Page 1


CUPRINS Cuvânt înainte Contact Secretariat Cabinet medical Drepturi şi obligaţii Amplasarea sălilor de curs Structura anului universitar 2018-2019 Orarul Cursuri facultative Carnetul studentului Adeverinţa de student Transport Biblioteca Burse Erasmus Dicţionarul Studentului Cercuri studenţeşti Ce faci dacă... Cămine studenţeşti Unde mâncăm? Timp liber Evenimente în Bucureşti Cine suntem noi? Proiectele ASG D


CUVÂNT ÎNAINTE Bun venit, tineri geografi! Ne bucurăm că şi în acest an tinerii cu iniţiativă şi determinare au ales să opteze pentru Facultatea de Geografie şi au avut curajul să ia parte la ceea ce peste ani va însemna amintirea cea mai de preţ din viaţa noastră: studenţia. Deşi cu toţii ne temem de noile începuturi, trebuie să vă gândiţi că peste orice munte trece o cărare, chiar dacă aceasta nu este văzută din vale. Veţi avea ocazia să întâlniţi oameni deosebiţi care într-un final vor deveni familia voastră. Practicile vă vor purta pe culmi necunoscute, iar sesiunile şi ieşirile cu prietenii vor deveni principalele voastre preocupări. Studenţia, în puţine cuvinte o putem defini ca fiind acel moment în care ajungi să îţi numeri eşecurile şi totuşi să dai valoare reuşitelor, luptând să treci de această etapă, fără a realiza cât de mult îţi va lipsi. Facultatea va reuşi să ofere ceea ce căutăm cu toţii: independenţă. Situaţii noi vă vor aştepta la tot pasul, întrebările nu vor întârzia să apară, iar timpul va deveni relativ. Pentru că ştim exact cum vor decurge primele voastre zile în Bucureşti, ne-am gândit să vă prezentăm o „scurtătură” pe care noi, foştii boboci geografi, am descoperit-o în încercarea noastră de a explora Bucureştiul. Şi pentru că lucrurile simple sunt cele mai complicate, ne-am gândit că va fi util să aflaţi ce reprezintă noţiunile de „curs”, „lucrări practice”, că veţi dori să ştiţi unde puteţi mânca sau să vă recreaţi în pauze, care sunt cele mai convenabile mijloace de transport, etc. Ghidul a fost realizat cu scopul de a vă împărtăşi vouă, bobocilor geografi, toate răspunsurile la întrebările pe care şi noi le-am avut cândva. În speranţa că veţi găsi ghidul folositor, vă dorm mult succes în studenţie şi vă îndemnăm să păşiţi curajoşi în această nouă etapa din viaţa voastră!

Cu drag, ASG


„Dragi boboci, Bine ați venit la Facultatea de Geografie a Universității din București! Felicitări pentru reușita la admitere și mult succes în anii de facultate ce vor urma! Vă doresc să învățați, să deveniți adevărați geografi, dar mai mult decât atât, la sfârșitul celor 3 ani de licenți sau 5 ani dacă urmați și masterul, să fiți mai hotărâți, mai încrezători în forțele proprii, mai înțelepți, mai creative și mai curajoși. Vă doresc să călătoriți în Europa, să beneficiați cât mai mulți de burse Erasmus la universitățile europene sau alte tipuri de burse, dar să rămâneți și să trăiți în România. Într-o Românie viitoare în care meritul și echitatea să fie criteriile de recompensă. Vă doresc să vă construiți un CV care peste ani să vă ajute. Să participați la diferite activități extracurriculare, proiecte și programe, conferințe și simpozioane studențești, activități de voluntariat. Vă doresc să vă faceți prieteni. Prieteniile din facultate vă vor însoți toată viața. Vă doresc să vă distrați în practici, aplicații, în cluburi sau parcuri, să cunoașteți Bucureștiul cu viața lui artistică, culturală, sportivă.”

Prof. Univ. Dr. Laura COMĂNESCU - Decan


„Dragă bobocule, În primul rând îți urez „Bun venit!” în această instituție care, pe lângă instruire și experiența academică, îți va oferi prieteni și amintiri minunate. Colegii tăi mai mari – pe care ai să-i cunoști curând – s-au gândit să realizeze un material care să te ajute să te bucuri de cât mai multe din experiențele ce caracterizează ceea ce voi spuneți foarte frumos viața de student. Ai să găsești în acest ghid creat de Asociația Studenților Geografi, informații despre facultate, despre modul în care trebuie să te pregătești, despre cămine, cantine, locuri din București, în care te poți distra sau relaxa. Găsești informații despre tot ceea ce au simțit colegii tăi mai mari, din propriile lor experiențe de boboci, ce trebuie să știe un tânăr student. Să parcurgi cu atenție acest ghid înseamnă să apuci mâna care ți-a fost întinsă de un prieten. E o mână fermă, puternică, o mână pe care te poți baza. Succes și studenție frumoasă!”

