Page 1

SupplyNet

®

Boendesprinkleranläggningar

Juni 2010


Boendesprinklersortiment Nedåtriktade och infällda sprinkler

Tillgängliga i 68°C och 79°C; infälld justerbarhet upp till 16 mm K-faktor 45

VK435, art.nr. 13203 Datablad sprinkler 140e • Lägsta listade flöde 75,7 l/min • Kan optimera boendesprinklerkonstruktioner enligt NFPA 13 när den kombineras med boendesprinkler med högre K-faktor

K-faktor 62

34 38

0.58 0.72

N/A N/A

N/A N/A

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

45 49 49 64 80

0.54 0.63 0.63 1.08 1.64

68 68 68 N/A N/A

1.21 1.21 1.21 N/A N/A

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

49 49 49 64 76

0.48 0.48 0.48 0.83 1.15

80 80 80 80 80

1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

53 53 53 64 76

0.50 0.50 0.50 0.74 1.02

76 76 76 761 761

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

61 72 72 80 91

0.58 0.82 0.82 1.01 1.31

80 80 80 83 106

1.01 1.01 1.01 1.10 1.79

3.7 x 3.7 (12 x 12) 4.3 x 4.3 (14 x 14) 4.9 x 4.9 (16 x 16) 5.5 x 5.5 (18 x 18) 6.1 x 6.1 (20 x 20)

61 (16.0) 61 (16.0) 61 (16.0) 64 (17.0) 80 (21.0)

0.52 (7.6) 0.52 (7.6) 0.52 (7.6) 0.59 (8.6) 0.90 (13.1)

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

76 76 76 83 91

0.50 0.50 0.50 0.61 0.73

761 761 761 871 911

0.50 0.50 0.50 0.67 0.73

VK430, art.nr. 09530 Datablad sprinkler 140a

VK468, art.nr. 13637 Datablad sprinkler 149m • Listad för användning i rum med takbalkar, upp till 6,1m x 6,1m

K-faktor 75

VK466, art.nr. 13781 Datablad sprinkler 141j • Listad för användning i rum med takbalkar, upp till 6,1m x 6,1m

1

K-faktor 79

VK432, art.nr. 10050 Datablad sprinkler 141a • Kontinuerligt UL-listad sedan 1997

K-faktor 84

VK472, Part No. 16130 Datablad sprinkler 148o • Högre K-faktor medger lägsta utgångstryck i NFPA 13tillämpningar (0.1 density)

K-faktor 107

VK458, Part No. 13230 Datablad sprinkler 140w • Högre K-faktor medger lägsta utgångstryck i NFPA 13tillämpningar (4,1 mm/min) 1

www.vikinggroupinc.com

Lutande tak 33.7° Flöde Tryck lpm bar

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3

• Kontinuerligt UL-listad sedan 1995

K-faktor 71

Plant tak Flöde Tryck lpm bar

Rumsstorlek m

Flöden angivna för 68°C; 79°C

Flöden angivna för 68°C; se i datablad för 79°C

Juni 2010


Dolda sprinkler med slät täckbricka

Utlösningstemperatur för täckbricka = 57°C; justerbarhet upp till 15 mm Rumsstorlek m K-faktor 71

VK456, art.nr. 13620A, 13750 Datablad sprinkler 147e • Utlösningstemperatur sprinkler = 60°C

K-faktor 71

VK457, art.nr. 14694A Datablad sprinkler 147v • Utlösningstemperatur sprinkler = 74°C • Tillgänglig med täckbricka av standardtyp, med stor bricka eller med fyrkantig bricka

K-faktor 84

VK474, art.nr. 15709A Datablad sprinkler 148h • Utlösningstemperatur sprinkler = 74°C • Tillgänglig med täckbricka av standardtyp, med stor bricka eller med fyrkantig bricka

Lutande tak upptill 9.5° Lutande tak upptill 33.7° Flöde Tryck Flöde Tryck lpm bar lpm bar

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

49 49 53 64 87

0.48 0.48 0.56 0.83 1.52

64 64 64 98 98

0.83 0.83 0.83 1.94 1.94

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

49 49 49 64 76

0.48 0.48 0.48 0.83 1.15

107 107 107 117 117

1.94 1.94 1.94 2.76 2.76

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

61 61 61 72 87

0.52 0.52 0.52 0.74 1.10

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

49 49 49 64 77

0.48 0.48 0.48 0.83 1.15

981 981 981 981 981

1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

Dolda sprinkler med kupad täckbricka

Utlösningstemperatur för täckbricka = 57°C; justerbarhet upp till 15 mm K-faktor 71

