Page 1

Abgeordnetenmandat (noun) (Politik) mandat: Ausweis (noun) Personalausweis dowód: den Ausweis, bitte! Poproszę dowód!; Mitgliedsauweis legitymacja członkowska; Studentenausweis legitymacja studencka; fin, wirtsch. wykaz, potwierdzenie: kostenmäßiger

Ausweis wykaz kosztów bedeuten (verb transitive) ausdrücken, meinen, versinnbildlichen znaczyć, oznaczać, symbolizować: was bedeutet dieses Wort? co oznacza to słowo?; ankündigen zwiastować, wróżyć: das bedeutet nichts Gutes to nie wróży nic dobrego; gelten mieć wartość, znaczenie: Geld bedeutet mir viel pieniądze są dla mnie ważne ; zu verstehen geben dać do zrozumienia: sie bedeutete ihr zu gehen dała jej do zrozumienia, by sobie poszła Beweis (noun) Jur Nachweis, Beweisstück dowód: den Beweis antreten/erheben/erbringen

przedłożyć/wnieść/dostarczyć dowód etw unter Beweis stellen udowodnić coś etw als Beweis zulassen dopuścić coś jako dowód; Zeichen dowód, znak: ein Beweis seines Könnens dowód swojej wiedzy CD, Compactdisc (noun) Schallplatte płyta: Langspielplatte płyta długogrająca durchschnittlich (adjective) dem Durchschnitt entsprechend szary, przeciętny, zwykły, średni: durchschnittlich (Einkommen, Arbeitsleistung, Bürger) średni, przeciętny (zarobek, wydajność pracy, obywatel) ; mittelmäßig średni, przeciętny, mierny: durchschnittlich (Begabung) przeciętny, mierny eintönig (adjective) öde, monoton szary, zwykły, jednostajny, monotonny: eintöniges Leben/ eintönige Stimme/ Arbeit/ Landschaft jednostajne życie /głos/ praca/ krajobraz Unabhängigkeit (noun) einer Kontrollinstanz niezawisłość, niezależność; eines Staates niepodległość: einen Staat in die Unabhängigkeit entlassen przyznać jakiemuś państwu niepodległość Verantwortung (noun) odpowiedzialność: die Verantwortung für jdn/etw tragen [oder haben] ponosić odpowiedzialność za kogoś/coś die Verantwortung für etw übernehmen przejąć odpowiedzialność za coś sich aus der Verantwortung stehlen uchylać się [oder uciekać] od odpowiedzialności jdn [für etw] zur Verantwortung ziehen pociągnąć kogoś do odpowiedzialności [za coś] Verschluss (noun) Gegenstand zum Verschließen zamknięcie; einer Dose pokrywka; eines Glases zakrętka; einer Flasche korek; Verwahrung: etw unter Verschluss halten trzymać coś pod kluczem etw unter Verschluss nehmen zamknąć coś; (Schließe sprzączka, klamerka; Schloss zamek; foto migawka; med, verstopfte Stelle: des Darms niedrożność

Słownik polsko niemiecki mlingua joanna oslak deutsch  
Słownik polsko niemiecki mlingua joanna oslak deutsch  
Advertisement