Page 1

1


2


3


4


‫المقدمة‬ ‫اجتازت الوسوعة بباذا البءزء ب السبابع ب أشبواطها السببعة وعبت ةثلةثبة عشببر قرنا بعببد‬ ‫ما خبت هاذه القرون وسبهتا وسجلت بغيتها منهببا ‪ ،‬وكل شباردة وواردة عنهببا ‪ ،‬وكان ذلببك‬ ‫بعببد عنبباء مرير وصعوبات فب أةثنبباء السببي ‪ ،‬ولكنب مببا دمببت ل أطلببب ال وجه الب وخدمببة‬ ‫ال ق واعلء كلمته فكل ما عانيته فهو هيب ‪ ،‬وقد قيبل ‪ :‬ل يتعبب مبن يعمبل بقلبب راض ‪،‬‬ ‫وكان نصب عين قول القائل ‪:‬‬ ‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقيت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهل‬

‫ان ختب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بغفرانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يتضمن هاذا الءزء شعراء القسم الثان من القرن الثالث عشر الجري وسنلتقي بعون‬ ‫ال ب ف الءزء اليت ب مع شعراء القبرن البال وهو الرابببع عشبر وسيكون حبديثنا عنهبم أو عبن‬ ‫أكثرهم دراية ل رواية وسنصور انطباعاتنا عنهم ونسجل آراءنا فيهم وال من وراء القصد‪.‬‬

‫اللؤلف‬

‫‪5‬‬


6


‫قال رزق ال بن عبد الوهاب بن عبد العءزيءز النبلي ‪:‬‬ ‫اجتمعت بلحببدة العبرة ب يعنب أبببا العلء العببري ب فقبال لب ‪ :‬سبعت فب مراةثببي السبي‬ ‫ببن علبي رضي الب عنهمبا مرةثيبة تكتبب ‪ ،‬فقلبت ‪ :‬قبد قبال بعبض فلحبي بلدنبا أبياتبا تعجبءز‬ ‫عنها شيوخ تنوخ ‪ ،‬فقال ‪ :‬ما هي قلت قوله ‪:‬‬ ‫رأس ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ممب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ووص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫للمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمي عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى قن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة يرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمون بنظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر وبسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع‬

‫ل جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازع منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ول متفجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫أيقظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أجفان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وأنب ب ب ب ب ب ب ب ببت عين ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب تكب ب ب ب ب ب ب ب ببن بب ب ب ب ب ب ب ب ببك هتجب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫كحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعك العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون عماي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫وأص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أذن تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا روض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال تنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجع ول ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ك موض ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫فقال العري ‪ :‬ما سعت أرق من هاذه‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب تببام التببون فب شببرح رسالة ابببن زيدون ص ‪ 208‬ورواهببا ابببن الةثيب فب الكامببل وقد تقببدمت هبباذه البيببات فب‬ ‫الءزء الول ‪ 305 /‬وأنا من شعر دعبل الءزاعي كما رواها الموي ف معجم الدباء‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫أورد ابن عساكر ف تاريخ دمش ق )‪ (1‬لبعض الشعراء قوله ف السي ‪: 7‬‬ ‫لقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمي رزء آل ممب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرزاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب عظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫وأبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت جف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالفرات مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارع‬

‫لل الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى وعظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫عظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام بأكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات زكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن علين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة وذم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببية فاطميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب م مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عله حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫لل رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلت عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ملئكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وه ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام‬

‫أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان قتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ذوي العل‬

‫فش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادق لغلم‬

‫وأص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحت ل ألت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ طي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب معيش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام‬

‫يقول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جيل وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوة‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب الصب ب ب ب ب ب ب ب ببب الميب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب برام‬

‫فكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف اص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطباري بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد آل مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم لوع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقام‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ابن عساكر هو علي بن السن بن هبة ال الدمشقي الشافعي الدث البافظ الشبهور صباحب كتباب تاريخ‬ ‫دمش ق ‪ ،‬توف سنة ‪ 571‬هب بدمش ق وحضر جنازته باليببدان للصببلة عليببه اللببك الناصببر صببلح الببدين يوسف ابببن‬ ‫ايوب ودفن بقبة باب الصغي‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫عثمان الهيتي‬ ‫ترك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت اليءزران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وأك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره أن أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهدها أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي‬

‫أأح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزران‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ةثناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫من نظم عثمان اليت كاتب الوال ف بغداد داوود باشا ف حوال سنة ‪.1240‬‬ ‫جباء فب كتبباب ) شببعراء بغببداد وكتاببا فب أيببام وزارة داود باشبا والب بغبداد ( ذلببك فب‬ ‫حبدود سبنة ‪ 1200‬الب سبنة ‪ 1246‬للهجبرة ‪ ،‬والكتباب تبأليف عببدالقادر أفنبدي الطيبب‬ ‫الشبهرابان‪ .‬ان عثمبان بيبك كببان والبدا لبوال الوصل وهو ممبد أميب باشببا وان عثمببان بيببك‬ ‫كببان عمببره ثبباني عامببا‪ .‬وفب بعببض الكتببب ينسببب هبباذا الشببعر للشبباعر عمببر رمضببان وال ب‬ ‫أعلم‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫علي السيد سلمان‬ ‫كان حيا ‪1233‬‬ ‫أرى همب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مكنون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل يقلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فض ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب بباذه الول ب ب ب ب ب ب ب ب اتس ب ب ب ب ب ب ب بباعا ول الخب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫تقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع أمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان بملهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫اذا ذك ب ب ب ب ب ب ب رت عنب ب ب ب ب ب ب ببدي خطب ب ب ب ب ب ب ببوب بن ب ب ب ب ب ب ب ب الءزه ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا طالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ل أرى‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاء ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل أزي ب ب ب ب ب ب ب ب ل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهرا‬

‫أد ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫وأبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب لنب ب ب ب ب ب ب ب ببا فيهب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ببى زحب ب ب ب ب ب ب ب ل قص ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتدري الليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ولطال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهلن بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأنكرنن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لس ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ى أن قيص ب ب ب ب ب ب ب ب ببر خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببدي ول أرضب ب ب ب ب ب ب ب ى ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلك م ب ب ب ب ب ب ب ببن كس ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطوة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائه‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ذا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زاده ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحب موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيح وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وله‬

‫ملئك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الفل ك تنتظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء بطرفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ذعب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ببو شب ب ب ب ب ب ب ب بباء نسب ب ب ب ب ب ب ب ببفا للجبب ب ب ب ب ب ب ب ببال لصب ب ب ب ب ب ب ب بببحت‬

‫ول ش ب ب ب ب ب ب ب ببيء منه ب ب ب ب ب ب ب ببا حي ب ب ب ب ب ب ب ببث ش ب ب ب ب ب ب ب بباء ول ق ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫ام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل آي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة مرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب من ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فه ب ب ب ب ب ب ب ب ببو آيت ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الك ب ب ب ب ب ب ب ب بببى‬

‫امب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام يعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعة جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام دولتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه التب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج رص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫بض ب ب ب ب ب ب ب ب ببوء س ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الريب ب ب ب ب ب ب ب ب خ ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا وبالش ب ب ب ب ب ب ب ب ببعرى‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ببا رأى الرائ ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ببدي وال ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫رأى م ب ب ب ب ببن عظي ب ب ب ب ببم الم ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ببدهش الفكب ب ب ب ب برا‬

‫‪10‬‬


‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى واس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتنارة‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أهل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والرض مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحونة ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يط ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب الس ب ب ب ب ب ب ب ب بباع ص ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت بش ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمعي قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوله لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم البش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الراي ب ب ب ب ب ب ب ب ببات م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أرض مك ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامهم ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ييب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدجى فج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وأهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب معلنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤكم قتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤكم طل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدينكم‬

‫وفيئك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ونس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوتكم أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وآلكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد احب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوبم قرحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى وأعينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببى‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م تركون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مطعمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوفهم‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م غصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببونا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببء آبائنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب م التمب ب ب ب ب ب ب ببادي يب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ببن أكب ب ب ب ب ب ب ببرم مرس ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫وحتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت متخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتا‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أن الظل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدل ليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫عل ب ب ب ب ب ببى الف ب ب ب ب ب بب ق والقط ب ب ب ب ب ببار ق ب ب ب ب ب ببد ملئ ب ب ب ب ب ببت كف ب ب ب ب ب ب برا‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقم أمره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مقل ب ب ب ب ب ب ب ب ببة عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫أمب ب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ب ببان فعب ب ب ب ب ب ب ببل القب ب ب ب ب ب ب ببوم منب ب ب ب ب ب ب ببك بك ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ببرئ أمب ب ب ب ب ب ب ب ببا كنب ب ب ب ب ب ب ب ببت اليب ب ب ب ب ب ب ب بب ط بب ب ب ب ب ب ب ب ببا خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم فجع ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فجع ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببدى ك ب ب ب ب ب ب ب بربل ت ب ب ب ب ب ب ب بباذكارها يص ب ب ب ب ب ب ب ببدع الص ب ب ب ب ب ب ب ببخرا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ببم لنب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ببألطف شب ب ب ب ب ببنعاء مب ب ب ب ب ببا رق ب ب ب ب ب ت‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببة ال أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فجع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألطف ال تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقمت‬

‫علين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تبق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابقة ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رى‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربل ه ب ب ب ب ب ب ب بباذا ذبيب ب ب ب ب ب ب ب ببح كمب ب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذي وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوبة خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫اذا لب ب ب ب ب ب ب ب ب يغ ب ب ب ب ب ب ب ببث فب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ببوحكم مس ب ب ب ب ب ب ب ببتجيها‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ببأين س ب ب ب ب ب ب ب ب بواها الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببتجار وم ب ب ب ب ب ب ب ببن أح ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديها م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ولتك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف ومب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أدرى‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب م مب ب ب ب ب ب ب ب ببن مصب ب ب ب ب ب ب ب ببونات عفب ب ب ب ب ب ب ب ببات تروع ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫وك ب ب ب ب م مب ب ب ب ب ب ببن دم يب ب ب ب ب ب ببرى وك ب ب ب ب م حب ب ب ب ب ب ببرة حسب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي بالرزاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ببن الق ب ب ب ب ب ب ببوم م ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ببدع بع ب ب ب ب ب ب ببده صب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أج ب ب ب ب ببل ربب ب ب ب ب ا فب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ببرق والغ ب ب ب ب ببرب م ب ب ب ب ببن عم ب ب ب ب ببا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواديه ل تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أةثام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ول وزرا‬

‫مصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب أنسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتها بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر طرادهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫علين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأن ل مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتجار لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ترنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا كش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ملم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫نعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الرزايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائلهم غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫‪11‬‬


‫فمب ب ب ب ب ب ب ببا أضب ب ب ب ب ب ب ببي ق الغ ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ببا أبعب ب ب ب ب ب ب ببد الض ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫أح ب ب ب ب ب ب ب بباطوا بن ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ببج وأرهب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫يظهببر مببن مببرى هبباذه البيببات ان القصببيدة نظمببت علببى اةثببر غببارة الوهبابيي سببنة‬ ‫‪ 1216‬على كربلء وانتهاكهم لقدسية حرم سبيد الشببهداء أبب عببد الب السبي ‪ 7‬وسفك‬ ‫دمبباء البري اء مببن رج ال ونسبباء فثببارت حيببة هبباذا العلببوي الغيببور فانببدفع مسببتجيا بصبباحب‬ ‫العصر المام الغائب حجة آل ممد صلوات ال عليه‪.‬‬ ‫السببيد علببي آل السببيد سببلمان النجفببي كببان حيببا سببنة ‪ .1233‬كبباذا ذكره صبباحب‬ ‫الصون ج ‪ 2‬ص ‪ 453‬فقال ‪ :‬كان فاضبل كببامل شباعرا بليغببا أديببا معاصبرا للشبيخ ممبد‬ ‫حسببي ابببن الشببيح ممببد علببي العسببم ‪ ،‬وكانببا خليطيب وبينهمببا مراسببلت ومكاتبببات ومن‬ ‫شعره يشكو دهره قوله ‪:‬‬ ‫وقائل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة خف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ولكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباربه‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ال منجنونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأهله‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواع التقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحبه‬

‫وم ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببدهر ال وق ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ببدا‬

‫يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا وط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباربه‬

‫فك ب ب ب ب ب ببن رجل م ب ب ب ب ب ببا خ ب ب ب ب ب ببانه الص ب ب ب ب ب ببب فب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببردى‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ببيف عم ب ب ب ب ب ب ببرو لب ب ب ب ب ب ب ب تن ب ب ب ب ب ب ببه مض ب ب ب ب ب ب بباربه‬

‫وان كنب ب ب ب ب ب ب ب ببت منب ب ب ب ب ب ب ب ببه طالبب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ببفو مشب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ببفهت فب ب ب ب ب ب ب ب ببأي النب ب ب ب ب ب ب ب بباس تصب ب ب ب ب ب ب ب ببفو مشب ب ب ب ب ب ب ب بباربه‬

‫دي ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ان ب ب ب ب ب ب ب ب ببس لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أننب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوبن فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى وأجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوبه‬

‫هجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملل وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبن عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه العن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبه‬

‫__________________‬ ‫عن مموعة للسيد مهدي الراسان‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫الشيخ احمد الدورقي‬ ‫توفي سنة ‪1247‬‬ ‫تل ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ببدماء أراقته ب ب ب ب ب ب ببا أمي ب ب ب ب ب ب ببة بع ب ب ب ب ب ب ببد العل ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتوجبوا التخلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار‬

‫سيعرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ون بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ل خلق ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫)‪(1‬‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ببه وحب ب ب ب ب ب ب ب اكمه ال ب ب ب ب ب ب ب ببادي ع ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب بباري‬

‫احببد بببن ممببد بببن مسببن بببن علببي بببن ممببد بببن احببد الربعببي السببن الحسببائي‬ ‫الدورقي الفلحي‪ .‬قال الشيخ ممد حرز ف ) معارف الرجال ( ‪:‬‬ ‫هببو علمببة زمانه ‪ ،‬مقبب ق ورع ‪ ،‬زاهببد عابببد ‪ ،‬قببال ف ب وصبفه سبببطه الشببيخ موسبى ‪:‬‬ ‫العال العابد جامع شتاب الفاخر والامد ‪ ،‬ال آخر ما قببال‪ .‬وقال صبباحب أنبوار البببدرين ‪:‬‬ ‫وقفببت لببه علببى رس الة حسببنة ف ب الهببر والخفببات بالبسببملة والتسبببيح ف ب الخيتي ب وةثالثببة‬ ‫الغ ببرب ورسب الة ف ب حجي ببة ظ بواهر الكت بباب الكريب وحواش ببي عل ببى هتبباذيب الحك ببام وبع ببض‬ ‫الفوائد والنوادر ‪ ،‬ومن جلة تلك‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أنوار البدرين‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫الفوائد ب ط سبطه الشبيخ موسى فائبدة تري البدم مبا علبم بالضبرورة مبن البدين ولكبن حيبث‬ ‫قد شربه الجام متبكا بدم النب )ص( ول يكن عالا بالتحري على هاذا الوجه لب يطبباه النببب‬ ‫‪ 6‬بل جعبل ذلبك سبببا لنجباته مبن النبار ففيبه دللبة علبى مبا أشبرنا اليبه فب بعبض كتبنبا ‪ ،‬ان‬ ‫الاهل معاذور وانا تكون العصية معصية اذا قصد الخالفة‪.‬‬ ‫توف ‪ 1‬سنة ‪ 1247‬هب سبع وأربعي ومائتي وألبف هجرية وكان البتجم لبه مبن قبيلبة‬ ‫آل مسن وهم بطن من ربيعة ابن نءزار كان مسبكنهم فب الدينبة النبورة الب سبنة ‪ 1210‬ولا‬ ‫وقعببت حادةثببة عبببدالعءزيءز وولبده سببعود وج ار فيهببا علببى علمبباء الشببيعة ومنهببم الشببيخ احببد‬ ‫هبباجر ال ب الحسبباء وأقببام فيهببا ةثلث سببني تقريبببا ‪ ،‬ث ب تببوطن الببدورق ف ب أواخببر عمببره سببنة‬ ‫‪ 1214‬وتوف فيها سنة ‪ ، 1247‬وترجم له السيد المي ف ) العيان ( وف بعض ما قبال‬ ‫‪ :‬ولبا كببان شببيخنا ومولنببا الهبباذب العببال العامببل البببي بببالباهي والببدلئل التتبببع العببارف‬ ‫بالدلة والقوال والرجال الشيخ احد نل الشيخ مسن ال آخر ما قال‪.‬‬ ‫ملؤلفباته ‪ :‬وقايبة الكلبف مبن سبوء الوقف فب الصبلة والعقائبد المبس‪ .‬وكتباب منهبل‬ ‫الصفا ف الفقه استدلل ل يتم ‪ ،‬وشرح النافع ل يتم ‪ ،‬ورسالة فيما يغفر من الاذنوب وما ل‬ ‫يغفر ال غيها‪.‬‬ ‫وترجم له الشيخ مسن الطهران ف ) الاذريعة ( ج ‪ 13 / 3‬وج ‪.90 / 16‬‬

‫‪14‬‬


‫الشيخ صافي الطريحي‬ ‫توفي حدود ‪1255‬‬ ‫الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رزء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ورزء بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر يتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فل زالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الرزاء تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت وتنتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ورزؤهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ره يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو‬

‫وكي ب ب ب ب ب ب ب ببف مص ب ب ب ب ب ب ب بباب الس ب ب ب ب ب ب ب ببب ط يس ب ب ب ب ب ب ب ببلوه م ب ب ب ب ب ب ب ببلؤمن‬

‫م ب ب ب ب ب بوال لب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب القل ب ب ب ب ب ببب ق ب ب ب ب ب ببد أخل ب ب ب ب ب ببص ال ب ب ب ب ب ببود‬

‫أأنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه اذ وافت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالءزور كتبه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ائل غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرها عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ان اقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم الينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالميع مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعد‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لنصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك معتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيعوا الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق بينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ك ب ب ب ب ب ببأن لب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ببن منه ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ببب ق الوع ب ب ب ب ببد‬

‫تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم اذ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ينف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب أن أتب ب ب ب ب ب ب ببى أرض الطفب ب ب ب ب ب ب ببوف فلب ب ب ب ب ب ب ببم يسب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫)‪(1‬‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ببرس م ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ببان أتعب ب ب ب ب ب ب ب ببه جه ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫***‬ ‫الشببيخ صبباف ابببن الشببيخ كبباظم الطري ي مببن رج ال العلببم والفضببل موسبوم بببالتقوى‬ ‫والصببلح ‪ ،‬كببان معاص برا للشببيخ جعفببر الكبببي ومبن علمبباء ذلببك العصببر ‪ ،‬ذكره السببيد ف ب‬ ‫التكملة وقال ‪:‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب عن مموع الشيخ صاف بن سيف الدين الطريي ‪ ،‬كان يسكن العتائ ق‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫رأيت شهادته بوقفية بستان ف سنة ‪ 1216‬ونعتببه غيبه بقبوله ‪ :‬كببان ; قبوام السبرة الطرييبة‬ ‫ورئيس ببها وعيلمه ببا ومببن التقي بباء الفاض ببل والفقه بباء الماةث ببل‪ .‬وقببال فب ب ) الكب برام ال بببرة ( ‪:‬‬ ‫والظبباهر أنببه مببن تلمبباذة السببيد مهببدي ابببن السببيد مي ب علببي صبباحب الري اض وكتببب بطببه‬ ‫رسالة السببيد مهببدي فب اصببالة البباءة ف ب الشببك فب الءزئيببة والشببرطية ث ب كتببب تلميبباذه وهو‬ ‫الاج مبول ممببود التفريشبي فب سبنة ‪ 1250‬نسبخة الرسالة عبن خبب ط الشبيخ صبباف مصبرحا‬ ‫بأنه بعض مشائخه‪.‬‬ ‫كان من العلماء الشعراء والفضبلء الدبباء ‪ ،‬وقفبت لبه علبى بعبض القباطيع والبيبات‬ ‫فب البواعظ فب ممببوع عيسببى بببن حسببي كبببة ب مطببوط فب مكتبببة كاشببف الغطبباء رقم ‪79‬‬ ‫قسم الدب‪ .‬فمن شعره ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ببروم لنفس ب ب ب ب ب ب ب ببه أعل ب ب ب ب ب ب ب ببى الرتب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباغنم علوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الدب‬

‫ودع الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامع كله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فلك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزري بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحبها وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيه العط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫تببوف ف ب حببدود سببنة ‪ 1250‬ه ب وأعقببب ولدا واحببدا وهو الشببيخ حسببي‪ .‬أمببا هبباذا‬ ‫الولد فقد أعقب أربعة أولد وهم ‪ :‬الشيخ جعفر وهو أكبهم ‪ ،‬والشبيخ علببي البباذي تببوف فب‬ ‫) الشنافية ( ب ناحيبة فب الفبرات الوس ط ‪ ،‬والشبيخ صباف ‪ ،‬وكل مبن هببلؤلء الثلةثبة لبه أولد‪.‬‬ ‫والرابع عباس قتل ف كربلء قبل أن يتءزوج‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫عبدالمحسن الملهوف‬ ‫المتوفى ‪1260‬‬ ‫جبباء ف ب شببعراء القطيببف ‪ :‬الديببب الفاضببل عبببد السببن اللهببوف مببن أف براد قبيلببة ف ب‬ ‫القطيببف تعببرف بباذا اللقببب ‪ ،‬أديببب شباعر وعبقببري فبباذ ولو لب يكببن مببا يببدل علببى ذلببك ال‬ ‫هاذه القصيدة العصماء لكفى با فهو أحد الشعراء اليدين والدباء الورعي ف القرن الثببالث‬ ‫عشر الءزدهر بالعلم والدب‪ .‬تغمده ال برحته ترجم له صاحب انوار البدرين من شببعره هبباذه‬ ‫الرائعة ف السي ‪.7‬‬ ‫دعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد عهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوادي‬

‫وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزق البيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرع الفل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوات تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وكلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرع والتعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫زيافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذميل وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنا‬

‫قط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوز م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ووهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫ل تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطيب الظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس هجيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا الوق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ل هتت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي الرعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب ول ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببود هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوراد‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وكل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنجم ال واغت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت‬

‫تعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوز م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وراه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت قف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا أتت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ول ادع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫عس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ول آل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن التبع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ولعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع البيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أمنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براها علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الجيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫‪17‬‬


‫دعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤم ل تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف للغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوار والنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫فهنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأوى الملي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافي والوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫رب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ببه ج ب ب ب ب ب ب ببدث الس ب ب ب ب ب ب ببي ونف ب ب ب ب ب ب ببس أح ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫والءزكيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة والوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوله فئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تقاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس ذواد‬

‫م ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ببن رض ب ب ب ب ب عت ل ب ب ب ب ب ببه العلي ب ب ب ب ب ببا فم ب ب ب ب ب ببن‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباض مكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أو ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء أن‬

‫يرق ب ب ب ب ب ب ب ب ى رق ب ب ب ب ب ب ب ب ى مب ب ب ب ب ب ب ب ببن فب ب ب ب ب ب ب ب ببوق سب ب ب ب ب ب ب ب بببع شب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب براغمة مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا استصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرخوا‬

‫للء نازل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫خطب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى مهب ب ب ب ب ب ب ب ببر النفب ب ب ب ب ب ب ب ببوس وزوج ب ب ب ب ب ب ب ب وا‬

‫البت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع بالي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ببوم م ب ب ب ب ب ب ب ببت وج ب ب ب ب ب ب ب دوا فخ ب ب ب ب ب ب ب ببارا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫ركض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بأكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنوا وكب ب ب ب ب ب ب ب ب الطواد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫البل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدام كالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدث ول حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروى لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا متب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواتر الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببناد‬

‫فوبيع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وبنعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازوا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن واه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءوا البقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذه‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكوا وغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الوغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ببو أن ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ش ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤا القض ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫نظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ورد بدهش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الرعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردت النف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافت‬

‫الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار وارت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب احت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫أفم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت استش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهدوا وتغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابطوا‬

‫متقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما وأخيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م للبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب العه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد للم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول وذا‬

‫بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ق للجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات والخلد‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانوا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برادى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل فاستش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهدوا‬

‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأ ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ميع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫فبكته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع ةثاك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الولد‬

‫وبقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببور علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى البل وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل البتل لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب داد‬

‫بالنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي والرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح وبالظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأحر أفئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫وانص ب ب ب ب ب ب ب ب بباع يط ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى بحج ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫بيضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهاد‬

‫‪18‬‬


‫ورداه مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرود الدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بكف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن ومنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببه سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنام ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش ال واغتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫كالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادفه غش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫ومهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أدنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواهبه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار واليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد‬

‫ومثقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن وليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫ال بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحة مهج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لؤاد‬

‫يت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدفع الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنه‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بالزبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ادي‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنه موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذمه العص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم جلد‬

‫بط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزال بنهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الكمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة وخلسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫يح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدائرة الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفوف بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيفه‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدس فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ببت غ ب ب ب ب ب ب ب ببدوا كالعص ب ب ب ب ب ب ب ببف تنس ب ب ب ب ب ب ب ببفه الص ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق التلل وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زال ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا دأب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت انقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة وآذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫فان ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطود الش ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫جل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانيه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم النظي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله‬

‫اذ م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ان قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت موس ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله‬

‫أو قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يىي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقه بهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكن بدوح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا وذا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق بلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫لكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه متبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫فرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكرا بغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫عءزرائيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يقبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض طينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الجسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعوت م ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال تص ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعي‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوري وأذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بنفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ي ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ببس فانفض ب ب ب ب ب ببي ويب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ببهب اقلع ب ب ب ب ب ببي‬

‫وعليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ادرع بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫وعليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببع الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد هتيلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد العم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول بقيتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ازن علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد‬

‫ل انبعث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواع ق ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫واس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوية الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوع مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبة‬

‫الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كفيلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت كمرت ب ب ب ب ب ب ب ب اع القط ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما‬

‫وقعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط حبالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياد‬

‫‪19‬‬


‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب قلوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أو م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫هتم ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع دم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كس ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل غب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت أعءزهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل مراهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وملذ هيبته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وخيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببناد‬

‫لبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرزاء أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫لكنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفرة وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واد‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أم الرزايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زينبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجورة الحش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء باليق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫تطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوع علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لظب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مهمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نفثب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت كسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببق ط زن ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ببدعو الس ب ب ب ب ب ب ب ببي ومب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ببن منع ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافلي ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدح الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫أوه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى جل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن التجلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد والفقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفن اصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطباري قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن بءزاخب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أحءزانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح نك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫وتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج هتت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذميل بعولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫عظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزق قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أملؤم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوى بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحة ربعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف القطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف زرع الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ببا ضب ب ب ب ب ب ب ب ببيف بيب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ببود أقفب ب ب ب ب ب ب ب ببر ربعب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد رحال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك واحتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالءزاد‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان كعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكف فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ول م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫وترق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع الت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببونه‬

‫خجل وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وف ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتة الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫فكأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت وراء زجاج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي تبص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر القتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى البع ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه الفل ببنانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببونا لرفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت بالنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ببا راكبب ب ب ب ب ب ب ب ببا كوم ب ب ب ب ب ب ب ببا هتب ب ب ب ب ب ب ب ببش ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزت ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباه والضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج لطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة قاص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بدةثا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برالوجود ومظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بدةثر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى الفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم جئتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ان الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي رمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫خلفت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ومرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزا‬

‫وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ريبة بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد‬

‫والطيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات اللئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت توطهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت غنيم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر ومع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫غرةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى وعطشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برابا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دمعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د أطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب زاد‬

‫‪20‬‬


‫الشيخ صالح التميمي‬ ‫المتوفي ‪1261‬‬ ‫وقد اقتح عليه نظم هاذه القصيدة الوزير علببي رضا باشببا علببى أن تتضببمن قصبة مقتبل‬ ‫السي ‪.(1) 7‬‬ ‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان تركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى موبق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الرائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وتنءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي وآث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وأجعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العظيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيلة‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خلص م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذن ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب عظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫وأختب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي بتوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذود بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ندامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم‬

‫وم ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب يلب ب ب ب ب ببم يوم ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ببى السب ب ب ب ب ببوء نفسب ب ب ب ب ببه‬

‫فلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تغنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ملمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أننب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتمطر غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزر ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب‬

‫م ب ب ب ب ب ب ببن العف ب ب ب ب ب ب ببو يهم ب ب ب ب ب ب ببي ع ب ب ب ب ب ب ببن غءزيب ب ب ب ب ب ب ر الك ب ب ب ب ب ب ببارم‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب منق ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫منيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ومنق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وان كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل يفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببء لتوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ول لطريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق الرشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د يومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمو بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمعي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحائف ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودهتا بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم‬

‫قتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تعف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رزء ورزؤه‬

‫جدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫قتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫) عل ب ب ب ب ب ببي ( واج ب ب ب ب ب ببرى م ب ب ب ب ب ببن دم دم ب ب ب ب ب ببع ) ف ب ب ب ب ب بباطم (‬

‫وقب ب ب ب ب ب ب ببل بقتي ب ب ب ب ب ب ب ببل قب ب ب ب ب ب ب ب ببد بكت ب ب ب ب ب ب ب ببه السب ب ب ب ب ب ب ب ببما دم ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عبيط ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع السب ب ب ب ب ب ب ب ب بواجم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ديوان التميمي‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ونب ب ب ب ب ب ب بباحت علي ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ل ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫حنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكيه رعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود الغم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البلد فل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقى‬

‫معاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوء الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برازم‬

‫أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت كتبهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رقم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الراق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب امب ب ب ب ب ب ب ب ببام قب ب ب ب ب ب ب ب ببام ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب المب ب ب ب ب ب ب ب ببر فب ب ب ب ب ب ب ب ببانبت‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه نكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات أقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫اذا ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رت للطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل برأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباض مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد التم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫أن أقب ب ب ب ب ببدم الينب ب ب ب ب ببا يب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ببن أكب ب ب ب ب ببرم مب ب ب ب ب ببن مشب ب ب ب ب ببى‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا والع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجم‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدينا وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيعة‬

‫رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال كرام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل كرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودع م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمون الرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الة وامتط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫متب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون الراسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل الجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الرواسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وجش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمها ) ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ( العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫مص ب ب ب ب ب ب بباليت ح ب ب ب ب ب ب ببرب م ب ب ب ب ب ب ببن ذواب ب ب ب ب ب ب ببة ) هاش ب ب ب ب ب ب ببم (‬

‫قس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباورة ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براع رمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب احهم‬

‫تكفل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أرزاق النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور القش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعم‬

‫مقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عءزمه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارم‬

‫لب ب ب ب ب ببدى الب ب ب ب ب ببروع أمضب ب ب ب ب ببى مب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ببدود الص ب ب ب ب ب بوارم‬

‫أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزال مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براغم‬

‫وأجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور خضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم‬

‫وأزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي وجوهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور كوام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وأوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذمام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذمائم‬

‫يلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن للحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارب‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه للس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ينحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم معطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس‬

‫علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربة لزم‬

‫ومب ب ب ب ببد أخ ب ب ب ب بباذت فب ب ب ب ب ب ) نين ب ب ب ب ببوى ( منه ب ب ب ب ببم الن ب ب ب ب ببوى‬

‫ولح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض اللئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحكا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا وذا متبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرورا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ةثغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون بباس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ببعت أذن ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ببن النب ب ب ب ب ب ب بباس ذاهبب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت تعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنم ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ) الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف ( وللض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫هنال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباغل بالم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجم‬

‫أجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب باةثت بالبغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباث وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد انقضاض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم رواج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫‪22‬‬


‫لقب ب ب ب ب ب ب ببد صب ب ب ب ب ب ب بببوا صب ب ب ب ب ب ب ببب الك ب ب ب ب ب ب ب برام وقب ب ب ب ب ب ببد قض ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى رغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم حق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب أن غ ب ب ب ب ب ب ب ببدت أش ب ب ب ب ب ب ب ببلؤهم فب ب ب ب ب ب ب ب ب عراص ب ب ب ب ب ب ب ببها‬

‫كأشب ب ب ب ب ب ب ب ببلء قيب ب ب ب ب ب ب ب ببس بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب تبنب ب ب ب ب ب ب ب ببا وجاسب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫)‪(1‬‬

‫فلهف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫فري ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس اللح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببومه صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعى وينظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة‬

‫تلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب البك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآت‬

‫هنب ب ب ب ب ب ببا ك انتضب ب ب ب ب ب ببى عضب ب ب ب ب ب بببا مب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ببءزم قاطعب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتلب ب ب ب ب ب ب ببك خطب ب ب ب ب ب ب ببوب ل ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ببدع حب ب ب ب ب ب ب ببءزم حب ب ب ب ب ب ب ببازم‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ببوه علب ب ب ب ب ب ب ب ببي أةثبب ب ب ب ب ب ب ب ببت النب ب ب ب ب ب ب ب بباس ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللقب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأش ب ب ب ب ب ب ب ب ببجع م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ج ب ب ب ب ب ب ب ب بباء م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ب ب ببلب آدم‬

‫يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مثلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر والنفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الءزاح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أراد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأطوع منقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكم‬

‫أتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم تبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوأ ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫تبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوأ ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري ليت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وغلص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمي‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ببدت ع ب ب ب ب ب ب ببروش ال ب ب ب ب ب ب ببدين وانطم ب ب ب ب ب ب ببس ال ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫وأصب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح رك ب ب ب ب ب ب ب ن الب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق واهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعائم‬

‫وأعظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ل تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم بملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الراس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيات العظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫عويب ب ب ب ب ب ببل بن ب ب ب ب ب ب ببات الصب ب ب ب ب ب ب ببطفى م ب ب ب ب ب ب بباذ أت ب ب ب ب ب ب ببى لب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد قتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف دام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائم‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب للنسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء برق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫يمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ذكر المببوي فب معجببم البلببدان ‪ :‬تبنب بالضببم ثب السببكون وفتببح النببون ‪ ،‬بلببدة بببوران مببن أعمببال دمشبب ق قبال‬ ‫النابغة ‪:‬‬ ‫علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود وواب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فل زال قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وجاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫‪23‬‬


‫ينح ب ب ب ب ب ب ب ببن كم ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب بباح الم ب ب ب ب ب ب ب ببام وبالبكب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل غب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزر شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجوا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواح المب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫في ب ب ب ب ب ب ببا وقع ب ب ب ب ب ب ببة ك ب ب ب ب ب ب ببم ك ب ب ب ب ب ب ببدرت م ب ب ب ب ب ب ببن مش ب ب ب ب ب ب ببارب‬

‫لن ب ب ب ب ب ببا مث ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ببد رنق ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ببن مط ب ب ب ب ب بباعم‬

‫بنب ب ب ب ب ب الص ب ب ب ب ببطفى م ب ب ب ب ببا عش ب ب ب ب ببت أو دم ب ب ب ب ببت س ب ب ب ب ببالا‬

‫فصب ب ب ب ب ب ب بببي علب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ببابكم غي ب ب ب ب ب ب ب ب سب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزول الرض ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقرها‬

‫وال ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنتم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام النع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أن لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ عظي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمت‬

‫حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايت بعص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالف متق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلت علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدائكم بف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارس‬

‫أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليج ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل ) دارم (‬

‫وان فب ب ب ب ب ب ببات نصب ب ب ب ب ب ببر السب ب ب ب ب ب ببيف سب ب ب ب ب ب ببوف أعينكب ب ب ب ب ب ببم‬

‫بنظب ب ب ب ب ب ب ب ببم كبب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ببن دونب ب ب ب ب ب ب ببه نظب ب ب ب ب ب ب ب ببم نب ب ب ب ب ب ب ب بباظم‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تعين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة الظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫عليكب ب ب ب ب ب ب ببم سب ب ب ب ب ب ب ببلم ال ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ببا هبب ب ب ب ب ب ب ببت الصب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك الغص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم‬

‫وللشيخ صال التميمي ‪:‬‬ ‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال جفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهاده‬

‫وغءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر دمعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز بنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫ل ف ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ببعاد ص ب ب ب ب ب ب بببا ف ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي ف ب ب ب ب ب ب ب ب الص ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأقول قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاده‬

‫كل ول أطلل برق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة منش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫برق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارع فتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبت بس ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزن طي ب ب ب ب ب ب ب ب ببب رقب ب ب ب ب ب ب ب ب اده‬

‫قتل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وفيه ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دؤاب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ) هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ببم (‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعى للم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ببا للرج ب ب ب ب ب ب ال لط ب ب ب ب ب ب ببود ) أح ب ب ب ب ب ب ببد ( م ب ب ب ب ب ب بباذ ةث ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما وري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواده‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال لنكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ) الءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب راء ( فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أبنائهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والطهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أولده‬

‫أبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي القتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أم النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء حواسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبنه ويل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ) س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاده (‬

‫أم أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب ) العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس ( ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببص الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاده‬

‫يبغب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الوص ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات ودونب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباها فيل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواده‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأتى دويب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء فاعتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للمج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براده‬

‫أبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمأ ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاده‬

‫‪24‬‬


‫ألب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ك أبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أم ) سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكينة ( اذ دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عمت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كهف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى بعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ملقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وأذيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫عءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براده‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آل بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حءزنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫متحكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أوت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ) ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ( ان أنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أنعمت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫بقبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫وله أيضا ‪:‬‬ ‫أل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهداء أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫نضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكر هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد القعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫رجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال طلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا لطلق كاعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة النه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫رأوا خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الفن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ طعمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن طع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكره رأس الولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت‬

‫لظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذات الوق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادى عبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذات مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم العبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود بالي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج اذا الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ظف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ونابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن رم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب احهم تتلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو اليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫لصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدق الطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعقود‬

‫اذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز عسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابوا‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدود‬

‫بنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى أف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي كرام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب حءزمه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض العهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫بنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي جسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوما‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزرة علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيد‬

‫بنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي رؤوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ) يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب د (‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن ) عوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجة ( ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫وري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت يلع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالبنود‬

‫هلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانقوا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ول كعنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقكم بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدود‬

