Page 1

Årsberetning 2015 Generalforsamling avholdes 20. april 2016 kl. 18.00 i P.M. Røwdes Kafé, Askim Kulturhus.


2 | Askim frukt- og bĂŚrpresseri


Innhold VÅR HISTORIE

side 4 - 7

En kort oppsummering av våre historie fra oppstart og frem til i dag.

ÅRSBERETNING 2015

side 8 - 11

REGNSK AP

side 12

BALANSE

side 13 - 14

NOTER

side 15 - 18

Revisjonsberetning

side 20 - 21

VALGKOMITEEN

side 23

VEDTEKTER

side 24 - 25

Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 aksjonærer til å underskrive protokollen Årsberetning Regnskap Revisors beretning Fastsettelse av honorar til revisor og styre Valg

Askim Frukt- og Bærpresseri © 2016 Foto: Nicki Twang, Studio CB og Øystein Westlie Design: Dalsgren designbyrå

Trykk: Østfold Trykkeri Opplag: 600 Askim frukt- og bærpresseri | 3


blitt til 227 flasker flytende frukt, og om landbrukshøyskolens eget fruktpresseri som var overlesset med ordre. Den klare, fine eplesaften fikk mye skryt av Misvær. Professorens oppfordring til å etablere et nytt fruktpresseri 1936 i området falt i god jord. En komité med pakkhusformann Solberg, Ingeborg Haug, fylkesgartner A. Moen og herredsgartner Kr. Garseg sørget for å få driften i gang. I april året etter ble Askim Frukt - og Bærpresseri etablert som andelsselskap, kun for folk i lokalmiljøet. Prisen på andelen var 25 kroner. Høsten 1936 ble den første eplesaften tappet fra anlegget. Askim Frukt- og Bærpresseri var nå landets første private produsent av epledrikk.

02

1940

1947

1936

1940

1947

Askim Frukt- og Bærpresseri blir etablert som andelslag, og på høsten blir den første eplesaften tappet. Vi var nå landets første private produsent av epledrikk. Frøken Ruth Skallerud var den første bestyreren.

Walter Ljunggren tar over ledelsen, og med hans interesse for teknisk utvikling kom også forbedringen som fikk fart på produksjonen.

Askim Frukt- og Bærpresseri flytter inn i nybygde lokaler på Gurud. Produksjonen ble oppgradert med hydraulisk pakkpresse, manuell flaskevaskemaskin og halvautomatisk rundfyller.

4 | Askim frukt- og bærpresseri


1972

1960

1980

1960

1972

1980-90

Kapasiteten øker vesentlig og vi tar imot større mengde bær til produksjon av sukrede bærsafter, noe som resulterte i flere mottak på Østlandet. På slutten av 60-tallet gikk presseriet til anskaffelse av truck, paller, plastkasser og helautomatisk flaskepakker som bidro sterkt til å bedre arbeidsmiljøet.

Ivan Ljunggren tar over lederansvaret etter faren, Walter Ljunggren. Samme år står et nytt fabrikkbygg klart til innflytting i Hurrahølet, der vi fortsatt holder til idag.

På 80-tallet begynte vi å tappe for flere mineralvannsbedrifter, blant annet, Ringnes som solgte eplemosten med egne etiketter. Eplesesongen var en hektisk tid, og mange husker de lange køene om høsten. Dette var et velkjent fenomen, og gamle E18 ble i perioder stengt på grunn av all trafikken til bærpresseriet. I 1983 og 1991 foretok vi to nye byggetrinn, og har i dag et fabrikklokale på 11.000 m2.

Askim frukt- og bærpresseri | 5


1998

Foto: Studio CB for Askim & Spydeberg Sparebank

2007

2008 2005

1998

2005

2008

Etter flere år med ulike forsøk, ble Norges første kaldpressede rapsolje lansert i dagligvarehandelen. Vi er nå landets største fremstiller av kaldpresset rapsolje, basert på rapsfrø, dyrket på Østlandet. Vi presser frøene og tapper totalt over en halv million flasker av merket Odelia, og vår egen kaldpressede rapsolje, hvert år.

Odelia rapsolje blir lansert i samarbeid med Norsk Matraps.

