Page 1


Eesti Teatri Aasta Saabumas on aasta 2006 – Eesti Teatri Aasta. Et maailmas on vaid kaks riiki, Island ja Eesti, kus igal aastal käib teatris üle poole elanikkonnast, siis võib teatrikunsti rolli väikese kultuur-rahva vaimuelus sedavõrd suureks pidada, et kõik aastad on siin justkui teatriaastad.

et teater Eestis järgmise 100 aasta jooksul väikerahva seisukohalt ohtlikult elitaarseks kunstiliigiks või pelgalt meelelahutuseks muutub.

Siiski on veel üks põhjus, miks just saabuvat aastat Eesti Teatri Aastana tähistada: möödub 100 aastat siinse kutselise teatri sünnist. Pea üheaegselt alustasid 1906. aasta varasügisel tegevust nii Vanemuise kui Estonia kutselised trupid. Selle 100 aasta sees on olnud nii paremaid kui teistsuguseid aegu, kuid ikka ja alati on teatril olnud midagi öelda sadadele tegijatele ja tuhandetele vaatajatele. Praegu esietendub Eesti kutselistes teatrites üle 100 uuslavastuse aastas, publikuarv kokku ulatub üle miljoni ja see pigem kasvab.

SA Eesti Teatri Festival

See aga ei tähenda, et asjad ei saaks enam paremini olla. Kultuuriministeeriumi korraldatud kultuuritarbimisuuring näitas, et kolm neljandikku eestimaalastest käiks teatris rohkemgi, kuid takistuseks on liiga kallis pilet ja/või teatri kaugus elukohast, samuti ajapuudus. Kultuuriministeeriumi initsieeritud Eesti Teatri Aasta üheks eesmärgiks on see, et vähemalt neil põhjustel ei jääks ühelgi soovijal teatriaastal teatris käimata. Teatriaasta peamiseks sihiks on aga eesti teatri kui rahvuskultuuri osa väärtustamine selle tõstmisega ühiskondliku tähelepanu keskpunkti. Osutades täna eesti teatri kunstilisele tasemele ja mitmekülgsusele ning märgates tema muidki tugevusi, vähendame me oluliselt võimalust,

Neid eesmärke saame me täita aga vaid üheskoos.


Logo põhivariant Vanemuine läheb Mozarti aastale vastu ooperiga «Võluflööt», mis sakslanna Arila Siegerti lavastuses ning Hendrik Vestmanni muusikalisel juhtimisel tekitab tunnustavaid vaheaplause ja naeruturtsatusi.


Logo alternatiivvariandid Pauliga EESTI TEATRI AASTA logo alternatiivvariandid koos tegelaskuju Pauliga on m천eldud graafilise identiteedi rikastamiseks ning kasutamiseks juhtudel, kus p천hiversioonist erinev kompositsioon sobib paremini tervikusse. Pauli ja logo suurus ei ole konstantne.


Logo põhivariant mustal taustal Vanemuine läheb Mozarti aastale vastu ooperiga «Võluflööt», mis sakslanna Arila Siegerti lavastuses ning Hendrik Vestmanni muusikalisel juhtimisel tekitab tunnustavaid vaheaplause ja naeruturtsatusi.


Logo põhivariant negatiivis Ühevärvilahendus – kasutada ainult trükistel ja meedias, mis võimaldavad ainult pooltoonides ühevärvitrükki. Black 45%


Logo põhivariant must-valgena Ühevärvilahendus – kasutada ainult trükistel ja meedias, mis võimaldavad ainult pooltoonides ühevärvitrükki. Black 45%


Logo põhivariant fotol Vanemuine läheb Mozarti aastale vastu ooperiga «Võluflööt», mis sakslanna Arila Siegerti lavastuses ning Hendrik Vestmanni muusikalisel juhtimisel tekitab tunnustavaid vaheaplause ja naeruturtsatusi.


Paul Tegelaskuju Paul kuulub EESTI TEATRI AASTA logo graafilisse identiteeti. Vajadusel v천ib Pauli kasutada logost eraldi iseseisva graafilise elemendina. Pauli ei tohi kasutada mustal taustal negatiivis.


CMYK: 0:100:100:0 CMYK: 0:0:0:100

CMYK: 0:0:20:0

PANTONE 485 C PANTONEWHITE Black

WHITE Black 45%

Korporatiivsed värvid Vanemuine läheb Mozarti aastale vastu ooperiga «Võluflööt», mis sakslanna Arila Siegerti lavastuses ning Hendrik Vestmanni CMYK: 0:100:100:0 CMYK: 0:0:0:100 CMYK: 0:0:20:0 Pantone 485 C Pantone Black muusikalisel juhtimisel tekitab tunnustavaid vaheaplause ja naeruturtsatusi.


British Council Sans Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy Zz Palatino Linotype Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy Zz

Korporatiivne font EESTI TEATRI AASTA kirjatüübid on hästiloetavad ja ajatud, st moest sõltumatud. Põhiteksti kirjatüüp on Palatino Linotype. Pealkirjades kasutatakse kirjatüübi British Council Sans rasvast varianti.


RAKETT 2005

Eesti Teatriaasta  

Logo for The Year of Estonan Theatre. Manual.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you