Page 27

tärkeä päihteiden käytön varhaisessa tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Nuorten kanssa työskentely ei kuitenkaan saisi jäädä irralliseksi, vaan siihen pitäisi liittää yhteistyö kotien ja ympäröivän yhteisön kanssa. Hyvä keskusteluyhteys kodin ja koulun välillä helpottaa yhteistyötä myös mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kouluterveyskysely toteutettiin tänä vuonna maalis-huhtikuussa Lapin, Itä-Suomen sekä Etelä-Suomen alueella. Kyselyyn vastasivat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vastaajia oli yhteensä 103 326: yläluokilta 55 523, lukioista 27 117 ja ammatillista oppilaitoksista 20 686. Lisätietoja: riikka.puusniekka@thl.fi

Mitä ilmiön takana? Käyttäjien haastatteluihin viitaten tutkija Jussi Perälä, Helsingin yliopistosta kertoi Päihdepäivillä syyskuussa, että kannabiksen kasvatuksen yleistymiseen on vaikuttanut muun muassa Internetissä leviävät kansainväliset virtaukset. Lisäksi nuorisokulttuurit ja ystävät lisäävät kukinnon käyttöä ja kasvatusta. Itselle sopivan ja halvan kukinnon saaminen lisää kannabiksen käyttöä epähalutun hasiksen sijaan. Nuoriso ei halua tukea organisoituneeksi rikollisuudeksi luokiteltua toimintaa eikä toimia heidän kanssaan. Virheellinen kuva nuorille on syntynyt siitä, että kannabiksen itse kasvattamista he eivät katso rikolliseksi toiminnaksi, vaikka Suomen laki kieltää kaikki huumeet myös niiden itse tuottamisen. Kasvattamiaan kukintoja osa

nuorista käyttää yhdessä, osa yksin, osa vaihtelevasti. - Käytöllä ja kasvatuksella asiaa tuodaan myös näkyväksi. Esimerkiksi ”julkipolttelu” on neuvottelua yhteiskunnan kanssa. Taustalla on halu muuttaa huumepolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Osa haluaisi laillistaa ja osa ei, kannabiksella ansaitaan rahaakin, totesi Perälä. Hänen mukaansa suuri osa kasvattajista on nuoria miehiä, enimmäkseen asiaan vihkiytyviä tai vihkiytyneitä harrastajia, joista useimmilla ei ole muuta rikolliseksi luokiteltavaa toimintaa. Kasvatuskentällä toimii kasvattajia erilaisine motiiveineen, ideoligisista aktivisteista myyntiin kasvattaviin toimijoihin. - Kasvattaminen myyntiin jatkuvasti ei ole kannattavaa riskiin nähden, useimmilla on liian paljon menetettävää. Lisäksi toimintaa sääntelee mo-

raalitalous, jonka mukaan tuotetta annetaan/vaihdetaan /myydään vain lähipiirille.

Faktaa kannabiksesta ■ Suomessa kannabiksen käyttö ja viljely on rikos. ■ Kannabis on psykoaktiivinen aine aiheuttaen käyttäjälle sekä fyysisiä että psyykkisiä vaikutuksia ja riippuvuutta. ■ Päihtyneenä aistiharhoja ja illuusioita. Kokemattomilla käyttäjillä ja suurina annoksina ahdistus- ja paniikkikohtauksia, masentuneisuutta tai sekavuustiloja. ■ Tutkimuksen mukaan kannabis nostaa kivessyövän riskiä, joka on kaksinkertainen niillä, jotka polttavat kannabista viikoittain tai ovat käyttäneet sitä säännöllisesti murrosiästä lähtien.

■ Päihdeilmastonmuutoksella tavoitellaan paitsi asennemuutosta, myös tekoja. Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa paremman päihdeilmaston puolesta. Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6. - 14.11. eri toimijat ympäri Suomea esittäytyvät järjestämiensä tapahtumien ja tempausten yhteydessä ja kertovat: näin me jo toimimme paremman päihdeilmaston puolesta ja näin sinäkin voit osallistua. Ehkäisevän päihdetyön viikolla tehdään vetoomus kuntapäättäjille päihdeilmaston muutoksen puolesta. Terveyden edistämisen keskus osallistuu talkoisiin avaamalla www.adressit.com-sivustolla vetoomuksen, jossa vaaditaan hallitukselta, että alkoholin mielikuvamainonta sekä alaikäiset yleisestii tavoittava alkoholijuomien mainonta ja markkinointii kielletään. Adressin voi allekirjoittaa osoitteessa www.adressit.com/mielikuvamainonta ja levittää viestiä verkostoissa. Ehkäisevän päihdetyön viikon vahvuus on runsaassa ja aktiivisessa paikallisessa toiminnassa ja tapahtumissa.

27

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.

Advertisement