Lector Univ. Dr. Mioara CLIUS – Prodecan (probleme studenţeşti)


CONTACT Rector UB: Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU ✉ mircea.dumitru@unibuc.ro Decan: Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU ✉ lauracomanescu@yahoo.com

Prodecani: Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ Cercetare ştiinţifică, staţiuni de cercetare şi activitatea filialelor ✉ cristian2851@yahoo.com Prof. univ. dr. Georgeta BANDOC Programe de studii, managementul calităţii şi relaţia cu angajatorii ✉ bandoc@geo.unibuc.ro Conf. univ. dr. Ionuț SĂVULESCU Relaţii internaţionale, comunicare şi gestiunea patrimoniului ✉ savulescui@yahoo.com Lect. univ. dr. Mioara CLIUS Probleme studenţeşti ✉ cliusmioara@yahoo.com

Consiliul Facultății este format din 29 de membri (21 cadre didactice și 8 studenţi) și reprezintă forul de decizie la nivelul Facultății de Geografie.


SECRETARIAT Contacte:  Telefon: 021 3053809/ 021 3053813  Fax: 021 3104570 ✉ Email: secretariat@geo.unibuc.ro

Program: Luni – Joi 10:00 – 13:00 *Secretariatul se găsește la etajul 2 al facultății.

Adresa: Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.1, Sector 1, București. Acces: STB (RATB): Piața 21 decembrie 1989:122; 137; 138; 268; 381; 783; STB: Universitate: 61; 66; 69; 70; 85; 90; 91; 336; 601. METROU: (magistrala M2) - Stația Universitate

Director Direcția Cămine – Cantine Dr. Florin Marius ION  Telefon: 021 307 73 28/021 307 73 30

Site-uri web Site UB: www.unibuc.ro Site Facultatea de Geografie: www.geo.unibuc.ro


CABINET MEDICAL Studenții Universității din București beneficiază de servicii medicale gratuite, asigurate de Cabinetul Medical Universitar aflat în incinta Căminului Studențesc Mihail Kogălniceanu (parter). Cabinetul Medical aparține Administrației Spitalelor București și are un număr de 11 angajați (7 medici și 4 asistenți medicali) acoperind specializări de Medicină Generală și Stomatologie. Conform Ordinului MSF 653/2001 studenții din Universitatea din București, anul II, sunt obligați să se prezinte la cabinetul medical pentru efectuarea examenului medical de bilanț (cu carnetul de student).

Contact Telefon: +4021.315.71.87/int. 138

Programul cabinetului medical: Luni-Vineri: 08:00 – 19:00

Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46,(parter Cămin Mihail Kogălniceanu), Sector 5, 050107


DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR Studentul, în perioada școlarizării, are drepturi și obligații care sunt cuprinse în prevederile Legii Educației Naționale, ale Cartei Universității din București, ale Codului Dreptului și Obligațiilor studentului, ale Contractului de studii universitar, dintre care amintim: Art. 2 Drepturile studentului (2) Să primească burse și alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu regulamentele stabilite de Universitatea din București; (3) Să beneficieze de asistență medicală gratuită în cabinete medicale și psihologice universitare ori in policlinici și unități spitalicești de stat, conform prevederilor legale ; (5) Să aleagă, și să fie ales ca reprezentant al studenților, în Consiliul Facultății, Consiliul de Administrație și în Senatul Universității. Studenții pot fi reprezentați în toate structurile decizionale și consultative din universitate; (7) Să beneficieze de tarife reduse sau gratuite pentru toate categoriile de transport, conform legii. I.2. Obligațiile studentului Art.3 (2) Să respecte normele de etică și de conduită academică privind ordinea, moralitatea și drepturile celorlalți, atât în cadrul Universității, cât și în afară. Studentul este responsabil pentru întregul său comportament; (4) Să respecte autoritatea personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și administrativ, precum și autoritatea organismelor de conducere din facultăți, departamente și Universitate; (6) Să respecte repartizarea pe grupe, orarul activităților didactice, programul de lucru al secretariatului și decanatului, precum și termenele de eliberare a documentelor școlare, conform legislației în vigoare și regulamentelor Universității din București. Pentru consultarea regulamentelor integrale, accesați următoarele site-uri: • Regulament al studenților – UB: http://geo.unibuc.ro/2015/201502/noul_regulament_al_studentilor.pdf • Carta Universității din București https://cesi.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/05/Carta-Universitatii-dinBucuresti.pdf


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-19 SEMESTRUL I (I-III LICENŢĂ, I-II MASTER)

01.10.2018 - 23.12.2018

Activitate didactică (12 săptămâni)

24.12.2018 - 06.01.2019

Vacanţă de iarnă (2 săptămâni)

07.01.2019 - 20.01.2019

Activitate didactică (2 săptămâni)

