i skuddet. Der er otte trin ned af stigen og 40 meter hen til grisen. Det og ham ca. 12 sekunder at komme hen og se vildsvinet. Hans kanonjagt var vel afsluttet og vi kunne juble og slæbe den ud til bilen, få de andre kontaktet og lavet et bål i skoven. Resten af dagen gik af sig selv og Dr. Nielsen blev indtaget.

Askov/Malt Jagtforening Så blev det fuldmåne i slutningen af september. Vi kunne få kalenderen til at passe, så vi tog afsted på måneskinsjagt i aftagende måne, ikke de bedste ods, men afsted måtte vi. Carl Otto ”Opsats” og Slagter Holm var med, som det grå guld. Altid fuld af godt humør og en god historie fra de mange bukketure i Polen. Vi ankom lørdag eftermiddag og fik styr på senge og mad, samt drikke på køl. Isterningerne snakker vi ikke om, men vejret var fint. Lørdag aften sad vi i skoven og Carl Otto fik en flot 6-ender buk som vi lige vender tilbage til!

- fortsættes side 30...

Røgning som hobby!

• Overrask din familie og venner ved at selv stå for røgningen. Du kan nemt røge skinke, mørbrad, bacon, fjerkræ, pølser,ost og fisk mm. • Perfekt til hjemmerøgning, catering, restauranter, slagtere, kokke mm. • Opnå en unik smag ved røgningen. • Lav forbrugspris.

Klik ind på www.tbsgrillshop.dk

Åbningstider i butikken mandag til fredag 11.00 til 17.00. Lørdag/søndag lukket. Kundeservice hverdage kl. 9.00 til 17.00 på telefon: +45 7230 1237 E-mail kundeservice@tbs.dk Webshoppen har åbent 24 timer. Kontakt os før afhentning på tlf.: +45 7230 1237

Rasmus med sin første ræv.

Fabriksvej 15 . 6650 Brørup

29


30 Askov/Malt Jagtforening - fortsat fra side 29... Det blev også søndag morgen og vi kunne kun høre grisene, men de kom ikke på skudhold. Her fik Rasmus sin første ræv kl. 7.30. Efter morgenmaden skulle vi se til foderautomaterne samt prøve at redde en stige, som var medtaget af alder. Den kunne vi ikke redde, så vi listede videre. Pludselig så vi en ræv på 500 meters afstand. Vi kunne se på halen at den havde skab, så vi sendt vores håbefulde ny-jæger afsted på en pürsch nede i den tørlagte grøft. Han kom på skudhold og vi kunne se ræven forsvinde i græsset, inden vi hørte skuddet.

Jagtmagasinet 2019 Herefter en lille lur, et besøg hos vores jagtmakker, derefter en kort aftenjagt. Månen stod først op kl. 22 så vi kunne ikke se særlig længe. Vi blev enige om at vi stod op kl. 2.30 og kørte derefter alle fire ud på markerne. Klokken tre, da vi var gået ca. 500 meter så vi den første gris der gik og rodede i jorden. Da vi andre har skudt gris, skulle vi prøve om ikke Carl Otto kunne lykkes med det, men efter 100 meters pürsch forsvandt den. Vi gik 200 meter mere, og til højre stod der en mere, en kæmpe herre 500 meter ude. Vi listede det bedste vi har lært. Der var ny sået vinterhvede, men mindre rapsstubbe lå øverst og knaste højlydt ved den mindste bevægelse. Vi kom ca. ind på 250 meter da en rå til venstre for os

www.askovmalt-jagt.dk

Rasmus’ andet svin, efter en spændende pürsch om natten. kom springende og smælede gevaldigt. I starten blev den stående, men da vi havde gået 50 meter mere, var grisen desværre væk. Vi delte os, og de to erfarne blev sat af hvor der var flest spor. Rasmus og jeg pürschede runder på græsmarken og kom efter en lille time op til den sidste remisse. Her stod vi kort og kiggede, men der var tomt, jeg tænkte kort: ”Nå, det var en tur uden gris denne gang”. I det samme hørte vi en kort lyd fra remissen, lidt rododen i jorden og jeg fik Rasmus til at gøre sig klar. Det kunne være alt fra en mus til grævling eller rådyr. Men lige pludselig, efter fem minutter, kom en sort skygge ud fra en busk. Jeg fik peget og nu var vi klar! En stor flot gris kom lige ud imod os. Den gik ti meter og fortsatte så retningen lige imod os. ”Rasmus skyd, skyd, skyd………..”! Sikringen fik et ordentligt hak, så grisen stoppede op og sikrede. Heldigvis blev den, og Rasmus fik sat en velplaceret kugle og den forendte på stedet, kun 50 meter fra os. Det første jeg hørte, var et åndedræt som et damplokomotiv og en stammende stemme. ”Hold da k… , det var vildt mand”! Selv stod jeg med grisefeber som aldrig før.

FREDAGSMARKED - SELSKABER - MØDER - KURSER - MAD UD AF HUSET Markedsvej 7, 6650 Brørup - Tlf: 7538 2319 - www.MarkedsRestaurationen.dk Email: MarkedsRestaurationen@stofanet.dk

Tak for en rigtig god morgen og fedt at vi alle fire kunne dele denne oplevelse samt glædes på andres vegne. Det blev en lang tur hjem, den mandag eftermiddag. Og Carl Otto, vi må afsted igen, og nå ja. Vi glemte jo resten af bukkehistorien, men spørg ham selv når I møder ham. Han kan meget bedre selv huske det.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

31


32 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Hvordan kommer man på jagt i Afrika i 1976, “næsten” uden penge? - Jo man skal kende nogen. Af Jørgen Christensen En varm sommerdag fik jeg en ny kunde. Han kom gående ind fra gaden, med rigtig Afrikatøj på. Dvs. kaki bermudashorts og kortærmet skjorte. Det var ikke normalt at se i vor lille by. Med tiden falder vi i snak og selvfølgelig også om jagt, hvorefter han siger at jeg er bindegal, hvad sikkert er rigtigt, og at jeg skal ned til knægtene på jagt. Han fortæller, at han som ung fik arbejde på en farm i Kenya og tog sin kone og sine tre sønner fra Tønder med derned. Der arbejder han sig op og bliver ejer af to farme, hvor han bla dyrkede kaffe og kvæg. Han fortalte mange historie fra tiden der. Der er ingen jæger i familien, men når mor siger, at nu er der ingen kød, så måtte en af knægtene ud for at skyde et dyr. Han fortæller også om sine to døtre der blev født dernede. Da den ene er 1-2 år og sidder i stuen og leger ser barnepigen, at en stor black mamba, (meget farlig giftslange), var kommet ind i stuen og rejst sig og så på pigen. Barnepigen løber nu ud efter hjælp og får fat på faren, der snupper en machete (stor kniv), sniger sig nu meget,

Ulriks hus, hvor vi en aften sad på terrassen og så en lille slange komme frem under taget. meget langsomt ind på pigen, der ikke har set slangen, og med et hurtigt slag bliver slangen hugget over. Så kom balladen med Mau-Mauerne. Da dette er over rejser han hjem og køber en fin ejendom med lidt jord til, her i kommunen. Han bliver kunde hos mig, samt også de tre sønner, når de er hjemme på ferie. Så bliver

der snakket jagt og jeg stiller mange spørgsmål. De tre sønner sælger de to farme, da de ser hvilken vej det går i Kenya, og flytter til Rhodesia, hvor de har fire farme med bla. bomuld, kaffe, korn osv. En dag i 1976 er far og yngste søn, Ulrik, inde i min forretning hvor vi får lavet en handel. Da handlen er over vil jeg tale jagt og spørge, som mange andre dumme danskere ”hvor mange Elefanter har I set ude i haven til morgen”? Noget i den retning. Faren siger nu igen, at jeg er bindegal og jeg skal tage ned til knægtene på jagt. Jeg siger, at man da ikke bare lige kan tage til Afrika på jagt, hvortil Ulrik svarer: ”Hvorfor ikke, jeg tager hjem om otte dage og du kommer om 14 dage. V har ikke meget at lave lige nu på denne årstid og holder lidt ferie og har tid til at have dig ca. 1 måned. Jeg kommer om et par dage og hører hvad du vil. Nu har jeg da været uden for landet før, arbejdet nogle år i Norge, Nordgrønland, USA, Panama, Ecuador, samt også set andre lande, men alligevel kunne jeg ikke rigtig beslutte mig. Tanken var luftet med min førstemand, der siger rejs, vi skal nok klare det. Efter nogle dage kommer Ulrik atter ind.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

”Kommer du, eller ikke”? Jeg spørger om man virkelig mener det? Ja, og vi skal nok hente dig i lufthavnen. Mit svar OK jeg kommer. Ulrik siger, at når jeg har mit flight no. skal jeg sende et telegram. Så vil de holde øje med flyet hele vejen. Vi havde jo ingen mobil, eller Pc’er dengang. Nu skal der lægges planer og det hurtigt. Jeg sætter mig altid ind i det land som skal besøges, så godt som jeg kan, derfor går turen til biblioteket og finder bøger, også med dyr i. En elefant, løve, zebra kender jeg da, men ellers var mit kendskab noget begrænset til afrikanske dyr. Jeg køber en billet hos det daværende Wilson-jagtrejser. De havde kendskab/ forbindelse til Rhodesia. Den gamle Schultz & Larsen, Mod. 68DL, cal. 308 win. blev prøveskudt. Den store læderkuffert, købt for et karton cigaretter i Ecuador, blev støvet af samt par gl. militærstøvler, der er gået til og passer. Jeg er klar. Turen skal gå fra Beldringe på Fyn, over Kastrup, Heathrow London til Salisburg/Harrara. Ca. 14 tim. i luften. I London var der et ophold på ca. 5 timer. Jeg havde aldrig været i London før på dette tidspunkt, så ventetiden måtte kunne bruges, da jeg bla. manglede en automatisk antenne og en kølerfigur til min nye Jaguar XJ6. Nu havde jeg lært at køre i Taxi, så ud af lufthavnen og se på de mange taxaer. Finder en mand der passer mig og fortæller ham hvad jeg ønsker: Et besøg hos Jaguar, se Bukingham, over Tower Bridge. Hvad koster det? Han spørger hvornår jeg skal være ved flyet igen og vi bliver enige. Jeg bliver sat af ved Bukingham i nogle minutter så jeg kan få mine billeder. Så over Tower Bridge samt andre steder og til slut et besøg hos Jaguar. Her køber jeg mine ting til ingen penge i forhold til danske priser. En rigtig fin tur, og med alle mine pakker og håndbagage bliver jeg fulgt til den rigtige Gate i passende tid. Jo, det var en rigtig London taximand. Lige før afgang, ser jeg et af disse Concorde fly, der laster, taxier ud og med stor larm letter. Jeg komme nu i det store Jumbo fly fra South African Airways,. Den er ikke er fyldt op, så der er god plads, samt en fantastisk service. Den bedste jeg har fået til nu på mine ture. Turen går over vandet til ind over Namibia, hvor jeg i min kikkert

Jeg lånte en gammel Husqvarna af danske Ib Bredenstein, og gik en tur sammen med sønnen Peter, hvor vi skød frankolin, en due og perlehøns. kan se disse ovale “Himba” stammers bopladser. De er nomader og lever i den nordlige del af landet. Jeg ser også et par lange lige veje, ellers kun sand og sand, ingen vand. Så på langs af “Caprivi” striben. Her siger Kaptaj-

nen, at vi kan gå over i venstre side, så kan vi se Victoria vandfaldene og han krænger maskinen lidt, så vi fik fine billeder. Senere har jeg besøgt disse vandfald. - fortsættes side 34...

Industrivej 68, 6760 Ribe • Tlf.: 76 88 98 88 • E-mail: mail@ribejagtogfiskeri.dk

33


- fortsat fra side 33... Da vi nærmer os Salisburg, og kommer over dyrket jord, ser jeg en masse kæmpehøje med træer på. Senere finder jeg ud af, at det er myretuer, store som kæmpehøje. Ofte med træer og buske på. De er et yndet tilholdssted for vildt i middagsheden. På den ene side i flyet sidder en englænder. Han var korporal i den rhodesiske hær. Han havde været hjemme på besøg. Han har en svær guldkæde om halsen, med noget i, også guldindlagt. Senere finder jeg ud af, at det er en lillefinger, kapslet ind i guld, fra en nedlagt fjende. Der er mange former for trofæ. På den anden side har jeg en en sælger/repræsentant for SKF kuglelejer i Sverige. Han var hvid sydafrikaner og havde været i Sverige og nu på vej hjem, med en afstikker til København. Det var lige på det tidspunkt, hvor ingen måtte handle med Sydafrika, men man skal jo have kuglelejer, ikke? Jo jeg har set meget af dette, men ikke på tv ... Vi lander i Salisburg og Hans Iver og Ulrik står klar til at hjælpe mig gennem tolden med våben, patroner og bagage. Alt fungerer 100 % og hurtigt, og vi kører til byens bedste hotel, “Monomatappa”, for en frokost i jægerstuen “Sandavanna”, med masser af monterede hoveder, så jeg kunne se hvordan div. dyr ser ud. Her siger de, at jeg helst skal skyde en kudu, en sabel og en zebra. Kudu og sabel kender jeg ikke. Kun Zebra. Men, men en Zebra?

Jagtmagasinet 2019 Er det ikke, at der står 5 hvide heste og drikker ved et vandhul - vi tager den i midten? Nej, det var ikke lige mig, men jeg blev meget klogere. Vi kommer til farmen: Ulrik er gift, så jeg skal bo hos Hans Iver i det nye nabohus. Efter et godt måltid, med meget snak om jagt spørger jeg bla. hvornår det bliver lyst, for jeg SKAL jo op på jagt. Det gør det ca. kl. 06.00 og jeg kunne gøre som jeg ville, da der ingen fredninger er her i landet, men farmeren er ansvarlig for sine dyr, noget de går meget op i. Dog må jeg ikke skyde den store kvælerslange, der bor i en kæmpe myretue mellem husene, for den er som en kat og tager div. ukræ. Da vi skal i seng, kommer Hans Iver ind i mit værelse og siger, at jeg lige skal trække sengen lidt ud fra vægen. Hvorfor? Jo da jeg kom i seng i går så jeg to skorpioner oppe på vægen. Husk også lige at vende støvlerne om morgenen for slanger. Stilen var nu lagt. Jeg fik nu ikke sovet så meget på grund af spænding om min første jagt i Afrika og kl. 05.30, var der patroner i lommen, støvlerne på, riffel og kikkert på nakken og ud af døren.

