Page 23

arkielämän piirissä rajoitetaan. Tupakointikielto laajenee koskemaan lasten ja nuorten ympäristöä esimerkiksi päiväkotien ja koulujen lähellä. Tupakkalaissa kielletään muun muassa tupakkatuotteiden esilläpito vähittäismyyntipaikoissa, tupakkatuotteiden luovutus, maahantuonti ja hallussapito 18 vuotta nuoremmilta, tupakkatuotteiden vähittäismyynti automaateista (4 vuoden siirtymäaika) ja tupakkasponsorointi.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus Tupakointia ylläpitää tupakkariippuvuus. Se koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta riippuvuudesta. Nikotiini on tärkein fyysistä riippuvuutta ylläpitävä kemiallinen aine tupakassa. Tupakan nikotiini stimuloi aivojen nautintoalueita ja vahvistaa tupakkariippuvuuden muita tekijöitä. Psyykkinen riippuvuus tupakasta on joukko henkilökohtaisia opittuja käyttäytymismalleja ja kokemuksia, joita tupakoija yhdistää tupakointiin. Tupakan kemikaalit vahvistavat tätä sidettä. Sosiaalisella riippuvuudella tarkoitetaan tupakointihalun liittymistä tilanteisiin, ympäristöön tai ihmisiin. – Tupakoijat eivät kaipaa riskilähtöistä ohjausta, vaan kannustavaa ja omia voimavaroja voimistavaa ja vahvistavaa neuvontaa: miten selvitä moniulotteisesta tupakkariippuvuudesta kohti savuttomuutta, mikä on ensimmäinen askel kohti tavoitetta, Sandström kiteyttää.

Savuttomuuden toinen aalto – Tupakattomuustyö ei ole lopussa vaan toinen aalto on vielä edessä. Suomessa suurin osa tupakoijista on heavy- tai mediumtupakoijia, joiden tupakointihistoria on pitkä ja savukkeiden käyttö runsasta. Heille tupakasta irti pääseminen on todellinen, vaikea haaste. Tupakka on heille kiinteä osa elämää ja minäkuvaa. Kun tavoitetilana on

Tupakoinnin lopettaminen vaatii tietoa, taitoa, oppimista ja yksilöllistä tukea.

Noin 40 prosenttia tupakoijista ei edelleenkään edes halua lopettaa tupakointia. savuton Suomi vuonna 2040, heidän auttamisekseen irti tupakasta joudutaan tekemään vielä paljon töitä. Vaikka heillä lopettamishaluja löytyisikin, eivät keinot aina riitä, Johnson & Johnson Consumer Nordicin asiantuntija Kirsti Otterström kiteyttää.

Hoidot tupakasta irrottautumiseen Tupakoinnin lopettaminen on moniulotteinen prosessi. Riippuvuudesta irrottautuminen sisältää fyysisen vieroittautumisen ohella aina myös psyykkisen ja sosiaalisen vieroittautumisen. – Tupakoivan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa lähes kaikkeen arkiseen toimintaan. Siksi on ymmärrettävää, että lopettaminen on useimmille oppimisprosessi, jossa opitaan pois vuosien aikana opituista käyttäytymistavoista ja tottumuksista. Tupakan tuottama nautinto on korvattava muilla elämän nautinnoilla, Sandström sanoo. Tupakoinnin lopettamisessa oma valmistautuminen ja vertaistuki ovat tärkeitä.

Vertaistukea voi saada esimerkiksi tupakoinnin lopettamisryhmissä. Käytössä on myös maksuton neuvontapuhelin numerossa 0800 - 148 484 tupakoinnin lopettaville. Nikotiiniriippuvuuden hoidossa voidaan käyttää nikotiinikorvaushoitoa ja lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Nikotiinikorvaushoito on ensisijainen tupakasta vieroituksen lääkehoito (Käypähoitosuositus 2006). Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut tuotteet lievittävät vieroitusoireita ja sopivat usein niille, joilla on nikotiiniriippuvuus.

Vieroitu verkossa Internetissä on mahdollista räätälöidä palvelua erilaisille tupakoijille – myös voimakkaasti fyysisesti riippuvaisille, raskaana oleville tai kroonisesti sairaille. Online-tukiohjelmien keskeinen voima on kattavuus, saavutettavuus ja joustavuus. – Verkossa vieroittuminen perustuu vertaistukeen, tiedon räätälöintiin tupakoijan ja lopettajan tarpeen mukaan sekä lopettajaa aktivoiviin työvälineisiin. Verkon etuja ovat tietopohjan laajuus ja kohdentaminen, anonymiteetin mahdollisuus sekä ”kysy ja vastaa” -tyyppinen palvelumahdollisuus. Ohjeita tupakoinnin lopettamiseen tarjoavat Suomessa tällä hetkellä muun muassa web-palvelut www.stumppi.fi, www.activestop.fi ja www.tohtori.fi/tupakkaklinikka sekä nuorille tarkoitettu www.fressis.fi. ■

Tupakointi kielto etenee Euroopassa ■ Euroopan komissio hoputtaa kohti savutonta Eurooppaa. Sauhuttelun julkisissa tiloissa Euroopassa pitäisi loppua vuonna 2012, mikäli Euroopan komission vauhdittamat tupakantorjuntatoimet etenevät aiotulla tavalla. Tuoreimmat rajoitukset tulevat Kreikasta. Syyskuun alusta lukien tupakointi on kielletty kaikissa julkisissa tiloissa. Kasinot ja baarit ovat saaneet yhdeksän kuukauden siirtymäajan. Aiemmat yritykset tupakoinnin rajoittamiseksi julkisilla paikoilla eivät Kreikassa ole menestyneet. Kreikkalaiset ovat Euroopan ahkerimpia tupakoijia. Aikuisväestöstä liki puolet polttaa. Baijerin osavaltiossa säädettiin kesällä Saksan tiukimmat tupakointirajoitukset. Elokuun alusta lukien tupakointi on ollut kokonaan kielletty ravintoloissa ja oluttuvissa. Kielto pohjaa Baijerissa järjestettyyn kansanäänestyksekseen, jossa yli 60 prosenttia kannatti tiukennuksia. Baijerin päätöksen uskotaan saavan seuraajia muissa Saksan osavaltioissa. Lähde: Turun Sanomat 24.9.2010

23

Terveyslehti 4/2010  

Hyvän olon ja terveyden edistämisen lehti.