Page 1

[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T |U|V|W |X|Y|Z]

doktorat (noun) 1 stopień naukowy Doktorgrad m, Doktorat n: uzyskać doktorat den Doktorgrad erlangen doktoryzować się promovieren; 2 praca doktorska Doktorarbeit ż, Disseratation ż: pisać

pracę doktorską die Doktorarbeit schreiben humor (noun) 1 usposobienie Humor m: Mieć poczucie humoru Sinn für Humor haben; 2 nastrój Laune ż: Być w dobrym humorze bei gute Laune sein Zepsuć komuś humor jmdm die Laune verderben; 3 komizm Komik ż: komizm sytuacyjny Situationskomik ż impuls (noun) 1 bodziec, zachęta Impuls m, Anstoß m: pod wpływem impulsu aus einem Impuls

heraus ulec impulsowi einem Impuls nachgeben dac komuś impuls do czegoś jmdm einen impuls zu etw + D geben ; 2 Med. Impuls: impuls nerwowy nervöser Impuls jadłospis (noun) 1 spis potraw Speisekarte ż, Menü n; 2 dieta Speiseplan m kozak (noun) 1 but Stiefel m: Kupiłam sobie kozaki zimowe Ich habe mir die Winterstiefel gekauft; 2 taniec Kosakentanz m: On jest mistrzem w tańczeniu kozaka Er ist Kosakentanzmeister; 3 rodzaj grzyba Birkenpilz m; 4 pot. chojrak Draufgänger opieka (noun) 1 dbanie Pflege ż Fürsorge ż; 2 nad dziećmi, chorymi Betreung ż: opieka medyczna ärztliche Betreung; 3 nadzór Aufsicht ż: Nie wolno zostawiać małych dzieci bez opieki kleine Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden; 4 Prawo Vormundschaft ż: opieka prawna

nad niepełnoletnimi rechtliche Vormundschaft über einen Minderjährigen problem (noun) 1 kłopot Problem n: mieć problem z czymś mit etw Problem haben; 2 zagadnienie Frage ż; 3 trudność Schwierigkeit ż: sprawiać trudności (zadanie, praca) Schwierigkeiten bereiten rozbrajać (verb) 1 odebrać broń entwaffnen; 2 zabezpieczyć (bombę, minę) entschärfen; 3 oczarować entwaffnen skarb (noun) 1 zbiór kosztowności Schatz m: szukać skarbu nach einem Schatz suchen Za żadne skarby świata! nicht für alle Schätze dieser Welt!; 2 zabytek Schatz m: skarby sztuki Kunstschätze lm; 3 ceniona osoba lub rzecz Glück n: Jej talent to prawdziwy skarb! ihre Begabung ist ein wahrer Schatz; 4 pot. pieszczotliwie ukochana osoba Schatz m: Mój skarb! Mein Schatz! zaangażowanie (noun) 1 udział Engagement n, Teilnahme ż: zaangażowanie w pracę nad projektem Engagement für die Arbeit am Projekt; 2 oddanie Hingabe ż: pracować z pełnym

oddaniem mit voller Hingabe arbeiten

słownik pol-niem  
słownik pol-niem  

Słownik utworzony za pomocą programu Tlex

Advertisement