Page 1

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2015 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2015 Competition Results www.ambalajayyildizlari.com | www.ambalaj.org.tr ISBN 978-605-62568-8-2


www.ambalajayyildizlari.com

İÇİNDEKİLER Index

ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

7

AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

11

ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

19

EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products

29

FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

39

GIDA Food

47

GRAFİK TASARIM Graphic Design

61

İÇECEKLER Beverages

83

SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

95

SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

107

SPONSORLAR Sponsors

115

1


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2015 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2015 Competition Results

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2015 SONUÇLANDI Crescent and Stars for Packaging 2015 Has Been Finalized Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye girenler belirlendi. Türk şirketlerin piyasaya sürdükleri ürünlerin özgün vedoğru ambalaj uygulamaları ile katma değer yaratmalarına ve rekabet gücü kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Yarışma’ya başvuru yapan 192 ambalaj 9 farklı kategoride değerlendirildi ve 98 ambalaj ödüle layık görüldü.

The champions of the Crescent and Stars for Packaging, a competition organized by Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) for the sixth time, were selected. The competition, which aims to help Turkish companies to create added value through original and correct packaging applications they place on the market to obtain competitive edge, attracted great deal of attention again. Some 169 designs were evaluated in 9 different categories and 88 of them were awarded prizes.

Yurt içi ve yurt dışındaki ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcılar piyasaya sürdüğü ürünlerle yarışmaya katıldılar. Yarışma, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) APF-Asian Packaging Organization (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından akredite edildiği için uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahiptir. Yarışma kuralları uyarınca “Yetkinlik 2015” ödülüne layık görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması ve APF’nin düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecektir.

Local and foreign packaging manufacturers, brand owners and designers competed with their newly launched products. Since the event is accredited by the WPO – World Packaging Organization and APF-Asian Packaging Federation, it is internationally recognized. The finalists will be able to join the WPO-World Packaging Organization WorldStar Competition and APF-Asian Packaging Federation AsiaStar Competition.

The main objectives of the Crescent and Stars for Packaging Competition are to establish and reinforce the corporate identity of Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın temel amaçları ambalajlı the packaged products in the international markets, to encourage ürünlerin uluslararası piyasalarda kurumsal kimliğini oluşturmak original design and applications that will give brand owners/fillers, ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine packaging manufacturers and packaged products competitive power ve ambalajlı ürünlere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet in national and international markets, to provide higher positions in gücü kazandıracak özgün tasarım ve uygulamaları özendirmek, international markets for the packaged products with original designs katılımcıların özgün tasarımlı ambalajlı ürünlerine uluslararası and to encourage them to shift from passive to directive positions in piyasalarda farklı ve güçlü konumlar kazandırmak: küresel piyasalarda global markets. edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerine özendirici olmaktır. The competition which was first announced in February was participated by 169 projects until the deadline on May 8th, 2015. Şubat ayında ilk duyurusu yapılan yarışmaya, son teslim tarihi Besides the high number of participation, remarkable qualification of olan 8 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar 9 kategoride toplam packaging products that participated in our Competition proves that 169 ambalaj başvurdu. Başvuru miktarı kadar başvurusu yapılan Crescent and Stars for Packaging Competition is in right conditions ambalaj ürünlerindeki dikkat çekici nitelikler, Ambalaj Ay Yıldızları and well-adapted to the purpose. Yarışmamız’ın doğru koşullarla ve amaca yönelik bir yarışma olduğunu bu sene de kanıtladı. Some 169 projects participated in the competition since it was first announced in February until the deadline on May 8th, 2015. Ürünler; 1- İçecekler, 2- Gıda, 3- Sağlık ve Güzellik Ürünleri & Tıp ve Entries for the competition were grouped into 9 categories Eczacılık Ürünleri, 4-Ev- Otomotiv- Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç including 1-Beverages, 2-Food, 3-Health and Cosmetic Products & Malzemeleri & Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, 5-Endüstriyel Pharmaceuticals, 4-Home-Automabile-Office Appliances, Equipment ve Taşıma Ambalajları, 6-Ambalaj Malzemeleri, 7-Satış Noktası and Disposables & Packages For Other Non-Food Products, Sergileme Sunum ve Muhafaza Ürünleri, 8-Fleksibıl Ambalajlar ve 5-Industrial and Transportation Packages, 6-Packaging Materials, 9-Grafik Tasarımı olarak 9 farklı kategoride yarışmaya katıldılar. 7-Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products, 8-Flexible Packaging and 9-Graphic Design.

2


www.ambalajayyildizlari.com

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULUNDA AŞAĞIDAKİ İSİMLER YER ALDI: The Jury consisted of the following specialist: • Sn. Abdülkadir Çağrı Gülen, TSE Temsilcisi • Sn. Ardan Ergüven, Akademisyen & Grafik Tasarımcı • Sn. Aslıhan Arıkan, Ambalaj & Plastik Uzmanı • Sn. Atıf Can Seydim, Akademisyen & Gıda Mühendisi • Sn. Can Özcan, Endüstriyel Tasarımcı • Sn. Hakan Ertem, İnovasyon Uzmanı • Sn. Hesna Akçeşme Özdemir, TSE Temsilcisi • Sn. Feyyaz Soyuer, Karton & Kağıt Uzmanı • Sn. Füsun Curaoğlu, Akademisyen & Endüstriyel Tasarımcı • Sn. İpek Altınbaşak Farina, Pazarlama Uzmanı • Sn. Mustafa Kemal Bağdatlı, Metal Uzmanı • Sn. Yusuf Coşkun, Cam Uzmanı

• Mr. Abdülkadir Çağrı Gülen, TSE Representative • Mr. Ardan Ergüven, Academician & Graphic Designer • Ms. Aslıhan Arıkan, Packaging & Plastic Specialist • Mr. Atıf Can Seydim, Academician & Food Engineer • Mr. Can Özcan, Industrial Designer • Mr. Hakan Ertem, Innovation Specialist • Ms. Hesna Akçeşme Özdemir, TSE Representative • Mr. Feyyaz Soyuer, Paper & Cardboard Specialist • Ms. Füsun Curaoğlu, Academician & Industrial Desiner • Ms. İpek Altınbaşak Farina, Marketing Specialist • Mr. Mustafa Kemal Bağdatlı, Metal Specialist • Mr. Yusuf CoşkunOŞKUN, Glass Specialist

Seçici Kurul toplantısı 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde ASD Ambalaj Binası’nda gerçekleştirildi. The jury gathered on May 21-22nd 2015 in the Packaging Building of ASD.

3


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2015 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2015 Competition Results

• Özgün yapısal özellik • Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk değerlendirme kriterleri doğrultusunda her ambalajı tek tek notlandırdılar. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra ambalajlar not/puan sırasına göre dizildiler. İlk aşamada üretim kalitesinden çevre duyarlılığına, kullanım kolaylığından Ambalajların değerlendirilmesi aşamasında, ürünün orijinal tasarımın özgünlüğüne tüm kriterler ışığında değerlendirilen hali, yazılı raporu, ürüne ait resim ve tanıtımları içeren jüri ürünler arasından toplam 88 ambalaj ‘Yetkinlik 2015’ katalogu, sunum ve tüm bunları dijital ortamda barındıran CD’leri birlikte titizlikle incelenerek değerlendirildi. Yarışmaya ödülüne layık görüldü. (Yarışma kuralları uyarınca “Yetkinlik 2015” ödülüne layık görülen katılımcılar dilerlerse WPO’nun katılan tüm ambalajlar Seçici Kurul (Profesyonel Jüri) düzenlediği WorldStar ve APF’nin düzenlediği AsiaStar tarafından incelendi ve yarışma şartnamesinde ilan edilen; Yarışmalarına katılabilecek.) • İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı • Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması İkinci aşamada ise her bir kategoride “Yetkinlik 2015” ödülüne hak kazanan ambalajlar arasından en iyiler Altın, Gümüş ve • Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma Bronz ödüle layık görüldü. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda yeterlilik ve kolaylığı Altın Ödül’e layık görülenler arasından üç tanesi ise TSE • Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve işbirliği ile ‘Altın Ambalaj Ödülü’ kazandı. bilgilendirme, • Satış görünümü cazibesi • Grafik tasarımı • Üretim kalitesi • Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi • Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı 21–22 Mayıs 2015 tarihinde ASD Ambalaj Binası’nda bir araya gelen Seçici Kurul (Profesyonel Jüri) Üyeleri, bütün ambalajları inceledikten sonra yarışma şartnamesinde yer alan toplam 11 kriter doğrultusunda her başvuruya not verdi.

4


www.ambalajayyildizlari.com

Convening at ASD-Packaging Building on 21 – 23 May 2014, the Selection Committee (Professional Jury) examined all packages and graded all applications based on 11 criteria included in the conditions of the competition.

At the second stage, the best packages in all categories were given Gold, Silver and Bronze prizes. Three packages who received the Gold Prize at Packaging Crescent and Stars will also receive “Golden Packaging Award” with the collaboration of TSE-Turkish Standards Institute.

During the evaluation phase, each project, including the original product, written report, jury catalogue with product pictures and descriptions, presentations and CD’s with digital content, was assessed. Following the evaluation of all projects, all Jury Members scored each individually according to the criteria included in the competition specifications: • Protection and preservation of contents • New, original and different, and appealing package form • Ease of handling, filling, closing, opening and reclosing • Adequate and sufficient marking and information on the package, • Sales appeal • Graphic design • Quality of production • Economy in material usage and production costs • Environmental sensitivity, sustainability and reusability and recyclability • Ingenuity of construction • Suitability for successful exhibition at final points of sale Jury evaluated every project one by one and projects were ranked in order of scores after this evaluation. In the first phase of the competition, some 88 packages were awarded “Competency 2015” prize based on all criteria, which ranged from quality of the products to environmental sensitivity and from design to originality. (The finalists will be able to join the WPO-World Packaging Organization WorldStar Competition and APF-Asian Packaging Federation AsiaStar Competition.)

5


www.ambalajayyildizlari.com

ASD & TSE işbirliği ile verilen

ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

7


ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

EFES XTRA 4’LÜ TAŞIMA SAPLI ŞİŞE AMBALAJI Efes Xtra 4 Bottle Packaging With Handle Firma Adı / Company Name

Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No:139 34940 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı / Designer Şenol Cehlan

Ambalaj tasarlanırken tüketicilerin ürünleri kolaylıkla taşıyabilmesi fikri ön planda tutulmuştur. Ön ve arka yüzde X şeklindeki pencere marka logosunda yer alan X harfini de vurgulamaktadır. Packaging design is based on the idea of easilycarrying.X-shaped sleeves located in the foreground and background emphasizes the brand logo.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. / İstanbul

8

Altın Ambalaj / Gold Packaging


www.ambalajayyildizlari.com

FETA 200 ML PEYNİR KUTUSU Plastic Food Box For 200 ml Firma Adı / Company Name

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

“Buzdolabından sofraya”. Şeffaf tasarımı ve yan yüzeyinde etiket olmamasından dolayı içerisindeki ürün kolaylıkla görülebilir. Muadil ambalajlara göre kapak yüzeyinin geniş olması etiketin daha ayrıntılı ve görsel kalitesinin yüksek olmasını sağlamaktadır. “From the fridge to dinner table”. The Product inside the package can be seen clearly due to its transparent design. The package’s wider cap surface allows the label to be seen in detail and to have a better visual quality compared to the similar products.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Altın Ambalaj / Gold Packaging

9


ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

YENİ KAVAKLIDERE SİRKE ŞİŞESİ Yeni Kavaklıdere Vinegar Bottle Firma Adı / Company Name Şişecam Cam Ambalaj Grubu

İletişim / Contact

İşkuleleri, Kule-2 34330 4. Levent / İstanbul Tel : +90 212 456 54 29 +90 850 206 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Alp Aruca