Vi lanserer råsaft av krekling og blåbær under navnet Ritni. Flasken er utstyrt med doseringsanvisning, og det er mellom 200-400 bær i en dose.

6 | Askim frukt- og bærpresseri

2007 Astrid Lier Rømuld blir ansatt som ny daglig leder.


2009

2015

2011

2009

2011

Det ble lansert en ny gaveeske innenfor bedriftgavesegmentet. Med esken og gavekurvene etablerte vi oss som en attraktiv leverandør av (jule-) gaver.

Hvert år er mer enn 30.000 kunder innom fabrikkutsalget i Askim. Våren 2011 åpnet vi derfor en helt ny, spesialinnredet butikk med komplett utvalg av alle produktseriene våre. Samtidig lanserer vi en museumsavdeling hvor gamle og nye kunder kan oppleve historien vår, og lære om produksjon og produkter fra 1936 og frem til idag, gjennom bilder og dokumentasjon.

2015 I februar lanserte vi vår nye produktserie Årgang Askim, et premiumprodukt vi er stolte av. I september relanserte vi vår kaldpressede rapsolje i ny flaske med hellekork og nytt design.

Askim frukt- og bærpresseri | 7


Årsberetning for det 80. driftsår Askim Frukt- og Bærpresseri AS 986 450 491 MVA

Selskapet driver med pressing av frukt, bær og rapsfrø, samt leietapping. Askim Frukt- og Bærpresseri selger egenproduserte varer fra egen butikk ved bedriftens lokaler i Askim, gjennom dagligvarekjeder på Østlandet, storhusholdningskunder og enkelte mindre utsalg. Askim Frukt- og Bærpresseri AS eide 32,7 % av AFB Eiendom AS pr. 31.12.2015. Omsetningen i 2015 er kr 50 882 759 mot kr 48 991 538 i 2014. Regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på kr 5 005 466 mot kr 4 261 277 i 2014. Årsresultatet før skatt er kr 5 258 667 mot kr 4 349 483 i 2014.

Valgkomiteen har bestått av Erik Svarstad, Unni Sletten (Askim & Spydeberg Sparebank) og Lars Wilhelm GramJohannessen. Selskapets revisor er AS Revision. Holm og Nilsen AS har stått for regnskapsføring i 2015. Astrid Lier Rømuld er daglig leder. På valg i styret er Svein Krogh, Ingar Løken og Øivind Juel. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Med bakgrunn i årets resultat foreslår styret at det utbetales kr 1750 pr. aksje i utbytte. Regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets stilling og resultat. Forutsetning for fortsatt drift er til stede. Styret vurderer likviditeten som meget god. Antall aksjer er 1306 fordelt på 496 aksjonærer. Ingen aksjonærer eier mer enn 4 % av aksjekapitalen. Dette er i henhold til selskapets vedtekter. Ligningskursen pr. aksje for 2015 er kr 45 934 pr. aksje. Selskapet har sysselsatt 41 personer fordelt på 21 årsverk i 2015. Antall sysselsatte er 27 kvinner og 14 menn. Sykefraværet i 2015 er beregnet til 2,6%. Selskapet har lik lønn for kvinner og menn for likt arbeid. Virksomheten har ingen betydelige miljømessige utslipp. Selskapet har ikke hatt alvorlige hendelser siste året. I selskapet er det avholdt 6 styremøter og ordinær generalforsamling i 2015. Styret har bestått av Ingar Løken (leder), Tor Sæther (nestleder), Svein Krogh, Wiggo Moen og Øivind Juel. Varamedlemmer er Per Henrik Hoff og Wenke Myhrer. 8 | Askim frukt- og bærpresseri

Råvarer

Pressing av bær i tonn

2013 2014 2015

Rips

47 37 33

Solbær

77 74 110

Bringebær

17 20 22

Kirsebær

11 13 14

Blåbær

34 32 30

Jordbær

9 9 8

Rabarbra

15 19 24


1804

Eplepressing siste 13 år 2015 ble noe dårligere enn de to siste årene. En kjølig sommer medførte mindre epler fra villahager. Denne nedgangen kompenseres med kjøp av epler til pressing fra dyrkere og fruktlagre.