VK468, art.nr. 13637A-X, 12207 Datablad sprinkler 149q • Utlösningstemperatur sprinkler = 68°C och 79°C

1

K-faktor 75

VK466, art.nr. 13781A-X Datablad sprinkler 141r-w • Utlösningstemperatur sprinkler = 68°C, såvida inget annat anges

K-faktor 107

VK458, art.nr. 13230ABX, 12207 Datablad sprinkler 140q • Utlösningstemperatur sprinkler = 68°C • Högre K-faktor medger lägsta utgångstryck i NFPA 13-tillämpningar (4,1 mm/min)

Listningen för lutande tak gäller enbart för 68°C.

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

53 53 53 64 76

0.50 0.50 0.50 0.74 1.02

87 87 87 87 87

1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

76 76 76 87 106

0.50 0.50 0.50 0.67 0.99

83 83 83 106 106

0.61 0.61 0.61 0.99 0.99

Helt infällda (Flush) nedåtriktade sprinkler Tillgängliga i 74°C; vertikal justerbarhet upp till 16mm K-faktor 71

VK476, art.nr. 15630 Datablad sprinkler 145h

Rumsstorlek m 3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 6.1 x 6.1

Juni 2010

Lutning upp till 9.5°

Lutning upp till 18.4°

Flöde lpm

Tryck bar

Flöde lpm

Tryck bar

49 49 49 64 80

0.48 0.48 0.48 0.83 1.27

91 91 91 91 91

1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

www.vikinggroupinc.com


Horisontella väggsprinkler och infällda horisontella väggsprinkler Tillgängliga i 68°C och 79°C; infälld justerbarhet upp till 16 mm K-faktor 58

VK452, art.nr. 13140 Datablad sprinkler 143g

Rumsstorlek m

• Konstruktion med ”flödesbildskapande” effekt – patent under behandling – medför en oöverträffad kombination av låga flöden och utgångstryck

3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9

VK453, art.nr. 13389 Datablad sprinkler 143w

Tryck bar

Flöde lpm

42 46 57

0.52 0.62 0.97

46 50 57

Tryck bar

1

VK450, art.nr. 12357 Datablad sprinkler 143j

0.62 0.73 0.97

Flöden angivna för 68°C; 79°C finns tillgänglig vid 68,1 / 1,39

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5° 3.7 x 3.7 42 0.52 46 4.3 x 4.3 46 0.62 49 4.9 x 4.9 61 1.10 61 4.9 x 5.5 61 1.10 641 4.9 x 6.1 87 2.28 91 4.9 x 6.7 72 1.56 72 5.5 x 6.1 92 2.48 91

• Konstruktion med ”flödesbildskapande” effekt – patent under behandling – medför en oöverträffad kombination av låga flöden och utgångstryck

K-faktor 60

Flöde lpm

152-305m från tak

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5°

1

K-faktor 58

102-152mm från tak

0.62 0.73 1.10 1.25 2.48 1.56 2.48

Flöden angivna för 68°C; 79°C finns tillgänglig vid 68,1 / 1,39

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5° 3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 4.9 x 5.5 4.9 x 6.1 4.9 x 6.7

• Unik sidodragen kontorskonstruktion (patent under behandling ) • Enda boendesprinkler av horisontell väggtyp som kan erbjuda en kastlängd på 6,7 m 1

45 53 68 68 83 98

0.56 0.77 1.27 1.27 1.89 2.64

76 76 76 76 95 N/A

Sprinklern finns tillgänglig enbart i 68°C och är enbart ytmonterad

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 33.7° 3.7 x 3.7 45 0.56 76 4.3 x 4.3 53 0.77 76 4.9 x 4.9 68 1.27 76 4.9 x 5.5 68 1.27 76 4.9 x 6.1 83 1.89 95 1

1.56 1.56 1.56 1.56 2.44 N/A

1.56 1.56 1.56 1.56 2.44

Sprinklern finns tillgänglig enbart i 68°C och är enbart ytmonterad

Tvärs lutningens riktning, lutning upp till 18.4° 3.7 x 3.7 68 1.27 76 1.56 4.3 x 4.3 68 1.27 76 1.56 4.9 x 4.9 68 1.27 76 1.56 62 (4.3) K-factor

