Page 1

INNLEDNING | Side 3 | TRONDHEIM KOMMUNE • Norges kulturkommune 2013 | Side 6 | Fra skolesekk til spaserstokk | Side 8 | Fritidsklubb for alle | Side 11 | kunst ute, kunst inne | Side 14 | HAMMERFEST KOMMUNE | Side 16 | Verdens nordligste kulturby | Side 17 | en by av dans | Side 21 | KVAM HERAD | Side 22 | opp og fram i kvam | Side 23 | Velkommen kunstner! | Side 27 | UTSIRA KOMMUNE | Side 29 | utsira; liten øy, stor velvilje | Side 30 | Festivalfyret | Side 33 | SANDNES KOMMUNE • Norges kulturkommune 2011 | Side 34 | Sandnes; evig tenåring med voksesmerter | Side 36 | Generasjonsaktiviteter | Side 40 | BODØ KOMMUNE | Side 43 | «Vi e go’ på å gjør ting i lag» | Side 44 | Storforbrukerne | Side 47 | LINDÅS KOMMUNE | Side 50 | kunnskap gjennom generasjoner | Side 51 | Heilt orginalt | Side 52

godt lokalt kulturarbeid

Profile for Åse Vigdis Festervoll

Godt lokalt kulturarbeid  

Godt lokalt kulturarbeid er mangfoldig med ulike innfallsvinkler og løsninger i kommunene. Tross store forskjeller finnes det none felles kj...

Godt lokalt kulturarbeid  

Godt lokalt kulturarbeid er mangfoldig med ulike innfallsvinkler og løsninger i kommunene. Tross store forskjeller finnes det none felles kj...

Advertisement