Piyasaya yeni girecek olan Yeni Kavaklıdere Sirke şişesi, tek kelimeyle “FARKLI” olmayı simgeleyen bir üründür. 50cl. Hacminde piyasaya çıkan ürün, küçük detaylarla, sadeliği farklılığa taşımayı başarmış bir tasarımdır. “Yeni Kavaklıdere Vinegar Bottle” which will be new to the market, is a product that symbolizing “DIFFERENCE”. This 50cl volumed commercial product, has a design that changes simplicity into “difference” with its simple details.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul Etiket Grafik Tasarımı: Orhan Irmak Tasarım

10

Altın Ambalaj / Gold Packaging


www.ambalajayyildizlari.com

AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

11


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

ÇEVRE DOSTU, DÜŞÜK YOĞUNLUKLU PP YOĞURT KABI Eco Friendly, Low Density PP Yogurt Cups Firma Adı / Company Name Teknik Plastik Greiner Amb. San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Eski İzmir - Ankara Yolu Üzeri Tepeören Köyü 34959 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 304 25 22 Fax : +90 216 304 25 22 Web : www.teknikplastik.com

Tasarımcı / Designer Uğur Dirican

Çevre dostu, düşük karbon ayakizi sağlayan, düşük yoğunluklu, yüksek mukavemetli, daha az kaynak tüketimi ile mevcut 1500g polistren kapların polipropilen ham maddesi ile üretimi... Eco-friendly, providing low carbon foodprint, low density, high resisting, less rawmaterial consumption,using Polypropylene rawmaterial instead of polystrene rawmaterial for 1500g yoghurt cups.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Teknik Plastik Greiner Amb. San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

12

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

ELİFFİNE EKO AMBALAJ FİLMİ ElifFine Eco Packaging Film Firma Adı / Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Sanayi Mah. 1652 Sok. No:2 Esenyurt 34538 İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Traffik Reklam

ElifFine içerdiği doğal mineraller ile çevreye duyarlı ambalajlar için optimum bir çözüm alternatifidir. ElifFine kağıt hissi yaratırken, eşsiz malzeme yapısı sayesinde kağıdın sağlayamadığı belirli avantajlar sağlar. ElifFine is an optimum solution for enviro packaging, based on natural material. Although ElifFine feels like paper, it has some specific advantages above paper thanks to its unique recipe.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Altın Ödül / Gold Award

13


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

EUROCOL ÇEVRE DOSTU REGRANÜLE BOYA KOVASI Eurocol Enviromental Friendly Regranulated Paint Bucket Firma Adı / Company Name Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

GEBKİM Kimya İhtisas O.S.B Refik Baydur Cad. No:15 Dilovası / Kocaeli Tel : +90 262 648 57 00 Fax : +90 62 754 84 82 Web : www.jokey.com

Tasarımcı / Designer Jokey Ar-Ge

Eco Logolu EUROCOL’un ikinci el hammade ile çevre dostu boya üretimini tamamlayıcı, çevre dostu karbon emisyonunu azaltan ambalaj. Boya dolumu için özel geliştirilen, kapak atmalarını önleyici çift kenar sistemi ve patentli enjeksiyon sapa ek olarak çift enjeksiyon ünitesi ile farklı malzemeden kulp üretimine de imkan tanır. Eco logo paint producer EUROCOL’s with 2nd hand PP produced packaging for enviromental friendly package. Thanks to plus serie features like, doulbe rim for stronger lid protection, shaker application, bi-injection for colorful and stronger handle injection, this is perfect combination for paint industry.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A. Ş. / KOCAELİ

14

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

ELİFCARE KULLANIM SONUNDA ÇÖZÜNEN BİO MALZEMESİ ElifCare Bio Material Degrading at The End of Use Firma Adı / Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Sanayi Mah. 1652 Sok. No:2 Esenyurt 34538 İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Traffik Reklam

Elif, yeni patentli bio-çözünür malzemesi ve yüksek kalitede flekso baskı teknolojisi ile marka sahiplerine çevre dostu, son kullanıcı odaklı ve markayı ön plana çıkartan fleksibl ambalaj çözümleri sunuyor. Elif offers an environmetal friendly, consumer oriented and brand highlighting flexible packaging solution for brand owners with its patented bio-degradable material that starts degrading after the consuption and high quality flexo printing technology.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

15


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

POTASYUM NİTRAT Potassium Nitrate Firma Adı / Company Name Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş)

İletişim / Contact

Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 468 50 50 Fax : +90 216 407 10 11 Web : www.gubretas.com.tr

Tasarımcı / Designer Ceyhun Akgün

Satış noktalarında ürünlerimizin öncelikli olarak fark edilmesini ve özelliklerinin açıkça algılanmasını hedefledik. Yalın, ürün ve marka isminin net bir şekilde birbirinden ayrıldığı, ürün gruplarının tüketicinin kullanımına göre ayrıştırıldığı tasarımları tercih ettik. We aimed at displaying our products’ brand and features in a clearly visible manner. We preferred simple designs with brand and product names are clearly differentiated, with product groups separated according to consumer use.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Dempo Gıda Ambalaj ve Nakliyeciler Tic. Ltd. Şti. / Konya

16

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

JET 31P-MILKA ÇİKOLATA PROMOSYON AMBALAJI

JET 31P-Milka Chocolate Promotion Packaging Firma Adı / Company Name Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

GEBKİM Kimya İhtisas O.S.B Refik Baydur Cad. No:15 Dilovası / Kocaeli Tel : +90 262 648 57 00 Fax : +90 62 754 84 82 Web : www.jokey.com

Tasarımcı / Designer Jokey Ar-Ge

Özel üretim promosyon ambalajı. Renkli masterbatch kullanımı üretici kurumsal reklam kimliğini de öne çıkarır. Her iki yandaki tutamaçlar ile pratiktir. Metal ambalaja göre maliyet avantajı sağlar. IML gövde ve kapak ile renkli ambalaj ile mükemmel dekorasyon elde edilir. Customized promotional packaging. Thanks to colorful masterbatch, it allows customer’s commerical colors and create eye catching look. Cost advantage comparing to metal packaging. IML also allows to add brilliant look by combination colorful surface.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A.Ş. / KOCAELİ

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

17


www.ambalajayyildizlari.com

ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

19


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

ETİ PALET / PLATE UYGULAMASI Eti Pallet / Plate Application Firma Adı / Company Name Eti Gıda San. Ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No:42 26100 Eskişehir Tel : +90 222 211 00 00 Fax : +90 222 236 04 16 Web : www.etietieti.com

Tasarımcı / Designer Doğa İlter

Devreye alınan palet konseptiyle 150 mm. yüksekliğindeki palet kalınlığı nedeniyle atıl kalan hacimlerin büyük kısmının değerlendirilmesi sağlanmıştır. Projenin sayesinde hem CO2 emisyonu azaltılmış olup, hem de lojistik maliyetler düşürülmüştür. Thanks to this new palette concept, we have a chance to use a major part of passive volume that caused 150 mm. thickness of palette. Also, CO2 emission and logistic costs have decreased with this project.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer BENOPLAST / Yalova

20

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

ANKASTRE OCAK KUTUSU Builfin Stove Top Packaging Firma Adı / Company Name

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2.Kule Kat:8 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 656 62 00 Fax : +90 216 290 51 39 Web : www.olmuksan-ipaper.com

Tasarımcı / Designer Hüseyin Zihar

Ankastre ocak kutusu kilitli ve kolay kurulabilen 3 parça separatörden oluşmaktadır. Çevreye duyarlı oluklu mukavva malzemeden separatörler hassas ürünü oluşabilecek her türlü darbelerden korumaktadır. Built-in stove packaging consists 3 parts of separators with self locking system and easy set-up. Envorimental friendly corrugated cardboard protects sensitive product from any damage.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

21


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

IMCR35 - ÖNDÜZEN KUTUSU IMCR35 - Knuckle Box Firma Adı / Company Name Tri-Wall Turkey Kağıt San. Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Vezirçiftliği Mah. Başyiğit Cad. No:210 Başiskele / Kocaeli Tel : +90 262 349 66 67 Fax : +90 262 349 66 60 Web : www.tri-wall.co.uk

Tasarımcı / Designer Volkan Öziş

Üç farklı AAA dalga tripleks karton separatör,duvarlar ve kapaklar yardımı ile her birinin ağırlığı 36 kg olan 12 adet öndüzen parçasının birbirlerine temas etmeden ve kutu içerisinde hareket etmeden ihracat amaçlı taşınmasını sağlayan özel bir paketleme tasarımıdır. A one way special packaging system with 3 different inner fittings and two 3 panel wraps, functions as sleeves which allows 12 knuckles to be exported, within the box fixed and without touching each other.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Tri-Wall Turkey Kağıt San. Tic. A.Ş. / Kocaeli

22

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

MAZOT POMPASI AMBALAJI Diesel Pump Packaging Firma Adı / Company Name

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2.Kule Kat:8 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 656 62 00 Fax : +90 216 290 51 39 Web : www.olmuksan-ipaper.com

Tasarımcı / Designer Hüseyin Zihar

Hassas ve ağır ürünlerin formuna göre tasarlanan separatörler yarıklarından birbirlerine geçerek ürünü kutu içerisinde havada sabitler ve darbelerden koruyarak deniz aşırı gönderilerde hasarsız nakliye imkanı sunar. Separators join together with slots and prevent the heavy and sensitive products from damage during the oversee transportation and stabilize the products in the box.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

23


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

MICRO Micro

Firma Adı / Company Name Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş)

İletişim / Contact

Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 468 50 50 Fax : +90 216 407 10 11 Web : www.gubretas.com.tr

Tasarımcı / Designer Atilla Dereli

Sıvı ürünlerimiz için özgün, ergonomik ve güçlü ifadesi olan ambalajlar tasarlattık. Çift kulp ile tüketiciye kullanım kolaylığı sağladık. Tüketicinin beğenisini kazanan ve markamıza değer katan sarı ambalaj uygulamasını sıvı ürünlere de yansıttık. We had our liquid products designed with an original, ergonomic and strong expression. With double handles, we provided ease of use. Yellow package, identified with our brand, is also applied on liquid products.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Maviay Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

24

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

ALTUNSA 4 LT MADENİ YAĞ

Plastic Industrial Oil Container For 4 Ltrs Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Çift kulblu yapısı, üsteki kulbun taşıma alttaki kulbunda ürünü boşaltması nihai tüketiciye kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Şişenin etiket yüzeyi sayesinde etiketleme esnasında oluşabilecek fire oranı min. düzeye indirilmiş, etiketleme kalitesi arttırılmıştır. Double-handled structure provides the ultimate consumer an ease-ofuse, since the handle on the top facilitate carrying and the handle at the bottom simplify pouring procedures. Due to the bottles label surface, the rate of waste during labelling has been reduced to the minimum level and increased the labelling quality.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

25


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

FAR SEPARATÖR-1 Lamp Separator and Box Firma Adı / Company Name Bayındır Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

NOSAB N.201 Sok. No:12 Nilüfer / Bursa Tel : +90 224 411 12 00 Fax : +90 224 411 12 05 Web : www.bayindirambalaj.com

Tasarımcı / Designer Hasan Soner

“Far” otomobilin hassas bir parçasıdır. Parçanın fonksiyonel ve kozmetik kalitelerinin güvence altına alınması gerekmektedir. Bu şekilde özgün bir iç tasarım yapılmıştır. “Headlight” is a sensitive part of the car.Functional and cosmetic quality of the part should be secured. The unique interior design is made for.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Bayındır Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. / Bursa

26

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

FRESH BOX Fresh Box

Firma Adı / Company Name Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A. Ş.