21.01.2019 - 10.02.2019

Sesiune de examene (3 săptămâni)

11.02.2019 - 17.02.2019

Vacanţă intersemestrială (1 săptămână)

22.01.2019 - 17.02.2019

Sesiune de licenţă, disertaţie (4 săptămâni)

SEMESTRUL II (I-II LICENŢĂ, I MASTER)

18.02.2019 - 28.04.2019

Activitate didactică (10 săptămâni)

29.04.2019 - 05.05.2019

Vacanţă de Paşte (1 săptămână)

06.05.2019 - 12.05.2019

Practică (1 săptămână)

13.05.2019 - 08.06.2019

Activitate didactică (4 săptămâni)

09.06.2019 - 06.07.2019

Sesiune de examene

07.07.2019 - 13.07.2019

Practică profesională

Sesiune de toamnă pentru anii I şi II, master anul I: 03.09.2019 - 20.09.2019 - restanţe, măriri de note: 03.09.2019 - 14.09.2019 - reexaminări: 15.09.2019 – 20.09.2019


ORARUL Fiecare disciplină pe care o vei studia se compune din ore de curs și ore de lucrări practice. La orele de curs este predată materia pentru examen, iar la orele de lucrări practice se aprofundează teoria. Spre deosebire de cursuri, care se țin cu toți studenții specializării, lucrările practice se realizează cu fiecare grupă în parte. • Durata unui curs/seminar: 1 ora şi 40 de minute Pauza: 20 de minute • Orarul se afişeaza pe site-ul facultăţii

Cum citim orarul? • Fiecare căsuță conține în ordine: Denumirea Disciplinei/ Numele profesorului/ Sala de studiu. • Cursurile sunt notate cu majuscule (ex. CARTOGRAFIE), iar lucrările practice cu litere mici (ex.: Hidrologie). • Orele marcate cu roșu se desfășoară la două săptămâni, în săptămânile impare (prima, a treia, a cincea). • Orele marcate cu verde se desfășoară în săptămânile pare (a doua, a patra, etc.) • Disciplinele notate cu negru în orar se desfășoară în fiecare săptămână.


CURSURI FACULTATIVE Facultativ = Curs pe care îl alegi, dacă ți-l dorești. Nu se ia în considerare pentru departajarea buget/taxă, însă te ajută la obținerea bursei și unui loc în cămin. Cursurile facultative pe care le poți urma în cadrul Facultății de Geografie sunt: 1. Modulul psihopedagogic În timpul desfășurării studiilor de licență poți opta și pentru un modul facultativ de cursuri psihopedagogice pentru a căpăta competențe didactice. Acest modul (Nivel I) îți asigură calificarea pentru a preda geografie în învățământul preuniversitar. Modulul presupune înscrierea la Departamentul de Pregătire a Profesorilor din Facultatea de Psihologie și Științele Educației încă din primele zile ale anului I. Cursurile și seminariile trebuie urmate pe parcursul celor trei ani de studiu, fiind gratuite doar pentru cei de la buget (dacă ești student la taxă și dorești să urmezi modulul trebuie să știi că acesta trebuie plătit în fiecare an). În medie vei avea un curs în plus în fiecare semestru față de colegii tăi care nu urmează modulul, dar la finalul fiecărui an, vei obține 10 credite în plus față de ei. În timpul cursurilor de master te poți înscrie și la Nivelul II al modulului care îți va oferi ocazia să predai calificat geografie în clasele a XI-a, a XII-a și în mediul universitar. 2. Limbi străine În anul I îți poți alege limba străină pe care vrei să o studiezi. Pentru a ți se echivala certificatul de competență lingvistică la finalul celor trei ani de studiu este necesar să ai cel puțin 2 semestre promovate. 3. Educație fizică Reprezintă o disciplina facultativă. În cadrul Universității din București există Departamentul de Educație Fizică și Sport, iar studenții pot opta pentru discipline variate, precum fotbal, volei, dans, gimnastică aerobică, înot, etc. Pentru înscriere trebuie să mergi la începutul fiecărui an la Demisolul Facultății de Drept (Universitatea din București, Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46) și să completezi o cerere. V


CARNETUL STUDENTULUI Carnetul de student este documentul care demonstrează că ești student și îl primești la începutul anului universitar de la secretariatul facultății. Pe baza lui obții reduceri de 50% la orice muzeu, teatru, operă, cinematograf și lista continuă. Acesta este vizat în fiecare an. Îţi poți verifica notele și ONLINE, poți accesa oricând carnetul de aici. Logarea pe platformă pentru studenții români se face cu ajutorul CNP-ului, iar pentru cei străini se folosește NUMĂRUL MATRICOL. Acesta poate fi accesat și de pe telefon.