‫فلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافح ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوراء ال‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافحة الدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫رأوا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوما‬

‫ففب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازوا منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيد‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب در عيشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب فجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش رغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫‪25‬‬


‫أل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباديت حءزن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عليكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫نفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظري طيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذر أن يقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل امتليت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان جواب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫أعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذوا ) صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالا ( منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وكون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفعاء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫منعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ورد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء قس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وفءزت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بالن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورود‬

‫***‬ ‫ابببو س ببعيد الشببيخ صببال بببن درويببش بببن علببي بببن مم ببد حس ببي ابببن زي ن العابببدين‬ ‫الكاظمي النجفي اللي البغدادي العروف بالشيخ صال التميمي الشاعر الشهور‪.‬‬ ‫ولد فب الكاظميبة سبنة ‪ 1218‬وتوف ببغببداد لربع عشببرة ليلبة بقيببت مببن شبعبان بعبد‬ ‫الظهببر سببنة ‪ 1261‬ودفببن ف ب الكاظميببة ‪ ،‬كببان مببن بيببت علببم وأدب ربب ف ب حجببر جببده‬ ‫الشبيخ علببي الءزينب الشببهي فب مطارحاته مببع السبيد بببر العلببوم وغيببه فب النجببف ‪ ،‬انتقببل مببع‬ ‫جده من الكاظمية ال النجبف فأقببام برهة ثب سبكن اللبة وبقبي ببا مبدة حبت اسبتقدمه والب‬ ‫بغداد داود باشا‪ .‬أقول ‪ :‬هو فب عصبره كبأب تبام فب عصبره‪ .‬وقد تبول رئاسبة ديبوان النشباء‬ ‫ف ب بغببداد سببنة ‪ ، 1235‬ولبه شببعر كببثي مببدح بببه الم براء والعيببان والءزعمبباء ولبه ملؤلفببات‬ ‫ذكرت بأسائها وف ديبوانه الطببوع عبدة مراسبلت ومسبباجلت ‪ ،‬ورةثاه العبال الشبيخ ابراهيببم‬ ‫صادق العاملي والشيخ عبد السي مبي البدين وعبببد البباقي العمببري وأعقببب ولدين ‪ :‬ممببد‬ ‫سبعيد وممبد كباظم‪ .‬وكتبب عنبه البدكتور ممبد مهبدي البصبي فب ) نضبة العبراق الدبيبة فب‬ ‫القرن التاسع عشر ( وجع له مساجلته ونوادره‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫وقال عنببه ‪ :‬أمببا صببفاته فانببا مببن أجببل وأفضببل مببا يتحلببى بببه انسببان ب كببان ; خفيببف‬ ‫الطبع عاذب الروح حلو العاشرة حاضر النكتة غءزير الفظ واسببع الروايبة قيبل لبه ‪ :‬كبم تفببظ‬ ‫مب ببن بب ببدائع الشب ببعر وروائعب ببه فأجب بباب ‪ :‬لب ببو ل أن شب ببيخي أبب ببا تب ببام جب ببع ماسب ببن الب بباهليي‬ ‫والسلميي فب حاسبته الشبهورة لمعبت أنبا لكبم مبن حفظبي هباذه الماسبة‪ .‬وكان يبل أببا‬ ‫تام كثيا ويعجب ببه اعجاببا شبديدا ويعبده امامبا لبه ‪ ،‬والغريب انبه رةثاه علبى بعبد مبا بينهمبا‬ ‫من الءزمن بقصيدة بليغة يقول فيها ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ك الوخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب د ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنام‬

‫ان جئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدباء قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم‬

‫وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ك ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ببام القب ب ب ب ب ب ب ب بواف الغ ب ب ب ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ب ب ب ببن نس ب ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫فض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلك أحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بالل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هاتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك العظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام العظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا راكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء عيدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ومن غرر الشعر قصيدته ف المام أمي اللؤمني علي ‪ 7‬وهاذا القطع الول منها ‪:‬‬ ‫غاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدح فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ك ابت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء‬

‫ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعري مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنع الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعراء‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ب ب ببا الصب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى وخي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ابب ب ب ب ب ب ب ب ببن عب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وأمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براء‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطال ال تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهى‬

‫ومعاليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن انتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك دائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر اذا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزء‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحيه أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برقت أجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاء‬

‫أو كبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتيه خف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ال عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براه انلء‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذر البح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزر لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعواء‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب عيدية نسبة ال فحل شهي من فحول البل‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫ربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا عال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اله الحص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براطا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقيما‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء للص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاء‬

‫بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقام ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب ماضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقام البنب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق‬

‫يت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأتى بغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الرتقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس كله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الرض لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهر وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م حص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباء‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب بببه الش ب ب ب ب ب ب ب ببكل لي ب ب ب ب ب ب ب ببس يقض ب ب ب ب ب ب ب ببي التس ب ب ب ب ب ب ب بباوي‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائ ق الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتواء‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبا فصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبا‬

‫أزكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء نته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أزكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت بروج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس عمه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببية هاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيا‬

‫كعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وكلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعته ببط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أول بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ذا ك بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره الكتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫أمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالودة لكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنوا ومنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ودادي‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوداد يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالورى فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وال وذو الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولء‬

‫وولئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء‬

‫فبنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي تلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء‬

‫أتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ملح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا وأخش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا‬

‫يتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارى وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذهب التق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رارا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببة لغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر والغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواء‬

‫***‬ ‫ذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيت الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براش ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم قري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش‬

‫كفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براش وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن أرى الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببناديد منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوف ظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباديات الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دم ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو للم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ء طهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو غيتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدماء‬

‫دم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام جيعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه احراره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ادعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫قص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرأو ك منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتبان الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيا عظيم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغه التقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫‪28‬‬


‫عميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذات الفقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار زال العمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغيثون ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ببك ق ب ب ب ب ب ب ب ببد ح ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب يغ ب ب ب ب ب ب ب ببوث القض ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى قريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول وري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه نكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال اطلقته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنع الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم طلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردع الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهدان حني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر لوقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ادعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ان ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم النفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب والعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر رايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واء‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا وعتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم‬

‫لفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫‪29‬‬


‫السيد صدر الدين العاملي‬ ‫المتوفي ‪1263‬‬ ‫قال بناسبة مولد المام السي ‪ 7‬ف الثالث من شهر شعبان ‪:‬‬ ‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعبانا الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر‬

‫لثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالثه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد لعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ل تنك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب النجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫ذنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب العبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تغفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وغص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن المام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدايتها يثم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وروض النبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوره‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوره مءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر‬

‫لتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بيلده شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيعة‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاه النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامه‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زال عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ريهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رد علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ) فطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرس (‬

‫مقام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر‬

‫أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفيع اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق اذ تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ةثلةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتب ل يقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادى علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫بأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيافهم جه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة ينح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫بيلده بشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى‬

‫وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب تستبش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زال ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤله ان بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان بتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكيته ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمر‬

‫فكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رآه لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتب خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا‬

‫بنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغيث العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة‬

‫ويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فل ينص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫‪30‬‬


‫السيد ممد ابن السيد صال ببن ابراهيبم ببن زين العاببدين الوسوي ‪ ،‬العبروف بصبدر‬ ‫الدين العاملي والشتهر باذا اللقب‪ .‬عال كبي وشاعر أديب‪ .‬ولد ف قرية جبشيت ‪ 21‬ذي‬ ‫القعببدة البرام ‪ 1193‬وجاء مببع ابيببه للعبراق عببام ‪ 1197‬فعنب ببتبيته ‪ ،‬والبباذكاء طافببح عليببه‬ ‫فقد كتب حاشية القطر وعمره سبع سنوات كاذا ذكر البحاةثة الطهران ف ) الكرام البببرة (‪.‬‬ ‫وذكره صاحب الصون ج ‪ 9‬ص ‪ 336‬فقال ‪:‬‬ ‫ك ببان فاض ببل عال ببا فقيه ببا اص بوليا م بدةثا متكلم ببا ‪ ،‬ل ببه الي ببد الط ببول ف ب العل ببوم العقليببة‬ ‫والنقلية حسبن التقرير والتعببي ‪ ،‬اديببا شباعرا ‪ ،‬هباجر مبع ابيبه مبن جببل عامبل فب واقعبة احبد‬ ‫باشا الءزار ال العراق وسكن النجف وتلمبباذ وترج علببى يبد الشبيخ جعفببر كاشبف الغطباء ‪،‬‬ ‫وصبار صببهره علببى ابنتببه ‪ ،‬ث ب هبباجر بعببد مببوت اسببتاذه ال ب أصببفهان ومكببث فيهببا بره ة مببن‬ ‫الءزمان ثب رجع الب النجبف‪ .‬وتوف ببالنجف ليلبة المعبة رابببع عشبر شببهر الببرم سبنة ‪1263‬‬ ‫ودفببن ف ب حجببرة مببن حجببر الصببحن الش بريف مببا يلببي ال برأس يي ب القبلببة وخلببف ةثلةثببة أولد‬ ‫وعدة بنبات وله جلبة مبن اللؤلفبات منهبا كتباب كببي فب الفقبه ‪ ،‬وكتباب القسبطاس السبتقيم‬ ‫ف ب الصببول ‪ ،‬وكتبباب السببتطرفات ‪ ،‬ومنظومة لببه ف ب الرضاع ‪ ،‬وكتبباب ف ب النحببو ورسالة ف ب‬ ‫حجيببة الظببن ورسالة ف ب مسببألة ذي الرأسببي ‪ ،‬ورسالة ف ب شببرح مقبولة عمببر بببن حنظلببة وله‬ ‫شعر كثي ف العرفانيات ومدائح اهل البيت صلوات ال عليهببم ومراةثيهببم فمببن ذلببك قبوله فب‬ ‫المام امي اللؤمني ‪:‬‬

‫‪31‬‬


‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطر ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفات الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيت وفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور الفلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول الغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو لكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫جيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفات الهيمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أراد اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫لنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الثي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذر قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫لقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول بلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أهلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫وعلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت جبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر قه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر هل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫وذكره النقببدي فب ) الببروض النضببي ( فقببال ‪ :‬كببان مببن أعبباظم علمبباء اواسبب ط القببرن‬ ‫الثالث عشر ‪ ،‬وكانت له الامعية ف علوم شت والنصيب الوافر ف الدب وله شعر لطيف ‪،‬‬ ‫وذكره الشيخ الطهران ف ) الكرام البرة ( نقل عببن ) التكملببة ( للسببيد الصببدر فقببال ‪ :‬كببان‬ ‫مبن اعيبان الفقهباء والتهبدين تلميباذ الشبيخ الكب وصهره ‪ ،‬ووالبده السبيد صبال كبان صبهر‬ ‫الشيخ علي ابن الشيخ مي الدين بن علي بن ممد بن السبن ببن زين البدين الشبهيد الثبان‬ ‫‪ ،‬رزقه الب مببن بنببت الشببيخ علببي ‪ ،‬صبباحب التجة واخيببه السببيد ممببد علببي‪ .‬وذكره الجببة‬ ‫كاشف الغطاء ممد السي فقال ‪ :‬كبان السبيد الصبدر جامعبا لميبع الكمبالت خصوصا‬ ‫كمال الدب الاذي هو من اللزمات ‪ ،‬وقد كبانت لبه فيهبا القبدم الراسبخة والنخبوة الشبامة‬ ‫والسببليقة العربيببة والنكببات العجميببة ‪ ،‬ويبدلك علببى حسببن مش بربه ولطيببف مسببلكه مسببتهل‬ ‫قصيدته‪.‬‬ ‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال البح ب ب ب ب ب ب ب ب ببر فاض ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فوائض ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يعارض ب ب ب ب ب ب ب ب ن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب الشب ب ب ب ب ب ب ب ببعر مب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل أعارض ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫ترجم له صاحب شعراء الغري وقال ‪ :‬له شعر كثي ولكنه تلف‬

‫‪32‬‬


‫واليك قوله من قصيدته يدح با المام امي اللؤمني علي بن اب طالب‬ ‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءت تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب البيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيارة‬

‫هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارخ‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وزعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى والعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامخ‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براة الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي الولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أحص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا فنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذخ‬

‫أول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الءزايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أعباؤه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوء فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الناس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببخ‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أيقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ان علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس بالراض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببخ‬

‫‪33‬‬


‫السيد حيدر العطار‬ ‫المتوفى ‪1265‬‬ ‫أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ذرين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب والبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانن‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد واللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس الدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل‬

‫أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك واترك ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫مقال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل هتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫لن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك العيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه زينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫لبع ب ب ب ب ب ب ببض ان ب ب ب ب ب ب بباس م ب ب ب ب ب ب ببن ةثي ب ب ب ب ب ب بباب ومب ب ب ب ب ب ببن حل ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ببد ع ب ب ب ب ب ب ب بباد ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب العي ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ببداد بع ب ب ب ب ب ب ب ببودة‬

‫أل فاع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرين ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أو اع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكرن فعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وحءزب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫يءزي ب ب ب ب ب د وق ب ب ب ب ببد أنس ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ببورى فع ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ببر ق ب ب ب ب ب ببل‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم بحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب م حللب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بحل ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب يقنع ب ب ب ب ب ب ب بوا ح ب ب ب ب ب ب ب ببت أص ب ب ب ب ب ب ب ببابوا اب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب بباطم‬

‫بس ب ب ب ب ب ببهم أص ب ب ب ب ب بباب ال ب ب ب ب ب ببدين ف ب ب ب ب ب ببانقض م ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ببل‬

‫وخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى متبتل‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن متبتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب بباذ ك ب ب ب ب ب ب ب ببان للي ب ب ب ب ب ب ب بباد فب ب ب ب ب ب ب ب ب الل ب ب ب ب ب ب ب بب ق عل ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫بكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أول‬

‫وخض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببع الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموات وجهه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان دم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره التسلسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وذا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي زل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزل اذا قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفلي أي تءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزل‬

‫بنفس ب ب ب ب ب ب ببي وب ب ب ب ب ب ب ب ملق ب ب ب ب ب ب ببى ةثلةث ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫هت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ذرى ذاب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يس ب ب ب ب ب ب ب ب ببمو عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ي ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبل‬

‫بنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة الض ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤم الب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى م ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ب ب ببدن وفيصب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫‪34‬‬


‫أداروا علب ب ب ب ب ب ب ببى قطب ب ب ب ب ب ب ببب الفنب ب ب ب ب ب ب بباء رحب ب ب ب ب ب ب ى القضب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فخاضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أمثل اةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أمث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي طريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدل‬

‫وبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح بالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدماء مءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫ونادبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة‬

‫وأخ ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى حس ب ب ب ب ب ب ب ب ببينا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب ولب ب ب ب ب ب ب ب بباء مع ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫أخب ب ب ب ب ب ببي يب ب ب ب ب ب ببا حسب ب ب ب ب ب ببينا كنب ب ب ب ب ب ببت غوةثب ب ب ب ب ببا وعصب ب ب ب ب ب ببمة‬

‫كم ب ب ب ب ب ببا كن ب ب ب ب ب ببت غيث ب ب ب ب ب ببا ةث ب ب ب ب ب ببر فب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ببل مح ب ب ب ب ب ببل‬

‫أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرواد أخصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مربب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوراد أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫خليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوحي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيبه‬

‫قف ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ببن ذك ب ب ب ب ب ب ب رى ح ب ب ب ب ب ب بببيب ومن ب ب ب ب ب ب ببءزل‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ب ب ببد جب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء قضب ب ب ب ب ب ب ب ببية‬

‫ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫السببيد حيببدر ابببن السببيد ابراهيببم العطببار السببن آيببة مببن آيببات الببدهر ومفخببرة مببن‬ ‫مف بباخر العص ببر ‪ ،‬ع ببال مق بب ق ‪ ،‬وفقي ببه ب ببارع ‪ ،‬لس ببان الكم بباء والتكلميب ب وصببفوة الفقه بباء‬ ‫والص بوليي ‪ ،‬وهبو علببى جببانب عظيببم م ببن ال ببورع والتق ببوى والءزه د والعب ببادة ورسب وخ الي ببان‬ ‫وطهارة القلب‪.‬‬ ‫خلببف آةثببارا قيمببة وكتببب عنببه الكببثي وأةثن ب عليببه العلمبباء أحسببن الثنبباء ‪ ،‬ومبن ذكبره‬ ‫شببيخنا القبب ق الطهران ب ف ب كتببابه ) سببعداء النفببوس ( فقببال ‪ :‬كببان سببيدا عالببا فقيهببا جليل‬ ‫مرجعا للخاص والعام ‪ ،‬غيورا ف ذات ال مناظرا مع البدعي والخالفي‪.‬‬ ‫وهو أعلى الب مقبامه جبد السبرة اليدرية واليبه تنتسبب هباذه السبللة العلوية ‪ ،‬ولد ;‬ ‫سبنة ‪ 1205‬ه ب وأقببام فب الكاظميبة ردحببا مبن الءزمن ‪ ،‬ثب هبباجر الب عاصبمة العلبم ب النجبف‬ ‫الشرف ب‬

‫‪35‬‬


‫وتتلماذ على أعلم زمانه وجهابباذة عصبره حبت حصبل علبى رتببة عاليبة ودرجة رفيعبة فب العلبم‬ ‫والجته بباد كم ببا اس ببتفاد من ببه جل ببة م ببن أعلم الفض ببل ‪ ،‬أم ببا ملؤلف بباته فه ببي آي ببة ف ب التحقي بب ق‬ ‫والتدقي ق وكلها تنط ق بعلمه وكماله ناذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ب البارقة اليدرية ف نقض ما أبرمته الكشفية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ب العقائد اليدرية ف الكمة النبوية‪.‬‬ ‫‪ 3‬ب الالس اليدرية ف النهضة السينية كتبه بطه سنة ‪ 1260‬هجرية )‪.(1‬‬ ‫‪ 4‬ب ب الصببحيفة اليدري ة ف ب الدعيببة والس برار ‪ ،‬صببنفها بطلببب مببن ممببد علببي شبباه‬ ‫القاجاري سلطان ايران‪.‬‬ ‫‪ 5‬ب النفخ القدسية ف بعض السائل الكلمية ‪ ،‬صنفها تلبية لطلب ) هولك وا ميبزا (‬ ‫حفيد فتح علي شاه القاجاري‪.‬‬ ‫‪ 6‬ب النفخة القدسية الثانية وهي ف مباحث كلمية‪.‬‬ ‫‪ 7‬ب مموعة ف الكم والنوادر‪.‬‬ ‫‪ 8‬ب رسالة ف أصول الفقه‪.‬‬ ‫‪ 9‬ب كتاب ف النط ق‪.‬‬ ‫‪ 10‬ب حاشببية علببى كتبباب التحقيبب ق ف ب الفقببه والصببول لعمببه آيببة ال ب الكبببى السببيد‬ ‫أحد البغدادي الشهي بالعطار‪.‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب مطوط ف حيازة الدكتور حسي مفوظ نسخة منه‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫‪ 11‬ب تعليقه على منظومة ف الرجال لعمبه أيضببا‪ .‬وكل هباذه اللؤلفبات مطوطة وتوجد‬ ‫متفرقة عند ذريته‪.‬‬ ‫‪ 12‬ب عمدة الءزائر ف الدعية والءزيارات ‪ ،‬وقد طبع مرتي ف النجف الشف‪.‬‬ ‫توف أعلى ال مقامه سنة ‪ 1265‬هب وقيل أنه أخب بأجله قبل حلوله‪ .‬ودفببن فب رواق‬ ‫الببرم الكبباظمي الشبريف وأعقببب سبببعة مببن الولد كلهببم علمبباء صببلحاء أببرار أتقيبباء‪ .‬ومن‬ ‫شعره ف المام السي ‪:‬‬ ‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم ل أهل بوجهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوركت أي ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عش ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر‬

‫لنب ب ب ب ب ب ب ب ببت الشب ب ب ب ب ب ب ب ببوم السب ب ب ب ب ب ب ب ببتطي علب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ببورى‬

‫خطوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وراميهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بقاصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمة الظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ول س ب ب ب ب ب ب ب ببيما عاش ب ب ب ب ب ب ب ببور م ب ب ب ب ب ب ب ببن عش ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ال ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ببه غب ب ب ب ب ب ب ب ببرق السب ب ب ب ب ب ب ب ببلم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب لب ب ب ب ب ب ب ب ببة الكفب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آل مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ت ب ب ب ب ب بباذوق ال ب ب ب ب ب ببردى ظلم ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ببرب بن ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ببخر‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ببان أنس ب ب ب ب ب ب ب ببى ل أنس ب ب ب ب ب ب ب ببى الس ب ب ب ب ب ب ب ببي بكب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا وق ب ب ب ب ب ب ب ببد دارت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عص ب ب ب ب ب ب ب ب بببة الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أل تطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايروا‬

‫تط ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباير أفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براخ البغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباث م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقر‬

‫فوافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارق ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاده‬

‫فخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريعا للي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين وللنح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ول عج ب ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ب ببن مث ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ببر اذا اج ب ب ب ب ب ب ب ببتى‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب واس ب ب ب ب ب ب ببتهءزا بش ب ب ب ب ب ب ببأن أولب ب ب ب ب ب ب الم ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ومي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز رأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد للع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب مفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ول سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيما كعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة والنضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنان مك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وقب ب ب ب ب ببد قت ب ب ب ب ب ببل التك ب ب ب ب ب بببي م ب ب ب ب ب ببن حي ب ب ب ب ب ببث ل ي ب ب ب ب ب ببدري‬

‫ع ب ب ب ب ب بباذيري م ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ببخر ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ببرب وحربب ب ب ب ب ب م‬

‫بنب ب ب ب ب ب ب أح ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ببا ذن ب ب ب ب ب ببب أح ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ببخر‬

‫‪37‬‬


‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزوه علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى اطلقهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم فتحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أهلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بالقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببب للنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان يبكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوافر مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق المب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بل سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ين ب ب ب ب ب ب ب ب ببادين ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببداه يب ب ب ب ب ب ب ب ببا خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب مرس ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫أأنب ب ب ب ب ب ب ب ببت عليب ب ب ب ب ب ب ب ببم اننب ب ب ب ب ب ب ب ببا اليب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫لق ب ب ب ب ب ب ب ببد ترك ب ب ب ب ب وا س ب ب ب ب ب ب ب ببب ط الن ب ب ب ب ب ب ب ببب عل ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫تريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم النح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا رأسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنان كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنه‬

‫س ب ب ب ب ب ب ببنا الب ب ب ب ب ب ب ببدر أو أب ب ب ب ب ب ب ببى س ب ب ب ب ب ب ببناء م ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫‪38‬‬


‫السيد جعفر القزويني‬ ‫المتوفى ‪1265‬‬ ‫قال يرةثي المام السي ‪ 7‬ويفتتحها بالنسيب ‪:‬‬ ‫ألب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وان أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغى الغمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام وألب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى طل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤي هت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما‬

‫وعوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب م الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وأعرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤالكما في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وان ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان أعجم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫***‬ ‫السيد جعفر بن الباقر ببن احببد ببن ممبد السبين القءزوينب مبن مشبباهي شبعراء وأدبباء‬ ‫عصره‪ .‬ولد ف النجف الشرف ونشأ با نشأة عالية وأخاذ معلوماته عببن مشباهي عصببره وما‬ ‫اجتبباز العقببد الثببان حببت أصبببح علمببا يشببار اليببه بالبنببان ‪ ،‬ذكبر صبباحب الصببون ج ‪/ 2‬‬ ‫‪ 557‬فقببال ‪ :‬كببان فاضببل كببامل أديبببا لبيبببا بليغببا شبباعرا مبباهرا ج بوادا سببخيا ذا هببة عاليببة‬ ‫تصص للنظم والسلجلت الدبية الب أن نببا ببه البدهر البلؤون وتراكمبت عليبه البديون فلبم‬ ‫يسببعه الكببث فب النجببف ب مسببق ط رأسببه ب فارتل الب ) مسببق ط ( عاصببمة عمببان وكان معببه‬ ‫عبببده السببمى ) نصببيب ( فببأدركته منيتببه هنببا ك فمببات فيهببا سببنة ‪ 1265‬ه ب فحملببت جنببازته‬ ‫ال النجف مع‬

‫‪39‬‬


‫عبده نصيب فدفن مع آبائه ف مقبهتم مقابل مقبة آل الواهر فرةثاه فري ق مببن الشببعراء منهببم‬ ‫السيد حيدر اللي بقصيدة مطلعها ‪:‬‬ ‫وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدفن رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وى ببط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اللحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا يلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫ومن رةثاه وأرخ وفاته الشيخ ابراهيم قفطان‪.‬‬ ‫قال السيد المي ف العيان )‪ (1‬رأينا ف ملة الضبارة نقل عبن بعبض مباميع الفاضبل‬ ‫الشبيب انه كان أديبا ناببا مبن أدبباء العبراق رحل الب مسبق ط وتوف هنبا ك بعيبدا عبن وطنبه ‪،‬‬ ‫ولرحلته قصة مثية وقد استوحاها كل مبن رةثاه ثب ذكر أن مبن مراةثيبه قصبيدة مبن ببر يسبمى‬ ‫الدث وانا رويت ف بعض ماميع النجف للشيخ ابراهيم قفطبان وف بعضببها للشبيخ مسببن‬ ‫آل الشيخ خضر ‪ ،‬وهاذا ما وجد منها ‪:‬‬ ‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوبت وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعدت النظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار فلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف أةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أطلل درسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وأناشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا ده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دار قطينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫فتجيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب قطينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫خش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعت لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي فلس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫ال الرزاء بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫فعلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ملؤمله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وتقق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرتل عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وفص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمت ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدير الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أهلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعر دائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن داوى‬

‫داء فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أحش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعرا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ج ‪.443 / 18‬‬

‫‪40‬‬


‫أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا ك لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقطه‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو اةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقلت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ظف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيتك مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطهدا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليتك مفتك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباورت أنينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫منص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعا للغرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة منكسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل عالت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك معتل‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهدتك متض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وامام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق بلغت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباما فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عه ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب عنق ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عش ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث مراةثي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببررا‬

‫وةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را ك ترص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عه عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباي‬

‫عقيق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أو دررا‬

‫ول يعقببب سببوى ولده السببيد علببي وابنتببه زوجة اليبزا جعفببر القءزوينب وذكر صبباحب‬ ‫الصببون جلببة مببن شببعره كمببا ذكره الشببيخ الصببلح الشببيخ ممببد حسببي كاشببف الغطبباء فب‬ ‫) العبقات العنبية ف شعراء العفرية (‪.‬‬ ‫فمن شعره ياطب سلطان مسق ط ‪:‬‬ ‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنوب‬

‫الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدائد والءزاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز‬

‫وألن ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعديت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫يعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواهر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوائءز‬

‫ودع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤن‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبت وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامءز‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الراء والفكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأهله ) هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارز (‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ماج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫الث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواقب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا بلغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ) س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيد (‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ) عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ( فل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوز‬

‫واعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هلل‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد ك غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجءز‬

‫يوليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ترجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ول‬

‫يثني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامءز‬

‫فتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود مقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديون‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائءز‬

‫‪41‬‬


‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدفعات ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجءز‬

‫ويي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ترج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫وهكاذا انتهت حياة هاذا الشريف‪.‬‬ ‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وي ق أن أستشهد بالشبعر النسبوب للمبام زين العاببدين علببي اببن السبي اببن علبي‬ ‫بن أب طالب ‪ :‬حيث يقول ‪:‬‬ ‫عتبب ب ب ب ب ب ب ببت علب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ببدنيا فقلب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أكاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بلؤس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ينجل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره‬

‫يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرزق غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ببالت نع ب ب ب ب ب ب ببم ي ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ببي رميتك ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم طلقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وببالوقت البباذي أعتببب علببى الءزم ن يبب ق أن أبعببث بقببول السببيد الش بريف الرض ي ال ب‬ ‫سلطان مسق ط حيث يقول ‪:‬‬ ‫أخط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وأخط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ردي ‪ ،‬ورد ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي بغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فل جعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عقوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫أن ل أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فتكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون أول زل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببقت‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وآخرهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫‪42‬‬


‫محمد الصحاف‬ ‫كان حيا سنة ‪1270‬‬ ‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحكم القلم تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرح وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وط ب ب ب ب ببرس بب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ببن حسب ب ب ب ب ببن أوص ب ب ب ب ببافكم سب ب ب ب ب ببطر‬

‫يفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوز س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالقواف وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تف ب ب ب ب ب ب ببوز بك ب ب ب ب ب ب ببم اذ ك ب ب ب ب ب ب ببان منك ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ببا فخ ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫فليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديكم‬

‫لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذا أحييتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫أقول والقصيدة طويلة وكلهبا فب رةثاء سبيد الشبهداء أبب عبببد الب السببي وقد جبارى‬ ‫با رائية الشيخ صال العرندس الت تقدمت ف جءزء ساب ق مع ترجته ‪ ،‬والقصيدة الت نظمهببا‬ ‫شاعرنا الصحاف ذكرها الخ البحاةثة علي الاقان ف الءزء العاشر من ) شعرا الغببري ( وف‬ ‫أخرها ‪:‬‬ ‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ألق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي زان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم النج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫عليكب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اض زاد نوارهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا القطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫***‬ ‫السبيد ممبد ببن علبي العبروف بالصبحاف‪ .‬ذكره القب ق الطهرانب فب ) الكبرام الببرة (‬ ‫فقببال ‪ :‬نءزيل سببوق الشببيوخ ‪ ،‬كببان أديببا فاضببل شباعرا ‪ ،‬رأيببت تقريضببه اللطيببف البليببغ نظمبا‬ ‫ونثرا على ارجوزة ) تفة النسا ك ( من نظم الشيخ طاهر الجامي التوف بسوق الشيوخ سببنة‬ ‫‪ 1279‬هب وأولده ال اليوم ف سوق الشيوخ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫عبد العزيز الجشي‬ ‫وفاته ‪1270‬‬ ‫أل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لجف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهرن هج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع الاريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ل راحب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ببطت ب ب ب ب ب ب ب ببه غربب ب ب ب ب ب ب ة النب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫فأوحشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق يعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫أأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر ليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء وأنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بالن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء رق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫وذكرن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم انف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برادي بينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫مقام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب أف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردا وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديت ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو بالع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالي أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫فوالب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي للقتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وللسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمر منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر وورود‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عرص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف أي أماج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فليهنك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعود‬

‫لئ ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب برفت أم الق ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنت فيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد‬

‫وان ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباولتكن الدين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة مفخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ففيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء وتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدود‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا راكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عيدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأت الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوى قري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها وبعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ك البل ‪ ،‬ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج هك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا متنكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫زرودا وان أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك زرود‬

‫بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للحفيظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة نكس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م راي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫رمتكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء القضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫فف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر طلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها وطري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫وةثب ب ب ب ب ب ب ببارت عليك ب ب ب ب ب ب ب ببم بع ب ب ب ب ب ب ب ببد أن ط ب ب ب ب ب ب ب ببال مكثه ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أوغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وحق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫ودع عنب ب ب ب ب ب ب ب ببك نب ب ب ب ب ب ب ب ببوى أهب ب ب ب ب ب ب ب ببل مكب ب ب ب ب ب ب ب ببة وارت ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز موج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫ووجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه لتلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الدين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وجهه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيحا ففيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة وعديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ بض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريح الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذود‬

‫‪44‬‬


‫أل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رس ب ب ب ب ب ب ب ب ول الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببك راق ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وآلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرض الطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف رق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫فخب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذها كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببكاية‬

‫تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الرع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان تي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببية س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقوهن أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى وقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا‬

‫العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأودى بالعلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل قي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وارتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأعواده حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث التنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫ودعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى علهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطية‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيها الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب اف فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمود‬

‫لعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أراه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالغري مناخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدث في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثي عجاجهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫اذا اق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت العجاج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد‬

‫أغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارت بقايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ونوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ببدين حب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ببات وهب ب ب ب ب ب ببو عميب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تراهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيفك فللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواربه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براع جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫وان الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براض حط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدره‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر وأحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عتبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ووليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فلب ب ب ب ب ب ب ب ببو كن ب ب ب ب ب ب ب ببت حيب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ببوم وقعب ب ب ب ب ب ب ب ببة ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫رأت كيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف تبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي حكمهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وتعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫عشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببية بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايدها صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعيد‬

‫لقب ب ب ب ب ب ب ببى كأضب ب ب ب ب ب ب بباحي العيب ب ب ب ب ب ب ببد ل عب ب ب ب ب ب ب بباد بعب ب ب ب ب ب ب ببدهم‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذات التنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أترض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الث ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزم غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫يلحظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ه ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببرور فم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أت ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫بعشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار عشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الفعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود‬

‫وراءكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم يشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوله‬

‫الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يع فايع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ووعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫قبال صباحب أنبوار الببدرين ‪ :‬الشبيخ عببد العءزيءز الشبي مبن شبعراء القطيبف الديبب‬ ‫الش بباعر الش ببيخ عب ببد العءزيب ءز ب ببن ال بباج مه ببدي ب ببن حس ببن ب ببن يوسببف ب ببن مم ببد الش ببي ‪1‬‬ ‫البحرانب ب القطيف ببي‪ .‬ك ببان ل ببه رحب ه الب ب تع ببال م ببن الدب ال ببظ الب بوافر ومببن الش ببعر والعرفب ة‬ ‫النصببيب الكامببل لببه قصببائد جيببدة منهببا ف ب رةثاء السببي )ع( تق برأ ف ب الببالس السببينية ولبه‬ ‫منظومة ف الرد على النصارى ذكر فيها ما ذكره الشيخ سليمان آل عبد‬

‫‪45‬‬


‫البار ومتضمنة للدلة الت ذكرها فب البرد علبى النصبارى جيبدة حسبنة وقد اشبتغل فب العلبوم‬ ‫ال ان الشببعر والتجببارة غلبببا علي ببه فكببان بمببا موسببوما ول أعلببم بتاريب خ وفبباته ض بباعف ال ب‬ ‫حسناته‪ .‬انتهى‪ .‬ويقول الشيخ علي منصور ف شعراء القطيف ‪ :‬كانت وفاته سنة ‪.1270‬‬ ‫أقول وترجم له الشيخ الطهران ف ) الكرام البرة ف القرن الثببالث بعببد العشببرة ( وساه‬ ‫بب ) السيد عبدالعءزيءز ( وهو خطأ مطبعي‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫السيد محمد ابو الفلفل‬ ‫‪1271‬‬ ‫وذوو ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروة والوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام زئيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫طه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت نفوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم لطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولا‬

‫فعناصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وحجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫عشب ب ب ب ب ب ب ب ببقوا العنب ب ب ب ب ب ب ب ببا للب ب ب ب ب ب ب ب ببدفع ل عشب ب ب ب ب ب ب ب ببقوا الغنب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫للنفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع لكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أمضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور‬

‫فتمثلب ب ب ب ب ب ب ب ببت لب ب ب ب ب ب ب ب ببم القصب ب ب ب ب ب ب ب ببور وم ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ل تثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت القص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقهم للمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت ال دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫رحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ل ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدانا والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا النف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس لنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى والعج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج يث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ربي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الكرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق تي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروب وعءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجور‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو أل أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل والعلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل نصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫والكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببية‬

‫)‪(1‬‬

‫وعقائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ومقات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وعفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫قال البحاةثة العاصر الشيخ علي منصور الرهون ف كتببابه ) شببعراء القطيببف ( السبيد‬ ‫ممد الفلفل التوف سنة ‪ 1261‬تقريبا‪.‬‬ ‫هو السيد الشريف السيد ممد بن السيد مال ال ابن السيد‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب عن ) أنوار البدرين (‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ممببد العببروف بب ب ) الفلفببل ( أحببد أهببال قري ة ) التببوب ( مببن القطيببف ‪ ،‬نءزي ل ك بربلء مببن‬ ‫العاصبرين للسبيد كباظم الرشت ومن القربيب اليبه ‪ ،‬ذكره صباحب الدمعبة السباكبة وأةثببت لبه‬ ‫القصيدة الائية الت أولا ) خلها تدمي من السي يداها (‪.‬‬ ‫وآل الفلفل موجودون من خيار السادة يفتخرون بشاعرهم هاذا ‪ ،‬أقول وروى له أبياته‬ ‫الشهية الت أولا ‪:‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام زئيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وذوو ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروة والوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره‬

‫وقال ‪ :‬كان ; من الشعراء اليدين الكثرين ف مراةثي السي ‪ 7‬وقال صاحب أنبوار‬ ‫البببدرين ‪ :‬لقببد غلببب شببعره علببى منءزلتببه العلميببة فاشببتهر بببالدب‪ .‬انتقببل مببن القطيببف للعبراق‬ ‫فجباور جبده السبي » ع « حبت تبوافه الب ‪ ،‬وكان شبديد الرقة واراقبة البدموع علبى مصبباب‬ ‫جببده الشببهيد‪ .‬نقببل الشببيخ علببي المببامي نائحببة أهببل البببيت الشببهور بءزهده وولئببه لببم قببال‬ ‫حدةثن العال الربان الشيخ جعفر الشوشتي ‪ ،‬قال حبدةثن السبيد ممببد أبببو الفلفببل القطيفببي‬ ‫قببال ‪ :‬رأيببت فب النببام ليلببة مببن الليببال كببأن امبرأة عليهببا آةثببار اليبببة والوقار قببد جلسببت علببى‬ ‫غدير ماء وهي تئن وتبكي وبيدها قميص مضبمخ بالبدم تغسبله وهي تبردد هباذا الببيت ببكباء‬ ‫وزفي ‪:‬‬ ‫ومهجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف غري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ق ببال الس ببيد مم ببد ف ببدنوت منه ببا وسببلمت عليه ببا وسببألتها فق ببالت ‪ :‬أم ببا تعرفن ب أن ببا‬ ‫جدتك فاطمة الءزهراء وهاذا قميص ولدي السي‬

