Page 1


Muzyka ma niepodważalny wpływ na nastrój człowieka. Jej słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie utwory. Odczuwany poziom energii oraz samopoczucie decydują, że ludzie wybierają słuchanie określonej muzyki. Ogromne znaczenie mają także własne preferencje oraz gusta. Muzyka przyczynia się do wyzwolenia określonego stanu emocjonalnego. Oddziałuje na fizjologię oraz psychikę człowieka, dzięki czemu ludzie odczuwają jej wpływ na własny nastrój. Na jej odbiór ma znaczenie również fakt pierwotnego stanu emocjonalnego w jakim znajduje się słuchacz.


Badania na całym świecie, zarówno z dziedziny medycyny, jaki i psychologii muzyki, a w ostatnich kilkudziesięcioleciach również z muzykoterapii dowodzą, że odpowiednio dobrana muzyka wywołuje określone reakcje emocjonalne. Badania te zwykle opisują zmiany samopoczucia osoby w czasie jej aktywności muzycznej, czy to grania czy słuchania utworów. Najczęściej jest to rozluźnienie, uspokojenie lub podekscytowanie, aktywizacja do działania, czy też zmiany nastrojów. Reakcje emocjonalne na odbiór muzyki występują w równym stopniu u osób wykształconych, jak i niewykształconych muzycznie.


Muzyka wpływa na układ krwionośny i oddechowy. Zaobserwowano wzrost częstości uderzeń serca przy słuchaniu muzyki wesołej. Z kolei osoby słuchające smutnych i groźnych utworów, których długość nie przekraczała trzech minut wykazywały różnicę pod względem miar częstości uderzeń serca, oddechu oraz przewodnictwa elektrycznego skóry. Świadczy to o odczuwanym poziomie napięcia. Zaobserwowano, że słuchanie smutnej muzyki obniża tętno oraz częstość oddechu.


Głównym fizjologicznym przejawem wpływu muzyki na nastrój jest aktywacja autonomicznego układu nerwowego. Muzyka budzi emocje, które uruchamiane są dzięki jej rytmowi i tempie. To właśnie one wpływają na aktywację autonomicznego układu nerwowego. Ma to wpływ na poziom doznawanego pobudzenia przez człowieka.


Muzyka oddziałuje także na produkcję przez mózg neuroprzekaźników. Przyczynia się to wydatnie dla naszego nastroju. Badacze twierdzą, że w mózgu istnieją specjalne struktury odpowiedzialne za odbiór muzyki i jej znaczenia. Z kolei reakcja emocjonalna na nią jest efektem współdziałania wielu obszarów. Zaangażowane są ośrodki zainteresowania, emocji, nagrody i motywacji. Różnimy się jako ludzie, stąd też tak odmienna reakcja każdego z nas na muzykę, odmienne gusta słuchaczy.


Głównym powodem, dla którego ludzie słuchają muzyki to dostarczenie sobie przeżyć emocjonalnych. Muzyka wykorzystywana jest również przez słuchających jako środek do regulowania własnego nastroju. Badania pokazują, że doznania muzyczne są niezależne od wykształcenia muzycznego. Zwykli ludzie odbierają i oceniają emocje jakie niesie muzyka tak samo trafnie jak profesjonalni muzycy.


Inną kwestią, która sprawia że ludzie rozkoszują się muzyką są doznania estetyczne. Można podziwiać dany utwór pod względem jego harmonii oraz czystości brzmienia, czego doświadczają osoby z wykształceniem muzycznym lub zagorzali słuchacze. Rozpatrując kwestię upodobań muzycznych należy natomiast zwrócić uwagę na indywidualne preferencje każdego słuchacza. Jedni ludzie będą gustować w muzyce klasycznej, inni z kolei w ostrym rockowym brzmieniu. Dźwięki, które jednych będą zachwycać, dla innych mogą wydać się odrażające i wpływać negatywnie na ich samopoczucie.


Muzyka wpływa również na funkcjonowanie poznawcze. Jej pozytywny wpływ na uczenie się opisuje efekt Mozarta. Badacze Raucher, Shaw i Ky wykazali, że grupa, która słuchała 10 minutowego fragmentu sonaty D-dur Mozarta uzyskała istotnie wyższe wyniki w zadaniu ze skali mierzącej zdolności czasowo-przestrzenne w porównaniu z grupą relaksującą się analogiczny czas w ciszy. Badanie to dowodzi, że polepszenie wyników uczenia się ma związek nie tyle ze słuchaniem Mozarta, ile z modyfikującym wpływem tej muzyki na nastrój. Tym na co faktycznie wpływa muzyka Mozarta jest poziom pobudzenia oraz nastrój.


Muzyka ma również znaczenie dla kultury. Towarzyszy człowiekowi w zabawie, odpoczynku, jest również elementem ważnych uroczystości organizowanych w życiu społecznym. Jest podziwiana i określana jako sztuka do której należą dzieła klasycznych kompozytorów. Sama w sobie jest ogromnie barwna i różnorodna. Dotyczy to zwłaszcza muzyki rozrywkowej. W społeczeństwie odgrywa znaczącą rolę jako forma artystyczna, która ma wielu odbiorców. Wciąż również rośnie liczba jej nowych twórców, którzy czerpiąc inspiracje na przykładzie już istniejącej muzyki, starają się komponować własną, wzbogacając w ten sposób zasoby, z których będą mogli korzystać przyszli słuchacze.


Szeroka forma współczesnej muzyki sprawiła, że stała się ona środkiem komunikacji dla wielu subkultur młodzieżowych. Jest fundamentem dla tych grup, nośnikiem ideologii. Młodzież przynależąca do określonej subkultury słucha muzyki, którą ta grupa preferuje. Zdarza się również, że słuchanie muzyki może być motywatorem do wstąpienia w szeregi określonej subkultury. W kręgu grup nieformalnych znajdują się również twórcy muzyki. Komponują ją, by wyrazić siebie oraz dla innych członków danej wspólnoty. Jeżeli subkultura ma charakter dewiacyjny, a wyrażane w twórczości treści oddźwięk negatywny to istnieje duże niebezpieczeństwo, że kontakt z taką muzyką nie przyniesie nic pozytywnego dla członków danej grupy oraz potencjalnych nowych jej przedstawicieli.


Podsumowując można powiedzieć, że w życiu człowieka muzyka odgrywa znaczącą rolę. Budząc emocje i wprawiając w określony nastrój sprawia, że ludzie chętnie jej słuchają. Jest również elementem kultury dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Bogata w swą różnorodność gatunków daje możliwość zaspokojenia indywidualnych gustów każdego człowieka.


Źródło: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=602

Wpływ muzyki na organizm człowieka  
Wpływ muzyki na organizm człowieka  
Advertisement