Page 1

TALOUSELÄMÄ BKT

Vihjesanat

INVESTOINTI MARKKINATALOUS

GLOBALISAATIO KARTELLI

VAIHTOTASE

MONOPOLI FUUSIO

DEVALVAATIO

BOIKOTTI

SANEERAUS

PÄÄOMA OSINKO

HARMAA TALOUS ALV

KONKURSSI

KILPAILUKYKY PATENTTI

INFLAATIO BRÄNDI

1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa


TALOUSELÄMÄ

Bingo

1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa


TALOUSELÄMÄ

Selitykset

1. Vaihtotase

Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta.

2. BKT

Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari.

3. Globalisaatio Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu. 4. Investointi

Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä.

5. Inflaatio

Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu.

6. Harmaa talous Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 7. Kartelli

Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle.

8. Monopoli

Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä.

9. Fuusio

Kahden yrityksen yhteenliittyminen.

10. Brändi

Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema.

11. Konkurssi

Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu.

12. Devalvaatio

Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin.

13. Boikotti

Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita.

14. Kilpailukyky

Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin.

15. Markkinatalous

Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu.

16. Patentti

Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä.

17. ALV

Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä.

18. Osinko

Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta.

19. Saneeraus

Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja.

20. Pääoma

Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito.

BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa


TALOUSELÄMÄ

Yhdistelmä

1. Devalvaatio

___ Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta.

2. Vaihtotase

___ Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari.

3. Kartelli

___ Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu.

4. Osinko

___ Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä.

5. Markkinatalous ___ Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu. 6. Globalisaatio

___ Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.

7. Fuusio

___ Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle.

8. Brändi

___ Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä.

9. Saneeraus

___ Kahden yrityksen yhteenliittyminen.

10. Patentti

___ Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema.

11. Pääoma

___ Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu.

12. Investointi

___ Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin.

13. Boikotti

___ Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita.

14. Konkurssi

___ Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin.

15. Harmaa talous ___ Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 16. ALV

___ Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä.

17. BKT

___ Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä.

18. Kilpailukyky

___ Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta.

19. Inflaatio

___ Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja.

20. Monopoli

___ Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito.

BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa

koe  

testitiedosto SAK:n Bingo

koe  

testitiedosto SAK:n Bingo

Advertisement