’’

Det er meget mørkt i Afrika, når det er mørkt På jagt i Afrika Det er meget mørkt i Afrika, når det er mørkt, men klokken ca. 06.00 er der en der tænder for lyset og på et lille øjeblik er det lyst. Ikke som her i norden hvor det langsomt lysner. Jeg

B.H. SMEDE & MONTAGE

ApS

34 Askov/Malt Jagtforening

Brian Boysen Boysen Hansen Brian Hansen Vinkelvej 75 •· 6600 Vinkelvej 6600 Vejen Vejen

2145/0738 7696 0480 2145 0738 mail@bh-smede.dk bh-smede@mail.dk www.bh-smede.dk www.bh-smede.dk

A LT I S M E D E A R B E J D E

www.askovmalt-jagt.dk måtte faktisk føle mig frem med fødderne i begyndelsen med tanker om slanger i træerne og på jorden. Efter lidt tid tænker jeg, at det med slanger i træerne måske ikke var det store problem, så det blev kun på jorden der blev kigget, men det gik meget langsomt på den vej som i begyndelsen var med bush og som munder ud i en stor bomuldsmark, hvor vi skulle mødes. Nu vågner manden med lyset, trykker på knappen og Afrika vågner også med alle de fantastiske lyde, navnlig duerne, helt fantastisk at lytte til når lyset kommer. Jeg går langsomt ned af vejen og ser efter vildt. Vender mig også om, og hvad er nu det? Ca. 300 meter bag mig står to køer på vejen, en stor og en lille, men der er ingen køer på denne farm. Op med kikkerten. Her er snoet horn, altså er det noget der må skydes, men hvordan? Da jeg faktisk kun har erfaring med råvildt, smutter jeg ind i bushen, glemmer alt om slanger, riflen er klar og lister tilbage og finder stedet hvor de var. Jeg kan se på sporene, at de er gået over vejen, så efter dem, men pludselig starter de, måske 10-15 meter fra mig. Det var så min første jagtdag i Afrika og det var spændende. Senere finder jeg ud af, at det var to kudutyre jeg havde set. Men en Kudu er fantastisk til at falde sammen med naturen. Man ser den først hvis den vifter med et øre. Om aftenen sidder vi og taler om mange ting og disse brødre kender en mand, midt i Rhodesia, James Bert, hvor jorden ikke kan dyrkes, så der er store kvægfarme her. James modtager til tider jagtgæster på sin 15000 ha. store farm. Der bliver ringet til ham om der er plads nogle dage, og der var der. Den ældste af brødrene, Chris, bor på en farm, Carmen Motors, “kun” 70 km. borte, og de har også en dansk gæst boende. Han var lige udannet herregårdsjæger/skytte og holdt et sabbat år. Det var Holger Krogsgaard Jensen, nu Jensen Safaris. Vi havde en del at tale om da jeg selv havde arbejdet ved jagtvæsnet på St. Svenstrup. Da Holger kom hjem blev han skytte på Wedelsborg, hvor jeg kom meget til han flyttede til Afrika. James var født af engelske forældre i Burma. Han køber senere denne jord og bygger sin farm op. De første 4 år sov han på en dør i en lerhytte, fortæller han mig og siger


www.askovmalt-jagt.dk også, hvad han mener jeg skal skyde. Da det bliver lyst starter vi i hans 109” åbne Land Rover med et par af disse mørke flinke mennesker med deres fantastiske øjne. Uden dem, ingen jagt og de elsker det som os. Der køres meget langsomt. Frontruden er lagt ned, men det er meget koldt så øjnene løber i vand. Jeg bemærker, at James ofte hastig ser bagud på en de sorte, der så gøre en bevægelse med hånden og spørger hvorfor. Jo, der var sendt spejdere ud her til morgen og dem skal vi finde. James er ikke lige med på hvor de er, derfor denne bevægelse med hånden. Vi får hurtigt øje på en flok Impalaer med en god buk. Samme størrelse som ca. en dåhjort. Jeg kan mærke på James, at han gerne vil have at jeg skyder den og presser faktisk på. Ok da. Jeg kommer i stilling og skyder en god kugle på 120 m. Men den løber. En “jagthund” og jeg går efter ind i bushen, da jeg vil se hvordan dette går til. Med tegn og fagter spørger jeg hvad han se efter. Der er tusinde spor i den tørre, røde jord. Han lægger sig ned og blæser på et frisk spor. Nu står kanterne ikke så skarpe mere. Han viser mig også et græsstrå, hvor jeg ikke ser noget. Nu lader han det løbe mellem to finger og en ganske lille plet bliver nu synlig for mig. Blod! Der er ingen tvivl om sporet og retning, så efter næsten 200 meter ligger bukken, men uden gennemskud. Altså den største respekt for disse mennesker. Jeg tror, at James ville se om jeg kunne bevæge mig og skyde, så han var klar over hvad jeg kunne. Vi ser en ung kudutyr, men kun med en god snoning på hornene. Jeg må gerne skyde den, men James mener, at vi nok skal finde en der er bedre, så vi slipper den, men vi så nu ikke andre på denne tur. Vi møder en af spejderne. Han fortæller, at makkeren følger en flok sabelantiloper med en rigtig god tyr. Vi forlader køretøjet og fortsætter med største forsigtighed efter spejderen. Efter ca. en time kan vi se dem på 300 meter, da det er lidt åbent landskab her. I ly af buske kommer vi ind på ca. 120 meter, og mellem nogle træer får jeg peget tyren ud. Den er svær at se, og også hornene, men James siger det er den og at den er god. Vi står i godt skjul ved nogle buske og da jeg får bladet fri, skyder jeg og den falder. Mens jeg repeterer

Jagtmagasinet 2019 kaster jeg lige et blik på James og kan se at den er gal. Tyren er kommet op og løber. Heldigvis er den fri at buske og jeg skyder igen og den falder atter. Da vi kommer frem ser vi at der er to gode kugler, så den var nok faldet for den første også, efter en løbetur. Jeg fik da ros for min skydning, men opdagede at vildt i Afrika kan være hårde at skyde på. Også med kraftigere kaliber end min, har jeg set.

’’

Jo, jo, nu kører det, tror jeg, men nej. Nu til den forb…… zebra. Vi var tæt på zebra tre gange, men jeg så aldrig disse “tamme” heste i hvid pyjamas med sorte stribe, og var helt til grin af både hvide og sorte. Fjerde gang så jeg flokken og en stor fin hoppe, der stod fri af flokken og buske, blev valgt. Den stod ca. 150 meter borte. Da jeg skyder løber alle, men efter godt 100 meter falder den med en god kugle, så nu blev jeg dunket i ryggen med store smil. Jo, jo, nu kører det, tror jeg, men nej. En dag gik vi i nogle klipper og kommer tæt på en flok bavianer, der laver meget skade, vel 50 stk. Den store førerhan sidder på en klippeblok og James siger skyd. Op med riflen, men skuddet falder ikke. James flår riflen ud af mine hænder, men nu har flokken opdaget os og de løber. Med et

Askov/Malt Jagtforening stort grin får jeg riflen retur, med ordene: ”Du tror, du skyder din fætter”! Jeg må give ham ret. En dag på vejen hjem: Det er mærkeligt, at mellem alt dette bush, krat og skov er der pludselig noget jord som er helt bart. Der vokser faktisk ikke et græsstrå. James stopper Land Roveren og peger. Jeg ser ikke noget. Den sorte peger også. Nej der er ikke noget at se på den 50x50 meter bare plet. Nu bliver der grinet igen og bliver sagt noget der minder om Austria i al den latter. Hvad pokker har dette med Østrig at gøre, Total forvirring! Pludselig, midt på pladsen, er der noget der rører sig. Det er hovedet på en kæmpestor sort struds. Jeg kunne først se den da den rørte sig. Jo der blev grinet meget at dette også. Efter mange års forskning, mener man nu, at det er “sand termitter” og myrer, der æder alt i disse runde pletter. Et vortesvin og en duiker falder også for gode kugler. Så det var gode spændende dage ved James og hos brødene på min første jagt i Afrika. Jeg måtte betale ca. 1000 dkr. for min sabel, som jeg syntes var meget dyrt dengang, men nu er prisen oppe på 80.000 dkr. Zebra kostede 800 dkr. Og de andre dyr kostede 175 dkr. pr. stk. Hele turen, inkl. billet, garvning af skind og forsendelse af trofæ hjem blev 13.500 kr. Billeder kan ses på mine sider www.Schultz-LarsenRifleClub.dk under “Jagt billeder” Afrika, skudt med S&L No. 12462.

www.askovmalt-jagt.dk

35


36 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Alt entreprenørarbejde udføres Kloak, anlægs- og belægningsarbejde Egen grusgrav

Maskiner udlejes med fører: • Minigraver • Traktor med kost • Rendegraver • Traktor og jordvogn • Gravemaskine • Dumper • Gummiged • Lastvogne

Engvej 13a - 6600 Vejen - Tlf. 75 36 29 11 Fax 75 36 51 90 - www.hhave.dk - E-mail: hh@hhave.dk


Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Askov/Malt Jagtforening

AMJ nyhedsbrev Vil du modtage et nyhedsbrev fra foreningen via e-mail når der sker noget nyt, eller som en påmindelse til et af vores arrangementer, kan du sende en mail til mail@askovmalt-jagt.dk eller tilmelde dig via vor hjemmeside.

og du kan til enhver tid afbestille igen via nyhedsbrevet.

Husk også at meddele en ny e-mailadresse hvis du skifter!

Din mailadresse vil aldrig kunne ses af andre, og vil aldrig blive videregivet,

Have-/parkmaskiner Autoriseret serviceværksted

Reparation • Salg Service www.sjteknik.dk

APS

Tingvejen 30 B · 6500 Vojens · Tlf. 7454 1654

www.vojens-malerforretning.dk

SJ Teknik • Tlf. 75 36 11 25 Ådalen 3 • 6600 Vejen

ÅRETS JAGTVIN www.tvh.dk - tvh@tvh.dk

ende spænd lidvalg i ia Stort u e pølsespec d o . g .. / e d oste kola mt cho dt teter sa r døgnet run le d n a h Du k w.tvh.d på ww

Bon Reméde Signature Domaine Ventoux

Ved foden af Mont Ventoux Domaine du Bon Remède ligger ved foden af Mont Ventoux. Hvis bjergets navn klinger bekendt, er det måske fordi det ofte lægger skråninger og hårnålesving til en af de barskeste Tour de France-etaper. Domænet har i tre generationer været ledet Familien Delay, og i dag er det det unge par Frédéric og Lucile, som varetager ejendommens drift. Et vellykket ægteskab 70% Grenache og 30% Syrah giver en utrolig intens vin med en umiddelbar frugt, indsmigrende blødhed og et snif lakrids. Dette er en saftig og kraftig allround vin, som kan nydes uden mad, men som også er velegnet til de fleste retter med vildt, fjerkræ, svinekød, og oksekød.

TILBUD

Normalpris pr. flaske kr. 79,Specialpris ved 6 flasker for AMJ’s medlemmer kun............................ kr.

399,-

v/Thorkild Sørensen • Nørretorv 6600 Vejen • Tlf. 7536 0210 www.tvh.dk • tvh@tvh.dk

37


38 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Besøg Askov/Malt Jagtforening på Facebook

AMJ’s gruppe på Facebook er åben for alle, også uden for foreningen. Vi har nu i skrivende stund over 270 medlemmer. Vi opdaterer siden løbende med jagtrelevante nyheder samt informationer om arrangementer og resultater i Askov/Malt Jagtforening. Kig ind, og bliv medlem af gruppen for på denne måde at holde dig opdateret om, hvad der lige nu sker på AMJ’s Facebook side. Her kan du også selv skrive om jagtoplevelser eller andre jagtrelevante nyheder og lægge egne billeder eller film ind. Du er også meget velkommen til at invitere dine jagtkammerater til at følge AMJ på Facebook.

Alt i tømrer- og snedkerarbejde • Reparationer, om- og tilbygning • Nye vinduer, døre og køkkener • Erhvervsbyggeri • Arkitekttegnede parcelhuse Alt byggeri udføres i totalentreprise

Tømrer- & Snedkerfirma FABRIKSVEJ 6 • 66000 VEJEN

75 36 21 44

BIL 40 45 64 44 • FAX 75 36 19 91

15 kg hunde-foder til......... kr. 158,-

Jagthalsbånd med klokke fra.......... kr. 50,-

Dommyer fra.......... kr. 35,-

BIRGER HANSEN & SØN ApS Bjælder og klokker fra.......... kr. 25,-

Træbriketter pr. palle .......kr. 1.600,-

Opdragelsesudstyr, eks. anti gøhalsb... kr. 650,-

Jelsskov Foder og Hobby v/Leif Jørgensen Jelsskovvej 9 . 6630 Rødding . Tlf. 24 22 21 77 Åbent mandag og torsdag fra 17.00 til 21.00 eller efter aftale.

BETONARBEJDE KLOAKARBEJDE/KLOAK TV/BETONARBEJDE/MURERARBEJDE

Ole S. Hansen Mob. 4058 8115

Håndværkervej 3 / 6600 Vejen Tel.: 7536 1704 / Fax 7536 7804 www.murvaerk.dk


www.askovmalt-jagt.dk

Det hjælper at træne med riflen

Meget skydning, meget håndtering af dit våben og meget varieret skydning på forskellige afstande giver en tryghed som igen giver gode skud under jagt.

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

HØJLUNDS MURERFORRETNING

Sandgaden 5b, St. Darum 6740 Bramming Tlf. 75 17 90 58 • Bil. 22 66 72 98

Der findes nogle mennesker der har talent for at skyde. Der findes imidlertid ingen gode skytter eller jægere som ikke træner. Talent er med andre ord ikke nok, skriver Jakt, det norske jagtblad. Kort sagt: Jo større dyngen af tomme hylstre er foran dig, des bedre er du, efter alt at dømme, til at skyde. Træn også i forskellige skydestillinger og begå ikke den fejl at skyde liggende hele tiden. Det er den skydestilling der er mindst nyttig at træne på. Prøv også forskellige skydestokke. Alt er bedre end ingenting når det gælder om at skabe stabilitet før skuddet. Et støttepunkt er bedre end intet. To er bedre end et - og tre støttepunkter er bedre end to! Norges Jeger og Fiskeforbund har gennemført en storstilet undersøgelse baseret på 12.000 førsteskud på hjortevildt i perioden 2003-2009. I denne undersøgelse har man indhentet viden om skudafstand, skud mod vildt i bevægelse. Træfpunkt i dyret, skudvinkel, jagtform, skudsituationer, jægernes færdigheder samt betydning af øvelsesskydning. Andelen af forbiskud og anskydning ved det første skud på elg var 6,1% når afstanden var under 50 meter, men næsten 16% når afstanden var over 150 meter. Andelen af forbiskud og anskydning mod hjortevildt var blot 4,6% når dyret stod stille, men hele 27,1% når dyret løb. Andelen var 10,8% hvis dyret gik.

Alt i VVS-arbejde udføres... INSTALLATION AF NATURGASANLÆG GASSERVICE VENTILATIONSANLÆG JORD- & SOLVARMEANLÆG BLIKKENSLAGERARBEJDE

Foto: Hornady

Bjarne Tækker

22 70 21 92 Kenny Tækker

22 70 21 91

39


40 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

DET SKER I 2019 Af hensyn til deadline i vores blad planlægger vi jo vore aktiviteter i rigtig god tid. Derfor kan der opstå ændringer i løbet af året, samt komme nye aktiviteter til med kortere varsel. Ændringer og tilføjelser vil derfor normalt fremgå af Aktivitetskalenderen og Sidste Nyt på hjemmesiden, samt via vores nyhedsbrev og på Facebook.

Januar: Tirsdag den 15. jan. Kl. 19.30: GENERALFORSAMLING PÅ HOTEL SKIBELUND KRAT Skibelund Krat 4, Askov, 6600 Vejen Deltag i generalforsamlingen og vær med i hyggeligt selskab. Lad os høre evt. forslag og ideer der kan være med til at udvikle foreningen samt forslag til nye arrangementer. AMJ betaler kaffe og brød. Vi afholder som altid vor spændende trofæaften og håber at se mange forskellige trofæer fra ind- og udland. Vi kårer både den største, og den mest særprægede buk, nedlagt af vore medlemmer i 2018, i både ind- og udland. Og blandt alle trofæerne kårer vi “årets trofæ”. Dette behøver ikke at være aftenens største trofæ, men man stemmer på det trofæ man selv synes er aftenens mest spændende! Kom med dine trofæer. Jo flere trofæer, jo mere spændende aften for os alle! Vi afholder desuden et amerikansk lotteri på bl.a. gavekort til en jagtdag på Estrup. Jagtkort til engjagten i Hviding og meget andet. Alle der medbringer et eller flere trofæer vil få udleveret et gratis lod! Og til slut kåres årets AMJ-skytte! Vore jagthornsblæsere bedes medtage deres jagthorn og i løbet af aftenen blæse nogle af de smukke jagtsignaler. Onsdag den 30. januar Kl. 19.30: Årsmøde i Jægerråd Vejen Sted: Vejen jagtforenings flugtskydebane, Stavnsbjergvej 11a, 6600 Vejen Alle jægere der er medlem i en af kommunens jagtforeninger kan her høre om årets gang i Jægerråd-Vejen.