ADEVERINŢA DE STUDENT Adeverința de student se eliberează oricând ai nevoie pentru a atesta faptul că ești student pe baza unei cereri adresată decanului, ce se depune la secretariatul facultății. Pentru că vei primi carnetul și legitimația la câteva săptămâni de la începutul facultății, această adeverință o vei putea folosi pentru ați face abonamente cu reducere de student la STB și Metrorex și pentru a beneficia de gratuitatea transportului la CFR. Această adeverință este acceptată în mare parte la toate centrele de emisie de abonament și la casieriile CFR până la data de 1 noiembrie. Cum se face o cerere? Doamnă Decan, Subsemnatul........., student al Facultății de Geografie din cadrul Universității din București, specializarea....., anul....., seria...., grupa...., vă rog să îmi aprobați cererea de eliberare a unei adeverințe de student. Menționez că aceasta îmi este necesară la...... Vă mulțumesc anticipat! Data

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Geografie din cadrul Universității din București


TRANSPORT Legitimația de transport o primești alături de carnet, iar pe baza ei beneficiezi de 50% reducere la transportul public (STB, Metrorex). Pentru trenurile CFR Regio clasa a II-a, precum şi pentru trenurile particulare, transportul este gratuit. Tot ce trebuie să faci este să te prezinţi la casele de bilete cu legitimaţia şi actul de identitate. Călătoriile gratuite se pot efectua inclusiv în timpul vacanţelor şi indiferent dacă ruta aleasă coincide sau nu cu domiciliul stabil sau de reşedinţă.

STB (Societatea de Transport București) Pentru a obține un abonament, este nevoie de un card STB. Pentru a beneficia de un card, trebuie să te prezinți la un ghișeu de încărcare și emitere a cardurilor STB (nu toate ghișeele STB emit abonamente reduse pentru studenți), cu cartea de identitate, legitimația și carnetul de student vizate pe anul universitar curent. Până primești legitimația și carnetul de student, poți cere de la secretariatul facultății o adeverință care să ateste statutul de student. După ce îți faci abonamentul și primești de la ghișeu bonul fiscal, asigură-te că acesta este ștampilat, pentru a-ți putea deconta abonamentul. Tarife abonamente: - toate liniile: 25 lei - 2 linii: 17,5 lei - 1 linie: 15 lei Abonamentele se decontează pe luna precedentă, iar de acest decont beneficiază doar studenții de la buget. Perioada de decontare se afișează pe site-ul facultății. Dacă nu ai nevoie de abonament STB, dar folosești ocazional acest tip de mijloace în comun, poți opta pentru opțiunea ”portofel electronic”, disponibilă atât pe cardurile nominale, cât și pe cele nenominale. Acestea funcționează astfel: la emiterea cardului nominal, suma minimă ce poate fi încărcată în portofelul electronic este 15 lei, iar cea maximă este de 50 lei. La solicitarea de încărcare a portofelului electronic în paralel cu un abonament pe cardul nominal, creditul minim care poate fi încărcat este de 3 lei, iar limita maximă este de 50 lei. Pentru cardul nenominal, valoarea minimă a portofelului electronic este de 2,6 lei, iar cea maximă este de 50 lei, necondiţionat de existenţa unui alt titlu de transport. O călătorie costă 1,3 lei. Pentru descoperirea traseelor, precum și pentru identificarea orarelor de circulație, poți consulta www.ratb.ro.


Metrorex Abonamentul la metrou costă 35 de lei pentru studenți, fiind redus de la 70 de lei. De asemenea, la stația Piața Romană, poți cumpăra titluri de călătorie cu 50% reducere. Dacă pentru STB ai nevoie de un card ce este reîncărcabil, la metrou ai nevoie de o cartelă în fiecare lună. Se pot face abonamente la preț redus la casele speciale pentru studenți, de la următoarele stații: • Piața Romană (funcționează și pe perioada vacanțelor): Luni – Vineri / 7:00-20:00 • Universitate: Luni – Vineri / 10:30-17:00 • Piața Unirii 1 (funcționează și pe perioada vacanțelor): Luni – Vineri / 7:00- 20:00 Sâmbătă / 10:30 -17:00 • Piața Unirii 2 (funcționează și pe perioada vacanțelor): Luni – Vineri / 7:00- 20:00 • Apărătorii Patriei: Luni, Miercuri, Vineri / 7:00-13:30 Marți, Joi / 13:30- 20:00 • Gara de Nord: Luni – Vineri / 7:00 - 20:00 • Grozăvești: Luni – Vineri / 7:00- 20:00 • Eroilor: Luni-Vineri / 7:00 - 13:30 • Politehnica: Luni - Vineri/ 13:30- 20:00 • Nicolae Grigorescu: Luni, Miercuri, Vineri / 7:00 - 13:30 Marți, Joi / 13:30 - 20:00 Alte tarife: 1 călătorie = 2,5 lei 2 călătorii = 5 lei; 2,5 lei la Piața Romană 10 călătorii = 20 lei; 10 lei la Piața Romană Abonament de o zi = 8 lei Abonament săptămânal: 25 lei; 12,5 lei la Piaţa Romană


BIBLIOTECĂ Biblioteca Facultății de Geografie se află la parterul facultății, iar sala de lectură la etajul 2.