‫‪48‬‬


‫ل أفببارقه أبببدا‪ .‬فببانتبه السببيد ونظببم قصببيدة وضمنها هبباذا البببيت‪ .‬فكببان أول القصببيدة ) أرا ك‬ ‫مت هبت صبا وجنوب (‪ .‬وكان أبوه السيد مال ال من أهل العلم والفضل‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫أقول ربا حصل التباس بي سيدنا التجم له وبي سيه ومعاصره السيد ممد بببن مببال‬ ‫الب بببن معصببوم لتبباد السببي واسببم البببوين والسببكن اذ هببا فب كبربلء يسببكنان حببت ربا‬ ‫نسب البعض شعر هاذا لاذا‪ .‬أرجو النتباه‪.‬‬ ‫فمببن شببعر السببيد ممببد بببن مببال الب اللقببب بالفلفببل التببوف ‪ 1261‬ويقببول صبباحب‬ ‫الاذريعة ان وفاته سنة ‪.1277‬‬ ‫يب ب ب ب ب ب ب ببا نفب ب ب ب ب ب ب ببس عب ب ب ب ب ب ب ببن فعب ب ب ب ب ب ب ببل الطايب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب بباقلعي‬

‫ذهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباب وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورع‬

‫ل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعنك زين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ك بدع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وتص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنع‬

‫أو م ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ببعت ب ب ب ب ب ب بباذكر كس ب ب ب ب ب ببرى فب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببورى‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر قيصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ذي النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود وتبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرون وعاده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وثوده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذفتهم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا بقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح الوض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذين تتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بنعيمهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتنعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواغيت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذين تنكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالظلم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد الوس ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتاب وهالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطع رد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب ول يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ببا نف ب ب ب ب ب ب ببس ان ش ب ب ب ب ب ب ببئت الس ب ب ب ب ب ب ببلمة فب ب ب ب ب ب ب ب غ ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫فع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن القباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح والطاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقلعي‬

‫وتوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلي عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه باحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآله فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نف ب ب ب ب ب ب ب ب ببس م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الرق ب ب ب ب ب ب ب ب اد تنبه ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ان السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل فاطمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة نعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولعي وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوجعي‬

‫وتلهف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وتأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي وتفجع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫آه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أوقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫آه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أردف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب تبق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫‪49‬‬


‫قتب ب ب ب ب ب ب ب ببل السب ب ب ب ب ب ب ب ببي فيب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ببا ابكب ب ب ب ب ب ب ب ببي دمب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫حءزن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع‬

‫منع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربوا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده البطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ جائهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيل ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواده‬

‫يشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكو الظليمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكبا للدمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الخض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما‬

‫ل تقص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا مه ب ب ب ب ب ب ب ببره ق ب ب ب ب ب ب ب ببف ل ت ب ب ب ب ب ب ب ببم ح ب ب ب ب ب ب ب ببول الب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رفق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوته الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع قلوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتوع‬

‫لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظرات حاهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادل ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنجوم الطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫والري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافية علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدانم‬

‫فمقط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباو بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مبض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ولءزين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب نوحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا لفق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقيقها‬

‫وتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الءزاكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الركب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببغ فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزا ك ملبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا وأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطلت الدم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارهم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب منءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهبوا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مقنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقون بقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫والضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب آلن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وأطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال معب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ل راح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكو الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أذي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ألب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ال ظالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ببال ال ب ب ب ب ب ب ب ببردى بينب ب ب ب ب ب ب ب ب وبين ب ب ب ب ب ب ب ببك ي ب ب ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ل ب ب ب ب ب ببو كن ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب الحي ب ب ب ب ب بباء هال ب ب ب ب ب ببك موضب ب ب ب ب ببعي‬

‫مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوبة مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروبة مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحوبة‬

‫منهوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار وبرقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وهل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوض ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعنها‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب بربل فب ب ب ب ب ب ب ب ب نس ب ب ب ب ب ب ب ببوة تب ب ب ب ب ب ب ب ببدي النع ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتى أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزة قومه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعى تكفنهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح الءزوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب برأت أخاه ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جث ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رأس فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألقت نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها بتلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط حاض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فنعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه نع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الفاق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدات الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيع‬

‫وتق ب ب ب ب ب ببول ح ب ب ب ب ب ببان ف ب ب ب ب ب ب براق شخص ب ب ب ب ب ببك ي ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ببي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذا لثاكل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببافلي ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل نظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة أش ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وتطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لوع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلعي‬

‫أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرمض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بل كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ول‬

‫غس ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ويهنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك مض ب ب ب ب ب ب ب ب ببجعي‬

‫حاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وكل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أراملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وذخييت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النايبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ومفءزع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫‪50‬‬


‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا واحب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي عءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب وا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أن يرحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عن ب ب ب ب ب ب ب ببك ي ب ب ب ب ب ب ب ببا غ ب ب ب ب ب ب ب ب بوةثي وغب ب ب ب ب ب ب ببوث الربب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ودعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوعي مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملل ان رحلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ول قل‬

‫وعليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليمي ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الرجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعون معجل‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف ول ب ب ب ب ب ب ب ببو كنعس ب ب ب ب ب ب ب ب ببة هج ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث أحءزانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وأكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفا بقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر الدمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائرا يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي القف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ميمم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعة ان كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ذا اذن تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وأح ب ب ب ب ب ب ب ببل رس ب ب ب ب ب ب ب الة م ب ب ب ب ب ب ب ببن أض ب ب ب ب ب ب ب ببر ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫لنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ذي القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ببا رسب ب ب ب ب ب ب ول الب ب ب ب ب ب ب ب آل ب ب ب ب ب ب ببك ق ب ب ب ب ب ب ببد ن ب ب ب ب ب ب ببأت‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديار بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل واد أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنع‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي أظهرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫وأبنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه للن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫وحبيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ونسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببله‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ببع صب ب ب ب ب ب ب ب ببحبه قب ب ب ب ب ب ب ب ببد ذب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب موض ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوهم للس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهام رمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫وضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ريبة للمرهف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات اللمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات بنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود أذل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببية تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الءزيل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫واعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب البت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول وناده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم بصب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلك فاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعي‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببومي انءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرض الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف وشب ب ب ب ب ب ب ب بباهدي‬

‫قتل ك بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مبضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ومقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ةث ب ب ب ب ب ب ب ب بباوين ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ح ب ب ب ب ب ب ب ب بببيب قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعءزى‬

‫ورؤوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى لرجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ألكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ونس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان تغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب وه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫أطواقه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رابا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دمعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرداد النعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫واقصب ب ب ب ب ب ب ب ببد أخب ب ب ب ب ب ب ب بباه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب البقيب ب ب ب ب ب ب ب ببع وق ب ب ب ب ب ب ب ببل لب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ذب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الروع‬

‫وبني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك والخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان جع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعوا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوله بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذابلت الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫واذا قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرب‬

‫فاقصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ك للغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫وأط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وقوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الرتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫والث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براه عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار واخض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤمني ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكاية‬

‫فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافعي ومش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفعي‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بعرص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة نين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫أكفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور الري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح الربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫‪51‬‬


‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول تدوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بنعال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدره والض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلع‬

‫والريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لعبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبته وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببغت بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق رمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح أرفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ونس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءه مقرونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بقيوده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ممول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الظلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫وأذي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال أعظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ببن جوعهب ب ب ب ب ب ب ببا ومب ب ب ب ب ب ببن السب ب ب ب ب ب ب ببرى ل ب ب ب ب ب ب ب ب هتجب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ان ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن طف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعدته ةثواك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مروعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع‬

‫والعاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫لفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ناحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل متوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا وقع ب ب ب ب ب ب ب ببة راع ب ب ب ب ب ب ب ببت قل ب ب ب ب ب ب ب ببوب اولب ب ب ب ب ب ب ب النه ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫جلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بثلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءكم ذو الخءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات ممب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف غيك ب ب ب ب ب ب ب ب م لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫فتعطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا وترفقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا وتلطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫بحبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب اذا دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وعليك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلى وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم ربك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح ذو وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د بقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب موج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ومن شعره قصيدته الت أولا ‪:‬‬ ‫وه ب ب ب ب ب ب ب ل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ببروف ال ب ب ب ب ب ب ببدهر ينف ب ب ب ب ب ب ببع ن ب ب ب ب ب ب ببافع‬

‫تع ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزي فل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العي ب ب ب ب ب ب ب ب ببش راج ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫‪ 86‬بيتا‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫السيد محمد معصوم‬ ‫المتوفى ‪1271‬‬ ‫السببيد ممببد بببن مببال ال ب بببن معصببوم القطيفببي النجفببي التببوف بالببائر السببين سببنة‬ ‫‪.1271‬‬ ‫شببطر مقصببورة ابببن دريد وجعلهببا فب رةثاء السببي ‪ 7‬بببا يقببرب مببن أربعمائببة وخسببي‬ ‫بيتا مدرجة ف ديوانه وأولا ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ظبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببه ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء باله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ل تبكيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط الص ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى‬

‫تضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباميا‬

‫رايق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوير والل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى رأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببونه‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض مواضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببينا بوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى‬

‫تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى كأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب عن الاذريعة ج ‪ 4‬ص ‪.191‬‬

‫ط ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة ص ب ب ب ب ب ب ب ب بببح ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أذي ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدجى‬

‫***‬

‫‪53‬‬


‫هببو السببيد ممببد ابببن السببيد مببال ال ب آل السببيد معصببوم القطيفببي النجفببي الببائري ‪،‬‬ ‫خطيب معروف ‪ ،‬وشاعر رقي ق‪.‬‬ ‫يظهببر مببن س بيته أنببه ولد بببالقطيف وهاجر منهببا وهو يببافع والتحبب ق بببالنجف فاتصببل‬ ‫بأعلمه من زعماء الدين وبعد أخبباذه القببدمات انصببرف الب سببرد قصبة المببام السببي )ع(‪.‬‬ ‫ذكره الشيخ النوري فقال ‪ :‬كان جليل القدر ‪ ،‬عظيم الشأن ‪ ،‬وكان شبيخنا السببتاذ العلمببة‬ ‫الشببيخ عبدالسببي الطهران ب كببثيا مببا يبباذكره بي ب ويثن ب عليببه ةثنبباء بليغببا ‪ ،‬وقبال ‪ :‬كببان تقيببا‬ ‫صالا ‪ ،‬شاعرا ميدا ‪ ،‬وأديبا قاريا غريقا ف بار مبة آل البيت )ع( وكان أكثر ذكره وفكببره‬ ‫فيهببم ‪ ،‬حببت انببه كببان كببثيا مببا نلقبباه فب الصببحن الشبريف فنسببأله عببن مسببألة أدبيببة فيجيبنببا‬ ‫عنها ويستشبهد فب كلمبه بببيت أنشببأه هببو أو غيببه فب الراةثببي فينقلببب حباله ويشببرع فب ذكر‬ ‫مصيبتهم على أحسن ما ينبغي فيتحول اللس ال ملس آخر وله حكايتببان طريفتببان ذكرها‬ ‫النوري ف كتابه دار السلم‪.‬‬ ‫وذكره الشببيخ ابراهيببم صببادق العبباملي ف ب ممببوعته معربا عببن اعجببابه بتقريظببه لوشبح‬ ‫السيد صال القءزوين البغدادي فقال ‪ :‬ومن لببح ذلبك الوشح بطبرف غيب كليبل ‪ ،‬وسبح فب‬ ‫تيار لته فاستخرج منها دررا هي لتاج الدب اكليبل وأي اكليبل ‪ ،‬الراغببم بفضببله وأدبببه عرين‬ ‫اللببك الضببليل والشببامخ بسبببه ونسبببه علببى كببل ذي حسببب زكي ونسببب جليببل ‪ ،‬قببرة عي ب‬ ‫الفضببائل والعلببوم ‪ ،‬جنباب السبيد السبند السبيد ممبد نببل الرحوم السبيد معصبوم فقبرظ عليبه‬ ‫باذا الوشح اللى بفرائد الدر النظوم ‪ ،‬الطوق بأسن قلئد تءزري ماسنها بدراري النجوم‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫وذكره صباحب الصبون فب ج ‪ 5‬ص ‪ 582‬فقبال ‪ :‬كبان مباورا فب البائر السبين ‪،‬‬ ‫وك ان تقيببا صببالا ‪ ،‬وشباعرا ميببدا ‪ ،‬وأديبببا وقارئ ا ذاكب را لع بءزاء السببي ‪ ،‬جليببل القببدر عظيببم‬ ‫الشأن ‪ ،‬غريقا ف بار مبة آل البيت وأكثر ذكره وفكره فيهم وكان اذا هل ربيع الول ينشببر‬ ‫قص ببائد ف ب م ببدح الرسب ول )ص( ف ب ال ببالس ويص ببف ق بي ببده أةثن بباء النش بباد ‪ ،‬ت ببوف ف ب ح ببدود‬ ‫‪ 1269‬هب‪.‬‬ ‫وذكره النقدي ف الروض النضببي ص ‪ 366‬فقببال ‪ :‬مببن فضببلء القببرن الاضببي ‪ ،‬وكان‬ ‫له ف التقوى والصلح أسى مكان ‪ ،‬وكان من العمرين‪.‬‬ ‫وذكره الق ق الطهران فب كتبابه الكبرام الببرة ص ‪ 368‬فقبال القطيفبي البائري التبوف‬ ‫‪ 1271‬هب كان تلمياذ السيد عبدال شب وكتب ف ترجة أستاذه هاذا رسالة مستقلة )‪.(1‬‬ ‫وذكره السيد حسن الصدر ف التكملة فقال ‪ :‬له رسالة أسباها نوافبح السبك لب أقبف‬ ‫عليها ‪ ،‬وله ديوان كبي عند الشيخ ممببد السبماوي فيبه رةثاء الشبيخ احبد الحسبائي والسبيد‬ ‫كبباظم الرش ت والشببيخ موسبى بببن جعفببر كاشببف الغطبباء والشببيخ مسببن خنفببر البباذي تببوف‬ ‫‪ 1270‬هب وهاذا آخر زمن رةثى به‪.‬‬ ‫تببوف الببتجم لببه ف ب حببدود ‪ 1271‬هب ب ولبه شببعر كببثي أشببهره اللميببة الكسببورة مببن‬ ‫حروف الرجءز السماة بءزهر الربيع‪ .‬وديوان شعره‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أقول نشرت رسالة ف مقدمة كتاب » الخلق « لدنا السيد عبدال شب‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫مطوط اشتمل على جيع الروف‪ .‬وله روضة ف رةثاء السي‪ .‬انتهى‬ ‫وف الاذريعة ب قسم الديوان قال ‪ :‬ديوان السيد ممد بن مال الب ابببن معصببوم الوسوي‬ ‫القطيفبي الطبي البائري التببوف ‪ 1271‬هبو مبن تلميباذ السبيد عببدال شبب وكتبب رسالة فب‬ ‫ترجة أسببتاذه‪ .‬رأيببت ديبوانه فب مكتبببة السببماوي كببل مببا فيببه قصببائده فب الراةثببي ‪ ،‬مرتبببة علببى‬ ‫الروف ‪ ،‬وكتب له بعض أصحابه مقدمة ‪ ،‬أوله ‪:‬‬ ‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى فخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماوات العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وفيه تلميع الرائية للشريف الرضي ‪ ،‬وتميس النونيبة لببن زيدون ‪ ،‬وتشبطي القصبورة‬ ‫لبن دريد‪ .‬وجعل جيعها ف رةثاء السي ‪ ، 7‬وفيه قصيدة طويلة ف رةثائه ‪ 7‬تتضببمن أسبباء‬ ‫جيع سور القرآن ‪ ،‬أولا ‪:‬‬ ‫أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان فاتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداث أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان‬

‫وقوعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت للعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫أذكب ب ب ب ت حش ب ب ب ببى البه ب ب ب ببم م ب ب ب ببن وح ب ب ب ش وم ب ب ببن بق ب ب ب ببر‬

‫فكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف آل النه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران‬

‫وقبال السببيد المي ب ف ب العيببان ج ‪ 16‬ص ‪ 69‬ان الشبباعر السببيد ممببد القطيفببي‬ ‫القيم ف الائر أطرى شعره وفضله على شعر غيه خصوصا مراةثيه ف المام السي وكان ف‬ ‫دار آل الشيخ‬

‫‪56‬‬


‫جعفر آل الشيخ خضر الناجي النجفي واستدل على مدعاه بقوله ف المام ‪: 7‬‬ ‫بكتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوف وبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوف‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود الت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى والقط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار‬

‫وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب اللمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون والوافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدون‬

‫وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيون والستشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار‬

‫فقال له الشيخ جعفر وهو يومئاذ حدث السنان الشبي والستشبار واحبد واعتضه فب‬ ‫غي هباذا الببيت أيضبا ببأن فيبه مبن الءزحاف الكبف وهو حباذاف السبابع السباكن مبن مفاعيبل‬ ‫وهو قبيبح فب ببر الطويل كمبا ان القببض فب مفاعيبل فب عبروض الطويل واجبب ‪ ،‬وقد أتبى‬ ‫القطيفي به ف قصيدته غي مقبوض فانتقده بثل هاذه القواعد العروضية حبت أفحمببه ‪ ،‬فقببال‬ ‫له القطيفي ‪:‬‬ ‫كأنك يا ولدي عروضي ‪ ،‬قال نعم‪ .‬قال فقطع لنا هاذا البيت ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫حول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كنيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكم‬

‫وك أنه ظ ببن أن ل خبببة لببه بقص ببة العراب ب م ببع ال برأة التميميببة ‪ ،‬حيببث ان بن ب تيببم‬ ‫يكسبرون أول الضببارع فقبال لبا ‪ :‬أتكتنببون فأجبابته فأخجلهببا فقبالت لببه ‪ :‬أتسبن العبروض ‪،‬‬ ‫قال نعم قالت ‪ :‬قطع هاذا البيت ‪:‬‬ ‫حولوا عنا كنيستكم ) البيت ( فقطعه وأخجلته‪.‬‬ ‫وكان الشيخ جعفر يعرف القصة فارتل على الفور بيتا‬

‫‪57‬‬


‫وقال للقطيفي ‪:‬‬ ‫ان قطعت البيت الاذي قبله قطعته لك ‪ ،‬قال ما هو قال ‪:‬‬ ‫ذا ك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرؤ م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذوي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيعته‬

‫فقطعه ‪ :‬كل من تج ‪ ،‬فاعلت‪ .‬ل طب ‪ ،‬فاعل‪ .‬فأخجله‪.‬‬ ‫ونشببر البحاةثببة الشببيخ ممببد السببماوي ف ب ملببة الغببري النجفيببة السببنة السببابعة تببت‬ ‫عنوان ) نبدوة بلغبة بلغيبة ( قبال ‪ :‬للعبال الفاضبل الديبب السبيد ممبد ببن السبيد مبال الب‬ ‫السيد معصوم القطيفي النجفي الائري ديوان شعر كبي مشتمل علبى البروف ‪ ،‬ولقبد كبان‬ ‫معمرا ومن الكبثرين واليبدين فب رةثاء المبام السبي )ع( وكانت وفاته سبنة ‪ 1269‬ه ب وله‬ ‫كاذلك روضة عامرة ف رةثاء المام السي )ع(‪.‬‬ ‫وله يدح المامي الوادين ‪ 8‬وهي من أواس ط شعره ‪:‬‬ ‫خله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫ل تعقه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو ال وانثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫تلتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تفل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫هءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق فأبراهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانبت تم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بالش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببناها‬

‫رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يت حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءا كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يت متلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاها‬

‫عمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغلها‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب داها فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عماه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالتف دجاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحاها‬

‫قص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظم موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫غمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدتك النفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس واغنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أجره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث تبيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلما مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فناهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪58‬‬


‫مبلغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمي لمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫طالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى باسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال عصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباها‬

‫أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيدي جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزوراء هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫زورة تطغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس لظاهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أم لعين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن رأى‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بدةثي قدس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكما تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو جله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أناس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غيكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫للش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهادات ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنتم ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهداها‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ول ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال اغتاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غيكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نلت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنتم غرباه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم أعظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا وأذى‬

‫فحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده كأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباها‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقاكم ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي أخلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرآن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاها‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذوات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أكمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة اي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ذي الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدء طاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا راج بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف والراج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي فتاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب د النف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أرض ) سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامراء ( ننش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ةثراهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واعطه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مقوده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رجاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ومناه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوري عل حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اها‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق عنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس وعث ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل البشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد زال عناهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الاج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات تظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫جاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بقاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وفناه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فل قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أبض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببو س ب ب ب ب ب ب ب ب ببرداب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف الع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال والعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي رجاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وامب ب ب ب ب ب ب ببش ب ب ب ب ب ب ب ب ب رس ب ب ب ب ب ب ب ل فمب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ببدري عسب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكاها‬

‫وادخلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خاضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعا مستشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفعا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعد يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بلقاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫نق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأ التس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليم من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم جءزاهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب والعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام اقلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عطاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫والنض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببخل ق والوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نظراه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ببم عل ب ب ب ب ب ب ببى اس ب ب ب ب ب ب ببم الب ب ب ب ب ب ب ب أةثب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ببا بق ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وم فالع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى رام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ماهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪59‬‬


‫طهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الرض بأجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدؤها أو منتهاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وابس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدل بعيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح و‬

‫الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر مفوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمل ك سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباها‬

‫ان دوح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بانسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت خض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا نراهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف لث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارات بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الءزهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راء واجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اها‬

‫تلتقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي جيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحكة‬

‫والواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بكاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ابلغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا للب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدفع عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حاميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين يوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل كل بماه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يءزالب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الق ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار مب ب ب ب ب ب ب ب ببا حب ب ب ب ب ب ب ب ببم قصب ب ب ب ب ب ب ب بباها‬

‫وله يرةثي السيد عبد ال شب الكاظمي التوف ‪ 1242‬هب ويعءزى الشبيخ ممبد حسبن‬ ‫صاحب الواهر بفقده ‪:‬‬ ‫أروح وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجن‬

‫وأغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب احب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجن فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباب‬

‫ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا ولاذي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ الوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ول ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجن من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالمى‬

‫ول ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر غاني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أو أغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ولكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجتن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروف الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان‬

‫بأه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد ولة الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫بوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالردى‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه رد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وةثنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫امام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدينا يقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنن‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأخن الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان بنجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وألبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزن‬

‫ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعيه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أذاب الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاد وأفن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن‬

‫نع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي التق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫نع ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ببه الفض ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ببل ف ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫فل غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو أن بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى فيضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه للقنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ره ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البلد‬

‫وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ط ب ب ب ب ب ب ب ب ببود فض ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫وغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بطن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أو بط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا راحل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرور‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر جيل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫‪60‬‬


‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد‬

‫لتجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذي النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫نصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ونشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫وغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لفقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزن‬

‫ول سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيما الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان‬

‫خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫ورب التق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى والج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى والفط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الفع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال كري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أو فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وعلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببل الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاء س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وأفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫لفات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاء تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق‬

‫كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق فينب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى كب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وان أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫للب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان وفيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكن‬

‫فص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وأرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب امه‬

‫فصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ول زال يغش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببريا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وللسيد ممد معصوم القطيفي النجفي يرةثي المام السي )ع( ‪:‬‬ ‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي لرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرزن ل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأوين كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردل‬

‫طال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أغن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وأقنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيخ العشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببية ذا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم ركنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغاث اذا الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب‬

‫تراكم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت كاللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل دجن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أو ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫بأمورنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر تعنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أو لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حفظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواء ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعنا‬

‫وتعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج هتتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف والشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجى‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي خفاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكنا‬

‫أمش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج الفل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزن حءزنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج بطيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة مبلغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألطف نلنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪61‬‬


‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأوى الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاعة والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماح‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروف وحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم اذا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم طعن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وللسيد ممد ابن السيد معصوم من روضته قصائد هاذه اوائلها ‪:‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ون رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت أي رج‬

‫‪ 1‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرزء مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رزء الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج‬

‫‪ 22‬بيتا‬ ‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي حءزن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براح‬

‫‪ 2‬ب ب ب ب ب ب ب أل ي ب ب ب ب ب ببا لي ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ببباح‬

‫‪ 28‬بيتا‬ ‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القيامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة راسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببخ‬

‫‪ 3‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب حءزن ب ب ب ب ب ب ب علب ب ب ب ب ب ب ببى سب ب ب ب ب ب ب ببب ط النب ب ب ب ب ب ب ببب ممب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫‪ 13‬بيتا‬ ‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بازدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫‪ 4‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي وي ب ب ب ب ب ب ب ببا ليب ب ب ب ب ب ب ب ببب ف ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫‪ 40‬بيتا‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم وعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫‪ 5‬ب ب ب ب ب ب ب روحب ب ب ب ب ب ي الف ب ب ب ب ب ببداء ل ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ببانت حي ب ب ب ب ب بباهتم‬

‫‪ 30‬بيتا‬ ‫ومن روضته ‪:‬‬ ‫واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول البضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعة الءزهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راء‬

‫‪ 6‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ممب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ووص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫وف مموع مطوط قصيدة أولا ‪:‬‬ ‫أفبع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم تغم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بالعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن قوض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا‬

‫‪62‬‬


‫الشيخ حسن الصفواني‬ ‫توفي سنة ‪ 1271‬تقريبا‬ ‫ج بباء ف ب ش ببعراء القطي ببف ‪ :‬ه ببو الدي ببب الريب ب الش ببيخ حس ببن ب ببن ص ببال الص ببفوان‬ ‫القطيفي من شعراء القرن الثالث عشر‪ .‬ول أتصل على من يتعرف على هاذا الشاعر فيمدن‬ ‫بعلومبات حيبباته غي ب ان ب تتبعببت كببثيا مببن دي بوانه ق براءة فلمسببت منببه انببه ذلببك التقببي الببورع‬ ‫الصال ف الرعيبل الول مبن رجالت البدين وشعراء أهبل الببيت )ع( وان ديبوانه الرتب علبى‬ ‫حببروف العجببم ليعطينببا صببورة عببن كببثي مببن حيبباته الفبباذة‪ .‬تببوف رح ه ال ب تعببال ف ب التاري خ‬ ‫البباذكور علببى حببد التقري ب‪ .‬ومبلببغ العلببم انببه موج ود سببنة ‪ 1244‬معاصببر للفاضببل الشببي‬ ‫الاذي سب ق ذكره‪.‬‬ ‫نقتطف من ديوان التجم هاذه القصيد العامرة نظرا لشتمالا علببى اسببه الكامببل وهي‬ ‫الت دلتنا عليه ‪ ،‬لاذا رجحنا ذكرها على غيها من خرائده تغمده ال برحته‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫قوله ف رةثاء السي ‪: 7‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ببدوح ص ب ب ب ب ب ب ب بباحت ذات افن ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوت أنشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاري بأفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫واستأصب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ببءزن قلب ب ب ب ب ب ب ببب وانطب ب ب ب ب ب ب ببويت علب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫أن ل أف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارق أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان وأحءزان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليم مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ببألف الغم ب ب ب ب ب ببض ط ب ب ب ب ب ببول اللي ب ب ب ب ب ببل أجف ب ب ب ب ب ببان‬

‫حلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنف قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ملؤسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫وذا ك ل لض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعون زم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائقها‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الرحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ول ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباص ول دان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ول لفق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ول لت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكار اخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان وخلن‬

‫ول لت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكار وادي الرتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول‬

‫دار خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أخلئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وجيان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ول ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار خل ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أهله ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وغ ب ب ب ب ب ب ب ببدت‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ببكن الفراع ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد وس ب ب ب ب ب ب ب ببرحان‬

‫ول فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطحب‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ببل والنهب ب ب ب ب ب ببل عن ب ب ب ب ب ببد الشب ب ب ب ب ب ببرب نب ب ب ب ب ب ببدمان‬

‫ول لائس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة العط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف كامل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال‬

‫وص ب ب ب ب ب ب بباف ان خطب ب ب ب ب ب ب ببرت تب ب ب ب ب ب ب ببءزري علب ب ب ب ب ب ب ببى البب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫لكب ب ب ب ب ب ببن أسب ب ب ب ب ب ببفت علب ب ب ب ب ب ببى مب ب ب ب ب ب ببن جب ب ب ب ب ب ببل مصب ب ب ب ب ب ببرعه‬

‫وأفج ب ب ب ب ب ب ببع الل ب ب ب ب ب ب بب ق م ب ب ب ب ب ب ببن ان ب ب ب ب ب ب ببس ومب ب ب ب ب ب ببن ج ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫أعن ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ببي أبب ب ب ب ب ب ببا السب ب ب ب ب ب ببباط أكب ب ب ب ب ب ببرم مب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجى الهيمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر واعلن‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرخ الطه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الوصب ب ب ب ب ب ب ب ببي حس ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الفرقب ب ب ب ب ب ب ب ب د الث ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫لف ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربل وب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب بب ط الض ب ب ب ب ب ب ب ببارب م ب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ب ببحب واخب ب ب ب ب ب ب ب بوان‬

‫مستنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقا لثراه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خاطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و البليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ بايضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح وتبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباري وفيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدفن وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي ‪ ،‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ببال يرجب ب ب ب ب ب ب و غي ب ب ب ب ب ب ب ب فض ب ب ب ب ب ب ببلكم‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعى بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفوان‬

‫والوال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأ لرةثي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامعي ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأحءزان‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ببلم عليك ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ببا مطب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحت ورق بأغصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫‪64‬‬


‫الحاج سليمان العاملي‬ ‫المتوفى ‪1272‬‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتهل مك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع القلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رت في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب آل مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب بربل فس ب ب ب ب ب ب ببلبت م ب ب ب ب ب ب ببن عينب ب ب ب ب ب ب ب الك ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم مبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تءزلءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أركان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرى‬

‫وارت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫لبسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ةثيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدادها أم القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫خط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ملئك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما‬

‫والش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس والقم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر النيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ الخت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار أن س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليله‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ببحى ب ب ب ب ب ب ب ب ببأرض ألط ب ب ب ب ب ب ب ببف ش ب ب ب ب ب ب ب ببلوا ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعرى‬

‫***‬ ‫البباج سببليمان ببن الشببيخ علببي ببن البباج زين العبباملي والبد الشبيخ ممببد والشببيخ أبببو‬ ‫خليبل الءزين ولد سبنة ‪ 1227‬وتوف سبنة ‪ 1272‬هبب‪ .‬قبال السبيد الميب فب العيبان ‪ :‬كبان‬ ‫من أهل الي والصلح والبات الكثية وكان يقبوم بنفقبات أكبثر الطلب فب مدرسة الشبيخ‬ ‫عبدال نعمة ف ) جبع ( وله شعر ل بأس به وجدناه بطه ف بعض الاميع‪.‬‬ ‫وروى له ; شعرا وقال ‪ :‬انه قاله سنة ‪ 1276‬و ‪ 1277‬أي بعد وفاته بمس سببني‪.‬‬ ‫وقد جاء ذلك سهوا‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫الشيخ حسن الدورقي‬ ‫المتوفى ‪1272‬‬ ‫قببال يبباطب المببام السببي )ع( فب حببرب داميببة وقعببت بكبربل مببن قبببل ال بوال داود‬ ‫باشا العثمان سنة ‪ 1243‬هب‪.‬‬ ‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫نمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوار ك‬

‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن موالي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلفوا أم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق منعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك‬

‫أم تعرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت اختبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنا‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ببت ت ب ب ب ب ب ب ببدري م ب ب ب ب ب ب ببا لن ب ب ب ب ب ب ببا عش ب ب ب ب ب ب ببر اص ب ب ب ب ب ب ببطبار ك‬

‫أكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف وان جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ترضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اه اذا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار ك‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببدري م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مطل ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأوي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأوى ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برار ك‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الغي ب ب ب ب ب ب ب ب ببة واكش ب ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب بباقت الفكب ب ب ب ب ب ب ببار عب ب ب ب ب ب ب ببن وج ب ب ب ب ب ب ب ه العتب ب ب ب ب ب ب بباذار ك‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذنب فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عاداتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودت تكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف باغتفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك‬

‫أم بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقت فس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيحات الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫دون مب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ببأوي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب كهب ب ب ب ب ب ب ب ببف اقتب ب ب ب ب ب ب ب ببدار ك‬

‫أم بتعجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العقوبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مفخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر حاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مقامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات افتخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذه واحك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببئت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك‬

‫***‬ ‫الشيخ حسن ابن العلمة جال الدين الشيخ احد ابن الق ق الشيخ ممببد ابببن الشببيخ‬ ‫مسن ابن الشيخ علي من آل مسن‬

‫‪66‬‬


‫بطن من ربيعة‪.‬‬ ‫ولد الشيخ حسن سنة ‪ 1213‬هب يقول الشبيخ ممببد حببرز البدين فب الببءزء الول مببن‬ ‫معببارفه ‪ :‬كببان بببر علببم تلطمببت أم بواجه وببدر أشببرقت بببه مرابببع العلببوم وعمببت تقيقبباته‬ ‫فهدى وأفاد ‪ ،‬جرى تيار معارفه ففبباض فعل الروابب والضباب ‪ ،‬وله تقببوى قصبرت عبن قطبع‬ ‫مداها كثي من العباد ‪ ،‬وعجءزت عن نيل أقل رتبتها الءزهاد‪.‬‬ ‫تتلمبباذ ف ب النجببف علببى يببد الشببيخ صبباحب ال بواهر والشببيخ مسببن العسببم والشببيخ‬ ‫خضر شلل‪.‬‬ ‫ملؤلفبباته ‪ :‬رسالة فب المببس ‪ ،‬ورسالة فب السببائل البارية فب فنببون شببت ‪ ،‬ورسالة فب‬ ‫أجوبة الشيخ ممد الصبحاف ‪ ،‬ومنظومة فب الصبول وكتباب البدرر فب الكمبة ‪ ،‬ورسالة فب‬ ‫ح ببل أخب ببار الطين ببة ‪ ،‬وحواش ببي عل ببى ال ببدار ك والس ببالك ‪ ،‬وتعليق ببه عل ببى ال ب بواهر والكفاي ببة‬ ‫والفاتيح والداية والدائ ق ومنسك الج‪.‬‬ ‫حج بيت ال مرتي ‪ ،‬وكان حامل لواء النظبم والنبثر فكبم لبه مبن نظبم فب أئمبة البدى‬ ‫ومدح العلماء ومراةثيهم‪ .‬توف يوم الحد من شهر مرم سنة ‪.1272‬‬

‫‪67‬‬


‫السيد أحمد الفحام‬ ‫‪1274‬‬ ‫قوله ف السي )ع( ‪:‬‬ ‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببلت عباهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اربت غفواهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر دار ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطر جرع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫أمسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت خلء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى خفراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أم فتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادرت الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫تطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعداء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زفراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكرت الطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجرى‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف فأسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببلت عباهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوف أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫بالض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب تقط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداهتا‬

‫يومب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنتها تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل‬

‫نفوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها زهقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعداهتا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ببقيت أن ب ب ب ب ب ب ببابيب الوشب ب ب ب ب ب ببيج عل ب ب ب ب ب ب ببى الص ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫فقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ دويب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وعقائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ذليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الءزرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فلواهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أي جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغيث فل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫ال التقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياط طغاهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى درى خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببله‬

‫عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألطف ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتاهتا‬

‫أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى درى الختب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار أن أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أدركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ةثاراهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور تلل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت خس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفا وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقطت بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب د مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هالهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت غروبب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديرها‬

‫فلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بغاهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتور هتتك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حايته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حاهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآل أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أدرك ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫ةثاراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أحناهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪68‬‬


‫ويب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت يءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د وأغضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت‬

‫خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قتلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباداهتا‬

‫لف ب ب ب ب ب ب ب ببي لءزين ب ب ب ب ب ب ب ببب وه ب ب ب ب ب ب ب ي م ب ب ب ب ب ب ب ببا بيب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫مرعوبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لفقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كفاهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ليوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن أمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫أنضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس وزاد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براهتا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ان أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادرت‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك رهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتاهتا‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل متوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وعب ب ب ب ب ب ب ب ببر الص ب ب ب ب ب ب ب ب ببخور لق ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عرصب ب ب ب ب ب ب ب ب اهتا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنابك جس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمه وكري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق قناهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبة‬

‫تتقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خطراهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أرا‬

‫ئكه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وآل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فلواهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون قتلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل وأميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫تشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي نشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوى سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكبها راحاهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب بباديت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ببم النف ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫س تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عثراهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا أقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحكم وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحكم‬

‫واف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آياهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلى الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عليك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت‬

‫وض ب ب ب ب ب ب ب ببح الصب ب ب ب ب ب ب ب ببباح وق ب ب ب ب ب ب ب ببد جلب ب ب ب ب ب ب ب ببت ظلماهتب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫***‬ ‫جباء فب شبعراء الغببري ‪ :‬السبيد أحببد اببن السبيد صبادق الفحبام العرجي ذكره السبيد‬ ‫الميب فب العيببان فقببال ‪ :‬كببان أديبببا فاضببل وليببس لبدينا علببم بشببيء مببن أحبواله كمبا ذكره‬ ‫صاحب ) الصون ( وأةثبت له من الشعر قوله ‪:‬‬ ‫سأقض ب ب ب ب ب ببي بق ب ب ب ب ب ببرب ال ب ب ب ب ب ببدار ن ب ب ب ب ب ببب عل ب ب ب ب ب ببى أس ب ب ب ب ب ببى‬

‫الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك وحاج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايت الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أرى حارم ب ب ب ب ب ب ب ب ا مب ب ب ب ب ب ب ب ببال وم ب ب ب ب ب ب ب ببا ملكب ب ب ب ب ب ب ب ببت يب ب ب ب ب ب ب ب ببدي‬

‫وجعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارف وتلدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪69‬‬


‫لق ب ب ب ب ب ب ببا بأع ب ب ب ب ب ب ببال الرمب ب ب ب ب ب ب ل م ب ب ب ب ب ب ببن حص ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ببامة‬

‫مسب ب ب ب ب ب ببجى علب ب ب ب ب ب ببى يب ب ب ب ب ب ببأس الرجب ب ب ب ب ب ا مب ب ب ب ب ب ببن حياتيب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تقلبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي العوائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رأفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال وتبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة لش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببابيا‬

‫وش ب ب ب ب ب ببف ال ب ب ب ب ب ب ببوى جس ب ب ب ب ب ب ببمي فل قم ب ب ب ب ب ب ببت واقف ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرج الري ب ب ب ب ب ب ب ب ح اس ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقرت مكاني ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أم رسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لن ببطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازة‬

