ASV Årsberetning 2010

Page 1

Akershus Slotts Venner

ÅRSSKRIFT 2010 Redaksjon Birgitte Espeland


2


Forord Det er gledelig å følge årets gang på Akershus. Aktivitetsnivået er stort og ­tilbudene mange, takket være felles innsats fra mange gode krefter. Slik sett er det en vital festning vi har i hovedstadens midte. Her er omvisninger på Slottet året igjennom, utstillinger, sommerkonserter nede ved Karpedammen, utendørs teater inne i Borggården, for ikke å glemme julepyntede slottsaler i årets siste måned. Dette for å nevne noe. Kort sagt er det mye å glede seg over, og strengt tatt er Akershus i dag et mer levende anlegg enn noen gang tidligere. Det er imidlertid så alt for lett å ta alle de mange tilbudene for gitt og dermed glemme alt arbeid og innsats som ligger bak. For vi snakker om ansatte på ulike hold med stort engasjement og arbeidsvilje tiltross for begrensede ­bevilgninger. Når jeg velger å påpeke dette er det fordi tilbud som dette er sårbare goder i en tid der blant annet Forsvaret gjennomfører store nedskjærninger i budsjett og stab. Et svært alarmerende eksempel er at staben på Slottet for kort tid siden ble redusert fra tre til to. Så la oss derfor slå ring omkring disse verdifulle tilbudene og være gode brukere så ofte som mulig. For det er ikke gitt at denne floraen av rike kulturopplevelser forblir uendret i all fremtid eller gis nødvendige mulighet til naturlig vekst. For vår venneforening gikk året som var uten dramatikk og der særlig Operaturen til Oscarsborg festning og årsmiddagen på Akershus slott var store opplevelse for oss som deltok. Fra styrets side er det lagt opp flere medlemstilbud for inneværende år, noe vi håper medlemmene vil ha glede av. I tillegg har to av våre trofaste og svært kunnskapsrike medlemmer, Aud Vigtel og Wenche M. Wangen, tilbudt seg å ta nye og gamle medlemmer på omvisning på Akershus, for de som ønsker det. Dette er et sjenerøst tilbud vi anbefaler på det sterkeste. Slikt setter vi pris på, og frivillighet er en viktig ressurs i en ideell venneforening som vår. Og er det andre som har lyst og anledning trengs det dessuten frivillig hjelp ved gjennomføring av konserter og annet i regi av SAKK. Til slutt vil jeg igjen benytte anledningen til å oppfordre alle som vet om potensielle nye medlemmer til å anbefale medlemskap i Akershus slotts ­ ­venner. Geir Thomas Risåsen

3


Referat fra Årsmøte og Årsmiddag 28. oktober 2010 på Akershus Slott 1. Leder for Akershus Slotts Venner, Geir Thomas Risåsen, ønsket Vennene ­velkommen til Akershus Slott. 117 gjester. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Leder ble valgt til møteleder. Karin Berg og Jan Schjatvedt ble valgt til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning var sendt ­medlemmene på forhånd. Styrets årsberetning og regnskap for arbeidsåret 2009/2010 og revisors ­beretning ble godkjent. 3. Kontingenten ble besluttet å være uendret kr. 500,- per år 4. Valg - valget ble ledet av formann i valgkomitéen, Thomas Gram. På valg i 2010: - Christian Syse, ønsker gjenvalg - Guy Tschudi-Madsen, ønsker gjenvalg Ikke på valg 2010: - Geir Thomas Risåsen, leder - Thor Gunnar Næss, nestleder - Karin Berg, trekker seg - Cecilie Malm Brundtland - Tor Sannerud - Olav H. Selvaag, trekker seg Valgkomiteens innstilling: - Geir Thomas Risåsen, leder, 1 år - Thor Gunnar Næss, nestleder, 1 år - Cecilie Malm Brundtland, 1 år - Tor Sannerud, 1 år - Christian Syse, 2 år - Ragnhild Astrup Tschudi, ny 2 år - Guy Tschudi-Madsen, 2 år - Ulla Uberg, ny 2 år 4


Styret får i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende sammensetning: Styreleder: Geir Thomas Risåsen Nestleder: Thor Gunnar Næss Styremedlemmer: Cecilie Malm Brundtland Tor Sannerud Christian Syse Ragnhild Astrup Tschudi Guy Tschudi-Madsen Ulla Uberg • Valg av revisor: Valgkomiteens innstilling til revisor: - Terje Kromvoll, statsautorisert revisor, BDO Godkjent • Valgkomiteen er ikke på valg i år.

8 Etter årsmøtet kåserte riksantikvar Jørn Holme

Geir Thomas Risåsen formann

Thor Gunnar Næss Cecilie Malm Brundtland Christian Syse

Ragnhild Astrup Tschudi

5

Tor Sannerud

Guy Tschudi-Madsen

Ulla Uberg


Musikalsk innslag ved middagen:

* Synøve Mjømen Knudsen, fiolin * Fredrikke Tordhol, bratsj

Meny Årsmøte-middag

Begge er studenter ved Barratt Dues musikkinstitutt, Unge talentprogrammet i år.

28. oktober 2010

Meny

Viner

Musikalsk innslag ved middagen:

* Synøve Mjømen Knudsen, Laroche Chardonnay L, fiolin 2008

Kamskjell ravioli

i skalldyrconsommé med syltet sopp og safran aioli

* Fredrikke Tordhol, Monterio bratsj 2008 Tempranillo,

Hjortecarré

servert medsteinsopp Royal, syltede skorsonnerøtter og nypesjy

Meny

Karamellisert hvit sjokolademousse

Nederburg Noble late Harvest

med hvitvinsmarinerteaprikoser og champagnesorbet

Årsmøte-middag

2009, Distell Limited

Begge er studenter ved Barratt Dues musikkinstitutt, Unge talentprogrammet i år.

28. oktober 2010

66


Akershus Slotts Venner

60 år

I forbindelse med foreningens 60-års jubileum planlegger vi å publisere et sterkt utvidet Årsskrift. I den forbindelse håper vi medlemmene vil dele sine historier, bilder, anekdoter og komme med forslag til artikler som kan vuderes publisert i Årsskriftet. Vi planlegger at neste Årsskrift først og fremst skal være en oppsummering av de siste 10 års aktivitet, og derved et supplement til jubileumsboken “50 år for Akershus”, men også inneholde artikler fra hele vår historie. For nærmere informasjon ta kontakt med redaksjonskomitémedlem Thor Gunnar Næss på tg@damms.no evt tlf. 905 83 466 .

