Page 37

Terveys ry:n syyskokous 18.9.2010 Helsingissä:

Ehkäisevää päihdetyötä vahvistettava ja tehostettava yhteiskunnallista vaikuttamista Terveys ry:n, Elämäntapaliitto ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhteistyö- ja yhdistymisprosessista käytiin myönteistä keskustelua. Puheenjohtaja Tossavaisen mukaan lapset ja nuoret tarvitsevat varhaista puuttumista, tämä tulee esiin myös perusopetuslain uudistuksessa. Tossavainen nosti esille terveyden ja hyvinvoinnin merkityksen perusopetuslain uudistuksessa ja muistutti terveystiedon oleellisuudesta oppiaineena. - Kun ongelmat alkavat olla tätä luokkaa, niin herää kysymys, että tarvitaanko jokin uudenlainen toimintamalli, jonka avulla kykenemme tehokkaammin tukemaan tervettä kasvua ja päihteettömyyttä. Tossavainen nosti esille ajatuksen toimintamallista, jonka avulla pystytään, ei ainoastaan ehkäisemään, vaan myös käsittelemään lasten ja nuorten kasvuun liittyviä ongelmia. Terveys ry:n kannalta Tossavainen pitää tärkeänä jäsenjärjestö- ja vapaaehtoistyön säilyttämistä. - Sitoutumisessa pitää muistaa, että Terveys ry edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ehkäisemällä päihteiden käyttöä yhteiskunnassa. Tämä asia ei saa unohtua eikä hämärtyä, tähdensi puheenjohtaja Tossavainen syyskokouksen osanottajille.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Hän kertoi toimintasuunnitelman ja Terveys ry:n uuden strategian tukevan toisiaan. Lisäksi hän totesi järjestön olevan mukana useissa yhteistyöhankkeissa. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä talousarvion, jotka jätettiin Raha-automaattiyhdistykselle yleisavustushakemuksen liitteinä.

Hallitukseen uusia jäseniä Syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2011 - 2013 ja suluissa henkilökohtaiset varajäsenet: ■ Marjatta Ikonen, Nuorisokasvatussäätiö (Matti Lehesjoki, Puolustusvoimat)

■ Jarmo Jokilampi, Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry (Maija Tuovinen, Nuorisokasvatussäätiö) ■ Irja Kilpinen, Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry (Liisa Temisevä, Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry). Jarmo Jokilammen tultua valituksi varsinaiseksi jäseneksi, valittiin hallituksessa olevan Anneli Palosaaren varajäseneksi Gita YliHannuksela, Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry.

Yhteistyöneuvottelujen eteneminen Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula kertoi yhteistyöneuvottelujen etenemisestä Elämäntapaliitto ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n kanssa. Hannulan mukaan yhteiskunnallinen muutos on ollut kumppanuuksia tukeva. - Raha-automaattiyhdistys on ollut aktiivisesti herättämässä keskustelua siitä, onko järjestökenttä tukemassa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kehittymistä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Terveyden edistämisen keskus ja STKL ry käyvät neuvottelua yhdistymisestä ja myös muilla järjestöillä on samoja ajatuksia, totesi Hannula. Hän kertoi RAY:n tukevan yhdentymistä, jolloin myös aluetoimintaa voidaan tukea suunniteltua enemmän. - Tavoitteena on rakentaa uusi vahva valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö. Järjestö toimisi koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi elinkaariajattelun pohjalta, tiivisti Hannula järjestöjen yhteistyöneuvottelujen päämäärää syyskokouksen osanottajille. Hannulan esittelyn jälkeen kokous keskusteli myönteisesti asiasta ja näytti vihreää valoa yhteistyöneuvottelujen jatkamiseksi. KK

Uusi järjestö toimisi koko väestön parissa elinkaariajattelun pohjalta.

37

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.

Advertisement