‫ن ب ب ب ب ببأى السب ب ب ب ب ببرب عنهب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب بباعة الركب ب ب ب ماضب ب ب ب ب ببيا‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ببا تنب ب ب ب ب ب ب بباءى الرك ب ب ب ب ب ب عنهب ب ب ب ب ب ب ببا انثنب ب ب ب ب ب ب ببت لب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألفته مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوص الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحي طاويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بأوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب د من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أصب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحت صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارما‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال وق ب ب ب ب ب ب ب ببد كن ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اللي ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط الص ب ب ب ب ب ب ب ب ببافيا‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫ةثلةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء ‪ :‬فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعة‬

‫ورابعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ايض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين بل عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ‪ ،‬وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بل نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫وعشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق بل وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ‪ ،‬وبعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بل قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫‪70‬‬


‫صالح حجي الكبير‬ ‫‪1275‬‬ ‫قال يرةثي أبا الفضل العباس شهيد الطف ‪:‬‬ ‫فعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظري الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى مظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بّل ل هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بالنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ذا ك ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تءزلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك بيتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه العمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ذا ك شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تفلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامها الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهور‬

‫ذا ك ش ب ب ب ب ب ب ببهر ب ب ب ب ب ب ب ببه انط ب ب ب ب ب ب ببوى م ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب عب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف لواؤهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا النش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر العب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف والش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامها التك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوير‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أخن ب ب ب ب ب ب ب ب ب علب ب ب ب ب ب ب ب ببى أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفضب ب ب ب ب ب ب ب ببل فيب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل آدم مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور‬

‫وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده فري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظريه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدير‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون معب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ولنصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذخور‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي القيق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة التح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الكتيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة النصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالبيض والقنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجور‬

‫وأت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء رغم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء‬

‫والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالردى مغمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫وأب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورود ونفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أوام يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي‬

‫ونصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بيا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي العيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫‪71‬‬


‫فبح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهرت آل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري خل وأودى الظهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ونع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه التهلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل والتك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى يته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادى‬

‫باس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الثغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر والعج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج يث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق مطل‬

‫بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برايا منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببئام ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم هتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوى‬

‫بظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرؤوس تطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫يتلقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الغفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزم‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الغفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن‬

‫خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بينه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الءزب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ذا ك ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫ر فل غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫وبش ب ب ب ب ب ب ب بباطي الفب ب ب ب ب ب ب ب برات يقض ب ب ب ب ب ب ب ببي أب ب ب ب ب ب ب ب ببو الفض ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أو امب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات يغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر الره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف الهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهل والثق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرور‬

‫دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببله ونسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا أكفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافور‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما مط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫ل يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ديوره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫ينجل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروقه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديور‬

‫رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي يكشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الغم ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وتش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفى الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الكائن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات قط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح ق مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكاة ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوره والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫***‬ ‫صببال بببن قاسببم ببن ممببد بببن احببد ببن حجببي الطببائي الببويءزي الءزابب النجفببي‪ .‬شبباعر‬ ‫معببروف وأديببب فاضببل‪ .‬ذكره صبباحب الصببون النيعببة ج ‪ 1‬ص ‪ 411‬فقببال ‪ :‬وآل حجببي‬ ‫أسببرة نفيببة معروفة تنحببدر مببن عشببية الءزابيببة وهي فخبباذ مببن قبيلببة طببي كببان مسببكنهم علببى‬ ‫ش ط الفرات ‪ ،‬وأول من رحل منهم ال النجببف لتحصبيل العلببم الشبيخ قاسببم والبد البتجم لببه‬ ‫فحضر على علماء عصره وانكب على التحصيل والتفوق ف دراسة الفقه والصول‬

‫‪72‬‬


‫حببت حبباز علببى مرتبببة التهببدين العظببام ‪ ،‬ث ب بعببد رحل ال ب بلد فببارس ووصبل ال ب خراسببان‬ ‫فخلببف هبباذا الببتجم لببه ‪ ،‬ول يكببن فب أول أمببره مشببغول بببالدب والشببعر لكببن عنببدما كببف‬ ‫بصره جعل الشعر سلوة له فأكثر ف النظم‪.‬‬ ‫أقول وجاء ذكره ف الصون اكثر من مرة وف عبدة أجبءزاء منهبا‪ .‬وجاء فب ) الطليعبة (‬ ‫انببه مببن العلمبباء الصببلحاء والجلء التقيبباء ‪ ،‬لببه شببعر كببثي ومطارح ات مببع شببعراء عصببره‬ ‫وعلماء زمانه‪.‬‬ ‫وترجم له ف ) طبقات أعلم الشيعة ( فقال ‪ :‬هو الشيخ صال ابن الشيخ قاسببم ابببن‬ ‫الاج ممد الطرف الويءزي النجفببي ‪ ،‬مبن أعلم الدب فب عصببره ومن حفبباظ القبرآن‪ ) .‬آل‬ ‫حاجي ( من بيوت النجف العروفة بالفضبل والدب ‪ ،‬قطنبت النجبف فب القبرن الثبان عشبر‬ ‫‪ ،‬وهم مببن قبيلببة ) بنب طببرف ( الببويءزيي ‪ ،‬وأول مببن هبباجر منهببم الب النجببف الشببيخ قاسببم‬ ‫والد التجم له وسكن ملة ) البويش ( ‪ ،‬ول ق جبدهم ممبدا لقبب ) الباج ( وبقبي ملزما‬ ‫لولده وأحفاده‪.‬‬ ‫وقال صاحب طبقات الشيعة ‪ :‬وقد ضاع معظم شعر التجم له وتلف مع سائر آةثببار‬ ‫أسرته مبن جبراء حبوادث الطباعون الباذي قضبى عليهبم وطمبس آةثبارهم ال مبا حفظتبه الباميع‬ ‫النجفي ببة الخطوطببة ‪ ،‬وقببد رأي ببت م ببن ش ببعره قص ببيدة ف ب رةثب اء الش ببيخ مم ببد حس ببن ص بباحب‬ ‫) الواهر ( وأخرى ف رةثاء الشيخ ممد بن علي ابن جعفبر كاشبف الغطباء ‪ ،‬وةثالثبة فب رةثاء‬ ‫السيد شريف زوين أخ‬

‫‪73‬‬


‫الس ببيد ص ببال القءزوينب ب لم ببه ‪ ،‬ورابع ببة فب ب رةثب اء الش ببيخ حس ببن ب ببن جعف ببر كاش ببف الغط بباء ‪،‬‬ ‫وخامسة ف رةثاء السيد حسن بن علي الرسان وقد أةثبتها السيد جعفر الرسان فب ممبوعته‬ ‫‪ ،‬وقد خلف ولدين ‪ :‬الشيخ جواد والشيخ مهدي وكلها من أهل الفضل والدب‪.‬‬ ‫من شعره قصيدته الت قرض با موشحة السيد صال القءزوين البغببدادي الببت مببدح بببا‬ ‫الشيخ طالب البلغي ‪:‬‬ ‫صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباغ مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهر النظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫راق كال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطها منض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهدت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعلى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وأق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامت‬

‫لعله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهودا‬

‫واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعارت منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان ةثنايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال فنظمتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الةثيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و أةثيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بعله ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأبن العميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وجيل أرتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقت ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأبن الوليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعت قبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريع الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت لبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت آي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببومه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجودا‬

‫فص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلتها ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فأض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى‬

‫ذكره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا مثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ره مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دنا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بتآب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه موجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ودا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد الكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وكيف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جوده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫مكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات زواه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر تقتفيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع اللم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أن يق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال مي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أو ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ولعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه معب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببم طم ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فل ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تل ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫طامي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واد ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب جريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا كلل‬

‫وحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحابا بفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدواه فض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالي جيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا فجيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى جيع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواف‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫‪74‬‬


‫الشيخ قاسم الهر‬ ‫المتوفى ‪1276‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانقوا طرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافحوا الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفيات الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاح لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان بقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذعور‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب م أش ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ببد العص ب ب ب ب ب ب ب ب ببب يتلب ب ب ب ب ب ب ب ببس ال‬

‫رواح وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ذات تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعي‬

‫يلق ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الواض ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وس ب ب ب ب ب ب ب ب ر ال ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط متش ب ب ب ب ب ب ب ب ببحا‬

‫بادةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادير‬

‫تثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطوهتم ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال اذا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ببطو عل ب ب ب ب ب ب ب ببى الض ب ب ب ب ب ب ب ببب والك ب ب ب ب ب ب ب ببام والق ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا للع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا انتش ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا‬

‫كالشب ب ب ب ب ب ب ب ببهب مب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب مطعب ب ب ب ب ب ب ب ببون ومنحب ب ب ب ب ب ب ب ببور‬

‫م ب ب ب ب ب ببن لله ب ب ب ب ب ببدى والن ب ب ب ب ب ببدى بع ب ب ب ب ب ببد اللب ب ب ب ب ب ب كتب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤهم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنور‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت لل عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بالص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادير‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ببدور ه ب ب ب ب ب ب ببدى فب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب بربل مق ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫وغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أي تغييب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب م ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم لربب ب ب ب ب ب ب ب ب اب العل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما غيل ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بتك ب ب ب ب ب ب ب ب ببدير‬

‫أقول وأول هاذه القصيدة السينية ‪:‬‬ ‫فلّب ب ب ب ب ب ببت مواضب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ببدى ف ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ببوم عاشب ب ب ب ب ب ببور‬

‫وبيضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبت بتكب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدير‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ببوم بنب ب ب ب ب ب ب ببو الب ب ب ب ب ب ب ببوحي والتنءزي ب ب ب ب ب ب ب ل فيب ب ب ب ب ب ب ببه غب ب ب ب ب ب ب ببدوا‬

‫طع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم العواس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتي‬

‫‪75‬‬


‫الشيخ قاسبم ببن ممبد علبي ببن احبد البائري الشبهي ببالر والبصبي أخيبا ‪ ،‬ولد سبنة‬ ‫‪ 1216‬والصادف ‪ 1801‬م وتوف سنة ‪ 1276‬والصادف ‪ 1859‬م وأضر ف آخر عمره‬ ‫‪ ،‬وف الطليعة ‪ :‬كان أديبا شاعرا عابدا ناسكا ‪ ،‬فقد بصره وهو فب ميعببة شببابه وشرخ صببباه‬ ‫‪ ،‬وتلقى العلم ف العاهد الدينية بكربلء القدسة أورد بعض شعره ف المببوع الرائبب ق ‪ ،‬وأخيبا‬ ‫كتببب عنببه صببديقنا السببتاذ السببيد سببلمان هببادي الطعمببة ف ب كتببابه ) شببعراء مببن ك بربلء (‬ ‫وذكر من كتب عن حياة هاذا الشاعر كالسيد المي ف العيان والشيخ آغا بببءزر ك الطهران ب‬ ‫وغيها‪ .‬تببوف الببتجم لببه بك بربلء القدسببه ودفببن ف ب الصببحن السببين القببدس مببا يلببي ببباب‬ ‫السدرة ومن أشهر شعره قوله ف المام السي ‪: 7‬‬ ‫يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام مثلهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرن ذا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذا زادن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببوم الس ب ب ب ب ب ب ب ببي رقب ب ب ب ب ب ب ب ى ص ب ب ب ب ب ب ب ببدر الن ب ب ب ب ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببوم ش ب ب ب ب ب ب ب ببر عل ب ب ب ب ب ب ب ببى ص ب ب ب ب ب ب ب ببدر الس ب ب ب ب ب ب ب ببي رقب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وقوله ف رةثاه )ع( ‪:‬‬ ‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض اللح‬

‫ووصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف كاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق وراح‬

‫هلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتمع‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببديث م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رزئ ب ب ب ب ب ب ب ب ه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب بباح‬

‫لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ريان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ظبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح‬

‫لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ظامي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوزع السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاح‬

‫ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫ورحلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتباح‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى للب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى‬

‫بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدام بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الكفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح‬

‫نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤكم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫كأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنوح ذات النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح‬

‫الطف‪.‬‬

‫وهنا ك جلة من القصائد السينية ف الخطوطات النادرة رأيناهبا فب توالنبا عبن أدب‬

‫‪76‬‬


‫الشيخ عباس المل‬ ‫المتوفى ‪1276‬‬ ‫وقد ارتلها ف الائر السين بكربلء ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ببيد الش ب ب ب ب ب ب ببهداء جئ ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ببن الم ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك قاصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهداء‬

‫متوس ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائجي‬

‫)‪(1‬‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأذن اذا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائجي بقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫***‬ ‫الشيخ عباس بن الل علي بن ياسي البغدادي النجفي من أسببرة آل السببكاف ‪ ،‬أسببرة‬ ‫معروفة ف النجف تتعاطى التجبارة ‪ ،‬وأببوه الل علبي مبن ذوي النسبك والصبلح يتعباطى بيبع‬ ‫) البءز ( ف بغداد ‪ ،‬وف سنة ‪ 1247‬هاجر الل علي ال النجف رغبة منببه فب مباورة مشبهد‬ ‫المام أمي اللؤمني ولولده التجم لببه يومئبباذ مببن العمببر ةثلث سببني ‪ ،‬اذ أن مولده كببان سببنة‬ ‫‪ 1244‬ففتح عينيبه علبى البو الدبب الباذي يتباز ببه هباذا البلبد واتصبل بأدببائه وعلمبائه فبأين‬ ‫ما اته رأى عالا أو مادةثا أو ملؤلفا وكان له اليل الكامل‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ب ع ببن دي بوانه الطب ببوع بالطبع ببة العلمي ببة ب ب النج ببف الش ببرف ج ببع وتقي بب ق الطي ببب الدي ببب الش ببيخ مم ببد عل ببي‬ ‫اليعقوب‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫لبباذلك الببو العلمببي فبببع ف ب العلببم والدب ونظببم القري ض ونبببغ فيببه قبببل بلببوغ سببن الرش د‬ ‫فأصبح من ذوي الكانة بي أدباء القرن الثالث عشر الجري ول أدل على ذلك من قوله ‪:‬‬ ‫أحطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديع والعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرز قصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوزت ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطر الربعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان أننب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لعلي دان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو العليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباص ودان‬

‫وحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أنن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو‬

‫أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي بالبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫صببرح البحاةثببة الشببيخ آغببا بببءزر ك الطهران ب ف ب الاذريعببة بببأنه تفقببه علببى العلمببة الشببيخ‬ ‫ممببد حسببن صبباحب البواهر ‪ ،‬وله مسبباجلت ومطارحات مببع أدببباء عصببره وف مقببدمتهم‬ ‫الشاعر عبد الباقي العمري الوصلي فقد كان من العجبي به فقد راسبله ومدحه بطائفبة مببن‬ ‫القصائد والفردات منها قوله فب قصبيدته يببدحه فيهبا تنباهءز ال ب ‪ 50‬بيتبا مثبتبة ببديوانه الطببوع‬ ‫واليك شاهدا منها ‪:‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ببن ذي منط ب ب ب ب ب ب بب ق أعج ب ب ب ب ب ب ببءز ال ب ب ب ب ب ب ببورى‬

‫وألس ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة الفص ب ب ب ب ب ب ب ب بباح عن ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت لكن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ترع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رع ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر النجابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وانثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ببد قبب ب ب ب ب ب ب ببل الهب ب ب ب ب ب ب ببد متخب ب ب ب ب ب ب بباذا حضب ب ب ب ب ب ب ببنا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيب اذا أنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ ‪ ،‬ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريع اذا انتش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫)‪(1‬‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديع اذا وش ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ‪ ،‬غري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ض اذا غن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أشار بالبيت ال أب تام حبيب بن أوس ‪ ،‬وصريع الغوان مسلم بن الوليد ‪ ،‬وبديع الءزمان المببدان ‪ ،‬وغريض‬ ‫الندلسي الغن العروف‪.‬‬

‫‪78‬‬


‫ومفتقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ) مغن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيب ( للفظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اعراب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه معب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اللحن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامى علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أجلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وأك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببهم عقل وأص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغرهم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنا‬

‫وأكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرهم فضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وأفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلهم ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وأنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذهم فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا وأش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحاذهم ذهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ومنها ‪:‬‬ ‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براث بنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الل آل مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ل ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ببدهر يعط ب ب ب ب ب ببي حي ب ب ب ب ب ب ب ينش ب ب ب ب ب ببدها الذن ب ب ب ب ب ببا‬

‫ويس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتوقف الفل ك ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجو نش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيده‬

‫ويستص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرخ المل ك والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فيبك ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وال ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ين ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب والس ب ب ب ب ب ب ب ب ببما‬

‫)‪(1‬‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ووج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه الرض يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤه حءزن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وذكره العلمة السماوي ف ) الطليعة ( وأورد شواهد من شعره ث نشر بقلمه ف ملة‬ ‫) الغري ( السنة ‪ 7‬الصادر سبنة ‪ 1365‬وخلصبة مبا قبال ‪ :‬العبباس ببن علبي ببن ياسبي أببو‬ ‫المي كان فاضل أديبا جيل الشكل حسن الصوت لطيف العاشرة ‪ ،‬وكان أبوه تقيببا هبباجر‬ ‫من‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب قال الرحوم الشيخ اليعقوب معلقا على هاذا البيت ‪ :‬سألت الشيخ ممد السماوي فقلت له ‪ :‬ل يكبن للشبيخ‬ ‫عببباس رةث اء مشببهور ف ب أهببل البببيت ‪ ،‬فمببا هببو قصببد العمببري ف ب هبباذه البيببات‪ .‬فاجبباب قببائل ‪ :‬روى ل ب بعببض‬ ‫معاصبريه انبه كبان يسبتدر البدموع بصبوته الرخيبم وانشباده الرقيب ق لبا يفظبه مبن الراةثبي السبينينة فب بعبض النبدوات‬ ‫الاصببة الببت يعقببدها اصببحابه ببغببداد ف ب أيببام عاشببوراء كمببا حببدث ببباذلك الرحوم البباج حسببي الشببهربانلي مببن‬ ‫شيوخ بغداد العمرين وانه كان من شهد تلك الندية‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫بغببداد الب النجببف وابنببه رضيع وكان وقاد البباذهن حبباد الفهببم وسيما ذا عارضة شببديدة وهة‬ ‫عالية مشاركا ف العلوم على صغر سنه ‪ ،‬وصاهره السي ببن الرضا الطباطببائي علبى شبقيقته‬ ‫فهنببأ السببيد وهنببأ نفسببه بصبباهرة آل الرسول ‪ ،‬وعرف بببالتقوى وامتبباز بببالورع فهببو كمببا كببان‬ ‫مببن مشبباهي الشببعراء كببان كبباذلك مببن مشبباهي التقيبباء‪ .‬تببوف فب أواسبب ط شببهر رمضببان سببنة‬ ‫‪ 1276‬وعمره ‪ 32‬سنة ودفن بالصحن اليدري تاه باب الببرواق الكبببي ‪ ،‬ويقببال فب سبببب‬ ‫مببوته انببه هببوى ابنببة أحببد الشبراف وأخفببى هبواه حببت أنلببه الب أن قضببى نبببه‪ .‬رةثاه العلمببة‬ ‫السيد حسي الطباطبائي آل بر العلوم بقصيدة تفيض بالسرات واللم وهاذا أكثرها‪.‬‬ ‫رزء كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫وأم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد للس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم أي عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادحه الرش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد فبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببددت‬

‫أركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالرغم أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ببل ذا ك نف ب ب ب ب ب ب ببخ الص ب ب ب ب ب ب ببور ق ب ب ب ب ب ب ببد ص ب ب ب ب ب ب ببرت بن ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫زعقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباته أم ذا ك صرصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫جلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا فرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهام خطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوبه‬

‫دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ومعش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫هاتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الكرميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دها‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذري ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدامع م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ةثكل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ومب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ببرط ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى أحش ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤها‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ايق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديار الدراس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات طلولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وانش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رباه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ودادي‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالبني ان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبوا القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانم‬

‫خلع ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الجس ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫تقف ب ب ب ب ب ب ب ب بوا النجب ب ب ب ب ب ب ب ببائب مب ب ب ب ب ب ب ب ببن جب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وجفون ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫هتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رزء أججب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نيانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حاضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أو بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫رزء الف ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ببامي أب ب ب ب ب ب ب ب ب الفض ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباز الفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى اليلد‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق أرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباخر‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وأخلق وبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫‪80‬‬


‫ذات سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقب جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫أعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الحص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء والتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫ق ب ب ب ب ب ببس البلغ ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببورى ب ب ب ب ب ب ببل لب ب ب ب ب ب ب يق ب ب ب ب ب ببس‬

‫كل بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبان وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ومه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزج القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزج اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح بالجسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ذا ك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ورشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫فقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وأنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس زاده التق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫للمتقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى التق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زاد‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو يفت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديته طوعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ملك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارف وتلد‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اذا نف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي هنال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫خنب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب بباذمام وح ب ب ب ب ب ب دت عب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ببج الوف ب ب ب ب ب ببا‬

‫ان ذقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه طع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوت مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ألقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ببل كيب ب ب ب ب ب ب ببف تسب ب ب ب ب ب ب ببكن لوع ب ب ب ب ب ب ببت فيب ب ب ب ب ب ب ببه وق ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى رهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادل الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام أعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد مراةثي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا انش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفيته دون الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود اذ‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودادي‬

‫لتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابتلت كبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ان العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون بلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫وعرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر عله م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫اذ تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء بالض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫ذخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى وم ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذري علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كنءزت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهاد‬

‫أتبعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدامعا‬

‫تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي أو س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيول الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي‬

‫فقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى برغمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي قبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أن اقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري وأبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عله م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برادي‬

‫يرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب روض النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاده‬

‫ومعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب بلظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليتم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقي ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ألق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى بقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببي نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فف ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى الف ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى الف ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫مب ب ب ب ب ب ببن بعب ب ب ب ب ب ببد فقب ب ب ب ب ب ببد ك ل أرى ف ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ببدهر ل ب ب ب ب ب ب ب‬

‫عون ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان العب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نعش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ووراءه‬

‫أم الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالثبور تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ك كيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف وارى لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا يفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق عل علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫‪81‬‬


‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رمسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك كيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف غشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى طلعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطعت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالكوكب الوق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ولق ب ب ب ب ب ب ب ببد ص ب ب ب ب ب ب ب ببفا ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عيش ب ب ب ب ب ب ب ببنا زمن ب ب ب ب ب ب ب ببا فه ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ذا ك الءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ببم ذا أقاس ب ب ب ب ب ب ببي في ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ببن وج ب ب ب ب ب ب د وم ب ب ب ب ب ببن‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب هت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الراس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيات ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫أتقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الطويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنن‬

‫متوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وعل ك شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ك قتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أبكيب ب ب ب ب ب ب ببك يب ب ب ب ب ب ب ببا جب ب ب ب ب ب ب ببم الكب ب ب ب ب ب ب ببارم مب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ببدت‬

‫ورقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايس الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ بلومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫) ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد والع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد (‬

‫أفه ب ب ب ب ب ب ببل ت ب ب ب ب ب ب ببرى لب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ببلوة فب ب ب ب ب ب ب ب فق ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو فاق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد المث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد‬

‫هيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ل أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو وان طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫مب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ببان ف ب ب ب ب ب ب ب الكب ب ب ب ب ب ببرب الشب ب ب ب ب ب ببداد عتب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوراد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا روض ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرواد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ببك ك ب ب ب ب ب ب ببان نادين ب ب ب ب ب ب ببا يض ب ب ب ب ب ب ببيء وقب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء ذا ك النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ذا دهتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الادةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات بف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادح‬

‫لكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذا أدهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجى لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫وحش ب ب ب ب ب ب ببدت ي ب ب ب ب ب ب ببا ده ب ب ب ب ب ب ببر الض ب ب ب ب ب ب ببغائن لب ب ب ب ب ب ب ب فم ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ببك كب ب ب ب ب ب ب ب ببم تب ب ب ب ب ب ب ب ببور علب ب ب ب ب ب ب ب ببى بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب المب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫أوري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مهجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي أجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بالرص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقى ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببريا ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب معظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى الزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب عه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ذكر الشببيخ آغببا بببءزر ك ان الشببيخ اليعقببوب الطيببب كببان قببد ظفببر بببديوان الببتجم لببه‬ ‫وقد استنسخ منه نسخة كاملة بب ‪ 330‬صفحة وان النسخة فقدت ف جلبة مببا فقبد فب سبنة‬ ‫‪.1335‬‬ ‫وهك بباذا انط ببوت حي بباة ه بباذا العبق ببري ول ت بءزال قص ببة غرام ببه أح ببدوةثه الس ببمر ف ب أندي ببة‬ ‫الدب‪.‬‬ ‫ومن شعره يدح المام أمي اللؤمني عليا ‪ 7‬ويستجي به من الوباء ‪:‬‬ ‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء أولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاد ك رعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائف الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع قلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪82‬‬


‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمن الخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنو رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عجمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وعرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫واحبب ب ب ب ب ب ب ببس الركب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ببى خي ب ب ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫حبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببه والث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتب‬

‫خض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوعا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ك تربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫واذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت يوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيقا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامتحن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهده رحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتثره عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫لب ب ب ب ب ب ببك سب ب ب ب ب ب ببلما مب ب ب ب ب ب ببن بعب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ببان حرب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو كه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف اللج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ومنتج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل واللتجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف خطبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب البلد اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام واشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكى النب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس جب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبا‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروب وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج كرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غياةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل داع وغوةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريخ ال ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وغمامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأزرت بواك ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكبا‬

‫وأبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب لش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيعته الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم‬

‫وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث للض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب‬

‫كيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف تغضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وذي مواليب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت‬

‫للب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى مغنمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وللمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أو ترض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولي حاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ترض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى‬

‫أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى لءزب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربا‬

‫أو ينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوء قوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أخلصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول وأصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفتك حبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباش لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب يفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ببا أمان ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ببردى ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ببك حءزبب ب ب ب ب ب ا‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تغض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ول تي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أناس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببودهتم كف ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب خص ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه ل وعله‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قطع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ارب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا فاربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت رحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ول أختشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي هوانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيما‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وةثق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا وقربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أنتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر عض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫ان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفه وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رد عض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أرتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي النج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذنب‬

‫وان كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أعظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس ذنبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب و حس ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ببوء وحس ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫أن أراه ان مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالادةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل‬

‫ذ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآل العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس يعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪83‬‬


‫ولببه البيت ببان الكتوبببان فب ب اليب بوان ال بباذهب الك بباظمي ي ببدح الم ببامي موسببى الك بباظم‬ ‫وحفيده ممد الواد ‪: 8‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ ان دهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرزاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر عيش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك نك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظم الغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالواد مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وقال موريا ف مدح استاذه السيد حسي بر العلوم ‪:‬‬ ‫نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد وده‬

‫أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببددته ذخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى النشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأتي‬

‫ل غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو ان كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانن ) العبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس ( وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ) السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي (‬

‫وقال وهو من أروع ما قال ف الغءزل ‪:‬‬ ‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين وامطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين‬

‫ودينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بالص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببابة فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي دينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ومن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بالمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببين‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ببلي شب ب ب ب ب ب ب ببهب الك ب ب ب ب ب ب ب بواكب عب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ببهادي‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكب فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألين‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلي دنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أوقفت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ك عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫أمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وى ملكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس وراء ذل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ييب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ولس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أرى لنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فيقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫اذا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم ديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أن لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫لقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابت لعمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ظنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون أن لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى كلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫ألس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أكاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫وأح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع يهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلن العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواذل اذ تران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أكفك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارض ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع الت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫يين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوهتم يين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلت ان سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوهتم يين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫‪84‬‬


‫جف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلهم وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانوا‬

‫فس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع وي ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ظعنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم راحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هاتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الظعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتيم أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمت حش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهام ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواجب وعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫اذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذكرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد يغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببص بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء العيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫رهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواق عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال للع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الرهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجوا‬

‫وطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارحت الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أبقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الءزف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رات صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوتا‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكت السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواجع فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انت‬

‫وأيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤون‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم يه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫برياه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان أ ك دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫لحسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب هامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة العيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫وأي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ودين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذا بالك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدان‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكب ب ب ب ب ب ب ب ببارم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قريب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتآةثر كال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدراري‬

‫وكب ب ب ب ب م فضب ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ب ب خصصب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب بببي‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزم غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروع م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباض‬

‫كح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف تمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوازنه الرواس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ذو الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الرزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأس عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ك الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعس دونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد العريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫اذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهب السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامخ الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببات سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان شاخص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أدب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارت‬

‫تءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزم بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب زم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزم والج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫أحطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديع والعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم تعاطوه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانوا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى يقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرز قصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوزت ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطر الربعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وقال ف الغرام ‪:‬‬ ‫فلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش رغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫حبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا العيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش برعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫‪85‬‬


‫ل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا الغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث رباهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فلك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ولكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببينا وط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبنا للهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرودا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا رعب ب ب ب ب ب ب ب ى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ببدمى ك ب ب ب ب ب ب ب ببم غ ب ب ب ب ب ب ب ببادرت‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ولكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد هواه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدا‬

‫فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫وبنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادة مهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫أخجل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعا ان أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برار تنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع عهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫جرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ألاظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الحش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ‬

‫جرحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ألاظنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫رصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دت كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز لئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ةثغرهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫بأف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع أرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لتهن جع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ورد لاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورد الت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلع والنق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبت رشب ب ب ب ب ب ب ب ب دي وقب ب ب ب ب ب ب ب ببد كن ب ب ب ب ب ب ب ب ببت رشب ب ب ب ب ب ب ب ب يدا‬

‫ولقتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت تيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعر بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا طبتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض لولهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وان‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ببن عين ب ب ب ب ب ب ب ببا قاصب ب ب ب ب ب ب ب برات الط ب ب ب ب ب ب ب ببرف غي ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫)‪(1‬‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رعاهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادرة‬

‫جح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت ودي ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع العه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫منع ب ب ب ب ب ب ب ببت طرفب ب ب ب ب ب ب ب الك ب ب ب ب ب ب ب ببرى م ب ب ب ب ب ب ب ببن بع ب ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وجنته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورودا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءت أدمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫لرأي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ض ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام اللق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وتعطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ذي أرق‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذق بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أرغمت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫نظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرته أدمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال كثناياهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنفس وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنت باللقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فبفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزرود وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫بمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وان حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا زرودا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بيضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليالينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أطباه بالتشديد حرفه ودعاه‪.‬‬

‫‪86‬‬


‫كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكو ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فتمني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى أن تنقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام تقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أن تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫أوق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي بقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذوة‬

‫كلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا زادت وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا‬

‫عللون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بلقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكم فالشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أوش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكت بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم أن تبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫واذا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ذكرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودا‬

‫ناش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت لشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواقي بري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ببا كابب ب ب ب ب ب ب ب ببدت مب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ببوم النب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديدا‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذا ك الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا عميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ببدت ع ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ببج الوفب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ببي ان‬

‫أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباولت عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫واذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أخلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫فغرامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ينفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك جدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع بينك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ولقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر جليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب بباذيري م ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ببوى ط ب ب ب ب ب ب ب ببل دم ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدود ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديدا‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بالبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت أن تيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو طلبتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب دت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا‬

‫ومن غرامياته قوله ‪:‬‬ ‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د ك وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫وتله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو وأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرط حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف واش‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل يفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتهاما‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديك للع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكب‬

‫وان نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحت علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الغصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ورق‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب افة منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحي‬

‫وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكرها وان غض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوا فتص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببو‬

‫وتص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببو للغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوير وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعب ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ل يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيه شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعب‬

‫نع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م للش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫تشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ومنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب دادن‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بع ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار تب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان التجل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانوا‬

‫وأظل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫‪87‬‬


‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دون الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد عءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫وعهب ب ب ب ب ب ب ب ببدي فيب ب ب ب ب ب ب ب ببه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ببك قب ب ب ب ب ب ب ب بب ط يكبب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج الءزفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رات زاد‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكب العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫وبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم‬

‫وبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم والجف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫وليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى الهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاب‬

‫ولكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادث ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رمتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بقاص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالحرار م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزر‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن للح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي العت ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب لط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال عتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫‪88‬‬


‫محمد بن عبد ال حرز‬ ‫المتوفى ‪1277‬‬ ‫ع ب ب ب ب ب ب ببج ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف وق ب ب ب ب ب ببل ي ب ب ب ب ب ب ببا لي ب ب ب ب ب ب ببث غابته ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واذر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع ون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجي الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتءزم‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ببح الف ب ب ب ب ب ب ب برات وس ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ببن فتي ب ب ب ب ب ب ب ببة نءزل ب ب ب ب ب ب ب وا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببوم الطف ب ب ب ب ب ب ب ببوف عل ب ب ب ب ب ب ب ببى الرمض ب ب ب ب ب ب ب بباء والض ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫ونس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارزة‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب الطف ب ب ب ب ب ب ب ببوف بف ب ب ب ب ب ب ب ببرط ال ب ب ب ب ب ب ب ببءزن ل ب ب ب ب ب ب ب ب تن ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب باكيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببى ونادبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو أباه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ربي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيت وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫تن ب ب ب ب ب ب ببو عل ب ب ب ب ب ب ببى الس ب ب ب ب ب ب ببب ط ش ب ب ب ب ب ب ببوقا ك ب ب ب ب ب ب ببي تقبل ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ملثم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه للتث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫والقصيدة تتوي على ‪ 65‬بيتا ومطلعها ‪:‬‬ ‫ق ب ب ب ب ب ب ببف بال ب ب ب ب ب ب ببديار وسب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ببن جي ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫أه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أق ب ب ب ب ب ب ب ب بباموا برضب ب ب ب ب ب ب ب ب وى أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي س ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم‬

‫أم يمب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الص ب ب ب ب ب ب ب ب ببعب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببودوا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببو قارع ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫ومن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة رسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح والقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أم ق ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ببدى فب ب ب ب ب ب ب لظ ب ب ب ب ب ببى الرمض ب ب ب ب ب بباء ركبه ب ب ب ب ب ببم‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ببو ال ب ب ب ب ب ب ب ببردى وال ب ب ب ب ب ب ب ببدى ل ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ببن حك ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫***‬ ‫جاء ف معارف الرجال ‪ :‬الشبيخ أببو الكبارم ممبد ببن الشبيخ عببدال ببن الشبيخ حبد‬ ‫الب بببن الشببيخ ممببود حببرز الببدين السببلمى النجفببي ولد فب النجببف حببدود سببنة ‪ 1193‬ه ب‬ ‫ونشأ وقرأ‬

‫‪89‬‬


‫مقببدمات العلببوم فيهببا‪ .‬هببو عببال علمببة مقبب ق لببه البتآةثر الليلببة والصببال الميببدة وكان فقيهببا‬ ‫أصبوليا منطقيببا أديبببا شبباعرا ‪ ،‬ومن مهببرة العلمبباء فب العربيببة والعببروض ‪ ،‬حبدةثنا الفقيببه الشببيخ‬ ‫ابراهيببم الغبراوي التببوف سببنة ‪ 1306‬ان الببتجم لببه مببن أصببحاب الفقيببه الجببل الشببيخ ممببد‬ ‫الءزرياوي النجفببي والسببيد أسببد الب الصببفهان ‪ ،‬سببافر الشببيخ الب ايبران لءزيارة المببام الرضا‬ ‫)ع( وف رجوعه صبي طريقبه علبى اصبفهان للقباة صبديقه العبال السبيد أسبد الب الصبفهان‬ ‫صبباحب الكببري فب النجببف التببوف سببنة ‪ 1290‬وحل ضببيفا علببى السببيد فأفضببل فب اكرامببه‬ ‫وتبجيله ونوه باسه واظهار فضيلته علنية ف مافل أصفهان والتمس منه القامة فب اصببفهان‬ ‫على أن يكون مدرسا فلم يلؤةثر على النجف شيئا وأراه الامع الاذي أحدةثه السببيد والبده بعببد‬ ‫قدومه من الج سنة ‪ 1230‬هب‪.‬‬ ‫تتلماذ ف الفقه على الشيخ علي صاحب اليارات التبوف سبنة ‪ 1253‬والشبيخ ممبد‬ ‫حسن صاحب الواهر الفقببه والصبول‪ .‬والسبيد مهبدي القءزوينب التببوف سبنة ‪ 1300‬وحضببر‬ ‫يسيا درس الشيخ ممد حسي الكاظمي‪.‬‬ ‫مؤلفاته ‪:‬‬

‫كتاب الج فقه استدلل مبسبوط جبدا يوجد فب مكتبتنبا بطبه ‪ ،‬وكتباب الاشبية فب‬ ‫النطب ق علبى شببرح الشمسبية بطبه ‪ ،‬والصبباح وهو كتباب جبامع فب أعمببال السباجد الربعببة‬ ‫العظمة والوراد والدعية الأةثورة وكتاب ف الديث ومقتل يتضمن‬

‫‪90‬‬


‫شببهادة المببام السببي )ع( وأصببحابه فب واقعببة الطببف وفيببه بعببض مرةثيبباته ‪ ،‬وممببوع يشببتمل‬ ‫علببى جلببة مببن مراةثيببه ومراةثببي بعببض معاص بريه كالشببيخ عبدالسببي مببي الببدين والشببيخ عبببد‬ ‫السي العسم وفيه عدة قصائد ف الغءزل والنسيب وكتاب شرح الديث ب هو شبرح لكتباب‬ ‫أستاذه السيد القءزوين شارحا ما نظمه خاله العلمة السيد بر العلوم من مضببمون الببديث ب‬ ‫قببال ف ب القدمببة المببد ل ب البباذي هببدانا ال ب السبببيل بعرفة البهان الببدليل ‪ ..‬أمببا بعببد فيقببول‬ ‫العبببد الببان طببالب العفببو مببن الكري الببودود ممببد ابببن عبببدال بببن حببد الب بببن ممببود حببرز‬ ‫الدين السلمى ‪ ،‬قال ف نظم الديث ‪:‬‬ ‫يفت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثر البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب‬