816

253

301

563

679

903

1243

1166

1063

1005

1183

1587

Epler presset i tonn/år

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Askim frukt- og bærpresseri | 9


RapsFRØ Rapsfrøene brukt i vår olje er dyrket på Østlandet. På forsommeren pryder rapsen åkrene med sin knallgule farge. Når planten avblomstrer, dannes små svarte frø i en belg som treskes på sensommeren når de er modne. Vi presser frøene til ren og naturlig rapsolje.

Rapsolje

Vår egen kaldpressede rapsolje har i løpet av 2015 fått distribusjonen tilbake i Norgesgruppen. Nytt design og ny flaske, gjør at produktet nå er revitalisert og målet er å få landsdekkende distribusjon på denne rapsoljen i flere dagligvarekjeder.

Salg og distribusjon

Gjennom direktedistribusjon leverer selskapet nå til en betydelig andel dagligvarebutikker i Østfold, Akershus og Oslo. Dette salget har utviklet seg godt og bidrar til jevn aktivitet igjennom året. Salget til IKEA-varehusene økte i 2015 grunnet lansering av rabarbrasaft til sommersesongen. Denne smaksvarianten ble godt mottatt og det planlegges for ny produksjon sommeren 2016.

3 liters kartong

Et enkelt tappeanlegg for kartong ble installert og igangsatt i 2015. Disse kartongene er etterspurt fra flere kunder og det åpner for nye markeder. Kartongene kommer foreløpig i to varianter: eplemost og ferdigblandet bringebærsaft.

Produksjon

Det er fortsatt fokus på godt vedlikehold og fornyelse av produksjonsutstyr, for å sikre høy produktivitet. Ny epleriver er installert i løpet av året. Vi vil gjennomgå en sertifiseringsprosess i 2016.

10 | Askim frukt- og bærpresseri


Lokalt salg

Butikken i Askim er fortsatt vårt største salgspunkt igjennom året. Til tross for en dårligere eplesesong, ble omsetningen på linje med 2014. Salget i desember er en viktig bidragsyter til dette.

Internasjonalt salg

AFB Eiendom AS

AFB Eiendom AS fikk i 2015 et årsresultat før skatt på kr 1 312 919 mot kr 2 494 241 i 2014. Pr. 31.12.2015 er Askim Frukt- og Bærpresseris eierandel 32,7 %. Askim Fruktog Bærpresseri har vært representert i styret ved Ingar Løken og Øivind Juel, som også er styreleder.

Ritni Blåbær selges nå i Tyskland, Japan og Kina. Omsetningen internasjonalt utgjorde 1,5 mill. kroner i 2015.

Askim, 16. mars 2016 Styret i Askim Frukt- og Bærpresseri AS

Ingar Løken Styrets leder

Tor Magnus Sæther Nestleder

Wiggo Moen

Svein Krogh

Styremedlem

Styremedlem

Øivind Juel Styremedlem

Astrid Lier Rømuld Daglig leder

Askim frukt- og bærpresseri | 11


Resultatregnskap

2014 2015 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 48 450 254 50 201 259 Annen driftsinntekt 541 284 681 500 Sum driftsinntekter 50 882 759 48 991 538 Driftskostnader Endring i beh. av varer under tilvirkning -2 559 905 -468 933 Varekostnad 26 776 628 24 969 489 Lønnskostnad 10 612 856 12 238 712 3 Avskrivning på varige driftsmidler 2 029 574 2 423 235 1 Annen driftskostnad 6 998 623 7 587 275 Sum driftskostnader 45 877 293 44 730 262 DRIFTSRESULTAT 4 261 277 5 005 466 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

96 676 265 472 362 148

144 670 35 748 180 418

54 244 54 703 108 947 253 201

80 163 12 049 92 212 88 206

5 258 667

4 349 483

1 326 751

1 167 980

ORDINÆRT RESULTAT

3 931 916

3 181 503

ÅRSRESULTAT

3 931 916

3 181 503

OVERF. OG DISPONERINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

2 285 500 1 646 416 3 931 916

1 959 000 1 222 503 3 181 503

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

12 | Askim frukt- og bærpresseri

7


Balanse pr. 31.12.2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i AFB Eiendom AS Investeringer i aksjer og andeler Depositum Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

