Page 1

1


2


3


4


‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫الدمد ل القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والصل ة على سسسيدنا الصسسادق بسسال ق‬ ‫والصدق والقائل ‪:‬‬ ‫إن من الشعر لمكدمة ‪ ،‬وإن من البيان لسحرا‪.‬‬ ‫وعلى آله واصحابه النتجبي‪.‬‬ ‫وبع سسد فه سسذا ه سسو ال سسءزء الث سسان م سسن ) ادب الط سسف ( يقتص سسر عل سسى الق سسرن الراب سسع الج سسري‬ ‫والامس من شعراء السي ‪ ، 7‬وارجو ان يمكون مقبول ومشدمول بعناية ال انه سيع ميب‪.‬‬

‫المؤلف‬

‫‪5‬‬


6


‫شعراء القرن الرابع الهجري‬ ‫منصور بن سلدمة الروي‬ ‫ابو بمكر مدمد بن السن بن دريد‬ ‫احد بن مدمد بن السن الصنوبري‬ ‫علي بن اصدق الائري‬ ‫ابو السن السري بن احد الرفاء الوصلي‬ ‫مدمود بن السي بن السندي كشاجم‬ ‫طلحة بن عبيد ال العون الصري‬ ‫علي بن اسحاق الءزاهي الشاعر‬ ‫المي ابو فراس الدمدان‬ ‫مدمد بن هان الندلسي‬ ‫الناشي الصغي ابو السن علي بن عبد ال بن الوصيف‬ ‫المي مدمد بن عبد ال السوسي‬ ‫سعيد بن هاشم الالدي‬ ‫المي تيم بن الليفة‬ ‫علي بن احد الرجان الوهري‬ ‫الصاحب اساعيل بن عباد‬ ‫مدمد بن هاشم الالدي‬ ‫السي بن الجاج‬ ‫علي بن حاد العبدي‬ ‫احد بن السي بديع الءزمان الدمدان‬ ‫الشريف الرضي‬

‫‪7‬‬


8


‫منصور بن سلمة الهروي‬ ‫روي الشسسيخ نسسم السسدين مدمسسد بسسن جعفسسر بسسن اب س البقسسا هبسسة ال س العسسروف بسسابن نسسا اللسسي‬ ‫التوف سنة ‪ 645‬هس‪ .‬ف كتابه ) مثي الحءزان (‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال الروي المكاتب سعت منصور بن سلدمة الروي ينشد ببغداد ف شهر رمضسسان‬ ‫سنة احدى عشر وثلثدمائة شعرا من جلته‪.‬‬ ‫تصس س س س س س س س س س سسان بنس س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س سسدعي ف س س س س س س س س س س س كلس س س س س س س س س س سسل‬

‫الل س س س س س س س س س س س سسك ‪ ،‬وبن س س س س س س س س س س س سست الرس س س س س س س س س س س س س ول تبت س س س س س س س س س س س سسذُل‬

‫يرج س س س س س س س س ى رض س س س س س س س س ى الصس س س س س س س س سسطفى ف س س س س س س س س سوا عجبس س س س س س س س سسا‬

‫تقت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل اولده ويتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫‪9‬‬


‫أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد‬ ‫قسال السسيد احسسد العطسسار فس الدمسوع الرائس ق ‪ :‬هسذه قصسيد ة لبس بمكسر بسن دريد الدزدي فس‬ ‫أهل البيت ‪ :‬وهي من أغرب ما جاء ف معناها لن أبا بمكر بصسري النشسأ والولد ‪ ،‬وعامسة أهسل‬ ‫البصر ة يدينون بغي هسذا العتقسسد ‪ ،‬وقد اشستدملت مسن الغرائسب مسا تتهسذب بفظسسه السسنة التعلدميس‬ ‫والشادين وتتنبه بثلسه قرائسح البتسدين والسستفيدين وأورد ابسن شسهر اشسوب ثانيسة أبيسات منهسا وهي‬ ‫السست تقسسع بي س قوسسي‪ .‬أقسسول والنسسسخة النقولسة عنهسسا هسسذه القصسسيد ة مسسن الطسسوط القديسسة ولعلهسسا‬ ‫ترجع إل أول القرن الثامن الجري ‪:‬‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س سسدكت ب س س س س س س س س س س س س س س سسه عنت س س س س س س س س س س س س س س سسا ُتفّن س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وتظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل بالقت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار توع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورا ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادزله لتض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيه‬

‫وتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد احيانس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا فتصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمده‬

‫وتق س س س س س س س س س س س س س س سسول أب س س س س س س س س س س س س س س سس ق ف س س س س س س س س س س س س س س سسانه نش س س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫فيي س س س س س س س س س س س س سُء وم س س س س س س س س س س س سسا خ س س س س س س س س س س س س سول ِ‬ ‫ت فس س س س س س س س س س س س سساحتجب‬ ‫ّ‬ ‫ان ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدرين عرتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س س س س س س سسف ط س س س س س س س س س س س س س سسارفه ومتل س س س س س س س س س س س س س سسده‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال ايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره مب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدده‬ ‫ل تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستطيف ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرده‬ ‫ذا عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثر ة لفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان أرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ده‬

‫مس س س س س س س س س س سسا الس س س س س س س س س س سسال إل مس س س س س س س س س س سسا نعشس س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسه‬ ‫أو م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى برغبت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫مستشس س س س س س س س س س س س س س س س سسمكدا للع س س س س س س س س س س س س س س س س سسرف اش س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكده‬

‫مستص س س س س س س س س س س س س س س س س سسفداً ض س س س س س س س س س س س س س س س س سساقت م س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاهبه‬

‫فعلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب أن أصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفده‬

‫وغن س س س س س س س س س س س س س سساء م س س س س س س س س س س س س س سسال ال س س س س س س س س س س س س س سسرء عن س س س س س س س س س س س س س سسه اذا‬

‫ارض س س س س س س س س س س س ى الصس س س س س س س س س س س سسفيح عليس س س س س س س س س س س سسه ملحس س س س س س س س س س س سسده‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال افت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائل طلل‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالءزع دع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدعه تأب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫مقس س س س س س س س س س سسو وم س س س س س س س س س سسا اقس س س س س س س س س س سسوى ف س س س س س س س س س س سؤادي مس س س س س س س س س س سسن‬

‫ذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رى تيج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وتمكدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ذك س س س س س س س س سسرى ت س س س س س س س س س سءزال ل س س س س س س س س س سسا عل س س س س س س س س س سسى كب س س س س س س س س س سسدي‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذع يُض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّرمه ويوق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫‪10‬‬


‫إّن الل س س س س س س س س س س س س س س س س سوات ي س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ذي ش س س س س س س س س س س س س س س س س سُج ٍ‬ ‫بس‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمي مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالمكه تص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّعده‬ ‫اض س س س س س س س س س س س سسني جس س س س س س س س س س س س سسدمك هس س س س س س س س س س س س سّن عس س س س س س س س س س س س سّوده‬

‫كس س س س س س س س س س سسم إثس س س س س س س س س س سسر ذكراهس س س س س س س س س س سسم لس س س س س س س س س س سسه نفس س س س س س س س س س سسس‬

‫وتن ّمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رست ري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا وجارتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وت س س س س س س س س س س س س س س س س سسددت ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالجر مه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدده‬

‫ربس س س س س س س س س س س س س س س ا يرق س س س س س س س س س س س س س س ن اذا س س س س س س س س س س س س س س س سسعن ب س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫دمع س س س س س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س س س س س سسار علي س س س س س س س س س س س س س س سسه أث س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س سسرء خس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدن الغانيس س س س س س س س س س س س س س س س س سسات اذا‬

‫غص س س س س س س س س س س س سسن الش س س س س س س س س س س س سسباب اه س س س س س س س س س س س سستءز أمل س س س س س س س س س س س سسده‬

‫والشس س س س س س س س س س س س س س س س سسيب عيس س س س س س س س س س س س س س س س سسب عنس س س س س س س س س س س س س س س س سسدهن اذا‬ ‫عس س س س س س س س س س س س س س س س سساود ع س س س س س س س س س س س س س س س س سءزاك ول تمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسن رجل‬

‫مس س س س س س س س س س س س سسا ل ح ف س س س س س س س س س س س س س فس س س س س س س س س س س س سسوديه ُيمكسس س س س س س س س س س س س سسده‬

‫بي س س س س س س س س س س س س س سسد الىنس س س س س س س س س س س س س س س والعج س س س س س س س س س س س س س سسءز م س س س س س س س س س س س س س سسروده‬

‫وأرى السس س س س س س س س س س س س س س سسى خلقس س س س س س س س س س س س س س سست معارض س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫لغليس س س س س س س س س س س س س س سسل حس س س س س س س س س س س س س س سسءزن الس س س س س س س س س س س س س س سسرء تُس س س س س س س س س س س س س س سسربده‬

‫وفس س س س س س س س س س سست كنص س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س سسيف منص س س س س س س س س س س سسلتا‬

‫يعل س س س س س س س س س س س س س س س س سسو الط س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب فل تُمك س س س س س س س س س س س س س س س س سسأده‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س سسافحته ل فاحش س س س س س س س س س س س س س س س س سسا حرج س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وا ُلل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق أل ُم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سهس ُم ّرسن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫فدملي س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ل يس س س س س س س س س س س س س س س س س سستلن ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسططا‬

‫وماش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهده‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال ول هنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد تّنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س سسل فل ُس س س س س س س س س س س س س س س س س س عسدى تسس س س س س س س س س س س س س س س س سساعده‬

‫غدم س س س س س س س س س س س س سسر القبائ س س س س س س س س س س س س سسل من س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س سسودده‬

‫ولق س س س س س س س س سسد ُمنسي س س س س س س س س سست م س س س س س س س س سسن الرجس س س س س س س س س ال ب س س س س س س س س سسن‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسال ق دزاغ س س س س س س س س س س س س س سست عن س س س س س س س س س س س س س سسه ّعّن س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ي س س س س س سسا ص س س س س س سسا ح م س س س س س سسا ابص س س س س س سسرت م س س س س س سسن عج س س س س س سسب‬ ‫أأل س س س س س س س س س س الضس س س س س س س س س سسلل تيس س س س س س س س س سسد عس س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س سس ج‬

‫يه س س س س س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س سسات مرش س س س س س س س س س س س س ده‬

‫) إن الربي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة خيهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبا‬

‫إن ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أكرم س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه وأم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده (‬

‫) نسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب مدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده معظدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وكف س س س س س س س س س س س س س س س س س سساك تعظيدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ُم ّدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدسه (‬

‫) نس س س س س س س س س س س سسب إذا كب س س س س س س س س س س سست الءزنس س س س س س س س س س س اد فدم س س س س س س س س س س سسا‬

‫ض أدزن س س س س س س س س س س س س س س س س س ده (‬ ‫تمكب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو إذا م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان ّ‬

‫) ح س س س س س س س س س س سسل العلء ب س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س سسى ش س س س س س س س س س س سسرف‬

‫يتمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأد الراقيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س َم صس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعده (‬

‫إذ ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال أح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدها ولهؤه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫أهل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي وأه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرء ودّدهس‬

‫) أو لس س س س س س س س س س س س يَب س س س س س س س س س س سست ليل أب س س س س س س س س س س سسو حس س س س س س س س س س س سسن‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س س دسه (‬ ‫والش س س س س س س س س س س س س س س س س سسركون هن س س س س س س س س س س س س س س س س سساك ُر ّ‬

‫ل س س س س س س س س س ُيمكب س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س الق س س س س س س س س سسد ح ُمص س س س س س س س س سسلده (‬

‫) واخ س س س س س س س س س س س س سسو النس س س س س س س س س س س س س سسب فري س س س س س س س س س س س س س د متس س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫عس س س س س س س س س س س سسن أمس س س س س س س س س س س سسر رو ح القس س س س س س س س س س س سسدس ُبرجس س س س س س س س س س س ده‬

‫أو ليس س س س س س س س س س س سسس خس س س س س س س س س س س سسامس مس س س س س س س س س س س سسن تضس س س س س س س س س س س سسدمّنه‬ ‫ي س س س س س س س س س س سسا رب فاض س س س س س س س س س س سسدمدمهم الس س س س س س س س س س س س كن س س س س س س س س س س سسف‬

‫ل يس س س س س س س س س س س س س س س س س س سستطيع المكي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد كّي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫) متلفف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا لي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد كي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫ومه س س س س س س س س س س س سساد خيس س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س سساس َم ه س س س س س س س س س س س س سسده (‬

‫‪11‬‬


‫) ف س س س س س س س س س س س سسوقى الن س س س س س س س س س س س سسب بب س س س س س س س س س س س سسذل مهجت س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س سسأعي المكف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار منج س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده (‬

‫وه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س سسذي أتب س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س سسدى يفع س س س س س س س س س ساً‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س سستدمله ع س س س س س س س س س س س س سسن التق س س س س س س س س س س س س سسى دده‬

‫كه س س س س س س س س س س س س س سسل الت س س س س س س س س س س س س س سساله وه س س س س س س س س س س س س سسو مقتب س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ف س س س س س س س س س الش س س س س س س س سسرخ غ س س س س س س س سسض الغص س س س س س س س سسن أغي س س س س س س س سسده‬

‫والش س س س س س س س س س س س س س س سسرك ُيعب س س س س س س س س س س س س س س سسد عءزي س س س س س س س س س س س س س س اه ب س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫جهل دع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائدمه وجلدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬ ‫والنق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع ُمطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرق تلّب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ومن س س س س س س س س س س س س سسادزل الق س س س س س س س س س س س س س سران ق س س س س س س س س س س س س سسد علدم س س س س س س س س س س س س س سوا‬ ‫خس س س س س س س س س س س س س سواض غدمس س س س س س س س س س س س س سر ة ك س س س س س س س س س س س س سسل مع س س س س س س س س س س س س سستك‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيان أليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س دده‬

‫فسس س س س س س س س س س س سسقى الوليس س س س س س س س س س س سسد بمكس س س س س س س س س س س سساس منصس س س س س س س س س س س سسله‬

‫كأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوهله وتصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسخده‬

‫فه س س س س س س س س س س س س س سسوى ي س س س س س س س س س س س س س سس ج ني س س س س س س س س س س س س س سسع حش س س س س س س س س س س س س س سرته‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوت يلفت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ويقص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س س ا بأح س س س س س س س س س س س س س سسد والقن س س س س س س س س س س س س س سسا قص س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالليث أممكنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّيده‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سستك ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه ك ّفس س س س س س س س س س س س س س س س ساس تُس س س س س س س س س س س س س س س س س ّنده‬

‫فأب س س س س س س س س س س س س سساد أص س س س س س س س س س س س س سسحاب اللس س س س س س س س س س س س س سواء فل س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫ج س س س س س س س س س س س س س سسءزع ال س س س س س س س س س س س س س سسداد ف س س س س س س س س س س س س س سسذاده بط س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سربا ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذوق ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوت ُوّرده‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مرض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اه ومعت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ثس س س س س س س س س س س س س س س س اب س س س س س س س س س س س س س س سسن عب س س س س س س س س س س س س س س سسد ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم أورده‬ ‫وحص س س س س س س س س س س سسون خي س س س س س س س س س س سسرب إذ أط س س س س س س س س س س سساف ب س س س س س س س س س س سسا‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س سّدسدسه‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س س يثن س س س س س س س س س س س س س سسه ع س س س س س س س س س س س س س سسن ذاك ُ‬

‫ون س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س سسد عق س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س سسولء ل س س س س س س س س س س سسه‬ ‫م س س س س س س س سسا ن س س س س س س س سسال ف س س س س س س س س ي س س س س س س س سسوم م س س س س س س س سسدى ش س س س س س س س سسرف‬

‫عقس س س س س س س س س س س س س سسدا يسَُق لسَق س س س س س س س س س س س س س س لس منس س س س س س س س س س س س س سسه ُح ّسس س س س س س س س س س س س س س سدسه‬

‫إل أب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سءزاده غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫مس س س س س س س س س س سسن ذا يسس س س س س س س س س س سساجل أو يُن س س س س س س س س س سساجب ف س س س س س س س س س س س‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س سسب رس س س س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س س س مت س س س س س س س س س س س س س سسده‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسد اش س س س س س س س س س س س س س س س سسار ب س س س س س س س س س س س س س س س سسه ُمعس س س س س س س س س س س س س س س س سّد دسه‬

‫أبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء فاطدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذين اذا‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذراهم مرعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ى ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوامله‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديه منش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأه ومول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد يعلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أن أيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديهم‬

‫عنهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا اذا قس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادته مقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوده‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسولهم ك س س س س س س س س س س س س سسان ال س س س س س س س س س س س س سسورى هج س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س سسولهم ح س س س س س س س س س س س س س سسار الس س س س س س س س س س س س س س سسبيل بن س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالبهم فّرق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرده‬ ‫عدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساوله ونقص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ل س س س س س س س س س س سسولهم اس س س س س س س س س س س سستول الض س س س س س س س س س س سسلل عل س س س س س س س س س س سسى‬

‫منهاجن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا واش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستد موص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ه س س س س س س س س س سسم حج س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سست كن س س س س س س س س س سسدت‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س ينع س س س س س س س س س س س س س س س سسم ثس س س س س س س س س س س س س س س س س تمكن س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ه س س س س س س س س س س سسم ظ س س س س س س س س س س سسل دي س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س سّد دسه‬

‫أمن س س س س س س س س س س س س س س ساً عل س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س سسدنيا م س س س س س س س س س س س س س س سسدده‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوام ل يءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س غ اذا‬

‫م س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س سسال رك س س س س س س س س ن ال س س س س س س س س س سسدين يعدم س س س س س س س س س سسده‬

‫‪12‬‬


‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم الغي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوث الامي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات اذا‬

‫ض س س س س س س س س س س س س سسن الغدم س س س س س س س س س س س س سسام وجس س س س س س س س س س س س س ف م س س س س س س س س س س س س سسورده‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال الانع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات اذا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا الي س س س س س س س س س س س س س سساس اطلق س س س س س س س س س س س س س سسه مص س س س س س س س س س س س س س سسفده‬

‫ك س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س سسن ي س س س س س س س س سسد ل س س س س س س س س سسم ين س س س س س س س س سسوء ب س س س س س س س س سسا‬

‫فته س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد حامله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وُتله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم منس س س س س س س س س س س س س س س س س سسة لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم مورث س س س س س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫آث س س س س س س س س س س س س س س سسار ط س س س س س س س س س س س س س س سسول لي س س س س س س س س س س س س س س سسس تفق س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وإخس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال ان الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوقت شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساملنا‬

‫فدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيدمه من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وموع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫اذ س س س س س س س س س س س س س سسار جن س س س س س س س س س س س س سسد المكف س س س س س س س س س س س س سسر يق س س س س س س س س س س س س سسدمه‬

‫متس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سربلً غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدراً ُي ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ف س س س س س س س س س جحف س س س س س س س س سسل يُس س س س س س س س سسجى الفض س س س س س س س س سساء ب س س س س س س س س سسه‬

‫كرهس س س س س س س س س س س س س س اء ب س س س س س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س سساض مءزب س س س س س س س س س س س س س س ده‬ ‫تتثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه طس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورا وتشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫طلب ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرك آون س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س سسو أن ص س س س س س س س س س س س س سسنديد الض س س س س س س س س س س س س سساب ب س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫يرم س س س س س س س س س س س س س س ى لءزل س س س س س س س س س س س س س س ءزل منس س س س س س س س س س س س س س سسه صس س س س س س س س س س س س س س سسندده‬

‫حس س س س س س س س س س س س س سست اطس س س س س س س س س س س س س سسافوا بالسس س س س س س س س س س س س س سسي وق س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫عطس س س س س س س س س س س س س س س س س سسف البلء وق س س س س س س س س س س س س س س س س سسل منجس س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ص س س س س س س س س س س س س سسفا كدم س س س س س س س س س س س س سسا رص البن س س س س س س س س س س س س سسا وعل س س س س س س س س س س س س سسى‬ ‫قرنيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س مض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسطغن وممكتس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫مي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدانه بالس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيد )‪ُ (1‬مرسهس س س س س س س س س س س س س س س س س س ده‬ ‫وممك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات لل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوغم يق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫فرم س س س س س س س س س س وه عس س س س س س س س س س سسن غس س س س س س س س س س سسرض وليس س س س س س س س س س سسس لس س س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ملجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ ال مهنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدميم اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرته وُخ لسص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسته‬

‫ون س س س س س س س س س س س س سسأى فلس س س س س س س س س س س س س سسم يشس س س س س س س س س س س س س سسهده أحس س س س س س س س س س س س س سسده‬ ‫وعلّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه اذ ذاك َيشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهده‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو أن حءزت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه وجعف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسل ع ّدم ه س س س س س س س س س س س س س سسا بال س س س س س س س س س س س س س سسذعر منه س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا رام س س س س س س س س س س س س س سست الطلق س س س س س س س س س س س س س سساء ح س س س س س س س س س س س س س س سودزته‬ ‫خسس س س س س س س س س س س س س س سسا أدي س س س س س س س س س س س س س س س عليس س س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س س س سسرمده‬

‫وح س س س س س س س س س س س س س س س س اه ل س س س س س س س س س س س س س س س س س ينس س س س س س س س س س س س س س س س سسع تس س س س س س س س س س س س س س س س سسوّرده‬ ‫وأش س س س س س س س س س س س س س سسد وقس س س س س س س س س س س س س سسع الش س س س س س س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س س س س س س سسرمده‬

‫منع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ورد ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء ويله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست إذا ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامت من س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساجءز ة‬

‫فس س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س سسدر ي س س س س س س س س س سسوم غ س س س س س س س س س سساب أس س س س س س س س س س سسعده‬

‫ثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساروا إليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار ل وكل‬ ‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالقوم ردد ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادده‬

‫وأمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامه عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزم يؤيّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدرا ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسردده ويرع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ده‬

‫والي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ترهق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فيهقه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س سربا يف س س س س س س س س س س س س سسض ال س س س س س س س س س س س س سسبيض اه س س س س س س س س س س س س سسوده‬

‫ح س س س س س س س س س س س س سست إذا القت س س س س س س س س س س س س سسل اس س س س س س س س س س س س س سستحر ب س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س سدسه‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س سسأدزق ض س س س س س س س س س س س س س سسنك مق ّ‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الِس ي سسد هو السد‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫وترم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت أنصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساره وخل‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س سسالليث ل س س س س س س س س س س س س س س س ينمكس س س س س س س س س س س س س س سسل تّلس س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ثبس س س س س س س س س س س س س سست النس س س س س س س س س س س س س سساب علس س س س س س س س س س س س س سسى بص س س س س س س س س س س س س س سيته‬

‫والع س س س س س س س س س س س س س س سسءزم لس س س س س س س س س س س س س س س س ينق س س س س س س س س س س س س س س سسص تأك س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وتعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساورته ضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيوفهم‬

‫فتقيدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورا وتقع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ح س س س س س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س س س س س سسوى فه س س س س س س س س س س س س سسوى بن س س س س س س س س س س س س سساء عل‬

‫واجتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسث منتءزع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا موط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫طدمس س س س س س س س س س س س سوا بقتل س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسدى ُطدمس س س س س س س س س س س سست‬

‫عنه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهجه وأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وت س س س س س س س س س س سسروا الن س س س س س س س س س س س سسب ب س س س س س س س س س س س سسه وق س س س س س س س س س س سسد وت س س س س س س س س س س سسروا‬

‫ال س س س س س س س س س س س س سسرو ح الميس س س س س س س س س س س س س س غ س س س س س س س س س س س س سسدا ة يش س س س س س س س س س س س س سسهده‬

‫فبمك س س س س س س س س س س س س سساه ق س س س س س س س س س س س س سسرب الص س س س س س س س س س س س س سسطفى جءزع س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وبمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسربه ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجده‬

‫وتسس س س س س س س س س س س س س س سربلت أف س س س س س س س س س س س س س سس ق الس س س س س س س س س س س س س س سسدماء ل س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫قتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطه ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورده‬

‫وتبجس س س س س س س س س س س س سست ص س س س س س س س س س س س سسم الص س س س س س س س س س س س سسخور دم س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا عله دم ي ّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س دسه‬

‫وأتي س س س س س س س س س س س س س س س سسح للدم س س س س س س س س س س س س س س س سساء الغ س س س س س س س س س س س س س س س سسؤر ب س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫والغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور ينضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبه ويثدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الفجيع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة أن ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامته‬

‫للرم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأطره تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأوده‬

‫ت س س س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س س س اب س س س س س س س س س سسن العل س س س س س س س س س سس ج مدمله س س س س س س س س س سسا‬

‫واف س س س س س س س س س س س س س س طل س س س س س س س س س س س س س سسوع الب س س س س س س س س س س س س س سست اجع س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫عب س س س س س س س س س س س س س س س سسد ُي س س س س س س س س س س س س س س س س ا سسء ب س س س س س س س س س س س س س س س سراس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيده‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسا أذي س س س س س س س س س س س س س س س سسل وض س س س س س س س س س س س س س س سساع س س س س س س س س س س س س س س س س سسيده‬

‫ي س س س س س س س س س س سسرى بس س س س س س س س س س س سراس اب س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س سسب لق س س س س س س س س س س سسد‬

‫لع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراد ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورّودسه‬

‫غ ّىن س س س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س س س سسى فن س س س س س س س س س س س س س س س سسن مغ س س س س س س س س س س س س س س س سسرده‬

‫لعس س س س س س س س س س س س سسن اللس س س س س س س س س س س س سسه بن س س س س س س س س س س س س س اميس س س س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س س س سسا‬

‫الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلم ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابثه ومفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫فيه س س س س س س س س س س س س س س سسم ي ّمك س س س س س س س س س س س س س س س مس ل ينهن س س س س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫‪14‬‬


‫ابسسن دري د هسسو ابسسو بمكسسر مدمسسد بسسن السسسن بسسن دري د الدزدري القحطسسان البصسسري الشسسيعي‬ ‫الم سسامي ع سسال فاض سسل أدي سسب حف سسوظ ‪ ،‬ش سساعر ن سسوي لغ سسوي ‪ ،‬أخ سسذ ع سسن الرياش سسي وأب س س ح سسات‬ ‫السجستان وغيها ‪ ،‬وكان واسع الرواية ل ير أحفظ منه ‪ ،‬يمكى أنه كسسان إذا قسسرئ عليسسه ديسوان‬ ‫شعر مر ة واحد ة حفظه من أوله الس آخسره‪ .‬قسال السسعودي ‪ ،‬وكان ابسن دريد ببغسسداد مسسن بسرع فس‬ ‫دزماننا هذا ف الشعر وانتهى ف اللغسة وقام مقسسام الليسل بسن أحسد فيهسا ‪ ،‬وأورد أشسياء فس اللغسة لس‬ ‫توجد فس كتسب التقسدمي وكان يسذهب فس الشسعر كسل مسذهب ‪ ،‬فطسورا يسءزل وطورا يسرق وشعره‬ ‫أكثر من أن نصيه أو يأت عليه كتابنا هذا ‪ ،‬فدمن شعره قصيدته القصور ة أو لا ‪:‬‬ ‫يس س س س س س س س س س س سسا ظبيس س س س س س س س س س س سسة أشس س س س س س س س س س س سسبه شس س س س س س س س س س س سسيء بالهس س س س س س س س س س س سسا‬

‫ترع س س س س س س س س ى الءزامس س س س س س س س سسى بي س س س س س س س س س أشس س س س س س س س سسجار النقس س س س س س س س سسى‬

‫أم س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س سسرى رأس س س س س س س س س س س سسي ح س س س س س س س س س س سساكى ل س س س س س س س س س س سسونه‬

‫ط س س س س س س س س س سّر ة ص س س س س س س س س سسبح ت س س س س س س س س سست أذي س س س س س س س س سسال ال س س س س س س س س سسدجى‬

‫مثس س س س س س سسل اشس س س س س س سستعال النس س س س س س سسار ف س س س س س س س جس س س س س س سسءزل الغضس س س س س س سسا‬

‫واش س س س س س س س س س س س س س سستعل ال س س س س س س س س س س س س س سسبيض ف س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س سّوده‬

‫) انتهى (‬ ‫لسسه مصسسنفات منهسسا كتسساب الدمهسر ة وهو مسسن المكتسسب العتسرب ة فس اللغسسة ‪ ،‬حمكسسي أنسسه أملهسسا‬ ‫من حفظسه سسنة ‪ 297‬فدمسا اسستعان عليهسا بسالنظر فس شسيء مسن المكتسب إل فس الدمسءز ة واللفيسف ‪،‬‬ ‫واشسستهرت مقصسسورته غايسسة الشسستهار وقسسد اعتىن س بشسسرحها خلسس ق كسسثي وعارض ه فيهسسا جاعسسة مسسن‬ ‫الشسسعراء منهسسم ابسسو القاسسسم علسسي التنسسوخي النطسساكي وعد ابسسن شسسهر اشسسوب ابسسن دريد مسسن شسسعراء‬ ‫أهل البيت )ع( ومن شعره ‪:‬‬

‫‪15‬‬


‫أه س س س س س س س س س س س س س سسوى الن س س س س س س س س س س س س س سسب مدم س س س س س س س س س س س س س سسداً ووص س س س س س س س س س س س س س سسيه‬

‫وابني س س س س س س س س س س س س س سسه وابنت س س س س س س س س س س س س س سسه البت س س س س س س س س س س س س س سسول الط س س س س س س س س س س س س س سساهر ة‬

‫أه س س س س س س س س س س س س س س سسل العب س س س س س س س س س س س س س س سساء ف س س س س س س س س س س س س س س سسإنن ب س س س س س س س س س س س س س س سسولئهم‬

‫أرج س س س س س س س س و السس س س س س س س س سسلمة والنجس س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س الخ س س س س س س س س سر ة‬

‫وأرى مب س س س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س س س سسن يقس س س س س س س س س س س س سسول بفضس س س س س س س س س س س س سسلهم‬

‫س س س س س س س س س س سسببا يي س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س سسبيل ال س س س س س س س س س سسائر ة‬

‫أرج س س س س س س س و ب س س س س س س س سسذلك رضس س س س س س س س ى الهيدم س س س س س س س سسن وحس س س س س س س س ده‬

‫يس س س س س س س س سسوم الوق س س س س س س س سسوف علس س س س س س س س سسى ظهس س س س س س س س سسور السس س س س س س س س سساهر ة‬

‫تسوف ببغسسداد ‪ 18‬شسسعبان سسنة ‪ 321‬يسسوم وفا ة ابس هاشسسم البسائي قسال النساس مسسات علسم‬ ‫اللغة وعلم المكلم بوت ابن دريد واب هاشم ودفنا باليءزرانية‪.‬‬ ‫قال المي ف أعيان الشيعة مولده بالبصر ة ف سمكة صال سنة ‪ 223‬وتوف يسسوم الربعسساء‬ ‫لثنسست عشسر ة ليلسسة بقيس مسسن شسسعبان أو مسسن رمضسسان سسسنة ‪ 321‬فيمكسسون عدمسسره ثسسان وتسسسعي سسسنة‬ ‫وقال ابن خلمكان يقال انه عاش ثلثا وتسعي سنة ل غي‪.‬‬ ‫وذكسره صسساحب ري اض العلدمسساء فقسسال ‪ :‬كسسان ودزي را لبن س ميمكسسال ام سراء الشسسيعة ف س فسسارس‬ ‫فعهدوا اليه نظار ة ديوانم حت كانت الوامر تصدر عنه ويوقع عليها بتوقيعه وبلغ أعلى الراتسسب‬ ‫ولسا خلسسع بنسسو ميمكسسال وذهب سوا ال س ارض خراسسسان جسساء ابسسن دري د ال س بغسسداد سسسنة ‪ 308‬واتصسسل‬ ‫بالودزير الشيعي علي بن الفرات فقربه ال القتدر فأمر له بدمسي دينارا كل شهر حت مات‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫من مقصورة ابن دريد في الحكم واللخل ق الكريمة‬ ‫را ح ب س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س سواعظ يوم س س س س س س س س س س س س سسا أو غ س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫َم س س س س س س س نس ل س س س س س س س يعظ س س س س س سسه ال س س س س س سسدهر ل س س س س س س س ينفع س س س س س سسه م س س س س س سسا‬

‫كس س س س س س س سسان العدمس س س س س س س سسى أول س س س س س س س بس س س س س س س سسه مس س س س س س س سسن الس س س س س س س سسدى‬

‫َم س س س س س س س س س س س س س نس ل س س س س س س س س س س س س س تُف س س س س س س س س س س س سسده ع س س س س س س س س س س س س سربا أي س س س س س س س س س س س س سسامه‬

‫أراه مايس س س س س س س س س س س س س س س سسدنو اليس س س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س س س س س سسأى‬

‫َم س س س س س س س س نس ق س س س س س س س سساس م س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س ي س س س س س س س سسره بس س س س س س س سسا ي س س س س س س س سسرى‬

‫اليس س س س س س س س سسه عي س س س س س س س س س العس س س س س س س س سسءز مس س س س س س س س سسن حيس س س س س س س س سسث رن س س س س س س س س ا‬

‫َمس س س س س س س س س نس ع س س س س س س س سسارض الطدم س س س س س س س سساع بالي س س س س س س س سسأس رنس س س س س س س س ت‬

‫تقاصس س س س س س س س س س س سسرت عنس س س س س س س س س س س سسه فسس س س س س س س س س س س سسيحات الطس س س س س س س س س س س سسا‬

‫َمس س س س س س س س س نس لس س س س س س س س س يق س س س س س س س سسف عن س س س س س س س سسد انته س س س س س س س سساء ق س س س س س س س سسدره‬

‫نيط س س س س س س سست ُع س س س س س س س سرا الق س س س س س س سست ال س س س س س س س س تل س س س س س س سسك الع س س س س س س س سرا‬

‫َم س س س س س س س س س س نس نس س س س س س س س س سساط بس س س س س س س س س سسالعجب ع س س س س س س س س س سرا أخلقس س س س س س س س س سسه‬

‫أعج س س س س س س س س س س س سسءزه ني س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س سسدنابله )‪ (1‬القص س س س س س س س س س س س سسا‬

‫َمس س س س س س س س س س س نس ط س س س س س س س س س سسال ف س س س س س س س س س سسوق منته س س س س س س س س س سسى بس س س س س س س س س س سسطته‬

‫وللف س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سساله م س س س س س س س س س س سسا قس س س س س س س س س س س سّد مست‬

‫ي س س س س س س س س س س سسداه قب س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسوته ل م س س س س س س س س س س سسا اقتىن س س س س س س س س س س س س‬

‫وإنس س س س س س س س س س س س س س س سسا الس س س س س س س س س س س س س س س سسرء ح س س س س س س س س س س س س س س سسديث بع س س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫فمك س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س سسديثا حس س س س س س س س س س سسنا ل س س س س س س س س س سسن وعس س س س س س س س س سسى‬

‫اقول وشطر هذه القصور ة السيد مدمد بن مال ال بن معصسسوم القطيفسسي النجفسسي التسسوف‬ ‫سسسنة ‪ 1271‬وجعسسل التشسسطي فس رثاء السسسي وستأت التجة فس شسسعراء القسسرن الثسسالث عشسسر ان‬ ‫شاء ال‪.‬‬ ‫ومن شعره قوله ‪:‬‬ ‫للش س س س س س س س س سسدمس عن س س س س س س س س سسد طلوعه س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س تش س س س س س س س س سسرق‬

‫غس س س س س س س س س سّراء ل س س س س س س س س سسو جل س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س سسدود ش س س س س س س س س سسعاعها‬

‫قدم س س س س س س س س س س سسر ت س س س س س س س س س س سسأل ق ت س س س س س س س س س س سست لي س س س س س س س س س س سسل مطب س س س س س س س س س س سس ق‬

‫غص س س س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س س سسى دع س س س س س س س س س سسص ت س س س س س س س س س سسأّودس ف س س س س س س س س س سسوقه‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س بله اسم فعل معناه دع واترك يعن ان من طلب فوق ما ف سعته ل يدرك قريبا ول بعيدا‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫لس س س س س س سسو قيس س س س س س سسل للحسس س س س س س سسن احتمكس س س س س س سسم ل س س س س س س س يعس س س س س س سسدها‬

‫أو قي س س س س س س س س سسل خ س س س س س س س س سساطب غيه س س س س س س س س س ا لس س س س س س س س س س ينط س س س س س س س س سس ق‬

‫وكأنن س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س سسن فرعه س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س مغ س س س س س س س س س س سسرب‬

‫وكأنن س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س سسن وجهه س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س مش س س س س س س س س س سسرق‬

‫تب س س س س س س س س س س س س سسدو فيهت س س س س س س س س س س س س سسف للعي س س س س س س س س س س س س سسون ض س س س س س س س س س س س س سسياهؤها‬

‫الوي س س س س س س س س س س سسل ح س س س س س س س س س س س سسل بقل س س س س س س س س س س س سسة ل س س س س س س س س س س س س تطب س س س س س س س س س س س سس ق‬

‫أورد السسسيد المي س لسسه ف س العيسسان ترجة ضسسافية ذكر فيهسسا اق سوال العلدمسساء فيسسه ومشسسائخه‬ ‫وتلمذته وشعره وأخباره مفصلة‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫أحمد بن محمد بن الحسن الصنوبري‬ ‫يس س س س س س س س س س س س سسا خي س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س سسن لبس س س س س س س س س س س س سسس النب س س س س س س س س س س س س سو ة‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن جي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع النبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س دي عل س س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س سسبطيك وج س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سسد ليس س س س س س س س س س س س س س س سسس يس س س س س س س س س س س س س س س سسؤذن بانقضس س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا قتيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقيا‬

‫ء وذا قتيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الدعيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س س س س س س سسي هرق س س س س س س س س س س س س س س س ت دمس س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسع الرض بس س س س س س س س س س س س س سسل دم س س س س س س س س س س س س سسع الس س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س س س س س س س سسي ترك س س س س س س س س س س س س س س ت بس س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ب الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءز مهج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور الفن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س س س س س س س سربلء خلق س س س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬ ‫نفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداء الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسطلي‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن بلء‬ ‫ّرب م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهؤه م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء البه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوغى أي اصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسطلء‬

‫حي س س س س س س س س س س س س س س س سسث الس س س س س س س س س س س س س س س س سسنة فس س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫ش س س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س س سسالمكواكب ف س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫فاخت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار درع الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س سسث الصس س س س س س س س س س سسرب مس س س س س س س س س س سسن لبس س س س س س س س س س سسس السس س س س س س س س س س سسناء‬

‫واب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س إبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد إ‬

‫ّن السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادقة الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫وقضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى كري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا إذ قضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ظدم س س س س س س س س س س س س س س س س سسآن ف س س س س س س س س س س س س س س س س س نف س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ظدم س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫منع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه طع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء ل‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س س س دوا ل س س س س س س س س س س س س س س س س سساء طع س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس ذا لعق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫د م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال أع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ك س س س س س س س س س س س سسم في س س س س س س س س س س س سسك مس س س س س س س س س س س س سسن وج س س س س س س س س س س س س ه تش س س س س س س س س س س س س س‬

‫يانس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ُم ّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعراء‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س نس للطريس س س س س س س س س س س س س س س س ح الش س س س س س س س س س س س س س س س سسلو ع س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ب وللدمغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل بال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس للدمحن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالتا‬

‫‪19‬‬


‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن لب س س س س س س س س س س س س س س س س سسن فاطدم س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سّيب عس س س س س س س س س س س س س سسن عيس س س س س س س س س س س س س سسون الوليس س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ذك س س س س س س س س س سسر ي س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س س س سسألطف أودى‬

‫بص س س س س س س س س سسدماخي فل س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س سسدع لس س س س س س س س س س ص س س س س س س س س سسدماخا‬

‫متبع س س س س س س س س س س س س س سسات نس س س س س س س س س س س س س س سسأوه الن س س س س س س س س س س س س س سسو ح نوح س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫رافعس س س س س س س س س س س س س سسات إثس س س س س س س س س س س س س سسر الص س س س س س س س س س س س س س سراخ ص س س س س س س س س س س س س س سراخا‬

‫منع س س س س س س س س س س س س س س سسوه م س س س س س س س س س س س س س س سساء الفس س س س س س س س س س س س س س س سرات وظّلس س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫يتع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساطونه دزلل نقاخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسأب عس س س س س س س س س س س س س س س س س ست ة الن س س س س س س س س س س س س س س س س سسب وأم س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسد عنه س س س س س س س س س س س س س سسم معان س س س س س س س س س س س س س سسد أص س س س س س س س س س س س س س سسدماخا‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س س ذا اللس س س س س س س س س س س س س سس ق صس س س س س س س س س س س س س سسبية وش س س س س س س س س س س س س سسبابا‬

‫وكهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول وخيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م أشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياخا‬

‫أخ س س س س س س س س سسذوا ص س س س س س س س س سسدر مفخ س س س س س س س س سسر الع س س س س س س س س سسءز م س س س س س س س س سسذكا‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س سوا وخّلس س س س س س س س س س س س س س سوا للع س س س س س س س س س س س س س سسالي الخاخ س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫النقّي س س س س س س س س س س س س س سسون حي س س س س س س س س س س س س س سسث كس س س س س س س س س س س س س سسانوا جيوب س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫حي س س س س س س س س س س سسث ل ي س س س س س س س س س س سسأمن الي س س س س س س س س س س سسوب اتس س س س س س س س س س س سساخا‬

‫)‪(1‬‬

‫وللصنوبري ذكرها صاحب الدر النظيم ف الئدمة اللهاميم ‪:‬‬

‫ولي س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س سسخى م س س س س س س س س س س س س سسن يتس س س س س س س س س س س س س سساخى‬

‫خلق س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا أس س س س س س س س س س س س س س س س س سسخياء ل متس س س س س س س س س س س س س س س س س سساخي‬

‫أه س س س س س س س سسل فض س س س س س س س سسل تناس س س س س س س س سسخوا الفض س س س س س س س سسل ش س س س س س س س سسيبا‬

‫وش س س س س س س س س س س س س سسبابا اك س س س س س س س س س س س س سسرم بس س س س س س س س س س س س س سسذاك انتسس س س س س س س س س س س س س سساخا‬

‫ي س س س س س س سسا اب س س س س س س سسن بن س س س س س س سست الن س س س س س س سسب اك س س س س س سسرم ب س س س س س س سسه ابن س س س س س س سسا‬

‫وبأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناخ ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد هس اسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناخا‬

‫واب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن وادزر الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ووال‬

‫ه وصس س س س س س س س س س س س سسافاه ف س س س س س س س س س س س س س س الغ س س س س س س س س س س س س سسدير وواخ س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وابس س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س سسان للمكريهس س س س س س س س س س سسة ركنس س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س س س ساً وف س س س س س س س س س س س وج س س س س س س س س س س س ه هول س س س س س س س س س س سسا رس س س س س س س س س س س س اخا‬

‫للطلس س س س س س س س سسى تس س س س س س س س سست قسس س س س س س س س سسطل الس س س س س س س س سسرب ض س س س س س س س س سّرا‬ ‫م س س س س س س س س س س سسا عليمك س س س س س س س س س س سسم أن س س س س س س س س س س سساخ كلمكل س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسد‬

‫ي س س س س س س س س سسا ولله س س س س س س س س سسام فس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسوغى ش س س س س س س س س سسداخا‬

‫)‪(2‬‬

‫هس س س س س س س س س س سسر ولمكس س س س س س س س س س سسن علس س س س س س س س س س سسى النس س س س س س س س س س سسام اناخس س س س س س س س س س سسا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫م س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س سسادزل حاج س س س س س س س س س سسة نقض س س س س س س س س س سسيها‬

‫إل الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلم وادم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذريها‬

‫وتفج س س س س س س س س س س س س سسع للعيس س س س س س س س س س س س س س فيه س س س س س س س س س س س س سسا حي س س س س س س س س س س س س سسث ل‬

‫عي س س س س س س س س س س س س س س سسش أوادزي س س س س س س س س س س س س س س ه بعيش س س س س س س س س س س س س س س سسي فيه س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أبمك س س س س س س س سسي الن س س س س س س س سسادزل وه س س س س س س سسي ل ت س س س س س س س سسدري ال س س س س س س س سسذي‬

‫بع س س س س س س س س س س س سسث البمك س س س س س س س س س س س سساء لمكن س س س س س س س س س س س سست أس س س س س س س س س س س س سستبمكيها‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواها بن شهر اشوب ف الناقب‪.‬‬ ‫العيان ج ‪ 9‬ص ‪ 356‬والغدير‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الطلى بالمكسر طلية وهو العن ق ومن كلمهم ‪ :‬اللحية حلية ما ل تطل عن الطلية‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫بس س س س س س س س س سسال يس س س س س س س س س سسا دمس س س س س س س س س سسع السس س س س س س س س س سسحائب س س س س س س س س س س سّقهسا‬

‫ولئ س س س س س س س س س س س س سسن بل س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س سسأدمعي تس س س س س س س س س س س س س سسقيها‬

‫ي س س س س س س س س س سسا مغري س س س س س س س س س ا نفس س س س س س س س س س سسي بوص س س س س س س س س سسف غري س س س س س س س س س ر ة‬

‫أغري س س س س س س س س س س س س س ت عاص س س س س س س س س س س س س سسية عل س س س س س س س س س س س س سسى مغريه س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل خيس س س س س س س س س فس س س س س س س س س وصس س س س س س س سسف النس س س س س س س س سساء ف س س س س س س س سساعفن‬

‫عدم س س س س س س س س س س س س س سسا تمكلفني س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س سسن وصس س س س س س س س س س س س س سسفيها‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا رب قافي س س س س س س س س س س س س سسة حل س س س س س س س س س س س س سسى امض س س س س س س س س س س س س سساهؤها‬

‫ل س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سسل مض س س س س س س س س س س سساها ال س س س س س س س س س س س مض س س س س س س س س س س سسيها‬

‫ل تطدمع س س س س س س س س س س س سسن النف س س س س س س س س س س س سسس ف س س س س س س س س س س س س إعطائه س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ش س س س س س س س س س سسيئا فتطل س س س س س س س س س سسب ف س س س س س س س س س سسوق م س س س س س س س س س سسا تعطيه س س س س س س س س س سسا‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س سسب الن س س س س س س س س س س س س س س سسب مدم س س س س س س س س س س س س س س سسد ووص س س س س س س س س س س س س س سسيه‬

‫م س س س س س س س س س سسع ح س س س س س س س س س سسب فاطدم س س س س س س س س س سسة وح س س س س س س س س س ب بنيه س س س س س س س س س سسا‬

‫أهس س س س س س س س سسل المكسس س س س س س س س سساء الدمسس س س س س س س س سسة الغس س س س س س س س سسرر الس س س س س س س س سست‬

‫يبنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س العل بعله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم بانيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫كس س س س س س س س س س سسم نعدم س س س س س س س س س سسة أوليس س س س س س س س س س سست ي س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س سسولهم‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س حبه س س س س س س س س س س س س س سسم فالدم س س س س س س س س س س س س س سسد للدموليه س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫إن الس س س س س س س س س س س س سسفاه ب س س س س س س س س س س س سستك م س س س س س س س س س س س سسدحي فيه س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فيح س س س س س س س س س س س سس ق لس س س س س س س س س س س س س أن ل أك س س س س س س س س س س س سسون س س س س س س س س س س س س سسفيها‬

‫هس س س س س س س س سسم صس س س س س س س س سسفو ة المكس س س س س س س س سسرم الس س س س س س س س سسذي أصس س س س س س س س سسفيهم‬

‫ودي وأص س س س س س س س س س س س س س س س سسفيت ال س س س س س س س س س س س س س س س سسذي يص س س س س س س س س س س س س س س س سسفيها‬

‫أرج س س س س س س س س س س س و ش س س س س س س س س س س س سسفاعتهم وتل س س س س س س س س س س س سسك ش س س س س س س س س س س س سسفاعة‬

‫يلت س س س س س س س س س س س س س س سسذ ب س س س س س س س س س س س س س س سسرد رجائه س س س س س س س س س س س س س س سسا راجيه س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ص س س س س س س س س س س سلّوا علس س س س س س س س س س سسى بنس س س س س س س س س س سست النس س س س س س س س س س سسب مدمس س س س س س س س س س سسد‬

‫بع س س س س س س س س س سسد الص س س س س س س س س س سسل ة عل س س س س س س س س س سسى الن س س س س س س س س س سسب أبيه س س س س س س س س س سسا‬

‫وابمك س س س س س س س س سوا دم س س س س س س س س سساء ل س س س س س س س س سسو تش س س س س س س س س سساهد س س س س س س س س س سسفمكها‬

‫ف س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سربلء ل س س س س س س س س س س سسا ون س س س س س س س س س سست تبمكيه س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي س س س س س س س س س سسا هولس س س س س س س س س سسا بيس س س س س س س س س س س العدم س س س س س س س س س سسائم والله س س س س س س س س س سسى‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسري وأسس س س س س س س س س س س س سسياف العس س س س س س س س س س س س سسدى تريهس س س س س س س س س س س س سسا‬

‫تل س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س سسدماء ل س س س س س س س س س سسو ان س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س سسوقى إذا‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س سسانت دم س س س س س س س س س س س س س سساء الع س س س س س س س س س س س س س سسالي تقيه س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسو أن منه س س س س س س س س س س س س سسا قط س س س س س س س س س س س س س سر ة تف س س س س س س س س س س س س سسدى إذا‬

‫كنابن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وبغينس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا نف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديها‬

‫إن ال س س س س س س س س س س س س س سسذين بغس س س س س س س س س س س س س س سوا إراقته س س س س س س س س س س س س س سسا بغس س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫ميش س س س س س س س س س س س س سسومة العق س س س س س س س س س س س س سسب عل س س س س س س س س س س س س سسى باغيه س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫قت س س س س س سسل اب س س س س س سسن م س س س س س سسن أوص س س س س سسى الي س س س س س سسه خي س س س س س س م س س س س س سسن‬

‫أوص س س س س س س س س س س سسى الوص س س س س س س س س س س سسايا قس س س س س س س س س س س سسط أو يوص س س س س س س س س س س سسيها‬

‫رف س س س س س س س س س س س س س س س س ع الن س س س س س س س س س س س س س س س س سسب يين س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بيدمين س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ليس س س س س س س س س س س س س س س سسى ارتفس س س س س س س س س س س س س س س سساع يينس س س س س س س س س س س س س س س سسه رائيهس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ف س س س س س س س س س س موض س س س س س س س س سسع أضس س س س س س س س س سسحى عليس س س س س س س س س سسه منبهس س س س س س س س س سسا‬

‫في س س س س س س س س س س س س س س سسه وفي س س س س س س س س س س س س س س سسه يب س س س س س س س س س س س س س س سسدئ التش س س س س س س س س س س س س س س سسبيها‬

‫آخ س س س س س س س س س س س سساه ف س س س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س س س سسم ونس س س س س س س س س س س س ّوه باس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ل س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسأل ف س س س س س س س س س س خي س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س سسه تنويهس س س س س س س س س سسا‬ ‫أمض س س س س س س س س س س س س س سسى قض س س س س س س س س س س س س س سسيته ال س س س س س س س س س س س س س سست يض س س س س س س س س س س س س س سسيها‬

‫ه س س س س س س س س سسو ق س س س س س س س س سسال ) اقض س س س س س س س س سساكم ( عل س س س س س س س س سسي إن س س س س س س س س سسه‬ ‫ه س س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س كه س س س س س س س س س سسارون لوس س س س س س س س س سسى حب س س س س س س س س س سسذا‬

‫تشس س س س س س س س س س س س س س س سسبيه هس س س س س س س س س س س س س س س سسرون بس س س س س س س س س س س س س س س سسه تشس س س س س س س س س س س س س س س سسبيها‬

‫يوم س س س س س س س س س س س س س سساه يس س س س س س س س س س س س س س سسوم للعس س س س س س س س س س س س س س سسدى يرويهس س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س س سسودا وي س س س س س س س س س س س س س س سسوم للقنس س س س س س س س س س س س س س س سسا يرويهس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يسس س س س س س س س س س س س س س سسع النس س س س س س س س س س س س س س سسام مثوب س س س س س س س س س س س س س سسة وعقوب س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫كلتاهس س س س س س س س س س س س س س سسا تضس س س س س س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س س س س س سسا يضس س س س س س س س س س س س س س سسيها‬

‫‪21‬‬


‫بي س س س س س س س س س س س س س سسد لتش س س س س س س س س س س س س س سسييد الع س س س س س س س س س س س س س سسال ش س س س س س س س س س س س س س سسطرها‬

‫ول س س س س س س س س س س س س سسدم أعدمس س س س س س س س س س س س س سسار العس س س س س س س س س س س س س سسدى باقيهس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ومض س س س س س س س س س س س س سساء ص س س س س س س س س س س س س سسرب م س س س س س س س س س س س س سسا رأى راء ل س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فيدم س س س س س س س س س س س س سسا رآه م س س س س س س س س س س س س سسن الص س س س س س س س س س س س س سسدور ش س س س س س س س س س س س س سسبيها‬

‫ل س س س س س س س س سسو ت س س س س س س س س سساه في س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س سسوم موسس س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س سر ة‬

‫أخس س س س س س س س سسرى لنسس س س س س س س س سسى قس س س س س س س س سسوم موس س س س س س س س سسى التيهس س س س س س س س سسا‬

‫عوج س س س س س س س س س ا بس س س س س س س س س سسدار الطس س س س س س س س س سسف بالس س س س س س س س س سسدار الس س س س س س س س س سست‬

‫ورث ال س س س س س س س س س س س سسدى أهل س س س س س س س س س س س سسوه ع س س س س س س س س س س س سسن اهليه س س س س س س س س س س س سسا‬

‫نبمكس س س س س س س س س س س س س سسي قبس س س س س س س س س س س س س سسورا إن بمكينس س س س س س س س س س س س س سسا غيه س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س سسض البمك س س س س س س س س س س س س س س سساء فان س س س س س س س س س س س س س س سسا نعنيه س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫نف س س س س س س س س سسدت حي س س س س س س س س سسات ف س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س سسجى وكآب س س س س س س س س سسة‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س ممك س س س س س س س س س س س س س سستئب الي س س س س س س س س س س س س س سساء ش س س س س س س س س س س س س س سسجيها‬

‫بس س س س س س س س س سسأب عفس س س س س س س س س سست منمكس س س س س س س س س سسم معس س س س س س س س س سسال أوج س س س س س س س س س ه‬

‫أض س س س س س س س س سسحى ب س س س س س س س س سسا وج س س س س س س س س ه الفخ س س س س س س س س سسار وجيه س س س س س س س س سسا‬

‫مس س س س س س س سسال علدمس س س س س س س سست سس س س س س س س سسوى الصس س س س س س س سسل ة عليمكس س س س س س س سسم‬

‫آل النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب هديس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة أهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديها‬

‫وأس س س س س س س س س س سسا عل س س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س سسإن أف س س س س س س س س س سسأت بقل س س س س س س س س س سست‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسدي س س س س س س س س س س س س س سواب ق دمعهس س س س س س س س س س س س سسا حاديهس س س س س س س س س س س س سسا‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسقيا ل س س س س س س س س س س س س س سسا فئ س س س س س س س س س س س س س سسة وددت ب س س س س س س س س س س س س س سسأنن‬

‫معه س س س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س س سسقان ال س س س س س س س س س س س س سسردى س س س س س س س س س س س س س سساقيها‬

‫تلس س س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س س سست ل أرض تدمس س س س س س س س س س س سسل مثلهس س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل مث س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل حاض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرها ول باديه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫قل س س س س س س س س س سسب ي س س س س س س س س س سستيه عل س س س س س س س س س سسى القل س س س س س س س س س سسوب ببه س س س س س س س س س سسا‬

‫وك س س س س س س س س ذا لس س س س س س س س س س سسان لي س س س س س س س س س سسس يل س س س س س س س س س سسك تيه س س س س س س س س س سسا‬

‫وأن س س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س س سسدّله ب س س س س س س س س س س س س س س سسالرائي كلدم س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫دزادت أري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د بقول س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدليها‬

‫يرثس س س س س س س س س س س ي نفوس س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س سسو تطي س س س س س س س س س س سس ق إبان س س س س س س س س س س سسة‬

‫لرئ س س س س س س س س ت لس س س س س س س س سسه مس س س س س س س س سسن طس س س س س س س س سسول مس س س س س س س س سسا يرثيهس س س س س س س س سسا‬

‫‪22‬‬


‫أبو بمكر احد بسن مدمسد بسن السسن بسن مسراد الضسب اللسب النطساكي العسروف بالصسنوبري‬ ‫توف سنة ‪.334‬‬ ‫ذكره المي ف اعيان الشيعة فقال ‪ :‬كان شاعراً ميداً مطبوعاً ممكثراً وكان عسسال النفسسس‬ ‫ضنينا باء وجهه عن ان يبذله ف طلب جوائءز مدو ح صائنا لشأنه عن الجاء يقول الشعر تأدبسسا‬ ‫ل تمكسبا ‪ ،‬مقتصرا ف اكثر شعره علسى وصف الرياض والدزدهسار‪ .‬وكان يسسمكن حلسب ودمشس ق‬ ‫قال الشيخ عباس القدمي ف ) المكىن واللقاب ( ‪ :‬ذكره ابن شسسهر اشسسوب فس شسسعراء أهسسل السبيت‬ ‫)ع( وله أشسسعار فس مدائسسح أهسسل السسبيت ومراثيهسسم أقسسول ‪ :‬ان السسسيد الميس اسسساه احسسد بسسن مدمسسد‬ ‫وكناه بأب بمكر ولمكن الشيخ القدمي ف المكن واللقساب اسساه ابسو بمكسر بسن أحسد بسن مدمسد وقول‬ ‫الشيخ المين مواف ق لا رواه السيد ف العيان‪.‬‬ ‫قسسال الثع سسالب ‪ :‬تشسسبيهات ابسسن العسستءز ‪ ،‬وأوصسساف كش سساجم ‪ ،‬وروضسسيات الص سسنوبري مسست‬ ‫اجتدمعت اجتدمع الظرف والطرف وسع السامع من الحسان العجب‪.‬‬ ‫ولسه ف س وصسف حلسسب ومنتءزهاتسسا قصسسيد ة تنتهسسي ال س مائسسة واربعسسة أبيسسات توجد ف س معجسسم‬ ‫البل سسدان للحدم سسوي ج ‪ 3‬ص ‪ 317‬وقسسال البس سستان ف س ) دائ سر ة الع سسارف ( ج ‪ 7‬ص ‪ 137‬ه سسي‬ ‫اجود ما وصف به حلب ‪ ،‬مستهلها‪.‬‬ ‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدار س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلها‬

‫احبسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا العيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس احبسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها‬

‫قال الشيخ المين ‪ :‬واما تشسيعه فهسو السذي يطفسح بسه شسعره الرائس ق ونص بسذلك اليدمسان‬ ‫ف نسدمة السحر وعده ابن شهر اشوب من مادحي أهسل السبيت ‪ :‬وأمسا دعسوى صساحب النسسدمة‬ ‫انسسه كسسان دزيديا واسسستظهاره ذلسسك مسسن شسسعره فاحسسسب أنسسا فتسسوى مسسرد ة فسسانه لس يسسدعدمها بسسدليل ‪،‬‬ ‫وشعره الذي ذكره هسو وغيسه خسال مسن اي ظهسور ادعساه واليسك نبسذا مسا وقفنسا عليسه فس السذهب‪.‬‬ ‫قال ف القصيد ة يد ح با عليا أمي الؤمني ‪.7‬‬

‫‪23‬‬


‫اخ س س س س س س س سسي حبي س س س س س س س سسب ح س س س س س س س سسبيب الس س س س س س س س س ل ك س س س س س س س سسذب‬

‫وابنس س س س س س س س س سساه للدمصس س س س س س س س س سسطفى السس س س س س س س س س سستخلص ابنس س س س س س س س س سسان‬

‫ص س س س س س س س س سسلى الس س س س س س س س س س القبل س س س س س س س س سستي القت س س س س س س س س سسدى بدم س س س س س س س س سسا‬

‫والن س س س س س س س سساس ع س س س س س س س سسن ذاك ف س س س س س س س س س ص س س س س س س س سسم وعدمي س س س س س س س سسان‬

‫مس س س س س س س سسا مثس س س س س س س سسل دزوجتس س س س س س س سسه اخس س س س س س س سسرى يقس س س س س س س سساس بس س س س س س س سسا‬

‫ول يقس س س س س س س س س س س سساس علس س س س س س س س س س س سسى سس س س س س س س س س س س سسبطيه س س س س س س س س س س س س سسبطان‬

‫فدمض س س س س س س سسدمر ال س س س س س س سسب ف س س س س س س س س ن س س س س س س سسور ي س س س س س س سسص ب س س س س س س سسه‬

‫ومض س س س س س س س س س س سسدمر البغ س س س س س س س س س س سسض مص س س س س س س س س س س سسوص بنيس س س س س س س س س س سسان‬

‫ه س س س س س س س سسذا غ س س س س س س س سسدا مال س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س الن س س س س س س س سسار يلمك س س س س س س س سسه‬

‫وذاك رض س س س س س س س س س س س س س س س س س س وان يلق س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه برض س س س س س س س س س س س س س س س س س س وان‬

‫ُرّدتس ل س س س س س س سسه الش س س س س س س سسدمس ف س س س س س س س أفلكه س س س س س س سسا فقض س س س س س س سسى‬

‫ص س س س س س س س س س س س س سسلته غي س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س سسا سس س س س س س س س س س س س س سساه ول وان‬ ‫مس س س س س سسل ه س س س س س سسارون م س س س س س سسن موس س س س س سسى ب س س س س س سسن عدم س س س س س سران؟!‬

‫ألي س س س س س س س سسس م س س س س س س س سسن ح س س س س س س س سسل من س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س أخ س س س س س س س س سّوته‬ ‫وش س س س س س س س س س س س سسافع اللس س س س س س س س س س س س سسك الراجس س س س س س س س س س س س سسي شس س س س س س س س س س س س سسفاعته‬

‫إذ جس س س س س س س س س سساءه ملس س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س خلس س س س س س س س س سس ق ثعبس س س س س س س س س سسان‬

‫ق س س س س س س س سسال الن س س س س س س س سسب ل س س س س س س س سسه ‪ :‬أش س س س س س س س سسقى الربيّ س س س س س س سسة ي س س س س س س س سسا‬ ‫ه س س س س س س سسذا عص س س س س س س سسى ص س س س س س س سسالا ف س س س س س س س س عق س س س س س س سسر ن س س س س س س سساقته‬

‫علس س س س س س س س س س س س سسي إذ ذُك س س س س س س س س س س س س ر الشس س س س س س س س س س س س سسقى شس س س س س س س س س س س س سسقّيان‬ ‫وذاك في س س س س س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيلقان بعص س س س س س س س س س س س س س س س س سسيان‬

‫ليخض س س س س س س س س سسب ه س س س س س س س س سسذه م س س س س س س س س سسن ذا أب س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س سسن‬

‫ف س س س س س س س س حي س س س س س س س س يضس س س س س س س سسبها مس س س س س س س سسن أحس س س س س س س سسر قس س س س س س س سسان‬

‫ومن شعر الصنوبري ما رواه النويري في نهاية الرب ‪:‬‬ ‫كالن س س س س س س س س س س س س س سسار م س س س س س س س س س س س س س س سرب ة بفض س س س س س س س س س س س س س سسل العن س س س س س س س س س س س س س سسرب‬

‫م س س س س س س سسن الف س س س س س س سست ي س س س س س س سسربن ع س س س س س س سسن فض س س س س س س سسل الف س س س س س س سست‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫رب حس س س س س س س س س س س س س سسال كأنس س س س س س س س س س س س س سسا ُم س س س س س س س س س س س س س سذسَه بس الس س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ودزمس س س س س س س س س س ان مث س س س س س س س س س سسل ابن س س س س س س س س س سسة المك س س س س س س س س س سسرم ُح سس س س س س س س س س س سسنا‬

‫أو م س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س س س س سساد رأى اللي س س س س س س س س س س س س سسال‬

‫س س س س س س س سسديباج ص س س س س س س س سسارت م س س س س س س س سسن رق س س س س س س س ة ك س س س س س س س سساللذ‬

‫)‪(1‬‬

‫ع س س س س س س س سساد عن س س س س س س س سسد العي س س س س س س س سسون مث س س س س س س س سسل ال س س س س س س س سسداذي‬

‫)‪(2‬‬

‫ان ش س س س س س س س س س س س س سسعري ه س س س س س س س س س س س س سسذا وح س س س س س س س س س س س س ال ه س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س اللذ ة ‪ :‬ثوب حرير احر صين والدمع لذ‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الداذي ‪ :‬شراب للفساق‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ومن شعره في اهل البيت ‪: (1) :‬‬ ‫سس س س س س س س س س سسقى حلس س س س س س س س س سسب الس س س س س س س س س سسءزن مغىن س س س س س س س س س س حلس س س س س س س س س سسب‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س س سسم وكل س س س س س س س س س س س س س سست طربس س س س س س س س س س س س س س ا ب س س س س س س س س س س س س س سسالطرب‬

‫وك س س س س س س س س م مس س س س س س س س س س سستطاب م س س س س س س س س س سسن العي س س س س س س س س س سسش ل س س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س س س س س س سسديها إذا العيس س س س س س س س س س س س سسش ل س س س س س س س س س س س س س يسس س س س س س س س س س س س سستطب‬

‫إذا نش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر الءزه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر أعلم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ومطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارده والعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذب‬

‫غس س س س س س س س س س س س س س س سسدا وحواشس س س س س س س س س س س س س س س سسيه مس س س س س س س س س س س س س س س سسن فضس س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ف وأوس س س س س س س س س س س س س س سساطه مس س س س س س س س س س س س س س سسن ذهس س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫تس س س س س س س س س س س س س س سسر ّ‬

‫تلعب س س س س س س س س س س س س سسه الريس س س س س س س س س س س س س ح ص س س س س س س س س س س س س سسدر الض س س س س س س س س س س س س سسحى‬

‫فيجلس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى علينس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا جلء اللعس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س س س س سسا تغّن س س س س س س س س س س س س س س س س سست مه س س س س س س س س س س س س س س س س سساريه‬ ‫ن س س س س س س س س س س س س س س س سسدبت وُنس س س س س س س س س س س س س س س س تس سبن س س س س س س س س س س س س س س س س اح س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وانش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد دبسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّيه أو خط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫ومثل س س س س س س س س س س س س س س سسي ن س س س س س س س س س س س س س س سسا ح ومثل س س س س س س س س س س س س س س سسى ن س س س س س س س س س س س س س س سسدب‬

‫بنس س س س س س س س س س س س س س الص س س س س س س س س س س س س سسطفى الرتض س س س س س س س س س س س س سسى خ س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيي والنخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب النتخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرى مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراه إل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫أم القدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر انش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق إل ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وم س س س س س س سسا مّس س س س س س س س س هس ف س س س س س س س س الس س س س س س س س سسرى م س س س س س س س سسن تع س س س س س س س سسب‬

‫ليقضس س س س س س س س س سسي مس س س س س س س س س سسا قس س س س س س س س س سسد قضس س س س س س س س س سسى مس س س س س س س س س سسن أرب‬

‫ول يس س س س س س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س س س س س س سّبح فيهس س س س س س س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س س س س س س سسى‬ ‫وفس س س س س س س س س س س س س س س تفل س س س س س س س س س س س س س س سسة رد عي س س س س س س س س س س س س س س س الوص س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫س س س س س س س س س س س سسوى ي س س س س س س س س س س سسده ف س س س س س س س س س س س جي س س س س س س س س س س سسع الق س س س س س س س س س س سسب‬ ‫إل س س س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س س س سسال صس س س س س س س س س س س س س سسحتها إذ أح س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫اخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ودزوج اح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫اليس س س س س س س س س س س س س س س سسه ومسس س س س س س س س س س س س س س س سسعده ف س س س س س س س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫لس س س س س س س س س س س س سسه ردت الشس س س س س س س س س س س س سسدمس حس س س س س س س س س س س س سست قضس س س س س س س س س س س س سسى‬

‫الص س س س س س س س س س س سسل ة وقس س س س س س س س س س سسام ب س س س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س س س سسد وجس س س س س س س س س س س ب‬

‫ودزّك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اس بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساته راكعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫رجس س س س س س س س س س س س س س س اء ال س س س س س س س س س س س س س س سسادزا ة ف س س س س س س س س س س س س س س س س النقل س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫اب س س س س س س س س س س س س س سسو حس س س س س س س س س س س س س س سسن والس س س س س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س س س س سَذ يسسن‬

‫كان س س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س س سراجي س س س س س س س س س س س س س س سراج الع س س س س س س س س س س س س س سسرب‬

‫ه س س س س س س س س س س سسا خي س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سساش مش س س س س س س س س س س سسى جس س س س س س س س س س س سّد ً ةس‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س داً وأدزكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اه أم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ساً وأب‬

‫أنيخس س س س س س س س س س سسا بنس س س س س س س س س س سسا العيس س س س س س س س س س سسس ف س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سربلء‬

‫منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساخ البلء منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساخ المكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب‬

‫نش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م ّسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س كس ذاك ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثرى‬

‫ونلث س س س س س س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س س س س س س سسافور تل س س س س س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س س س س سستب‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان دزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ارته تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستحب‬

‫ونقض س س س س س س س س س س س س س س س س سسي دزيس س س س س س س س س س س س س س س س س ار ة ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن الدموع الرائ ق السيد أحد العطار س مطوط‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫سآسس س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س سسن في س س س س س س س س س س سسه كس س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س سسى‬

‫واس س س س س س س س س سسمكب دمع س س س س س س س س سسي ل س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س سسا انس س س س س س س س س سسمكب‬

‫ل س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سسات م س س س س س س س س س س سسن ظدم س س س س س س س س س س سسأ والف س س س س س س س س س س سرات‬

‫يرمس س س س س س س س س س س س س س س ي ب س س س س س س س س س س س س س س سسامواجه م س س س س س س س س س س س س س س سسن كث س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسروم اقتاب س س س س س س س س س س س س س س س سسا فيحدم س س س س س س س س س س س س س س س سسونه ال س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س سسول الي س س س س س س س س س س س س س س سسه اذا م س س س س س س س س س س س س س س سسا اق س س س س س س س س س س س س س س سستب‬

‫وق س س س س س س س س س س س س سسد أنصس س س س س س س س س س س س س سسب الفاطدميس س س س س س س س س س س س س سسات مس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يعس س س س س س س س س سسانيه تس س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س سسوغى مس س س س س س س س س سسن نصس س س س س س س س س سسب‬

‫اذا ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو وّدعه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن انتحب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س سسر ت س س س س س س س س س س س س س س سسوديعه وانتح س س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسا دزين س س س س س س س س س س س س س س سسة العل س س س س س س س س س س س س س س سسم دزيس س س س س س س س س س س س س س س ن الدب‬

‫أي س س س س س س س س س س س س س سسابن الرس س س س س س س س س س س س س س ول وي س س س س س س س س س س س س سسابن البت س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫وي س س س س س س س س س سسل لش س س س س س س س س س س سسدمر عل س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س سسن أك س س س س س س س س س س سسب‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسأن بش س س س س س س س س س س س س س س سسدمر ممكّب س س س س س س س س س س س س س س سسا علي س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫خضس س س س س س س س س س س سسيب اللبس س س س س س س س س س س سسان خضس س س س س س س س س س س سسيب اللبس س س س س س س س س س س سسب‬

‫ومه س س س س س س س س س س س س س سسري م س س س س س س س س س س س س س سساض مّل س س س س س س س س س س س س س سسى العن س س س س س س س س س س س س س سسان‬ ‫وق س س س س س س س س سسد أجل س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س سسرب ع س س س س س س س س س سسن نسس س س س س س س س س س سو ة‬

‫س س س س س س س س س سسقتها ي س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س سسرب ك س س س س س س س س سساس ال س س س س س س س س سسرب‬

‫يلحظ س س س س س س س س س س س س سسن وجه س س س س س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س س س سسوق القن س س س س س س س س س س س س سسا ة‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س س ذهس س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫وي س س س س س س س س س س س س سسذهب بس س س س س س س س س س س س س سساللحظ أ ّ‬

‫فبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوركت مرثيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ُح لسيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫م س س س س س س س س س س س س سسن ا لَل س س س س س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س س س س س سسالنتقى النتخ س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س س س الق س س س س س س س س س س س س س س سسائدمي ب س س س س س س س س س س س س س س سس ق الوص س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫عن س س س س س س س س س س س س س سسد الرض س س س س س س س س س س س س س اء وعن س س س س س س س س س س س س س سسد الغض س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫تن ّس س س س س س س س س س س س س س س س بس اك س س س س س س س س س س س س س سسرم بس س س س س س س س س س س س س س سسذا النسس س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س س س بّسة المكوف س س س س س س س س س س س س س سسة الكرمي س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س َ‬

‫‪26‬‬


‫وقال أيضا فيهم صلوات ال عليهم‬ ‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي ول تسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأم التحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬ ‫ح س س س س س س س س س س س س س سّي ديس س س س س س س س س س س س س سساراً أضس س س س س س س س س س س س س سسحت معالهس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫)‪(1‬‬

‫ون س س س س س س س س سساج م س س س س س س س س س سسا اس س س س س س س س س س سسطعت مس س س س س س س س س سسن مناجس س س س س س س س س سسا ة‬ ‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف معلومس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة العلم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س س س سسا معس س س س س س س س س س س س س س س سسدن الرس س س س س س س س س س س س س س س س الت‬

‫وقس س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س سسا دي س س س س س س س س س س سسار آل رسس س س س س س س س س س س ول‬

‫وق س س س س س س س س سسل علي س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س سسلم م س س س س س س س س س سسا ان س س س س س س س س س سسربت‬

‫الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمس أو الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر للربي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س سسم منس س س س س س س س س س س س س س سساخ الس س س س س س س س س س س س س س سسدى ومنتجس س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوحي ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س سستوطن ال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدايات‬

‫إن يَتس س س س س س س س س س س س س ُل تس س س س س س س س س س س س سسال المكتس س س س س س س س س س س س سساب فضس س س س س س س س س س س س سسلهم‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س س سوسا تلس س س س س س س س س س س س س سسك اليس س س س س س س س س س س س س سسات تمكرم س س س س س س س س س س س س س ة‬ ‫خّ‬

‫يت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنوفا م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن التلوات‬ ‫اك س س س س س س س س س س س س س سسرم بتلس س س س س س س س س س س س س س سسك اليس س س س س س س س س س س س س س سسات آيس س س س س س س س س س س س س س سسات‬ ‫وخي س س س س س س س س س س س س س س س َم س س س س س س س س س س س س س س س نس يتطس س س س س س س س س س س س س س سسي الطّيس س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫هس س س س س س س سسم خي س س س س س س س س مس س س س س س س سساش مشس س س س س س س سسى علس س س س س س س سسى قس س س س س س س سسدم‬

‫ه س س س س س س س س س س س س سسم عّلدم س س س س س س س س س س س س سوا الع س س س س س س س س س س س س سسالي أن عب س س س س س س س س س س س س سسدوا‬

‫الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وألغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا عب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد ة اللت‬

‫ُعجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست بأبيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتم أسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائلها‬

‫فعج س س س س س س س س س س س س س س سست منه س س س س س س س س س س س س س س سسا بي س س س س س س س س س س س س س س س أبي س س س س س س س س س س س س س س سسات‬ ‫لوده س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا أعظدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا دزكّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س سسى قبس س س س س س س س س س س س س س س سسور دزكيس س س س س س س س س س س س س س س سسة ضس س س س س س س س س س س س س س س سسدمنت‬ ‫أذكس س س س س س س س س س س س س سسى نسس س س س س س س س س س س س س س سسيدما لس س س س س س س س س س س س س س سسن ين ّس س س س س س س س س س س س س س س س دمسها‬ ‫الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسافعون الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفعون إذا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن دزهس س س س س س س س س س س س س س رات الربس س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س سسذكّيات‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارمها الغي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسث بالعش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّيات‬

‫م س س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س س يش س س س س س س س س س س س س سّفعس ذوو الش س س س س س س س س س س س س سسفاعات‬

‫م س س س س س سسن حي س س س س س س م س س س س س سساتوا أحي س س س س س سوا ‪ ،‬ولي س س س س س سسس كدم س س س س س سسن‬

‫أحي س س س س س س س س س س س س س سساهؤهم ف س س س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س س سسداد أم س س س س س س س س س س س س س س سوات‬

‫جّل س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ردزاي س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهم فلس س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أرى‬

‫بع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ردزيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اتم ردزيّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫واص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلها الغي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسث بالغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدو ول‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن الدموع الرائ ق تأليف السيد احد العطار س مطوط‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫نوحس س س س س س س س س ا عل س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س سسيدي الس س س س س س س س س سسي نع س س س س س س س س سسم‬

‫نوح س س س س س س س س س ا علس س س س س س س س س سسى سس س س س س س س س س سسيدي بس س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س سسادات‬

‫نوح س س س س س س س س س س اً تنوح س س س س س س س س س س ا منس س س س س س س س س س سسه علس س س س س س س س س س سسى شس س س س س س س س س س سسرف‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد لس بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرفيات‬

‫ذقن س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س سسدوق الس س س س س س س س س س سسيوف م س س س س س س س س س سسن دم س س س س س س س س س سسه‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرارً ة فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساقت ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرارات‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسأنن بال س س س س س س س س س س س س س س سسدماء من س س س س س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س س س س س س س سراق وخي س س س س س س س س س س س س س س س س س لّبس س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫ل س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سستطع ش س س س س س س س س س س سربه وق س س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س س س سربت‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن دم س س س س س س س س س س س س س سسه الرهف س س س س س س س س س س س س س سسات شس س س س س س س س س س س س س س سربات‬

‫م س س س س س س سسا ل س س س س س س سسك م س س س س س س سسا ُغ س س س س س س سسرت ي س س س س س س سسا فس س س س س س س سرات ول س س س س س س‬

‫تسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق البيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثي والبيثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫ك س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س سساطدميي من س س س س س س س س س سسك ق س س س س س س س س س سسد ُفطدم س س س س س س س س س سوا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسن غيس س س س س س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س س س س س سسرم وفاطدمي س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫وي س س س س س س س س س س سسل يءزي س س س س س س س س س س س د غس س س س س س س س س س س سسدا ة يقس س س س س س س س س س س سسرع بالقس س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسضيب م س س س س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س س س سسيدي الثني س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزد يءزي س س س س س س س س س س س س س س س س دا لعن س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وأسس س س س س س س س س س س س س س س س س سرته‬

‫ب وناص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيات‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ناصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫ثُب س س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س س س سسذا أفض س س س س س س س س س س س س س س سسل الثوب س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫ال س س س س س س س س س س س سسن والن س س س س س س س س س س س سسس واللئمك س س س س س س س س س س س سسة المك س س س س س س س س س س س س سرام‬

‫تبمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي بل ماش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ة‬

‫علس س س س س س س س سسى خضس س س س س س س س سسيب الط س س س س س س س س سراف مس س س س س س س س سسن دمس س س س س س س س سسه‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س سسا هس س س س س س س س س س س س س س سسول اطرافس س س س س س س س س س س س س س سسه الضس س س س س س س س س س س س س س سسيبات‬

‫ف س س س س س س س س س س ّل س س س س س س س س س س ةس مس س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س س أبيس س س س س س س س س سسه حس س س س س س س س س سسوت‬

‫طيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب الب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّوات والبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّوات‬ ‫مس س س س س س س س س س س س سسدد ل س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س س سسل أوق س س س س س س س س س س س سسات‬

‫بس س س س س س س س س س س س سسم أج س س س س س س س س س س س سسادزي يوم س س س س س س س س س س س سسا السس س س س س س س س س س س س سساب إذا‬

‫م س س س س س س س س س س س س سسا حوس س س س س س س س س س س س س سسب اللس س س س س س س س س س س س س سس ق للدمجس س س س س س س س س س س س س سسادزا ة‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارت حبه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم وحّبهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا دزال م س س س س س س س س س س س س س سسن أرب س س س س س س س س س س س س س ح التج س س س س س س س س س س س س س سسارات‬

‫بلّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة أث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت بلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫ذيس س س س س س س س س س سسد حسس س س س س س س س س س سسي عس س س س س س س س س س سسن الف س س س س س س س س س س سرات فيس س س س س س س س س س سسا‬

‫العن س س س س س س س س س س سسه والع س س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سسن لي س س س س س س س س س س سسس يلعن س س س س س س س س س س سسه‬

‫َم س س س س س س س س س س س س نس يس س س س س س س س س س س سسل وقت س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س سسان ذكرهس س س س س س س س س س س م‬

‫‪28‬‬


‫وقوله‬

‫)‪(1‬‬

‫لوع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا تءزح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر ح‬

‫وجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وى لي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرب ح‬

‫وش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجى مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا أدزال‬

‫افي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه واص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح‬

‫وأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى كلدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا َخ ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫خب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد يق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن حي س س س س س س س س س س س س س س س س سسث يس س س س س س س س س س س س س س س س س سءز ح‬

‫وحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساول‬

‫فهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو يأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو اذا حضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت وإن غب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست يق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬

‫فدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداج م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوارب وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبي مص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسإبن آوى يع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوي ور‬

‫أى وك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س المكلب ينب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫عجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب والطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب تبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫لطلب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لراحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة العيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح فينس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وتسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنح‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسش وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوت أرو ح‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسل لب س س س س س س س س س س س س س س س س سساغي ربس س س س س س س س س س س س س س س س س ح ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬

‫اذا ظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح آل النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساغي الرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح أرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تن س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح النج س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ ة غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س تن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬ ‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست لي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس تص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلح‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلح الم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا فص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح إل وهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعلى منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أفصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبقوا ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح ذي النهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسهى بنه س س س س س س س س س س س س س س س سسى لي س س س س س س س س س س س س س س س سسس تش س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى العتفي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أوس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع أي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد وأفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن الدموع الرائ ق تأليف السيد احد العطار مطوط‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫كلدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ودزن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وا بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أرج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح‬