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra. Redaksjonskomitéen Guy Tschudi-Madsen, Christian Syse, Ulla Uberg, Thor Gunnar Næss

77


Akershus Slotts Venner

Tale ved årsmiddagen torsdag 28. oktober Geir Thomas Risåsen

Kjære venner av Akershus. Det er med stor glede og med ærbødighet jeg står her i kveld. Glede ved å se utover 117 festkledde gjester, ærbødighet når jeg tenker på hva vår venneforening har betydd for Akershus slott slik vi kjenner det i dag. Det er en kjent sak at Slottets staselige og flott møblerte saler i all ­hovedsak er resultatet av foreningens virksomhet gjennom snart 60-år. Slik sett har de mange klenodier som smykker salene bidratt til å gi slottet et nytt liv i moderne tid, men disse klenodiene er også den tydeligste attesten over Venne­ foreningens virksomhet. Det kan derfor ikke herske tvil om at Akershus Slotts Venner har hatt - og fortsatt har sin berettigelse. Kan hende høres dette selv­ forherligende ut, men det skal allikevel sies. En forening som vår må tillate seg å kaste blikket tilbake for å vite hvem vi er, men samtidig må vi ikke glemme å se fremover for dermed å ha en misjon i årene som kommer. Jeg skal ikke her komme med fremtidsvisjoner og programerklæringer på vegne av styret, men kun minne om at styret er opptatt av Vennforeningens fremtidige rolle. Nytt av året er derfor vervebrosjyren med neste års program, som ligger ved alle ­kuverter. Så de av dere som ikke er venner har her en mulighet til å melde seg, og for oss andre kan kanskje et medlemskap være en mulig jule- eller bursdags­ gave til slekt og venner. Dette var kveldens reklame. Jeg vil også benytte anledningen til å takke riksantikvar Jørn Holme for et tankevekkende foredrag og fordi du tok deg tid til å komme hit i kveld. Du har allerede markert deg som ny Riksantikvar, du er en travel mann, så at du har prioritert oss i kveld er vi beæret over. Dessuten har vi fått ny kommandant på Akershus festning. Det er derfor en stor glede at du Kommandant John Einar Hynaas kom hit i kveld. Offisielt tiltrer du som Kommandant den 3. november, men ikke desto mindre takket du ja til komme på svært kort varsel. Det er vi glad for. For øvrig viser nærværet av både Riksantikvar og Kommandant, vår forenings nære og gode samarbeid med både de antikvariske og de militære myndigheter, noe som er en forut­ setning for et godt og vellykket resultat. Jeg vil også benytte anledningen til å takke mitt eget styre i Akershus Slotts Venner for et godt og givende arbeidsår. Og til dere andre vil jeg si at vi har et styre som det har vært svært hyggelig å få lov å bli del av, det er et konstruktivt og godt styre, og hvor alle har bidratt i året som har gått. Birgitte Espeland kjenner vi alle, og til deg Birgitte vil jeg si at du er limet i vår hverdag, den som 8


til enhver tid har oversikt og den som til enhver tid sørger for at alt fungerer. Hva denne kvelden hadde vært uten din innsats tør jeg ikke tenke på, så en stor takk til deg fra oss alle. Men Akershus har også andre gode venner. Til daglig har Slottet en fantastisk gjeng som står for omvisninger, formidlig og andre aktiviteter. Formelt sett ­ligger dere under FAKT eller Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, støttet av Nasjonale Festningsverker. Dessuten har Slottet en trofast konservator i ­Harald Moberg. I tillegg har vi SAKK eller Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur, der Mari Hjelmtveit gjør en formidabel innsats. Videre bidrar Akershus slottsdansere til å skape liv i slottets tradisjonsrike saler. Dette for å nevne noen av de uttallige gode venner som bidrar til å gjøre Akershus til det levende sted det er i dag. Så til kvelden i kveld. Vi skal heller ikke glemme at vi er priviligerte, som kan avrunde vårt årsmøte med festmiddag i slike omgivelser. Venneforeningens bidrag til tross, så er Akershus slott først og fremst regjeringens fremste representasjonslokaler. Det er her det offisielle Norge møtes til fest, en tradisjon som går helt tilbake til kong Håkon 5. og dronning Eufemia omkring år 1300. Og i løpet av de mer enn 700 år som har gått, har selvfølgelig både omgangsformer og selskapelighet endret seg. På Håkon 5. og dronning Eufemias tid var det forhåpentligvis høviske riddere og vakre jomfruer, som vekslet mellom å oppholde seg her på det nybygde Akershus og i den gamle Kongsgården nede i Gamlebyen. Vi har ingen beskrivelser av selskapeligheten på deres tid, men den svenske Erikskröniken gir et bilde av hofflivet omkring dronning Eufemia under julegildet i Oslo i 1302, der skildringen er preget av høviske idealer og svermeriske opptrinn. Går vi noen hundre år frem i tid var forholdene annerledes. Nå satt våre konger trygt i København, men de kom fortsatt på Norgesbesøk og Akershus var fortsatt landets viktigste kongebolig. Høydepunktet når det gjelder selskapelighet her på slottet må ha vært under kong Christian 4, tidlig på 1600-tallet. Som kjent var han den av våre dansk-norske konger som besøkte Norge flest ganger, til sammen ca. 30 ganger. Det var han som ga Akershus slott den s­ illuett og karakter det fortsatt har. Også Romerrikssalen hvor vi nå sitter er et resultat av byggearbeidene på hans tid. Men han var ikke bare en stor byggherre, han var så avgjort en riktig gladgutt i sine yngre år. Jeg holdt på å si, at heldigvis mangler vi vitnesbyrd om selskapelighetene på Akershus under hans besøk. Men på den annen side mangler det ikke på vitnesbyrd fra de mange lystige lag, der Kongen var til stede. En engelsk gesandt ved Christian 4.s hoff forteller at han var med på å utbringe hele 35 skåler for de forskjellige fyrster i kristenheten, så en kan forstå at utenlandske diplomater følte en viss engstelse for den dansk-norske konges gjestfrihet. Det fortelles at Christian 4. av pur godhet elsket å skjenke vin og øl i så store mengder, at gjestene ikke kunne forlate selskapet ved egen hjelp. En fransk ambassadør noterte hoderystende, at han var blitt mer ansett ved hoffet 9