Note

31.12.2015

31.12.2014

1 1

9 924 753 9 055 538 18 980 291

10 495 271 9 644 970 20 140 241

2 2

10 191 000 641 000 0 10 832 000 29 812 291

10 191 000 417 500 35 000 10 643 500 30 783 741

13 442 424

10 138 497

4 840 586 379 518 5 220 103 10 363 035 29 025 563

4 011 707 594 300 4 606 007 10 519 555 25 264 060

58 837 853

56 047 801

6

Askim frukt- og bærpresseri | 13


Balanse pr. 31.12.2015 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

Note

31.12.2015

31.12.2014

4 4

783 600 28 932 635 29 716 235

783 600 28 932 635 29 716 235

4

11 238 342 11 238 342 40 954 577

9 591 926 9 591 926 39 308 161

7

506 377 506 377

571 563 571 563

8

1 050 000 1 050 000

2 050 000 2 050 000

1 556 377

2 621 563

2 304 448 1 391 937 2 211 047 2 285 500 8 133 967 16 326 899 17 883 276

2 142 001 1 036 403 1 540 206 1 959 000 7 440 467 14 118 077 16 739 640

58 837 853

56 047 801

SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD

7

5

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Askim, 16. mars 2016 Styret i Askim Frukt- og Bærpresseri AS

Ingar Løken Styrets leder

Tor Magnus Sæther Nestleder

Wiggo Moen

Svein Krogh

Styremedlem

Styremedlem

14 | Askim frukt- og bærpresseri

Øivind Juel Styremedlem

Astrid Lier Rømuld Daglig leder


Noter 2015 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av et år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi, er avskrevet etter samme prinsipp som tidligere - skattemessig saldoavskrivning. Nyanskaffelser fra og med 2009 avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Tilskudd fra utjevningsordningen er klassifisert til reduksjon av kjøpskostnad.

Aksjer i tilknyttet selskap

Aksjene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende og vurdert å være uten tapsrisiko.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Selskapets fond er ikke innarbeidet i regnskapet. Årlig premie er kostnadsført.

Askim frukt- og bærpresseri | 15


Note 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost pr. 1/1

Webside 72 000

Bygninger 22 739 574

Tomter 901 797

Driftsmider 39 035 477

Sum 62 748 848

+ Tilgang - Avgang Anskaffelseskost pr. 31/12

0 0 72 000

52 599 0 22 792 173

0 0 901 797

1 210 686 0 40 246 163

1 263 285 0 64 012 133

Akk. av/nedskr. pr. 1/1 + Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/12

72 000 0 72 000

13 146 100 623 117 13 769 217

0 0 0

29 390 506 1 800 119 31 190 625

42 608 606 2 423 235 45 031 842

0

9 022 956

901 797

9 055 538

18 980 291

33 %

4-10 %

Balanseført verdi pr. 31/12 Prosentsats for ord.avskriving

10-33 %

Note 2 - FINANSIELE ANLEGGSMIDLER Eierandel Balanseført verdi Aksjer i tilknyttet selskap AFB Eiendom AS 32,72 % 10 191 000 Investering i aksjer Bokført verdi Norsk Matraps SA 50 000 Tomra ASA 570 000 Andre aksjer og andeler 21 000 SUM 641 000

Egenkapital

43 430 949

Ligningsverdi 50 000 570 000 0

Note 3 - ANTALL ANSATTE, LØNNSKOSTNADER Selskapet har hatt 21 årsverk i regnskapsåret. 2015 9 856 360 1 508 014 689 741 184 597 12 238 712

Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styreleder Nestleder Øvrige styremedlemmer

16 | Askim frukt- og bærpresseri

984 70 35 114

774 000 000 000

2014 8 626 649 1 312 198 544 989 129 020 10 612 856

Revisjonshonorar Revisjon 71 500 Attestasjonsoppgaver 9 000 Samlet honorar til revisor 80 500


Note 4 - ANTALL AKSJER, AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen består av 1 306 aksjer á kr 600 = kr 783 600. Selskapet har kun en aksjeklasse. 39 308 161 3 931 916 -2 285 500 40 954 577

Total egenkapital 01.01.15 Årets overskudd Avsatt utbytte Total egenkapital 31.12.15