‫ومش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب‬

‫وذكر الشبيخ فب شبرحه أربعيب ببابه بطبه ‪ ،‬وتتلمباذ عليبه جاعبة منهبم الشبيخ ابراهيبم‬ ‫السودان كما حدةثنا عنه السودان‪.‬‬ ‫تببوف ف ب النجببف سببنة ‪ 1277‬ه ب بببداره بحلببة السببيل قببرب مقبببة الصببفا غربب البلببد‬ ‫ودفن ف وادي السلم بقبة آل حرز الدين ول يلف سوى بنتي‪.‬‬ ‫وله ف رةثاء مسلم بن عقيل )ع( ‪:‬‬ ‫اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار أبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اذ تمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أهلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أم السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد أم أبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلما‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫وخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما‬

‫تمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاب تطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ذحله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وفيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا تكمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهي مفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردا‬

‫يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنا ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذما‬

‫وقال ف تميس أبيات الءزين الكنان ف مدح زيد بن علي )ع( ‪:‬‬

‫‪91‬‬


‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ان الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباليت والقنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديها العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكريهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولت حي ب ب ب ب ب ب ب ب ببارى الق ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم تطل ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مأمن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى بالمائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وانثنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫يصول بأطراف القنا والاذوابل‬ ‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ل يهف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذارا جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكريهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ببا انثنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب للش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو حص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببينت الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء ان س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنانه‬

‫يطيل حني المهات الثواكل‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا القعض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببية فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فيلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الطه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وارتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز والتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وليدا يفدى بي أيدي القوابل‬ ‫وقال يرةثي ولده جعفر وكان شابا بعدة قصائد منها ‪:‬‬ ‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر بالنكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجئن بنكبتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اغتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وأوهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانب فص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار جس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمي‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ألق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زمنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خلل‬

‫وأل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرزايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة خفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ارتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمال‬

‫وقرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة جعف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمال‬

‫أروم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوه فتقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫روي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ل تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫أران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أبصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيئا‬

‫تي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وقبد أةثبتنببا لببه عببدة قصببائد ف ب الببءزء الثببان مببن الن بوادر‪ .‬انتهببى أقببول وأورد صبباحب‬ ‫) شعراء الغري ( ترجته وذكر مراةثيه لولده ‪ ،‬أما تتمة هاذه القصيدة ‪:‬‬ ‫أري أقرانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فتجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫فازجره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتءزداد انم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر يقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداؤه نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فل والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجعك الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫‪92‬‬


‫درويش علي البغدادي‬ ‫المتوفى ‪1277‬‬ ‫عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحي دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الطلل‬

‫بربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وع عف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعود أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بنح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد خسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف البب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الكمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان يطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بالثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارات‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ببن أه ب ب ب ب ب ب ب ببل التق ب ب ب ب ب ب ب ببى مه ب ب ب ب ب ب ب بباب ط وح ب ب ب ب ب ب ب ي الب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫آل بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالي ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آل‬

‫جرعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤوس حت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ورد بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫لي ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببعري ومب ب ب ب ب ب ب ب ببا أرى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذمام لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادة ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وال‬

‫غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك‬

‫لطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع ذي انمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجان نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباع أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوكب النيي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ريان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع الكم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل اذ ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار‬

‫يقاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي عظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائم اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل نص ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة الكف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ال‬

‫بقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط أو برش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى يظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلئل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع حج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وأتتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫فس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقاها م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقال‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫آي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزال‬

‫‪93‬‬


‫بطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود اذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫حك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن رق ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫وقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث البايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائي لفق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫فالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماوات أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولت بنحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي تبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع هطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق‬

‫أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى باكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر الكم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فعءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءز عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى البتول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براس‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى العس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب هت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارى مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق عج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف المب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫***‬ ‫الشببيخ درويش بببن علببي البغببدادي الولود سببنة ‪ 1220‬والتببوف ‪ 1277‬هببو الديببب‬ ‫البباهر درويش علببي بببن حسببي بببن علببي بببن احببد البغببدادي الببائري كببان عالببا فاضببل أديبببا‬ ‫مطبوعا أحبد شبعراء القبرن الثبالث عشبر التفبوقي بسبائر العلبوم الغريببة وكانت لبه اليبد الطبول‬ ‫ف ب تتبببع اللغببة والتفسببي وعلببوم الدب والببدين وصبنف كتبببا كببثية‪ .‬ذك ره جببع مببن الببلؤرخي‬ ‫وأرباب السببي والبتاجم منهببم العلمببة شببيخنا آغببا بببءزر ك الطهرانب حيببث قببال ‪ :‬ولد فب بغببداد‬ ‫حدود سنة ‪ 1220‬ونشأ وترعرع با وأخاذ عن علمائها حت توف أبببوه وأمببه وسائر حبباته فب‬ ‫الط بباعون س ببنة ‪ 1246‬فس ببافر الب ب كب بربلء وجب الس ب ببا وأخ بباذ ع ببن علمائه ببا ح ببت ص ببارت‬ ‫الفاضل تشي اليه بالنامل وبرزت له تصانيف مفيدة ‪ ...‬ال وظهر خلف واضح ف تاري خ‬ ‫مولده وتاريخ نءزوحه اذ ذكر صبباحب معببارف الرجال ‪ :‬انببه ولد فب الببءزوراء سببنة ‪ 1230‬ه ب‬ ‫ونشأ فيها وحضر مقدمات العلوم ومبادئ الفقه فيها وجد فب تصبيله حبت صبار يضبر عنبد‬ ‫الدرسي القدمي وحصل الدب والعلم والكمال وملكببة الشبعر فب البءزوراء وف سبنة ‪1248‬‬ ‫الاذي وقع الطاعون فيها وعم‬

‫‪94‬‬


‫أغلببب مببدن العبراق فقببد الببتجم أهلببه كلهببم فيببه علببى العببروف بيب العاص برين ثب بعببد ذلببك‬ ‫ه بباجر ال ب ك بربلء وأق ببام فيه ببا وهبو ض بباب ط لق ببدماته العلمي ببة باتق ببان فحض ببر عل ببى علمائه ببا‬ ‫العلم الفقه والصول والكلم حت صار عالا فقيها مققا بارعا‪ .‬اما البحاةثة عباس الع بءزاوي‬ ‫فيلؤيد الق ق الشيخ آغا بءزر ك ف تاريخ مولد الشاعر اذ قال ‪ :‬هو ابببن حسببي البغببدادي كببان‬ ‫عالا أديبا شاعرا وله ‪ ) :‬غنية الديب ف شرح مغن اللبيب ( لبببن هشببام فب ةثلث ملببدات‬ ‫ولد ببغداد سنة ‪ 1220‬هب ب ‪ 1815‬م وتوف ف كبربلء سببنة ‪ 1277‬ه ب ب ‪ 1860‬م‪ .‬ورةثاه‬ ‫ابنببه الشببيخ احببد بقصببيدتي نشببرها ف ب كتببابه كنببءز الديببب وقبد ورد لببه ذكبر ف ب ) شببهداء‬ ‫الفضيلة ( وهاذا نصه ‪:‬‬ ‫كببان عالببا فقيهببا متكلمببا شبباعرا طويل الببباع فب التفسببي واللغببة وعلببوم الدب ولد فب‬ ‫حدود ‪ 1220‬وتوف حدود ‪ 1277‬وله تأليف متعة وشعره حسن‪.‬‬ ‫تببوف الشبباعر بكبربلء عببام ‪ 1277‬ه ب وقيببل سبنة ‪ 1287‬ه ب ودفببن بببباب الءزينبيبة عنببد‬ ‫مشهد المام السي )ع(‪.‬‬ ‫وأعقببب ولبدا فاضببل شبباعرا هببو الشببيخ احببد بببن درويبش تببر ك آةثببارا قيمببة أشببهرها ‪:‬‬ ‫الش ببهاب الث بباقب وال ببوهر الثمي ب ب ‪ ،‬وغني ببة الدي ببب ال بباذي يق ببع فب ب ةثلةث ببة أجب بءزاء وقبس ببات‬ ‫الشبجان فب مقتبل السبي )ع( يقبع فب جءزئيب مطبوط بكتببة المبام أميب البلؤمني ببالنجف‬ ‫تسلسببل ‪ 2 / 376‬ومعي ب ال بواعظي وبعببض الرس ائل وأخيبا كتبباب ) ال بءزار ( البباذي ختمببه‬ ‫ببيت شعر قال فيه ‪:‬‬

‫‪95‬‬


‫ويبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتاب‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبقى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب‬

‫واضبافة الب مبا تقبدم فبان لبه مموعة شبعرية حبوت عبدة قصبائد قيلبت فب شبت فنبون‬ ‫الشعر وأغراضه‪.‬‬ ‫قال ممسا قصيدة الفرزدق اليمية ف مدح المام علي بن السي زين العابببدين )ع(‬ ‫وأولا ‪:‬‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي طي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباري أرومت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا وأعل عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوزاء رتبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحته‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ال ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي تع ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف البطح ب ب ب ب ب ب ب ب بباء وطب ب ب ب ب ب ب ب بباته‬

‫والبيت يعرفه والل والرم‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب بباذا اب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ببن تع ب ب ب ب ب ب ببرف التق ب ب ب ب ب ب ببوى بقربب ب ب ب ب ب ب م‬

‫والعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرون بعلمهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعادة ال قي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببهم‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كله ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫هاذا التقي النقي الطاهر العلم‬ ‫وله راةثيا العلمة الول ممد تقي البغان القءزوين العروف بالشهيد الثالث التوف سنة‬ ‫‪ 1264‬هب ‪:‬‬ ‫فل غب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل التقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اذا قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وه ب ب ب ب ب ب ب ببو مم ب ب ب ب ب ب ب ب ببود النقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة والص ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اس ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطهر ) حي ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة ( الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب بباتله ضب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهى ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بالفعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وقال راةثيببا الشببيخ ممببد حسببن صبباحب البواهر التببوف غببرة شببعبان سببنة ‪ 1266‬ه ب‬ ‫بقصيدة مطلعها ‪:‬‬ ‫فأضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت يي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات بل زن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫هب ب ب ب ب ب ببوت مب ب ب ب ب ب ببن قبب ب ب ب ب ب ببات الفخب ب ب ب ب ب ببر أعمب ب ب ب ب ب ببدة الب ب ب ب ب ب ببد‬

‫‪96‬‬


‫وغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارت بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم وغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ببوس النه ب ب ب ب ب ب ببى والب ب ب ب ب ب ب ببدر والك ب ب ب ب ب ب ببوكب الس ب ب ب ب ب ب ببعد‬

‫فل غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو أن تبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواهر شخص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فقب ب ب ب ب ب ببد ض ب ب ب ب ب ببيعت ف ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ببتب واسب ب ب ب ب ب ببطة العقب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ويتضح من العلومات الت نقبنا عنها ان الشباعر كببان مقل فب نظمببه وأغبراض شببعره‬ ‫ل تتعدى الغراض الألوفة‪.‬‬ ‫وللشيخ درويش علي من قصيدة ‪:‬‬ ‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف وقبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ترب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫ودع تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم‬

‫يب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ببج وعجب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب أرض الطفب ب ب ب ب ببوف فقب ب ب ب ب ببد‬

‫أرس ب ب ب ب ب ب ت علب ب ب ب ب ب ببى بقب ب ب ب ب ب ببع ف ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ببهل والكب ب ب ب ب ب ببم‬

‫راقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اوزت الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوزاء منءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدح حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي راق منتظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫اخلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وعطاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه وطلعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫قب ب ب ب ب ب ببد اسب ب ب ب ب ب ببتنارت كضب ب ب ب ب ب ببوء النب ب ب ب ب ب ببار ف ب ب ب ب ب ب ب الظلب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يكفب ب ب ب ب ب ببي حسب ب ب ب ب ب ببينا مديب ب ب ب ب ب ببح ال ب ب ب ب ب ب ب حيب ب ب ب ب ب ببث أتب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ب ب ب ب ب ب ب ببل أت ب ب ب ب ب ب ب ببى وسب ب ب ب ب ب ب بببا والن ب ب ب ب ب ب ب ببون والقل ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيبته‬

‫فعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرنا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالرم‬

‫ورأيت فب كتبابه ) قبسبات الشببجان ( كبثيا مببن شبعره فب رةثاء المبام السببي )ع(‬ ‫فمن قصيدة يقول ف أولا ‪:‬‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم ل ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباليه‬

‫طب ب ب ب ب ب ببول الب ب ب ب ب ب ببدى حيب ب ب ب ب ب ببث قب ب ب ب ب ب ببد قب ب ب ب ب ب ببامت ن ب ب ب ب ب ب بواعيه‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرور ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد انس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاهبه‬

‫وأظل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون واس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودت نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحيه‬

‫فمطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع ل ينف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مطلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروي ةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى البوغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباريه‬

‫يعب ب ب ب ب ب ب ببءزز عليب ب ب ب ب ب ب ببك رس ب ب ب ب ب ب ب ول ال ب ب ب ب ب ب ب ب مصب ب ب ب ب ب ب ببرع مب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫جبي ب ب ب ب ب ببل فب ب ب ب ب ب ب ب اله ب ب ب ب ب ب ببد ق ب ب ب ب ب ب ببد أض ب ب ب ب ب ب ببحى ين ب ب ب ب ب ب بباغيه‬

‫وله من قصيدة حسينية ‪:‬‬ ‫وجس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمي ذاب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرط النح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروف ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫‪97‬‬


‫عبد ال الذهبة‬ ‫المتوفى ‪1277‬‬ ‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بل حام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أكلك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذرى ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبل‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف رض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يتم بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل ترفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع فيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أن ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوزا بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم منص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذ هجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت فيكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫حاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء أن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذنبا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحت غضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابكم‬

‫وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ان تغض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫فال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اهتا‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الطلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫القت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل القت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرض أو ترضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫وأض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرموا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫لبع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس لظاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وواص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫منكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بأةثر القنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب القنبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم‬

‫ل يغتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلكم‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب بباس اي ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي س ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫اي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمخر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫ناط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببص الكوكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارات ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أرغم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانئكم ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق أو غربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫اي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت عءزائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الفل ك أن تركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادكم هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براها الظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪98‬‬


‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباكم نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءكم ان العظيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الثري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم طنبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وكاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الرزاء عنك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم اذا‬

‫ده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر بأجن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد البل اجلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وذي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامرات ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫أضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى فري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس مل‬

‫رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ط الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق والغرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ظهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫اذ ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوز الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بلغ الءزب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوض تي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى ذا حش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعره البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ماه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قض ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب يل ب ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ناص ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫مقط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو بأشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلئه‬

‫برغمك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزبا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أعج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار فيم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفوة الرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أعجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه كش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أن يغلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وان والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫روح الباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الخلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببة‬

‫لنصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره الرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن قبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل اجت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا كرام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى أوجبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارين قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباركت‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتها ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي النح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور الظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وخلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا عءزائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫دون مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام للعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى منهبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫غرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتارها‬

‫وخفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف القضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أعربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذري علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدان سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباداهتا‬

‫دمعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كوك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اف اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبا‬

‫تمله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دها‬

‫تط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بأةثر السبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب السبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫تقرعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحيات ان‬

‫نض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببة الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار أن تغض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫ان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدف أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتارها‬

‫جبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫‪99‬‬


‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أعتاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال‬

‫مل ك يقفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوكب الوكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫خواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مهرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى المل ك والرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ان‬

‫تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدجى س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرمدا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح ل أهل ول مرحبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديت يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح لنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أوجهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جلل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ك ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنا القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرآن قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أعربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببان كم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫جنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات آل العبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫الليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يكسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوها حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذارا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫أوجهه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دجن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الغيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديها لنظاره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أو أذنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواريت بج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫للبعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آن أن تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ول هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أعض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل واعصوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آن ل بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيافكم‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامر الوداج ان تشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربا‬

‫ل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذر أو تت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداءكم‬

‫أراقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران أو تعطبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أو تنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براس م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫رام علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك أن يشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغبا‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياف اغماده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وواص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلي بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الطل والشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي أو تبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ك أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذهبا‬

‫ول تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫أو يم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعبا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعكم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫زين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى زينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد درت أن ل ملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها الثك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أن تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبا‬

‫تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب واقومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫لنسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا اذهبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب بباذي بن ب ب ب ب ب ب ب ببات ال ب ب ب ب ب ب ب ببوحي لب ب ب ب ب ب ب ب ب تل ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى ملج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ول مهربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫‪100‬‬


‫قال صاحب أنوار البدرين ‪ :‬ومن الشعراء البحرين الشاعر الطبببوع الباج عبببد الب اببن‬ ‫الرحوم البباج احببد الاذهبببة البحران ب ‪ ،‬هببو مببن أهببل قرية ) جببد حفببص ( سببكن مسببق ط ث ب‬ ‫لنجة وهنا ك انتقل ال رحة ال ورضوانه‪.‬‬ ‫كان شاعرا ماهرا من شببعراء أهببل الببيت ‪ ، :‬راةثيبا ومادحببا ببارع فب الشببعر ‪ ،‬اجتمعببت‬ ‫به ف دارنا ببالقطيف وكان قبد جباء زائبرا للمرحوم شبيخنا الشبيخ احبد اببن الشبيخ صبال‪ .‬لبه‬ ‫ديوان شعر رأينا منه ملدين ضخمي ومن قصائده الغراء رائعته الت يقول ف أولا ‪:‬‬ ‫أب الدهر أن يصفو لر مشاربه‬ ‫ويقول ف آخرها ‪:‬‬ ‫ولفب ب ب ب ب ب ب ببي ول يشب ب ب ب ب ب ب ببفى الب ب ب ب ب ب ب بباذي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ضب ب ب ب ب ب ب ببمائري‬

‫بلهف ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ول يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الوجب ب ب ب ب ب ب ب ب د لهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لرب ب ب ب ب ب ب ات خ ب ب ب ب ب ب ببدر ل ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ببر الش ب ب ب ب ب ب ببمس وجهه ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دان أعج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى وأع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباربه‬

‫وترجم له شيخنا العاصر الشيخ علي الشيخ منصور الرهون ف شعراء القطيف وذكر‬ ‫قصيدته الت مطلعها ‪:‬‬ ‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أقول ولشاعرنا التجم له شعر كثي ف أهل البيت ‪ :‬ومنه قصيدته الت مطلعها ‪:‬‬

‫‪101‬‬


‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ترك ب ب ب ب ب ب ب ب ت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف أدمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تبكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وأربعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رأيت ديوانه ف مكتبة الرحوم الشيخ آغا ببءزر ك الطهرانب ب قسبم الخطوطات ب الءزانبة‬ ‫العاشرة وقد كتب على الغلف ) ف رةثاء السي (‪.‬‬ ‫وذكبره البحاةثببة الطهران ب ف ب ) الك برام البببرة ( فقببال ‪ :‬كببان مببن مشبباهي مببداح أهببل‬ ‫البببيت ‪ ، :‬وقد أكببثر مببن البكبباء والنببوح عليهببم ‪ ،‬وكان ف ب غايببة الببورع والتقببوى نظيبا للسببيد‬ ‫حي ببدر الل ببي ف ب الع براق ‪ ،‬س ببكن مس ببق ط ث ب بن ببدر لنج ببة ودي بوانه ك بببي ف ب مل ببدات‪ .‬أدرك ه‬ ‫صاحب ) أنوار البدرين ( وذكره فيه‪ .‬وهو من أهل أواخر الائة الثالثة عشرة‪.‬‬

‫‪102‬‬


‫الشيخ حسن قفطان‬ ‫المتوفى ‪1277‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الض ب ب ب ب ب ب ب ب ببروب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذا ك الع ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء جب ب ب ب ب ب ب ب ببرى عليب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫آس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫فتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدق م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذواب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوا وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيفهم وأكفه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباران ‪ :‬ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار وغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ‪ ،‬ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار للق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫يت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاكرون اذا خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببميهم‬

‫طرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب ق ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمرا أو أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫تقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادهم للع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز عءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه طعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكرا‬

‫يلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب بأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ويش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫نق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد العنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالكه العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال كله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيئة قبلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمرا‬

‫أعظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلطان عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامخ‬

‫ل جره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ‪ ،‬ل تبع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ‪ ،‬ل حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أو وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أو بتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ل حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديث يف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتا‬

‫بعث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه زخارفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحائف‬

‫زم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروف ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيئا منكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫فأقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا ومبش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا ازدلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه رأوا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره غض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنفرا‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكب كلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عاينته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحا مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفرا‬

‫وغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت تواس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة‬

‫ط ب ب ب ب ب ب ببابت ع ب ب ب ب ب ب بباينت متآةثرهب ب ب ب ب ب ب ا وطب ب ب ب ب ب ببابت عنص ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫تكسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان ملبسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مستشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعرين بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا النجيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫يتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلقون مطهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يستص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبون‬

‫مثقف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يتقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكرا‬

‫‪103‬‬


‫يتظلل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون أرائك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروبة‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد العواسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أو غمامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثيا‬

‫نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجت عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواملهم مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال دروعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫زردا بأجس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى متص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا‬

‫نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيهم فتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنموا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأتي ومفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا نفوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم ظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءا ل ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء يبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح ول سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحابا مط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا والري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح تكفل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازهم كفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حنوط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫متلفعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دم الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهادة سندس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم التغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن أو حري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را أخض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجى البتول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة والنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ميط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو بالنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫ال أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوار‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتا‬

‫فهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم طامن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جأش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم العدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرا‬

‫متصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بعوام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت بمعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحيح مكس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأس وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف أخرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ضوضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءهم‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫فهب ب ب ب ب ب ببوى علب ب ب ب ب ب ببى وج ب ب ب ب ب ب ه الب ب ب ب ب ب ببثرى روح ب ب ب ب ب ب ي الفب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببك أيه ب ب ب ب ب ب ب ببا الثب ب ب ب ب ب ب بباوي عل ب ب ب ب ب ب ب ببى وج ب ب ب ب ب ب ب ه ال ب ب ب ب ب ب ب ببثرى‬

‫أحسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك زائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرآا ك مقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوتي معف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫أم ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل درى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك حي ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردا غريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ظامي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا درى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ الءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راء أن س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليلها‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ةثلةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعرا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وفراس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنان ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنانه‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببلت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببداه أك ب ب ب ب ب ب ب ب ببان يعل ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وبناهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليبة‬

‫تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الطايب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫فكأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قيص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ولربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانوا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب العنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف قيص ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ب ب ب ب ب ب ب ببس زين ب ب ب ب ب ب ب ببب وهب ب ب ب ب ب ب ب ي تن ب ب ب ب ب ب ب ببدب ن ب ب ب ب ب ب ب ببدبا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا كاف ب ب ب ب ب ب ب ببل اليت ب ب ب ب ب ب ب ببام ي ب ب ب ب ب ب ب ببا غ ب ب ب ب ب ب ب ببوث ال ب ب ب ب ب ب ب ببورى‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهدت عينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ليته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أجفان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫أةثكلتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمتن اذللتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ي ب ب ب ب ب ببا ط ب ب ب ب ب ببود ع ب ب ب ب ب ببءز ك ب ب ب ب ب ببان لب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ببامي ال ب ب ب ب ب بباذرى‬

‫ورواق أمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أمسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأرض الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ملب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫‪104‬‬


‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطيع تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأرا ك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫رمض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائها ل أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطيع تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ببا كن ب ب ب ب ب ب ببت أع ب ب ب ب ب ب ببرف قب ب ب ب ب ب ب ببل رأس ب ب ب ب ب ب ببك واعظ ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوه خفظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و رف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع وانثنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫بثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائه فمهلل ومك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ويءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د ينكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بخص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫متنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا متش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمتا متج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب أدر م ب ب ب ب ب ب ب ببن أنع ب ب ب ب ب ب ب بباه يومب ب ب ب ب ب ب ببك ي ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫حرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ويب ب ب ب ب ب ب ب ببا كهف ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اذا خط ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫الخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوة أنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أم أبنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار أم أنع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب با‬

‫أم مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلما وبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أم بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الءزكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي أم الرض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يع الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغرا‬

‫أم لبنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و معال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقما وأقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا وقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫أم للنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الائف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذن بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ويري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعرا‬

‫منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الوعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نعيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وبكاءهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردد زف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رة وتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم قلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ان بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم وكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ادت فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أن تتفط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى الهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي يأخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ ةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره‬

‫ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغاضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برية عس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكرا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل طل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء مراتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفا تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بعض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أم الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫أرج تض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ك تعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكا أذف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ذخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاعة‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب بباد ولب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ببن أذخب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫انظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اذا‬

‫واف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري بالطاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقرا‬

‫والوال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباخ بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمعه‬

‫لرةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اي في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن رواه وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلى علي ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ببلى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح أو دع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أو كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫***‬ ‫الشيخ حسن بن علي بن عبد السي ببن نببم السبعدي الرباحي )‪ (1‬الببدجيلي الصبل‬ ‫اللملومي التد ‪ ،‬النجفي الولد‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب نسبببة ال ب آل رباح فخبباذ مببن بن ب سببعد العببرب العروفي ب بببالعراق ‪ ،‬قببال السببيد مهببدي القءزوين ب ف ب ) أنسبباب‬ ‫القبائل العراقية ( بنو سعد بطن من العرب منهم ف الدجيل ومنهم ف كربلء‪.‬‬

‫‪105‬‬


‫والسكن والدفن الشهي بقفطان ولد فب النجببف الشببرف سببنة ‪ 1199‬وتوف بببالنجف سبنة‬ ‫‪ 1279‬عببن عمببر ينبباهءز الثمبباني كمببا ف ب الطليعببة ودفببن ف ب الصببحن الش بريف العلببوي عنببد‬ ‫اليبوان الكبببي التصببل بسببجد عم بران كببان فاضببل ناسببكا تقيببا مبببا للئمببة الطبباهرين وأكببثر‬ ‫شعره فيهم درس الفقه علببى الشبيخ علبي اببن الشبيخ الكب الشبيخ جعفببر حبت نببغ فيببه وعد‬ ‫مب ببن العلم الفاضب ببل ‪ ،‬واخت ببص أخي ببا بصب بباحب ال ب بواهر وك ان يعب ببد مب ببن أجب ببل تلمب بباذته‬ ‫وأفاضببلهم ‪ ،‬اتبباذ الوراقببة مهنببة لببه وورث ذلببك عنببه أبنبباؤه وأحفبباده ال انببه كببان يتبباز عنهببم‬ ‫باتقببان الفقببه واللغببة والباعببة فيهمببا ‪ ،‬وه اذا مببا حببدا باسببتاذه أن ييببل اليببه وال ب ولبده الشببيخ‬ ‫ابراهيم تصحيح الواهر ومراقبته حبت قيبل انبه لولهبا لبا خرجت البواهر ‪ ،‬لن خب ط اللؤلف‬ ‫كان رديا وقد كتبب النسببخة الول عببن خب ط اللؤلف ثب صبارا يتفان بكتابتهببا وبيعهبا علببى‬ ‫العلمبباء وطلب العلببم وأكببثر النسببخ الخطوطة بطهمببا ‪ ،‬وهاذا دليببل علببى أن الببتجم كببان‬ ‫يعبرف مببا يكتبب ‪ ،‬وكان جيبد البب ط والضببب ط ‪ ،‬ويظهبر مبن ترجة سبيدنا الصبدر لبه انبه كببان‬ ‫جامعا مشاركا ف العلوم ببأكثر مبن ذلبك فقبد قبال فب ) التكملبة ( ‪ :‬كبان فب مقبدمي فقهباء‬ ‫الطائفببة مشبباركا ف ب العلببوم فقيهببا اص بوليا حكيمببا اليببا وك اذلك لببه التقببدم والبببوز ف ب الدب‬ ‫وسبك القريض وله شعر من الطبقة العليا‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫تببوف سببنة ‪ 1275‬كمببا ف ب التكملببة أو ‪ 77‬كمببا ف ب ) الطليعببة ( وقبال ‪ :‬ودفببن ف ب‬ ‫الصببحن العلببوي الشبريف عنببد اليبوان الكبببي التصببل بسببجد عمبران ‪ ،‬وتر ك آةثببارا هامببة منهببا‬ ‫) أمثال القاموس (‬

‫‪106‬‬


‫و ) الضبداد ( و ) طببب القباموس ( ورسالة فب الفعببال اللزمة التعديبة فب الواحبد‪ .‬وخلببف‬ ‫من الاذكور ‪ :‬الشيخ ابراهيم والشيخ احد والشيخ حسي والشيخ ممد والشبيخ علبي والشبيخ‬ ‫مهدي وف ) الكرام البرة ( ان الشيخ حسي توف ف حياة أبيه حدود سنة ‪.1255‬‬ ‫ومن شعره ف السي ‪: 7‬‬ ‫نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء لس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد‬

‫خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواةثقه الرعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫رام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ذل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم ل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزت أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫حاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫والرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ون ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيه‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وه أن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد الشريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعوال الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمهريه‬

‫فهنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت دونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫آسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل هاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الءزكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الءزكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك شنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنات حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدريه‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأس يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ممب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ومواق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مغام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها عريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫يطفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ويرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫ف بهجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ظميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرمض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريعة س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيفه‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت القعض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيه‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببئا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براة بعءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يثنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبت ماس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنه القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال مك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارمه الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنيه‬

‫‪107‬‬


‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادة ملك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة والع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرمديه‬

‫حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وليك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ان الطاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أو بقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وحبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وعليك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دام فضلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكم علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس التحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫وله ف مدح أمي اللؤمني ورةثاء ولده السي ‪: 8‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع مدح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي للمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادحي مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ةثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه‬

‫فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألنها عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤال‬

‫والظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براف وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج والح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودا والكه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف والنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وطواسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواميم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ويس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزال‬

‫والثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي حكيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام يفص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ود أحصب ب ب ب ب ب ب ب ببي فيب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب المث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي نءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ل تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعجلوا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعجال‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ببو أم ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب بباذي ص ب ب ب ب ب ب ب ببدرت ك ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫عن ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببادث ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب و الل ب ب ب ب ب ب ب ببوح وال ب ب ب ب ب ب ب بباذي خ ب ب ب ب ب ب ب بب ط ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫ح بلء العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد والج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫مظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الكائنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مبتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداها‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال فح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي آةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباره ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل موج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و‬

‫د ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديث ول تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولن غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح جبئيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل علومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورة ول تث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ميءزان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم وزن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه العم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وقس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم للن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا‬

‫ه وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واء الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد العظي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بكفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي أهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول السلسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وعلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدال‬

‫‪108‬‬


‫مبب ب ب ب ب ب ب ب ببدأ المب ب ب ب ب ب ب ب ببر منتهب ب ب ب ب ب ب ب ببى المب ب ب ب ب ب ب ب ببر يب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ببعرض س ب ب ب ب ب ب ب بببحان م ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ببه الم ب ب ب ب ب ب ب ببر والب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و نف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه‬

‫وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالبي ابتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعاه وبنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أم سبطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببطيه ل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدال‬

‫فاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتهل القس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيس والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقف الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اذ اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتبانا الوبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتمال رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اه بالءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمى عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروبة اذلل‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذا اعتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫آيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تءزع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ج الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطاعت ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببوعهم ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببرض‬

‫لكف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح ال عليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطال‬

‫وطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واهم ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجل وط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا‬

‫لفه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫يغمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب وأخب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫يتحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى تقليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها الغلل‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش أن تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الر‬

‫واح والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس تغن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫قات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكثي والقاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببهم والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارقي عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتءزال‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ببرع السب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب دمب ب ب ب ب ب ب ب بباهم بب ب ب ب ب ب ب ب ببا حب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫دوا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين نءزغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة وانتح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى مرحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف اقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار‬

‫أطعمتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذي الفقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ببوم سب ب ب ب ب ب ب ب ببام البب ب ب ب ب ب ب ب ببان مب ب ب ب ب ب ب ب ببن حيب ب ب ب ب ب ب ب ببث ول ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫رايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين ذلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذال‬

‫قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تريكه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اليسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اج جسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بيم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاب فتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح عظيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫اذ كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤمني في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعل‬

‫م مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك خافقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلل‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى خافقاهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بيمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واه الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذري الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫ودعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباز عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ود‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدق الدين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فمش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى يرقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل اش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتياقا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫للقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيفه ارقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ثى بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو تضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا واغتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫‪109‬‬


‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ةثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأس عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرو ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بأةثن‬

‫جبئي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مهلل اجلل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانثن بالفخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة الديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك باس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وبأح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اذ أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمون ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمصطفى في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزال‬

‫فأحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباديه وانثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات أنثي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫عج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة أخرتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه لغيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتبدال‬

‫أخرتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن منص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أكم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببومه اكمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرواق من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫قبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباغها القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدير لفل‬

‫ ك الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموات ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهدا ومث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫أرخب ب ب ب ب ب ب ب ب ت الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس فوقهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حليب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة النب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو‬

‫ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء وهيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وجلل‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاعها ارتسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا تلل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ريح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ك العفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا أخ ب ب ب ب ب ب ب ببا الص ب ب ب ب ب ب ب ببطفى ال ب ب ب ب ب ب ب بباذي ق ب ب ب ب ب ب ب ببال في ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببو بعينيب ب ب ب ب ب ب ببك تنظ ب ب ب ب ب ب ب ببر السب ب ب ب ب ب ب ببب ط يب ب ب ب ب ب ب ببوم الب ب ب ب ب ب ب بب ط‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردا والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزال‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباربوه بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة وعدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫حلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح ورودا‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقوه أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فتح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫فتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامروا القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ةثبتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى فلل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫م تراه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الكف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وأضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافوا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدروع قلوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربال‬

‫ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫يره ب ب ب ب ب ب ب ب ب الي ب ب ب ب ب ب ب ب ببش س ب ب ب ب ب ب ب ب ببطوه حي ب ب ب ب ب ب ب ب ببث ص ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانقوا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاء‬

‫لنح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانقن بيض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقال‬

‫وغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا واح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى كب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالكثيب حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث ان ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫مف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردا يلح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببظ الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي بعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وبعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يرن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫‪110‬‬


‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ةثلةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ألف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفوف كالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ناصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براه مثق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف وحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباربا مهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره أرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك نقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقه مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربن وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وى الخشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش والرض زلءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت زل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزال‬

‫ورأت زينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد خليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ذا عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مرخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫معلن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيل ينع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ويش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكو‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءت فع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فأم ب ب ب ب ب ب ب ب بباطت خاره ب ب ب ب ب ب ب ب ا م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى الثك ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت وآس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدا وآث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادا ظلل‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباي عق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنمت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذراه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلل‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم قن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه‬

‫حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت وينجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫واسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغاةثت برب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت‬

‫نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلء نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبا أذيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها والرزاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلت دون نطقهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدال‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو رأيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببينا‬

‫أي هيجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغيثا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل راحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أو مي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقي لبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يع زلل‬

‫فس ب ب ب ب ب ب ب ببقاه اب ب ب ب ب ب ب ب ببن كاه ب ب ب ب ب ب ب ببل وهب ب ب ب ب ب ب ب و فب ب ب ب ب ب ب ب ب حض ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزلل نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ببو تب ب ب ب ب ب ب ببرى السب ب ب ب ب ب ب ببب ط ف ب ب ب ب ب ب ب ب البسب ب ب ب ب ب ب ببيطة دامب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫النح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببددا أوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫عاري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعرى ةثلةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أن تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫حنطت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وكفنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواف‬

‫غس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلته دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤه اغس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫ورؤوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح أمالت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما جنوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرموا النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خبانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فتهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولت بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى أعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي العن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالد‬

‫لج ل ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجرة ول امهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫فتشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكي حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة والتياعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالءزفي وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال‬

‫‪111‬‬


‫ومن قصائده ف المام السي ‪ 7‬قصيدته الت مطلعها ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء فه ب ب ب ب ب ب ب ببل دريب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫أكنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف أرض الغاض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برية خيمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أروع تنتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه‬

‫لوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مراتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وله ياذكر أبا الفضل العباس بن أمي اللؤمني ‪: 7‬‬ ‫هيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات أن تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهاد جف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫أو أن داعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وأرى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوامس فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواجر كلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫حن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورد فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو دون حنين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫كل ول الورقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء ريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع فراخه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وكرهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن أنينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنين‬

‫أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ويب ب ب ب ب ب ب ببوم الط ب ب ب ب ب ب ب ببف أض ب ب ب ب ب ب ب ببرم فب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذوات وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب د م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجي‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الفضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتفءزت بأسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ياس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار براهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫لل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين أول ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال التك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوين‬

‫فرقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزارة هيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه نتائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج اليم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫متقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا عضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن فرن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده‬

‫نق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش الراق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوط بط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وأغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباث صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيته الظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزادة‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مرص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود الوش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيج معي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذاقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وأخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫نفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لخي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه غيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا قطع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه طريقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداد جي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارز وكميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحونة مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحوذة‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحنت بضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغون‬

‫فثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مكردسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواكص وانثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بنفوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبا قريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباع لومه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وعظامهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مقف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر بنجيعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحون‬

‫ودعتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برار القضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهادة‬

‫رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوحه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموا يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديه وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب امه ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربوه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫‪112‬‬


‫ومش ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الي ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط ينع ب ب ب ب ب ب ب ب بباه كس ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت‬

‫الن ظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ومعين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫عبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس كبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش كتيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وكنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببومي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز حص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب بباعدى فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مع ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطو وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايت بيمين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ببن اللب ب ب ب ب ب ب ببوى اعطب ب ب ب ب ب ب ببى وم ب ب ب ب ب ب ببن ه ب ب ب ب ب ب ب ببو ج ب ب ب ب ب ب ب ببامع‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلي وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنك الءزح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ام يقين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أمنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازل الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران حامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ورواق أخبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤون‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك موق ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أهل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق بلتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرس كشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريعة انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفقة الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫فمض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود النقيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائءزا‬

‫بري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر سندسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ور عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وتركتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى ل ناصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫يم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباي ول ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن النيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آل أميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال مفق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود العءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءز رهي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫عبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع زينبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعو ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباي اذا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبون‬