‫ط ّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س س س س س س س س س سسار ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س الشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساير ظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل يص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬ ‫أنن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ح‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ح شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجواً وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا درى‬

‫أن س س س س س س س س س س س س س س س س سسا أش س س س س س س س س س س س س س س س س سسجى من س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س س س س س س س سوادا‬

‫وأض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسىن وأق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد بن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساره‬ ‫وحشس س س س س س س س س س س س س س س س ساً م س س س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدى م س س س س س س س س س س س س س س س سسدي‬ ‫للحسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤن‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ملس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّو ح‬ ‫حرق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ات يش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر ح‬ ‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذكراه تسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفح‬

‫لب س س س س س س س س س س س س س س سسن َم س س س س س س س س س س س س س س س س نس ق س س س س س س س س س س س س س س سسام بالنص س س س س س س س س س س س س س س سسيحة‬

‫إذ ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام َينص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫الذبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح الذبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫عطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسش وهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو يذبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن رأى ابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س دم س س س س س س س س س س س س س س س س سسه كي س س س س س س س س س س س س س س س س سسف يس س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح‬

‫طامس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا طرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫اهل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه حيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س تطدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫يطبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق العي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س كرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ات ويفت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى للحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤل قلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ويق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫ابطحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا إن حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫مثلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه قس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط أبطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫تلدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح المكرمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ات م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫طرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س يلدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ي قس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف أضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحى‬ ‫أّ‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف ُيبج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫ظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهر الرض من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزن‬

‫والبطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن تف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫مالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفر ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف امس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫حل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول وأص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبحوا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س س س س س س سريع عل س س س س س س س س س س س س س س س سسى ج س س س س س س س س س س س س س س س سوانبه‬

‫الطي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُج ّنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫للعلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى فيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه مط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب الط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف مطرح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وطريس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ح عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ماس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنه‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستب يطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح‬

‫فلحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستبيحى‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهم وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ُل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س واس‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسا قبي س س س س س س س س س س س س س س سسح إل ومس س س س س س س س س س س س س س سسا ارتمك س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫الق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم أقب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫آل بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال‬

‫عنمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تءزح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ءز ح‬

‫أفل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالمكون ظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداكم وانحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫‪30‬‬


‫ان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ذاك لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫ذاك اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعى واكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح‬

‫فعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫ذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب يعف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ويص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفح‬

‫وقال كما في المجموع الرائق ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س سسا ح س س س س س س سسادي الرك س س س س س ب أن س س س س س س سسخ ي س س س س س س سسا ح س س س س س س سسادي‬

‫م س س س س س س س س س سسا غي س س س س س س س س س س س وادي الط س س س س س س س س س سسف لس س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س سواد‬

‫يعت س س س س س س س س سسادن ش س س س س س س س س سسوقي الس س س س س س س س س س الط س س س س س س س س سسف فمك س س س س س س س س سسن‬

‫مش س س س س س س س س س س س س س سساركي فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسومي العت س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س ارض الط س س س س س س س س س س س س س سسف ارضس س س س س س س س س س س س س س اً ان س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ارض ال س س س س س س س س س س سسدى العب س س س س س س س س س س سسود فيه س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س سسادي‬

‫أرض ي س س س س س س س س س س س سسار الط س س س س س س س س س س س سسرف ف س س س س س س س س س س س س س حايرهس س س س س س س س س س س س ا‬

‫مهدم س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س سسدى ف س س س س س س س س س س سسالنور من س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س سساد‬

‫حي س س س س س س س س س س س اليس س س س س س س س س س سسا الطس س س س س س س س س س سسف وحّيس س س س س س س س س س سسا اهلس س س س س س س س س س سسه‬

‫م س س س س س س س س س س سسن رائ س س س س س س س س س س سسح م س س س س س س س س س س سسن الي س س س س س س س س س س سسا أو غ س س س س س س س س س س سساد‬ ‫تءزه س س س س س س س س س س س س س س ي علس س س س س س س س س س س س س س سسى موش س س س س س س س س س س س س س سسية الب س س س س س س س س س س س س س س سراد‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س سست ت س س س س س س س س س س س س س س س سسرى أن س س س س س س س س س س س س س س س سواره موش س س س س س س س س س س س س س س سسية‬

‫دزه س س س س س س س س س س س س س وي بس س س س س س س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س س س س س س سسطفى وآلس س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫عل س س س س س س س س س س س س سسى العس س س س س س س س س س س س سسادي وعل س س س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫قس س س س س س س س س س س س س س س سسوم علس س س س س س س س س س س س س س س سسى منهس س س س س س س س س س س س س س س سسم وابنس س س س س س س س س س س س س س س سساء أ‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديهم بآبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائي وبالجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداد‬

‫هس س س س س س س سسم الول س س س س س س س ليس س س س س س س سسس لس س س س س س س سسم ف س س س س س س س س فخره س س س س س س س م‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س سسد وحاشس س س س س س س س س س س س س س سساهم مس س س س س س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س س س س س سسداد‬

‫يس س س س س س س س سسا دمس س س س س س س س سسع اسس س س س س س س س سسعدن ولسس س س س س س س س سست منصس س س س س س س س سسفي‬

‫ي س س س س س س س س سسا دم س س س س س س س س سسع ان قص س س س س س س س س سسرت فس س س س س س س س س س اس س س س س س س س س سسعادي‬

‫م س س س س س س س سسا ان س س س س س س س سسس ل انس س س س س س س س سسى الس س س س س س س س سسي والول س س س س س س س س‬

‫ب س س س س س س س س س س س س سساعوا ب س س س س س س س س س س س س سسه الص س س س س س س س س س س س س سسل ح بالفس س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ل س س س س س س س س س س سسا رآه س س س س س س س س س س سسم أش س س س س س س س س س س سسرعوا ص س س س س س س س س س س سسم القن س س س س س س س س س س سسا‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س ردوا الس س س س س س س س س س س س س سسبيض مس س س س س س س س س س س س س سسن الغدمس س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادزعهم ارث ابي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائل‬

‫أليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس ارث الب لل ولد‬

‫أن س س س س س س سسا الس س س س س س س سسي ب س س س س س س سسن عل س س س س س س سسي أس س س س س س س سسد ال س س س س س س سسرو ح‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س س سسذي يعل س س س س س س س س س س س س س س سسو عل س س س س س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫فاض س س س س س س س س س س س س سسدمروا الص س س س س س س س س س س س س سسدق ل س س س س س س س س س س س س سسه واظه س س س س س س س س س س س س سسروا‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسول مص س س س س س س س س س س س س س سّرين عل س س س س س س س س س س س س س سسى الحق س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ففس س س س س س س س س س س س س س سسارق الس س س س س س س س س س س س س س سسدنيا فس س س س س س س س س س س س س س سسديناه وه س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسذاي ق ك س س س س س س س س س س س س س س س سساس الناي س س س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ول س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س سسرم دزادا س س س س س س س س س س س سسوى ال س س س س س س س س س س سساء فدم س س س س س س س س س س سسا‬

‫ان دزودوه من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسض ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سءزاد‬

‫اروى الس س س س س س س س س س س س ستاب اب س س س س س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س سسن دم‬

‫أي دم واب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫تل س س س س س س س سسك الص س س س س س س س سسفايا م س س س س س س س سسن بن س س س س س س س سسات الص س س س س س س س سسطفى‬

‫ف س س س س س س س س س س س س مل س س س س س س س س س س سسك أوغ س س س س س س س س س س سساد بن س س س س س س س س س س س س أوغ س س س س س س س س س س سساد‬

‫قري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ة اكبادهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا يلمكهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫عصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابة غليظس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الكبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫‪31‬‬


‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سسذا غس س س س س س س س س س س س س س س س سسدت أيامنس س س س س س س س س س س س س س س س سسا مأت س س س س س س س س س س س س س س س س ساً‬

‫وك س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّن ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعراس والعي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫سس س س س س س س س س س س سسر راشس س س س س س س س س س س سسداً يس س س س س س س س س س س سسا أيهس س س س س س س س س س س سسا السس س س س س س س س س س س سسائر‬ ‫مس س س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س س سسار مس س س س س س س س س س سسن دزار إمس س س س س س س س س س سسام الس س س س س س س س س س سسدى‬

‫م س س س س س س س س س س سسا ح س س س س س س س س س س سسار َم س س س س س س س س س س س نس مقص س س س س س س س س س س سسده ال س س س س س س س س س س سسائر‬

‫خيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزور دزاره الءزاي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫َم س س س س س س س س س س س س نس جس س س س س س س س س س س سسده أطهس س س س س س س س س س س سسر جس س س س س س س س س س س سسد وَم س س س س س س س س س س س نس‬

‫أبس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ل شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك الب الطس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهر‬

‫وقوله كما في المجموع الرائق ‪:‬‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س سسن منس س س س س س س س س س س س س س س س سسا ‪ ،‬ول س س س س س س س س س س س س س س س سسا المكس س س س س س س س س س س س س س س س سسافر‬

‫مقاس س س س س س س س س س سسم الن س س س س س س س س س سسار ‪ ،‬ل س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س سسلم ال س س س س س س س س س سسؤ‬ ‫دان ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدين ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق طفلً ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ان دان لب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد ول ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساظر‬

‫الس س س س س س س س س س س س س س س سوارد المكه س س س س س س س س س س س س س س سسف عل س س س س س س س س س س س س س س سسى فتي س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ل وارد منه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ول ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادر‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست اذا س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّلم ردوا وف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫رّدهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسابر‬

‫اذكس س س س س س س س س س س س س سسر شس س س س س س س س س س س س س س سسجوى ببن س س س س س س س س س س س س س س س هاشس س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ش س س س س س س س سسجوى ال س س س س س س س سسذي يش س س س س س س س سسجى ب س س س س س س س سسه ال س س س س س س س سسذاكر‬

‫اذكره س س س س س س س س س س س م م س س س س س س س س س س س سسا ض س س س س س س س س س س س سسحك ال س س س س س س س س س س س سسروض أو‬

‫م س س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س س سسا ح في س س س س س س س س س س س سسه وبمك س س س س س س س س س س س سسى الط س س س س س س س س س س س سسائر‬

‫يس س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س سسي ابس س س س س س س س س س سستءز ض س س س س س س س س س سسربي فدمس س س س س س س س س س سسا‬

‫مىن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب ول الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابر‬

‫لف س س س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س س سسولي مستنص س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫غي س س س س س س س س س س س س س س سسب ع س س س س س س س س س س س س س س سسن نصس س س س س س س س س س س س س س س سرته الناص س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست إذا دار باس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساءنا‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س س س س سسي الق س س س س س س س س س س س س س سسدر ال س س س س س س س س س س س س س سسدائر‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س س سّر يض س س س س س س س س س س س س س س س سساهي قدم س س س س س س س س س س س س س س س سرا دزاهس س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫وايس س س س س س س س س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س س س س س س س س سسه القدم س س س س س س س س س س س س س س س سسر الءزاهس س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وأم كلث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ونس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوانا‬

‫بنظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر يمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسربه الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساظر‬

‫يسس س س س س س س س س س س س س س سسارق الطس س س س س س س س س س س س س س سسرف إليهس س س س س س س س س س س س س س سسا وق س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ان س س س س س س س س س س س س س س سسى عل س س س س س س س س س س س س س س سسى منح س س س س س س س س س س س س س س سسره الن س س س س س س س س س س س س س س سساحر‬

‫فالس س س س س س س س س س س س س س س سسدمع مس س س س س س س س س س س س س س س سسن مقلتس س س س س س س س س س س س س س س سسه قس س س س س س س س س س س س س س س سساطر‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س سسدمع م س س س س س س س س س س س س س س سسن مقلته س س س س س س س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س س س س س س س سساطر‬

‫ي س س س س س س س سسا م س س س س س س س سسن ه س س س س س س س سسم الص س س س س س س س سسفو ة م س س س س س س س سسن هاش س س س س س س س سسم‬

‫يعرفه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الول والخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ذا الش س س س س س س س س س س س س سساعر الض س س س س س س س س س س س س سسب يلق س س س س س س س س س س س س سسى بمك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س س س سسا لي س س س س س س س س س س سسس يلق س س س س س س س س س س سسى بمك س س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س س سساعر‬

‫‪32‬‬


‫وقوله فيهم ‪ :‬من قصيدة اولها ‪:‬‬ ‫عوج س س س س س س س س س س س س س س ا علس س س س س س س س س س س س س س سسى الطس س س س س س س س س س س س س س سسف النايس س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا طس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوره أطس س س س س س س س س س س س س س س س س سسر النايس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فهن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساك مث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفياء‬

‫ء النتدمي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفايا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرع ل الوصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ول‬

‫الوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى اليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ول الوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسايا‬

‫اب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب معف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات فاطدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبايا‬

‫خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الربايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ‪ ،‬رأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫يه س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى الس س س س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س س س سسر الرباي س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ادر للصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيان أذرف‬

‫ف أدمع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي أم للص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبايا‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال ل تف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجون‬

‫ل وعلم الفاي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ويءزي س س س س س س س س س س س س س س د ق س س س س س س س س س س س س س س سسد وض س س س س س س س س س س س س س سسع القض س س س س س س س س س س س س س س سسيب‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س سسن السس س س س س س س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س س س س س س سسى الثنايس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فهب س س س س س س س س س س س س س س س سسوه م س س س س س س س س س س س س س س س سسا اس س س س س س س س س س س س س س س س سستحي الن س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ول الوصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي أم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا تاي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪33‬‬


‫بعض الشعراء الكوفيين ‪:‬‬ ‫ايه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا العين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان فيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستهل ل تغيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أمّرضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فاس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلو‬

‫ل ول كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان مريضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫روى الفيد ; ف المال عن النيسابوري أن ذر ة النائحة رأت فاطدمة الءزهراء ‪ 3‬فيدما يرى‬ ‫النائم وأنا وقفت على قرب السي ‪ 7‬تبمكي وأمرتا أن تنشد ‪:‬‬ ‫ايه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا العين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان فيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستهل ل تغيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وابمكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف ميت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرك الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر رضيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أمرض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيل‬

‫ل ول كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان مريض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الناقب لبن شهر اشوب ج ‪ 2‬ص ‪.189‬‬

‫‪34‬‬

‫)‪(1‬‬


‫قال السيد المين في ) العيان ( ج ‪ 17‬ص ‪320‬‬ ‫علّي بن أصد ق الحائري‬

‫عصره بين المائة الثالثة والرابعة‬ ‫عن كتساب الاضسر ة وأخبسار السذاكر ة للتنسوخي انسه ان بالسائر مسن كسربلء رجل يسدعى ابسن‬ ‫اصدق ينو ح على السي ‪ 7‬فبعث ابو السن المكاتب ال هذا النشد أبا القاسم التنوخي علسسي‬ ‫بسسن مدمسسد بسسن داود والسسد مؤلف النشسوار س لينسسو ح علسسى السسسي بقصسسيد ة لبعسسض الشسسعراء المكسسوفيي‬ ‫وأولا ‪:‬‬ ‫ايه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا العين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان فيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستهل ل تغيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س امرض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه فاس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلو‬

‫ل ول كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان مريضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫قسال ابسسو القاسسم وكان هسسذا فس النصسف مسن شسسعبان والنساس اذ ذاك يلقسسون جهسدا جهيسسدا‬ ‫مسسن النابلسسة اذا ارادوا السسروج ال س السسائر فلسسم ادزل اتلطسسف حسست خرج ت فمكنسست ف س السسائر ليلسسة‬ ‫النصف من شعبان‪.‬‬ ‫وولد ابو القاسم هذا سنة ‪ 278‬ومات سنة ‪.342‬‬

‫‪35‬‬


‫أبو الحسن السري بن أحمد الرفاء الموصلي‬ ‫السري الرفاء الموصلي بمدح أهل البيت ويذكر الحسين ‪: (1) 7‬‬ ‫نط س س س س س س س س س س سسوي اللي س س س س س س س س س س سسال علدم س س س س س س س س س س سسا أن س س س س س س س س س س س سستطوينا‬

‫فشعشس س س س س س س س س س س س سسعيها بس س س س س س س س س س س س سساء الس س س س س س س س س س س س سسءزن واسس س س س س س س س س س س س سسقينا‬

‫وتس س س س س س س س س س س س سسوّج يس بمك س س س س س س س س س س س س سسؤوس الس س س س س س س س س س س س س سرا ح اي س س س س س س س س س س س س سسدينا‬

‫فان س س س س س س س س س س س س س س سسا خلق س س س س س س س س س س س س س س سست للس س س س س س س س س س س س س س س سرا ح اي س س س س س س س س س س س س س س سسدينا‬

‫قس س س س س س س س س سسامت تس س س س س س س س س سسءز قوامس س س س س س س س س سسا ناعدمس س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س سرقت‬

‫ش س س س س س س س س س سسائل الب س س س س س س س س س سسان م س س س س س س س س س سسن اعط س س س س س س س س س سسافه اللين س س س س س س س س س سسا‬

‫تس س س س س س س س س سسث ح س س س س س س س س س سراء يلقاهس س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س سءزاج كدمس س س س س س س س س سسا‬ ‫فلس س س س س س س س س س سست أدري اتس س س س س س س س س س سسقينا وق س س س س س س س س سسد نفح س س س س س س س س س سست‬

‫القيس س س س س س س س س سست فس س س س س س س س س سسوق جّن س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسورد نس س س س س س س س س س سرينا‬

‫روائ س س س س س س س س س س س س سسح الس س س س س س س س س س س س س سسك منه س س س س س س س س س س س س سسا أم تيين س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫قس س س س س س س س س سسد ملمكتنس س س س س س س س س سسا دزم س س س س س س س س س ام العيس س س س س س س س س سسش صس س س س س س س س س سسافية‬

‫ل س س س س س س سسو فاتن س س س س س س سسا الل س س س س س س سسك راح س س س س س س سست عن س س س س س س سسه تس س س س س س س سسلينا‬

‫ومط س س س س س س س س س س سسف الق س س س س س س س س س س سسد يرضس س س س س س س س س س س ينا ويس س س س س س س س س س س سسخطنا‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنا ويقتلن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا دل وييين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لس س س س س س س س س سسا رأيس س س س س س س س س سست عيس س س س س س س س س سسون الس س س س س س س س س سسدهر تلحظنس س س س س س س س س سسا‬ ‫نض س س س س س س س س س سسي ون س س س س س س س س سستك م س س س س س س س س س سسن الفاظن س س س س س س س س س سسا تف س س س س س س س س س سسا‬

‫ت أن ال س س س س س س س س س س س س سسدهر يردين س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ش س س س س س س س س س س س س سسءزرا تي ّقنس س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫تنسس س س س س س س س س س سسي رياحينهس س س س س س س س س س سسا الشس س س س س س س س س س سسرب الرياحينس س س س س س س س س س سسا‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س سسا نب س س س س س س س س س س س س س سسال ب س س س س س س س س س س س س س سسذم الغبي س س س س س س س س س س س س س سساء اذا‬

‫ك س س س س س س س س سسان الل س س س س س س س س سسبيب م س س س س س س س س سسن الق س س س س س س س س س سوام يطرين س س س س س س س س سسا‬

‫ورب غس س س س س س س س س س س س س سراء لس س س س س س س س س س س س س س تنظ س س س س س س س س س س س س سسم قلئ س س س س س س س س س س س س سسدها‬ ‫الوارث س س س س س س س س س س س س س ون كت س س س س س س س س س س س س سساب ال س س س س س س س س س س س س س س ينحه س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫إل لُيحدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد فيه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الفاطدميونس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ارث النس س س س س س س س س س س س سسب علس س س س س س س س س س س س سسى رغ س س س س س س س س س س س س م العادينس س س س س س س س س س س س سسا‬

‫والس س س س س س س س س س س سسابقون ال س س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س سسات ينجس س س س س س س س س س سسدهم‬

‫عت س س س س س س س س س س س س سس ق النج س س س س س س س س س س س س سسار اذا ك س س س س س س س س س س س س سسل الارون س س س س س س س س س س س سسا‬

‫قس س س س س س س س سسوم نصس س س س س س س س سسلي عليهس س س س س س س س سسم حي س س س س س س س س س نس س س س س س س س سسذكرهم‬

‫ُح ّبس س س س س س س س س س س س س س سسا ونلع س س س س س س س س س س س س س سسن اقوام س س س س س س س س س س س س س سسا والعرانين س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫مدائس س س س س س س س س س سسح ال س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س طاه س س س س س س س س س سسا وياسس س س س س س س س س س سسينا‬

‫اغنته س س س س س س س سسم ع س س س س س س س سسن ص س س س س س س س سسفات ال س س س س س س س سسادحي ل س س س س س س س سسم‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القصيد ة ف ديوانه الطبوع بالقاهر ة سنة ‪.1355‬‬

‫‪36‬‬


‫فلس س س س س س س س س س س سست أم س س س س س س س س س س سسدحهم ال لرغس س س س س س س س س س س م فس س س س س س س س س س س س‬

‫م س س س س س س س س س س سسديهم ان س س س س س س س س س س سسف ش س س س س س س س س س س سسانيهم وشس س س س س س س س س س سسانينا‬

‫أقس س س س س س س س س س س سسام رو ح وري س س س س س س س س س س س ان علس س س س س س س س س س س سسى جس س س س س س س س س س س سسدث‬

‫ثس س س س س س س س س سسوى السس س س س س س س س س سسي بس س س س س س س س س سسه ظدمس س س س س س س س س سسآن آمينس س س س س س س س س سسا‬

‫كس س س س س س س س س سسأن أحشس س س س س س س س س سساءنا مس س س س س س س س س سسن ذكس س س س س س س س سسره أبس س س س س س س س س سسدا‬

‫تط س س س س سسوى عل س س س س سسى الدم س س س س سسر او تش س س س س سسى الس س س س س سسمكاكينا‬

‫مهل فدمس س س س س س س س س س س س سسا نقض س س س س س س س س س س س س سوا آثس س س س س س س س س س س س سسار والس س س س س س س س س س س س سسده‬

‫وان س س س س س س س س س س سسا نقض س س س س س س س س س س سوا فس س س س س س س س س س س س قتل س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسدينا‬

‫آل الن س س س س س س س س س س س سسب وجس س س س س س س س س س س س دنا حبمك س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س سسببا‬

‫يرضس س س س س س س س س س ى الل س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س سسه عن س س س س س س س س س سسا ويرضس س س س س س س س س س ينا‬

‫فدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سساطبمكم إل بسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادتنا‬

‫ول نن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساديمكم إل موالين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فمك س س س س س س سسم لن س س س س س س سسا م س س س س س س سسن مع س س س س س س سساد ف س س س س س س س س م س س س س س س سسودتمكم‬

‫يءزي س س س س س س س س دكم ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد القل س س س س س س س س سسب تمكين س س س س س س س س سسا‬

‫) وكس س س س س م لنس س س س س س سسا مس س س س س س سسن فخس س س س س س سسار ف س س س س س س س مس س س س س س سسودتمكم‬

‫يءزيس س س س س س س س دها فس س س س س س س س س سس س س س س س س س سواد القل س س س س س س س سسب تمكين س س س س س س س سسا (‬

‫ومس س س س س س س س سسن ع س س س س س س س س سسدو لمك س س س س س س س س سسم خ س س س س س س س س سسف ع س س س س س س س س سسداوته‬

‫ال س س س س س س س س س س س س يرميس س س س س س س س س س س سسه عنس س س س س س س س س س س سسا وهس س س س س س س س س س سسو يرمينس س س س س س س س س س س سسا‬

‫إن اجس س س س سسر ف س س س س س مس س س س سسدحمكم جس س س س سسري ال س س س س سواد فقس س س س سسد‬

‫أض س س س س س س س س سسحت رح س س س س س س س س اب مس س س س س س س س س سساعيمكم ميادين س س س س س س س س سسا‬

‫وكي س س س س س س س س س س سسف يع س س س س س س س س س س سسدوكم ش س س س س س س س س س س سسعري وذكرك س س س س س س س س س م‬

‫يءزي س س س س س س س س س س د مستحس س س س س س س س س س سسن الش س س س س س س س س س سسعار تس س س س س س س س س س سسينا‬

‫‪37‬‬


‫أبو السسن السسسري بسن أحسسد بسن السسسري المكنسدي الرفاء الوصلي العسروف بالسسري الرفاء‪.‬‬ ‫والرفاء مسن الرفو والتطريءز ‪ ،‬كسان فس صسباه يرفو ويطسردز فس دكان بالوصل قسال السسيد الميس فس‬ ‫العيسسان ‪ :‬تسسوف سسسنة ‪ 344‬ببغسسداد ودفسسن بسسا كسسان شسساعراً مطبوعا كسسثي الفتتسسان فس التشسسبيهات‬ ‫والوصاف ‪ ،‬وعده ابن شهر اشوب من شعراء اهل البيت التقيس وله ديسوان مشسهور وفيسه مسد ح‬ ‫لسسسيف الدولسة وبن س حسسدان إذ كسسان علسسى اتصسسال بسسه وب م وك ان شسساعر سسسيف الدولسة الدمسسدان‬ ‫وتغىن الركبان بشعره فحسده من حسده من الشسعراء كالالسديي الشسارعي الوصليي الشسهورين‬ ‫‪ ،‬وكان يتهدمهدما بسرقة شعره واثىن عليه الؤرخون وارباب الدب‪.‬‬ ‫وقسسال الش سسيخ القدم سسي فس س ) المكىنس س واللق سساب ( ‪ :‬وك ان مغ سسرى بنس سسخ ديس سوان ابس س الفت سسح‬ ‫كش سساجم الش سساعر وهسسو اذ ذاك ريس ان الدب ‪ ،‬والس سسري الرفس اء فس س طريق سسه ي سسذهب وعل سسى ق سسالبه‬ ‫يضرب ‪ ،‬وله ديوان شعر‪ .‬كانت وفاته ف نيف وستي وثلثدمائسة ببغسداد‪ .‬وقال فس مقدمسة ديسوانه‬ ‫‪ :‬انه كسان فس ضسنك مسن العيسسش فخسرج الس حلسسب واتصسسل بسسيف الدولة واسسستمكثر مسسن السد ح لسسه‬ ‫فطلع سعده بعد الفول وحسن موقع شعره عند المراء من بن حدان ورهؤساء الشام والعراق‪.‬‬ ‫وف الديوان قال ‪ :‬وكانت وفاته بعيد سنة ‪ 360‬هس‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫فمن شعر السري ابيات يذكر فيها صناعته رواها ابن لخلكان ‪:‬‬ ‫وك س س س س س س س س س س س س س انت الب س س س س س س س س س س س س س س سر ة فيدمس س س س س س س س س س س س س س سسا مضس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائنة وجهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي وأشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعاري‬

‫فأصس س س س س س س س س س س س س س س سسبح ال س س س س س س س س س س س س س س س سردزق بس س س س س س س س س س س س س س س سسا ضس س س س س س س س س س س س س س س سسيقا‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س سسأنه م س س س س س س س س س س س س س س س سسن ثقبه س س س س س س س س س س س س س س س سسا ج س س س س س س س س س س س س س س س سساري‬

‫ومن شعره في النسيب ‪:‬‬ ‫ويبخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل بالتحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلم‬

‫بنفس س س س س س س س س س سسي َم س س س س س س س س س س س نس أج س س س س س س س س س سسود ل س س س س س س س س س سسه بنفس س س س س س س س س س سسي‬

‫كدم س س س س س س س س س سسون ال س س س س س س س س س سسوت ف س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسام‬

‫وحتف س س س س س س س س س س س س س س سسي ك س س س س س س س س س س س س س س سسامن فس س س س س س س س س س س س س س س س مقل س س س س س س س س س س س س س س سستيه‬

‫وجاء في نهاية الرب للنويري من شعره ‪:‬‬ ‫اذا العب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسء الثقي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوّدزعته‬

‫ف القس س س س س س س س س سسوم هس س س س س س س س س سسان علس س س س س س س س س سسى الرق س س س س س س س س س اب‬ ‫أك س س س س س س س س س س ّ‬

‫فان س س س س س س س س س س س س سسك كلدم س س س س س س س س س س س س سسا اس س س س س س س س س س س س س سستودعت س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫أّن س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسن النسس س س س س س س س س س سسيم علس س س س س س س س س س سسى الري س س س س س س س س س س اض‬

‫ال س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سسم احّرب س س س س س س س س س س س س في س س س س س س س س س س سسك الدي س س س س س س س س س س سسح‬

‫ويلقس س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س سواي لس س س س س س س س س س س س س سسديك البس س س س س س س س س س س س س سسورا‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫أق سسول واكسسثر ش سسعره ف س م سسد ح س سسيف الدولسسة وال سودزير الهل سسب وآل ح سسدان وفي سسه أه سساج ف س‬ ‫الالديي وغيها وقصائد وصفية يصف با صيد السدمك وشبمكته والنار وكلب الصيد‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫محمود بن الحسين بن السندي كشاجم‬ ‫الشاعر كشاجم أبو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك ‪:‬‬ ‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساكره فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساجع ورائحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫اج س س س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س س س سردزء ج س س س س س س س س س س سّل ف س س س س س س س س س س سسادحه‬

‫أوحس س س س س س س س س س س س س س س ش ّلس س س س س س س س س س س س س س س س اس ن س س س س س س س س س س س س س س سسأت ملقح س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ل رب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ع دار عفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ول طس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫فج س س س س س س س س س س س س س سسائع ل س س س س س س س س س س س س س سسو درى الني س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد مبيض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساله‬

‫يس س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س سسؤس دهس س س س س س س س س س سسر حي س س س س س س س س س س س آل رس س س س س س س س س س س و‬

‫ل الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س تت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساحهم جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوائحه‬

‫إذا تف ّمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رست ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابم‬

‫أثق س س س س س س س س س س س س س س سسب دزن س س س س س س س س س س س س س س د الدم س س س س س س س س س س س س س س سسوم ق س س س س س س س س س س س س س س سسادحه‬

‫بعض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهم قّربس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست مص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارعه‬

‫وبعضس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهم بوع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت مطس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارحه‬ ‫ّث س س س س س س س س س س س س س س س س س تّلس س س س س س س س س س س س س س س س سسى وه س س س س س س س س س س س س س س س سسم ذبس س س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬

‫أظلس س س س س س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س س س س سربلء يس س س س س س س س س س س س س س س سسومهم‬ ‫ل يس س س س س س س س س س س س س س سرب ح الغي س س س س س س س س س س س س س سسث ك س س س س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س س س س سسارقة‬

‫تصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواديه أو روائحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫عل س س س س س س س س س س سسى ث س س س س س س س س س س سسرى حّل س س س س س س س س س س سسه غري س س س س س س س س س س ب رس س س س س س س س س س س و‬

‫ل ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س مروح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ة ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوارحه‬

‫ذّل ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّل ناص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬ ‫وس س س س س س س س س س س س سسي ق نسس س س س س س س س س س س س س سوانه طلئ س س س س س س س س س س س س سسح أحس س س س س س س س س س س س س سءزان‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س سسال أقص س س س س س س س س س س س س س سسى من س س س س س س س س س س س س س سساه كاش س س س س س س س س س س س س س سسحه‬ ‫تس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادى ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم طلئحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وهس س س س س س س س س س س ّن ُي نسع س س س س س س س س س س سسن بالوعي س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ح وغ س س س س س س س س س س س س س س س س ّر العل س س س س س س س س س س س س س س س سسى نس س س س س س س س س س س س س س س س سوائحه‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س س س س س يُ س س س س س س س س س س س س سسرد ذو اللل حرب س س س س س س س س س س س س س م‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسه لض س س س س س س س س س س س س س س سساقت ب س س س س س س س س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬

‫حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستغاثتهدما ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرائحه‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س سسادى الس س س س س س س س س س س س س س سسى ج س س س س س س س س س س س س س سّد هس ووال س س س س س س س س س س س س س سسده‬

‫ت ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساقته إذ دع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساله‬

‫وهس س س س س س سسو ال س س س س س س سسذي اجت س س س س س س سسا ح حي س س س س س س س س م س س س س س س سسا عق س س س س س س سسر‬ ‫يس س س س س س س س س س سسا شس س س س س س س س س س سسيع الغ س س س س س س س س س س سّي والضس س س س س س س س س س سسلل وَم س س س س س س س س س س نس‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة فض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬ ‫كّله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ّ‬

‫عفرت س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س سسالثرى جس س س س س س س س س س س س س س س سسبي ف ّت س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫جربي س س س س س س س س س س س س س سسل قب س س س س س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س س س س س سسب ماس س س س س س س س س س س س س س س سسحه‬

‫إليمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أ ّدي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست نص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬

‫غشش س س س س س س س س س س س سستم ال س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س أذيّس س س س س س س س س س س سسة َم س س س س س س س س س س س س نس‬

‫‪40‬‬


‫خ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساذله منمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم وذاب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سّيان عنس س س س س س س س س س س س س س س سسد اللس س س س س س س س س س س س س س س سسه كلمكس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫عل س س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س س سسذي ف س س س س س س س س س س س س س س سساتم بّقهس س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫لع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن يغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساديه أو يراوحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫جهلت س س س س س س س س س سسم فيه س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسذي ع س س س س س س س س س سسرف البيس س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سست وم س س س س س س س س س س س س س س سسا قس س س س س س س س س س س س س س س سسابلت أبس س س س س س س س س س س س س س س سساطحه‬

‫إن تص س س س س س س س س س س س سسدمتوا ع س س س س س س س س س س س سسن دع س س س س س س س س س س س سسائهم فلمك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يس س س س س س س س س س س س س سسوم وغ س س س س س س س س س س س س سسى ل يس س س س س س س س س س س س س سساب صس س س س س س س س س س س س س سسائحه‬

‫ف س س س س س س س حيس س س س س س سسث كبس س س س س س سسش الس س س س س س سسردى يناطس س س س س س سسح َم س س س س س س س نس‬

‫أبص س س س س س س س س س س س س سسر كب س س س س س س س س س س س س سسش ال س س س س س س س س س س س س سسوغى ين س س س س س س س س س س س س سساطحه‬ ‫خاس س س س س س س س س س س س س س س سسر دي س س س س س س س س س س س س س س سسن منمك س س س س س س س س س س س س س س سسم وراب س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وف س س س س س س س س س س غ س س س س س س س س س سسد يع س س س س س س س س س سسرف الخ س س س س س س س س س سسالف م س س س س س س س س س سسن‬ ‫وبي س س س س س س س س س س س س س س س أيس س س س س س س س س س س س س س سسديمكم حري س س س س س س س س س س س س س س ق لظس س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫يلفس س س س س س س س س س س س س س سسح تلس س س س س س س س س س س س س س سسك الوج س س س س س س س س س س س س س س وه لفحس س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫إن عبتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوهم بهلمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفها‬

‫م س س س س س س س س س س س سسا ض س س س س س س س س س س س سسر ب س س س س س س س س س س س سسدر الس س س س س س س س س س س س سسدما ن س س س س س س س س س س س سسابه‬

‫أو تمكتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا فس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالقرآن مشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكله‬

‫بفض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلهم ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساط ق وواض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحه‬

‫م س س س س س س س س س س سسا أش س س س س س س س س س س سسرق ال س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س سسن قب س س س س س س س س س س سسورهم‬

‫إل وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّمك اسنا مص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابه‬

‫ق س س س س س س س س س س سسوم أب س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س س سسيف وال س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫لل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدين أو يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستقيم ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامه‬

‫وهس س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س س سسذي اسس س س س س س س س س س سستأنس النس س س س س س س س س س سسب بس س س س س س س س س س سسه‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدين م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذعور ة مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارحه‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س سساربه الق س س س س س س س س س س س س س س سسوم وهس س س س س س س س س س س س س س سسو ناص س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسدما وغ ّشس س س س س س س س س س س س س س س وسه وه س س س س س س س س س س س س سسو ناص س س س س س س س س س س س س س سسحه‬

‫وك س س س س س س س م كس س س س س س س س س سسى منه س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س سسيوف دم س س س س س س س س سسا‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم جلد يطيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح طس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬

‫م س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س سسفح الق س س س س س س س س س سسوم عن س س س س س س س س س سسدما ق س س س س س س س س س سسدروا‬

‫ّلس س س س س س س س س س س س س س س س اس جن س س س س س س س س س س س س س س سست فيه س س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س سسفائحه‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسل منح س س س س س س س س س س س س س سسوه العن س س س س س س س س س س س س س سساد واجته س س س س س س س س س س س س س سسدوا‬

‫أن ينع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانه‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س س سسانوا خفافس س س س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س س س س س أذ يّت س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س سسو ثقي س س س س س س س س س س س س س س سسل الوقس س س س س س س س س س س س س س سسار راجح س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫منخف س س س س س س س س س س سسض الط س س س س س س س س س س سسرف ع س س س س س س س س س س سسن حط س س س س س س س س س س سسامهم‬

‫وه س س س س س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س س س س س س س الص س س س س س س س س س س س س س سسالات ط س س س س س س س س س س س س س سسامه‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسر عل س س س س س س س س س س س س س سسوم اذا العل س س س س س س س س س س س س س سسوم طدم س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫فهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي بتياره س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا ضحاضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحه‬

‫وان ج س س س س س س س س س س س س سسروا ف س س س س س س س س س س س س س س العف س س س س س س س س س س س س سساف ب س س س س س س س س س س س س س سّذ هسم‬

‫بالس س س س س س س س س س س س س س سسب ق ع س س س س س س س س س س س س س سسود ال س س س س س س س س س س س س س س سران ق س س س س س س س س س س س س س سسارحه‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا عس س س س س س س س س س س س س ست ة حبه س س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س س سسبي ب س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س سسال ه س س س س س س س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س س س س س س س سسورى وط س س س س س س س س س س س س س سساله‬

‫مغ س س س س س س س سسال ق الش س س س س س س س سسر أنت س س س س س س س سسم ي س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س أح س س س س س س س سسد‬

‫اذ غيك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م مف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساته‬

‫طبت س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س سسان م س س س س س س س س س س سّر ذكركس س س س س س س س س م عرض س س س س س س س س س س ا‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س سسا ح بس س س س س س س س س س س س س س س سسرو ح النس س س س س س س س س س س س س س س سسان فس س س س س س س س س س س س س س س سسائحه‬ ‫والس س س س س س س س س س س س س س س سسءزن يعيس س س س س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س س س س س سسه ممكس س س س س س س س س س س س س س س سسادحه‬

‫أك س س س س س س س س س س س س س س س سسات ال س س س س س س س س س س س س س س س سسءزن ف س س س س س س س س س س س س س س س س مبتمك س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫‪41‬‬


‫لي س س س س س س س س س سسس س س س س س س س س س س سسوى ال س س س س س س س س س سسدمع والن س س س س س س س س س سساء ب س س س س س س س س س سسا‬

‫يمك س س س س س س س س س س س س س س سسون في س س س س س س س س س س س س س س سسه ل ب س س س س س س س س س س س س س س س سّد راش س س س س س س س س س س س س س س سسحه‬

‫ل س س س س س س سسو كن س س س س س س سست فس س س س س س س س عص س س س س س س سسر دعب س س س س س س سسل عب س س س س س س سسدت‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدائحي فيمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدائحه‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ردزء ذري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ة النبيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫بمك س س س س س س س س س س س س س س س سساء وق س س س س س س س س س س س س س س س س ّل غن س س س س س س س س س س س س س س س سساء البمك س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ع لق س س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س س سسءز فه س س س س س س س س س سسي ذلي س س س س س س س س س سسل الع س س س س س س س س س س سءزاء‬

‫لئس س س س س س س س س س س س س س س سسن ذل فيس س س س س س س س س س س س س س س سسه عءزي س س س س س س س س س س س س س س س ءز ال س س س س س س س س س س س س س س سسدمو‬

‫اعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساذلت إن بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرد التقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫كس س س س س س س س س س س س س سسانيه ح س س س س س س س س س س س س سسب له س س س س س س س س س س س س سسل المكس س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسفينة ن س س س س س س س س س س س س س س س سسو ح فدم س س س س س س س س س س س س س س س سسن يعتل س س س س س س س س س س س س س س س سس ق‬ ‫لعدم س س س س س س س س س س س س سسري لق س س س س س س س س س س س س سسد ض س س س س س س س س س س س س سسل رأي ال س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫بّبهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم معل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق بالنج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫بافئ س س س س س س س س س س س س س س سسد ة م س س س س س س س س س س س س س س سسن هواه س س س س س س س س س س س س س س سسا ه س س س س س س س س س س س س س س س سوائي‬

‫واوص س س س س س س س س س س س س سسى الن س س س س س س س س س س س س س سسب ولمك س س س س س س س س س س س س س سسن غ س س س س س س س س س س س س س سسدت‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساياه منبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذ ة بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعراء‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س س سسن قبلهس س س س س س س س س س س س س س س س سسا أمس س س س س س س س س س س س س س س س سسر اليتس س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسرد الم س س س س س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س س س س س س الوصس س س س س س س س س س س س س س سسياء‬

‫ول س س س س س س س س س ينش س س س س س س س س س سسر القس س س س س س س س س س سسوم غ س س س س س س س س س س سّل الص س س س س س س س س س سسدور‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س سست ط س س س س س س س س س س س س س س سواه الس س س س س س س س س س س س س س سسردى ف س س س س س س س س س س س س س س س رداء‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س سسو سس س س س س س س س س س س س س س س سّلدموا لم س س س س س س س س س س س س س س سسام ال س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫لقوب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل مع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوجهم باس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ستاء‬

‫هلل ال س س س س س س س س س س س س س الرشس س س س س س س س س س س س د ع س س س س س س س س س س س سسال الض س س س س س س س س س س س سسياء‬

‫وس س س س س س س سسيف عل س س س س س س س سسى المكف س س س س س س س سسر ماض س س س س س س س سسي الض س س س س س س س سساء‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدف ق ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعجءزات‬

‫كدم س س س س س س س س س س س س س س س سسا يت س س س س س س س س س س س س س س س سسدف ق ينب س س س س س س س س س س س س س س س سسوع م س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساوية ل تن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال‬ ‫وك س س س س س س م موقس س س س س س س سسف ك س س س س س س س سسان ش س س س س س س س سسخص الدم س س س س س س س سسام‬

‫وَم س س س س س س س س س س س س س س نس ذا ين س س س س س س س س س س س س س سسال ن س س س س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫مس س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س سسوف فيس س س س س س س س س س سسه قليس س س س س س س س س س سسل الفس س س س س س س س س س سساء‬

‫جله ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان انمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروا فض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسله‬

‫فق س س س س س س س س س س سسد عرفس س س س س س س س س س س ت ذاك ش س س س س س س س س س س سسس الض س س س س س س س س س س سسحاء‬

‫أراه العج س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساج قبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبا ح‬

‫وردت عليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بعيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫وان وت س س س س س س س س س س س س س سسر الق س س س س س س س س س س س س س س سسوم فس س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س سسدرهم‬

‫لقس س س س س س س س س س سسد نقس س س س س س س س س س سسض القس س س س س س س س س س سسوم ف س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سربلء‬

‫مطاي س س س س س س س س س س سسا الطاي س س س س س س س س س س سسا خ س س س س س س س س س س سسذي فس س س س س س س س س س س س الظلم‬

‫فدم س س س س س س س س س س سسا هس س س س س س س س س س س سّم ابلي س س س س س س س س س س سسس غيس س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسداء‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساقوا رج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الم كالعبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن عظي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم البلء‬ ‫وح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ادزوا نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساءهم كالم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫لقس س س س س س س س س س س س س سسد هتمكس س س س س س س س س س س س س سست حس س س س س س س س س س س س س سسرم الصس س س س س س س س س س س س س سسطفى‬ ‫فل س س س س س س س س س س س س س س سسو ك س س س س س س س س س س س س س س سسان ج س س س س س س س س س س س س س س سسدهم ش س س س س س س س س س س س س س س سساهدا‬

‫لتب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع ظعنه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم بالبمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫‪42‬‬


‫حقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود تضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرم بدري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ة‬

‫وداء القس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود عءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ءز الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدواء‬

‫ت س س س س س س س س س س س سراه م س س س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س س س سسوت ت س س س س س س س س س س سست الل س س س س س س س س س س س سواء‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س والنصس س س س س س س س س س س س س س س سسر فس س س س س س س س س س س س س س س سسوق الل س س س س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫غ س س س س س س س س س س س س س س سسدا ة خي س س س س س س س س س س س س س س سسس إم س س س س س س س س س س س س س س سسام ال س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫وق س س س س س س س س س سسد عس س س س س س س س س س سساث فيهس س س س س س س س س س سسم هءزب س س س س س س س س س س ر اللقس س س س س س س س س س سساء‬

‫وك س س س س س س س س س م انف س س س س س س س س س س سسس فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعي ه س س س س س س س س س س سسوت‬

‫وهس س س س س س س س س س س س س س س س س ام مطيس س س س س س س س س س س س س س س س سس ة فس س س س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫بض س س س س س س س سسرب كدم س س س س س س س سسا انق س س س س س س س سسد جي س س س س س س س سسب القدمي س س س س س س س سسص‬

‫وطعس س س س س س س س س سسن كدمس س س س س س س س س سسا انس س س س س س س س س سسل عقس س س س س س س س س سسد السس س س س س س س س س سسقاء‬

‫اخي س س س س س س س س س س س س س س س سس ة ربس س س س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س س س سسن ال ّي يس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س سسفو ة ربس س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س س سسن الصس س س س س س س س س س س س س س سسفياء‬

‫طهرت س س س س س س س س س س س س س فمكنت س س س س س س س س س س س س س سسم مدي س س س س س س س س س س س س س سسح الدي س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫وكس س س س س س س س س س س س ان س س س س س س س س س س س س س س سواكم هجس س س س س س س س س س س س س سساء الجس س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫اذا م س س س س س س س س س س س س سسا دعي س س س س س س س س س س س س سست لفص س س س س س س س س س س س س سسل القض س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫قض س س س س س س س س س س س س س س س سسيت ببمك س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س سسا عل س س س س س س س س س س س س س س س سّي‬ ‫وايقن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ان ذن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫تس س س س س س س س س س س س س س سساقط عن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقوط البس س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫فص س س س س س س س س س س س س س س سسلى عليمك س س س س س س س س س س س س س س سسم آل س س س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س سسل ة ت س س س س س س س س س س س س س س سوادزي ن س س س س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫ل س س س س س س س س س س سسه ش س س س س س س س س س س سسغل ع س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س سؤال الطل س س س س س س س س س س سسل‬

‫اقس س س س س س س س س س س س س س س سسام الليس س س س س س س س س س س س س س س سسط بس س س س س س س س س س س س س س س سسه أم رح س س س س س س س س س س س س س س س ل‬

‫فدمس س س س س س س س س س س س س س س سسا ضس س س س س س س س س س س س س س س سسدمنته لس س س س س س س س س س س س س س س سساظ الظبس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫تطس س س س س س س س س س س س س سسالعه مس س س س س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س س س س سسجوف المكلس س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ول تسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستفءز حجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدود‬

‫بصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفر ة واح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرار الج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫كف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه كف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه فل تع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذله‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س سّر الدي س س س س س س س س س س س س س س سسدين ك س س س س س س س س س س س س س س سّر الع س س س س س س س س س س س س س س سسذل‬

‫لس س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س البمكس س س س س س س س س س سساء علس س س س س س س س س س سسى الطس س س س س س س س س س سساهرين‬

‫مندوح س س س س س س س س س س س س س س ة ع س س س س س س س س س س س س س س سسن بمك س س س س س س س س س س س س س س سساء الغ س س س س س س س س س س س س س س سسءزل‬

‫فمكس س س س س س س س س س س س س سسم فيهس س س س س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س س س س سسن هلل هس س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫قبيس س س س س س س س س س س س س س س س سسل التدم س س س س س س س س س س س س س س س سسام وب س س س س س س س س س س س س س س س سسدر أف س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ه س س س س س س س س س س س سسم حج س س س س س س س س س س س سس ج الس س س س س س س س س س س س س فس س س س س س س س س س س س س خلق س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وي س س س س س س س س س سسوم الع س س س س س س س س س س سساد عل س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س سسن خ س س س س س س س س س س سسذل‬

‫وَم س س س س س س س س س س س س س س س نس انس س س س س س س س س س س س س س س سسءزل ال س س س س س س س س س س س س س س س س تفضس س س س س س س س س س س س س س س سسيلهم‬

‫ف س س س س س س س س س سسرّد عل س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س سسءزل‬

‫تطف س س س س س س س س س س س س س س سسى الص س س س س س س س س س س س س س س سسبابة ل س س س س س س س س س س س س س س سسا اش س س س س س س س س س س س س س س سستعل‬

‫ط س س س س س س س س س س س س س سسوى الغ س س س س س س س س س س س س س سّي منتش س س س س س س س س س س س س س سرا ف س س س س س س س س س س س س س س ذراه‬

‫فج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهم خ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات النبي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ويع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرف ذاك جي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع الل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ووالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدهم سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيد الوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياء‬

‫معط س س س س س س س س س س س س سسى الفقيس س س س س س س س س س س س س س ومس س س س س س س س س س س س سسردى البط س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫‪43‬‬


‫وم س س س س س س س س س س س سسن عّلس س س س س س س س س س س س سسم السس س س س س س س س س س س س سسدمر طعس س س س س س س س س س س س سسن المكل‬

‫لس س س س س س س س سسدى الس س س س س س س س سسروع والس س س س س س س س سسبيض ضس س س س س س س س سسرب القلس س س س س س س س سسل‬

‫ول س س س س س س س س س س س سسو دزال س س س س س س س س س س س س سست الرض ي س س س س س س س س س س س س سسوم الي س س س س س س س س س س س س سساج‬

‫فدمس س س س س س س س س س س سسن تس س س س س س س س س س س سست اخصس س س س س س س س س س س سسه ل س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س سسءزل‬

‫وم س س س س س س س س س سسن صس س س س س س س س س س س سّد ع س س س س س س س س س س سسن وج س س س س س س س س س س ه دني س س س س س س س س س س سساهم‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س سسد لبس س س س س س س س س س س س س س سست حليه س س س س س س س س س س س س س سسا والل س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س ان إذا مس س س س س س س س س س س س س س س سسا اضس س س س س س س س س س س س س س س سسيفوا اليس س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أرفعهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم رتبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س مثس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫س س س س س س س س س س س س س سساء أض س س س س س س س س س س س س سسفت اليه س س س س س س س س س س س س سسا الض س س س س س س س س س س س س سسيض‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س سسر قرنس س س س س س س س س س س س س س س س ت الي س س س س س س س س س س س س س س س سسه الوشس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س ود تعّلس س س س س س س س س س س س س س سسم منس س س س س س س س س س س س س س سسه السس س س س س س س س س س س س س س سسحاب‬

‫وحلس س س س س س س س س س س س س س س س سسم تولّ س س س س س س س س س س س س س س س سسد منس س س س س س س س س س س س س س س س سسه البس س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وك س س س س س س س س س س س س س س م ش س س س س س س س س س س س س س س س سسبهة ب س س س س س س س س س س س س س س س سسداه جل س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س م خطس س س س س س س س س س س س س س س سسة بجس س س س س س س س س س س س س س س سساه فصس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وك س س س س س س س س س م أطف س س س س س س س س س س سسأ الس س س س س س س س س س س س ن س س س س س س س س س س سسار الض س س س س س س س س س س سسلل‬

‫ب س س س س س س س س س سسه وه س س س س س س س س سسي ترمس س س س س س س س س س ي ال س س س س س س س س س سسدى بالش س س س س س س س س س سسعل‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م رّد خالقنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا شسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ول س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س تع س س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س س سسان ف س س س س س س س س س س رأي س س س س س س س س س سسه‬

‫عليس س س س س س س س س س س س س س سسه وق س س س س س س س س س س س س س سسد جنحس س س س س س س س س س س س س س سست للطفس س س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫وف س س س س س س س س س س س وجه س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س سسناها ب س س س س س س س س س س سسدل‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسن ضس س س س س س س س س س س س سسرب النس س س س س س س س س س س س سساس بالرهفس س س س س س س س س س س س سسات‬

‫عل س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س سسدين ض س س س س س س س س سسرب غريس س س س س س س س س ب الب س س س س س س س س سسل‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س سسد علدم س س س س س س س س س س س س س س سوا أن يس س س س س س س س س س س س س س سسوم الغس س س س س س س س س س س س س س سسدير‬ ‫في س س س س س س س س س س س س س س سسا معش س س س س س س س س س س س س س س سسر الظ س س س س س س س س س س س س س س سسالي ال س س س س س س س س س س س س س س سسذين‬

‫بغس س س س س س س س س س س س س س س سسدرتم ج س س س س س س س س س س س س س س س سّر يس س س س س س س س س س س س س س س سسوم الدمس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫اذاقس س س س س س س س س س س س س س سوا الن س س س س س س س س س س س س س سسب مض س س س س س س س س س س س س س سسيض الثمك س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ات س س س س س س س س س س س سسردي الس س س س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س س س سسيوف الطغ س س س س س س س س س س س سسا ة‬

‫ظدم س س س س س س س س س س سسآن لس س س س س س س س س س س س يط س س س س س س س س س س سسف ح س س س س س س س س س س سسر الغل س س س س س س س س س س سسل‬

‫ثس س س س س س س س س س س س س س سسوى عطشس س س س س س س س س س س س س س سسا وتنس س س س س س س س س س س س س س سسال الرم س س س س س س س س س س س س س س ا ح‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن دم س س س س س س س س س س س س س س س س سسه َعّلهس س س س س س س س س س س س س س س س سسا والنه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س س س س س سسف الس س س س س س س س س س س س س س س س بالظ س س س س س س س س س س س س س س سسالي‬

‫ولمكن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساف العج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫لق س س س س س س س س س س س س س سسد نش س س س س س س س س س س س س س سسطت لعن س س س س س س س س س س س س س سساد الرسس س س س س س س س س س س س س س ول‬

‫أن س س س س س س س س س س سساس ب س س س س س س س س س س سسا ع س س س س س س س س س س سسن ه س س س س س س س س س س سسداها كس س س س س س س س س س س سسل‬

‫فل بوعس س س س س س س س س س س س سسدت أعيس س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسن عدم س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ول عس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوفيت أذرع مس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلل‬

‫وي س س س س س س س س س سسا رب وف س س س س س س س س س سس ق ل س س س س س س س س س س س خي س س س س س س س س س س س القس س س س س س س س س س سسال‬

‫اذا ل س س س س س س س س س س س س س س س س أوفّ س س س س س س س س س س س س س س سس ق لي س س س س س س س س س س س س س س س س العدم س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ول تقطع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن امل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي والرج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسانت الرجس س س س س س س س س س س س س س اء وأن س س س س س س س س س س س س س سست الم س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫‪44‬‬


‫كشاجم‬ ‫ابو الفتح مدمود بن السي بن السندي بن شاهك الرملي العروف بمكشاجم‪ .‬نسسبة الس‬ ‫الرملة من أرض فلسطي‪ .‬وإنا لقب بمكشاجم اشار ة بمكل حسسرف منهسسا الس علسسم ‪ :‬فبالمكسساف الس‬ ‫انه كاتب ‪ ،‬وبالشسي الس انسه شساعر ‪ ،‬وباللف الس انسه اديسب ‪ ،‬وباليم الس انسه منجسم ‪ ،‬وباليم‬ ‫الس انسه متمكلسم‪ .‬فمكسان كاتبساً شساعراً اديبسا جامعسا منجدمسا ‪ ،‬وكان مؤلفسا صسنف فس افساني العلسوم‪.‬‬ ‫ذكره ابسسن شسسهر اشسسوب فس شسسعراء أهسسل السسبيت ‪ :‬السساهرين وله قصسسائد فس مسسد ح آل مدمسسد )ع( ‪،‬‬ ‫وجع ديوانه ابو بمكر مدمسسد بسن عبسسد الس الدمسسدون مرتبسا علسسى السسروف والسس ق بسه بعسسد مسا تس جعسه‬ ‫دزيادات اخذها عن اب الفرج بن كشاجم ساه ) الثغر الباسم من شعر كشاجم ( مطبوع‪.‬‬ ‫ذكر صاحب شذرات الذهب انه توف سنة ‪.360‬‬ ‫اما الءزر كلي ف العلم فيقول ‪ :‬انه توف سنة ‪.350‬‬ ‫قال الشيخ القدمي ف المكىن أقول ‪ :‬كانت عدمة والد كشاجم اخسست السسسندي مسسن السسبي‬ ‫لهسسل السسبيت )ع( وكانت تلسسي خدمسسة موسى بسسن جعفسسر )ع( لسسا كسسان فس مبسسس السسسندي‪ .‬قسسال‬ ‫الطيب البغدادي ف تاريخ بغسسداد اخربنا السسن بسن مدمسد العلسسوي قسال ‪ :‬حسدثن جسدي حسدثن‬ ‫عدمار بن ابان قال ‪ :‬حبس ابو السن‬

‫‪45‬‬


‫موسى بن جعفر عند السندي فسألته اخته ان تتول حبسسسه وكانت تتسدين س ففعسسل ‪ ،‬فمكسانت فس‬ ‫خدمته ‪ ،‬فحمكى لنسا انسا قسالت ‪ :‬كسان اذا صسلى العتدمسة حسد الس وّمده ودعساه فلسم يسءزل كسذلك‬ ‫حت يءزول الليل فاذا دزال الليل قام يصلي حت يصلي الصبح ثس يسسذكر قليلً حسست تطلسسع الشسسدمس‬ ‫ثس يقعسسد الس ارتفسساع الضسسحى ثس يتهيسسأ ويسسستاك ويأكسسل ثس يرقد الس قبسسل السسءزوال ثس يتوضأ ويصسسلي‬ ‫حت يصلي العصر ث يذكر ف القبلة حت يصلي الغرب ث يصلي ما بي الغرب والعتدمسة‪ .‬فمكسسان‬ ‫هذا دأبه ‪ ،‬فمكسسانت اخست السسندي اذا نظسرت اليسه قسالت ‪ :‬خساب قسوم تعرض وا لسسذا الرجل وكان‬ ‫عبدا صالاً ) انتهى (‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫طلحة بن عبيد ال الَعوني المصري‬

‫ابو محمد العوني المصري يرثي الحسين ‪: 7‬‬ ‫في س س س س س س س س س س س سسا بض س س س س س س س س س س س سسعة م س س س س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س س س سواد الن س س س س س س س س س س س سسب‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف أضس س س س س س س س س س س س س س س س سسحت كثيبس س س س س س س س س س س س س س س س سسا مهيل‬

‫وي س س س س س س س س س س سسا كبس س س س س س س س س س س سسداً مس س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س سواد البتس س س س س س س س س س س سسول‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسالطف ُش س س س س س س س س س س س س س س س س لّست فأضس س س س س س س س س س س س س س س سسحت أكيل‬

‫قتل س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س سسابمكيت عيس س س س س س س س س س س س س س الرسس س س س س س س س س س س س س ول‬

‫وأبمكي س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س سسن رح س س س س س س س س س س س س س ة جس س س س س س س س س س س س س س سربئيل‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫لس س س س س س س س ان س س س س س س سسس يومس س س س س س سسا للحس س س س س س س سسي وقس س س س س س سسد ث س س س س س س سسوى‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسالطف مس س س س س س س س س س س س سسلوب ال س س س س س س س س س س س سسرداء خليع س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ظدم س س س س س س س س سسآن م س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س سساء الفس س س س س س س س س سرات معطّشس س س س س س س س سسا‬

‫ريّس س س س س س س سسان م س س س س س س س س سسن غص س س س س س س س س سسص الت س س س س س س س س سسوف نقيع س س س س س س س س سسا‬ ‫في س س س س س س س س س س س س س س س سساه عنس س س س س س س س س س س س س س س س سسه مرم س س س س س س س س س س س س س س س س ا منوع س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يرنس س س س س س س س س س س و الس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سساء الفس س س س س س س س س س س سرات بطرفس س س س س س س س س س س ه‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫غص س س س س س س س س سسن رسس س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س أحمك س س س س س س س س سسم غرسس س س س س س س س س ه‬

‫فعل الغصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون نضس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار ة وتامس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س ألبس س س س س س س س س س س س س س سسه الهاب س س س س س س س س س س س س س سسة والج س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ورب س س س س س س س س س س س س س س ا بس س س س س س س س س س س س س س سسه أن يعبس س س س س س س س س س س س س س سسد الصس س س س س س س س س س س س س س سسناما‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا دزال يغ س س س س س س س س س س س س س سسذوه ب س س س س س س س س س س س س س سسدين مدم س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫كهل وطفل ناشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسئا وغلمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س س س س سسا قدم س س س س س س س س س س س سرا غ س س س س س س س س س س س سساب حي س س س س س س س س س س س س لح س س س س س س س س س س س سسا‍‬

‫أورثن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س فق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدك الناح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يس س س س س س س س س سسا نس س س س س س س س س سسوب الس س س س س س س س س سسدهر ل س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسدع ل س س س س س س س س س س‬

‫صس س س س س س س س س س س س س سرفك م س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س سسادث ص س س س س س س س س س س س س سسلحا‬

‫أبعس س س س س س س س س س س س س س س سسد يس س س س س س س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س س س س س س سسي ويي س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستعذب الله س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو والءزاح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا؟!‬

‫‪47‬‬


‫كرب س س س س س س س س س س س س س س ت ك س س س س س س س س س س س س س س سسي تت س س س س س س س س س س س س س س سسدي الرباي س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وتلق س س س س س س س س س س س س س س س س سسى ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه النجاح س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ف بردتيس س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫فالس س س س س س س س س س س س س س س س سسدين قس س س س س س س س س س س س س س س س سسد ل س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫والش س س س س س س س س س س س س س س سسرك الق س س س س س س س س س س س س س س سسى ل س س س س س س س س س س س س س س سسا جناح س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار ذاك الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبا ح ليل‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار ذاك الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدجى صس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسباحا‬

‫فجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء إذا جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساءهم تن ّح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وسا‬

‫لمك س س س س س س س س س س س س س سسي يريه س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س سسدى الص س س س س س س س س س س س س س سراحا‬ ‫ل ب س س س س س س س س س س س س س س سسل ن س س س س س س س س س س س س س س سسو قتل س س س س س س س س س س س س س س سسه اجتياح س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست إذا ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساءهم تن ّح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وسا‬

‫والقضس س س س س س س س س س س س س س س س سسب واسس س س س س س س س س س س س س س س س سستعجلوا المكفاحس س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وأنبت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا البيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعوال‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدافعت عن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أولي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫وع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانقوا الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيض والرماحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسبعون فس س س س س س س س س س س س س س س س س مثله س س س س س س س س س س س س س س س سسم ألوف س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساثخنوا بينهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم جراحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س قض س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا جل س س س س س س س س س س س س س س س س سسة فلق س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫هنس س س س س س س س س س س س س س سساك سس س س س س س س س س س س س س س سسهم القضس س س س س س س س س س س س س س سسا الّتاحس س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد فيهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسو علس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسافحت نفسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفاحا‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسا غي س س س س س س س س س س س س س س س س سس ة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل تغي س س س س س س س س س س س س س س س س سسثي‬

‫منه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياحا ول ض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسباحا‬

‫ثس س س س س س س س س س س س س س س س س س انثىنس س س س س س س س س س س س س س س س س س ظامئ س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وحي س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫كدمس س س س س س س س س س س س س س س س سسا غس س س س س س س س س س س س س س س س سسدا فيهس س س س س س س س س س س س س س س س سسم وراحس س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزل يرتق س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س س س س س س س ان‬

‫دع س س س س س س س س س س س س س س سساه داع س س س س س س س س س س س س س س سسي اللق س س س س س س س س س س س س س س سسا فص س س س س س س س س س س س س س س سساحا‬

‫دونمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم مهج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان‬ ‫فمكلمكل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوقه ‪ ،‬فه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا‬

‫ُدعي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أن أرتق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي الضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراحا‬

‫يقط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع رأس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وذا جناحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسأب أنفسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ظدمس س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سساتت ول س س س س س س س س س س س س س س تش س س س س س س س س س س س س س س سسرب الباح س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س س س س س س سسأب أجسس س س س س س س س س س س س س س س س سسدما تع س س س س س س س س س س س س س س س س سّرت‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س سسادت ب س س س س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س سّي‬ ‫أو حش س س س س س س س س س س س س س س س س س سستم ا لِج س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساعي‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س اكتسس س س س س س س س س س س س س سست بالس س س س س س س س س س س س س سسدمها ُوشس س س س س س س س س س س س س سساحا‬ ‫آنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستم القف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والبطاح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أو حشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستم الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذكر والثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور الطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوال الفص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساحا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسامح الس س س س س س س س س س س س س س س س َمس س س س س س س س س س س س س س س س نس َقلك س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ودزاد أشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياعمكم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساحا‬

‫بمك س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س سسدى فق س س س س س س س س س س س س س سسدكم وناح س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪48‬‬


‫أبو محمد طلحة بن عبيد ال بن محمد بن أبي عون الغسسساني )‪ (1‬المعسسروف بسسالعوني‬ ‫المصري ‪:‬‬ ‫توف حوال سنة ‪ 350‬بصر‪.‬‬ ‫ع سّد هس ابسسن شسسهر اشسسوب ف س معسسال العلدمسساء ف س شسسعراء أهسسل السسبيت السساهرين قسسال وقد نظسسم‬ ‫أكسسثر النسساقب ويسسسدمونه بسسالغلو قسسال السسسيد الميس فس العيسسان ‪ :‬قلسست ذكروا فس احسوال أحسسد بسسن‬ ‫مني الطرابلسي انه كان ف اول أمره ينشد شعر العون ف أسواق طرابلس‪.‬‬ ‫وعن العدمد ة لبن رشي ق هو أول من نظم الشعر السدمى بالقواديسي وأورد له ف النسساقب‬ ‫قوله من أبيات ‪:‬‬ ‫ول س س س س س س س س س س سسول حجس س س س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سسل وق س س س س س س س س س س سست‬

‫لض س س س س س س س س س س س سسحى ال س س س س س س س س س س س سسدين مه س س س س س س س س س س س سسول الرس س س س س س س س س س س س وم‬

‫وحس س س س س س س س س س ار الن س س س س س س س س س سساس فس س س س س س س س س س س طخي س س س س س س س س س سساء منه س س س س س س س س س سسا‬

‫نون س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بالهل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة والنج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫وله ‪:‬‬ ‫قل س س س س س س س س س س س س س س سسب رهي س س س س س س س س س س س س س س س تص س س س س س س س س س س س س س س سسرب وتص س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ب رحلتدم س س س س س س س س س س س س س سسا وتركتدم س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س س س س س سساح ّ‬

‫يبمك س س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س سسب معاه س س س س س س س س س س س سسد الحب س س س س س س س س س س س سساب‬

‫أبمك س س س س س س س س س س س س سسي وفاءكدم س س س س س س س س س س س س سسا وأن س س س س س س س س س س س س سسدبه كدم س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أخذها التنب منه س كدما عن العدميدي ف البانة عن سرقات التنب فأشمكل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س غسان ‪ :‬ماء باليدمن تنسب اليه قبائل‪ .‬وما بالشلل قريب من الحفة ‪:‬‬

‫‪49‬‬


‫معنا ها بقوله ‪:‬‬ ‫ب س س س س س س س سسأن تس س س س س س س س سسعدا وال س س س س س س س سسدمع أس س س س س س س س سسقاه س س س س س س س س سساجه‬

‫وفاهؤكدم س س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س س سسالربع اش س س س س س س س س س س س سسجاء طاس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫حت ان الناظر ل يفهم معىن هذا البيت ال بعد ساعهدما‪.‬‬ ‫وله ف الئدمة ‪ :‬أكثر من عشر ة آلف بيت‪.‬‬ ‫قال الشيخ المين سلدمه ال ‪ :‬وشعره ف أهل البيت ‪ :‬مدحا ورثاءا مبثوت فس ) النسساقب‬ ‫( لب سسن ش سسهر اش سسوب و ) روضسسة ال سواعظي ( لش سسيخنا الفت سسال و ) الص سراط الس سستقيم ( لش سسيخنا‬ ‫البياضي‪.‬‬ ‫وقد جعنا من شعره ما يربو على ثلثدمائة وخسي بيتا ‪ ،‬وجعه ورّتبه العلمة السدماوي ف‬ ‫ديس سوان ‪ ،‬ومسسا رتب سسه قص سسيدته العروفسسة بالذهب سسة توجس د فس س ) من سساقب اب سسن ش سسهر اش سسوب ( ناقص سسة‬ ‫الطراف‪ .‬انتهى‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫ابو القاسم الزاهي الشاعر ‪ ،‬رواها ابن شهر اشوب في المناقب ‪:‬‬ ‫وأفىن س س س س س س س س س س س س س س دم س س س س س س س س س س س س س سسوعي اذا م س س س س س س س س س س س س س سسا جس س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرست‬ ‫اع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتب نفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي اذا ق ّ‬

‫دمس س س س س س س س س سسوعي علس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسد قس س س س س س س س س سسد ُس س س س س س س س س س س طّسرت‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س سسذكراكم يس س س س س س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س س س س س س سسطفى‬

‫لمك س س س س س س س س س س س سسم وعليمك س س س س س س س س س س س سسم جف س س س س س س س س س س س سست غدمض س س س س س س س س س س س سسها‬

‫جفس س س س س س س س س س س س سسون عس س س س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س س س سسوم واستشس س س س س س س س س س س س سسعرت‬

‫أمث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل اجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساممكم ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالعراق‬

‫وفيهس س س س س س س س س س س س س س سسا السس س س س س س س س س س س س س س سسنة قس س س س س س س س س س س س س س سسد ك ّس س س س س س س س س س س س س س س س رست‬

‫أمثلمك س س س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س س سراص الطف س س س س س س س س س س س س سسوف‬ ‫غس س س س س س س س س س س سسدت ارض يس س س س س س س س س س س سسثرب مس س س س س س س س س س س سسن جعمكس س س س س س س س س س س سسم‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدوراً تمك ّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س فس إذ أقدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫كخ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط الص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحيفة إذ أقف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫واض س س س س س س س س س س س س سسحى بمك س س س س س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س س س س س س سربلء مغرب س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫لءزه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ر النج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم اذا غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسورت‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س سسأن بءزين س س س س س س س س س س س س س سسب ح س س س س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ومنه س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س سسذوائب ق س س س س س س س س س س س س س سسد نش س س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر غ ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س س س س س س س س سسره شس س س س س س س س س س س س س س س س س سسعرها‬

‫وتب س س س س س س س س سسدي م س س س س س س س س سسن الوج س س س س س س س س س د م س س س س س س س س سسا أض س س س س س س س س سسدمرت‬ ‫اذا الس س س س س س س س س س س س سسوط ف س س س س س س س س س س س س س جنبه س س س س س س س س س س س سسا أبص س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫وفاطدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة عقله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائر‬

‫وللسس س س س س س س س س س س س س س سسبط فس س س س س س س س س س س س س س سسوق الس س س س س س س س س س س س س س سسثرى شس س س س س س س س س س س س س س سسيبة‬

‫بفي س س س س س س س س س س س س سسض دم النح س س س س س س س س س س س س سسر ق س س س س س س س س س س س س سسد عف س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫ورأس الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ام س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام الرمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا ح‬

‫ك ُغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر ة ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبح اذا أس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفرت‬

‫لسس س س س س س س س سست أنسس س س س س س س س سسى السس س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س ك س س س س س س س س سربلء‬

‫وحس س س س س س س س س س س س س س س سسي ظ س س س س س س س س س س س س س س سسام فريس س س س س س س س س س س س س س س د وحي س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س سساجد يلث س س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س سسثرى وعلي س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫قضس س س س س س س س س س س س س س سسب النس س س س س س س س س س س س س س سسد رك س س س س س س س س س س س س ع وس س س س س س س س س س س س س س سسجود‬

‫يطل س س س س س س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س س س س سساء والف س س س س س س س س س س س س س سرات قري س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫وي س س س س س س س س س س سسرى الس س س س س س س س س س س سساء وه س س س س س س س س س س سسو عنس س س س س س س س س س س سسه بعيس س س س س س س س س س س سسد‬

‫وله يرثيه ‪: 7‬‬

‫‪51‬‬


‫وقال ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س سسا آل اح س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س سساذا ك س س س س س س س س سسان جرممك س س س س س س س س سسم‬

‫فمك س س س س س س س س س س س سسل أرواحمك س س س س س س س س س س س سسم بالس س س س س س س س س س س س سسيف تن س س س س س س س س س س س سستءزع‬

‫تلف س س س س س س س س س س س س س سسى ج س س س س س س س س س س س س س سسوعمكم شس س س س س س س س س س س س س س سّت ُمفسّرقس س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫بي س س س س س س س س س س العبس س س س س س س س س سساد وش س س س س س س س س س ل النس س س س س س س س س سساس متدمس س س س س س س س س سسع‬ ‫تس س س س س س س س س س س س سسوى وأرهؤس س س س س س س س س س س س سسها بالسس س س س س س س س س س س س سسدمر تقس س س س س س س س س س س س سستع‬

‫وتسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سستباحون أقدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارا من ّمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وقّوضس س س س س س س س س س سست س س س س س س س س س س سسنن التضس س س س س س س س س س سسليل والب س س س س س س س س س سسدع؟!‬

‫ألس س س س س س س سستم خيس س س س س س س س م س س س س س س سسن ق س س س س س س سسام الرشس س س س س س س اد بمك س س س س س س سسم‬ ‫وُوّح س س س س س س س س س س س س دس الص س س س س س س س س س س س سسدمد العل س س س س س س س س س س س سسى ب س س س س س س س س س س س سسديمكم‬

‫إذ كنتس س س س س س س س س س س س س سسم علدمس س س س س س س س س س س س س سسا للرش س س س س س س س س س س س س س د يّتب س س س س س س س س س س س س سسع؟‬

‫منمك س س س س س س س س سسم طريس س س س س س س س س د ومقت س س س س س س س س سسول عل س س س س س س س س سسى ظدم س س س س س س س س سسأ‬ ‫وهس س س س س س س س ارب فس س س س س س س س س أقاص س س س س س س س سسي الغ س س س س س س س سسرب مغ س س س س س س س سستب‬

‫ومنمك س س س س س س س س س س س سسم دن س س س س س س س س س س س سسف بالس س س س س س س س س س س س سسدمر ُمنسص س س س س س س س س س س س سسرع‬

‫ودارع بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدم اللبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات منس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدرع‬

‫ومقص س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س سسن ج س س س س س س س س سسدار ظ س س س س س س س س سسل منمك س س س س س س س س سسدرا‬

‫وآخ س س س س س س س س س س س س س سسر ت س س س س س س س س س س س س س سست ردم ف س س س س س س س س س س س س س سسوقه يق س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وم س س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س س س سّرق جسس س س س س س س س س س سسم ل يُس س س س س س س س س س سءزار لس س س س س س س س س س سسه‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سسرب ول مش س س س س س س س س س س س س س سسهد ي س س س س س س س س س س س س س سسأتيه مرت س س س س س س س س س س س س س دع‬

‫مس س س س س س س س سسا للدمصس س س س س س س س سسائب عنمكس س س س س س س س سسم ليس س س س س س س س سسس ترت س س س س س س س س دع‬

‫م س س س س س س س س س س سسا للح س س س س س س س س س س سوادث ل ت س س س س س س س س س س سسري بظ س س س س س س س س س س سسالمكم؟‬

‫مس س س س س س س س س سسالت إليس س س س س س س س س سسه جنس س س س س س س س س سسود الشس س س س س س س س س سسرك تقس س س س س س س س س سستع‬

‫وإن نس س س س س س س س س سسيت فل أنس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسي وقس س س س س س س س سسد‬

‫ورأسس س س س س س س س س س س س س سسه لسس س س س س س س س س س س س س سسنان السس س س س س س س س س س س س س سسدمر مرتفس س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫فجس س س س س س س س س س س س س سسدمه ل س س س س س س س س س س س س سوامي الي س س س س س س س س س س س س سسل مط س س س س س س س س س س س س سّرد‬

‫وله في رثائهم سل م ال عليهم قوله ‪:‬‬

‫بنس س س س س س س سسو الصس س س س س س س سسطفى تفنس س س س س س س سسون بالسس س س س س س س سسيف عن س س س س س س س سو ة‬

‫ويس س س س س س س س س س سسلدمن طي س س س س س س س س س سسف الج س س س س س س س س س سسوع ف س س س س س س س س س سسأهجع؟‬

‫ظلدمت س س س س س س س س س س س س سسم وذُّب ت س س س س س س س س س س س س س سسم وقّس س س س س س س س س س س س س س مس فيثمك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وج س س س س س ار عليمك س س س س س سسم م س س س س س سسن لمك س س س س س سسم ك س س س س س سسان يض س س س س س سسع‬ ‫وإل لمكس س س س س س س س س س س س س سسم فيس س س س س س س س س س س س س سسه قتيس س س س س س س س س س س س س سسل ومصس س س س س س س س س س س س س سسرع‬

‫فدم س س س س س س س سسا بقع س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س الرض ش س س س س س س س س سرقا ومغرب س س س س س س س س ا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫إبمك س س س س س س س س سسي ي س س س س س س س س سسا عي س س س س س س س س س س ابمك س س س س س س س س سسي آل رس س س س س س س س س س ول‬

‫الس س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س سست ت س س س س س س س س س س سسد من س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س سسدود‬

‫ض س س س س س س س س رسم ال س س س س س س س سسءزن‬ ‫وتقلّس س س س س س س سسب يس س س س س س س سسا قل س س س س س س س سسب ف س س س س س س س س َ‬

‫فدم س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س س س س سسجا ل س س س س س س س س س س س سسم تفني س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س س سوام لس س س س س س س س س س س س س س س س سسن طلس س س س س س س س س س س س س س س س سسع نضس س س س س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫فه س س س س س س س س سسم النخ س س س س س س س س سسل باس س س س س س س س س سسقات كدم س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س سسال‬

‫وفيه س س س س س س س س س س س س س س س س سسا لمك س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ن س س س س س س س س س س س س س س س س سسار وقس س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وه س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س كت س س س س س س س س س س سساب دزيتون س س س س س س س س س سسة الن س س س س س س س س س س سسور‬

‫‪52‬‬


‫وبأسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائهم إذا ذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫بأس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائه اق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ستان أكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫غ س س س س س س س س س س سسادرتم ح س س س س س س س س س س س سوادث ال س س س س س س س س س س سسدهر ص س س س س س س س س س س سسرعى‬

‫كس س س س س س س س س س سسل شس س س س س س س س س س سسهم بس س س س س س س س س س سسالنفس منس س س س س س س س س س سسه يس س س س س س س س س س سسود‬

‫لس س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س ك س س س س س س س س سربلء‬

‫وه س س س س س س س س سسو ظ س س س س س س س س س سسام بي س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س سسادي وحي س س س س س س س س س سسد‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سساجد يلث س س س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س س سسثرا وعلي س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫يطل س س س س س س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س س س س سساء والفس س س س س س س س س س س س س س سرات قري س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫قضس س س س س س س س س س س س س س سسب النس س س س س س س س س س س س س س سسد ُرّك س س س س س س س س س س س س س عس وس س س س س س س س س س س س س س سسجود‬

‫وي س س س س س س س س س س سسرى الس س س س س س س س س س س سساء وه س س س س س س س س س س سسو عنس س س س س س س س س س س سسه بعي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫يس س س س س س س سسا بن س س س س س س س س الغس س س س س س س سسدر َم س س س س س س س س نس قتلتس س س س س س س سسم؟ لعدمس س س س س س س سسري‬

‫قس س س س س س س س سسد قتلتس س س س س س س س سسم َم س س س س س س س س س نس قس س س س س س س س سسام فيس س س س س س س س سسه الوج س س س س س س س س ود‬

‫‪53‬‬


‫علّي بن اسحا ق الزاهي الشاعر‬

‫ابسسسو القاسس سسم علس سسي بسسسن اسس سسحا ق بسسسن لخلسسسف البغس سسدادي المع سسروف بس سسالزاهي الشس سساعر‬ ‫المشهور‪.‬‬ ‫ولسد يسسوم الثني س لعشسسر بقي س مسسن صسسفر سسسنة ‪ 318‬وتسوف يسسوم الربعسساء لعشسسر بقي س مسسن‬ ‫جادي الخر ة سنة ‪ 352‬ببغداد ودفن ف مقابر قريش‪.‬‬ ‫والءزاهي نسبة ال قرية ) دزاه ( مسسن قسرى نيسسابور وبعضسسهم قسال إنسسا لقسب الءزاهسسي لنسه أول‬ ‫من دزها ف شعره )‪ (1‬وذكره ابن شهر اشوب ف شعراء أهل البيت ‪ :‬الاهرين فقال ‪ :‬ابسسو القاسسسم‬ ‫الءزاهي الشامي وصاف ‪ ،‬وذكره عدميد الدولة ابو سعيد بن عبد الرحيسم فس طبقسسات الشسسعراء قسال‬ ‫‪ :‬وشعره فس أربعسة اجسءزاء واكثر شسسعره فس أهسل السبيت ومد ح سسيف الدولة والسودزير الهلسب وغيها‬ ‫ص اسفا مسسنا كسثي اللسح ‪،‬‬ ‫من رهؤساء وقتسه وذكره ابسن خلمكسان فس وفيسات العيسان فقسال ‪ :‬كسان و ّ‬ ‫وذكره الطيسسب ف س تاريخ بغسسداد وأشسسار ال س انسسه كسسان قطان ساً وروى لسسه السسسيد المي س ف س العيسسان‬ ‫بعض اشعاره ف الغءزل والوصف‪.‬‬ ‫فمن شعره قوله ‪:‬‬