VK440, Part No. 09787 Datablad sprinkler 142d

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5° 3.7 x 3.7 72 1.35 N/A N/A 4.3 x 4.3 80 1.64 N/A N/A Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 33.7° 3.7 x 3.7 72 1.35 N/A N/A

Flat Plate Concealed HSW Sprinklers Utlösningstemperatur för täckbricka = 57°C (135°F) K-faktor 58

VK480, Art. Nr. 16116AC Datablad sprinkler 153a

Rumsstorlek m

• Sprinklertemperatur = 74°C (165°F) • Använder stora täckbrikor (3-5/16” diameter, p/n 16207

3.7 x 3.7) 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 5.5 x 5.5 1 2

www.vikinggroupinc.com

102-152mm från tak

152-305m från tak

Flöde lpm

Tryck bar

Flöde lpm

Tryck bar

421 491 611 641

0.52 0.73 1.10 1.25

462 532 612 682

0.62 0.84 1.10 1.40

Centreline of sprinkler located 4-3/8” to 6-3/8” below the ceiling. Centreline of sprinkler located 6-3/8” to 12-3/8” below the ceiling.

Juni 2010


Horisontella väggsprinkler och infällda horisontella väggsprinkler (forts.) Tillgängliga i 68°C och 79°C; infälld justerbarhet upp till 16mm K-faktor 79

VK442, art.nr. 12119 Datablad sprinkler 146a

Rumsstorlek m

102-152mm från tak Flöde lpm

Tryck bar

102-305m från tak Flöde lpm

Tryck bar

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5° 3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 4.9 x 5.5

80 83 91 102

1.01 1.01 1.31 1.66

80 83 N/A N/A

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 33.7° 3.7 x 3.7 80 1.01 N/A 4.3 x 4.3 83 1.01 N/A 4.9 x 4.9 91 1.31 N/A 4.9 x 5.5 106 1.79 N/A

K-faktor 84

VK460, art.nr. 13933 Datablad sprinkler 152d

Rumsstorlek m

• Konstruktion med ”flödesbildskapande” effekt – patent under behandling – medför en oöverträffad kombination av låga flöden och utgångstryck • Högre K-faktor medger lägsta utgångstryck i NFPA 13tillämpningar (4,1 mm/min)

102-152mm från tak Flöde lpm

Tryck bar

1.01 1.10 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

102-305m från tak Flöde lpm

Tryck bar

Nedåt lutningens riktning, lutning upp till 9.5° 3.7 x 3.7 4.3 x 4.3 4.9 x 4.9 4.9 x 5.5 4.9 x 6.1 4.9 x 6.71 5.5 x 5.5 5.5 x 6.1 6.1 x 6.1 4.9 x 7.3 4.3 x 7.9 1

61 61 76 83 98 117 87 110 114 144 159

0.52 0.52 0.82 0.99 1.39 1.97 1.10 1.70 1.80 2.96 3.62

61 68 91 102 121 140 110 133 136 159 174

0.52 0.67 1.27 1.49 2.10 2.81 1.70 2.51 2.66 3.62 4.34

Flöden angivna för 68°C; 79°C

Verktyg för installation och demontering Mirage® installationsverktyg för dolda sprinklers täckbricka. Möjliggör montaget av en slät täckbricka för dold sprinkler från markplan, utan behov av att av att använda stege. Tvp tillgängliga storlekar art. nr. 14412 Normal, art. nr. 14867 Stort.

Sprinklernyckelhylsa (lättviktsmodell) För installation av dolda boendesprinkler (VK456, VK457 och VK474). från golvet utan användande av stege. Verktyg för borttagande av skyddskåpor art. nr.13619

Juni 2010

Installationsverktyg för infällnadsbricka är konstruerad för att montera Vikings Model E-1 Infälld och F-1 Justerbar infällnadsbricka från markplan utan behov av att använda stege.

Installationsverktyg samt CPVC rörlängd beställs separat.

www.vikinggroupinc.com


Ytbehandlingar för släta täckbrickor Täckbrickor för boendesprinkler finns tillgängliga i sju olika standardytbehandlingar. Priser och tillverkningstider kan variera. Släta täckbrickor har en diameter på 70 mm.