Februar: Ande- og gåsejagten Har du haft årskort til foreningens ande- og gåsejagt på engene ved Hviding og ønsker fortsætte den kommende sæson skal dette meddeles til Ole Lautrup på mail@olelautrup.dk senest den 26. februar. Derefter fylder Ole Lautrup op fra ventelisten. Torsdag den 7. februar kl. 19.00: Koncert med Askov Malt Jagthornsblæsere i Askov Kirke En lille jagthornskoncert med Askov Malt Jaghornsblæsere, klangen af messing instrumenter i en kirke, er nok det bedste sted at spille i, næst efter skoven. Det vil vi gerne tilbyde at medlemmerne og andre interesserede kan prøve at opleve. Det blev en succes i 2018. Aftenen vil blive med enkelte salmer og hvor vi ind imellem

de enkelte numre vil forklare historien i det enkelte nummer, samt hvordan det bruges ved jagterne og hvilken betydning det har for deltagerne. Koncerten er for alle. Tag bare din nabo, eller andre interesserede med. Kontaktperson er Lars Wagner: wagnerjagt@gmail.com 1. februar. Tilmelding til AMJ’s holdskydning under RAH Denne flugtskydningsturnering har eksisteret siden 1973 og er for jagtforeninger i det daværende Ribe Amt. Ribe Amts Holdskydning (RAH) er i dag landets største flugtskydningsturnering med 1200 skytter fordelt på 200 hold, som er fordelt fra serie 1 til serie 6 og er for både kvinder og mænd. Turneringen foregår fra første tirsdag i april til første tirsdag i juni med i alt 10 tirsdag aftener efterfulgt af finalestævnet medio juni. Se også www.rahskydning.dk Tilmelding til holdskydning skal ske senest 1. februar til Allan Jessen på tlf. 75 58 04 90. E-mail 75580490@city.dk.Vil du gerne deltage i holdskydningen, men mangler et hold at skyde sammen med kan du også kontakte ham og høre nærmere. Hjemmebane er Skodborg Flugtskydnings bane, Knagmøllevej 17 A i Skudstrup. Minihjorteskydning Vi afholder atter vor luftgeværskydning i Ole Lautrups lokaler på Baungård, Baungårdsvej 65, 6600 Vejen. Her skyder vi med foreningens luftgeværer mod både fast mål og den lille løbende hjort. Mini-hjortebanen giver en god træning til løbende vildt og tæller desuden til ”Årets skytte”! Der er også børneklasser for medlemmernes børn og børnebørn. En oplagt mulighed for hygge, jagt- og våbensnak, her i den kolde vintertid. Vi skyder også med LaserShot. Her skydes på videofilm med ”kugle og hagl” til både lerduer, pattedyr og fugle. Det giver både træning og masser af sjov! Der vil som tidligere blive mulighed for at prøve at skyde med bue. 18. februar fra kl. 18.00. Minihjorte- og LaserShot skydning 19. februar fra kl. 18.00. Minihjorte- og LaserShot skydning 18. og 19. februar: Rågeregulering 2019 Tilmelding til årets rågeregulering bedes foretaget ved minihjorteskydningen i februar. Her skriver man sig på en reguleringsliste. Ca. 15 personer forventes at kunne deltage i AMJ’s reguleringshold. Reguleringen skal ske med cal. .22 eller cal. .17. På baggrund af tilmeldingen får man tildelt nogle bestemte dage, hvor regulering kan ske morgen og aften. AMJ-kontaktperson er Tom Hansen. Mobil 26 79 30 67


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

DET SKER I 2019 Marts Lørdag den 9. marts kl. 10.00: Grill og pølsekursus hvor man også kan lave egne pølser Vi laver grillpølser, røger og steger ved TBS Grill Shop, Fabriksvej 15, 6650 Brørup, inkl. smagsprøver. Vi viser hvordan man kan lave sine egne pølser, både med og uden røg. Opskrifter bliver uddelt og TBS fremviser alverdens udstyr indenfor røgning, grill, pølsestopper etc. De pølser vi for lavet kan købes for et lille beløb som kan dække omkostningerne. Tilmelding kan ske til Lars Wagner senest d. 24. februar på mail: wagnerjagt@gmail.com Hundetræningen Årets hundetræning ligger i skrivende stund ikke helt fast. Dette vil senere blive slået op på vor hjemmeside under Sidste nyt, på AMJ’s Facebookside samt udsendt i Nyhedsbrevet. Kontaktperson er Paolo Clary tlf. 61 97 64 76.

April Lørdag den 6. april kl. 9-13. Åben træning/indskydning på riffelbanen Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Vi skyder årets riffeltræning i gang i Skibelund med gratis rundstykker og kaffe til de morgenfriske! Foreningens dygtige riffelinstruktører står klar til at hjælpe og give gode råd og vejledning. Lørdag den 13. april kl. 9-13. Åben træning/indskydning på riffelbanen Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Tirsdag den 23. april fra kl. 15.00. Åben træning/indskydning på riffelbanen. Mulighed for at skyde til DJ’s Bukkemærke. Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Kongeåvej ved nr. 47. Mandag den 29. april fra kl. 15.00. Åben træning og indskydning på riffelbanen. Mulighed for at skyde til DJ’s Bukkemærke. Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Kongeåvej ved nr. 47.

OBS: Kl. 15-18 primært for urutinerede og/eller nye skytter. Her er der god tid til at få gode råd og tips fra skydeinstruktørerne.

Maj Mandag den 6. maj kl. fra 15.00 Åben træning og indskydning på riffelbanen. Mulighed for at skyde til DJ’s Bukkemærke. Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Mandag den 13. maj fra kl. 15.00 Åben træning/indskydning på riffelbanen. Mulighed for at skyde til DJ’s Bukkemærke. Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen Torsdag den 16. maj: Bukkekaffe på Estrup fra ca. kl. 8.00 Endelig blev det ”store bukkejagtsdag”! Vi mødes efter den spændende premieremorgen på Estrup, hvor vi har kaffe på kanden fra ca. kl. 8. Her kan vi forhåbentlig nyde synet af en eller flere flotte premierebukke. Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker i Estrup Hovedgårds flotte jagtlokaler, hvor vi glæder os til at høre om dine oplevelser på denne spændende morgen. Alle bukkejægere, med eller uden buk, men meget gerne med jagthorn, er meget velkomne til en hyggelig formiddag! Vi håber på en dejlig dag, hvor vi skyder sæsonen i gang med gode historier og højt humør.

Juni Lørdag den 1. juni: ”Bukken er død, hvad nu”? Vi gentager de sidste par års succes, som fik meget ros af deltagerne, og indbyder atter til dette arrangement som omhandler det arbejde som automatisk kommer, når man har skudt et rådyr. I år udvider vi det så der dels er plads til flere og der kommer nok også lidt andet og kigge på. Så hvis du vil have din buk slagtet og pakket gratis, så tag den endelig med. Tilmelding kan ske til Lars Wagner senest d. 25. maj på mail: wagnerjagt@gmail.com Torsdag den 6. juni kl. 18.30-20.30. Kommunemesterskab haglskydning. Jægerråd Vejen arrangerer Kommunemesterskabet i haglskydning som foregår i år på Skodborg Flugtskydningsbane i Skudstrup

Malerfirma Louis Timmermann aps Kløvervej 15 6600 Vejen tlf: 7536 7010

41


Jagtmagasinet 2019

42 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

DET SKER I 2019 Det er her vore lerdueskytter kæmper mod skytterne fra de andre foreninger i Vejen Kommune. Alle kan deltage og de fire bedste resultater fra hver forening tæller. Mød op og skyd for din forening OBS! Indtegning slutter kl. 20.00 Fredag den 14. juni kl. 17.30: AMJ jægernes familieaften med fiskeri, grill og hygge ved søerne i Gamst Sted: Gamstvej 14 og 18, 6600 Vejen Tag igen din familie, børn, børnebørn eller venner med til en dejlig familieaften med hygge, grill og fiskeri i de naturskønne omgivelser i Gamst hos Preben Jessen og Henning Sønderskov. Vi må kaste snøren ud så meget vi vil – og hive alle de fisk i land som vi er i stand til. Glæd jer til en sjov og afslappende aften. For de der evt. ikke er til fiskeriets glæder, kan vi garantere skønne omgivelser og frisk luft, og måske en lille travetur i det smukke område. Vi starter med at fiske, mens grillen tændes under lækre grillpølser. Påklædning tilpasset dagens vejr. 50 kr. pr. deltager for to grillpølser og et brød, samt en øl/vand. Du giver kun 25 kr. pr. ørred tager med hjem. Tilmelding til Tom Hansen på 26 79 30 67 eller tom28hansen@gmail.com senest den 5. juni. Mandag den 17. juni fra kl. 18.00. AMJ Pokalskydning. Afsluttende pokalskydning på Skodborg Flugtskydnings bane, Knagmøllevej 17 A i Skudstrup. Du kan skyde alle de serier du vil, eller kan nå, for det vil være din bedste serie der tæller til pokalskydningen! Denne skydning er udelukkende for AMJ-medlemmer med klassificering via banens almindelige træningsskydninger.

August Mandag den 12. august fra kl. 16.00: Åben træning på riffelbanen Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen. Vi kan træne på 100 og 200 meter til buk, kronvildt og svin. Mandag den 19. august fra kl. 16.00: Åben træning på riffelbanen Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen. Vi kan træne på 100 og 200 meter Lørdag den 26. august fra kl. 16.00: Åben træning på riffelbanen Sted: Kongeåvej 46. 6600 Vejen. Vi kan træne på 100 og 200 meter Dato ligger ikke fast p.t. Jægerråd Vejen arrangerer Kommunemesterskab i jagtfeltskydning på riffelbanen, Staushedevejen 6A, 6621 Gesten Der skydes 2 skud liggende til kronhjort og 2 skud knælende/siddende til vildsvin på 200 meters afstand. Derefter 2 skud liggende og 2 skud knælende/siddende til buk på 100 meter. Et-benet skydestok er tilladt og forefindes på banen. Til slut 2 skud fritstående til buk på 100 meter uden hjælpemidler. Sidste indskrivning er kl. 19.30.

De fire bedste skytter/resultater fra hver forening tæller og der er medaljer til de tre bedste hold. Desuden er der medaljer til de tre bedste skytter individuelt. Alle deltagere får udleveret et deltagerbevis. På beviset trækkes lod om fine præmier blandt de tilstedeværende ved skydningens afslutning. Kom og skyd for din forening og få en hyggelig dag på riffelbanen.

September Fredag den 6. september kl. 16.00. Afsluttende pokalskydning i Skibelund Vi afslutter årets skydninger på riffelbanen i Skibelund, Kongeåvej 46. 6600 Vejen, med et foreningsmesterskab. Sidste indskrivning er kl. 19.00 Der skydes 2 skud liggende til hjort og 2 skud knælende/ siddende til vildsvin på 200 meter. Derefter 2 skud liggende og 2 skud knælende/siddende til buk på 100 meter. Til slut 2 skud fritstående til buk på 100 meter. I jægerklassen og seniorklassen må anvendes to-benet skydestok som forefindes på banen. I mesterklassen er kun et-benet skydestok tilladt og forefindes på banen. De sidste 2 skud til buk er her fritstående uden hjælpemidler. Her tæller skydningen med til Årets Skytte!

Jagthornsblæsning. Medio september begynder Askov Malt Jagthornsblæsere træningen i foreningshuset, Byagervej 1, Brørup. Vi spiller torsdag fra klokken 19.00 til 21.00. Hvis du er nybegyndere er du velkommen til kontakte os for at høre nærmere om køb af horn, mundstykke, øvning, noder etc. Der spilles frem til udgangen af marts. I slutningen af april er der duelighedsprøver hvor man kan få bedømt sin kunnen. Der er bronze, sølv og guldklasse, så der er noget for alle niveauer. Kontaktperson er Lars Wagner mobil 23 62 24 14 og mail wagnerjagt@gmail.com

NYHEDER FRA AMJ: Vore kommende aktiviteter vil hver måned være nævnt i medlemsdelen af JÆGER under foreningsnyt – og på vor hjemmeside: www.askovmalt-jagt.dk kan du også løbende se nyheder samt læse resultaterne fra vore aktiviteter under ”Sidste nyt”. På AMJ’s Facebook gruppe vil der tillige blive orienteret om nyheder. Desuden udsendes løbende et nyhedsbrev på mail. Nyheder fra AMJ’s Nyjægerudvalg kan følges på www. nyjaegerne.dk samt på deres Facebookgruppe: www.nyjaegerne.dk.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

43


44 Askov/Malt Jagtforening

Lørdag den 1. juni: ”Bukken er død, hvad nu” Vi gentager de sidste års succes, som har fået rigtig meget ros af deltagerne, og indbyder atter til dette arrangement som omhandler det arbejde der automatisk kommer, når man har skudt et rådyr. Der må påregnes et mindre beløb for deltagelse. Vi har 25 pladser så det er nødvendigt med tilmelding. ”Først til mølle”! Det henvender sig primært til dig der gerne vil lære noget nyt, eller mere, om

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

forlægning ”slagtning” af bukken samt hvordan den bliver til verdens bedste mad. Desuden demonstrerer vi hvordan man selv koger og saver opsatsen af, så den kommer til at se perfekt ud på plade.

Derudover tilbereder vi kødet så verdens bedste bøf bliver en realitet, også hvordan man gør det, eftersom vi sidste år var lidt i tidspres på dette laver vi i år en lille udendørs afdeling hvor vi tilbereder det. Her griller vi også, så der kan købes lidt middagsmad.

Det er nogle meget erfarne jægere som lærer fra sig denne dag og vil ligeledes svare på alverdens spørgsmål.

Hvem er vi? Leif Holm som er erfaren slagter, Carl Otto som er altmuligkunstner, men mest kendt for at lave opsatser Dennis Sørensen, kok og vil tilberede smagsprøver og grille pølser Lars Wagner som vil fortælle om jagthorn og ikke mindst hvad vi kan bruges til fremover.

Arrangementet er ved Lars Wagner, og begynder med kaffe og rundstykker, herefter parterer vi bukken og gennemgår hvordan man får mest muligt ud af dyret, ligeledes hvordan man færdiggøre opsatsen.

Vi glæder os til at se jer. Dagens program: Morgenkaffe Lars Wagner, Vestergade 54 i Brørup kl. 09.00 Afslutning og tak for i dag ca. kl. 14.00 Tilmelding til Lars Wagner senest d. 29. maj på mail: wagnerjagt@gmail.com senest d. 25. maj.

Har du et våben fra Schultz & Larsen? På hjemmesiden http://www.schultz-larsenrifleclub.dk/ indsamler og viderebringer Jørgen Christensen oplysninger og viden om Schultz & Larsen våben, både fra den tidligere fabrik i Otterup samt den nuværende. Der er både informationer fra ejere i mange forskellige lande samt fra personer der igennem tiden har arbejdet med disse våben. Her er der også billedalbum fra forskellige jagter med S & L rifler i forskellige lande, samt mange oplysninger om de mange forskellige modeller og deres historier, og herfra kan man komme direkte videre til et spørgeskema ved de forskellige modeller og indtaste oplysninger om kaliber, nummer og model på sit eget våben. Der indkommer således informationer om våben fra Schultz & Larsen fra jægere fra mange forskellige lande. Siden er bestemt et besøg værd! Man kan også skrive direkte til Jørgen Christensen på e-mail: jcdk@live.dk


www.askovmalt-jagt.dk

En afstandsmåler er vigtig for alle! Tidligere var afstandsbedømmelse noget der krævede meget træning. I dag har moderne teknologi overtaget dette med en nøjagtig måling.

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

SALG AF PLAST-HALVFABRIKATA: RUNDSTÆNGER • EMNERØR • PLADER SPECIALFABRIK FOR BEARBEJDNING AF MASKINKOMPONENTER I PLAST

H. W. LANGBALLE FARMERVEJ 1, ASKOV, DK 6600 VEJEN TELF. +45 75 36 20 22,TELEFAX +45 75 36 50 99 hwl@hwlangballe.dk

Ingen kan vel være uenige i, at en afstandsmåler er en stor fordel for riffeljægeren. Med en afstandsmåler i lommen eller i håndkikkerten kan jægeren måle alle aktuelle afstande rundt om sin post, både hurtigt, enkelt og nøjagtigt og pyrsjægeren kan få den nøjagtige afstand til vildtet. For en jæger der er udstyret med en sædvanlig håndkikkert og afstandsmåler i lommen vil dette tage lidt længere tid, men når afstanden alligevel er så stor at den bør måles, har man som regel tid nok til at skifte håndkikkerten ud med afstandsmåleren. Om det er mest praktisk med en håndkikkert med afstandsmåler eller håndkikkert og afstandsmåler kan bestemt diskuteres. En håndkikkert med afstandsmåler er praktisk, men de der findes i dag, er forholdsvis store og kostbare. For den der allerede har en god håndkikkert, er en afstandsmåler i lommeformat derfor et godt og rimeligt alternativ! Brug afstandsmåleren både før og efter skud. Før, for at træne afstandsbedømmelsen. Efter skuddet kan man bruge afstandsmåleren til at finde sit skudsted, som du kan læse om i Jægertips andet sted i bladet.

v/Michelle

Mandag lukket Søndergade 6 6650 Brørup

Tlf.: 75 38 19 18

45


46 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Jagtbrev fra Canada Atter følger et jagtbrev fra ”en gammel Askov-dreng”, Henning F. Rasmussen, der nu har boet i Canada i mange år. Følg her hans spændende oplevelser i British Columbia og nyd de flotte billeder! Red. Hej Finn. Jeg håber, at du og medlemmerne i Askov/Malt Jagtforening har haft en god jagtsæson med mange fine oplevelser. Mine egne forventninger til dette års jagtsæson var store. Rypebestanden ved hytten ved Canim Lake så ud til at være talrig og ænder skulle der også være mange af. Det var derfor med spænding at Birgit og jeg kørte op til hytten i slutningen af september. Vejret de første dage deroppe var fint, med klar himmel og solskin – rigtig “Indian Summer” som jeg elsker. Desværre viste det sig, at ænderne var næsten forsvundet! En uge forinden havde der været ret hård nattefrost og en smule sne. Et klart signal til ænderne om at trække sydpå. Jeg besøgte nogle af de sikre lokaliteter med småsøer og rørsumpe. Men ingen ænder. Da jeg næsten havde givet op ved en af søerne, fløj der pludselig tre krikænder op! Bum! – og der faldt en and. Men uden for et tæt overgroet stykke vand med åkander. Anden lå og

spjættede med benene i vejret og labradoren, Sally, arbejdede sig målbevidst hen mod byttet, men måtte give op. Åkanderne kunne ikke forceres! Hvad gør en trofast hund så? Jo, hun vristede en åkande løs og svømmede tilbage til mig med den i munden. Hun syntes da at jeg i det mindste skulle have noget! Eller var det for at fortælle at det altså var ÅKANDERNE der var problemet? Ærgerligt at miste et stykke vildt!