‫فوجه س س س س س س س س س س س سسك نءزهس س س س س س س س س س س س ة البص س س س س س س س س س س س سسار حس س س س س س س س س س س س سسنا‬

‫وص س س س س س س س س س س س س سسوتك متعس س س س س س س س س س س س س سسة السس س س س س س س س س س س س س سساع طيبس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫رنس س س س س س س س س س س س س س س س ا ظبيس س س س س س س س س س س س س س س س ساً وغ ّىنس س س س س س س س س س س س س س س س س عن س س س س س س س س س س س س س س س سسدليباً‬

‫ول ح ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقائقا ومش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى قض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيبا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وهو الصوب لنه بغدادي ‪ ،‬وقرية الءزاه بنيشابور ‪ ،‬فأين هو منها‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫وقوله ‪:‬‬ ‫ارى اللي س س س س س س س س س س سسل يض س س س س س س س س س س سسي والنج س س س س س س س س س س سسوم كأن س س س س س س س س س س سسا‬

‫عي س س س س سسون الن س س س س سسدامى حي س س س س س م س س س س سسالت ال س س س س س الغدم س س س س سسض‬

‫وق س س س س س س س س سسد ل ح فج س س س س س س س س سسر يغدم س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س سسو ن س س س س س س س س سسوره‬

‫كدم س س س س س سسا انفرج س س س س س ت بال س س س س س سساء عيس س س س س س س عل س س س س س سسى الرض‬

‫ومن شعر الزاهي في مدح امير المؤمنين ‪:‬‬ ‫دع الش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناعات ايه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الدع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫واركس س س س س س س س س ن ال س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سس ق واغ س س س س س س س س س س سسد مّتبع س س س س س س س س س س سسه‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س نس وّحس س س س س س س س س س س س س س س س دس الس س س س س س س س س س س س س س س س س أول وأبس س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫إل الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب المس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي وأّتبع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫َم س س س س س س س نس ق س س س س س سسال في س س س س س سسه الن س س س س س سسب ‪ :‬ك س س س س س سسان م س س س س س سسن ال س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س سسح ق علس س س س س س س س س س س سّي وال س س س س س س س س س س سس ق ك س س س س س س س س س س سسان مع س س س س س س س س س س سسه‬

‫َم س س س س س س س س س س س نس ه س س س س س س س س س سسءزم الي س س س س س س س س س سسش ي س س س س س س س س س سسوم خي س س س س س س س س س سسربهم‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س ّءز بس س س س س س س س س س س س س سساب القدمس س س س س س س س س س س س س سسوص فس س س س س س س س س س س س س سساقتلعه‬

‫س س س س س س س س س سسيفا م س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س سسور ذو العل س س س س س س س س سسى طبع س س س س س س س س سسه‬

‫َمس س س س س س س س س س س س نس سس س س س س س س س س س س سّل س س س س س س س س س س س سسيف الل س س س س س س س س س س سسه بينه س س س س س س س س س س سسم‬

‫الل س س س س س س س س س س سس ق بي س س س س س س س س س س سسوم » الغ س س س س س س س س س س سسدير « إذ رفع س س س س س س س س س س سسه‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س نس ف س س س س س س س س س س س سسرض الص س س س س س س س س س س س سسطفى وله عل س س س س س س س س س س س سسى‬

‫يعل س س س س س س س س س س س س س س سسم بطلن س س س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س س سسذي س س س س س س س س س س س س س س س سسعه‬

‫أش س س س س س س س س س س س س س س سسهد أن ال س س س س س س س س س س س س س س سسذي نق س س س س س س س س س س س س س س سسول ب س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وقال يمدحه ‪:‬‬ ‫ُأقي س س س س س س س س س س س س س س سسم ن س س س س س س س س س س س س س س سسم للخلف س س س س س س س س س س س س س س سسة حي س س س س س س س س س س س س س س سسدر‬

‫ومس س س س سسن قب س س س س سسل ق س س س س سسال الطه س س س س سسر م س س س س سسا لي س س س س سسس ينمك س س س س سسر‬

‫غس س س س س س س س سسدا ة دعس س س س س س س س سساه الصس س س س س س س س سسطفى وه س س س س س س س سسو مءزم س س س س س س س س ع‬

‫لقص س س س س س س س س سسد تب س س س س س س س س سسوك وه س س س س س س س سسو للس س س س س س س س س سسي مض س س س س س س س س سسدمر‬

‫فق س س س س س س س س سسال ‪ :‬أق س س س س س س س س سسم عّىنس س س س س س س س س س بطيب س س س س س س س س سسة واعلدم س س س س س س س س سسن‬

‫بأن س س س س س س س س س س س س س س سسك للف ّجس س س س س س س س س س س س س س س س اسر ب س س س س س س س س س س س س س س سسال ق ت س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫علي س س س س س س س س س س س س سسه رجس س س س س س س س س س س س س ال بالق س س س س س س س س س س س س سسال وأجه س س س س س س س س س س س س سسروا‬

‫ب تظس س س س س س س س سساهرت‬ ‫وّلس س س س س س س س س اس مضس س س س س س س س سسى الطه س س س س س س س س سسر الن س س س س س س س س س ّ‬

‫وذاك مس س س س س س س س س س س سسن العس س س س س س س س س س س سسداء إفس س س س س س س س س س س سسك ومنمكس س س س س س س س س س س سسر‬

‫فق س س س س س س س س س س س س سسالوا ‪ :‬علس س س س س س س س س س س س س سّي ق س س س س س س س س س س س س سسد قله مدم س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وق س س س س س س س س سسالوا ‪ :‬عل س س س س س س س س س سّي ق س س س س س س س س س سسد أت س س س س س س س س س سسى فت س س س س س س س س س سسأخروا‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأتبعه دون العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرس فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانثىن‬

‫وأب س س س س س س سسدى ل س س س س س س سسه م س س س س س س سسا ك س س س س س س سسان يب س س س س س س سسدي ويض س س س س س س سسدمر‬

‫وّلس س س س س س س س س س س اس أب س س س س س س س س س س سسان الق س س س س س س س س س س سسول عّدم س س س س س س س س س س س نس يق س س س س س س س س س س سوله‬

‫كه س س س س س س سسارون م س س س س س س سسن موسس س س س س س سسى؟ وشس س س س س س سسأنك أك س س س س س س سسرب‬

‫فق س س س س س س س سسال ‪ :‬أم س س س س س س س سسا ترض س س س س س س س س ى تمك س س س س س س س سسون خليف س س س س س س س سست‬

‫وذاك م س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س العلس س س س س س س س س س س س س س سّي مقس س س س س س س س س س س س س س سّد رس‬

‫وعله خي س س س س س س س س س س س س س اللس س س س س س س س س س س س سس ق قس س س س س س س س س س س س سسدرا وق س س س س س س س س س س س سسدر ة‬

‫لس س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س س سساجى أيهس س س س س س س س س س س سسا التح ّي س س س س س س س س س س س س‬

‫وق س س س س س س س سسال رس س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س ‪ :‬ه س س س س س س س س سسذا إم س س س س س س س س سساممكم‬

‫‪55‬‬


‫ومن شعر الءزاهي ف المام امي الؤمني ‪ 7‬رواها المين ف الغدير ‪:‬‬ ‫ل يهت س س س س س س س سسدي ال س س س س س س س س س الرشس س س س س س س س اد م س س س س س س س سسن فح س س س س س س س سسص‬ ‫ول ي س س س س س س س س س س س س سسذوق ش س س س س س س س س س س س س س سربة م س س س س س س س س س س س س سسن حوض س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫إل إذا والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س علّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وخل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫مس س س س س س س س س سسن غدمس س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س سسول عليس س س س س س س س س سسه وغدمس س س س س س س س س سسص‬

‫ول يش س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س س سَرو ح م س س س س س س س س س س س س س سسن جن س س س س س س س س س س س س س سسانه‬

‫َم س س س س س س س س نس قس س س س س س س سسال فيس س س س س س س سسه َم س س س س س س س س نس عس س س س س س س سسداه وانتقس س س س س س س سسص‬

‫َم س س س س س س س س س س س نس ق س س س س س س س س س سسد أج س س س س س س س س س سساب س س س س س س س س س س سسابقا دع س س س س س س س س س سسوته‬

‫وهس س س س س س س س س س س س سسو غلم وال س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س سسخص‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسخليفة ال س س س س س س س س س س س س س سوارث للعل س س س س س س س س س س س س س سسم بن س س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫نفس س س س س س س س سسس النس س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س سسطفى والصس س س س س س س س سسنو والس س س س س س س س س س‬

‫انثىنس س س س س س س س س س س س س س اليهدم س س س س س س س س س س س س سسا ول ح س س س س س س س س س س س س سسب ونس س س س س س س س س س س س سسص‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسا ع س س س س س س س س س س س س س س س سسرف اللت ول الع س س س س س س س س س س س س س س س سّءزى ول‬

‫وكّس س س س س س س س س س س رس الوث س س س س س س س س سسان ف س س س س س س س س س س أول س س س س س س س س س الفس س س س س س س س س سسرص‬

‫َم س س س س س س س س س س س نس ارتقس س س س س س س س س س سسى مت س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س سسب ص س س س س س س س س س سساعدا‬

‫ثّس س س س س س س س س س س س س س ه س س س س س س س س س س س س سسو للرض عنه س س س س س س س س س س س س سسا وقدم س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫وطّه س س س س س س س س س س س رس المكعبس س س س س س س س س س سسة مس س س س س س س س س س سسن رجس س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س سسا‬

‫ولس س س س س س س س س س يمكس س س س س س س س س س سسن بنفسس س س س س س س س س س سسه عنس س س س س س س س س س سسه حس س س س س س س س س س سسرص‬

‫َم س س س س س س س س س س س س نس قس س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س سسدا بنفسس س س س س س س س س س س سسه مدمس س س س س س س س س س س سسدا‬

‫وبس س س س س س س س س سسات م س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س سسوق الف س س س س س س س س س س سراش دونس س س س س س س س س سسه‬

‫وج س س س س س س س س س اد فيدم س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س سسد غل ومس س س س س س س س سسا رخس س س س س س س س س ص‬

‫َم س س س س س س س س س نس كس س س س س س س س سسان ف س س س س س س س س س بس س س س س س س س سسدر وي س س س س س س س سسوم أحس س س س س س س س سسد‬

‫ط م س س س س س س سسن العن س س س س س س سساق مس س س س س س س سسا ش س س س س س س سساء وق س س س س س س سسص‬ ‫قسسسسسسسس ّ‬

‫فقس س س س س س س س س س س س سسال جربيس س س س س س س س س س س سسل ون س س س س س س س س س س س سسادى ‪ :‬ل فس س س س س س س س س س س س سست‬

‫إل عل س س س س س س س س س سّي ع س س س س س س س س س سّم ف س س س س س س س س س س القس س س س س س س س س سسول وخ س س س س س س س س س ص‬

‫وراءه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ح ‪ :‬أل مب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساردز‬

‫ف س س س س س سسالتوت العن س س س س س سساق تش س س س س س سسمكو م س س س س س سسن وقس س س س س سسص‬

‫ي س س س س س س س س س س سسيفه‬ ‫َم س س س س س س س س س س س نس ق س س س س س س س س س س سّد عدم س س س س س س س س س سسرو الع س س س س س س س س س سسامر ّ‬

‫فخس س س س س س س س س سّر كالفي س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س سسوى ومس س س س س س س س سسا قح س س س س س س س س سسص‬

‫َم س س س س س س س س س س س س نس أعط س س س س س س س س س س سسى الراي س س س س س س س س س س سسة ي س س س س س س س س س س سسوم خي س س س س س س س س س س سسرب‬

‫م س س س س سسن بع س س س س سسد م س س س س سسا ب س س س س سسا أخ س س س س سسو ال س س س س سسدعوى نمك س س س س سسص‬

‫ورا ح فيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا مبص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا مستبص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫)‪(1‬‬

‫وكس س س س س س س س س س س س س ان أرم س س س س س س س س س س س س س س دا بعينيس س س س س س س س س س س س س س سسه الرم س س س س س س س س س س س س س س ص‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سساقتلع الب س س س س س س س س س س س س س س سساب ون س س س س س س س س س س س س س سسال فتح س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ودّك ط س س س س س س س س س س س س سسود مرحس س س س س س س س س س س س س ب ّل س س س س س س س س س س س س س س اس قع س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫م س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س سسح البص س س س س س س س س س سر ة م س س س س س س س س س سسن ناكثه س س س س س س س س س سسا‬ ‫وف س س س س س س س س س س س س س سسرق الس س س س س س س س س س س س س س سسال وق س س س س س س س س س س س س س سسال ‪ :‬خسس س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ص رج س س س س س س س س س ل عس س س س س س س س س س سسمكر ب س س س س س س س س س سسا رقس س س س س س س س س س ص‬ ‫وق س س س س س س س س س س ّ‬ ‫لواح س س س س س س س س س س سسد‪ .‬فس س س س س س س س س س س سساوت الن س س س س س س س س س س سسد الص س س س س س س س س س س سسص‬

‫وقس س س س س س س س س سسال فس س س س س س س س س س س ذي الي س س س س س س س س س سسوم ي س س س س س س س س س سسأت م س س س س س س س س س سسدد‬

‫وعس س س س س س س س س س س س ّد هس فل س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س سسءزد وم س س س س س س س س س س سسا نق س س س س س س س س س س س سسص‬

‫وّم س س س س س س س س س س س س س س نس بصس س س س س س س س س س س س س س سّفيس نض س س س س س س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س س س س س س سسامه‬

‫ففل س س س س س س س س س س س سس ق ال س س س س س س س س س س س سسام وف س س س س س س س س س س س س ّرق القص س س س س س س س س س س س سسص‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الوقص ‪ :‬المكسر‪.‬‬ ‫‪ 2‬س عظام الصدر‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫)‪(2‬‬


‫وص س س س س س س س س س س ّد بس س س س س س س س س س سسن عدمس س س س س س س س س س سسرو وبسس س س س س س س س س س سسر كرم س س س س س س س س س س اً‬

‫إذ لقي س س س س س س س س س س س سسا بالسس س س س س س س س س س س س سوأتي م س س س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س س س سسخص‬

‫وم س س س س س س س س س س سسن أسس س س س س س س س س س س سسال ) النهس س س س س س س س س س س سسروان ( بالس س س س س س س س س س س سسدما‬

‫وقطّ س س س س س س س س س سسع الع س س س س س س س س س سسرق ال س س س س س س س س س سسذي ب س س س س س س س س س سسا ره س س س س س س س س س ص‬

‫وك س س س س س س س س س س س س ّذ بس القائ س س س س س س س س س س س س س سسل أن ق س س س س س س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س س س س س س سسربوا‬

‫وع س س س س س س س س س س ّد َمس س س س س س س س س س س نس يص س س س س س س س س س سسد منه س س س س س س س س س سسم وي س س س س س س س س سسص‬

‫ذاك ال س س س س س س س س س سسذي ق س س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س س سسع الق س س س س س س س س س سسرآن ف س س س س س س س س س س‬ ‫ذاك ال س س س س س س س س س س س س س س سسذي آث س س س س س س س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س س س طع س س س س س س س س س س س س س س سسامه‬

‫أحمكس س س س س س س س س س س س س س س س س سسامه الواجبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسات والُرخ س س س س س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫علس س س س س س س س س س س س س سسى صس س س س س س س س س س س س س سسيامه وج س س س س س س س س س س س س س اد بس س س س س س س س س س س س س سسالُقرسص‬

‫ف س س س س س س س س س س س سسأنءزل الس س س س س س س س س س س س س تع س س س س س س س س س س س سسال ه س س س س س س س س س س س سسل ات س س س س س س س س س س س سسى‬

‫وذك س س س س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س س س س س سءزاء فس س س س س س س س س س س س س س س ذاك وق س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫ذاك ال س س س س س س س س س س س سسذي أس س س س س س س س س س س س سستوحش من س س س س س س س س س س س سسه أن س س س س س س س س س س س سسس‬

‫أن يش س س س س س س س س س س س سسهد ال س س س س س س س س س س س سس ق فش س س س س س س س س س س س سساهد ال س س س س س س س س س س س سسربص‬

‫إذ ق س س س س س س س س سسال ‪َ :‬مس س س س س س س س س س نس يش س س س س س س س س سسهد بالغ س س س س س س س س سسدير لس س س س س س س س س س‬

‫فب س س س س س س س س س سساَدرس الس س س س س س س س س س سسامع وه س س س س س س س س سسو ق س س س س س س س س س سسد نمك س س س س س س س س س سسص‬

‫ي س س س س سسا بس س س س س سسن أب س س س س س س ط س س س س سسالب ي س س س س سسا مس س س س س سسن هس س س س س سسو م س س س س سسن‬

‫خس س س س س س س س س سسات النبيس س س س س س س س س سساء ف س س س س س س س س س س المكدمس س س س س س س س س سسة فس س س س س س س س س سسص‬

‫فض س س س س س س س س س س س س س سسلك ل ينمك س س س س س س س س س س س س س سسر لمك س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ق س س س س س س سسد س س س س س س س سساغه بع س س س س س س سسض وبع س س س س س س سسض في س س س س س س سسه غس س س س س س سسص‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسذكره عن س س س س س س س س س س س س س س سسد موالي س س س س س س س س س س س س س س سسك ش س س س س س س س س س س س س س س سسفا‬

‫وذك س س س س س س س س س س س سسره عن س س س س س س س س س س س س سسد معادي س س س س س س س س س س س س سسك ُغص س س س س س س س س س س س س سسص‬

‫ك س س س س س س س س سسالطي بع س س س س س س س س سسض ف س س س س س س س س س ري س س س س س س س س اض أدزه س س س س س س س س رت‬

‫وابتسس س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س سسورد وبعس س س س س س س س س سسض ف س س س س س س س س س س قفس س س س س س س س س سسص‬

‫س س س س س س س س س سسوف ت س س س س س س س س سسرى م س س س س س س س س سسال تس س س س س س س س س سواريه القدم س س س س س س س س سسص‬

‫فق س س س س س س س س س س سسال ‪ :‬أنس س س س س س س س س س س سسيت‪ .‬فق س س س س س س س س س س سسال ‪ :‬ك س س س س س س س س س س سساذب‬

‫وله في مدح أهل البيت ‪ :‬قوله ‪ ،‬رواها الميني في الغدير ‪:‬‬ ‫يس س س س س سسا لئدمس س س س س سسي ف س س س س س س ال س س س س س سسول هس س س س س سسل أن س س س س س سست تعت س س س س س سسرب‬

‫ب س س س س س س س س س سسن يس س س س س س س س س س سوال رس س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س أو ي س س س س س س س س س سسذر؟‬

‫ق س س س س س س س س س سسوم ل س س س س س س س س س سسو أن البح س س س س س س س س س سسار تن س س س س س س س س س سسءزف ب س س س س س س س س س سسال‬

‫قلم مش س س س س س س س س س س س س س س س سسقا وأقلم ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدنا ش س س س س س س س س س س س س س س س سسجر‬

‫والنس س س س س س س س س س س سسس والس س س س س س س س س س س سسن كّتس س س س س س س س س س س سساب لفضس س س س س س س س س س س سسلهم‬

‫والص س س س س س سسحف م س س س س س سسا احت س س س س س سسوت الص س س س س س سسال والبمك س س س س س سسر‬

‫ل س س س س س يمكتب س س س س سوا العش س س س س سسر ب س س س س سسل ل س س س س س يع س س س س سسد جه س س س س سسدهم‬

‫فس س س س س س س س س س ذل س س س س س س س س سسك الفض س س س س س س س س سسل إل وه س س س س س س س سسو متق س س س س س س س س سسر‬

‫أه س س س س س س س سسل الفخ س س س س س س س سسار وأقط س س س س س س س سساب ال س س س س س س س سسدار ومس س س س س س س سسن‬

‫أض س س س س س س س س س س س س سسحت لمره س س س س س س س س س س س س م الي س س س س س س س س س س س س سسام ت س س س س س س س س س س س س سسأتر‬

‫هس س س س س س سسم آل أحس س س س س س سسد والصس س س س س س سسيد الحاجحس س س س س س سسة الس س س س س س سسءز‬ ‫وال س س س س س س سسبيض م س س س س س س سسن هاش س س س س س س سسم والكرمس س س س س س س ون أول س س س س س س س وا‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س سسر الغطارف س س س س س س س س س س س س س س ة العلويّس س س س س س س س س س س س س سسة الغ س س س س س س س س س س س س س سسرر‬

‫الفض س س س س سسل اللي س س س س سسل ومس س س س سسن س س س س س سسادت ب س س س س سسم مض س س س س سسر‬

‫ف س س س س س سسافطن بعقل س س س س س سسك ه س س س س س سسل ف س س س س س س الق س س س س س سسدر غيه س س س س س م‬

‫ق س س س س س س س س س سسوم يمك س س س س س س س س س سساد إليه س س س س س س س س س سسم يرج س س س س س س س س س ع الق س س س س س س س س س سسدر‬

‫اعط س س س س س س س سوا الصس س س س س س س سسفا نل أعط س س س س س س س سوا البن س س س س س س س سو ة مس س س س س س س سسن‬

‫قبس س س س س س س سسل ال س س س س س س س سءزاج فلس س س س س س س سسم يلحس س س س س س س سس ق بس س س س س س س سسم كس س س س س س س سسدر‬

‫وتوج س س س س س س س س س س وا ش س س س س س س س س س س سرفا مس س س س س س س س س س سسا مثلس س س س س س س س س س سسه شس س س س س س س س س س سسرف‬

‫وقّل س س س س س س س س س س سسدوا خط س س س س س س س س س س سرا م س س س س س س س س س س سسا مثل س س س س س س س س س س سسه خط س س س س س س س س س س سسر‬

‫‪57‬‬


‫حس س س س س س س س س سسب ب س س س س س س س س سسم حججس س س س س س س س س ساً لس س س س س س س س س س واض س س س س س س س س سسحة‬

‫يس س س س س س س س سسري الصس س س س س س س س سسل ة عليهس س س س س س س س سسم أيندمس س س س س س س س سسا ذك س س س س س س س س روا‬

‫هس س س س س س س س س س سسم دوح س س س س س س س س س س ة الس س س س س س س س س س سسد والوراق شس س س س س س س س س س سسيعتهم‬

‫والص س س س س س س س س س س سسطفى الص س س س س س س س س س س سسل والذريّس س س س س س س س س سسة الثدم س س س س س س س س س س سسر‬

‫ي س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س سسادت ي س س س س س س س س س سسا آل ياس س س س س س س س س س سسي فق س س س س س س س س س سسط‬

‫عليمكس س س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س س سسوحي م س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س هبس س س س س س س س س س سسط‬

‫لس س س س س س س س س س س س س سسولكم ل س س س س س س س س س س س س س س يقبس س س س س س س س س س س س س سسل الفس س س س س س س س س س س س س سسرض ول‬

‫رحن س س س س س س سسا لبح س س س س س س سسر العف س س س س س س سسو م س س س س س س سسن أك س س س س س س سسرم ش س س س س س س سسط‬

‫أنت س س س س س س س س س سسم ول ة العه س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسذر وم س س س س س س س س سسن‬

‫ه س س س س س س س س س س س سواهم ال س س س س س س س س س س س س علين س س س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س س س سسرط‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسا أح س س س س س س س س س س س س س س سسد قايس س س س س س س س س س س س س س س سسمكم بغيك س س س س س س س س س س س س س م‬

‫ومس س س س س س س س س س سسادزج السلس س س س س س س س س س س سسل بالش س س س س س س س س س س سسرب اللدم س س س س س س س س س س سسط‬

‫إل كدم س س س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س س س سساهى الب س س س س س س س س س س سسال بالص س س س س س س س س س س سسا‬

‫أو ق س س س س س س س س س س س س س س س سسايس الب س س س س س س س س س س س س س س س سسر جهل ب س س س س س س س س س س س س س س س سسالنقط‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫***‬ ‫س س س س س س س س س س س س س سسغّدم اسء عن س س س س س س س س س س س س سسه والس س س س س س س س س س س س س سسام الخ س س س س س س س س س س س س سستط‬

‫ب الص س س س س س س س سسطفى والمكاش س س س س س س س سسف الس س س س س س س س س‬ ‫ص س س س س س س س سسنو الن س س س س س س س س ّ‬

‫إل س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س سسال وعل س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س سسب ق غب س س س س س س س س س سسط‬

‫أّولس م س س س س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س س س سسام وص س س س س س س س س س س س س س ّلى س س س س س س س س س س س س س سسابقاً‬

‫***‬ ‫ببابس س س س س س س س س س سسل والغس س س س س س س س س س سسرب منهس س س س س س س س س س سسا قس س س س س س س س س س سسد قبس س س س س س س س س س سسط‬

‫وكّل س س س س س س س س س س س س سسم الش س س س س س س س س س س س س سسدمس وَم س س س س س س س س س س س س س نس ُرّدتس ل س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫س س س س س سسسمكر م س س س س س سساء العيس س س س س س س ف س س س س س س ال س س س س س سوادي للقح س س س س س سسط‬

‫وراكس س س س س س س س س س س سسض الرض ومس س س س س س س س س س س سسن أنب س س س س س س س س س س س سسع للع س س س س س س س س س س س س س‬

‫يغس س س س س س س س س س س س س سسرف مس س س س س س س س س س س س س سسن تّيس س س س س س س س س س س س س سساره إذا اغتدمس س س س س س س س س س س س س سسط‬

‫بس س س س س س س س س س س سسر لس س س س س س س س س س س سسديه كس س س س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س س س سسر جس س س س س س س س س س س سسدول‬ ‫ولي س س س س س س س س س سسث غ س س س س س س س س س سساب ك س س س س س س س س س سسل لي س س س س س س س س س سسث عن س س س س س س س س س سسده‬

‫ينظس س س س س س س س س س س س س سسره العقس س س س س س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س س س س س سسغيا إذ قلس س س س س س س س س س س س س سسط‬

‫باس س س س س س س س س سسط عل س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س الض وَم س س س س س س س س س نس‬

‫بّب س س س س س س س س س س س س س س سسه الرح س س س س س س س س س س س س س س ن للس س س س س س س س س س س س س س س سردزق بس س س س س س س س س س س س س س س سسط‬

‫يط س س س س س س س س س س سسو إل س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسرب ب س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسدّرعاً‬

‫فمك س س س س س سسم ب س س س س س سسه ق س س س س س سسد ق س س س س س س سّد م س س س س س سسن رجس س س س س س س وقس س س س س سسط‬

‫تس س س س س س س س س س سوليت خيس س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س سس ق ب س س س س س س س س س سسدء وآخس س س س س س س س س س سرا‬

‫والقي س س س س س س س س سست رحل س س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س س ح س س س س س س س س سساهم م س س س س س س س س سساورا‬

‫بمكّف س س س س س س س س س س سهس ف س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س سسوم حس س س س س س س س س س سسرب لشس س س س س س س س س س سسدمط‬

‫سس س س س س س س س سسيف لس س س س س س س س سسو أن الطفس س س س س س س س سسل يلقس س س س س س س س سسى سس س س س س س س س سسيفه‬

‫وللزاهى ‪:‬‬

‫‪58‬‬


‫ه س س س س س س س س س س سسم الل آل الس س س س س س س س س س س س والقط س س س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س سسذي‬

‫ب س س س س س س س س س سسم فل س س س س س س س س س سسك التوحي س س س س س س س س س سسد اص س س س س س س س س س سسبح دائ س س س س س س س س س سرا‬

‫أئدمس س س س س س س س س سسة حس س س س س س س س س سس ق خس س س س س س س س س سسات الرس س س س س س س س س س ل جس س س س س س س س س سسدهم‬

‫ووال س س س س س س س س سسدهم م س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س سسان للح س س س س س س س س سس ق ناصس س س س س س س س س سرا‬

‫عل س س س س س س س س سسي امي س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسؤمني ال س س س س س س س س سسذي اغت س س س س س س س س سسدى‬

‫ال س س س س س س س س س س س س س قرن س س س س س س س س س س س س ه بالسس س س س س س س س س س س س سسيف ل دزال بس س س س س س س س س س س س سساترا‬

‫وأمه س س س س س س س س س س س س س س س سسم الءزه س س س س س س س س س س س س س س س راء أك س س س س س س س س س س س س س س س سسرم بس س س س س س س س س س س س س س س س سّر ة‬

‫غ س س س س س سسدا قلبه س س س س س سسا مض س س س س س سسىن عل س س س س س سسى الوج س س س س س د ص س س س س س سسابرا‬ ‫ام س س س س س س س س س س سسام ل س س س س س س س س س س سسه جربي س س س س س س س س س سسل يمك س س س س س س س س س س سسد ح دزائ س س س س س س س س س س س سرا‬

‫فدمنه س س س س س س س س سسم قتي س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س سسم ظلدم س س س س س س س س سسا ومنه س س س س س س س س سسم‬ ‫قتي س س س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س س سسأرض الط س س س س س س س س س س سسف أروت دم س س س س س س س س س س سساهؤه‬

‫رمس س س س س س س س س س س ا ح الع س س س س س س س س س س سسادي والس س س س س س س س س س س سسيوف البس س س س س س س س س س س سواترا‬

‫ومنه س س س س س س س س سسم أخ س س س س س س س س سسو الس س س س س س س س س سراب س س س س س س س س س سسجاد ليل س س س س س س س س سسه‬

‫وب س س س س س س س س س سساقر بطس س س س س س س س س س سسن العلس س س س س س س س س س سسم افس س س س س س س س س س سسديه بس س س س س س س س س س سساقرا‬

‫وسادس س س س س س س س س س س س سسهم ي س س س س س س س س س س س سساقوته العل س س س س س س س س س س س سسم جعف س س س س س س س س س س س سسر‬

‫إم س س س س س س س س س سسام ه س س س س س س س س س سسدى تلق س س س س س س س س س سساه بالع س س س س س س س س س سسدل آمس س س س س س س س س س سرا‬

‫وس س س س س س س س سسابعهم موس س س س س س س س سسى اب س س س س س س س سسو العل س س س س س س س سسم الرض س س س س س س س س ا‬

‫وم س س س س س سسن ل س س س س س س س يس س س س س س سسءزل بالفضس س س س س س سسل للخلس س س س س س سس ق غس س س س س س سسامرا‬

‫وثس س س س س س س س سسامنهم مرسس س س س س س س س س ي خراس س س س س س س س س سسان َمس س س س س س س س س س نس ب س س س س س س س س سسه‬

‫طفقس س س س س س س س س س س س سست حءزينس س س س س س س س س س س س سسا للهدمس س س س س س س س س س س س سسوم مسس س س س س س س س س س س س سساورا‬ ‫أبس س س س س س س س س س سسو علس س س س س س س س س س سسم للقس س س س س س س س س س سسوم اصس س س س س س س س س س سسبح عاش س س س س س س س س س س سرا‬

‫وتاس س س س س س س س س س س س س س سسعهم دزيس س س س س س س س س س س س س س ن الن س س س س س س س س س س س س س سسام مدم س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ومنه س س س س س س س س س س سسم ام س س س س س س س س س س سسام س س س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س س سسن را مّل س س س س س س س س س س سسه‬

‫اق س س س س س س س س سسام ل س س س س س س س س سسادي العش س س س س س س س س سسر منه س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س سساورا‬

‫وآخرهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س م مه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدي آل مدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فمكس س س س س س س س س س س س س سسان لعقس س س س س س س س س س س س س سسد الفس س س س س س س س س س س س س سساطدمي آخ س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫عليه س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س سسلم الس س س س س س س س س س س س س ل دزال مس س س س س س س س س س س س سسيا‬

‫يواص س س س س س س س س س س س س س سسل اج س س س س س س س س س س س س س سسداثا ل س س س س س س س س س س س س س سسم ومب س س س س س س س س س س س س س سساكرا‬

‫ول دزالس س س س س س س س س س س س س سست الكبس س س س س س س س س س س س س سساد منس س س س س س س س س س س س س سسا اليهس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسن حني س س س س س س س س س س س س س س الفاق س س س س س س س س س س س س س سسدات دزواف س س س س س س س س س س س س س سرا‬

‫وأعيننس س س س س س س س س س س س س سسا تس س س س س س س س س س س س س سسري دموع س س س س س س س س س س س س سسا عليه س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ل س س س س س س س س س سسا كاب س س س س س س س س س سسدوا تل س س س س س س س س س سسك الل س س س س س س س س س سسوك الب س س س س س س س س س سسابرا‬

‫وسس س س س س س سسوف ي س س س س س س سسديل ال س س س س س س س س م س س س س س س سسن ك س س س س س س سسل ظ س س س س س س سسال‬

‫بق س س س س س س س س س سسائم ع س س س س س س س س س سسدل يعل س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س سس ق ظ س س س س س س س س س سساهرا‬

‫وان س س س س س س س س س سسا لنرجس س س س س س س س س س و ال س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س سسالءزن والبمك س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س سسم ان ي س س س س س س س س س س س سسط الس س س س س س س س س س س س سسيئات المكب س س س س س س س س س س س سسائرا‬

‫ويردزقن س س س س س س س س س س س س سسا فيه س س س س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س س س س سسفاعة ج س س س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫فان س س س س س س س س س س س س س سسا ات س س س س س س س س س س س س س سسذناها لتل س س س س س س س س س س س س س سسك ذخ س س س س س س س س س س س س س سسائرا‬

‫قال السيد المين في العيان ‪ :‬وله في امير المؤمنين ‪: 7‬‬ ‫م س س س س س س س سسا دزل س س س س س س س ت بع س س س س س س س سسد رس س س س س س س س ول ال س س س س س س س س منف س س س س س س س سسردا‬

‫ب س س س س س س س س س سراً يفي س س س س س س س س س سسض عل س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسوراد دزاخ س س س س س س س س س سسره‬

‫أم س س س س س س س س س س س س س سواجه العلس س س س س س س س س س س س س سسم والربه س س س س س س س س س س س س س ان لّتس س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫والل س س س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س س س سسطاه والتق س س س س س س س س س س س سسوى جس س س س س س س س س س س س سواهره‬

‫‪59‬‬


‫وله في مدح الما م ‪: 7‬‬ ‫وآل علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسا واستض س س س س س س س س س س س س س س س س سسيء مقباس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫تس س س س س س س س س س س س سسدخل جنان س س س س س س س س س س س س ساً ولتسس س س س س س س س س س س س سسقى كأسس س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فدم س س س س س س س س س س س سسن ت س س س س س س س س س س س سسوله ن س س س س س س س س س س س سسا وَم س س س س س س س س س س س س نس َع س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫مس س س س س س س س س س س س س سسا عس س س س س س س س س س س س س سسرف الس س س س س س س س س س س س س سسدين ول أساسس س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ثىنس س س س س س س س س س س س إلس س س س س س س س س س س س الوثس س س س س س س س س س سسان يومس س س س س س س س س س سسا رأس س س س س س س س س س س سسه‬

‫أول مس س س س س س س س س س س سسن قس س س س س س س س س س س سسد وّح س س س س س س س س س س س دس ال س س س س س س س س س س س س وم س س س س س س س س س س سسا‬

‫إذ ض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيقت أع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداهؤه أنفاس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسدى الن س س س س س س س س س س س س سسب الص س س س س س س س س س س س س سسطفى بنفس س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ب س س س س س س س س س س سسات عل س س س س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س س س سسرش الن س س س س س س س س س س سسب آمن س س س س س س س س س س سسا‬

‫واللي س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س سسد ط س س س س س س س س س سسافت ب س س س س س س س س س سسه أحراس س س س س س س س س س سسه‬

‫ح س س س س س س س س س سست إذا م س س س س س س س س س سسا هج س س س س س س س س س سسم الق س س س س س س س س س سسوم عل س س س س س س س س س سسى‬

‫مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستيقظ بنصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسله أشاسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س س س سسار إليه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم فتوّل س س س س س س س س س س س س س س س س سوا فرقس س س س س س س س س س س س س س س س س اً‬

‫ينعه س س س س س س س س س س س س س س س سسم عس س س س س س س س س س س س س س س سسن قرب س س س س س س س س س س س س س س س ه حاس س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ممكّس س س س س س س س س س رس الصس س س س س س س س سسنام ف س س س س س س س س س الس س س س س س س س سسبيت الس س س س س س س س سسذي‬

‫ادزي س س س س س س س س س ح ع س س س س س س س س س سسن وج س س س س س س س س س ه ال س س س س س س س س س سسدى غدماس س س س س س س س س س سسه‬ ‫وال س س س س س س س س س س س س س س سسدين مق س س س س س س س س س س س س س س سسرون ب س س س س س س س س س س س س س س سسه أنباس س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫رق س س س س س س ى علس س س س س س سسى المكاهس س س س س س سسل مس س س س س س سسن خي س س س س س س س الس س س س س س سسورى‬

‫مهش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدماً يقلب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه انتمكاس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ون ّمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس اللت والق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى َه بَسل‬ ‫وقس س س س س س س س س سسام م س س س س س س س س س سسولي عل س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسبيت وقس س س س س س س س س سسد‬

‫ط ّه س س س س س س س س س س س س س س س رسه إذ ق س س س س س س س س س س س س س سسد رم س س س س س س س س س س س س س س ى أرجاس س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وفي ديوان ابي القاسم علي بن اسحا ق‬ ‫ابن لخلف الزاهي البغدادي المخطوط‬ ‫قصائد هذه أوائلها وكلها ف اهل البيت ‪.:‬‬

‫‪ 1‬س س س س س س س س س س س ق س س س س س س س س س سسد تركتن س س س س س س س س س س مص س س س س س س س س س سسائب ِح رسض س س س س س س س س س ا‬

‫م س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س سسغت ريق س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س سسا ول جرضس س س س س س س س س س ا‬

‫‪ 2‬س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س سساقها شس س س س س س س س س س س سسوق ال س س س س س س س س س س س س طس س س س س س س س س س س سسو‬

‫س ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن تدمي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوس‬

‫‪ 3‬س س س س س س س ي س س س س س سسا اب س س س س س سسا الس س س س س س سسبطي وجس س س س س س دي عليمك س س س س س سسم‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س س س سسائي مض س س س س س س س س س س س س سسرم وابتمك س س س س س س س س س س س س سساري‬

‫‪ 4‬س س س س س س س س ايس س س س س س سسا صس س س س س س سساحب قس س س س س س سسد قطعنس س س س س س سسا الطريقس س س س س س سسا‬

‫وان س س س س س س س س س س س سست ت س س س س س س س س س س س سساول م س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س سسن يليق س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ونتسسف تتسسألف مسسن خسسسة أبيسسات واقسسل وأكسسثر قسسد جعهسسا الرحوم الشسسيخ مدمسسد السسسدماوي‬ ‫ونضّد هسسا بطه ‪:‬‬

‫‪60‬‬


‫المير أبو فراس الحمداني‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س سسوم بس س س س س س س س س س س س س س سسفح ال س س س س س س س س س س س س س سسدير ل أنس س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫أرع س س س س س س س س س س س س س ى لس س س س س س س س س س س س س سسه دهس س س س س س س س س س س س س سسري الس س س س س س س س س س س س س سسذي أوله‬

‫يس س س س س س س س س س سسوم عدمس س س س س س س س س س سسرت العدمس س س س س س س س س س سسر فيس س س س س س س س س س سسه بفتيس س س س س س س س س س سسة‬

‫م س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س سسورهم أخ س س س س س س س س س س سسذ الءزم س س س س س س س س س س ان ب س س س س س س س س س س سساه‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س س س سسأن عّءزت س س س س س س س س س س س س س س سسم ض س س س س س س س س س س س س س س سسياء ن س س س س س س س س س س س س س س سساره‬

‫وك س س س س س س س س س س س س أن أوجهه س س س س س س س س س س س س س سسم ن س س س س س س س س س س س س س سسوم دج س س س س س س س س س س س س س سساه‬ ‫والظ س س س س س س س س س س س س س س سسب من س س س س س س س س س س س س س س سسه إذا رنس س س س س س س س س س س س س س س ا عين س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫ومهفهس س س س س س س س س س س سسف للغصس س س س س س س س س س س سسن حسس س س س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س س س س سوامه‬

‫نس س س س س س س س س س س س س سسادزعته كأسس س س س س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س س س س سسأن ضس س س س س س س س س س س س س سسياءها‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س سسا تبس س س س س س س س س س س س س س سّد تس فس س س س س س س س س س س س س س س الظلم ض س س س س س س س س س س س س س سسياه‬

‫ف س س س س س س س س س س س ليلس س س س س س س س س س سسة حسس س س س س س س س س س سسنت بس س س س س س س س س س سسود وص س س س س س س س س س سساله‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س س س س سسن حس س س س س س س س س س س س س س س س سسنه إي س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س س سسا في س س س س س س س س س س س س س س سسه الثري س س س س س س س س س س س س س س ا إذ ب س س س س س س س س س س س س س س سسدت‬

‫كس س س س س س س س س س سسف يشس س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسذي يه س س س س س س س س س س سواه‬

‫والبس س س س س س س س س س س س سسدر منتصس س س س س س س س س س س س سسف الضس س س س س س س س س س س س سسياء كس س س س س س س س س س س س سسأنه‬

‫متبس س س س س س س س س س س س س س س سسم ب س س س س س س س س س س س س س س سسالمكف يس س س س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫ظ س س س س س س س س س س سسب ل س س س س س س س س س س سسو أن الفمك س س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س س سّر ب س س س س س س س س س س سسده‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن دون لظ س س س س س س س س س س س س س سسة ن س س س س س س س س س س س س س سساظر أدم س س س س س س س س س س س س س سساه‬ ‫ح س س س س س س س س س س سسرم الس س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س سساء وه س س س س س س س س س سسو ي س س س س س س س س س س سراه‬

‫فحرم س س س س س س ت قس س س س س س سسرب الوص س س س س س سسل منس س س س س س سسه مثس س س س س س سسل مس س س س س س سسا‬

‫واح س س س س س س س س س سستءز رأس س س س س س س س س س سسا طال س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س سسن حج س س س س س س س س س سسره‬

‫أدنت س س س س س س س س س س س س س س س سسه كف س س س س س س س س س س س س س س س سسا ج س س س س س س س س س س س س س س س سسده ويس س س س س س س س س س س س س س س سسداه‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسوم بعي س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س سسان وان س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يل س س س س س س س س س س س س س س س سسي لظل س س س س س س س س س س س س س س س سسم الظ س س س س س س س س س س س س س س س سسالي ال س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي س س س س س س س س سسوم علي س س س س س س س س سسه تغي س س س س س س س س سست ش س س س س س س س س سسس الض س س س س س س س س سسحى‬

‫وبمك س س س س س س س س س س س سست دم س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س سسا رأت س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫ل ع س س س س س س س س س سسذر في س س س س س س س س س سسه لهج س س س س س س س س س سسة ل س س س س س س س س س س س تنفط س س س س س س س س س سسر‬

‫أو ذي بمك س س س س س س س س س س س س سساء لس س س س س س س س س س س س س س تف س س س س س س س س س س س س سسض عين س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫تب س س س س س س س س س س س س س س س ساً لق س س س س س س س س س س س س س س سسوم ت س س س س س س س س س س س س س س سسابعوا أه س س س س س س س س س س س س س س س سواءهم‬

‫فيدمس س س س س س س س س س س س س س سسا يسس س س س س س س س س س س س س س سسوءهم غس س س س س س س س س س س س س س سسدا عقبس س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫اتراهس س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س يسس س س س س س س س س س سسدمعوا مس س س س س س س س س س سسا خصس س س س س س س س س س سسه‬

‫في س س س س س س س س س س س سسه الن س س س س س س س س س س س سسب م س س س س س س س س س س س سسن الق س س س س س س س س س س س سسال اب س س س س س س س س س س س سساه‬

‫‪61‬‬


‫اذ قس س س س س س س س س س سسال يس س س س س س س س س س سسوم غس س س س س س س س س س سسدير خس س س س س س س س س س سسم معلنس س س س س س س س س س سسا‬

‫م س س س س س س س س س س سسن كن س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س سسوله ف س س س س س س س س س س سسذا م س س س س س س س س س س سسوله‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س سسذي وص س س س س س س س س س س س س س سسيته اليس س س س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س س سسافهدموا‬

‫ي س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س سسن يق س س س س س س س س سسول ب س س س س س س س س سسأن م س س س س س س س س سسا أوصس س س س س س س س سساه‬

‫واق س س س س س س س سسروا م س س س س س س س سسن الق س س س س س س س سسرآن م س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س فض س س س س س س س سسله‬

‫وتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأملوه واعرفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وا فحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواه‬

‫لس س س س س س س سسو ل س س س س س س س س تن س س س س س س س سّءزل فيس س س س س س س سسه إل ) هس س س س س س س سسل أتس س س س س س س سسى (‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن دون ك س س س س س س س س س س س س س سسل من س س س س س س س س س س س س س س سّءزل لمكف س س س س س س س س س س س س س سساه‬ ‫لف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسظ الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ونطق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وتله‬

‫َمس س س س س س س نس ك س س س س س سسان أول َمس س س س س س س نس ح س س س س س سسوى الق س س س س س سسرآن م س س س س س سسن‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسالمكف من س س س س س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س س س س س سسابه ودح س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫َم س س س س س نس ك س س س سسان ص س س س سساحب فت س س س سسح خي س س س سسرب م س س س سسن رم س س س س ى‬

‫َم س س س س س س س س س س س س س س س نس آدزر الختس س س س س س س س س س س س س س سسار مس س س س س س س س س س س س س س سسن آخس س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫َم س س س س س س س س نس عاضس س س س س س س سسد الختس س س س س س س سسار مس س س س س س س سسن دون الس س س س س س س سسورى‬

‫بتحي س س س س س س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ربس س س س س س س س س س س س س س س س س ه وحب س س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫َمس س س س س س س س س س س س نس خص س س س س س س س س س س سسه جربي س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسن رب العل‬

‫أظننت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أن تقتل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا أولده‬

‫ويظلمك س س س س س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الع س س س س س س س س س س س س س س س سساد ل س س س س س س س س س س س س س س س سواه‬

‫أو تشس س س س س س س س س س س س س سربوا م س س س س س س س س س س س س سسن حوض س س س س س س س س س س س سسه بيدمين س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫كأس س س س س س س س س سسا وقس س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س سسرب الس س س س س س س س س سسي دم س س س س س س س س سساه‬

‫أنس س س س س س س س س س س س س س س سسيتم ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم المكس س س س س س س س س س س س س س س سساء وان س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س سواه مس س س س س س س س س س س سسع النس س س س س س س س س س س سسب كسس س س س س س س س س س س سساه‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسا رب انس س س س س س س س س س س س س س س س مهت س س س س س س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س س س س س س سسداهم‬

‫ل اهت س س س س س س س س س س س س سسدي ي س س س س س س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س س س س سسدى بسس س س س س س س س س س س س س سواه‬

‫اه س س س س س س س س س سسوى ال س س س س س س س س س سسذي يه س س س س س س س س س سسوى الن س س س س س س س س س سسب وآل س س س س س س س س س سسه‬

‫أبس س س س س س س س س س س سسدا واش س س س س س س س س س س سسنأ ك س س س س س س س س س س سسل َم س س س س س س س س س س س س نس يشس س س س س س س س س س س سسناه‬ ‫وي س س س س س س س س س س س س س سسل لس س س س س س س س س س س س س س سسى شس س س س س س س س س س س س س س سسفعاهؤه خصس س س س س س س س س س س س س س سسدماه‬

‫م س س س س س س س سسذ ق س س س س س س س سسال قبل س س س س س س س سسي ف س س س س س س س س س قري س س س س س س س س ض قائ س س س س س س س سسل‬

‫‪62‬‬


‫المير ابو فراس الحارث بن سعيد الحمداني العدوي التغلبي‪.‬‬ ‫وابو فراس بمكسر الفاء وتفيف الراء من أساء السد‪.‬‬ ‫ولد بنبسس ج سسسنة ‪ 320‬وقتسسل يسسوم الربعسساء لثدمسسان خلسسون مسسن ربيسسع الخسسر فس حسسرب كسسانت‬ ‫بينه وبي غلم سيف الدولة سنة ‪ 357‬ومقتضى تاريخ ولدتسه ووفاته ان يمكسون عدمسره ‪ 37‬سسنة‬ ‫‪ ،‬نشسأ ابسو فسراس فس عشسي ة عربيسة صسدميدمة تقلسب أفرادهسا فس اللسك والمسار ة قرونا عديسد ة وكانت‬ ‫لسسم أحسسسن سسسي ة ملسؤ ة بحاسسسن الفعسسال وجيسسل الصسسفات مسسن كسسرم وسخاء وعءز وإبسساء وصولة‬ ‫وشسجاعة وفصسساحة وبراعسسة‪ .‬وسسيف الدولسة التقسسدم ف س الرياسسسة والمسسار ة والشسسجاعة والمكسسرم وأبسسو‬ ‫فسراس الفسسائ ق بشسسعره فيهسسم والتدميسسءز بشسسجاعته وفروسيته وهو أمي س جليسسل وقائسسد عظيسسم أكسسرب قسواد‬ ‫سيف الدولة وشجاع مدره وشاعر مفلس ق وعرب صسدميم تلست فيسه الخلق والشسيم العربيسة وهو‬ ‫امي السيف والقلم ومن حقه إذ يقول ‪:‬‬ ‫كس س س س س س س س س س سسثي إل س س س س س س س س س س س نءزالس س س س س س س س س س سسا النظس س س س س س س س س س سسر الشس س س س س س س س س س سسءزر‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س س س س لن س س س س س س س س س س س س س س س س سّءزال بمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسل موف س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫مع س س س س س س س س س س س س سسود ة أن ل ي س س س س س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س س س س سسا النص س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س س س س س س سرار لمك س س س س س س س س س س س س س س س سسل كتيب س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وف س س س س س س س س س الليل س س س س س س س س سسة الظلدم س س س س س س س س سساء يفتق س س س س س س س س سسد الب س س س س س س س س سسدر‬

‫س س س س س س س س س س س سسيذكرن ق س س س س س س س س س س سسومي اذا ج س س س س س س س س س س س سّد ج س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫وكل شعره يعطيك صور ة عن عظدمة شخصيته‪ .‬اما ولهؤه لهسسل السسبيت ‪ :‬فيمكفسسي شسساهدا‬ ‫عليه قصيدته العالية السدما ة بالشافية وكلها ف أهل البيت وظلم بن العباس لم‪ .‬وأولا ‪:‬‬

‫‪63‬‬


‫ال س س س س س س س س س س س س س سس ق مهتض س س س س س س س س س س س س س سسم وال س س س س س س س س س س س س س سسدين م س س س س س س س س س س س س س سستم‬

‫وفس س س س س س س س س س س س سسء آل رس س س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س س مقتسس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫)‪(1‬‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسوم الرع س س س س س س س س س س س س ا ة ول ش س س س س س س س س س س س س سساء ول نع س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫إنس س س س س س س س س س س س أبي س س س س س س س س س س سست قلي س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س سسوم أدقنس س س س س س س س س س س س‬

‫قل س س س س س س س س س سسب تص س س س س س س س س س سسارع في س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س سسم والدم س س س س س س س س س سسم‬

‫وعءزم س س س س س س س س س س س س ة ل ين س س س س س س س س س س س س سسام اللي س س س س س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س س س س سساحبها‬

‫إل عل س س س س س س س س س س سسى ظف س س س س س س س س س س سسر فس س س س س س س س س س س س طّي س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س سسرم‬

‫والن س س س س س س س س سساس عن س س س س س س س س سسدك لن س س س س س س س س سساس فيحفظه س س س س س س س س سسم‬

‫يُص س س س س س س س س سسان مه س س س س س س س س س سسري لم س س س س س س س س س سسر ل أب س س س س س س س س س سسو ح ب س س س س س س س س س سسه‬ ‫وك س س س س س س س س س س س ل م س س س س س س س س س س س س سسائر ة الض س س س س س س س س س س س س سسبعي مس س س س س س س س س س س س س سسرحها‬

‫وال س س س س س س س سسدرع والرمس س س س س س س س ح والصدمص س س س س س س س سسامة ال س س س س س س س سسذم‬

‫)‪(2‬‬

‫رمس س س س س س س س س س ث الءزيس س س س س س س س س س ر ة وال س س س س س س س س س سسذراف والعن س س س س س س س س س سسم‬

‫)‪(3‬‬

‫وفتي س س س س س س س س س س س س س سسة قلبه س س س س س س س س س س س س س سسم قل س س س س س س س س س س س س س سسب إذا ركبس س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫ولي س س س س س س س س س س س س س سسس رأيه س س س س س س س س س س س س س سسم رأي س س س س س س س س س س س س س سسا اذا عءزمس س س س س س س س س س س س س س وا‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسا للرج س س س س س س س س س س س ال أم س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س س منتص س س س س س س س س س س س سسر‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن الطغس س س س س س س س س س س سسا ة؟ أمس س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س منتقس س س س س س س س س س س سسم‬

‫بنس س س س س س س س س س س سسو عل س س س س س س س س س س س سّي رعايس س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س دي س س س س س س س س س س سسارهم‬

‫والم س س س س س س س س س س س س سسر تلمك س س س س س س س س س س س س سسه النس س س س س س س س س س س س س سوان وال س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫مّلئ س س س س س س س س س س س س سسون فأص س س س س س س س س س س س س سسفى ش س س س س س س س س س س س س سسربم وشس س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫فس س س س س س س س س س س سسالرض إل علس س س س س س س س س س س سسى ملكهس س س س س س س س س س س سسا سس س س س س س س س س س س سسعة‬

‫عنس س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسورود وأواف س س س س س س س س س س س وّدهس س س س س س س س س س سسم لس س س س س س س س س س سسم‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س سسال إل عل س س س س س س س س س س س س س س سسى أرب س س س س س س س س س س س س س س ابه دي س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫فدم س س س س س س س س سسا الس س س س س س س س س سسعيد ب س س س س س س س س سسا إل ال س س س س س س س س سسذي ظلدم س س س س س س س س سوا‬

‫وم س س س س س س س سسا الش س س س س س س س س سسقي ب س س س س س س س س سسا إل ال س س س س س س س س سسذي ظلدمس س س س س س س س س سوا‬

‫للدمتقيس س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س سسدنيا عواقبه س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫أتفخ س س س س س س س س س س س س سسرون عليه س س س س س س س س س س س س سسم ل أب س س س س س س س س س س س س سسا لمك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وإن تع ّجس س س س س س س س س س س س س س لس منه س س س س س س س س س س س س سسا الظ س س س س س س س س س س س س سسال الثس س س س س س س س س س س س س س‬

‫ح س س س س س س س س س سست ك س س س س س س س س س سسأن رسس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س سّدكم‬

‫ول تس س س س س س س س س س س س س سوادزن فيدم س س س س س س س س س س س س سسا بينمك س س س س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س س س س سسرف‬

‫ول تسس س س س س س س س سساوت لمكس س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسوطن قس س س س س س س س سسدم‬

‫ول لمك س س س س س س س س سسم مثله س س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسد متص س س س س س س س س سسل‬

‫ول لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّدكم معش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد هسم‬

‫ول لعرقمك س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س سسن عرقه س س س س س س س س س س س س سسم ش س س س س س س س س س س س س س سَبه‬ ‫ق س س س س س س سسام الن س س س س س س سسب ب س س س س س س سسا » ي س س س س س س سسوم الغ س س س س س س سسدير « ل س س س س س س سسم‬

‫ول نت س س س س س س س س س س س سسثيلتمكم م س س س س س س س س س س س سسن أمه س س س س س س س س س س س سسم أم س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س يشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسهد والملك والمس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ح س س س س س س سست إذا أص س س س س س س سسبحت ف س س س س س س س س غي س س س س س س س س ص س س س س س س سساحبها‬

‫ب س س س س س س س س س س س سساتت تنادزعه س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س سسذهؤبان والرخ س س س س س س س س س س س م‬

‫وص س س س س س س س س س س س س س ّي وا سأمره س س س س س س س س س س س س م ش س س س س س س س س س س س س سسورى ك س س س س س س س س س س س س سسأنم‬

‫ل يعرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ون ول ة ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق أ يّه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫)‪(4‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س احفظه ‪ :‬اغضبه فغضب‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الذم من السيوف بالاء الهدملة ‪ :‬القاطع‪.‬‬ ‫‪ 3‬س مار ‪ :‬ترك الضيع والعضد كناية عن السدمن‪ .‬الرمث بمكسر اليم الهدملة ‪ :‬القاطع خشسسب يضسسم بعضسسه الس بعسسض‬ ‫ويسدمى الطوف‪ .‬الذراف بمكسر الاء ‪ :‬نبات‪.‬‬ ‫‪ 4‬س نثيلة هي أم العباس بن عبد الطلب‪ .‬المم ‪ :‬القرب‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫تس س س س س س س س س سسال مس س س س س س س س س سسا جهس س س س س س س س س سسل الق س س س س س س س س س سوام موض س س س س س س س س سسعها‬

‫لمكّنه س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س سستوا وجس س س س س س س س س ه ال س س س س س س س س سسذي علدمس س س س س س س س س سوا‬

‫ث س س س س س س س س س س اّدعاه س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س سسو العب س س س س س س س س س سساس ملمكه س س س س س س س س س سسم‬

‫ول ل س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س سسدم فيهس س س س س س س س س س س س س س سسا ول ق س س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫ل ي س س س س س س س س س س س سسذكرون إذا م س س س س س س س س س س س سسا معش س س س س س س س س س س س سسر ذك س س س س س س س س س س سسروا‬

‫ول يّمك س س س س س س س س س س س مس ف س س س س س س س س س س س أمس س س س س س س س س س سسر لس س س س س س س س س س سسم حمكس س س س س س س س س س سسم‬

‫ول رآهس س س س س س س س س س س س س سسم أبس س س س س س س س س س س س س سسو بمكس س س س س س س س س س س س س سسر وص س س س س س س س س س س س س سساحبه‬

‫أهل لس س س س س س س س س سسا طلب س س س س س س س س س سوا منهس س س س س س س س س سسا وم س س س س س س س س سسا دزعدم س س س س س س س س س سوا‬

‫فهس س س س س س س س س سسل هس س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س سّد عسوها غي س س س س س س س س س س واجبس س س س س س س س س سسة؟‬

‫أم ه س س س س س س س سسل أئدمته س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س أخ س س س س س س س سسذها ظلدمس س س س س س س س سوا؟‬

‫أّم س س س س س س س س س س س اس عل س س س س س س س س س س سّي ف س س س س س س س س س س سسأدن مس س س س س س س س س س سسن قرابتمك س س س س س س س س س س سسم‬

‫عنس س س س س س س س س سسد الوليس س س س س س س س س سسة إن ل س س س س س س س س س س تمكفس س س س س س س س س سسر النعس س س س س س س س س سسم‬ ‫أب س س س س س س س س س س س س س سسوكم أم عبي س س س س س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س س س س س س أم قث س س س س س س س س س س س س س سسم؟‬

‫أينمكس س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س سسرب عبس س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س س نعدمتس س س س س س س س س س سسه؟‬

‫بئ س س س س س س سسس الس س س س س س س سءزاء جءزيت س س س س س س سسم فس س س س س س س س بنس س س س س س س س حس س س س س س س سسن‬

‫أب س س س س س س س س س س س س س سساهم العل س س س س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س س سسادي وأمه س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ل بيع س س س س س س س س س س س س سسة رّدعتمك س س س س س س س س س س س س سسم ع س س س س س س س س س س س س سسن دم س س س س س س س س س س س س سسائهم‬

‫ول يي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول قرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول ذم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫هل صس س س س س س س س سسفحتم عس س س س س س س س سسن السس س س س س س س س سسرى بل سس س س س س س س س سسبب‬

‫للصس س س س س س س س س س س سسافحي ببس س س س س س س س س س س سسدر عس س س س س س س س س س س سسن أسس س س س س س س س س س س سسيكم؟!‬

‫هل كففت س س س س س س س سسم ع س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسديباج )‪ (1‬س س س س س س س س سسوطمكم‬

‫وع س س س س س س س سسن بنس س س س س س س س سسات رس س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س ش س س س س س س س س سستدممكم؟‬

‫م س س س س س س س س س سسا نّءزه س س س س س س س س س سست لرسس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س مهجت س س س س س س س س س سسه‬

‫ع س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س سسياط فهل نس س س س س س س س س س س س س سّءزه ال س س س س س س س س س س س س سسرم؟‬

‫ك س س س س س س سسم غ س س س س س س سسدر ة لمك س س س س س س سسم ف س س س س س س س ال س س س س س س سسدين واض س س س س س س سسحة‬

‫وك س س س س س س س س س س س س م دم لرس س س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س س عن س س س س س س س س س س س س س سسدكم‬

‫أنتس س س س س س س س سسم لس س س س س س س س سسه شس س س س س س س س سسيعة فيدمس س س س س س س س سسا تس س س س س س س س سسرون وف س س س س س س س س‬

‫أظف س س س س س س س س س س س سساركم م س س س س س س س س س س س سسن بني س س س س س س س س س س س سسه الط س س س س س س س س س س س سساهرين دم‬

‫هيه س س س س س س س س س س سسات ل قّرب س س س س س س س س س س سست قرب س س س س س س س س س س س ول رحس س س س س س س س س س س م‬

‫يوم س س س س س س س س س س س س سسا إذا أقص س س س س س س س س س س س س س سست الخلق والش س س س س س س س س س س س س س سسيم‬

‫تل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك الرائ س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر إل دون نيلمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س سسا ن س س س س س س سسال منه س س س س س س سسم بن س س س س س س سسوحرب وإن عظدم س س س س س س سست‬

‫ول س س س س س س س يمكس س س س س س س س سسن بي س س س س س س س س س نس س س س س س س س سسو ح وابنس س س س س س س س سسه رحس س س س س س س س م‬

‫ك س س س س س س س س س سسانت م س س س س س س س س س سسوّد ةس س س س س س س س س س س سسلدمان ل س س س س س س س س س سسه رحس س س س س س س س س س ا‬

‫غ س س س س س س س سسدر الرش س س س س س س س يد بيحي س س س س س س س س كي س س س س س س س سسف ينمكت س س س س س س س سسم؟‬

‫ي س س س س س س س س سسا جاه س س س س س س س س سسدا فس س س س س س س س س س مس س س س س س س س س سساويهم ُيمكّتدمه س س س س س س س س سسا‬

‫لي س س س س س س سسس الرش س س س س س س يد كدموس س س س س س سسى ف س س س س س س س القيس س س س س س سساس ول‬

‫مس س س س س س سسأمونمكم كالرض س س س س س س ى لس س س س س س سسو أنصس س س س س س سسف المكس س س س س س سسم‬

‫ذاق الءزبي س س س س س س سسي )‪ (2‬غ س س س س س س سسب الن س س س س س س سسث وانمكش س س س س س س سسفت‬

‫عس س س س س س س س س سسن ابس س س س س س س س س سسن فاطدمس س س س س س س س س سسة الق س س س س س س س س س سوال والتهس س س س س س س س س سسم‬

‫بس س س س س س س سساهؤوا بقتس س س س س س س سسل الرض س س س س س س س ا مس س س س س س س سسن بعس س س س س س س سسد بيعتس س س س س س س سسه‬

‫وأبص س س س س س س س سسروا بع س س س س س س س سسض ي س س س س س س س سسوم رش س س س س س س س دهم وعدم س س س س س س س سوا‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الديباج هو مدمد بن عبد ال اخو بن السن لمهم فاطدمة بنت السي السسبط ‪ ،‬ضسربه النصسور مسايتي وخسسي‬ ‫سوطًا‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الءزبيي هو عبد ال بن مصعب ‪ ،‬باهله يي بن عبسسد الس بسن حسسن فتفرقا فدمسسا وصل الءزبيسسي الس داره حست جعسسل‬ ‫يصيح ‪ :‬بطن بطن ومات‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫ي س س س س س سسا عص س س س س س سسبة ش س س س س س سسقيت م س س س س س سسن بع س س س س س سسدما س س س س س س سسعدت‬

‫ومعش س س س س س س سراً هلمك س س س س س س سوا مس س س س س س سسن بعس س س س س س سسد مس س س س س س سسا سس س س س س س سسلدموا‬

‫لبئس س س س س س س س س س س س سسدما لقي س س س س س س س س س س س سست منه س س س س س س س س س س س سسم وإن بلي س س س س س س س س س س س سست‬

‫بس س س س س س سسانب الطس س س س س س سسف تلس س س س س س سسك العظس س س س س س سسم الرم س س س س س س م‬

‫)‪(1‬‬

‫ل عس س س س س سسن أب س س س س س س مسس س س س س سسلم ف س س س س س س نصس س س س س سسحه صس س س س س سسفحوا‬

‫ول ال س س س س س س س س س سسبيي ن س س س س س س س س س سسا الل س س س س س س س س س سسف والقس س س س س س س س س س سسم‬

‫)‪(2‬‬

‫ول الم س س س س س س س س س سسان له س س س س س س س س س سسل الوصس س س س س س س س س سسل اعتدم س س س س س س س س س سسدوا‬

‫فيس س س س س س س سسه الوف س س س س س س سساء ول عس س س س س س س سسن غيّه س س س س س س سسم حلدم س س س س س س س سوا‬

‫)‪(3‬‬

‫أبلس س س س س س س س س سسغ لس س س س س س س س س سسديك بن س س س س س س س س س س العبس س س س س س س س س سساس مالمكس س س س س س س س س سسة‬

‫ل ي س س س س س س س س س س س سّد عسوا ملمكه س س س س س س س س س س سسا ملكه س س س س س س س س س س سسا العج س س س س س س س س س س سسم‬

‫أي الفس س س س س س س س س س س سساخر أرس س س س س س س س س س س س ت ف س س س س س س س س س س س س منس س س س س س س س س س س سسادزلمكم‬

‫وغيك س س س س س س س س س س س س م آم س س س س س س س س س س س س س سسر فيه س س س س س س س س س س س س س سسا ومتمك س س س س س س س س س س س س س سسم؟‬

‫أن س س س س س س س س س س س يءزي س س س س س س س س س س دكم ف س س س س س س س س س س س مفخس س س س س س س س س س سسر علس س س س س س س س س س سسم؟‬ ‫يس س س س س س سسا باعس س س س س س سسة الدمس س س س س س سسر كّف س س س س س س سوسا عس س س س س س سسن مفس س س س س س سساخركم‬

‫وف س س س س س س س س س س س اللف عليمك س س س س س س س س س س سسم يف س س س س س س س س س س سس ق الَعل س س س س س س س س س س سسم‬ ‫لعشس س س س س س س س س س س س س سسر بيعهس س س س س س س س س س س س س سسم يس س س س س س س س س س س س س سسوم اليس س س س س س س س س س س س س سساج دم‬

‫خّل س س س س س س س س س س س سوا الفخس س س س س س س س س س س سسار لعلمي س س س س س س س س س س س س ان سس س س س س س س س س س س سسئلوا‬

‫يس س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س س سؤال وعّدم س س س س س س س س س س س س اسلي إن عدمل س س س س س س س س س س س سوا‬

‫ل يغضس س س س س س س س س س س سسبون لغي س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س إن غضس س س س س س س س س س س سسبوا‬

‫ول يضس س س س س س س س س سسيعون حمكس س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س إن حمكدم س س س س س س س س س سوا‬

‫تنش س س س س س س س س س س س سسى التلو ة ف س س س س س س س س س س س س أبي س س س س س س س س س س س سساتم س س س س س س س س س س س س سسحرا‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س س بي س س س س س س س س س س س س س سسوتمكم الوتس س س س س س س س س س س س س سسار والنغ س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫منمكس س س س س س س س سسم ُعليّس س س س س س س س سسة أم منهس س س س س س س س سسم؟ وكس س س س س س س ان لمكس س س س س س س س سسم‬

‫ش س س س س س س س س س س س س سسيخ الغّني س س س س س س س س س س س س س إبراهي س س س س س س س س س س س س سسم أم ل س س س س س س س س س س س س سسم؟‬ ‫قس س س س س س سسف بس س س س س س سسالطلول الس س س س س س سست ل س س س س س س س يعفهس س س س س س سسا القس س س س س س سسدم‬

‫إذا تلس س س س س س س س س س س س س س سوا س س س س س س س س س س س س س س سسور ة غ ّىنس س س س س س س س س س س س س س س إم س س س س س س س س س س س س س سساممكم‬

‫مس س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س بيس س س س س س س س س س سسوتم للخدمس س س س س س س س س س سسر معتص س س س س س س س س س سسر‬

‫ول بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوتمكم للسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوء معتصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ول تس س س س س س س س س س س س سسبيت لس س س س س س س س س س س س سسم خنس س س س س س س س س س س س سسثى تنس س س س س س س س س س س س سسادمهم‬

‫ول يُس س س س س س س س س س س س س سسرى ل س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س سسرد ول حش س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س اشار إل فعل التوكل بقرب المام السبط الشهيد‪.‬‬ ‫‪ 2‬س ابو مسلم الراسان مؤسس الدولة العباسية ‪ ،‬قتله النصور والبيي هو يءزيد بن عدمرو بن هبي ة احد ول ة بنس اميسسة‬ ‫حاربه بنو العباس ايام السفا ح ث امنوه فخرج ال النصور بعد الواثي ق واليان فغدروا به وقتلوه سنة ‪.132‬‬ ‫‪ 3‬س استعدمل السفا ح اخاه يي بن مدمد على الوصل فأمنهم ونادى مسن دخسل السامع فهسو آمسن ‪ ،‬وأقسام الرجال علسى‬ ‫ابسواب السامع فقتلسوا النساس قتل ذريعسسا قيسل انسسه قتسل فيسسه احسسد عشسسر الفسسا مسن لسه خسات وخلقسا كسسثيا مسن ليسس لسه خسات ‪،‬‬ ‫وأمر بقتل النساء والصبيان ثلثة ايام وذلك ف سنة ‪.132‬‬

‫‪66‬‬


‫الرك س س س س س س س س س س ن وال س س س س س س س س س س س سسبيت والس س س س س س س س س س س س سستار منءزلس س س س س س س س س س س سسم‬

‫ودزم س س س س س س س س س س س س ءزم والصس س س س س س س س س س س س سسفى والجس س س س س س س س س س س س سسر والس س س س س س س س س س س س سسرم‬

‫وليس س س س س س س سسس مس س س س س س س سسن قََسس س س س س س س س مس ف س س س س س س س س الس س س س س س س سسذكر نعرف س س س س س س س ه‬

‫إل وه س س س س س س س سسم غيس س س س س س س س س س ش س س س س س س س س سسك ذل س س س س س س س س سسك القس س س س س س س س س سسم‬

‫اقول وقد شر ح بعض الفضلء هذه القصيد ة شرحاً جيسدًا‪ .‬يمكسسى انسسه دخسسل بغسسداد وأمسسر‬ ‫أن يشهر خسدمائة سيف خلفه وقيل اكثر ووقف فس العسسمكر وانشسد القصسيد ة وخرج مسن بساب‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫قال الشيخ القدمي ف المكىن الارث بن سسعيد بسن حسدان بسن حسدون فسارس ميسدان العقسل‬ ‫والفراسة والشجاعة والرياسة ‪ ،‬كان ابسن عسم السسلطان ناصسر الدولة وسيف الدولة ابنس عبسد الس‬ ‫بسسن حسسدان وقلد ة وشسا ح مامسسد آل حسسدان ‪ ،‬وك ان فسسرد دهسسره وشس عصسسره أدبسسا وفضسسل وكرما‬ ‫ونبل ومدا وبلغسسة وبراعسسة وفروسية وشجاعة وشعره مشسسهور ‪ ،‬قسسال الصسساحب بسسن عبسساد ‪ :‬بسسدء‬ ‫الشعر بلك وختم بلك‪ .‬يعىن أمرء القيسسس وابس فسراس‪ .‬وكان التنسب يشسهد لسسه بالتقسدم ويتحسامى‬ ‫جسسانبه فل ينسسربي لبسساراته ول يتجسّرى علسسى مسساراته وإنسسا لس يسسدحه ومد ح َمس نس دونه مسسن آل حسسدان‬ ‫تيباً له واجلل ‪ ،‬ل اغفال وإخلل ‪ ،‬وكان سيف الدولة يعجب جدا بحاسن اب فسراس وييسسءزه‬ ‫بالكرام على سائر قومه ويستصحبه ف غءزواته ويستخلفه ف أعدماله‪.‬‬ ‫وكانت الروم قد أسرته ف بعض وقائعها وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصسسله فس فخسسذه‬ ‫ثس نقلسسوه إلس القسسسطنطينية وذلسسك سسنة ثسسان واربعيس وثلثدمسساء ة وفداه سسيف الدولة فس سسنة خسسس‬ ‫وخسي وله ف السر اشعار كثي ة متينة يدمعها ديوانه‪.‬‬ ‫قال أبو هلل العسكري في ديوان المعاني ‪ :‬ومن جيد ما قيل في اظهار الرغبة في‬

‫اللخوان قول ابي فراس بن حمدان ‪:‬‬ ‫قس س س س س س س س س س س س س س سسل لخواننس س س س س س س س س س س س س س سسا الفس س س س س س س س س س س س س س سسا ة روي س س س س س س س س س س س س س سسداً‬

‫اذرجونس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا إل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س احتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال اللل‬

‫إن ذاك الص س س س س س س س س س س س سسدود م س س س س س س س س س س س سسن غيس س س س س س س س س س س س س ُجس س س س س س س س س س س س س رسم‬

‫ف س س س س س س س س س س س موض س س س س س س س س س سسعا للوص س س س س س س س س س سسال‬ ‫ل س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س سسدع ّ‬

‫‪67‬‬


‫لعس س س س س س س س س س س س س سسدمناكم علس س س س س س س س س س س س س سسى كس س س س س س س س س س س س س سسل حس س س س س س س س س س س س س سسال‬

‫أحسس س س س س س س س س س س سسنوا ف س س س س س س س س س س س س وص س س س س س س س س س س سسالمكم أو فسس س س س س س س س س س س سسيئوا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫انظس س س س س س س س س س س س س س س س سسر إل س س س س س س س س س س س س س س س س س الءزه س س س س س س س س س س س س س س س س ر البس س س س س س س س س س س س س س س س سسديع‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرك الربي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وإذا الري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا ح ج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرت علي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سسذهاب وف س س س س س س س س س س س س س س س الرجس س س س س س س س س س س س س س س وع‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س سسثرت عل س س س س س س س س س س س س س سسى بي س س س س س س س س س س س س س سسض الص س س س س س س س س س س س س س سسفائح‬

‫بينه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا َح َل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدروع‬

‫ت عس س س س س س س سسدت الس س س س س س س سست اسس س س س س س س سسطو بس س س س س س س سسا‬ ‫قس س س س س س س سسد كن س س س س س س س س َ‬

‫ويس س س س س س س س س سسدي إذا اش س س س س س س س س س سستد الءزم س س س س س س س س س س ان وسس س س س س س س س س سساعدي‬

‫أقول ومن روائعه قوله ‪:‬‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س سسرء يش س س س س س س س س س س س س س سسرق ب س س س س س س س س س س س س س سسالءزلل الب س س س س س س س س س س س س س سسارد‬

‫فرميس س س س س س س س س س سست منس س س س س س س س س س سسك بض س س س س س س س س س س سّد مس س س س س س س س س س سسا أملّتس س س س س س س س س س سسه‬

‫وقوله ‪:‬‬

‫أسس س س س س س س س س س س س س سساء فءزادتس س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س سساء ة حظ س س س س س س س س س س س س س سو ة‬

‫ح س س س س س س سسبيب عل س س س س س س سسى م س س س س س س سسا ك س س س س س س سسان من س س س س س س سسه ح س س س س س س سسبيب‬

‫يع س س س س س س س س س س س س س س سّد عل س س س س س س س س س س س س س س سّي الواش س س س س س س س س س س س س س س سسيان ذن س س س س س س س س س س س س س س سسوبه‬

‫وم س س س س س س س س سسن اي س س س س س س س س سسن لل س س س س س س س س سسوجه الدمي س س س س س س س س سسل ذن س س س س س س س س سسوب‬

‫وقوله في الفخر ‪:‬‬

‫أقل س س س س س س س س س س س س س س سسى فأيس س س س س س س س س س س س س س س سسام الس س س س س س س س س س س س س س س سسب قلئس س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وفس س س س س س س قلبس س س س س س سسه شس س س س س س سسغل عس س س س س س سسن القلس س س س س س سسب شس س س س س س سساغل‬

‫صس س س س س س س سرست فس س س س س س س س طل س س س س س س سسب العل س س س س س س سسى‬ ‫ووالس س س س س س س س م س س س س س س سسا ق ّ‬

‫ولمك س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سسان ال س س س س س س س س س سسدهر عن س س س س س س س س س س غاف س س س س س س س س س سسل‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س سسروات أدزمس س س س س س س س س س س س س س ان وده س س س س س س س س س س س س س سسر مات س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫مواعيس س س س س س س س س س س س س س س سسد ايس س س س س س س س س س س س س س س سسام تطس س س س س س س س س س س س س س س سساولن ب س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫تس س س س س س س س س س س س س س سسدافعن اليس س س س س س س س س س س س س س سسام عدمس س س س س س س س س س س س س س سسا اروم س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫كدم س س س س س س س س سسا دف س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س سسدين الغري س س س س س س س س س الدماط س س س س س س س س سسل‬

‫خليلس س س س س س س س س سسي شس س س س س س س س س سسدا ل س س س س س س س س س س علس س س س س س س س س سسى ناقتيمكدمس س س س س س س س س سسا‬

‫اذا م س س س س س سسا ب س س س س س سسدا ش س س س س س سسيب م س س س س س سسن الفج س س س س س سسر ناص س س س س س سسل‬

‫وم س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س سسل طلب م س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س سساس ب س س س س س س س س سسالغ‬

‫ول كس س س س س س س س س سسل سس س س س س س س س س سسيار إل س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسد واصس س س س س س س س س سسل‬

‫وم س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س سسرء ال حي س س س س س س س س سسث يع س س س س س س س س سسل نفس س س س س س س س س سسه‬

‫وانس س س س س س س س س س ل س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س سسوق الس س س س س س س س س سسدماكي جاع س س س س س س س س سسل‬

‫اص س س س س س س س س س س س س سساغرنا فس س س س س س س س س س س س س س المكرمس س س س س س س س س س س س س ات أك س س س س س س س س س س س س سسابر‬

‫اواخرن س س س س س س س س س س س س س س ا ف س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سسأثرات اوائ س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫اذا صس س س س س سسلت صس س س س س سسول ل س س س س س س أجس س س س س سسد ل س س س س س س مصس س س س س سساول‬

‫وإن قلس س س س س س سست قس س س س س س سسول ل س س س س س س س أجس س س س س س سسد َم س س س س س س س نس يقس س س س س س سساول‬

‫‪68‬‬


‫وقوله في اللخوانيات ‪:‬‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س اواخ س س س س س س س س س س س س س س سسذك بالف س س س س س س س س س س س س س س سساء لنس س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫واث س س س س س س س س س س س س س سس ق من س س س س س س س س س س س س س سسك ب س س س س س س س س س س س س س سسالوداد الص س س س س س س س س س س س س س سريح‬

‫فجدمي س س س س س س س س س س س س س س سسل الع س س س س س س س س س س س س س س سسدو غي س س س س س س س س س س س س س س س جي س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وقبي س س س س س س س س س س س س س س سسح الصس س س س س س س س س س س س س س سسدي ق غي س س س س س س س س س س س س س س س قبيس س س س س س س س س س س س س س سسح‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫خفس س س س س س س سسض عليس س س س س س س سسك ول تمكس س س س س س س سسن قلس س س س س س س سس ق الشس س س س س س س سسا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسا يمك س س س س س س س س س س س س س س س سسون وعّل س س س س س س س س س س س س س س س سسه وعس س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫فال س س س س س س س س س س سسدهر اقص س س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س س سسد ة م س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س سسرى‬

‫وعس س س س س س س س س س س سساك ان تمكف س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س سسذي تش س س س س س س س س س س سساه‬

‫وقال ابو فراس في ذ م الخوان الرلخاء ‪:‬‬ ‫س س س س س س س س س س س س سستلحُ ق ب س س س س س س س س س س س سسالخرى غ س س س س س س س س س س س سسدا وتس س س س س س س س س س س سسول‬

‫تناسس س س س س س س س س س س س س س س سسان الصس س س س س س س س س س س س س س س سسحاب إل ُعصس س س س س س س س س س س س س س س سسيبة‬

‫وذم دزم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ان واسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستلم خلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫فدم س س س س سسن قي س س س س سسل ك س س س س سسان الع س س س س سسذر ف س س س س س الن س س س س سساس ُس س س س س س بّسة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫وفس س س س س س س سسارق عدم س س س س س س س سسرو ب س س س س س س س سسن الءزبي س س س س س س س س س ش س س س س س س س سسقيقه‬

‫وخّلس س س س س س س س س س س س سسى أمي س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س سسؤمني عقيس س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وَمس س س س س س نس ذا الس س س س س سسذي يبقس س س س س سسى علس س س س س سسى الس س س س س سسدهر إنس س س س س سسم‬

‫وإن ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثرت دع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواهم لقلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وصس س س س س س س س س س س س س رنا نَس س س س س س س س س س س س سسرى أن الت س س س س س س س س س س س س سسارك مس س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫)‪(2‬‬

‫وان خليل ل يض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر وصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬ ‫ييس س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س سسع النعدمس س س س س س س س س س سساء حيس س س س س س س س س س سسث تيس س س س س س س س س س سسل‬

‫أقّلس س س س س س س س س س سسب طرف س س س س س س س س س س ل ارى غي س س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س س سساحب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ف ديوان اب فراس ) خليله (‪.‬‬ ‫‪ 2‬س عجيب من المي اب فراس أن يغض من كرامة عقيل بن أب طالب بقوله ‪:‬‬ ‫وخّلى أمي الؤمني عقيل‪.‬‬ ‫وهو مبوب النب ‪ 6‬والذي قال له ‪ :‬ان أحبك حبي ‪ُ :‬ح بّسا لك وحّبا لب أب طالب إياك *‪.‬‬

