Page 4

Pääkirjoitus kalervo.koivisto@terveysry.fi

Terveyslehti HYVÄN OLON JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LEHTI

Terveys tavaksi utkimusten mukaan terveys on suomalaisille merkittävä arvo. Vaikuttaa keskusteluja ja lehtiä seuranneena, siltä, että iän myötä sen merkitys entisestään vahvistuu. Sairauksien ehkäisy terveellisten elämäntapojen, kuten ravitsemuksen, liikunnan, levon, erilaisten harrastusten ja päihteettömyyden avulla pitää mielen virkeänä ja kehon terveenä antaen voimia opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan ja vielä eläkevuosiin. Terveistä elämäntavoista erityisesti ravitsemus ja siihen liittyvät valinnat ovat viime aikoina puhuttaneet niin mediassa, työssä kuin vapaa-aikana. Terveyslehti on vuosittain syksyn numerossaan käsitellyt aihetta, niin nytkin. Asiantuntijoiden mukaan reilusti kasviksia sisältävä ruoka tukee terveyttä ja hyvää toimintakykyä. Aivan liikaa saamme elintarvikkeista edelleen sokeria, rasvaa ja suolaa. Tähän asiaan Sydänliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota ja ruokaostoksilla sekä lounaspaikoissa Sydänmerkki auttaa valitsemaan rasvan laadun ja määrän sekä suolan suhteen terveellisempiä valintoja. Nuorten terveystapatutkimusten mukaan ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvoinnissa on parantamista. Esimerkiksi tupak-

T

kaa ja muita päihteitä käytetään liikaa ja ravinnossa kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutus jää kauaksi suosituksesta. Ammatillisen koulutuksen monimuotoinen oppimisympäristö on haaste hyvinvoinnin edistämiseksi. Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hanke, jossa Saku ry verkostoi hyvinvoinnin osaajia hyvinvoivan oppimisympäristön edistäjiksi, on erityisen merkittävää terveyden edistämistä ja antaa aivan uutta virtaa ammattiin opiskelevien keskuudessa. On mielenkiintoista seurata ja odottaa hankkeen vaikutuksia. Päihteettömyyttä edistämään lokakuun alussa tulivat voimaan tupakkalain muutokset, joiden merkitystä nuoret arvioivat lehden kolumnissa, kuten myös alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamista. Jo kerran alkoholimainontaa käsitellyt työryhmä ei esittänyt muutoksia lakiin, mutta sen jälkeen toimet lapsiin ja nuoriin kohdistuvan alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamiseksi on saanut aivan uudet mittasuhteet kansalaisten kuin myös kansanedustajien keskuudessa. Toivottavasti nyt järjestöjen ja kansalaisten ääni kuullaan ja saamme uuden lakiehdotuksen eduskunnan päätettäväksi vielä tällä hallituskaudella.■

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa alkoholin mielikuvamainontaa rajoittava laki tulisi saada voimaan vielä tällä hallituskaudella.

4

J u l k a i s i j a: Terveys ry Hitsaajankatu 9 A 7. krs 00810 Helsinki puh. (09) 685 0330 fax. (09) 685 4223 www.terveysry.fi etunimi.sukunimi@terveysry.fi P ä ä t o i m i t t a j a: Kalervo Koivisto puh. (09) 6850 3316 tai 0400 469 764 Toimituskunta Kristiina Hannula pj Kalervo Koivisto Leena Sipinen Tuula Sundman Liisa Temisevä Ulkoasu ja taitto Tiina Haavistola Vieste Oy Ilmoitukset Jari Hämäläinen puh. 044 566 7156 Ilmoitusaineistot aineistot@tjm-systems.fi Painopaikka PunaMusta Oy, Tampere ISSN 1797 - 1357 15. vuosikerta Aikakauslehtien Liiton jäsen

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.