‫أولس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكينة‬

‫عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يمين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وةث ب ب ب ب ب ب ب ب بباقهم‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال اللؤلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وتين ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب اليتب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ببن ضب ب ب ب ب ب ب ببيم العب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ظن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ان أدنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمك ابتغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيله بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياطهم ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربون‬

‫عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدل‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار بل غسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ول تكفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ أم البني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الة‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجائه مره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ون‬

‫ل تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل الركبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أبنائهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز بنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت لرض الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف تنظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابي بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مبض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع وطعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫‪113‬‬


‫الشيخ الفتوني‬ ‫وفاته ‪1278‬‬ ‫قال ف منظومته عن السي )ع( ‪:‬‬ ‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالمر أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغر‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد الطهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و يكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأب عبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدال‬

‫لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بالش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ميلده المي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان‬

‫لمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعبان‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد حلت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعة الرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتة أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ولدة الءزاكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي النف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباريه الول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس‬

‫وولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب العمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام العتم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانويه أم ذا الول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغر اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع أبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه طفل‬

‫وجعف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر وأم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعيه‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ك عبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدال نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعيه‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكينة بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب زينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫أزواج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براري‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه الرشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يد ذو الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباته مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء‬

‫بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر البغض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وذا ك فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببت أو الةثنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫)‪(1‬‬

‫وجع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ‪ ،‬خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بولي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أقول ما توصلنا اليه ف بثنا ودراستنا ان اليوم الاذي قتل فيه السي ‪ 7‬هو يبوم المعبة عاشبر مببرم البرام ولنبا‬ ‫على ذلك أكثر من دليل ‪:‬‬

‫‪114‬‬


‫‪ 1‬ب ان السببي ‪ 7‬نببءزل كبربلء يببوم الثببان مببن الببرم ب وكان يببوم الميببس ب كمببا نببص‬ ‫عليه جل اللؤرخي بل كلهم ‪ ،‬وقتل يوم العاشر فيكون يوم المعةهو يوم مقتله‪.‬‬ ‫‪ 2‬ب ب صببرح اللؤرخ ون ان السببي قببد خببرج مببن مكببة يببوم الثلةثبباء يببوم الثببامن مببن ذي‬ ‫الجببة ‪ ،‬فيكببون يببوم الثلةثيب هببو يببوم الربعبباء وهو اول يببوم مببن الببرم لن شببهر ذي الجببة‬ ‫كان ناقصا‪.‬‬ ‫‪ 3‬ب روى الفيد ف الرشاد وسائر ارباب القاتل ان عمر بن سعد نض لرب السبي‬ ‫عشية يوم الميس لتسع مضي من الرم ونادى يا خيل ال اركب وبالنببة ابشببري ‪ ،‬والسببي‬ ‫جالس أمام بيته متبيا بسيفه اذ خف ق برأسه على ركبببتيه ‪ ،‬فسببمعت اختببه الضببجة فبدنت مببن‬ ‫أخيها فقالت ‪ :‬يبا أخبي أمبا تسبمع الصبوات قبد اقبتبت الب ان طلبب السبي منهبم تبأجيله‬ ‫ليلة واحدة وهي ليلة المعة فيكون صباح المعة هو يوم الواقعة‪.‬‬ ‫‪ 4‬ب ذكر أرباب القاتل ان ابن سعد كتب ال اببن زياد يبوم الثبامن مبن البرم وهو يبوم‬ ‫الربعاء ‪ ،‬فعلى هاذا يكون مقتله يوم المعة‪.‬‬ ‫‪ 5‬ب جبباء فب كبثي مببن أخبببار أهببل الببيت فب ظهببور مهببدي آل ممببد ) انببه يظهببر يببوم‬ ‫المعة يوم مقتل السي (‪.‬‬ ‫‪ 6‬ب ذكر الوارزمي ف ) مقتل السي ( ج ‪ 2‬ص ‪ 47‬قال ‪ :‬وذكر السبيد المبام أبببو‬ ‫طالب ان الصحيح ف يوم عاشوراء الاذي قتل فيه السي وأصحابه رضي ال عنهم انه كببان‬ ‫يبوم المعبة سبنة احبدى وستي ‪ ،‬وقال السبيد الميب فب ) لواعبج الشبجان ( ‪ :‬وأصببح اببن‬ ‫سعد ف ذلك اليوم وهو يوم المعة أو يوم السبت فعببأ اصبحابه‪ .‬وقال الشبيخ عبباس القمبي‬ ‫ف ب ) نفببس الهمببوم ( ‪ :‬قتببل السببي يببوم المعببة العاشببر مببن الببرم سببنة احببدى وسبتي مببن‬ ‫الجببرة بعببد صببلة الظهببر منببه ‪ ،‬وسبنه يومئبباذ ثببان وخسببون سببنة ‪ ،‬وقيببل ان مقتلببه كببان يببوم‬ ‫السبببت وقيببل يببوم الةثنيب والول أصببح ‪ ،‬قببال أبببو الفببرج ‪ :‬وأمببا مببا تقبوله العامببة انببه قتببل يببوم‬ ‫الةثني فباطل ‪ ،‬هو شيء قالوه بل رواية ‪ ،‬وكان اول الببرم الباذي قتبل فيببه هبو يبوم الربعباء ‪،‬‬ ‫أخرجنببا ذلببك بالسبباب النببدي مببن سببائر الءزيات واذا كببان كبباذلك فليببس يببوز ان يكببون‬ ‫اليوم العاشر من الرم يوم الةثني وهاذا دليل صحيح واضح تنضاف اليه الروايببة ب الب اخببر مببا‬ ‫قال‪.‬‬

‫‪115‬‬


‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم عاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا مضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مءزون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وعم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره الثم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان والمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببونا‬

‫قتب ب ب ب ب ب ب ب ببل الشب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد السب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط جسب ب ب ب ب ب ب ب ببمي أنكب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب بباريه حب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد البك ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫مرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار‬

‫)‪(1‬‬

‫والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براس عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برار‬

‫***‬ ‫أق ببول الظ بباهر م ببن ق بوله ‪ :‬وال برأس عن ببد الرتض ببى الك برار‪ .‬ان ببه يت ببار رواي ببة دف ببن ال براس‬ ‫الش بريف عنببد أبيببه أميالببلؤمني ‪ 7‬مببع ان الروايببات ف ب ال برأس متلفببة وأكثره ا معتبببة ‪ ،‬فقببال‬ ‫جاعة انه ف النجف عند أبيه أمياللؤمني ‪ ،‬ذهب اليه بعض علماء الشيعة استنادا ال أخبار‬ ‫وردت ببباذلك ف ب الكبباف والتهبباذيب وغيه ا مببن طببرق الشببيعة عببن الئمببة ‪ :‬وفب بعضببها ان‬ ‫المام الصادق )ع( قبال لولده اسباعيل ‪ :‬انبه لبا حبل الب الشبام سبرقه مبول لنبا فبدفنه بنبب‬ ‫أميالببلؤمني ‪ ،‬وهاذا القببول متبص بالشببيعة ‪ ،‬وعقببد لببه فب » الوسائل « بابببا مسبتقل عنبوانه ‪:‬‬ ‫باب استحباب زيارة رأس السي عند قب أميب البلؤمني واسبتحباب صبلة ركعبتي لءزيارة كبل‬ ‫منهمببا‪ .‬وف الكبباف عببن اببان بببن تغلببب قبالت كنببت مببع أبب عبببدال )ع( فمببر بظهببر الكوفة‬ ‫فنءزل فصلى ركعتي ث تقدم قليل فصلى ركعتي ‪ ،‬ث سبار قليل فنبءزل فصبلى ركعبتي ‪ ،‬ثب قبال‬ ‫هبباذا موضبع قببب أميالببلؤمني ‪ ،‬قلببت جعلببت فببدا ك والوضبعي البباذين صببليت فيهمببا ‪ ،‬فقببال‬ ‫موضع رأس السي وموضع‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أخباذنا هباذه القطعبة مبن كتباب ) سبي الاضبر وأنيبس السبافر (‪ .‬مطبوط العلمبة الليبل الشبيخ علبي كاشبف‬ ‫الغطاء ‪ ،‬الءزء الرابع منه‪ .‬والنظومة تستوعب أحوال العصومي بأجعهم صلوات ال عليهم‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫منءزل القائم الائل‪ .‬قال ‪ :‬ولعل موضع القائم الائل مسجد النانة قرب النجف‪.‬‬ ‫وعن يونس بن ظبيان عن أب عبد ال )ع( ف حديث انه ركب وركبت معه حت نببءزل‬ ‫الاذكوات المر وتوضأ ثب دنب الب أكمبة فصبلى عنبدها وبكبى ثب مبال الب أكمبة دونا ففعبل‬ ‫مثببل ذلببك ثب قببال ‪ :‬الوضع البباذي صببليت عنببده أول موضع أميالببلؤمني والخببر موضع رأس‬ ‫السي )ع(‪.‬‬ ‫القببول الثببان ان ال برأس الش بريف دفببن بالدينببة النببورة عنببد قببب أمببه فاطمببة ‪ 3‬وأن يءزيد‬ ‫أرسله ال عمرو بن سعيد بن العاص بالدينة فدفن عند أمه الءزهراء ‪ ،‬حكاه سب ط بن الببوزي‬ ‫ف تاذكرة الواص عن طبقات ابن سعد‪.‬‬ ‫القول الثالث ان الرأس الشريف بالشام حكاه سب ط ابن الوزي ف تاذكرة الواص عببن‬ ‫ابن سعد ف الطبقات انه بدمش ق ‪ ،‬حكى ابن أب الدنيا قال وجد رأس السي ‪ 7‬ف خءزانببة‬ ‫يءزيد بدمش ق فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس )‪ (1‬عند الببج الثبالث مبا يلبي الشبرق ‪ ،‬وكأنه هبو‬ ‫العروف الن بشهد رأس السي ‪ 7‬بانب السجد الموي وهو مشهد مشيد معظم‪.‬‬ ‫القول الرابع ان الرأس الشريف بصر نقله اللفاء‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب الفراديس بلغة الروم البساتي‪.‬‬

‫‪117‬‬


‫الفاطميون من باب الفراديس ال عقلن )‪ (1‬ثب نقلبوه الب القباهرة وله فيهبا مشبهد معظبم يبءزار‬ ‫والب ب ج ببانبه مس ببجد عظي ببم والصب بريون يتواف ببدون الب ب زيب ارته أفواج ببا رجب ال ونس بباء ويببدعون‬ ‫ويتضرعون عنده‪.‬‬ ‫القببول الببامس انببه أعيببد ال ب السببد الش بريف بك بربلء ‪ ،‬قببال السببيد ابببن طبباوس ف ب‬ ‫اللهبوف علبى قتلبى الطفبوف ‪ :‬وكان عمبل الطائفبة علبى هباذا العنب ‪ ،‬قبال الشبيخ اللسبي ‪:‬‬ ‫الشهور بي علمائنبا الماميبة انبه أعيبد الب السبد وعن الرتضبى فب بعبض مسبائله انبه رد الب‬ ‫بببدنه بك بربلء م ببن الشببام‪ .‬وقببال الطوسببي ‪ :‬ومنببه زيب ارة الربعي بب‪ .‬وهباذا القببول ذكبره العام ببة‬ ‫والاصة‪.‬‬ ‫أقببول وقد كتببب فب هبباذا الوضوع سببيدنا البحاةثببة العاصببر السببيد ممببد علببي القاضببي‬ ‫سلمه ال وأشبع البحث دراسة وتقيقا بكتاب ضخم طبع مستقل‪.‬‬ ‫وجاء ف كتاب ) السي ( للؤلفه على جلل السين ما نصه ‪ :‬وف الملبة ففبي أي‬ ‫مكان كان رأسه فهو ساكن ف القلوب والضمائر قاطن ف السرار والواطر ‪ ،‬أنشدنا بعض‬ ‫أشياخنا ‪:‬‬ ‫ل تطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق أرض أو بغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب‬

‫ودع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع وعرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي فمش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهده بقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب عقلن ‪ :‬مدينة كانت بي مصر والشام ‪ ،‬والن هي خراب‪.‬‬

‫‪118‬‬


‫قال السيد القرم من معاصرينا ف كتابه ) مقتل السي ( ‪ :‬البيتان لب بكر اللوسي‬ ‫وقد سئل عن موضع رأس السي فأجاب بما‪.‬‬ ‫أقول وللحاج مهدي الفلوجي باذا العن‪.‬‬ ‫ل تطلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا رأس الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫ل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباو ول ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واد‬

‫لكنمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفو الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببولء يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلكم‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫ويطيب ل أن أذكر بيتي قيلتا ف رأس نصب على رأس رمح وها ‪:‬‬ ‫هامة ف الياة طاولت الشهب وما نالا هبوب الرياح‬ ‫أنفت بعد موهتا التب ‪ ،‬فاختارت لا مسكنا رؤوس الرماح‬ ‫***‬

‫‪119‬‬


‫الشيخ حسي الفتون هو العال الديب الشاعر حسي بن علي بن ممد بن علي بن‬ ‫ممد التقي بن باء الدين العاملي الائري‪.‬‬ ‫كبان أحبد العلم الببزين بعرفة الدب والنحبو وكان شباعرا ميبدا جليبل القبدر كبثي‬ ‫الطلع ‪ ،‬ذكره أصببحاب السببي وال بتاجم منهببم شببيخنا العلمببة صبباحب الاذريعببة أعلببى ال ب‬ ‫مقببامه بقبوله ‪ :‬ولد فب كبربلء ونشببأ بببا وله آةثببار منهببا ) الدوحة الهديببة ( فب تواريخ الئمببة‬ ‫العصومي ‪ :‬وهي ارجوزة عدهتا تاريخ نظمها وهي )‪ (1287‬بيتا نظمهبا بنفبس السبنة رأيتهبا‬ ‫ف مكتبة الشيخ ممد السماوي ف النجف كما ذكرناه فب الاذريعبة ج ‪ 8‬ص ‪ 274‬ب ‪275‬‬ ‫والظنببون ان جببده التقببي بببن ببباء الببدين شببقي ق الشببيخ مهببدي بببن ببباء الببدين الفتببون شببيخ‬ ‫السيد مهدي بر العلوم وظاهر أن وفاة التجم بعد هاذا التاريخ‪.‬‬ ‫وذكره صاحب كتاب ) ماضي النجف وحاضرها ( قال ‪:‬‬ ‫كان حائري الولدة والسكن وهو من الدباء الفضلء ومن أشبهر رجال هباذه السبرة‬ ‫وهو صاحب النظومة الشهورة ف تواريخ الئمة وولداهتم ووفياهتم وتعداد أزواجهم وأولدهم‬ ‫رتبها على مقدمة وأربعة عشر بابا وخاتة تشتمل على ألببف ومائتي وثانيببة وسبعي بيتببا قبال‬ ‫ف أولا ‪:‬‬ ‫المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي‬

‫العلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذاتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫والصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدق والدرا ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاته‬

‫‪120‬‬


‫وقال ف آخرها ‪:‬‬ ‫أبياهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ومائت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببعي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الثم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫فرغ منها يوم المعة ف الثان والعشرين من الرم سنة ‪ 1279‬هب وله بند مشهور فب‬ ‫مدح امامنا الادي وبنيه وآبائه ‪ :‬يقول ف أوله ‪:‬‬ ‫أيهببا الدلب يطببوي مهمببه البيببد علببى مت ب نيببب أحببدب الظهببر مببت جئببت ربوع الببد‬ ‫والفخببر وشباهدت بيببوت العببءز والنصببر فنببادي داعيببا بالمببد والشببكر ‪ ،‬وبالتقببديس والتهليببل‬ ‫والتسببيح والباذكر ‪ ،‬مبرارا خاضبعا مسبتوهبا الذن مبن الجباب ان رمت مبءزارا فباذا فبءزت بباذن‬ ‫من عطاياهم فقد نلببت مبن السببعد وسامرت بنب البد فلجهببا بضبوع وخشببوع صبباف القصببد‬ ‫تد لهوت قدس قد تردى بردة الد وأةثواب عفبباف قبد غشباها العلببم بالءزهد أنيطبت بلحبام‬ ‫اللببم والرشد وخيطببت بيببوط الفضببل فضببل وقارا بببل تببد حببا تقيببا وشهاما هاشببيا ورؤوفا‬ ‫فاطميا طاب فرعا ونارا حاكم الشرع كري الل ق والطبع حيد الصل والفببرع فباذا ك الكبوكب‬ ‫الادي ال الاضر والبادي هو العال والعامل والعادل والشاكر والامد والاضع والطببالع سبرا‬ ‫وجهارا والد الب المي العسكري السن الدر الثمي ‪ ...‬ال‪.‬‬ ‫ول تبءزال أسببرة آل الفتببون تقطببن كبربلء ومنهببا اليببوم البباج سببلمان بببن الشببيخ مهببدي‬ ‫بن الشيخ علي بن الشيخ حسي الفتببون مبن خدمبة الخيببم‪ .‬وان كببانت الفيحبباء قبد خلفبت‬ ‫عب تاريها الدب بند ابن اللفة فان بند ابن الفتون ل يقل عنه جال وروعة‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫الشيخ ابراهيم قفطان‬ ‫‪1279‬‬ ‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفه وقوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لؤال رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م دارس مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعجم‬

‫يب ب ب ب ب ب ببا رب ب ب ب ب ب ب ع مالب ب ب ب ب ب ببك موحشب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ببن بعب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للوف ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أفكلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالغت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫غلبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك زف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رة حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫هل وفي ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن قض ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت كم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح الفخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار لاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزى عل ولل غب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالب ينتمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫واذا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعوا الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريخ تواةثبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫) م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ببافع مه ب ب ب ب ب ب ب ب ببره أو ملج ب ب ب ب ب ب ب ب ببم (‬

‫نف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا عطش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانم‬

‫ري العط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباش بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر العلقم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ببفي علب ب ب ب ب ب ب ب ببى تلب ب ب ب ب ب ب ب ببك السب ب ب ب ب ب ب ب ببوم تقسب ب ب ب ب ب ب ب ببمت‬

‫بي ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الض ب ب ب ب ب ب ب ب بببا وغب ب ب ب ب ب ب ب ببدت س ب ب ب ب ب ب ب ب ببهام الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم‬

‫قب ب ب ب ب ببد جب ب ب ب ب ببل بب ب ب ب ب ببأس ابب ب ب ب ب ببن النب ب ب ب ب ببب لب ب ب ب ب ببدى الب ب ب ب ب ببوغى‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أن يي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم التكل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫اذ هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ركنهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مهنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وأق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائلهم بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫يغشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوطيس ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس أروع باسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫متهل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اللق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا متبس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ينح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى فتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنم‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زئي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيغم‬

‫ويسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحا تبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مظل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫واذا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة تنظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انا‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطر بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة معج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وافب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم فمحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحائف خطهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحا بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ومص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمم‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ب ب ب ب ب ب ب بباد يفنب ب ب ب ب ب ب ب ب جعه ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ببول ال ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ببد خب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب لب ب ب ب ب ب ب ب ببوح القضب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫سب ب ب ب ب ب ببهم رمب ب ب ب ب ب ى أحش ب ب ب ب ب ببا ك ي ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ببن الصب ب ب ب ب ب ببطفى‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الداي ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رم ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫‪122‬‬


‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ب ب ب ب ب ب ب ببس زين ب ب ب ب ب ب ب ببب وهب ب ب ب ب ب ب ب ي ت ب ب ب ب ب ب ب ببدعو بينه ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ببوم م ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب جعك ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ببن مس ب ب ب ب ب ب ببلم‬

‫انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى ووص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرات بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءزم‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا دار ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ماذبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة العب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رداي ول ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى بت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهي‬

‫***‬ ‫الش ببيخ ابراهي ببم ب ببن الش ببيخ حس ببن الربب احي م ببن آل ربب اح والش ببهور بقفط ببان ولببد ف ب‬ ‫النجف سنة ‪ 1199‬وتوف سنة ‪ 1279‬بالنجف عن ثاني سنة ودفبن فب الصبحن الشبريف‬ ‫عند بباب الطوسي مبع أبيبه وأخيببه‪ .‬وآل قفطبان مبن بيبوت العلببم والفضبل القديببة فب النجبف‬ ‫والتجم له نشأ ف النجف الشرف وقرأ فيها وهو عال عامل فاضل كامبل أديبب شباعر مبن‬ ‫مشبباهي شببعراء عصببره ومبن تلمبباذة الشببيخ جعفببر صبباحب كاشببف الغطبباء‪ .‬ولبه مراجعببات‬ ‫ومطارحات مع شبعراء عصبره كعببد البباقي العمبري وغيبه ‪ ،‬ومن آةثباره ) أقبل الواجببات ( فب‬ ‫حج التمتع ذكر فيه انه اختصره من مناسك شيخه اللؤتن الشيخ ممد حسببن يعنب ملؤلف )‬ ‫الواهر ( ث عرضه على شيخه النصاري فكتب على هامشه ما هو طببب ق فتبباواه وجعببل رمءزه‬ ‫) تضى ( ‪ ،‬ومن تصانيفه أيضا رسالة توجد بطه عند الطيب الشيخ طاهر السماوي ألفهببا‬ ‫ف ب اةثبببات حليببة التعببة جوابببا عببن س بلؤالت بعببض العامببة ودفعببا لشبببهاته كتبهببا بببأمر شببيخه‬ ‫ملؤلف ) الواهر ( وفرغ منها ف ‪ 15‬صفر ‪.1264‬‬ ‫قببال الشببيخ آغببا بببءزر ك الطهران ب ف ب الببءزء الثببان مببن ) طبقببات أعلم الشببيعة ( ويبأيت‬ ‫ذكر أبيه الشيخ حسن واخوته ‪ :‬الشيخ‬

‫‪123‬‬


‫اح ببد والش ببيخ مم ببد والش ببيخ عل ببي والشببيخ مه ببدي والشببيخ حس ببي‪ .‬أق ببول وللشببيخ ابراهي ببم‬ ‫قصائد ف رةثاء السي ‪ 7‬مثبتة ف الخطوط الاذي كتبته بطي والسمى بب ) سبوانح الفكببار‬ ‫ف منتخب الشعار ( منها قصيدة أولا ‪:‬‬ ‫أنيخ ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عن ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف ركب ب ب ب ب ب ب اب‬

‫ون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباداهم داع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فأج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابوا‬

‫وأخرى مطلعها ‪:‬‬ ‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل فاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفح دموع ب ب ب ب ب ب ب ب ببك فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ودق الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقيها‬

‫‪124‬‬


‫عبد الباقي العمري‬ ‫وفاته ‪1279‬‬ ‫وما قاله عبد الباقي العمري الوصلي البغدادي من ملحمته الشهية ‪:‬‬ ‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تلقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة اي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموات ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والرض ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق ل ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ول ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أقصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى معب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارج العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال رتبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أدن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب قوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أقرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب بعي ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الف ب ب ب ب ب ب ب ب ببوز لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببدركه م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أو أهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه معرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ال ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو كش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الغط ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزدد يقين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب هاتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الدين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب النش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأتي بوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أبوال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواميم وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫آةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغبا‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق أن يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه للغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫جعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واليت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرض مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحي لنجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببببا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفن النج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا معاق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لللتج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعا وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو هض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫جربتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم لقمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل معضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقم ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أعجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز الطبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪125‬‬


‫) فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيب داؤه‬

‫خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب واس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل الربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتة أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيي الولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابوا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا وتءزكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانت الءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا كريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا وني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا منجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫زوجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحبة أن يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبا‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدة النسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وابنيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أم الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫مثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيم أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل الءزب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت الرض وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادت السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راء ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعدت‬

‫أنفاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها ودمعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوبا‬

‫صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوه عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباديا‬

‫فاختب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوض أبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا يقول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا اذا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتبهم وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدا كجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫للنبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا والوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫ذبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح عظيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أبعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫رحت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تقربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ةثغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريف طالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب التب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعي اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫والصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى وابنتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهره‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوا جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا وأمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واحرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آل حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آل حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب منك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم واحرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫ل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد شس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكم يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوي هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كل ول أمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الطلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ومنك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وعليك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرحناه فض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحنا الكتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د غيظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذكرهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألعن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعبا‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د دون ابلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس اذا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر اللعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن انتمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وانتسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫‪126‬‬


‫نقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تكفيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اذ صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال للغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫خلفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أرجعوه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫ملكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عضوض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتكلبا‬

‫وقت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار بص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ومب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غص ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫وأغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا موس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خطبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباز ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دني ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن تلبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وليل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد تكش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفت‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب بوأة اب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الع ب ب ب ب ب ب ب ب بباص ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببا غلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مغضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف والعفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعار النجبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو يش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه زج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫تركي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مءزجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي كمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي كربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫***‬

‫عبد الباقي الفاروقي العمري‬ ‫هو اببن سبليمان ببن احبد العمبري الفباروقي الوصلي التبوف ‪ 1279‬شباعر مبلؤرخ ولد‬ ‫بالوصل سنة ‪ 1204‬هب ‪ 1790‬م وول على الوصل ث ول ببغداد أعمال حكومية ‪ ،‬وتوف‬ ‫ببغداد سنة ‪ 1279‬هب ‪ 1862‬م له ديوان شببعر يسبمى ب ب ) التياق الفبباروقي ( ونءزهة البدهر‬ ‫ف تراجم فضلء العصر ‪ ،‬ونءزهة الدنيا ‪ ،‬مطوط ترجم فيه بعض رجال الوصل مببن معاصبريه‬ ‫و ) الباقيات الصالات ( قصائد ف مدح أهل البيت و ) أهله الفكار ف مغبان البتكببار (‬ ‫من شعره ‪ ،‬وعن بشرح جلة من قصائده جاعة من العلماء والدبباء منهببم العلمببة أبببو الثنبباء‬ ‫اللوسي وطبعببت مسببتقلة عببن الببديوان فب ايبران والنببد والعبراق ‪ ،‬وللعمببري مكانببة مرموقة فب‬ ‫الوساط العراقية أدبية وسياسية واجتماعية ‪ ،‬وف منن الرحن لبلؤلقه الشببيخ جعفببر النقببدي ان‬ ‫عبد الباقي ينتهي نسبه بستة‬

‫‪127‬‬


‫وةثلةثي ب واسببطة ال ب عمببر بببن الطبباب وك ان مببن أفاضببل أدببباء بغببداد ف ب عصببره ‪ ،‬ولبد سببنة‬ ‫‪ 1204‬وتوف ‪ 1278‬هب وقد أرخوا وفاته باذا البيت ‪:‬‬ ‫بلس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان يوح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرخ‬

‫ذاق ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي‬

‫انتهى‪.‬‬ ‫وله القصيدة العينية ف مدح أمياللؤمني علي بن أب طالب ‪ 7‬الت يقول ف أولا ‪:‬‬ ‫أن ب ب ب ب ب ب ببت العل ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب بباذي ف ب ب ب ب ب ب ببوق العل ب ب ب ب ب ب ببى رفع ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ببط ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مك ب ب ب ب ب ب ب ب ببة وس ب ب ب ب ب ب ب بب ط ال ب ب ب ب ب ب ب ب بببيت اذ وض ب ب ب ب ب ب ب ببعا‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب بببج الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببماوي عن ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خاس ب ب ب ب ب ب ب ب ببئا رجع ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن حارسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫بغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة روح الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدس م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قرعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫شرحها العلمبة اللوسي ‪ ،‬وذكر الشبيخ ممبود شبكري اللوسي فب كتبابه ) السبك‬ ‫الذفببر ( انبه تببوف ليلبة الةثنيب سبلخ جببادى الول ‪ 1278‬ه ب وقد سبق ط قببل مببوته بليلبة فب‬ ‫الساعة السادسة من ليلة الحد من ) طارمة ( حرمه وكان قببد خببرج للتوضلؤ لصببلة العشبباء‪.‬‬ ‫ودفن بباب ) الزج ( ببغداد قرب قبة اليلي‪ .‬وكانت ولدته سنة ‪ 1203‬هب‪.‬‬ ‫كتببب عنببه الببدكتور ممببد مهببدي البصببي ف ب كتببابه ) نضببة الع براق الدبيببة ف ب القببرن‬ ‫التاسع عشر ( وجاء بكثي من نوادره وروائعه‪.‬‬

‫‪128‬‬


‫فمن شعره كما ف ديوانه ‪:‬‬ ‫قض ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ببوم عاش ب ب ب ب ببور م ب ب ب ب ببن غ ب ب ب ب ببدت‬

‫علي ب ب ب ب ب ب ب ب ببه العق ب ب ب ب ب ب ب ب ببول العش ب ب ب ب ب ب ب ب ببر تلط ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بالعش ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب نينب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وب ب ب ب ب ب ب ب ببا ةثب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫فعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكائن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫قض ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب الط ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ببوقه طف ب ب ب ب ب ببا‬

‫ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق بالل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ببن راح للح ب ب ب ب ب ب ب ببرب خائض ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ببح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر دم فانص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيض تكتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أحرفب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫بب ب ب ب ب ب ببا نطقب ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب الطعب ب ب ب ب ب ببن ألسب ب ب ب ب ب ببنة السب ب ب ب ب ب ببحر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق جب ب ب ب ب ب ب ب ب بببينه‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنوار س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورة والفج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمي بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ببدش من ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوجه بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والظف ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدقه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ببا أح ب ب ب ب ب ب ببدقت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرها هال ب ب ب ب ب ب ببة الب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب يشب ب ب ب ب ب ببكو مب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب براه مب ب ب ب ب ب ببن الضب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ط ب ب ب ب ب ب ب ب ببود ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ط ب ب ب ب ب ب ب ب ببار نعش ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بأجنح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة النس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ببن للقب ب ب ب ب ب ب ب بوارير ق ب ب ب ب ب ب ب ببد وقب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وم ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ببد وقتهب ب ب ب ب ب ببا آل صب ب ب ب ب ب ببخر مب ب ب ب ب ب ببن الكسب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ببن يتب ب ب ب ب ب ب ببع الظي ب ب ب ب ب ب ببم بالظم ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ببرع فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليج ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب برا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه روح الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫ومرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل موض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ببا تقتضب ب ب ب ب ب ب ببيه الكب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ببن عب ب ب ب ب ب ب ببال المب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ريان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫تف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم النش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر طيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة النش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ببه اب ب ب ب ب ب ب ببن الن ب ب ب ب ب ب ببءزع البط ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب بباذي‬

‫)‪(1‬‬

‫أذاق ال ب ب ب ب ب ببردى عم ب ب ب ب ب ب برا وأع ب ب ب ب ب ببرض ع ب ب ب ب ب ببن عم ب ب ب ب ب ببر‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب أراد بعمبرو الول عمببرو ببن عببد ود العببامري يبوم النبدق ‪ ،‬وأراد بالثانيببة عمببرو ببن العباص البباذي كشبف عبن‬ ‫سوئته يوم صفي حاذرا من أمي اللؤمني علي )ع( لا أراد قتله‪.‬‬

‫‪129‬‬


‫قض ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ببه اب ب ب ب ب ب ب ببن الطه ب ب ب ب ب ب ببر س ب ب ب ب ب ب ببيدة النس ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليلة فخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الكائنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ببوتر السب ب ب ب ب ب ببي فمب ب ب ب ب ب ببن قضب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأته نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى واج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوتر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ببه الف ب ب ب ب ب ب ببرد ال ب ب ب ب ب ب بباذي ه ب ب ب ب ب ب ببو خ ب ب ب ب ب ب ببامس‬

‫له ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامنه اكتس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الفخرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفخر‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه والثغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر يفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت باسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوجه النايب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباغرة الثغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ببه اب ب ب ب ب ببن الص ب ب ب ب ببنو حي ب ب ب ب ببدر م ب ب ب ب ببن غ ب ب ب ب ببدا‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ببوه حريب ب ب ب ب ب ب ا ف ب ب ب ب ب ب ب ب أخ ب ب ب ب ب ب ببى اش ب ب ب ب ب ب ببدد ب ب ب ب ب ب ب ببه أزرى‬

‫قضب ب ب ب ب ب ب ب ببى نبب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب جنب ب ب ب ب ب ب ب ببة اللب ب ب ب ب ب ب ب ببد ةثاوي ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ومتكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى رف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رف خضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫قض ب ب ب ب ب ب ب ببى نب ب ب ب ب ب ب ب ببه أزك ب ب ب ب ب ى الس ب ب ب ب ب ب ب ببلم علي ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأته ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعرى‬

‫ويقول عبد الباقي ف مدح الرسول العظم ‪: 6‬‬ ‫تيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آدم‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك آدم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ببهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا تضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلك ابليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجودا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقى‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح اذ كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فلك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫وخل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ك ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلب اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات وبالن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫ومن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك التقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجدين‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر أفص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنط ق‬

‫بثلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أرحامهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهرات‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ايليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروح والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يلتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫فجئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذه‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك العهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد منهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى موةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر للحم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ذا ك الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواء‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرض القب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب منب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهام‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب قوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫لقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رمقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ك ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ترمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق‬

‫‪130‬‬


‫فكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لرآهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زئبق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفو الراي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الءزئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك ل نظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ول ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رائح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة للوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود بعرنيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مستنش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك طفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل موالي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫بجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر العناصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يعبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك رت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببموات والرا‬

‫ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يفتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رفع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فوقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطاط اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتبق‬

‫ول نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرت كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ذات ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوج‬

‫دن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباني فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوحه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الزرق‬

‫ول طب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوج السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء‬

‫هلل تقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالءزورق‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كللب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة البسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيطة‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدق‬

‫ول كس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب طف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الللؤلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤ الرطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫ول أخت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ول راح يرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قرط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق‬

‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك غصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات‬

‫وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق أيادي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورق‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق عك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوزة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تنفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببع السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماوات أجرامهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عروجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك مثعنجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر بالعصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بران ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يفلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫وأسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت طرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫طرائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوهم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫ورق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول ك بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزول‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى رف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رف ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنمرق‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لحقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ق‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابقا قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يلحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوبت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعد هابطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي نق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان هبوطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعود‬

‫فل زلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت منح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا ترتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ومن شعر عبدالباقي العمري ‪:‬‬ ‫ان الةثيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم عه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫بغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوة ورواح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه التع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوام ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دوران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوره الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تتج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد‬

‫‪131‬‬


‫ال ليشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهد عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأت آل بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وقال أيضا ف شهر الرم ممسا لاذه البيات ‪:‬‬ ‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببد س ب ب ب ب ب ب ب ب ببل نص ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببن غم ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫يفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهرات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف التجل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد والعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫ان الةثيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى تق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادم عه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫بغدوه ورواحه التعدد‬ ‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رأى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالعي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بدةثانه‬

‫رأس الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأس س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنانه‬

‫والش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مقطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بطع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوام ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دوران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وبدوره اليام ل تتجدد‬ ‫ودم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوعه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجم‬

‫وبك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن رعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫وليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن برق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫ال ليشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهد عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫بالطف مأت آل بيت ممد‬ ‫وقال عبدالباقي العمري ب رواها اللوسي ف شرح القصيدة العينية ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعفه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بكائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وحيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى أولئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن والن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس واللئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫ل تلمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدموع عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ودي‬

‫ك ب ب ب ب ب ببل مب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب الوج ب ب ب ب ب ود يبكب ب ب ب ب ببي عل ب ب ب ب ب ببى مب ب ب ب ب ببن‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة للوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود‬

‫‪132‬‬


‫وقال ‪:‬‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم عوي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأت‬

‫علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه حءزنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس اذا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهر ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء علين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى البكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫وقال ف هلل الرم متاذكرا ما حل فيه من قتل أهل بيت النب )ع( ‪:‬‬ ‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر فاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتهل بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببة‬

‫طرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدان أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتة‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتيقظت منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لواع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة‬

‫وتنبه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ذات الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحرة‬

‫ف الواديي فنبهت أشواقي‬ ‫أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذت تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردد بالغنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وأخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذت أنشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها رةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء ذوي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫فبك ب ب ب ب ببت مع ب ب ب ب ببي فقب ب ب ب ب ببد السب ب ب ب ب ببي أخ ب ب ب ب ببي الس ب ب ب ب ببن‬

‫ورق ب ب ب ب ب ب ب اء قب ب ب ب ب ب ب ببد أخب ب ب ب ب ب ب بباذت فنب ب ب ب ب ب ب ببون الب ب ب ب ب ب ب ببءزن عب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫يعقوب واللان عن اسحاق‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تك ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ببنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مص ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة‬

‫مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابة‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذت رةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مثاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارين جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببابة‬

‫وكأبة وأسى وفيض متآق‬ ‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ببى ش ب ب ب ب ب ب ب ببهيد الط ب ب ب ب ب ب ب ببف حش ب ب ب ب ب ب ب ببو ض ب ب ب ب ب ب ب ببمائري‬

‫كمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباط ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطن وبظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهري‬

‫أو ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ك الورق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برائري‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب بباذي أمل ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب ببوى م ب ب ب ب ب ب ببن خ ب ب ب ب ب ب بباطري‬

‫وهي الت تلي من الوراق‬

‫‪133‬‬


‫وقال وقد وقف على شاطيء الفرات متاذكرا ما جرى على أبناء الرسول ‪:‬‬ ‫بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطك ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برات فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ل‬

‫تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو فان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ل هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري‬

‫أيسب ب ب ب ب ب ب ببوغ ل ب ب ب ب ب ب ب ب منب ب ب ب ب ب ب ببك الب ب ب ب ب ب ب ببورود وعنب ب ب ب ب ب ب ببك قب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر الم ب ب ب ب ب ب ب ب ببام س ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل س ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي الكب ب ب ب ب ب ب ب ب بوةثر‬

‫وقال عند أول وقفة وقفها على أعتاب باب حضرة أب تراب ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياء أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لطاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهره واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وأخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه‬

‫ان لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب معاني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫أكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثر العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه‬

‫أنب ب ب ب ب ب ب ببت ةثب ب ب ب ب ب ب ببان البب ب ب ب ب ب ب بباء ف ب ب ب ب ب ب ب ب منتهب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ببدور‬

‫وآبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباؤه تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه‬

‫خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب آدم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براب‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه‬