’’

Rigtig “Indian Summer” som jeg elsker. Ryperne var en helt anden historie. Aldrig før har jeg oplevet så god jagt på dem. Skovene deroppe er tætte og næsten ufremkommelige til fods. Man er henvist til at følge de smalle skovveje og stier. Om morgenen og sidst på eftermiddagen kommer ryperne ud langs vejene for at fouragere på de talrige vilde hyben og den vilde kløver der gror der. Også for at finde kråseflint. Nogle jægere skyder dem med salonrifler, men jeg finder det langt bedre med haglbøssen. Som regel opdager de jægeren uden for skudhold og tager flugten. I langt de fleste tilfælde flyver de kun et kort stykke vej ind i skoven – og ender som regel oppe i et højt træ. De er mestre i ca-

Sally og jeg med dagens første rype. mouflage og forstår at positionere sig så de ikke opdages. Man kan næsten være sikker på at de ser jægeren før han ser dem. Så kaster de sig ud fra træet og nu gælder det om at være rap på aftrækkeren! Man skal skyde selvom man ikke har frit udsyn for grene. Hvis man leverer et snupskud er man tit heldig med at fuglen falder – selv for en meget middelmådig skytte som mig. Og så er man bare SÅ glad! Min åbent borede AYA er ideel til den slags jagt, men i år valgte jeg at bruge min gamle Belgier, som jeg netop havde fået renoveret af en lokal engelsk bøssemager. Den er med halv trangboring på begge 76 cm lange løb. Den er 90 år gammel, men bøssemageren siger det er godt kram og den kan holde et par generationer endnu. Hunden til den slags jagt i skoven skal helst være en Spaniel eller Labrador der går tæt på bøssen. Jeg er sikker på at der findes jægere der bruger stående hunde til den slags jagt, men jeg kender ikke personligt nogen af dem. Sally har efterhånden fået lært hvornår der er ryper i nærheden. Halen begynder at rotere som vanvittigt og der kommer sommetider et lille VUF! Så er det med at være klar!

Den lille jagthytte ved Canim Lake som jeg byggede for et par år siden.

Jo, det blev til en del ryper i år – vi fik rypesteg til aftensmad hver dag og kunne tage med hjem også.


www.askovmalt-jagt.dk Jeg havde en lille ubehagelig oplevelse – som i bakspejlet kan være sjov nok at tænke tilbage på. En sen eftermiddag, lige inden mørket brød frem, endte jeg igen ved bilen og famlede efter nøglerne i lommen for at låse op. Men hvor var de? For pokker da! De var der ikke! Jeg kiggede ind ad vinduet – og der hang de nok så nydeligt ved ratstammen. Tusind tanker går gennem ens hoved. Man er 20 km fra nærmeste bolig og strandet på en afsides skovvej. Mobilen virker ikke – det er udenfor dækning. Hele dagen havde jeg ikke set en anden bil i det øde område. Det gamle trick med at skubbe et stykke bøjet ståltråd gennem gummilisten på sidevinduet foroven og prøve at trække i dørhåndtaget var udelukket, for hvor finder man et stykke ståltråd? Og at traske 20 km gennem skoven i bælgmørke kunne jeg næsten ikke holde ud at tænke på. Smadre sideruden? Jamen så skulle vi køre helt tilbage til kysten – 450 km – med åbent vindue. - fortsættes side 48...

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

De smalle skovveje hvor ryperne kommer ud at fouragere og finder kråseflint.

Skoven pyntet til jul! Edderkoppespindet på fyrretræerne ligner englehår i det tågede morgenlys.

47


48 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

- fortsat fra side 47...

Billeder fra hjemturen gennem bjergene. Som du kan se, var der heldigvis for os ikke kommet sĂĽ meget sne der. En betagende tur i det efterĂĽrsprĂŚgede landskab!


www.askovmalt-jagt.dk Men miraklerne tid var ikke forbi! Efter at have stået og fortvivlet et par minutter kom der minsandten en lille Suzuki firehjulstrækker kørende med et par ældre gutter på vej hjem fra jagt. Det første køretøj jeg havde set hele dagen. Jo, jeg kunne godt køre med. De skulle endda lige forbi hvor hytten lå. Men der var trang plads, med det meget grej de havde med. Sally måtte derfor sidde på mit skød – og det så hun ud til at nyde! Vi fik os alle en god jaegersnak og jeg blev sat af ved vores flinke nabo, Dennis. Jeg fik fat i reservenøglen i hytten og Dennis kørte mig tilbage til min bil. En harpy ending! Men i de næste mange år fremover vil jeg blive drillet af Dennis – og han vil helt sikkert fortælle historien til naboerne! De sidste to dage havde jeg besluttet at prøve hjortejagten, selvom det ikke er den jagt jeg holder mest af. Men jeg havde fået mange ryper, så hvorfor ikke prøve at gå efter en Blacktail Deer? Da morgenen oprandt, var Birgit, som altid, den første oppe. Hun kiggede ud ad vinduet og udbrød: “Der er helt hvidt derude!” Der havde været snestorm om natten og alle

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Snestorm! skovvejene var lukkede for kørsel. Vi ventede et par dage og besluttede så at køre hjem da hovedvejene var blevet åbnede for trafik igen.

Jeg ønsker dig og alle medlemmer i jagtforeningen en god jul samt et rigtigt godt nytår! Mange hilsner fra Henning

En dejlig sæson – trods lidt genvordigheder – og jeg glæder mig allerede til næste år!

49


50 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Bent Knudsen har valgt at udtræde af bestyrelsen og gå på fortjent pension. Bent Knudsen har valgt at udtræde af bestyrelsen og gå på fortjent pension Bent Knudsen har siddet i bestyrelsen i ikke mindre end 35 år og har altid været et meget højt værdsat medlem af Askov/Malt Jagtforening, som han har sat et særdeles markant fingeraftryk på gennem de mange år. Han har været i bestyrelsen i to omgange. Første gang i perioden 1965 til 1971. Dernæst kom han atter i bestyrelsen fra 1989. Han var i mange år en sikker kasserer. I perioden 2005 til 2011 var han foreningens formand, og siden har han været næstformand. Han har haft ansvaret for medlemsregistreringen og har været den primære drivkraft bag foreningens jagtrevir på Estrup Hovedgård, men har nu besluttet at stoppe i bestyrelsen. Han afviser dog heldigvis ikke at give en hånd med fremover, såfremt der er brug for det!

ER DU PÅ JAGT EFTER DE RIGTIGE DÆK?

Fra Askov/Malt Jagtforening skal lyde en stor, stor tak for dit kæmpe arrangement for foreningen gennem alle årerne og ønsker dig god vind fremover.

Rasmus Petersen har valgt at udtræde af bestyrelsen Medlemmer af

+ Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.

modtager

10% rabat SDS BRØRUP

Merkurvej 7 · Brørup Tlf. 7615 3650 www.sds.dk

SDS VEJEN

Engvej 7 · Vejen Tlf. 7615 3430 www.sds.dk

119202 17

ASKOV/MALT JAGTFORENING

Rasmus Petersen kom i bestyrelsen i 2015. Han tog straks ansvar for foreningens mange aktiviteter i både Nyjægerudvalget og Buejægerudvalget samt regulering, hvor han har gjort et rigtig stort og godt arbejde og haft mange gode ideer og forslag. Han har nu valgt at udtræde af bestyrelsen for at få mere tid til sine andre gøremål. Han vil dog heller ikke afvise at give en hånd med fremover, såfremt der er tid. Rasmus fortsætter således med at styre Reguleringskonkurrencen! Askov/Malt Jagtforening beklager naturligvis dette, men herfra skal der også lyde en stor tak til Rasmus med ønsker om god vind fremover.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Gratis Vildtplanter - næsten

Historien om foreningens meget specielle dirigentklokke, med høj lyd!

havde drøftet, at vi manglede en dirigentklokke i jagtforeningen. ”Ok”, lød det da. ”Jeg laver en til AMJ. Men kun en”!

Få 75% i tilskud fra Naturstyrelsen – samt måske resten fra Askov/Malt Jagtforening. Tilskudsordningen ”Plant for vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Derudover er mange af især buskenes blomster og frugter vigtige fødekilder for både dyr og insekter. Askov/Malt Jagtforening har igennem mange år givet tilskud til mere end 150.000 vildtplanter, som alle er blevet plantet af foreningens medlemmer. Man kan typisk regne med at få 400700 planter via Naturstyrelsen. Ved ansøgning inden den 30. april vil planterne blive udleveret i begyndelsen af november. Ved ansøgning inden den 31. oktober vil planterne blive udleveret i begyndelsen af april. Tildeling af plantetilskuddet fra AMJ, som dog maximalt kan andrage 600 kr. pr. medlem pr. år, sker efter lodtrækning på generalforsamlingen – og kun planter som er modtaget i kalenderåret med tilskud fra Naturstyrelsen kan deltage. Ved årets generalforsamling medbringer de medlemmer, som har modtaget vildtplanter med tilskud fra Naturstyrelsen i årets løb, deres originale kvittering. Såfremt foreningens afsatte beløb ikke kan dække alle ansøgere, vil der blive trukket lod mellem alle kvitteringerne og når det beløb som bestyrelsen har hensat til årets plantetilskud er opbrugt, afsluttes lodtrækningen. Pengene til tilskudsordningen ”Plant for vildtet” stammer fra jagttegnsmidlerne og der afsættes nu årligt 1,5 million kr. til dette. Tilskuddet fra Naturstyrelsen er skattepligtigt. Ansøgning findes under: http://www.naturstyrelsen.dk

Under et besøg i 1999 i Værløse hos min gode ven og jagtkammerat, nu afdøde Hans Lærkesen, også kaldet ”magnum-Hans”, viste han mig en ganske unik dirigentklokke. Håndtaget var udskåret som et geddehoved. ”Den har jeg lige lavet til fiskeklubben i Værløse”, sagde han. På det tidspunkt var han Kaptain og helikopterpilot ved den legendariske 722 eskadrille som lå i Værløse. Han skrev mange historier til vores jagtblad og deltog i de af foreningens aktiviteter som han kunne få passet ind. Jeg løftede dirigentklokken. ”Pas på”, sagde Hans. ”Den har en meget høj lyd”. ”Trompeten er lavet af en kasseret del til en helikoptermotor”!

Ved vores Jægermarked, eller stumpemarked i 2000 overrakte han foreningens nye dirigentklokke til foreningens formand, Viggo Knudsen. Dirigentklokken er meget speciel og unik – og man er slet ikke i tvivl om når den rystes, bare lidt. Når den ikke bliver benyttet til møder i foreningen, er den i funktion hos Estrup Jagtlaug/FØ

Forsigtigt mumlede jeg, at vi faktisk

Indmelding i Askov/Malt Jagtforening - så er du også medlem af Danmarks Jægerforbund, og støtter dansk jagt!

Ordinært medlem.................................................................................kr. 828,Junior 0-15 år.......................................................................................kr. 172,Ungdom 16-25 år.................................................................................kr. 450,Senior (født 1948 eller tidl.)..................................................................kr. 528,Husstand. - Hvis anden i samme husstand allerede er ordinært medlem............kr. 450,Ekstraordinært medlem: Ord. medlem af anden lokalforening............kr. 122,Støttemedlem u/jagttegn......................................................................kr. 173,Kursist..................................................................................................kr.   0,Send eller indtelefoner nedenstående oplysninger til Tom Hansen. E-mail: tom28hansen@gmail.com eller mobil 26 79 30 67 Navn : Adresse : Post nr:

By :

Fødselsdag : Tlf :

Medlemstype :

E-mail:

51


52 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Knivslibning Af Jacob Kamman Jacobkammen.dk – en blok om jagt Jeg elsker mine knive! Jeg har tidligere skrevet lidt om min arvelige last og afhængighed af mange og gode knive. Læs den historie på: http://jacobkamman.dk/knive/ Dengang skrev jeg lidt om et lille udvalg af knive og derefter beskrev jeg hvordan jeg sleb dem ved hjælp af to meget fine Japanske slibesten. Jeg skal være helt ærlig med jer og indrømme at de to slibesten har jeg faktisk ikke brugt siden! I teorien er de to sten den helt rigtige måde at slibe knive på, men i praksis må jeg simpelthen indse at jeg ikke får det gjort! Jeg kan se og høre fra min far, at han bruger den tid der skal til og han sidder jævnligt med en lille lup og nørkler med sine knive. Jeg har aldrig oplevet min far have en sløv kniv, men jeg ved også nu, at det jo ikke kommer af sig selv…

Jeg fik for et par måneder siden tilsendt en ny smart knivsliber fra onlinebutikken Jagt&vildt.dk som jeg skulle teste. Efter denne lille gadget er ankommet, har jeg glemt alt om de to japanske slibesten og jeg har igen skarpe knive! Slibemaskinen hedder en “Warthog V-Sharp Classic II” og er simpelthen så nem at bruge!

Skæftearbejde • Våben • Udstyr • Reparation Skydearrangement • Skydeinstruktion Annonce_190x128_Flugtskytten.indd 1

Da jeg pakkede den ud af æsken var den faktisk klart til at bruge og efter en kort gennemlæsning af manualen gik jeg i gang! De to slibesten som man kører knivbladet ned af, kan stilles i tre forskellige vinkler: 20, 25 & 30 grader. Jo mindre vinkel, jo skarpere kniv, men også mere sart klinge…

Flugtskytten v/Henrik Jørgensen • Dalgas Allé 12 • 6600 Vejen Mobil: 22 99 83 68 • e-mail: hj@flugtskytten.dk

10-10-2016 11:56:47


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Til jagtknive er 25 grader en fin indstilling, for kniven bliver skarp, men også rimelig “robust”, så man ikke mister skæret så snart man rammer en knogle eller lign. Til mine fileteringsknive, derhjemme i køkkenet, vil 20 grader være perfekt! De små slibesten kan man også vende rundt, så når man har sikret sig et godt skær, så vender man dem bare rundt og så kan man finslibe med endnu en slibesten… Proceduren er super nem, man kører blot kniven langs den lodrette guidestang og så bliver man ellers ved med de flydende bevægelser indtil man syntes skæret er blevet godt nok. Når man har gjort dette på alle ens knive, så vender man stenene om og giver hver kniv et par strøg med de fine sten!

Et lille udvalg af nogen af mine yndlingsknive! Lige fra Swing blade til den store Puma stikkniv!

Det er lige meget hvor lang bladet er, maskinen kan klare alle slags knive! Selve slibemaskinen er faktisk meget stabil og diskret, så de sidste par måneder har den bare stået i vores køkken, så alle køkkenknivene lige kan få et strøg en gang imellem! Med denne lille sag i hjemmet har jeg nu kun skarpe knive og det er jo en vigtig ting for en rigtig jæger. Det er næsten lige så vigtigt som at have en velholdt og rustfri skyder med på jagt! Knæk & Bræk, og pas nu på jeres fingre..;)

Start oppefra, inderst med kniven.

Tre indstillingsmuligheder: 20, 25 & 30 grader!

Før kniven i en flydende bevægelse helt i bund, samtidig med at man hiver hånden til sig. Det er lige meget hvor lang bladet er, maskinen kan klare alle slags knive!

53


Jagtmagasinet 2019

54 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

En kommende jæger med en sjov oplevelse! Vi havde siddet et par timer og kigget på 3 råer i kornet, men pludselig kom der 5 dådyr springene ud på marken og stødte råerne væk. Midt i kornet sprang denne 10-12 år gamle buk op og stillede sig med siden til på 60 meter for at se hvad der skete. Nu kan der komme en ny sund og stærk buk på hans plads, med et bedre potentiale. Første buk, hvor jeg har fået et gastillæg ved Carl Otto for at få den kogt af, fortæller Lars Wagner.

Jagtjournalen - læsernes egne billeder og beretninger Et billede siger mere end tusind ord, siger et gammelt ordsprog. Under jagten oplever vi mange særlige øjeblikke. På Jagtjournalen er det lige meget om du jager med gevær, riffel, bue og/eller blot kamera. Bare du har et godt, sjovt eller spændende billede, for her kan du indsende billeder med en kort tekst. Nøjagtigt som i din egen jagtjournal. Her deler du bare oplevelserne med os andre. Billedet kan naturligvis være med dig selv, din hund eller din jagtkammerat, eller fra en sjov eller spændende jagt- og/eller naturoplevelse – også gerne fra tidligere. Put kameraet i lommen når du går ud og lad os se dine billeder i AMJ’s Jagtjournal næste år. Blandt alle indlæg der bringes i Jagtmagasinet trækkes lod om en spændende præmie! Send dine billeder og beretning senest den 15. oktober til: finnost@gmail.dk

Dansk abnorm buk Denne fantastiske abnorme buk er nedlagt af Carl Otto her i Danmark. Sådan en ser man ikke hver dag. Den

fortjener da en plads i dette blad! Stort tillykke med den, lyder det fra Lars Wagner!

