Page 6

Ajankohta

Suomalaisten alkoholiasenteet tiukkenevat:

Nyt halutaan rajoituksia ja kieltoja Lähes kaikki suomalaiset hyväksyvät sen, että terveydenhuollon vastaanotolla heiltä kysytään alkoholin käytöstä. ansalaisten suhtautuminen alkoholiin tiukentuu koko ajan, kertoo 15.9. julkaistu Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 -selvitys. Terveyden edistämisen keskus (Tekry) julkaisi selvityksen Valtakunnallisilla Päihdepäivillä Espoon Dipolissa. Suomalaiset ovat erittäin huolissaan alkoholin liikakäytöstä ja selkeästi tiukentaneet asennettaan sitä kohtaan. Kiellot ja rajoitukset hyväksytään nyt entistä herkemmin. Suhtautuminen humalajuomiseen on muuttunut huomattavasti kielteisemmäksi. Ratti- ja ruorijuopumusrajaa halutaan alentaa. Sukupuolijakauma on hyvin selkeä, naiset ovat miehiä kautta linjan jyrkempiä suhtautumisessaan alkoholiin ja sen kulutustasoon. Alueellisesti tiukimman kannan alkoholiin ottavat itäsuomalaiset. Tekry teki tutkimuksen nyt 3. kerran. Suomalaisten alkoholiasenteet -selvitystä varten haastateltiin 1002 Manner-Suomessa asuvaa 15 - 79 -vuotiasta. Tutkimuksen teki TNS Gallup Oy.

K

Humalaiset ärsyttävät ja tuovat turvattomuutta Suurin osa suomalaisista – 77 prosenttia – on sitä mieltä, että käytämme liikaa alkoholia. Erityisesti naiset ovat tätä mieltä, 85 prosenttia. Alueellisesti 6

Itä-Suomi nousi yli keskiarvon, 84 prosenttia. Kaikki asenteet humalajuomista kohtaan ovat tiukentuneet merkittävästi. 72 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että suhtaudumme liian vapaamielisesti humalaan. 78 prosenttia suomalaisista vaatii tiukempaa suhtautumista alkoholin myyntiin ja anniskeluun päihtyneille. Arkisissa ympäristöissä kodin ulkopuolella 61 prosenttia kokee humalaisten näkymisen ja käyttäytymisen häiritseväksi. Joka kolmas koki turvallisuuden tunteensa heikentyneen, eniten turvattomuutta kokivat 15 - 29 -vuotiaat, 45 prosenttia. Alueellisesti humalaiset haittaavat eniten Suur-Helsingin alueella asuvia, 69 prosenttia. – Ihmiset näkevät ympäristössään koko ajan kasvavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia alkoholin käytön aiheuttamina jo kaikkialla Suomessa. Lähes viiden vuoden ajan alkoholista aiheutuneet sairaudet ovat olleet työikäisten miesten ja naisten yleisin kuolinsyy, sanoo Tekryn kehittämispäällikkö Ritva Varamäki. Toisaalta kansalaiset kokevat erittäin myönteisenä sen, että terveydenhuollossa kysytään aina alkoholin käytöstä. Peräti 92 prosenttia hyväksyy sen ja lähes kaikki 30 - 39-vuotiaat, 96 prosenttia, suhtautuvat myönteisesti vastaanotolla tehtäviin kysymyksiin ja neuvoihin.

Promillerajat alas Suomalaisista 69 prosenttia on valmis laskemaan rattijuopumuksen rajaa 0,2 promilleen. Neljässä vuodessa luku on selkeästi kasvanut. Naiset ovat jälleen enemmistönä tiukennusten kannalta, 78 prosenttia. Myös ruorijuopumuksen rajan haluaa laskea 0,5 promilleen 77 prosenttia kansalaisista. 30 - 39 -vuotiaista peräti 86 prosenttia kannattaa promillerajan laskemista vesillä liikuttaessa. Alkoholiveron korotusta kannattaa edelleen 43 prosenttia suomalaisista, naiset, 51prosenttia, selkeästi miehiä, 35 prosenttia, enemmän. Tässäkin itäsuomalaiset erottuvat, 56 prosenttia nostaisi alkoholiveroa. Alkoholin mielikuvamainonPitäisikö alkoholin mielikuvamainonta kieltää ja sallia ainoastaan hinta- ja tuotetietojen esittely? 58

6

37

Tulisiko rattijuopumuksen rajaa Suomessa laskea 0,2 promilleen, kuten Ruotsissa ja Norjassa? 2

69

29

Haittaako Teitä humalaisten ihmisten näkyminen arkisissa elinympäristöissä kuten kadulla, kulkuneuvoissa tai kauppakeskuksissa? 61

2

37

nan kieltoa kannattaa naisista 64 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia.

Alkoholiteollisuus pois urheilusta ja lakien valmistelusta Alkoholiteollisuuden sponsoroinnin ja mainonnan urheilutapahtumien yhteydessä kieltäisi 70 prosenttia naisista ja miehistä 47 prosenttia. Asenteet myös tiukkenevat iän myötä. Puolet suomalaisista ei myöskään hyväksy sitä, että alkoholiteollisuus osallistuu alkoholipoliittisten lakien ja asetusten valmisteluun. Vastustajien määrä on pysynyt samana edellisestä selvityksestä, mutta ehdotusta kannattavien määrä on vähentynyt ja epätietoisten määrä lisääntynyt. Lisätietoja: Terveyden edistämisen keskus, kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, puh. 040 530 2223, ritva.varavamaki@tekry.fi ja suunnittelija Anna Järvinen, puh. 050 586 5677, anna.jarvinen@tekry.fi Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 selvitys: www.tekry.fi > Ajankohtaista Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 -selvityksen tuloksia prosenttia vastanneista. Kyllä

En osaa sanoa Ei

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.