Page 1

Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah

Penyelidik UKM menjumpai barangan tinggalan purba di Tapak Arkeologi Lembah Bujang, Kedah - Berita Harian

1. Apakah kepentingan penemuan barangan purba di atas kepada kajian sejarah tempatan? A B C D

Dapat mengetahui cara pentadbiran sesebuah negara Dapat gambaran tentang peradaban sesebuah masyarakat Dapat mengetahui kekuatan sesebuah kerajaan Dapat menilai kekayaan hasil bumi sesebuah negara

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah Ucapan Kaedah mendapat maklumat sejarah

Temu bual Cerita dalam cerita

2. Apakah kelemahan kaedah di atas ?

A B C D

I Mudah dipercayai II Terdapat kebenaran III Mudah ditokok tambah IV Mempunyai unsur mitos I dan II II dan III III dan IV I dan IV

3. Ahli sejarah akan membuat tafsiran, pertimbangan, dan pemilihan terhadap sampel sejarah yang diperolehnya sebelum ia menjadi fakta sejarah? Apakah tujuan UTAMA ahli sejarah berbuat demikian ? A B C D

Untuk membuktikan kebenaran fakta sejarah Bagi memudahkan penulisan sejarah Dapat mengkelaskan peristiwa-peristiwa sejarah Dapat merakamkan peristiwa-peristiwa sejarah

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 1


Soalan 4 berdasarkan petikan di bawah ..........Maka setelah bertemulah segala rakyat antara dua pihak itu, lalu berperanglah terlalu ramai seperti yang dalam Hikayat Iskandar itu. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu 4 Pada pandangan anda, mengapakah sumber di atas tidak boleh dianggap sebagai fakta sejarah ? A B C D

Disampaikan melalui kaedah lisan Diperoleh melalui kaedah bertulis Diperoleh secara kronologi Mengandungi mitos dan lagenda

Soalan 5 berdasarkan peristiwa di bawah Lawatan Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein, Perdana Menteri Malaysia Kedua ke Negara China pada tahun 1974 dianggap sebagai sejarah kerana mempunyai nilai sejarahnya sendiri

5. Peristiwa di atas dianggap bermakna kerana A B C D

melibatkan peristiwa bersifat antarabangsa disimpan sebagai rekod untuk rujukan ahli-ahli sejarah membawa erti yang paling penting kepada individu, masyarakat, dan negara mewujudkan hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua-dua negara

Soalan 6 berdasarkan situasi di bawah Kota A Famosa dibina oleh orang Portugis di bandar raya bersejarah Melaka.Kota ini membuktikan bahawa orang Portugis pernah datang dan menjajah Melaka

6. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang dikatakan sebagai ciri sejarah ? A B C D

Fakta sejarah mestilah tepat dan dibuktikan melalui sumber Sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah ada sebab dan akibatnya Sejarah mesti berdasarkan peristiwa masa lalu Sejarah mesti mempunyai tarikh dan tafsiran

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 2


7. Zuraidah ditugaskan untuk menghasilkan Kajian Sejarah Tempatan mengenai sumbangan seorang tokoh di kawasannya.Sumber pertama yang boleh digunakan oleh Zuraidah untuk menghasilkan kajian tersebut ialah

A B C D

I minit-minit mesyuarat II surat persendirian III buku harian IV kajian tentang dirinya yang telah diterbitkan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

8. Penempatan awal manusia bermula di gua di kawasan persisiran pantai dan pedalaman. Kegiatan UTAMA penduduk di kawasan persisiran pantai ialah A B C D

berinteraksi dengan masyarakat luar menangkap ikan dan memungut hasil hutan bercucuk tanam dan mencipta peralatan yang lebih baik mengutip siput geweng dan batu kawi