• • • • •

ACTE NECESARE PENTRU: OBŢINERE PERMIS: VIZARE PERMIS: Carnetul de student vizat pe • Carnetul de student vizat pe anul în curs anul în curs Cartea de identitate • Taxa de 10 lei Poză tip buletin 2 timbre poştale Taxa de 25 lei

Studenții care beneficiază de bursă socială sunt scutiți de la plata taxei de înscriere. Pentru aceasta trebuie adusă de la secretariat o adeverință prin care se atestă că studentul beneficiază de bursă socială. Program de funcţionare: Sala de lectură Luni, Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă

08:00 - 19:00

08:30 - 14:00

Centrul de împrumut Eliberare permise 09:00 – 17:00 09:00 – 15:00 09:00 – 19:00 09:00 – 16:00 09:00 – 17:00 09:00 – 15:00 09:00 – 14:00 09:00 – 13:00 Închis


BURSE Studenții anului I pot beneficia de burse de studiu sau sociale: • BURSELE DE STUDIU sunt finanțate din alocații bugetare, iar suma primită de studenți este de 735 de lei/lună. Bursele de studiu pot fi primite în funcție de media de admitere (numărul studenților beneficiari poate fi mai mic sau mai mare în funcție de fondurile pe care le are facultatea în fiecare an). • BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se pot acorda studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu şi care se înscriu în una din categoriile specifice din regulamentul de acordare a burselor (studenți integraliști orfani, care provin din casele de copii sau plasament familial, studenții integraliști care suferă de boli grave și cei care au o situație financiară precară). Bursele de ajutor social sunt 635 lei/lună. ➢ Pentru obţinerea unei burse sociale studentul trebuie să depună un dosar la secretariatul facultăţii. Secretariatul va afișa în luna octombrie actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru obținerea bursei sociale. • Din anul al II-lea studenții pot obține și burse speciale (de merit, de performanţă) în conformitate cu reglementările în vigoare privind atribuirea acestora. Bursele de merit se acordă studenţilor cu cele mai mari medii dintr-o specializare, iar cuantumul acestora este de 840 lei/lună. Bursele de performanţă se acordă pentru activităţi ştiinţifice, lucrări de specialitate şi rezultate deosebite obţinute de studenţi. Selecţia studenţilor care pot beneficia de o astfel de bursă se face în baza unui dosar care conţine dovezi ale participării la diverse manifestări ştiinţifice. Studentul primeşte lunar 945 lei.


ERASMUS Geografului îi stă bine cu drumul, iar programul Erasmus+ Study este tot ce ai nevoie pentru ca tu să descoperi lumea. Facultatea de Geografie îți oferă ocazia de a urma cursurile din cadrul universitățiilor din alte țări europene. Sprijinul instituţional constă în aceea că deplasarea la studii este însoţită de un acord între universităţi, prin care acestea se angajează să vă primească la studii fără taxe, şi respectiv să recunoască rezultatele perioadei de studii petrecute în străinătate (examene, note, credite). Sprijinul financiar presupune un grant care să vă ajute să realizaţi deplasarea. Nu este nicidecum vorba de o bursă care acoperă toate cheltuielile (transport, cazare, masă, cărţi şi rechizite), ci numai de o alocaţie care să demonstreze încurajarea unui astfel de schimb. Selecţia pentru mobilităţi ERASMUS are loc în general în lunile martie-aprilie (pentru stagii începând cu anul academic următor), la nivelul facultăţilor, conform criteriilor. Criterii generale de selecţie: rezultate academice bune în anul universitar anterior, pregătirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie. ➢ Facultatea de Geografie are încheiate acorduri cu Universitățile din: • Austria: Salzburg • Belgia: Liege, Louvain • Cehia: Olomouc • Croația: Zagreb • Franța: Angers, Brest, Cergy, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Rouen • Germania: Bamberg, Berlin, Frankfurt pe Main, Halle, Heidelberg, Köln, Münster, Potsdam, Tübingen, Halle • Grecia: Atena, Patras, Kallithea, Salonic • Italia: Bari, Cagliari, Florența, Milano, Modena, Roma, Sassari, Torino, Vercelli • Spania: Alcalá de Henares, Córdoba, León, Madrid, Málaga, Salamanca • Polonia: Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk, Torun, Poznan • Portugalia: Aveiro, Estoril, Lisabona • Slovenia: Ljubljana


