Page 1

Kulturpolitikk for barn og unge | Side 3 | Kunst og Kultur som rettighet | Side 4 | Det mangfoldige kulturlivet | Side 9 | • Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge | Side 10 Kvalitet i alle ledd | Side 37 | • Hvem kan kunsten? Om kvalitet i kunstnerisk arbeid med barn og unge | Side 38 | Fra amatør til profesjonell | Side 42 | Hvordan utvikle de unge filmtalentene – og hvem har ansvar for dette? | Side 43 | På kryss og tvers | Side 47 | Slik jeg opplevde det | Side 49

Helt eller stykkevis og delt?

Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge  

Det er stor variasjon mellom kommunene mht hvordan de legger til rette for, organiserer og samarbeider med kulturlivet. Norsk kulturforum ha...

Advertisement