Soalan 9 berdasarkan pernyataan di bawah ini

o Gua Cha o Gua Madai 9. Tinggalan sejarah di dalam gua-gua di atas memperlihatkan ciri-ciri Zaman Paleolitik. Apakah ciri-ciri tersebut ? I Lukisan purba II Peralatan tembikar III Peralatan batu IV Kubur lama A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah Zaman Paleolitik Q

Zaman Mesolitik R

10. Kedua-dua Q dan R dalam rajah di atas mempunyai perbezaan.

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 3


Apakah perbezaan di antara Q dan R ? A Manusia zaman Q tidak lagi tinggal di gua batu B Manusia zaman R tidak lagi memburu binatang C Manusia zaman R mula menggunakan api untuk memasak D Manusia zaman R mula membuat tembikar daripada tanah liat 11. Apabila manusia mula mengenali logam, pelbagai peralatan telah dicipta. Kegiatan UTAMA manusia zaman ini ialah A B C D

mula menternak dan bercucuk tanam mula mengeluarkan mata wang daripada logam mula tinggal di tepi sungai dan mengutip hasil hutan mula menjalankan kegiatan perdagangan

Soalan 12 berdasarkan pernyataan di bawah Beberapa pelabuhan awal telah muncul di Semenanjung Tanah Melayu setelah adanya aktiviti sejak Zaman Neolitik 12. Pelabuhan-pelabuhan awal yang dimaksudkan itu ialah I Jenderam Hilir II Sungai emas III Kuala Selinsing IV Batu Buruk A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 13 berdasarkan senarai di bawah Barang- barang pertukaran o Kulit siput laut o Hasil-hasil hutan o Barang-barang tembikar 13. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti pertukaran barangan di atas ? A Orang Paleolitik dan orang Mesolitik B Orang Mesolitik dan orang Neolitik C Orang Mesolitik di pedalaman dengan orang Mesolitik yang tinggal berhampiran dengan laut

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 4


D

Orang Neolitik yang tinggal berhampiran laut dengan orang Mesolitik yang tinggal di pedalaman 14. Manusia pada Zaman Neolitik dipercayai merupakan golongan yang memulakan interaksi sesama sendiri. Faktor UTAMA yang menggalakkan mereka berinteraksi sesama sendiri ialah A B C D

perkembangan dalam pengangkutan taraf hidup yang semakin meningkat kemajuan dalam sistem tulisan keinginan untuk berhubung

15. Kehadiran pedagang-pedagang asing membawa kepada perdagangan bercorak antarabangsa seperti yang berlaku di Pelabuhan Merbok, Kuala Muda Kedah. Apakah bukti yang menunjukkan pelabuhan ini bercorak antarabangsa ? I II III IV

Pelabuhan ini menjadi kawasan perdagangan utama yang menghubungkan kawasan Timur dan Barat Di pelabuhan ini terdapat barang dari India, China, Arab, dan Parsi Kewujudan candi di Batu Pahat berhampiran Merbok Kuala Kedah Catatan Pelayaran Ibnu Batutta A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 16 berdasarkan senarai di bawah

o Srivijaya o Majapahit 16. Antara yang berikut, manakah ciri-ciri persamaan yang terdapat di antara kedua-dua kerajaan di atas ? A Dipengaruhi oleh agama yang sama B Sering berlakunya perang saudara C Memperoleh pendapatan daripada perdagangan D Mempunyai pertalian yang rapat

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah Kerajaan awal di Tanah Melayu

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 5


Kedah Tua

Majapahit

17. Apakah yang menyebabkan kedua-dua kerajaan awal di atas terkenal dengan kemajuannya ? A Kekuatan ketenteraannya B Terpengaruh dengan Hindu-Buddha C Keberkesanan sistem pentadbiran D Kesuburan tanahnya Soalan 18 berdasarkan senarai di bawah

o Kuala Selinsing – Perak o Santubong – Sarawak o Bukit Emas – Kedah 18. Antara yang berikut, manakah berkaitan dengan tempat-tempat di atas ? A B C D