İletişim / Contact

Toki Mah. Hasan Tahsin Cad. No:28 35900 Tire / İzmir Tel : +90 232 512 11 56 Web : www.mondigroup.com

Tasarımcı / Designer Hakan Ördek

Freshbox, tek parçadan oluşan yaş sebze ve meyze (YSM) sektörü için özel tasarlanmış oluklu mukavva kasa kutudur. Güçlendirilmiş yapısı sayesinde kutu istif dayanımı büyük oranda arttırılmıştır. Geniş baskı yüzeyine sahiptir. Freshbox is a corrugated tray that is specially designed for fresh fruits and vegetables products. Stacking resistance of the tray has been improved thanks to strenghtened structure with its reversed flute direction.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A. Ş. / İzmir

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

27


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

PANEL KUTUSU Panel Box

Firma Adı / Company Name Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Kemalpaşa O.S.B Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İzmir Tel : +90 232 877 08 55 Fax : +90 232 877 08 62 +90 232 877 08 63 Web : www.kaplaminambalaj.com

Tasarımcı / Designer Elvin Eril

Farklı en ve boylardaki genellikle büyük ebatlı ürünlerin köşe ve kenarlarını koruyarak kolay taşınmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. L şeklindeki köşe koruma seperatörleri yardımcı aparat sayesinde farklı ölçülerde birleştirilerek çerçeve şeklinde ürünün korunmasını sağlamaktadır. Panel box is designed for protecting sides and corners of large sized products. The product in the form of L-shaped are combined in different sizes due to second components.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İzmir

28

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products 29


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI

DOW EUROPE GMBH MIOCAR ECOPACK OTO CAM SUYU / PACXPERT™ Miocar Ecopack Windscreen Cleaner Firma Adı / Company Name Dow Europe Gmbh

İletişim / Contact

Beachtobelstrasse 3, 8810 Horgen / Swıtzerland Tel : +41 44 728 2111 Web : www.dow.com

Tasarımcı / Designer

Dow Ambalaj Stüdyosu Takımı PacXpert ev, endustriyel ve kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, tedarik zinciri boyunca maliyet indirimleri sunan ve tüketicilerin içeriği daha kolay boşaltmasını sağlayan, rijid kaplara alternatif bir fleksibıl ambalajdir. PacXpert™ is a flexible alternative to rigid containers for use in domestic, industrial and institutional applications allowing cost reductions throughout the supply chain and helps consumers evacuate the content easier.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer O’kleiner Ag Switzerland / Grüningen

30

Altın Ödül / Gold Award


Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products www.ambalajayyildizlari.com

BİNGO KUZUMUN KOKUSU Bingo The Smell of My Lamb Firma Adı / Company Name Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur APT. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web :www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

Bu güzel yumuşatıcılar şapkalı, kız ve erkek bebeklere özel, oldukca sıradışı konseptleriyle anneler gününe özel tasarlandılar. Raflarda annelerin özenle büyüttükleri değerli bebeklerine belki de verebilecekleri en güzel armağanlardan birisi olmak icin… These beautiful fabric softeners are special for mother’s day with their capped, outstanding designs for baby girls and baby boys. In order to become one of the most beautiful gifts can be found on shelves to mothers give their dear babies…

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Dekopak Ambalaj / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

31


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI

JET2+185 SEKTÖRE ÖZEL BOYA KOVASI JET2+185 Special Paint Bucket Firma Adı / Company Name Jokey Plastik İstanbul San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

GEBKİM Kimya İhtisas O.S.B Refik Baydur Cad. No:15 Dilovası / Kocaeli Tel : +90 262 648 57 00 Fax : +90 262 754 84 82 Web : www.jokey.com

Tasarımcı / Designer Jokey Ar-Ge

Boya dolumu için özel geliştirilen, kapak atmalarını önleyici çift kenar sistemi ve patentli enjeksiyon sapa ek olarak çift enjeksiyon ünitesi ile farklı malzemeden kulp üretimine de imkan tanır. Specially developed for paint industry. Plus serie features; double rim for stronger lid protection, shaker application, bi-injection for colorful and stronger handle injection, this is perfect combination for paint industry.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A.Ş. / KOCAELİ

32

Gümüş Ödül / Silver Award


Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products www.ambalajayyildizlari.com

ATAK 4 LT MADENİ YAĞ ŞİŞESİ Plastic Industrial Oil Container For 4 Ltrs Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Bu ambalajda düşük şişe ağırlığı ile yaklaşık 90 kgf top-load değeri elde edilmiştir. Kendine özgü tasarımıyla dikey yükün kapak ve sap kısmına eşit dağılımıyla dikey mukavemet arttırılmıştır. In this package, approximately 90 kgf top-load resistance is obtained through lighter bottle weight. The bottles unique design enables the axial load to be equally distributed to the cap & handle, which also improves the axial resistance.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

33


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI

JEL LAVABO AÇICI Drain Opener

Firma Adı / Company Name Koruma Temizlik A.Ş.

İletişim / Contact

Ömerağa Mah. Şahabettin Bilgisu Cad. Koruma İşhanı No:63 Kat:5 İzmit / Kocaeli Tel : +90 262 239 22 70 Fax : +90 262 321 12 98

Tasarımcı / Designer M. İmer Özer

Ürün kullanımının şişe tipine yansıtılması, sıçrama gibi risklerin minimuma indirgenmesi ve tutma yeri ile kullanım ergonomisi hedeflenmiştir. Yeni tasarım ile ayrıca yüksek ihracat rakamları hedeflenmektedir. New design has a perception of usage, air-flow feature provided to decrease splashing and handle usage added in order to provide ergonomics of use. Besides, high exportation is expected.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Koruma Temizlik A.Ş. / Kocaeli Tepe Plastik / İstanbul Etiket Üretimi: Bilnet Matbaacılık / İstanbul Kapak Üretimi: Erka Ambalaj San.Tic.A.Ş. / İstanbul

34

Bronz Ödül / Bronze Award


Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products www.ambalajayyildizlari.com

BİNGO SOFT İMZA SERİSİ Bingo Soft

Firma Adı / Company Name Tasarist Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. Smart Plaza B Blok Kat:4 No:31-1 / 423 AM PK:34805 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 681 64 42 Fax : +90216 681 63 01 Web : www.tasarist.net

Tasarımcı / Designer Musa Çelik

Seriyi raflarda farklılaştırmak ve ürünün ‘’değerli’’ algısını pekiştirmek için siyah renkli bir şişe tasarımı hazırlandı. Şişe, kumaş kıvrımlarını anımsatan detaylarla hareketlendirildi. Kullanılan çiçek görselleri ile koku vurgusu, logo ve yazılardaki gold kullanım ile premium algı güçlendirildi. In order to diversify the line of products and to reinforce the ‘’special’’ perception created on the customer, a new black bottle design is prepared. The bottle is vitalized with the silky curves. Also the usage of flower figures emphasizes on the odor and the usage of golden fonts on the label and notifications strengths the premium feeling.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Plastkom Plastik ve Kimya San. Tic. A.Ş / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

35


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ / DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI

LAVABO BATARYA KUTUSU Lavatory Faucet Box Firma Adı / Company Name Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. Kavak Sok. No: 39 PK: 34197 Bahçelievler / İstanbul Tel : +90 212 639 89 20 Fax : +90 212 639 89 27 Web : www.modern-ambalaj.com.tr

Tasarımcı / Designer Ersin Çetintaş

Lavabo bataryasına özel çalışılmış üçgen prizma kutuyla, ürünün kutu içine sabitlenerek darbelere karşı korunması ve şeklin sağladığı avantajla ürünlerin simetrik olarak yerleştirilerek aynı alanda stoklanan ürün sayısının iki katına çıkartılması amaçlanmıştır. Thanks to the designed triangular prism shaped box special to lavatory faucet, the product is fixed into the box to protect against impacts and the packages are placed symmetrically which doubles the amount of transported products in the same area.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / Kayseri

36

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


Home-Automobile-Office Appliances, Equipment and Disposables / Packages For Other Non-Food Products www.ambalajayyildizlari.com

YASEMİN KAHVE SETİ Yasemin Coffee Set Firma Adı / Company Name Kütahya Porselen San. A.Ş. Ambalaj Fabrikası

İletişim / Contact

Atatürk Bulvarı 8. Km 43001 Kütahya Tel : +90 274 225 08 08 Web : wwwkutahyaambalaj.com

Tasarımcı / Designer Ferhan Nazlı Uslu Zeki Sarıoğlu

Bu tasarım, Türkiye’nin en büyük porselen markasının Yasemin Kahve Takımı için özel olarak hazırlanmıştır. Ambalajın içinde özel seperatörler ile ürünlerin tamamının görülebilirliği ve korunması sağlanmıştır. This design was prepared specially for Yasemin Coffee Set of the biggest porcelain brand in Turkey. The visibility and the protection of all products in the packing was provided with special separator.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kütahya Porselen San. A.Ş. Ambalaj Fabrikası / Kütahya

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

37


www.ambalajayyildizlari.com

FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

39


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

ÇOK KATLI, BASKILI ALT VE ÜST BARİYER FİLM Multilayer / High Barrier and Printed Films (Top and Bottom) Firma Adı / Company Name Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12 34522 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 66 66 Fax : +90 212 886 71 71 Web : www.korozo.com

Tasarımcı / Designer Inga Möller

Korozo; baskılı, yüksek bariyere sahip üst film kategorisinde yıllara dayanan deneyimiyle, şimdi yumuşak alt filmlerde de aynı özelliklerde ürün sunmaktadır. Bu sayede müşterilerine; market raflarında baskı kalitesi sayesinde ön plana çıkacak, komple bir paket sunabilmektedir. Since Korozo has been specialized in multilayer/high barrier-printed top films over the years, Korozo is now also capable of providing the same highest quality for its soft bottom films. This helps our customers to provide a complete pack to the market shelves which will stand out with its high printing quality.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

40

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

ELİFHOLO HOLOGRAFİK BASKILI ESNEK AMBALAJ ElifHolo Holographic Printed Flexible Packaging Firma Adı / Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Sanayi Mah. 1652 Sok. No:2 Esenyurt 34538 İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Traffik Reklam

Elif, holografik baskı teknolojisini gıda ambalajları için farklılaştırıcı bir çözüm olarak sunuyor. Elif’in sunduğu bu ayrıcalıklı teknoloji, marka sahiplerine tüketicilerinin duyularını harekete geçiren ambalajlarla ürünlerini farlılaştırma olanağı sağlıyor. Elif offers holographic printing as a differentiating solution for food packaging. The premium feature offered by Elif enables brand owners to differentiate their products based on a stimulating visual experience for their consumers.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Altın Ödül / Gold Award

41


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

GÜL KOKULU ÇÖP TORBASI Rose Scented Garbage Bag Firma Adı / Company Name Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12 34522 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 66 66 Fax : +90 212 886 71 71 Web : www.korozo.com

Tasarımcı / Designer

Erkan Şahin / DesignVena Koroplast Gül Kokulu Çöp Torbası’nın şeker pembesi rengine, albenili gül görsellerine ve gül kokusuna sahip kilitli doypack ambalajı, ürünün rafta farkındalığını ve çekiciliğini artırıyor. Our rose color and rose scented garbage bags within our Koroplast househould products category; are displayed in stand up pouches with zipper and white background which again have the rose color, rose image printing and scent; matching our bags. With its color and scent; our garbage bag will enlighten the kitchen for housewives while being a pioneer in its product category.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

42

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

ELİFHOLO KAHVE AMBALAJI ElifHolo Coffee Packaging Firma Adı / Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Sanayi Mah. 1652 Sok. No:2 Esenyurt 34538 İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Traffik Reklam

Elif 3D baskı teknolojisini Hızlı Tüketim (FMCG) firmaları için ideal bir çözüm olarak sunuyor. Elif’in ayrıcalıklı teknolojisi, tüketiciler üzerinde dokunsal ve görsel bir derinlik algısı yaratan ayrıcalıklı ambalaj konsepti ile marka sahiplerinin ürünlerini farklılaştırmasını sağlıyor. Elif offers 3D printing as an optimum solution for FMCG companies. Elif’s exclusive technology enables brand owners to differentiate their products with a premium packaging concept that creates a tactile and visual depth perception on their consumers.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

43


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

PETİTO MASKOT ŞEKİLLİ DOYPACK Petito Mascot Shaped Doypack Firma Adı / Company Name Eti Gıda San. Ve Tic. A. Ş

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No:42 26100 Eskişehir Tel : +90 222 211 00 00 Fax : +90 222 236 04 16 Web : www.etietieti.com

Tasarımcı / Designer Fulden Kocabıyık

Markanın maskotundan esinlenerek tasarlanan ayıcık şeklindeki inovatif ambalajımızla farklılaşılmış ve rafta kendine has bir duruş elde edilmiştir. The teddy bear shaped innovative package designed with inspiration from our brand mascot, has a specific look and differs from similar packages.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer BAK AMBALAJ / İzmir

44

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

TUTKALSIZ HAZIR ÇORBA AMBALAJI

Non Adhesive İnstant Soup Packaging Firma Adı / Company Name İspak İzmit Sıvı Paketleme San. A. Ş.

