Rondom 1 - 2020

Page 26

Simon maakt een wandeling door de tuin. De plantenbak staat een meter van de schutting af waardoor de katten er een rondje omheen kunnen lopen. Zo kunnen ze elkaar ontlopen als ze daar behoefte aan hebben. Foto: Carla Nienhuis

D E K AT V E I L I G N A A R B U I T E N L AT E N

Het afzetten en inrichten van een katvriendelijke tuin TEKST: CARLA NIENHUIS

Veruit de veiligste optie om de kat naar buiten te laten gaan is door het ‘cat proof’ afzetten van de tuin. Op deze wijze kan de kat naar buiten zonder de gevaren van het verkeer, ruzie met andere katten of gemopper van de buren. Wanneer de kat een kattenluikje heeft, kan hij zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van de afgezette tuin. Er zijn verschillende manieren om een tuin zo af te zetten dat de kat er niet uit kan en buurkatten niet naar binnen, met elk hun eigen voor- en nadelen. Kleinere tuinen kunnen bijvoorbeeld volledig overspannen worden met een net. Grotere tuinen door beugels aan de schutting te bevestigen met daartussen gespannen gaas of net. 26 RONDOM

Kan de tuin niet afgezet worden, dan is het plaatsen van een ren een goed alternatief. Een ren is wel vaak kleiner en heeft als nadeel dat buurkatten nog steeds in de tuin kunnen komen. Inrichting van de afgezette tuin Is de tuin afgezet, dan heeft de kat er een fijn en veilig stukje leefomgeving bij om lekker te kunnen rennen en een frisse neus te halen, maar in een kale tuin met alleen een stuk gras of tegels kan de kat nog steeds een deel van zijn natuurlijke gedrag niet vertonen. Een kale tuin nodigt niet uit om op onderzoek uit te gaan, prooidiertjes te besluipen, te klimmen en te klauteren. Naast het afzetten van de tuin is de inrichting ervan daarom minstens zo belangrijk.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.