‫ان الرواي سسات ف س س سسفر عقي سسل ال س الش سسام ه سسل ك سسان عل سسى عه سسد أخي سسه الم سسام أمي س ال سسؤمني أو بع سسده متض سساربة‬ ‫واستظهر ابن أب الديد ف شر ح النه ج ج ‪ 3‬ص ‪ 82‬انه بعد شهاد ة أمي الؤمني‬ ‫__________________‬ ‫* س انظر نمكت الدميان ص ‪ 200‬والسي ة اللبية ج ‪ 1‬ص ‪ 304‬وتذكر ة السواص ص ‪ 7‬والصسال للصسسدوق‬ ‫ج ‪ 1‬ص ‪.38‬‬

‫‪69‬‬


‫ومن روائعه قوله في الشكوى والعتاب ‪:‬‬ ‫وإن جعتن س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س الص س س س س س س س س س س سسول الناس س س س س س س س س س س سسب‬

‫وإن س س س س س س س س س س س س س س وق س س س س س س س س س س س س سسومي فّرقتنس س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س س سسذاهب‬

‫وأقرب س س س س س س س س س س س س س م م س س س س س س س س س س س س سسا كرهس س س س س س س س س س س س س ت الق س س س س س س س س س س س س سسارب‬

‫فاقص س س س س س س س س س س سساهم أقص س س س س س س س س س س سساهم م س س س س س س س س س س سسن َم سس س س س س س س س س س س سساءت‬

‫وحي س س س س س س س سسد وح س س س س س س س ول م س س س س س س س سسن رج س س س س س س س ال عص س س س س س س س سسائب‬

‫غريس س س س س س ب وأهل س س س س س سسي حي س س س س س سسث م س س س س س سسا كس س س س س س سّر ن س س س س س سساظري‬

‫وجس س س س س س س س س س س ارك م س س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س سسافيته ل الص س س س س س س س س س س سساقب‬

‫نس س س س س س س س س سسيبك م س س س س س س س س سسن ناس س س س س س س س س سسبت ب س س س س س س س س سسالوّد قلب س س س س س س س س سسه‬ ‫وأعظ س س س س س س س س س س س س سسم أع س س س س س س س س س س س س سسداء الرج س س س س س س س س س س س س ال ِثقات س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ومس س س س س س س سسا ال س س س س س س س سسذنب إل العج س س س س س س س سسءز يرُك بس س س س س س س س سسه الف س س س س س س س سست‬

‫وأهس س س س س س س س س سسون َم س س س س س س س س س س نس عس س س س س س س س س سساديته َم س س س س س س س س س س نس تس س س س س س س س س سسارب‬

‫وم س س س س س س س س س س س سسا ذنب س س س س س س س س س س س س سسه إن ح س س س س س س س س س س س س سساربته الط س س س س س س س س س س س س سسالب‬

‫وم س س س س س سسن ك س س س س س سسان غي س س س س س س س الس س س س س س سسيف كاف س س س س س سسل ردزق س س س س س س ه‬

‫فلل س س س س س س س سسذّل من س س س س س س س سسه س س س س س س س س س ل مال س س س س س س س سسة س س س س س س س س س ج س س س س س س س سسانب‬

‫وقال ف الصرب على الصدقاء ‪:‬‬ ‫مس س س س س سسا كنس س س س س سست مس س س س س سسذ كنس س س س س سست إل طس س س س س سسوع خلن س س س س س س‬

‫ليس س س س س س س س س س سست مواخ س س س س س س س س س سسذ ة اللن م س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س سسان‬

‫ين س س س س س س س س س س س س س اللي س س س س س س س س س س س سسل فاس س س س س س س س س س س س سستحلي جن س س س س س س س س س س س سسايته‬

‫حس س س س س س س س سست يس س س س س س س س سسدل علس س س س س س س س سسى عفس س س س س س س س سسوي وإحسس س س س س س س س سسان‬

‫ين س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س سّي ف س س س س س س س س سساحنو ص س س س س س س س س سسافحاً أب س س س س س س س س سسداً‬

‫ل ش س س س س سسيء أحس س س س س سسن م س س س س سسن ح س س س س سسان عل س س س س سسى ج س س س س سسان‬ ‫عدم س س س س س س س س س س س س س سسدا ف س س س س س س س س س س س س س سسأتبع غفران س س س س س س س س س س س س س سسا بغف س س س س س س س س س س س س س س سران‬

‫ويتب س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س سسذنب ذنب س س س س س س س س س ساً حي س س س س س س س س س س يعرفن س س س س س س س س س س‬

‫سسسسسسسس‬ ‫وجءزم به العلمة الليل السيد علي خان ف ) الدرجات الرفيعة ( وهو الصسسوب بعسد ملحظسة مدمسسوع مسا يسؤثر فس هسذا‬ ‫الباب‪ .‬وعليه تمكون وفادته كوفود غيه من الرجال الرضيي عنسد أهسل السبيت ‪ :‬الس معاوية فس تلسك الظسروف القاسسية‪.‬‬ ‫أل يقد عبد ال بن عباس على معاوية وكذلك المام السن ‪ ، 7‬على أن عقيل ل يؤثر عنه يوم وفادته علسى معاوية‬ ‫انسسه خضسسع أو اسسستمكان أو جسسامله ووافقسسه علسسى باطسسل أو أنسسه اعسستف لسسه بلفسسة ودزعامسسة ‪ ،‬بسسل أوثر عنسسه الطعسسن فس نسسسب‬ ‫معاوية وحسبه وأشفع ذلك بتعظيم سيد الوصيي‪.‬‬ ‫مسسن ذلسسك مسسا ذكره صسساحب السسدرجات الرفيعسسة أن معاوية قسسال لسسه ‪ :‬يسسا أبسسا يءزيد اخسسربن عسسن عسسسمكري وعسسسمكر‬ ‫أخيك‪ .‬فقال عقليل ‪ :‬لقد مررت بعسمكر أخي فاذا ليل كليل رسول الس ونار كنهساره إل أن رسول الس ليسس فيهسم ‪،‬‬ ‫وما رأيت فيهم ال مصليا ‪ ،‬ول سعت ال قارئاً ‪ ،‬ومررت بعسمكرك فاستقبلن قوم من النافقي من نّف رس برسول ال ليلسسة‬ ‫العقبة‪.‬‬ ‫أقول وقد أفردنسا لعقيسل ترجة وافيسة فس مطوطنسا ) الضسرائح والسءزارات ( وأثبتنسا ان قسربه فس البقيسع ‪ ،‬وان معسه فس‬ ‫القرب ابن أخيه عبد ال بن جعفر الطيار ‪ ،‬ل ما يقوله الشسيخ الطريي فس مساد ة ) عقسل ( مسن ان عقيسل بسن أبس طسالب‬ ‫مات بالشام‪.‬‬

‫‪70‬‬


‫وقال وهي من حكمياته ‪:‬‬ ‫ي ض س س س س س س س س س س س س س سسياع‬ ‫ض س س س س س س س س س س س س س سسيعوا ال س س س س س س س س س س س س س سسءزم في س س س س س س س س س س س س س سسه ا ّ‬

‫كي س س س س س سسف أبغ س س س س س سسي الص س س س س س سسل ح م س س س س س سسن س س س س س س سسعي ق س س س س س سسوم‬

‫وس س س س س س س س س س س س س س سسديد الق س س س س س س س س س س س س س س سسال غي س س س س س س س س س س س س س س س مط س س س س س س س س س س س س س س سساع‬

‫فدمطس س س س س س س س س س س س س س سساع القس س س س س س س س س س س س س س سسال غي س س س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س س س س سسديد‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫لمكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن لتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوّقيه‬

‫عرف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ل للش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر‬ ‫فدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ل يع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرف الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس يق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع في س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ومن غرر شعره قوله ‪:‬‬

‫اراك عص س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س سسدمع ش س س س س س س س س س سسيدمتك الص س س س س س س س س س سسرب‬

‫أمس س س س س س س س س سسا للهس س س س س س س س س سسوى نس س س س س س س س س سسي عليس س س س س س س س س سسك ول امس س س س س س س س س سسر‬

‫بل س س س س س س س س س سسى أن س س س س س س س س س سسا مش س س س س س س س س س سستاق وعن س س س س س س س س س سسدي لوع س س س س س س س س سسة‬

‫ولمكس س س س س س س س س س سسن مثلس س س س س س س س س س سسي ل يس س س س س س س س س س سسذاع لس س س س س س س س س س سسه سس س س س س س س س س س سسر‬

‫اذا اللي س س س س س س سسل أض س س س س س س س سوان بس س س س س س س سسطت ي س س س س س س سسد ال س س س س س س سسوى‬

‫وأذللس س س س س س س س سست دمعس س س س س س س س سسا مس س س س س س س س سسن خلئقس س س س س س س س سسه المكس س س س س س س س سسرب‬

‫تمك س س س س س س س س سساد تض س س س س س س س س سسيء الن س س س س س س س س سسار بيس س س س س س س س س س جس س س س س س س س س سواني‬

‫إذا ه س س س س س س س س س س سسي أذكته س س س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س س س سسبابة والفمك س س س س س س س س س س سسر‬

‫معلل س س س س س س س س س س س س سست بالوص س س س س س س س س س س س سسل وال س س س س س س س س س س س س سسوت دون س س س س س س س س س س س سسه‬

‫إذا مس س س س س س س س س س س سست ظدمئانس س س س س س س س س س س سسا فل نس س س س س س س س س س س سسءزل القطس س س س س س س س س س س سسر‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسدوت وأهل س س س س س س س س س س س سسي حاض س س س س س س س س س س س سسرون لننس س س س س س س س س س س س س‬

‫أرى ان دارا لس س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س سسن أهله س س س س س س س س س سسا قف س س س س س س س س س سسر‬

‫وحس س س س س س س س س اربت ق س س س س س س س س سسومي ف س س س س س س س س س س ه س س س س س س س س س سواك وإن س س س س س س س س سسم‬

‫وإيس س س س س س س س س سساي لس س س س س س س س س سسول حبس س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س سساء والدمس س س س س س س س س سسر‬

‫وان كس س س س س س سسان مس س س س س س سسا قس س س س س س سسال الوش س س س س س سسا ة ولس س س س س س يمكس س س س س س سسن‬

‫فق س س س س س س سسد يه س س س س س س سسدم الي س س س س س س سسان م س س س س س س سسا ش س س س س س س سّيد المكف س س س س س س سسر‬ ‫لنسس س س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسي شس س س س س س س س س سسيدمتها الغس س س س س س س س س سسدر‬

‫وقس س س س س س س س س س س س سسور وريع س س س س س س س س س س س س سسان الص س س س س س س س س س س س س سسبا يس س س س س س س س س س س س س سستفءزها‬

‫فت س س س س س س س س س سسأرن احيان س س س س س س س س س سسا كدم س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س سسأرن اله س س س س س س س س س سسر‬

‫تس س س س س س س س س س سسألن م س س س س س س س س س سسن أن س س س س س س س س س سست وه س س س س س س س س سسي عليدم س س س س س س س س س سسة‬

‫وه س س س س س سسل بف س س س س س س سست مثل س س س س س س سسي عل س س س س س س سسى ح س س س س س س سساله نمك س س س س س س سسر‬

‫فقل س س س س س سست كدم س س س س س سسا ش س س س س س سساءت وش س س س س سساء ل س س س س س سسا ال س س س س س سسوى‬

‫قتيل س س س س س س س س س سسك ق س س س س س س س س س سسالت ايّهس س س س س س س س س سسم فه س س س س س س س س س سسم ُك س س س س س س س س س س س ثسر‬

‫وفي س س س س س س س س س سست وفس س س س س س س س س س بع س س س س س س س س س سسض الوف س س س س س س س س سساء مذل س س س س س س س س س سسة‬

‫فقل س س س س س س س سست ل س س س س س س س سسا ل س س س س س س س سسو ش س س س س س س س سسئت لس س س س س س س س س تتعن س س س س س س س سست‬

‫ول س س س س س س تسس س س س س س س سسأل عن س س س س س س س س وعنس س س س س س س سسدك ب س س س س س س س س خس س س س س س س سسرب‬

‫ول ك س س س س س س س س س س سسان للح س س س س س س س س س س سءزان ل س س س س س س س س س س سسولك مس س س س س س س س س س س سسلك‬

‫الس س س س س س س القل س س س س س سسب لمك س س س س س سسن ال س س س س س سسوى للبل س س س س س سسى جس س س س س س سسر‬

‫فس س س س س س س س س س سسأيقنت أن ل ع س س س س س س س س س س سّءز بعس س س س س س س س س س سسدي لعاشس س س س س س س س س س سس ق‬

‫وأن ي س س س س س س س س س سسدي م س س س س س س س س س سسا علق س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س سسه ص س س س س س س س س س سسفر‬ ‫فقل س س س س س سست مع س س س س س سساذ ال س س س س س س س ب س س س س س سسل أن س س س س س س س ِ‬ ‫ت ل ال س س س س س سسدهر‬

‫فقس س س س س س س سسالت لقس س س س س س س سسد أدزرى بس س س س س س س سسك الس س س س س س س سسدهر بعس س س س س س س سسدنا‬

‫‪71‬‬


‫وقّلب س س س س س س س س س س س سست ام س س س س س س س س س س س سسري ل ارى ل س س س س س س س س س س س س س راح س س س س س س س س س س س سسة‬

‫إذا الس س س س س س س س س سسبي انسس س س س س س س س س سسان اّل س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س الج س س س س س س س س س سسر‬

‫فع س س س س س س س سسدت ال س س س س س س س س حمك س س س س س س س سسم الءزم س س س س س س س ان وحمكدمه س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س سسا ال س س س س س س سسذنب ل ت س س س س س س سسءزى ب س س س س س س سسه ولس س س س س س س الع س س س س س س سسذر‬

‫وتف س س س س س س س س س س سسل حين س س س س س س س س س س سسا ث س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س سسدنو كأن س س س س س س س س س س سسا‬

‫تراع س س س س س س س س س س سسي طل ب س س س س س س س س س س سسالواد أعج س س س س س س س س س س سسءزه الض س س س س س س س س س س سسر‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س س س س لن س س س س س س س س س س س س س س س س سءزال بمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسل موف س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ك س س س س س س س س س س سسثي ال س س س س س س س س س س س نءزال س س س س س س س س س س سسا النظ س س س س س س س س س س سسر الش س س س س س س س س س س سسءزر‬

‫وان س س س س س س س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س س س س س س سرار لمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسل كتيبس س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫فاصس س س س س س س س سسدأ حس س س س س س س س سست ترت س س س س س س س س وي الس س س س س س س س سسبيض والقنس س س س س س س س سسا‬

‫مع س س س س س س س س س س س س سسود ة أن ل ي س س س س س س س س س س س س س سّل ب س س س س س س س س س س س س سسا النص س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫واسس س س س س س س سسغب حس س س س س س س سست يشس س س س س س س سسبع الس س س س س س س سسذئب والنسس س س س س س س سسر‬

‫ول أص س س س س س س س س س س س سسبح ال س س س س س س س س س س س سسي الل س س س س س س س س س س س سسوف بغ س س س س س س س س س س س سسار ة‬

‫ول الي س س س س س س سسش م س س س س س س سسا لس س س س س س س س ت س س س س س س سسأته قبل س س س س س س سسي النُ س س س س س س سسذر‬

‫وي س س س س س س س س س س س س سسا رب دار ل س س س س س س س س س س س س س س تفن س س س س س س س س س س س س س س منيعس س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫طلعس س س س س س س س سست عليهس س س س س س س س سسا بس س س س س س س س سسالردى انس س س س س س س س سسا والفجس س س س س س س س سسر‬

‫وسس س س س س س س س س س س سساحبة الذي س س س س س س س س س س س سسال ن س س س س س س س س س س س سسوي لقيته س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فل س س س س س س س س سسم يلقه س س س س س س س س سسا ج س س س س س س س س سساف اللق س س س س س س س س سساء ول وعس س س س س س س س سسر‬

‫وهبس س س س س س س سست لس س س س س س س سسا مس س س س س س س سسا حس س س س س س س سسادزه اليس س س س س س س سسش كلس س س س س س س سسه‬

‫وراح س س س س س س س سست ول س س س س س س س يمكش س س س س س س س سسف لبيات س س س س س س س سسا س س س س س س س س سست‬

‫ول را ح يطغين س س س س س س س س س س س س س س س س س س بس س س س س س س س س س س س س س س س س سسأثوابه الغىن س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ول ب س س س س س س س س سسات يثنين س س س س س س س س س ع س س س س س س س س سسن المك س س س س س س س س سسرم الفق س س س س س س س س سسر‬

‫وماح س س س س س س س س سساجت فس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسال أبغ س س س س س س س س سسي وفس س س س س س س س سسوره‬

‫اذا ل س س س س س س س س س يف س س س س س س س س سسر عرض س س س س س س س س ي فل وف س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س سسوفر‬

‫أسس س س س س سسرت وم س س س س سسا صس س س س س سسحب بعس س س س س سسءزل لس س س س س سسدى الس س س س س سسوغى‬

‫ول فرسس س س س س س س س س س س س س ي مه س س س س س س س س س س س س سسر ول ربس س س س س س س س س س س س س ه غدم س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ولمكس س س س س س س سسن إذا ُح س س س س س س س س ّمس القضس س س س س س س سساء علس س س س س س س سسى امرى س س س س س س س ء‬

‫فلي س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س س سّر يقي س س س س س س س س س س س سسه ول ب س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وق س س س س س س س س س س سسال اصس س س س س س س س س س س سسيحاب الف س س س س س س س س س س س سرار أو الس س س س س س س س س س س سسردى‬ ‫ولمكنن س س س س س س س س س س س س س س امضس س س س س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س س س س سسا ل يعيبن س س س س س س س س س س س س س س‬

‫فقل س س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س س سسا أم س س س س س س س س س س سران احله س س س س س س س س س سسا ُم س س س س س س س س س س سرس‬

‫وحس س س س س س س س سسبك م س س س س س س س سسن أمريس س س س س س س س ن خيهس س س س س س س س ا الس س س س س س س س سسر‬

‫ين س س س س س س س س س س س س س س سسون ان خّل س س س س س س س س س س س س س س سوا ثي س س س س س س س س س س س س س س سساب وإن س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫عل س س س س س س س س س س سّي ثيس س س س س س س س س س سساب مس س س س س س س س س س سسن دمس س س س س س س س س س سسائهم حس س س س س س س س س س سسر‬

‫وقس س س س س س س س سسائم س س س س س س س س س سسيفي فيه س س س س س س س س سسم ان س س س س س س س س سسدّق نص س س س س س س س س سسله‬

‫واعق س س س س س س س سساب رم س س س س س س سسي فيه س س س س س س س سسم حط س س س س س س س سسم الص س س س س س س س سسدر‬

‫سس س س س س س س س س س س سسيذكرن قس س س س س س س س س س س سسومي اذا جس س س س س س س س س س س سسد جس س س س س س س س س س س سسدهم‬ ‫ول س س س سسو س س س س س سسد غي س س س س سسي م س س س س سسا س س س س س سسددت اكتف س س س س سوا ب س س س س سسه‬

‫وف س س س س س س س س س الليل س س س س س س س س سسة الظلدم س س س س س س س س سساء ُيفتق س س س س س س س س سسد الب س س س س س س س س سسدر‬

‫ولس س س س سسو ك س س س س سسان يغن س س س س س س الص س س س س سسفر م س س س س سسا نف س س س س سس ق الت س س س س سسرب‬

‫ون س س س س س س س س س س س س سسن ان س س س س س س س س س س س س س سساس ل توسس س س س س س س س س س س س س سسط بينن س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لن س س س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س س س سسدر دون الع س س س س س س س س س س سسالي أو الق س س س س س س س س س س سسرب‬

‫ت س س س س س س س س س سسون علين س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س سسال نفوسس س س س س س س س س سسنا‬

‫وم س س س س سسن خط س س س س س سسب الس س س س س س سسناء لس س س س س س س يغله س س س س س سسا اله س س س س س سسر‬

‫وجاء الشساعران المكسبيان الشسيخ حسسن الشسيخ علسي اللسي والعلمسة الجسة السسيد مدمسد‬ ‫حسي المكيشوان وها من شعراء القرن الرابع عشر فنظدما البيات‬

‫‪72‬‬


‫التية على الروي وعلى القافية وتّلصا ال يوم السي ووقعة الطف فقال ‪:‬‬ ‫ل س س س سسذا أرخص س س س سست ب س س س سسالطف ص س س س سسحب اب س س س سسن ف س س س سساطم‬

‫نفوس س س س س س س س س اً لل س س س س س س س سس ق المكائن س س س س س س س سسات ه س س س س س س س سسي الس س س س س س س س سسر‬

‫ه س س س س س س سسم الق س س س س س س سسوم م س س س س س س سسن علي س س س س س س سسا ل س س س س س س سسوى وغس س س س س س سسالب‬ ‫يمك س س س س س س س س س سسرون والبط س س س س س س س س س سسال نمكص س س س س س س س س س سسا تقاعس س س س س س س س س س سست‬

‫ب س س س س س س سسم تمكش س س س س س س سسف الُلّ س س س س س س سسى ويس س س س س س س سستدفع الض س س س س س س سسر‬ ‫تل س س س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س س سسن لئلء غّرتس س س س س س س س س س س س س سسه البش س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسوف والس س س س س س س س سساد ش س س س س س س س سسيدمتها المك س س س س س س س سسر‬

‫اذا اسس س س س س س س سسوّد يس س س س س س س سسوم الس س س س س س س سسرب اش س س س س س س س سرقن بالضس س س س س س س سسبا‬

‫ل س س س س س س س س سسم أوج س س س س س س س س ه والش س س س س س س س س سسوس ألوان س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س سسفر‬

‫يّي س س س س س س س س س س س سسون هن س س س س س س س س س س س سسدى الس س س س س س س س س س س س سسيوف ب س س س س س س س س س س س سسأوجه‬

‫فدم س س س س س س س س سسا وقفس س س س س س س س س سوا فس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسرب إل ليع س س س س س س س س سسربوا‬

‫الس س س س س س س ال س س س س س سسوت والن س س س س س سسدى م س س س س س سسن دونس س س س س سسه جس س س س س س سسر‬

‫ال س س س س س س س س س أن ث س س س س س س س س سسووا ت س س س س س س س س سست العج س س س س س س س س سساج بع س س س س س س س س سسرك‬

‫ه س س س س س س سسو الش س س س س س س سسر ل ب س س س س س س سسل دون م س س س س س س سسوقفه الش س س س س س س سسر‬

‫وم س س س س س س س سساتوا كرام س س س س س س س س سسا تش س س س س س س س س سسهد ال س س س س س س س س سسرب ان س س س س س س س س سسم‬

‫أب س س س س س س س س سسا ة اذا أل س س س س س س س س سسوى ب س س س س س س س س سسم ح س س س س س س س س سسادث نمك س س س س س س س س سسر‬

‫اب س س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س سسمكوى الي س س س س س س س س س سسك وان س س س س س س س س س سسا‬

‫لواع س س س س س س س سس ج اش س س س س س س س سسجان يي س س س س س س س سسش ب س س س س س س س سسا الص س س س س س س س سسدر‬

‫ات س س س س س سسدري ب س س س س س سسا لق س س س س س سست م س س س س س سسن المك س س س س س سسرب والبل س س س س س سسى‬

‫ومس س س س س س س سسا واجه س س س س س س س سست ب س س س س س س س سسالطف أبن س س س س س س س سساءك الغ س س س س س س س سسر‬

‫أعّءزيس س س س س س س س س س س سسك فيه س س س س س س س س س س س سسم ان س س س س س س س س س س س سسم وردوا ال س س س س س س س س س س س سسردى‬

‫بافئ س س س س س س س س س س س سسد ة م س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س سّل غّلته س س س س س س س س س س س سسا قط س س س س س س س س س س س سسر‬

‫مس س س س س س س س س س سست أيهس س س س س س س س س س سسا الوت س س س س س س س س س سسور تبعس س س س س س س س س س سسث غس س س س س س س س س س سسار ة‬

‫تعيس س س س س س س سسد الس س س س س س س سسثرى والس س س س س س س سسرب مس س س س س س س سسن دمهس س س س س س س سسم بس س س س س س س سسر‬

‫اتغض س س س س س س س سسى وان س س س س س س س سست ال س س س س س س س سسدرك الث س س س س س س س سسار ع س س س س س س س سسن دم‬

‫بءزع س س س س س م الع س س س س س سسدى اض س س س س س سسحت ولي س س س س س سسس ل س س س س س سسا وت س س س س سسر‬

‫وتل س س س س س س س س سسك ين س س س س س س س س سسب النه س س س س س س س س سسر فتي س س س س س س س س سسان هاش س س س س س س س س سسم‬

‫ث س س س س س سسوت ت س س س س س سست اطس س س س س س سراف القن س س س س س سسا دمه س س س س س سسا ه س س س س س سسدر‬

‫ودزاكي س س س س س س سسة لس س س س س س س س تل س س س س س س سسف فس س س س س س س س الن س س س س س س سسو ح مس س س س س س س سسعداً‬

‫س س س س س س س س س سسوى أن س س س س س س س س سسا بالس س س س س س س س س سسوط يءزجره س س س س س س س س ا دزج س س س س س س س س ر‬

‫تاذبس س س س س س س س س س س س س سسا أيس س س س س س س س س س س س س سسدي العس س س س س س س س س س س س س سسدو خاره س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫فتسس س س س س س س س س س س سست باليس س س س س س س س س س س سسدي اذا اع س س س س س س س س س س س سودز السس س س س س س س س س س س سست‬

‫تطس س س س س س سسوف بس س س س س س سسا العس س س س س س سسداء ف س س س س س س س كس س س س س س سسل مهدمس س س س س س سسة‬

‫فيج س س س س س س س س س س س س س سسذبا قف س س س س س س س س س س س س س سسر ويق س س س س س س س س س س س س س سسذفها قف س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫اتت س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س سسذور س س س س س س س س س سستورها‬

‫وتس س س س س س س س س س س س س س س س س سسلب عنه س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س س سرباقع والدزر‬

‫فس س س س س س س س س س سسأين البس س س س س س س س س س سسا والفاطدميس س س س س س س س س س سسات اصس س س س س س س س س س سسبحت‬

‫اس س س س س س س سسارى ب س س س س س س سسا الك س س س س س س س وار أودى ب س س س س س س سسا الس س س س س س س سسر‬

‫عليهس س س س س س س س سسم ذيس س س س س س س س سسول الري س س س س س س س س ح بس س س س س س س س سسالتب تنجس س س س س س س س سسر‬

‫وث س س س س س س س س سساوين ف س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س سّر الجي س س س س س س س س سس ة بس س س س س س س س س سسالعرى‬

‫‪73‬‬


‫محمد بن هاني الندلسي‬ ‫فل حلس س س س س س س س س س سست فرس س س س س س س س س س س ان حس س س س س س س س س س سسرب جيادهس س س س س س س س س س سسا‬

‫إذا ل س س س س س س س س س تءزره س س س س س س س س م م س س س س س س س س سسن كدمي س س س س س س س س سست وأده س س س س س س س س سسم‬

‫ول ع س س س س س س س س س س س سسذب ال س س س س س س س س س س س سساء القس س س س س س س س س س س س سرا ح لش س س س س س س س س س س س سسارب‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س الرض مروانيس س س س س س س س س س س س س سسة غي س س س س س س س س س س س س س س أّي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أل إن يومس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا هاش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيا أظّله س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يطي س س س س س س س س ف س س س س س س س سراش ال س س س س س س س سسام م س س س س س س س سسن ك س س س س س س س سسل مث س س س س س س س سسم‬

‫كي س س س س س س س س س س س س س سسوم يءزيس س س س س س س س س س س س س س د والس س س س س س س س س س س س س س سسبايا طريس س س س س س س س س س س س س س د ة‬

‫علس س س س س س س س س س س س سسى كس س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س سوار اللط عثدمثس س س س س س س س س س س س سسم‬

‫صس س س س س س س س ستس البي س س س س س س س سسداء ب س س س س س س س سسالعيس فوقه س س س س س س س سسا‬ ‫وق س س س س س س سسد غ ّ‬

‫كرائس س س س س س س س س س س س س س س سسم أبنس س س س س س س س س س س س س س س سساء النس س س س س س س س س س س س س س س سسب المك س س س س س س س س س س س س س س س سّرم‬ ‫ولهت س س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س س سست بع س س س س س س س س س س س س س سسدها بح س س س س س س س س س س س س س سّرم‬

‫فدم س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س حري س س س س س س س س بع س س س س س س س سسدها م س س س س س س س سسن تس س س س س س س س سّرج‬

‫‪74‬‬


‫محمد بن هاني الندلسي ‪:‬‬ ‫قال يد ح العءز لدين ال الفاطدمي ويذكر ما جسرى علسى السسي ‪ ،‬وهي مائتسا بيست كلهسا‬ ‫غرر وهذه روائع منها ‪:‬‬ ‫واع س س س س س س س س سسثر ف س س س س س س س س س س ذي س س س س س س س س سسل الدمي س س س س س س س س سسس العرم س س س س س س س س س رم‬

‫يع س س س س س س س س س سّءز عل س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسناء أن أط س س س س س س س س سسأ القن س س س س س س س س سسا‬

‫ح س س س س س س س س سسبيب الي س س س س س س س س سسه لس س س س س س س س س سسو توس س س س س س س س س سسد معصس س س س س س س س س سسدمي‬

‫وبي س س س س س س س س حصس س س س س س س سسى الي س س س س س س سساقوت لبّس س س س س س س سسات خ س س س س س س سسائف‬

‫ش س س س س س س س سربت دزعاقس س س س س س س سسا قس س س س س س س سساتل ل س س س س س س س سّذ ف س س س س س س س س فدمس س س س س س س سسي‬

‫وم س س س س س س س س س سسا شس س س س س س س س س س سسجان ف س س س س س س س س س س س العلقس س س س س س س س س س سسة أنن س س س س س س س س س س س‬

‫رميس س س س س س س س سست بسس س س س س س س س سسهم ل س س س س س س س س س يصس س س س س س س س سسب وأصس س س س س س س س سسابن‬

‫فس س س س س س س سسالقيت قوس س س س س س س سسي عس س س س س س س سسن يس س س س س س س سسدي وأسس س س س س س س سسهدمي‬

‫فل س س س س س س س س سسو أنن س س س س س س س س س أس س س س س س س س س سسطيع أثقل س س س س س س س س سست خ س س س س س س س س سسدرها‬

‫ب س س س س س س س سسا ف س س س س س س س سسوق راي س س س س س س س سسات العس س س س س س س س سّءز م س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سسدم‬

‫ل س س س س س س س س سسا الع س س س س س س س س سسذبات الدم س س س س س س س س سسر تف س س س س س س س س سسو كأن س س س س س س س س سسا‬

‫حواش س س س س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س س س س سسروق أو ذوائ س س س س س س س س س س س سسب أن س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يقس س س س س س س س س س س س س سّد مسها للطع س س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س س س سسر دل‬ ‫ومتص س س س س س س س س س س س س س س س سسل بي س س س س س س س س س س س س س س س س اللس س س س س س س س س س س س س س س سسه وبين س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫علس س س س س س س س س سسى كس س س س س س س س س سسل خ س س س س س س س س س سّوار العنس س س س س س س س س سسان مطهس س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س سسباب ل س س س س س س س س س س س يتص س س س س س س س س س س سسرم‬

‫ض س س س س س س س س س س س اسء مس س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س سس ق ص س س س س س س س س س سسارم‬ ‫مقّلس س س س س س س س س س سسد م ّ‬

‫ووارث مس س س س س س س س س س س س س س س سسطور م س س س س س س س س س س س س س س سسن الي ممك س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫إمس س س س س س س سسام هس س س س س س س سسدى مس س س س س س س سسا التس س س س س س س سسف ثس س س س س س س سسوب نب س س س س س س س سو ة‬

‫ول بسس س س س س س س س س س س سسطت أيس س س س س س س س س س س سسدي العفس س س س س س س س س س س سسا ة بنانس س س س س س س س س س س سسا‬

‫علس س س س س س س س سسى ابس س س س س س س س سسن بّن س س س س س س س س س منس س س س س س س س سسه بس س س س س س س س سسال أعلس س س س س س س س سسم‬

‫ال س س س س س س س س س س س أري س س س س س س س س س س ي من س س س س س س س س س س سسه أن س س س س س س س س س س سسدى وأك س س س س س س س س س س سسرم‬

‫وأن س س س س سست ب س س س س سسدأت الص س س س س سسفح ع س س س س سسن ك س س س س سسل م س س س س سسذنب‬

‫وأنس س س س س س سست سس س س س س س سسننت العفس س س س س س سسو عس س س س س س سسن كس س س س س س سسل مس س س س س س سسرم‬

‫قص س س س س س س س س س سساراك مل س س س س س س س س س سسك الرض ل م س س س س س س س س س سسا يرونس س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س س س سسن الس س س س س س س س سسظ فيهس س س س س س س س سسا والنصس س س س س س س س سسيب العشس س س س س س س س سسم‬

‫ول بس س س س س س سسد مس س س س س س سسن تلس س س س س س سسك الس س س س س س سست تدمس س س س س س سسع الس س س س س س سسورى‬

‫عل س س س س س سسى ل ح س س س س س سسب يه س س س س س سسدي الس س س س س س س ال س س س س س سس ق أق س س س س س سسوم‬

‫فق س س س س س سسد سس س س س س سسئدمت بيس س س س س سسض الظبس س س س س سسا م س س س س س سسن جفون س س س س سسا‬

‫وك س س س س انت م س س س س س سست ت س س س س س سسألف س س س س س س سسوى ال س س س س س سسام تس س س س س س سسأم‬

‫‪75‬‬


‫وق س س س س س س س سسد غضس س س س س س س س سسبت للس س س س س س س س سسدين باسس س س س س س س س سسط كفس س س س س س س س سسه‬

‫اليه س س س س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س س س س الفس س س س س س س س س س س س س سساق كس س س س س س س س س س س س س سسالتظلم‬

‫وللعس س س س س س س س س س س سسرب العرب س س س س س س س س س س س اء ذلّس س س س س س س س س س س سست خس س س س س س س س س س س سسدودها‬

‫وللف س س س س س س س س ست ة العدميس س س س س س س س سساء ف س س س س س س س س س الءزم س س س س س س س س ن العدمس س س س س س س س سسي‬

‫وللع س س س س س س س س س س سسءز ف س س س س س س س س س س س س مص س س س س س س س س س س سسر ي س س س س س س س س س س سسرد س س س س س س س س س س س س سريره‬

‫ال س س س س س س س س س س ن س س س س س س س س سساعب ب س س س س س س س س سسالبي ينع س س س س س س س س سس ق أس س س س س س س س س سسحم‬

‫وللدملس س س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س س بغس س س س س س س س س س سسداد إن رّد حمكدمس س س س س س س س س س سسه‬

‫ال س س س س س س س عض س س س س س س سسد ف س س س س س س س غي س س س س س س س ك س س س س س س سسف ومعص س س س س س س سسم‬ ‫وملس س س س س س س س س سسك مضس س س س س س س س س سساع بي س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س سسرك وديلس س س س س س س س س سسم‬

‫س س س س س س س س س س س سوام رت س س س س س س س س س س اع بي س س س س س س س س س س س جه س س س س س س س س س سسل وحي س س س س س س س س س سس ة‬

‫كس س س س س سسأن قس س س س س سسد كشس س س س س سسفت المس س س س س سسر عس س س س س سسن شس س س س س سسبهاته‬

‫فلس س س س س س س س س سسم يضس س س س س س س س س سسطهد حس س س س س س س س س سس ق ول س س س س س س س س يتهضس س س س س س س س س سسم‬

‫وف س س س س س س سساض وم س س س س س س سسا مس س س س س س س سسد الف س س س س س س س سرات ول س س س س س س يس س س س س س س سسءز‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سوارده طه س س س س س س س س س س س س س س س سسر بغي س س س س س س س س س س س س س س س س تيدم س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فل حل س س س س س س س س س سست فرسس س س س س س س س س س ان ح س س س س س س س س س سسرب جياده س س س س س س س س س سسا‬

‫اذا ل س س س س س س س س س تءزره س س س س س س س س م مس س س س س س س س سسن كدميس س س س س س س س سست وأدهس س س س س س س س سسم‬

‫ول عس س س س س س س س س س س سسذب الس س س س س س س س س س س سساء الق س س س س س س س س س س س سرا ح لشس س س س س س س س س س س سسارب‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س الرض مرواني س س س س س س س س س س س س سسة غي س س س س س س س س س س س س س س أي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ال إن يوم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا هاشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيا أظلهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يطي س س س س س س س س ف س س س س س س س سراش الس س س س س س س سسام مس س س س س س س سسن كس س س س س س س سسل مثس س س س س س س سسم‬

‫كي س س س س س س س س س س س س س سسوم يءزي س س س س س س س س س س س س س د والس س س س س س س س س س س س س س سسبايا طري س س س س س س س س س س س س س د ة‬

‫عل س س س س س س س س س س س سسى ك س س س س س س س س س س س سسل مس س س س س س س س س س س س سوار اللط عثدمث س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ص س س س س س س س ستس البيس س س س س س س سسداء بس س س س س س س سسالعيس فوقهس س س س س س س سسا‬ ‫وق س س س س س س سسد غ ّ‬

‫كرائ س س س س س س س س س س س س س س سسم أبن س س س س س س س س س س س س س س سساء الن س س س س س س س س س س س س س س سسب المك س س س س س س س س س س س س س س سسرم‬

‫فدم س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س حريس س س س س س س س بع س س س س س س س سسدها م س س س س س س س سسن ت س س س س س س س سسرج‬

‫ول هت س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س سست بع س س س س س س س س س س س س سسدها بح س س س س س س س س س س س س سسرم‬

‫فس س س س س س س س س سسان يتخس س س س س س س س س سسرم خي س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س سسبطي مدمس س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س س س س س س الث س س س س س س س س س س س سسار لس س س س س س س س س س س س س يتخ س س س س س س س س س س س سسرم‬ ‫ف س س س س س س س س س س س سسان و ّ‬

‫واول س س س س س س س س س س س بل س س س س س س س س س س سسوم م س س س س س س س س س س سسن امي س س س س س س س س س س سسة كله س س س س س س س س س س سسا‬

‫وان ج س س س س س س س س س س س س سّل ام س س س س س س س س س س س س سسر عس س س س س س س س س س س س سسن ملم ول س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫ال س س س س س س س س س س س س سسائلوا عن س س س س س س س س س س س سسه البت س س س س س س س س س س س سسول فتخ س س س س س س س س س س س سسربوا‬

‫اك س س س س س س س سسانت لس س س س س س س س سسه أّم س س س س س س س س ساس وكس س س س س س س ان لس س س س س س س س سسا ابنس س س س س س س س سسم‬

‫ان س س س س س سساس ه س س س س س سسم ال س س س س س سسداء ال س س س س س سسدفي ال س س س س س سسذي س س س س س س سسرى‬

‫الس س س س س س س س س س رمس س س س س س س س س م ب س س س س س س س س سسالطف منمك س س س س س س س س سسم واعظ س س س س س س س س سسم‬

‫ه س س س س س سسم ق س س س س س سسد ح س س س س س س سوا تل س س س س س سسك الءزن س س س س س س اد ال س س س س س سست روت‬

‫ب الن س س س س س س س سسار لس س س س س س س س س تتض س س س س س س س سسرم‬ ‫ولس س س س س س س سسو لس س س س س س س س س تشس س س س س س س س س ّ‬

‫وه س س س س س س س س س س سسم رش س س س س س س س س س س س حوا تيدمس س س س س س س س س س س سسا لرث نس س س س س س س س س س س سسبيهم‬

‫وم س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س سسان تيدمس س س س س س س س س س سسي اليس س س س س س س س س س سسه بنتدمس س س س س س س س س س سسي‬

‫عل س س س س س س س س س س سسى اي حمك س س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س س س س إذ ي س س س س س س س س س س سسأفمكونه‬

‫اح س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسم تق س س س س س س س س س س سسدي غي س س س س س س س س س س س الق س س س س س س س س س س سّد مس‬

‫وف س س س س س س س اي ديس س س س س س س سسن الس س س س س س س سسوحي والصس س س س س س س سسطفى لس س س س س س س سسه‬

‫سس س س س س س س س س سسقوا آلس س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س سسءزوج صس س س س س س س س س سساب بعلقس س س س س س س س س سسم‬

‫ولمك س س س س س س س س س س سسن ام س س س س س س س س س س سرا كس س س س س س س س س س سسان اب س س س س س س س س س س سسرم بينه س س س س س س س س س س سسم‬

‫وان قس س س س س س س س س س سسال قس س س س س س س س س س سسوم فلتس س س س س س س س س س سسة غي س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسربم‬

‫بأسس س س س س س س س س س س س س س س سسياف ذاك البغس س س س س س س س س س س س س س س سسي اول سس س س س س س س س س س س س س س س سسلها‬ ‫وبالق س س س س س س س س س س س س س سسد حق س س س س س س س س س س س س س سسد الاهلي س س س س س س س س س س س س س سسة ان س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫أصس س س س س س س سسيب عل س س س س س س س سٌي ل بسس س س س س س س سسيف ابس س س س س س س سسن ملجس س س س س س س سسم‬ ‫ال س س س س س س س س س س الن ل س س س س س س س س س س يظع س س س س س س س س س سسن ولس س س س س س س س س يتص س س س س س س س س س سسرم‬

‫وبالث س س س س س س س س سسار فس س س س س س س س س س ب س س س س س س س س سسدر أريق س س س س س س س س سست دم س س س س س س س س سساهؤكم‬

‫وقيس س س س س س س س س سسد اليمكس س س س س س س س س سسم كس س س س س س س س س سسل أجس س س س س س س س س سسرد صس س س س س س س س س سسلدم‬

‫‪76‬‬


‫فت س س س س س س س س سّو غض س س س س س س س س سساب م س س س س س س س س سسن كدم س س س س س س س س سسي ومعل س س س س س س س س سسم‬

‫وي س س س س س س س سسأب لمكس س س س س س س س سسم مس س س س س س س س سسن أن يطس س س س س س س س سسل نيعهس س س س س س س س سسا‬ ‫قلي س س س س س س س س سسل لق س س س س س س س س سساء ال س س س س س س س س سسبيض إل م س س س س س س س س سسن الظب س س س س س س س س سسا‬

‫قليس س س س س س س سسل ش س س س س س س س سراب المكس س س س س س س سساس إل مس س س س س س س سسن الس س س س س س س سسدم‬

‫س س س س س س س س س سسبقتم ال س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسد الق س س س س س س س س سسدي بأس س س س س س س س س سسره‬

‫وب س س س س س س س سسؤت بعس س س س س س س س سسادي عل س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س سسدهر أق س س س س س س س س سسدم‬

‫اذا م س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س سساء ش س س س س س س س س س سساده الس س س س س س س س س س س وحس س س س س س س س س س ده‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسدمت ال س س س س س س س س س س س س س سسدنيا ول س س س س س س س س س س س س س يته س س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫بمكس س س س س س س سسم ع س س س س س س سسءز مس س س س س س س سسا بي س س س س س س س س البقيس س س س س س س سسع وي س س س س س س سسثرب‬

‫ونّس س س س س س س س س س س كس م س س س س س س س س سسا بي س س س س س س س س س س الطي س س س س س س س س سسم ودزم س س س س س س س س س ءزم‬

‫واقسس س س س س س س س سسم ان س س س س س س س س س فيس س س س س س س س سسك وح س س س س س س س س دي لشس س س س س س س س سسيعة‬

‫وكن س س س س س س س س س س س س سست اب س س س س س س س س س س س س س سّر القس س س س س س س س س س س س س سسائلي بقس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فل برح س س س س س س ت ت س س س س س س سستى عليمك س س س س س س سسم م س س س س س س سسن ال س س س س س س سسورى‬

‫ص س س س س س س س س س س س سلس أو س س س س س س س س س س س س سسلم مس س س س س س س س س س س س سّلم‬ ‫ص س س س س س س س س س س س سسل ة م ّ‬

‫وعن س س س س س س س س سسدي عل س س س س س س س س سسى ن س س س س س س س س سسأي ال س س س س س س س س سءزار وبع س س س س س س س س سسده‬

‫قصس س س س س س س س س س سسائد تشس س س س س س س س س س سسرى كالدمس س س س س س س س س س سسان النظس س س س س س س س س س سسم‬

‫اذا اش س س س س س س س س س س سسأمت ك س س س س س س س س س س سسانت لبان س س س س س س س س س س سسة مع س س س س س س س س س س سسرق‬

‫وإن أعرق س س س س س س س س س س ت كس س س س س س س س س س سسانت لبانس س س س س س س س س س سسة مشس س س س س س س س س س سسئم‬

‫‪77‬‬


‫محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الندلسي ‪:‬‬ ‫ولد بقرية سسسمكون مسسن قسسرى مدينسسة اشسسبيلية سسسنة ‪ 320‬أو ‪ 326‬ه س وقتسسل فس رجب سسسنة‬ ‫‪ 362‬وعدمسسره ‪ 36‬سسسنة ‪ ،‬كسسان أبسسوه هسسانئ مسسن قرية مسسن قسسرى الهديسسة بافريقيسسة وكان أيضسسا شسساعراً‬ ‫أديبا فانتقل إل الندلس فولد له مدمد الذكور بدينة اشبيلية ونشأ بسا واشستغل وحصسل لسه حسظ‬ ‫وافر من الدب وعدمل الشعر ومهر فيه وكان حافظسا لشسعار العسرب وأخبسارهم وكان اكثر تسأدبه‬ ‫بدار العلم ف قرطبة حت برع بمكثي من العلوم ل سيدما علم اليئة ‪ ،‬شعره طافسح بالتشسيع كقسوله‬ ‫‪:‬‬ ‫يمك س س س س س س س س س سساد يس س س س س س س س س س سسب ق كّراتس س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س البط س س س س س س س س س سسل‬

‫ل س س س س س س س س س س صس س س س س س س س س سسارم وهس س س س س س س س سسو شس س س س س س س س س سسيعي كحس س س س س س س س س سسامله‬

‫لس س س س س س س س س س س يرتق س س س س س س س س س سسب بالناي س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س سسد ة الج س س س س س س س س س سسل‬

‫اذا الع س س س س س س س س س س س س س سسءز مع س س س س س س س س س س س س س سسءز ال س س س س س س س س س س س س س سسدين سس س س س س س س س س س س س س س سّلطه‬

‫وله ف القصيد ة الت أولا ‪:‬‬ ‫تق س س س س س سسول بن س س س س س سسو العب س س س س س سساس ه س س س س س سسل فتح س س س س س سست مص س س س س س سسر‬

‫فق س س س س س س سسل لبن س س س س س س س العب س س س س س س سساس ق س س س س س س سسد قض س س س س س س سسى الم س س س س س س سسر‬

‫وقس س س س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س س س س سساودز الس س س س س س س س س س س س سسمكندرية ج س س س س س س س س س س س سسوهر‬

‫تط س س س س س س س س س س س سسالعه البش س س س س س س س س س س س سسرى ويق س س س س س س س س س س س سسدمه النص س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ويقول فيها ‪:‬‬ ‫علس س س س س سسى خس س س س س سسده الشس س س س س سسعرى وف س س س س س وجهس س س س س سسه البس س س س س سسدر‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س س س سسل إم س س س س س س س س س س س س س س سسامي يي س س س س س س س س س س س س س س سسء كأن س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪78‬‬


‫ومن روائعه ‪:‬‬ ‫ول س س س س س س س س أج س س س س س س س س سسد النس س س س س س س س س سسان ال اب س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س سسعيه‬

‫فدم س س س س س سسن ك س س س س س سسان أس س س س س س سسعى ك س س س س س سسان بال س س س س س سسد أج س س س س س سسدرا‬

‫وبالدم س س س س س س س س سسة العلي س س س س س س س س سساء يرق س س س س س س س س س ى إل س س س س س س س س س س العل س س س س س س س س سسى‬

‫فدم س س س س س س سسن ك س س س س س س سسان أعل س س س س س س سسى ه س س س س س س سسة ك س س س س س س سسان أظهس س س س س س س سرا‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س يتس س س س س س س س س س س س س س سسأخر َم س س س س س س س س س س س س س س س نس اراد تق س س س س س س س س س س س س س س سّد مساً‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س يتق س س س س س س س س س س س س س س سسدم م س س س س س س س س س س س س س س سسن أراد ت س س س س س س س س س س س س س س سسأخرا‬

‫وقال ‪:‬‬

‫عجب س س س س س س س س س س س س سست لق س س س س س س س س س س س س سسوم أض س س س س س س س س س س س س سسلوا الس س س س س س س س س س س س س سسبيل‌‬ ‫فدم س س س س س س س س س س سسا عرف س س س س س س س س س س وا لح س س س س س س س س س س سس ق ل س س س س س س س س س س سسا اس س س س س س س س س س س سستنار‬

‫وقس س س س س س س س س س س سسد بّي س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س أي س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫ول أبص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروا الرش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د لاب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س س سسا خفس س س س س س س س س س س س س س س سسى الرش س س س س س س س س س س س س س س س د لمكندمس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أضس س س س س س س س س س س س س س س سّل الل س س س س س س س س س س س س س س سسوم اتب س س س س س س س س س س س س س س سساع ال س س س س س س س س س س س س س س سسوى‬

‫وقال ابن لخلكان ‪:‬‬

‫ليسسس ف س الغارب ة مسسن هسسو افصسسح منسسه ل متقسسدميهم ول متسسأخريهم بسسل هسسو اشسسعرهم علسسى‬ ‫الطلق وهو عند الغاربة كالتنب عند الشارقة اقول وفيه قال القائل ‪:‬‬ ‫ان تمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن فارس س س س س س س س س س س س س س س س س س اً فمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن كعلي‌‬

‫أو تمك س س س س س س س سسن ش س س س س س س س سساعراً فمك س س س س س س س سسن ك س س س س س س س سسابن ه س س س س س س س سسان‬

‫كس س س س س س س س سسل م س س س س س س س س سسن ي س س س س س س س س سسدعى بس س س س س س س س سسا ليس س س س س س س س سسس فيس س س س س س س س سسه‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّذ بسته شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواهد المتح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان‬

‫وقال يسسد ح العسسءز لسسدين الس وقيسسل ان هسسذه القصسسيد ة أول مسسا أنشسسده بسسالقيوان وانسسه امسسر لسسه‬ ‫بدست قيدمتسه سستة آلف دينسار ‪ ،‬فقسال لسه يسا اميس السؤمني مسال موضع يسسع الدسست اذا بسسط‬ ‫فسسأمر لسسه ببنسساء قصسسر فغسسرم عليسسه سسستة آلف دينسسار وحل اليسسه آلسسة تشسساكل القصسسر والدسسست قيدمتهسسا‬ ‫ثلثة آلف دينار‪ .‬وف آخر القصيد ة يذكر المام أمي الؤمني علي بن اب طالب ‪: 7‬‬ ‫هس س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س سسن أعّق س س س س س س س س س س س سةس عال س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س سربين‌‬

‫أم منهدم س س س س س س س س س س س س سسا بق س س س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س س س سسدوج العي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ول س س س س س س س س س س سسن ليس س س س س س س س س س س سسال مس س س س س س س س س س س سسا ذمنس س س س س س س س س س س سسا عهس س س س س س س س س س س سسدنا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذكّن إل أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجون‬

‫‪79‬‬


‫الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سرقات ك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنن كس س س س س س س س س س س س س س س س س س سواكب‬

‫والناعدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسانن غصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫بي س س س س س س س سسض ومس س س س س س س سسا ض س س س س س س س سسحك الص س س س س س س س سسبا ح وان س س س س س س س سسا‬

‫بالس س س س س س س س سسك م س س س س س س س سسن ط س س س س س س س سسرر الس س س س س س س س سسان ل س س س س س س س سسون‬

‫أدمس س س س س س س س سسى لس س س س س س س س سسا الرج س س س س س س س س ان صس س س س س س س س سسفحة خس س س س س س س س سسده‬

‫وبمكس س س س س س س س س س س س سسى عليهس س س س س س س س س س س س سسا اللؤل س س س س س س س س س س س سسؤ المكنس س س س س س س س س س س س سسون‬

‫أع س س س س س س س سسدى الدم س س س س س س س سسام ت س س س س س س س سسأّوهي م س س س س س س س سسن بع س س س س س س س سسدها‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س س سسأنه فيدم س س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س س سسجعن رنيس س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسانوا سس س س س س س س س س س س س س س سراعا للهس س س س س س س س س س س س س س سوادج دزفس س س س س س س س س س س س س س ر ة‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسا رأيس س س س س س س س س س س س س س سسن وللدمط س س س س س س س س س س س س س س سسي حني س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س س سسبغوا الض س س س س س س س س س س سسحى بقب س س س س س س س س س س سسابم‬

‫أو عصس س س س س س س س س س سسفرت فيس س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س سسدود جفس س س س س س س س س س سسون‬

‫م س س س س س س سساذا عل س س س س س س سسى حل س س س س س س سسل الش س س س س س س سسقي ق ل س س س س س س سسو ان س س س س س س سسا‬

‫عس س س س س س س س س سسن لبسس س س س س س س س س سسيها ف س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسدود تس س س س س س س س س سسبي‬

‫لع طّش س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س س سسروض بع س س س س س س س س س س س س س س س سسدهم ول‬ ‫أأعي س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س سسظ العي س س س س س س س س س س بج س س س س س س س س سسة منظ س س س س س س س س سسر‬

‫يروي س س س س س س س س س سسه لس س س س س س س س س س س س دم س س س س س س س س س س سسع علي س س س س س س س س س س سسه َه تس س س س س س س س س س س سسون‬ ‫وأخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسونم إنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اذا ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤون‬

‫ل ال س س س س س س س سسو ج س س س س س س س سسو مش س س س س س س س سسرق ولس س س س س س س سسو اكتس س س س س س س س سسى‬

‫دزه س س س س س س س س س س س س س را ول الس س س س س س س س س س س س س سساء العي س س س س س س س س س س س س س س معي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل يبع س س س س س س س س س س س س سسدّن اذ الع س س س س س س س س س س س س سسبي ل س س س س س س س س س س س س سسه ث س س س س س س س س س س س س سسرى‬

‫والب س س س س س س س س س س س س س س س سسان دو ح والش س س س س س س س س س س س س س س س سسدموس قطيس س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ايس س س س س س س س س س س س س س سسام في س س س س س س س س س س س س س سسه العبقس س س س س س س س س س س س س س سسري مف س س س س س س س س س س س س س س سّوفس‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س سسابري مض س س س س س س س س س س س س س س س سساعف موضس س س س س س س س س س س س س س س سسون‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س سسة ّل س س س س س س س س س س س س س س س عس والقرب س س س س س س س س س س س س س س ات ص س س س س س س س س س س س س س س سسفون‬

‫والءزاعبيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ّش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رسع والشرفّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫والعه س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س سسن ظدمي س س س س س س س س س س سساء اذ لقومه س س س س س س س س س س سسا‬

‫خ س س س س س س س س س س س سسءزر ول ال س س س س س س س س س س س سسرب الءزبس س س س س س س س س س س س ون دزبس س س س س س س س س س س س ون‬

‫عه س س س س س س س س سسدي ب س س س س س س س س سسذاك ال س س س س س س س س سسو وهس س س س س س س س سسو أس س س س س س س س س س سّنة‬

‫وكن س س س س س س س س س سساس ذاك الش س س س س س س س س س سسف وهس س س س س س س س س سسو عري س س س س س س س س س س ن‬

‫ه س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س سسدنين من س س س س س س س س س سسه أج س س س س س س س س س سسرد س س س س س س س س س س سسابح‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سر ح وجائلس س س س س س س س س س س س س سسة النسس س س س س س س س س س س س س سسوع أمس س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ومهّن س س س س س س س س س س س س س س سسد في س س س س س س س س س س س س س س سسه الفرن س س س س س س س س س س س س س س د ك س س س س س س س س س س س س س س سسأنه‬ ‫عضس س س س س س س سسب الض س س س س س س س سسارب مقفس س س س س س س سسر م س س س س س س س سسن اعي س س س س س س س س‬

‫دٌر ل س س س س س س س س س س س س سسه خل س س س س س س س س س س س س سسف الغس س س س س س س س س س س س س سرار كدميس س س س س س س س س س س س س س‬

‫لمكّن س س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س س سسن أنف س س س س س س س س س س س س س سسس مس س س س س س س س س س س س س س سسمكون‬

‫قس س س س س س س سسد كس س س س س س س سسان رش س س س س س س س ح حدي س س س س س س س سسده أجل وم س س س س س س سسا‬

‫صس س س س س س س س س س س سساغت مضس س س س س س س س س س س سساربه الرق س س س س س س س س س س س اق قيس س س س س س س س س س س سسون‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س س سسا يلق س س س س س س س س س س س س س سسى الض س س س س س س س س س س س س س سريبة دون س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ب س س س س س س س س س س س س سساس الع س س س س س س س س س س س س سسءز أو اس س س س س س س س س س س س س سسه الخ س س س س س س س س س س س س سسءزون‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س سسذا معس س س س س س س س س س س س س س سّد واللئ س س س س س س س س س س س س س سس ق كله س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س سسذا الع س س س س س س س س س س س س س س سّءز متوج س س س س س س س س س س س س س س ا والس س س س س س س س س س س س س س سسدين‬

‫ه س س س س س س س س سسذا ض س س س س س س س س سسدمي النش س س س س س س س س سسأ ة الول س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سست‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسدأ الل س س س س س س س س س س س س س سسه وغيبه س س س س س س س س س س س س س سسا المكن س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫م س س س س س س سسن أج س س س س س س سسل ه س س س س س س سسذا ق س س س س س س س سّد رس الق س س س س س س سسدور ف س س س س س س س س‬ ‫وبس س س س س س س س س س س س س س سسذا تل ّقس س س س س س س س س س س س س س س سىس آدم م س س س س س س س س س س س س س س سسن ربس س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫أم المكت س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب وك س س س س س س س س س س س س س س س س ّونس التمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوين‬ ‫عف س س س س س س س س س س س س س سوا وفس س س س س س س س س س س س سساء لي س س س س س س س س س س س س سسونس اليقطي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي س س س س س س س سسا أرض كي س س س س س س س سسف حل س س س س س س س سست ثنس س س س س س س س س ن س س س س س س س سساده‬

‫ب س س س س س س سسل ان س س س س س س سست تل س س س س س س سسك ت س س س س س س سسوج من س س س س س س سسك مت س س س س س س سسون‬

‫‪80‬‬


‫حاشس س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س سسا حلس س س س س س س س س سست تدمس س س س س س س س س سسل مثلس س س س س س س س س سسه‬

‫أرض ولمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدماء تعيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س س سسو يلتقس س س س س س س س سسي الطوف س س س س س س س سسان قبس س س س س س س س سسل وج س س س س س س س س وده‬

‫ل س س س س س س س س س س يُن س س س س س س س س سس ج نوح س س س س س س س س س ا فلمكس س س س س س س س س سسه الشس س س س س س س س س سسحون‬

‫لس س س س س س س سسو أّن هس س س س س س س سسذا الس س س س س س س سسدهر يبطس س س س س س س سسش بطشس س س س س س س سسه‬

‫ل س س س س س س س س س يعقس س س س س س س س سسب الرك س س س س س س ات منس س س س س س س س سسه سس س س س س س س س سسمكون‬

‫ال س س س س س س س سسروض م س س س س س س س سسا ق س س س س س س س سسد قي س س س س س س س سسل ف س س س س س س س س أي س س س س س س س سسامه‬

‫ل إن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورٌد ول نسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرين‬ ‫ل إّن كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرار ة داري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن‬

‫والسس س س س س س سسك مس س س س س س سسا لثَس س س س س س سسم الس س س س س س سسثرى مس س س س س س سسن ذكس س س س س سسره‬ ‫مل س س س س س س س س سسك كدم س س س س س س س س سسا ح س س س س س س س س س سّد ثست عن س س س س س س س س سسه رأف س س س س س س س س سسة‬

‫فس س س س س س س س س س س س س سسالدمر مس س س س س س س س س س س س س سساء والشراسس س س س س س س س س س س س س سسة لي س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ش س س س س س س س س سسيم ل س س س س س س س س سسو أن الي س س س س س س س س سسم اعط س س س س س س س س سسي رفقهس س س س س س س س سسا‬

‫لس س س س س س س س س س س يلتق س س س س س س س س س سسم ذا الن س س س س س س س س س سسون في س س س س س س س س س سسه الن س س س س س س س س س سسون‬

‫ت س س س س س س س س س س س س سسال ل ظ س س س س س س س س س س س س سسل الغدم س س س س س س س س س س س س سسام معاق س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ت س س س س س س س س س س سسأب علي س س س س س س س س س س سسه ول النجس س س س س س س س س س س سسوم حصس س س س س س س س س س س سسون‬

‫ووراء حس س س س س س س س س س سس ق ابس س س س س س س س س س سسن الرس س س س س س س س س س س ول ض س س س س س س س س س س سراغم‬

‫اس س س س س س س س س س س س سسد وش س س س س س س س س س س س سسهباء الس س س س س س س س س س س س سسل ح من س س س س س س س س س س س سسون‬

‫الطالب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرفّية والقن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫وصس س س س س س س س س س واهل ل الضس س س س س س س س س سسب يس س س س س س س س س سسوم مغاره س س س س س س س س س ا‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدركان النصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والتدممكي س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫هضس س س س س س س س س س سسب ول البيس س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سسءزون حس س س س س س س س س س سسءزون‬

‫َج ن س س س س س س س س س سسب الدم س س س س س س س س سسام ومس س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س سّن ق س س س س س س س س س سوادم‬

‫وعل الربس س س س س س س س س س س س س ود ومس س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س سسن وك س س س س س س س س س س س ون‬ ‫ول س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س سسن مقس س س س س س س س س سسل الظبس س س س س س س س س سساء شس س س س س س س س س سسفون‬

‫فلهس س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسن َوَرق اللجي س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س سسوجس‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س س س سست الدي س س س س س س س س س س س س سسد دج س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س سست النض س س س س س س س س س س سسار كس س س س س س س س س س س سواكب‬

‫علقس س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س سسا يس س س س س س س س س سسوم الره س س س س س س س س س ان عيس س س س س س س س س سسون‬

‫ُعرف س س س س س س س س س س س ت بسس س س س س س س س س س س سساعة سس س س س س س س س س س س سسبقها ل ا ّن س س س س س س س س س س س س ا س‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سّرت بس س س س س س س س س س س س س سسانتيه وهس س س س س س س س س س س س سسي ظنس س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫وأجس س س س س س س س س س سّل عل س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سسربق فيه س س س س س س س س س سسا أن س س س س س س س س س سسا‬

‫ف س س س س س س س الغيس س س س س س سسث شس س س س س س سسبه مس س س س س س سسن نس س س س س س سسداك كأنس س س س س س سسا‬ ‫أم س س س س س س س س س سسا الغىن س س س س س س س س س س فه س س س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س س سسذي أوليتن س س س س س س س س س سسا‬

‫مَسس س س س س س س س س حست عل س س س س س س س سسى النس س س س س س س س سواء من س س س س س س س سسك ييس س س س س س س س س‬ ‫فمك س س س س س س س س سسأن ج س س س س س س س س سسودك فس س س س س س س س س س الل س س س س س س س س سسود رهيس س س س س س س س س س‬

‫تطس س س س س س س س س سسأ اليس س س س س س س س س سساد بنس س س س س س س س س سسا البس س س س س س س س س سسدور كأنس س س س س س س س س سسا‬

‫ت س س س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س س س سسنابك مرمس س س س س س س س س س س س ر مس س س س س س س س س س س س سسنون‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسالفيء ل متنق س س س س س س س س س س س س س س سسل وال س س س س س س س س س س س س س س سسوض ل‬

‫متمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد رس وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ل من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫انظ س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسدنيا باش س س س س س س س س سسفاق فق س س س س س س س س سسد‬

‫أرخص س س س س س س س س سست ه س س س س س س س س سسذا العل س س س س س س س س سس ق وه س س س س س س س سسو ثي س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س سسو يسس س س س س س سستطيع البحس س س س س س سسر لسس س س س س س سستعدى علس س س س س س سسى‬

‫ج س س س س س س س س س س س س سسدوى ي س س س س س س س س س س س س سسديك وإن س س س س س س س س س س س س سسه لقدميس س س س س س س س س س س س س س‬

‫أمس س س س س س س س سسدده أو فاصس س س س س س س س سسفح لس س س س س س س س سسه عس س س س س س س س سسن نيلس س س س س س س س سسه‬

‫فلق س س س س س س س س س س س سسد تس س س س س س س س س س س س سّوفس أن يق س س س س س س س س س س س سسال ض س س س س س س س س س س س سسني‬

‫ص بريقهس س س س س س س س س س س سسا‬ ‫وأعس س س س س س س س س س س سسذر أمّيس س س س س س س س س س س سسة ان تغ س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫فاله س س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س سسا ُسس س س س س س س س س س س س س س قسيته والغس س س س س س س س س س س س س سسلي‬

‫م س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسأذون ل س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسأذون‬

‫وأذن لس س س س س س س س س س س س س سسه يغس س س س س س س س س س س س س سسرق أمّيس س س س س س س س س س س س س سسة معلنس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪81‬‬


‫ألقس س س س س س س س سست بأيس س س س س س س س سسدي الس س س س س س س س سسذل ملقس س س س س س س س سسى عدمره س س س س س س س س ا‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسالثوب إذ فغ س س س س س س س س س س س سسرت ل س س س س س س س س س س س سسه ص س س س س س س س س س س س س سّفيس‬

‫ق س س س س س س س س س س سسد ق س س س س س س س س س س سساد أمرهس س س س س س س س س س س م وقّل س س س س س س س س س س سسد ثغرهس س س س س س س س س س س م‬

‫منه س س س س س س س س س س س س سسم مهي س س س س س س س س س س س س س س ل يمك س س س س س س س س س س س س سساد ي س س س س س س س س س س س س سسبي‬

‫لتحمكدمّنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسك أو تءزايس س س س س س س س س س س س س س س س س سسل معصس س س س س س س س س س س س س س س س س سسدما‬

‫ك س س س س س س س س س س سسف ويش س س س س س س س س س س سسخب بال س س س س س س س س س س سسدماء وتي س س س س س س س س س س س س‬

‫أَو ل س س س س س س س س س س س تش س س س س س س س س س س سّن بس س س س س س س س س س سسا وقائعس س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س سست‬

‫جفل س س س س س س س س س س سست وراء الن س س س س س س س س س س سسد منه س س س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س س س سسي‬

‫ه س س س س س س س س سسل غيس س س س س س س س س س أخ س س س س س س س س سسرى ص س س س س س س س س سسيلم إن ال س س س س س س س س سسذي‬

‫وق س س س س س س س س س س س سساك تلس س س س س س س س س س س س سسك بأختهس س س س س س س س س س س س سسا لضس س س س س س س س س س س س سسدمي‬

‫ب س س س س س س س سسل ل س س س س س س س سسو ثني س س س س س س س سست إلس س س س س س س س س اللي س س س س س س س سس ج بعءزمس س س س س س س س ة‬

‫سس س س س س س س سسرت المك س س س س س س س سواكب فيس س س س س س س سسه وهس س س س س س سسي سس س س س س س س سسفي‬

‫ل س س س س س سسو لس س س س س س س تمك س س س س س سسن حءزمس س س س س س ا أنات س س س س س سسك لس س س س س س س يمك س س س س س سسن‬

‫للنس س س س س س س س س سسار ف س س س س س س س س س س حجس س س س س س س س س سسر الءزن س س س س س س س س س اد كدمي س س س س س س س س س س‬

‫قس س س س س س س سسد جس س س س س س س سساء أمس س س س س س س سسر ال س س س س س س س س واقس س س س س س س سستب الس س س س س س س سسدى‬

‫مس س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سّل مطّل س س س س س س س س سسع وح س س س س س س س س س ان الي س س س س س س س س س س‬

‫ورمس س س س س س س س س س ى إلس س س س س س س س س س س البل س س س س س س س س س سسد المي س س س س س س س س س س س بطرفس س س س س س س س س س ه‬ ‫ل س س س س س س س س س يس س س س س س س س سسدر مس س س س س س س س سسا رج س س س س س س س س م الظنس س س س س س س س سسون وإنس س س س س س س س سسا‬

‫مل س س س س س س س س س سسك عل س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س سّر الل س س س س س س س س س سسه أمي س س س س س س س س س س س‬ ‫دف س س س س س س س س س سسع القض س س س س س س س س س سساء الي س س س س س س س س س سسه وه س س س س س س س س سسو يقي س س س س س س س س س س‬

‫كس س س س س سسذبت رج س س س س س ال مس س س س س سسا أّدع س س س س س سست مس س س س س سسن حقمكس س س س س سسم‬

‫ومس س س س س س س س س س س س سسن الق س س س س س س س س س س س س سسال ك س س س س س س س س س س س س سسأهله م س س س س س س س س س س س س سسأفون‬

‫ي ايس س س س س س س س س س سسن فضس س س س س س س س س س سسل قس س س س س س س س س س سسديمكم‬ ‫أبن س س س س س س س س س س س لس س س س س س س س س س سسؤ ّ‬

‫نس س س س س س س س س س سسادز عتس س س س س س س س س س سسم حس س س س س س س س س س سس ق الوصس س س س س س س س س س س ّي ودون س س س س س س س س س سسه‬

‫ب س س س س س س س س سسل اي س س س س س س س س سسن حل س س س س س س س س سسم كالب س س س س س س س س سسال رصس س س س س س س س س ي‬ ‫حس س س س س س س س س س س س سسرم وحجس س س س س س س س س س س س سسر مس س س س س س س س س س س س سسانع وحجس س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ناض س س س س س س س س س س س س سسلتدموه عل س س س س س س س س س س س س سسى اللف س س س س س س س س س س س س سسة ب س س س س س س س س س س س س سسالت‬

‫رّدتس وفيمك س س س س س س س س س س س س س س س سسم ح س س س س س س س س س س س س س س س سّد هسا الس س س س س س س س س س س س س س س س سسنون‬

‫ل س س س س س س س س سسو تّتق س س س س س س س س سسون الس س س س س س س س س س لس س س س س س س س س س يطدم س س س س س س س س سسح ل س س س س س س س س سسا‬

‫ط س س س س س س س س س سسرف ولس س س س س س س س س يش س س س س س س س س س سسدمخ ل س س س س س س س س س سسا عرني س س س س س س س س س س‬

‫حّرفتدموه س س س س س س س س ا عس س س س س س س س سسن أب س س س س س س س س س السس س س س س س س س سسبطي عس س س س س س س س سسن‬

‫لمكّنمك س س س س س س س س سسم كنت س س س س س س س س سسم كأه س س س س س س س س سسل العج س س س س س س س س سسل لس س س س س س س س س س‬

‫دزم س س س س س س س س ع وليس س س س س س س س سسس مس س س س س س س س سسن الجس س س س س س س س سسان هجي س س س س س س س س س‬ ‫يف س س س س س س س س س س س س سسظ لوس س س س س س س س س س س س سسى فيه س س س س س س س س س س س س سسم ه س س س س س س س س س س س س سسارون‬

‫لس س س س س س س س س س سسو تسس س س س س س س س س س سسألون القس س س س س س س س س س سسرب يس س س س س س س س س س سسوم فرحتس س س س س س س س س س سسم‬

‫لج س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب أّن مدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزون‬

‫م س س س س س س س س سساذا تري س س س س س س س س س د م س س س س س س س س سسن المكت س س س س س س س س سساب نواص س س س س س س س س سسب‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س سسه ظه س س س س س س س س س س س س س سسور دونس س س س س س س س س س س س س سسا وبط س س س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ه س س س س س س س س س س س س سسي بغي س س س س س س س س س س س س سسة أظللتدموه س س س س س س س س س س س س س ا ف س س س س س س س س س س س س سسارجعوا‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س آل ياس س س س س س س س س س س س س سسي ث س س س س س س س س س س س س سسوت ياس س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫رّدوا عليه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم حمكدمه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم فعليه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ن س س س س س س س س س س س س س سسءزل البي س س س س س س س س س س س س س سسان وفيه س س س س س س س س س س س س س سسم الت س س س س س س س س س س س س س سسبيي‬

‫ال س س س س س س س س س س سسبيت بي س س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س س سسو معظّس س س س س س س س س س سسم‬

‫والن س س س س س س س س س س سسور ن س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س س سسو م س س س س س س س س س س سسبي‬

‫والس س س س س س س س س سست س س س س س س س س س سست الغي س س س س س س س س سسب وه س س س س س س س سسو مج س س س س س س س س سسب‬

‫والس س س س س س س س س س سسر س س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س سسو مص س س س س س س س س س سسون‬

‫النس س س س س س س س س س س سسور ان س س س س س س س س س س سست وكس س س س س س س س س س ل نس س س س س س س س س س س سسور ظلدمس س س س س س س س س س س سسة‬

‫والف س س س س س س س س س س س سسوق ان س س س س س س س س س س س سست وك س س س س س س س س س س ل ق س س س س س س س س س س س سسدر دون‬

‫لس س س س س س س س سسو كس س س س س س س س سسان رأيس س س س س س س س سسك شس س س س س س س س سسائعا ف س س س س س س س س س أّم س س س س س س س س سةس‬

‫علدمس س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س سسيمكون قب س س س س س س س س سسل يمك س س س س س س س س سسون‬

‫‪82‬‬


‫أو ك س س س س سسان بش س س س س سسرك فس س س س س س ش س س س س سسعاع الش س س س س سسدمس لس س س س س س‬

‫يمكس س س س س س س س سسف ل س س س س س س س سسا عن س س س س س س س سسد الش س س س س س س س سسروق ج س س س س س س س سسبي‬

‫أو كس س س س س سسان سس س س س س سسخطك عس س س س س سسدو ة ف س س س س س س اليس س س س س سسم ل س س س س س س‬

‫تدملس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه دون لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساته التني س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س سسمكن ال س س س س س س س س س سسدنيا فس س س س س س س س س س سواق بمكّي س س س س س س س س س سسة‬

‫إل وأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست لوفه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأمي‬ ‫ُيرض س س س س س س س س يك مس س س س س س س س سسن هس س س س س س س س سسدي وانس س س س س س س س سست معي س س س س س س س س س‬

‫ال س س س س س س س س س س س س يقب س س س س س س س س س س س سسل نس س س س س س س س س س س س سسمكنا عن س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س سسا‬

‫فرض س س س س س س س س ان مس س س س س س س س سسن صس س س س س س س س سسوم وش س س س س س س س سسمكر خليفس س س س س س س س سسة‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س سسذا ب س س س س س س س س س س س س س س سسذا عن س س س س س س س س س س س س س س سسدنا مق س س س س س س س س س س س س س س سسرون‬

‫فس س س س س س س سساردزق عبس س س س س س س سسادك منس س س س س س س سسك فضس س س س س س س سسل شس س س س س س س سسفاعة‬

‫واق س س س س س س س س سسرب ب س س س س س س س س سسم دزلف س س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س سسانت ممكيس س س س س س س س س س‬

‫لس س س س س س س س س سسك حس س س س س س س س س سسدنا ل إنس س س س س س س س س سسه لس س س س س س س س س سسك مفخس س س س س س س س س سسر‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسا قس س س س س س س س س س س س س س سسدرك النثس س س س س س س س س س س س س س سسور وال س س س س س س س س س س س س س س سودزون‬

‫قس س س س س س سسد قس س س س س س سسال فيس س س س س س سسك ال س س س س س س س مس س س س س س سسا أنس س س س س س سسا قائس س س س س س سسل‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س سسأن ك س س س س س س س س س س س س سسل قص س س س س س س س س س س س س سسيد ة تض س س س س س س س س س س س س سسدمي‬

‫ال س س س س س س س س س س يعل س س س س س س س س س سسم أن رأي س س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسورى‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س سسأمون ح س س س س س س س س س س س س س سسءزم عنس س س س س س س س س س س س س س سسده وأمي س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ولن س س س س س س س س سست أفض س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س سسن تش س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س سساهه‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س س سست الظّل س س س س س س س س س س س س س س سسة ب س س س س س س س س س س س س س س سساللواء يي س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ومن مشهور شعره قصيدته الت يد ح با العءز لدين ال ويذكر فتح مصر على يد القائد‬ ‫جوهر وقد أنشدها بالقيوان ‪:‬‬ ‫تق س س س س س سسول بن س س س س س سسو العب س س س س س سساس ه س س س س س سسل ُفتح س س س س س سست مص س س س س س سسر‬

‫فق س س س س س س سسل لبن س س س س س س س العب س س س س س س سساس ق س س س س س س سسد قُضس س س س س س سسي الم س س س س س س سسر‬

‫وقس س س س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س س س س سساودز الس س س س س س س س س س س س سسمكندرية ج س س س س س س س س س س س سسوهر‬

‫تط س س س س س س س س س س س سسالعه البش س س س س س س س س س س س سسرى ويق س س س س س س س س س س س سسدمه النص س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وق س س س س س س س س سسد أوفس س س س س س س س سسدت مص س س س س س س س س سسر الي س س س س س س س س سسه وفوده س س س س س س س س سسا‬

‫ودزيس س س س س س د الس س س س س س س العق س س س س س سسود م س س س س س سسن جس س س س س س سسرها جس س س س س س سسر‬

‫فدم س س س س س سسا ج س س س س س سساء ه س س س س س سسذا الي س س س س س سسوم إل وقس س س س س سسد غ س س س س س سسدت‬

‫وأي س س س س س س س س سسديمكم منه س س س س س س س س سسا وم س س س س س س س سسن غيه س س س س س س س س ا ص س س س س س س س س سسفر‬

‫فل تمك س س س س س س س س س سسثروا ذك س س س س س س س س سسر الءزم س س س س س س س س س ان ال س س س س س س س س س سسذي خل‬

‫ف س س س س س س س سسذلك عص س س س س س س س سسر ق س س س س س س س سسد تقض س س س س س س س سسى وذا عص س س س س س س س سسر‬

‫أف س س س س س س س س س اليس س س س س س س س سسش كنتس س س س س س س س سسم تس س س س س س س س سستون روي س س س س س س س سسدكم‬ ‫وقس س س س س س س س سسد أش س س س س س س س س س سرفت خي س س س س س س س س سسل الل س س س س س س س س سسه طوالع س س س س س س س س سسا‬

‫فه س س س س س س س سسذا القن س س س س س س س سسا العس س س س س س س س سّراص والحف س س س س س س س سسل ال س س س س س س س سسر‬

‫علس س س س س سسى الس س س س س سسدين والس س س س س سسدنيا كدمس س س س س سسا طلس س س س س سسع الفجس س س س س سسر‬

‫وذا ابس س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س يطلس س س س س س س س س س سسب وت س س س س س س س س س سسره‬

‫ي ل يض س س س س س س س س س سسيع ل س س س س س س س س س سسه وت س س س س س س س س س سسر‬ ‫وكس س س س س س س س س ان ح س س س س س س س س س سسر ّ‬

‫ذروا ال س س س س س س س س سسورد فس س س س س س س س س س م س س س س س س س س سساء الفس س س س س س س س س سرات ليل س س س س س س س س سسه‬

‫فل الض س س س س س س س س س سسحل من س س س س س س س س س سسه تنع س س س س س س س س س سسون ول الغدم س س س س س س س س س سسر‬

‫أفس س س س س س الش س س س س سسدمس ش س س س س سسك ان س س س س سسا الش س س س س سسدمس بع س س س س سسدما‬

‫تلّ س س س س س س سست عيان س س س س س س سسا لي س س س س س س سسس م س س س س س س سسن دون س س س س س سسا س س س س س س س سست‬

‫وم س س س س س س س س س س سسا ه س س س س س س س س س س س سسي إل آي س س س س س س س س س س س سسة بع س س س س س س س س س س س سسد آي س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ون س س س س س س سسذر لمك س س س س س س س سسم إن ك س س س س س س س سسان يغنيمك س س س س س س س سسم الن س س س س س س س سسذر‬

‫فمكونس س س س س س س س س س وا حصس س س س س س س س س سسيدا خامس س س س س س س س س سسدين أو ارع س س س س س س س س س ووا‬

‫الس س س س س س س س مل س س س س س س سسك فس س س س س س س س كف س س س س س س سسه ال س س س س س س سسوت والنش س س س س س س سسر‬

‫‪83‬‬


‫اطيع س س س س س س س س س س س س س س سوا امام س س س س س س س س س س س س س سسا لل يّ س س س س س س س س س س س س س سسة فاض س س س س س س س س س س س س س س سلً‬

‫كدم س س س س س س س سسا ك س س س س س س س سسانت العدم س س س س س س س سسال يفض س س س س س س س سسلها ال س س س س س س س سسرب‬

‫ردوا س س س س س س س س س س س س س س س س س سساقيا ل تنءزفس س س س س س س س س س س س س س س س س ون حياض س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫جوم س س س س س سسا )‪ (1‬كدم س س س س س س سسا ل ين س س س س س س سسءزف الب س س س س س س سسر ال س س س س س س سسدر‬

‫فس س س س س س س س س سسان تتبعس س س س س س س س س سسوه فهس س س س س س س س س سسو مس س س س س س س س س سسولكم الس س س س س س س س س سسذي‬

‫ل س س س س س س س س س سسه برسس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س دونمك س س س س س س س س س سسم الفخ س س س س س س س س س سسر‬

‫وإل فبع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدوا للبعي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبينه‬

‫وبينمكس س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س سسا ل يق س س س س س س س س س س سّر بس س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س سسدهر‬

‫بن س س س س س س س س س س س س نثل س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س سسا أورث ال س س س س س س س س س س س س نثل س س س س س س س س س س سسة‬

‫ومس س س س س سسا ولس س س س س سسدت ه س س س س س سسل يس س س س س س سستوي العب س س س س س سسد وال س س س س س سسر‬

‫وأن س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س سسذا وهس س س س س س س س س سسي أع س س س س س س س س س سسدت برقّه س س س س س س س س س سسا‬

‫أب س س س س س س س سساكم فاي س س س س س س س سساكم ودع س س س س س س س سسوى ه س س س س س س س سسي المكف س س س س س س س سسر‬