Eierandel styremedlemmer/daglig leder: Ingar Løken Tor Sæther Svein Krogh Øivind Juel Wiggo Moen Astrid Lier Rømuld Per Henrik Hoff Wenke Myhrer

styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem daglig leder 1. varamedlem 2. varamedlem

Valgkomité: Erik Svarstad leder Unni Sletten, Askim & Spydeberg Sparebank varamedlem Lars Wilhelm Gram-Johannessen

8 5 2 3 5 1 1 1

aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer aksje aksje aksje

18 aksjer 12 aksjer 1 aksje

Note 5 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Avsetning til innløsning flaskepant Avsetning til garantiansvar Skyldige feriepenger Avsatt bonus inkl. arb.giv.avg Gavekort og tilgodelapper Påløpte kostnader SUM

2015 4 800 000 1 000 000 969 534 637 695 101 388 625 350 8 133 967

2014 4 800 000 1 000 000 751 254 548 834 94 961 244 163 7 440 467

2015 367 518 12 000 379 518

2014 558 300 36 000 594 300

Note 6 - ANDRE FORDRINGER

Periodisering kostnader Andre kortsiktige fordringer SUM

Askim frukt- og bærpresseri | 17


Note 7 - SKATTEBEREGNING Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Inntekt

2015 5 258 667 -194 734 91 390 5 155 324

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt + endring i utsatt skatt (bokført) = Ordinær skattekostnad

1 391 937 1 391 937 -65 186 1 326 751

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt + Driftsmidler + Gevinst- og tapskonto

2015 2 172 598 -147 086

2014 2 300 759 -183 858

Sum positive skatteøkende forskjeller Sum negative skatteøkende forskjeller

2 172 598 147 086

2 300 759 183 858

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

2 025 511

2 116 901

506 377

571 563

Balanseført utsatt skatt

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 1 050 000

Pantsatte eiendeler: Fast eiendom Gnr 82 Bnr 28 Gnr 82 B nr 32, Gnr 82 B nr33, Gnr 81 Bnr 3 i Askim kommune

9 924 753

18 | Askim frukt- og bærpresseri

I fjor 2 050 000


Askim frukt- og bĂŚrpresseri | 19


20 | Askim frukt- og bĂŚrpresseri


Askim frukt- og bĂŚrpresseri | 21


Årgang Askim Årgang Askim Summerred er vårt nyeste premiumprodukt som blir lansert i april 2016.

22 | Askim frukt- og bærpresseri


Innstilling fra valgkomitéen i Askim Frukt- og Bærpresseri Valgkomitéens forslag til styrehonorar: Styreleder Nestleder

Styremedlemmer Varamedlemmer

kr 70 000/ år (uendret) kr 35 000/år (uendret)

kr 30 000/år (uendret) kr 3000/møte (uendret)

Askim 16. mars 2016 Erik Svarstad

Unni Sletten

sign.

sign.

Lars Wilhelm Gram-Johannessen sign.

Håkon Ivar Stordahl sign.

Valgkomitéens forslag til styre: På valg i styret Svein Krogh, Øivind Juel og Ingar Løken. Ikke på valg i styret: Tor Sæther og Wiggo Moen. Valgkomitéens forslag til styremedlemmer for 2 år: Per Henrik Hoff, Ingar Løken og Svein Krogh Styreleder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til styreleder: Gjenvalg: Ingar Løken På valg som varamedlemmer (velges hvert år): 1. varamedlem: Per Henrik Hoff 2. varamedlem: Wenke Myhrer Valgkomiteens forslag til varamedlemmer i styret for 1 år: 1. varamedlem: Marit Hanne Heller 2. varamedlem: Ole Henrik Skjolden

Valgkomité: Valgkomitéens forslag til nytt varamedlem i valgkomitéen (velges for 3 år): Per Christian Anfinnsen Øvrige medlemmer: Askim & Spydeberg Sparebank ved Unni Sletten er leder. Håkon Ivar Stordahl Lars Wilhelm Gram-Johannessen rykker inn som medlem.

Askim 16. mars 2016 Erik Svarstad

Unni Sletten

sign.

sign.

Lars Wilhelm Gram-Johannessen sign.