Kawasan perlombongan emas Kawasan penanaman rempah Pusat penyebaran agama Hindu Pelabuhan perdagangan

19. Antara yang berikut, manakah faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan Kerajaan Srivijaya ? I Mengamalkan sistem pentadbiran berpusat II Keadaan tanah yang subur dengan iklim yang sesuai III Dasar perluasan kuasa melalui kekuatan tentera IV Menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan China A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah Kerajaan agraria

Kerajaan maritim

Saling bergantungan 20. Bagaimanakah kedua-dua kerajaan ini saling bergantungan ? A Kerajaan agraria menyediakan angkatan tentera untuk mempertahankan kerajaan maritim

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 6


B C D

Kerajaan maritim telah mendapatkan khidmat nasihat berkaitan pentadbiran daripada kerajaan agraria Kerajaan agraria membekalkan keperluan makanan dan hasil hutan kepada kerajaan maritim Kedua-dua kerajaan saling bekerjasama mempertahankan negara daripada ancaman musuh

21. Beberapa pelabuhan awal telah muncul di Asia Tenggara sejak Zaman Sebelum Masihi. Mengapakah berlaku sedemikian ? A B C D

Kemudahan yang disedakan Kedudukan di tengah-tengah jalan perdagangan Kegiatan perlanunan dapat dibendung Pelabuhannya dalam dan canggih

Soalan 22 berdasarkan pernyataan berikut: GELARAN Mulaqah Malakat

MAKSUD Pertemuan “X�

22. Nama Melaka berasal daripada perkataan Arab. Beberapa gelaran diberikan kepada Melaka. X ialah

A. A. B. C.

Perhimpunan segala dagang Pasar Besar Tempat berdagang Tempat berhimpun 23. Antara berikut, yang manakah BENAR tentang Orang Laut?

I. II. III. IV. A. B. C. B.

Petempatan terletak di Laut Sulawesi Menjaga keselamatan perairan Melaka Bersifat kepahlawanan Mahir selok-belok Selat Melaka I, II, III I, II, IV I,III, IV II,III,IV

24. Kejayaan Parameswara membangunkan Melaka banyak dibantu oleh rakyat Melaka. Siapakah rakyat Melaka?

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 7


I II

A. C. B. C.

Orang Darat Orang Laut I, III II, III III, IV I, IV

III Orang Melayu IV Orang Bugis

Soalan 25 berdasarkan kenyataan berikut:

• • •

Pokok pertama tumbuh di alam semesta Dikaitkan dengan kediaman Tuhan agama Hindhu Buahnya mempunyai kuasa ajaib

25. Parameswara memilih tempat untuk mendirikan kerajaan bersempena nama pokok. Kenyataan di atas berkaitan dengan nama pokok Melaka yang terdapat dalam Bahasa Sanskrit iaitu

D. A. B. C.

Amalaka Emalaka Samalakat Dimalaka

26. Sebagai pemimpin yang menitikberatkan keselamatan Melaka, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Mengapa?

I. II. III.

Parameswara

Untuk mengelakkan Melaka daripada diserang oleh kerajaan Siam Sebagai langkah supaya Siam mengiktiraf kedaulatan Melaka Siam menghantar surat rasmi kepada Parameswara untuk menjalin

hibungan diplomatik

IV. E. A. B. C.

Untuk mendapatkan bekalan beras. I, II II, III III,IV I, IV

27. Terdapat banyak pokok bakau dan api-api di Melaka. Apakah kelebihan pokok-pokok ini di Melaka ?

A. Memudahkan urusan perdagangan PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 8


B. Mencantikan pemandangan C. Mengawal lalu lintas D. Menjadi benteng pertahanan

Soalan 28 berdasarkan senarai di bawah

Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka

Lawatan Laksamana Cheng Ho ke Melaka

28. Mengapakah kedua-dua lawatan di atas penting bagi Melaka ? I II III IV

Perdagangan Melak semakin maju Melaka menjadi jajahan China Tentera China ditempatkan di Melaka Melaka selamat daripada ancaman Siam dan Majapahit