• Slovacia: Kosice • Marea Britanie: Newcastle • Norvegia: Oslo • Ungaria: Debrețin • Turcia: Isparta, Izmir Prin programul Erasmus+ Placements studenții pot opta și pentru mobilitățile de pe timpul vacantei de vara. Acest tip de mobilitate permite studenților UB să efectueze un stagiu de practică într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană. Organizațiile gazdă pentru stagiile de practică studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior. Dacă ești student la licență ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență. Responsabil ERASMUS: Prof. Univ. Dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU ✉ ileanageorgeta@yahoo.com


DICŢIONARUL STUDENTULUI CURS = Prelegere susținută de profesor. Se apelează rar la activitatea clasei. SEMINAR = Aprofundarea cursului. Se pune accent pe interacțiunea studenților cu profesorul. De obicei are o pondere de 20 – 30% din nota finală. SESIUNE = Perioada de la sfârşitul unui semestru când se susțin examenele la toate disciplinele. PARŢIAL = Examen pe care îl susții după ce ai parcurs o parte din materie. Poate fi la seminar sau curs, depinzând de decizia profesorului. EXAMEN = Test scris pe care îl susții la finalul semestrului. Are o pondere de 70 – 80% din nota finală. Fiecare examen are un număr de credite, care se va înmulți cu nota obținută la examen. În felul acesta se vor obține puncte. CREDITE = eprezintă o modalitate de cuantificare a performanței academice a studenților, reprezentând un mod de a reflecta importanța disciplinei respective în cadrul planului de învățământ. INTEGRALIST = Student care a promovat toate examenele în decursul anului universitar. MĂRIRE = Examen pe care îl poți da în toamnă pentru a-ți crește nota la o materie. Condiția este aceea de a fi integralist. Începând cu anul universitar 2018-2019, vei putea susţine examene de mărire la maxim 6 materii, dintre care trei vor fi gratuite, iar pentru restul vei fi nevoit să achiţi o taxă de 50 lei/examen.


RESTANŢĂ = Examen la care studentul a obținut sub 5/nu s-a prezentat. Acestea se dau în sesiunea din toamnă, care are loc de obicei în prima jumătate a lunii septembrie. Prima restanță nu se plătește, însă dacă nu ai luat nici aceste examen ești obligat să plătești o taxă de 50 lei/examen pentru a-l putea susține a treia oară (a treia prezentare la un examen se mai numește reexaminare). OPŢIONAL = Curs pe care alegi să-l studiezi. Creditele de la opțional intră în departajarea buget/taxă. FACULTATIV = Curs pe care îl alegi dacă ți-l dorești. Nu se ia în considerare pentru departajarea buget/taxă, însă te ajută la obținerea bursei și unui loc în cămin. LICENŢĂ = Ciclu superior de învățământ, prima parte a sistemului de învățământ Bologna, care durează trei ani. MASTER = Ciclu superior de învățământ, specializat pe o anumită ramură a domeniului în care s-a făcut licența. Reprezintă a doua parte a sistemului de învățământ Bologna, durează doi ani. DEPARTAJAREA BUGET/TAXĂ = Departajarea se face în funcție de punctajul obținut la finalul fiecărui an. Numărul maxim de credite pe care îl poți obține este de 600 (adică 300 credite/semestru). Se va face o ierarhie cu numărul de credite obținut de către studenți în acel an și se vor repartiza la buget studenții care ocupă primele locuri, numărul acestora fiind diferit de la o specializare la alta, în funcție de cifra de școlarizare.


CERCURI STUDENŢEŞTI Cercul Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian (CȘSCPMA) a apărut în anul 2012, atât din pasiunea studenților pentru domeniul meteorologiei și climatologiei, cât și din dorința de a dezbate liber diferite aspecte ale acestei științe. Activitatea cercului constă în: • Discuții și dezbateri teme cu caracter meteorologic și climatologic cu aplicații practice alături de specialiști care activează la nivel înalt în domeniu (meteorologi, climatologi, ingineri, cercetători, pasionați); • Aplicații practice pe teren cu ajutorul unor dispozitive performante și ușor de utilizat; • Ieșiri și activități recreative în diferite locuri (muzee, vizionare de filme la cinema, aplicații practice în școli din București) în scop educativ și de relaxare; • Participări la diferite sesiuni de comunicări și conferințe naționale sau internaționale (București, Iași, Cluj și Târgoviște). Cercul de Cartografie ”Anton Năstase” al studenților Facultății de Geografie funcționează din anul 2006 pentru iubitorii Cartografiei. Așa cum o descriu marii geografi, cartografia este arta, ştiinţa şi tehnologia de a construi hărţi, împreună cu studiul lor ca documente ştiinţifice şi opere artistice. Cercul foto "Vasile Sencu" îi reunește pe cei pasionați de fotografie, care, geografi fiind, reușesc să redea o imagine a lumii percepute de ei prin lentilele fotografice. La întâlnirile lunare ale cercului sunt invitați să participe toți cei care doresc să-și dezvolte abilitățile fotografice, indiferent de experiență sau echipamentul foto. Activitățile variate ale cercului includ întâlniri periodice și discuții pe diferite tematici fotografice, prezentări ale unor fotografi experimentați, dar și excursii tematice în natură, unde pot fi puse în aplicare toate cunoștințele teoretice acumulate.