İletişim / Contact

Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 19 00 Fax : +90 216 581 14 86 Web : www.ispak.com

Tasarımcı / Designer Peter Schmidt Group

Katmanlar arasında tutkal kullanmadan kağıt ve aluminyum folyoyu özel polimerler ile lamine edilmesi sonucu ürünü koruması yanında görsel kalitesi ile de öne çıkaran hazır çorba ambalajıdır. Glue-free soup package: as glue is not used between layers, paper and aluminum foil are laminated by using special polymers. This type of package used in instant soups protects the good and stands out with its visual quality.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer İspak İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

45


www.ambalajayyildizlari.com

GIDA Food

47


GIDA Food

FETA 200 ML PEYNİR KUTUSU Plastic Food Box For 200 ml Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

“Buzdolabından sofraya”.Şeffaf tasarımı ve yan yüzeyinde etiket olmamasında dolayı içerisindeki ürün kolaylıkla görülebilir. Muadil ambalajlara göre kapak yüzeyinin geniş olması etiketin daha ayrıntılı ve görsel kalitesinin yüksek olmasını sağlamaktadır. “From the fridge to dinner table”.The Product inside the package can be seen clearly due to its transparent design. The package’s wider cap surface allows the label to be seen in detail and to have a better visual quality compared to the similar products.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

48

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

YENİ KAVAKLIDERE SİRKE ŞİŞESİ Yeni Kavaklıdere Vinegar Bottle Firma Adı / Company Name Şişecam Cam Ambalaj Grubu

İletişim / Contact

İşkuleleri, Kule-2 34330 4. Levent / İstanbul Tel : +90 212 456 54 29 +90 850 206 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Alp Aruca

Piyasaya yeni girecek olan Yeni Kavaklıdere Sirke şişesi, tek kelimeyle “FARKLI” olmayı simgeleyen bir üründür. 50cl. Hacminde piyasaya çıkan ürün, küçük detaylarla, sadeliği farklılığa taşımayı başarmış bir tasarımdır. “Yeni Kavaklıdere Vinegar Bottle” which will be new to the market, is a product that symbolizing “DIFFERENCE”. This 50cl volumed commercial product, has a design that changes simplicity into “difference” with its simple details.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul Etiket Grafik Tasarımı: Orhan Irmak Tasarım

Altın Ödül / Gold Award

49


GIDA Food

ALGİDA MARAŞ USULÜ DONDURMA 110 ML

The Plastic Container of 110 ml Algida Maras Usulu Icecream Product Firma Adı / Company Name Üstün Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. 25. Cad. No:14/1 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 485 76 76 Fax : +90 212 485 81 22 Web : www.plastmore.com

Tasarımcı / Designer Kürşat Gülbahar

Bu proje ile ürünün tüketilmesinde gerekli olan kaşık kapak içersinde barındırılmıştır. Kaşığın özel dizaynı sayesinde, kapak içersinde kaşığın boyu 57 mm. iken, kaşık kapaktan çıkarıldıktan sonra boyu 70 mm.’ye çıkmaktadır. With this Project, the spoon is sheltered under lid which is the needed the consumption of the product. Based on the special design of the spoon; while lenght of the spoon 57 mm. under the lid, the lenght of the spoon increases till 70 mm. after the remove from the lid.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Üstün Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

50

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

SÜTAŞ KREM PEYNİR Sütaş Cream Cheese Firma Adı / Company Name Sütaş Süt Ürünleri A. Ş.

İletişim / Contact

Merdivenköy Sok. No:1 Küçükbakkalköy / İstanbul Tel : +90 216 572 30 50 Web : www.sutas.com.tr

Tasarımcı / Designer

Grafik Tasarım: Ergun Ermutlu, Esra Yıldırım, Duygu Çalımlı, Orhan Irmak Tasarım Sütaş Krem Peynir tüketici beklentilerini iyi anlayarak geliştirilen cam ambalajı ile kategoriye yenilik getirmektedir. Grafik tasarım olarak kullanılan doğal dil ile doğal lezzet ve iyi içerik - marka değerlerinin tüketiciye aktarılması hedeflenmektedir. Sütaş Cream Chese’s package, which is designed by well understanding of consumer needs, brought innovation to the category. Its graphical design aims to communicate strategic brand attributes of natural taste and good ingredient.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

51


GIDA Food

UNO PREMIUM SANDWINCE TAM BUĞDAYLI Uno Premium Sandwince Whole Wheat Firma Adı / Company Name Unmaş Unlu Mamülleri San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:25 - 34775 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 444 18 66 Fax : +90 216 415 46 92 Web : www.uno.com.tr

Tasarımcı / Designer Mehmed Koçak

Yatay ambalaj rahat kullanım sağlar, katlanabilir, az yer kaplar, ergonomiktir. Bölmeleri tazeliği ayrı ayrı; MAP teknolojisiyse uzun süre korur. Şeffaflığıyla maksimum görünürlük, tazelik hissi sağlanır. Ambalaj formu sergilemede avantaj sağlar. Horizontal packaging’s user-friendly, foldable, space saver, ergonomic. Partitions keep fresh apartly, MAP technology keeps lifetime longer. With transparency, maximum visibility & feeling of freshness’re ensured. Pack form creates display advantage.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Ambalaj Kulübü / İstanbul - Sesa Ambalaj / İzmir

52

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

EFSİNA Efsina

Firma Adı / Company Name Estuz Eskişehir Tuz Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 111 Cad. No:3 Eskişehir Tel : +90 222 236 03 33 Fax : +90 222 236 06 94 Web : www.efsina.com

Tasarımcı / Designer Genna Mcq

Efsina, tuzun en sağlıklısını, doğalını, saf ve orijinal olanını HİMALAYA TUZU, KAYA TUZU, DENİZ TUZU ve GURME serisi ürün çeşitlerini şık karton silindir kutular ve seramik değirmenli cam ambalajlarda sunuyor. Efsina presents the most healtiest, the most natural, the purest and the original salt as its Himalayan salt, Rock salt, Sea Salt and the Gurme ranges with its elegant cartoon cylinder boxes and glass bottle with ceramic grinder closures.

Ambalaj Tedarikçisi / Packaging Supplier Sipak ve SKA Ambalaj / İzmir Etiket Üreticisi: Ömür Etiket / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

53


GIDA Food

ÜLKER DUCROS IZGARA MANGAL Ülker Ducros Grill Range Firma Adı / Company Name McCormick Yıldız Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 524 17 00 Fax : +90 216 524 17 22

Tasarımcı / Designer ParİstanbuL

Hedef kitlenin ihtiyacı olan doğalpratik bir terbiyeleme çözümü 3-katlı-koruyucu doypack ambalajın üzerindeki pişirme dünyasını yansıtan renkler ve iştah açıcı fotoğraf görselleri ile anlatıldı. Reyonda ayrışan, satın almayı tetikleyen tasarım oluşturuldu. Natural and practical way of marinade, answering a consumer need, is presented with cooking world colors and appetizing visuals on the 3-layered-doypack. An artwork that differentiates the product on shelf and triggers shoppers to buy is designed.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj / İzmir

54

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

ALGİDA MARAŞ USULÜ DONDURMA 500 ML

The Plastic Container of 500 ml Algida Maras Usulü Icecream Product Firma Adı / Company Name Üstün Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. 25. Cad. No:14/1 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 485 76 76 Fax : +90 212 485 81 22 Web : www.plastmore.com

Tasarımcı / Designer Kürşat Gülbahar

Bu proje ile görsel ve mühendislik tasarımı birlikte hedeflenmiştir. Bu üründe kutu ile kapak arasında iki kilitleme sistemi mevcuttur. Kapak kolay kapanırken, açılması daha serttir. Kapak şeffaf olduğundan dolayı tüketici ürünü kolaylıkla görmektedir. Both visual and engineering designs are aimed during this Project. Two locking point systems are avaible between tub and lid in this product. The lid has been opening hardly while the lid clooses easly. Product has been observing easily by the consumer because of the transparency of the lid.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Üstün Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

55


GIDA Food

KESKİNOĞLU ET KUTUSU 340 gr Luncheon Meat Can Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Salam türünde bir ürünün Türkiye’de ilk kez bu ambalaj ile konserve şeklinde üretilerek soğuk zincire gereksinim duyulmadan rafta satışına imkan sağlanmıştır. Bu tasarım aynı zamanda istiflenmesine de kolaylık getirmiştir The first tin packaging in Turkey produced to store salami enables the sale of the product on the shelves without any cold chain requirement. This design has also simplified the stacking of the product.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

56

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

ÖZGE YUVARLAK KAPLAR ALTIGEN KS Ø157X69 Özge Round Containers Hexagon Cantainer Firma Adı / Company Name Özge Plastik Ambalaj San. A. Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize San. Bölgesi Mah. 25. Cad. No: 14/1 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 485 65 65 Fax : +90 212 485 80 98 Web : www.ozgeplastic.com

Tasarımcı / Designer Şaban Yavuz

Ambalaj üstü yuvarlak tabanı altı köşe şeklinde tasarlanmıştır. Amacı içerisine koyulacak gıda ürününün muhafazasını sağlamaktır. Üzerine folyo yapıştırma özelliği sayesinde içerisinde bulunan gıdanın hava alması önlenerek raf ömrünün uzatılması sağlanmıştır. The packaging is designed hexagon bottom. Its aimed protect to product in it. The ability of foiling cover gives a block to getting air and more extension shelf life.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Özge Plastik Ambalaj San. A. Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

57


GIDA Food

PİDE KUTUSU Pide Box

Firma Adı / Company Name Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A. Ş.

İletişim / Contact

Toki Mah.Hasan Tahsin Cad. No:28 35900 Tire / İzmir Tel : +90 232 512 11 56 Web : www.mondigroup.com

Tasarımcı / Designer Emre Acar

Pide kutusu, tek parçadan oluşan oluklu mukavvadan yapılmış, sıcak yemek taşıma kutusudur. Kutunun içine girecek porsiyona göre tek ya da 2 katlı olarak kullanılabilir. 2 katlı kullanıldığı takdirde gıdaların birbirne temas etmesi engellenmiş olur. Pide box is corrugated packaging, designed for hot food delivery. According to food portion that goes into box can be used (adjusted) both with single section and two sections. Thus food contact is prevented.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A. Ş. / İzmir

58

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

SAFYA AYÇİÇEK YAĞI PET ŞİŞE Safya Sunfoower Oil Pet Bottle Firma Adı / Company Name Aves Enerji Yağ ve Gıda San. A.Ş.