i København etter å ha blitt båret hjem fra en fest hos kongen. Så kjære venner kom ikke og si annet enn at dere slipper lettvint fra festen i kveld! Christian 4. selv var, som allerede nevnt, en riktig gladgutt, skal vi dømme ut fra hans Bergensbesøk i 1599. Under besøket innbød han alle adelsmenn som var med på reisen til et storslagent gilde i apotekeren hus, der alle ble godt bevertet og hvor de vakreste pikene i Bergen var til stede. Til slutt da gjestene hadde drukket tett og danset nok, gjorde de ære på apotekeren ved å knuse alle drikkeglassene, deretter knuste de innboet før de rev veggtrekkene ned av ­veggene og som en siste honnør ”slog vi apotekeren vinduer i stykker”. Nå ser det imidlertid ikke ut til at sønnen Frederik 3. gjorde sin far til skamme da han besøkte Christiania i august 1648, som landets nye konge. Tradisjonen tro tok han inn på Akershus slott i forbindelse med at han lot seg hylle som Norges konge, nede på Hovedtangen den 24. august. Samme ettermiddag ble det arrangert et gjestebud for 1.000 gjester, der mange ble bevertet her på Slottet og hvor de øvrige måtte bevertes nede i byen. Bevertningen var god, med 9 retter, og store mengder vin og øl. Regnskapet forteller om store mengder lam, får, svin, kalv, harer, høns, gjess, kalkuner, tiur, årfugler, jerpe, flamsk sild, engelsk oksekjøtt, hummer, krabbe, østers, forskjellige oster, egg, rosiner, dadler, fiken og hollandske pepperkaker. Tilsvarende var det et overdådig utvalg av de ulike typer vin og øl. For å omsette råvarene til utsøkte retter brakte Kongen med 2 franske kokker, som ble assistert av 5 norske kokker og utallige slaktere. At festlighetene var en suksess er det liten tvil om. Til sammen ble det knust 1.647 vin- og ølglass, foruten at man savnet 5 dusin bordkniver og en mengde servieter. Så kjære venner tidene har endret seg. Vårt taffel her i kveld er nok mer moderat, men samtidig må jeg henstille om at vi følger dagens skikker og ikke de på Christian 4. og Frederik 3.s tid. Vi er 117 til stede her i kveld, hvilket tilsier 585 glass inkludert champagneglassene, men la oss for all del beholde glassene på bordet og heller overlate de til oppvasken når den tid kommer. La oss dessuten beholde det møysomlig innsamlede innboet der det står og ikke følge Christian 4.s eksempel da han gjorde ære på apotekeren i Bergen. Kjære venner, takk for et hyggelig måltid så langt og la oss utbringer denne skålen for alle Akershus sine mange og trofaste venner. Skål!

10


Hovedstadens historiske sentrum - en premiss for god utvikling Geir Thomas Risåsen Thor Gunnar Næss

I sitt engasjerte og fengende kåseri i etterkant av ­Årsmøtet, påpekte riksantikvar Jørn Holme at Riks­ antikvaren skal ivareta byens fellesgoder gjennom å ­bevare et representativt utvalg av nasjonale kulturminner og kulturmiljøer. Et av Riksantikvarens virkemidler er å frede kulturminner av nasjonal verdi og sikre nasjonale kulturminneinteresser i plansaker. For å ivareta byens kulturminneinteresser skal Riksantikvaren være en pådriver for godt kulturminnevern på alle nivåer og i alle sektorer. Derfor er det viktig for Riksantikvaren å komme tidlig på banen samt å være tydelig. Holme reiste spørsmålet om hvorfor det er nødvendig Riksantikvar Jørn Holme. med kulturminnevern i moderne byer, og påpekte i den (Foto: Riksantikvaren) sammenheng at dette er svært viktig for byutviklingen. Det er viktig å huske at kulturminner er en viktig ressurs for bærekraftig ­samfunnsutvikling, og at den som ikke har historien med seg, har utviklingen mot seg. For Oslos vedkommende knytter det seg en rekke nasjonale interesser i ­indre by: - Middelalderbyen - Provinshovedstaden og kvadraturen etter bybrannen i 1624 - Manifestasjon av nasjonens hovedstad etter 1814 - Industrialismens murgårdsutbygging fra midten av 1800-tallet. - Byggetid etter 1. verdenskrig - Mellomkrigstidens funkisby. Videre kom han inn på bydelenes særtrekk eksemplifisert gjennom Grønland og Torshov. Grønland preges fortsatt av middelalderens strandlinje. Det er en bydel med stor tidsdybde, hvor vi møter forstadens trehusbebyggelse side om side med offentlige bygninger og murgårdsbebyggelse fra 1890-årene. Torshov derimot er en viktig referanse i norsk boligbygging på begynnelsen av 1900-tallet, med et omfattende system av sammenhengende parkårer og turveier beskrevet i Generalplanen for Stor-Oslo fra 1934. 11


Rådhusplassen omkring 1970. Foto: Riksantikvarens arkiv

Rådhusplassen omkring 1980. Foto: Riksantikvarens arkiv 12


Videre kom riksantikvar Holme inn på endringene i et så sentralt byrom som Rådhusplassen. Det som skulle være byens festplass mot sjøen, utviklet seg i løpet av etterkrigstiden til et trafikkinferno. Her har byutviklingen med tunnel­ utbygging og annet, bidratt til at plassen har gjenoppstått som den festplass den var ment å være. Den nye utfordringen ved Rådhusplassen er å innpasse et stort bygningsvolum som det nye Nasjonalmuseet, uten at nybygget blir en konkurrent til nasjonalmonumentet Akershus. I denne prosessen har Riksantikvaren vært sterkt inne ved å legge premisser for blant annet byggehøyde og tilpassing til det fredede Vestbane-anlegget.

Middelalderbyden Oslo omkring år 1300. Ill.: Karl-Fredrik Keller (Schia/Keller: Middelalderbyen i Oslo)

Tilsvarende kom Holme inn på utviklingen i Bjørvika og hvordan restene fra middelalderbyen gradvis har blitt løftet frem i løpet av 1900-tallet, og hvor ­området i dag trues av en massiv innbygging. Ikke minst er den visuelle ­kontakten mellom middelalderbyen i Bjørvika og Akerhus Slott og Festning truet. Denne debatten pågår fremdeles og det skal bli spennende å følge utviklingen.

13


14

"Bjørvika anno 2020 ?" (Statsbygg/LPO/Landskapsfabrikken/MIR)


HANS HØEGH Vår kjære og beundringsverdige venn Hans Høegh måtte oppgi kampen mot kreften søndag aften 31. oktober – 84 år gammel. Blant nære venner bare kalt Hansemann, var han en person med ti manns styrke og tolv manns vett. Han brukte sine utrolige krefter og kreative evner på menneskekjærlige gjerninger - og han fikk gode ting til å skje som ellers ikke hadde skjedd. Som ganske ung kom han inn i motstandsarbeidet under okkupasjonen og måtte flykte til Sverige der han fullførte gymnasiet. Etter frigjøringen gikk han inn i familiens blomsterhandelsvirksomhet der han hurtig gjorde seg bemerket med stor vekst og utvidelser i den hjemlige og den internasjonale handel med blomster. Men hans hjerte og sinn åpnet seg snart til beste for samfunnets svakeste individer og etter en innsats i Ungdommens Røde Kors startet en stor ­karriere i medmenneskers tjeneste. Han innførte Prison Visitor tjenesten – han satte i gang hotell Gjennomtrekk for de løslatte – han fikk bygget Haraldvangen for funksjonshemmete – han ble president og senere ­ ­æresmedlem i Norges Røde Kors – og ble til slutt generalsekretær i Det ­Internasjonale Røde Kors i Geneve. Der startet han også senere A Better Life Foundation som blant annet bygget sykehus og helsetjenester i B ­ urkina Faso i Afrika. For sin mangfoldige innsats har samfunnet hedret ham med de høyeste utmerkelser samfunnet kan gi. Han var medlem av en rekke foreninger og æresmedlem i Akershus Slotts Venner. Det er dessverre bare ikke mulig i en kort nekrolog å beskrive alle de virksomheter denne utrolige igangsetter har skapt – det ville fylle mange spalter. Vi som har undertegnet denne nekrologen var hans nære venner helt fra barndommen, og var så heldige å få vokse opp med dette hjertevarme og humørfylte overskuddsmenneske som beriket oss i sjel og sinn. Ja vi har sandelig meget å takke vår kjære Hansemann for – og våre tanker går med varme og hengivenhet til hans tre staute sønner og hans nærmeste familie. Vi lyser fred over hans minne som vil vare vår tid ut. Christopher Martinsen, Toralv Maurstad Christian Mohn, Claus Dahl

