Page 1

UTILITEIT & VAN HEES EEN OVERZICHT

INNOVATIE SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

PROJECTEN HOLLISTER, ECR, JAN WIERHOF EN DE GANSHOEK

WONINGBOUW

|

UTILITEIT

|

SERVICE EN ONDERHOUD


VOORWOORD

KLAAR VOOR MORGEN Ons vakgebied innoveert. Gelukkig maar, want stilstand is achteruitgang. Binnen de elektrotechniek vinden er op vele fronten veranderingen plaats die ons werk enerzijds mooier maken en anderzijds succesvoller voor onze opdrachtgevers. Elektrotechnische bedrijven kunnen bij uitstek inspelen op veranderingen die zijn gewenst of worden geëist. Of het nu gaat over een glasvezelinfrastructuur op een terrein, een brandmeldinstallatie voor de DC of een gebouwenbeheersysteem, wij hebben alle vakkennis onder één dak beschikbaar. Korte lijntjes zorgen dan ook voor snelle acties en reacties. Binnen onze organisatie bestaat een netwerk van vak georiënteerde mensen die vanuit hun specialisatie werken aan duurzaamheid, energiebesparing, minder milieubelasting en slimme en vriendelijke installaties. Samenwerking binnen de organisatie tussen collega’s en buiten de organisatie met opleidingsinstanties, opdrachtgevers, fabrikanten, architecten en ontwerpers geven ons een voorsprong. Deze voorsprong koesteren wij. Al deze ingrediënten leiden tot een perfect product waar wij trots op zijn, waar we ons naamplaatje op durven te plakken en waar onze opdrachtgevers nog jaren van kunnen profiteren. Wij kijken uit naar de toekomst en zijn klaar voor morgen. U ook? Van Hees Elektrotechniek & ICT

2


INHOUD UTILITEIT & VAN HEES EEN OVERZICHT

4

PROJECT HOLLISTER

6

PROJECT ECR

7

PROJECT JAN WIERHOF

8

PROJECT DE GANSHOEK

9

SPECIALISME BRANDVEILIGHEID

10

INNOVATIE SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

11

DIT IS OOK VAN HEES Vakmanschap, marktkennis, projectbeheersing en een goede band met onze opdrachtgevers vormen de gedegen fundering van Van Hees. Dit maakt ons een succesvol installateur en al 50 jaar een betrouwbare partner in projecten die we uitvoeren en beheren. John van Eck, projectleider Utiliteit, beschrijft Van Hees als ‘een gezellig familiebedrijf’. Hij noemt het een platte organisatie waar iedereen elkaar helpt. Omdat wij alles zelf kunnen op uitvoeringstechnisch gebied, is er geen enkele discipline die uitbesteed moet worden. Dit zorgt voor korte lijntjes. Prettig voor onze partners en andere betrokkenen, maar ook voor ons. Wij kiezen bewust voor vernieuwing in de bouw. Met deze duurzame visie worden ouderwetse materiaalkeuzen en bouwplanningen vaarwel gezegd om plaats te maken voor meer toekomstgerichte alternatieven.

Parkeerdek AaBe Fabriek Tilburg

3


UTILITEIT & VAN HEES

UTILITEIT & VAN HEES EEN OVERZICHT Wij realiseren projecten van verschillende omvang en complexiteit in de utiliteitsbouw. Elke opdrachtgever en elk gebouw vraagt om specifieke elektro-technische oplossingen. Onze organisatie denkt vanaf de start mee en bouwt steeds aan optimale installatieoplossingen voor alle technieken die in utiliteitsbouw aan de orde komen en maakt dat tot een geĂŻntegreerd geheel.

4

Bij het ontwerpen en aanleggen van technische infrastructuren voor kantoren, overheidsgebouwen, sportaccommodaties, scholen of zorginstellingen, houden wij, naast de opdrachtgever, steeds de eindgebruiker voor ogen. Functionele eisen en wensen van gebruikers worden vanaf de start van een project besproken en kunnen zo volledig geĂŻntegreerd worden.