Antik Mässing

Borstad Koppar

Borstad Krom

Klar Mässing

Borstad Mässing

Vit

Elfenben

Svart

Polerad Krom

Sedvanliga Färger

tillgängliga för täckbrickor & ramstil sprinklers.*

Täckbrickor Datablad 136a

Standard (vänster) Art. Nr. 13750 70mm (2¾” )

Fyrkantig Art. Nr. 15394 84mm (3-5/16”)

Kupad Art. Nr. 12207 80mm (3-1/8”)

Stort Art. Nr. 14934 Art. Nr. 16207 (for VK480)

Infällningsbrickor och brickor för lutande tak Datablad 135a

• E-1 Tryck-På (Art. Nr. 11123, 06419A, 06420A • E-2 Gängad (Art. Nr. 11038, 11625 • F-2 Justerbar (Art. Nr. 06911A, 06912A) (Se i datablad för sprinkler angående godkända undertaksbrickor)

G-1 Lutande (Art. Nr. 14315), Tryck-På Model G-1 infällda undertaksbrickor medger att horisontella väggsprinkler kan dras in upp till 12,7mm vid montage med lutande tak, med taklutningar upp till högst 33,7°

Specialmålade produkter typ Sprinkler samt Täckbrickor *Vid beställning av specialmålning tillkommer extra kostnader. Beställningar som innefattar specialmålning kan ej avbokas utan skriftlig överenskommelse. Vid en eventuell avbeställning av specialmålade produkter reserverar sig Viking rätten till att tillläggsdebitera för redan utfört arbete. Vid beställning av specialmålade produkter reserverar sig Viking rätten till att utöka beställd kvantitet till produktionsanpassat antal. Specialmålade produkter kan ej lämnas I retur. Förändringar av specialmålade produkter kan resultera I förlust av gällande produkt- godkännande.

För system konstruerade till NFPA 13D och 13R, eller konstruerat till NFPA 13 före 1999 års utgåva: hänvisar vi till den verkningsyta samt minimum vattentäthet som finns i dags gällande produkt datablad. För system konstruerad till 1999 och 2002 utgåva av NFPA 13: ska minimum vattentäthet på varje dimensionerad sprinkler vara större än: • Gällande vattentäthet angiven på datasidan av den aktuella NFPA 13R och 13D applikationen/tillämpningen för varje godkänd maximal verkningsyta; eller • En minimum vattentäthet av 0,1 gpm/sq. ft över dimensionerad verkningsyta på varje dimensionerad sprinkler. NOTERING: för att säkerställa sprinklerns verksamma täckningsyta använd (As = S x L) metoden: Se 2002 utgåva NFPA 13 paragrafer 8.5.2.1 och 11.2.3.5 (2). Samtliga datablad innehållande kompletta uppgifter om listningar och godkännanden finns tillgänglig på Vikings hemsida: www.vikinggroupinc.com. I vissa fall kan SIN eller VK nummer hänvisa till mer än en sprinkler, vänligen uppge artikelnummer vid beställning.

www.vikinggroupinc.com

Juni 2010


CPVC-rör, kopplingar och tillbehör CPVC-rör Tillverkade av Viking Plastics Dimension

Art. nummer

DN20

34PIPE10

DN25

1PIPE10

DN32

114PIPE10

DN40

112PIPE10

DN50

2PIPE10

DN65

212PIPE10

DN80

3PIPE10

BlazeMaster® CPVC-kopplingar tillverkas / tillhandahålles för Viking Supply Net av NIBCO, Inc.

CPVC standardkopplingar T-rör

Reducerande T-rör

Provpropp

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5011-007

250

DN25

V5011-010

100

2”

V5011-020

2

DN32

V5011-012

25

2-1/2”

V5011-025

1

DN40

V5011-015

25

3”

V5011-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 x DN20 x DN25

V5011R-102

10

DN25 x DN20 x DN20

V5011R-125

100

DN40 x DN40 x DN32

V5011R-212

5

DN25 x DN20 x DN25

V5011R-126

10

DN40 x DN40 x DN50

V5011R-213

5

DN25 x DN25 x DN20

V5011R-131

100

DN50 x DN50 x DN20

V5011R-248

2

DN32 x DN25 x DN20

V5011R-157

5

DN50 x DN50 x DN25

V5011R-249

10

DN32 x DN25 x DN25

T-rör (forts.)

Reducerande T-rör (forts.)