15


Venneforeningens festningstur den 14. august 2010 Thor Gunnar Næss

Årets årlige utflukt gikk i år til Oscarsborg Festning som en kombinert ­festnings- og operatur. Kombinasjonen falt tydeligvis medlemmene i smak, for med full buss dro 50 forventningsfulle medlemmer i deilig sommervær avgårde fra Festningsplassen til Drøbak. Vel fremme på Oscarsborg ble vi tatt i mot av Torstein Aamodt, fra Oscarsborgs Festnings Venner som også viste seg å være en svært erfaren og dyktig guide. Vi fikk en interessant omvisning både ute på vollene, ved Hovedbatteriet med de kjente kanonene Aron og Moses, og inne i Hovedfortet hvor man både ­finner Kystartillerimuseet og Oscarsborg Museum. Aamodt tok oss ­gjennom

Foto: Anne Marit Holø 16


Foto: Anne Marit Holø

­ scarsborgs historie fra byggingen startet i 1845 helt til Festningen opphørte O som aktivt anlegg i 2002. Oscarsborgs rolle ved angrepet natt til 9. april 1940 ble naturlig nok viet mye oppmerksomhet. Etter omvisningen var det tid for en særdeles velsmakende middag i Festsalen i Hovedfortet, og tid til litt vandring rundt på det vakre området før kvelden ble avsluttet med en strålende fremføring av Giuseppe Verdis opera ”Aida”. Med totalt 160 utøvere på scenen, en blanding av amatører og profesjonelle sangere, ble det hele en storslagen opplevelse inne i borggården for de totalt 1.500 tilskuerne. Vi kommer gjerne tilbake til Oscarsborg, både for å se mer av disse flotte anleggene, idyllen og ikke minst nye flotte operaforestillinger.

17


Festningstur 2011

Sett i lys av den svært ­vellykkede turen til ­Oscars­borg, arrangerer vi i pinse­helgen den 11. - 12. juni en ny tur med både opera og fest­ nings­historie. Denne gang til 350-års jubilanten Fredriksten Festning og Bizets opera Carmen! De siste års operaforestillinger på Fred­ riksten har vært strålende suksesser og ­vir­­ke­lig storslagne oppsetninger. Omkranset av mektige murer, historisk sus og vakker ­natur vil dette være en fantastisk r­ amme for ­Bizets Carmen! Detaljert p ­ rogram sendes ut i løpet av v ­ åren, men påmeldinger mottas allerede.

Foto: Fotobanken.com

18


ALF R. BJERCKE President Harbitzgt. 14 0259 Oslo, Norway Tel: +47 22 55 44 94 Mobil: 930 05 219 Fax: 22 55 44 59 bjercke@online.no

Oslo 3. november 2010

Akershus Slotts Venner Bogstad Først vil jeg takke så meget for den strålende aftenen på Akershus! Tror jeg var eldstemann ved bordet. Jeg skrev dette diktet under middagen med min ­nyopererte høyrehånd og har nå klart å tyde kråketærne.

Beste hilsen fra ALF R. Bjercke

STOR FEST PÅ AKERSHUS Årsmøtet i år gikk særlig glatt i Slottskirken – Akershus, og senere vi i Festsalen satt – til et måltid i gammeldags sus og dus. Maten var herlig og vinene fine og kommandanten sin tale svært bra. To vakre jenter med felene sine spilte det festlyden helst ville ha. Desserten var deilig og full av frukt og talenes strøm var stor. ”Stor fremtid for Slottet” lød tankenes flukt – en trofast forsamling det synger i kor! Takk for fint arbeid i styret og administrasjonen! 19


Årsrapport fra Akershus Slottsdansere for 2009/ 2010

Dansegruppen består av 10 personer, vi har dette siste året dessuten fått et nytt medlem som deler vår alles felles interesse for historiske danser. Som tidligere år har vi hatt medlemmer av Dansegruppen som har deltatt på dansekurs i historiske danser, denne gang i Marienbad. Vi har fortsatt med utarbeidelse av nettsiden vår, men dette arbeidet er ikke fullført ennå. Trener som tidligere år i kantinen i bygning 13. Dette siste året annenhver mandagsaften fordi vi er travelt opptatte mennesker med jobb og familie. Helgen 05. og 06. desember 2009 deltok Akershus Slottsdansere på en f­ ørjulsforestilling ved Akershus Slott i regi av Kommandantskapet. Dansegruppens medlemmer fremførte danser fra barokkens tidsalder og deltok også i gange rundt juletreet på et slott pyntet slik det ville ha sett ut i barokkens ­staselige tidsalder. Slottets saler og rom var et syn med sine farver og dekorasjoner. Alle koste seg sammen disse to dagene, enten det var danserne eller de besøkende. Også gjennom noen helger i resten av denne perioden har Akershus Slottsdansere etter avtale med Kommandantskapet opptrådt med dans på slottet. Dette har vært vellykkede og morsomme seanser, og blitt satt stor pris på av publikum som har besøkt slottet på de dagene vi har vært tilstede. Det har vært morsomt å se reaksjonene til besøkende når de ser dansere iført historisk ­korrekte kostymer bringe tillive salene og rommene med dans og musikk. Disse seansene tar vi sikte på å videreføre nå da Akershus Slott er åpent ­under helgene gjennom hele året. I den anledning ønsker vi i Dansegruppen å rette en stor takk til Kommandantskapet for deres gode hjelp og bistand. Akershus Slottdansere består nå av: Tone Serville, Helene Fulland, Lisa Damstuen, Lisbeth Jacobsen, Irene Lind- Simonsen, Jon Toproen Andreassen, Jarle Stabell, Harald Andås og Anne Marit Holø.

20


Styrets årsberetning for 2009/2010

Årsmøte 2009

Årsmøtet ble holdt i Slottskapellet 8. oktober 2009. Referat fra møtet er tatt inn i Årsskriftet. Etter årsmøtet kåserte musikkprofessor Harald Herresthal om ”Musikken og Akershus”. Deretter ble det servert aperitiff i Christian IV’s sal for 93 gjester, etterfulgt av middagen i Romerikssalen i regi av Hotell Bristol. Avtroppende formann Peter Buthenschøn ønsket velkommen til bords og under middagen ble gjestene underholdt med musikalsk innslag av Gjermund Larsen.