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV F. I dan IV Soalan 29 berdasarkan rajah yang berikut. Peranan X Menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang Menjadi hakim di pelabuhan Mengurus cukai 29. Rajah di atas menunjukkan bidang kuasa X dalam sistem pentadbiran Melaka. X ialah ………… A. Laksamana B. Bendahara C. Syahbandar D. Temenggung Soalan 30 berdasarkan maklumat berikut. Undang-undang laut Melaka mengandungi 24 fasal

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 9


30. Undang-undang tersebut digubal bagi memastikan aktiviti perdagangan kerajaan Melaka berjalan lancar. Apakah kandungan undang-undang ini ? I. Peraturan berniaga II. Tanggungjawab nakhoda, kiwi dan anak kapal III. Hukum-hukum jenayah IV. Cara perlantikan para pembesar A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Soalan 31 berdasarkan peikan berikut. “Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu.�

31. Kesimpulan yang dibuat daripada petikan di atas

A. B. C. D.

Melaka menjadi pusat tumpuan orang asing Melaka mempunyai pegawai-pegawai yang cekap dan berwibawa Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan Timur dan Barat Melaka sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang maju

32. Pada zaman pemerintahan Sultan Mansor Shah, kerajaan Melaka pernah menghantar surat kepada kerajaan Ryukyu. Mengapakah baginda berbuat demikian ? A.. Menjalin hubungan diplomatik B. Meminta bantuan ketenteraan C. Membuat hubungan perdagangan D. Memberitahu adanya saudagar Ryukyu yang melanggar undang-undang Melaka Soalan 33 berdasarkan maklumat di bawah. KERAJAAN P Q R

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

BARANG YANG DIBEKALKAN Lada hitam, emas, beras Beras, bahan makanan ,rempah Emas

M/S 10


33. Berdasarkan maklumat di atas kerajaan R ialah ………………… A. Pasai B. Siak C. Jambi D. Jawa

34. Pada kurun ke –15 , istana Melaka berpernan sebagai pusat kegiatan intelektual. Apakah kegiatan yang dijalankan di dalam bidang tersebut ?

I. Tempat menyadur kitab-kitab Islam

A. B. C. D.

II. Tempat menterjemah kitab-kitab Islam III. Tempat menyimpan bahan-bahan penulisan Islam IV. Tempat pengajaran Islam kepada rakyat jelata I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III, dan IV

Soalan 35 berdasarkan petikan yang berikut. “Adat hamba Melayu tidak pernah derhaka , tetapi akan kita bertuankan seorang ini janganlah,” kata Tun Perak 35. Kata-kata Tun Perak di atas dapat membuktikan bahawa ………… A. Beliau memilih sultan kesayangannya B. Beliau taat setia kepada Sultan Melaka C. Beliau seorang pembesar yang bijak D. Beliau tidak mahu menuntut bela 36. Nama asal Negeri Johor ialah A. Pasir Mas B .Ujong Tanah C. Pelangi D.Tanjung Mas Sultan X: Beta ingin menguasai semua jajahan takluk Melaka dan menjadikan jajahan takluk Johor. Pembesar: Ampun tuanku! Perintah tuanku

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 11


dijunjung. 37. Siapakah Sultan X? A. Sultan Mahmud Shah B. Sutan Alauddin Riayat Syah 11 C. Sultan Ali D. Sultan Mansur Syah Pusat pentadbiran Kerajaan Johor sentiasa berubah ubah disepanjang sungai Johor dan kepulauan Riau-Lingga.

38. Mengapakah selalunya terdapat perubahan dalam pusat pentadbiran Kerajaan Johor? A. Sebagai muslihat untuk mempertahankan diri B. Pusat pentadbiran Johor selalu diamcam oleh lanun C. Sebagai langkah untuk membangunkan Johor D. Mudah untuk Johor mentadbir wilayah wilayah lain.