Inbraak-, toegangscontrole- en CCTV systemen

DIENSTVERLENING Wij zijn breed onderlegd binnen de elektrotechniek en al onze disciplines worden uitgevoerd door eigen kundige medewerkers. Er hoeft dus niets uitbesteed te worden. Wij zijn op de volgende vlakken actief: • Licht- en krachtinstallaties • Brand- en ontruimingsinstallaties • Inbraak-, toegangscontrole- en CCTV-systemen • Nood- en vluchtwegverlichting • Domotica en gebouwbeheerssystemen • Datanetwerken, glasvezel en ICT-oplossingen • PV-installaties / laadsystemen voor elektrische auto’s • Terreininfrastructuur en –verlichting

Laadpalen voor elektrische auto’s

Binnen de utiliteitsbouw verzorgen wij onder andere projecten voor: • Onderwijs/overheid • Zorg • Industrie en transport

ZORGPROJECTEN Één van de branches waarin wij als specialist opereren en waarbij de gebruikerseisen voorop staan, is de bouw van zorginstellingen. Al in de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt die aansluiten op het specifieke zorgproces van de gebruiker. Op gebied van renovatie en nieuwbouw van gebouwen in de zorgsector is een zorgvuldige planning van alle werkzaamheden een belangrijk aspect. De uitvoering van dergelijke complexe projecten vereist specialistisch maatwerk. Wij hebben daar grote aandacht voor en inmiddels veel ervaring mee. Wij begrijpen het belang van het opstellen van een goed werkplan, een reële planning, goede coördinatie en communicatie met vaste aanspreekpunten op de bouw. Wanneer het gaat om aanpassingen of renovatie van een instelling die in gebruik blijft, zorgen wij voor een veilige woon- en werkplek voor de gebruikers en beperken de overlast van bouwwerkzaamheden tot een minimum. In het plan van aanpak komen al deze aspecten uitgebreid aan de orde.

Nood- en vluchtwegverlichting

Verlichting op kantoor 5


PROJECT

HOLLISTER DE OPDRACHTGEVER Hollister is een onafhankelijk bedrijf dat medische hulpmiddelen en diensten ontwikkelt, fabriceert en op de markt brengt. Op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel is een nieuw distributiecentrum gebouwd. Het nieuwe distributiecentrum heeft een omvang van ruim 40.000m2 en er is uitbreidingsmogelijkheid van 11.000 m². Op deze manier wordt rekening gehouden met de groeiambities van Hollister. DC Halderberge VOF (samenwerkingsverband tussen HVBM Vastgoed B.V. en Wouda Invest B.V.) is de opdrachtgever voor dit bouwproject en heeft tevens een langjarige huurovereenkomst gesloten met Hollister.

6

DE UITDAGING – HET PROJECT

DE OPLOSSING

De voornaamste reden om het distributiecentrum te verhuizen van Etten-Leur naar Oud-Gastel, is vanwege de groei die het bedrijf doormaakt. Het distributiecentrum in Etten-Leur wordt simpelweg te klein. Deze nieuwbouw op een grotere locatie is perfect, omdat het terrein grote kavels heeft en mogelijkheden biedt om uit te breiden. Het pand zal bestaan uit drie hallen (warehouse a, b en c), kantoor- en overlegruimten, shippingoffices, een kantine en bijbehorende sanitaire voorzieningen. HVBM Vastgoed heeft bewust voor een samenwerking met Van Hees Elektrotechniek & ICT gekozen. Joan van den Boomen, projectmanager HVBM Vastgoed, legt uit: “Ik ben altijd erg te spreken over Van Hees. Ze nemen initiatief en nemen onze wensen serieus. We hebben een vertrouwensband ontwikkeld en dat is belangrijk bij zo’n project als dit.”

