403 AsianNL

Page 3

EDITIE 403

2016年9月22日 新 天地 華僑

B19

EDITIE新 225 天 地 2006年04月06日 華僑

J U R I D I S C H

Regels en Wetten

door

George Qiao

Ingangsdatum GVVA vergunning Een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (gvva) kan op basis van het Convenant Aziatische Horeca bij AK Voorportaal ingediend worden. Het AK Voorportaal is opgericht met als doel de aanvragen voor de gvva’s efficiënter te laten verlopen. Het AK Voorportaal controleert de gvva-aanvraag, voordat de aanvraag door wordt gestuurd naar de IND en UWV. In de zaak die hieronder besproken wordt staat de vraag centraal welke moment leidend is voor de ingangsdatum van de verblijfvergunning: Het moment waarop de gvva-aanvraag ingediend wordt bij AK Voorportaal of het moment dat de IND en UWV de aanvraag ontvangt van AK Voorportaal?

De feiten

Op 19 november 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de aanvraag van de eiser voor de verlening van een gvva goedgekeurd. De gvva zou ingaan op 24 november 2014. De eiser was het niet eens met deze beslissing van de staatssecretaris en vond dat de ingangsdatum van de gvva op 25 oktober 2014 gesteld moest worden. Dit was namelijk het moment dat de aanvraag ingediend was bij AK Voorportaal. Voor de eiser was het belangrijk dat de ingangsdatum op 25 oktober 2014 werd gesteld, omdat anders een verblijfsgat zou ontstaan tussen de oude en de nieuwe gvva. Eiser heeft daarom beroep tegen de beslissing ingesteld bij de rechtbank.

De uitspraak

Op 23 december 2015 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in deze zaak. In de uitspraak heeft de rechtbank bekeken welk moment

bepalend is voor de ingang van de gvva. Uit de wet blijkt dat het moment waarop de vreemdeling heeft aangetoond te voldoen aan alle vereisten voor de vergunningverlenging, beslissend is voor de ingangsdatum van de verblijfsvergunning. Om te bepalen wanneer dat moment is, heeft de rechtbank rekening gehouden met de volgende drie punten: •

Voor de eiser was het niet mogelijk om de gvva-aanvraag rechtsstreeks bij IND en UWV in te dienen. De eiser kon dus niet anders dan zijn aanvraag in te dienen bij AK Voorportaal Voor de eiser was het niet bekend hoe lang de aanvraag bij AK Voorportaal in behandeling zou blijven en wanneer de aanvraag doorgestuurd zou worden naar de IND en UWV. Hierdoor was het voor de eiser niet te voorzien welk moment bepalend was voor de indiening van zijn gvva-aanvraag, wat in

strijd is met het rechtszekerheidbeginsel. De rechtbank besluit daarom, met het oog op de rechtszekerheid, de indiening bij AK Voorportaal als tijdige indiening aangemerkt moet worden.

Samenvattend

In deze zaak stond de vraag centraal welk moment bepalend is voor de aanvraag van een gvva. Dit moment kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om een verblijfsgat te voorkomen. Het moment van indiening bij AK Voorportaal blijkt leidend te zijn. Hebt u nog meer vragen? U kunt nog steeds de redactie van Asian News e-mailen via redactie@asiannews.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mynta Law op telefoonnummer 070 205 11 62

George Qiao is jurist bij Mynta Law B.V. in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en migratierecht. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde zijn Master of Laws (LL.M.) in de richting van Rechtsgeleerdheid. George deed onderzoek naar arbeidsverhoudingen bij complexe “pre-pack” faillissementen. Hij is werkzaam geweest bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Amsterdam. George is mede-auteur van de uitgave Tekst en toelichting modern migratiebeleid.

Chinezen over de vloer: Nederland door Chinese ogen Op China2025.nl schrijf ik samen met een aantal andere bloggers regelmatig over de cultuurverschillen waar we in China mee te maken krijgen. Maar minstens zo interessant is de vraag hoe Chinezen Nederland ervaren als ze hier komen. Afgelopen zomer bezochten mijn schoonouders ons voor het eerst in Nederland. We waren al meerdere keren bij hen in Datong in de provincie Shanxi geweest, maar dit was de eerste keer dat zij ons hier bezochten. Het was zelfs de eerste keer dat ze buiten China kwamen. Mijn schoonouders zijn eenvoudige mensen. Ze behoren niet tot de uitschieters in de Chinese maatschappij. Geboren in de jaren ‘50 maken ze onderdeel uit van de generatie die als kind onder Mao de Grote Hongersnood, de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie heeft meegemaakt. Onder Deng Xiaoping hebben ze China zien transformeren naar wat het nu is. Toen mijn vrouw naar de lagere school ging verhuisden ze naar de stad maar het zijn zeker geen middenklassers, laat staan dat ze behoren tot de eerste generatie rijken. Natuurlijk waren we ook erg benieuwd naar hoe mijn schoonouders Nederland ervaren hadden en ik vroeg ze regelmatig naar dingen die hen opvielen.