V5011R-158

25

DN50 x DN50 x DN32

V5011R-250

2

DN32 x DN25 x DN32

V5011R-159

5

DN50 x DN50 x DN40

V5011R-251

2

DN32 x DN32 x DN20

V5011R-167

25

DN65 x DN65 x DN25

V5011R-289

1

DN32 x DN32 x DN25

V5011R-168

25

DN65 x DN65 x DN32

V5011R-290

1

DN32 x DN32 x DN40

V5011R-169

5

DN65 x DN65 x DN40

V5011R-291

1

DN40 x DN32 x DN20

V5011R-201

5

DN65 x DN65 x DN50

V5011R-292

1

DN40 x DN32 x DN25

V5011R-202

5

DN80 x DN80 x DN40

V5011R-337

1

DN40 x DN40 x DN20

V5011R-210

25

DN80 x DN80 x DN50

V5011R-338

1

DN40 x DN40 x DN25

V5011R-211

25

DN80 x DN80 x DN65

V5011R-339

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN15

V450-005

50

Se i tillverkarens datablad och installationsmanualer för tekniska uppgifter, godkännandeinformation och installationsanvisningar Juni 2010

www.vikinggroupinc.com


90°-böj

45°-böj

Kors-rör

Koppling

Reducerande koppling

Hylsa

Lock

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5007-007

250

DN25

V5007-010

100

DN32

V5007-012

25

DN80

V5007-030

1

DN40

V5007-015

25

DN25 x DN20

V5007R-131

100

DN50

V5007-020

10

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5006-007

250

DN25

V5006-010

100

DN50

V5006-020

2

DN32

V5006-012

5

DN65

V5006-025

1

DN40

V5006-015

5

DN80

V5006-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5035-007

10

DN25

V5035-010

100

DN32

V5035-012

90°-böj (forts.) V5007-025

DN65

1

45°-böj (forts.)

Kors-rör (forts.) 4

DN65

V5035-025

5

DN80

V5035-030

1

DN25 x DN25 x DN32 x DN32

V5035R-131

10

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN40

V5035-015

6

DN50

V5035-020

4

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5001-007

250

DN25

V5001-010

100

DN50

V5001-020

10

DN32

V5001-012

25

DN65

V5001-025

1

DN40

V5001-015

25

DN80

V5001-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN25 x DN20

V5001R-131

10

DN32 x DN25

V5001R-168

5

DN40 x DN32

V5001R-212

5

DN40 x DN20

V5001R-210

5

DN50 x DN25

V5001R-249

2

DN40 x DN25

V5001R-211

5

DN50 x DN40

V5001R-251

2

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN25 x DN20

V5018-131

100

DN32 x DN20

V5018-167

25

DN50 x DN32

DN32 x DN25

Koppling (forts.)

Reducerande koppling (forts.)

Hylsa (forts.) V5018-250

2

V5018-168

25

DN50 x DN40

V5018-251

2

DN40 x DN20

V5018-210

5

DN65 x DN32

V5018-290

1

DN40 x DN25

V5018-211

25

DN65 x DN40

V5018-291

1

DN40 x DN32

V5018-212

25

DN65 x DN50

V5018-292

1

DN50 x DN20

V5018-248

2

DN80 x DN50

V5018-338

1

DN50 x DN25

V5018-249

2

DN80 x DN65

V5018-339

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5017-007

250

DN25

V5017-010

100

DN50

V5017-020

2

DN32

V5017-012

5

DN65

V5017-025

1

DN40

V5017-015

5

DN80

V5017-030

1

Lock (forts.)

Se i tillverkarens datablad och installationsmanualer för tekniska uppgifter, godkännandeinformation och installationsanvisningar www.vikinggroupinc.com

Juni 2010


CPVC anpassningsdelar för sprinklerhuvuden Invändigt gängad anpassningdel för sprinkler-huvud, med metallgängor

Invändigt gängad anpassningsdel för sprinkler-huvud, med krage och med metallgängor