Wij droegen in het Hollister-project onder andere bij aan:

DUURZAAMHEID, VEILIGHEID EN BREEAM

DE MEERWAARDE

Duurzaamheid is voor dit project belangrijk. Er is gewerkt met de BREEAM-methode, die bedoeld is om de duurzaamheid van een gebouw onafhankelijk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats in negen categorieën. Het doel is het verduurzamen van Nederlandse gebouwen. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw, het beheer en het gebruik. Omdat het een groot distributiecentrum is, met veel personeel, dient het pand ook te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen.

Hollister is een project waarbij veel partijen samengewerkt hebben. Het hoofddoel was ruimte creëren voor het groeiende Hollister. Het thema duurzaamheid is leidend geweest, hier is het gebruik van materiaal en bouwproces dan ook op afgestemd. Het gebouw moest toekomstbestendig zijn en mede door onze werkzaamheden is dit gerealiseerd. De toekomst is belangrijk, daarom is gekozen een voor een gebouw dat goed is voor mens en milieu.

• PV-installatie • Verlichting • Inbraakinstallatie • Toegangscontrole / CCTV • Data installatie / geluidsinstallatie • Gebouwbeheersysteem (KNX) Het gehele gebouw is door ons voorzien van ledverlichting, dat een verbruiksbesparing met zich meebrengt. Verder is er aanwezigheids- en daglichtdetectie toegepast, gebruikgemaakt van materialen met een lage emissie, werden er bio-based materials gebruikt en diverse materialen en onderdelen hergebruikt. Verder is er inbraakinstallatie en toegangscontrole toegepast.


PROJECT

ECR DE OPDRACHTGEVER ECR-Nederland distribueert koeltechnische producten voor gekwalificeerde installateurs en ontwerpt en assembleert koeltechnische units. ECR-Nederland heeft een kavel gekocht van ongeveer 18 hectare aan Erica op bedrijventerrein Westfields in Oirschot. HVBM Vastgoed is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bedrijfspand.

DE UITDAGING – HET PROJECT ECR was voorheen gevestigd in Nuenen. De verhuizing naar een groter pand, biedt het bedrijf de mogelijkheid om te groeien. Het nieuwe pand wordt van alle gemakken voorzien. ECR is een distributiehal, in combinatie met een montagehal en een groot kantoor. Dit project wijkt af van ‘normale’ distributiehallen, die worden gemaakt en in gebruik genomen voor opslag van goederen, aangevuld met een kleine kantoorruimte. ECR heeft twee derde warehouse, één derde van de ruimte is montagehal en daar zit nog ruim 3.000 vierkante meter kantoor bij.

DE MEERWAARDE ECR werkt nu in een toekomstbestendige vestiging die klaar is voor de verdere groei van het bedrijf. Wij pasten duurzaamheid toe in de verschillende installaties, waardoor ECR gegarandeerd een kostenbesparing gaat merken.

DE OPLOSSING Wij droegen in het ECR-project onder andere bij aan: • Verlichting • Brandveiligheidsinstallaties • Data installatie • Toegangscontrole / CCTV • Inbraakinstallatie • Gebouwbeheersysteem (KNX) Optimalisatie-in-de-keten is de drijfveer achter dit project. Een goede samenwerking - ook in het bouwproces - is daarom een must voor een succesvolle toekomst van het bedrijf en het bedrijfspand. Onze toepassingen zijn duurzaam. Op deze manier investeert ECR in een duurzame toekomst.

7


PROJECT

JAN WIERHOF DE OPDRACHTGEVER Jan Wierhof is een van de vele locaties van GGz Breburg. Behalve in Tilburg heeft Jan Wierhof ook locaties in Dongen, Waalwijk, Goirle, Breda en Etten-Leur. Met jaarlijks ongeveer 18.000 cliënten in zorg/behandeling en ruim 2.000 medewerkers, meer dan 100 stagiaires en meer dan 200 vrijwilligers is GGz Breburg een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden- en West-Brabant.

DE UITDAGING – HET PROJECT We hebben veel projecten afgerond voor Jan Wierhof. GGz Breburg heeft in haar gehele organisatie ingezet op een verdere vermindering van het aantal klinische bedden en het verbeteren van haar ambulante aanbod. De gebouwen van Jan Wierhof moesten daarom worden voorzien van hedendaagse elektrotechnische voorzieningen om bij te dragen aan een aangenaam woon- en werkklimaat.