‫ذروا الن س س س س س س سساس ردوه س س س س س سسم الس س س س س س س س م س س س س س س سسن يسوس س س س س س سسهم‬

‫فدمس س س س س س سسا لمكس س س س س س سسم ف س س س س س س س المس س س س س س سسر عس س س س س س سسرف ول نمكس س س س س س سسر‬

‫اس س س س س س س س س س س س س س س سسرت قروم س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س س سسالعراق اعس س س س س س س س س س س س س س س سّءز ة‬

‫ك م س س س س س سسن اعن س س س س س سساقهم ذل س س س س س سسك الس س س س س س سسر‬ ‫فق س س س س س سسد فُس س س س س س س ّ‬ ‫وانص س س س س س س س سسار دي س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س وال س س س س س س س سسبيض والس س س س س س س س سسدمر‬

‫ومقتبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامه متهّلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫الي س س س س س س س سسه الش س س س س س س س سسباب الغ س س س س س س س سسض والءزمس س س س س س س س ن النض س س س س س س س سسر‬

‫تنّءزل س س س س س س س س س س س س سست الي س س س س س س س س س س س س س سسات والس س س س س س س س س س س س س س سسور الغ س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫اف س س س س س س اب س س س س س سسن اب س س س س س س الس س س س س س سسبطي أم ف س س س س س س طليقمك س س س س س سسم‬

‫وق س س س س س س س سسد بءزك س س س س س س م ايس س س س س س س س سساممكم ُعصس س س س س س س س سسب الس س س س س س س س سسدى‬ ‫أدار كدم س س س س س س س س س س س سسا ش س س س س س س س س س س س سساء ال س س س س س س س س س س س سسورى وتي س س س س س س س س س س س سسءزت‬

‫علس س س س س س س س س س سسى السس س س س س س س س س س سسبعة الفلك أنلس س س س س س س س س س سسه العشس س س س س س س س س س سسر‬

‫تع س س س س س س س س س س سسالوا الس س س س س س س س س س س س حمك س س س س س س س س س س سسام ك س س س س س س س س س س سسل قبيل س س س س س س س س س س سسة‬

‫فف س س س س س س س س س س س سسي الرض اقب س س س س س س س س س س س سسال واندي س س س س س س س س س س س سسة دزهس س س س س س س س س س س س ر‬

‫ول تعس س س س س س س س س س سسدلوا بالصس س س س س س س س س س سسيد مس س س س س س س س س س سسن آل هاشس س س س س س س س س س سسم‬

‫ول ت س س س س س س س س سستكوا فه س س س س س س س س س سرا ومس س س س س س س س سسا جع س س س س س س س س سست فه س س س س س س س س سسر‬

‫فجيئ س س س س س س سوا ب س س س س س سسن ض س س س س س س سّدم تس ل س س س س س سسؤي ب س س س س س سسن غ س س س س س سسالب‬

‫وجيئ س س س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س س س س سسن ادت كنان س س س س س س س س س س س سسة والنضس س س س س س س س س س س سسر‬ ‫وأفض س س س س س س س س س س سسلها ان ُعس س س س س س س س س س س سّد دس الب س س س س س س س س س س سسدو والض س س س س س س س س س س سسر‬

‫أت س س س س س س س س سسدرون متس س س س س س س س س س أدزكس س س س س س س ى اللربيّ س س س س س س س سسة منص س س س س س س س س سسبا‬ ‫ول تس س س س س س س س س س س س س سسذروا علي س س س س س س س س س س س س سسا معتس س س س س س س س س س س س س سسد وغيه س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ليُعس س س س س س سسرف منمك س س س س س س سسم م س س س س س س سسن ل س س س س س س سسه ال س س س س س س سس ق والم س س س س س س سسر‬ ‫بس س س س سسذكر علس س س س سسى حي س س س س س انقض س س س س سوا وانقضس س س س سسى الس س س س سسذكر‬

‫ومس س س س س س س سسن عج س س س س س س س سسب ان اللس س س س س س س س سسان ج س س س س س س س سسرى ل س س س س س س س سسم‬

‫فل خ س س س س س س س س س س س سسرب يلق س س س س س س س س س س س سساك عنه س س س س س س س س س س س سسم ول ُخس س س س س س س س س س س س س ربس‬

‫فب س س س س س س س س س سسادوا وعف س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س آث س س س س س س س س س سسار ملمكه س س س س س س س س س سسم‬ ‫أل تلمك س س س س س س س س س س س سسم الرض العريض س س س س س س س س س س س سسة اص س س س س س س س س س س س سسبحت‬

‫وم س س س س س س سسا لبن س س س س س س س س العبس س س س س س س سساس ف س س س س س س س س عرض س س س س س س س ها فس س س س س س س سست‬

‫فق س س س س س س س س س س س س سسد دال س س س س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س س س سسدنيا لل مدم س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وق س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س سّررت أذيال س س س س س س س س سسا الدول س س س س س س س سسة البمك س س س س س س س س سسر‬

‫مع س س س س س س س س سسءز ال س س س س س س س س سسدى وال س س س س س س س س سسدين والرحس س س س س س س س س م ال س س س س س س س س سست‬

‫بس س س س س س س س س سسه اتصس س س س س س س س س سسلت أسس س س س س س س س س سسبابا ول س س س س س س س س سسه الشس س س س س س س س س سسمكر‬

‫ص س س س س س س س س س س سسنائعه فس س س س س س س س س س س س آل س س س س س س س س س س سسه ودزكس س س س س س س س س ا ال س س س س س س س س س س سسذخر‬

‫ورد حقس س س س س س س س س س س سسوق الطس س س س س س س س س س س سسالبيي َم س س س س س س س س س س س س نس دزك س س س س س س س س س ت‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الدموم ‪ :‬الاء المكثي‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫م س س س س س سسن انتاش س س س س س سسهم ف س س س س س س س ك س س س س س سسل ش س س س س س سسرق ومغ س س س س س سسرب‬

‫فب س س س س س س س س سّد لس أمن س س س س س س س س ساً ذل س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س سسوف وال س س س س س س س س سسذعر‬

‫فمك س س س س س س س س س س س س س س سسل إم س س س س س س س س س س س س س س سسامي يي س س س س س س س س س س س س س س سسء كأن س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫عل س س س س س سسى ي س س س س س سسده الش س س س س س سسعرى وف س س س س س س وجه س س س س س سسه الب س س س س س سسدر‬

‫ول س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س سولت دول س س س س س س س س سسة النصس س س س س س س س س سسب عنهس س س س س س س س س سسم‬

‫ت س س س س س س س سسول العدم س س س س س س س سسى واله س س س س س س س سسل والل س س س س س س س سسؤم والغ س س س س س س س سسدر‬

‫حق س س س س س سسوق أت س س س س س سست م س س س س س سسن دون س س س س سسا أعص س س س س س سسر خل س س س س س سست‬

‫فدمس س س س س س س س س سسا رّده س س س س س س س س س سسا دهس س س س س س س س س سسر عليس س س س س س س س س سسه ول عصس س س س س س س س س سسر‬ ‫كدمس س س س س س س س سسا جس س س س س س س س سسردت بيس س س س س س س س سسض مضس س س س س س س س سساربا حس س س س س س س س سسر‬ ‫)‪(1‬‬ ‫تواكلهس س س س س س س س س س سسا الِق س س س س س س س س س س س رسس النّيس س س س س س س س س س سسب والِص س س س س س س س س س سسر‬ ‫فل س س س س س س س س س س سسم يتخ س س س س س س س س س س سّرم من س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س سّل ول كس س س س س س س س س س سسثر‬

‫فجس س س س س س س س س س س س سسرد ذو التس س س س س س س س س س س س سساج القس س س س س س س س س س س س سسادير دون س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫فانق س س س س س س س س سسذها م س س س س س س س س سسن بُرثس س س س س س س س س ن ال س س س س س س س س سسدهر بع س س س س س س س س سسدما‬

‫وأج س س س س س س سسرى عل س س س س س س سسى م س س س س س س سسا أن س س س س س س سسءزل الس س س س س س س س قس س س س س س س سسدمها‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س سسدونمكدموها أه س س س س س س س س س س س س سسل بي س س س س س س س س س س س س سست مدم س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫فق س س س س س س س سسد ص س س س س س س س سسارت ال س س س س س س س سسدنيا اليمك س س س س س س س سسم مص س س س س س س س سسيها‬

‫جاتس س س س س س س س سسا المكس س س س س س س س سسدر‬ ‫صس س س س س س س س سسفت بع س س س س س س س س سّءز الس س س س س س س س سسدين ّ‬

‫وص س س س س س س سسار ل س س س س س س س سسه الدم س س س س س س س سسد الض س س س س س س س سساعف والج س س س س س س س سسر‬

‫إم س س س س س س س س س س سسام رأي س س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س سسدين مرتبط س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س سسه‬

‫فط س س س س س س س س س س س س سساعته فس س س س س س س س س س س س س سودز وعص س س س س س س س س س س س س سسيانه خس س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫أرى م س س س س س س س س س س س س س سسدحه كال س س س س س س س س س س س س س سسد ح لس س س س س س س س س س س س س س س إن س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ه س س س س س س سسو ال س س س س س س سوارث الس س س س س س سسدنيا وم س س س س س سسن خلق س س س س س س سست لس س س س س س سسه‬

‫ط ب س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س سودزر‬ ‫قن س س س س س س س س س سسوت وتس س س س س س س س س س سسبيح َُيس س س س س س س س س س س ّ‬

‫مس س س س س سسن النس س س س س سساس ح س س س س س سست يلتقس س س س س سسي الُقط س س س س س سسر والُق طُس س س س س سسر‬

‫وم س س س س س سسا جهس س س س س س سسل النصس س س س س س سسور ف س س س س س س س الهس س س س س س سسد فضس س س س س س سسله‬

‫وق س س س س س س س س سسد لح س س س س س س س س س سست العلم والس س س س س س س س س س سسدمة الَبهس س س س س س س س س سسر‬

‫رأى أن سيس س س س س س س س س س س سسدمى مال س س س س س س س س س س سسك الرض كله س س س س س س س س س س سسا‬

‫فلدم س س س س س س س س س س س سسا رآه ق س س س س س س س س س س س سسال ذا الص س س س س س س س س س س س سسدمد ال س س س س س س س س س س س سسوتر‬

‫وم س س س س س س س س س س سسا ذاك أخ س س س س س س س س س س سسذا بالفراس س س س س س س س س س س سسة وح س س س س س س س س س س س دها‬

‫ول أن س س س س س س س س س سسه فيه س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س الظ س س س س س س س س س سسن مض س س س س س س س س س سسطر‬

‫ولمك س س س س س س س س سسن موج س س س س س س س س س وداً م س س س س س س س س سسن الث س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س سسذي‬

‫تلق س س س س س س س سساه ع س س س س س س س سسن ح س س س س س س س سسرب ض س س س س س س س سسني ب س س س س س س س سسه ُخ س س س س س س س س س ربس‬

‫وكن س س س س س س س س س س س سءزا مس س س س س س س س س س س سسن العلس س س س س س س س س س س سسم الرب س س س س س س س س س س س وب انس س س س س س س س س س س سسه‬

‫ه س س س س س س س س سسو العل س س س س س س س س سسم حق س س س س س س س س سسا ل القياف س س س س س س س س سسة والءزج س س س س س س س س ر‬

‫فبّش س س س س س س س س س س س رس ب س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س سسبيت ال س س س س س س س س س سسرم ع س س س س س س س س س سساجلً‬

‫اذا أوج س س س س س س س س س ف التط س س س س س س س س س سواف بالن س س س س س س س س س سساس والنف س س س س س س س س س سسر‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س ا فمك س س س س س س س س س س س س سسأن ق س س س س س س س س س س س س سسد دزاره وت س س س س س س س س س س س سسانفت‬

‫ب س س س س س س سسه ع س س س س س س سسن قص س س س س س س سسور الل س س س س س س سسك طيب س س س س س س سسة والس س س س س س س سسر‬

‫ه س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س سسبيت بي س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س إل حري س س س س س س س س س ه‬

‫وه س س س س س سسل لغري س س س س س س ب ال س س س س س س سسدار ع س س س س س س سسن اهل س س س س س س سسه ص س س س س س س سسرب‬

‫من س س س س س س س س س س س س س سسادزله الولس س س س س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س س س س س سوات يش س س س س س س س س س س س س س سسقنه‬

‫فليس س س س س س س س سسس لس س س س س س س س سسه عنه س س س س س س س س سّن مغس س س س س س س س سسدى ول قصس س س س س س س س سسر‬

‫وحي س س س س س س سسث تلّقس س س س س س س سىس ج س س س س س س س سّد هس الق س س س س س س سسدس وانتح س س س س س س سست‬

‫ل س س س س س س س س س سسه كلدم س س س س س س س س س سسات ال س س س س س س س س س س والس س س س س س س س س س سسر واله س س س س س س س س س سسر‬

‫ف س س س س س س سسان يتدمس س س س س س س سّن ال س س س س س س سسبيت تل س س س س س س سسك فق س س س س س س سسد دن س س س س س س سست‬

‫مواقيتهس س س س س س س س سسا والعسس س س س س س س س سسر مس س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س سسده اليسس س س س س س س س سسر‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القرس ‪ :‬البعوض ‪ ،‬النيب ‪ :‬ذو الناب‪ .‬الصر ‪ :‬السد‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫ليوج س س س س س س س د م س س س س س س س سسن ري س س س س س س س اك ف س س س س س س س س جس س س س س س س س سّوه نش س س س س س س س سسر‬

‫وإن ح س س س س س س س س س سّن مس س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س سسوق اليس س س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س سساّنه‬

‫ألسس س س س س س سست ابس س س س س س سسن بانيس س س س س س سسة فلس س س س س س سسو جئتس س س س س س سسه انلس س س س س س سست‬

‫ضس س س س س س س س س س س ستس مناس س س س س س س س س س س سسمكه الغ س س س س س س س س س س سسرب‬ ‫غواش س س س س س س س س س س سسيه وابي ّ‬

‫هن س س س س س س س س س سساك تض س س س س س س س س س سسيء الرض ن س س س س س س س س س سسورا وتلتق س س س س س س س س س سسي‬

‫دن س س س س س س س س س س س سوا فل يس س س س س س س س س س س س سستبعد الس س س س س س س س س س س س سسفر الس س س س س س س س س س س س سسفر‬

‫وت س س س س س س س سسدري فس س س س س س س س سسروض الس س س س س س س س سس ج مس س س س س س س س سسن نس س س س س س س س سسافلته‬

‫ويت س س س س س س س س س سسادز عن س س س س س س س س س سسد الم س س س س س س س س س سسة اليس س س س س س س س س س س والش س س س س س س س س س سسر‬

‫شس س س س س س س سسهدت لقس س س س س س س سسد اع س س س س س س س سءزدزت ذا الس س س س س س س سسدين ع س س س س س س س سّءز ة‬

‫خش س س س س س س س س سسيت ل س س س س س س س س سسا أن يس س س س س س س س س سستبد ب س س س س س س س س سسه المك س س س س س س س س سسرب‬

‫تّي س س س س س س س س س سسي مّع س س س س س س س س س سسدا في س س س س س س س س س سسه مّمك س س س س س س س س س س س ةس والج س س س س س س س س س سسر‬

‫ح س س س س س س س س سسبيب الس س س س س س س س س س بطح س س س س س س س س سساء مّمكس س س س س س س س س س ةس موس س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س سساس إل جاه س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س سسك مغ س س س س س س س س سست‬

‫فأمض س س س س س س سسيت عءزمس س س س س س س ا لي س س س س س س سسس يعص س س س س س س سسيك بع س س س س س س سسده‬ ‫أهنيس س س س س س س س س سسك بالفتس س س س س س س س س سسح الس س س س س س س س س سسذي انس س س س س س س س س سسا نس س س س س س س س س سساظر‬

‫الي س س س س س س س س سسه بعيس س س س س س س س س س لي س س س س س س س س سسس يغدمض س س س س س س س س سسها المكف س س س س س س س س سسر‬

‫فل س س س س س س س س سسم يب س س س س س س س س سس ق ال ال س س س س س س س س سسربد ت س س س س س س س س سستى وماب س س س س س س س س سسأى‬

‫عليس س س س س س س سسك مس س س س س س س سسدى أقصس س س س س س س سسى مواعيس س س س س س س سسده شس س س س س س س سسهر‬

‫وم س س س س س سسا ضس س س س س س سسر مص س س س س س س سرا حي س س س س س س س ألقس س س س س س سست قيادهس س س س س س سسا‬

‫الي س س س س س س س س س سسك ام س س س س س س س س س سسد الني س س س س س س س س س سسل أم غ س س س س س س س س س سساله ج س س س س س س س س س سسءزر‬

‫وق س س س س س سسد حّرب س س س س س س س ت سفيه س س س س س سسا لس س س س س س سسك الط س س س س س سسب ال س س س س س سست‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سسدائعها نظ س س س س س س س س س س س س س سسم والفاظه س س س س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س س س س سسثر‬ ‫ح س س س س س س سرام ول س س س س س س يدم س س س س س س سسل عل س س س س س س سسى مس س س س س س س سسلم أُص س س س س س سسر‬

‫فل س س س س س س س س س سسم يُه س س س س س س س س س س َرق فيه س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س سسذي ذّمس س س س س س س س س س سةس دم‬

‫يق س س س س س س س س س سسي جانبيه س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س سسل نائب س س س س س س س س س سسة تع س س س س س س س س س سسرو‬

‫غ س س س س س س س س س سسدا ج س س س س س س س س س سسوهر فيه س س س س س س س س س سسا غدمام س س س س س س س س س سسة رح س س س س س س س س س ة‬

‫ك س س س س س سسأن ب س س س س س سسه ق س س س س س سسد س س س س س س سسار فس س س س س س س الق س س س س س سسوم سس س س س س س سي ة‬

‫ت س س س س س س س س سسوّد ل س س س س س س س س سسا بغ س س س س س س س س سسداد ل س س س س س س س س سسو أن س س س س س س س س سسا مص س س س س س س س س سسر‬

‫وم س س س س س س س س سسن ايس س س س س س س س س سسن تع س س س س س س س س س سسدوه سياسس س س س س س س س س سسة مثله س س س س س س س س س سسا‬

‫وق س س س سسد قلصس س س س سست ف س س س س س الس س س س سسرب عس س س س سسن سس س س س سساقه الدزر‬

‫وثّق س س س س س س س س س س س س س سفس تثقي س س س س س س س س س س س س سسف الردين س س س س س س س س س س س س س س قبله س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ومس س س س س س س س س سسا الط س س س س س س س س س سسرف ال أن يه س س س س س س س س س س سّذ بسه الض س س س س س س س س س سسدمر‬

‫ولي س س س س س س سسس ال س س س س س س سسذي ي س س س س س س سسأت ب س س س س س س سسأّولس م س س س س س س سسا كف س س س س س س سسى‬

‫فش س س س س س س س س سّد ب س س س س س س س س سسه مل س س س س س س س س سسك وس س س س س س س س س س ّد ب س س س س س س س س سسه ثغ س س س س س س س س سسر‬

‫سس س س س س س س سواء اذا م س س س س س س سسا حس س س س س س س سّل فس س س س س س س س الرض والقط س س س س س س سسر‬

‫ستحس س س س س س س س س س س س س سسدها في س س س س س س س س س س س س سسه الش س س س س س س س س س س س س سسارق ان س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ول بطس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه دون صس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالة بس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫فدم س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س سسداه دون م س س س س س س س س س س س س س سسد تل س س س س س س س س س س س س س سسف‬

‫س س س س س س س سسننت ل س س س س س س سسه فيه س س س س س س سسم م س س س س س س سسن الع س س س س س س سسدل س س س س س س س س سّنة‬

‫هس س س س س س س س سسي اليس س س س س س س س سسة اللس س س س س س س س سسى بربهانس س س س س س س س سسا السس س س س س س س س سسحر‬

‫عل س س س س س سسى م س س س س س سسا خل م س س س س س سسن س س س س س س س سّنة ال س س س س س سسوحي اذ خل‬

‫فأذيالس س س س س س س س س س س س سسا تضس س س س س س س س س س س س سسفو عليهس س س س س س س س س س س س سسم وتنجس س س س س س س س س س س س سسر‬

‫وأوصس س س س س س س س س س س س سسيته فيه س س س س س س س س س س س س سسم برفق س س س س س س س س س س س س سسك مردف س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س سسودك معق س س س س س س س س س سسودا ب س س س س س س س س س سسه عه س س س س س س س س س سسدك ال س س س س س س س س س سسرب‬

‫وصس س س س س س سسا ة كدم س س س س س س سسا أوصس س س س س س سسى ب س س س س س س سسا الس س س س س س س س رسس س س س س س س له‬

‫ولي س س س س س س س س سسس ب س س س س س س س س سسأذن ان س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س سسدمعها وقس س س س س س س س سسر‬

‫وبينته س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س سسالمكتب م س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س سسدرج‬

‫كس س س س س س س سسأن جيس س س س س س س سسع الي س س س س س س س س ف س س س س س س س س طيس س س س س س س سسه سس س س س س س س سسطر‬

‫يقس س س س س س س س سسول رجس س س س س س س س ال شس س س س س س س س سساهدوا ي س س س س س س س سسوم حمكدم س س س س س س س سسه‬

‫بنس س س س س س س س سسا تعدمس س س س س س س س سسر الس س س س س س س س سسدنيا ول س س س س س س س سسو أنس س س س س س س س سسا قفس س س س س س س س سسر‬

‫‪86‬‬


‫ب س س س س س س س س س س س س سسذا ل ض س س س س س س س س س س س س سسياع حلّلس س س س س س س س س س س س س سوا حرمات س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وأقطاعه س س س س س س س س سسا فاستص س س س س س س س س سسفى الس س س س س س س س س سسهل وال س س س س س س س س سسوعر‬

‫فحسس س س س س س س س س سسبمكم يس س س س س س س س س سسا اهس س س س س س س س س سسل مصس س س س س س س س س سسر بعس س س س س س س س س سسدله‬ ‫ف س س س س س س س س س سسذاك بي س س س س س س س س س سسان واض س س س س س س س س س سسح ع س س س س س س س س س سسن خليف س س س س س س س س س سسة‬

‫دليلً علس س س س س س س سسى العس س س س س س س سسدل الس س س س س س س سسذي عنس س س س س س س سسه يف س س س س س س س ستّوا‬ ‫كس س س س س س س س س س سسثي س س س س س س س س س س س سواه عنس س س س س س س س س س سسد معروف س س س س س س س س س سسه نس س س س س س س س س س سسءزر‬

‫رض س س س س س س س ينا لمك س س س س س س سسم ي س س س س س س سسا أه س س س س س س سسل مص س س س س س س سسر بدولس س س س س س سسة‬

‫اطس س س س س س س سساع لنس س س س س س س سسا ف س س س س س س س س ظلّه س س س س س س سسا المس س س س س س س سسن والس س س س س س س سسوفر‬

‫لمكس س س س س س س سسم أس س س س س س س س سو ة فينس س س س س س س سسا قس س س س س س س سسديا فلس س س س س س س سسم يمكس س س س س س س سسن‬

‫بأحوالن س س س س س س س س س س س سسا عنمك س س س س س س س س س س س سسم خف س س س س س س س س س س س سساء ول س س س س س س س س س س س س سست‬

‫وه س س س س س س س سسل ن س س س س س س س س سسن ال معش س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س سسن عف س س س س س س س س سساته‬

‫لن س س س س س س سسا الص س س س س س س سسافنات ال س س س س س س سسرد والعس س س س س س س سسمكر ال س س س س س س سسدثر‬

‫فمكيس س س س س س س س س س س س س سسف م س س س س س س س س س س س س س سواليه الس س س س س س س س س س س س س سسذين ك س س س س س س س س س س س س سسأّن م س‬

‫س س س س س س س س س سساء عل س س س س س س س س سسى الع س س س س س س س س سسافي أمطاره س س س س س س س س ا البس س س س س س س س سست‬

‫لبس س س س س س س س س س س س سسنا ب س س س س س س س س س س س سسه اي س س س س س س س س س س س سسام ده س س س س س س س س س س س سسر كأ ّن س س س س س س س س س س س س ا س‬

‫ب س س س س س س س سسا وس س س س س س س سسن أو م س س س س س س س سسال ميل ب س س س س س س س سسا الس س س س س س س س سسمكر‬

‫فيس س س س س س س س س سسا ملمكس س س س س س س س س سسا هس س س س س س س س س سسدي اللئس س س س س س س س س سسك هس س س س س س س س س سسديه‬

‫ولمكس س س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س س سسر النبيس س س س س س س س س س س سساء لس س س س س س س س س س س سسه نس س س س س س س س س س س سسر‬

‫ويس س س س س س س سسا رادزقس س س س س س س س ا م س س س س س س س سسن كّفس س س س س س س س سهس منش س س س س س س س سسأ الي س س س س س س س سسا‬

‫وإل فدمس س س س س س س س س س س س سسن اس س س س س س س س س س س س س سرارها نب س س س س س س س س س س س س سسع البحس س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ال إنس س س س س س س س س س س س س س سسا اليس س س س س س س س س س س س س س سسام أيا ُم س س س س س س س س س س س س س س سكس الس س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫لس س س س س س س سسك الشس س س س س س س سسطرمن نعدمائهس س س س س س س سسا ولنس س س س س س س سسا الشس س س س س س س سسطر‬ ‫وتبق س س س س س س س س س سسى لن س س س س س س س س س سسا منه س س س س س س س س س سسا اللوب س س س س س س س س سسة وال س س س س س س س س س سسدر‬

‫ل س س س س سسك ال س س س س سسد منه س س س س سسا ي س س س س سسا ل س س س س سسك الي س س س س س س والعل س س س س سسى‬

‫وأعطيس س س س س س س س س سست حس س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س سسا لنفسس س س س س س س س س سسه قس س س س س س س س س سسدر‬

‫لقس س س س س سسد ُج س س س س س س دست حس س س س س سست ليس س س س س سسس للدمس س س س س سسال طس س س س س سسالب‬

‫وليس س س س س س س س سسس لس س س س س س س س سسن ل يسس س س س س س س س سستفيد الغىن س س س س س س س س س عس س س س س س س س سسذر‬

‫فلي س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س سسن ل يرتق س س س س س س س س سسي النج س س س س س س س س سسم هّ س س س س س س س س سسة‬

‫وددت ليس س س س س س س س س س س سسل قس س س س س س س س س س س سسد تق س س س س س س س س س س س سّد مس عصس س س س س س س س س س س سسرهم‬

‫ل س س س س س سسو اس س س س س س سستأخروا ف س س س س س س س حلب س س س س س سسة العدم س س س س س سسر اوك س س س س روا‬

‫ول س س س س س س سسو ش س س س س س س س سسهدوا الي س س س س س س س سسام والعي س س س س س س س سسش بع س س س س س س س سسدهم‬

‫حس س س س س س س س س س س س سسدائ ق والمس س س س س س س س س س س س سسال مونقس س س س س س س س س س س س سسة خضس س س س س س س س س س س س سسر‬

‫ب مس س س س س س س سسن كس س س س س س س سسان رّم س س س س س س س ةس‬ ‫فلس س س س س س س سسو سس س س س س س س سسع التثس س س س س س س سسوي َ‬

‫رفات س س س س س س سسا ول س س س س س سسب الص س س س س س س سسوت م س س س س س س سسن ض س س س س س س سّدم هس ق س س س س س س سسرب‬

‫لن س س س س س س سساديت م س س س س س س سسن ق س س س س س س سسد م س س س س س س سسات ح س س س س س س سّي بدول س س س س س سسة‬

‫وقال يمدح يحيى بن علي الندلسي ‪:‬‬

‫تُق س س س س س س س س س سسام ل س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س سسوتى ويرت س س س س س س س س س س ع العدم س س س س س س س س س سسر‬

‫فتمك س س س س س س س س س س سسات طرفس س س س س س س س س س س ك أم س س س س س س س س س س س سسيوف أبي س س س س س س س س س س سسك‬

‫وكس س س س س س س س س س س ؤوس خ س س س س س س س س س س س سسر أم مراش س س س س س س س س س س س سسف في س س س س س س س س س س س سسك‬

‫أجلد مرهف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة وفت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س س س س س س س س س س سساجر‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسا ان س س س س س س س س س س س س س س سست راح س س س س س س س س س س س س س س سسة ول أهل س س س س س س س س س س س س س س سسوك‬

‫يس س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س سست ذا الس س س س س س س س س سسربد الطوي س س س س س س س س سسل نس س س س س س س س س سساده‬

‫اكس س س س س س س س س سسذا ي س س س س س س س س س س سودز المك س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س نادي س س س س س س س س س سسك‬

‫ق س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س سسان ي س س س س س س س س سسدعون خيال س س س س س س س س سسك طارقس س س س س س س س س اً‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س سست دع س س س س س س س س س س س س س سسان بالقن س س س س س س س س س س س س س سسا داعي س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫عينس س س س س س س س س س س س سساك أم مغن س س س س س س س س س س س س سساك موع س س س س س س س س س س س سسدنا وفس س س س س س س س س س س س س‬

‫وادي المك س س س س س س س س س س س س س س س سسرى الق س س س س س س س س س س س س س س س سساك أو وادي س س س س س س س س س س س س س س س سساك‬

‫‪87‬‬


‫ع س س س س س س س س س س س س س سسثروا بطي س س س س س س س س س س س س س سسف ط س س س س س س س س س س س س س سسارق ظّن س س س س س س س س س س س س س سسوك‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س سسا تاي س س س س س س س س س س س س س س سسل عطف س س س س س س س س س س س س س س سسك اتدم س س س س س س س س س س س س س س سسوِك‬

‫منع س س س س س سسوك م س س س س س سسن س س س س س س سسنة المك س س س س س سسرى وسس س س س س سسروا فل س س س س س سسو‬ ‫ودعس س س س س س س س سسوك نشس س س س س س س س سسوى مس س س س س س س س سسا سس س س س س س س س سسقوك مدامس س س س س س س س سسة‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسال مس س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س سسأكفهم كحلس س س س س س س س س س س س س س سسوِك‬ ‫ح س س س س س س س س س س سست إذا احتف س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسوى حجب س س س س س س س س س س سسوِك‬

‫حسس س س س س س س سسبوا التمكحس س س س س س س سسل ف س س س س س س س س جفون س س س س س س سسك حليس س س س س س س سسة‬ ‫وجلس س س س س س س س س سسوك ل س س س س س س س س س س اذ نس س س س س س س س س سسن غصس س س س س س س س س سسنا بانس س س س س س س س س سسة‬

‫أن قس س س س س س س س س س سسد لثدمس س س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س س سسه وقسّبُس س س س س س س س س سسل فس س س س س س س س س س سسوِك‬

‫ول س س س س س س س س س س س سسوى مقبلس س س س س س س س س س س س سسك اللثس س س س س س س س س س س س سسام وم س س س س س س س س س س س سسا دروا‬

‫رايس س س س س س س س س س س س س سسات يي س س س س س س س س س س س س س س بالس س س س س س س س س س س س س سسدم السس س س س س س س س س س س س س سسفوك‬

‫فض س س س س س س سسعي القن س س س س س س سساع فقب س س س س س س سسل خ س س س س س س س سّد كس ض س س س س س س س سّرجت‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س سسا خيل س س س س س س س س س س س س سسه ل تس س س س س س س س س س س س س سسخطي عءزمس س س س س س س س س س س س س اته‬

‫ولئ س س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س س سسخطت فقلدم س س س س س س س س س س س سسا يرضس س س س س س س س س س س س يك‬

‫ايه س س س س س س س س س سسا فدم س س س س س س س س س سسن بيس س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسنة والظ س س س س س س س س س سسب‬

‫إن اللئمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة المك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرام تلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫ق س س س س س س س س س س سسد قّل س س س س س س س س س س سسدتك يس س س س س س س س س س س سُد الميس س س س س س س س س س س س أعّنس س س س س س س س س س س سًة‬

‫لتخس س س س س س س س س س س س س س سسايلي وش س س س س س س س س س س س س س سسمكا بس س س س س س س س س س س س س س سسا يتلس س س س س س س س س س س س س س سسوك‬

‫وح س س س س س س س س س س س س س س س اك اغدم س س س س س س س س س س س س س س سسار ال س س س س س س س س س س س س س س س سوارد ان س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بالسس س س س س س س سسيف مس س س س س س س سسن مهس س س س س س س سس ج العس س س س س س س سسدى سس س س س س س س سساقيك‬

‫عس س س س س س س س سسوجي بنس س س س س س س س سسح الليس س س س س س س س سسل فاللس س س س س س س س سسك الس س س س س س س س سسذي‬

‫يه س س س س س س س سسدي النج س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س العل س س س س س س س سسى هادي س س س س س س س سسك‬

‫رب ال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاكي والعس س س س س س س س س س س س س س س س س س سوال شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرعا‬ ‫ه س س س س س سسو ذل س س س س س سسك اللي س س س س س سسث الغض س س س س س سسنفر فان س س س س س سس ج م س س س س س سسن‬

‫لمكنس س س س س س س س س س س س س س س س سسه وت س س س س س س س س س س س س س س س سسر بغي س س س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س س س سريك‬ ‫بط س س س س س س س سسش عل س س س س س س س سسى مه س س س س س س س سس ج اللي س س س س س س س سسوث وشس س س س س س س سسيك‬ ‫تلق س س س س س س س س س س س س س س سساه ف س س س س س س س س س س س س س س سسوق حش س س س س س س س س س س س س س س سّية وأري س س س س س س س س س س س س س س ك‬ ‫يس س س س س س س س س س س سسأب سس س س س س س س س س س س سسنام الس س س س س س س س س س س سسد غي س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س سسوِك‬

‫بل‬ ‫تلق س س س س س س س س س س س س س سساه ف س س س س س س س س س س س س س سسوق رح س س س س س س س س س س س س س اله وأق س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ت س س س س س س س س س س س س سسأب ل س س س س س س س س س س س س سسه ال المك س س س س س س س س س س س س سسارم يش س س س س س س س س س س س س سسجب‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن تس س س س س س س س س س س سست أبنيس س س س س س س س س س س سسة ل س س س س س س س س س س س سسه وس س س س س س س س س س س س وِك‬ ‫مس س س س س س س س س س سسن آفس س س س س س س س س س سسك منهس س س س س س س س س س سسم وم س س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س س سسأفوِك‬

‫بي س س س س س س س س سست س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س سسك والمكس س س س س س س س س سواكب جّن س س س س س س س س سسح‬ ‫ك س س س س س س س س س س سسذبت نف س س س س س س س س س س سسوس الاس س س س س س س س س س س سسدين ظنون س س س س س س س س س سسا‬

‫والنج س س س س س س س س س س س سسم أق س س س س س س س س س س س سسرب نج س س س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س س س سسلوِك‬ ‫فطلعس س س س س س س س س س س سست شسس س س س س س س س س س س سسا غي س س س س س س س س س س س س ذات دلس س س س س س س س س س س سسوِك‬

‫ان الس س س س س س س س س س سسدماء ل س س س س س س س س س سسدون م س س س س س س س س س سسا ترقس س س س س س س س س س ى ل س س س س س س س س س سسه‬ ‫ت م س س س س س س س س س س سسن دار اللف س س س س س س س س س س سسة مطلع س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ع س س س س س س س س س س سساود َ‬

‫بي س س س س س س س س س س س سسديه م س س س س س س س س س س س سسن رو ح الش س س س س س س س س س س س سسعاع س س س س س س س س س س س س سسبي ِ‬ ‫ك‬

‫ورأى الليف س س س س س س س س س س س سسة من س س س س س س س س س س س سسك ب س س س س س س س س س س س سسأس مهّن س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ع س س س س س س س س س سسن ثغ س س س س س س س س س سسر لؤل س س س س س س س س س س ؤ ة الي س س س س س س س س س سسك ض س س س س س س س س س سسحوك‬ ‫ي س س س س س س س س س سسد مال س س س س س س س س س سسك يقض س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى مل س س س س س س س س س سسوِك‬

‫وغس س س س س س س سسدت ب س س س س س س س سسك ال س س س س س س س سسدنيا دزبرج س س س س س س س د ة جل س س س س س س س سست‬ ‫يس س س س س س س س س سسدك الدميس س س س س س س س س سسد ة قبس س س س س س س س س سسل جس س س س س س س س س سسودك انس س س س س س س س س سسا‬

‫يوم س س س س س س س س س س س س س س سساك فيهس س س س س س س س س س س س س س س سسا درت س س س س س س س س س س س س س س س ا ُدرن س س س س س س س س س س س س س س س وِك‬ ‫م س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سسل موش س س س س س س س س س س ّي الب س س س س س س س س س سسديع م س س س س س س س س س سسوِك‬ ‫مس س س س س س س س س سسا ح س س س س س س س س س سّد ثسوا عس س س س س س س س س سسن عس س س س س س س س س سسرو ة الصس س س س س س س س س سسعلوِك‬

‫ص س س س س س س س س س س س س سسدقت مف ّوفس س س س س س س س س س س س س سسة الي س س س س س س س س س س س س سسادي ان س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫الشس س س س س س س س س س س س سسعر مس س س س س س س س س س س س سسا دزّرت عليس س س س س س س س س س س س سسك جيس س س س س س س س س س س س سسوبه‬

‫وألفتس س س س س س س س سسك فتس س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س صس س س س س س س س سسدميم الس س س س س س س س سسال ل‬

‫‪88‬‬


‫وأرى عفات س س س س س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوقة كدمل س س س س س س س س س س س س س س س س سسوِك‬ ‫والبح س س س س س س س س سسر منه س س س س س س س س سسم وهس س س س س س س س سسو غي س س س س س س س س س س ض س س س س س س س س س سري ِ‬ ‫ك‬

‫وأرى الل س س س س س س س س س س س س س س س س سسوك إذا رأيت س س س س س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوقة‬ ‫الغي س س س س س س س س س س س س س سسث أولس س س س س س س س س س س س س سسم ولي س س س س س س س س س س س س س سسس بع س س س س س س س س س س س س س سسدم‬

‫وسس س س س س س س س س س س سسبمكته فس س س س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س س س س سسجد الس س س س س س س س س س س س سسبوِك‬

‫ت ج س س س س س س س سسودك فس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسءزلل لش س س س س س س س سسارب‬ ‫أجريس س س س س س س س َ‬

‫ع س س س س س س س س سسادات نصس س س س س س س س س سسرك منس س س س س س س س س سسه خ س س س س س س س س س سّد مليس س س س س س س س س سسك‬

‫ل يع س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمّنك أعس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوجي ص س س س س س س س س س س س س س س س س س سّعرت‬ ‫مس س س س س س س س س س س سسن سس س س س س س س س س س س سسابح منهس س س س س س س س س س س سسا اذا استحض س س س س س س س س س س س سرته‬

‫رب س س س س س س س س س س س ذ )‪ (1‬اليس س س س س س س س س س س سسدين وس س س س س س س س س س س سسلهب مبس س س س س س س س س س س سسوك‬ ‫م س س س س س س س سسن بَيس س س س س س س سسض أدحس س س س س س س س سّي الظلي س س س س س س س سسم تري س س س س س س س ك‬ ‫ث مّبهس س س س س س س س س س سسا الف س س س س س س س س س س سسروِك‬ ‫م س س س س س س س س س س سسا ط س س س س س س س س س س سسال بس س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫نظدم س س س س س س س س س س س س سست قلئ س س س س س س س س س س س س سسدها بغيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلوِك‬

‫قي س س س س س س س س س سسد الظلي س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س سسرب عس س س س س س س س س سسن ضس س س س س س س س س سساحك‬

‫)‪(2‬‬

‫ل س س س س س س س س سسو تأخ س س س س س س س س سسذ الس س س س س س س س س سسناء عن س س س س س س س س سسه خص س س س س س س س س سسالا‬ ‫ل س س س س س س س س سسو ك س س س س س س س س سسان س س س س س س س س س سسنبمكه ال س س س س س س س س سسدقي ق بمكّفهس س س س س س س س س سسا‬

‫ي ب س س س س س س س س س س س س س سساليموِك‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س يله س س س س س س س س س س س س س سس ج ال َعس س س س س س س س س س س س س س سَد وس ّ‬ ‫ع س س س س س س س س س س سسن يس س س س س س س س س س س سسوم بس س س س س س س س س س س سسدر قبلهس س س س س س س س س س س سسا وتبس س س س س س س س س س س سسوِك‬

‫لس س س س س س س س سسك كس س س س س س س س سسل قس س س س س س س س سسرم لس س س س س س س س سسو تق س س س س س س س س سّد مس عدم س س س س س س س س سُره‬ ‫ت نص س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س العس س س س س س س سسادي ح س س س س س س س سّد ثست‬ ‫وقع س س س س س س س سسا ُ‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س غدم س س س س س س س س س س س س س سسده أم لي س س س س س س س س س س س س س سسس ب س س س س س س س س س س س س س سسالتوك‬ ‫مس س س س س س س س س س س س س س سراك تس س س س س س س س س س س س س سست قنس س س س س س س س س س س س س سساعه ا لُل س س س س س س س س س س س س سسوِك‬ ‫ض س س س س س س س س س س س س س س سريبٍة وألنس س س س س س س س س س س س س س سست ك س س س س س س س س س س س س س س سل عري س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ك‬ ‫ّ‬

‫ه س س س س س سسل أن س س س س س سست ت س س س س س سسارك نص س س س س س سسل س س س س س س سسيفك حقب س س س س س سسة‬

‫ل س س س س س س س سسو يس س س س س س س س سستطيع اللي س س س س س س س سسل لس س س س س س س س سستعدى عل س س س س س س س سسى‬ ‫ٍ‬ ‫ت ك س س س س س س س س س سّل‬ ‫ت ك س س س س س س س س س سّل كتيب س س س س س س س س س سة وفلل س س س س س س س س س س َ‬ ‫لقي س س س س س س س س س س َ‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ربذ اليدين ‪ :‬صنع اليدين خفيفهدما‪ .‬السلهب ‪ :‬الواد عظم وطالت عضامه‪.‬‬ ‫‪ 2‬س الدحى ‪ :‬مبيض النعام ف الرمل وأراد بالضاحك ‪ :‬البيض‪ .‬التيك ‪ :‬بيض النعام‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫وقال يسسد ح العسسءز ويذكر ورود رسل السسروم اليسسه بسسالمكتب يتضسسرعون اليسسه فس الصسسلح ويصسسف‬ ‫السطول الفاطدمي الذي كان سيد الرب ح التوسط يومذاك‬ ‫أل طَرقتنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا والنجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم رك س س س س س س س س س س س س س س س س س س وُد‬ ‫وقس س س س س س س سسد أعج س س س س س س س سسل الفج س س س س س س س سسر اللدم س س س س س س س سسع خطوهس س س س س س س س ا‬

‫وفس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سّي ايق س س س س س س س س س سساظ ون س س س س س س س س سسن هج س س س س س س س س س سسود‬ ‫وفس س س س س س س س س س اخري س س س س س س س س س ات اللي س س س س س س س س س سسل من س س س س س س س س س سسه عدم س س س س س س س س س سسود‬

‫س س س س س سسرت ع س س س س سساطل غض س س س س سسب عل س س س س سسى ال س س س س سسدر وحس س س س س ده‬

‫فلس س س س س س س س سسم يس س س س س س س س سسدر نس س س س س س س س سسر مس س س س س س س س سسا دهس س س س س س س س سساه وجيس س س س س س س س سسد‬

‫فدم س س س س س س س سسا برح س س س س س س س ت إل وم س س س س س س سسن س س س س س س س س سسلك ادمع س س س س س س س سسي‬

‫قلئ س س س س س س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س س س س س س س لّبات س س س س س س س س س س س س س س س سسا وعق س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ص س س س س س س س س ستس س س س س س س س س س سوالفاً‬ ‫بأحسس س س س س س س س سسن منهس س س س س س س س سسا يس س س س س س س س سسوم ن ّ‬

‫تري س س س س س س س س س س س س س س س س ع ال س س س س س س س س س س س س س س س س س اتراب س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وتي س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسا مغس س س س س س س س س س س س س سسءزل أدمس س س س س س س س س س س س س سساه دان بريره س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫تربّ س س س س س س س س س س س س س س سسع ايمك س س س س س س س س س س س س س س س سسا ناعدم س س س س س س س س س س س س س س س سسا وتس س س س س س س س س س س س س س س سسرود‬

‫أل س س س س س س س س س يأتس س س س س س س س سسا أنّس س س س س س س س سسا كربنس س س س س س س سسا عس س س س س س س س سسن الصس س س س س س س س سسبا‬

‫وا نّس س س س س س س س س س س س س س س سسا بلين س س س س س س س س س س س س س س سسا والءزم س س س س س س س س س س س س س س س ان جديس س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فلي س س س س س س س س س سست مش س س س س س س س س س سسيبا ل يس س س س س س س س س س سءزال ول س س س س س س س س س أق س س س س س س س س س سسل‬

‫بمكاظدم س س س س س س س س س س س س سسة لي س س س س س س س س س س س س سست الش س س س س س س س س س س س س سسباب يع س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ول س س س س س س س س س س اَر مثل س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س سساله م س س س س س س س س س س سسن تّل س س س س س س س س س س سسد‬

‫ول كجف س س س س س س س س س س س س س سسون م س س س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س س س سّن ج س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ول كاللي س س س س س س س س س س س س س سسال م س س س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س س سسن مواث س س س س س س س س س س س س س سس ق‬

‫ول ك س س س س س س س س س س س س س سسالغوان م س س س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س س سسن عه س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ول كس س س س س س س س س س س س س سسالعءز ابس س س س س س س س س س س س س سسن النس س س س س س س س س س س س س سسب خليف س س س س س س س س س س س س س سًة‬

‫ل س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س سسالفخر ال س س س س س س س س س س سسبي ش س س س س س س س س س س سسهيد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س س س سسدماء ان تع س س س س س س س س س س س س س سّد نومه س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫بأسس س س س س س س س س س س س سسيافه تلس س س س س س س س س س س س سسك الع س س س س س س س س س س س س سواري نصس س س س س س س س س س س س سسولا‬

‫اذا ُع س س س س س س س س س س س س س س س سّد آب س س س س س س س س س س س س س س س سساء ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه وج س س س س س س س س س س س س س س س دود‬

‫الس س س س س س س س س الي س س س س س س س سسوم لس س س س س س س س س تع س س س س س س س سسرف ل س س س س س س س سسن غدم س س س س س س س سسود‬

‫وم س س س س س س س س س سسن خيل س س س س س س س س س سسه تل س س س س س س س س س سسك الواف س س س س س س س س س سسل ان س س س س س س س س س سسا‬

‫ال س س س س س س س س س اليس س س س س س س س سسوم ل س س س س س س س س س ُت ط س س س س س س س س س سسط لس س س س س س س س سسن لُب س س س س س س س سسود‬

‫في س س س س س س س س سسا ايه س س س س س س س س سسا الش س س س س س س س س سسانيه خلت س س س س س س س س سسك ص س س س س س س س س سسادياً‬

‫فان س س س س س س س س س س س س سسك ع س س س س س س س س س س س س سسن ذاك العي س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسذود‬

‫لغيس س س س س س س س س س سسك سس س س س س س س س س س سسقيا الس س س س س س س س س س سساء وهس س س س س س س س س سسو م س س س س س س س س س سسرّو ُقس‬

‫ب الظ س س س س س س س س س س س س سّل وه س س س س س س س س س س س سسو مدي س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫وغي س س س س س س س س س س س س سسك ر ّ‬

‫‪90‬‬


‫ن س س س س س س س س س سسا ة ولمك س س س س س س س س س سسن أي س س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س س سسك مرامه س س س س س س س س س سسا‬

‫وح س س س س س س س س س س س وض ولمك س س س س س س س س س س س سسن اي س س س س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س س س س سسك ورود‬

‫إم س س س س س س س س س س سسام ل س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسا جهل س س س س س س س س س س سست حقيق س س س س س س س س س س سسة‬

‫ولي س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسا علدم س س س س س س س س س س سست ندي س س س س س س س س س س سسد‬

‫م س س س س س س س سسن الط س س س س س س س سسل الع س س س س س س س سسدود إن قي س س س س س س س سسل ماج س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س س س س س سسادحه الثن س س س س س س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س س س س س س س سسه مي س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وهس س س س س س س س س سسل ج س س س س س س س س س سسائءز في س س س س س س س س س سسه عدمي س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س سسيدع‬

‫وس س س س س س س س س س س س سسائله ض س س س س س س س س س س س سسخم الدسس س س س س س س س س س س س سسيع عدميس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫م س س س س س س س س س سسدائحه ع س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س سسل ه س س س س س س س س س سسذا بع س س س س س س س س س سسءزل‬

‫ع س س س س س س س س س سسن الق س س س س س س س س س سسول إل م س س س س س س س س س سسا أخ س س س س س س س س س سسل نش س س س س س س س س س سسيد‬

‫ومعلومه س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سسل نف س س س س س س س س س سسس جبّل س س س س س س س س س سسة‬

‫ب س س س س س س س س س سسا يس س س س س س س س س س سستهل الطف س س س س س س س س س سسل وه س س س س س س س س سسو ولي س س س س س س س س س سسد‬

‫أغي س س س س س الس س س س سسذي قس س س س سسد خس س س س سسط ّ ف س س س س س اللس س س س سسو ح أبتغس س س س سسي‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س س سسديا ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه إنس س س س س س س س س س س س س س س س س اذا لعن س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وم س س س س س س سسا يس س س س س س س سستوي وح س س س س س س س ي م س س س س س س سسن ال س س س س س س س س من س س س س س س سسءزل‬

‫وقافي س س س س س س س س س س س س س س سسة فس س س س س س س س س س س س س س س س الغ س س س س س س س س س س س س س س سسابرين ش س س س س س س س س س س س س س س سسرود‬

‫ولمك س س س س س س س سسن رأي س س س س س س س سست الش س س س س س س س سسعر سس س س س س س س س سّنة م س س س س س س س سسن خل‬

‫ل س س س س س س س س س س سسه َرَج س س س س س س س س س س س ءزس م س س س س س س س س س س سسا ينقض س س س س س س س س س س سسي وقص س س س س س س س س س س سسيد‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س سسمكرت ودادا ان من س س س س س س س س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س س س س س س س س سسجية‬ ‫ف س س س س س س س س سسان ي س س س س س س س س سسك تقص س س س س س س س س سسي فدمنس س س س س س س س س س وإن أق س س س س س س س س سسل‬

‫تقّب س س س س س س س س س س س س سسل ش س س س س س س س س س س س س سسمكر العب س س س س س س س س س س س س سسد وه س س س س س س س س س س س سسو ودود‬ ‫س س س س س س س س س س س س سسدادا فدمرمس س س س س س س س س س س س ى الق س س س س س س س س س س س سسائلي س س س س س س س س س س س س سسديد‬

‫وان ال س س س س س س س س س س س س سسذي سّ س س س س س س س س س س س س سساك خيس س س س س س س س س س س س س س خليف س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ل س س س س س س س س سسري القض س س س س س س س س سساء الت س س س س س س س س سسم حي س س س س س س س س سسث تري س س س س س س س س د‬ ‫فسس س س س س س س س س س س س س س سّيان اغدم س س س س س س س س س س س س س سسار ت س س س س س س س س س س س س س سساض وبي س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫لقس س س س س س س س س س س س س س سسد ظاهرت س س س س س س س س س س س س س س ا ع س س س س س س س س س س س س س س سّد ةس وعديس س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫لس س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س سسرب والبحس س س س س س س س س سسر العظيس س س س س س س س س سسم عبس س س س س س س س س سسابه‬

‫أم س س س س س س س سسا والس س س س س س س س سواري النش س س س س س س س سسآت ال س س س س س س س سست س س س س س س س س سسرت‬

‫ولمكس س س س س س س س س سسن َم س س س س س س س س س س نس ض س س س س س س س س س سّدم تس عليس س س س س س س س س سسه أسس س س س س س س س س سسود‬

‫قب س س س س س سساب كدمس س س س س سسا تءزج س س س س س ى القب س س س س س سساب علس س س س س سسى اله س س س س س سسا‬ ‫ول س س س س س س س س س س س س س س س مّ س س س س س س س س س س س س س س سسا ل ي س س س س س س س س س س س س س س سسرون كت س س س س س س س س س س س س س س سسائب‬ ‫اط س س س س س س س س س س س س سساع ل س س س س س س س س س س س س سسا ان اللئ س س س س س س س س س س س س سسك خلفه س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫مسس س س س س س س س س س س س س س س سّومة ت س س س س س س س س س س س س س س سسدو ب س س س س س س س س س س س س س س سسا وجن س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫كدم س س س س س س س س سسا وقف س س س س س س س س سست خلس س س س س س س س س سسف الصس س س س س س س س س سسفوف ردود‬

‫وان الريس س س س س س س س س س س س س س س س س ا ح ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاريات كت س س س س س س س س س س س س س س س س سسائب‬

‫وان النج س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الطالع س س س س س س س س س س س س س س س س سسات س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعود‬

‫وم س س س س س س س س س سسا راع مل س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س سسروم ال اطلعه س س س س س س س س س س سسا‬ ‫عليهس س س س س س س س س س س س س سسا غدمس س س س س س س س س س س س س سسام ممكفهس س س س س س س س س س س س س سسر صس س س س س س س س س س س س س سسبُيه‬ ‫مس س س س س س س س س سواخر فس س س س س س س س س س ط س س س س س س س س سسامي العب س س س س س س س س سساب كأن س س س س س س س س سسا‬

‫تنشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر اعلم ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه بارقس س س س س س س س س س س س س س س س ات جّ س س س س س س س س س س س س س س س سسة ورعس س س س س س س س س س س س س س س س ود‬

‫لعءزم س س س س س س س س س س س س ك بس س س س س س س س س س س س سسأس أو لمكفس س س س س س س س س س س س سسك جس س س س س س س س س س س س سسود‬

‫أنس س س س س س س س س سسافت بس س س س س س س س س سسا اعلمه س س س س س س س س س سسا وس س س س س س س س س س ا ‪ ،‬ل س س س س س س س س س سسا‬

‫بن س س س س س س س س س س سساء عل س س س س س س س س س س سسى غي س س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س سراء مش س س س س س س س س س س سسيد‬

‫ولي س س س س س س س سسس ب س س س س س س س سسأعلى ش س س س س س س س سساه ق وه س س س س س س سسو ك س س س س س س س سسوكب‬

‫ولي س س س س س س س س سسس م س س س س س س س س سسن الص س س س س س س س س سسفا ح وه س س س س س س س سسو ص س س س س س س س س سسلود‬

‫م س س س س س س س س سسن الراس س س س س س س س س سسيات الش س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س سسول انتقال س س س س س س س س سسا‬

‫فدمنه س س س س س س س س س س س س س س س سسا قن س س س س س س س س س س س س س س س سسان ش س س س س س س س س س س س س س س س سسخ وري س س س س س س س س س س س س س س س ود‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن الطي س س س س س س س س س س س س س س س إل ان س س س س س س س س س س س س س س سّن ج س س س س س س س س س س س س س س سوار ح‬

‫فلي س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س سسا إل النف س س س س س س س س س س س س سسوس مص س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫‪91‬‬


‫م س س س س س س سسن القادح س س س س س س سسات الن س س س س س س سسار تض س س س س س س سسرم للص س س س س س س سسلى‬

‫فلي س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س سسوم اللق س س س س س س س س س سساء خل س س س س س س س س س سسود‬

‫اذا دزفس س س س س س س س س س س س رت غيظ س س س س س س س س س س س سسا ترام س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س سسارج‬

‫ب م س س س س س سسن ن س س س س س سسار الحي س س س س س سسم وقس س س س س سسود‬ ‫كدم س س س س س سسا ش س س س س س س س ّ‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س سسافواههّن الاميس س س س س س س س س س س س س س س س سسات ص س س س س س س س س س س س س س س س س سواع ق‬

‫وانفاس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهّن الءزاف س س س س س س س س س س س س س س س س س سرات حدي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ومس س س س س س س س سسا ه س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س سسن آل الطري س س س س س س س س س د بعي س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س س س سسا ُشس س س س س س س س س س س َعسٌل ف س س س س س س س س س سسوق الغدم س س س س س س س س س سسار كأن س س س س س س س س س سسا‬

‫دم س س س س س س س س س س س س سساء تلقته س س س س س س س س س س س س سسا ملح س س س س س س س س س س س س سسف س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫تش س س س س س س س س س س س س س س س س سسب لل ال س س س س س س س س س س س س س س س س سساثلي ق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعيها‬ ‫تعس س س س س س س س س سسان ق مس س س س س س س س س سسوج البحس س س س س س س س س سسر حس س س س س س س س س سست كس س س س س س س س س سسأنه‬

‫س س س س س س س س س س سسليط ل س س س س س س س س س سسا في س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س سسذبال عتي س س س س س س س س س سسد‬

‫تس س س س س س س سسرى الس س س س س س س سساء فيهس س س س س س س سسا وهس س س س س س سسو قس س س س س س س سسان عبس س س س س س س سسابه‬

‫كدم س س س س س س س س س سسا باش س س س س س س س س س سسرت ردع الل س س س س س س س س س سسوق جل س س س س س س س س س سسود‬

‫فلي س س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س س سسا إل الريس س س س س س س س س س س س س س ا ح اعّن س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ولي س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س سسا ال الب س س س س س س س س س س س سساب كدي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وغَي س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سسذاكي نره س س س س س س س س س ا غي س س س س س س س س س س أّن س س س س س س س س س س ا س‬

‫مس س س س س س س س س س س س س سسوّمةس ت س س س س س س س س س س س س سست الفس س س س س س س س س س س س س سوارس ق س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫رحيب س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س سسد الب س س س س س س س س سساع وهس س س س س س س س سسي نض س س س س س س س س سسيجة‬

‫بغي س س س س س س س س س س شس س س س س س س س س سسوى عس س س س س س س س س سسذراء وهس س س س س س س س سسي ول س س س س س س س س سسود‬

‫تمك س س س س س س س س س س سّربن عس س س س س س س س س س سسن نقس س س س س س س س س س سسع يثس س س س س س س س س س سسار كأنس س س س س س س س س س سسا‬

‫مس س س س س س س س س س س س سوال وجس س س س س س س س س س س س رد الص س س س س س س س س س س س سسافنات عبي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ت س س س س س س س سسرى ك س س س س س س س سسل ق س س س س س س س سسوداء التلي س س س س س س س سسل اذا انثن س س س س س س س سست‬

‫ل س س س س س س س سسا م س س س س س س س سسن ش س س س س س س س سسفوف العبق س س س س س س س سسري ملب س س س س س س س سسس‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سوالف غي س س س س س س س س س س س س سسد باله س س س س س س س س س س س س سسا وقس س س س س س س س س س س س سسدود‬

‫مف ّوف س س س س س س س س س س س س سسة فيه س س س س س س س س س س س س سسا النض س س س س س س س س س س س س سسار جس س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫او التفع س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س سسوق الن س س س س س س س س س س س سسابر ص س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫كدمس س س س س س س سسا اشس س س س س س س سستدملت فس س س س س س س سسوق الرائس س س س س س س سسك خ س س س س س س س سّرد‬ ‫ف ال س س س س س س س سسوج وه س س س س س س سسو غط س س س س س س س سسامط‬ ‫لب س س س س س س س سسؤس تمكس س س س س س س س س ّ‬

‫وت س س س س س س س س سسدرأ ب س س س س س س س س س سساس الي س س س س س س س س س سّم وه س س س س س س س س سسو ش س س س س س س س س س سسديد‬

‫أل ف س س س س س س س س س س س س س س س سسبيل ال س س س س س س س س تب س س س س س س سسذل ك س س س س س س سسل م س س س س س س سسا‬

‫تض س س س س س س س س س سسن ب س س س س س س س س س سسه النس س س س س س س س س س سواء وه س س س س س س س س سسي ج س س س س س س س س س سسود‬

‫فل غ س س س س س س س س س س سسرو ان اع س س س س س س س س س س سسءزرت دي س س س س س س س س س س سسن مدم س س س س س س س س س س سسد‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسأنت ل س س س س س س س س س س س س سسه دون الل س س س س س س س س س س س س سسوك عقي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وباس س س س س س س س س س س سسك ت س س س س س س س س س س سسدعوه الع س س س س س س س س س س سسادي لن س س س س س س س س س س سسم‬

‫يق س س س س س س س س س س س س سّرون حتدم س س س س س س س س س س س س سسا وال س س س س س س س س س س س س سراد جح س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ومنه س س س س س س س س س س س س س سسا خف س س س س س س س س س س س س س سساتي ل س س س س س س س س س س س س س سسا وبس س س س س س س س س س س س س سسرود‬

‫فدمنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه دروع فوقهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وجواشس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن‬

‫وع س س س س س س س سسادك مس س س س س س س س سسن ذك س س س س س س س س ر العواصس س س س س س س س سسم عيس س س س س س س س سسد‬

‫غض س س س س س س س سسبت ل س س س س س س س سسه ان ثُس س س س س س س س سّل بالش س س س س س س س سسام عرشس س س س س س س س ه‬ ‫ت لس س س س س س س س س س س س سسه دون النس س س س س س س س س س س س سسام مسس س س س س س س س س س س س سسهدا‬ ‫فب س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س سسام طلي س س س س س س س س س س س س س سس ق خ س س س س س س س س س س س س س سسائن وطريس س س س س س س س س س س س س س د‬ ‫وان ب س س س س س س س س س س س سساء بالفع س س س س س س س س س س س سسل الدمي س س س س س س س س س س س سسد حي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫برغدمه س س س س س س س س س س س س سسم إن أيّ س س س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س س س سس ق أهل س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فللس س س س س س س س س س سسوحي منهس س س س س س س س س س سسم جاحس س س س س س س س س س سسد وممك س س س س س س س س س س سّذ بس‬

‫ولل س س س س س س س س س س سسدين منه س س س س س س س س س س سسم كاش س س س س س س س س س س سسح وحس س س س س س س س س س س سسود‬

‫ومس س س س س س سسا س س س س س س س سساءهم م س س س س س س سسا سس س س س س س س سّر ابن س س س س س س سساء قيص س س س س س س سسر‬

‫وتل س س س س س س س س س سسك تس س س س س س س س س س سرات لس س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س سسءزل وحق س س س س س س س س س سسود‬ ‫وجحفلس س س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س س سسدان وأنس س س س س س س س س س س سست بعيس س س س س س س س س س س سسد‬

‫وه س س س س سسم بعس س س س س سسدوا عنهس س س س س سسم علس س س س س سسى قس س س س س سسرب داره س س س س س م‬

‫‪92‬‬


‫وقل س س س س س س س سست ان س س س س س س س سساس م س س س س س س س سسا الدمس س س س س س س س سست ق ش س س س س س س س سسمكره‬

‫اذا ج س س س س س س س س س س س س سساءه ب س س س س س س س س س س س س سسالعفو من س س س س س س س س س س س س سسك بريس س س س س س س س س س س س س د‬

‫وتقس س س س س س س س سسبيله الس س س س س س س س سستب الس س س س س س س س سسذي فس س س س س س س س سسوق خس س س س س س س س سسده‬

‫الس س س س س س س س س س س س ذفرتي س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسن ثس س س س س س س س س س س سراه ص س س س س س س س س س س سسعيد‬

‫تناجي س س س س س س سسك عن س س س س س س سسه المكت س س س س س س سسب وهس س س س س س سسي ض س س س س س س س سراعة‬

‫ويأتيس س س س س س س س سسك عنس س س س س س س س سسه القس س س س س س س س سسول وهس س س س س س س سسو سس س س س س س س س سسجود‬

‫اذا أنمك س س س س س س س س س س سسرت فيه س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س ستاجم لفظ س س س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسأدمعه بيس س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س سسطور ش س س س س س س س س س س س س سسهود‬

‫لي س س س س س س س سسال تقف س س س س س س س سسو الرسس س س س س س س س ل رسس س س س س س س س ل خواض س س س س س س س سسع‬

‫ويأتيس س س س س س س س س سسك مس س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س سسد الوف س س س س س س س س سسود وف س س س س س س س س سسود‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س سسا دلف س س س س س س س س س س س س س س س س سست إل الدم س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم وراءه‬

‫وإن ق س س س س س س س س س س س س س سسال قس س س س س س س س س س س س س سسوم انس س س س س س س س س س س س س سسن حش س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ولمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسن رأى ذلّ فهس س س س س س س س س س س س س س س س سسانت منّيس س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ج س س س س س س س س س س س س سّرب ُخ طسبانس س س س س س س س س س س س سسا فُل س س س س س س س س س س س س سّذ هبيس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وع س س س س س س س س س س ّرض يس س س س س س س س س س سستجدي الدم س س س س س س س س س سسام لنفس س س س س س س س س س سسه‬

‫)‪(1‬‬

‫وبعس س س س س س س س س س س س سسض حس س س س س س س س س س س س سسام الس س س س س س س س س س س س س ستيح خلس س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ف س س س س س س س س س سسان ه س س س س س س س س س سسءز أس س س س س س س س س س سسياف الرق س س س س س س س س س ل فإن س س س س س س س س س سسا‬

‫اذا شس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسئت اغلل لس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وقيس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫أف س س س س س س س س س النس س س س س س س س سسوم يسس س س س س س س س سستام الس س س س س س س س سسوغى ويش س س س س س س س س سّبها‬ ‫ويعطس س س س س سسي ال س س س س س سءزا والسس س س س س سسلم عس س س س س سسن يس س س س س سسد صس س س س س سساغر‬

‫ففي س س س س س س س س س س س س سسم اذاً يلق س س س س س س س س س س س س سسى الف س س س س س س س س س س س س سست فيحي س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ويقضس س س س س س سسى وص س س س س س سسدر الرم س س س س س س ح فيس س س س س س سسه قصس س س س س س سسيد‬

‫يقس س س س س س س س س س سّرب قربان س س س س س س س س س سسا عل س س س س س س س س س سسى وج س س س س س س س س س ل ف س س س س س س س س س سسإن‬

‫تقّبلتس س س س س س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س س س س س سسن مثلس س س س س س س س س س س س س س س سسه فسس س س س س س س س س س س س س س س سسعيد‬

‫)‪(2‬‬

‫أليس س س س س س س سسس عجيبس س س س س س س سسا ان دعس س س س س س س سساك ال س س س س س س س س الس س س س س س س سسوغى‬ ‫ويس س س س س س س سسا رب م س س س س س س س سسن تعليدم س س س س س س س سسه وه س س س س س س سسو من س س س س س س س سسافس‬

‫كدم س س س س س س س سسا ح س س س س س س س س سّرض اللي س س س س س س س سسث الءزعف س س س س س س س سسر س س س س س س س س سسيد‬

‫وتسس س س س س س س س سسدي إليس س س س س س س س سسه العس س س س س س س س سسرف وهس س س س س س س سسو كنس س س س س س س س سسود‬

‫فس س س س س س س س سسان ل س س س س س س س س س تمكس س س س س س س س سسن ال الغوايس س س س س س س س سسة وح س س س س س س س س دها‬ ‫كس س س س س س س س س س س سسدأبك عس س س س س س س س س س س سسءزم للخطس س س س س س س س س س س سسوب موكس س س س س س س س س س ل‬

‫ف رشس س س س س س س س س س س س س س س يد‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسان غس س س س س س س س س س س س س س س سرار الش س س س س س س س س س س س س س س سسر ّ‬

‫عليه س س س س س س س س س س س سسم وس س س س س س س س س س س س سسيف للنف س س س س س س س س س س س سسوس مبي س س س س س س س س س س س سسد‬

‫إذا هجس س س س س س س س س س س سسروا الوط س س س س س س س س س س سسان رّدهس س س س س س س س س س س سسم إل س س س س س س س س س س س س‬

‫مص س س س س س س س س س س سسارعهم أن لي س س س س س س س س س س سسس عن س س س س س س س س س س سسك مي س س س س س س س س س س سسد‬ ‫فتل س س س س س س س س س س س س س سسك ن س س س س س س س س س س س س س س سواويس ل س س س س س س س س س س س س س سسم ولس س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وان ل س س س س س س س س س س س يمك س س س س س س س س س س سسن ال ال س س س س س س س س س س سسديار ورعيه س س س س س س س س س س سسم‬ ‫أل ه س س س س س س س س س س سسل أت س س س س س س س س س س سساهم أّن ثغ س س س س س س س س س س سسرك موح س س س س س س س س س س س د‬

‫ولي س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س سسه ال الرم س س س س س س س س س س س س س ا ح وص س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫وليس س س س س س س س س سسس س س س س س س س س س س سواء ف س س س س س س س س س س طري س س س س س س س س س ق تري س س س س س س س س س دها‬

‫ح س س س س س س س س س سسدور ال س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسا يبتغ س س س س س س س س س سسى وص س س س س س س س س سسعود‬

‫فعءزم س س س س س س س س س ك يلقس س س س س س س س س سسى كس س س س س س س س س سسل عس س س س س س س س س سسءزم مّلس س س س س س س س س سسك‬

‫كدمس س س س س س س س س س س س س سسا يتلقس س س س س س س س س س س س س سسى كائس س س س س س س س س س س س س سسد وممكيس س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وفلمك س س س سسك يلق س س س سسى الفل س س س سسك فس س س س س الي س س س سسم م س س س سسن ع س س س سسل‬

‫كدم س س س س س س س س س س س س س سسا يتلق س س س س س س س س س س س س س سسى س س س س س س س س س س س س س س سسيد ومس س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ب دونس س س س س س س سسه‬ ‫فلي س س س س س س س سست اب س س س س س س س سسا الس س س س س س س س سسبطي وال س س س س س س س سست ُ‬

‫رأى كيس س س س س س س س س س سسف تبس س س س س س س س س س سسدي حمكدمس س س س س س س س س س سسه وتعيس س س س س س س س س س سسد‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الطبان ‪ :‬النظل ‪ ،‬واراد به شد ة الرب‪ .‬البيد ‪ :‬النظل‪.‬‬ ‫‪ 2‬س القصيد ‪ :‬التمكسر‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫وملمك س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س سسا ض س س س س س س س س سّدم تس علي س س س س س س س س سسه ت س س س س س س س س سسائم‬

‫وملمك س س س س س س س س سسك م س س س س س س س س سسا ضس س س س س س س س س سّدم تس علي س س س س س س س س سسه ن س س س س س س س س سسود‬

‫اذاً ل س س س س س س س س س س س سرأى ين س س س س س س س س س س س سساك تض س س س س س س س س س س س سسب س س س س س س س س س س س س سسيفه‬

‫وان س س س س س س س س سست عس س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س سسدين الني س س س س س س س س سسف ت س س س س س س س س سسذود‬

‫ش س س س س س س سسهدت لق س س س س س س سسد ُأعطي س س س س س س سست ج س س س س س س سسامع فض س س س س س س سسله‬

‫وانس س س س س س س س سست علس س س س س س س س سسى علدمس س س س س س س س سسي بس س س س س س س س سسذاك شس س س س س س س س سسهيد‬

‫ول س س س س سسو طلب س س س س س سست ف س س س س س س الغي س س س س س سسث من س س س س س سسك س س س س س س سسجّية‬ ‫اليس س س س س س س س س س س س سسك يف س س س س س س س س س س س س سسر الس س س س س س س س س س س س س سسلدمون ب س س س س س س س س س س س س سسامرهم‬

‫لق س س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س س سسءز موجس س س س س س س س س س ود وعس س س س س س س س س سسءز وجس س س س س س س س س س ود‬

‫تذبس س س س س س س س سسذب كسس س س س س س س س سسرى عنس س س س س س س س سسه وهس س س س س س س سسو عنيس س س س س س س س سسد‬

‫وأخ س س س س سسذك قس س س س س س سرا م س س س س سسن بن س س س س س س الص س س س س سسفر ال س س س س سسذي‬

‫وق س س س س س س س س س سسد ُوت س س س س س س س س س س سسروا وتس س س س س س س س س س س را وانس س س س س س س س س س سست مقيس س س س س س س س س س سسد‬ ‫وعنس س س س س س س س س س س س س س سسد امي س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س سسؤمني مءزي س س س س س س س س س س س س س س د‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسأن امي س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س سسؤمني كعه س س س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫وقال يمدح المعز ويفّد يسه بشهر الصيا م ‪:‬‬

‫ال س س س س س س س س س س س س سسب حي س س س س س س س س س س س س سسث العش س س س س س س س س س س س س سسر الع س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫والص س س س س س س س س س س س س سسرب حي س س س س س س س س س س س س سسث المكل س س س س س س س س س س س س سسة السس س س س س س س س س س س س س سياء‬

‫مس س س س س س س س س س س س سسا للدمهس س س س س س س س س س س س سسارى الناجيس س س س س س س س س س س س سسات كأنس س س س س س س س س س س س سسا‬

‫حت س س س س س س س س س س س س س سسم عليه س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س سسبي والع س س س س س س س س س س س س س سسدواء‬

‫ليس س س س س س س س سسس العجيس س س س س س س س سسب بس س س س س س س س سسأن يبس س س س س س س س سسارين الصس س س س س س س س سسبا‬

‫والع س س س س س س س س س س س س س سسذل ف س س س س س س س س س س س س س س اس س س س س س س س س س س س س س سساعهن ح س س س س س س س س س س س س س سسداء‬

‫ي س س س س س س س س س سسدنو من س س س س س س س س س سسال ي س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س سسب وفوقه س س س س س س س س س سسا‬

‫شس س س س س س س س س س س س سسس الظهي س س س س س س س س س س س سس ة خس س س س س س س س س س س س سسدرها ال س س س س س س س س س س س س سودزاء‬

‫بس س س س س س س س س س س س س سسانت مودعس س س س س س س س س س س س س سسة فجيس س س س س س س س س س س س س سسد معس س س س س س س س س س س س س سسرض‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س سسوم الس س س س س س س س س س س س س س س سسوداع ونظ س س س س س س س س س س س س س س س سر ة شس س س س س س س س س س س س س س س سسءزراء‬

‫وغ س س س س س س س س س س س س سسدت مّنع س س س س س س س س س س س س سسة القبس س س س س س س س س س س س س سساب كأنس س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫بي س س س س س س س س س س س س س س الجس س س س س س س س س س س س س سسال فري س س س س س س س س س س س س س د ة عصس س س س س س س س س س س س س سسدماه‬

‫ُح جسَب س س س س س س س س س س سست وُي جس س س س س س س س س س س س سسب طيفه س س س س س س س س س س سسا فمكأن س س س س س س س س س س سسا‬

‫منه س س س س س س س س س س س س س س سسم عل س س س س س س س س س س س س س س سسى لظات س س س س س س س س س س س س س س سسا رقب س س س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫لمكنه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا اليءزنّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمراء‬

‫مس س س س س س س س س س سسا بانس س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س سوادي تثّىن س س س س س س س س س س س خوطهس س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س يب س س س س س س س س س س سس ق ط س س س س س س س س س س سسرف أج س س س س س س س س س س سسرد ال أت س س س س س س س س س س سسى‬ ‫ومفاضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرود ة وكتيبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س سسن دونس س س س س س س س س س س س س س سسا وط ّدم س س س س س س س س س س س س س س س س رس ة ج س س س س س س س س س س س س س س سسرداء‬ ‫ملدموم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة وعجاج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهباء‬

‫م س س س س س س س س س سساذا أُسس س س س س س س س س سسائل ع س س س س س س س س س سسن مغ س س س س س س س س س سسان اهله س س س س س س س س س سسا‬

‫وض س س س س س س س س س س س سسدميي ال س س س س س س س س س س س س سسأهول وف س س س س س س س س س س س س س خف س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س احس س س س س س س س س س س س س سسدى الس س س س س س س س س س س س س سسدو ح فس س س س س س س س س س س س س سسارد ة ول‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س منيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ول جرع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س سساتت تثىن س س س س س س س س س س س س س س س ل الري س س س س س س س س س س س س س س ا ح تءزهس س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫دون س س س س س س س س س س س س س س س س س س ول أنفاسس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعداء‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س س س س سسانت ت س س س س س س س س س س س س س سسذكر بينمك س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فتدمي س س س س س س س س س س س س س سسد فس س س س س س س س س س س س س س س اعطافه س س س س س س س س س س س س س سسا الربحس س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫ك س س س س س س س س س س سسل يهي س س س س س س س س س س سس ج ه س س س س س س س س س س س سواك ام س س س س س س س س س س سسا أيمك س س س س س س س س س س سسة‬

‫خضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء أو أيمكّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ورقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬ ‫مت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأل ق أو رايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسانظر أنس س س س س س س س س س س س س سسار بس س س س س س س س س س س س س سساللوى إم بس س س س س س س س س س س س س سسارق‬

‫‪94‬‬


‫تس س س س س س س س س س س س س س سست ال ُد جسنس س س س س س س س س س س س س س سسة منس س س س س س س س س س س س س س سسدل وكبس س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س سسالغور تب س س س س س س س س س س س س س س سسو ت س س س س س س س س س س س س س س سسار ة ويش س س س س س س س س س س س س س س س سّبها‬ ‫ذم اللي س س س س س س س س س س س س س س سسال بع س س س س س س س س س س س س س س سسد ليلتن س س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسلفت كدم س س س س س س س س س س س س سسا ذم الفس س س س س س س س س س س س س سراق لق س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ليس س س س س س س س سست بي س س س س س س س سساض الص س س س س س س س سسبح ح س س س س س س س سست خلته س س س س س س س سسا‬

‫في س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ناش س س س س س س س س س س س س س س س س سسيا علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه قب س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫حس س س س س س س س س سست بس س س س س س س س س سسدت والفجس س س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سربالا‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا خيفان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدراء‬

‫ثس س س س س س س س س س انتح س س س س س س س س سسى فيه س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س سسديع ف س س س س س س س س سسادبرت‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وحش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسية عفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء‬

‫ط س س س س س س س س س سسويت َلس س س س س س س س س س س الي س س س س س س س س س سسام ف س س س س س س س س س سسوق ممكاي س س س س س س س س س سسد‬

‫م س س س س س س س س س سسا تنط س س س س س س س س س سسوي ل س س س س س س س س س س س فوقه س س س س س س س س س سسا الع س س س س س س س س س سسداء‬

‫م س س س س س س سسا ك س س س س س س سسان أحس س س س س س س سسن م س س س س س س سسن اياديه س س س س س س سسا ال س س س س س س سست‬

‫تولي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك ال ان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناء‬

‫م س س س س س س س س س سسا تس س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س سسدنيا ت س س س س س س س س س سسدي نعيدمه س س س س س س س س س سسا‬

‫فه س س س س س س س س س س س س س سسي الص س س س س س س س س س س س س س سسناع وكفه س س س س س س س س س س س س س سسا الرق س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫تش س س س س س س س سسأى النج س س س س س س س سسادز عل س س س س س س س س سّي وهس س س س س س س سسي بفتمكه س س س س س س س سسا‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرغامة وبلونس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا حرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫ان المك س س س س س س س س س س س س س سسارم ك س س س س س س س س س س س س س س سّن س س س س س س س س س س س س س س س سربا رائ س س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫)‪(1‬‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س سست كنسس س س س س س س س س س س س س س سسن كس س س س س س س س س س س س س س سسأنن ظبس س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫وطفق س س س س س س س س سست اس س س س س س س س س سسأل ع س س س س س س س س سسن اغ س س س س س س س س سسر مّج س س س س س س س س س س لس‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س سساذا الن س س س س س س س س س س س س س س س سسام ُج بسُّل س س س س س س س س س س س س س س سسة ده س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ج س س س س س س س س س س س سسود ك س س س س س س س س س س س سسأن الي س س س س س س س س س س س سسم في س س س س س س س س س س س سسه نفاث س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س س س س سسا ال س س س س س س س س س س س س س س س سسدنيا علي س س س س س س س س س س س س س س س سسه غث س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫مل س س س س س س س س س س س س س س س س سسك إذا نطق س س س س س س س س س س س س س س س س سست عله ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسدحه‬

‫خ س س س س س س س س س س س س سسرس الوف س س س س س س س س س س س سسود وأفح س س س س س س س س س س س س سسم الطب س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫ولعلس س س س س س س س س س س س س س س سٍة م س س س س س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س س س س س سسانت الش س س س س س س س س س س س س س س سسياء‬

‫م س س س س س س سسن ص س س س س س س سسفو م س س س س س س سساء ال س س س س س س سسوحي وه س س س س س سسو ماج س س س س س س سسة‬

‫مس س س س س س س س س سسن حوض س س س س س س س س سسه الينبس س س س س س س س س سسوع وه س س س س س س س س سسو شس س س س س س س س س سسفاء‬

‫م س س س س س س س سسن أيمك س س س س س س س سسة الف س س س س س س س سسردوس حي س س س س س س س سسث تفتق س س س س س س س سست‬

‫ثرات س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وتفي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ الفي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫م س س س س س سسن ش س س س س س سسعلة القب س س س س س سسس ال س س س س س سست عرضس س س س س س ت عل س س س س س سسى‬

‫موسس س س س س س س س سسى وق س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س سسادزت ب س س س س س س س س سسه الظلدم س س س س س س س س سساء‬

‫م س س س س س س س س سسن مع س س س س س س س س سسدن التق س س س س س س س س سسديس وه س س س س س س س سسو س س س س س س س س س سسللة‬

‫فخ س س س س س س س س س س س س س سسرت ب س س س س س س س س س س س س س سسه الج س س س س س س س س س س س س س سسداد والب س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫م س س س س س س س س سسن حي س س س س س س س س سسث يقتب س س س س س س س س سسس النه س س س س س س س س سسار لبص س س س س س س س س سسر‬

‫م س س س س س س س س سسن ج س س س س س س س س سسوهر اللمك س س س س س س س س سسوت وه س س س س س س س سسو ض س س س س س س س س سسياء‬

‫الن س س س س س س س س س س س س س سساس اج س س س س س س س س س س س س س سساع عل س س س س س س س س س س س س س سسى تفض س س س س س س س س س س س س س سسيله‬

‫وتش س س س س س س س س س س س س س سس ق ع س س س س س س س س س س س س س سسن ممكنون س س س س س س س س س س س س سسا النب س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫فاس س س س س س س س س س س س س سستيقظوا م س س س س س س س س س س س س سسن غفل س س س س س س س س س س س س سسة وتنّبهس س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫م س س س س س س س س سسا بالص س س س س س س س س سسبا ح عل س س س س س س س س سسى العي س س س س س س س س سسون خف س س س س س س س س سساء‬