İletişim / Contact

Toroslar Mah. Gizem Sok. No:19 Akdeniz / Mersin Tel : +90 324 237 69 00 Fax : +90 324 237 77 55 Web : www.avesenerji.com

Tasarımcı / Designer Tasarımüssü

Safya pet ambalajının strüktürel yapısında direnç oluşturmak için yan yüzeylere ayçiçeği çağrıştıran rölyefler tasarlarken, etiket alanınında yağ damlası soyutlamasıyla kolay, güvenli kavrama sağlayan şişenin işlevselliğini estetikle bütünleştirirken satış başarısını garantiledik. For structural resistance of packaging, we designed sunflower seed reliefs on surfaces, oil drop abstraction on label area; safe handling for unification of usability and aesthetic guaranted success in sales.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Plaş Plastik / Adana

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

59


GIDA Food

WESLEY Wesley

Firma Adı / Company Name Twinsadhouse

İletişim / Contact

Katip Salih Sok. No:48/2 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 340 56 62 Fax : +90 216 340 56 63 Web : www.twinsadhouse.com

Tasarımcı / Designer Salih Kandemir

Wesley, ekstra lezzet ve premium kalite vaad eden yeni bir marka. “Ulaşılabilir lüks” ve “çağdaş klasik” marka kimliklerini taşıyor. Ortadoğu pazarındaki çok renkli ve karmaşık tasarımların yerine, stratejik olarak sade ve sakin çizgileriyle rafta rakiplerinden ayrışıyor. Wesley products promise extra good quality and savor. The brand has “affordable luxury” ve “contemporary classic” identity codes. Instead of having ornate details for the Middle East Market, the brand differentiates from its competitors with simple and elegant design details.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. / Konya

60

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

GRAFİK TASARIM Graphic Design

61


GRAFİK TASARIM Graphic Design

PASTAVILLA JUNIOR MAKARNA Pastavilla Junior Pasta Firma Adı / Company Name Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur Apt. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web : www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

Raflardaki makarnaları onlara daha da sıcacık… tam da onların diline göre göz kırpsın istedik ve onların çokca sevebileceklerine inandığımız hayvanlar alemini paketlerine tasıyıp, oyun hamurlarıyla onlara seslenmiş olduk… We wanted to make the pasta on the shelves to be warmer… and more interesting for them and we have designed the packages with animal characters which they will definitely love and called out to them with play dough.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Baran Ambalaj / İzmir

62

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

SEK 23 NİSAN’A ÖZEL AROMALI SÜTLER Sek April 23 Special Flavored Milk Firma Adı / Company Name

Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur Apt. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web : www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

Sütlerimiz neden cocuklarımızın kendi bayramlarında onlara özel tasarlanmasın ki?... fikrinden yola çıkarak raflara 23 Nisan Cocuk Bayramı coşkusunu taşımayı hedefledik... raflarda ürünler yan yana dizildiğinde balonlarıyla gerçek bir kutlamaya, şölene dönüşmüş oldu… Why don’t we design the milk packages for the kids especially in their fest?...stemming from this idea, we have aimed to carry out the enthusiasm on the shelves for April 23 Kids’ Festival…when the products were on the shelves, it has turned into a real celebration and festival with the balloons…

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Tetrapak / Macaristan

Altın Ödül / Gold Award

63


GRAFİK TASARIM Graphic Design

SIRMA VİTAMİNLİ MADEN SUYU

Sırma Mineral Water With Vitamins Firma Adı / Company Name Tasarist Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. Smart Plaza B Blok Kat:4 No:31-1 / 423 AM PK:34805 Kavacık Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 681 64 42 Fax : +90 216 681 63 01 Web : www.tasarist.net

Tasarımcı / Designer Musa Çelik Erdem Mermer

Oldukça renkli ve karışık görünen madensuyu raflarında farklılaşmak için etiketler üzerindeki mesajlar sadeleştirildi. Lezzetli meyve görsellerinin tek ve bütün görünümü ürün içeriğinin kolay anlaşılır olmasını sağlarken, esprili kullanımı kolay hatırlanmasını ve rakiplerden farklılaşmasını sağlamıştır. In order to diversify the mineral water selves which looks way too colorful and complicated, the massages on the labels are simplified. While the juicy fruit figures enables the products to be realized more easily per single bottle and as a whole shelf together, it also helps customers to recall the product much easily creating a competitive advantage in the sector. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul Etiketi Üreten: Nema Basım Yayın San. Ltd. Şti. / İstanbul

64

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

AMİGO - KABUKLU SERİ Amigo

Firma Adı / Company Name Twinsadhouse

İletişim / Contact

Katip Salih Sok. No:48/2 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 340 56 62 Fax : +90 216 340 56 63 Web : www.twinsadhouse.com

Tasarımcı / Designer

Salih Kandemir - Creative Director Pınar Erkul - Art Director Amigo, uygun fiyat ve doğallık vaat eden özel markalı (PL) bir ürün. Beyaz renk, hijyenik üretim koşullarına vurgu yapıyor. Ürün görselleri, markanın ‘bol malzeme’ vaadini destekliyor. Ahşap / bez gibi dokular, ürünün tazeliğini ve doğallığını vurguluyor. Amigo is a PL product that promises resonable price and natural ingredients. White background symbolizes hygenical production. The visuals emphasize the “rich ingredient” brand promise. The wooden/cloth details support the perception of freshness and naturality.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / Manisa İmaj Matbaacılık Ve Reklamcılık Ltd. Şti. / İstanbul Yılmaz Ambalaj Plastik San. ve Tic. Ltd. Sti. / İzmir Yılpar Ambalaj A.Ş. / İzmir

Gümüş Ödül / Silver Award

65


GRAFİK TASARIM Graphic Design

LİPTON YÖRESEL KEŞİFLER BİTKİ VE MEYVE ÇAYI Lipton Yöresel Keşifler Herbal & Fruit Infusion Firma Adı / Company Name Solutions İstanbul Marka ve Dizayn Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No:20 D:6 Ataşehir / İstanbul Tel : +90 216 688 61 00 Fax : +90 216 688 61 01 Web : wwwsolutionsistanbul.com

Tasarımcı / Designer Elif Uğur

Türkiye bölgelerine özel bitki ve meyveler estetik bir biçimde kompoze edilmiştir. Merkezde her bölgeye özgü görsellerle zenginleştirilerek yöresellik hissi yakalanmıştır. Fonda farklı renk kodları kullanılarak varyant ayrışımı netleştirilmiştir. Special fruits and herbs coming from Turkey’s regions are directly used with an aesthetic composition. The rich usage of historical visuals on the center brings a local taste for the whole design. Background color is assigned for variant differentiation.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sentez Ambalaj / Kocaeli

66

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

PINAR ÖZEL PEYNİRLER AİLESİ Pinar Special Cheese Line Firma Adı / Company Name Pınar Süt Mamülleri San. A. Ş.

İletişim / Contact

Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 35060 Pınarbaşı / İzmir Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı / Designer Seda Güler

Pınar’ın yeni peynir ambalajları; Premium algıda ve çeşitliliği ile güzel peynir tabakları hazırlayıp keyifli anlar yaşayabilecekleri bir vaat sunuyor. Tasarımlar, aile vurgusu ile rafta blok etkisi de yaratıyor. Pınar’s new cheese packages promise the consumers joyful moments where they can prepare beautiful plates with different kinds of premium cheese.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj / İzmir

Gümüş Ödül / Silver Award

67


GRAFİK TASARIM Graphic Design

SEK AROMALI SÜTLER Sek Flavored Milk Firma Adı / Company Name Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur Apt. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web : www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

Çocuklarımıza sütü nasıl sevdirebiliriz? Fikrinden yola çıkarak onlara raflarda bir benzeri olmayan, pastörize tekniği kullanılan “Tetratop” ambalaj kutularında çilek, muz ve çikolatayı eğlenceli bir biçimde anlatan rengarenk tasarımlar ürettik. How can we make our kids to love milk? This was our starting point to make unique, colorful designs that represent the excitement of strawberry, banana and chocolate in pasteurized “Tetratop” product packages.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Tetrapak / Macaristan

68

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

SEK MEYVE NEKTARI AİLESİ Sek Fruit Nectar Family Firma Adı / Company Name Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur Apt. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web : www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

Sek meyve nektarlarını (Tetra Gemina Aseptic) sağlıklı yeni şişelerine adapte ederken tek düşüncemiz”dalından koparılmışcasına taze” hissiyatını yeni şişelerimize rafta yan yana durduklarında bir meyve bahçesi izlenimi verecek biçimde taşımaktı… During the adopting process of Sek fruit nectars (Tetra Gemina Aseptic) to their new health bottles, we aimed only to give the feeling of “fresh through its branch” on these new bottles, so when they stand on the shelves together they could give the impression of a fruit garden…

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Tetrapak / İzmir

Gümüş Ödül / Silver Award

69


GRAFİK TASARIM Graphic Design

KOROPLAST ÇÖP TORBASI SERİSİ Koroplast Garbage Bag Series Firma Adı / Company Name DESIGNVENA

İletişim / Contact

Mahmut Yesari Sok. No:2-4 / 1 Koşuyolu 34718 İstanbul Tel : +90 216 651 43 50 Fax : +90 212 651 43 52 Web : www.designvena.com

Tasarımcı / Designer DesignVena Erkan Şahin Serhan Güzelderen

Koroplast Çöp Torbası Serisi, sahip olduğu çeşitliliğin kullanıcı tarafından anlaşılabilmesi ve rakip markaların ürünlerinden ayırtedilebilmesi amacıyla yeni baştan yaratıldı. Kullanılan tasarım elementleriyle kategoriler arasındaki farklılıklar vurgulanırken, aynı zamanda ortak kimlik oluşturulması hedeflenmiştir. Koroplast Garbage Bag Series are recreated to clearly showcase wide range of products and to assure they are distinctly recognized among rival products. The design elements used highlight the differences between categories and also aim at creating a common identity.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

70

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

LAV ÜRÜN KUTULARI LAV Product Packaging Firma Adı / Company Name Lav

İletişim / Contact

Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 Lapis Han Kat:7 34870 Soğanlık - Kartal / İstanbul Tel : +90 216 576 25 25 Fax : +90 216 576 25 00

Tasarımcı / Designer Landor

Lâv, tanıdık, samimi, dostça, adeta ‘en tarz arkadaşınız’ gibidir. Görsel kimliği ile de, öneriler, tüyolar veren, insanlara öncülük eden modayı takip eden kadın dergilerinin tasarımlarını yansıtmaktadır. Lâv is found to be familiar, friendly and caring just like a ‘cool best friend’. The visual identity reflects the cool and stylish design cues of woman’s magazines being able to advise and guide others on lifestyle and design related matters.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Lav - Kombasan / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

71


GRAFİK TASARIM Graphic Design

PAPİA TUVALET KAĞIDI-RUSYA Papia Toilet Paper - Russia Firma Adı / Company Name Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

Mahir İz Cad. No:25 Altunizade / İstanbul Tel : +90 216 554 40 90 Web : www.hayat.com.tr

Tasarımcı / Designer Fatma İlkinci

Rusya pazarında sunulan Papia tuvalet kağıdının, raflarda görsel blok etkisi oluşturması için tüm seride fuşya saten doku görseli kullanılmıştır. Kokulu varyantlarda, ürünün birbirinden ayrışmasını sağlayan simgeler kullanılmış, şeffaf kısımdaysa degrade geçişle görsel bütünlük sağlanmıştır. Papia launched in Russian market. To create a continous block, sateen effect background in fucsia colour is used. Each scented variant includes related visuals that symbolizes the scent and colour code also help to differentiate.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

72

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

BORA PLASTİK MUTFAK EŞYALARI Bora Plastic Kitchenware Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44B Anadolu Hisarı Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Çağlar Yücealp Gökhan Irmak

Bora Plastik firmasının marka algısını güçlendirmek için logo ve ambalaj tasarımları yeniden ele alınmıştır. Ürün özelliklerini net bir şekilde tüketicilere anlatabilmek adına yalın bir grafik dil oluşturulmuştur. For strengthen the brand perception of Bora Plastik, logo and packaging designs were renewed. With the aim of communicating the product features, a clear and simple visual language is created.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Modern Ofset / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

73


GRAFİK TASARIM Graphic Design

EL SABAH MEYVE SULARI El Sabah Fruit Juices Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44B Anadolu Hisarı Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Levent Yılmaz Gökhan Irmak

Mısır’da piyasaya sürülen El Sabah markası için tasarlanan meyve suyu ambalajlarında temel hedef, premium bir marka algısı oluşturmaktır. Bunun için siyah, altın ve koyu yeşil tonları bir arada kullanılmıştır. Creating a premium image was the main concern for the El Sabah fruit juice brand in Egypt. For this; black, gold and dark green are used as the primary colors.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer SIG Combibloc / Mısır

74

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

ERİŞ UN (BUĞDAY UNLARI) Eriş Flour, wheat flours Firma Adı / Company Name Solutions İstanbul Marka ve Dizayn Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No:20 D:6 Ataşehir / İstanbul Tel : +90 216 688 61 00 Fax : +90 216 688 61 01 Web : wwwsolutionsistanbul.com

Tasarımcı / Designer Gizem Koç

Tasarımda Eriş Un markasını rafta rakiplerinden ayrıştırmak amacıyla fonda canlı renkler ve büyük logo kullanılmıştır. Tasarıma sade, doğal ve premium bir hava katmak için başaklar modern bir dille illüstre edilmiştir. The Eriş Flour brand is designed with vibrant colors and wide logo to highlight the brand on the shelf among its competitors. Wheat illustrations enrich the simplicity, naturalness; also provide a premium atmosphere.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Poşetsan / Tekirdağ

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

75


EYÜP SABRİ TUNCER DOĞAL ZEYTİNYAĞI SERİSİ Eyüp Sabri Tuncer Natural Olive Oil Cosmetics Series Firma Adı / Company Name EST - Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik San. A.Ş.