90°-böj sprinkler-huvud med metallgängor

T-rör för sprinkler-huvud, med metallgängor

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 x DN15

V5003SBI-101

100

DN25 x DN15

V5003SBI-130

50

DN25 x DN20

V5003SBI-131

10

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 x DN15

V50032SBI-101

100

DN25 x DN15

V50032SBI-130

50

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 x DN15

V50073SBI-101

100

DN25 x DN15

V50073SBI-130

50

DN25 x DN20

V50073SBI-131

10

DN32 x DN15

V50073SBI-166

5

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN25 x DN25 x DN25

V5012SBI-010

50

DN20 x DN20 x DN15

V5012SBI-101

10

DN25 x DN20 x DN15

V5012RSBI-124

10

DN25 x DN25 x DN15

V5012SBI-130

50

DN32 x DN25 x DN15

V5012RSBI-156

5

DN32 x DN32 x DN15

V5012SBI-166

5

DN40 x DN32 x DN15

V5012RSBI-199

5

DN40 x DN40 x DN15

V5012SBI-209

5

DN50 x DN40 x DN15

V5012RSBI-237

2

DN50 x DN50 x DN15

V5012SBI-247

2

DN25 x DN15 x DN25*

V5014RSBI-122*

10

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

T-rör för sprinkler, m metallgängor (forts.)

*Socket x FNPT x Socket Kors-rör för motstående sprinkler huvuden, med metallgängor

T-rör för motstående sprinkler-huvuden, med metallgängor

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN25 x DN25 x DN15 x DN15 1-1/8”

V50283SBIS-130

1

DN25 x DN25 x DN15 x DN15 1-15/16”

V50283SBIL-130

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN15 x DN15 x DN25 1-1/8”

V501133SBIS-075

48

DN15 x DN15 x DN25 1-15/16” V501133SBIL-075

48

CPVC övergångskopplingar Invändig adapter, med metallgängor

Invändig adapter, med krage och med metallgängor

Dimension

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5003BI-007

10

DN25

V5003BI-010

50

DN40

V5003B1-015

5

DN32

V5003BI-012

5

DN50

V5003B1-020

2

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V50032BI-007

10

DN25

V50032BI-010

10

Female Adapter w/Metal Thread Inserts (continued)

Se i tillverkarens datablad och installationsmanualer för tekniska uppgifter, godkännandeinformation och installationsanvisningar Juni 2010

www.vikinggroupinc.com


Utvändig adapter, med metallgängor

Adapter för rillad koppling

Standardunions-koppling

Övergångsunions-koppling med metallgängor

Fläns-helgjuten

Blindfläns-helgjuten

Fläns - öppen modell, med hållare

Fläns - öppen modell, med krage

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5004BI-007

10

DN25

V5004BI-010

10

DN40

V5004BI-015

5

DN32

V5004BI-012

5

DN50

V5004BI-020

2

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN32

V5001G-012

30

DN40

V5001G-015

25

DN65 / 76mm

V5001G-065

10

DN50

V5001G-020

15

DN80

V5001G-030

8

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5033E-007

1

DN25

V5033E-010

1

DN50

V5033E-020

1

DN32

V5033E-012

1

DN65

V5033E-025

1

DN40

V5033E-015

1

DN80

V5033E-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5033E3-007

1

DN25

V5033E3-010

1

DN50

V5033E3-020

1

DN32

V5033E3-012

1

DN80

V5033E3-030

1

DN40

V5033E3-015

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5051H-007

1

DN25

V5051H-010

1

DN50

V5051H-020

1

DN32

V5051H-012

1

DN65

V5051H-025

1

DN40

V5051H-015

1

DN80

V5051H-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20

V5019H-007

1

DN25

V5019H-010

1

DN50

V5019H-020

1

DN32

V5019H-012

1

DN65

V5019H-025

1

DN40

V5019H-015

1

DN80

V5019H-030

1

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN80

V5051A-030

1

Dimension

Art. nummer

Box Qty.

DN80

V50512A-030

1

Utvändig adapter, m metallgängor (forts.)

Adapter för rillad koppling (forts.)

Standardunionskoppling (forts.)

Övergångsunionskoppling m metallgängor (forts.)

Fläns- helgjuten (forts.)

Blinfläns - helgjuten (forts.)

Se i tillverkarens datablad och installationsmanualer för tekniska uppgifter, godkännandeinformation och installationsanvisningar www.vikinggroupinc.com

Juni 2010


Flödesvakter för CPVC-rör Standard limmad - VSR-SFG Dimension

Art. nummer

DN25 / 1” DN32 / 1¼” DN40 / 1½” DN50 / 1”

VSR-SFG

Dimension

Art. nummer

DN25 / 1” DN32 / 1¼” DN40 / 1½” DN50 / 1”

VSR-SFT

Dimension

Art. nummer

DN50 / 2”

VSRF0200

Standard gängad - VSR-SFT

Spänd - VSR

DN65 / 2½”