Styremøter

Styret har hatt seks styremøter foruten et strategimøte siden siste årsmøte i ­oktober. Det har i tillegg vært avholdt koordinerende arbeidsutvalgsmøter, med formann, viseformann og sekretær.

Økonomisk situasjon

Foreningens økonomi er i god orden. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 17.853. Etter styrets mening gir det fremlagte årsregnskap med noter et rettvisende bilde av foreningens økonomiske resultat og stilling. Foreningens regnskap ivaretas av Økonomisenteret RC Oslo AS. Deloitte har vært foreningens revisor.

Medlemsmøter

Det ble avholdt et arrangement på Akershus i løpet av våren 2010. I forbindelse med at Akershus Slott arrangerte Middelalderhelg 1/5 og 2/5 2010 inviterte Akershus Slotts Venner til kåseri i Olav Vs sal, der konservator Harald Moberg kåserte om hvordan europeiske middelalderimpulser kom til Norge under kong Håkon V og dronning Eufemia. Arrangementet samlet 15 deltakere.

Ekskursjoner

Årets tur gikk til Oscarsborg festning lørdag 14. august, med omvisning på borgen, middag og operaforestillingen Aida. Arrangementet samlet 50 betalende deltakere. Det populære operabesøket var fulltegnet med venteliste.

Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur

Stiftelsen har i år som i fjor, under sin leder Mari Hjelmtveit, gjennomført et omfattende kulturprogram i løpet av våren, sommeren og høsten. Formannen har vært foreningens representant i stiftelsens styre. 21


Rosevinduet

Arbeidet med å få komplettert Emanuel Vigelands store rosevindu i Olavs V’s sal fortsetter. Det viser seg at familien Vigeland har tatt vare på fragmentene fra glassmaleriet etter at dette ble blåst inn etter eksplosjonen på Filipstad ­under 2. verdenskrig. Akershus Slotts Venner arbeider med å få avklaret hvor stor del av glassmaleriene som faktisk er bevart og hvordan en restaurering/rekonstruksjon av Vigelands rosevindu kan finansieres. Målet er å kunne få ­Vigelands rosevindu tilbakeført til Grunnlovsjubileet i 2014.

Medlemsforhold

Foreningen hadde per 16.09.2010 til sammen 407 medlemmer, hvorav 285 ­vanlige medlemmer, 6 æresmedlemmer, 109 livsvarige medlemmer og 7 firmamedlemskap.

Sekretariatet

Birgitte Espeland er foreningens sekretær. Sekretariatet huses sammen med venneforeningen for Bogstad Gård i Sørkedalen. Sekretariatets adresse er ­Bogstad Gård. Sørkedalen 826, 0758 Oslo, med telefon 22 065200. E-post adresse er: birgitte.espeland@bogstad.no.

Hjemmeside

Det arbeides med å utvikle hjemmesiden for foreningen på internett: www.akershusslottsvenner.no.

Oslo 16.09.2010

22


AKERHUS SLOTTS VENNER Resultatregnskap

Note

2009/2010

2008/2009

DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter

161 125

172 500

0

200 000

24 000

19 200

185 125

391 700

13 291

11 513

Gave Akershus Slott

0

561 557

Husleie, kontorhold

18 298

7 919

146 641

139 164

33 513

35 731

0

19 692

Sum driftskostnader

211 743

775 576

Driftsoverskudd

-26 618

-383 876

Renteinntekter

11 142

28 112

Finanskostnader

2 377

2 185

Sum finansposter

8 765

25 928

-17 853

-357 949

Gaver Annonser Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTADER Årsmøte/arrangementer

Lønn, honorar

3

2

Årsskrift Tap på fordringer

FINANSPOSTER

Årets overskudd

23


AKERSHUS SLOTTS VENNER Balanse pr. 30.06.2010

Noter

2010

2009

6 227

11 844

Bankinnskudd

600 987

709 404

Sum eiendeler

607 214

721 248

Opptjent egenkapital

523 609

881 558

Resultat

-17 853

-357 949

Sum egenkapital

505 756

523 609

77 250

83 375

19 208

19 207

OMLØPSMIDLER Fordringer

4

EGENKAPITAL

KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalt medlemskontingent

1

Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift Kortsiktig gjeld

5

Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 16.09.2010

24

5 000

95 057

101 458

197 639

607 214

721 248


AKERSHUS SLOTTS VENNER Noter til årsregnskapet pr 30.06.2010

Note 1 Presentasjon Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Alle angitte beløp er i nok. Medlemskontingenten innbetales for kalenderåret, og årsregnskapet avsluttes pr. 30.06. Kontingentinntekten for 2. halvår er derfor forskuddsbetalt medlemskontingent i regnskapet. Note 2 Lønn, honorar Venneforeningen har ansatt sekretær og i tillegg benyttes et regnskapskontor som regnskapsfører. Begge forhold er i tråd med statuttenes § 3. Det er ikke utbetalt honorar til styret eller revisor.

Honorar sekretær Arbeidsgiveravgift Regnskapstjenester Revisor

2009/2010

2008/2009

65 000 8 766 65 000 7 875 146 641

65 000 9 164 65 000 0 139 164

136 485 149 776 -13 291

208 700 220 213 -11 513

500 5 727 6 227

1 800 10 044 11 844

0 2 500 2 500 5 000

61 557 32 500 1 000 95 057

Note 3 Årsmøte, arrangementer Inntekter Kostnader

Note 4 Fordringerer

Utestående kontingenter Påløpne renteinntekter

Note 5 Kortsiktig gjeld Påløpne kostnader Honorar regnskapsfører Forskuddsbet. kontingenter

25


26


VEDTEKTER FOR AKERSHUS SLOTTS VENNER §1 FORMÅLSPARAGRAF Akershus Slotts Venner skal bidra til at slottet er tilgjengelig på best mulige måter for flest mulig og forblir nasjonens fremste representasjonslokale. Foreningen skal medvirke til at slottet med festningsområde fremstår som åpent for publikum. Foreningen skal tilrettelegge for formidling av kunst, historie og kultur og påvirke aktuelle myndigheter. Foreningen skal støtte forskning om anlegget. §2 KONTINGENT Årsmøtet fastsetter kontingent for livsvarige medlemmer, ordinære medlemmer, studentmedlemmer og bedriftsmedlemmer. §3 STYRETS MANDAT Styret har mandat til å ta avgjørelser på foreningens vegne mellom årsmøtene. Styret disponerer foreningens midler og har ansvar for at disse forvaltes i samsvar med foreningens formål. Styret fastsetter regler for forvaltning og økonomistyring. Foreningens signatur innehas av styrelederen eller i dennes forfall nestlederen. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg for å forestå den daglige drift. §4 STYRETS SAMMENSETNING Styret velges av årsmøtet og består av: 1. styreleder 2. nestleder 3. seks styremedlemmer 27