İletişim / Contact

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:12/2 EGS Business Park Blokları B-3 Blok K:15 N:447 Yeşilköy /İstanbul Tel : +90 212 469 80 80 Fax : +90 212 465 39 90 Web : www.eyupsabrituncer.com

Tasarımcı / Designer Gül İltir

Zeytinyağının tüm saflığını inovatif sunumuyla hissettiren seri kendi sınıfındaki ambalaj ve tasarımları geride bırakıyor. Konseppte yer alan zeytin taneleri, background ve yazı tipi ise birbirini tamamlayan bir duruş sergiliyor. The series made you feel the purity of olive oil with innovative presentation leave behind other packaging and designs in its class. The olives grain, background and font in concept display complementary position.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Petek Plastik A.Ş. / Konya

76

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

PAPAĞAN KURUYEMİŞ / 2015 YENİ AMBALAJ TASARIMLARI 2015 New Packaging Design of Papağan Firma Adı / Company Name Emekçioğlu Gıda Tuz Kim. Paz. Tic. Ve San. A.Ş.

İletişim / Contact

Mahmutbey Mah. 8 Sok. No:25/A Bağcılar / İstanbul Tel : +90 212 445 33 24 Fax : +90 212 445 33 30 Web : www.papagan.com.tr

Tasarımcı / Designer Cem Has

14x19 cm ölçeğindeki ambalajlar zipli paket olarak düzenlendi. Paketlerin üst kenar uçları yuvarlatıldı ve kolay açma çentikleri eklendi. Sağlıklı atıştırmalık vurgusunu ortaya koyan fotoğraf odaklı sade bir tasarım dili oluşturuldu. Görsellerde tahta kaşık, hasır dokuma, ağaç parçaları kullanıldı ve tarla-çiftlik siluetleri işlendi. Ürün-firma bilgileri, kullanım tarihi arka kapağa taşındı. Ayrıca QR kodu yerleştirilerek tüketiciye yönelik yeni bir iletişim kanalı oluşturuldu. 14x19 cm sized packaged designed as zipped packs. Top edges of the pack were rounded and notches added for easy opening. A photography focused plain design language was created to display the emphasis on healthy snack. Wooden spoon, straw weaving, wood pieces were used in the visuals and field-farm silhouettes were printed. Product-company information and dates were carried on the back side. Additionally, a new communications medium was provided for the consumer with the addition of QR code. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık San. Tic. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

77


TADIM KURUYEMİŞLERİ Tadım Nuts

Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44B Anadolu Hisarı Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Çağlar Yücealp Gökhan Irmak

Tadım kuruyemiş ambalajları için kilitlenebilir fleksibıl ambalajlara geçiş sürecinde, yeni fotoğraf ve renk kodları ile daha güçlü bir ambalaj mimarisi oluşturulması hedeflenmiştir. Throughout the transition to lockable flexible packaging for Tadım nuts, the main aim of the design project was achieving a stronger brand architecture in terms of photography and color coding.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Amcor / İstanbul

78

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

TAT KETÇAP AİLESİ Tat Ketchup Family Firma Adı / Company Name Umay Çubukcu Reklam ve Tasarım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Kalamış Fener Cad. Yelken Sok. Onur Apt. No:1 Kat:4 Daire:18 Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 550 97 01 Fax : +90 216 550 97 03 Web : www.umaycubukcu.com

Tasarımcı / Designer Umay Çubukcu

%100 doğallık… Tarladan koparılmış denli taze ve katkısızlık başka nasıl anlatılabilirdi ki?... Alışılagelmiş görseller yerine tarlayı ambalajın tasarımına, dolayısıyla raflara taşımak ürünümüzü epey farklılaştırarak öne çıkartmış da oldu… 100 % naturalness…. How else could we describe the freshness as from the field and additivefree products?.... Instead of the conventional images, we have used the field on the design of the package, thereby our product was differentiated and came to the forefront.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Özler Plastik San.Tic.A.Ş. / İstanbul Etiket Üretimi: Etimag / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

79


UNO ELMALI TARÇINLI TART Uno Apple Pie With Cinnamon Firma Adı / Company Name Unmaş Unlu Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İletişim / Contact

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:25 34775 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 444 18 66 Fax : +90 216 415 46 92 Web : www.uno.com.tr

Tasarımcı / Designer Mehmed Koçak

Beyaz degradeli geçiş, tazeliği vurgulamıştır. Elmanın rengi, suluboya tekniğiyle hem doğal, hem lezzet vurgusunu arttırmıştır. İsminin, elmanın aksine köşeli bir tipografiyle yazılması, tasarımı bütünleştirmiştir. Display, sergileme kolaylığı sağlamış, görünürlüğü arttırmıştır. White degraded transition emphasize freshness. Apple increases naturality, savoriness with watercolor. Product name with angled typography opposite to apple, integrates design. Design of display serves for ease of exhibition, visibility.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Intermat Ambalaj / İstanbul

80

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

YENİ RAKI RASTGELE RAKI AMBALAJI (SINIRLI SAYIDA) Yeni Rakı Rastgele Rakı Packaging (Limited Edition) Firma Adı / Company Name Tasarımüssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No:12/1 34810 Kanlıca / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer Tasarımüssü Ltd. Şti.

Balık sezonu için limited edition ambalajda deniz dalgalalı, takalı, balıklı konseptini, oltayla balık tutma espirili ‘Rastgele’ logosu ile tamamladık. Yenilikçi marka imajını destekleyen koleksiyon ürünü ambalajın satışları da başarılı oldu. In limited edition packaging for fishing season, we designed sea waves, boat, fish concept together with witty angling illustration in Rastgele logo. Collection item’s sales increased, the brand become innovative.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

81


www.ambalajayyildizlari.com

İÇECEKLER Beverages

83


İÇECEKLER Beverages

KEMAL KÜKRER ŞALGAM SUYU Kemal Kükrer Turnip Juice Firma Adı / Company Name Şişecam Cam Ambalaj Grubu

İletişim / Contact

İşkuleleri, Kule-2 34330 4. Levent / İstanbul Tel : +90 212 456 54 29 +90 850 206 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Filiz Cömert Gülşen Sizyek

Kolay kavranan boyun yapısının ardından, üzerinde baskı ve iletişim alanına imkân veren, konik gövde formu, mor havuca atıfta bulunurken, yumuşak hatları ile karaf formunu anımsatır. Tabana doğru alev stilizasyonu yaratarak kare formuna döner. After easy-grip neck structure, the conical form that refers to a black carrot, which allows brand’s communication, also reminds a carafe form with soft lines. Through to the base, design converts to a square form while creating flame stylization.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

84

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

SÜTAŞ AYRAN 300 ML CAM ŞİŞE Sütaş Ayran 300 ml Glass Bottle Firma Adı / Company Name Sütaş Süt Ürünleri A. Ş.

İletişim / Contact

Merdivenköy Sok. No:1 Küçükbakkalköy / İstanbul Tel : +90 216 572 30 50 Web : www.sutas.com.tr

Tasarımcı / Designer

Grafik Tasarım: Ergun Ermutlu Sütaş Ayran, ayran dünyasının ilk özel tasarımlı, ergonomik, şık ve çevreci şişesini tasarlarken İçecek dünyasının “sağlıklı yaşam”, “uygunluk/pratiklik” ve “premiumlaştırma” trendlerini ve Sütaş Ayranın “çalkala” stratejisini göz önüne aldı. Sütaş Ayran took beverage market’s “health&wellness”, convenience, premiumization trends and Sütaş Ayran “shake” strategy into account while creating the first customdesigned, ergonomic, stylish and environmentally friendly bottle in Ayran world.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

Altın Ödül / Gold Award

85


İÇECEKLER Beverages

GAGOZ MEŞRUBAT ŞİŞESİ Gagoz Soft Drink Bottle Firma Adı / Company Name Şişecam Cam Ambalaj Grubu

İletişim / Contact

İşkuleleri, Kule-2 34330 4. Levent / İstanbul Tel : +90 212 456 54 29 +90 850 206 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Oya Akman Tamer Öztürk

Denge, tutuş, iletişim alanı genişliği göz önüne alınarak, estetik bir oran ile can esprisini yorumlayarak 250 cc tasarlanan cam ambalaj çok kısa sürede büyük beğeni kazanmış, ikonik bir ürün olmuştur. By taking into account, balanced can-like design, handling ease, gripping, and a wide useful space for communication, this 250 cc package instantly gained lots of appreciation and an iconic value.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

86

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

TERRA ÖKÜZGÖZÜ BOĞAZKERE TENEKE KUTU Terra Öküzgözü Boğazkere Tin Giftpack Firma Adı / Company Name Teksan Teneke Kutu Amb. San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Çarşı Mah. Arka Sok. No:1 Yakacık Kartal / İstanbul Tel : +90 216 309 02 01 Fax : +90 216 337 91 34 Web : www.teksanteneke.com

Tasarımcı / Designer Selim Bekil

Projede hedefimiz Terra’nın modern ve prestijli marka karakterini yaptığımız giftpack uygulaması ile kuvvetlendirmekti. Kullandığımız malzeme ve tasarım ile hem markaya bu anlamda değer katmış; aynı zamanda rafta diğer ürünlerden ayrışmış olduk. Our aim in this project was to strengthen Terra’s modern and prestigious brand character. Design of the pack and the material we used, added value to the brand and differentiated itself on the shelf.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Teksan Teneke Kutu Amb. San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

87


İÇECEKLER Beverages

FRİO 700 ML ŞURUP ŞİŞESİ Plastic Bottle For 700 ml Firma Adı / Company Name

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 (34349) Balmumcu – İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Üzerindeki desenler ambalaja estetik görünüm kazandırmasının yanında mukavemeti de artırmaktadır. Bu ambalajda tutma kulbu olmamasına rağmen üst tarafında ki formu sayesinde kolay tutulabilir ve boşaltılabilmesini sağlamaktadır. The patterns increase the resistance of the package, as well as providing an aesthetic view. The form of the package enables it to be held & poured easily although it does not contain handles.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

88

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

WE’R TÜRK KAHVESİ We’r Türk Kahvesi Firma Adı / Company Name

Nar Doğal Ürünler Tur. Tic. Ve San. A.Ş.

İletişim / Contact

KEYAP San. Sit. B-2 Blok No:27 Yukarı Dudullu / İstanbul Tel : +90 212 314 36 80 Fax : +90 212 314 36 85

Tasarımcı / Designer Burak Akıncıoğlu

Türkiye’ye özgü seçkin ürünler sunan We’r, ambalaj tasarımında topraklarımızın geleneksel sanatlarından ilhamlanıyor. Türk kavesi fincanını tarama ve akıtma ile boyandıktan sonra şükufe sanatının modern yorumuna dönüşütürüyor, rumi motifleri öne çıkarıyor. WE’R, offering Turkey’s authentic products, gets inspiration from traditional arts of our lands. Coffee cup figure is painted by dripping method turns into modern interpretations of Şukufe; and Rumi motifs.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Masaş / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

89


İÇECEKLER Beverages

DAMLA BİTKİ ŞİŞE Damla Plant Bottle Firma Adı / Company Name Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.

