Page 1

› KulturpolitiKK for framtiden inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling

utgitt av norsk kulturforum (noku) i samarbeid med Ks – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturpolitikk for framtiden  

Heftet gir innfallsvinkler til arbeidet med lokal kulturutvikling i forhold til regler og rammer for planarbeid gjennom kommuneplaner og sek...

Advertisement