Leder og nestleder velges første gang for to år og er deretter på valg årlig. Valgperioden for styremedlemmene er på to år. Styremedlemmene er på valg vekselvis. Medlem av styret, men uten stemmerett, er dessuten statsråden for det ­departement Akershus Slott sorterer under, samt en representant for Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur. Statsråden kan oppnevne en fast, personlig suppleant. Kandidater til vervene i foreningens styre kan foreslås på årsmøtet, men ­fremmes normalt gjennom valgkomiteen. §5 AVSTEMNINGER Alle avgjørelser skjer ved alminnelig flertall, på årsmøtet og i styret. I tilfelle stemmelikhet har leder, eller fungerende leder, dobbeltstemme, dog ikke ved personvalg. Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Beslutningen krever ­tilslutning fra minst to tredjedeler av de fremmøtte stemmeberettigede. §6 FORENINGENS REGNSKAP Foreningen plikter å føre regnskap i samsvar med gjeldende lovverk. Budsjett skal vedtas på første styremøte etter årsmøtet, herunder økonomiske utgifter til regnskapsfører og sekretær. Revidert og styrebehandlet regnskap skal foreligge senest fire uker før årsmøtet. Utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk og skal behandles i styremøte. Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert eller registeret revisor i henhold til god revisjonsskikk. Vedkommende velges av årsmøtet. §7 VALGKOMITÉ Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Den velges for to år av gangen av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komiteen skal til enhver tid bestå av minst ett nylig fratrådt medlem av styret. Styreleder har møterett i valgkomiteens møter.

28


§8 ÅRSMØTE Årsmøtet er foreningens øverste beslutningsorgan og skal avholdes innen ­utgangen av oktober. Det ordinære årsmøte skal behandle: a) Styrets beretning b) Regnskap c) Fastsettelse av kontingent d) Valg av styreleder e) Valg av nestleder f) Valg av styremedlemmer g) Valg av revisor h) Valg av valgkomité i) Andre saker som er nevnt i innkallingen j) Årsmøtet velger to protokollunderskrivere. Innkalling til årsmøte med saksliste, årsregnskap, styrets årsberetning og ­revisors beretning, samt valgkomiteens innstilling og eventuelle vedtekts­ endringer, sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. Forslag til endring av vedtektene må meldes inn for styret senest fire uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan, når som helst, kreves innkalt av en fjerdedel av medlemmene eller besluttes av styret. §9 OPPLØSNING AV FORENINGEN Oppløsning av foreningen kan kun skje dersom årsmøtet vedtar dette to år på rad med to tredjedels flertall. Foreningens eventuelle midler blir i tilfelle oppløsning underlagt avgjørelsen til de stemmeberettigede medlemmer på det siste av disse to årsmøtene, ­likevel slik at midler allerede avsatt til forskning i sin helhet skal disponeres til slikt formål.

29


Akershus Slotts Venner Æresmedlemmmer

H M KONG HARALD V H M DRONNING SONJA H K H KRONPRINS HAAKON MAGNUS H K H KRONPRINSESSE METTE MARIT WAADELAND, GUDRUN

LIVSVARIGE MEDLEMMER

HEYERDAHL, JENS P. D.Y.

ANDRESEN, ANTON FR. MAGISTER

HIRSCH, ERIK ADVOKAT

ANKER, ERIK B, SKIPSMEGLER

HOLM, TORE A.

ANTHON B. NILSEN, AS

HOPSTOCK, CARSTEN

ARNESEN, ANNE

HØEG, NILS

ASTRUP, ELSE MARIE

JAKHELLN, HARALD SKIPSMEGLER

ASTRUP, ELSE

JOHNSEN, ERIK SANNESS

BERG, KARIN

KIERULF, AKSEL H

BERG, PETER Y., VERKSEIER

KIERULF, ANINE B GARMANN

BEVRENG, TORKJELL OG RUTH K

KIERULF, BOEL M GARMANN

BJERCKE, ALF R. GENERALKONSUL.

KIERULF, CARL A GARMANN

BORCHGREVINK, JOHAN CHR.

KIERULF, HERMAN CHR GARMANN

THON HOTEL BRISTOL

KIERULF, MAGDALENE

BØCKMAN, ELSA

KLOSTER, CHRISTIAN PIERRE

COLLETT, ERIK P. ARK.MNAL

KLOUMANN, TULL ENGØ

COLLETT, JOHN CHR. ARK.MNAL.

KROGH, GEORG FREDRIK VON DR.

DAVID-ANDERSEN, A/S

KROGH, LARS SKIPSREDER

DIDRIKSEN, STIAN

KVAM, ODDVAR S.

DIDRIKSEN, SYLVIA L

LAMPE, GUNNAR VON TANGEN.

ECKBO, EIVIND ADVOKAT

LANTMANNEN MILLS AS

EGGE, ELINE

LENTH, JØRGEN DIREKTØR

ERICHSEN, GEIR, MAJOR

MATHIESEN, ERICH

EVENSEN, EIV. SKIPSREDER

MATHIESEN, HAAKEN CHR.

FLØTAKER, OVE ADM.DIR.

MATHIESEN, MOGENS SIV.ØKONOM.

FOSSUM, BERNT J DIREKTØR

MICHELET, JOHAN W. SIVILØKONO

GANN, KARI

MOHR, EVA MARIT

GANN, MARIT

MOLTZAU, RAGNAR JR.SKIPSREDER

GARMANN, MARGARET BOEL

MOLTZAU, AASE MARIE

GILHUUS-MOE, CARL CHR

MUNTHE-KAAS, BUSTER M.

GJENSIDIGE NOR

MUSTAD, EDLE SOPHIE

HANSEN, KJELL B BOKTRYKKER

MUSTAD, JOHAN M.

30


MØINICHEN, UNN INGER

ZAHL, OLAV DALEN

MØLLHAUSEN, MARTIN SIV.ØK.

AABY, MYRTLE

NORDBERG, HEGE

MEDLEMMER

NORDBERG, KRISTINE NORDBERG, ALF KRISTIAN

ALVENES PER MORTEN

NORDBERG, KRISTIAN DIREKTØR..

AMUNDSEN, ÅSE SANDE

RAMM, ANNA

MADS ANDENÆS

RYDER, IVAR

ANDERSEN , NINA FELLING

RØNNEBERG, ANNE BIRGITTE

ANDREASSEN, JON T

RØNNEBERG, BIRGITTE

ANDRESEN, JOHAN H.

RØNNEBERG, ERLING STATSAU.REV

ANDRESEN, JOHAN H., JR

RØNNEBERG, THERESE

ANDÅS, HARALD

SAMSON, PER

ASTRUP, BERIT

SAMUELSEN, SIGURD

AUBERT, ANNE BEATE

SCHJATVET, SIRI ELISABETH

BACKER, FRIDTJOV

SEIP, GØRAN ROSTAD, HOFFDAME

BAGSTEVOLD, PETTER TH

STENHAGEN, JAN GUSTAV,DIR.