İletişim / Contact

Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Y.Dudullu Ümraniye 34776 İstanbul Tel : +90 216 528 40 00 Fax : +90 216 365 84 39 Web : www.damlasu.com.tr

Tasarımcı / Designer Coca-Cola İçecek A.Ş.

Damla BitkiŞişe™ şeker kamışının yenilikçi bir teknoloji ile işlenmesi sonucunda elde edilen hammaddenin PET şişelerde yüzde 30’a varan oranda kullanılması ile üretiliyor. BitkiŞişe™ tamamen geri dönüştürülebiliyor. Damla PlantBottle™ packaging is made by converting natural sugars found in plants into the ingredients for making PET plastic. Today’s PlantBottle™ package is made with up to 30 percent renewable materials from plants.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Coca-Cola İçecek A.Ş. / İstanbul

90

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

BEYOĞLU GAZOZU Beyoğlu Gazozu

Firma Adı / Company Name Harika Yaşa Dış Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Asmalımescit Mah. Gönül Sok. No:3/3 Beyoğlu / İstanbul Tel : +90 212 245 72 45 Web : www.sohitto.com

Tasarımcı / Designer

Neil Kaan Hirst Grafik Tasarım: Celsius Brand Team Geçmişten günümüze taşınan Beyoğlu gazozu, nostaljiyi derinden hissettirecek şekilde tasarlanmıştır. Grafik öğesi olarak, nostaljik tramvay, ana form olarak da Galata Kulesi sembolize edilerek, bu tarihi semti simgeleyen değerler tek şişede buluşturulmuştur. A taste from the past, Beyoğlu soda will reawaken your sense of nostalgia. A design featuring the historic tramway on a shape based on the Galata Tower bring two symbols of this historic city together on the bottle.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Gürallar Cam Ambalaj / Kütahya

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

91


İÇECEKLER Beverages

İSTANBLUE VODKA AMBALAJI İstanblue Vodka Packaging Firma Adı / Company Name Tasarımüssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No:12/1 34810 Kanlıca / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer Tasarımüssü Ltd. Şti.

İstanbul’un ruhuna, kimliğine uygun bir ambalaj tasarlamak için İstanbul Boğazı’ı ‘’yırtık’’ olarak ambalajda benzeri görülmemiş şekilde şişeye entegre edildi. İstanbul’un genç, aykırı karakteri grafik illüstrasyonlarla ifade edilerek başarılı ambalaj yaratıldı. To express the identity and spirit of Istanbul, we depicted bosphorus with a Groove on glass which is unprecedented in bottle. Both sides of Istanbul are illustrated with alternative graphics.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul Kapak Üretimi: Berikap / İstanbul

92

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

SIRMA ICETEA ŞİŞESİ Sırma Icetea Bottle Firma Adı / Company Name Şişecam Cam Ambalaj Grubu

İletişim / Contact

İşkuleleri, Kule-2 34330 4. Levent / İstanbul Tel : +90 212 456 54 29 +90 850 206 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Gökhan Toraman

Sırmagrup firmasının yeni nesil soğuk çay içeceği olan Sırma Icetea, kelimenin tam anlamıyla “doğaldır”. 25cl hacimli ürün, yaprakların arasından çıkan formuyla, içeriğindeki ürünün tazelik ve ferahlığını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Sırmagrup’s new cold tea product, Sırma Icetea; is a - complete – “natural” product. This 25cl product, reflects the freshness and refreshing of the juice inside, beautifuly with its growing form among the leaves.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişecam Cam Ambalaj Grubu / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

93


www.ambalajayyildizlari.com

SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

95


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

EYÜP SABRİ TUNCER 400 ML CAM ŞİŞE LİMON KOLONYASI Eyup Sabri Tuncer Lemon Eau De Cologne 400 ml Glass Bottle Firma Adı / Company Name

EST - EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK SAN. A.Ş.

İletişim / Contact

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:12/2 EGS Business Park Blokları B-3 Blok K:15 N:447 Yeşilköy /İstanbul Tel : +90 212 469 80 80 Fax : +90 212 465 39 90 Web : www.eyupsabrituncer.com

Tasarımcı / Designer Gül İltir

İnce kavisli elips şişesiyle ergonomik ve estetik görünümlü ürün, berrak cam kalitesi ve gümüş efektli kapağı ile şık bir duruş sergiliyor. Minimalist tasarımlı kutusu ise kusursuz bir şişe uyumu sağlıyor. The ergonomic and aesthetic looking product with thin curved ellipse bottle, shows an elegant posture with its clear glass quality and silver effect cap. Moreover, its box with minimalist design provides a perfect harmony.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Cam Üretimi: İthal / Çin Kutu Üretimi: Printpark Ofset ve Amb.San.Tic.Ltd.Şti. / İstanbul Seperatör Üretimi: Cenk Kağıtçılık Amb.San.Tic.Ltd.Şti. / İstanbul Etiket Üretimi: Ömür Etiket Ambalaj A.Ş. / İstanbul

96

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

EYÜP SABRİ TUNCER TIRAŞ KOLONYASI SERİSİ / TIRAŞ KOLONYASI NO:1, NO:2, NO:3, NO:4 Eyup Sabri Tuncer After Shave Series / After Shave No:1, No:2, No:3, No:4 Firma Adı / Company Name

EST - EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK SAN. A.Ş.

İletişim / Contact

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:12/2 EGS Business Park Blokları B-3 Blok K:15 N:447 Yeşilköy /İstanbul Tel : +90 212 469 80 80 Fax : +90 212 465 39 90 Web : www.eyupsabrituncer.com

Tasarımcı / Designer Gül İltir

Retro ve vintage kombinasyonunu yansıtan seri, gümüş renkli matara tipli fliptop kapağı ile iç pazarda ilk olma özelliği taşıyor. Yüzeyindeki Braille kabartması da görme engelli vatandaşların ürünü tanımasına olanak tanıyor. The series reflected the combination of retro and vintage has the characteristics of being first with its silver flasks type fliptop cap in domestic market. Braille relief on its surface enable sight disabled people to recognize product. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Petek Plastik A.Ş. / Konya

Altın Ödül / Gold Award

97


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

BIOXCIN GENESIS SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BİTKİSEL SERUM Bioxcin Genesis Herbal Serum Against Hair Loss Firma Adı / Company Name

AKADEMİ MATBAACILIK İLETİŞİM HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İletişim / Contact

Yeşilce Mah. Yılmaz Sok. No:3 Seyrantepe 34418 Kağıthane / İstanbul Tel : +90 212 270 78 78 Fax : +90 212 270 27 00 Web : www.akademimatbaa.com

Tasarımcı / Designer Merve Delikanlı

Özel tasarımlı şık dış ve iç kutunun ofset baskısı 350 gr. Bristol kartona yapılmıştır. Parlak selefon ve varak baskı ile görünümde şıklık pekiştirilmiştir. Çift duvarlı iç kutuya ait eva ve seperatör bulunmaktadır. Specially designed and stylish exterior and interior box is made of 350 gr. Bristol carton. Applied glossy cellophane and silver foil reinforce the beauty in appearance. Doublewalled inner box contains eva and separators.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Akademi Matbaacılık / İstanbul

98

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajayyildizlari.com

VOCALZONE PASTİL KUTUSU Vocalzone Pastille Box Firma Adı / Company Name Teksan Teneke Kutu Amb. San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Çarşı Mah. Arka Sok. No:1 Yakacık Kartal / İstanbul Tel : +90 216 309 02 01 Fax : +90 216 337 91 34 Web : www.teksanteneke.com

Tasarımcı / Designer Kestrel Medikal Limited

Cepte rahatlıkla taşınabilmesi için süper-ince olarak üretilen bu ambalaj, kayarak açılan kapağıyla ürüne kolay ulaşılmasını sağlıyor. Marka değeriyle örtüşmesi ve içerisindeki ürün tüketildikten sonra da tekrar kullanılabilmesi sebebiyle seçilen bu teneke kutu, ürünü darbelere karşı da koruyor. This super-slim pocket sized pack has a sliding lid mechanism which gives easy access to the product inside. Tin material has been chosen not only for its consistency with high brand value and reusability but also for protection of the product.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Teksan Teneke Kutu Amb. San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

99


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

DALAN EGE’NİN DOĞAL YAĞLARI BAKIM SABUNU

Dalan Care Soap Aegean’s Natural Oils Firma Adı / Company Name Dalan Kimya Endüstri A. Ş.

İletişim / Contact

Kemalpaşa Cad. No:325 Pınarbaşı / İzmir Tel : +90 232 479 09 51 Web : www.dalan.com.tr

Tasarımcı / Designer Necla Başaran

Dalan; 74 yıllık zeytinyağlı sabun tecrübesini Ege’nin besleyici özellikte olan üzüm çekirdeği, nar çekirdeği ve turunç yağları ile buluşturdu. Zemininde pamuk dokuma deseni üzerine özel baskı tekniği ile dokuma kumaş algısı oluşturulmuştur. Türkiye ve dünyada ilk olarak tasarlanan ambalaj ile cildinizde oluşacak bakım ve nemlendirme hissini ürünü kullanmadan önce ambalajına dokunduğunuzda hissedeceksiniz. Dalan created this product line gathering its 74 years old olive oil soap experience with Aegean’s nourishing oils made from grapeseed, pomegranate seed and bitter orange. Background of the box has been inspired from natural cotton fabric. It is printed with a special technic to feel the surface of the fabric. You will feel “soft touch sense” on the surface of the box before using the product same as on your skin which is unique both in Turkey and in the World.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Printpark / İstanbul

100

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

OTACI ARGAN SAÇ BAKIM SERUMU Otacı Hair Care Serum Firma Adı / Company Name Otacı Bitkisel Ürünler A.Ş.

İletişim / Contact

İstoç Otomarket A2 Blok Burak Plaza Kat:7 Bağcılar / İstanbul Tel : +90 212 481 30 50 Fax : +90 212 481 27 81 Web : www.otaci.com

Tasarımcı / Designer

Poligon Ajans / Gila Frances Otacı Argan Saç Bakım Serumu kutu ambalajı, bileşiminde bulunan organik argan yağının ve şişe ambalajının güneş vb dış etkenlerden zarar görmemesi için tasarlanmıştır. Otacı Argan Hair Care Serum outer box packaging is designed to prevent the inner bottle and the organic argan oil inside its composition, from any damages such as sun or other external factors.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Omaks Ajans ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

101


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

KOMİLİ KÖPÜK SABUN Komili Liquid Foam Soap Firma Adı / Company Name Twinsadhouse

İletişim / Contact

Katip Salih Sok. No: 48/2 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 340 56 62 Fax : +90 216 340 56 63 Web : www.twinsadhouse.com

Tasarımcı / Designer

Salih Kandemir - Creative Director Levent Yılmaz - Art Director Komili Köpük Sabun, pratiklik ve kalite vaat eden yeni bir ürün. Modern hatlara sahip tipografi ve gümüş renkli detaylar markanın ‘kalite’ vaadini destekliyor. Şişenin şeffaf olması ürünü rakiplerinden ayıran önemli özelliklerden biri. Komili Foam Soap promises practicality and skin care. The modern typography and silver colored details support the brand’s ‘good quality’ promise. The transparency of the bottle is another element of differentiation on the shelf.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Petek Plastik San. ve Tic.A.Ş. / Konya Bilnet Matb. ve Amb. San. A. Ş. / İstanbul Doğa Etiket ve Amb. San. Tic. A.Ş. / İstanbul

102

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

DOZ AYARLI POMPA Dosage Adjustable Pump Firma Adı / Company Name

BONIQUET Sparchim Kozmetik Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bulgurlu Cad. No:61 Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 315 05 90 Fax : +90 216 315 05 09

Tasarımcı / Designer Fernando Campoy

Dozajı ayarlanabilir pompalı, şeffaf, dış kapak veya başka bir kaba ihtiyaç bırakmayan, kenarlardan hafifçe sıkıştırarak istediğiniz miktarda sıvıyı taşma ve dökülme riski olmadan kolayca çıkartabileceğiniz, bakteri oluşumu ihtimalini azaltan, temizlenmesi kolay şişe. Dosage adjustable pomp can easily be used by squeezing from both sides without risk of douse, decreases the bacteria generating risk, no need to use its cap or any other equipment, easy to clean.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer ACTIPACK / Fransa İthal