‫فعلدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أن الطل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب اللف س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫حس س س س س س س س س س سست دفعس س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س س سسءز خليفس س س س س س س س س س سسة‬

‫ه س س س س س س س سسو عل س س س س س س س سسة ال س س س س س س س سسدنيا وم س س س س س س سسن خلق س س س س س س س سست ل س س س س س س س سسه‬

‫لمكس س س س س س س س س س س س س س س س سّن أرضس س س س س س س س س س س س س س س س ا تت س س س س س س س س س س س س س س س سسويه س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ليس س س س س س س س س س س سست س س س س س س س س س س س سساء ال س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسا ترأونس س س س س س س س س س سسا‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س تشأى ‪ :‬تسب ق‪ .‬النجادز ‪ :‬القتال‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫تفس س س س س س س س س س س سسي الس س س س س س س س س س س سسجود ويظه س س س س س س س س س س سسر الي س س س س س س س س س س سساء‬

‫أ ّم س س س س س س س س س س س س س س اس كواكبهس س س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س س سسه فخواضس س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا مطروفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة مرهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫والش س س س س س س سسدمس ترجس س س س س س س ع ع س س س س س س سسن س س س س س س س سسناه جفونس س س س س س سسا‬ ‫ه س س س س س س س س س س سسذا الش س س س س س س س س س س سسفيع لم س س س س س س س س س س سٍة تس س س س س س س س س س سسأت ب س س س س س س س س س س سسه‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س س س س دوده ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدودها ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفعاء‬ ‫وبلده ان عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد ِ‬ ‫تس المن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ه س س س س س س س س س س سسذا امي س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س بي س س س س س س س س س س س س عب س س س س س س س س س س سساده‬ ‫ه س س س س س س س س سسذا ال س س س س س س س س سسذي عطف س س س س س س س س سست علي س س س س س س س س سسه مّمكس س س س س س س س س س ةس‬

‫وش س س س س س س س س س س س س س س س س سسعابا والركس س س س س س س س س س س س س س س س ن والبطح س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫هس س س س س س س س س سسذا الغ س س س س س س س س س سّر الدزه س س س س س س س س س ر التس س س س س س س س س سسدف ق الس س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمتأّل ق التبّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ج الوّضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسء‬

‫ورث القيس س س س س س س س س س س س سسم بيس س س س س س س س س س س س سسثرب فس س س س س س س س س س س س سسالنرب الس س س س س س س س س س س س س س‬

‫أعلس س س س س س س س س س س س س س سسى لس س س س س س س س س س س س س س سسه والتع س س س س س س س س س س س س س سسة العليس س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫والطب س س س س س س س سسة الءزهس س س س س س س س راء فيه س س س س س س س سسا المكدم س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س‬ ‫للن س س س س س س س س س س س س سساس اج س س س س س س س س س س س س سساع عل س س س س س س س س س س س س سسى تفص س س س س س س س س س س س س سسيله‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسغّراء فيهس س س س س س س س س س س س س سسا الجس س س س س س س س س س س س س سسة البيضس س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ح س س س س س س س س س س سست اس س س س س س س س س س س سستوى اللؤمس س س س س س س س س س سساء والمكرمس س س س س س س س س س س اء‬

‫واللمكس س س س س س س س س س سسن والفصس س س س س س س س س س سسحاء والبعس س س س س س س س س س سسداء والس س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقرباء والص س س س س س س س س س س س س س س س س سسدماء والش س س س س س س س س س س س س س س س س سسهداء‬

‫خ س س س س س س س س س سّراب ه س س س س س س س س سسام ال س س س س س س س س سسروم منتقدم س س س س س س س س سسا وف س س س س س س س س س‬

‫اعنس س س س س س س س س س س س س سساقهم مس س س س س س س س س س س س س سسن جس س س س س س س س س س س س س سسوده اعبس س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫وعلي س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س س س سسور الل س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س سساء‬

‫فعلي س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س سسيدما الن س س س س س س س س س سسب دلل س س س س س س س س س سسة‬

‫ت س س س س س س س س س س س س س سسري اي س س س س س س س س س س س س س سساديه ال س س س س س س س س س س س س س سست اوله س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س سسا بيس س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س سسدماء دم س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫لس س س س س س س سسول انبعس س س س س س س سساث السس س س س س س س سسيف وهس س س س س س سسو مسس س س س س س س سسلط‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س قتلهس س س س س س س س س س س س س سسم قسَتلته س س س س س س س س س س س س س سسم النعدمس س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫فأذل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ذو الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّءز ة ال بّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ك س س س س س س س س س س سسانت مل س س س س س س س س س س سسوك العجدمي س س س س س س س س س س س س أع س س س س س س س س س س سسءزً ة‬ ‫ل س س س س س س س سسن تص س س س س س س س سسغر العظدم س س س س س س س سساء ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلطانا‬

‫ال اذا دلفس س س س س س س س س س س س س س س س س سست لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا العظدمس س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫جهس س س س س س س س سسل البط س س س س س س س سسارق أن س س س س س س س سسه الل س س س س س س س سسك ال س س س س س س س سسذي‬

‫أوص س س س س س س س س س س س سسى البني س س س س س س س س س س س س س بسس س س س س س س س س س س س سسلدمه البس س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ح س س س س س س س س س س س سست رأى ُج ّه س س س س س س س س س س س س ساسلم م س س س س س س س س س س س سسن عءزمس س س س س س س س س س س س ه‬

‫ب ال س س س س س س س سسذي ش س س س س س س س سسهدت ب س س س س س س س سسه العلدم س س س س س س س سساء‬ ‫غس س س س س س س س س ّ‬ ‫ومضس س س س س س س س س س سسى الوعيس س س س س س س س س س سسد وُشس س س س س س س س س س س بّست اليجس س س س س س س س س س سساء‬

‫فتقاصس س س س س سسروا مس س س س س سسن بعس س س س س سسد مس س س س س سسا حمكس س س س س سسم الس س س س س سسردى‬ ‫والس س س س س س س س س سسيل لي س س س س س س س س سسس يي س س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س ستِّنه‬

‫والس س س س س س س س س س س س س سسهم ل ي س س س س س س س س س س س س سسدل ب س س س س س س س س س س س س سسه غلس س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫ل س س س س س س س س يش س س س س س س س سسركوا ف س س س س س س س س أن س س س س س س س سسه خي س س س س س س س س ال س س س س س س س سسورى‬

‫ول س س س س س س س س س س س سسذي الربيس س س س س س س س س س س سسة عنس س س س س س س س س س س س سسدهم شس س س س س س س س س س س س سسركاء‬

‫واذا أق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر الشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسركون بفضس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسله‬ ‫ف س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س يسس س س س س س س س س سسري جس س س س س س س س س سسوُده وجنس س س س س س س س س سسوده‬

‫لنفس س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫قس س س س س س س س س س س س س سراً فدمس س س س س س س س س س س س سسا ادراك مس س س س س س س س س س س س سسا ا ُ‬

‫وعدي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسده والع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزم والراء‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س س سسا َخ س س س س س س س س س س س س س س س س َوسٌلس ل س س س س س س س س س س س س س س سسه وإم س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫أو مس س س س س س س س س س س سسا تس س س س س س س س س س س سسرى دوَل اللس س س س س س س س س س س سسوك تطيعس س س س س س س س س س س سسه‬

‫وأط س س س س س س س س س س س س س س س س سساعه الص س س س س س س س س س س س س س س س س سسبا ح والمس س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫نءزل س س س س س س س س س س س ت ملئمكس س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س س سسدماء بنص س س س س س س س س س س س سسره‬

‫‪96‬‬


‫واللس س س س س س س س س س س س سسك والفلس س س س س س س س س س س س سسك الس س س س س س س س س س س س سسدار وس س س س س س س س س س س س سسعده‬

‫والغ س س س س س س س س س س س سسءزو ف س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسدأماء وال س س س س س س س س س س س سسدهاء‬

‫والس س س س س س س س س س س س س سسدهر واليس س س س س س س س س س س س س سسام ف س س س س س س س س س س س س س س تص س س س س س س س س س س س س س سريفها‬

‫والن س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس والض س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء والغ س س س س س س س س س س س س س س س س س سرباء‬

‫اي س س س س س س س س س س س س س س سسن الفس س س س س س س س س س س س س س س سّر ول مف س س س س س س س س س س س س س س سسر ل س س س س س س س س س س س س س س سسارب‬

‫ول س س س س س س س س س س سسك البس س س س س س س س س س س س سسيطان ال س س س س س س س س س س س سسثرى وال س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ول س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س سواري النش س س س س س س س س س س س سسآت م س س س س س س س س س س س سواخرا‬

‫تس س س س س س س س س س س س سسري بس س س س س س س س س س س س سسأمرك والري س س س س س س س س س س س س ا ح رخ س س س س س س س س س س س س اء‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساملت وكله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا مدمول س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫والنات س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات وكله س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذراء‬

‫والعوجّي س س س س س س س س س س س س س س س سسات ال س س س س س س س س س س س س س س س سست ان س س س س س س س س س س س س س س س س سسوبقت‬

‫غلبس س س س س س س س س س س س س س سست وج س س س س س س س س س س س س س س ري الس س س س س س س س س س س س س س سسذكيات غلء‬

‫والطس س س س س س س س س س س س س س س س سسائرات السس س س س س س س س س س س س س س س س سسابقات السس س س س س س س س س س س س س س س س سسابا‬

‫ث ن س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫ت الناجي س س س س س س س س س س س س سسات اذا اس س س س س س س س س س س س س سستح ّ‬

‫فالبس س س س س س س س سسأس ف س س س س س س س س س َح س س س س س س س س س سس سالس س س س س س س س سسوغى لمكدماتس س س س س س س س سسا‬

‫والمكربي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّن واليلء‬

‫ل يص س س س س س س س س س س س سسدرون نوره س س س س س س س س س س س ا ي س س س س س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س س س سسوغى‬

‫إل كدمس س س س س س س س س س س سسا صس س س س س س س س س س س سسبغ الس س س س س س س س س س س سسدود حيس س س س س س س س س س س سساء‬

‫ش س س س س س س س س س س س س سّم الع س س س س س س س س س س س س سوال والنس س س س س س س س س س س س سسوف تبسس س س س س س س س س س س س سسدموا‬

‫ت س س س س س س س س س سست العب س س س س س س س س س سسوس ف س س س س س س س س س سسأظلدموا وأض س س س س س س س س س سساءوا‬

‫لبس س س س س س س س سوا الدي س س س س س س س سسد عل س س س س س س س سسى الدي س س س س س س س سسد مظ س س س س س س س سساهرا‬

‫ح س س س س س س س س س س س سست اليلم س س س س س س س س س س س سس ق وال س س س س س س س س س س س سسدروع س س س س س س س س س س س س سواء‬

‫وتقنعس س س س س س س س س س سوا الف س س س س س س س س س سسولذ ح س س س س س س س س س سست القل س س س س س س س س س سسة ال س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س سسنجلء فيه س س س س س س س س س س س سسا القل س س س س س س س س س س س سسة الوص س س س س س س س س س س سساء‬

‫فمكأن س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س سسوق الك س س س س س س س س س س س س س سسف ب س س س س س س س س س س س س س سوارق‬

‫وكأن س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س سسوق الت س س س س س س س س س س س س س سسون إض س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫مس س س س س س س س سسن كس س س س س س س س سسل مسس س س س س س س س سسرود الس س س س س س س س سسدخارص فس س س س س س س س سسوقه‬

‫ُح بس س س س س س س س س س س س سسك ومص س س س س س س س س س س س سسقول علي س س س س س س س س س س س سسه هب س س س س س س س س س س س سساء‬

‫أع س س س س س س س س سءزدزت دي س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س ي س س س س س س س س سسا اب س س س س س س س س سسن ن س س س س س س س س سسبّيه‬ ‫فأق س س س س س س س س سسل ح س س س س س س س س سسظ الع س س س س س س س س سسرب من س س س س س س س س سسك س س س س س س س س س سسعاد ة‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س سساليوم في س س س س س س س س س س س س س سسه تدم س س س س س س س س س س س س س سسط وإب س س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫وأق س س س س س س س س سسل ح س س س س س س س س سسظ ال س س س س س س س س سسروم من س س س س س س س س سسك ش س س س س س س س س سسقاء‬

‫فس س س س س س س س س س سساذا بعثس س س س س س س س س س سست اليس س س س س س س س س س سسش فه س س س س س س س س س سسو مني س س س س س س س س س سسة‬

‫ي فهس س س س س س س س س س س سسو قضس س س س س س س س س س س سساء‬ ‫واذا رأيس س س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س س سرأ َ‬

‫وتع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانقوا ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ردينّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتم‬

‫عطش س س س س س س س س س س س س س س سسى وبيض س س س س س س س س س س س س س س سسهم الرق س س س س س س س س س س س س س س اق رواء‬

‫يمكس س س س س س س س س سسو ن س س س س س س س س سسداك ال س س س س س س س س سسروض قب س س س س س س س س سسل أوان س س س س س س س س سسه‬

‫وتيس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد عنس س س س س س س س س س س س س س س س س سسك اللءزب س س س س س س س س س س س س س س س س س ة اللواء‬

‫وص س س س س س سسفات ذات س س س س س س سسك من س س س س س س سسك يأخ س س س س س س سسذها ال س س س س س س سسورى‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س المكرم س س س س س س س س س س س س ات فمكّله س س س س س س س س س س س سسا أسس س س س س س س س س س س س سساء‬

‫قس س س س س س سسد جس س س س س س سسالت الفهس س س س س س سسام فيس س س س س س سسك فس س س س س س سسدقت الس س س س س س س س‬

‫أوه س س س س س س س س س س س س س س س س س ام في س س س س س س س س س س س س س س س س سسك وجّل س س س س س س س س س س س س س س س س سست اللء‬

‫فعنس س س س س سست لس س س س س سسك البصس س س س س سسار وانقس س س س س سسادت لس س س س س سسك الس س س س س س س‬

‫أق س س س س س س س س س س سسدار واس س س س س س س س س س س سستحيت ل س س س س س س س س س س سسك النس س س س س س س س س س س سواء‬

‫وتّدم عس س س س س س س سست في س س س س س س سسك القل س س س س س س سسوب عل س س س س س س سسى الرضس س س س س س س ى‬

‫وتشس س س س س س س س س س س س سّعبت فس س س س س س س س س س س س س حّب س س س س س س س س س س س سسك الهس س س س س س س س س س س س سواء‬

‫ص منءزلس س س س س س س س س س ة م س س س س س س س س س سسن الش س س س س س س س س س سسعراء فس س س س س س س س س س س‬ ‫وأخس س س س س س س س س س س ّ‬

‫أمثال س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروبة المكدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ان س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س سسذي فص س س س س س س س س سسل الط س س س س س س س س سساب وان س س س س س س س س سسا‬

‫‪97‬‬

‫بس س س س س س سسك حّمك دم س س س س س س سست ف س س س س س س س مس س س س س س سسدحك الشس س س س س س سسعراء‬


‫أخس س س س س س س س س س س س س س س س س سسذ المكلم كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسثيه وقليلس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫قسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمي ذا داء وذاك دواء‬

‫دانس س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س سسأن م س س س س س س س س سسديهم ل س س س س س س س س سسك طاع س س س س س س س س سسة‬

‫ف س س س س س س س س سسرض فلي س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س سسم علي س س س س س س س س سسك جس س س س س س س س س سءزاء‬

‫فاس س س س س س س س س س س س س س س سسلم اذا راب الربي س س س س س س س س س س س س س سسة ح س س س س س س س س س س س س س س سسادث‬

‫واخل س س س س س س س س س س س سسد اذا ع س س س س س س س س س س س س سّم النف س س س س س س س س س س س سسوس فن س س س س س س س س س س س سساء‬

‫فله س س س س س س س س سسل بي س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س سسوحي في س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س سسناء‬

‫فيس س س س س س س س س س سسه تن س س س س س س س س س س سّءزل كس س س س س س س س س س سسل وح س س س س س س س س س س ي منس س س س س س س س س س سسءزل‬

‫وتغ س س س س س س س س سسل في س س س س س س س س سسه ع س س س س س س س س سسن الن س س س س س س س س سسدى الطلق س س س س س س س س سساء‬

‫ف آل مدم س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫فتط س س س س س س س س س س س سسول في س س س س س س س س س س س سسه اك س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ووراءه لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك نائس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل وحبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ض س س س س س س س س هس وام س س س س س س س س سسامه‬ ‫م س س س س س س س س سسا دزل س س س س س س س س ت تقض س س س س س س س س سسي فر َ‬

‫للنس س س س س س س س س س س سسك عن س س س س س س س س س س سسد الناس س س س س س س س س س س سسمكي كف س س س س س س س س س س سساء‬

‫حس س س س س س س س س سسب ب س س س س س س س س سسدحك في س س س س س س س س سسه ذخس س س س س س س س س سرا ان س س س س س س س س سسه‬

‫هيهس س س س س س سسات منّس س س س س س سسا شس س س س س س سسمكر مس س س س س س سسا تس س س س س س سسول فقس س س س س س سسد‬ ‫وال س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س علي س س س س س س س س سساك أص س س س س س س س س سسدق قائ س س س س س س س س سسل‬

‫ك قب س س س س س س س س س سسل اللس س س س س س س س س س سسن العض س س س س س س س س س سساء‬ ‫ش س س س س س س س س س سسمكَرت َ‬ ‫فمك س س س س س س س س س س س س سسأن ق س س س س س س س س س س س س سسول الق س س س س س س س س س س س س سسائلي ه س س س س س س س س س س س س سسذاء‬

‫ل تس س س س س س س س س س س س س سسألن ع س س س س س س س س س س س س سسن الءزم س س س س س س س س س س س س ان ف س س س س س س س س س س س س سسانه‬

‫ف س س س س س س س س س راحتيس س س س س س س س سسك يس س س س س س س س سسدور حيس س س س س س س س سسث تشس س س س س س س س سساء‬

‫وقال يمدح المعز ويصف انتصاراته على الرو م في البر والبحر ‪:‬‬ ‫ووّدعودنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا لطيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات عباديس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ص س س س س س س سبس مس س س س س س سسن هس س س س س س سساد وم س س س س س سسن هي س س س س س س سسد‬ ‫أقس س س س س س سسوى ال ّ‬

‫ذا موقس س س سسف الص س س س سسب م س س س سسن مرمس س س س ى الدم س س س سسار ومس س س سسن‬

‫مسس س س س س س س س سساحب البس س س س س س س س سسدن قف س س س س س س س س سرا غي س س س س س س س س س معهس س س س س س س س سسود‬

‫مس س س س س سسا أنسس س س س س سسى ل انَس س س س س سسس جفس س س س س سسال العجيس س س س س سس ج بنس س س س س سسا‬

‫والراقص س س س س س س س س س س س س سسات م س س س س س س س س س س س س سسن الهريس س س س س س س س س س س س س ة الق س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫وموق س س س س س س س سسف الفتي س س س س س س س س سسات الناس س س س س س س س س سسمكات ض س س س س س س س س سسحًى‬ ‫يرم س س س س س س ن ف س س س س س س س الري س س س س س س ط مس س س س س س سسن مثًىن س س س س س س س وواحس س س س س س سسدٍ ة‬ ‫ذوات ني س س س س س س س س س س س سسل ض س س س س س س س س س س س سسعاف وه س س س س س س س س س س سسي قاتل س س س س س س س س س س س سسة‬

‫يعس س س س س س س س س سسثرن ف س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س سربات الفتيس س س س س س س س س سسة الصس س س س س س س س س سسيد‬ ‫ولي س س س س س س س س س س س س سسس يرمس س س س س س س س س س س س س ن إل فس س س س س س س س س س س س س س الواعيس س س س س س س س س س س س س سِد‬

‫قس س س س س س س س س سسد كنس س س س س س س س س سست قناصس س س س س س س س س سسها أيس س س س س س س س س سسام اذعره س س س س س س س س س ا‬

‫وق س س س س س س س سسد يص س س س س س س س س سسيب كدميّ س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س سسهم رعدي س س س س س س س س سسد‬ ‫غي س س س س س س س س س سسد الس س س س س س س س س س سوالف ف س س س س س س س س س س أيامن س س س س س س س س س سسا الغي س س س س س س س س س سسد‬

‫اذ ل ت س س س س س س س س س س س س سسبيت ظب س س س س س س س س س س س س سساء الس س س س س س س س س س س س س سّي ن س س س س س س س س س س س س سسافر ة‬

‫ول ت س س س س س س س س س س س س س سراع مه س س س س س س س س س س س س سسا ة الرم س س س س س س س س س س س س س ل بالس س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫ل مث س س س س س س سسل وجس س س س س س س دي بريع س س س س س س سسان الش س س س س س س سسباب وقس س س س س س سسد‬

‫رأيس س س س س س س س س سست أملس س س س س س س س س سسود عيشس س س س س س س س س سسي غي س س س س س س س س س س املس س س س س س س س س سسود‬

‫ي بس س س س س س س س سسارقه‬ ‫والش س س س س س س س س سسيب يضس س س س س س س س سسرب ف س س س س س س س س س ف س س س س س س س س سسود ّ‬

‫والس س س س س س س س س سسدهر يقس س س س س س س س س سسد ح ف س س س س س س س س س س شس س س س س س س س س سسلي بتبديس س س س س س س س س سسد‬ ‫في س س س س س س سسه الغدم س س س س س س سسائم م س س س س س س سسن بي س س س س س س سسض ومس س س س س س سسن س س س س س س س سسود‬

‫ورابن س س س س س س س س س س لس س س س س س س س س سسون رأسس س س س س س س س س سسي انس س س س س س س س س سسه اختلفس س س س س س س س س سست‬ ‫إن تب س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ك أعيننس س س س س س س س س س س سسا للحادثس س س س س س س س س س س سسات فقس س س س س س س س س س س سسد‬

‫كحلنن س س س س س س س س س س س سسا بع س س س س س س س س س س س سسد تغدمي س س س س س س س س س س س سسض بتس س س س س س س س س س س س سسهيد‬

‫‪98‬‬


‫إل إذا مءزج س س س س س س س س س س س س س س ت ص س س س س س س س س س س س س س س سساباً بقندي س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ولي س س س س س س س س سسس ترضس س س س س س س س س ى اللي س س س س س س س س سسال فس س س س س س س س س س تصس س س س س س س س س سّرفها‬ ‫ل عرق س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن دزمان س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا راب حادث س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫اذا اسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستدمر فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالقى بالقاليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س تصس س س س س سسدي ق مس س س س س سسا ف س س س س س س النفس س س س س سسس مس س س س س سسن امس س س س س سسل‬

‫وفس س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س س سسءز مع س س س س س س س س س س سسءز ال س س س س س س س س س س سسدين وال س س س س س س س س س س سسود‬

‫الس س س س س س س س س س س سواهب الب س س س س س س س س س س سسدرات النج س س س س س س س س س س سسل ض س س س س س س س س س س سساحية‬

‫امث س س س س س س س س س س س س سسال اس س س س س س س س س س س س س سسندمة ال س س س س س س س س س س س س سسبءزل اللعي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫مؤيس س س س س س س س سسد الع س س س س س س س س سسءزم فس س س س س س س س س س الل س س س س س س س س سسى اذا طرقس س س س س س س س س ت‬

‫من س س س س س س س سسدد الس س س س س س س س سسدمع فس س س س س س س س س الن س س س س س س س سسادي اذا ن س س س س س س س سسودي‬

‫لمكس س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س سسوت مس س س س س س س س س سسال ف س س س س س س س س س س مسس س س س س س س س س سسامعه‬

‫غي س س س س س س س س س س س العنيفي س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسن لس س س س س س س س س س سسؤم وتفنيس س س س س س س س س س سسد‬

‫وعن س س س س س س سسد ذي الت س س س س س س سساج بي س س س س س س سسض المكرم س س س س س س ات وم س س س س س سسا‬

‫عن س س س س س س س س س سسدي ل س س س س س س س س س سسه غيس س س س س س س س س س س تجي س س س س س س س س س سسد وتدمي س س س س س س س س س سسد‬

‫أتبعت س س س س س س س س س س س س سسه فمك س س س س س س س س س س س س سسري ح س س س س س س س س س س س س سست إذا بلغ س س س س س س س س س س س س سست‬

‫غاياتس س س س س س س س س س س س سسا بي س س س س س س س س س س س س س تصس س س س س س س س س س س س سسويب وتصس س س س س س س س س س س س سسعيد‬

‫رأي س س س س س س س س س سست موضس س س س س س س س س سسع بره س س س س س س س س س ان ي س س س س س س س س س سسبي ومس س س س س س س س س سسا‬

‫رأيس س س س س س س س س س س س سست موض س س س س س س س س س س س سسع تمكييس س س س س س س س س س س س سسف وتديس س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وك س س س س س س س ان منق س س س س س س س س سسذ نفس س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س سسن عدمايته س س س س س س س س سسا‬

‫فقلس س س س س س س س س س س س س س سست فيس س س س س س س س س س س س س س سسه بعلس س س س س س س س س س س س س س سسم ل بتقليس س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فدم س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س سسدمي ب س س س س س س س س سسد الق س س س س س س س س سسول مش س س س س س س س س سستدمل‬

‫وم س س س س س س س س س سسن لس س س س س س س س س س س سسان ب س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س سسد ح غري س س س س س س س س س س د‬

‫م س س س س س س س سسا أجس س س س س س س سسءزل ال س س س س س س س س ذخ س س س س س س س سسري قب س س س س س س س سسل رهؤيت س س س س س س س سسه‬

‫ت بإي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان وتوحي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ول انتفع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫وظ س س س س س س س س سسل عس س س س س س س س س سسدل علس س س س س س س س س سسى الف س س س س س س س س سساق مس س س س س س س س س سسدود‬

‫هس س س س س س س س س س س س سسادي رش س س س س س س س س س س س س اد وبره س س س س س س س س س س س س ان وموعظس س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وبينس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات وتوفيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس ق وتسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسديد‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س سسياء مظلدم س س س س س س س س س س س س س سسة الي س س س س س س س س س س س س س سسام داجي س س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وغي س س س س س س س س س س س سسث محل س س س س س س س س س س س سسة الكن س س س س س س س س س س س سساف ج س س س س س س س س س س س سسارود‬

‫تس س س س س س س س س س س سسرى أعس س س س س س س س س س س سساديه ف س س س س س س س س س س س س أيس س س س س س س س س س س سسام دولتس س س س س س س س س س س سسه‬

‫مس س س س س س سسا ل يس س س س س س سسرى حاسس س س س س س سسد ف س س س س س س س وج س س س س س س ه مسس س س س س س سسود‬

‫ق س س س س س س سسد ح س س س س س س سساكدمته مل س س س س س س سسوك ال س س س س س س سسروم ف س س س س س س س ل س س س س س س سسب‬

‫وك س س س س س س س س س ان لس س س س س س س س س س س س حمك س س س س س س س س س س سسم غيس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسردود‬

‫إذ ل ت س س س س س س س س س س س س سسرى هربدزيس س س س س س س س س س س س س ا غيس س س س س س س س س س س س س س منعف س س س س س س س س س س س س سسر‬

‫منه س س س س س س س س س س س سسم ول جاثليق س س س س س س س س س س س سسا غيس س س س س س س س س س س س س مص س س س س س س س س س س س سسفود‬

‫قض س س س س س س س سسيت ن س س س س س س س سسب العس س س س س س س س سوال م س س س س س س س سسن بط س س س س س س س سسارقهم‬

‫وللدماسس س س س س س س س س س س س س سس ق يس س س س س س س س س س س س س سسوم غي س س س س س س س س س س س س س س مشس س س س س س س س س س س س س سسهود‬

‫ذّم س س س س س س س س س س سوسا قن س س س س س س س س س سساك وقس س س س س س س س س سسد ث س س س س س س س س س سسارت أسس س س س س س س س س س سّنتها‬

‫فدم س س س س س س س س س س سسا ترك س س س س س س س س س ن وريس س س س س س س س س س س دا غيس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسورود‬

‫لس س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س سسبب بال س س س س س س س س س س سسد متص س س س س س س س س س س سسل‬

‫طع س س س س س س س س س سسن يمكس س س س س س س س س س سّور ه س س س س س س س س س سسذا فس س س س س س س س س س س فريس س س س س س س س س س سسة ذا‬

‫)‪(1‬‬

‫ك س س س س س س سسأن ف س س س س س س س س ك س س س س س س سسل شس س س س س س س سسلو بطس س س س س س س سسن ملحس س س س س س س سسود‬ ‫م س س س س س س س س س س س س سساض ومطس س س س س س س س س س س س س سّرد المكع س س س س س س س س س س س س سسبي أمل س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫حس س س س س س سسويت اسس س س س س س سسلبم مس س س س س س سسن كس س س س س س سسل ذي شس س س س س س سسطب‬

‫تط س س س س سسوى عل س س س س سسى ك س س س س سسل ش س س س س سساف النس س س س س سس ج مس س س س س سسرود‬

‫وك س س س س س س س س س س س س س س س ل درع دلص التس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابغة‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القنديد ‪ :‬عسل قصب السمكر اذا جد‪.‬‬

‫‪99‬‬


‫ل س س س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س س س سوا أن ذاك الع س س س س س س س س س س سسءزم منص س س س س س س س س س س سسلت‬

‫وأن تل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك الناي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بالراص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫ح س س س س س س سست ات س س س س س س سسوك عل س س س س س س سسى القت س س س س س س سساب م س س س س س س سسن ُب س س س س س س س م س‬

‫خس س س س س س س س سسءزر العي س س س س س س س س سسون وم س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س سسوس مذاوي س س س س س س س سسد‬

‫وف س س س س س س س س س سسوق كس س س س س س س س س س سسل قتس س س س س س س س س س سسود بَس س س س س س س س س س سسءز مسس س س س س س س س س س سستلب‬

‫وف س س س س س س س س س س س سسوق ك س س س س س س س س س س س س سسل قن س س س س س س س س س س س س سسا ة رأس ص س س س س س س س س س س س س سسنديد‬

‫تس س س س س س س س سسوجت منه س س س س س س س سسا القن س س س س س س س سسا تيج س س س س س س س سسان ملحدم س س س س س س س سسة‬

‫م س س س س س سسن ك س س س س س سسل مل س س س س س سسول س س س س س س سسلك النظ س س س س س سسم معق س س س س س سسود‬

‫كأن س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسذرى س س س س س س س س س سسح ق ممكّدم دم س س س س س س س س سسة‬

‫مس س س س س سسن كس س س س س سسل مضس س س س س سسود أعلس س س س س سسى الطلس س س س س سسع منضس س س س س سسود‬

‫س س س س س س س سسود الَغ س س س س س س سسدائر فس س س س س س س س بي س س س س س س سسض الس س س س س س س سسنه فس س س س س س س س‬

‫ح س س س س س س س س س س س سسر الن س س س س س س س س س س س سسابيب فس س س س س س س س س س س س س ردع وتس س س س س س س س س س س س سسيد‬

‫أش س س س س سسهدتم ك س س س س سسل فض س س س س سسفاض القدمي س س س س سسص ض س س س س سسحى‬

‫ف س س س س س س س س كس س س س س س س سسل سس س س س س س س سسرج تلّس س س س س س س سسى ظهس س س س س س س سسر قيس س س س س س س سسدود‬

‫كس س س س س س س س س س س سسأن أرم س س س س س س س س س س س احهم تتلس س س س س س س س س س س سسو اذا هءزجس س س س س س س س س س س ت‬

‫دزب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ور داود ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب داود‬

‫ل س س س س س س سسو ك س س س س س س سسان لل س س س س س س سسروم عل س س س س س س سسم بال س س س س س س سسذي لقي س س س س س س سست‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا هنئ س س س س س س س س س س س س س سست ام بطري س س س س س س س س س س س س س س ق بول س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ل س س س س س س س س يب س س س س س س س سس ق ف س س س س س س س س أرض قس س س س س س س س سسطنطي مش س س س س س س س سسركة‬ ‫أرض اقدم س س س س س س س س س س س س سست رنين س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س س مآته س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫صس س س س س س س س س س س س س سهسا ثمك س س س س س س س س س س س س سسل بفق س س س س س س س س س س س س سسود‬ ‫ال وقس س س س س س س س س س س س سسد خ ّ‬ ‫يغنس س س س س س س س س س الدم س س س س س س س س سسائم ع س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س سسجع وتغريس س س س س س س س س د‬

‫كأن س س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س س سسادرت منه س س س س س س س س س س س س س سسا مل س س س س س س س س س س س س س سسوكهم‬ ‫الق س س س س س س س س سسى الدمس س س س س س س س س سست ق بالص س س س س س س س س سسلبان حي س س س س س س س س س س رأى‬

‫مصس س س س س س س س س س س سسارع القتس س س س س س س س س س س سسل أو جس س س س س س س س س س س سساءوا بوع س س س س س س س س س س سسود‬ ‫تس س س س س س س س س س س س س سسري ول ك س س س س س س س س س س س س سسل عفري س س س س س س س س س س س س ت بريّ س س س س س س س س س س س س ِد‬ ‫مس س س س س س س س سسا أنس س س س س س س س سسءزل ال س س س س س س س س س مس س س س س س س س سسن نصس س س س س س س س سسر وتأييس س س س س س س س سسد‬

‫فق س س س س س س سسل ل س س س س س س سسه ح س س س س س س سسال م س س س س س س سسن دون اللي س س س س س س سس ج قن س س س س س س ساً‬

‫سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر وأدرع أبطس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال مناجيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل اللد اذا ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسانت أكفه س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫يدمع س س س س س س س س س س س س سسن بيس س س س س س س س س س س س س س العس س س س س س س س س س س س س سوال واللغادي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫فرس س س س س س س س س ان طعس س س س س س س س سسن ت س س س س س س س س سؤام ف س س س س س س س س س الفرائس س س س س س س س سسص ل‬

‫يندمس س س س س س س س سسى وض س س س س س س س سسرب دراك ف س س س س س س س س س القدماحيس س س س س س س س سسد‬

‫ذا أه س س س س س سسرت كش س س س س س سسدوق الس س س س س س سسد ق س س س س س سسد رجف س س س س س سست‬

‫دزأرا وه س س س س س س س س س س س س س س س سسذا غدمس س س س س س س س س س س س س س س س سسوس كالخاديس س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫أعي س س س س س س س س سسا علي س س س س س س س س سسه أيرجس س س س س س س س س و أم ي س س س س س س س س سساف وق س س س س س س س س سسد‬

‫رآك تنجس س س س س س س س س س س س س سسءز م س س س س س س س س س س س س سسن وع س س س س س س س س س س س س سسد وتوعيس س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وق س س س س س س س س س س س س سسائع كظدمتس س س س س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س س س سسانثىن خرس س س س س س س س س س س س س س ا‬ ‫حيت س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س سسرب والبح س س س س س س س س س سسر الفض س س س س س س س س س سساء مع س س س س س س س س س سسا‬

‫كأنس س س س س س س س س س س س س س سسا َك َعسَدم س س س س س س س س س س س س س س س تس فس س س س س س س س س س س س س س سساه بلدمس س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫فدم س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س سسر بب س س س س س س س س س س سسات غيس س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسدود‬

‫ي س س س س س س س س سسرى ثغ س س س س س س س س سسورك ك س س س س س س س س سسالعي ال س س س س س س س س سست س س س س س س س س س سسلت‬

‫بي س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س سسرورات منهس س س س س س س س س س س س س سسا والقراديس س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا رب قارع س س س س س س س س س س س س ة الجي س س س س س س س س س س س س سسال راس س س س س س س س س س س س س سسية‬

‫منه س س س س س س س س س س سسا وش س س س س س س س س س سساهقة الكن س س س س س س س س س س سساف ص س س س س س س س س س س سسيخود‬

‫م س س س س س س س سسا ك س س س س س س س سسل بارقس س س س س س س س ة فس س س س س س س س س ال س س س س س س س سسو ص س س س س س س س سساعقة‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س القدماحيد ‪ ،‬الواحد ة قدمحود ة ‪ :‬مؤخر القذال ‪ ،‬خلف الذني‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫)‪(1‬‬


‫دن س س س س س س س س س س س س س س س سسا ليدمن س س س س س س س س س س س س س س س سسع ركنيه س س س س س س س س س س س س س س س سسا بغ س س س س س س س س س س س س س س س سساربه‬

‫فب س س س س س س س س س س س س سسات ي س س س س س س س س س س س س سسدعم مه س س س س س س س س س س س س سسدوداً به س س س س س س س س س س س س سسدود‬

‫ق س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س سسانت ال س س س س س س س س سسروم م س س س س س س س س سسذورا كتائبه س س س س س س س س سسا‬

‫ت س س س س س س س س س س سسدن البلد عل س س س س س س س س س س سسى ش س س س س س س س س س س سسحط وتبعي س س س س س س س س س س سسد‬

‫مل س س س س س س سسك ت س س س س س س سسأخر عه س س س س س س سسد ال س س س س س س سسدهر م س س س س س س سسن ق س س س س س س سسدم‬

‫عن س س س س س س س سسه ك س س س س س س س سسأن ل س س س س س س س س يمك س س س س س س س سسن ده س س س س س س س سرا بعه س س س س س س س سسود‬

‫ح س س س س س سسل ال س س س س س سسذي أحمكدم س س س س س سسوه ف س س س س س س س العءزائ س س س س س سسم م س س س س س سسن‬

‫عقس س س س س س س س س س سسد وم س س س س س س س س س سسا جرب س س س س س س س س س س وه ف س س س س س س س س س س س المكاييس س س س س س س س س س سسد‬

‫وشس س س س س س س س س س سساغبوا الي س س س س س س س س س س سسم ألف س س س س س س س س س س سسي حج س س س س س س س س س س سسة كدمل‬ ‫ف س س س س س س س سساليوم ق س س س س س س س سسد طدمس س س س س س س س سست في س س س س س س س سسه مس س س س س س س س سسالمكهم‬

‫وهس س س س س س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س س س س س سوارس قاريّ س س س س س س س س س س س س سساته الس س س س س س س س س س س س س س سسود‬

‫مس س س س س سسن كس س س س س سسل لحس س س س س سسب نس س س س س سس ج الفلس س س س س سسك مقصس س س س س سسود‬

‫ل س س س س سسو كن س س س س سست س س س س س سسألتهم ف س س س س س س الي س س س س سسم م س س س س سسا عرف س س س س س وا‬ ‫هيه س س س س س س سسات ل س س س س س س سسو راعه س س س س س س سسم ف س س س س س س س ك س س س س س س سسل مع س س س س س س سستك‬

‫ُس س س س س س س س س س فسح السس س س س س س س س سسفائن مس س س س س س س س سسن غي س س س س س س س س س اللحيس س س س س س س س سسد‬ ‫لي س س س س س س س س س س سسث اللي س س س س س س س س س س سسوث وصس س س س س س س س س س سسنديد الص س س س س س س س س س س سسناديد‬

‫م س س س س س سسن لي س س س س س سسس يس س س س س س سسح ع س س س س س سسن عرني س س س س س س مض س س س س س سسطهد‬

‫ول ي س س س س س س س س س س س س سسبيت عل س س س س س س س س س س س س سسى أحن س س س س س س س س س س س س سساء مف س س س س س س س س س س س س سسؤود‬

‫ذو هيبس س س س س س س س س س سسة تتقس س س س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س س س س غي س س س س س س س س س س س بائقس س س س س س س س س س سسة‬

‫وحمكدم س س س س س س س س س سسة ُت تسسىنس س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسن غيس س س س س س س س س س س تعقي س س س س س س س س س سسد‬

‫م س س س س س س س س سسن معش س س س س س س س س سسر تس س س س س س س س س سسع ال س س س س س س س س سسدنيا نفوسس س س س س س س س سسهم‬

‫والنس س س س س س س س س سساس مس س س س س س س س س سسا بي س س س س س س س س س س تضس س س س س س س س س سسيي ق وتنمكيس س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س سسو أص س س س س س سسحروا فس س س س س س س فض س س س س س سساء م س س س س س سسن ص س س س س س سسدورهم‬

‫س س س س س س س س س س سّد واس عليس س س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س سسروج البيس س س س س س س س س سسد بالبيس س س س س س س س س سسد‬

‫اولئ س س س س س س س س س س سسك الن س س س س س س س س س س سساس إن ع س س س س س س س س س س سسدوا ب س س س س س س س س س س سسأجعهم‬

‫وم س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س سواهم فلغ س س س س س س س س س سسو غي س س س س س س س س س س معس س س س س س س س س سسدود‬

‫والف س س س س س س س س سسرق بي س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س سسورى جع س س س س س س س س سسا وبينه س س س س س س س س سسم‬

‫ك س س س س س س س س سسالفرق م س س س س س س س س سسا بي س س س س س س س س س مع س س س س س س س س سسدوم وموج س س س س س س س س ود‬

‫إن كس س س س س س س س سسان للجس س س س س س س س سسود بس س س س س س س س سساب مرت س س س س س س س س ج غل س س س س س س س س سس ق‬

‫ف س س س س س س س س س س سسأنت ت س س س س س س س س س س سسدن الي س س س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س س س سسل اقلي س س س س س س س س س س سسد‬

‫ك س س س س س س سسأن حلدم س س س س س س سسك أرس س س س س س س س ى الرض أو عق س س س س س س سسدت‬

‫ب س س س س س س س س س س س سسه نواص س س س س س س س س س س س سسي ذرى أعلمه س س س س س س س س س س س سسا الق س س س س س س س س س س س سسود‬

‫ل س س س س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س س س س س سواهب اوله س س س س س س س س س س س س سسا وآخرهس س س س س س س س س س س س س ا‬

‫عط س س س س س س س س س س س س سساء رب عط س س س س س س س س س س س س سساء غيس س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسدود‬

‫ف س س س س سسأنت س س س س س س سّي ت سم س س س س سسا ف س س س س س س ال س س س س سسود م س س س س سسن مث س س س س سسل‬

‫ب س س س س س س س سساق وم س س س س س س سسن أث س س س س س س س سسر فس س س س س س س س س الن س س س س س س س سساس مدم س س س س س س س سسود‬

‫ل س س س س س س س س س س سسو خّل س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س سسدهر ذا ع س س س س س س س س س س سسءز لعءزت س س س س س س س س س س ه‬

‫كن س س س س س س س س س س س س سست الح س س س س س س س س س س س س سس ق بتعدمي س س س س س س س س س س س س س س وتلي س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ُتبل س س س س س س س س س سسى المكس س س س س س س س س س سرام وآث س س س س س س س س س سسار المكس س س س س س س س س س سرام ومس س س س س س س س س سسا‬

‫تس س س س س س س سسءزداد ف س س س س س س س س كس س س س س س س سسل عصس س س س س س س سسر غي س س س س س س س س تديس س س س س س س سسد‬

‫‪101‬‬


‫الناشي الصغير أبو الحسن علي بن عبد ال بن الوصيف‬ ‫بنس س س س س س س س س س س س اح س س س س س س س س س س سسد قل س س س س س س س س س س سسب لمك س س س س س س س س س س سسم يتقط س س س س س س س س س س سسع‬

‫بث س س س س س س س س سسل مص س س س س س س س س سساب فيمك س س س س س س س س سسم لي س س س س س س س س سسس يس س س س س س س س س سسدمع‬

‫فدم س س س س س س س سسا بقع س س س س س س س سسة ف س س س س س س س س س الرض ش س س س س س س س س سرقا ومغرب س س س س س س س س ا‬

‫وليس س س س س س س س س سسس لمكس س س س س س س س س سسم فيهس س س س س س س س س سسا قتيس س س س س س س س س سسل ومصس س س س س س س س س سسرع‬

‫ظلدمت س س س س س س س س س س س س سسم وقتلت س س س س س س س س س س س س سسم وقُّس س س س س س س س س س س س س س مس فيئمك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وض س س س س س سساقت بمك س س س س س س سسم أرض فل س س س س س س سسم ي س س س س س س سسم موض س س س س س سسع‬

‫جس س س س س س س س س س سسوم عل س س س س س س س س س سسى البوغس س س س س س س س س سساء ترمس س س س س س س س س س ى وأرهؤس‬

‫ن س س س س س س س س س سوارون ل س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س سسأِو فراش س س س س س س س س س ساً جن س س س س س س س س س سسوبمكم‬

‫عل س س س س س س س س س س سسى أرهؤوس الل س س س س س س س س س س سسدن ال س س س س س س س س س س سسذوابل ُترف س س س س س س س س س س ع‬ ‫ويس س س س س س س س س س س سسلدمن طي س س س س س س س س س س سسب الج س س س س س س س س س س سسوع ف س س س س س س س س س س سساهجع‬

‫وذكر السيد المين في الدر النضيد هذه البيات للناشي ‪:‬‬ ‫مص س س س س س س س س س س س س سسائب نس س س س س س س س س س س س س سسل فاطدم س س س س س س س س س س س س سسة البت س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫نمك س س س س س س س س س س س س سست حس س س س س س س س س س س س س سراتا كب س س س س س س س س س س س س سسد الرس س س س س س س س س س س س س ول‬

‫أل ب س س س س س س س س س س س س سساب الب س س س س س س س س س س س س سسدور لقي س س س س س س س س س س س س س س خس س س س س س س س س س س س س سسفاً‬

‫وأس س س س س س س س س س س س س سسلدمها الطل س س س س س س س س س س س س سسوع الس س س س س س س س س س س س س س الف س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫ال ي س س س س س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم عاش س س س س س س س س س س س س س س سسورا رم س س س س س س س س س س س س س س س ان‬

‫مص س س س س س س س س س س س س سساب من س س س س س س س س س س س س سسك بال س س س س س س س س س س س س سسداء ال س س س س س س س س س س س س سسدخيل‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س سسأن ب س س س س س س س س س س س س س سسابن فاطدمس س س س س س س س س س س س س س سسة جس س س س س س س س س س س س س س سسديل‬

‫يلق س س س س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س س س س سستب ب س س س س س س س س س س س س سسالوجه الدمي س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وق س س س س س س س س س سسد قط س س س س س س س س س س سسع الع س س س س س س س س س س سسدا ة ال س س س س س س س س س س سرأس من س س س س س س س س س س سسه‬

‫وعّل س س س س س س س س س س س س س س س سسوه علس س س س س س س س س س س س س س س سسى رم س س س س س س س س س س س س س س س ح طوي س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وفاطدمس س س س س س س س س س س س س س س سسة الصس س س س س س س س س س س س س س س سسغي ة بس س س س س س س س س س س س س س س سسع عس س س س س س س س س س س س س س س سسءز‬

‫كس س س س س س س س س س س س س سساها ال س س س س س س س س س س س س سسءزن أثس س س س س س س س س س س س س سواب ال س س س س س س س س س س س س سسذليل‬

‫تن س س س س س س س س س س س سسادي ج س س س س س س س س س س س سسدها ي س س س س س س س س س س س سسا ج س س س س س س س س س س س سسد إن س س س س س س س س س س س سسا‬

‫طلبن س س س س س س س س س س س س س سسا بع س س س س س س س س س س س س س سسد فق س س س س س س س س س س س س س سسدك بال س س س س س س س س س س س س س سسدخول‬

‫‪102‬‬


‫وللناشي في أهل البيت ‪: :‬‬ ‫رجس س س س س س س س س س س س س ائي بعي س س س س س س س س س س س س سسد والدم س س س س س س س س س س س س سسات قري س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫ويط س س س س س س س س س س س س سسئ ظن س س س س س س س س س س س س س س فيمك س س س س س س س س س س س س سسم ويص س س س س س س س س س س س س سسيب‬

‫م س س س س س س س س س سست تأخ س س س س س س س س س سسذون الث س س س س س س س س س سسأر م س س س س س س س س س سسن ت س س س س س س س س س سسالبوا‬

‫عليمكس س س س س س س سسم وش س س س س س س سسبوا الس س س س س س س سسرب وهس س س س س س سسي ضس س س س س س س سسروب‬

‫ف س س س س س س سسذلك ق س س س س س س سسد أدم س س س س س س سسى اب س س س س س س سسن ملج س س س س س س سسم ش س س س س س س سسيبه‬

‫فخس س س س س س س س سسر علس س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س سراب وهس س س س س س س سسو خضس س س س س س س س سسيب‬

‫وذاك ت س س س س س س س س س س س سسول الس س س س س س س س س س س س سسم عن س س س س س س س س س س س سسه حشاش س س س س س س س س س س س سسة‬

‫وأنش س س س س س س س س س س س س س سسب أظف س س س س س س س س س س س س س سسار ب س س س س س س س س س س س س س سسا وني س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫وه س س س س س س س س س س س سسذا ت س س س س س س س س س س س س سودزعن الص س س س س س س س س س س س س سوارم جس س س س س س س س س س س س س سسدمه‬ ‫قتي س س س س س س سسل عل س س س س س س سسى ن س س س س س س سسر الفس س س س س س س سرات عل س س س س س س سسى ظدم س س س س س س سسا‬

‫فخ س س س س س س س س س سّر ب س س س س س س س س سسارض الط س س س س س س س س سسف وهس س س س س س س س سسو تري س س س س س س س س س ب‬ ‫تط س س س س س س س س سسوف ب س س س س س س س س سسه الع س س س س س س س س سسداء وه س س س س س س س سسو غريس س س س س س س س س ب‬

‫ك س س س س س س س س س س سسأن لس س س س س س س س س س س س يمك س س س س س س س س س س سسن ريان س س س س س س س س س س سسة لدم س س س س س س س س س س سسد‬

‫وم س س س س س س س س س سسا هس س س س س س س س س س سسو ن س س س س س س س س س سسل للوص س س س س س س س س س سسي ح س س س س س س س س س سسبيب‬

‫ولس س س س ي س س س س سسك م س س س س سسن أه س س س س سسل المكس س س س س سساء الولس س س س س ب س س س س سسم‬ ‫انس س س س س س سساس عل س س س س س س سوا أعلس س س س س س سسى العس س س س س س سسال مس س س س س س سسن العلس س س س س س سسى‬

‫يعس س س س س س س س س س س س سساقب جّبس س س س س س س س س س س س سسار السس س س س س س س س س س س س سسدماء ويتس س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫فلي س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س س سسالي ضس س س س س س س س س س سريب‬

‫اذا انتسس س س س س س س س س س سسبوا جس س س س س س س س س س سسادزوا التنس س س س س س س س س س سساهي ب س س س س س س س س س سسدهم‬

‫فدم س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س س س الكرميس س س س س س س س س س س نس س س س س س س س س س سسيب‬

‫ه س س س س س س س س س س س سسم البح س س س س س س س س س س س سسر أض س س س س س س س س س س س سسحى دره وعب س س س س س س س س س س س سسابه‬

‫فليس س س س س س س س س س سسس لس س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س سسن مبتغيس س س س س س س س س س سسه رس س س س س س س س س س س وب‬

‫تسس س س س س س س س س س سسي بس س س س س س س س س س سسه فلس س س س س س س س س س سسك النجس س س س س س س س س س سسا ة وم س س س س س س س س س سساهؤه‬ ‫ه س س س س سسم البح س س س س سسر يغ س س س س سسدو م س س س س سسن غ س س س س سسدا فس س س س س س جس س س س س سواره‬

‫لش س س س س س س س س س س س س سّرابه ع س س س س س س س س س س س س سسذب ال س س س س س س س س س س س س سسذاق ش س س س س س س س س س س س س سسروب‬ ‫وس س س س س س س س س س س س سساحله س س س س س س س س س س س س س سسهل ال س س س س س س س س س س س س سسال رحي س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س سسد بل ج س س س س س س س س س س س س س سسءزر علوم س س س س س س س س س س س س س س اً ونس س س س س س س س س س س س س سسائلً‬

‫إذا ج س س س س س س س س سساء من س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س سسرء وه س س س س س س س سسو كس س س س س س س س س سسوب‬

‫ه س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س سسبب بي س س س س س س س س س س س العب س س س س س س س س س س سساد ورب س س س س س س س س س س م‬ ‫ح س س س س سسووا عل س س س س سسم م س س س س سسا ق س س س س سسد ك س س س س سسان أو ه س س س س سسو ك س س س س سسائن‬

‫فراجيُهس س س س س س س س س س مس فس س س س س س س س س س الش س س س س س س س س سسر لي س س س س س س س س سسس يي س س س س س س س س سسب‬

‫وك س س س س س س س س س س س س س ل رش س س س س س س س س س س س س س س اد يبتغي س س س س س س س س س س س س س س سسه طل س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫ه س س س س س س س س س س س سسم حس س س س س س س س س س س س سسنات الع س س س س س س س س س س س سسالي بفض س س س س س س س س س س س سسلهم‬

‫وه س س س س س س س سسو للع س س س س س س س س سسادي ف س س س س س س س س س س الع س س س س س س س س سساد ذن س س س س س س س س سسوب‬

‫وق س س س س س سسد حفظ س س س س س س سست غي س س س س س س سسب العل س س س س س س سسوم ص س س س س س س سسدورهم‬

‫فدمس س س س س سسا الغيس س س س س سسب عس س س س س سسن تلس س س س س سسك الصس س س س س سسدور يغيس س س س س سسب‬

‫ف س س س س س س س س س سسان ظلدم س س س س س س س س س سست أو قّتلس س س س س س س س س سست أو تض س س س س س س س س س سسدمت‬

‫فدم س س س س س س س سسا ذاك م س س س س س س س سسن ش س س س س س س س سسأن الءزم س س س س س س س ان عجي س س س س س س س سسب‬

‫وس س س س س س س س س سسوف ي س س س س س س س س س سسديل الس س س س س س س س س س س فيه س س س س س س س س س سسم بأوب س س س س س س س س سسة‬

‫وك س س س س س س س س س س س س ل إلس س س س س س س س س س س س س س س ذاك الءزمس س س س س س س س س س س س س س ان ي س س س س س س س س س س س س س سسؤب‬

‫وفي العيان ‪:‬‬ ‫قسسال وحدثن السسالع ‪ :‬قسسال اجسستءزت بالناشسسي يوما وهو جسسالس فس السسراجي فقسسال لس قسسد‬ ‫عدملت قصيد ة وقد طلبت وأريد أن تمكتبها بطك حت اخرجها‬

‫‪103‬‬


‫فقلت أمضي ف حاجة وأعود وقصسسدت المكسسان السذي أردتسه وجلسست فيسسه فحدملتنس عينس فرأيسست‬ ‫ف س منسسامي أبسسا القاسسسم عبسسد العءزي ءز الشسسطرني النائسسح فقسسال ل س أحسسب أن تقسسوم فتمكتسسب قصسسيد ة‬ ‫الناشي البائية فانا قد ننا با البارحة بالشهد ‪ ،‬وكان هذا الرجل قسد تسسوف وهو عائسسد مسسن الءزيار ة‬ ‫فقدمسست ورجعسست اليسسه وقلسست ‪ :‬هسسات البائيسسة حسست أكتبهسسا ‪ ،‬فقسسال مسسن أيسسن علدمسست أنسسا بائيسسة وما‬ ‫ذاكرت با أحدا فحدثته بالنام فبمكى وقال ‪ :‬ل شك ان الوقت قددنا ‪ ،‬فمكتبتها فمكان أولا ‪:‬‬ ‫رجس س س س س س س س س س س س س ائي بعي س س س س س س س س س س س س سسد والدم س س س س س س س س س س س س سسات قري س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫ويط س س س س س س س س س س س س سسئ ظن س س س س س س س س س س س س س س والن س س س س س س س س س س س س سسون نص س س س س س س س س س س س س سسيب‬

‫‪104‬‬


‫الناشي الصغي مولده سنة ‪ 271‬ومات يسسوم الثنيس لدمسسس خلسون مسن صسسفر سسنة ‪365‬‬ ‫هو ابو السن علي بن عبد ال بن الوصيف الناشي الصغي الصغر البغدادي ‪:‬‬ ‫من بساب الطساق ‪ ،‬نءزيل مصسسر ‪ ،‬العسسروف بساللء كسسان ابسسوه يعدمسل حليسة السسيوف فسسّدم يس‬ ‫لء‪ .‬ويقال له ‪ :‬الناشي لن الناشي يقال لن نشأ ف فن من فنون الشعر كدما قسسال السسسدمعان‬ ‫حّ‬ ‫ف النساب‪.‬‬ ‫وف الطليعسة ‪ :‬كسان مسن علدمساء الشسيعة ومتمكلدميهسا ومدثيها وفقهائهسا وشعرائها لسه كتسب‬ ‫ف المامة ومدائحه فس أهسسل السبيت صسسلوات الس عليهسسم ل تصسسى كسثر ة روى الدمسسوي فس معجسسم‬ ‫الدباء قال ‪ :‬حدثن الالع قال ‪ :‬كنت مع والدي ف سنة ست وأربعي وثلثائة وأنسسا صسسب فس‬ ‫ملسسس المكبسسودي فس السسسجد السسذي بيس السوارقي والصسساغة وهو غسساص بالنسساس واذا رجل قسسد وافس‬ ‫وعليسه ُمرسقعسة وف يسديه سسطيحة ورك و ة )‪ (1‬ومع عُمكسادز ‪ ،‬وهو ِشس عسسث فسسّلم علسى الدماعسة بصسوت‬ ‫يرفعه ‪ ،‬ث قال أنا رسول فاطدمة الءزهراء صلوات ال عليها ‪ ،‬فقالوا مرحبا بك وأهل ورفعسوه فقسسال‬ ‫‪ :‬أتعّرفسون لس أحسسد السسءزوق النائسسح ‪ ،‬فقسسالوا ‪ :‬هسسا هسسو جسسالس ‪ ،‬فقسسال ‪ :‬رأيسست مولتنسسا ‪ 3‬فس النسسوم‬ ‫فقالت ‪:‬‬ ‫امضي ال بغداد واطلبه وقل له ‪ :‬نح على ابن بشعر الناشي الذي يقول فيه ‪:‬‬ ‫بنس س س س س س س س س س س س اح س س س س س س س س س س سسد قل س س س س س س س س س س سسب بمك س س س س س س س س س س سسم يتقط س س س س س س س س س س سسع‬

‫بث س س س س س س س س سسل مص س س س س س س س س سساب فيمك س س س س س س س س سسم لي س س س س س س س س سسس يُسس س س س س س س س سسدمع‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الرقعة ‪ :‬الثوب الرقع ‪ ،‬والسطيحة ‪ ،‬الءزاد ة ‪ ،‬والركو ة ‪ :‬الدلو الصغي‪.‬‬

‫‪105‬‬


‫وكان الثسسان حاض سرا فلطسسم علسسى وجهسسه وتبعسسه السسءزّوقس والنسساس كلهسسم وكان اشسسد النسساس ف س‬ ‫ذلك الناشي ث الءزّوقس ث ناحوا بذه القصيد ة ف ذلك اليوم الس أن صسسلى النساس الظهسسر وتقسسوض‬ ‫اللس ‪ ،‬وجهدوا بالرجل أن يقبل شيئا منهم ‪ ،‬فقال وال لسو أعطيست السدنيا مسا أخسذتا فسانن ل‬ ‫أرى أن أكون رسول مولت ‪ 3‬ثس آخسذ عسن ذلسك عوضا ‪ ،‬وانصسرف ول يقبسل شسيئا قسال ‪ :‬ومن‬ ‫هذه القصيد ة وهي بضعة عشر بيتا‪.‬‬ ‫عج س س س س س س س س س سسب لمك س س س س س س س س س سسم تفن س س س س س س س س س سسون قتل بس س س س س س س س س س سسيفمكم‌‬

‫ويس س س س س سسطو عليمك س س س س سسم م س س س س سسن لمك س س س س سسم ك س س س س سسان يض س س س س سسع‬

‫ك س س س س س س س س سسأن رسس س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س أوصس س س س س س س س سسى بقتلمك س س س س س س س س سسم‬

‫وأجس س س س س س س س س س س سساممكم ف س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س سسل ارض ت س س س س س س س س س س س سودزع‬

‫وجع العلمسة السسدماوي شسعر الناشسي فس أهسل السبيت ‪ :‬وهو يءزيد علسى ثلثدمائسة بيتسا وهو‬ ‫اليوم ف ممكتبة المام المكيم العامة بالنجف الشرف أقول ودفسسن الناشسي فس مقسسابر قريش وقربه‬ ‫هناك معروف‪ .‬وهو من نبش قربه ف واقعة سنة ‪ 443‬وأحرقت تربته‪.‬‬ ‫وقال الشسسيخ القدمسسي فس المكىنس واللقسساب ‪ :‬الناشسسي الصسسغر هسسو ابسسو السسن علسسي بسن عبسسد‬ ‫الس بسسن وصيف البغسسدادي اللء الفاضسسل التمكلسسم الشسساعر البسسارع المسسامي الشسسهور لسسه كتسساب فس‬ ‫المامسة وأشسعار كسثي ة فس أهسل السبيت )ع( ل تصسى حست عسرف بسم ولقسب بشساعر أهسل السبيت‬ ‫)ع( ‪ ،‬ولد سنة ‪ 271‬ويروي عسن السربد وابسن العستءز قسال ابسن خلمكسان وهو مسن الشسعراء السسني‬ ‫وله ف أهل البيت )ع( قصائد كثي ة وكان متمكلدما بارعا اخذ علم المكلم عن أب سهل اسسسعيل‬ ‫بن علي بن نوبت التمكلم وكان من كبار الشيعة وله تصانيف كثي ة وكان جسده وصيف ملوكا‬ ‫وابوه عبد ال عطارا وقيل لسه اللء لنسه كسان يعدمسل حليسة مسن النحساس ومضسى إلس المكوفة سسنة‬ ‫‪ 325‬وأملى شعره بامعها وكان التنب وهو صب يضر ملسه با وكتسسب مسسن إملئسه لنفسسه مسن‬ ‫قصيد ة ‪:‬‬ ‫سدمي‬ ‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسأن س س س س س س س س س س س س س س س سسنان ذابل س س س س س س س س س س س س س س سسه ض س س س س س س س س س س س س س س س ‌‬

‫فلي س س س س س س س س س سسس ع س س س س س س س س س سسن القل س س س س س س س س س سسوب ل س س س س س س س س س سسه ذه س س س س س س س س س سساب‬

‫وصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارمه ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيعته ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫مقاص س س س س س س س س س س س س سسدها م س س س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س س س سس ق الرقس س س س س س س س س س س س س اب‬

‫‪106‬‬


‫ونظم المتنبي هذا وقال ‪:‬‬ ‫كس س س س س س س س س س س س س س سسأن الس س س س س س س س س س س س س س سسام ف س س س س س س س س س س س س س س س اليجس س س س س س س س س س س س س س سساعيون‌‬

‫وق س س س س س س س س سسد طبع س س س س س س س س س سست س س س س س س س س س س سسيوفك م س س س س س س س س س سسن رق س س س س س س س س س اد‬

‫وقس س س س س س س س س سسد ص س س س س س س س س س سسغت الس س س س س س س س س س سسنة م س س س س س س س س س سسن ه س س س س س س س س س سسوم‬

‫فدمس س س س س س س س س س س س س س سسا يطس س س س س س س س س س س س س س سسرن إل ف س س س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س س سؤادي‬

‫وقال النجاشي والشسيخ فس الفهرست ‪ ،‬لسه كتساب فس علسم المكلم‪ .‬وعده ابسن النسدي فس‬ ‫التمكلدمي من الشيعة وقال ‪ :‬كان متمكلدما بارعا‪.‬‬ ‫قال الدموي ‪ :‬وكان الناشسي يعتقسد المامسة وينساظر عليهسا بساجود عبسار ة فاسستنفد عدمسره فس‬ ‫مديح أهل البيت حت عرف بم ‪ ،‬واشعاره فيهم ل تصى كثر ة ‪ ،‬ومد ح مع ذلك الراضي بسسال‬ ‫وله معه اخبار ‪ ،‬وقصد كافور الخشيدي بصر فامتدحه وامتد ح ابن ِح نسءزابََة وكان ينادمه‪.‬‬ ‫وف العيان ‪ :‬وقيل وفد الناشي على عضد الدولة بن بويه وامتسسدحه فسأمر لسسه بسسائءز ة سسنّية‬ ‫وأحسساله علسسى السسادزن فقسسال مسسا فس الءزانسسة شسسيء فاعتسسذر اليسسه عضسسد الدولة وقال ‪ :‬ربا تسسأخر حسسل‬ ‫السسال الينسسا وسنضسساعف لسسك السسائءز ة مسست حظسسر فخسسرج مسسن عنسسده فوجد علسسى البسساب كلبسسا لعضسسد‬ ‫الدولة عليها قلئد الذهب وجلل الءز قد ذبح لا السسخال والقيسست بيس يسديها فعسساد الس عضسد‬ ‫الدولة وأنشأ يقول ‪:‬‬ ‫رأي س س س س س س س س س س س س س س سست ببس س س س س س س س س س س س س س سساب دارك س س س س س س س س س س س س م كلبس س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫تغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذيها وتطعدمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسخال‬

‫فه س س س س س س س س سسل ف س س س س س س س س س الرض أدب س س س س س س س س سسر م س س س س س س س س سسن أدي س س س س س س س س سسب‬

‫يمك س س س س س س س س سسون المكل س س س س س س س س سسب أحس س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س سسه ح س س س س س س س س سسال‬

‫ث س حسسل ال س عضسسد الدولسة مسسال علسسى بغسسال وضساع منهسسا بغسسل ووقسف علسسى بسساب الناشسسي‬ ‫فأخذ ما عليه ث دخل على عضد الدولة وأنشده قصيدته الت يقول فيها ‪:‬‬ ‫وم س س س س س س س سسن ظ س س س س س س س س سسن أن ال س س س س س س س س سردزق ي س س س س س س س س سسأت بطل س س س س س س س س سسب‬

‫فق س س س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س س س سسذبته نفس س س س س س س س س س س سسه وه س س س س س س س س س سسو آثس س س س س س س س س س س س‬

‫يف س س س س س سسوت الغىن س س س س س س م س س س س س سسن ل ين س س س س س سسام ع س س س س س سسن الس س س س س س سسرى‬

‫وآخ س س س س س س س س س س سسر ي س س س س س س س س س س سسأت ردزق س س س س س س س س س س س ه وهس س س س س س س س س س سسو ن س س س س س س س س س س سسائم‬

‫`فقال له هل وصل الال الذي على البغل فقال نعم قال هو لك بارك ال لك فيه‬

‫‪107‬‬


‫فعجب الاضرون من فطنته‪.‬‬ ‫وفس العيسسان ‪ :‬قسسال يسساقوت حسسدث السسالع قسسال حسسدثن ابسسو السسسن الناشسسي قسسال كنسست‬ ‫بالمكوفة سنة ‪ 325‬وأنا أملى شعري ف السجد الامع با والناس يمكتبون عن‪.‬‬ ‫قال السيد المي ف العيان ‪ :‬الظساهر أن ذلسك الشسعر كسان فس مسد ح أهسل السبيت ‪ :‬وال‬ ‫فغيه من الشعر ل يقرأ ف السجد الامع بالمكوفة ‪ ،‬وكان النساس السذين يمكتبسون عنسه هسم الشسيعة‬ ‫‪ ،‬لن جل اهل المكوفة كانوا شيعة ف ذلك الوقت‪ .‬انتهى‬ ‫وللناشي يمدح امير المؤمنين ‪: 7‬‬ ‫أل ي س س س س س س س س س س س س س س سسا خليف س س س س س س س س س س س س س س سسة خيس س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س سسورى‬

‫لقس س س س س س س س س س س س س سسد كفس س س س س س س س س س س س س سسر القس س س س س س س س س س س س س سسوم اذ خالفوكس س س س س س س س س س س س ا‬

‫خلفه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم بع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد دعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواهم‬

‫ونمكثهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم بعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدما بايعوكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫طغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بالريب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستنجدوا‬

‫بص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفي والنه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر إذ ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالتوكا‬

‫أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم حاص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسروا نعثل‬

‫ون س س س س س س س س س س س س سسالوه بالقت س س س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س س س سسا اس س س س س س س س س س س س س س سستأذنوكا‬

‫في س س س س س س س س س س س س س س سسا عجب س س س س س س س س س س س س س س سسا منه س س س س س س س س س س س س س س سسم إذ جن س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫دمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وبث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساراته طالبوكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س سسو أيقن س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بنس س س س س س س س س س س س س س س س سسب الس س س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫وبس س س س س س س س س س س سسال ذي الط س س س س س س س س س س س سسول م س س س س س س س س س س س سسا كاي س س س س س س س س س س س سسدوكا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س سسو أيقنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بع س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد ل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أدزال س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا النص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوص ول مانعوكس س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س سسو أن س س س س س س س س س س س س س س س سسم آمنس س س س س س س س س س س س س س س س سوا بال س س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانعوك ول دزايلوك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ولمكنهس س س س س س س س س س س س س س سسم كتدم س س س س س س س س س س س س س س سوا الشس س س س س س س س س س س س س س سسك ف س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫اخي س س س س س س س س س س س س س س سسك الن س س س س س س س س س س س س س س سسب وأب س س س س س س س س س س س س س س سسدوه فيمك س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فلس س س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س س يثس س س س س س س س س س س س سسوروا ببس س س س س س س س س س س س سسدر وق س س س س س س س س س س س سسد‬

‫قتلس س س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س س سسن القس س س س س س س س س س سسوم مس س س س س س س س س س سسن باردزوكس س س س س س س س س ا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س ع س س س س س س س س س س س س س سسردوا إذ ثني س س س س س س س س س س س س س سست الع س س س س س س س س س س س س س سسدى‬

‫به س س س س س س س س س س س س س س س سراس أُح س س س س س س س س س س س س س س سسد ولس س س س س س س س س س س س س س س نادزلوك س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ول س س س س س س س س س س أحجدمس س س س س س س س س س س سوا ي س س س س س س س س س س سسوم س س س س س س س س س س س سسلٍع وقس س س س س س س س س س سسد‬ ‫وِل س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س سسوم خي س س س س س س س س س س س س سسرب لس س س س س س س س س س س س س س يثبتس س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫ثّب س س س س س س س س س س س س س س سست لعدم س س س س س س س س س س س س س س سسرو ول س س س س س س س س س س س س س س أس س س س س س س س س س س س س س س سسلدموكا‬

‫براي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة أح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستدركوكا‬

‫فلقيس س س س س س س س س س س س س س س س س سست مرح س س س س س س س س س س س س س س س س س ب والعنمكبس س س س س س س س س س س س س س س س س سسوت‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداً ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامون إذ وجهوك س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫‪108‬‬


‫فدك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س دكت حص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنهم ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهرا‬ ‫ول س س س س س س س س س س س س س س س يضس س س س س س س س س س س س س س س س سسروا بني س س س س س س س س س س س س س س س س س وق س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س ّوحت بالب س س س س س س س س س س س س س س س س سساب اذا حاجءزوك س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ص س س س س س س س س س سسمكمكت بنفس س س س س س س س س س سسك جيش س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س سسمكوكا‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س سسأنت القس س س س س س س س س س س س س س سسدم ف س س س س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س س س س سسل ذاك‬ ‫في س س س س س س س س س س س س س س سسا ناص س س س س س س س س س س س س س س سسر الص س س س س س س س س س س س س س س سسطفى أح س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫في س س س س س س س س س س سسا لي س س س س س س س س س س سست ش س س س س س س س س س س سسعري ل س س س س س س س س س س س س اخّروك س س س س س س س س س ا‬ ‫تعلدم س س س س س س س س س س س س س س سست نص س س س س س س س س س س س س س س سرته م س س س س س س س س س س س س س س سسن أبيمك س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وناص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبت نص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابه عن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سو ة‬

‫فلعن س س س س س س س س س س س س س س سسة رب س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س س سسى ناص س س س س س س س س س س س س س س سسبيمكا‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانت الليف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة دون الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام‬

‫فدمس س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س سسالم ف س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سسورى خّلفوك س س س س س س س س س ا‬

‫ول سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيدما حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وافيتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وق س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س سسار ب س س س س س س س س س سساليش ببغ س س س س س س س س س سسي تبوك س س س س س س س س ا‬

‫فق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس قله الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫فصس س س س س س س س س س س سسرت ال س س س س س س س س س س س س الطهس س س س س س س س س س س سسر إذ خفضس س س س س س س س س س س سسوكا‬

‫فقس س س س س س س س س س س س س س س س س سسال النس س س س س س س س س س س س س س س س س سسب جوابس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي س س س س س س س س س سسؤدي الس س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س سسدمع الطه س س س س س س س س س سسر فوك س س س س س س س س ا‬

‫أل س س س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س س سسرض أنّ س س س س س س س س س س سسا عل س س س س س س س س س س سسى رغدمه س س س س س س س س س س سسم‬

‫كدموس س س س س س س س س س س س س س س س س سسى وه س س س س س س س س س س س س س س س س س ارون إذ وافقوك س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ب كدمس س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ول س س س س س س س س س س سسو كس س س س س س س س س س س سسان بعس س س س س س س س س س س سسدي ن س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫جعل س س س س س س س س س س س سست الليف س س س س س س س س س س س سسة كن س س س س س س س س س س س سست الشس س س س س س س س س س س س سريمكا‬

‫ولمكنن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س خ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات الرسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لي‬

‫وأن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست الليف س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة إن طاوعوك س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وأنس س س س س س س س س س س س س س سست الليفس س س س س س س س س س س س س س سسة يس س س س س س س س س س س س س س سسوم انتج س س س س س س س س س س س س س سساك‬

‫عل س س س س س س س س س س س س سسى المك س س س س س س س س س س س س سسور حين س س س س س س س س س س س س سسا وق س س س س س س س س س س س سسدعاينوكا‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س سراك ني س س س س س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س س سسلدمون‬

‫وك س س س س س س س س س س س س ان الل س س س س س س س س س س س س س سسه ال س س س س س س س س س س س س س سسذي ينتجيمك س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫عل س س س س س س س س س س سسى ف س س س س س س س س س س سسم أح س س س س س س س س س س سسد ي س س س س س س س س س س سسوحى الي س س س س س س س س س س سسك‬

‫وأهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الضس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسغائن مستشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرفوكا‬

‫وأن س س س س س س س س س س س س س س س سست الليف س س س س س س س س س س س س س س س سسة فس س س س س س س س س س س س س س س س س دعس س س س س س س س س س س س س س س س سو ة‬

‫العش س س س س س س س س س س س س س سي ة إذ كس س س س س س س س س س س س س سسان فيهس س س س س س س س س س س س س سسم أبوكس س س س س س س س س س س س ا‬

‫وي س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الغس س س س س س س س س س س س س س س س سسدير وم س س س س س س س س س س س س س س س سسا يس س س س س س س س س س س س س س س س سسومه‬

‫لي س س س س س س س س س س س س س س سستك ع س س س س س س س س س س س س س س سسذرا ال س س س س س س س س س س س س س س س س غادريمك س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فه س س س س س س س س س س س س س س سسم خل س س س س س س س س س س س س س س سسف نص س س س س س س س س س س س س س س سسروا ق س س س س س س س س س س س س س س سسولم‬

‫ليبغ س س س س س س س س س س س س س س سوا علي س س س س س س س س س س س س س س سسك ولس س س س س س س س س س س س س س ينص س س س س س س س س س س س س س س سسروكا‬

‫اذا ش س س س س س س س س س س س س س سساهدوا لن س س س س س س س س س س س س س سسص ق س س س س س س س س س س س س س سسالوا لن س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سوان ع س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س سس ق واستض س س س س س س س س س س س س سسعفوكا‬

‫فقلن س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س سسم ن س س س س س س س س س س سسص خي س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسورى‬

‫يءزي س س س س س س س س س س س س ل الظن س س س س س س س س س س س س سسون وينف س س س س س س س س س س س س سسي الش س س س س س س س س س س س س سسمكوكا‬

‫ب ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسدى‬ ‫ول س س س س س س س س س س س س س س س سسو آمن س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بن س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫وب س س س س س س س س س س س سسال ذي الطس س س س س س س س س س س س سسول مس س س س س س س س س س س س سسا خالفوك س س س س س س س س س س س ا‬

‫‪109‬‬


‫) البيات ( توف ببغداد سنة ‪ 366‬أو ‪ 360‬والناشي كدما عسسن أنسساب السسدمعان يقسسال‬ ‫لن نشسأ فس فسن مسن فنسون الشسعر واشستهر بسه والشسهور بسذه النسسبة علسي بسن عبسد الس ‪ ،‬وقيسل انسه‬ ‫توف يوم الربعاء لدمس خلون من صفر ومولده ف سنة إحدى وسبعي ومائتي‪.‬‬ ‫ومن شعره كما روى ابن لخلكان ‪:‬‬

‫إن س س س س س س س س س س س س س س ليهجرن س س س س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س س س س س سسدي ق تنّب س س س س س س س س س س س س س س اً‌‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأريه أن لج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبابا‬

‫وأخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساف إن عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتبته أغريت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س س س سسأرى ل س س س س س س س س س س سسه ت س س س س س س س س س س سسرك العت س س س س س س س س س س سساب عتاب س س س س س س س س س س سسا‬

‫واذا بليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست باهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل متغافس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫يس س س س س س س س س سسدعو الس س س س س س س س س سسال مس س س س س س س س س سسن المس س س س س س س س س سسور ص س س س س س س س س س سوابا‬

‫أوليت س س س س س س س س س س س س س سسه من س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س سسمكوت ورب س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫ك س س س س س س س سسان الس س س س س س س س سسمكوت ع س س س س س س س سسن ال س س س س س س س سواب جواب س س س س س س س سسا‬

‫‪110‬‬


‫وللناشي في مدح أمير المؤنين ‪: 7‬‬ ‫ب س س س س س س س س س س س س س سسآل مدم س س س س س س س س س س س س س سسد ُع س س س س س س س س س س س س س سسرف الص س س س س س س س س س س س س س س سواب‬

‫ه س س س س س س س س س س س سسم المكلدم س س س س س س س س س س س سسات للس س س س س س س س س س س س سساء لح س س س س س س س س س س س سست‬

‫وف س س س س س س س س س س س س س س س أبي س س س س س س س س س س س س س س سساتم ن س س س س س س س س س س س س س س سسءزل المكت س س س س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫لدم حيس س س س س س س س س س س س س س س س عس س س س س س س س س س س س س س س سّءز ل س س س س س س س س س س س س س س سسه الت س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫وه س س س س س س س س سسم حج س س س س س س س س س سس ج الل س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س سسى الرباي س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم وبمكدمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل يسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ستاب‬

‫بقّي س س س س س س س س س س س س سسة ذي العل س س س س س س س س س س س س سسى وفس س س س س س س س س س س س سسروع أص س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫لس س س س س س س س س س س س س سسن بيس س س س س س س س س س س س سسانم وض س س س س س س س س س س س سسح الطس س س س س س س س س س س س سساب‬

‫وأن س س س س س س س س س س س سوار يس س س س س س س س س س س سسرى ف س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س سسل عصس س س س س س س س س س س سسر‬

‫ل رش س س س س س س س س س س س س اد الس س س س س س س س س س س س سسورى منهس س س س س س س س س س س س سسم شس س س س س س س س س س س س سسهاب‬

‫ذرارى أحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد وبنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّي‬ ‫تن س س س س س س س س س س س سساهوا فس س س س س س س س س س س س س ناي س س س س س س س س س س س سسة ك س س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب لب س س س س س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫خليفت س س س س س س س س س س س س س س س سسه فه س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫إذا م س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا أعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سودز الطلب عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫فط ّه س س س س س س س س س س س س س س رس خلقهس س س س س س س س س س س س س سسم ودزك س س س س س س س س س س س وا وط س س س س س س س س س س س س سسابوا‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س يوجس س س س س س س س س س س س س س د فعن س س س س س س س س س س س س س سسدهم يص س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫مبته س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراط مسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستقيم‬

‫ولمكس س س س س س س س س س س س س سسن ف س س س س س س س س س س س س س س مسس س س س س س س س س س س س س سسالمكها عقس س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س سسيدما أب س س س س س س س س س س س س س سسو حس س س س س س س س س س س س س س سسن عل س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ل س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسرب مرتب س س س س س س س س س س س سسة ت س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسأن س س س س س س س س س س س س س س س سسنان ذابل س س س س س س س س س س س س س س سسه ض س س س س س س س س س س س س س س سسدمي‬

‫فليس س س س س س س س س س سسس لس س س س س س س س س س سسا سس س س س س س س س س س سسوى نعس س س س س س س س س س سسم ج س س س س س س س س س س سواب‬

‫وصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارمه ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيعته ُبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّم‬ ‫اذا ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادت ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوارمه نفوس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫معاق س س س س س س س س س س س س س سسدها م س س س س س س س س س س س س س سسن الق س س س س س س س س س س س س س سسوم الرقس س س س س س س س س س س س س س اب‬ ‫فليس س س س س س س س س س سسس لس س س س س س س س س س سسا سس س س س س س س س س س سسوى نعس س س س س س س س س س سسم ج س س س س س س س س س س سواب‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س سسبي س س س س س س س س س س س س س س س سسنانه وال س س س س س س س س س س س س س س سسدرع س س س س س س س س س س س س س س س سسلم‬

‫وبي س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسبيض وال س س س س س س س س س س سسبيض أص س س س س س س س س س س سسطحاب‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س سسو البمك س س س س س س س س س س س س س سساء فس س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س سراب ليل‬

‫ه س س س س س س س س س س سسو الضس س س س س س س س س س س سّح اسك إن وص س س س س س س س س س سسل الضس س س س س س س س س س س سراب‬

‫وَم س س س س س س س س س س نس ف س س س س س س س س س س س خف س س س س س س س س س سسه ط س س س س س س س س س س سر ح الع س س س س س س س س س سسادي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الباب ‪ :‬الفعى‪.‬‬

‫ُح بسابس س س س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س س س سسي ُيلسس س س س س س س س س س س س سسبه الُب س س س س س س س س س س س سساب‬

‫‪111‬‬

‫)‪(1‬‬


‫فحي س س س س س س س س س س س س س س أراد لبس س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س سسف واف س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسانعه ع س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س سسف الغس س س س س س س س س س س س س س س سراب‬

