Page 1

Forord | Side 4 | Bra nok? Egnede lokaler for kultur | Side 6 | Formidlingsarenaer | Side 10 | Aktivitetslokaler | Side 22 | Skole | Side 36 | Lager | Side 42 | Kjekt ü ha | Side 50 Etterord – Utfordringer og problemstillinger | Side 58 | Vi har besøkt et mangfold av lokaler | Side 60 | Sentrale organisasjoner og prosjekter | Side 62 |

Bra nok?

Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur  

Publikasjonen viser lokaler som brukes til kultur; noen nye, noen gamle, noen egnet, noen mindre egnet. Hvilke lokaler brukes og hvilke loka...

Advertisement