Buienradar

Ondanks dat ze uit een stad in het noorden van China komen waar het kwik in de winter ver onder min 10 daalt leek vooral schoonmoeder zeer gevoelig voor kou. Na een lekkerbekje in de haven van West-Terschelling even lekker uitwaaien was duidelijk een inschattingsfout: snel naar de vertrekhal van de veerboot om op te warmen. Op het dek van een rondvaartboot in de haven van Rotterdam tijdens een tochtje bij zonson-

dergang trok ze de touwtjes van haar capuchon zo strak aan dat ik even dacht dat er een Chinese Teletubbie aan boord was gekomen. Zodra ik bij een temperatuur van boven de 20 graden lekker een korte broek aantrok greep m’n schoonvader me bij m’n kuiten en vroeg me bezorgd of ik het niet koud had. Toen het kwik in de zomer naar 35 graden steeg, ons hoekhuis binnen niet meer koel te krijgen was en ik daarom besloot een nachtje door te brengen in een tentje in de tuin konden ze niet geloven wat die rare Hollander nu weer aan het doen was. Het viel mijn schoonouders al snel op hoe veranderlijk het weer in Nederland kon zijn. In de maand dat ze in Nederland verbleven hebben ze dagtemperaturen meegemaakt die variëerden van 15 tot 35 graden, iets wat ondenkbaar is in hun woonplaats. Toen ik hen het eerste weekend liet zien hoe we apps als Buienradar en Buienalarm gebruiken om onze activiteiten wekelijks en dagelijks te plannen was er nog wat scepsis. Maar toen ze na een korte wandeling naar de dichtstbijzijnde supermarkt onderweg overvallen werden door een regenbui waren ze om. De eerstvolgende keer dat ze weer een wandeling wilden maken kwam mijn schoonmoeder me vragen even voor haar op die handige app te kijken.

Hartelijkheid

Chinezen_Nederl;and_2Een van de zaken die mijn schoonouders in Nederland opviel is dat onbekenden elkaar groeten op straat en dat mensen die elkaar niet kennen veel hartelijker lijken te zijn dan in China. Ik denk dat dit misschien meer over China zegt dan over Nederland. Er wordt vaak gezegd dat Chinezen hele hartelijke, gastvrije mensen zijn.

Dat zal kloppen ten aanzien van toeristen die China bezoeken en voor mensen in het eigen netwerk van de Chinees. Zelf ben ik echter altijd erg verbaasd geweest over de apathie, het onderlinge wantrouwen en de vijandigheid tussen Chinezen die elkaar niet kennen. Ook de vraag die ons gesteld werd op weg naar huis vanaf Schiphol zei veel over hoe Chinezen hun eigen land ervaren: de twee keken hun ogen uit naar de koeien in de weilanden langs de A2 en vroegen ons verbaasd; ‘Ze lopen zomaar los rond! Worden ze niet gestolen dan?’. Ook het feit dat we in de supermarkt zelf onze boodschappen kunnen scannen en dat de aankopen niet allemaal gecontroleerd werden bij de kassa zorgde voor ongeloof. Dat het systeem van steekproeven de mensen ervan weerhoudt om zich te laten verleiden tot winkeldiefstal was geen reden tot geruststelling; in China zouden deze winkels binnen de kortste keren failliet zijn.

Zandbak

Wat hen ook opviel was dat de lucht blauwer was en lekker fris rook, dat de omgeving groener was, maar ook dat Nederlanders veel meer in balans leven met de natuur. Dat dieren met meer respect behandeld worden. Ze hadden het kunnen zien in een kinderboerderij, een natuurmuseum maar ook overal in het dagelijks leven om hen heen. Ze waren gefascineerd door het feit dat kinderen hier gewoon nog kind konden zijn. Toen mijn vrouw vertelde dat haar leerlingen tijdens de zomervakantie hun boeken in moesten leveren waren haar ouders zeer verbaasd. Hoe konden ze dan tijdens de vakantie nog studeren? Ook het feit dat kinderen op jonge leeftijd al leerden fietsen en met hun ouders over straat zoefden

Biografie

Ed Sander deed als marketing consultant twee jaar (2011-2013) vrijwilligerswerk voor goede doelen in Xi’an, China. Ook gaf hij trainingen online marketing aan leden van het Xi’an International Business Forum en Chinese NGOs en gastcolleges aan de Shaanxi Normal University. Naast zijn reguliere werk als Database Marketing/CRM Specialist geeft Ed lezingen, colleges en workshops voor Chinatalk en schrijft artikelen over o.a. social media, e-commerce, consumentengedrag en innovatie in China. tussen al het andere verkeer verbaasde hen. En ook dat er nergens agenten het verkeer stonden te regelen op kruispunten. Ze keken ook op toen ze op een dag geschminkte schoolkinderen zagen. Dat je zelf kunt beslissen wat voor bijzonders je die dag wilt zijn en niet in een vast stramien hoeft te passen is voor China een bijna ongekend fenomeen. Ja, je kon hier veel meer doen wat je wilde zonder dat iemand je in de gaten hield of daar een mening over had. De angst van de Culturele Revolutie dat je beter maar niet met je kop boven het maaiveld uit kon komen zit er nog steeds in bij deze generatie. Het was aandoenlijk om te zien hoe vooral mijn schoonvader daar na enkele weken mee omging en zich steeds losser begon te gedragen. Na een bezoekje aan een tentoonstelling met zandsculpturen troffen we hem zelfs aan bij de zandbak waar hij met vormpjes een leeuw op een rots aan het maken was. Het kind in mijn schoonvader was weer boven gekomen.