BAMRUD, TOR

STOCKFLETH, JAN BENESTAD

BANG, THOR SJEFØKONOM

STOCKFLETH, REIDAR EGGERT

BAYEGAN, ASTRID BJELLEBØ, PRO

STOREBRAND ASA

BECH, PÅL ARKITEKT

SVERDRUP, EVA CARINE

JANNIKE BERG

SYSE, ELSE LEKTOR

BERG, NIC.

TEILMAN, TØGER SIV.INGENIØR

BERG, TOVE KARIN

TSCHUDI, HANS J SKIPSMEGLER

BERGER, JACOB

TSCHUDI, HENRY F SJØKAPTEIN

BERGESEN, TONE

TSCHUDI, RAGNHILD ASTRUP

BEYLICH, LILLIAN

TSCHUDI-MADSEN, CHRISTINE, LE

BEYLICH, ULF

TSCHUDI-MADSEN, ELIZABETH

BJERCKE, CHRISTINA A.

TSCHUDI-MADSEN, GUY, ARKITEKT

BJERKE, EINAR REG. REVISOR

TSCHUDI-MADSEN, STEPHAN JR.,

BJERKE, FINN H.

VELDE, BERGE GARMANN

BJØNNES, ANDERS

WANG, EINAR

BJØRNE, JANN

WANG, PER TANNTEKNIKER

BJØRNSTAD, TERJE ALEXANDER

WERRING, AGNES CECILIE

BJAANÆS, CECILIE

WERRING, NIELS JR.SKIPSREDER

BLACKWELL, PATRICIA ANN

WILHELMSEN, ANDERS CHR GARMAN

BLIKSTAD, LIV

WILHELMSEN, BODIL J M GARMANN

BLOM, JAN

WILHELMSEN, CARSTEN CHR GARMA

BODUNG, KAJA

WILHELMSEN, KRISTIN L GARMANN

BORNA, EIVIND HEGGE

WILHELMSEN, KRISTINA M GARMAN

BOUTANGACHE, MAY BRIT GUDEVOLD

WILHELMSEN, OSCAR A GARMANN

LARS BREDA-AAS

WILLE GUNNAR E.

BRODAL, SVEIN ERIK

WAALER, ROBIN DIREKTØR

BRUHN, KARIN LISE

31


BRUNDTLAND, CECILIE MALM

FJELDSTAD, LISE

BRUTON, DAVID L., PROF.

FJELDSTAD, ØIVIN JR, DIREKTØR

BRUUN, ODD JOHAN GROSSERER

FLINDER, LINE RØD

BRYDE ANKER, MARIT ADVOKAT

FLAA, INGER MALMANGER

BRAATHEN VERA

FOSSNES, TORIL OG THORLEIF

BUSCH, ROLF T, AMBASSADØR

FOSSUM, PER W.

BUTENSCHØN, HANS B FORLAGSDIR

FROGN, THOMAS

BUTENSCHØN, PETER ARKITEKT

GAHR, CAMILLA

BØHN, ELISABETH

GALTUNG, TORE

BØRRESEN, JACOB, FLAGGKOMM.

GJERDE, HANS

CAPPELEN, HANS

GJERDE, KAREN HELENE

CHRISTENSEN CAMILLA

GJESSING, SISSEL

CHRISTENSEN, HARALD, ADVOKAT

GLOMVIK, TOR

CHRISTIAN CHRISTIANSEN

GODELL, KARI

CHRISTOPHERSEN, CARL EMIL

GRAFF, BJØRN A.

CHRISTOPHERSEN, ØYVIND,

GRAM, RAGNHILD

COLLETT, PETER

GRAM, THOMAS MAJOR

DAHL, CLAUS

GRAM, TOM NICKELSEN

DAHL, BJØRN DISPONENT

GRAVNING, PAMELA

DALE, SIGMUND

GREVE, JAN REDAKTØR

DANBOLT, EINAR

GRIMSMO, BERGSVEIN

DANBOLT, NIELS

GROTH, PETER

DEN KONGELIGE CIVILLISTE

GUDE-SMITH, SONJA

DITLEV-SIMONSEN, PER

GULDHAUG, ANDERS

DOKSÆTER, ANNIKEN

GUNNARSSON, ANNE-LISE

DRANGSHOLT, MAIA

HAFSTAD, KNUT

DREVVATNE, RANDI

HALLAN, ODD DISP.

DYBHAVN, THOR

HALSNES, ODD, INGENIØR

ECKHOFF, DAPHNE

HAUG, PER OG LISE TIMM

EIDSVIG, BERNT

HAUG, ROAR BRANDT, ARKITEKT

EKERN, BJØRG R.

HEDLIN, HANS ANDERS

ELLEFSEN, JOHAN, BIBLIOTEKAR

HEIBERG, IDA WREDE-HOLM

ELLINGSEN, BEATE

HEIER, JAN GENERALSEKTRETÆR

ELLINGSRUD, GEIR

HJELMTVEIT, EIVIND

ELSOM, ELISABETH KLEVELAND

HOFSETH, ANNE-MARIE

ENGELSCHIØEN, SUSANNE

HOLMEN, ROLF E.

ERIKSEN, TORILL NORDGÅRD

HOLMESLAND, BJØRN S. ADVOKAT

EVENSEN, JAN E.

HOLTE, EILIF SIV.ING.

EVENSEN, STEIN A., PROF. DR.

HOLØ, ANNE MARIT

FAGERHAUG, AASE

HORN, HANS HERMANN ADM DIR.

FEARNLEY, THOMAS NICOLAY

HUITFELDT, ALEXANDRA

FINCKENHAGEN, H. J. TANNLEGE

HUITFELDT, CARL

FINNE, HANS GABRIEL ARKITEKT

HUITFELDT, HENRIK JØRGEN

32


HUITFELDT, JOHANNE

MELBYE, HANS

HØEGH, NUNNE

MELSOM, EMILIE OG TOR

HØEGH, OVE

MESSELT, EDVARD 1.AMANUENSIS

JARMUND, GRETE

MICHELET, FREDRIK

JEBSEN, BETTINA FORD

MJERSKAU, LENA J

JENSEN, KARI AUNE

MJERSKAUG, UNNI

JENSEN, STEINAR H

MJØR GRIMSRUD, TORGEIR

JOHANNESSEN, FREDRIK H.

MJØS, RUNE

JOHNSEN, INNA OG THOR

MOE, HANS

JOHNSEN, FRITZ

MURSTAD, ANNE BERIT OG STÅLE

JOHNSEN, METTE K.

MUSTAD, KATHARINA

JØRGENSEN, JENS MØRKANG

MØLLER, PETTER

KERTY, EMILIA

MØRK, CATO

KIELLAND, LIV, CAND. OECON.

MØST, ANNEMOR

KILLENGREEN, INGELIN

NILSEN, BJØRG WIIK

KLINGENBERG, OLAV E., ADVOKAT

NORDIN, INGER MARIE

KOLBJØRNSEN, JAN ADV.