Håkon Ivar Stordahl sign.

Askim frukt- og bærpresseri | 23


Vedtekter for Askim Frukt- og Bæ § 1 - Navn

Selskapets navn er Askim Frukt- og Bærpresseri AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Askim kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets formål er foredling av frukt, bær og grønnsaker, eller drift av annen næringsmiddelvirksomhet. Selskapet kan også investere i annen virksomhet.

§ 4 - Aksjekapital

Selskapets aksjekapital kr 783 600 fordelt på 1 306 aksjer pålydende kr 600. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 - Omsetningsbegrensninger og aksjeeiere

Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at aksjer bare kan eies av personer. Dette gjelder ikke de aksjeselskaper, lag og foreninger som var registrert som eiere pr. 1. januar 2004. Disse kan ikke erverve aksjer i selskapet. Ingen aksjeeier kan eie mer enn 4,0 % av aksjene. Overdragelse av aksjer kan bare skje med styrets samtykke. Aksjer kan ikke pantsettes. Bestemmelsene om omsetningsbegrensninger og aksjeeiere er likevel ikke til hinder for at selskapet erverver egne aksjer.

§ 6 - Stemmerett og flertallskrav i generalforsamlingen

Stemmeretten på selskapets generalforsamling er begrenset ved at ingen aksjeeier kan avgi mer enn 2 stemmer inklusive 1 fullmaktstemme. Fullmektig som møter med skriftlig fullmakt fra annen aksjeeier skal anses som eier av aksjene hun/han representerer i forhold til antall stemmer hun/han kan avgi. Vedtak fattes med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i lov eller i disse vedtekter.

§ 7 - Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Ett medlem går ut hvert år. Det medlem som har fungert lengst i valgkomitéen blir leder i komitéen. Valgkomiteen skal gi forslag overfor generalforsamlingen om valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt forslag til styrehonorar. Det skal foreligge egen instruks for valgkomitéen.

24 | Askim frukt- og bærpresseri


ærpresseri AS pr. 20. april 2016 § 8 - Styret

Styret består av fem medlemmer som fungerer to år av gangen, der henholdsvis to og tre medlemmer er på valg annet hvert år. Bare aksjeeiere kan velges som styremedlemmer. Styrets leder skal velges av generalforsamlingen blant de valgte styremedlemmene, med funksjonstid for ett år. Nestleder utpekes av styret selv. Styret leder selskapets drift, ansetter daglig leder og bestemmer dennes lønn. Styrevedtak skjer med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede og enighet kan oppnås. Første varamedlem møter i styret uten stemmerett.

§ 9 - Prokura og signatur

Styret kan meddele prokura. Selskapet forpliktes når tre styremedlemmer underskriver i fellesskap.

§ 10 - Ordinær generalforsamling

Selskapets ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned og må være bekjentgjort minst 14 dager i forveien. Innkallingen skjer skriftlig og ved kunngjøring i stedets aviser. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: • Valg av møteleder, referent, samt to aksjeeiere til å underskrive protokoll • Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte • Valg av medlemmer til styret og to varamedlemmer i nummerrekkefølge • Valg av styreleder • Valg av revisor • Valg av ett medlem til valgkomité samt ett varamedlem • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 11 - Ekstraordinær generalforsamling

Hvis styret finner det påkrevet, eller minst 50 aksjeeiere forlanger det, skal ekstraordinær generalforsamling avholdes etter innkalling som for ordinær generalforsamling, til behandling av særskilt angitte saker som skal fremgå av innkallingen.

§ 12 - Endring av vedtektene

Forslag til endring av disse vedtekter må innsendes skriftlig til styret innen 15. januar og inntas i innkalling til generalforsamling. Endringer i vedtektene kan bare skje med 7/10 flertall av de avgitte stemmer.

Askim frukt- og bærpresseri | 25


VĂĽre produkter

26 | Askim frukt- og bĂŚrpresseri


Askim frukt- og bĂŚrpresseri | 27


Naturlige rĂĽvarer smaker best

Askim Frukt- og BĂŚrpresseri AS Osloveien 93, 1815 Askim Tlf: 69 81 98 00

Årsberetning 2015  
Årsberetning 2015  
Advertisement