‫وط س س س س س س س س س س س س س س س سسار ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فاكف س س س س س س س س س س س س س س س س سسأه وفي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫حبس س س س س س س س س سساب ف س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س سسعيد لس س س س س س س س س سسه انسس س س س س س س س س سسياب‬

‫وَم س س س س س س س س س س س س س س س نس ناج س س س س س س س س س س س س س س سساه ثعب س س س س س س س س س س س س س س سسان عظي س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بب س س س س س س س س س س س س سساب الطه س س س س س س س س س س س س سسر ألقت س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س سسحاب‬

‫رآه النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانفلوا برع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب‬

‫وأغلق س س س س س س س س س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالك والرح س س س س س س س س س س س س س س س س س اب‬

‫فلدمس س س س س س س س س س س س س س س س سسا أن دنس س س س س س س س س س س س س س س س سسا منس س س س س س س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س س س س س س سّي‬ ‫فمكّلدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستطيل‬

‫ت س س س س س س س س س س س سسدان الن س س س س س س س س س س س سساس واس س س س س س س س س س س س سستول العج س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫واقب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ل ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساف ول يه س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ورّن ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساجءز وانس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب في س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وق س س س س س س س س س س س س س س سسال وق س س س س س س س س س س س س س س سسد تغيب س س س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س س س ستاب‬

‫أنس س س س س س س س س سسا ملس س س س س س س س س سسك مسس س س س س س س س س سسخت وأنس س س س س س س س س سست مس س س س س س س س س سسول‬

‫دع س س س س س س س س س س س س س سساهؤك إن منن س س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫أتيت س س س س س س س س س س سسك تائب س س س س س س س س س س سسا فاش س س س س س س س س س س سسفع الس س س س س س س س س س س س َمس س س س س س س س س س س س نس‬

‫الي س س س س س س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س س س س س س مه س س س س س س س س س س س س س س سساجرت الي س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫فاقب س س س س س س س س س س س س س س س سسل داعي س س س س س س س س س س س س س س س سسا وات س س س س س س س س س س س س س س س سسى اخ س س س س س س س س س س س س س س س سسوه‬

‫يس س س س س س س س س س س س س سسؤمن والعيس س س س س س س س س س س س س سسون لس س س س س س س س س س س س س سسا انسس س س س س س س س س س س س س سسمكاب‬

‫فلدم س س س س س س س س س س س س س س سسا أن ُأجيب س س س س س س س س س س س س س س سسا ظ س س س س س س س س س س س س س س سسل يعل س س س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫كدم س س س س س س س س س سسا يعل س س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س سسدى ال س س س س س س س س س سسو العق س س س س س س س س س سساب‬

‫وانب س س س س س س س س س س س س س س سست ري س س س س س س س س س س س س س س ش ط س س س س س س س س س س س س س س سساوس علي س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫جس س س س س س س س س س س س س س س سواهر دزان س س س س س س س س س س س س س س سسا الت س س س س س س س س س س س س س س سسرب ال س س س س س س س س س س س س س س سسذاب‬

‫يق س س س س س س س س س سسول لق س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س سسوت بأه س س س س س س س س س سسل بي س س س س س س س س س سست‬

‫بس س س س س س س س س س سسم يصس س س س س س س س س س سسلى لظس س س س س س س س س س سسى وب س س س س س س س س س سسم يثس س س س س س س س س س سساب‬

‫هس س س س س س س س س س سسم النبس س س س س س س س س س سسأ العظيس س س س س س س س س س سسم وفلس س س س س س س س س س سسك نس س س س س س س س س س سسو ح‬

‫ون س س س س س س س س س س س س سساب ال س س س س س س س س س س س س س س وانقط س س س س س س س س س س س س س سسع الط س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫وللناشي يمدحه سل م ال عليه ‪:‬‬ ‫ال إن خيس س س س س س س س س س س س س س الل س س س س س س س س س س س س سس ق بع س س س س س س س س س س س س سسد مدم س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫عل س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س سسذي بالشس س س س س س س س س سسدمس ادزرت دلئل س س س س س س س س س سسه‬

‫وص س س س س س س س س س س س س سسي النس س س س س س س س س س س س س سسب الصس س س س س س س س س س س س س سسطفى ونّيس س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ووارث س س س س س س س س س س س س س ه عل س س س س س س س س س س س س سسم الغي س س س س س س س س س س س س سسوب وغاس س س س س س س س س س س س س سسله‬

‫وَمس س س س س س س س نس ل س س س س س س س س يقس س س س س س س سسل بس س س س س س س سسالنص فيس س س س س س س سسه معانس س س س س س س سسدا‬

‫يعّرف س س س س س س س س س س س س س سسه حس س س س س س س س س س س س س س سس ق الوص س س س س س س س س س س س س س سسي وفضس س س س س س س س س س س س س س سسله‬ ‫هس س س س س سسو البحس س س س س سسر يغىن س س س س س س مس س س س س سسن غس س س س س سسدا ف س س س س س س ج س س س س س سواره‬

‫غ س س س س س س س س س سسدا عقل س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س سسالرغم من س س س س س س س س س سسه ي س س س س س س س س س سسادله‬ ‫عل س س س س س س س سسى الل س س س س س س س سس ق ح س س س س س س س سست تض س س س س س س س سسدمحل بس س س س س س س س سواطله‬ ‫ول س س س س س س س س س س س سسيدما إن أظه س س س س س س س س س س سسر ال س س س س س س س س س س سسدر س س س س س س س س س س س سساحله‬

‫هس س س س س س س س سسو الفخس س س س س س س س سسر ف س س س س س س س س س اللوا اذا مس س س س س س س س سسا نس س س س س س س س سسدبته‬

‫ول عجس س س س س س س س س سسب أن ينس س س س س س س س س سسدب الفخس س س س س س س س س سسر ثس س س س س س س س س سساكله‬

‫حج س س س س س س س س سساب آل س س س س س س س س سسه الل س س س س س س س س سس ق أحمك س س س س س س س س سسم رتق س س س س س س س س سسه‬

‫وس س س س س س سست علس س س س س س سسى السس س س س س س سسلم ذو الطس س س س س س سسول سس س س س س س سسابله‬

‫وبس س س س س س س س س س سساب غ س س س س س س س س س س سسدا فين س س س س س س س س س س سسا ليس س س س س س س س س س س س مدين س س س س س س س س س س سسة‬

‫وحب س س س س س سسل ين س س س س س سسال الفس س س س س س سودز ف س س س س س س س البع س س س س س سسث واص س س س س س سسله‬

‫وعيب س س س س س س س س سسة عل س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س س والص س س س س س س س س سسادق ال س س س س س س س س سسذي‬

‫يقس س س س س س س س س سسول بس س س س س س س س س سسر القس س س س س س س س س سسول إن قس س س س س س س س س سسال قس س س س س س س س س سسائله‬

‫‪112‬‬


‫عليس س س س س س س س س سسم بس س س س س س س س س سسا ل يعلس س س س س س س س س سسم النس س س س س س س س س سساس مظهس س س س س س س س س سسر‬

‫م س س س س س س سسن العل س س س س س س سسم مس س س س س س س سسن ك س س س س س س سسل الربيس س س س س س سسة ج س س س س س س سساهله‬

‫يي س س س س س س سسب بمكس س س س س س س سسم ال س س س س س س س س مس س س س س س س سسن ك س س س س س س سسل شس س س س س س س سسبهة‬

‫فيبصس س س س س س س س س سسر طس س س س س س س س س سسب الغس س س س س س س س س سسي منس س س س س س س س س سسه مسس س س س س س س س س سسائله‬

‫اذا ق س س س س س س س س سسال ق س س س س س س س س سسول صس س س س س س س س س سّد قس ال س س س س س س س س سسوحي ق س س س س س س س س سوله‬

‫وك س س س س س س ّذ بس دع س س س س س س س سسوى ك س س س س س س س سسل رج س س س س س س س س يناض س س س س س س س سسله‬

‫حي س س س س س س س س س سسد رفي س س س س س س س س س سسع الق س س س س س س س س س سسول عن س س س س س س س س س سسد مليمك س س س س س س س س س سسه‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س سسفيع وجي س س س س س س س س س س س س س سسه ل ت س س س س س س س س س س س س س سسرد وسس س س س س س س س س س س س س سسائله‬

‫وخلصس س س س س س س س س س سسان رب العس س س س س س س س س س سسرش نفس س س س س س س س س س سسس مدم س س س س س س س س س سسد‬ ‫امس س س س س س س س سسام عل م س س س س س س س سسن ختس س س س س س س س سسم الرس س س س س س س س س ل ك س س س س س س س سساهل‬

‫وق س س س سسد ك س س س س سسان م س س س س سسن خي س س س س س ال س س س س سسورى َم س س س س س نس يب س س س س سساهله‬ ‫ولي س س س س س س س س سسس عل س س س س س س س س سسي يدم س س س س س س س س سسل الطه س س س س س س س س سسر ك س س س س س س س س سساهله‬

‫ولمكس س س س س س س س س س س س سسن رس س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س عله عامس س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫عل س س س س س س س س سسى كتفي س س س س س س س س سسه ك س س س س س س س س سسي تن س س س س س س س س سساهى فض س س س س س س س س سسائله‬

‫أيعج س س س س س س سسءز عن س س س س س س سسه م س س س س س س سسن دح س س س س س س سسا ب س س س س س س سساب خي س س س س س س سسرب‬

‫وتدمل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه أفراس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ورواحلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فش س س س س س س س س س س س س س س س سّرفه خي س س س س س س س س س س س س س س س س الن س س س س س س س س س س س س س س سسام بدمل س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فبس س س س س س س س س س س س س سسورك مدمس س س س س س س س س س س س س سسول وب س س س س س س س س س س س س سسورك حس س س س س س س س س س س س س سسامله‬

‫ول س س س س س س س س سسا دح س س س س س س س س س سسا الص س س س س س س س س س سسنام أوم س س س س س س س س سسى بمكف س س س س س س س س س سسه‬

‫فمك س س س س س س س س سسادت تن س س س س س س س س سسال النج س س س س س س س س سسم من س س س س س س س س سسه أن س س س س س س س س سسامله‬

‫وذل س س س س س س س س س سسك ي س س س س س س س س س سسوم الفت س س س س س س س س س سسح وال س س س س س س س س س سسبيت قبل س س س س س س س س س سسه‬

‫وم س س س س س س سسن ح س س س س س س س سوله الص س س س س س س س سسنام والمكف س س س س س س س سسر ش س س س س س س س سسامله‬

‫وللناشي يمدحه )ع( ‪:‬‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا آل ياس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي إن مفخرك س س س س س س س س س س س س س س س س س م‬ ‫ل س س س س س س س س سسو كس س س س س س س س سسان بعس س س س س س س س سسد النس س س س س س س س سسب يوج س س س س س س س س د ف س س س س س س س س س‬

‫ص س س س س س س س س س س سّي كس س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س سسورى لمك س س س س س س س س س س سسم خس س س س س س س س س س سسول‬ ‫اللس س س س س س س س س س س س س س سس ق رس س س س س س س س س س س س س س س ول لمكنتس س س س س س س س س س س س س س سسم رس س س س س س س س س س س س س س س ل‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوالتمكم وحبمكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسا قب س س س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س س س س لل س س س س س س س س س س س س س س سسورى عدمل‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسا كلدم س س س س س س س س س س س س س س س سسات ل س س س س س س س س س س س س س س س سسول تل ّقنسه س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫آدم ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم الت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا قبل‬

‫انتس س س س س س س س س س س سسم طري س س س س س س س س س س س ق ال س س س س س س س س س س س س اللس س س س س س س س س س س سسه بمك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫أوض س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح رب الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارج الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبل‬

‫آمن س س س س س س س س سست فيدم س س س س س س س س سسن مض س س س س س س س س سسى بمكس س س س س س س س سسم وقضس س س س س س س س سسى‬

‫وبالس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي غ س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب خائفس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وجل‬

‫وه س س س س س س س س س س سسو بعي س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س العلس س س س س س س س س س س سسي يس س س س س س س س س س س سسرى‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س س س س س سسنع الختف س س س س س س س س س س س س س سسي وم س س س س س س س س س س س س سسا فعل‬

‫وي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤمن الرض م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن تءزلءزلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫إذ ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسودا لثبته س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا جبل‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س سست يش س س س س س س س س س س س س س سساء الب س س س س س س س س س س س س س سساري فيظه س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫للقس س س س س س س س س سسط والع س س س س س س س س سسدل خي س س س س س س س س س س م س س س س س س س س سسن ع س س س س س س س س سسدل‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س سسا غائبس س س س س س س س س س س س س س س سسا حس س س س س س س س س س س س س س س سساظرا بانفسس س س س س س س س س س س س س س س سسنا‬

‫وباطن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهرا ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن عقل‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س سسابن البس س س س س س س س س س س س س س سسدور الس س س س س س س س س س س س س س سسذين نس س س س س س س س س س س س س س سسورهم‬

‫يسس س س س س س س س س س س س س سسطع ف س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س سسافقي مس س س س س س س س س س س س س سسا أفل‬

‫واب س س س س س س س س س س س س س سسن الدم س س س س س س س س س س س س س سسام ال س س س س س س س س س س س س س سسذي بس س س س س س س س س س س س س س سسطوته‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س سّو ضس ظع س س س س س س س س س س س س سسن الشس س س س س س س س س س س س س سراك م س س س س س س س س س س س س سسرتل‬

‫‪113‬‬


‫اق س س س س س س س س س س س س س سسام دي س س س س س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س س س س س سسه اذ كس س س س س س س س س س س س س س سسرت‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س سسداه ف س س س س س س س س س س س س س س س س فت س س س س س س س س س س س س س س س سسح ممك س س س س س س س س س س س س س س س سسة هبل‬

‫عل عل س س س س س س س س س س س س س سسى كاه س س س س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س س س س سسب ولس س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫رام احتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال لح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد حل‬

‫ولس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو أراد النج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم لمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسها‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ذو اللل ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد كفل‬

‫َم س س س س س س س س س س س س س س نس يغتس س س س س س س س س س س س س سسل فليمكس س س س س س س س س س س س س سسن عله كس س س س س س س س س س س س س سسذا‬

‫أول فق س س س س س س س س س س س س س سسد ب س س س س س س س س س س س س س سسآء هابط س س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س س سسفل‬

‫امسس س س س س س س س سسمكت منمكس س س س س س س س سسم حبس س س س س س س س سسل الس س س س س س س س سسولء فدمس س س س س س س س سسا‬

‫أراه إل بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال متص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ومن شعره قوله يصف فرسا ‪:‬‬ ‫مث س س س س س س س س س س س س س س س س سسل دع س س س س س س س س س س س س س س س س سساء مس س س س س س س س س س س س س س س س س سستجاب إن عل‬

‫أو كقض س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادزل اذا هب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسط‬

‫وقوله ‪:‬‬ ‫ل تعت س س س س س س س س س س س س س سسذر بالش س س س س س س س س س س س س س سسغل عنس س س س س س س س س س س س س س سسا إن س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ترج س س س س س س س س س س س س س ى لنس س س س س س س س س س س س س سسك دائدمس س س س س س س س س س س س س سسا مشس س س س س س س س س س س س س سسغول‬

‫واذا فرغس س س س س س س س س س س س س س س س س ت ول فرغس س س س س س س س س س س س س س س س س ت فغي س س س س س س س س س س س س س س س س سسك‬

‫الرجس س س س س س س س س س س س س س س س س س س و والطلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأمول‬

‫وسي بالناشي الصغر ف مقابلة الناشي الكرب وهو ‪:‬‬ ‫أبو العباس عبد ال بن مدمد النباري البغدادي العسروف بسابن شرشي الشسساعر حمكسسي انسسه‬ ‫كان ف طبقة ابن الرومي والبحتي وكان نويا عروضيا منطقيسسا متمكلدمسا لسسه قصسيد ة فس فنسسون مسسن‬ ‫العلم تبلغ أربعة آلف بيست وله عسد ة تصسانيف وأشسعار كسثي ة فس جسوار ح الصسيد والمسة والصسيود‬ ‫كأنه كسان صساحب صسيد وقد أستشسهد كشساجم بشسعره فس كتساب الصسايد والطسارد فس مواضسع‬ ‫توف بصر سنة ‪ 293‬انتهى ما قاله القدمي ف المكىنس واللقساب‪ .‬وقال السسيد الميس فس العيسسان‬ ‫‪:‬‬ ‫الناشي الكرب اسه عبيد ال بن مدمد بن شرشر ول دليل على تشيعه‬

‫‪114‬‬


‫قصائد من شعر الناشي الصغير كما في ديوانه المخطوط وهذه أوائلها ‪:‬‬ ‫‪ 1‬س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أل يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا آل ياس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وأه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل المكه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف والرعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د‬

‫‪ 2‬س س س س س س س س س اس س س س س س س س سستدمع م س س س س س س س سسا أت س س س س س س س سسى ب س س س س س س س سسه جربئي س س س س س س س سسل‬

‫أحس س س س س س س س س س س س سسد الصس س س س س س س س س س س س سسطفى البشس س س س س س س س س س س س سسي النس س س س س س س س س س س س سسذيرا‬

‫‪ 3‬س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسا آل ياس س س س س س س س س س سسي َمس س س س س س س س س س س نس يبمك س س س س س س س س س سسم‬

‫بغيس س س س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س س س سسك لنفس س س س س س س س س س س س س س س سسه نص س س س س س س س س س س س س س س سسحا‬

‫‪ 4‬س س س س س س س س س س س س س ببغس س س س س س س س س س س س سسداد وإن ملئس س س س س س س س س س س س سست قصس س س س س س س س س س س س سسورا‬

‫قب س س س س س س س س س س س س س س سسور غ ّش س س س س س س س س س س س س س س س س تس الف س س س س س س س س س س س س س س سساق ن س س س س س س س س س س س س س س سسورا‬

‫‪ 5‬س س س س س س س س س س ات س س س س س س س س سسل آي المكت س س س س س س س س سساب للعل س س س س س س س س سسم في س س س س س س س س سسه‬

‫وتأمس س س س س س س س س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س س س س س س س س سسه بفمكس س س س س س س س س س س س س س س س سسر النس س س س س س س س س س س س س س س س سسبيه‬

‫‪ 6‬س س س س س س س س س س س س س س س س س دزين س س س س س س س س س س س س س س س سسة النس س س س س س س س س س س س س س س س سسان عق س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫بض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياه يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستدل‬

‫‪ 7‬س س س س س س س س أل ل تلدمن س س س س س س س ف س س س س س س س ولي أب س س س س س س سسا حس س س س س س س سسن‬

‫فدم س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س سسابع حقس س س س س س س س س ساً يلم عل س س س س س س س س سسى الءزمس س س س س س س س س ن‬

‫‪ 8‬س س س س س س س س س روى لن س س س س س س س سسا ان س س س س س س س سسس فيدم س س س س س س س سسا راى ان س س س س س س س سسس‬

‫وك س س س س ان ي س س س س س سسروي ح س س س س س سسديثا فس س س س س س س ال س س س س س سسدى عجب س س س س س سسا‬

‫‪115‬‬


‫المير محمد بن عبد ال السوسي‬ ‫لف س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س سسبط وم س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س سساله‬

‫ق س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س سسات عطش س س س س س س س س سسانا بمك س س س س س س س س سسرب الظدم س س س س س س س س سسا‬

‫لف س س س س س س س س س س سسي ل س س س س س س س س س س سسن نّمك س س س س س س س س س س س سس ع س س س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س س س سسرجه‬

‫ليس س س س س س س س سسس مس س س س س س س س سسن النس س س س س س س س سساس لس س س س س س س س سسه مس س س س س س س س سسن حس س س س س س س س سسى‬

‫لف س س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س س سسى ب س س س س س س س س س س س سسدر ال س س س س س س س س س س س سسدى إذ عل‬

‫ف س س س س س س س س س س س رم س س س س س س س س س س ه يمكي س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س سسدر ال س س س س س س س س س س سسدجى‬

‫لفس س س س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س س س سسى النس س س س س س س س س س س س س سوان إذ أب س س س س س س س س س س س س سردزت‬

‫تس س س س س س س س س س س س س س س سساق س س س س س س س س س س س س س س س سسوقا بالعن س س س س س س س س س س س س س س سسا الف س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لفس س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س سسى تلس س س س س س س س س س سسك الوج س س س س س س س س س س وه الس س س س س س س س س س سست‬

‫أبس س س س س س س س س س س س س سردزت بع س س س س س س س س س س س س سسد الص س س س س س س س س س س س س سسون بيس س س س س س س س س س س س س س الل‬

‫لف س س س س س س س س س س س س سسي علس س س س س س س س س س س س سسى ذاك الع س س س س س س س س س س س س سسذار الس س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫عله بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدا‬

‫لف س س س س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س س س س سسى ذاك القس س س س س س س س س س س س س سوام ال س س س س س س س س س س س س سسذي‬

‫أحنس س س س س س س س س س سساه بس س س س س س س س س س سسالطف سس س س س س س س س س س سسيوف العس س س س س س س س س س سسدى‬

‫)‪(1‬‬

‫وله ‪:‬‬ ‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسم دم س س س س س س س س س س س س س س سسوع مءزوج س س س س س س س س س س س س س س ه ب س س س س س س س س س س س س س س سسدماء‌‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسمكبتها العي س س س س س س س س س س س س س سسون فس س س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س س سربلء‬

‫لس س س س س س س س س سست أنس س س س س س س س س سساه فس س س س س س س س س س الطف س س س س س س س س سسوف غريب س س س س س س س س سسا‬

‫مف س س س س س س س س س س س س س س سسردا بيس س س س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س س س سسحبه ب س س س س س س س س س س س س س س سسالعراء‬

‫وكس س س س س س س س أن بس س س س س س س س س سسه وق س س س س س س س س سسد خ س س س س س س س س س سّر ف س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س سست‬

‫ب ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سريعا مضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبا بالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫وك س س س س س س س س س س أن ب س س س س س س س س س س س سسه وق س س س س س س س س س س سسد ل س س س س س س س س س س س سسظ النس س س س س س س س س س س س س س‬

‫وان يهتمك س س س س س س س س س س س سسن مث س س س س س س س س س س س سسل هت س س س س س س س س س س س سسك الم س س س س س س س س س س س سساء‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س رواها ابن شهر اشوب ف الناقب‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫وقوله في الحسين ‪:‬‬ ‫في س س س س س س س س س س س سسا بض س س س س س س س س س س س سسعة م س س س س س س س س س س س سسن فس س س س س س س س س س س س سؤاد الن س س س س س س س س س س س سسب‌‬

‫بس س س س س س س س س س س س س س س س سسالطف أضس س س س س س س س س س س س س س س س سسحت كثيبس س س س س س س س س س س س س س س س سسا مهيل‬

‫ت ف س س س س س س س س س س س س سسأبمكيت عيس س س س س س س س س س س س س س الرسس س س س س س س س س س س س س ول‬ ‫قتلس س س س س س س س س س س س س س َ‬

‫وأبمكي س س س س س س س س س س س س س سست م س س س س س س س س س س س س س سسن رح س س س س س س س س س س س س س ة جس س س س س س س س س س س س س س سربئيل‬

‫وقوله أيضا ‪:‬‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا قدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا حيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س لح س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أورثن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س فقت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدك الناح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫يس س س س س س س س س سسا نس س س س س س س س س سسوب الس س س س س س س س س سسدهر ل س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س سسدع ل س س س س س س س س س س‬

‫ص س س س س س س س س س س س س س سرفك م س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س سسادث س س س س س س س س س س س س س سسلحا‬

‫أبعس س س س س س س س س س س س س س س سسد يس س س س س س س س س س س س س س س سسوم السس س س س س س س س س س س س س س س سسي ويي س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستعذب الله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو والءزاح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س سسادت ي س س س س س س س س س س س س سسا بنس س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س سّي‬ ‫أوحش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستم الج س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساعي‬

‫بمك س س س س س س س س س س س س س سسى ال س س س س س س س س س س س س س سسدى فق س س س س س س س س س س س س س سسدكم وناح س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫آنسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستم القفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر والبطاحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وله وهو وزن غريب ‪:‬‬ ‫ج س س س س س سسودي عل س س س س س سسى الس س س س س س سسي ي س س س س س سسا عي س س س س س س بس س س س س سسانغءزار‬

‫ج س س س س س سسودي عل س س س س س سسى الغري س س س س س س ب اذ ال س س س س س سسار ل ي س س س س س سسار‬

‫جس س س س سسودي علس س س س سسى النسس س س س سساء مس س س س سسع الصس س س س سسبية الصس س س س سسغار‬

‫ج س س س س سسودي عل س س س س سسى القتي س س س س سسل مطروح س س س س ا ف س س س س س القف س س س س سسار‬

‫أل ي س س س س س س سسا بنس س س س س س س س الرسس س س س س س س ول لق س س س س س س سسدقل الص س س س س س س سسطيار‬

‫ال ي س س س س سسا بن س س س س س الرس س س س س ول أخل س س س س سست منمك س س س س سسم ال س س س س سسديار‬

‫وله ‪:‬‬

‫ال يا نب الرسول فل قّر ل قرار‬

‫ل ع س س س س س س س س س س س س س سسذر للش س س س س س س س س س س س س س سسيعي يرق س س س س س س س س س س س س س أ دمع س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫ودم السس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي بمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س سربلء أريقس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي س س س س س س س س س س سسا ي س س س س س س س س س س سسوم عاش س س س س س س س س س س سسروا لق س س س س س س س س س س سسد خّلفتنس س س س س س س س س س س س‬

‫م س س س س س س سسا عبش س س س س س س سست ف س س س س س س س س ب س س س س س س سسر الدم س س س س س س سسوم غريق س س س س س س سسا‬

‫في س س س س س س س س س س س س سسك اس س س س س س س س س س س س س سستبيح حريس س س س س س س س س س س س س آل مدم س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫وتءزقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت أس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبابم تءزيق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي الس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء وابس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن مدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫أأذوق ر ّ‬

‫ل س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س سسرَو حس س س س س س س س س س س سست للدمنس س س س س س س س س س س سسون أذيقس س س س س س س س س س س سسا‬

‫وّكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس جفن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسهاد‬

‫م س س س س س س س س س س سسذ غ س س س س س س س س س س سسرس ال س س س س س س س س س س سسءزن ف س س س س س س س س س س س س فس س س س س س س س س س س سؤادي‬

‫وله ‪:‬‬

‫‪117‬‬


‫ن س س س س س س س س س س س س س س سساع نع س س س س س س س س س س س س س س سسى ب س س س س س س س س س س س س س س سسالطفوف ب س س س س س س س س س س س س س س سسدراً‬

‫أك س س س س س س س س س س س س س س س سسرم ب س س س س س س س س س س س س س س س سسه رائح س س س س س س س س س س س س س س س سسا وغس س س س س س س س س س س س س س س سسادي‬

‫نع س س س س س س س س س س س س س س سسى حس س س س س س س س س س س س س س س سسينا ف س س س س س س س س س س س س س س سسدته روحس س س س س س س س س س س س س س س ي‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س سسا أح س س س س س س س س س س س س س س سساطت ب س س س س س س س س س س س س س س سسه الع س س س س س س س س س س س س س س سسادي‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س فتي س س س س س س س س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س س س س س س س س سساعدوا وواس س س س س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫وجاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدوا أعظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم اله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ح س س س س س س س س س س س س س س س س سست تف س س س س س س س س س س س س س س س س سسانوا وظس س س س س س س س س س س س س س س س س ّل ف س س س س س س س س س س س س س س س س سسردا‬

‫ون ّمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد‬

‫وج س س س س س س س س س س س س س س س س س اء ش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر اليس س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ح س س س س س س س س س س س س س س س س س سست‬

‫ورك س س س س س س س س س س س س س س ب الس س س س س س س س س س س س س س س س سرأس ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنان‬

‫جّرع س س س س س س س س س س س س س سسه الس س س س س س س س س س س س س س سسوت وهس س س س س س س س س س س س س سسو صس س س س س س س س س س س س س س سسادي‬ ‫كالب س س س س س س س س س س س س س سسدر يل س س س س س س س س س س س س س سسو دج س س س س س س س س س س س س س سسى السس س س س س س س س س س س س س س سواد‬

‫واحتدملس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا أهل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبايا‬

‫علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى مطايس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بل مهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫وله ‪:‬‬ ‫أأنسس س س س س س س س س س س سسى حسس س س س س س س س س س س سسينا ب س س س س س س س س س س سسالطفوف م س س س س س س س س س س سسدل‌‬

‫وم س س س س س س سسن ح س س س س س س س سوله الطهس س س س س س س سسار كس س س س س س س سسالنم الءزه س س س س س س س ر‬

‫أأنسس س س س س س س س س سسى حسس س س س س س س س س سسينا يس س س س س س س س س سسوم سس س س س س س س س س سسي برأسس س س س س س س س س سسه‬

‫عل س س س س سسى الرم س س س س ح مث س س س س سسل الب س س س س سسدر فس س س س س س ليل س س س س سسة الب س س س س سسدر‬

‫أأنس س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س سسبايا م س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س سسات مدم س س س س س س س س سسد‬

‫يهتمك س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س سسن بع س س س س س س س س سسد الص س س س س س س س س سسيانة وال س س س س س س س س سسذر‬

‫‪118‬‬


‫المير محمد السوسي‬ ‫الميس ابسو عبسد الس مدمسد بسن عبسد الس بسن عبسد العءزيءز بسن مدمسد السوسي تسوف فس حسدود‬ ‫سنة ‪ 370‬ودفن بلب‪ .‬كان فاضل أديبا كاتبا بلب وسافر ال فارس ث عاد ال مله‪.‬‬ ‫ذكره ابن شهر اشوب ف معال العلدماء ف شعراء اهل البيت الاهرين ويطل ق هذا اللقسسب‬ ‫على أحد بن يي بن مالك الدمدان ذكره الشسيخ القدمسسي فس ) المكىنس واللقساب ( فقسال ‪ :‬كسسان‬ ‫كوف الصل ‪ ،‬سمكن سر من رأى وحّد ثس بسسا ‪ ،‬أخسسذ عسسن جاعسسة كسثي ة مسسن السسدثي وروى عنسسه‬ ‫جع منهم أبو حات الرادزي الذي كتب عنه وسئل عنسه فقسال ‪ :‬صسسدوق تسوف سسنة ‪ .263‬قسال ‪:‬‬ ‫وهو غي السوسي الذي مد ح أهل البيت ‪ :‬ورثى السي ابن علي ‪.7‬‬ ‫والسوسسي نسسسبة ال س السسسوس كسسور ة بسساهوادز فيهسسا قسسرب دانيسسال ‪ ، 7‬معسسرب شسسوش ‪ ،‬وبلسسد‬ ‫بالغرب ‪ ،‬وبلد آخر بالروم‪.‬‬ ‫انتهى‬

‫‪119‬‬


‫سعيد بن هاشم الخالدي‬ ‫وح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ائم نبهنن‬

‫واللي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل داج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرقي‬

‫شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبهتهن وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد بمكيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س سسن ومس س س س س س س س س س س سسا ذرفس س س س س س س س س س س س ن دم س س س س س س س س س س س سسوع عيس س س س س س س س س س س س س‬

‫بنسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء آل مدمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س سسا بمكي س س س س س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س س س س س سسى الس س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫روها المي ف أعيان الشيعة عن يتيدمة الدهر للثعالب‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وف مقسسال للسسدكتور مصسسطفى جسواد كتبسسه فس العسسدد التاسسسع مسسن ملسسة ) البل غ ( المكاظدميسسة السسسنة الول‪ .‬ان هسسذه‬ ‫البيات والت بعدها لب بمكر مدمد بن أحد بن حدان العروف ب س ) البسادز البلسدي ( نسسبة الس بلسد مسن بلسدان الءزي ر ة‬ ‫السست فسسوق الوصل وتسسسدمى ايضسسا ) بلسسط ( وتعسسرف اليسسوم باسسسم تركي هسسو ) أسسسمكي موصل ( اي الوصل العتيقسسة‪ .‬كسسان‬ ‫البسسادز البلسسدي أّميسسا إل أنسسه حفسسظ القسسرآن المكري ‪ ،‬ذكره الثعسسالب فس يتيدمسسة السسدهر والعدمسساد الصسسفهان فس خريد ة القصسسر‬ ‫وذكره نصر ال ابن الثي ف الثل السائر ‪ ،‬وكان من حسنات بلده ‪ ،‬وشعره كله ُملسسح وتف وغرر ول تلسو مقطوعة‬ ‫له من معىن حسن أو مثل سائره ذكره القفطي ف كتابه الذكور غي مر ة وقال ‪:‬‬ ‫وكان يتشيع ويتدمثل ف شعره با يدل على مذهبه كقوله ‪:‬‬ ‫وحائم نبهّنن البيات‪ .‬وقوله جحدت ولء مولنا الوصي البيات‪.‬‬ ‫أقول وروى له نتفا شعرية عذبة‪ .‬وقال الشيخ القدمي ف المكىن واللقاب ‪ :‬مدمسد بسن احسد بسن السسي البلسدي‬ ‫الوصلي شيخ عال فاضل اديب شاعر امامي كان من شعراء الصساحب بسن عبساد وقد ذكر شسيخنا السر العساملي رحه‬ ‫ال ف أمل المل بعض أشعاره‪.‬‬

‫‪120‬‬


‫ابو عثمان سعيد بن هاشم بن وعلة البصري العبدي ابو عثمان الخالدي الصغر ‪:‬‬ ‫تسسوف سسسنة ‪ 371‬الالسسدي نسسسبة الس الالديسسة قرية مسسن قسسرى الوصل ‪ ،‬والعبسسدي نسسسبة الس‬ ‫قبيلة عبد القيس النتهى نسبه اليهم وكأنه ورث التشسيع عنهسم ‪ ،‬وف معجسم الدبساء اسساه سسعد‪.‬‬ ‫والصحيح سسعيد كسان هسو واخسوه ابسو بمكسر )‪ (1‬اديسب البصسر ة وشاعريها فس وقتهدمسا ‪ ،‬وكان بينهدمسا‬ ‫وبيس السسسري الرفاء الوصلي مسسا يمكسسون بيس التعاصسسر مسسن التغسساير والتضسساغن فمكسسان يسسدعى عليهدمسسا‬ ‫بسرقة شعره وشعر غيه‪ .‬ف اليتيدمة ‪ :‬كان يتشيع ويتدمثل ف شعره با يدل على مذهبه كقوله ‪:‬‬ ‫انظ س س س س س س سسر إلس س س س س س س س بعيس س س س س س س س الص س س س س س س سسفح ع س س س س س س سسن دزلل س س س س س س سسي‬

‫ن مس س س س س س س س س سسن ذنس س س س س س س س س سسب علس س س س س س س س س سسى وج س س س س س س س س س ل‬ ‫ل تس س س س س س س س س سستك ّ‬

‫مس س س س س س س س س سسوت وهجس س س س س س س س س سسرك مقرون س س س س س س س س سسان ف س س س س س س س س س س قس س س س س س س س س سسرن‬

‫فمكي س س س س س سسف أهج س س س س س سسر َم س س س س س س س نس ف س س س س س س س هج س س س س س سسره أجل س س س س س سسي‬

‫هس س س س س س س س س س سسذا ف س س س س س س س س س س سوادي ل س س س س س س س س س س س يلمكس س س س س س س س س س سسه غيك س س س س س س س س س م‬

‫إل الوص س س س س س س س س س س س سسي أمي س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س سسؤمني عل س س س س س س س س س س س سسي‬

‫وليس س س س س س س س س س س س س سسس ل س س س س س س س س س س س س س س أمس س س س س س س س س س س س س سسل إل وص س س س س س س س س س س س س سسالمكم‬

‫فمكي س س س س س س سسف أقط س س س س س س سسع َم س س س س س س س نس ف س س س س س س س وص س س س س س سسله أمل س س س س س س سسي‬

‫ومن شعره ‪:‬‬ ‫جحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت ولء مولنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا علي‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س ّد مست الس س س س س س س س س س س س سسدعي علس س س س س س س س س س س س سسى الوص س س س س س س س س س س س سسي‬

‫م س س س س س س س س سست م س س س س س س س س سسا قلّ س س س س س س س س سست إن الس س س س س س س س س سسيف أمض س س س س س س س س سسى‬

‫م س س س س س س س س سسن اللحظ س س س س س س س س سسات ف س س س س س س س س س قل س س س س س س س س سسب الش س س س س س س س س سسجي‬

‫لق س س س س س س س س س سسد فعل س س س س س س س س س سست جفون س س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س س س الرباي س س س س س س س س س سسا‬

‫كفعس س س س س س س س س س س س س سسل يءزي س س س س س س س س س س س س س د ف س س س س س س س س س س س س س س آل الن س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫)‪(2‬‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ابو بمكر اسه مدمد بن هاشم بن وعلة بن عسرام بسن يءزيد بسن عبسد الس منبّسه بسن يستب بسن عبسد السسلم بسن خالسد بسن‬ ‫عبد منّبه من بن عبد القيس ‪ ،‬وتأت ترجته ف هذا الءزء‪.‬‬ ‫‪ 2‬س اعيان الشيعة عن اليتيدمة للتعالب‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫وله ‪:‬‬ ‫أن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ان رم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت ُس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لسّواً‬ ‫كن س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س الث س س س س س س س س س س س س كدم س س س س س س س س س س س سسن ش س س س س س س س س س س س سسا‬

‫عنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك يس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر ة عين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫رك ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س قت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سسك صس س س س س س س س س س س س س س س س سسولت علس س س س س س س س س س س س س س س س سسى قلس س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب بق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالردين‬

‫مث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولت عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر وحنيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫)‪(1‬‬

‫وله ‪:‬‬ ‫أن س س س س س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س س س س س قبض س س س س س س س س س س س س س س سسة الغس س س س س س س س س س س س س س س سرام رهي‬

‫بيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيفي أرهف س س س س س س س س س س س س س س سسا وردينس س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ي‬ ‫فمكس س س س س س س س س س س س س س س سسأن الس س س س س س س س س س س س س س س سسوى فس س س س س س س س س س س س س س س سست علس س س س س س س س س س س س س س س سسو ّ‬ ‫وك س س س س س س س س س س س س س س س أن يءزيس س س س س س س س س س س س س س س س س د بي س س س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س س سسديه‬

‫ظس س س س س س س س س س سسن أن س س س س س س س س س س س وليس س س س س س س س س س سست قتس س س س س س س س س س سسل السس س س س س س س س س س سسي‬ ‫فه س س س س س س س س س س س س س س سسو يت س س س س س س س س س س س س س س سسار أوج س س س س س س س س س س س س س س ع القتل س س س س س س س س س س س س س س سستي‬

‫وله ‪:‬‬ ‫تظس س س س س س س س س س س س س س س سسن بس س س س س س س س س س س س س س س سسأنن أهس س س س س س س س س س س س س س س سسوى حبيبس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سواك علس س س س س س س س س س س س س سسى القطيعس س س س س س س س س س س س س سسة والبعس س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫جح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدت اذاً مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوالت علي س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وقل س س س س س س س س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س س س س س س س س سسأنن م س س س س س س س س س س س س س س س سسول دزيس س س س س س س س س س س س س س س س اد‬

‫وترجه السسسيد المي س ف س العيسسان وذكر لسسه شسسعرا كسسثيا وكلسسه مسسن النسسوع العسسال وذكر لسسه‬ ‫النويري ف ناية الدب قوله ‪:‬‬ ‫ت ‌‬ ‫ف‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذه إن رح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫هس س س س س س س س س س س س س س س س سسذي اَل س س س س س س س س س س س س س س س س س دسام هس س س س س س س س س س س س س س س س سسي الي س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫َخ َلس س س س س س س س س س س س س س س س سس ق فدم س س س س س س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س س س س س س ذاك ع س س س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫ ة قدميص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسها َخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س رسق وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫ومن شعره ما رواه الحموي في معجم الدباء ‪:‬‬ ‫هت س س س س س س س س س س سسف الص س س س س س س س س س س سسبح بال س س س س س س س س س س سسدجى فاس س س س س س س س س س س سسقنيها‬ ‫لسس س س س س س س س س س س س س س سست تس س س س س س س س س س س س س س سسدري لرق س س س س س س س س س س س س س س ٍة وص س س س س س س س س س س س س س سسفاٍء‬

‫قه س س س س س س س س س س س س س س سسوً ة ت س س س س س س س س س س س س س س سستك اللي س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س سسفيها‬ ‫ه س س س س س س س س سسي فس س س س س س س س س س كاس س س س س س س س س سسها أم المك س س س س س س س س سساس فيه س س س س س س س س سسا‬

‫وقال ‪:‬‬ ‫أم س س س س س سسا ت س س س س س سسرى الغي س س س س س سسم ي س س س س س سسا م س س س س س سسن قلب س س س س س سسه قاسس س س س س س س ٍ ‌ي‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س س سسأنه أن س س س س س س س س س س س س س س سسا مقياس س س س س س س س س س س س س س س سسا بقي س س س س س س س س س س س س س س سساس‬

‫ي‬ ‫قط س س س س س س سُر ك س س س س س سسدمعي وبس س س س س سسرُق مث س س س س س سسل ن س س س س س سسار ج س س س س س سسو ً‬

‫ف س س س س س س س القلس س س س س س سسب من س س س س س س س وري س س س س س س ُح مثس س س س س س سسل أنفاسس س س س س س سسي‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س أعيان الشيعة عن اليتيدمة للثعالب‪.‬‬

‫‪122‬‬


‫المير تميم بن الخليفة‬ ‫المير ابو علي تميم بن الخليفة المعز لدين ال مسعد بن اسماعيل الفاطمي ‪:‬‬ ‫ن س س س س س س س سسأت بع س س س س س س س سسد م س س س س س س س سسا ب س س س س س س س سسان العس س س س س س س س سءزاء س س س س س س س س سسعاُد‬ ‫فلي س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س سؤادي للظع س س س س س س س س س س س س سسائن مرب س س س س س س س س س س س س س ع‬

‫فحشس س س س س س س س س س س س سسو جفس س س س س س س س س س س س سسون القلس س س س س س س س س س س س سستي سس س س س س س س س س س س س سسهاُد‬ ‫ولي س س س س س س س س س س س س سست دم س س س س س س س س س س س س سسوعي للخلي س س س س س س س س س س س س سسط مس س س س س س س س س س س س س سءزاد‬

‫ن س س س س س س س سسأوا بع س س س س س س س سسدما الق س س س س س س س سست ممكائ س س س س س س س سسدها الن س س س س س س س سسوى‬

‫وقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّرت بس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم دار وصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّح وداد‬

‫وقس س س س سسد ت س س س س سسؤمن الح س س س س سسداث م س س س س سسن حي س س س س سسث تتق س س س س سسى‬ ‫أعس س س س س سساذل ل س س س س س س عس س س س س سسن فسس س س س س سسحة الصس س س س س سسرب مس س س س س سسذهب‬

‫ويبع س س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س س سسح الم س س س س س س س س س سسر حس س س س س س س س س س سسي يُ س س س س س س س س س سراد‬

‫ثس س س س س س س س س سسوت ل س س س س س س س س س س أس س س س س س س س س سسلف ك س س س س س س س س س سرام بمك س س س س س س س س س سربل‬

‫وللهس س س س س س س س س س س س س سسو غيس س س س س س س س س س س س س سسي مس س س س س س س س س س س س س سسألف ومصس س س س س س س س س س س س س سساد‬ ‫ه س س س س س س س س س س س س س س سُم لثغ س س س س س س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س س س س س س سسلدمي ِس س س س س س س س س س س س س س س س دساد‬ ‫وعس س س س س س س س س س س س س س س س س سساجلهم بالن س س س س س س س س س س س س س س س س س سساكثي حص س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫فمكي س س س س س سسف يل س س س س س س سّذ العي س س س س س سسش عف س س س س س س سوا وقس س س س س سسد س س س س س س سسطا‬

‫وج س س س س س س س س س س س س ار عل س س س س س س س س س س س س سسى آل الن س س س س س س س س س س س س سسب دزي س س س س س س س س س س س س اد‬

‫وقتله س س س س س س س س س س س س س سسم بغي س س س س س س س س س س س س س سسا عَُبي س س س س س س س س س س س س س سسد وك س س س س س س س س س س س س ادهم‬ ‫بثس س س س س س س س س س س س س سسارات بس س س س س س س س س س س س س سسدر قس س س س س س س س س س س س س سساتلوهم وممك س س س س س س س س س س س س س سٍة‬

‫يءزيس س س س س س س س س س س س س س د ب س س س س س س س س س س س س س سسأنواع الش س س س س س س س س س س س س س سسقاق فب س س س س س س س س س س س س س سسادوا‬

‫اص س س س س س س س س سسابتهم م س س س س س س س س سسن عب س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س سسس ع س س س س س س س س سسداو ة‬

‫فحمكدم س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س سسياف فيه س س س س س س س س سسم وُس س س س س س س س س س لّسطت‬ ‫فمكس س س س س س س س س سسم كرب س س س س س س س س س ٍة ف س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سربلَء شس س س س س س س س س سسديد ة‬

‫)‪(1‬‬

‫وك س س س س س س س س س س س س ادوهم والس س س س س س س س س س س س س سس ق ليس س س س س س س س س س س س س سسس يمكس س س س س س س س س س س س س سساد‬ ‫عليه س س س س س س س س س س س س س سسم رم س س س س س س س س س س س س س ا ح للنف س س س س س س س س س س س س س سساق ح س س س س س س س س س س س س س سسداد‬ ‫دهس س س س س س س س س س س س سساهم بس س س س س س س س س س س س سسا للنس س س س س س س س س س س س سساكثي كيس س س س س س س س س س س س سساد‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬يريد به دزياد بن ابيه والد عبيد ال بن دزياد الذي ارسل اليوش لاربة السي ‪.7‬‬ ‫‪ 2‬س المكياد ‪ :‬المكايد ة مصدر كايد‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫)‪(2‬‬


‫تّمك س س س س س س س س س س مس فيه س س س س س س س س سسم ك س س س س س س س س سسل أن س س س س س س س س سسوك جاه س س س س س س س س سسل‬

‫ويُغس س س س س س س س س سسءزون غ س س س س س س س س س سسءزواً لي س س س س س س س س س سسس في س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س سساد‬

‫وح س س س س س س س س ادوا كدمس س س س س س س س سسا حس س س س س س س س سسادت ثس س س س س س س س سسود وع س س س س س س س سساد‬

‫ك س س س س س س س س س س س س س سسأنم ارت س س س س س س س س س س س س س س ّد واس ارت س س س س س س س س س س س س س س داد امي س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫أل س س س س س س س س ُتعِظ دم س س س س س س س سوا ي س س س س س س سسا ق س س س س س س سسوم رهس س س س س س س ط ن س س س س س س سسبيمكم‬

‫أم س س س س س س س س س س سسا لمك س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س سسوم النش س س س س س س س س س س سسور مع س س س س س س س س س س سساد‬

‫تس س س س س س س س س س سسداس بأقس س س س س س س س س س سسدام العصس س س س س س س س س س سسا ة جسس س س س س س س س س س سسومهم‬

‫وتدرسس س س س س س س س س س س هم ُجس س س س س س س س س س س س رسد هن س س س س س س س س س س سساك جي س س س س س س س س س س سساد‬

‫)‪(1‬‬

‫تضس س س س س س س س س س س س سسيدمهم بالقتس س س س س س س س س س س س سسل أمس س س س س س س س س س س س سسة جس س س س س س س س س س س س سسدهم‬

‫س س س س س س س س س سسفاها وعس س س س س س س س سسن م س س س س س س س س سساء الفس س س س س س س س س سرات ت س س س س س س س س سسذاد‬

‫فدمس س س س س س سساتوا عطاشس س س س س س سسى صس س س س س س سسابرين علس س س س س س سسى الس س س س س س سسوغى‬

‫ول س س س س س س س س يبن س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س سسل جال س س س س س س س س سسدوا فأج س س س س س س س س سسادوا‬

‫ولس س س س س س س يقبل س س س س س س س سوا حمك س س س س س س س سسم ال س س س س س س س سسدعي )‪ (2‬لن س س س س س س س سسم‬

‫تسس س س س س س س س سساما وس س س س س س س س سسادوا ف س س س س س س س س س الهس س س س س س س س سسود وق س س س س س س س سسادوا‬

‫ولمكن س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س سساتوا كرام س س س س س س س س س س س س س س سسا أع س س س س س س س س س س س س س س سءز ة‬

‫وع س س س س س س س س سساش بس س س س س س س س س سسم قبس س س س س س س س س سسل الدمس س س س س س س س س سسات عبس س س س س س س س س سساد‬

‫وك س س س س س س س م بأع س س س س س س س س سسال كس س س س س س س س س سربل م س س س س س س س س سسن حف س س س س س س س س سسائر‬

‫ت البس س س س س س س س س س سرار لي س س س س س س س س س سسس تع س س س س س س س س س سساد‬ ‫ب س س س س س س س س س سسا ُج ث س س س س س س س س س س س ُ‬

‫ب س س س س س س سسا مس س س س س س س سسن بن س س س س س س س س الءزه س س س س س س س راء ك س س س س س س سسل َس س س س س س س س س ي سسدٍع‬

‫ج س س س س س س س س س س س س س سواد اذا أعي س س س س س س س س س س س س سسا النس س س س س س س س س س س س س سسام ج س س س س س س س س س س س س س سواد‬

‫معفس س س س س س س س س س سر ة فس س س س س س س س س س س ذل س س س س س س س س س سسك ال س س س س س س س س س سستب منه س س س س س س س س س سسم‬

‫وج س س س س س س س س س وه ب س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س سسان النج س س س س س س س س س سسا ح يف س س س س س س س س س سساد‬

‫فلهف س س س س س س س سسي عل س س س س س س س سسى قت س س س س س س س سسل الس س س س س س س س سسي ومس س س س س س س س سسلم‬

‫وخس س س س س س س س س س س س س س ءزي ل س س س س س س س س س س س س س سسن عاداه س س س س س س س س س س س س س سسا وبع س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ولف س س س س س س س س س سسي عل س س س س س س س س س سسى دزيس س س س س س س س س س د وبسَثّ س س س س س س س س س س اً ُم س س س س س س س س س س سرسددا‬

‫ث المكئيس س س س س س س س سسب نفس س س س س س س س سساد‬ ‫إذا حس س س س س س س س سسان مس س س س س س س س سسن ب س س س س س س س س س ّ‬

‫الكب س س س س س س س س س س س س سسد تفىن س س س س س س س س س س س س س س عليه س س س س س س س س س س س س سسم ص س س س س س س س س س س س س سسبابة‬

‫أل ُمقسل س س س س س س س س س س س س س س س س سسة تدم س س س س س س س س س س س س س س س س سسي أل أذن تع س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫تُق س س س س س س س س س س س س س س س س سساد دمس س س س س س س س س س س س س س س س س سساء الس س س س س س س س س س س س س س س س س سسارقي ول أرى‬

‫فيقط س س س س س س س س س س س س سسر حءزن س س س س س س س س س س س س ا أو ي س س س س س س س س س س س س سسذوب ف س س س س س س س س س س س س سؤاد‬ ‫أك س س س س س س س س س س س س س سسل قل س س س س س س س س س س س س س سسوب الع س س س س س س س س س س س س س سسالي ج س س س س س س س س س س س س س سساد‬ ‫دم س س س س س س س س س س سساَء بنس س س س س س س س س س س س بي س س س س س س س س س س سست الن س س س س س س س س س س سسب تُقس س س س س س س س س س سساد‬

‫ألي س س س س س س س س سسس ه س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س سسادون والع س س س س س س س س س ست ة ال س س س س س س س س سست‬

‫ب س س س س س س س سسا ان س س س س س س س سساب ش س س س س س س س سسرك واض س س س س س س س سسدمحل فس س س س س س س س سساد‬

‫تس س س س س س س سساق عل س س س س س س سسى الرغس س س س س س س ام قسس س س س س س س سراً نس س س س س س س سساهؤهم‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسبايا الس س س س س س س س س س س س س س ارض الش س س س س س س س س س س س س سسام تق س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫يُس س س س س س س س س س س سسقَن الس س س س س س س س س س س س س دار اللعيس س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س سسوغرا‬ ‫ك س س س س س س س س س س س س سسأنم ف س س س س س س س س س س س س سسء النص س س س س س س س س س س س س سسارى وإن س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫كدم س س س س س سسا س س س س س س سسي ق ف س س س س س س س عص س س س س س سسف ال س س س س س س سرا ح ج س س س س س س سراد‬ ‫لكس س س س س س س س سسرم مس س س س س س س س سسن قس س س س س س س س سسد ع س س س س س س س س سّءز منس س س س س س س س سسه قيس س س س س س س س سساد‬

‫وق س س س س س س س س س س س س سسرع يءزي س س س س س س س س س س س س س د بالقض س س س س س س س س س س س س سسيب لس س س س س س س س س س س س س س سّنه‬

‫لقس س س س س س س سسد مس س س س س س س س سوا )‪ (3‬أهس س س س س س س سسل الشس س س س س س س سسام وه س س س س س س س ادوا‬

‫يع س س س س س س س س س سسءز عل س س س س س س س س س سسى الءزهس س س س س س س س س س راء ذلّ س س س س س س س س س سسة دزين س س س س س س س س س سسب‬

‫وقتس س س س س س س س س س س س سُل حس س س س س س س س س س س س سسي والقل س س س س س س س س س س س سسوب ش س س س س س س س س س س س سسداد‬

‫__________________‬

‫ض جسد السي ‪ 7‬بوافر اليول‪.‬‬ ‫‪ 1‬س يعن بذلك ر ّ‬ ‫‪ 2‬س يعىن به ابن دزياد الذي ل يعرف لبيه أب‪.‬‬ ‫‪ 3‬س مسوا ‪ :‬دخلوا الوسية‪ .‬وهادوا ‪ :‬دخلوا اليهودية‪.‬‬

‫‪124‬‬


‫قتلت س س س س س س س سسم بن س س س س س س س س س الي س س س س س س س سسان وال س س س س س س س سسوحي وال س س س س س س س سسدى‬

‫م س س س س س س س سست ص س س س س س س س سسح منمك س س س س س س س سسم فس س س س س س س س س الل س س س س س س س سسه مس س س س س س س س سراد‬

‫ول س س س س س س س س س تقتل س س س س س س س س س سسوهم ب س س س س س س س س س سسل قتلت س س س س س س س س س سسم ه س س س س س س س س س سسداكم‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ونقص س س س س س س س س س س س س س س س س سستم عن س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ذاك ودزادوا‬ ‫ِع س س س س س س س سسدى ف س س س س س س س سساملوا ط س س س س س س س سسرق النف س س س س س س س سساق وع س س س س س س سسادوا‬

‫أميس س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س سسا دزلتس س س س س س س س س س س سسم لبن س س س س س س س س س س سساء هاشس س س س س س س س س س س سسم‬ ‫مس س س س س سست قس س س س س سسط أضس س س س س سسحى عبس س س س س سسد شس س س س س سسس كهاشس س س س س سسم‬

‫عليمك س س س س س س س س س س س س س س سسم نِف س س س س س س س س س س س س س سسار منه س س س س س س س س س س س س س س سسم وعن س س س س س س س س س س س س س س سساد‬ ‫)‪(1‬‬ ‫لقس س س س س س س س سسد قس س س س س س س س سسل انصس س س س س س س س سساف وط س س س س س س س سسال ِش س س س س س س س س س رساد‬

‫مس س س س س س س س س سست ُودزن س س س س س س س س س ت ص س س س س س س س س س سّم الجس س س س س س س س س سسار بس س س س س س س س س سسوهر‬

‫م س س س س س س س س س سست ش س س س س س س س س س سسارفت ش س س س س س س س س س سسم الب س س س س س س س س س سسال ه س س س س س س س س س سساد‬

‫إل س س س س س س ك س س س س س سسم وق س س س س سسد لح س س س س س سست براهي س س س س س س فض س س س س س سسلهم‬

‫م س س س س س س س سست بع س س س س س س س سسث الرح س س س س س س س ن منمك س س س س س س س سسم كج س س س س س س س سسدهم‬

‫نبيس س س س س س س س س س س سسا علس س س س س س س س س س س سست للحس س س س س س س س س س س سس ق منس س س س س س س س س س س سسه دزن س س س س س س س س س س س اد‬

‫مس س س س س س س س سست كس س س س س س س س سسان يوم س س س س س س س سسا صس س س س س س س س سسخركم كعليهس س س س س س س س سسم‬

‫إذا عس س س س س س س س س س س س س س س سّد إي س س س س س س س س س س س س س س سسان وع س س س س س س س س س س س س س س س ّد جه س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫م س س س س س س سست أص س س س س س س سسبحت هن س س س س س س سسد كفاطدم س س س س س س سسة الرضس س س س س س س ى‬

‫م س س س س س س س س س سست قي س س س س س س س س س سسس بالص س س س س س س س س س سسبح الني س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سواد‬

‫أآل رس س س س س س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسؤت وك س س س س س س س س س س س س دت‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سستجىن عليمك س س س س س س س س س س س س س سسم ذل س س س س س س س س س س س س س سسة وكس س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ألي س س س س س س س سسس رسس س س س س س س س ول الس س س س س س س س س فيه س س س س س س س سسم خص س س س س س س س سسيدممكم‬

‫إذا اش س س س س س س س س س س س س س س س س سستد إبع س س س س س س س س س س س س س س س س سساد وأرمس س س س س س س س س س س س س س س س س ل )‪ (2‬دزاد‬

‫بمك س س س س س س س س سسم أم ب س س س س س س س س سسم ج س س س س س س س س سساء الق س س س س س س س س سسرآن مبش س س س س س س س س س سرا‬

‫بمك س س س س س س س س س سسم أم ب س س س س س س س س س سسم دي س س س س س س س س س سسن الل س س س س س س س س س سسه يش س س س س س س س س س سساد‬

‫سس س س س س س س س س س س س س سسأبمكيمكم ي س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س سسادت بس س س س س س س س س س س س س سسدامع‬

‫غس س س س س س س س س س س سءزار وحس س س س س س س س س س س ءزن لي س س س س س س س س س س سسس عن س س س س س س س س س س سسه رقس س س س س س س س س س س اد‬

‫وإن لس س س س س س س س س س أع س س س س س س س س سساد عب س س س س س س س س سسد ش س س س س س س س س سسس عليمك س س س س س س س س سسم‬

‫ت بلد‬ ‫فل اتسس س س س س س س س س س س سسعت ب س س س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س س س سسا حيي س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫وأطلبه س س س س س س س س س س س س سسم ح س س س س س س س س س س س س سست يروح س س س س س س س س س س س س وا وم س س س س س س س س س س س سسالم‬

‫علس س س س س س س سسى الرض مس س س س س س س سسن طس س س س س س س سسول الق س س س س س س س سرار مهس س س س س س س سساد‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسقى ُح ف س س س س س س س س س س س س س سرا وارتمك س س س س س س س س س س س س سسم وح س س س س س س س س س س س س وتمكم‬

‫م س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س سستهلت الع س س س س س س س س س س س سسذاب عه س س س س س س س س س س س سساد‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س الشراد ‪ :‬النفور‪.‬‬ ‫‪ 2‬س أرمل ‪ :‬نفد‪.‬‬

‫‪125‬‬


‫المير ابو علي تميم بن الخليفة المعز لدين ال معد بن اسماعيل الفاطمي ‪:‬‬ ‫قال السيد المي ف العيان ج ‪ 14‬ص ‪: 308‬‬ ‫اديب شاعر من بيت اللك ف ابان عءزه ومده ذكره صاحب اليتيدمة ول يذكر من أحواله‬ ‫شيئا سوى أشعار له أوردها وقالت ملة الرسالة الصرية عدد ‪ 331‬من السسنة السسابعة هسو كدمسا‬ ‫يعرف الدباء امي شعراء مصر ف العصر الفاطدمي ويمكننا القول بان تيدما هسذا كسان مبسدأ حيسا ة‬ ‫خصيبة عامر ة نشأ ف وقت واحد مع القاهر ة وكان الشعر ف مصر با تعلدمه مسن الضسعف والقلسة‬ ‫والنسسدر ة أقسسوى وروى لسسه بعسسض أشسسعاره السست نظدمهسسا سسسنة ‪ 374‬هس س وشسعره السسذي يسسد ح بسسه اخسساه‬ ‫الليفة العءزيءز بال الفاطدمي اكثره بل جّله فس ديسوانه الطبسوع بطبعسة دار المكتسب الصسرية بالقساهر ة‬ ‫قال ابن خلمكان ‪ :‬وكانت وفاته ف ذي القعد ة سنة اربع وسبعي وثلثدمائسة بصسر رحه الس تعسسال‬ ‫ودفن بالجر ة الت فيها قرب ابيه العءز‪.‬‬ ‫وقال في الغزل ‪:‬‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س س س س س سربلء مس س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س سسدماء‬

‫ل والض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرج ثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوُبه‬ ‫ل والوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ودزوج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫وبني س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه اص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحاب المكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫أول فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسإن لل ُعص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ ة الغاصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبي الدعيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬ ‫عدمس س س س س س س س س س س س س س س سسا عهس س س س س س س س س س س س س س س سسد ِ‬ ‫ت مس س س س س س س س س س س س س س س سسن الوف س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسانظرين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابا‬

‫فس س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسدمع م س س س س س س س س س س سسن ط س س س س س س س س س س سسول البمك س س س س س س س س س س سساء‬

‫مس س س س س س س س س س س س س س س سسا ُح ل س س س س س س س س س س س س س س س سست يس س س س س س س س س س س س س س س سساذات الَلدم س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫‪126‬‬


‫وضس س س س س س س س س س س س س س سسعي ي س س س س س س س س س س س س س س سسديك عل س س س س س س س س س س س س س س سسى فس س س س س س س س س س س س س س س سؤاٍد‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد تي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأ للفن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالت ‪ :‬تلط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساعر‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍن وخدعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ذي ذك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اء‬

‫امس س س س س س س س س س س س س س س سسك علي س س س س س س س س س س س س س س سسك فق س س س س س س س س س س س س س س سسد تقّن س س س س س س س س س س س س س س سسع‬

‫من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك وجه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي بالي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫واعب س س س س س س س س س س سسث ب س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س العق س س س س س س س س س س سسد منس س س س س س س س س س س س ‪،‬‬

‫ل ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسردءا‬

‫إن الرج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال اذا شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكوا‬

‫لعب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساخلق النس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫ومن شعره ‪:‬‬ ‫ام س س س س س س س س سسا وال س س س س س س س س سسذي ل يل س س س س س س س س سسك الم س س س س س س س س سسر غي س س س س س س س س سسه‌‬

‫وم س س س س س س س س س سسن ه س س س س س س س س س سسو بالس س س س س س س س س س سسر المكت س س س س س س س س س سسم أعل س س س س س س س س س سسم‬

‫لئس س س س س س س س سسن كس س س س س س س س سسان كتدمس س س س س س س س سسان الصس س س س س س س س سسائب مؤل س س س س س س س سسا‬

‫لعلن س س س س س س س س س س س س س سسا عن س س س س س س س س س س س س س سسدي اش س س س س س س س س س س س س س س سّد وآل س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫وب س س س س س س س س ك س س س س س س س سسل م س س س س س س س سسا يبمك س س س س س س س سسي العي س س س س س س س سسون أفلّ س س س س س س س سسه‬

‫وإن كن س س س س س س س س س س س س سست من س س س س س س س س س س س س سسه دائدم س س س س س س س س س س س س سسا اتبس س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫وقال معارضا قصيدة عبد ال بن المعتز التي أولها ‪:‬‬ ‫وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدموعي وتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكابا‬

‫أل َمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس لنفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي وأوصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابا‬

‫أقول وقصيدة شاعرنا المترجم له طويلة فمنها ‪:‬‬

‫أل ق س س س س س س س س س س سسل ل س س س س س س س س س س سسن ض س س س س س س س س س س سسل م س س س س س س س س س س سسن هاش س س س س س س س س س س سسم‬

‫ورام اللحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوق بأربابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أأوس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساطها مث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أطرافه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أأرهؤسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسها مث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أذناب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أعباسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسها كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأب حرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬ ‫وأول س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا مؤمنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالله‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسبا‬ ‫عل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي وقات س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ن ّ‬

‫وأول ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادم أنص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابا‬

‫بن س س س س س س س س س س س س س س س س س هاش س س س س س س س س س س س س س س س سسم ق س س س س س س س س س س س س س س س سسد تع س س س س س س س س س س س س س س س سساميتم‬

‫فخّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال لصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحابا‬

‫أعباسس س س س س س س س س س س س س سسمكم ك س س س س س س س س س س س س سسان سس س س س س س س س س س س س س سسيف النس س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫إذا أب س س س س س س س س س س س س س سسدت ال س س س س س س س س س س س س س سسرب ع س س س س س س س س س س س س س سسن ناب س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أعباس س س س س س س س س س س س س س س سسمكم ك س س س س س س س س س س س س س س سسان ف س س س س س س س س س س س س س س س س بَ س س س س س س س س س س س س س س سسدره‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س سسذود المكتس س س س س س س س س س س س س س سسائب عس س س س س س س س س س س س س س سسن غابس س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أعباس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكم قات س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسركي‬

‫جهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارا ومالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك أسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسلبا‬

‫أعباس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكم كوص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّي الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫وُمعسط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى الرغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اب لطلب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أعباس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكم ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ح الش س س س س س س س س س س س س س س س س س سسمكلت‬ ‫ت لرتمكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب بغيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫عجب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬

‫وفسَّتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح ُمقسَف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس أبواب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪127‬‬

‫ى القالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّذ اسبا‬ ‫غس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ً‬


‫يق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول فينظ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم دزور المكلم‬

‫ويمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم تندميس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سَ ق إذهاب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ولمك س س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س س سسو الع س س س س س س س س س س سسم أول س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س سسا (‬

‫وكي س س س س س س س س س س س س س س سسف يس س س س س س س س س س س س س س س سودز س س س س س س س س س س س س س س س سسهاَم البنيس س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫لق س س س س س س س سسد ج س س س س س س س سسار ف س س س س س س س س س الق س س س س س س س سسول عب س س س س س س س سسد الل س س س س س س س سسه‬

‫بن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّم أُ ّ‬ ‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسبا‬ ‫ف لغ ّ‬ ‫أتع َدم س س س س س س س س س س س س س س س وسن عس س س س س س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س س س س س سسص إسس س س س س س س س س س س س س س سسهابا‬ ‫وق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس الطاي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بركتاب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ون س س س س س س س س س س س س س س سسن لبس س س س س س س س س س س س س س س س سسنا ثي س س س س س س س س س س س س س س س سساب الن س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬

‫وأنت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سَذ بسستم بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد اسبا‬

‫ون س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن بن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه وُو ّراث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫وأه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل الوراث س س س س س س س س س س س س س س س س سسة اول س س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫) لمك س س س س س س س س س س س سسم حرمس س س س س س س س س س س س ة ي س س س س س س س س س س س سسا بنس س س س س س س س س س س س س بنت س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫بس س س س س س س س س س س س س س س سسذا أنس س س س س س س س س س س س س س س سسءزل ال س س س س س س س س س س س س س س س س آي القس س س س س س س س س س س س س س س سسرآن‬

‫وفين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا المام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ل فيمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ومس س س س س س س س س س س س سسن لمك س س س س س س س س س س س س سسم ي س س س س س س س س س س س س سسا بنس س س س س س س س س س س س س س ع ّدمس س س س س س س س س س س س س س هس‬ ‫ومس س س س س س س س س س س س س س س سسا لمك س س س س س س س س س س س س س س س سسم كوص س س س س س س س س س س س س س س س س ّي الن س س س س س س س س س س س س س س س سسب‬ ‫ألس س س س س س س س س س س س س س س س سسنا لُبس س س س س س س س س س س س س س س سساب بنس س س س س س س س س س س س س س س س س هاش س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن أح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّ ق بلباب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫بث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل البت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول وأناب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ب ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ستاموا بن ّش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسبا‬ ‫أٌ‬ ‫وس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساداتمكم عنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد نُّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسبا‬

‫ألسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنا سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبقنا لغاياتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ألس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسنا ذهبن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا بأحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسابا‬

‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س سلستم وبن س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ُطللت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫بن س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ُ‬

‫وليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسول ة كمكّتابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ول َتسس س س س س س س س س س س س س س س س س س َف هسوا أنفس س س س س س س س س س س س س س س س س س ساً بالمك س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاب‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذاك أش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد لتعاب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س سسأنتم كلح س س س س س س س س س س س س س سسن ق س س س س س س س س س س س س س سواف ال َف خ س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫ونس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن غس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدونا كإعرابس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أولها ‪:‬‬

‫وله قصسسيدة الخسسرى يسسرّد بهسسا علسسى ابسسن المعسستز فسسي تفضسسيله العباسسسيين علسسى العلسسويين‬

‫جس س س س س س س س س س س س س سسادك الغيس س س س س س س س س س س س س سسث مس س س س س س س س س س س س س سسن مّلس س س س س س س س س س س س س سسة داِر‬

‫وث س س س س س س س س س سسوى في س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ك ك س س س س س س س س س س سسل غ س س س س س س س س س س سساٍد وس س س س س س س س س س سساِر‬

‫ومنها ‪:‬‬ ‫فس س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س سسغار م س س س س س س س س س س س س سسن العل أو كب س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫يس س س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س س س س هاشس س س س س س س س س س س سسم ولسس س س س س س س س س س س سسنا س س س س س س س س س س س س سواء‬ ‫ان نمك س س س س س س س س س س س س س س سسن ننتدم س س س س س س س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س س س س س س س سٍد فإن س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س س س س س س سسبقناكم لمك س س س س س س س س س س س س س س سسل فخ س س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫ليس س س س س س س س س س س س س سسس عباسس س س س س س س س س س س س س سسمكم كدمثس س س س س س س س س س س س س سسل علس س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫هس س س س س س س س س س س س س سسل تقس س س س س س س س س س س س س سساس النجس س س س س س س س س س س س س سسوم بالقدمس س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫َمس س س س س س س س س نس ل س س س س س س س سسه ق س س س س س س س سسال ان س س س س س س س سست منس س س س س س س س س كه س س س س س س س سسارون‬

‫وموس س س س س س س س س س س سسى اك س س س س س س س س س س سسرم بس س س س س س س س س س س سسه مس س س س س س س س س س س سسن نس س س س س س س س س س س سسار‬

‫‪128‬‬


‫ث س س س س س س س س س ي س س س س س س س س سسوم الغ س س س س س س س س سسدير م س س س س س س س س سسا ق س س س س س س س س سسد علدمت س س س س س س س س سسم‬ ‫َم س س س س س س س س س س س نس ل س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س سسال ‪ :‬ل ف س س س س س س س س س س سست كعل س س س س س س س س س س سسي‬

‫ض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسر‬ ‫ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سةس دون سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائر ال ّ‬ ‫خّ‬ ‫ل ول منص س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س سسوى ذي الفق س س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫وب س س س س س س س س س س س س س س س سسن باه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل النس س س س س س س س س س س س س س س س سسب أأنت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ي س س س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س س س س عدمن س س س س س س س س س س سسا ظلدمت س س س س س س س س س س سسم وطرت س س س س س س س س س س س‬

‫ُج هسلء بواضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح الخبس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار‬ ‫ع س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س سسبيل النص س س س س س س س س سساف ك س س س س س س س س سسل مط س س س س س س س س سسار‬

‫كيس س س س س س س س س س س س سسف تس س س س س س س س س س س س سسوون بس س س س س س س س س س س س سسالكف ممكان س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س تنس س س س س س س س س س س س س س س سسالوا رهؤي س س س س س س س س س س س س س س سساه بالبصس س س س س س س س س س س س س س س سسار‬

‫َم س س س س س س س س س س س نس توطّ س س س س س س س س س سسا الف س س س س س س س س س س سراش يل س س س س س س س س س س سسف في س س س س س س س س س س سسه‬

‫اح س س س س س س س س س س سسداً وه س س س س س س س س س سسو نس س س س س س س س س س س سَو ي س س س س س س س س س س سسثرب س س س س س س س س س س س سسار‬

‫واس س س س س س س س س س س س س س س سسألوا ي س س س س س س س س س س س س س س سسوم خي س س س س س س س س س س س س س س سسرب واس س س س س س س س س س س س س س س سسألوا‬

‫ممك س س س س س س س س س س سسة ع س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س سّره عل س س س س س س س س س س سسى الفّج س س س س س س س س س س س اسر‬

‫اس س س س س س س س س س س س س س س سسألوا ك س س س س س س س س س س س س س س سسل غ س س س س س س س س س س س س س س سسءزو ة لرس س س س س س س س س س س س س س س س ول‬

‫ال س س س س س س س س س س س س عدمس س س س س س س س س س س سسن أغس س س س س س س س س س س سسار كس س س س س س س س س س س سسل ُمغ س س س س س س س س س س س سسار‬

‫واس س س س س س س س س س س سسألوا ي س س س س س س س س س س سسوم ب س س س س س س س س س س سسدَر َمس س س س س س س س س س س س نس ف س س س س س س س س س س سسارس‬

‫‪129‬‬

‫ب الوتس س س س س س س س س س س س سسار‬ ‫الس س س س س س س س س س س س س سسلم في س س س س س س س س س س س س سسه وطس س س س س س س س س س س س سسال ُ‬


‫علي بن أحمد الجرجاني الجوهري‬

‫)‪(1‬‬

‫وجس س س س س س س دي بمكوفس س س س س س سسان م س س س س س س سسا وجس س س س س س س دي بمكوفس س س س س س سسان‬

‫تدمس س س س س س س س سسي عليس س س س س س س س سسه ضس س س س س س س س سسلوعي قبس س س س س س س س سسل أجفس س س س س س س س سسان‬

‫أرض اذا نفح س س س س س س س س س س سست ري س س س س س س س س س س ح الع س س س س س س س س س س سراق بس س س س س س س س س س سسا‬

‫أتس س س س س س س س س س س سست بشاشس س س س س س س س س س س سستها أقصس س س س س س س س س س س سسى خراسس س س س س س س س س س س سسان‬

‫وم س س س س س س س س سسن قتيس س س س س س س س س سسل بس س س س س س س س س سسأعلى ك س س س س س س س س س سربلء علس س س س س س س س س سسى‬

‫جهس س س س س س س س سسل الصس س س س س س س س سسدى ف س س س س س س س س ستاه غي س س س س س س س س س صس س س س س س س س سسديان‬

‫وذي ص س س س س س س س س س سسفائح يستس س س س س س س س س س سسقي البقيس س س س س س س س س س سسع بس س س س س س س س س س سسه‬

‫ي الوانس س س س س س س س س س س س س س س س سسح مس س س س س س س س س س س س س س س س سسن روٍ ح ورض س س س س س س س س س س س س س س س س وان‬ ‫رّ‬ ‫قُس س س س س س س س سّد اس معس س س س س س س س ساً مثلدم س س س س س س س سسا قس س س س س س س س سّد الشس س س س س س س س سرا ك س س س س س س س سسان‬

‫وذاك س س س س س س س س س س س س سسبطا رسس س س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س س سسدها‬

‫وج س س س س س س ه ال س س س س س س سسدى وه س س س س س س ا ف س س س س س س س ال س س س س س س سسوجه عين س س س س س س سسان‬

‫وآخجلت س س س س س س س سسا م س س س س س س س سسن أبيه س س س س س س س سسم ي س س س س س س س سسوم يش س س س س س س س سسهدهم‬

‫مض س س س س س س س س س س س سسرجي نش س س س س س س س س س س س سساوى م س س س س س س س س س س س سسن دم ق س س س س س س س س س س س سسان‬

‫يقس س س س س س س سسول يس س س س س س س سسا أمس س س س س س س سسة حس س س س س س س سسف الضس س س س س س س سسلل بس س س س س س س سسا‬

‫فاس س س س س س س س س س س س سستبدلت للعدم س س س س س س س س س س س سسى كف س س س س س س س س س س س سراً باي س س س س س س س س س س س سسان‬

‫م س س س س س س س س س س س سساذا جني س س س س س س س س س س س سست عليمك س س س س س س س س س س س سسم إذ أتيتمك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بي س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س سسا ج س س س س س س س س س سساء م س س س س س س س س س سسن آي وفرقس س س س س س س س س س ان‬

‫أل س س س س س س س س س س أجرك س س س س س س س م وأنتس س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س س س ضس س س س س س س س س سسللتمكم‬

‫عل س س س س س س س سسى ش س س س س س س س سسفا حف س س س س س س س سر ة م س س س س س س س سسن ح س س س س س س س سسر ني س س س س س س سسان‬

‫ألس س س س س س س س س س س س أهؤلس س س س س س س س س س سسف قلوبس س س س س س س س س س سسا منمك س س س س س س س س س س سسم فرقس س س س س س س س س س س ا‬

‫مثس س س س س س س س س س س س س س سسار ة بي س س س س س س س س س س س س س س س أحقس س س س س س س س س س س س س س سساد وأضس س س س س س س س س س س س س س سسغان‬

‫أمس س س س س س س س س س سسا ترك س س س س س س س س ت كتس س س س س س س س س س سساب ال س س س س س س س س س س س بينمكس س س س س س س س س س سسم‬

‫وآي س س س س س س س س س س س سسه الغ س س س س س س س س س س س سسر فس س س س س س س س س س س س س ج س س س س س س س س س س س سسع وقس س س س س س س س س س س سسرآن‬

‫أل س س س س س س س س س س أك س س س س س س س س س سسن فيمك س س س س س س س س س سسم غوث س س س س س س س س سسا لض س س س س س س س س س سسطهد‬

‫أل س س س س س س س س س س س أك س س س س س س س س س س سسن فيمك س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س سساء لظدم س س س س س س س س س س سسآن‬

‫قتلت س س س س س س س س س سسم ولس س س س س س س س س سسدي ص س س س س س س س س س س سربا عل س س س س س س س س س سسى ظدم س س س س س س س س س سسأ‬

‫هس س س س س س س سسذا وترجس س س س س س س ون عنس س س س س س س سسد الس س س س س س س سسوض إحسس س س س س س س سسان‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيتم ثمكلتمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم أمه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتمكم‬

‫بنس س س س س س س س س س البت س س س س س س س س سسول وه س س س س س س س سسم لدم س س س س س س س س سسي وجثدم س س س س س س س س سسان‬

‫هس س س س س س س س س سسذا قسس س س س س س س س س سسيم رس س س س س س س س س س ول ال س س س س س س س س س س مس س س س س س س س س سسن آدم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س ترجه صاحب ) رياض العلدماء ( ووصف فضله وشعره‪.‬‬

‫‪130‬‬


‫ي س س س س س سسا رب َخ س س س س س س س ذس ل س س س س س س س منه س س س س س سسم إذ ه س س س س س سسم ظلدم س س س س س س سوا‬

‫ك س س س س س س س س س سرام رهطس س س س س س س س س سسي ورام س س س س س س س س س سوا هس س س س س س س س س سسدم بنيس س س س س س س س س سسان‬

‫م س س س س س س س س س س س سساذا تيب س س س س س س س س س س س سسون والءزه س س س س س س س س س س س راء خص س س س س س س س س س س س سسدممكم‬

‫وال س س س س س س س س س س س س سساكم الس س س س س س س س س س س س س س للدمظل س س س س س س س س س س س س سسوم والرانس س س س س س س س س س س س س س‬

‫أه س س س س س س س س س سسل المكس س س س س س س س س س سساء ص س س س س س س س س س سسل ة الس س س س س س س س س س س نادزلس س س س س س س س س س ة‬

‫عليمكس س س س س س س س سسم الس س س س س س س س سسدهر مس س س س س س س س سسن مثىن س س س س س س س س س ووح س س س س س س س س دان‬

‫أنت س س س س س س س سسم ن س س س س س س س سسوم بن س س س س س س س س ح س س س س س س س سواء م س س س س س س س سسا طلع س س س س س س س سست‬

‫شس س س س س س س س س س سسس النهس س س س س س س س س س سسار وم س س س س س س س س س سسا ل ح السس س س س س س س س س س سسدماكان‬

‫ه س س س س س س س س سسذي حق س س س س س س س س سسائ ق لف س س س س س س س س سسظ كلدم س س س س س س س س سسا برقس س س س س س س س س ت‬

‫رّدتس بللئه س س س س س س س س س س س س س س س س سسا أبص س س س س س س س س س س س س س س س س سسار عدمي س س س س س س س س س س س س س س س س سسان‬

‫هس س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س سواهر جس س س س س س س س س سساء الس س س س س س س س س سسوهري بس س س س س س س س س سسا‬

‫مب س س س س س س س س س س سسة لمك س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س سسن أرض جرجس س س س س س س س س س س ان‬

‫هس س س س س س س س س س سسي الُل س س س س س س س س س سسى لبىن س س س س س س س س س س س طس س س س س س س س س س سسه وع س س س س س س س س س سستتم‬

‫هس س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س سسردى لبىن س س س س س س س س س س حس س س س س س س س س سسرب وم س س س س س س س س سسروان‬

‫)‪(1‬‬

‫وقال يرثي الحسين ‪: 7‬‬ ‫ي س س س س سسا أه س س س س سسل عاش س س س س سسور ي س س س س سسا لف س س س س سسي عل س س س س سسى ال س س س س سسدين‬

‫خ س س س س س س س س س س س س سسذوا حس س س س س س س س س س س س سسدادكم يس س س س س س س س س س س س سسا آل ياسس س س س س س س س س س س س سسي‬

‫الي س س س س س س س سسوم ش س س س س س س س سسق ق جي س س س س س س س سسب ال س س س س س س س سسدين وانتهب س س س س س س س سست‬

‫بن س س س س س س س س سسات أح س س س س س س س س سسد ن س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س سسروم والص س س س س س س س س سسي‬

‫اليس س س س س س س س س سسوم قس س س س س س س س س سسام بس س س س س س س س س سسأعلى الطس س س س س س س س س سسف ن س س س س س س س س سسادبم‬

‫يقس س س س س س س س س س س س س سسول َم س س س س س س س س س س س س س س نس ليس س س س س س س س س س س س س سستيم أو لسس س س س س س س س س س س س س سسمكي‬