NORENBERG, IVAR

KOLLANDSRUD, KARIN

NOSS, AAGOT

KONSTAD, ELLEN MARGRETHE

NYGAARD, WILLIAM

KONSTAD, KJELL

NYGAARD, EDITH MARIE

KREUTZER, IDAR, SIVILØKONOM

NÆRBY, JAN

KRISTIANSEN, KRISTIAN JR.SIV.

NÆSS, THOR GUNNAR

KROGH, GEORG FREDRIK VON

NÆVERDAL, CATO DOBLOUG

KROKSTAD, SIDSEL ADJUNKT

NØKLEBY, BJØRG THORA

KVAMME, JULIE

OLSEN, MARIT INGER

KVAMME, ELLING PROF.DR.MED.

OLSEN, FRED SKIPSREDER

LANGE, PETTER CHRISTIAN

OMARHAUG, BEATRIX

LANDMARK, MAGNUS ADVOKAT

OPSTAD, MORTEN

LEHMKUHL, KRISTOFER

ORE, KNUT M.

LIE, SVEN

OSBERG, SIGURD, BISKOP EM

LINDBÆK, JANNIK

OSEID, SIGURD

LOSSIUS, MAY

OTTERSEN, KNUT

LUND, KARI-METTE

PERSEN, PEDER JOHAN

LYKKE-ENGER, TONE, LEGE

PETTERSEN, GUNERIUS DIREKTØR

LØKEN, ERIK SKIPSMEGLER

PHAM, THUAN CONG

LØKKEN, ARILD ADM.DIREKTØR

PLATOU, JOHN STOUD

MADSEN, KARIN

RAFTO, ØYVIND

MAGNUS, JENS CHRISTIAN BRIGGADER

RAMBERG, METTE

MARKLUND, LEIF

REFSUM, AGGIE

MARSTRANDER, LYDER OG ANNIKEN

REFVEM, TRYGVE

MATHISEN, ELLEN YVONNE

REMØY, AUD OG JAN F.A. MELSOM

MEINICH, SVEN

REVHEIM, TOR ARNE ARKITEKT

MELANDER, KAREN ALETTE, EKSP.

RIDDERVOLD, ESBEN

33


RIDDERVOLD, TOVE

STURLASON, SVEIN

RINDAL, REIDAR

STØRE DIKKA MATHIESEN

RINDAL, HELGE R STATS.REVISOR

SUNDE, KJELL

RISÅSEN, GEIR THOMAS

SVARTEBERG, BERIT

ROBERTSEN, ELISABETH

SYSE, CHRISTIAN, SIVILØKONOM

ROBERTSEN, ROBERT

SYVERSEN, KJELL

ROHDE HANSSEN, STEIN, SIVILØKONOM

SÆBØ, SNORRE R.

ROSANDER, GERD

SÆTRE, VIGDIS

ROTEVATN, WENCHE MUNCH

SÆTRE, TORBJØRN

RUHS, ERIK

SØLSNES, TERJE EGILSØNN

RØED, MORTEN

SØLVESEN, EVA B.

RØGEBERG, BORGHILD

SØNSTEBY, MERETE

RØGENÆS, FINN

SØNSTEBY, SVEN

RØNNEBERG, BJØRN

TALLE, KRISTIAN LEGE

SANNERUD, TOR

THEODORSEN, SANDRA

SAVABINI, MARIA ELISABETH YOU

THIDEMANSEN, JOHAN

SAXEGAARD, PER L og BITTE BERNER

THORBJØRNSEN, SIMON

SCHILLING, PETER FR. ARKITEKT

THORNE, ELI-SOFIE

SCHJATVET, ADVOKAT JAN

THYHOLDT, ASTRID

SCHULERUD, RIGMOR

KROGH, ANNE LISE TIMBERLID

SELJELID, KARI

TJØNNÅS, BJØRN

KARI LENE, SELVAAG

TJØNNÅS, SYLVIA MARGRETHE

SELVAAG, OLAV HINDAHL

TOFTDAHL, VIBEKE

SELVAAG, FREDERIK

TOGSTAD, THOR

SELVAAG, OLE GUNNAR

TRIER, ØIVIND DUE

SIMONSEN, KJELL R KAPTEIN

TYBRING-GJEDDE, KARI SELTE

SKAGEN, HANS MARTIN

TØNSBERG, SIGNE IHLEN

SKAUGEN, ANETTE

ULSETH, FREDRIK PREST

SKULBERG, PER KRISTIAN

VELO, HELGE

SKUTLE, KARI

VESTRE, MARI CAND.REAL.

SLETTEBØ, HALDOR

VIGTEL, AUD E

SMITH, CARSTEN, H R JUST. EM

VILLARS-DAHL, LEIF, ADV.

SOLEM, ELISABETH

VOLDBERG, TORE AKSEL

SOLHEIM INGE

WALLE-HANSEN, H.J.

SONDRESEN, SIGURD

WANG, BRIT INGRID

STANG, JOHAN L REKTOR

WANGEN, WENCHE M.

STEEN, TORE B. DIREKTØR

WEDEL-JARLSBERG, JORUNN

STEINBAKKEN, JAN M. ARNESSON

WERRING, MORTEN SKIPSREDER

STENSRØD, BRYNHILD, OVERLEGE

WETTRE, TRYGVE

STENVIK, ROBERT

WILHELMSEN, GJERT SKIPSREDER

STOKLASE, HILDE

WILHELMSEN, JAN-FREDRIK, ADV.

STRAY, SVENN ADVOKAT

YTTERVIK, REIDUN OG ARNE

STUHAUG, ANNE

ZIMMER, MARIANNE

34


ØSTANG, ØIVIND AARØE, ISABELLA AAVISTLAND KRISTIN BLIKSRUD

MEDLEMMER FIRMA KAARE BERNTSEN A/S

BORGE, O EIENDOMSAVD. A/S CONTINENTAL, A/S HOTEL COOP NORGE SA ECKBOS LEGATER FORSVARSBYGG GRAND, HOTELL A/S

8 Akershus Slotts Venner takker for støtten gjennom året! DET KGL. UTENRIKSDEPARTEMENT E-CO ENERGI KONGELIG DANSK AMBASSADE LITOGRAFIA AS MAP ARKITEKTER V/ GUY TSCHUDI-MADSEN NEVE HOLDING AS TELLEF TORLEIFSSO VISIT OSLO

35


Akershus Slotts Venner takker for støtten gjennom året!

ABG Sundal Collier

Skips AS Pegasus Vi støtter

“Akerhus Slotts Venner”

36


37

Prospektkort fra slutten av 1800-tallet. (Fra Riksantikvarens arkiv)


38

Eksersis fra midten av 1700-tallet. (Fra Riksantikvarens arkiv)


39

Litografi av Peter Christian Frederik Wergmann. Winthers Steentryk, Christiania 1835. (Fra Riksantikvarens arkiv)


40

Den antatt første tegning av Christiania med kongehyllingen av Frederik III. Tegnet av den nederlandske ingeniøroffiseren Isaac van Geelkerck i 1648. Originalen befinner seg i Det Kongelige Bibliotek, København. (Fra Riksantikvarens arkiv)