Page 1

› KUlTUrlOVA

LOV OM OFFENTLEGE STyREMAKTERS ANSVAR FOR KULTURVERKSEMD

Utgitt av Norsk kulturforum (NOKU) i samarbeid med KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Profile for Åse Vigdis Festervoll

Kulturloven  

Kulturloven ble vedtatt i 2007 og er kortfattet og overordnet. Hvordan kan vi bruke den?

Kulturloven  

Kulturloven ble vedtatt i 2007 og er kortfattet og overordnet. Hvordan kan vi bruke den?

Advertisement