‫وقال ف مدح المام النازلة ف رفعة قدره آية ويطعمون الطعام ‪:‬‬ ‫وسب ب ب ب ب ب ب ببائل ه ب ب ب ب ب ب ب ببل أتب ب ب ب ب ب ب ب ببى ن ب ب ب ب ب ب ب ببص بب ب ب ب ب ب ب ب بب ق عل ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أجبت ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أت ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببص ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فظننب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذ غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواب ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫عي ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب بلؤال صب ب ب ب ب ببدى مب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ببفحة البب ب ب ب ب ببل‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا درى لدرى جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ول هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ك أردت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالءزل‬

‫وقبال عنببدما جببرت بببه السببفينة ف ب الف برات بقصببد زيارة قببب أمي ب الببلؤمني ويعسببوب‬ ‫الدين ف النجف الشرف ‪:‬‬ ‫بنب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ببن بنب ب ب ب ب ب ب ب ببات الب ب ب ب ب ب ب ب بباء للكوف ب ب ب ب ب ب ب ببة الغ ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫س ب ب ب ب ب ب بببوح س ب ب ب ب ب ب ببرت ليل فس ب ب ب ب ب ب بببحان م ب ب ب ب ب ب ببن أس ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد جناحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادمه الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروم بأكنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫ج ب ب ب ب ب ب ببرت فج ب ب ب ب ب ب ببرى ك ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب خيب ب ب ب ب ب ب ب موقب ب ب ب ب ب ببف‬

‫يق ب ب ب ب ب ب ب ببول لعيني ب ب ب ب ب ب ب ببه قف ب ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ببن ذكب ب ب ب ب ب ب ب رى‬

‫‪134‬‬


‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م غمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة خضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنا اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ي ب ب ب ب ب ببوض عب ب ب ب ب ب بباب البح ب ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ب ببن يطل ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤم ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببريا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براح وان عل‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأرفع من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ل وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكنه ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫حب ب ب ب ببوى الرتضب ب ب ب ببى سب ب ب ب ببيف القضب ب ب ب ببا أسب ب ب ب ببد الشب ب ب ب ببرى‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل زوج فاطمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وجهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫مق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي رد عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب العل حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وقال وهو سائر ليل من كربلء القدسة للنجف الشرف ‪:‬‬ ‫وليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة حاولنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ارة حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر دجاهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف تب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتار‬

‫بأدلجن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الطري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق دليلن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتهدي بشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعلة أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوار‬

‫فلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الرتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وج ب ب ب ب ب دنا الب ب ب ب ب ببدى منهب ب ب ب ب ببا علب ب ب ب ب ببى النب ب ب ب ب ببور ل النب ب ب ب ب ببار‬

‫وقال يصف الصندوق العلوي والقفص الاذي يثل ضريح المام ‪: 7‬‬ ‫ال ان صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببندوقا أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباط بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫وذي الع ب ب ب ب ببرش ق ب ب ب ب ببد أربب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب حض ب ب ب ب ببرة الق ب ب ب ب ببدس‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ببان لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كرس ب ب ب ب ب ب ب ب ي عرش ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ببان الب ب ب ب ب ب ب بباذي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ضب ب ب ب ب ب ب ببمنه آيب ب ب ب ب ب ب ببة الكرس ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫ومن قوله ف أهل البيت ‪: :‬‬ ‫أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫فاض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا احتوين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اقتنين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدينا فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديهم‬

‫وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ) ربن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ابع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث‬

‫فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول يتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم (‬

‫انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقا‬

‫أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقا انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫‪135‬‬


‫وقال ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مل اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات مف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباخرا‬

‫وأت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم للكائن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات مظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهرا‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد نظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائرا‬

‫ان الوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود وان تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدد ظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهرا‬

‫وحياتكم ما فيه ال انتموا‬ ‫أو م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا درى اذ راح يعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بالن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ان الب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي هب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو غيكب ب ب ب ب ب ب ب م رجب ب ب ب ب ب ب ب ب ع الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫فوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دكم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الليق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫أنتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم حقيقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل موج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ود بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وجيع ما ف الكائنات توهم‬ ‫وقال متضمنا آية ) قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ( ‪:‬‬ ‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى جيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا‬

‫وخصصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بءزاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بعض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها ) ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا (‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دكم يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا آل احب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد انن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أع ب ب ب ب ب ب ببد لك ب ب ب ب ب ب ببم ح ب ب ب ب ب ب ببدي وم ب ب ب ب ب ببدحي م ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ومثل ب ب ب ب ب ب ب ب ببي يراع ب ب ب ب ب ب ب ب ببي من ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اذ ش ب ب ب ب ب ب ب ب بباب مف ب ب ب ب ب ب ب ب ببرق‬

‫بمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدكم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيته ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبة المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫ل تعجبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ان ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن كلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر دررا‬

‫لنن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم زرت حض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برته‬

‫ومنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بالشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاه ةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫حشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهرا ففهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫منتظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة ومنت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب نع ب ب ب ب ب ب ب ب ببت سب ب ب ب ب ب ب ب ببيد الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ل طاهب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر الرفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع العم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫‪136‬‬


‫والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أخي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط والفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد‬

‫وابن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقر العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادق‬

‫والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظم العمي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوة أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الرض‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر العطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا المب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد‬

‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي النقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي والعس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكري النتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫واله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد‬

‫يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ان نطق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ويص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغي‬

‫ملقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫وقال ب وقد وقف بضرة المام موسى الكاظم ‪: 7‬‬ ‫أيب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ببن النب ب ب ب ب ب ب ببب الصب ب ب ب ب ب ب ببطفى وابب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ببنوه‬

‫علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن الطهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدة النسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لئ ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ببان موسب ب ب ب ببى ق ب ب ب ب ببد تق ب ب ب ب ببدس فب ب ب ب ب ب ط ب ب ب ب ببوى‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي وادي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تقدس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وقال مرتل وقد وقف تاه الرقد عائاذا بأب الرضا لئاذا بد الواد ‪:‬‬ ‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أو دج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب وخفنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذنا بوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جعفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجد‬

‫ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫طب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبة الامب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫‪137‬‬


‫الشيخ حسين قفطان‬ ‫المتوفى بعد سنة ‪1280‬‬ ‫الشيخ حسي ابن الشيخ علبي ببن نببم اللقببب ب ب قفطبان السبعدي القفطببان تبوف بعبد‬ ‫سنة ‪ 1280‬بالنجف ودفن ف الصحن الشريف ف جهة باب الطوسي وقد تبباوز التسببعي‪.‬‬ ‫كان شاعرا وله قصائد ف رةثاء السي ‪ .7‬انتهى عن العيان للسيد المي‪.‬‬ ‫أقول والسبرة مشبهورة ببالعلم والدب والشبعر وجودة البب ط يتوارةثونه خلفبا عببن سبلف‬ ‫ول عجب اذا برع ف الشعر فالبيئة تتم عليه ذلك أما شيخنا الشيخ آغا بءزر ك الطهرانب فقببد‬ ‫ذكر ف ) الكرام البرة ( ان الشيخ حسي توف فب حيباة والبده الشبيخ علببي وذلبك فب حبدود‬ ‫‪ 1255‬هب‪.‬‬ ‫وقببال ‪ :‬توجب د بع ببض أش ببعاره ف ب مموعببة الس ببيد يوسببف ب ببن مم ببد العل ببوي الس ببين‬ ‫الكتوبة ‪ 1302‬رايتها ف مكتبة اللك بطهران‪.‬‬ ‫م ببرت ب بباذا ال ببءزء ترج ة أخي ببه الش ببيخ حس ببن واب ببن أخي ببه الش ببيخ ابراهي ببم وطائف ببة م ببن‬ ‫أشعارهم‪.‬‬

‫‪138‬‬


‫الشيخ موسى محي الدين‬ ‫المتوفى ‪1281‬‬ ‫وقف على قب السي ‪ 7‬وقال ‪:‬‬ ‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ط الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى الخت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحي‬

‫وحق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وال ك مقص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوص الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح‬

‫أرشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزار ك فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنواح‬

‫***‬ ‫الشيخ موسى ابن الشيخ شبريف يوسف ببن ممببد ببن يوسف آل مبي البدين البارةثي‬ ‫المدان العاملي ‪ ،‬وتعرف أسرهتم قديا بتآل أب جبامع ‪ ،‬وهو جبدهم‪ .‬لقببب بباذلك لنبه بنب‬ ‫جامعا ف ) جبع ( من لبنبان فب القببرن العاشبر واسببتوطنوا النجبف منبباذ ةثلةثبة قبرون أو أكبثر ‪،‬‬ ‫ونبببغ منهببم عش برات الرج ال مببن العلمبباء والدببباء ومبن مشبباهيهم ف ب القببرن الاضببي الشببيخ‬ ‫موسبى البباذكور وكان يتببص بالشبباعر عبببدالباقي العمببري وقبد تكببرر ذكره ف ب دي بوانه الطبببوع‬ ‫كما كان يتص بالشاعر الشيخ عباس الل علي وكانت وفاة الشيخ موسى سنة ‪ 1281‬ه ب‬ ‫ولبه دي بوان شببعر جعببه البحاةثببة الشببيخ ممببد السببماوي بطببه وأضبباف اليببه دي بوان ابببن عمببه‬ ‫الشيخ عبد السي مي الدين وجعلهما ف ملد واحد وشاعرنا التجم له‬

‫‪139‬‬


‫مببن شبيوخ الدب فب عصببره وفرسان حلبببات الدب‪ .‬وساق السببيد الميب فب العيببان نسبببه‬ ‫ال أب جامع الارةثي المدان فقال ‪ :‬الشيخ موسى ابن الشيخ شبريف ببن ممبد ببن يوسف‬ ‫بن جعفر بن علي بن حسن بن مي الدين بن عبد اللطيف بن علي بن احد ابن أب جببامع‬ ‫الارةثي المدان العاملي النجفي‪ .‬من أهل القرن الثالث عشر الجري ذكره الشببيخ جبواد آل‬ ‫مببي الببدين العبباملي النجفببي ف ب ملحبب ق أمببل المببل فقببال ‪ :‬كببان فاضببل كببامل أديبببا شبباعرا‬ ‫كاتبا ماهرا له ديوان شعر وقد خس القصيدة الشبهورة القصبورة لببن دريد وحولا الب مبدح‬ ‫السببني وأبيهمببا أميالببلؤمني ‪ .:‬ذكرها السببيد المي ب وذكر جلببة مببن شببعره فب مببدح الشببيخ‬ ‫ممد حسن صاحب الواهر‪.‬‬ ‫وجب اء ف ب ) الص ببون النيع ببة ( ج ‪ 2‬ص ‪ : 565‬ك ببان فاض ببل كببامل ‪ ،‬أديبببا شبباعرا‬ ‫كاتبببا مبباهرا لببه ديبوان شببعر‪ .‬وقد خببس القصببيدة الدريديببة ‪ ،‬ومدحه الشببيخ عببباس الل علببي‬ ‫البغدادي بقصيدة عند قدومه من سفر ‪ ،‬مطلعها ‪:‬‬ ‫تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫هلل عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى غص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫كما راسله عبد الباقي العمري بقوله ‪:‬‬ ‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطي اذا جئ ب ب ب ب ب ب ب ب ببت العش ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أرض الغ ب ب ب ب ب ب ب ببري عل ب ب ب ب ب ب ب ببى ب ب ب ب ب ب ب ب بباب الوص ب ب ب ب ب ب ببي عل ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وزر وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك وادع وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ب ب ب ب ب ب ببه ل ب ب ب ب ب ببك اليب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ببا موس ب ب ب ب ببى الكلي ب ب ب ب ب ببم ول ب ب ب ب ب ب‬

‫وذكره السماوي ف ) الطليعة ( با يقارب هاذا ‪ ،‬كما ذكره‬

‫‪140‬‬


‫الشببيخ الطهران ب ف ب ) الك برام البببرة (‪ .‬ولبه قصببيدة تعببرف ب ب ) الاليببة ( تتكببون مببن ‪ 32‬بيتببا‬ ‫آخر كل بيت منها كلمة ) خال ( وتعطي معن غي الخر ‪ ،‬وقد عارض با قصيدة بطببرس‬ ‫كرامة وقد تلص ف القصيدة لدح العلمة الشيخ حسن آل كاشف الغطاء وأولا ‪:‬‬ ‫سب ب ب ب ب ب ببقى الب ب ب ب ب ب ببال مب ب ب ب ب ب ببن نب ب ب ب ب ب ببد وس ب ب ب ب ب ببكانه الب ب ب ب ب ب ببال‬

‫وأزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافه الرن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫كمبا خبس القصبيدة الاليبة وبعبث التخميبس الب السبتانة الب ناظمهبا ‪ ،‬فلمبا وقف‬ ‫عليه قرضه فقال ‪:‬‬ ‫يب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ببن الش ب ب ب ب ب بريف الب ب ب ب ب بباذي أضب ب ب ب ب ببحت فضب ب ب ب ب ببائله‬

‫كالش ب ب ب ب ب ب ب ببمس تش ب ب ب ب ب ب ب ببرق بي ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ببدو والض ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫خسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنظم ذات الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال مكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫مطوق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرر‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ببن البب ب ب ب ب ب ب ببديع وم ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ببحر البيب ب ب ب ب ب ب ببان لقب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أوتي ب ب ب ب ب ب ببت سب ب ب ب ب ب ب بلؤلك ي ب ب ب ب ب ب ببا موس ب ب ب ب ب ببى عل ب ب ب ب ب ب ببى ق ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫وللحاج جواد بدكت الائري ب تميس الشيخ للقصيدة الدريدية ‪:‬‬ ‫ان آيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديتها ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواف‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجدا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعراء‬

‫ان هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجدا فغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عجيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت موسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد البيض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وللشيخ جابر الكاظمي ‪:‬‬ ‫ألقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعراء العصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ألق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحرون‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعره للشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعرا معجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز‬

‫مث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل العص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأفكون‬

‫‪141‬‬


‫ذكر الدكتور عبدالرزاق مي الدين ف ملؤلفه ) الال والعاطل ( التجم له فب معارضة‬ ‫قصيدة بطرس كرامة ) الالية ( أمبا تميسببه للقصبيدة الدريديبة الباذكورة فب ) الببال والعاطبل‬ ‫( والت نظمها ابن دريد ف مدح ابن مكيال ب كما هو معروف فقد حولا شبباعرنا الببتجم لببه‬ ‫ال ب مببدح المببامي السببن والسببي ‪ 8‬بتخميسببه للقصببيدة وهبا نببن نببروي جلببة مببن هبباذا‬ ‫التخميس ‪:‬‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببليل اح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل‬

‫السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني الحسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني عمل‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذان انقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال غلل‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذان أةثبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أمل‬

‫قد وقف اليأس به على شفا‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذان أوردانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوردا‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه روض الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوردا‬

‫وأنشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببئان بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى‬

‫وأجري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا‬

‫فاهتءز غصن بعد ما كان ذوى‬ ‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ردنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء خائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خلت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه أل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد طالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مانبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذان عمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫من الرجاء كان قدما قد عفا‬ ‫وأوليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه النفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس اقتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاً ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن درن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا اعتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودان ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا امتهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫وقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدان منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو قرن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫بشكر أهل الرض طراً ما وف‬

‫أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أعاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫اذ ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ولء الرتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد راش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ناش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫ان اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال المي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انتاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب اللقى ‪ :‬الشيء الطروح‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫)‪(1‬‬


‫وم ب ب ب ب ب ب ب بباذ وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بال ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ض ب ب ب ب ب ب ب ب ببمن‬

‫وخص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببطي بالوفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببعي أبوالعبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫بعد انقباض الاذرع والباع الوزي‬

‫)‪(1‬‬

‫ذا ك عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الرتض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى عق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنو ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الرتضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى خي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الل‬

‫ذا ك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي رام العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال فعل‬

‫ذا ك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ل زال يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمو للعل‬

‫بفعله حت عل فوق العل‬ ‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالرغم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان يرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده‬

‫قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ودوده‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده‬

‫ومده ال السماء لرتقى‬ ‫فعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدح السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأمن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدحهما مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزت منهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫نفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداء لميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫وقال يدح المام )ع( ‪:‬‬

‫تت السماء لميي الفدا‬

‫أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول لقتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اليعملت‬

‫يلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الوعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوث علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى السجسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببج‬

‫أنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وات الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري‬

‫وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرة عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الرغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب‬

‫مغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغاب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرور الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجى‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول وزوج البتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫ومعطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببني وطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين‬

‫اذا الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكائنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الظلل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدجي‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت رقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج‬

‫أتيت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ملتج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ منهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى اللتجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وجئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت وايقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أن يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫طري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دين عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فمثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم‬

‫)‪(2‬‬

‫وأل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أعين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب منهج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب الوزى بالفتح ‪ :‬القصي‪.‬‬ ‫‪ 2‬ب عن الال والعاطل‪.‬‬

‫‪143‬‬


‫الحاج جواد بدقت‬ ‫المتوفى ‪1281‬‬ ‫الاج جواد بدكت قال ف السي )ع( ‪:‬‬ ‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواعث انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب للغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤازر‬

‫رسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأعل الرقم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتي دوائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫يعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقب فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للجديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين وارد‬

‫اذا انفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عنهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للجديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطر‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل آن طب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارق الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق خب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطر‬

‫وان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براع للب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوداد أوائل‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ببك فب ب ب ب ب ب ب ب ب دع ب ب ب ب ب ب ب ببوى ال ب ب ب ب ب ب ب ببوداد أواخ ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وتل ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببو لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هت ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بهج ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأت أن اللح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحر‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ كأل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباظ اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أن أتيته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فواتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال أن تلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواتر‬

‫وجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد يريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك الظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد التفاهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ببي الظ ب ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ب ببا بيب ب ب ب ب ب ب ب ب الكثي ب ب ب ب ب ب ب بببي ن ب ب ب ب ب ب ب ببافر‬

‫تملب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ضب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق ذرع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا تملب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ببل اص ب ب ب ب ب ب ب ب ببطباري عظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أناص ب ب ب ب ب ب ب ب ببابر‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمتك ف ب ب ب ب ب ب ب ب بباقلع ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملئم ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫أل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يعت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالولي الواخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫أه ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ج ب ب ب ب ب ب ب ب بباء أن ذو ص ب ب ب ب ب ب ب ب بببوة ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ط ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل‬

‫وان ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعلم ان تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادر‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ببان شب ب ب ب ب ب ب ب ببئت ان تب ب ب ب ب ب ب ب ببوري بقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ج ب ب ب ب ب ب ب ب بباذوة‬

‫يصب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعدها مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جنبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك سب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجر‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى رغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة فادح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫عظيم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الوج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ودين ذاع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫غب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجاد والب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت باسب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارد ل تلفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫أطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براق بفتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫تنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم للفرق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دين الواصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫فط ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببش ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأكله القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وتعبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الاضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيات الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواتر‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ببى مع ب ب ب ب ب ب ب ببر ك ق ب ب ب ب ب ب ب ببد زل ب ب ب ب ب ب ب ءزل الك ب ب ب ب ب ب ب ببون ه ب ب ب ب ب ب ب بوله‬

‫وأحجمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباريات ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادر‬

‫‪144‬‬


‫يءزلءزلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن أعلم الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بثلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فتقضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول الولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الواخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫وينقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض أرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادير بالقنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى نق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادير ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتنءزل الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدار م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ملكوهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فكي ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت فيم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقي ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الق ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫وان اض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطراب كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعك القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وان القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا انف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت آم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫أطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوهن‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر أرجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اء الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫بب ب ب ب ب ببأن ابب ب ب ب ب ببن بنب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ببوحي قب ب ب ب ب ببد أجهب ب ب ب ب ببءزت ب ب ب ب ب ببه‬

‫معاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر تنميه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواهر‬

‫فم ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ببان يرس ب ب ب ب و ال ب ب ب ب ببدهر فب ب ب ب ب ب خل ب ب ب ب ببدي ب ب ب ب ب ببأن‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدور عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى قط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب النظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوائر‬

‫وتلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرفيعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواةثر‬

‫بأذيال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب باةثر‬

‫تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور اللل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى هيئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ل أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حواس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫يطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقع نورهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫فيحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب راء أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوافر‬

‫وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مءزويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حجاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وقاهرهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن لطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهر‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا يهيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأفقه‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ببأن الب ب ب ب ب ب ب ب ببورى كب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب البب ب ب ب ب ب ب ب ببدر نب ب ب ب ب ب ب ب بباظر‬

‫ولك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عناه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب واف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رأت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريعا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقه النق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائر‬

‫فطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواريه الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة‬

‫تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكل في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الاض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيات الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواتر‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ببا مكب ب ب ب ب ب ب ببم الكب ب ب ب ب ب ب ببوني أو هب ب ب ب ب ب ب ببي احتكامهب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الفريقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافر‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك للج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوامي حلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ال عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دون ذا ك الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوامر‬

‫ألسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي أوردهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقت عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ببا لي ب ب ب ب ب ب ب ببت ص ب ب ب ب ب ب ب ببدري دون ص ب ب ب ب ب ب ب ببدر ك موط ب ب ب ب ب ب ببأ‬

‫ويب ب ب ب ب ب ب ب ببا لي ب ب ب ب ب ب ب ب ببت خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي دون خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك ع ب ب ب ب ب ب ب ب ببافر‬

‫***‬

‫‪145‬‬


‫هببو البباج جبواد ابببن البباج ممببد حسببي السببدي الببائري ب الشببهي ب ب ) ببباذقت ( أو‬ ‫باذكت )‪ .(1‬ولد بكربلء عام ‪ 1210‬هب وتوف سنة ‪ 1281‬بكربلء ودفن فيها‪.‬‬ ‫كان فاضل أديبا مشهور الببة لهببل الببيت ‪ :‬مبن مشباهي شببعراء القبرن الثبالث عشبر‬ ‫وديوانه ل يءزال مطوطا وفيه قصائد عامرة ‪ ،‬وقد ساجل جلة من شببعراء عصببره نبص بالباذكر‬ ‫منهم الشيخ صال الكبواز فلقبد ذكر الشبيخ اليعقبوب فب ) البابليبات ( ان الكبواز زار شباعرنا‬ ‫التجم له فرأى عنده عبدا له اسه ) ياقوت ( وهو يضجر من رمد ف عينيه فقال الكواز ‪:‬‬ ‫أل ان ياقوت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت معلنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت عين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقوته حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫فأجابه الاج جواد مرتل ‪:‬‬ ‫وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن عيني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه هك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا‬

‫لنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذا أدع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه ينظرنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزرا‬

‫نظم الاج جواد ف متلف أبواب الشعر فأجاد وأبدع فمن روائعه قوله ممسا ‪:‬‬ ‫قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب زاد الظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫واش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتد بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورد اللم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أرى الغن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمى‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وينءزل الركب بغناهم‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادة ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أجءزلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلم‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم راجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلهم‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهم لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلهم‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مطيع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أصبح مسرورا بلقياهم‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب وباذقت لقب جدهم الاج مهدي ‪ ،‬أراد أن يقول عن الشمس بءزغت فقال لتمتمة فيه ‪ :‬باذقت‪.‬‬

‫‪146‬‬


‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد لمنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى غفل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫اذ نظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت غيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م مقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب زل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت‬

‫قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ذن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حيل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫بأي وجه أتلقاهم‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد احس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانم‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أزل أدعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلمانم‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباليوم هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أحظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بغفرانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا أليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس العفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانم‬

‫ل سيما عمن تولهم‬ ‫جعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت زادي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى وده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوردي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ورده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫وقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يجلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم‬

‫فحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ألقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت العصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم‬

‫واكتحل الطرف برءآهم‬ ‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أر فيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذرته‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل لح بشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر كنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برته‬

‫كأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فيمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تفكرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل قبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أحرزتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه‬

‫حسنه حسن سجايايهم‬ ‫ومن شبعره قبوله مقرضا تميبس الشبيخ موسى اببن الشبيخ شبريف مبي البدين لقصبورة‬ ‫ابن دريد ‪:‬‬ ‫أي آي أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديتها فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواف‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجدا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعراء‬

‫ان ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجدا فغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت موسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد البيض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وله ايضا ف تقريضه ‪:‬‬ ‫لق ب ب ب ب ب ب ببد كف ب ب ب ب ب ب ببرت بالش ب ب ب ب ب ب ببعر ق ب ب ب ب ب ب ببوم وق ب ب ب ب ب ببد قض ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫علين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى حءزنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وتبئيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فأحييتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فيمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآمنوا‬

‫فكنب ب ب ب ب ب ببت لنب ب ب ب ب ب ببا عيسب ب ب ب ب ب ببى وكنب ب ب ب ب ب ببت لب ب ب ب ب ب ببم موسب ب ب ب ب ببى‬

‫وللشاعر ملحمة كبية يدح با المام أمي اللؤمني عليا ‪ 7‬نظمها فصول على عببدد‬ ‫حروف الجاء رأيت أكثرها ف مطوط العلمة الرحوم الشيخ علي كاشف الغطاء السمى بب‬

‫‪147‬‬


‫) سببي البباظر وأنيببس السببافر ( ج ‪ 3‬ص ‪ 325‬قببال ‪ :‬وقبد نقلتهببا مببن نسببخة بطببه وه ي‬ ‫مسببودة ومبيضببة ل ةثببان لببا‪ .‬أقببول ورأيببت هبباذه الروضبة ف ب مموعبة بكتبببة كاشببف الغطبباء‬ ‫العامة قسم الخطوطات ب رقم ‪ 872‬وهي الت أشار اليها الشيخ‪.‬‬ ‫وكتببب عنببه صببديقنا السببيد سببليمان هببادي الطعمببة فقببال ‪ :‬ان الببديوان يشببتمل علببى‬ ‫جبوانب انسببانية ووطنيببة وله ملحمببة رائعببة يتببدح بببا أهببل البببيت ‪ :‬جببارى بببا ملحمببة الشببيخ‬ ‫كاظم الزري السماة بب ) الزرية ( عبدد أبياهتبا ‪ 1265‬بيتبا‪ .‬أقبول ويتفبظ بنسبخة منهبا آل‬ ‫الرشت بكربلء ومطلعها ‪:‬‬ ‫أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء عله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذت كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل وجهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببناها‬

‫طرق أبواب الشعر فأسع كل حي وفتبح لببه الشبعر أببوابه وأحسبن ببه ترحابه فهبا هبو‬ ‫يصببف جلسببة اختلسببها مببن الءزم ان بي ب أحببباب واخ بوان ولعلهببا بناسبببة زف اف السببيد أحببد‬ ‫الرشت عام ‪: 1279‬‬ ‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براح أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفرا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفارا‬

‫فأع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدامى ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برقا حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحاب فيحم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن تعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطى اجتلهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا البصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطتهم لاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكرهتم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقتهم عقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫تته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوى فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فتحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببهم منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكارى وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكارى‬

‫كلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عطفه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجوا‬

‫ارتياح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وأزعجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الوت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارا‬

‫بينه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارى ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروب‬

‫ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا احك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن النص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارى‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ببلبت رشب ب ب ب ب ب ب ب ب ده وقب ب ب ب ب ب ب ب ببد كس ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الن ب ب ب ب ب ب ب ب بباقوس‬

‫هج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا وقطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الءزنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ارا‬

‫‪148‬‬


‫ومن شعره ف رةثاء المام السي )ع( ‪:‬‬ ‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجتك الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعائن ل الربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاد ك ل الدم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتياق‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يستس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع‬

‫توسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تها دمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بلقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت والدمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة البلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫تعاتبهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ل ترع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وي‬

‫وتسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ل تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمع‬

‫فعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيل السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهمك ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذوه بألس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلي‬

‫فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلوة يطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباهلت حيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو‬

‫علم ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد انض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمت الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلع‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ارتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن وقف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الجرعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫فأمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابا ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫فأين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن موقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطفوف‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ط لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الفلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫بلموم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫وطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا البط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اقلع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت دون قت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر ل تقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫اذا مي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمر رأس الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫أيمعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للعل مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع الكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ات‬

‫وال فليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ام الكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب‬

‫وفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر آلئك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع‬

‫أوجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببه الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف‬

‫وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ك في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫وتع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر ك الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافنات‬

‫وعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودع‬

‫وينق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك غلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوف‬

‫وان غليلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ل ينقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫ويقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى مص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعا‬

‫وكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف القض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالردى يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫بنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمت‬

‫وأحرزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرع‬

‫ويب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ليت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتبدل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافقي‬

‫وأيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو يقن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫لقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أوقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابن النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫عءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ءز علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدين م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أوقع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫وخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وص مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفت مربعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تلقفه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده مرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أوقروه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫فه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها جل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفع‬

‫‪149‬‬


‫خريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار عليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أرقلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن جعجعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫أت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدري ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدات مطياهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأملكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها تض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫يلحظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا أغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع‬

‫يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارحن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنوح ورق الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي تنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح وذي تسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجع‬

‫لسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم الءزفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بأكبادهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزع‬

‫تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرط الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫جواهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ويعرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمع‬

‫وللحاج جواد باذكت ‪:‬‬ ‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق المول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة للؤل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤ مكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫زعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواذل ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعون‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لقبوهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالظعون وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور عي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ايه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الرشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أ ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيته‬

‫قم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لقميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه مفتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون وذا ك‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤنب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوى مفتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫مهمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت وانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرآة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل يك ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ي ب ب ب ب ب ب ب ب بببي‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ذك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رى ني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاته‬

‫ال ذكرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديث ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجون‬

‫ومنها ‪:‬‬ ‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قل ب ب ب ب ب ب ب ب ببب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببعار م ب ب ب ب ب ب ب ب ببتيم‬

‫ولع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام فن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫خف ب ب ب ب ب ب ب ب ببض فخطب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب طارق ب ب ب ب ب ب ب ب ة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ان ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ببا برح ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببك غي ب ب ب ب ب ب ب ب ذك ب ب ب ب ب ب ب رى ك ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا ك يقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ورد ابب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فاطمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ان كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتد ك من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫ودع الني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى فل‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت عليهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرة وحني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببيء آي ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببى فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الفن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ييب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫بك ب ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء دم ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ولب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب بببد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ان النج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام ونب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدبا‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ذي الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارج فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنون‬

‫فبعيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببوح س ب ب ب ب ب ب ب ب ببال م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اربب ب ب ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ماسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فلكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحون‬

‫‪150‬‬


‫وبقل ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ابراهي ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجر النم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرود وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو كميب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ولق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعقا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذكر حب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديثها‬

‫موسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارون‬

‫واخت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار يىي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان يط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف برأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه التأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بالس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي يك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وأشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزون‬

‫فح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا ك تيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بالضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببللة بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫للحشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ل ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت عليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكون‬

‫عق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرب بيع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة قض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫للشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ذا ك ديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫برق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببه رق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر وض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرج بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدماء ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقوط جني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فاطمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أودى لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربلء جني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وبكسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ذا ك الضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلع رضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت أضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلع‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب طيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه مصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوده بنج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباده‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بالوةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق قريب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن‬

‫وكمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم رنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خلفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لبناهتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف العليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل رني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وبءزجره ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببياط قنف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحت‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون‬

‫وبقطعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الراكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة دونب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قطع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل ووتيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لكنمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرؤوس علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أدهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وان سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببقت بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفي‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل كت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامت‬

‫)‪(1‬‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اذا نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباط ق وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب ب ع ببن ) ريب اض ال ببدح والرةثب اء ( للش ببيخ حس ببي آل س ببليمان البلدي البحران ب ب م ببن منش ببورات الكتب ببة العربي ببة‬ ‫ومطبعتها مطبعة الداب ب النجف الشرف‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫الشيخ صالح بن طعان‬ ‫المتوفى ‪1281‬‬ ‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتآه وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برته‬

‫وغي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى ماف ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ‪ ،‬وان ب ب ب ب ب ب ب ب ببدمي‬

‫والظ ب ب ب ب ب ب ب بباهرات م ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ببتار حيب ب ب ب ب ب ب ب ب وع ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواد أتاه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قاص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوجهت ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه تلق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيدها‬

‫اذا ب ب ب ب ب ب ب ب ببه م ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ببى ظه ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ب ب ب ب ب ب ب بواد رم ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫فصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرن كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالتمن اذ يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى فلقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباح فلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ان رآه عم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتار ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارزة‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س وأف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ومغتش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواةثرا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تطرقهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول س ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبت فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مس ب ب ب ب ب ب ب ب ببحب أث ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفحات ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أدمعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫كال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب منث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور ومنتظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوذ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأخرى خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف آس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرها‬

‫لب ب ب ب ب ببوذ القطب ب ب ب ب ببا خب ب ب ب ب ببوف بب ب ب ب ب ببأس الباشب ب ب ب ب بب ق الضب ب ب ب ب ببخم‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ببت اذا ص ب ب ب ب ب ب ببرن ف ب ب ب ب ب ب ب ب أس ب ب ب ب ب ب ببر الع ب ب ب ب ب ب ببداة وقب ب ب ب ب ب ببد‬

‫ركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور النيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مطرح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ببا بيب ب ب ب ب ب ب ب ب منعف ب ب ب ب ب ب ب ببر فب ب ب ب ب ب ب ب ب جن ب ب ب ب ب ب ب ببب مص ب ب ب ب ب ب ب ببطلم‬

‫فمب ب ب ب ب ب ب بباذ رأت زينب ب ب ب ب ب ب ببب جسب ب ب ب ب ب ب ببم السب ب ب ب ب ب ب ببي علب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫البوغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببا خضب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم النحب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر واللمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار اللبب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس قطيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب براس منخمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫النف ب ب ب ب ب ب ب بباس فب ب ب ب ب ب ب ب ب جن ب ب ب ب ب ب ب ببدل ك ب ب ب ب ب ب ب ببالمر مض ب ب ب ب ب ب ب ببطرم‬

‫ألق ب ب ب ب ب ب ببت ردى الصب ب ب ب ب ب ببب وان ب ب ب ب ب ب ببارت هنب ب ب ب ب ب ببا ك عل ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫جس ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الش ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيد كط ب ب ب ب ب ب ب ب ببود خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببر منه ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم‬

‫وق ب ب ب ب ب ببد ل ب ب ب ب ب ب ببوت ف ب ب ب ب ب ب ببوقه اح ب ب ب ب ب ب ببدى الي ب ب ب ب ب ب ببدين عل ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫الخب ب ب ب ب ب ب ببرى وت ب ب ب ب ب ب ببدعوه يب ب ب ب ب ب ب ببا سب ب ب ب ب ب ب ببلؤل ومعتصب ب ب ب ب ب ب ببمي‬

‫‪152‬‬


‫أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدتك فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدان الربي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع فل‬

‫يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو ك قل ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ول يقل ب ب ب ب ب ب ب ب ببو نع ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫هب ب ب ب ببل كيب ب ب ب ببف يمب ب ب ب ببل ل ب ب ب ب ب صب ب ب ب بببي ويهتب ب ب ب ببف ب ب ب ب ب ب‬

‫بش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت رهيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتب والرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫وت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارة تس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتغيث الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫قل ب ب ب ب ب ببب خف ب ب ب ب ب ببوق ودم ب ب ب ب ب ببع فب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببدود وده ب ب ب ب ب ببي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ببد ه ب ب ب ب ب ب بباذا أخ ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ببا بيب ب ب ب ب ب ب ب طائف ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتحلوا دمب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه واحتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببووا حرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ببد أص ب ب ب ب ب ب ب بببحت نب ب ب ب ب ب ب ب ببا للن ب ب ب ب ب ب ب بوائب مب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ببدى م ب ب ب ب ب ب ببن ظل ب ب ب ب ب ب ببوم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ومهتض ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ل والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ول عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ألب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوذ بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ول أخ ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى أرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وه ذو رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م‬

‫أخ ب ب ب ب ب ب ب ببي ذبي ب ب ب ب ب ب ب ببح ورحل ب ب ب ب ب ب ب ببي ق ب ب ب ب ب ب ب ببد أبي ب ب ب ب ب ب ب ببح وب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ض ب ب ب ب ب ب ب ب بباق الفس ب ب ب ب ب ب ب ب ببيح وأطف ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫واب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ببي كس ب ب ب ب ب بباه ال ب ب ب ب ب بببي ةث ب ب ب ب ب ببوب أس ب ب ب ب ب ببى‬

‫والس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببقم أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببري الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف للقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا راكب ب ب ب ب ب ب ب ببب الوجن ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ي ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الفل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلا بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ينب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ان ج ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالنجف العل فق ب ب ب ب ب ب ب ب ببف كرم ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫بقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيد الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫واب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع ولب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالقب ملتءزمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫واقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى السب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلم لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق واحب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتم‬

‫وان ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الس ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ببه واقص ب ب ب ب ب ب ب ب ببص مص ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبته‬

‫وق ب ب ب ب ب ب ب ببل لب ب ب ب ب ب ب ب ببه يب ب ب ب ب ب ب ب ببا امب ب ب ب ب ب ب ب ببام العب ب ب ب ب ب ب ب ببرب والعجب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ه ب ب ب ب ب ببل أن ب ب ب ب ب ببت تعل ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ببال الس ب ب ب ب ب ببي وم ب ب ب ب ببا‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالت ذراري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرم‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ببي فق ب ب ب ب ب ب ب ببد ذاق ال ب ب ب ب ب ب ب ببردى وقض ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانب النه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر لف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاد ظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحبه أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحوا ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرعى ونس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوته‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا س ب ب ب ب ب ب ب ب بببايا كس ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ك وال ب ب ب ب ب ب ب ب ببدم‬

‫***‬ ‫الشيخ صال بن طعان بن ناصر بن علبي السبتي البحرانب البكويان التبوف بالطباعون‬ ‫ف ب مكببة سببنة ‪ 1281‬لببه دي بوان ف ب الراةثببي لهببل البببيت مطبببوع ف ب بببب‪ .‬كبباذا ذكر البحاةثببة‬ ‫الطهران ف الاذريعة وقال ‪:‬‬