CE FACI DACĂ... ...ți-ai pierdut carnetul/ legitimația de student? În cazul în care ți-ai pierdut unul din aceste documente va trebui să dai anunț în ziar, după care să te duci la secretariatul facultății cu acest anunț și cu o cerere în care declari că ți-ai pierdut documentele și soliciți eliberarea unora noi. ...vrei să faci contestație? Dacă tu consideri că nota de la unul din examene nu este cea pe care o meriți poți cere recorectarea lucrării de către alt profesor. Acest lucru îl poți face prezentând o cerere la secretariatul facultății prin care soliciți acest lucru. ...vrei să îți mărești nota de la un examen? Pentru a-ţi mări nota, va trebui să realizezi o cerere în care specifici examenele la care dorești să îți mărești nota şi să o depui la secretariatul facultății. Începând cu anul universitar 2018-2019, vei avea dreptul de a da examen de mărire la 6 materii, însă doar trei gratuite, la restul fiind nevoit să depui şi chitanţa prin care ateşti plata (50 lei/examen) a acestora. ...nu iei restanța? Dacă la restanță nu reușești să îți iei examenul, mai ai dreptul la o a treia reexaminare pentru care însă va trebui să achiți o taxă de 50 lei/examen.

4


CĂMINE STUDENŢEŞTI Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor un număr de aproximativ 5300 locuri în căminele proprii. Distribuţia acestora se face către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Complex Grozăvești ➢ Adresa: Splaiul Independenței, nr.204 ➢ Mijloace de transport: Metrou Grozăvești/ RATB: 601 ➢ Descriere: Complexul Grozăvești are căminele A, B, C, D ( parter + 5 etaje) compuse din camere cu două paturi, mobilier pentru două persoane (dulap, masă pentru calculator, scaun) și lavoar în cameră. Baia este comună - două băi pe palier, dispuse la capetele culoarului. Căminul A1 (parter + 9 etaje) este compus din trei paturi și mobilier pentru trei persoane și baie în cameră.

Complex Mihail Kogălniceanu ➢ Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46 ➢ Mijloace de transport: Metrou Eroilor/ RATB: 61, 69, 90, 336, 601 ➢ Descriere: Complexul Mihail Kogălniceanu este format din căminele A și B, compuse din camere cu două, trei sau patru paturi; pe fiecare palier se găsesc două băi.

Cămin Theodor Pallady 1/Theodor Pallady 2 ➢ Adresa: B-dul Theodor Pallady, nr. 24 ➢ Mijloace de transport: Metrou 1 Decembrie 1918 ➢ Descriere: Căminul Theodor Pallady are camere de tip garsonieră, cu baie proprie în cameră, hol interior și hol modern. În Theodor Pallady 1 există patru paturi, iar în Theodor Pallady 2 există două paturi.


Cămin Stoian Militaru ➢ Adresa: Str. Stoian Militaru, nr. 18 ➢ Mijloace de transport: Metrou C. Brâncoveanu ➢ Descriere: Stoian Militaru este un bloc de apartamente cu camere de două/trei/patru paturi, bucătărie, grup sanitar propriu.

Cămin Fundeni ➢ Adresa: Șoseaua Fundeni nr. 252 – 254 ➢ Mijloace de transport: RATB 66 ➢ Descriere: Căminul Fundeni are camere cu două paturi și mobilier corespunzător. Fiecare cameră dispune de grup sanitar în cameră.

Cămin Măgurele ➢ Adresa: Conuma Măgurele, str. Fizicienilor, nr. 1 – 9 ➢ Mijloace de transport: RATB 433, 455 ➢ Descriere: Complexul Măgurele este format din căminele G1, G2, G3, G4 care au în compunere module cu două camere, cu două/trei paturi cu hol și grup sanitar propriu.

Cămin Poligrafie ➢ Adresa: Strada Jiului, nr.163 ➢ Mijloace de transport: RATB 331 ➢ Descriere: Căminul Poligrafie are camera cu patru paturi și două băi comune pe fiecare palier


UNDE MÂNCĂM? CANTINE STUDENȚEȘTI: Cantina Mihail Kogălniceanu Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu Acces: Metrou: Eroilor/RATB: 61, 69, 90, 336, 601 Program: Luni – Vineri/11:30 – 17:00

Cantina Leu Adresa: B-dul Vasile Milea Acces: Metrou: Politehnica/RATB: 105 Program: Luni – Sâmbătă /07:00 – 21:00

Cantina Tei Adresa: B-dul Lacul Tei Acces: RATB: 282, 182, 16, 36; Program: Luni – Vineri /12:30 – 21:30

Dacă nu ai timp să mergi la o cantină poți lua câte o gustare de la patiseriile din apropierea Universității, cum ar fi la Gigi, Gustav, Luca și multe altele. În apropiere mai sunt și Pizza Hut, KFC, McDonalds şi Springtime.


