Page 30

Ravitsemus

S uosituksista t odellisiin t ek oihin Ravitsemusohjaus on enemmän kuin ohjeita Turkulainen tutkijaryhmä on tehnyt katsauksen lasten ravitsemusohjaukseen. atsauksen mukaan suomalaisten ravitsemustietämys on jo kohdallaan. Perheet tietävät, millainen on terveellinen ruokavalio, mutta eivät silti noudata saamiaan ohjeita. Tietoa lisäämällä suomalaisten terveystottumukset eivät siis tule enää muuttumaan, vaan asian eteen on tehtävä muutakin. Tilanteen ratkeamiseksi tarvitaan tutkijaryhmään kuuluvan paimiolaisen Saska Tuomasjukan mukaan yhteiskunnan tukea sekä muutos ruuan arvostuksessa ja perheiden ruokakulttuurissa, sillä lapset oppivat ruokatottumukset kotona. - Yhteiskunta pystyisi tukemaan tavoitteita

K

30

esimerkiksi muuttamalla ruuan verotusta. Jos kasvisten verotusta laskettaisi, ihmiset käyttäisivät niitä enemmän. Vastaavasti makeisten verotusta voisi nostaa, sillä niillä ei ole mitään terveysvaikutuksia. Joissain maissa on myös poistettu koulujen lähistöltä pikaruokapaikkoja ja Tanskassa kaupat vaihtoivat kassoilleen yhteisestä päätöksestä karkkien tilalle hedelmiä heräteostoksiksi, luettelee Tuomasjukka. Vaikka ruokavalion ja tiedon välillä ei näytä olevan yhteyttä, ruuan arvostuksen ja ruokavalion välillä on. Ruuan arvostukseen tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tuomasjukan mukaan se, että Suomessa on siirrytty lyhyessä ajassa niuk-

Tuomasjukankin perheessä leivotaan pullaa, mutta sitä tarjotaan jälkiruokana, eikä aterian korvikkeena. 6-vuotias Talvi on keittiössä innokas apulainen. Teksti ja kuvat: Janica Rantanen kuudesta hyviin oloihin, on jättänyt sellaisen asenteen, että ruoka ei saisi maksaa juuri mitään. Usein ostetaankin halvinta terveellisen sijaan. Toisin on esimerkiksi Ranskassa, jossa arvostetaan ruokaa: se valmistetaan parhaista raaka-aineista yhdessä perheen kanssa, ja ruokailu on sosiaalinen tapahtuma. Perheiden ravitsemus taas on kaikkein tärkeintä, sillä lapset omaksuvat sen mallin, joka heidän ympärillään on käytössä. Ihminen on ympäristönsä tulos, jolloin lap-

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.