Page 1

FAKTURA VAT NR 22345/2013

Data: wykonania usługi: 20.10.2013

Sprzedawca:

Nabywca:

Joanna Górska Ul. Nowa 25/34 85-049 Bydgoszcz, NIP: 994-65-45-678

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

70989,82

23%

16327,66

87317,48

24,53

18103,14

23%

4163,72

22266,86

24,53

19059,81

23%

4383,76

23443,57

RAZEM

108152,77

24875,14

133027,91

Ilość

Jm

1

Tłumaczenie Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania w Unii Europejskiej.pol.txt

2894

1800 znaków

24,53

2

Tłumaczenie OBWE.pol.ppt

738

1800 znaków

3

Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania w Unii Europejskiej.pol.pdf

777

1800 znaków

Razem do zapłaty: 133027,91 EUR

PKWiU

ORGINAŁ

Bydgoszcz, dnia 22.10.2013

Zapłacono: 133027,91 EUR

Cena netto

Wartość netto

Pozostało do zapłaty: 0 EUR

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Faktura vat  

moja pierwsza faktura vat :)

Faktura vat  

moja pierwsza faktura vat :)

Advertisement