DE OPLOSSING De gehele brandmeldinstallatie is vervangen en aangepast naar de juiste certificeerbare norm. Ook is de eerste High & Intensive Care gebouwd in Nederland. High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Het kantoorcomplex is verhuisd en verbouwd. Nu is het een modern kantoor met flexplekken. Alles is gedigitaliseerd en het kantoor is voorzien van de nieuwste handigheden op het gebied van elektrotechniek. De verlichting is een aandachtspunt. In het hele gebouw is gekozen voor ledverlichting. Het controlepaneel vormt een centrale ruimte waar alle installaties worden bediend.

8

Het hele kantoorcomplex is voorzien van de nieuwste elektrotechnische snufjes.

DE MEERWAARDE Jan Wierhof wordt aangepast om cliënten de zorg te bieden die nodig is. Dit in een prettige omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Door de bouw van het nieuwe kantoor is ook voor medewerkers van Jan Wierhof een prettige werkplek gecreëerd. Beiden met duurzame technieken waardoor de verschillende gebouwen toekomstbestendig zijn.


PROJECT

DE GANSHOEK DE OPDRACHTGEVER

DE MEERWAARDE

De Ganshoek is een woonzorgcentrum voor ouderen gelegen in Lage Zwaluwe. Mensen kunnen hier prettig en vertrouwd wonen in een rustige omgeving met de juiste zorg, ondersteuning en ontspanning. Projectleider John van Eck noemt het project een intensief, maar erg leuk project. Wij hebben onze sporen in de ‘zorgbouw’ inmiddels ruimschoots verdiend.

De opdrachtgever heeft met de bouw van het nieuwe complex een toekomstbestendig woonzorgcentrum. Op een slimme en gemakkelijke manier kunnen de zorgkamers omgebouwd worden tot appartementen. Bewoners wonen in een luxe woonomgeving, die van alle gemakken is voorzien en rekening houdt met een duurzame toekomst.

DE UITDAGING – HET PROJECT De opdrachtgever wenste veertig appartementen voor ouderen waar ze zelfstandig kunnen wonen en vierentwintig zorgkamers voor dementerenden, die gepaste zorg nodig hebben. Geschakeld daaraan zit nog een ontmoetingscentrum voor de buurt en natuurlijk de bewoners van het zorgcentrum. De Ganshoek moet door gebruik van hedendaagse technieken op een eenvoudige wijze aangepast worden aan de woonbehoefte van de toekomstige bewoners.

DE OPLOSSING Die vierentwintig zorgkamers zijn zo ingericht, dat ze in de toekomst omgebouwd kunnen worden naar twaalf appartementen. Ze zien er dan net zo uit als de veertig reeds bestaande particuliere appartementen. Dankzij het slimme ontwerp in combinatie met de slimme inrichting is ombouwen relatief gemakkelijk te realiseren. Ook met leidingen en verwarmingen is hier rekening mee gehouden. De appartementen zijn voorzien van zonwering, eigen balkon en sommige appartementen hebben twee slaapkamers. Overal is aan gedacht. Zo is er ook televisie- en telefoonaansluiting aanwezig in de slaapkamer en een video-intercom aanwezig in het appartement.

9


SPECIALISME

SPECIALISME

BRANDVEILIGHEID

Wij bij Van Hees blinken uit in diverse specialisaties binnen diverse vakgebieden. Eén daarvan is brandveiligheid. Ook binnen het werkterrein utiliteit is dit een type dienstverlening die we vaak inzetten. Sterker nog, bij (bijna) elk project binnen utiliteit is het installeren van brandmeldinstallaties een gegeven. Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren, zodat het gebouw zo snel mogelijk ontruimd kan worden en de brand beperkt blijft. De brandmeldinstallatie zet een aantal vervolgprocessen in gang. Wij zijn een erkend brandmeldinstallatiebedrijf en realiseren de totale installatie van het systeem. Gedurende het hele proces - van professioneel advies en ontwerp op maat tot complete installatie en uitvoering van het onderhoudsplan - zijn we uw betrouwbare partner.