‫‪153‬‬


‫رأيت رةثاءه للشيخ سليمان بن أحد بن عبد البار التوف سنة ‪ 1262‬ببب ط صبباحب‬ ‫أنوار البدرين وولده الشيخ احد بن صال الولود سنة ‪ 1251‬وله ايضببا ديبوان مطبببوع ببب ‪،‬‬ ‫وتوف سبنة ‪ 1315‬ذكره لنبا ولده الشبيخ ممبد صبال ببن احبد ببن صبال اببن طعبان الباذكور‬ ‫قبل وفاته ‪.1333‬‬ ‫وجاء ف ) الكرام البرة ف القرن الثالث بعد العشرة ( للشيخ الطهران ‪:‬‬ ‫الشيخ صال بن طعان عال فاضل وفقيه ببارع ‪ ،‬وقال ‪ :‬أةثنب صباحب ) انبوار الببدرين‬ ‫ف ب أح بوال علمبباء الحسبباء والقطيببف والبحري ن ( علببى علمببه وصبلحه ‪ ،‬وكان مببن العلمبباء‬ ‫العاملي الورعي ‪ ،‬وله آةثار كثية منها ) تسلية الءزين ( وله ) ديوان الراةثي ( طبع‪.‬‬

‫‪154‬‬


‫الشيخ محمد علي كمونة‬ ‫المتوفى ‪1282‬‬ ‫الشببيخ ممببد علببي كمونبة مفخببرة المبباد وسبللة السببخياء الج بواد نشببأ ف ب بيببت‬ ‫الءزعامة والرئاسة والوجاهة كبان ول يبءزل هباذا الببيت مبب ط رحال الوفاد ومنتببدى العلبم والدب‬ ‫وله الشببرف والرفعببة والكانببة السببامية لببدى أهببال كبربلء وكانت بيببدهم سببدانة الببرم الطهببر‬ ‫السببين مببن ذي قبببل‪ .‬نشببأ شبباعرنا نشببأة علميببة دينيببة أدبيببة ‪ ،‬نظببم فأجبباد وببرع حببت فبباق‬ ‫أقرانه ولنه يتحدر من السرة العربية الشهية وهم بنبو أسبد الباذين نبالوا الشببرف ببواراة جسبد‬ ‫السي ‪ 7‬فهو لزال يفتخر ببم ولن عببددا غيب قليبل منهببم نبالوا السبعادة وحصبلوا الشبهادة‬ ‫يوم عاشوراء بي يدي أب عبدال السي سيد شباب أهل النبة فهببو يتمنب أن يكببون معهببم‬ ‫ويغبطهم على هاذه النءزلة فيقول ‪:‬‬ ‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحءزن ان ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربل‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتيل ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ هنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأرب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬ب والقصيدة تناهءز الستي بيتا وأولا ‪:‬‬ ‫أع ب ب ب ب ب ب ب ببدها أخ ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ببرى لقط ب ب ب ب ب ب ب ببع السباس ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫مهجن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يعملت ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب‬

‫‪155‬‬


‫ف ب ب ب ببان غب ب ب ب ببت ع ب ب ب ببن ي ب ب ب ببوم الس ب ب ب ببي فل ب ب ب ببم تغ ب ب ب ببب‬

‫بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج أق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارب‬

‫وقد جع بعض أحفباده شببعره فب مموعة سباها ) اللئبالئ الكنونة فب منظومات اببن‬ ‫كمونة ( ويقع ف خسة آلف بيت‪.‬‬ ‫جاء ف ) الصبون النيعبة ( للشبيخ علبي كاشبف الغطباء مبا نصببه ‪ :‬البباج ممببد علببي‬ ‫الشببهي بكمونة كببان شبباعرا بليغببا أديبببا لبيبببا فصببيحا آنسببت النبباس أشببعاره الرائقببة وأسببكرهتم‬ ‫بعانيها ومبانيها الفائقة ‪ ،‬درة صببدف الدب والعببال والعاقمبة عببن مثلببه أمهببات الليببال ‪ ،‬قببد‬ ‫شبباهدته أيببام صببباي ف ب ك بربلء زم ن تببوقفي فيهببا واجتمعببت معببه كببثيا واقتطفببت مببن ثببار‬ ‫افباداته يسبيا وقد نباهءز عمبره الثمباني مبن السبني ‪ ،‬وعرضت أول نظمبي عليبه ‪ ،‬وكان رجل‬ ‫طبوال ذا شبيبة بيضبباء مهيبببا شببهما غيببورا وكان قليبل النظببم وأكببثر شببعره فب مببدح المببام أميب‬ ‫اللؤمني ‪ ، 7‬وكان معاونا لخويه الاج مهدي والشيخ ممد حسن ف تولية خدمة مرقد أب‬ ‫عبدال السي وسدانة هاذه العتبة القدسة‪.‬‬ ‫تببوف فب شبهر جببادي الخبرة ليلبة الحبد سبنة ‪ 1282‬بببرض الوباء فب كبربلء ودفبن‬ ‫مع أخيه الاج مهدي ف مقبهتم العدة لم ف الائر السين تبباه قبببور الشببهداء‪ .‬أقببول وف‬ ‫سببنة ‪ 1367‬ه ب ‪ 1948‬م قببام الديببب العاصببر ممببد كبباظم الطريي بمببع ديبوانه والتعليبب ق‬ ‫عليه ونشره بطبعة دار النشر والتأليف بالنجف الشرف‪.‬‬

‫‪156‬‬


‫جاء ف احدى قصائده السينية ‪:‬‬ ‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الادةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتدارا‬

‫فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادر ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل حش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتطارا‬

‫كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوغى‬

‫تصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعد للفرقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دين الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برارا‬

‫فل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ال ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهابا ورى‬

‫وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهما بفي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض النجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارى‬

‫فع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أزكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى مت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫وأمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى جس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمه الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافنات‬

‫وتكس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نقعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتثارا‬

‫وقال ; ف رأس المام السي يوم طيف به على رمح ‪:‬‬ ‫رأس وق ب ب ب ب ببد بب ب ب ب ب ببان عب ب ب ب ب ببن جسب ب ب ب ب ببم وط ب ب ب ب بباف علب ب ب ب ب ببى‬

‫رم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ح وترتيلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرآن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫رأس ت ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى طلع ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي البش ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫كأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا رفع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوه عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه عنوان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب البيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيماه وبجتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن خيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الباي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا كان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫يس ب ب ب ب ب ب ب ب ببري ومب ب ب ب ب ب ب ب ببن خلف ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القت ب ب ب ب ب ب ب ب بباب م ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقرة‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهل وأحءزان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪:‬‬

‫وله رائعة غراء ف سيدنا أب الفضل العباس بن أمي اللؤمني علي بن أبب طبالب أولا‬

‫نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي رام الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارمه‬

‫اذا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا حكته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالفض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء عءزائم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وله القصيدة الشهية الت يصف فيها بطولة شهداء كربلء ومنها ‪:‬‬ ‫أراه وأمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواج الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباج تلطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫يعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مستأنسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا باسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ةثغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫ولب ب ب ب ب ب ببو لب ب ب ب ب ب ب ب يكفكف ب ب ب ب ب ب ببه ع ب ب ب ب ب ب ببن الفت ب ب ب ب ب ب ببك حلم ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لعف ب ب ب ب ب ب ب ببى دي ب ب ب ب ب ب ب ببار الش ب ب ب ب ب ب ب ببر ك واستأص ب ب ب ب ب ب ب ببل الكفب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫‪157‬‬


‫ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل جلل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ببه خ ب ب ب ب ب ب ب ببر تعظيم ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ببه س ب ب ب ب ب ب ب بباجدا ش ب ب ب ب ب ب ب ببكرا‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود والواض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي كأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫نسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور أبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ال منب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباكبه وك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ببوى هيك ب ب ب ب ب ب ب ببل التوحي ب ب ب ب ب ب ب ببد فالش ب ب ب ب ب ب ب ببر ك بعب ب ب ب ب ب ب ب ببده‬

‫طغب ب ب ب ب ب ببى غمب ب ب ب ب ب ببره والنب ب ب ب ب ب بباس ف ب ب ب ب ب ب ب غمب ب ب ب ب ب ببرة سب ب ب ب ب ب ببكرى‬

‫وأعظب ب ب ب ب ب ب ب ببم بطب ب ب ب ب ب ب ب ببب زع ب ب ب ب ب ب ب ب ءزع العب ب ب ب ب ب ب ب ببرش وانن ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الفلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوار مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدودبا ظه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة أراق الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمر م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لب ب ب ب ب ب ببه انبجسب ب ب ب ب ب ببت عي ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ببما أدمعب ب ب ب ب ب ببا ج ب ب ب ب ب ب برا‬

‫وان أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس ل أنس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوادي عوادي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫تب ب ب ب ب ببرض القب ب ب ب ب ببرى مب ب ب ب ب ببن مصب ب ب ب ب ببدر العلب ب ب ب ب ببم والصب ب ب ب ب ببدرا‬

‫ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس فتيان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا تن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادوا لنص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫وللب ب ب ب ب ب ب ب بباذب عنب ب ب ب ب ب ب ب ببه عب ب ب ب ب ب ب ب ببانقوا الب ب ب ب ب ب ب ب بببيض والسب ب ب ب ب ب ب ب ببمرا‬

‫رج ب ب ب ب ب ب ب ال تواصب ب ب ب ب ب ب ب بوا حي ب ب ب ب ب ب ب ببث ط ب ب ب ب ب ب ب ببابت أص ب ب ب ب ب ب ب ببولم‬

‫وأنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم بالص ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ح ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قضب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا صب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ببا كن ب ب ب ب ب ب ب ببت أدري قب ب ب ب ب ب ب ب ببل ح ب ب ب ب ب ب ب ببل رؤوسب ب ب ب ب ب ب ببهم‬

‫بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوال تمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الءزهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب بباة ح ب ب ب ب ب ب ب ب بوا خ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب هتكب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫فعظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنا وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرفه قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدرا‬

‫فأص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للمغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوير بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم‬

‫ومنب ب ب ب ب ب ب ب ببه بنب ب ب ب ب ب ب ب ببات الصب ب ب ب ب ب ب ب ببطفى أبب ب ب ب ب ب ب ب ببرزت حس ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫يقنعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوط شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان شب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكت‬

‫يلؤنبه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ويوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعها زج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب را‬

‫نوائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح ال أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ةثواكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواطش ال أن أعينه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببى‬

‫يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون بيمناهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء وجهه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ويس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتها ان أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوز الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت باليس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى‬

‫وله من القصائد السينية النشورة ف ديوانه ما هاذه أوائلها ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ب ب ب ب ب ب مب ب ب ب ببا بب ب ب ب ببال عينب ب ب ب ببك بعب ب ب ب ببد كشب ب ب ب ببف غطائهب ب ب ب ببا‬

‫قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذف الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى انسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانا ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مائهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪ 44‬بيتا‬ ‫‪ 2‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتت تل ب ب ب ب ب ب ببوم عل ب ب ب ب ب ب ببى ال ب ب ب ب ب ب ببوى وت ب ب ب ب ب ببلؤنب‬

‫وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببجون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالغرام مج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫‪ 29‬بيتا‬

‫‪158‬‬


‫‪ 3‬ب ب ب ب ب ب أعب ب ب ب ببدها أخب ب ب ب ببا السب ب ب ب ببرى لقطب ب ب ب ببع السباسب ب ب ب ببب‬

‫مهجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن يعملت نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب‬

‫‪ 57‬بيتا‪.‬‬ ‫‪ 4‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أصب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحت آل علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب السب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم اربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫‪ 31‬بيتا‪.‬‬ ‫‪ 5‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوائب‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانبت جوان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫‪ 50‬بيتا‪.‬‬ ‫‪ 6‬ب ب ب ب ب ب ب ب ب نب ب ب ب ب ب ب ببوى ظعنب ب ب ب ب ب ب ببا يبغب ب ب ب ب ب ب ببي من ب ب ب ب ب ب ب ب فالصب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأدن الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه اليعملت وقربب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫‪ 88‬بيتا‪.‬‬ ‫‪ 7‬ب ب ب ب ب ب ب دع الطايب ب ب ب ب ببا ت ب ب ب ب ب ببوب البيب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب الس ب ب ب ب ب ببحر‬

‫وعب ب ب ب ب ب ب ببج بربب ب ب ب ب ب ب ب ع أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الض ب ب ب ب ب ب ب ببيم م ب ب ب ب ب ب ب ببن مض ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫‪ 48‬بيتا‪.‬‬ ‫‪ 8‬ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ببن ذا ده ب ب ب ب ب ببى مض ب ب ب ب ب ببر الم ب ب ب ب ب برا وع ب ب ب ب ببدنانا‬

‫وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام أقمارهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا خسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفا ونقصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانا‬

‫‪ 23‬بيتا‪.‬‬ ‫والشبباعر كمونة لب تقتصببر براعتببه وشاعريته علببى الرةثاء فقبب ط وانببا طببرق أببواب الشببعر‬ ‫مببن غببءزل ونسببيب وفخببر وحاسببة فكببم لببه مببن روائببع عرفانيببة ووجدانيببة تنببم عببن ملكببة أدبيببة‬ ‫ونوادر شعرية فمن ظرفه قوله ف قصيدة ‪:‬‬ ‫نس ب ب ب ب ب ب ب ببيم الص ب ب ب ب ب ب ب بببا هيج ب ب ب ب ب ب ب ببت لع ب ب ب ب ب ب ب ببج أش ب ب ب ب ب ب ب ب بواقي‬

‫وألق ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بالاض ب ب ب ب ب ب ب ب ببي مب ب ب ب ب ب ب ب ببن الرم ب ب ب ب ب ب ب ب ق البب ب ب ب ب ب ب ب بباقي‬

‫في ب ب ب ب ب ببا ص ب ب ب ب ب بباحب نب ب ب ب ب ب بواي عوج ب ب ب ب ب ا عل ب ب ب ب ب ببى الم ب ب ب ب ب ببى‬

‫لعب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه رقيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أعجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز الراقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫فك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالمى متقادم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ذوى غص ب ب ب ب ب ب ببن جس ب ب ب ب ب ب ببمي ه ب ب ب ب ب ب ببو ينم ب ب ب ب ب ب ببو ب ب ب ب ب ب ب ببايراق‬

‫‪159‬‬


‫وي ب ب ب ب ببا عب ب ب ب ب بباذل ف ب ب ب ب ب ب حب ب ب ب ب ببب ليلب ب ب ب ب ببى وم ب ب ب ب ببا عسب ب ب ب ب ببى‬

‫تب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروم وميثب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي علب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ميثب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي‬

‫وله بدح المام أب السبطي السن والسي ‪:‬‬ ‫ألم عل ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ببن خص ب ب ب ب ب ب ببه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب العل ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫وصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيه فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوةثره الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقي‬

‫وزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببانتقش اس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى جبه ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الع ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش العظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والس ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫وأودع م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباداه ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار جهن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫فخلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب كفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار قب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم وفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريع مطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وارد‬

‫اذا وردوهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وغس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اننب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرت ذنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبدل أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بعف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو وأوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫غ ب ب ب ب ب ب ب ب ببداة أرى صب ب ب ب ب ب ب ب ببحفي بكفيب ب ب ب ب ب ب ب ببه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫ينس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا زلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت أي نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫وأنظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوامي ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدع ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫فيس ب ب ب ب ب ب ب ب ببق ط منس ب ب ب ب ب ب ب ب بباق عل ب ب ب ب ب ب ب ب ببى اةث ب ب ب ب ب ب ب ب ببر منس ب ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫تقص ب ب ب ب ب ب ببدت لف ب ب ب ب ب ب ببظ الس ب ب ب ب ب ب بباق ف ب ب ب ب ب ب ب ذك ب ب ب ب ب ب ر نعت ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لن ب ب ب ب ب ب ب ببو اذا م ب ب ب ب ب ب ب ببا التف ب ب ب ب ب ب ب ببت الس ب ب ب ب ب ب ب بباق بالس ب ب ب ب ب ب ب بباق‬

‫ومن نوادره قوله ‪:‬‬ ‫عص ب ب ب ب ب ببيت ه ب ب ب ب ب ببوى نفس ب ب ب ب ب ببي ص ب ب ب ب ب ببغي افعن ب ب ب ب ب ببد م ب ب ب ب ب ببا‬

‫دهتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال بالش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيب وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالكب‬

‫أطعب ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب ببوى عكب ب ب ب ب ب ب ب ببس القضب ب ب ب ب ب ب ب ببية ليتن ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫خلق ب ب ب ب ب ب ببت ك ب ب ب ب ب ب بببيا ثب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ببدت الب ب ب ب ب ب ب ب الص ب ب ب ب ب ب ببغر‬

‫وقال ف التوكل ‪:‬‬ ‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ادخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت غن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لنفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫وول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهر مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫لعلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف وأنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وكل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى خءزائن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال‬

‫‪160‬‬


‫الشيخ حمادي الكواز‬ ‫المتوفى ‪1283‬‬ ‫أدهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب عنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما رحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأزال رس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ك أيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أم أنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواذل جهل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقي علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت فراع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل أرا ك دهت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك عاص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفة‬

‫أبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت قش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيبك بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما احتملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت تنط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق أيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الطل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا اشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتفى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وكأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ورب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ناحل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم تنتح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فتعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫أنبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار تش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتعل‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن العج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب أن لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروي ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا ك وعن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي الغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫علمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أجفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان البكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء فعلمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحائب كي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف تنهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباق الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وحنين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الءزجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫مط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحابه الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أن تك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عطل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببافهم عط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤنب ظب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫لعبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ده هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل‬

‫وأتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزاء وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫رح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بءزا عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذ ارتل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق باقي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب لعش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا‬

‫مهل ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي فلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا‬

‫ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحبن ول مه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫قتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببي بعضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلة‬

‫أبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قتلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫بأماةثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب الث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ومهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبي فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودهم‬

‫نك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ول بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيوفهم كل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتمل بعءزمت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وبءزم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب معتق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫‪161‬‬


‫يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اذا ازدح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الكم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباة وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫كه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا وتقص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوض ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرمة‬

‫فكأن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارد عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر دل وص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الثن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫غاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباته ولح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد يص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحاب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعدته وراحت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫غيث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان منبع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببث ومنهم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم معرك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة ومكرم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ة‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد هءزبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر وعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارض هط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت تب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوط فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت عشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيهتا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل أح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد فتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برافها بطل‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهد السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنه بطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وأش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق للعلء ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫نس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرش متص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ذوالب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحته‬

‫وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل وقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدوه وج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫وأخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارم ل بوارده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ظمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأ ول لغءزيرهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا فل اللج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه وجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫كل ول الراج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه خج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫والسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتقاد لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه جبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابرة الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫را ك وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي لع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزه ذل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ومقوضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي تمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫مس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براهم الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروف مرت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫ركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دا‬

‫للم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت فيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباي ق عجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ترام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت للعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفا‬

‫اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الناي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود ل الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أقص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالب وانته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫نءزلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وا بأكن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف الطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوف ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى‬

‫والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان عش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببية رحلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫بأماج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دون ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم وقف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫وببه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أرواحه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا‬

‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الظم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وردوا بأفئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوكب تكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن زلءزال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباض النجي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع وخيله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفن‬

‫وح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوطيس وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب رهم ظلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وعجاجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة كالليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعها‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن قضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببهم ووج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وههم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعل‬

‫ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اذا رام ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءهم ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا ورام ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداهم الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنيا بأنفسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم‬

‫وعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببردى جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادوا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫وعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم للع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى كرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا‬

‫أجسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامهم شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح القنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا جعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫‪162‬‬


‫ولل ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرب ةث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدهم‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آل ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببارس البط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءت وقائب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدها العمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫قت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقها اله ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫بحاف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالطف أول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫وأخيه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا بالش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام متص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫مل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤ القفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن فاطم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫جنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد وملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤ صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدورهم ذحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الفل فالي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل تته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫أرض وف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوقهم الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببما ذب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وأت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباوله ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوان وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫للش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهم ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالته ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول‬

‫فسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطا وكب ب ب ب ب ب ب ب ب اد الكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون حي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببطا‬

‫يقض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ذه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه الءزج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫والرض ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز أسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببره‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائب هءزه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعجب لت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأخي الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاب وامه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالوا ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر ك القب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدي وع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫دي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب لغيهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدلوا‬

‫نص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا يءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د وأح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن نصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروا ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن خب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذلوا‬

‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اغتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالتب بينهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوارم وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو منج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدل‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببروي الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن دم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫لوام غل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدره بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫عجبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم أمن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذاب وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك عظي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون بينه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫والك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون لي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببس يل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه الج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وامخ العلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن مض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫أودى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادح الل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببثرى هضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا قلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫والرض راكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوانب ل‬

‫ين ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ك منه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهل والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ورؤوس أوت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد البلد ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباءت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالة ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذبل‬

‫ل كالهلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوس عل‬

‫بسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببماء مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد افقهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن آكلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة الكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببود سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرت‬

‫ببن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطم أني ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءزل‬

‫أس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى تل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال وق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببءز الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ودموعهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى يءزيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحى بجلس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد أوقفته ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا العش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفل‬

‫ل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدنان يلحظهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدب ول م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن هاش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫ال فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت نبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت حشاشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببته‬

‫ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب وجس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمه العل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫‪163‬‬


‫وشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببفاه رأس الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ينكتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫باليءزرانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع رذل‬

‫ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعجب لخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تركب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الول‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي فع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالم وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فعل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت‬

‫أرج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اس ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فعلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫أبن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ببهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم‬

‫يعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب براد ويبل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغ الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اذا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألوا وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا وهبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا اذا س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببئلوا‬

‫والعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباملون بكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا علم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫والع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالون بك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا‬

‫***‬ ‫جبباء ف ب البابليببات ‪ :‬اذا ق برأت ترج ة الشبباعر الغببامر » البببءز أرزي « وقب رأت خببب »‬ ‫الببباز البلببدي « فانببك واجببد فيهببا الوهبببة الشببعرية بببارزة متجليببة ‪ :‬والعبقري ة لمعببة واضببحة‬ ‫تعرف كل ذلبك اذا علمبت انمبا كانبا ) أمييب ( لب يعرفا مبن التهجبي حرفا ول مبن الكتاببة‬ ‫شببكل ومبع ذلببك فقببد كانببا ينظمببان مببن الشببعر مببا رق وراق ومل الصببحف والوراق سببيما‬ ‫وان الول منهمببا كببان يبببيع خبببءز الرز ف ب دك ان لببه ف ب البصببرة ينتببابه أهببل الدب لسببتماع‬ ‫شببعره وطرائببف نبوادره‪ .‬كمببا يببروي لنببا ابببن خلكببان وغيببه ‪ ،‬واذا نظرنا بعيب القيقببة فل نببرى‬ ‫مل للتعجبب ول مببال للسبتغراب فبان هباذا وأشبباهه انبا نشبأوا وعاشبوا فب عصبر هببو أزهي‬ ‫العص ببور وأقرب ب ا عه ببدا للعربي ببة » الق ببرن الث ببالث للهج ببرة « عص ببر العل ببم والداب والع ببروض‬ ‫والعب براب ‪ ،‬عص ببر الش ببعر والطاب ببة والنش بباء والكتاب ببة ‪ ،‬عص ببر الندي ببة وال ببالس والعاه ببد‬ ‫والببدارس ‪ ،‬عصببر الحتفبباء بالعلمبباء والحتفببال بالشببعراء نعببم العجببب كببل العجببب مببن نبببغ‬ ‫بعد أولئك بألف عام ف عصر اندمت فيه لغة القرآن باللغات الجنبية الت تسيطر أهلها ل‬ ‫بالعراق وحده بل على جيع‬

‫‪164‬‬


‫الش ببعوب العربي ببة الس ببلمية فط ببورا ت ببت س ببلطة التات ببار والغ ببول وتببارة ت ببت رحب ة الت ب برا ك‬ ‫والع بباجم فه ببل تأم ببل بع ببد ه بباذا كل ببه أن تس ببمع للعربي ببة حس ببا أو لداب ببا ص ببوتا أو ت ببرى ف ب‬ ‫أحلمك ليالا شبحا ماةثل ‪ :‬كل ‪ :‬ث كل ‪ ،‬أليس من الغريب الدهش أن ينجم ف أمثببال‬ ‫هاذه العصور القاتة شعراء فحول يضاهون من تقدمهم من شعراء تلك العصببور الءزاهيبة ان لب‬ ‫نقل يءزيدون عليهم وف طليعة هلؤلء الاذين نشي اليهم هو الرحوم الشيخ حادي الكبواز فببان‬ ‫ل أحسبببك تصببدقن مببن الدهشببة واليببة اذا قلببت لببك ان شبباعرنا هبباذا البباذي نريد أن نسببرد‬ ‫عليببك وجيبءزا مببن حيبباته ونثبببت لببك بعضببا مببن مقبباطيعه وأبيبباته كببان أميببا لب يقبرأ ول يكتببب‬ ‫كما تسبال أهبل بلده علبى نقلبه وكان ل يعبرف نبوا ول صبرفا ول لغبة ول عروضا ببل ينظبم‬ ‫نتا من قلبه جريا على الاذوق والسليقة واستنادا على ما توحيه اليه القرية مببن دون تغبباير فب‬ ‫الساليب أو اختلف ف التاكيب فاذا اعتض عليه أحد بءزلة لن ف العربية يقول » راجعبوا‬ ‫قواعببدكم فببالقول قببول « فيجببدون المببر كمببا قببال » بعببد الراجعببة « أليببس هبباذا مببن الغرابببة‬ ‫بكان فباذا ضبممت الب ذلبك انبه ; نشبأ وعاش فب اللبة كبوازا حبت لقبب هبو وأخبوه بباذلك‬ ‫وان ببه ل ب يتهببن س ببوى بيببع الكي بءزان والوان ب الءزفي ببة ف ب حببانوت ل ببه ينتببابه الدببباء والش براف‬ ‫لستماع شعره وهو مع ذلك يتضجر من الياة وآلمهبا ويضبج مبن نكبد البدنيا وجور ايامهببا‬ ‫وقد أعرب عن نفسه بقوله ‪:‬‬ ‫أمسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وأصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح واليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببام جالبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببداةثها بالشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر والشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأيت فتمض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي منافعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ولس ب ب ب ب ب ب ب ب ببت اع ب ب ب ب ب ب ب ب ببرف غي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الض ب ب ب ب ب ب ب ب ببر والض ب ب ب ب ب ب ب ب ببرر‬

‫‪165‬‬


‫وفب ب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ب ب بببيبة ق ب ب ب ب ب ب ب ببد قاس ب ب ب ب ب ب ب ببيت ك ب ب ب ب ب ب ب ببل عن ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫اذا فمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذا أرى ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أرذل العمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ان ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان آخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي كأول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوذ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن أي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببامي الخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫فهل يسعك بعد وقوفك على هاذه الغرائب ال أن تلؤمن به وتعتقبد انبه معجبءزة البدهر‬ ‫ل نابغة العصر الاذي هو فيه فقد كان ; سريع البديهة حسن الروية كثي الرتال فقد قرأت‬ ‫ف احدى ماميع البحاةثة الديب علبي ببن السبي العوضي اللبي وهو مبن معاصبري الكبواز‬ ‫مبا هباذا نصبه وقد نقلبت ذلبك مبن خطبه قبال ‪ :‬تباذاكرت يوما أنبا والكبواز الباذكور فيمبا كبان‬ ‫يرتله الشعراء القدمون من الراجيءز والقصائد فقال ل ل تعجب واكتب ما أملي عليك اذا‬ ‫شئت ث ارتل مقطوعة رقيقة ل يضرن منها سوى قوله ‪:‬‬ ‫أخ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوي ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي أك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلؤس ا‬

‫لش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح فأشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربا‬

‫واذا انتحبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببابة‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ده ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان فانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ل تعجبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببويت‬

‫ومب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن اللم تعجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا كن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدعا فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برا‬

‫م ولسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أول مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫وقال العوضي أيضبا ‪ :‬كبان هبو وأخبوه الشبيخ صبال يشبيان معبي فتباذاكرنا مبن أنبواع‬ ‫البديع تشبيه الشيء بشيئي فقلت ف ذلك ‪:‬‬ ‫ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباطيته صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برفا ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببعاعها‬

‫شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ق الغيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب ووجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة البب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوب‬

‫فأجاز أخوه مرتل ‪:‬‬ ‫فغ ب ب ب ب ب ب ب ب ببدت وق ب ب ب ب ب ب ب ببد مءزج ب ب ب ب ب ب ب ب ت بع ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب رض ب ب ب ب ب ب ب ب ابه‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهدا يض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع علي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه نش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫‪166‬‬


‫وأجاز هو ; فقال ‪:‬‬ ‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ربت ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباف م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباه ك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأنه‬

‫مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أو دمعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكوب‬

‫وكان يوما ف احدى أندية بغداد فسبأله الاضبرون وفيهبم العلمبة السبيد ميبزا جعفبر‬ ‫القءزوين ب والشبباعر الشببهي عبببدالباقي الفبباروقي العمببري وأمي ب أفنببدي آل ال بواعظ وطلب بوا منببه‬ ‫تميس البيتي النسوبي لبن الفارض فقال على البديهة ‪:‬‬ ‫زعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م اللئب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم الطي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل بعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذل‬

‫مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه يس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتءزل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباللوم مثل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببديي عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى الغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام وخل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫غب ب ب ب ب ب ب ب ببن ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب باسب ب ب ب ب ب ب ب ببم مب ب ب ب ب ب ب ب ببن أحب ب ب ب ب ب ب ب ببب وخلب ب ب ب ب ب ب ب ببي‬

‫كل من ف الوجود يرمي بسهمه‬ ‫أيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب اذا أطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببيب ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه اقص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برادي‬

‫فوحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوداد يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ودادي‬

‫ل أب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال ولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو أص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤادي‬

‫انه ل يضر شيء مع اسه‬ ‫ومبات لببه ولبد صببغي ودفببن ف ب القبببة الشببهورة حببول » مشببهد الشببمس « ف ب اللببة‬ ‫فقال وأبدع ف رةثائه ‪:‬‬ ‫ليه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان مش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهد الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمس ان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ةث ب ب ب ب ب ب ببوى ب ب ب ب ب ب ب ببدر انس ب ب ب ب ب ب ببي عن ب ب ب ب ب ب ببدها ب ب ب ب ب ب ب ببثرى الق ب ب ب ب ب ب ببب‬

‫وك ب ب ب ب ب ب ان ق ب ب ب ب ب ب ب ببديا مش ب ب ب ب ب ب ب ببهد الش ب ب ب ب ب ب ب ببمس وحب ب ب ب ب ب ب ب دها‬

‫فع ب ب ب ب ب ب ب بباد ح ب ب ب ب ب ب ب ببديثا مش ب ب ب ب ب ب ب ببهد الش ب ب ب ب ب ب ب ببمس والب ب ب ب ب ب ب ب ببدر‬

‫أقول وقد نسب الدكتور مهدي البصي هاذين البيتي للشيخ صببال الكبواز وهو الخ‬ ‫الكب للشاعر التجم له‪.‬‬ ‫مولده ‪ :‬اختلببف فب سببنة وفاته وعمببره والصببح مببا أخبببن بببه الرحوم الشبيخ علببي بببن‬ ‫قاسببم اللببي أحببد شببيوخ الدب العمرين ف ب اللببة والعاص برين لصبباحب التجة انببه تببوف ف ب‬ ‫مرض السل سنة ‪ 1283‬هب أو قبلها بسنة وعمره فيما يعتقد ل يتجاوز ‪ 38‬سنة‬

‫‪167‬‬


‫فيكببون مولببده والالببة هبباذه سببنة ‪ 1245‬ونقببل نعش ببه ال ب النجببف ودف ببن ف ب وادي السببلم‬ ‫واتفقت بعد وفاته بقليل وفاة خاله الشيخ علي العاذاري فقببال أخببوه الشبيخ صببال يرةثي أخبباه‬ ‫الاذكور وخاله معا من قصيدة مطلعها ‪:‬‬ ‫وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيف ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرح الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببنان‬

‫خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب انب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لي ج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرح أع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان‬

‫ولقببد تببرج الببتجم لببه علببى أخيببه الشببيخ صببال واسببتفاد مببن ملزمتببه ومبن الشبباعر‬ ‫الكببي السببيد مهببدي ببن السببيد داود وجع أخببوه فب حيبباته ديبوان أخيببه الب ديبوانه وساها »‬ ‫الفرقدان « وقد ببباذلت قصببارى الهببد فب الصببول علببى نسببخة ذلببك المببوع مببن مظببانه فب‬ ‫اللببة أيببام اقببامت فيهببا فلببم أتوفب ق وح الت دون ذلببك عوائبب ق ل ب أجببد لبيانببا سبببيل ‪ ،‬واليببك‬ ‫بعض ما وقفت عليه من رقي ق شعره وكله يكاد يقطر رقة وسلسة ‪:‬‬ ‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببالكي ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببور وجه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار مال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫عطف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى دن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف أض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر‬

‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباله تص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببحيف حال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك‬

‫وله ‪:‬‬ ‫ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباب رأس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم فيك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ولي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫وبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى السب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم والغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برام جديب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫قتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب كالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهيدا‬

‫ل لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذنب والجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر منكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم يءزي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د‬

‫وله ‪:‬‬ ‫يب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا صب ب ب ب ب ب ب ب ب بباحب العي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الكحيلب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة تتهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيل وقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباتلي فب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ذا وذي‬

‫ومع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذب بحي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم نيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ب ب ب تك ب ب ب ب ب ببن م ب ب ب ب ب ببن ن ب ب ب ب ب ببار حب ب ب ب ب ب ببك منق ب ب ب ب ب بباذي‬

‫وتق ب ب ب ب ب ببول ل ب ب ب ب ب ب ب أهلك ب ب ب ب ب ببت نفس ب ب ب ب ب ببك ف ب ب ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب ببوى‬

‫ش ب ب ب ب ب ب ب ببغفا ولب ب ب ب ب ب ب ببو أنص ب ب ب ب ب ب ب ببفتن ) ان ب ب ب ب ب ب ب ببت الب ب ب ب ب ب ب ب بباذي (‬

‫‪168‬‬


‫وله ‪:‬‬ ‫كلف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباس الق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوام مهفه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف‬

‫ت ب ب ب ب ب ب ببرى من ب ب ب ب ب ب ببه لي ب ب ب ب ب ب ب الغص ب ب ب ب ب ب ببن والغص ب ب ب ب ب ب ببن مائ ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫فم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببح ال خ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببده وهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب و نيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬

‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا اللي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ال فرع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه وه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو حائ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫في ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا معرضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا عن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك مقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫وي ب ب ب ب ب ب ب ب ببا هب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجري والجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر للصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب قاتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل‬

‫سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأجعل مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك وسب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيلة‬

‫اذا ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اعيتنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الوس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببائل‬

‫وأرسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل أشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواقي الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع الص ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫اذا انقطعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الرس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ائل‬

‫وله يهجو بيل ‪:‬‬ ‫وم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببتيم بالبخب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل مثب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫الليب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وتب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب راه يم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل عيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب البي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوق كتف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو قي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك بالعط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء‬

‫ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم بقط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع كف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫وله من قصيدة ‪:‬‬ ‫أمع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببودي ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببال الض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت لق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد‬

‫أخفب ب ب ب ب ب ب ب ببى الضب ب ب ب ب ب ب ب ببن جسب ب ب ب ب ب ب ب ببدي علب ب ب ب ب ب ب ب ببى ع ب ب ب ب ب ب ب ب بواده‬

‫عطف ب ب ب ب ب ب ب ب ببا فقب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد ذهبب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت بهجب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت النب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى‬

‫وش ب ب ب ب ب ب ب ب ببكا اليب ب ب ب ب ب ب ب ب ببك الفب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن طب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول سب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهاده‬

‫خ ب ب ب ب ب ب بباذ جس ب ب ب ب ب ب ببمي الب ب ب ب ب ب ب ببال الي ب ب ب ب ب ب ببك ترح ب ب ب ب ب ب ه م ب ب ب ب ب ب ببن‬

‫بل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواه أو فاسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببح بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرد ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بلؤاده‬

‫وربا يشبتبه غالببا فب كبثي مببن مباميع الراةثبي السبينية فينسبب بعبض قصبائد البتجم‬ ‫لسببميه ومعاصببره الشببيخ حببادي نببوح أو لخيببه الشببيخ صببال الك بواز ب وببالعكس ب وها نببن‬ ‫نثبت مطالع قصائده ف أهل البيت خاصة تييبءزا لبا عببن سبواها مبن مراةثببي غيببه فمنهبا النونيبة‬ ‫الت مطلعها ‪:‬‬ ‫حب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت م ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببألف بيضب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكم أجفانب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م تنتظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اح طعان ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫والائية الت يستهلها بقوله ‪:‬‬ ‫حس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببتك م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن بع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح‬

‫أمس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببيت ط ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوع ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد اللب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بواحي‬

‫‪169‬‬


‫والعينية الت أولا ‪:‬‬ ‫أم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ألف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى وتأبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع‬

‫ومن نفائسها قوله ‪:‬‬ ‫أوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى النب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب بوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتته‬

‫فكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأن مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا أوص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه القطب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫هب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذي رجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الم يغسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلها‬

‫فيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض الب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدما ويلفهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا النقب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫وال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء يشب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بربه ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببورى دفع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬

‫ولل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ورده دف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع‬

‫وأب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت هن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ك ) الف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببض ( أرؤوسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببها‬

‫فغب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدا لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببى القنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ) رف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ع (‬

‫واللمية ف رةثاء أب الفضل العباس بن علي )ع( ‪:‬‬ ‫أرأي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوم دعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا رحيل‬

‫م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببن حل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوا العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببء الثقيل‬

‫أقول ورأيت ديوان الشاعر عند السادة آل القءزوين ف قضباء النديبة وقد كتبب بب ط‬ ‫جيد وفيه كل شبعره ونقلبت منبه بعبض القصبائد ومنهبا هباذه الرائعبة الرقيقبة فب المبام السبي‬ ‫)ع( ‪:‬‬ ‫أل م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا لقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يكل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببف جفن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بتسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببكابه‬

‫أه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببل راع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه فق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد عص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببباب‬

‫أم ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباجه ذكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر أحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببابه‬

‫نعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم كب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان يصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببو زم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ان الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا‬

‫لعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد الع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباذيب وأتراب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببه‬

‫يعي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م