‫الي س س س س س س سسوم خ س س س س س س س سّر ن س س س س س س سسوم الفخ س س س س س س سسر م س س س س س س سسن مص س س س س س س سسر‬

‫وط س س س س س س س س س س سسا ح باليس س س س س س س س س س س سسل سس س س س س س س س س س س سساحات اليس س س س س س س س س س س سسادين‬

‫ض س س س س س س س سبس جيس س س س س س س سسب الصس س س س س س س سسطفى بس س س س س س س سسدم‬ ‫اليس س س س س س س سسوم خ ّ‬

‫أمسس س س س س س س س س سسى عس س س س س س س س س سسبي نس س س س س س س س س سسور الس س س س س س س س س سسور والعي س س س س س س س س س س‬

‫الي س س س س س س س س س س سسوم اطف س س س س س س س س س س سسئ ن س س س س س س س س س س سسور ال س س س س س س س س س س س س متق س س س س س س س س س س سسدا‬

‫وبرقع س س س س س س س س س س س س سست ع س س س س س س س س س س س س سءز ة الس س س س س س س س س س س س س سسلم ب س س س س س س س س س س س س سسالون‬

‫الي س س س س س س س س س سسوم ن س س س س س س س س س سسال بن س س س س س س س س س سسو ح س س س س س س س س س سسرب طس س س س س س س س س س سوائلهم‬

‫م س س س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س س س سسلوه بب س س س س س س س س س س س سسدر ث س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س سسفي‬

‫ي س س س س س س س س س س سسا أم س س س س س س س س س س سسة ول س س س س س س س س س س س الش س س س س س س س س س س سسيطان رايته س س س س س س س س س س سسا‬

‫ومَمكس س س س س س س س س س س نس الغ س س س س س س س س س سسي منه س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س سسل تمكيس س س س س س س س س س س‬

‫مس س س س س س س س س س سسا الرتضس س س س س س س س س س سسى وبنس س س س س س س س س س سسوه مس س س س س س س س س س سسن معوب س س س س س س س س س سسة‬

‫ول الفس س س س س س س س س س س س سواطم م س س س س س س س س س س س سسن هن س س س س س س س س س س س سسد وميس س س س س س س س س س س س سسون‬

‫ي س س س س س س س س س سسا عي س س س س س س س س س س ل ت س س س س س س س س س سسدعي ش س س س س س س س س س سسيئا لغادي س س س س س س س س س سسة‬

‫تدمس س س س س س س س س س س س سسي ول تس س س س س س س س س س س س سسدعي دمعس س س س س س س س س س س س سسا لس س س س س س س س س س س س سسءزون‬

‫قس س س س س س سسومي علس س س س س س سسى جس س س س س س سسدث بس س س س س س سسالطف فانتقضس س س س س س سسي‬

‫بمك س س س س س س س س س سسل لؤلس س س س س س س س س سسؤ دم س س س س س س س س س سسع في س س س س س س س س س سسك ممكن س س س س س س س س س سسون‬

‫ي س س س س س س س س س س س سسا آل أح س س س س س س س س س س س سسد إن ال س س س س س س س س س س س سسوهري لمك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫س س س س س س س س سسيف يقطّ س س س س س س س سسع عنمك س س س س س س س سسم ك س س س س س س س سسل موصس س س س س س س سسون‬

‫ذكرها الواردزمي ف مقتله ‪ ،‬وابسن شسهر اشسوب فس منساقبه ‪ ،‬والعلمسة اللسسي فس العاشسر‬ ‫من البحار‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن أعيان الشيعة ج ‪ 41‬ص ‪.41‬‬

‫‪131‬‬


‫أبو الحسن علي بن احمد الجرجاني المعروف بالجوهري ‪:‬‬ ‫تسسوف ف س حسسدود سسسنة ‪ .380‬عسسن ري اض العلدمسساء إنسسه كسسان شسساعراً اديبسسا مشسسهورا ‪ ،‬وهسو‬ ‫صاحب القصائد الفاخر ة المكثي ة ف مناقب أهل البيت ومصائب شهدائهم‪.‬‬ ‫كسسان مسسن صسسنايع السودزير الصسساحب بسسن عبسساد وندمائه وشعرائه ‪ ،‬تعسساطى صسسناعة الشسسعر فس‬ ‫ريعان من عدمره جءزاه ال خي جءزاء السني‪.‬‬

‫‪132‬‬


‫الصاحب اسماعيل بن عباد‬ ‫عي س س س س س س س س س ج س س س س س س س سسودي عل س س س س س س س سسى الش س س س س س س س سسهيد القتي س س س س س س س سسل‬

‫واترك س س س س س س س س س س س س ي ال س س س س س س س س س س س س س سسد كال س س س س س س س س س س س س س سسل الي س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫كيس س س س س س سسف يشس س س س س س سسفي البمك س س س س س س سساء ف س س س س س س س قت س س س س س س سسل مس س س س س س سسول‬

‫ي امس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام التنءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل والتأوي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ول س س س س س س س س س س سسو اّن البحس س س س س س س س س س س سسار صس س س س س س س س س س س سسارت دمس س س س س س س س س س س سسوعي‬

‫م س س س س س س س س س س سسا كفتنس س س س س س س س س س س س لس س س س س س س س س س س سسلم ب س س س س س س س س س س سسن عقي س س س س س س س س س س سسل‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س سساتلوا ال س س س س س س س س س س س س س س س س س والن س س س س س س س س س س س س س س س سسب وم س س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫هس س س س س س س س س سسم عليس س س س س س س س س سسا إذ قس س س س س س س س س سساتلوا ابس س س س س س س س س سسن الرس س س س س س س س س س ول‬

‫ص س س س س س س س س س س س س سسرعوا حس س س س س س س س س س س س س سوله كس س س س س س س س س س س س س سواكب دج س س س س س س س س س س س س سسن‬ ‫اخ س س س س س س س س س س س سو ة كس س س س س س س س س س س سسل واحس س س س س س س س س س س سسد منهس س س س س س س س س س س سسم ليس س س س س س س س س س س س س‬

‫قتل س س س س س س س س س س س س س س س سوا ح س س س س س س س س س س س س س س س سوله ض س س س س س س س س س س س س س س س سراغَم غي س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫س س س س س س س س س س سسث عري س س س س س س س س س ن وح س س س س س س س س س ّد س س س س س س س س س س سسي ٍ‬ ‫ف ص س س س س س س س س س سسقيل‬

‫أو سس س س س س س س س س س س س سسعوهم طعنس س س س س س س س س س س س سسا وض س س س س س س س س س س س س ربا ون س س س س س س س س س س س س را‬

‫وانتهاب س س س س س س س س س س س س س سسا ياض س س س س س س س س س س س س س س سًلة مت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبيل‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س سسي الدمن س س س س س س س س س س س س س سسوع ش س س س س س س س س س س س س س سربة م س س س س س س س س س س س س س سساء‬

‫بيس س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س سسر الظ س س س س س س س س س س سسب وح س س س س س س س س س س ر الغلي س س س س س س س س س س سسل‬

‫مثمك س س س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س س سسابنه وقس س س س س س س س س س سسد ضس س س س س س س س س س س سّدم هس وه س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س سسو غري س س س س س س س س س س ق م س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س سسدماء الدم س س س س س س س س س س سسول‬ ‫ه س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س سسعتم برض س س س س س س س س س س س س س س ٍع مقت س س س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫فجدمعس س س س س س س س س س س س س س سسوه مس س س س س س س س س س س س س س سسن بعس س س س س س س س س س س س س س سسده برض س س س س س س س س س س س س س س يٍع‬

‫ث س س س س س س س س ل س س س س س س س س يش س س س س س س س سسفهم س س س س س س س س سسوى قت س س س س س س س سسل نف س س س س س س س سسس‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س سسي نف س س س س س س س س س س س س س سسس التمك س س س س س س س س س س س س س سسبي والتهلي س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫هس س س س س س سسي نفس س س س س س سسس السس س س س س س سسي نفس س س س س س سسس رس س س س س س س ول الس س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س سسله نف س س س س س س س س س سسس الوص س س س س س س س س سسي نف س س س س س س س س س سسس البت س س س س س س س س س سسول‬

‫ذب س س س س س س س س س سسوه ذب س س س س س س س س س س سَح الض س س س س س س س س س سساحي في س س س س س س س س س سسا قل س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س سسب تص س س س س س س س س س سّدع علس س س س س س س س س سسى العءزي س س س س س س س س س ءز الس س س س س س س س س سسذليل‬

‫وط س س س س س س س س س س س س س سسأوا جس س س س س س س س س س س س س س سسدمه وق س س س س س س س س س س س س س سسد ق طّع س س س س س س س س س س س س س سسوه‬

‫ضس س س س س س س س س س س س س س س سعسوه‬ ‫أخ س س س س س س س س س س س س س س سسذوا رأس س س س س س س س س س س س س س س سسه وقس س س س س س س س س س س س س س سسد ب ّ‬

‫نصس س س س س س س س س س س س س س سسبوه علس س س س س س س س س س س س س س سسى القنس س س س س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س س س سسدمائي‬

‫ويلهس س س س س س س س س س سسم مس س س س س س س س س س سسن عقس س س س س س س س س س سساب يس س س س س س س س س س سسوم وبيس س س س س س س س س س سسل‬ ‫إن س س س س س س س س س س س س س س سَي المكف س س س س س س س س س س س س س سسار ف س س س س س س س س س س س س س س تض س س س س س س س س س س س س س سسليل‬

‫ل دمس س س س س س س س س س س س سسوعي تسس س س س س س س س س س س س سسيل ك س س س س س س س س س س س س سّل مس س س س س س س س س س س س س سسيل‬

‫‪133‬‬


‫واس س س س س س س س س س س س س سستباحوا بن س س س س س س س س س س س س سسات فاطدم س س س س س س س س س س س س سسة الءزه س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س سراء ّل س س س س س س س س س س س اس ص س س س س س س س س س س سسرخن ح س س س س س س س س س س سسول القتي س س س س س س س س س س سسل‬

‫حل س س س س س س س س س سسوهن ق س س س س س س س س س سسد كش س س س س س س س س س سسفن عل س س س س س س س س س سسى القس س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س سستاب س س س س س س س س س س س س س سسبياً ب س س س س س س س س س س س س سسالعنف والتهويس س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س س سسا لمك س س س س س س س س س س س س س س سسر ٍ‬ ‫ب بمكس س س س س س س س س س س س س س س سربلء عظي س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س ردزء علس س س س س س س س س س س س س س س س سسى النس س س س س س س س س س س س س س س س سسب ثقي س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ك س س س س س س س س س س سسم بمك س س س س س س س س س س سسى جربئي س س س س س س س س س س سسل مّس س س س س س س س س س سسا ده س س س س س س س س س س سساه‬

‫فس س س س س س س س س س س س بني س س س س س س س س س س سسه صس س س س س س س س س س س سلّوا عل س س س س س س س س س س سسى جربئي س س س س س س س س س س سسل‬

‫سس س س س س س س س سسوف تس س س س س س س س سسأت الءزه س س س س س س س س راء تلتدمس س س س س س س س سسس المكس س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسم اذا ح س س س س س س س س س س س س س سسان مش س س س س س س س س س س س س س سسر التع س س س س س س س س س س س س س سسديل‬

‫وأبوهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا وبعله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وبنوهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫حول س س س س س س س س س س س س س سسا والص س س س س س س س س س س س س س س سسام غي س س س س س س س س س س س س س س س قلي س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وتن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادي ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا رب ذ بّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسح أول‬

‫دي ل س س س س س س س س س س س س س سساذا وأن س س س س س س س س س س س س س سست خيس س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س سسديل‬

‫فين س س س س س س س س س س س س س س سسادى بال س س س س س س س س س س س س س س سسك أل س س س س س س س س س س س س س س سسب الن س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫) وي س س س س س س س س س سسادزى ك س س س س س س س س س س سسل ب س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س سسان من س س س س س س س س س س سسه‬

‫ر وأ ّج س س س س س س س س س س س س س س جس وخ س س س س س س س س س س س س س ذ بأهس س س س س س س س س س س س س سسل الغل س س س س س س س س س س س س سسول‬

‫مس س س س س س س س س س س سسن عقس س س س س س س س س س س سساب التخليس س س س س س س س س س س سسد والتنمكيس س س س س س س س س س س سسل (‬

‫يس س س س س س س س س سسا بن س س س س س س س س س س الصس س س س س س س س س سسطفى بمكيس س س س س س س س س سست وابمكيس س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س سست ونفس س س س س س س سسي ل س س س س س س س س ت س س س س س س سسأت بع س س س س س س سسد بس س س س س س س سسول‬

‫لي س س س س س س س سست روح س س س س س س س س ي ذاب س س س س س س س سست دموع س س س س س س س سسا ف س س س س س س س سسأبمكي‬

‫لل س س س س س س س س س س س س س س سسذي ن س س س س س س س س س س س س س س سسالمكم م س س س س س س س س س س س س س س سسن الت س س س س س س س س س س س س س س سسذليل‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولئي لمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم عت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادي ودزادي‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س سسوم الق س س س س س س س س س س س س س سساكم عل س س س س س س س س س س س س س سسى سلس س س س س س س س س س س س س س سسبيل‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س فيمكس س س س س س س س س س س س س س س سسم مدائس س س س س س س س س س س س س س س سسح وم س س س س س س س س س س س س س س س راث‬

‫حفظ س س س س س س س س س س س س سست حف س س س س س س س س س س س س سسظ ممك س س س س س س س س س س س س سسم التنءزي س س س س س س س س س س س س ل‬

‫ق س س س س س سسد كف س س س س س سسان ف س س س س س س س الش س س س س س سسرق والغ س س س س س سسرب فخ س س س س س س سرا‬

‫أن يقولس س س س س س س س س س س س س وا ‪ :‬م س س س س س س س س س س س س سسن قي س س س س س س س س س س س س سسل اس س س س س س س س س س س س س سساعيل‬

‫وم س س س س س س س س س س س سست ك س س س س س س س س س س س س سسادن النواص س س س س س س س س س س س س سسب فيمك س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫حسس س س س س س س س س سسب ال س س س س س س س س س س وه س س س س س س س س سسو خي س س س س س س س س س س وكيس س س س س س س س س سسل‬

‫)‪(1‬‬

‫الصاحب بن عباد ‪:‬‬ ‫ح س س س س س س س س س سسدق الس س س س س س س س س س سسان )‪ (2‬رمينن س س س س س س س س س س س بتدملدم س س س س س س س س س سسل‬

‫وأخ س س س س س س س س س س س سسذن قل س س س س س س س س س س س سسب ف س س س س س س س س س س س س س الرعي س س س س س س س س س س س سسل الول‬

‫غس س س س س س س س س س س س س سسادرنن وال س س س س س س س س س س س س س س التفس س س س س س س س س س س س س سسءزع مفءزع س س س س س س س س س س س س س ي‬

‫وتركنن س س س س س س س س س س س س س س وعل س س س س س س س س س س س س سسى العوبس س س س س س س س س س س س سسل مع س س س س س س س س س س س س س سّول‬ ‫ق س س س س س س س سسد ك س س س س س س س سسان ي س س س س س س س سسذبل من س س س س س س س سسه ركن س س س س س س س سسا ي س س س س س س س سسذبل‬

‫ل س س س س س س س س س س سسو أن م س س س س س س س س س س سسا ألق س س س س س س س س س س سساه حّ س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س سسذبل‬

‫م س س س س س س س س سسادزلت أرع س س س س س س س س س ى اللي س س س س س س س س سسل رع س س س س س س س س س ي موكس س س س س س س س ل‬

‫فحس س س س س س س س س س س س س س سسبتها دزهس س س س س س س س س س س س س س رات روض ض س س س س س س س س س س س س س سساحك‬

‫ح س س س س س س س س س س سست رأي س س س س س س س س س س سست ندم س س س س س س س س س س سسه يبمكي س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س‬ ‫] مبتس س س س س س س س سسم [ ق س س س س س س س سسد القي س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س ج س س س س س س س سسدول‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوان الصاحب بن عباد ص ‪.261‬‬ ‫‪ 2‬س ذكر العلمة اللسي ف اللد العاشر من ) بار النوار ( بعضها وقال ‪ :‬هي من قصيد ة طويلة‪.‬‬

‫‪134‬‬


‫ينقس س س س س س س س س س س سسض لمعهس س س س س س س س س س س سسا فتحسس س س س س س س س س س س سسب كاتب س س س س س س س س س س س ساً‬

‫ق س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س س سسطراً م س س س س س س س س س سسذهباً بتعّجس س س س س س س س س س س لس‬

‫ويغيس س س س س س س س س سسب طالعهس س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س سسدر قس س س س س س س س س سسد وهس س س س س س س س سسى‬

‫م س س س س س س س س سسن س س س س س س س س س سسلك غاني س س س س س س س س سسة مشس س س س س س س س س سست بت س س س س س س س س سسدلل‬

‫حس س س س س س س س س سست إذا مس س س س س س س س س سسا الصس س س س س س س س س سسبح أنفس س س س س س س س س سسذ رس س س س س س س س س س له‬ ‫والفجس س س س س س س س س س س س سسر مس س س س س س س س س س س س سسن رأد الضس س س س س س س س س س س س سسياء كس س س س س س س س س س س س سسأنه‬

‫أب س س س س س س س س س س س س سسدت ش س س س س س س س س س س س س سسجون تفس س س س س س س س س س س س س سّرق وترّح س س س س س س س س س س س س لس‬

‫س س س س س س س س س س سسعدى وق س س س س س س س س سسد بس س س س س س س س س س سردزت لن س س س س س س س س س سسا بتب س س س س س س س س س سسذل‬

‫ومض س س س س س س س س س س سسى الظلم ي س س س س س س س س س س سسر ذي س س س س س س س س س س سسل عبوسس س س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س س س س س سسأتى الض س س س س س س س س س س س س سسياء ب س س س س س س س س س س س س سسوجهه التهل س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫لس س س س س س س س س س س س ين س س س س س س س س س س سستءزع م س س س س س س س س س س سسن مع س س س س س س س س س س سسدٍن بتعدم س س س س س س س س س س سسل‬

‫م س س س س س س س س س س سسرآ ة ن س س س س س س س س س س سسور ل س س س س س س س س س س س س تَُش س س س س س س س س س س س نس بص س س س س س س س س س س سسياغة‬

‫كل ول جلي س س س س س س س س س س س س س س سست بمك س س س س س س س س س س س س س س سسف الص س س س س س س س س س س س س س س سسيقل‬

‫وبس س س س س س سسدا لن س س س س س س سسا ت س س س س س س سسرس م س س س س س س سسن ال س س س س س س سسذهب ال س س س س س س سسذي‬ ‫تسس س س س س س س س س سسدمو ال س س س س س س س س س س كبس س س س س س س س س سسد السس س س س س س س س س سسدماء كأنس س س س س س س س س سسا‬ ‫ح س س س س س س س سست اذا بلغ س س س س س س س سست الس س س س س س س س س حي س س س س س س س سسث انته س س س س س س س سست‬ ‫ثس س س س س س س س س س س انثن س س س س س س س س س سست تبغ س س س س س س س س س سسي ال س س س س س س س س س سسدوَر كأن س س س س س س س س س سسا‬

‫حس س س س س س س س س س سست اذا م س س س س س س س س س سسا الليس س س س س س س س س س سسل ك س س س س س س س س س س سّر ببأس س س س س س س س س س سسه‬

‫تبغ س س س س س س س س سسي هن س س س س س س س س سساك دف س س س س س س س س سساع ك س س س س س س س س سسرب معض س س س س س س س س سسل‬ ‫وقف س س س س س س س س سست كوقف س س س س س س س س سسة س س س س س س س س س سسائل ع س س س س س س س س سسن من س س س س س س س س سسءزِل‬ ‫ف ماف س س س س س س س س س س سًة م س س س س س س س س س سسن أج س س س س س س س س س سسدِل‬ ‫طي س س س س س س س س س س س أس س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ف س س س س س س س س س س جحف س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س سسد أتبع س س س س س س س س س سسوه بحف س س س س س س س س س سسل‬

‫ط س س س س س س سسرب الص س س س س س س سسدي ق الس س س س س س س س الص س س س س س س سسدي ق وأبس س س س س س س سردزت‬

‫كس س س س س س سسأس الرحي س س س س س س سس ق ولس س س س س س يس س س س س س سسف مس س س س س س سسن ع س س س س س س سّذ لس‬

‫ف س س س س س س س س س س س سسالعود يُصس س س س س س س س س س س سسلح والن س س س س س س س س س س س سساجر تتل س س س س س س س س س س س سسى‬

‫وال س س س س س س س س س سسدر ُي س س س س س س س س س س س رسسدز م س س س س س س س س س سسن ص س س س س س س س س س س سرا ح ال س س س س س س س س س سسبءزل‬

‫والعي س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س سسومئ وال س س س س س س س س س س س سواجب تنتج س س س س س س س س س س سسي‬ ‫والذن تقضس س س س س س س س س س س س س س س سسي ماتري س س س س س س س س س س س س س س س د وتشس س س س س س س س س س س س س س س سستهي‬ ‫إن ش س س س س س س س س سسئت مس س س س س س س س س سّرت فس س س س س س س س س س طريق س س س س س س س س سسة معبس س س س س س س س س سٍد‬ ‫تغنيس س س س س س سسك عس س س س س س سسن إبس س س س س س سسداع بدعس س س س س س سسة حسس س س س س س سسن مس س س س س س سسا‬ ‫ف س س س س س س س س س س س س سسالروض بيس س س س س س س س س س س س س س مسس س س س س س س س س س س س س سّه مس ومد بّ س س س س س س س س س س س س سس ج‬

‫والطي س س س س س س س س ألس س س س س س س س سسنة الغص س س س س س س س سسون وق س س س س س س سسد ش س س س س س س س سسدت‬

‫والعت س س س س س س س س س سسب يظه س س س س س س س س س سسر عطن س س س س س س س س س سسه فس س س س س س س س س س س أن س س س س س س س س س سسل‬ ‫م س س س س س س س س سسن طفل س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س سسع عوده س س س س س س س س سسا كالطف س س س س س س س س سسل‬ ‫أو ش س س س س س س س س سسئت م س س س س س س س س سسرت ف س س س س س س س س س س طريق س س س س س س س س سسة دزل س س س س س س س س س ءزل‬ ‫وص س س س س س س س س س س س سسلت طرائقس س س س س س س س س س س س سسه بف س س س س س س س س س س س س سّن الوص س س س س س س س س س س س سسلي‬ ‫ومف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سو ٍ‬ ‫فس وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّءزٍع ومهّلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫ّ‬ ‫ليطي س س س س س س س سسب ل س س س س س س س س س ش س س س س س س س سسرب ال س س س س س س س سسدام السلس س س س س س س س سسل‬

‫م س س س س س س س س س س س س سسن ُحّس س س س س س س س س س س س س سٍر أو عن س س س س س س س س س س س س سسدليب مط س س س س س س س س س س س س سسر ٍ‬ ‫ب‬

‫أو ُدزردزٍر أو ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدرٍج أو بلب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫قس س س س س س س س سسد كس س س س س س س س سسان ذاك وف س س س س س س س س الصس س س س س س س س سسبا متنّف س س س س س س س س سسس‬

‫وال س س س س س س س سسدهر أعدم س س س س س س س سسى لي س س س س س س س سسس يع س س س س س س س سسرف معقل س س س س س س س سسي‬

‫ح س س س س س س س س س س سست اذا خ س س س س س س س س س س سسط الش س س س س س س س س س س سسيب بعارض س س س س س س س س س س س ي‬

‫خ س س س س س س س س س س س س س س سسط الناب س س س س س س س س س س س س س س سسة رمته س س س س س س س س س س س س س س سسا بتبت س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وجعل س س س س س س س س س سست تمكفي س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س سسذنوب م س س س س س س س س س سسدائحي‬ ‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادٍ ة ح س س س س س س س س س سسادزوا الف س س س س س س س س س سساخر ق س س س س س س س س س سسادٍ ة‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س س س س سساد ة آل النس س س س س س س س س س س س س س سسب الرس س س س س س س س س س س س س س س ل‬ ‫ٍ‬ ‫صس س س س س س س س س س س س س سلس‬ ‫ورقس س س س س س س س س س س س س وا الفخ س س س س س س س س س س س س سسار بق س س س س س س س س س س س س سسول وبن ُ‬

‫فأخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذتا عاد يّ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سًة غيلّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سًة‬

‫تل س س س س س س س س سسى عَل س س س س س س س س سّي كدمث س س س س س س س س سسل عي س س س س س س س س س الش س س س س س س س س سسهل‬

‫‪135‬‬


‫وتش س س س س س س س س س س س س س سّد دس ي س س س س س س س س س س س س س سسوم ال س س س س س س س س س س س س س سسوغى وتش س س س س س س س س س س س س س سّرٍر‬ ‫وتقس س س س س س س س س س س س س س سّد مس فس س س س س س س س س س س س س س س العل س س س س س س س س س س س س س سسم غيس س س س س س س س س س س س س س س مٍل‬ ‫وعب س س س س س س س س س س سساد ة م س س س س س س س س س س سسا ن س س س س س س س س س س سسال عب س س س س س س س س س س سسد مثله س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ه س س س س س س س س سسل كالوص س س س س س س س س س ّي مق س س س س س س س س سسارع فس س س س س س س س س س مدم س س س س س س س س سسع‬

‫َش س س س س س س س س س س س َهسَرس السس س س س س س س س س س سساَم لسس س س س س س س س س س سسم داٍء معضس س س س س س س س س س سسل‬

‫وتفض س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س سسوم الن س س س س س س س س س س س س سسدى وتس س س س س س س س س س س س س سسهل‬ ‫وتق س س س س س س س س س س س س س سس ق بس س س س س س س س س س س س س سسالعلم غي س س س س س س س س س س س س س س ملح س س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫لداِء س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ٍ‬ ‫ض أو أداء تن ّف س س س س س س س س س س س س س س س س س سلس‬ ‫ه س س س س س س س س سسل كالوص س س س س س س س س سسي من س س س س س س س س سسادزع ف س س س س س س س س س س مف س س س س س س س س سسل‬ ‫وح س س س س س س س س ى الي س س س س س س س س سسوش كدمث س س س س س س س س سسل لي س س س س س س س س سسل ألي س س س س س س س س سسل‬

‫ّل س س س س س س س س س س س س س اس أت س س س س س س س س س س س س سوا ب س س س س س س س س س س س سسدراً أت س س س س س س س س س س س سساه مب س س س س س س س س س س س سسادرا‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسخو بهج س س س س س س س س س س س سسة م س س س س س س س س س س س سسر ٍ‬ ‫ب متأص س س س س س س س س س س س سسل‬

‫ك س س س س س س س س س سسم باس س س س س س س س س س سسل ق س س س س س س س س س سسدرّدهس وعلي س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س سسن‬

‫دم س س س س س س س س س س س س س سسه رداء أح س س س س س س س س س س س س س سسر ل س س س س س س س س س س س س س س س يص س س س س س س س س س س س س س سسقل‬

‫كس س س س س س س س سسم ض س س س س س س س س سربة مس س س س س س س س سسن كّف س س س س س س س س سهس ف س س س س س س س س س قرن س س س س س س س س ه‬

‫ق س س س س س سسد خي س س س س س سسل ج س س س س س سسري دمائه س س س س س سسا م س س س س س سسن ج س س س س س سسدول‬

‫ك س س س س س س س س س سسم حل س س س س س س س س س سسة وآل س س س س س س س س س س س عل س س س س س س س س س سسى أع س س س س س س س س س سسدائه‬

‫ترم س س س س س س س س س س س س س ي البس س س س س س س س س س س س س سسال بوقعهس س س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س س س سستءزلءزل‬

‫هس س س س س س س س س سسذا الهس س س س س س س س س سساد وم س س س س س س س س سسا يطيس س س س س س س س س سس ق بهس س س س س س س س س سسده‬

‫خص س س س س س س س س س س س س سسم دف س س س س س س س س س س س س سساع وض س س س س س س س س س س س سسوحه بت س س س س س س س س س س س س سسأّولس‬

‫واذا انثني س س س س س س س س س س س س سست الس س س س س س س س س س س س س س العل س س س س س س س س س س س س سسوم رأيت س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ويقس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم بالتنءزي س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل والتأوي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ل‬

‫ق س س س س س س س س س سسرم الق س س س س س س س س س سسروم يف س س س س س س س س س سسوق ك س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س سسبّءزل‬ ‫تع س س س س س س س س س س سسدوه نمكت س س س س س س س س س س سسة واض س س س س س س س س س س سسح أو مش س س س س س س س س س س سسمكل‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسول فت س س س س س س س س س س س س س س س سساويه ال س س س س س س س س س س س س س س س سست ّنته س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫لته س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالمكوا بتع ّس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س فس وت ّهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس‬

‫واليس س س س س س س س س س س س س سسش بي س س س س س س س س س س س س س س ممك ّرب س س س س س س س س س س س س س س ومهّلس س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫يس س س س س س س س س سسا مرحبس س س س س س س س س سسا اذ ظس س س س س س س س س سسل يس س س س س س س س س سسردي مرحب س س س س س س س س س ساً‬

‫ل س س س س س س س س يسس س س س س س س سسأل الق س س س س س س س سوام عس س س س س س س سسن أم س س س س س س س سٍر وك س س س س س س م‬

‫س س س س س س س س س س س س س سسألوه م س س س س س س س س س س س س سسدّرعي ث س س س س س س س س س س س س سسوب ت س س س س س س س س س س س س سسذّلل‬

‫ك س س س س س س س س س سسان الرس س س س س س س س س س ول مدين س س س س س س س س س سًة ه س س س س س س س س س سسو بابس س س س س س س س س سسا‬

‫صس س س س س س س س س ساسب ق س س س س س س س س سسول الرسس س س س س س س س س ل‬ ‫ل س س س س س س س س سسو أثب س س س س س س س س سست الن ّ‬

‫ه س س س س س س س س س سسذي ص س س س س س س س س س سسدورهم لبغ س س س س س س س س س سسض الص س س س س س س س س س سسطفى‬

‫تغل س س س س س س س سسي عل س س س س س س س سسى الهلي س س س س س س س س س غل س س س س س س س سسي الرجس س س س س س س س ل‬

‫] قس س س س س س س س س سسد كس س س س س س س س س سسان ك س س س س س س س س س سّرارا فُس س س س س س س س س س س ّدمسيس غيس س س س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س ال س س س س س سسوقت ف س س س س س س سّرارا فه س س س س س سسل م س س س س س سسن مع س س س س س سسدل [‬

‫نص س س س س س س س س س سسبت حق س س س س س س س س س سسودهم حروبس س س س س س س س س سسا أدرج س س س س س س س س س ت‬ ‫حلّ س س س س س س سوا وق س س س س س سسد عقس س س س س س سسدوا كدمس س س س س س سسا نمكث س س س س س س سوا وق س س س س س سسد‬

‫آل الن س س س س س س س س س س س سسب عل س س س س س س س س س س س سسى الط س س س س س س س س س س س سسوب النس س س س س س س س س س س س سّءزل‬ ‫عهس س س س س س سسدوا فقس س س س س س سسل ف س س س س س س س نمكس س س س س س سسث بس س س س س س سسا غ مبطس س س س س س سسل‬

‫وافس س س س س س س س س س س س س سوا يربن س س س س س س س س س س س سسا بض س س س س س س س س س س س س سسعف عق س س س س س س س س س س س س سسولم‬

‫أن الس س س س س س س س س س س س س س س سسدبر َّث س س س س س س س س س س س س س س س س رب س س س س س س س س س س س س س س س ةُ مدم س س س س س س س س س س س س س س س سِل‬

‫ه س س س س س س س س س س سسل صس س س س س س س س س س س سّي الس س س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س س س سساء أئدم س س س س س س س س س س سسة‬

‫ي س س س س س س س س س س سسا أم س س س س س س س س س س سسة مث س س س س س س س س س س سسل الّنع س س س س س س س س س س سسام الهدم س س س س س س س س س س سسل‬

‫دب س س س س س س س س س س س س سست عق س س س س س س س س س س س س سساربم لص س س س س س س س س س س س س سسنو ن س س س س س س س س س س س س سسبيهم‬

‫أج س س س س س س س س س سسروا دم س س س س س س س س س سساء أخ س س س س س س س س س سسي الن س س س س س س س س س سسب مدم س س س س س س س س س سسد‬ ‫ولتص س س س س س س س س س س س س سسدر اللعن س س س س س س س س س س س س سسات غيس س س س س س س س س س س س س س مءزالس س س س س س س س س س س س س سٍة‬

‫فاغتس س س س س س س س س س س س سساله أشس س س س س س س س س س س س سسقى الس س س س س س س س س س س س سسورى بتخّتس س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫فلتج س س س س س س س س س س س سِر غس س س س س س س س س س س سسرب دموعهس س س س س س س س س س س سسا ولتهِدم س س س س س س س س س س س س لس‬ ‫لع س س س س س س س س سسداه م س س س س س س س س سسن م س س س س س س س س سساض وم س س س س س س س سسن مس س س س س س س س س سستقبل‬

‫‪136‬‬


‫ل س س س س س س س س س س س تش س س س س س س س س س سسفهم م س س س س س س س س س سسن أح س س س س س س س س س سسد أفع س س س س س س س س س سسالم‬

‫بوص س س س س س س س س س س س س س ّيه الطه س س س س س س س س س س س س سسر الءزك س س س س س س س س س س س ي الفض س س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫بعظس س س س س س س س س س س س سسائم فاسس س س س س س س س س س س س سسع حس س س س س س س س س س س س سسديث القتس س س س س س س س س س س س سسل‬ ‫فس س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سربلء فن س س س س س س س س س سسح كن س س س س س س س س س سسو ح الع س س س س س س س س س سسوِل‬

‫منعس س س س س س س س س سسوه أع س س س س س س س س سسذب منه س س س س س س س س سسل وكس س س س س س س س ذا غس س س س س س س س س سسداً‬

‫ي س س س س س س س س س سسردون فس س س س س س س س س س س الني س س س س س س س س سسان أوخ س س س س س س س س س م منه س س س س س س س س س سسل‬

‫يسس س س س س س س س س س س سسقون غسس س س س س س س س س س س سسليناً ويشس س س س س س س س س س س سسر جعهس س س س س س س س س س س سسم‬

‫حشس س س س س س س س س سراً متينس س س س س س س س س ساً فس س س س س س س س س س العق س س س س س س س س سساب الدم س س س س س س س س سسل‬

‫أي س س س س س س س س سّءز رأس اب س س س س س س س سسن الرس س س س س س س س س ول وف س س س س س س س س ال س س س س س س س سسورى‬

‫حس س س س س س س س س س س س سّي أم س س س س س س س س س س س سسام رك س س س س س س س س س س ابه لس س س س س س س س س س س س س يقت س س س س س س س س س س س سسل‬

‫فتج س س س س س س س س س س س س س س س س سّردوا لبنيس س س س س س س س س س س س س س س س سسه ث س س س س س س س س س س س س س س س س س بنس س س س س س س س س س س س س س س س سساته‬

‫ي الس س س س س س س س س سساء وهس س س س س س س س سسو ماهس س س س س س س س س سسد‬ ‫منع س س س س س س س س س سوا حس س س س س س س س س س س َ‬

‫تس س س س س س س س س س سسب بن س س س س س س س س س سسات مدم س س س س س س س س س سسد ح س س س س س س س س س سست ك س س س س س س س س س سسأّن‬

‫مدمس س س س س س س س س س س س س س س س سسدا واف س س س س س س س س س س س س س س س س س بّلس س س س س س س س س س س س س س س س سسة هرق س س س س س س س س س س س س س س س س ِل‬

‫وبنس س س س س س سوا الس س س س س س سسفا ح تمكدمس س س س س س سوا فس س س س س س س أه س س س س س سسل حس س س س س س سّي‬ ‫نمك س س س س س س س سست ال س س س س س س س سسدعّي اب س س س س س س س سسن البغ س س س س س س س سسي ض س س س س س س س سواحمكا‬

‫عل س س س س س س س س س س س س س س س س سسى الفل ح بفرص س س س س س س س س س س س س س س س س س ة وتع ّج س س س س س س س س س س س س س س س س س س لس‬

‫تض س س س س س س سسي بن س س س س س س سسو هن س س س س س س سسد س س س س س س س سسيوف الن س س س س س س سسد فس س س س س س س س‬

‫ب اليس س س س س س س س س س س س خُيس س س س س س س س س س س س مقّب س س س س س س س س س س سسل‬ ‫ه س س س س س س س س س س سسي للنس س س س س س س س س س س س ّ‬

‫نس س س س س س س س س س س سساحت ملئمكس س س س س س س س س س س سسة السس س س س س س س س س س س سسدماء عليهس س س س س س س س س س س سسم‬ ‫ف س س س س س س س س س س سسأرى البمك س س س س س س س س س س سساء م س س س س س س س س س س سسدى الءزمس س س س س س س س س س س ان ملل‬

‫ب وتعتل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬ ‫أوداج أولد الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّ‬ ‫وبمكس س س س س س س س س سوا وقس س س س س س س س سسد سس س س س س س س س س سّقوسا ك س س س س س س س س سسؤوس ال س س س س س س س س سسذّبل‬ ‫والض س س س س س س س سسحك بعس س س س س س س س سسد السس س س س س س س س سسبط غي س س س س س س س س س ملّ س س س س س س س سسل‬

‫ق س س س س س س س سسد قل س س س س س س س سست للحس س س س س س س س سءزان ‪ :‬دومس س س س س س س سسي همك س س س س س س س سسذا‬

‫وتنّءزلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالقلب ل ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستّح لسي‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا ش س س س س س س س س س س س س سسيعة ال س س س س س س س س س س س س سساديَن ل تتأ ّس س س س س س س س س س س س س س س فسي‬

‫فع س س س س س س س س س س س س سسداً ت س س س س س س س س س س س س سسرون الناص س س س س س س س س س س س س سسبي وداره س س س س س س س س س س س س م‬

‫وثق س س س س س س س س س س س س س سسي بب س س س س س س س س س س س س س سسل ال س س س س س س س س س س س س س س ل تتعجل س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫قع س س س س س س س سسر الحي س س س س س س س سسم م س س س س س س س سسن الطب س س س س س س س سساق الس س س س س س س س سسفل‬

‫وتنعدم س س س س س س س س س س س س س س س سسون م س س س س س س س س س س س س س س س سسع الن س س س س س س س س س س س س س س س سسب وآل س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫فس س س س س س س س س س س جن س س س س س س س س س سسة الف س س س س س س س س س سسردوس أك س س س س س س س س س سسرم موئ س س س س س س س س سسل‬

‫ه س س س س س س س س س س س سسذي القلئ س س س س س س س س س س س سسد كالرائ س س س س س س س س س س س سسد تتل س س س س س س س س س س س سسى‬ ‫لقري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ٍة عدلّي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍة ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيعيٍة‬ ‫م س س س س س س س س س س سسا ش س س س س س س س س س س سساقها ل س س س س س س س س س س سسا أقدم س س س س س س س س س س سست ودزان س س س س س س س س س س سسا‬ ‫رام ابس س س س س س س س س س س سسن عبس س س س س س س س س س س سساٍد بس س س س س س س س س س س سسا قرًب س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س‬ ‫م س س س س س س سسا ينمك س س س س س س سسر العىنس س س س س س س س ال س س س س س س سسذي قص س س س س س س سسدت ل س س س س س س سسه‬

‫ف س س س س س س س س وصس س س س س س سسف علي س س س س س س سساء الن س س س س س س سسب وف س س س س س س س عل س س س س س س سسي‬

‫إل ال س س س س س س س س س س س س س سسذي واف س س س س س س س س س س س س س س لع س س س س س س س س س س س س س سسد ة أفح س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫وعليس س س س س س س س سسك يس س س س س س س س سسا ممك س س س س س س س س سّي حس س س س س س س س س سُن نشس س س س س س س س سسيدها‬

‫ح س س س س س س س سست ت س س س س س س س سسوَدز كدم س س س س س س س سساَل عي س س س س س س س سسش مقب س س س س س س س سسل‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن ديوان الصاحب بن عباد ص ‪.85‬‬

‫أدزرت بشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعر مس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزّرد ومهلهس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫أن لس س س س س س س س س س س س س تمك س س س س س س س س س س س سسن للعش س س س س س س س س س س س سسيي وج س س س س س س س س س س س رول‬ ‫س س س س س س س س س س س س س سساداته ف س س س س س س س س س س س س سسأتت بس س س س س س س س س س س س س سسن ممكدم س س س س س س س س س س س س سسل‬

‫‪137‬‬

‫)‪(1‬‬


‫وقال ; ‪:‬‬ ‫هس س س س س س س س س سسذا وم س س س س س س س س سسا ودعس س س س س س س س س سست ش س س س س س س س س س سسرخ ش س س س س س س س س س سسباب‬

‫مس س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س سسال َعلس س س س س س س س س س سسوى ل تس س س س س س س س س س سسرد ج س س س س س س س س س س سواب‬

‫َدوسر الضس س س س س س س س س سسا ِ‬ ‫ب فدمس س س س س س س س س سسا عرف س س س س س س س س س ت خضس س س س س س س س س سساب‬ ‫َ‬

‫أتظ س س س س س س س س س س س س سسن أثس س س س س س س س س س س س س سواب الش س س س س س س س س س س س س سسباب بلدم س س س س س س س س س س س س سست‬

‫أَو َلّس س س س س س س س س س س تس س س س س س س س س س سَر ال س س س س س س س س س سسدنيا تطي س س س س س س س س س سسع أوام س س س س س س س س س سسري‬

‫وال س س س س سسدهر يل س س س س سسءزُم س س س س س س كي س س س س سسف ش س س س س سسئت س س س س س س جن س س س س سساب‬

‫وولء آل مدم س س س س س س س س س س س س سسد ق س س س س س س س س س س س س سسد خ َي س س س س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س س س س‬

‫والع س س س س س س س س سسدل والتوحي س س س س س س س س سسد ق س س س س س س س س سسد س س س س س س س س س سسعدا بس س س س س س س س س س‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س سّم اقس س س س س س س س س س س س س س سسم ل يَط س س س س س س س س س س س س سسور ببس س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫والعي س س س س س س س س س س س س سسش َغ س س س س س س س س س س س س سسض والس س س س س س س س س س س س س سسار ح جّ س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫ى وصس س س س س س س س س واب‬ ‫بس س س س س س س س سساب الرش س س س س س س س س اد ال س س س س س س س س س هس س س س س س س س سسد ً‬

‫مس س س س س سسن بعس س س س س سسد مس س س س س سسا اسس س س س س سستّد تس مط س س س س س سسالب طس س س س س سسالب‬

‫ثب س س س س س س س س س س س سست القواع س س س س س س س س س س س سسد ممكس س س س س س س س س س س س سُم الطن س س س س س س س س س س س سساب‬

‫عس س س س س س س س س س سساودت عرص س س س س س س س س س س ة أصس س س س س س س س س س سسبهان وجهلُه س س س س س س س س س سسا‬

‫صس س س س س س س س س س س س س اسب‬ ‫وال س س س س س س س س س س س سسدين فيه س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س سسذهب الن ّ‬

‫وال س س س س س س س س س سسرب والتش س س س س س س س س س سسبيه ق س س س س س س س س س سسد جثدم س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س سسا‬ ‫فمكففته س س س س س س س س س س س س سسم ده س س س س س س س س س س س س سراً وق س س س س س س س س س س س سسد فّقهسته س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫ال أراذل مس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ذوي الذنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ب وآل س س س س س س س س س سسه‬ ‫وروي س س س س س س س س س س ُ‬ ‫ت م س س س س س س س س س سسن فض س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س س ّ‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسا ل يبق س س س س س س س س س س س س س سسي ش س س س س س س س س س س س س س سسبهة الرتس س س س س س س س س س س س س س اب‬ ‫م س س س س س س س س س س سسن مفخ س س س س س س س س س س سسر العدم س س س س س س س س س س سسال والنس س س س س س س س س س س سساب‬

‫ص الن س س س س س س س س سسب بفض س س س س س س س س سسله‬ ‫وذك س س س س س س س سسرت م س س س س س س س س سسا خس س س س س س س س س س ّ‬ ‫يس س س س س س س س س سسا آل احس س س س س س س س س سسد انتس س س س س س س س س سسم ح س س س س س س س س س سردزي الس س س س س س س س س سسذي‬ ‫أُسس س س س س س س س س س س سسعدت بال س س س س س س س س س س س سسدنيا وقس س س س س س س س س س س سسد واليتمك س س س س س س س س س س س سسم‬

‫اّن الش س س س س س س س س س س س سسفاء ل س س س س س س س س س س س سسه اس س س س س س س س س س س س سستدماع خط س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫أِم َن س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س سسه نفس س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س سسن الوص س س س س س س س سساب‬

‫وذر ال س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ك س س س س س س س س س س س س س س س سسانت تع س س س س س س س س س س س س س س س سسرف داءه‬

‫وك س س س س س س س س ذا يمكس س س س س س س س س سسون مس س س س س س س س س سسع السس س س س س س س س س سسعود مس س س س س س س س س سسأب‬

‫انتس س س س س س س سسم س س س س س س س س سراج ال س س س س س س س س ف س س س س س س س س ظلس س س س س س س سسم الس س س س س س س سسدجى‬

‫وحس س س س س س س س س س سسامه ف س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س سسوم ض س س س س س س س س س سراب‬

‫ون س س س س س س س سسومه الءزهس س س س س س س س س ر ال س س س س س س س س سست ت س س س س س س س س سسدي ال س س س س س س س س سسورى‬

‫ث الغس س س س س س س س س س س س سسا ِ‬ ‫ب‬ ‫ب لي س س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫وليس س س س س س س س س س س س سسوثه إن غس س س س س س س س س س س س سسا َ‬

‫أنت س س س س س س س س س س س سسم يي س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س ف س س س س س س س س س س س س أمص س س س س س س س س س س س سساره‬

‫ص س س س س س س س س ساسب رجس س س س س س س س ع ج س س س س س س س س سواب‬ ‫لس س س س س س س س سسو يعس س س س س س س س سسرف الن ّ‬

‫ه س س س س س س س س سسل يرت س س س س س س س س س ى َم طُس س س س س س س س س سسر بغي س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س سسحاب‬

‫ل يرت س س س س س س س س س س س ى ديس س س س س س س س س س س سسن خل مس س س س س س س س س س س سسن حّبمك س س س س س س س س س س سسم‬

‫ترك س س وا الش س س س س سراب وق س س س سسد شس س س س سسمكوا غلس س س س سسل الصس س س س سسدى‬

‫وتعّلل س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا جهل بلدم س س س س س س س س س س س س س س س س س سسع سس س س س س س س س س س س س س س س س س س سراب‬

‫ل س س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س س سوا أن ال س س س س س س س س سسوى يه س س س س س س س س سسوي ب س س س س س س س س سسن‬

‫تس س س س س س س س س س س س س سسرك العقيس س س س س س س س س س س س س سسد ة رب س س س س س س س س س س س س س ة النس س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫لس س س س س س س س س س يعلدمس س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س س س ّي ه س س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س سسذي‬

‫ب الض س س س س س س س س س س سسارم كس س س س س س س س س س س سّل ي س س س س س س س س س س سسوم غلب‬ ‫َغَلس س س س س س س س س س س س َ‬ ‫آخ س س س س س س س س س س س س س سسى الن س س س س س س س س س س س س س سسب اخس س س س س س س س س س س س س س سّو ة الن س س س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫سس س س س س س س س س س س س س سسب ق الدميس س س س س س س س س س س س س سسع بس س س س س س س س س س س س س س سنٍّة وكتس س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫لس س س س س س س س س س يعلدمس س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س س س ّي ه س س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س سسذي‬ ‫لس س س س س س س س س س يعلدمس س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س س سسو ال س س س س س س س س سسذي‬

‫‪138‬‬


‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أّن الوص س س س س س س س س ّي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬

‫ض بالصس س س س س س س س س س س سسنام والنصس س س س س س س س س س س سساب‬ ‫ل س س س س س س س س س س س س يس س س س س س س س س س س سسر َ‬

‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬ ‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬

‫َح مكس س س س س س س س سَم الغس س س س س س س سسدير لس س س س س س س سسه علس س س س س س س سسى الصس س س س س س س سسحاب‬

‫ق س س س س س سسد س س س س س س سسام أه س س س س س سسل الش س س س س س سسرك س س س س س س سسوم ع س س س س س سسذاب‬

‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬

‫أدزرى ببس س س س س س س س س س س س س سسدر ك س س س س س س س س س س س س سسل أص س س س س س س س س س س س س سسيد آب س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬

‫تس س س س س س س س س س س س سسرك الضس س س س س س س س س س س س سسلل مغّلس س س س س س س س س س س س سسل النيس س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ص فض س س س س س سسائل البح س س س س س سسر ال س س س س س سسذي‬ ‫م س س س س س سسا ل س س س س س س س أق س س س س س س س ّ‬

‫علي س س س س س س س س سساه تس س س س س س س س س سسبُ ق عس س س س س س س س س سّد كس س س س س س س س س سّل حس س س س س س س س س سساب‬

‫ل س س س س س س س س س يعلدم س س س س س س س س سوا أن الوص س س س س س س س سسي ه س س س س س س س سسو ال س س س س س س س سسذي‬

‫لمكّنن س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س سستّو ح بيس س س س س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫وأري س س س س س س س س س س س د اكدم س س س س س س س س س س س سساَد النواص س س س س س س س س س س س سسب كّلدمس س س س س س س س س س س سسا‬

‫يل س س س س س س س س س س س س س س س س سسو اذا الش س س س س س س س س س س س س س س س س سسيعّي رّددس ذك س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫آت س س س س س س س س س سسى الءزك س س س س س س س س ا ة وك س س س س س س س س ان ف س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س سراب‬

‫أُب س س س س س س س س س س س س سسديه أرج س س س س س س س س س س س س س و أن يءزي س س س س س س س س س س س س س َد ث س س س س س س س س س س س س س سواب‬

‫س س س س س س س س سسعوا كلم س س س س س س س سسي وه س س س س س س سسو ص س س س س س س س سسوت رب س س س س س س س اب‬ ‫ص س س س س س س س ساسب مث س س س س س س س سسل الص س س س س س س س سساب‬ ‫لمك س س س س س س س سسن عل س س س س س س س سسى الن ّ‬

‫مس س س س س س س س س س س سسد ح كأيس س س س س س س س س س س سسام الشس س س س س س س س س س س سسباب جعلتهس س س س س س س س س س س سسا‬

‫دأب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س وُه س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّنس عقائس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الداب‬

‫أّدت الي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بص س س س س س س س س س س س س س س س س س سسائر أعدملته س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫اعدمس س س س س س س س س س س س سسال مرض س س س س س س س س س س س س ّي اليقي س س س س س س س س س س س س س عقس س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ُح ّب س س س س س س س س س س س س س س س أمي س س س س س س س س س س س س س س س الس س س س س س س س س س س س س س سسؤمني ديانس س س س س س س س س س س س س س سسة‬ ‫لس س س س س س س س س س س يعب س س س س س س س س س سسث التقلي س س س س س س س س س سسد بس س س س س س س س س س س ومب س س س س س س س س س سست‬

‫ظهس س س س س س س س س س س س سسرت عليس س س س س س س س س س س س سسه س س س س س س س س س س س س س سرائري وثيس س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫لعدمس س س س س س س س س س س س س س س سسار ة السس س س س س س س س س س س س س س س سسلف والحسس س س س س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫دزفّس س س س س س س سست ال س س س س س س س س س بش س س س س س س س س سٍر مس س س س س س س س سسدى الحقس س س س س س س س سساب‬

‫يس س س س س س س سسا كفس س س س س س س سسؤ بنس س س س س س س سست مدمس س س س س س س سسد لس س س س س س س سسولك مس س س س س س س سسا‬ ‫ي س س س س س س س سسا أص س س س س س س س سسل ع س س س س س س س ست ة اح س س س س س س س سٍد ل س س س س س س س سسولك ل س س س س س س س س‬

‫يس س س س س س س س س س س سسك أحس س س س س س س س س س س سسد البعس س س س س س س س س س س سسوث ذا أعقس س س س س س س س س س س سساب‬

‫وأفئ س س س س س س س س س س س س س س س سست بالس س س س س س س س س س س س س س س س سسني خي س س س س س س س س س س س س س س س س س ولد ة‬

‫ق س س س س س س س س س س س سسد ض س س س س س س س س س س س سسدمنت بق س س س س س س س س س س س سسائ ق الن س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ك س س س س س س س س س سسان الن س س س س س س س س س سسب مدين س س س س س س س س س سسة العل س س س س س س س س س سسم ال س س س س س س س س س سست‬

‫ح س س س س س س سسوت المكدم س س س س س س سسال وكن س س س س س س سست أفض س س س س س س سسل ب س س س س س س سساب‬

‫رّدتس علي س س س س س س س س سسك الش س س س س س س س س سسدمس وه س س س س س س س سسي فض س س س س س س س س سسيلة‬

‫ف نقس س س س س س س س س سساب‬ ‫بسََه س س س س س س س س س رست فلس س س س س س س س س سسم تسس س س س س س س س س سست بل س س س س س س س س س س ّ‬

‫لس س س س س س س س س س أح س س س س س س س س سسك إل م س س س س س س س س سسا روت س س س س س س س سسه نواص س س س س س س س س سسب‬

‫عادت س س س س س س س س س س سسك وه س س س س س س س س س سسي مباح س س س س س س س س س س سسة الس س س س س س س س س س س سسلب‬

‫ت ي س س س س س س س س س سسا ص س س س س س س س س س سسنو الن س س س س س س س س س سسب وتل س س س س س س س س س سسوه‬ ‫ع س س س س س س س س س سسومل َ‬

‫بأواب س س س س س س س س س س س سسد ج س س س س س س س س س س س سساءت بمكس س س س س س س س س س س س سسل عج س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ت ثس س س س س س س س س نمكث س س س س س س س سست وانف س س س س س س س سسرد اللس س س س س س س س س‬ ‫عوه س س س س س س سسد َ‬

‫ت ث س س س س س س س س لعنس س س س س س س سست يس س س س س س س سسا‬ ‫ت ث س س س س س س س س قتل س س س س س س س س َ‬ ‫حس س س س س س س سسورب َ‬

‫أيش س س س س س س س س س س سسك فس س س س س س س س س س س س لعن س س س س س س س س س س س س أمي س س س س س س س س س س سسة إن س س س س س س س س س س سسا‬

‫نمكص س س س س س س س س س س س سوا برب س س س س س س س س س س س م علس س س س س س س س س س س سسى العقس س س س س س س س س س س سساب‬ ‫بعس س س س س س س س س س س س سسداً لجعهس س س س س س س س س س س س سسم وط س س س س س س س س س س س سسول تَب س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫نف س س س س س س س س سسرت عل س س س س س س س س سسى الص س س س س س س س س سرار والض س س س س س س س س سسباب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س وف نسخة ‪ :‬جارت على الحرار والطياب‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫)‪(1‬‬


‫ق س س س س س س س سسد لقب س س س س س س س سسوَك ي س س س س س س س سسا أب س س س س س س س سسا تس س س س س س س س سرا ٍ‬ ‫ب بع س س س س س س س سسدما‬ ‫قتل س س س س س س س س س سوا الس س س س س س س س س س سسي في س س س س س س س س س سسا لع س س س س س س س س س سسول بع س س س س س س س س س سسده‬ ‫وه س س س س س س س س س سسم الل س س س س س س س س س س س س منع س س س س س س س س س س سسوه بّل س س س س س س س س س س سسة ُغلس س س س س س س س س س س سٍة‬

‫ف ت س س س س س س س س س س س س سراب‬ ‫ب س س س س س س س س س س س س سساعوا ش س س س س س س س س س س س س سريعتهم بمك س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫ولطس س س س س س س س س سسول نس س س س س س س س س سسوحي أو أص س س س س س س س س سسي لس س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س‬ ‫والت س س س س س س س س س س س س سسف يطب س س س س س س س س س س س س سسه م س س س س س س س س س س س س سسع ال طّس س س س س س س س س س س س سساب‬

‫أودى ب س س س س س س س س س س س س سسه وب س س س س س س س س س س س سساخوٍ ة ُغ س س س س س س س س س س س س سّر غ س س س س س س س س س س س س سسدت‬

‫ف نس س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫أرواحهس س س س س س س س س س س س سسم َش س س س س س س س س س س س س س وسراً بمك س س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫رفقس س س س س س س س س س سسا ففس س س س س س س س س س سسي يس س س س س س س س س س سسوم القيامس س س س س س س س س س سسة غنيس س س س س س س س س س سسة‬

‫والنس س س س س س س س س س س س سسار باطشس س س س س س س س س س س س سسة بسس س س س س س س س س س س س سسوط عقس س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ومدم س س س س س س س س س س س س س س سسد ووصس س س س س س س س س س س س س س س ّيه وابن س س س س س س س س س س س س س س سساه ق س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ض الظ س س س س س س س س س س س سسالون أكّفه س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫فهن س س س س س س س س س س س سساك ع س س س س س س س س س س س س ّ‬

‫نض س س س س س س س س س س س س س س س س سوا بمك س س س س س س س س س س س س س س س س سِم القس س س س س س س س س س س س س س س س سساهر الغلب‬

‫وس س س س س س س س س س س س س سسبوا بنس س س س س س س س س س س س س سسات مدمس س س س س س س س س س س س س سسد فمكس س س س س س س س س س س س س سسأنم‬

‫ف طبع س س س س س س سسي ع س س س س س س سسن إطال س س س س س س سسة ه س س س س س س سسذه‬ ‫م س س س س س س سسا كس س س س س س س س ّ‬

‫كل ول لقص س س س س س س س س س س س س س سسور علي س س س س س س س س س س س س س سساكم ع س س س س س س س س س س س س س سسن ال‬

‫طلب س س س س س س س س س س س سوا دخس س س س س س س س س س س سسول الفتس س س س س س س س س س س سسح والح س س س س س س س س س س س سءزاب‬

‫والن س س س س س س س س س س س س سسار تلق س س س س س س س س س س س س سساهم بغي س س س س س س س س س س س س س حج س س س س س س س س س س س س سساب‬ ‫َم َل س س س س س س س س س س س سسل ول عج س س س س س س س س س س س سسءز ع س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س سسهاب‬

‫كثس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساِر والتطوي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل والطنس س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫لمكس س س س س س س س سسن خشس س س س س س س س سسيت علس س س س س س س س سسى الس س س س س س س س سسروا ة سس س س س س س س س سسأمًة‬

‫فقص س س س س س س س س س س س سسدت اي س س س س س س س س س س س سسادزاً عل س س س س س س س س س س س سسى اه س س س س س س س س س س س سسذاب‬

‫كس س س س س س س س س سسم سس س س س س س س س س سسامع هس س س س س س س س س سسذا سس س س س س س س س س سسليم عقيس س س س س س س س س سسد ة‬

‫ص س س س س س س س س س سسدق التش س س س س س س س س س سسيع م س س س س س س س س س سسن ذوي اللب س س س س س س س س س سساب‬

‫يس س س س س س س س س س س س س سسدعو لقائلهس س س س س س س س س س س س س سسا بس س س س س س س س س س س س س سسأخلص نّيس س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫متخ ّشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س عسا للواح س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد الوّهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س اسب‬

‫ومناصس س س س س س س س س س س سسب فس س س س س س س س س س س سسارت مراجس س س س س س س س س س س سسل غيظس س س س س س س س س س س سسه‬

‫حنق س س س س س س س س س س س س ساً عل س س س س س س س س س س س س سّي ول يطي س س س س س س س س س س س س سس ق مع س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫ومقاب س س س س س س س س س س س س سسل َل س س س س س س س س س س س س س س بالدمي س س س س س س س س س س س س سسل تص س س س س س س س س س س س س س سّنعا‬ ‫اّن اب س س س س س س س س س س س س س س سسن عّب س س س س س س س س س س س س س س سساٍد ب س س س س س س س س س س س س س س سسآل مدم س س س س س س س س س س س س س س سسد‬ ‫ف أنِش س س س س س س س س س س س د سهس س س س س س س س س س سسذه‬ ‫فاليس س س س س س س س س س سسك يس س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س سسو ّ‬

‫يرج س س س س س س س س س و )‪ (1‬برغ س س س س س س س س س م الناص س س س س س س س س س سسب المك س س س س س س س س س سّذ اسب‬ ‫)‪(2‬‬ ‫مث س س س س س س س س س سَل الش س س س س س س س س سسباب وجس س س س س س س س س وَدِ ةس الحب س س س س س س س س سساب‬

‫بلغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست نفسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي مناهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالوال آل ط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫برسس س س س س س س س س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫دز العس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال وحواهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وأخي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس‬

‫ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّرف ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بناه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وقال ‪:‬‬

‫وفس س س س س س س س س س س س س س ؤاده ك س س س س س س س س س س س س س سسره عل س س س س س س س س س س س س س سسى َظبظ س س س س س س س س س س س س س سساب‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س لعله ‪ :‬يءزجو او ينجو‪.‬‬ ‫‪ 2‬س عن الديوان‪.‬‬

‫‪140‬‬


‫وببن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ِ‬ ‫ت الصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسطفى َم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس‬ ‫وب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب السس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن البس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبهت فض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل أباه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س سِغ فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س العلي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫والس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي الرتض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫م الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساعي إذ حواه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ليس س س س س س س س س س س س س س س س س سسس فيهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم غي س س س س س س س س س س س س س س س س س س ن س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍم‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد تع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال وتن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهى‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ست ة أصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسبحت ال ّد نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيا جيع س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ذراه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل ُتغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّروا حيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارت‬

‫باغتص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساب لع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسك إذ رم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ت قلهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أيهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الاسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد تعسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناً مث س س س س س س س س س س س س س س س س سسل س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناها‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ُعل مث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل عله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س سسه عل س س س س س س س س س س س س س س سسى الل س س س س س س س س س س س س س س سس ق اص س س س س س س س س س س س س س س سسطفاها‬

‫وبراهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا إذ براهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وعل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى النج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ثراه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسجرات العلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم طس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوب‬

‫لل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال جناه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الناص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعا‬

‫أخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذ القس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوس فتاهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫اس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستدمع غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّر مع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال‬ ‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س نس كدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسولي علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍي‬

‫فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س قريض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي متله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أو ليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفو ة الّلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ف س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س سسوغى يدم س س س س س س س س س س س س س س س سسي لظاهس س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقن للخس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوف كلهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وُخ ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى البط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ل‬

‫ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسالظب حي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س انتض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها‬

‫َمس س س س س س س س س س س س س س س س س نس يص س س س س س س س س س س س س س س س سسيد الص س س س س س س س س س س س س س س س سسيد فيه س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا عليه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم فارتض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها‬

‫انتض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها ثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س أمض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س سسن ل س س س س س س س س س س س س س سسه ف س س س س س س س س س س س س س س س ك س س س س س س س س س س س س س سسل ي س س س س س س س س س س س س س سسوم‬

‫وقف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات ل تض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهى‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س سسم وكس س س س س س س س س س س س س س س م حس س س س س س س س س س س س س س س س سسرب عقس س س س س س س س س س س س س س س س سسام‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد بالصدمص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام فاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل علي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬ ‫ي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذو ّ‬ ‫اذك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را أفعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسال بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر‬

‫رمتدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا من س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفاها‬ ‫لس س س س س س س س س س س س س س س س سست أبغ س س س س س س س س س س س س س س س سسي م س س س س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س س س س س سواها‬

‫اذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را غ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسءزو ة أح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫انس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس ضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسحاها‬

‫] اذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را ح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرب حن ٍي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ان س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدر دجاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا [‬

‫اذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را الح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سءزاب تعل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫انس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ليس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسث ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراها‬

‫اذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را مهج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة عدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرو‬

‫كي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسف أفناه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا تاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫‪141‬‬


‫)‪(1‬‬

‫واص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدقان م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن تله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫اذك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را أم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا ة‬

‫اذكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س را م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن دزوج الءزهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سراء كيدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا يتب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهى‬

‫اذك س س س س س س س س س س س س س س س س س را ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س بمك س س س س س س س س س س س س س س س س س سر ة الطيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر فق س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ط س س س س س س س س س س س س س س س س س سسار س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناها‬

‫اذك س س س س س س س س س س س س س س س س س س را ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س قلس س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل العلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ومس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ذراه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم امس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور ذكراهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وأمس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسور نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسياها‬

‫حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساله حالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة هس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسارو‬

‫ن لوس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى فافهدماهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ذك س س س س س س س س س س س س س س س س سسره فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س كت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب الل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه دراه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن دراه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أ ّمتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا موسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى وعيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد بلت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه فاس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسألها‬

‫أعلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى حس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب علس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي‬

‫لمن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س الق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسفاها‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س يلس س س س س س س س س س س س س س س س س سس ج اذ ان س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم شعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫نمكث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه بع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ي ل صس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّم ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر َ‬ ‫وتط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا مقتضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها‬ ‫ٍن أغ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساروا م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن قواه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لعن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوه لعن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسات‬

‫لءزمتهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم بعراهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ومشس س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا فس س س س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوم خس س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍم‬

‫ل جل ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س عش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساها‬

‫طلب س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا ال س س س س س س س س س س س س س س س س سسدنيا وق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أع س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ض عنه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وجفاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر َ‬ ‫سس س س س س س س س س س س سسف علس س س س س س س س س س س سسى َم س س س س س س س س س س س س نس قس س س س س س س س س س س سسد نفاهس س س س س س س س س س س سسا‬

‫أهل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سوا قرب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اه جهل‬

‫وه س س س س س س س س س س س سسو ل س س س س س س س س س س س س سسول ال س س س س س س س س س س س س سسدين ل س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س سسأ‬

‫)‪(2‬‬

‫واحتدم س س س س س س س س س س س س س س س سسى عنه س س س س س س س س س س س س س س س سسا ولس س س س س س س س س س س س س س س سسو ق س س س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫ب فأدعاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسام كلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ُ‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة ل تش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى اش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سستباها‬

‫رّدتس الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدمس علي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بعس س س س س س س س س س س س س س س س س سسد مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا فس س س س س س س س س س س س س س س س س سسات سس س س س س س س س س س س س س س س س س سسناها‬

‫يس س س س س س س س س س س س س س س س س سسا قسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسيم النس س س س س س س س س س س س س س س س س سسار والنس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س سسله مس س س س س س س س س س س س س س س س س سسن شس س س س س س س س س س س س س س س س س سساء سس س س س س س س س س س س س س س س س س سسقاها‬

‫ول س س س س س س س س س س س س س س س س سسه كس س س س س س س س س س س س س س س س س سسأس رس س س س س س س س س س س س س س س س س س ول الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أول الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساس ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ة‬

‫جعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل التقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوى حلهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ف التأوي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اس‬ ‫عس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسر َ‬

‫أن جهلت س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم م س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا » طحاه س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا «‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س برا ة ‪ :‬اي براء ة‪ .‬ويعن با سور ة براء ة ‪ ،‬ولعل الصوب ) براء (‪.‬‬ ‫‪ 2‬س لعل القصود ‪ :‬يا صم صداها‪.‬‬

‫‪142‬‬


‫لي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسس يص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأثرات‬

‫ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد حاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا واعتدماه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫غي س س س س س س س س س س س س س س َم س س س س س س س س س س س س س س نس ] ق س س س س س س س س س س س س سسد [ وط س س س س س س س س س س س س سسأ الر‬

‫ض و ] مس س س س س س س س س س س س س سسن [ أحصس س س س س س س س س س س س س سسى حصس س س س س س س س س س س س س سساها‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأنواع بله س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫نس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساجءزته عصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب البغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫قتلت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س تقس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسنع بس س س س س س س س س س س س س س س س سسا كس س س س س س س س س س س س س س س س سسان شس س س س س س س س س س س س س س س س سسقاها‬

‫فتص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّد تس لبنيس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه‬

‫بظباه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫أردت الكبَس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسَر بالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسم‬ ‫وانس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسربت تبغس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي حسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسينا‬

‫ومس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسان كفاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫وغءزتس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ه وغءزاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س سسي دنيس س س س س س س س س س س س س س س ساً لي س س س س س س س س س س س س س س سسس تص س س س س س س س س س س س س س س سسفو‬ ‫ناوشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسته ع ّطشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسته‬

‫لب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ديس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سٍن َم ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرعاها‬ ‫جس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرأً ة ف س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ملتقاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫منعت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سربًة والط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي ق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد أروت ص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫وأفس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساتت نفسس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه يس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لي س س س س س س س س س س س س س س سست روحس س س س س س س س س س س س س س س ي ق س س س س س س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫بنت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسدعو أباه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أخت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه تبمك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي أخاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س سسو رأى أح س س س س س س س س س س س س س س س سسد م س س س س س س س س س س س س س س س سسا ك س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ن ده س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه ودهاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ورأى دزين س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب ولس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسى‬

‫ورأى شس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سرا س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسباها‬

‫لشس س س س س س س س س س س س س س س س سسمكا الس س س س س س س س س س س س س س س س سسال ال س س س س س س س س س س س س س س س س س اللس س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسه وقس س س س س س س س س س س س س س س سسد ك س س س س س س س س س س س س س س س سسان ش س س س س س س س س س س س س س س س سسمكاها‬

‫وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيأت‬

‫وه س س س س س س س س س س س س س س سسو أول س س س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س س س س سسن جءزاه س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لع س س س س س س س س س س س س س س س س سسن الس س س س س س س س س س س س س س س س س س اب س س س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س س س سسر ٍ‬ ‫ب‬

‫لعن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سًة تمكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسوي الباهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫أيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا الش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسيعة ل أع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬ ‫كن س س س س س س س س س س س س س س سست ف س س س س س س س س س س س س س س س س ح س س س س س س س س س س س س س س سساِل شس س س س س س س س س س س س س س س سسمكاٍ ة‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسن بق س س س س س س س س س س س س س س س سسول َمس س س س س س س س س س س س س س س س س نس ع س س س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫أدزعجتن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س بأذاهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫حاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسقتن‬ ‫ك س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسأس ّ‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن حّياه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا حاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فوح س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ق الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اّن الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫ل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س يثب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سست أذاه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫وكفس س س س س س س س س س س س س س س س س سسى نتفسس س س س س س س س س س س س س س س س س سسي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ّل س س س س س س س س س س س س س س س س س س اس‬

‫ّت س س س س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س س س س س سسعري س س س س س س س س س س س س س س م س س س س س س س س س س س س سسا عراه س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫فتش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّفيست بس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذا الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫أحس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س كس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسثيا‬

‫س س س س س س س س س س س س س س سسدمدِ ح فس س س س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س س س س سسوقت ابت س س س س س س س س س س س س س سسداها‬

‫ث س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسادات ف س س س س س س س س س س س س س س س س س سسإن الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س‬

‫‪143‬‬

‫ع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّءز ذو الع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرش آل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬ ‫س س س س س س س س س س س س س س س س سسقول ُيلق س س س س س س س س س س س س س س س سسى فس س س س س س س س س س س س س س س س س ذراه س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬


‫ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذه واحل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسل ُح بساه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫ف أنشس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد‌‬ ‫أيهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا المكس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو ّ‬ ‫واب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسن عّب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساد أبوهس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ا‬

‫وإلي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه منتدماه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫لس س س س س س س س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س س س س س س س سسرد م س س س س س س س س س س س س س س س سسالً وجاه س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫طل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسب الن س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسة فيه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا‬

‫)‪(1‬‬

‫الصاحب بن عباد ‪:‬‬ ‫م س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا لعل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسي أش س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسباه‬

‫ل وال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسذي ل ال س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ال ه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسو‬

‫مبنس س س س س س س س س س س س س س س س سساه مبىن س س س س س س س س س س س س س س س س س النس س س س س س س س س س س س س س س س سسب تعرف س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬

‫وأبن س س س س س س س س س س س س س س سساه عن س س س س س س س س س س س س س س سسد التف س س س س س س س س س س س س س س سساخر ابن س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫ل س س س س س س س س س س س سسو طل س س س س س س س س س س س سسب النج س س س س س س س س س س س سسم ذات أخص س س س س س س س س س س س سسه‬

‫عله والفرق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س دان نعله‬

‫أم س س س س س س س س س س س س س س س س سسا عرفت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّو منءزل س س س س س س س س س س س س س س س س س ه‬ ‫واختصس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه يافعس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وآثس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسره‬

‫أم س س س س س س س س س س س س س س س س سسا عرفت س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ُعلس س س س س س س س س س س س س س س س س سّو مثس س س س س س س س س س س س س س س س س سواه‬ ‫علي س س س س س س س س س س س س س س س س سسه ق س س س س س س س س س س س س س س س س سسد ح س س س س س س س س س س س س س س س س سساطه وربّس س س س س س س س س س س س س س س سساه‬ ‫وأعت س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسامه ملص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسا وآخ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫دزّوج س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسه بضس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسعة النب س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سو ة إذ‬

‫رآه خي س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ام س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسرئ والق س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫أم س س س س س س س س س س س س س س س سسا رأيت س س س س س س س س س س س س س س س سسم مدم س س س س س س س س س س س س س س س سسدا ح س س س س س س س س س س س س س س س سسدبا‬

‫ي س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س سسأب الس س س س س س س س س س س سسيد الس س س س س س س س س س س سسي وق س س س س س س س س س سسد‬

‫جاه س س س س س س س س س س سسد ف س س س س س س س س س س س س ال س س س س س س س س س س سسدين ي س س س س س س س س س س سسوم بل س س س س س س س س س س س سواه‬

‫ي س س س س س س س س س س س س سسا ب س س س س س س س س س س س س سسأب أهل س س س س س س س س س س س س سسه وق س س س س س س س س س س س سسد قتلس س س س س س س س س س س س س سوا‬

‫م س س س س س س س س س س س س س س سسن ح س س س س س س س س س س س س س س س سوله والعي س س س س س س س س س س س س س س سسون ترع س س س س س س س س س س س س س س س اه‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسا قّبس س س س س س س س س س س س سسح ال س س س س س س س س س س س س س أمس س س س س س س س س س س س سسة خس س س س س س س س س س س س سسذلت‬

‫س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سّيدها ل تري س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س د مرض س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س اه‬

‫يقس س س س س س س س س س س س س س سسرع مس س س س س س س س س س س س س س سسن بغضس س س س س س س س س س س س س س سسه ثنايس س س س س س س س س س س س س س سساه‬

‫يس س س س س س س س س س س س سسا لعس س س س س س س س س س س س سسن ال س س س س س س س س س س س س س جيفس س س س س س س س س س س س سسة نس س س س س س س س س س س س س ساً‬

‫)‪(2‬‬

‫وقال الصاحب س كما في المناقب ‪:‬‬ ‫برئ س س س س س س س س س ت مس س س س س س س س س سسن الرجس س س س س س س س س اس ره س س س س س س س س س ط أميس س س س س س س س س سسة‬

‫ل س س س س س س سسا صس س س س س س سسح عن س س س س س س سسدي م س س س س س س سسن قبيس س س س س س سسح غ س س س س س س سسذائهم‬

‫ولعنته س س س س س س س س س س س س سسم خي س س س س س س س س س س س س س الوص س س س س س س س س س س س سسيي جه س س س س س س س س س س س س سر ة‬

‫لمكفرهس س س س س س س س س م الع س س س س س س س س سسدود ف س س س س س س س س س س ش س س س س س س س س سسر دائه س س س س س س س س سسم‬

‫وقتله س س س س س س س س س س سسم الس س س س س س س س س س س سسادات م س س س س س س س س س س سسن آل هاش س س س س س س س س س س سسم‬

‫وس س س س س س س س س س س س س سسبيهم ع س س س س س س س س س س س س سسن ج س س س س س س س س س س س س س سرأ ة لنسس س س س س س س س س س س س س سسائهم‬

‫وذبه س س س س س س س س س س س س س سسم خي س س س س س س س س س س س س س س الرج س س س س س س س س س س س س س ال أروم س س س س س س س س س س س س سسة‬

‫حس س س س س س س سسي العل س س س س س س سسى ب س س س س س س سسالمكرب فس س س س س س س س كربلئه س س س س س س سسم‬

‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن الديوان‪.‬‬ ‫‪ 2‬س عن اعيان الشيعة‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫وتش س س س س س س س س س س س س س سستيتهم ش س س س س س س س س س س س س س سسل الن س س س س س س س س س س س س س سسب مدم س س س س س س س س س س س س س سسد‬

‫لس س س س س س س سسا ورث س س س س س س س وا مس س س س س س س سسن بغضس س س س س س س سسهم ف س س س س س س س س فنس س س س س س س سسائهم‬

‫وم س س س س س س س س س س سسا غضس س س س س س س س س س س سسبت إل لصس س س س س س س س س س س سسنامها الس س س س س س س س س س س سست‬

‫أديل س س س س س س س س س س س سست وه س س س س س س س س س س سسم أنص س س س س س س س س س س س سسارها لش س س س س س س س س س س س سسقائهم‬

‫أي س س س س س س س سسا رب جنبنس س س س س س س س س المك س س س س س س س سساره وأع س س س س س س س سسف ع س س س س س س س سسن‬

‫ذن س س س س س س س س س سسوب ل س س س س س س س س س سسا أخلص س س س س س س س س س سسته م س س س س س س س س س سسن ولئه س س س س س س س س س سسم‬

‫أي س س س س س س س س س س س س سسا رب أع س س س س س س س س س س س س سسدائي ك س س س س س س س س س س س س سسثي فرّده س س س س س س س س س س س س سسم‬

‫بغيظهس س س س س س س س س س س س س س س س س سسم ل يظفس س س س س س س س س س س س س س س س س سسروا بابتغس س س س س س س س س س س س س س س س س سسائهم‬

‫أي س س س س س س س س س س سسا رب َم س س س س س س س س س س س نس ك س س س س س س س س س س سسان الن س س س س س س س س س س سسب وآل س س س س س س س س س س سسه‬

‫حس س س س س س س س سسي توسس س س س س س س سسل لس س س س س س س س س إلس س س س س س س س س الس س س س س س س س س إننس س س س س س س س س‬ ‫فمكس س س س س س س س س سسم قس س س س س س س س س سسد دعس س س س س س س س س سسون رافضس س س س س س س س س سسيا لبمكس س س س س س س س س سسم‬

‫وسس س س س س س س س س سسائله لس س س س س س س س س س س ي س س س س س س س س س سسش م س س س س س س س س س سسن غلس س س س س س س س س س سوائهم‬ ‫بلي س س س س س س س س سست ب س س س س س س س س سسم ف س س س س س س س س سسادفع عظي س س س س س س س س سسم بلئه س س س س س س س س سسم‬ ‫فل س س س س س س س سسم يثنن س س س س س س س س عنمك س س س س س س س سسم طوي س س س س س س سسل ع س س س س س س س سوائهم‬

‫)‪(1‬‬

‫الصاحب بن عباد ‪:‬‬ ‫أبسسو القاسسسم كسساف المكفسسا ة اسسساعيل بسسن أب س السسسن عبسساد بسسن العبسساس بسسن حسسد بسسن ادريس‬ ‫السسديلدمي الصسسفهان القءزوين س الطالقسسان ودزي ر مؤيسد الدولسة ث س فخسسر الدولسة وأحسسد كتسساب السسدنيا‬ ‫الربعة وقيل فيه والقائل أبو سعيد الرستدمي‪.‬‬ ‫ورث الس س س س س س س س س س س س س سودزار ة ك س س س س س س س س س س س س سسابراً ع س س س س س س س س س س س س سسن ك س س س س س س س س س س س س سسابر‌‬

‫موص س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ولة الس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناد بالس س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسناد‬

‫ي س س س س س س س س س س س س س سسروي ع س س س س س س س س س س س س س سسن العب س س س س س س س س س س س س س سساس عّب س س س س س س س س س س س س س سساد ودزا‬

‫رت س س س س س س س س س س س س س س س ه وإس س س س س س س س س س س س س س س س سساعيل عس س س س س س س س س س س س س س س سسن عب س س س س س س س س س س س س س س س سساد‬

‫ولسد لرب ع عش سر ة ليلسسة بقيسست مسسن ذي القعسسد ة سسسنة ‪ 326‬باصسسطخر فسسارس وتسوف ليلسسة‬ ‫الدمعة ‪ 24‬من صفر سنة ‪ 385‬بالري همكذا أرخ مولده ابن خلمكان وياقوت ف معجم الدبسساء‬ ‫وشّيع ف موكب مهيب مشى فيه فخر الدولة والقواد وحل ال اصبهان ودفن هناك‪.‬‬ ‫ول الودزار ة ثان عشر ة سنة وشهرا‪ .‬عده ابن شهر اشسسوب فس شسسعراء أهسسل السبيت الساهرين‬ ‫وله عشر ة آلف بيت ف مد ح آل رسول ال وقد نقش على خاته‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫‪ 1‬س عن أعيان الشيعة ج ‪ 11‬ص ‪.465‬‬

‫‪145‬‬


‫شس س س س س س س س س س س س س س سسفيع اسس س س س س س س س س س س س س س سساعيل ف س س س س س س س س س س س س س س س الخ س س س س س س س س س س س س س س سر ة‬

‫مدم س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسد والع س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ست ة الط س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سساهر ة‬

‫وق س س س س س سسال ‪ :‬انس س س س س س سسا وجيس س س س س س سسع َم س س س س س س س نس فس س س س س س سسوق ال س س س س س س ستاب‬

‫فس س س س س س س س س س س سسداء ت س س س س س س س س س س س سراب نعس س س س س س س س س س س سسل أب س س س س س س س س س س س س ت س س س س س س س س س س س سراب‬

‫وجاء ف روضات النات أن أمويا وفد على الصاحب ورفع اليه رقعة فيها ‪:‬‬

‫‌‬ ‫الرض‬ ‫أي س س س س س س سسا ص س س س س س س سساحب ال س س س س س س سسدنيا ويس س س س س س سسا مل س س س س س س سسك‬