En sidste hilsen! Det fortjener du, gamle dreng. Rolf, tak for 10 fantastiske jagtår med en formidabel præstation.

ate - Både for priv n rie st du in og

• Alle former for el-installation • Tyveri- og overvågningsalarmer

Lars Wagner: Alting har en ende

• Projektering og programmering • Døgnvagt

Aktiv El-teknik

• Data og netværk • Intelligente installationer

v/Kent Schmidt-Christensen - Aut. elinstallatør Park Allé 15 - 6600 Vejen - Tlf. 75 36 78 08 - Mobil 40 58 41 58 mail@aktiv-elteknik.dk - www.aktiv-elteknik.dk


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Familiejagt. Det spiller bar…!

ikke noget, men pludselig var der to pletter på 30 meters afstand og bum bum bum lå Keileren der, fortæller Lars Wagner.

14 dage efter Rasmus fik sin gris nr. 2 måtte efterårsferien afholdes i det Tyske som knægtene havde planlagt for længe siden. Så hvorfor så ikke også gå på jagt, selv jeg fik nok og sprang over om morgen. Men vi hyggede og Lotte fik ro til at læse en masse bøger mens vi byggede hochsitze. Fredag middag fik Matias et rålam mens vi andre stod og så på. Vi havde spottet 4 dyr ud på 400 meters afstand. De var noget urolige og løb i en bue uden om os. Pludselig løb lammet væk fra de andre med retning over mod os, fløjtede den an og så stod den 30 meter fa os. Fredag nat kl. 2.10 fik Rasmus så gris nr. 3 hvor vi havde siddet sammen i 4 timer. En keiler på godt 100 kg. Kæmpe oplevelse, vi var kravlet ned af den nylavede hochsitz, da jeg vendte mig om og fik øje på de der sorte pletter, I ved. Først tænker man: Nej, det er

Askov/Malt Jagtforening

Søren Tygesen: Årets svenske buk

55


56 Askov/Malt Jagtforening

Lars Wagner:

Jagtmagasinet 2019

Hans Jørgen Jensen:

Min til dato største buk

En usædvanlig snu ræv har fundet ud af, at den bare kan ligge på lur ved foderautomaten. Den har ganske sikkert haft succes!

Var så utrolig heldig at få nedlagt denne buk i Tyskland den 1 maj om morgenen. VI havde godt set den sidst i marts langt ude med seks råer, men hvem tror da at den lige kommer hoppende ud af rapsmarken, lige inden vi skulle til at gå hjem. Feberen fik fat i mig, så jeg måtte vente til den havde lagt sig. Derefter stod bukken helt spids mod os og jeg ville ikke nedlægge sådan en buk med et spidsskud, og kunne nok heller ikke pga. feber. Pludselig sprang den ud på græsset og løb på tværs af os. Jeg skulle lige til at fløjte den an inden den selv stoppede op 80 meter ude med hele bredsiden til. Det blev dens ende, og Nikolai og jeg var vilde da vi fik den i hænderne.

Bukkejagt i det tyske med afslapning i skoven og grill

Finn Østergaard: En herlig morgen i plantagen hvor alt gik op i en højere enhed. Bukken stod i et område med høj lyng og nyplantning. Det var derfor meget spændende at afprøve tipset med en afstandsmåler, som omtales andetsteds i bladet.

www.askovmalt-jagt.dk

Lars Wagner: Lillebror til hjorten fra forsiden, sidste år Den 20 september i år var jeg så heldig at få lillebror til hjorten fra forsiden, sidste år. Den er nedlagt 400 meter fra sidste års hjort. Tak for hjælpen Rasmus, Dennis, Simon og Lotte som havde væske med.

Tlf. 30 29 31 00

Jakob Strunge har efterfølgende opmålt den til en sølvmedalje. Tak for at få muligheden René Kristensen og tak for det flotte arbejde Carl Otto, lyder det fra Lars Wagner.


www.askovmalt-jagt.dk

Poul Jørgensen: Min første danske hjort, men også en stor tak til Villy Sørensen og hunden Kay for flot arbejde. Det var faktisk held i uheld! Først kom der nemlig to seksendere, men min riffelkikkert var dugget til så jeg ikke kunne se. Da jeg fik duggen tørret af, var de på vej væk, men så dukkede denne op i stedet! Et par dage senere var Poul kommet så meget til sig selv, at han kunne deltage i hjemmets nyopståede fryseproblemer samt tage med på indkøb af ny fryser, fortæller Hanne!

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Lars Wagner: Nyjægere og lidt ældre på dueregulering Når en landmand skal have reguleret duer i en løsdrift tald er det rigtig god træning for ny jægere! I alt 35 duer. Antal skud forbliver en fortrolig oplysning. Men så er der jo også duer tilbage til at komme ud til ham igen………

Støt vore annoncører. De støtter os!

Preben Jessen: Her er et billede af John Grevsen, hvor han har skudt to ræve fra samme post med 2 minutters mellemrum. Jagten var ved Thomas Jessen ved Søengene.

www.maltbaeksmede.dk Vi udfører alt inden for VVS, såvel nybyg som reparationsarbejde, alternativ energi, vandværker, markvanding samt specialopgaver. Maltbæk Smede- & Vandteknik ApS i Maltbæk ved Askov er en erfaren smed og VVS`er. Vi har eksisteret i 3 generationer, med nuværende indehaver Martin Madsen ved roret i over 25 år. Målsætningen er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed. Vi er opdateret med mht. love og regler og modtagelig for nye tiltag/udfordringer. Stor og 23 års erfaring indenfor jordvarme og pillefyr. Få et uforpligtende tilbud

Jelshøjvej 23, 6600 Vejen . Biltlf. 40 45 15 52 . Tlf: 75 38 15 52 E-mail: maltbaek@mail.tele.dk

57


58 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Mit første stykke kronvildt – blot andet år efter jeg fik mit jagttegn Jesper Wolf Schmidt-Hansen Jeg havde heldet med mig denne morgen, sidst i oktober, på AMJ’s område i mosen! Jeg var på plads i stigen en halv times tid før solopgang. Der skulle ikke gå længe fra solopgang, før jeg havde de første krondyr bag mig i stigen - tre store hjorte et par hinder og en kalv. Riflen var ved skulderen og jeg havde

en 10+ ender på kornet et kort stykke tid, men den bevægede sig rundt bag træerne og gav mig ikke skudchance. Efter dette kom en buk løbende fra den anden side lige forbi mig (den havde travlt), og inde bag træerne spottede jeg en stor hind, som jeg kiggede lidt efter. Pludseligt slog det mig, at jeg hellere måtte huske at holde øje bag mig, hvor rudlen tidligere var kommet - og

der var de, tyve meter fra mig. Jeg fik riflen op, men de fornemmede mig og løb. Jeg når lige at tænke “pis”, da spidshjorten vendte om og løb lidt tilbage og stillede sig perfekt i en lille åbning 40 meter borte. BANG! Den faldt! Den forsøgte at rejse sig, så den fik et fangstskud på halsen


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

og så var der stille! Mit første stykke kronvildt, en dansk spidshjort - skudt på 40 meter - to år efter jeg fik mit jagttegn! Tak til Askov Malt jagtforening og Nyjægerudvalget! Og ikke mindst tak til Allan, Tom og Henrik - som hjalp mig med at slæbe den ud!

Hjælp en Nyjæger på jagt! DU kan hjælpe en Nyjæger godt i gang på Dianas sti! Nyjægere har terpet teori og efterfølgende trænet på skydebanerne. Jagttegnet er i hus, men der er stadig masser at lære som jæger – og hvordan kommer man på jagt? Her kan DU hjælpe! Måske får du et afbud, eller har en plads på en af dine jagter, hvor en nyjæger kan få gavn af pladsen? Vil du invitere en nyjæger med på jagt kan du naturligvis slå dit tilbud op på foreningens Facebookgruppe, men bedst om du kontakter Allan Schmidt Hansen fra bestyrelsen som så vil slå pladsen op på AMJ-Nyjægernes egen Nyjægergruppe på Facebook. Flere af AMJ’s nyjægere har været på jagt på denne måde, via en invitation på foreningens Nyjægergruppe på Facebook. Måske har du eventuelt et jagtareal du kan stille til rådighed for nyjægerne i AMJ – eller eventuelt give tilladelse til at Nyjægerudvalget kan benytte arealet en eller et par gange om efteråret, så vil vi også meget gerne høre fra dig. Kontakt Allan Schmidt Hansen, E-Mail: allan@intheopen.dk

Hotel Skibelund Krat ...oplevelser i naturskønne omgivelser.

Besøg vores hyggelige restaurant. Områdets smukkeste udsigt over Kongeådalen. Skøn sydvendt terrasse. Veltillavet mad med sæsonens råvarer. Venlig serviceminded betjening. Køkkenet åbent alle dage fra kl. 11.30 – 21.00 …………………………………………. Hold din fest på Hotel Skibelund Krat Fest til ”fastpris” fra kr. 515,Weekend & Miniferie 19 moderne værelser med fladskærms TV. Kursus & mødefaciliteter Alt i AV-udstyr Hotel Skibelund Krat Skibelund Krat 4, Askov 6600 Vejen · Tlf. 75 36 07 21 E-mail: hotel@skibelundkrat.dk www.skibelundkrat.dk

59


Jagtmagasinet 2019

60 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Gratis AMJ-logo til bilen RWS short Barrel AMJ har et klistermærke med for- - Riffelpatroner eningens logo lige til at sætte på din optimeret til korte løb bil. Så kan du vise at du er medlem af Askov/Malt Jagtforening Klistermærket til bilen er gratis. Bestyrelsen har som oftest disse med ved vore forskellige aktiviteter i løbet af året.

Der var stor interesse for de nye RWS short Barrel patroner ved årets IWA messe. Det er en jagtpatron der er optimeret til kortere løbslængder end de traditionelle 60 cm, idet ladningerne er specielt tilpasset løbslængder på mellem 42 og 55 cm. Opskriften er er ladning med hurtigbrændende krudt, en passende kuglevægt og en speciel fænghætte som skal give fuld udgangshastighed og

Døgnvagt Industri Hvidevarer Tele/data El-installationer Alarmer Varmepumber Videoovervågning

anslagsenergi med reduceret mundingsflamme. Kort og godt: En optimal jagtpatron for jagtrifler med korte løb og lyddæmper. De første RWS Short Barrel .308 Winchester patroner kom med to forskellige ladninger: 165 grs. Speed Tip Pro som skal give 830 m/s i 50 cm løb og homogene 150 grs. HIT med 870 m7s i 50 cm løb.

Jagthornsblæsningen begynder medio september Jagthornsblæsning er en smuk tradition I jægerkredse siges der jo, at har man en god jagthund, eller er man god til at spille på jagthorn er dette en sikker genvej til mange jagtinvitationer! Der er i Danmark en lang tradition for brug af jagthorn. Alle, der har lyst, kan lære at spille på jagthorn, det kræver ikke særlige forudsætninger eller kendskab til noder. Jagthornsblæsning er en aktivitet, der dyrkes af kvinder, mænd, piger og drenge i alle aldre, og der undervises i forskellige niveauer, så alle kan være med, og alle er velkomne!

-er du på jagt efter en god skiltemand?

Medio september begynder Askov Malt Jagthornsblæsere træningen i foreningshuset, Byagervej 1, Brørup. Vi spiller torsdag fra klokken 19.00 til 21.00. Hvis du er nybegynder er du velkommen til kontakte os for at høre nærmere om køb af horn, mundstykke, øvning, noder etc. Der spilles frem til udgangen af marts. I slutningen af april er der duelighedsprøver hvor man kan få bedømt sin kunnen. Der er bronze, sølv og guldklasse, så der er noget for alle niveauer. Kontaktperson er Lars Wagner mobil 23 62 24 14 og mail wagnerjagt@gmail.com


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Jagtmuligheder som medlem af Askov Malt Jagtforening Askov/Malt Jagtforening har i mange år arrangeret jagt for foreningens medlemmer. Først var der samlet et stort revir i mosen. Senere kom både fasanog andejagter, bukke- og elgjagt i Sverige. Drivjagt i Polen. Drivjagt i Tyskland og en tid også udvekslingsjagter med Estlands Jægerforbund, hvor der kom både elge og vildsvin i sigtekikkerten, men stadig har man som medlem af AMJ mange muligheder for at komme på jagt gennem foreningen. Estrup Hovedgård Dette er et særdeles godt og spændende jagtareal på ca. 500 tdl., som består af både skov, ager, remiser samt vandhuller, med en god og alsidig vildtbestand med både kronvildt, råvildt, småvildt og fuglevildt. Der er en jagtstue, der både bruges ved jagterne samt til mindre møder i foreningen, idet der er plads til ca. 40 personer. Der er også en opholdsstue med gode møbler til 7 personer, samt bad og toilet. Foreningsjagten på Estrup, som består af riffeljagt, selskabsjagter, mindre trykjagter samt mulighed for frijagt, bliver tilbudt foreningens medlemmer som kan købe en jagtandel i Estrup Jagtlaug. Herudover vil et antal pladser på efterårets selskabsjagter blive udbudt til lodtrækning blandt de fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling. Interesserede kan kontakte Søren Thorsen for at høre om der er ledige jagtandele, eller evt. blive sat på venteliste. Ande- og gåsejagt ved vadehavet Som AMJ-medlem kan man købe et sæsonkort til ande- og gåsejagt i engene i Råhede – bag diget ved Hviding. Dette koster kun 500 kr. Det er med græs og er velegnet til jagt på ænder og gæs, ikke mindst i blæst og storm! Flere af de aktive her melder om gode muligheder. Interesserede kan kontakte Ole Lautrup på mail@olelautrup.dk eller 20 97 39 85. for at høre om der er en ledig plads, eller evt. blive sat på venteliste.

Rasmus Petersen og hunden Sam i engene. Riffeljagt og buejagt Både AMJ’s nyjægere samt foreningens øvrige medlemmer har nu mulighed at komme på riffeljagt eller buejagt både i Vejen Mose samt nær Skibelund, både i bukkejagten og om efteråret. Jagten foregår fra skydestige og en jagtdag koster kun 250 kr. Vi sælger kun et begrænset antal pladser. Nyjægere har første ret til pladserne. Overskydende pladser vil blive solgt ved lodtrækning blandt øvrige tilmeldte AMJ-medlemmer. Spørgsmål og tilmelding til Allan Schmidt Hansen på allan@intheopen.dk På denne jagt har foreningens nyjægere både skudt buk samt tre har endda skudt hjort som deres første vildt med riffel. Fællesjagt for nyjægere Vi starter på Estrup Hovedgaard med kaffe og rundstykker kl. 09.00 Det koster 50 kr. at deltage i jagten incl. bengæt. Medbring madpakke til frokosten samt 50-100 kr i kontanter. i løbet af dagen kommer vi ind på mange af de DO´s and DONT´s på en fællesjagt.

Nedlagt vildt skal købes af skytten hvis ikke andre byder ind. Spørgsmål og tilmelding til Allan Schmidt Hansen på allan@intheopen.dk

Rågeregulering Tilmelding til årets rågeregulering bedes foretaget ved minihjorteskydningen i februar. Her skriver man sig på en reguleringsliste. Ca. 15 personer forventes at kunne deltage i AMJ’s reguleringshold. Reguleringen skal ske med cal. .22 eller cal. .17. På baggrund af tilmeldingen får man tildelt nogle bestemte dage, hvor regulering kan ske morgen og aften. AMJ-kontaktperson er Tom Hansen. Mobil 26 79 30 67. Ræveregulering i Marsken I 2018 var der flere af vore medlemmer der hjalp fåreavlerne med at regulere ræve når lammene bliver født. Kontakt Dennis Sørensen på 30 89 55 50 og hør nærmere.

61


62 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

Kære Nyjæger!

med fagudtryk. Der er mange nye ting at sætte sig ind i som ny jæger. Det hjælper vi dig gerne i gang med i jagtforeningerne.

Tillykke med dit jagttegn! Du har terpet og terpet, måske deltaget i foreningens aften med en ekstraordinær træning i afstandsbedømmelse og våbenbetjening på Estrup inden jagttegnet kom i hus. Et stort tillykke og velkommen til jagtens vidunderlige verden. En verden der er fuld af spændende oplevelser og herlige naturoplevelser, som Kaj Munk har sagt: ”Når man går en tur i naturen med en stok, er man iagttager - når man går med et gevær, er man medlever”. Jagt er ikke en hobby, men en livsstil! Der er stolte traditioner på jagten, som også har sit eget sprog der er fyldt

www.askovmalt-jagt.dk

Hvad skal jeg vælge som mit første jagtgevær og min første jagtriffel? I jagtforeningerne og på skydebanerne er der mange kyndige hjælpere som gerne kommer med gode råd!