Tun Sri Lanang Laksamana Tun Abd Jamil 39. Apakah persamaan antara tokoh- tokoh diatas? I. Menyusun sejarah melayu II. Memegang jawatan Bendahara Paduka Raja Johor III. Merupakan pembesar Kerajaan Johor IV. Terlibat dalam usaha menawan semula Melaka A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Tokoh X: Kerajaan kita berminat menguasai perdagangan dikepulauan Melayu. Tokoh Y: Bagi mencapai cita cita kita,lebih baik bergabung dengan Johor

40. Tokoh Y dan X adalah dari kuasa

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 12


A. Portugis B. Acheh

C. British D. Belanda

41. Siapakah pembesar Johor yang berjaya menyelamatkan Johor daripada terus merosot semasa perang Johor-Jambi? A. TunSri Lanang B. Raja Haji C. Bendahara Tun Habib Abd Majid D. Laksamana Tun Abd Jamil RAJA ATAU â—Š Lambang Kedaulatan 42 .

SULTAN

â—Š

Memiliki kesempurnaan, kebolehan dan keistimewaan

Berdasarkan rajah di atas, mengapakah seseorang raja atau sultan perlu memiliki ciri-ciri di atas? A. Mengelakkan rakyat daripada derhaka. B. Memudahkan baginda menakluk negari-negeri lain. C. Menjamin keamanan dan kemakmuran negeri yang diperintah. D. Memastikan pembesar dan rakyat telah melaksanakan tugas yang diamanahkan. 43. Antara berikut, yang manakah merupakan alat kebesaran diraja? l. Destar ll. Lembing lll. Tangguk lV. Payung merah A. l dan ll sahaja B. ll dan lll sahaja

C. lll dan lV sahaja D. l dan lV sahaja

44. Mengapakah perkahwinan sesama suku dalam Adat Perpatih tidak dibenarkan? A. Perkahwinan tidak dilakukan mengikut hokum syarak. B. Perkahwinan menyebabkan suku bepecah-belah. C. Suku yang sama dianggap saudara. D. Bimbang harta pusaka akan jatuh kepada suku yang lain. Undang-undang bertulis yang terawal telah digubal pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? 45. Undang-undang di atas ialah

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 13


A. B. C. D.

Undang-undang negeri Melaka. Hukum kanun Melaka. Undang-undang laut Melaka. Perlembagaan Kesultanan Melayu Melaka.

46. Antara berikut yang manakah BUKAN alat menangkap ikan?

A. Bubu B. Tenggala

C. Tanggul D. Serkap

47. Mata wang yang manakah digunakan di negeri Johor?

A. B. C. D. â—Š

Mas dan kupang. Kaleng dan pohon pitis. Jongkong tampang dan dinar. Tampang sebuaya dan kupang.

â—Š

LEBAI MALANG

â—Š

HIKAYAT MALIM DEMAN

48. Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh masyarakat Melayu tradisional melalui cerita di atas?

A. B. C. D.

Menyampaikan maklumat semasa. Memberi hiburan dan menyampaikan nasihat. Mempamerkan bakat bercerita yang ada pada penglipur lara. Mengisi masa lapang dan mengelakkan masyarakat daripada gejala sosial.

49. Apakah permainan yang dimainkan oleh golongan bangsawan dan rakyat untuk mengisi masa lapang? I II III IV

A. B. C. D.

Bersilat Beramain sepak raga Menunggang kuda Bermain basikal I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Pergi ke kebun memetik bunga,

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

Singgah sebentar membeli lada, Wakil dihantar pergi bertanya,

M/S 14


50. Pantun di atas merujuk kepada upacara

A. B. C. D.

merisik meminang bersanding bertunang

PUSAT TUISYEN SINARAN INTENSIF

M/S 15

Sejarah Tingkatan 1  

Kertas peperiksaan

Advertisement