TIMP LIBER PARCURI • Parcul Cișmigiu Intrare: Bulevardul Regina Elisabeta (Metrou Izvor)

• Parcul Tineretului Intrare: Bulevardul Dimitrie Cantemir/Calea Șerban Vodă/ B-dul Brâncoveanu (Metrou Brâncoveanu)/Șoseaua Mihai Bravu/B-dul Tineretului (Metrou Tineretului)

• Parcul Regele Mihai I Intrare: Șoseaua Kiseleff/ B-dul Aviatorilor

• Parcul Circului Intrare: B-dul Lacul Tei

• Parcul IOR Intrare: B-dul Nicolae Grigorescu (Metrou Titan)/Str. Liviu Rebreanu/Str. Baba Novac/Str. Constantin Brâncuși

• Parcul Izvor Intrare: Splaiul Independenței/B-dul Libertății


MUZEE • Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Adresa: Șoseaua Paul Dimitrievici Kiseleff nr.1 • Muzeul Național de Geologie Adresa: Șoseaua Paul Dimitrievici Kiseleff nr.2 • Muzeul Țăranului Român Adresa: Șoseaua Paul Dimitrievici Kiseleff nr.3 • Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Adresa: Șoseaua Paul Dimitrievici Kiseleff nr.28-30 • Muzeul Național de Artă a României Adresa: Calea Victoriei nr. 49-53 • Muzeul Național de Istorie a României Adresa: Calea Victoriei nr. 12 • Muzeul de Istorie și Artă a Municipiului București Adresa: B-dul Ion C. Brătianu nr. 2 • Muzeul Național al Hărților și Cărților Vechi Adresa: Str. Londra nr. 39 • Obervatorul Astonomic Vasile Urseanu Adresa: B-dul Lascăr Catargiu nr. 21 • Muzeul Băncii Naționale a României Adresa: Str. Doamnei nr. 8 • Muzeul Botanic (Grădina Botanică) Adresa: Șoseaua Cotroceni nr. 52 • Muzeul Militar Naţional Adresa: Str. Mircea Vulcănescu nr. 125-127 • Muzeul Naţional Cotroceni Adresa: B-dul Geniului nr. 1 • Muzeul Theodor Aman Adresa: Str. C. A. Rosetti nr. 8 • Muzeul Universităţii Bucureşti Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 64


EVENIMENTE OUTDOOR • • • • • • • • •

Spotlight – Bucharest International Light Festival Sound & Vision – Festivalul de muzică alternativă Bucharest Music Film Festival Bucharest Jazz Festival iMapp Bucharest Time Trail Running BikeFest Zilele Bucureştiului Târgul de Crăciun Bucureşti

INDOOR • • • • • • • • • • • •

UNIFEST OneWorld Romania Urban Talks ART SAFARI Noaptea Europeană a Muzeelor Street Delivery Festivalul Internaţional de Statui Vivante Noaptea Albă a Galeriilor Festivalul Naţional de Teatru East European Comic Con Uşi Deschise la UNATC T-Shirt Fest


CINE SUNTEM NOI? ASOCIAȚIA STUDENȚILOR GEOGRAFI este singura asociație reprezentativă la nivelul Facultății de Geografie, Universitatea din București. Asociația a fost înființată în luna iulie a anului 2008 pentru a ghida studenții geografi. Principalul scop al acesteia este de a reprezenta drepturile studenților la nivelul Facultății de Geografie și Universității din București. ASG facilitează comunicarea între studenți, cadrele didactice și conducerea facultății. ASG creează harta, studenții o descifrează. Asociația oferă contextul în care studenții pot să se dezvolte personal și profesional prin proiectele desfășurate. Asociația Studenților Geografi în conformitate cu obiectivele setate și concretizate prin proiecte, vizează cinci paliere de necesități: educaționale, profesionale, culturale, recreative și de reprezentare a studenților. UNDE NE GĂSEŞTI? Sediul ASG este la demisolul Facultății de Geografie. Ne găsești și pe facebook: Asociația Studenților Geografi


PROIECTELE ASG • ASG Buddy • Săptămâna Bobocilor • Bucureşti, încântat de cunoştinţă • Geoformare • GeoTrip • Campania de Crăciun “Dăruieşte un zâmbet” • Licenţa bate la uşă • GeoJobs • Tabăra de GIS • Geomondis • FotoPractica • Triangularul Geografiei la Fotbal • Geoparty • GeoBal


Profile for ASG

Ghidul Bobocului Geograf  

Ghidul Bobocului Geograf  

Profile for asg_1
Advertisement