Flere af foreningens nyjægere har skudt deres første kronhjort på foreningens revir som f.eks. her Paw Schmidt.

Vi tilbyder alt i beton- og støbearbejde

30 95 03 38 - jjbygoganlaeg.dk Mikkelborg bygade 11 - 6630 Rødding - jacob@jjbygoganlaeg.dk

Men hvordan kommer jeg på jagt? Som nyjæger i AMJ har du mange muligheder: F.eks. bukkejagt i foråret. Andejagt, havjagt efter edderfugle, riffeljagt om efteråret med mulighed for at nedlægge ræv, råvildt og kronvildt. En fællesjagt med hagl samt mulighed for frijagt. Udover disse specielle tilbud til nyjægere har du også mulighed for at deltage i foreningens andre jagtmuligheder som for eksempel: Ande- og gåsejagt i engene ved vadehavet. En plads i foreningsjagten på Estrup Hovedgaard samt rågeregulering. Men hvor længe er man nyjæger og kan deltage i foreningens Nyjægeraktiviteter? Har du taget jagttegn indenfor de sidste tre år er du per definition nyjæger, men fortvivl ikke hvis du har overskredet de tre år. Er der ledige pladser på nyjægerjagterne i AMJ vil du som ”næsten nyjæger” have mulighed for at deltage! Kontakt Allan Schmidt Hansen E-Mail: allan@intheopen.dk


Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

Reguleringskonkurrencen

Stor tak til Nyjægerudvalget

Vores reguleringskonkurrence kører videre i det kommende år og der bliver jævnligt sendt billeder ind til os. I skrivende stund er der indrapporteret over 30 ræve, lidt mår samt 2 mårhunde så I gør det rigtig godt. Husk at sende billeder af de skader, krager, ræve samt de andre skadevoldende vildtarter til mig for I kan deltage i konkurrencen.

Tusind tak til Nyjæger-udvalget for en super veltilrettelagt nyjæger-jagt den 11. november 2017! Vi oplevede gennemtænkte detaljer hele vejen: Ført til morgenmad af små fakler, dejligt morgenbord, parole med letforståelige retningslinjer. Det samme gjaldt før hver såt, så vi fik lært eller genopfrisket regler og etiketter i de forskellige situationer. Og det blev der brug for: 17 afgivne skud gav 2 rådyr og 3 harer på paraden - og vi SÅ endda endnu mere. Frokosten med gule ærter, pølse, flæsk og tilbehør var i selv en ople. Dagens overraskelse var en velse

kedel-jagt, som de fleste indtil da kun havde læst om. Selv vejret viste sin mangfoldighed med både regn, sol og hagl. En herlig og udbytterig dag, godt ledet og arrangeret af nyjægerudvalget, der havde sørget for hele 3 jagthornsblæsere, der med flotte (rene) toner til de forskellige dele af jagten gav lige præcis den rigtige snert af højtidelighed. Jeg er taknemmelig for at have været med her på mit sidste år som nyjæger - det er lige før man skulle tage jagttegn 1 gang til for at få 3 år mere som nyjæger og de jagter, man så kunne være med i. Skrevet af Gudmund Nørrelund Jessen på Nyjægernes Facebookgruppe, hvor redaktøren har ”lånt” det fra i håb om tilgivelse!

www.askovmalt-jagt.dk

Reglerne for deltagelse i reguleringskonkurrencen For at få et lod i lodtrækningen skal du sende et billede til Rasmus Petersen (ras_varde@hotmail.com) Følgende vildt giver et lod: Ræv, mår, ilder, mårhund, sumpbæver, Nilgås, sort svane og vaskebjørn. Følgende vildt giver et lod pr. 3 stk. nedlagt: Krage, skade. Husk at hvis I har spørgsmål om regulering med både skydevåben og fælder så er I meget velkomne til at kontakte Rasmus.

Vi er ejerlederens foretrukne revisor og rådgiver · Service alle bilmærker · Reparation alle bilmærker · Udskiftning af forruder · A/C Service og reparation · Reparation af skader · Udlæsning af fejlkoder Altofte AU2 v/ Finn Altofte Præstevænget 44, 6600 VEJEN Tel. 2178 3137

En rigtig god investering er god og relevant sparring til dig og din virksomhed. Vi sikrer regnskaber, revision og rådgivning på højt niveau, men mest af alt, er vi en stærk og kompetent partner, som også er der, når du har brug for mere end tal.

www.martinsen.dk

Vejen Torvegade 16, 6600 Vejen, tlf. 76 96 33 66

63


Jagtmagasinet 2019

64 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Vildsvin nr. 50 Af Lars Wagner Så lykkedes det den 26. marts ved meget skyet fuldmåne at få nedlagt Vildsvin nr. 50. Sammen med Nikolai havde vi ventet 3,5 time hvor der ikke sket noget som helst. Vi sad ved et lille sivområde på 50 x 100 meter i en åben hochsitz i 4 meters højde. Herfra kunne vi overskue hele marken, som var med vinterraps.

’’

Vi aftalte 10 minutter mere

Vi aftalte 10 minutter mere, da kulden for længe siden havde taget godt og grundig fat i knægten, 3 minutter efter aftalen var i hus kom der 4 sorte plettet til syne længst væk ved hegnet. Stille trak de første til venstre, rundt om remissen, og kom op ca. 150 meter fra os. Så vendte de rundt og løb stille hele vejen tilbage og kom op forbi foderpladsen og videre rundt til der hvor vi sad. Vores held var, at vinden her var helt rigtig så de ikke kunne få fært af os. De fortsatte og stoppede 20 meter før de ville have fået vind af os. Der hvor de stod kunne vi ikke se dem pga. skydækket, men efter de havde sikret i to minutter, gik de stille mod foderpladsen. Lidt efter var der lidt færre skyer og vi kunne nu se dem igen. De var alle fire i samme størrelse, så den første der kom til syne foran rødpunktet i sigtekikkerten, blev valgt og jeg lod kuglen gå. Vildsvinet lavede et kraftigt hop og væltede omkuld og forendte. Nu ventede vi lige 5 minutter Inden vi gik ned til den, og her lå den så, vildsvin nr. 50. En kanon oplevelse og ingen af os kunne mærke kulden. Nu var det så lige at den skulle slæbes 500 meter op til bilen over en våd, klisteret og leret rapsmark. En gris på 88 kg. brækket, en slæbesele… Tak for kampen Nikolai. Den glemmer vi aldrig.

Optimera er en landsdækkende kæde af trælaster målrettet gør-det-selv-folk og det professionelle marked. Vores fokus ligger 100% på at gøre din forretning mere effektiv gennem teknologi, faglig sparring og Danmarks bedste logistik. For hvorfor spilde din tid med fejlleverancer og administrativt bøvl, når vi nu én gang er her for det stik modsatte, nemlig at gøre tingene bedre og hurtigere.

Så velkommen til Optimera – vi hedder det fordi vi gør det. Optimera Billlund - Kløvermarken 17 - 7190 Billund - Tlf: 74 12 82 40


Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Askov/Malt Jagtforening

Tips og Tricks Under overskriften Tips og Tricks har vi samlet nogle - synes vi da selv – ganske nyttige tips. Måske finder du også nogle du kan bruge/FØ.

Anhængertræk som støvleknægt Dit anhængertræk kan fint benyttes som støvleknægt for gummistøvler. Forhåbentlig ligger skoene i bagagerummet.

Få lynlåse til at glide bedre med WD-40 Sidder lynlåsen fast? Spray direkte på sted, hvor låsen driller og kør lynlåsen lidt op og ned for at fordele smørelsen. Vil du gerne undgå at ramme tøjet med substansen, så kan du sprøjte lidt WD-40 olie ned i et låg og påføre det på lynlåsen med en tynd pensel.

Norman Larsen i 1953 som beskyttelse til nogle af de første interkontinentale missiler. WD står for ”Water Displacement”. Tallet 40 skyldes, at det var forsøg nr. 40, hvor mixet af de stadig hemmeligholdte komponenter endelig faldt på plads.

WD-40 er en multispray, som oprindeligt blev brugt som smørelse til missiler. I dag bruges den til et utal af andre langt mere jordbundne ting i dagligdagen.

Igennem årene begyndte almindelige mennesker at opdage, at man kunne bruge WD-40 til mange andre ting i hverdagen. Man skal passe godt på øjne og omverdenen, når man anvender WD-40, samt vise omtanke for miljøet ved ikke at overforbruge sprayen.

Multisprayen WD-40 blev opfundet af

Den rigtige afstand til dyret

Hvor kommer vinden fra? Børnenes sæbebobler er et både godt og billigt middel til at se hvilken vej vinden blæser. Her kan du også se hvordan vinden kører rundt i skovlysninger osv.

Mon ikke de fleste har oplevet at dyret ligger eller er påskudt længere ude end ventet. Med en afstandsmåler kan man fjerne denne usikkerhed. Efter skuddet måler man fra det sted hvor man skød, til det omtrentlige sted hvor dyret var i skudøjeblikket. Når man er på det forventede skudsted, måler

man nu afstanden tilbage. Når disse afstande er ens, er jægeren cirka på den rigtige afstand og sparer derfor unødig søgen på det forkerte sted.

Hjemmesider & skræddersyede systemer Se mere information samt referencer på www.intheopen.dk

Støt vore annoncører. De støtter os!

In The Open v/ Allan Lund Hansen - Hellevej 26, 6753 Agerbæk Tlf. +45 31 51 19 00 - E-mail: hallo@intheopen.dk

65


Jagtmagasinet 2019

66 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Tips og Tricks Kikkertbeskytter I stedet for at bruge den originale kikkertbeskytter af gummi kan du lave din egen af et stykke læder. Det skal være ca. 20 cm langt og så bredt som kikkerten. I den øverste ende laves et par huller til kikkertremmen. Det er lydløst og beskytter mod regn og støv.

Mundingsbeskytter der er lige ved hånden Alle riffeljægere der er på jagt under regn, kender problemet med at beskytte riffelmundingen. En billig hjælp er at klippe fingre af en gummihandske og have nogle i lommen, hvis der bliver brug for det.

Pas godt på dit vildtkamera Selvom det er mere eller mindre vandtæt og lavet til at være ude, vil der let blive dannet kondens. Dette kan ødelægge dit kamera. Tag derfor dit vildtkamera med hjem og lad det gennemtørre når det har siddet ude et par måneder.

Pleje af dine gummistøvler Gummistøvlers værste fjender er direkte sollys og stærk varme, så tør aldrig dine støvler på radiator eller i sol. Mudder og salt på støvlerne er også med til at tørre dem ud, så det er en god ide altid at skylle dem hvis de er blevet beskidte. For at holde dem tætte og smidige kan overfladen ganske enkelt regelmæssigt indgnides i spiseolie.

Vinfordig Brørup Alt i: Vin til vildt Specialøl Oste Specialiteter

Kaffe Tapas Gavekurve Smagninger

Sødergade 1, 6650 Brørup . Tlf. 42 30 28 23

Undgå kolde fingre Trods tykke handsker bliver fingre ved minusgrader hurtigt kolde. Tager man gummihandsker på under de tykke vinterhandsker beholdes varmen inde og man har alligevel god følelse i fingrene


Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Askov/Malt Jagtforening

Tips og Tricks Pleje af læderstøvler

Heat batterier 100% inden du henlægger dem for sommeren.

Efter at have benyttet mange forskellige mærker læderfedt til læderstøvler siden 90’erne, købte jeg lidt tilfældigt en dåse Golden Quality læderfedt i natur i forbindelse med køb af noget narvsværte. Det viste sig at være det absolutte bedste læderfedt jeg har prøvet til mine læderstøvler indtil nu, hvorfor tipset hermed videregives/FØ.

I vores batterier er der et sikkerhedsprint, der overvåger om forbrug og opladning er tilladt. Printet har et lille strømforbrug og derfor bør man aldrig henlægge batterier i afladt, eller næsten afladt tilstand – husk derfor altid: 100% opladning af batterier før henlæggelse i perioder over 2 mdr.!

Golden Quality læderfedt er en fuldfed læderfedt fremstillet efter gamle originale opskrifter og er et 100 % naturligt produkt som forlænger læderets levetid og holder læderet blødt og smidigt. Bivoks og imprægnerende plantesafter gør læderet vand- og pletafvisende. Velegnet til alle former for glatlæder som bla. fodtøj og membranfodtøj så som gore-tex osv. Indeholder ingen opløsningsmidler og silikone. Det er dog ikke egnet til læder med ru overflade som ruskind og nubuck, da overfladen vil ændre sig til glatlæder. Gold Quality Læderfedt fås i natur og sort.

Varme i grisetårnet Her et tips til de der dyrker vildsvinejagt i kolde nætter. Tag en gammel dåse, f.eks. en suppedåse. Lav nogle huller i siden og låget med et søm og sæt et fyrfadslys i dåsen. Fra gulvet vil dåsen nu give varme i tårnet.

Hvis det kommer direkte fra ”dvale-tilstand”, som indtræffer ved henlægning efter ca. 4 uger, skal det ligeledes sættes til opladning igen før ibrugtagning - herved bibeholder man holdbarheden/batterikapaciteten på maksimum.

Priser fra 89 kr. for 190 ml. Du kan læse mere om produktet og finde forhandlere på www.roc.dk.

www.askovmalt-jagt.dk Alt anlægs- og haverbejde udføres Henrik Ingo Hansen Gammelby Mosevej 7 6600 Vejen Tlf. 2012 4641 Servicemeddelelse om batterier fra Nordic Heat: Vi vil blot minde dig om, at det er vigtigt, at du nu oplader alle dine Nordic

67


Jagtmagasinet 2019

68 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

BilligFilter.dk

BilligVentilation.dk

Vi giver dig

Råd til et sundere indeklima

Hos BilligVentilation.dk sælger vi ikke bare komplette ventilation og varmepumpe løsninger.

Vi sælger skræddersyede løsninger til din bolig, hvor dine personlige ønsker bliver kombineret med vores viden om lovgivning, funktion, strømforbrug, vedligehold, levetid samt komfort.

Vi tager

ansvaret for at levere den korrekte opsætning til jeres bolig, så i trygt kan vide, i har fået den bedste løsning, rådgivning og service.

Vi råder

Læs meget mere på www.billigventilation.dk

og www.billigfilter.dk

over dygtige og faglige montører/-teknikere som er klar til at rådgive og guide før, under og efter projektet.

Desuden forhandler vi også filtre til diverse ventilationsanlæg, hvor alle er med den nye internationale ISO 16890 klassificering.


www.askovmalt-jagt.dk

Vildtopskrifter

Blandt de vigtigste uskrevne etiske regler på jagtområdet er, at man som udgangspunkt jager for at nedlægge et bytte, der skal spises. Der findes utroligt mange vildtopskrifter, og egentlig er det kun fantasien, der sætter grænser for opskrifter på vildt.

Om bogen: ”HEY! DET ER VILDT”

Jagtmagasinet 2019 at vildtet tit bliver tørt og hober sig op i fryseren. Og hendes holdning er, at det, der skydes, også skal spises. Tøm fryseren og hak kød til et fasanfarsbrød, lav fasandeller eller -krebinetter, byd på fasan i karrysovs, stærk and i grøn kokossauce eller ragout af råvildt, lyder det som f.eks. - Tilbehøret skal være cremet, så spar ikke på fløde, cremefraiche, smør og sødt. Brug efterårets råvarer og pynt med bær og frugt. Mit koncept er, at alle råvarer skal kunne købes i mine dagligvarebutikker, kødet i bogen er grydeklart og kan erstattes med kylling, and, kalv og okse, siger Julie Hey. Bogen udkom i september 2018 på Gyldendal. Er på 168 sider og koster 249 kr. Bogen kan bestemt anbefales! Nedenstående følger et par opskrifter fra bogen. Vi har smagt begge og de kan bestemt anbefales/Red. RAGOUT PÅ RÅVILDT

Julie Hey har gået på jagt, siden hun var barn, og hun elsker at spise vildt. Utallige gange er hun blevet spurgt til råds om tilberedning af vildt, og det har nu ført til bogen ”Hey! Det er vildt”. Det er en moderne uformel kogebog med udgangspunkt i vildt, primært gråænder, fasaner og råvildt, men også med en række opskrifter på lækkert tilbehør og også søde sager. Opskrifterne på fuglevildt kan med justering af stegetiderne desuden anvendes på andet fuglevildt end det nævnte og i øvrigt også til kylling eller tamand. Hey! Det er VILDT er ikke kun en kogebog for jægere. Bogen er skrevet til alle, som er glade for efterårets væld af skønne råvarer fra naturens spisekammer. Bogens opskrifter kan sættes sammen på kryds og tværs, f.eks. skønne salater sammen med vilde fasanopskrifter eller bagte rodfrugter og kompotter sammen med anderetter – og slut af med en god, smagfuld efterårskage. Julie Hey har udgivet flere kogebøger. Med sin nye »Hey! Det er vildt« viser hun, hvor vildt nemt vildt kan blive lækre hverdags- og gæsteretter. Efterårets råvarer matcher vildtet, og alt kød kan erstattes med ikke-vildt. Julie Hey hørte fra jagtkammerater,

Ingredienser: (ca. 8 personer) 2 bove, udbenet (i alt ca. 1.200-1.400 gram kød) 75 gram smør 2 spsk. olivenolie 2 løg 3 fed hvidløg 5 gulerødder 5 pastinakker 500 gram champignon 10 stk. allehånde 5 enebær (tørrede) 3 gl. rødvin 1 1/2 spsk. sennep Frisk timian/rosmarin 4 hakkede laurbærblade 5 dl. bouillon (evt. fra kalv) Salt og peber Evt. saucejævner Evt. persille Sådan gør du: Pus kødet af for sener og hinder og skær det i mindre tern. Smelt halvdelen af smørret i 1 spsk. olivenolie i en stor gryde og brun kødet i 2 minutter. Hæld kød og stegelage i en skål. Pil løg og hvidløg, og hak dem fint.

