Page 1

Каталог с издания за родители, детско обучение и възпитание

търговски офис:

бул. Искърско шосе 19, книжна борса Болид, ет. 1, офис 8 е-книжарница: asenevtsi.com

Facebook: издателство Асеневци

e-mail: office@asenevtsi.com store@asenevtsi.com

YouTube: издателство Асеневци Instagram: asenevtsi

е-книжарница: asenevtsi.com e-mail: office@asenevtsi.com store@asenevtsi.com


Understanding the Human Being: The Importance of the First Three Years of Life

Недостатъци в характера на детето Фридрих Шолц (цена 12.80лв.)

Silvana Quattrocchi Montanaro

Очаквайте скоро!

В този труд знаменитият немски д-р Фридрих Шолц прави психологически анализ на неизчерпаемата детска душа. Установява и систематизира недостатъците в различните характери на децата и посочва практическите средства за тяхното отстраняване. Изследвани са душевните и телесни недостатъци на следните категории деца: • Нажаленото дете • Чувствителното дете • Капризното дете • Страхливото дете • Срамежливото дете • Немирното дете • Високомерното дете • Самолюбивото дете • и много други.


Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски

Тайната на детството Мария Монтесори (цена 14.90лв.)

Нели Аникеева (цена 9.95лв.)

В книгата са засегнати основни теми свързани със специфични моменти от развитието на детската психика. Кратко, достъпно и ясно са описани методите, които ще улеснят и подпомогнат всеки родител да премине този дълъг, но и сладък път на общуване с детето. Обръща се внимание на теориите и опита на едни от най-ярките личности в сферата на педагогиката и психологията – Мария Монтесори, Януш Корчак, Антон Макаренко, Ерик Ериксон, Лев Виготски. Някой от въпросите, които се разглеждат в книгата, са: • Как родителите да помагат адекватно във всички периоди от развитието на детето; • Как най-точно да организират пространството на детето; • На какъв етап да включват различните видове дейност; • Как детето хармонично да развие всичките способности; • Как родителите да се научат да разбират своите деца, да решават трудните проблеми и да направят общуването с децата приятно и полезно.

„Тайната на детството“ е една от първите книги, написани от Мария Монтесори. В нея тя обяснява метода, който е разработила въз основа на наблюденията си върху децата. Именно по този начин тя открива „тайната на детството“. В книгата се разглежда духовното развитие на децата от самото им раждане и потенциала им да учат, ако това им се позволи от възрастните. Детето притежава спонтанното желание да учи, а осъзнаването на тази простичка тайна довежда до разработването на онова, което днес е познато като „Методът Монтесори“. В „Тайната на детството“ Мария Монтесори описва детето с топлината и точността на учен. Тя също така представя и различните материали и пособия, които могат да му помогнат да развие своя умствен потенциал. Книгата ще помогне на родители и педагози да погледнат през очите на детето, да разберат по-добре какви са детските нужди и как да създадат позитивна среда, в която то да се развива и учи.


Попиващият ум

С Монтесори в кухнята

Мария Монтесори

Елена Тимошенко

(цена 19.95лв.)

„Попиващият ум“ е една от най-известните книги, написани от д-р Мария Монтесори. Тук тя анализира физическите и психологическите аспекти в развитието на детето през най-важния период от живота му. През този период детето постига координация на движенията, усвоява езика и започва да общува. Д-р Монтесори разглежда етапите, през които преминава социалното развитие на детето и приносът му към обществото. Ще научите как детето постига самодисциплина и каква е ролята на учителя. Обърнато е внимание и на значението на грешките и тяхното поправяне, както и върху влиянието на препятствията върху детското развитие. Разгледани са и трите нива на послушание при детето. В книгата е отделено специално внимание на формирането на характера, изграждането на навици и поведение, които оставят следи за цял живот. Представени са и уникалните умствени способности на детето, които му позволяват да изгради и твърдо установи, в рамките само на няколко години, всички характеристики на човешката личност.

(цена 11.95лв.)

Съвместните дейности с детето в кухнята могат да бъдат прекрасен начин за развитие на неговата самостоятелност и интелект, внимателност и старание, целеустременост и креативност. Освен пълноценното време с вашето дете, кухнята може да предложи и един достъпен начин за практикуване на Монтесори метода у дома. Написана от Монтесори педагог, тази книга предлага интересен и богато илюстриран поглед към кухнята, която ще преоткриете с детето. Тук ще намерите: • препоръки за оформяне и организиране на пространството в кухнята, съобразено с възможностите на детето; • идеи за съвместна трудова дейност, обучаващи експерименти и открития в кухнята; • интересни кулинарни рецепти с тематична насоченост, които със сигурност ще разнообразят и обогатят рутинните домакински задължения, особено ако ги правите заедно с детето. Книгата е добър помощник при осъществяването на найтрудната и най-отговорната професия – професията да бъдеш родител.


Валдорфската детска градина.

Детето в семейството

В съзвучие с природата на детето

Владимир Загвоздкин

Мария Монтесори (цена 9.95лв.)

(цена 12.00лв.)

Валдорфските детски градини и училища съществуват близо сто години и са разпространени в много страни по света. В последно време интересът към тях осезаемо нараства и броят им значително се увеличава. С тази книга ще научите защо валдорфската методика става все по-актуална и как може да осигурите на децата си пълноценно и хармонично развитие, което е същевременно радостно и естествено, чрез: • метода на възпитание чрез подражание и пример; • валдорфската „философия на играчката”; • ритъм и повторение; • уют и топло настроение в детската среда; • занимания по изкуства: живопис, рисуване, моделиране, музика и пеене, евритмия; • разнообразна съвместна дейност на деца и възрастни: работа в домакинството, работа в градината, ръкоделие, работа с природни материали.