VSRF0250

DN80 / 3”

VSRF0300

Verktyg för CPVC-rör Verktyg för CPVC-rör

Includes one spare wheel in knob Minsta rördimension

Största rördimension

Art. nummer

10 mm

63 mm

31647

25 mm

75 mm

36592

50 mm

110 mm

31657

Minsta rördimension

Största rördimension

Art. nummer

32 mm

100 mm

04430

40 mm

76 mm

64962

100 mm

100 mm

64967

Minsta rördimension

Största rördimension

Art. nummer

6 mm

36 mm

29993

12 mm

54 mm

20101

Minsta rördimension

Största rördimension

Art. nummer

DN20 / ¾”

DN80 / 3”

02247

Minsta rördimension

Största rördimension

Art. nummer

DN20 / ¾”

DN100 / 4”

04452

Gradningsverktyg

Rörfräsar

Spännband

Kedjerörskruvstycke

Juni 2010

www.vikinggroupinc.com


Upphängningar och rörklamrar för CPVC-rör Upphängning/hållare ”Stand-off”

Upphängning/hållare 109

Upphängning/hållare 108

Upphängning/hållare 107

Päronsvep Model FCN112

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 / ¾”

597811

100

DN25 / 1”

597812

100

DN32 / 1¼”

597813

100

DN40 / 1½”

597814

100

DN50 / 2”

597815

100

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 / ¾”

597827

100

DN25 / 1”

597828

100

DN32 / 1¼”

597829

100

DN40 / 1½”

597831

100

DN50 / 2”

597832

100

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 / ¾”

597822

100

DN25 / 1”

597823

100

DN32 / 1¼”

597824

100

DN40 / 1½”

597825

100

DN50 / 2”

597826

100

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 / ¾”

597816

100

DN25 / 1”

597817

100

DN32 / 1¼”

597818

100

DN40 / 1½”

597819

100

DN50 / 2”

597821

100

Dimension

Tråd

Art. nummer

Antal per låda

Dimension

Tråd

Art. nummer

Antal per låda

DN15 / ½”

M10

297860

100

DN65 / 2½”

M10

297920*

100

DN20 / ¾”

M10

297870

100

DN80 / 3”

M10

297930

50

DN25 / 1”

M10

297880

100

DN100 / 4”

M10

297940

50

DN32 / 1¼”

M10

297890

100

DN125 / 5”

M12

297950

25

DN40 / 1½”

M10

297900

100

DN150 / 6”

M12

297960**

20

DN50 / 2”

M10

297910

100

DN200 / 8”

M12

297970

15

FCN 112 har en unik konstruktion som medger att upphängningen användes med både CPVC och stålrör * Lämplig för 73,0 mm och 76,1 mm ** Lämplig för 165 mm och 168 mm Rörklämma med Isolering 240 Enkel enhandsinstallation

www.vikinggroupinc.com

Dimension

Art. nummer

Antal per låda

DN20 / ¾”

400081

100

DN25 / 1”

400082

75

DN32 / 1¼”

400083

50

DN40 / 1½”

400085

50

DN50 / 2”

400086

50

Juni 2010


Tillbehör för CPVC-rör FP-1000 Enkomponentslim Mängd

Art. nummer

473 ml / 1 US Pint

V5097P

946 ml / 1 US Quart

V5097Q

25mm lock m borste Storlek

Art. nummer

25 mm / 1”

V5096

Storlek

Art. nummer

20 mm / ¾”

V5093-S

20 mm Dauber (limpåförare)

37 mm lock m Dauber (limpåförare) Storlek

Art. nummer

37 mm / 1½”

V-5093-L

Storlek

Art. nummer

75 mm / 3”

V5097

Mängd

Art. nummer

300 ml tub

P35860-323

75 mm Roller

”Caulk&Walk” brandtätning Tätning för CPVC-rör

Juni 2010

www.vikinggroupinc.com


SupplyNet

Viking Nordic AB Generatorgatan 12 S-195 60 Arlandastad Sweden Tel.: +46 8 59441590 Fax: +46 8 59128018 E-mail: vikingsweden@vikingcorp.com Web: www.vikinggroupinc.com

Residential CPVC Catalogue June 2010_SW  

SupplyNet Juni 2010 ® Rumsstorlek m Nedåtriktade och infällda sprinkler K-faktor 71 VK468, art.nr. 13637 Datablad sprinkler 149m K-faktor 62...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you