Askov/Malt Jagtforening

er

Jæg

KØKKENET Skræl gulerødder og pastinakker, og skær dem i både. Knus allehånde og enebær fint, eller brug en morter. Kom resten af smørret og olie i gryden, og steg løg og hvidløg, uden at de tager farve. Tilsæt gulerødder, pastinakker og svampe, og steg yderligere 5 minutter. Hæld rødvin over, og kog ind i 5 minutter. Tilsæt kød, stegelage, sennep, knust allehånde/enebær, krydderurter, laurbær og bouillon, og kog op. Skru ned for varmen, og lad retten simre under låg i ca. 2 timer. Smag ragouten til med salt og peber, og jævn evt. saucen. Drys evt. hakket persille, og server evt. med bagt kartoffelmos eller rodfrugtpuré. FASAN-SALTIMBOCCA Ingredienser: (4 personer) 4 fasanbrystfileter 1 spsk. sennep Olivenolie Salt og peber Salvie 4-6 skiver parmaskinke Sådan gør du: Dup fasanbrystfileterne mede køkkenrulle. Bank kødet fladt med knyttet hånd, uden at kødet brister. Smør fasanbrystfileterne med sennep på øverste side, dryp med olivenolie, og drys med salt og peber. Læg 4-5 salvieblade på hvert stykke kød, og fastgør en skive parmaskinke med kødnåle oven på salviebladene så skinken dækker hele kødets overflade. Steg fasanbrysterne på en tør pande i 2-3 minutter på hver side. Start med skinkesiden. Server evt. med saltbagte kartofler.

69


Jagtmagasinet 2019

70 Askov/Malt Jagtforening

Pot de cru et de crème.

er

Jæg

Ungrågebryst med fløde og røget bacon, på en bund af flækket forårsløg, gulerødder og hvide champignons. Dertil ris.

www.askovmalt-jagt.dk Bemærk at opskriften er til 10 personer! (Dette var fredagsmenuen da han og ni andre buejægere skulle til Ende. lave for at skyde kaniner

1 liter mælk 0.5 liter madlavningsfløde 18% 1500g råge unge bryst 400g champignon 500g røget bacon 500g revet gulerod 1 bundt forårsløg 5 almen små løg 1.5 liter andebouillon

Opskrift af Helge Boje. Den er på Facebook gruppen Jagt mad. Helge Boje fortæller desuden, at rågeungerne er skudt på St. Restrup ved Nibe hvor de skød 700 råger i 2018.

KØKKENET

Steg bacon på glohed tør pande. Steg rågebrysterne i baconfedtet til de er rosa i midten (pas på ikke de får for meget varme, da de bliver seje - ca 1-2 min på hver side). Svits løg i en gryde til de er klare. Flyt bacon fra pande til gryde (efterlad fedtet til at stege rågerne i) Tilsæt mælk og andebouillon og lad simre. Tilsæt rågebryst og grøntsager Lad småsimre mens du smager til med fløde og peber. Undgå at få fedtstof med fra panden, når du flytter bacon og rågebrysterne. Så opretholder du en flot lys ret. Jeg vælger at koge 1kg ris til, skriver Helge Boje, som har sagt god for at vi kan bringe opskriften.

Er du på jagt efter: • Skovejendomme • Natur- og jagtejendomme • Ejendomme med pyntegrønt og juletræer

- Kontakt skovbrugskonsulent Leo Møller

Agriteam Brørup

Ejendomsmæglerfirmaet ApS H.C. Hansen og Lise Lotte Lund Nørregade 12 . 6650 Brørup Tlf.: 7538 2000 www.agriteam.dk/brørup

Vurdering

Rådgivning

Salg


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

En El-hund Efter en lang og hård jagtdag i Bevtoft er hunden kørt træt og bliver nu ladet op (Redaktøren har hørt om øl-hunden, men dog aldrig før oplevet en Elhund). En lille advarsel! Under denne overskrift kan der forekomme diverse mere eller mindre ærlige, mere eller mindre seriøse, men bestemt indlæg med en vis underholdningsværdi om nogle af vore medlemmer! En vis form for grovkornet humor kan derfor også forekomme, og for alle andre end den uskyldige redaktør skal det være langt ude for at komme i censurens søgelys. For en god ordens skyld skal understreges, at redaktøren har indtil flere ”undercover-agenter” som arbejder hårdt i felten…. Har du en lille sjov historie om en jagtkammerat, så kom frem med den – inden han kommer med en om dig – og naturligvis kan indsenders ønske om anonymitet accepteres i denne rubrik. Redaktøren har naturligvis tavshedspligt og kan ikke bestikkes, men har smag for gyldne dråber .

Askov/Malt Jagtforening

Efter jagten er der en jæger der spørger: Ole. Bider din hund? Ole: Nej da! Jægeren klapper hunden og bliver bidt. Rasende råber han: Du sagde jo din hund ikke bider. Ole: Det gør den da heller ikke. Det der er ikke min hund. Min ligger i bilen!

Sovemedicin Redaktøren: ”Min læge har givet mig det råd at drikke en stor cognac, lige inden jeg går i seng”. ”Og det er du glad for?” ”ja, mon ikke! I aftes gik jeg f.eks. i seng otte gange!

Finn Østergaard

Beauty Box med på jagt? Spørgsmål: Hvem af foreningens medlemmer medbringer en Beauty Box på jagt? Indsender er anonym, men na. turligvis kendt af redaktionen Har du et rigtigt svar vil formand Ole Lautrup sikkert give dig en præmie…

Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning -Alt til festen

Steen 40 72 18 84 / Mogens 29 666 567 Ø. Skibelundvej 47, Askov 6600 Vejen www.vats.dk

Service-Telte-Stole-Borde-Bænke-Gulv-Bar-Lyskæder-Fadøl

71


72 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Vildsvinet - facinerende at jage – men kræver respekt! Af Finn Østergaard Det er meget mørkt da jeg lister ind til hochstanden i det store mose- og søområde i Brandenburg. Mens jeg venter på at månen vil give mig lys til at vurdere og skyde, går mine tanker på langfart. Tænker tilbage på sidste gang jeg sad her. Der var stadig ret mørkt da der kom to grise frem. Jeg vurderede at de var samme størrelse. De var lidt urolige, men da den ene, som jeg holdt mit sigte på, løftede sit hoved som om den havde fået fært af mig i tårnet, slap jeg hurtigt den 15-grams Oryx kugle fra min 9,3x62. Nok lidt for hurtigt, for desværre lå grisen ikke, som langt de fleste gange, på skudstedet.

’’

”Lungeskud. Den er død nu” Efter at have ventet en tid i tårnet, gik jeg ned og fandt hurtigt skudstedet med hjælp af min lommelygte. Der havde været gennemskud og det lyse blod viste, at det var en lungekugle. Altså skulle den jo nu være død, men inden jeg begyndte at følge den veksel, der gik ind i den mandshøje rørskov, som den tydeligvis havde fulgt, tog jeg en skarp hovedlampe på samt afmonterede min riffelkikkert, før jeg med riflen i nærkampstilling bevægede mig ind ad vekslen. I begyndelsen kunne jeg tydeligt kunne følge blodet fra både ind- og udgangssiden på begge sider af vekslen. 15-20 meter inde fik jeg dog problemer. Der var mindre og mindre schweiss at finde og nu var der veksler på kryds og tværs i de høje siv og rør. Jeg måtte prøve mig frem. Fandt atter en smule schweiss, men måtte senere stoppe. Jeg forsøgte atter et par gange forfra, men måtte atter opgive og ringede efter hjælp af den rutinerede lokale jæger, Jens, som har et stort trecifret antal vildsvin på samvittigheden. Han kikkede også på blodet på skudstedet og sagde: ”Lungeskud. Den er død nu”. Alligevel var han også klar til at skyde da han gik ind i sivområdet og lod mig blive ude

Sådanne ”dolke” kræver respekt. i lysningen. Han fandt dog ret hurtigt grisen i vildnisset. Den var heldigvis ikke gået ud i en af søerne, men trods lungekuglen var den alligevel gået et stykke. Natten er stille og mine tanker flyver videre. Dette sivområde må ligne det hvor en 50-årig tysk jæger for ikke længe siden mistede livet i Mecklenburg-Vorpommern. Han havde skudt på en keiler som efter skuddet forsvandt ind i et sivområde, hvor han gik ind for at søge. Her blev han angrebet af keileren som sårede ham i det ene lår. Derefter faldt han og fik hovedet under vand. Trods hurtig førstehjælp døde han senere på et nærtliggende hospital…! Tankerne fortsatte tilbage til den tid jeg begyndte at komme på jagt i Tyskland. Da havde vi slet ikke den nødvendige respekt for vildsvin. I januar 1991, blot godt et år efter murens fald, og ca. tre måneder efter sammenlægningen af Vest- og Østtyskland, fik lille

Erik (Erik Therkelsen), Hans Lærkesen samt jeg sammen med to andre danskere, en fantastisk mulighed for at deltage i en foreningsdrivjagt i Mecklenburg-Vorpommeren, blot ca. 20 km fra den Polske grænse, som nogle af de allerførste danske jægere i det tidligere Østtyskland.

’’

Her lærte vi meget kontant at have respekt for vildsvin. En måned senere kom der endnu en invitation fra en tysk forstmand til trykjagt i dette store jagtforeningsrevir. Her lærte vi meget kontant at have respekt for vildsvin. En ældre förster, Wolfgang, fra et naborevir, deltog også i jagten, hvor han havde siddet i en åben hochstand. Det blæste og småregnede under hele jagten. Han havde skudt et stykke dåvildt tidligere på formiddagen. Blæsten


www.askovmalt-jagt.dk skjulte alle lyde og småregnen gjorde det høje sæde både koldt og klamt. Da såten er slut, aflader han sin riffel, kravler ned fra hochstanden og går hen til det stykke dåvildt, han har skudt for at brække det inden afhentningen. Mens han står bøjet over dåen, mærker han med et en voldsom smerte i sit ene lår og kastes omkuld. En meget stor og rasende keiler har angrebet ham bagfra og flænget låret op. Nu hugger den ud efter hans ansigt. Da han værger for sig, får han snitsår på hænder og arme af det 140 kilo tunge dyr, der har 7 – 8 centimeter lange, skarpslebne »dolke« strittende ud af kæften... Et andet sted i skoven har den store keiler fået skudt det ene bagben over. Nu er dyret rasende og angriber alt på sin vej.

’’

Kniven har Wolfgang tabt

Jagtmagasinet 2019 Kniven har Wolfgang tabt, da han blev kastet omkuld. Men til al held for ham opgiver vilddyret sit forehavende og forsvinder med ét, lige så pludselig som det kom. Noget derfra aflader en anden tysk jæger sin drilling og kravler ned fra sin hochstand. Formiddagens jagt er slut, og han synes at kunne høre råb eller skrig gennem blæstens susen i træerne Det bør naturligvis undersøges!Med drillingen over sin skulder går han hen ad skovvejen. Pludselig, foran ham, blot 20 meter borte, skilles de lave grangrene i en voldsom bevægelse. Det tunge, sorte og rasende vilddyr kommer lige på. Jorden sprøjter fra klovene, og de lange, hvide hugtænder lyser frygtindgydende! Jægeren famler febrilsk i sin lomme efter en patron, samtidig med at han flår drillingen af skulderen, lader og smækker våbenet sammen. Skuddet brager mellem træerne. I en kolbøtte forender den store vildorne, kun halv-

Askov/Malt Jagtforening anden meter fra jægeren. Så først kan han atter ånde ud. Med stort blodtab bliver Wolfgang hasteindlagt på det nærmeste hospital. Heldigvis har det lange snitsår i ben og lår ikke ramt den store pulsåre… Godt en måneds tid efter træffer vi atter Wolfgang på højkant og på jagt. På vores spørgsmål fortæller han, at han nu ikke mere har smerter fra den store flænge bag på låret, men at det dog stadig gør ondt, hvor den store orne tyggede i ham! For lige inden den forsvandt, bed den ham i den store muskel lige over knæet. Det var jo en meget alvorlig og grim oplevelse, som ikke mindst gav os danske jægere stof til eftertanke og lærte os, at vildsvinejagt nok er fascinerende, men ikke ufarlig!

Andejagt for Nyjægere hos Leif! Af Ole Lautrup

Igen i år inviterede Leif Jørgensen AMJ’s nyjægere til andejagt hos ham i Jels! 9 friske nyjægere mødte op med lommerne fulde af patroner og godt humør. Flere havde været med før og vidste hvad der ventede dem. Der var også sørget for to mand med hunde som apportører. Efter en kort og præcis parole blev pladserne fordelt på den ene side af søen, hvorefter Leif gik til søen fra den anden side. Mange af ænderne er vilde ænder fra Jels Sø som kommer og spiser hos Leif og det var da også disse vilde ænder der først startede op fra søen. Det kan være svært at vælge en enkelt and ud af sådan en stor flok som gik på vingerne, men der blev afgivet ”godt” med skud og der faldt da også ænder ned som hundene kunne hente. Jeg tror de fleste nyjægere fik afgivet skud. Det blev til i alt 9 ænder så der var lige nok til at alle nyjægerne kunne få en and med hjem. Efter den afsluttende

parade blev der traditionen tro budt på boller, æblekage og kaffe inde hos Tove og Leif.

Der skal lyde en stor tak til Tove og Leif for atter engang at give AMJ’s nyjægere en god oplevelse og tage dem et stort skridt med ind i den store jægerverden.

73


74 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Året der gik for nyjægerne af Allan Schmidt Hansen 2018 startede, for Nyjægerudvalget, traditionen tro, med afstandsbedømmelse for jagttegnskursister i slutningen af marts. Her var der mulighed for at få øvet afstande i relevante omgivelser. På trods af, at det i år var et mindre hold, var der god aktivitet på banerne. Selvom vi forsøger at lave banerne drilske og lærerige, viste det sig heldigvis at aspiranterne havde godt styr på afstandene. På jagt Askov Malt jagtforening og Nyjægerudvalget arbejder hele tiden på at finde nye arealer i området til foreningens nyjægere. Igen i år har nyjægerne haft mulighed for at tilmelde sig bukkejagten i mosen, samt efterårets jagt på kronvildt, råvildt og ræv. Der bliver i begge perioder udloddet max. 20 jagtdage med et fornuftigt mellemrum, for ikke at genere vildtet og naboerne for meget. Netop som jeg havde skrevet der ikke var blevet nedlagt vildt på arealerne i Vejen mose, modtager jeg en SMS søndag den 21. oktober, om jeg har mulighed for at hjælpe med at få en spidshjort ud af mosen. Den heldige Nyjæger var Jesper Wolf Schmidt-Hansen, der havde nedlagt sin første hjort, en fin spidshjort. Udover at have nedlagt sin første hjort, så Jesper både kronvildt og en råbuk den morgen, men kun én ville stå stille længe nok til et fornuftigt skud. Stort tillykke!