В тази книга са изложени основополагащите принципи, на които трябва да се градят отношенията между родителите и детето. Още от момента на своето раждане малкото същество трябва да бъде възприемано като личност, да бъде правилно напътствано – с любов и познание за етапите на неговото развитие. Такова отношение винаги води до неочаквано добри резултати. Д-р Монтесори споделя с родителите и учителите своите вдъхновяващи идеи за това: • как възрастните могат да установят по-силни връзки и по-добри отношения с децата; • как да помогнат на детето да реализира своя потенциал и да премахнат пречките в развитието му; • какво да предложат на децата, като избягват ненужни конфликти; • защо трябва да се научим да уважаваме и да се доверяваме на нашите деца.


Да откриеш детето

Какво трябва да знаете за детето си

Мария Монтесори

Мария Монтесори

(цена 22.00лв.)

„Да откриеш детето“ е книга, в която са обяснени методите, чрез които можем да помогнем на детето да изяви и развие своите способности. Освен теоретичните постановки на метода си, Мария Монтесори дава и подробно описание на използваните материали, като обяснява начините на презентация, приложението на материалите в зависимост от възрастта на децата и целите, които се постигат с тях. Обръща се внимание на развитието на логическото мислене, говора, писмения език, четенето, движението, рисуването и музиката, религиозното образование. Всички тези аспекти на цялостното образование на детето са придружени с примери за упражнения, които да използвате, за да следва детето своя вътрешен план на развитие.

(цена 9.95лв.)

„Какво трябва да знаете за детето си“ ви дава фундаментите на Монтесори философията, в основата на която стоят хармонията на детето с околния свят, уважението към личността, дисциплината, честността и най-вече вярата в естествено заложения стремеж на човек към развитие и свобода. Изданието съдържа в себе си резултати получени от прилагането на метода, представени от самата Мария Монтесори. Ще откриете отговори на основни въпроси като: • Какви са техните характеристики? • Какви са условията, в които най-пълноценно да протече това ранно детско развитие? • Какви са нуждите на детската психика в ранните стадии от детското развитие? • Съществуват ли някакви естествени или установими периоди в умственото развитие на детето? • Какъв тип подкрепа и обучение може да се предложи по време на тези периоди?


Книга за родителите Антон Макаренко (цена 19.95лв.)

Украинец по произход, педагог по образование, хуманист по призвание и писател по вътрешно убеждение и желание, Антон Макаренко е първият, който разработва и прилага теория и методика за възпитание в колектив чрез съчетаване на трудова и учебна дейност. Той развива и теорията за семейното възпитание, на което замисля да посвети серия от четири тома „Книга за родителите“. В настоящата книга авторът живо и с чувство за хумор описва множество житейски ситуации, конфликти и семейни неразбирателства, след което ги обяснява и анализира, надявайки се, че „читателят ще намери полезни отправни точки за собственото си активно педагогическо мислене“. Чувството за собствено достойнство, ролята на бащата в семейството, значението на парите в семейството, авторитетът на родителите и техните взаимоотношения, половото възпитание и майчината обич – това са само част от въпросите повдигнати в тази книга, която вдъхновява вече няколко поколения родители.

Чудото Монтесори Елена Тимошенко

цена с меки корици 14.90лв. цена с твърди корици 19.95лв.

Съвременните деца се нуждаят от особен подход и особени условия за разкриване на техните необикновени способности и уникални дарования. Затова е напълно обясним нарастващият интерес към педагогическата система на Мария Монтесори, в центъра на която стои ДЕТЕТО. Защо на детето му е нужна свобода и до какво може да доведе тя? Как да възпитаваме, без да наказваме и поощряваме? Как да обучаваме, без да поправяме грешките? Защо няма нужда от оценки? Как да възпитаме у детето самостоятелност и отговорност? Как можем да използваме педагогическите принципи от системата на Монтесори в ежедневното общуване с нашето дете? Ако сте от неравнодушните и търсещите родители и си задавате такива въпроси, тази книга е за вас. Тук ще намерите множество практически съвети и полезни наблюдения от многобройните посещения на автора в Монтесори детски градини и училища по цял свят.


Монтесори вкъщи. Сензорно развитие Наталия Боброва (цена 14.90лв.)

Монтесори вкъщи 5-томна поредица Наталия Боброва (цена 49.90лв.)

Монтесори вкъщи.

Практическо обучение Наталия Боброва (цена 14.90лв.)

Монтесори вкъщи. Развитие на речта

5-томна поредица с подбрани Монтесори упражнения по темите: Практическо обучение, Сензорно развитие, Математика, Развитие на речта, Околен свят. Поредицата съдържа книгите: • • • • •

Монтесори Монтесори Монтесори Монтесори Монтесори

вкъщи вкъщи вкъщи вкъщи вкъщи

-

Практическо обучение Сензорно развитие Математика Развитие на речта Околен свят

Упражнения по Монтесори педагогика, лесни за изпълнение в домашни условия. Тук ще намерите обяснение на онези невидими на пръв поглед, но важни „дреболии“, които дават ключа към разбирането на смисъла на Монтесори задачите.

Наталия Боброва (цена 9.95лв.)

Монтесори вкъщи. Математика

Наталия Боброва (цена 14.90лв.)

Монтесори вкъщи. Околен свят

Наталия Боброва (цена 14.90лв.)

ИК Асеневци - книги за родители  

Представяме ви каталог с част от изданията ни за родители, обучение, възпитание и отглеждане на деца. С този каталог ще се запознаете също т...

ИК Асеневци - книги за родители  

Представяме ви каталог с част от изданията ни за родители, обучение, възпитание и отглеждане на деца. С този каталог ще се запознаете също т...

Advertisement