VEILIGHEIDSEISEN Als installatiebedrijf beschikken we over alle vereiste certificeringen die staan voor een garantie van een optimale brandveiligheid. Zo beschikken we over de volgende certificeringen: • BMI 2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties • BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties Na de installatie van een brandmeldinstallatiesysteem stellen we een op maat gemaakt onderhoudsplan op, waarin het regelmatig controleren en testen van de geïnstalleerde systemen is opgenomen. Zo blijft het pand voldoen aan alle strenge brandveiligheidseisen en is optimale brandveiligheid gegarandeerd.

10

Wij realiseren de totale installatie van het systeem.

Naast brandmeldinstallaties zijn in ieder gebouw brandwerende afdichtingen van essentieel belang voor een goede brandveiligheid. Onze specialisten werken met gecertificeerde producten en geheel conform de meest recente veiligheidseisen.

OPLEIDINGSCENTRUM In 2017 zijn we gestart met een eigen opleidingscentrum. Dit centrum wordt gebruikt voor interne opleidingen, maar ook voor onze relaties. Zij kunnen het opleidingscentrum gebruiken om zo hun eigen technische of niet-technische medewerkers op te leiden op gebieden waar wij juist veel kennis van hebben. De opleidingen worden verzorgd door onze specialisten. We bieden praktische informatie en uitleg over brandmeldcentrales, de technische aspecten van verlichting, wifi-netwerken en energiebesparing.


INNOVATIE

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST Wij begrijpen dat onze toekomst alleen gegarandeerd kan worden bij duurzame oplossingen. Dit geldt voor ons eigen bedrijf, maar ook voor het uitvoeren van opdrachten en het bedenken van structureel duurzame oplossingen bij opdrachtgevers of eindgebruikers. Samen werken we aan de toekomst! Duurzaam naar morgen is de leidraad voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties. We denken na over creatieve oplossingen. Dit gaat een stap verder dan enkel het leveren van duurzame oplossingen als zonnepanelen of ledverlichting. Het gaat namelijk ook over het verduurzamen van het gehele bouwproces; vanaf de bespreek- en ontwerptafel tot aan de bouwplaats.

Ook daarna helpen we met het verduurzamen van de gerealiseerde projecten. Door betere samenwerking met verschillende partijen wordt het milieuvoordeel vertaald in kansen voor aannemers en opdrachtgevers. Zo zeggen we dankzij BIM vaarwel tegen ouderwetse bouwplanningen. Denk daarnaast aan slimme materiaalkeuzen, hogere opbrengsten, langere levensduur, snellere bouwtrajecten of lagere kosten. We zijn continu bezig met het verbeteren van de efficiency en het verminderen van onnodige verspilling. Dit leidt uiteindelijk tot het minimaliseren van milieudruk. Hierdoor staan we bij Van Hees voor een toekomstgericht resultaat.

11


UTILITEITSBOUW WONINGBOUW SERVICE & ONDERHOUD INSPECTIES NEN1010 & NEN3140 BRANDVEILIGHEID & NOODVERLICHTING DATANETWERKEN & ICT DOMOTICA & GBS INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE & CCTV DUURZAAMHEID & ENERGIE-MONITORING

MEER WETEN? WWW.VANHEES.COM

Van Hees Elektrotechniek & ICT Postadres Postbus 4089 5004 JB Tilburg Bezoekadres Jules Verneweg 41 5015 BG Tilburg T: 013 543 33 75 F: 013 542 75 69 E: info@vanhees.com


Van Hees Elektrotechniek - Brochure Utiliteit  

Van Hees Elektrotechniek - Brochure Utiliteit

Van Hees Elektrotechniek - Brochure Utiliteit  

Van Hees Elektrotechniek - Brochure Utiliteit