Ved afstandstræningen spørger jagttegnslærer Ole K. Hansen om Charlotte Vestergaard Nielsen vil skyde på denne afstand. Vores fællesjagter i efteråret og vinteren, er nok de arrangementer vi i udvalget glæder os allermest til. Det plejer at være to rigtig hyggelige dage med højt humør, men trods det valgte vi sidste år, kun at arrangere en enkel, dog med mere fokus på kvaliteten og det hyggelige samvær. Med støtte fra Danmarks Jægerforbund, var udvalget vært for varm mad til frokost, som bestod af gule ærter med alt hvad dertil hører. Udover en god jagtlig oplevelse, har nyjægerne på disse jagter, mulighed for at stille masser af spørgsmål og høre spændende historier fra de lidt mere erfarne jægere der er med. På årets fællesjagt, var nyjægerne heldige at nedlægge 3 harer og to råer, og endda det første stykke råvildt for

Frokost i jagtlokalet på Estrup ved nyjægerjagten.

en af de heldige jægere. Efter det officielle program, fik nyjægerne lov til at brække råvildtet med vejledning fra mere erfarne jægere. Udvalget ophører, men... Af flere årsager har vi besluttet at nedlægge Nyjægerudvalget. Men det betyder langt fra at aktiviteterne til og fokusset på nyjægerne stopper, slet ikke. Arrangementer og jagter vil i stedet blive varetaget af Askov Malt jagtforenings bestyrelse samt frivillige hjælpere. Nyjægernes Facebook gruppe fortsætter ligeledes, hvor der stadig vil

Nyjæger Jesper Wolf Schmidt-Hansen med sin første kronhjort. En kæmpe oplevelse!


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

blive opslået arrangementer samt jagttilbud, så hvis du er Nyjæger, vil jeg anbefale at melde dig ind i gruppen Askov-Malt Nyjægerne. Til slut vil vi gerne takke alle de frivillige og lodsejere der har hjulpet os i løbet af året, uden jer ville intet af ovenstående være muligt.

Huskeliste til jagtrejsen Er der noget værre end at være på vej på jagten og så blive i tvivl om, man nu har husket det hele. Bundstykke, patroner, våbenpas, sigtekikkert? Ja, tankerne farer af sted. For det er jo før set, at en ulykkelig jæger efter mange timers rejse må konstatere at bundstykke, patroner eller andet vigtigt stadig ligger derhjemme.

Ole K. Hansen vurderer om Martin Pedersen optræder korrekt på handlingsbanen.

På vor hjemmeside www.askovmalt-jagt.dk kan du under ”Vidensamling” og ”Jagtrejser” finde en huskeliste til jagtrejsen. Det er en lang række stikord idet det jo ikke er lige meget om det er varmt, koldt, tørt eller vådt der hvor man skal hen. Derfor kan man jo bare springe over det man IKKE behøver og sætte X efterhånden som bagagen pakkes!

Planteglæde! Plant for livet! Plant et træ og ved dets side en busk, Plant flere, det gi’r læ for regn og rusk. Ad åre der så nogle skove stå, Hvor al markens vildt de bedste skjul kan få. Hvor er det skønt at se, når noget gror, Og rart at vide, hvor vildtet det borg. Herligt at høre, når kokken den kalder, Og andens skræppen, når duggen den falder. Så længe vore ben og bære kan, Jæger gak ud og plant for vildt og land. For skønnest er der, hvor træ og buske står, Og smukkest er vildtet, når på mark det går. Jes Friis

Nyjægerne brækker råvildtet med vejledning fra erfarne jægere. Den farligste…

Kaffe

- Når jeg brøler, bliver alle i skoven bange, sagde den store brune bjørn. - Det er ingenting, sagde løven. Når JEG brøler, stivner blodet i årerne til is, hos både mennesker og dyr. - Sådan noget pral, sagde den pjuskede kylling. Det er da ikke noget. Nej når JEG nyser, tror hele verden, at de skal dø af fugleinfluenza…

”Svart som djevelen, Ren som en engel, Varm som helvete, Søt som kjærlighet”. - Lille norsk vers om kaffe.

Et øje for et øje vil kun resultere i en blind verden. Sagt af M. Gandhi

75


76 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Tips til et godt trofæfoto At tage et rigtig godt trofæfoto er faktisk ganske svært, hvad mange jægeres fotoalbum vidner om. Svært, ja, men dog ikke umuligt. Vi videregiver her nogle tips. Dit foto Du bør give dig tid til at arrangere dit trofæfoto rigtigt. Det skal understreges at vildtet skal præsenteres på smukkeste måde. Allerførst skal vildtet placeres så der ikke kommer forstyrrende elementer med på billedet og omgivelserne skal være naturlige. En buk der ligger på en grusbelagt indkørsel med en gammel Volvo i baggrunden bør derfor undgås. Pas også på med skygger. Især fotografens da du jo får det bedste lys på trofæet i medlys. Slæb derfor dyret hen til et sted uden forstyrrende ting i for- og baggrund – og bort fra selve opbrækspladsen, idet du skal huske på at kun de færreste ligefrem ynder at se blod. Derefter skal dyret lægges an til fotografering. Vend derfor eventuelt vildtet. Større dyr kan med fordel lægges på maven med benene pænt samlet under dyret (afrikansk stilling) så bugåbningen ikke er synlig. Er vild-

tets skudsår synlig bør dette dækkes med et blad – eller evt. din hat. Sørg for at munden er lukket og tungen ikke er synlig. I mangel af vand kan man eventuelt kaste lidt støv på de blodige pletter. Dyrets hoved og trofæ skal fremstå tydeligt. Kan dyret eventuelt arrangeres således, at hornene får himlen – eller noget andet neutralt – som baggrund, er det bestemt at foretrække. Ved mindre dyr kan jægeren selv holde hovedet, mens man ved større dyr kan støtte hovedet med en pind. Du kan med fordel præsentere det lig-

gende dyr på en mere spændende og dramatisk måde ved at lade fotografen søge mod jorden. Det betyder, at han/du skal ned at ligge, at græs og kviste mellem ham/dig og trofæet skal fjernes. Gå tæt på! Dyret og jægeren bør fylde det meste af billedfladen helt ud. Vil man fremhæve dyret kan man gå tæt på med vidvinkel. Da vil dyret syne større på billedet end jægeren der sidder bag ved. Et mere naturligt størrelsesforhold kan fås ved at tage optagelsen fra lidt større afstand med en kort telelinse. Det er ofte en fordel at bruge blitz – ikke mindst i solskinsvejr. Det skyldes, at blitzen opbløder de mørke skygger som solen er skyld i. Dog skal man passe på reflekser fra vildtet øjne ved næroptagelser. Pga. den indbyggede blitz vil kameraer af denne type ofte give generende reflekser fra det nedlagte vildts øjne. Tag derfor flere billeder fra forskellige vinkler for at undgå de uheldige spejlvirkninger.

Gurli Schmidt-Christensens PH viser hvordan man tager et godt trofæfoto

Giv dig tid Når motivet er klar til fotografering er det vigtigt at du giver dig tid til at vurdere optagelsen i søgeren. Præsenterer vildtet sig smukt? Sidder jægeren rigtigt? Er for- og baggrund i orden? Er balancen i billedet korrekt? Det er et minde for livet. Men husk på, at du her har tid nok. Motivet stikker jo ikke af!


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

10 ting hundens hjemmeapotek SKAL indeholde Klde: Idenyt.dk Din hund har også brug for en førstehjælpskasse, som altid er klar, hvis den kommer til skade. Klorhexidin og en bommuldssok er på listen. Se alle 10 ting, som nødhjælpskassen helst skal indeholde. Det akutte hundeapotek Ethvert hundehjem bør have et husapotek til deres hund. På den måde er du forberedt, hvis der opstår en akut situation. Med en førstehjælpskasse for hunde vil du være forberedt på det værste, og du vil kunne reagere med det samme. Lav en førstehjælpskasse til hunden Du kan med fordel samle husapoteket i en kasse, som du kan tage den med dig. Det kan eksempelvis være på ferie eller i sommerhuset. Disse 10 midler skal hundens hjemmeapotek indeholde: 1. Bomuldssok Hav en bomuldssok i kassen til for eksempel at beskytte hundens poter med, hvis den har et åbent sår. 2. Saltvandsdråber Saltvandsdråber er gode at skylle med, hvis hunden har fået fremmedlegemer i øjnene. Det skal være den samme slags saltvandsråber, som du selv ville bruge. 3. Ris, torskerogn eller fisk Har din hund fået akut dårlig mave, kan du sætte den på skånekost af enten ris, torskerogn eller frossen lys fisk. 4. Baby-zinksalve Du kan bruge baby-zinksalve til at smøre på smårifter og røde, irriterede poter. 5. Slikasparges på dåse Har din hund ved et uheld spist en spids genstand som eksempelvis ben fra kylling eller glasskår, kan slikasparges være redningen. De bløde slikasparges vil vikle sig rundt om den skarpe genstand og hjælpe med at få

den ud uden at skære hul på mave og tarme. 6. Flåttang En flåttang er et vigtigt redskab i husapoteket. Trods brug af diverse flåtmidler kan det ske at din hund bliver angrebet af flåter. Så sørg for at have en flåttang ved hånden, så du hurtigt og i tide kan fjerne dem. 7. Kamillete Kamille har mange gode egenskaber, der kan afhjælpe skader og sygdomme. Kamillete har naturlige desinficerende egenskaber, som kan afhjælpe dårlige hundemaver. Kold kamillete kan også dulme mindre hudirritationer, da kamillete har den effekt, at det dræber svampe og bakterietilstande. Et lunkent tebrev kan også have en dæmpende effekt på irriterede øjne. 8. Termometer Det er godt at have et termometer ved hånden. Hvis din hund bliver syg, kan du hurtigt se, om din hunds temperatur er for lav eller høj. Husk at bruge vaseline, når du måler din hunds temperatur. Hundes normaltemperatur er 38,5 grader. Hunden har feber, hvis temperaturen måler over 39 grader

9. Klorhexidin Hav altid en klorhexidin spray i dit hjemmeapotek, så du hurtigt og nemt kan rense sår og skrammer på din hund. Holdes sårene rene, vil de hurtigere hele. 10. Ørerens Det kan være rigtig ubehageligt for din hund, hvis ørene er fyldt med ørevoks. Sørg derfor for at have ørerens ved hånden, så du nemt kan rense din hunds øre. Men rens kun, hvis du ser ørevoks! Renser du rene ører, vil det have den modsatte virkning og skade ørene. Vær altid i samråd med en dyrlæge. HUSK at det er vigtigt at være i kontakt med en dyrlæge, når du hjemmebehandler. Kommer din hund til skade, er det altid en god ide at ringe hurtigt til dyrlægen. Dyrlægen kan give den fornødne, hurtige rådgivning, og det kan i mange tilfælde spare turen til dyreklinikken.

77


78 Askov/Malt Jagtforening

Jagtmagasinet 2019

www.askovmalt-jagt.dk

Rekordafskydning af vildsvin De tyske jægere kan se tilbage på jagtåret 2017/2018 med stor tilfredshed, skriver Deutsche Jagdzeitung. Med hele 822.000 vildsvin blev der i perioden fra den 1. april 2017 til 31. marts 2018 nedlagt mange flere vildsvin end tidligere.

Lord Ripon. Den største af alle haglskytter Af Jørgen Christensen Mange har skudt 4 stk. vildt i 4 skud, også undertegnede. Men så begynder det gerne at knibe. For at blive klogere om det at skyde med hagl, har jeg i mange år forsket i haglvåben og patroner til disse, både kostbare våben og billige, samt patroner, herunder opbygning af div. våben, navnlig løb, trangboring og de forsk. patroner, med uden haglskål, bly, stål og bismut. Jeg har besøgt mange våbenfabrikker/våbenhuse, talt med mange “Krudtmagere” og andre med forstand på dette. I samme forbindelse har jeg også købt rigtig mange nye og antikke bøger, faktisk for rigtig mange penge samt samlet diverse artikler i ca. 20 ringbind. Alt dette for at bedre at vide hvad det er der sker, når det siger BANG, i haglbøssen. Den største skytte af alle var Lord Ripon. Ham har jeg samlet en del om og også været i kontakt med nogle af hans våben og studeret boringen og de patroner han brugte. Jeg kan kun se, at han altid brugte Purdey og købte bla. mange sæt af 3, (trio). Som jeg kan se/finde ud af, startede han med 1/4 og ½ chok og med tiden blev de mere åbne. Forbedret cyl. og 1/4 chok. Krudtet blev også bedre med tiden, fra sortkrudt til røgsvagt. Der kom også ejektor på senere, men uden netskæring på skæftet.

Purdey ladede patroner, op til 2 millioner om året, på øverste etage, til 1940. Da blev det for farligt pga. tyske bomber. I ca. 1883 de første med røgsvagt krudt. Herfra sendte de ham 2000 stk. til afprøvning under jagt i Scotland, hvor han var. Svaret var, at han nu ikke skulle have så langt et foranhold længere og kunne se vildtet efter skuddet uden krudtrøg - og de godt kunne sende ham flere. Hans jagtjournaler starter da han var 15 år og “kun” skød ca. 4000 stk. vildt, det år, men kom med tiden op på ca. 17.000 stk. om året, hvilken var normalt i de kredse hvor han færdedes. Han kunne have 6 døde fasaner i luften på “en gang”, to lige ramt, to på vej ned og to der lige tog jorden. Det er der mange historie om, der er endda nogle der siger syv stk. Når han skød Grouse, skød han de to første fugle langt ude, med gevær No.1, de næste to, med gevær No. 2, lige over, og de sidste to, med gevær No. 3. Når han flyttede på fødderne for at skifte stilling, var det med et lille hop. Og når han havde en god “serie” klappede damerne bag ham. Var der tid, vendte han rundt, tog hatten af og bukkede som tak. Han havde næsten altid to ladere. På et stort gods var der fest aftenen før jagten, og ved et-tiden var han pludselig borte. Værtinden fandt ham i et rum, hvor han trænede med sine to ladere. Han har udtalt, at såfremt man skød forbi til to fugle i træk, så skulle man give sin lader geværet, sætte sig på jagtstolen og se hvorledes fuglene fløj.

Når man havde fat i det, så kunne man atter starte skydning igen. Altså, man skyder ikke forbi til to fugle i træk. Forstået venner???????????? Jeg har taget billeder hos Purdey, i “The Long room” hvor et af hans gevær findes. Da der var så meget at se på, glemte jeg så hvad nummer den havde. Jeg skulle have nogle ting derfra, så de var venlige og sendte mig nummeret, som man kan se. Det ses sammen med de våben numre der er samlet. Der var også et billede af ham med piben i munden og de to ladere. Jagt forbi! På sin sidste Grousejagt, i sidste såt, hvor han fik 51, skød han to skud forbi til en bekkasin. Skiftede gevær og fik den med første skud med gevær no. 2. Medens fuglene blev samlet op faldt han død om i lyngen. Han blev 71 år.


www.askovmalt-jagt.dk

Jagtmagasinet 2019

Askov/Malt Jagtforening

GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Hotel Skibelund Krat

TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL. 19.30 Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskabet 2018 4. Indkomne forslag. (Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.) 5. Valg af bestyrelse 6. På valg er Bent Knudsen, Ole Lautrup og Rasmus Petersen. Bent Knudsen og Rasmus Petersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg til Ole Lautrup og foreslår nyvalg til Søren T. Thorsen og Allan Schmidt Hansen 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår nyvalg til Lars Wagner og Dennis ”kok” Sørensen. 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 1. januar. Jagthornsblæserne bedes medbringe deres jagthorn og i løbet af aftenen blæse nogle af vore smukke jagtsignaler. BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Askov/Malt Jagtforenings medlemmer og deres familie samt vore annoncører ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for året der svandt. På bestyrelsens vegne Ole Lautrup

79


Jagtmagasinet 2019

80 Askov/Malt Jagtforening

www.askovmalt-jagt.dk

Modtager

Jagt- & Safariture til Sydafrika

Få den ultimative naturoplevelse med en jagt- og safarirejse til vores jagtområder i Sydafrika. En oplevelse for livet!

Jagtrejser til Polen Bukkejagt · Hjortejagt · Drivjagt Hunting Agency

Her starter dine næste

oplevelser

Se mere på...

AMAKULU.DK

MacNab Vi har de førende mærker indenfor jagt- og fiskeri – og altid et stort udvalg i våben, jagtbeklædning og fritidstøj...

– besøg vores 600 m2 butik og gør en god handel!

Oplev Polen – et af Europas bedste jagtlande. Amakulu Safari samarbejder med MacNab Hunting Agency, om klassisk jagt i Polen.

Trofæopmåling

Få dine trofæer opmålt af Certified Measurer L.B. Nielsen. Der måles op i CIC & SCI for Nordisk Safariklub. Book tid på 75 32 06 22

Skydebane

Vi har også en topmoderne underjordisk skydebane på 80 meter!

Kig ind – vi har altid kaffe på kanden

Trehøjevej 12 · 7200 Grindsted · Tlf. 75 32 06 22 · www.macnab.dk

Profile for askovmalt-jagt

Askov/Malt Jagtforenings jagtmagasin 2019  

Askov/Malt Jagtforenings jagtmagasin 2019  

Advertisement