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

103


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ / TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products / Pharmaceuticals

BELUX ŞAMPUAN Belux Shampoo

Firma Adı / Company Name Renksan Plastik Sünger San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göztepe Mah. Saray Sok. No:14/7 Mahmutbey /İstanbul Tel : +90 212 445 34 10 Fax : +90 212 445 19 93 Web : www.renksan.com.tr

Tasarımcı / Designer

Oya Akman & Literis Ilbasan Uzun saç kıvrımını sembolize eden her yönden asimetrik olan form, ergonomi - kolay kavrama, rahat kullanım,denge, kapak üzeri duruşta da markayı kolay okutan etiket tasarımı ile yenilikçi bir yaklaşımı yansıtır. The all asymmetric form symbolizes the long hair curve provides better grip, ergonomy, ease of use and balance, and the direction free graphic keeps the awareness for the brand even when it’s upside down.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Renksan / İstanbul

104

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

A PLUS ŞAMPUAN SERİSİ A Plus Shampoo Series Firma Adı / Company Name DESIGNVENA

İletişim / Contact

Mahmut Yesari Sok. No:2-4 / 1 Koşuyolu 34718 İstanbul Tel : +90 216 651 43 50 Fax : +90 216 651 43 52 Web : www.designvena.com

Tasarımcı / Designer

DesignVena - Erkan Şahin, Serhan Güzelderen Tasarımı sarmalayan kıvrımlı biçim saç formuna gönderme yaparak ambalajın saç bakım ürünü olduğunu ifade etmesi amaçlandı. Tasarımın yalın yapısı kıvrımlı yüzey biçimlendirmesiyle hareketlendirilirken modern ve feminen bir ifade yaratımı hedeflendi. The curled form surrounding the design resembles hair to hint that the product is a hair care product. The simple structure of the design is enriched with curled surface form and a touch of femininity introduced.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Uğur Plastik / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

105


www.ambalajayyildizlari.com

SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

107


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

EFES XTRA 4’LÜ TAŞIMA SAPLI ŞİŞE AMBALAJI Efes Xtra 4 Bottle Packaging With Handle Firma Adı / Company Name

Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No:139 34940 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı / Designer Şenol Cehlan

Ambalaj tasarlanırken tüketicilerin ürünleri kolaylıkla taşıyabilmesi fikri ön planda tutulmuştur. Ön ve arka yüzde X şeklindeki pencere marka logosunda yer alan X harfini de vurgulamaktadır. Packaging design is based on the idea of easilycarrying.X-shaped sleeves located in the foreground and background emphasizes the brand logo.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. / İstanbul

108

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajayyildizlari.com

BALIK SEZONU TEŞHİRİ Fishing Season Display Firma Adı / Company Name

DPN Reklam Hizmetleri ve İletişim Çözümleri - Serdar Arkan Çinetçi

İletişim / Contact

Karahasan Sok. No:6 Başoğlu Apt. D:3 Balmumcu Mah. 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 347 11 90 Fax : +90 212 347 13 91

Tasarımcı / Designer

DPN Reklam Hizmetleri ve İletişim Çözümleri - Serdar Arkan Çinetçi DPN, tasarımda balıkçı tezgahlarının sıcaklığını yansıtan kırmızı tabla ve ampullere yer verirken, bu ögelerle kombin halde bulunan ürün sergileme üniteleri ile de rakı-balık uyumuna vurgu yaptı. Red coloured fish trays and floor lamps reflect the warmth of fishing season and combination of these elements with product display units, the emphasis was on rakı-fish fit.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sahra Reklam Organizasyon Ltd. Şti. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

109


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

SARELLE PROMOPACK Sarella Promopack Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44B Anadolu Hisarı Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Banu Sıçrar Gökhan Irmak

Sarelle sürülebilir çikolata reklamlarında yer alan Erdo ve Bego bebek hediyeli ambalajları için hazırlanan tasarımlar, aynı zamanda çocuklara yönelik bir oyun tasarımıdır. Sarelle TV ads characters Erdo and Bego are given as toys. The packaging design is created in a way that it can be also used as a board game for children.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sentez Ambalaj / Kocaeli

110

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajayyildizlari.com

EFES LIGHT 6’LI TAŞIMA SAPLI ŞİŞE AMBALAJI Efes Light 6 Pcs Bottle Packaging With Handle Firma Adı / Company Name Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. No:139 34940 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı / Designer Şenol Cehlan

Tüketicilerin dikkatini çekmek amacı ile tasarlanan ambalajın her iki geniş yüzünde yüzde 40 daha az kalorili bir ürün olduğunu vurgulamak için 40 rakamı pencere şeklinde uygulanmıştır. Packaging is designed to attract customer attention by implementing 40 digits sleeves on both wide sides which emphasizes that product is 40 % less calorie.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

111


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

EĞİK TEŞHİR EDİLEBİLEN OPEN FLAT Inclined Displayable Open Flat Firma Adı / Company Name Eti Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No:42 26100 Eskişehir Tel : +90 222 211 00 00 Fax : +90 222 236 04 16 Web : www.etietieti.com

Tasarımcı / Designer Saniye Selen

OF(Open Flat) tava ve OF kapak olmak üzere 2 parçadan oluşan konsept hem eğik teşhir konseptlerdeki ambalaj boyu/ambalaj yüksekliği kısıtının aşılması hem de otomasyon projelerine uygunluğuyla benzerlerinden farklılaşmaktadır. The concept includes two parts; OF (Open Flat) tray and OF cover, differs from other similar packages with its advantage to overcome package high limit of display concepts and also suitability for automation projects.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer SAICA Pack / Eskişehir

112

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajayyildizlari.com

KARMA STAND Karma Stand

Firma Adı / Company Name Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Toki Mah.Hasan Tahsin Cad. No:28 35900 Tire / İzmir Tel : +90 232 512 11 56 Web : www.mondigroup.com

Tasarımcı / Designer Mevlüt Şahin

Karma stand, 3 parçadan oluşan seperatörlü bir A boxtır. Yatay olarak dolumu ve sevkiyatı gerçekleştirilen kutununu sergilenmesi satış noktasında dik pozisyonda yapılır. Dik olarak sergilenen kutu etkili bir ürün görünürlülüğü sağlar. Karma stand, is an A-box display consists of 3 pieces. Primary product filling process and shipment is done while the box is in horizontal position and it is exhibited in vertical position.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. / İzmir

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

113


www.ambalajayyildizlari.com

SPONSORLAR Sponsors

115


SPONSORLAR Sponsors

Altın Sponsor / Gold Sponsor SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sarten Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, firmaların kendilerini geliştirmelerini teşvik ederek daha çok yaratıcı ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ambalaj sektörüne çok olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bir ürünün satılmasında en büyük desteği özgün tasarımlı ambalaj vermekte ve tüketicinin o ürün hakkındaki kararını etkilemektedir. Dolayısıyla ambalaj, ürünü sadece saklayıp korumakla kalmamakta ürünün satılmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması ve benzer yarışmalar, sektördeki rekabeti kamçılamakta ambalaj firmalarının dünya ambalaj sektörüne adaptasyonlarında itici bir güç olmaktadır.

Crescent and Stars for Packaging Competition makes a very positive contribution to the packaging sector by way of promoting the selfdevelopment of companies and helping them bring out more creative and original designs. The packaging is the single most important determinant on the sale of a product, influencing the choice of a customer. Packaging therefore is not simply a matter of protecting the product; it also plays a significant role in the sales efforts. In this sense Crescent and Stars for Packaging Competition and the likes help fuel the competition in the sector, being a push factor for packaging companies to adopt the world packaging industries.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması sektördeki en iyileri belirlediğinden, rekabetçi piyasa koşullarında firmamıza prestij, tercih edilme ve tanınma gibi hususlarda çok olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu yarışmanın WorldStar Yarışması’na akredite olması, ödülleri alan Türk firmalarına, başta AB, Orta Doğu, Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere prestij güven ve motivasyon sağlamaktadır.

In determining the best in the business, the award makes very valuable contributions for the winning companies in terms of their prestige, being preferred and publicity within a competitive sector. The fact that this competition is accredited to the WorldStar Competition brings prestige, confidence and motivation for the winning Turkish companies, primarily within countries in EU, Middle East, EastEurope.

Gümüş Sponsor / Silver Sponsor İKMİB - İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ IKMIB - Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği irili ufaklı 1.500 civarında ambalaj ihracatçısını bünyesinde bulundurmakta ve firmalarımızın dış pazarlara açılımı, mevzuatlar konusunda ilgilendirilmesi başta olmak üzere eğitim, danışmanlık gibi birçok alanda üyelerine hizmetler sunmaktadır.

116

The Istanbul Chemicals and Chmical Product Exporters Association is an umbrella organization, with membership including nearly 1.500 packaging exporters of different sizes, and provides its members guidance particularly on access to international markets and on relevant legal regulations, as well as a wide range of services, including training and consultancy.


www.ambalajayyildizlari.com

Bronz Sponsorlar / Bronze Sponsors DEREN AMBALAJ / Deren Ambalaj Endüstriyel Ambalajın Türkiye’deki lideri Deren Ambalaj, Ambalajın Ay Yıldızları Yarışmasını desteklemekten gurur duyar.

Deren Ambalaj, the leading industrial packaging company in Turkey, is proud to sponsor Ambalajın Ay Yıldızları Competition.

JOKEY PLASTİK / Jokey Plastik Ambalajda sınır tanımayan, alanında dünya lideri Jokey Plastik, tüm üstün yeteneklerin yapacakları sınırsız tasarımlarının, ambalaj dünyasında yer bulmasını büyük bir gururla desteklemektedir.

As a world leader packaging producer without limit , Jokey Plastik proudly supports all supreme talents for creating their limitless designs to find its place in packaging world.

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ GRUBU / Şişecam Cam Ambalaj Grubu Dünyanın önde gelen cam ambalaj üreticileri arasında yer alan Şişecam Ambalaj Grubu Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı desteklemekten mutluluk duyar.

As one of the world’s leading glass packaging manufacturers, Şişecam Cam Ambalaj Grubu is pleased to support the Ambalaj Ay Yıldızları Competition.

117


SPONSORLAR Sponsors

Yaka Kartı Sponsoru / Badge Sponsor ÖZLER PLASTİK / Özler Plastic Özgün ambalaj üretimini teşvik ederek, Türk Ambalaj Sanayisinin uluslararası rekabet gücünü arttırmak konusunda yüksek düzeyde motivasyon sağladığına inandığımız Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasına katkı sağlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bildirir, bu organizasyonda emeği geçen tüm birey ve kurumlara teşekkür ederiz.

We are so happy for making a contribution to the Crescent and Star of Packaging Contest 2014, which encourages all packaging manufacturers to produce original packages, creating extra motivation for the Turkish Packaging Industry to become more competitive in global markets. We would like to thank everyone who makes a contribution and supports this organization, which means a lot to us.

Yarışma Kitapçığı Sponsoru / Competition Booklet Sponsor CAN SİGORTA BROKERLİK A.Ş. / Can Insurance and Reassurance Brokerage Co Türkiye’nin önde gelen sigorta brokerleri arasında yer alan Can Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. Ambalaj Ay Yıldızları 2015 Ödül Töreni’ni desteklemekten mutluluk duyar.

Can Insurance and Reassurance Brokerage Co, one of Turkey’s leading insurance brokers, is happy to be a sponsor of the 2015 Crescent and Stars of Packaging Competition Award Ceremony.

Basın Sponsorları / Press Sponsors MARKETİNG TÜRKİYE / Marketing Türkiye BÜTÜNLEŞİ K PAZAR L AMADA

118

Türkiye’nin ilk pazarlama dergisi olan Marketing Türkiye, pazarlama ekonomisinin lider dergisi olma misyonuna uygun olarak pazarlama disiplininin tüm alanlarına yönelik farklı içerikte dergiler, kitaplar yayınlıyor, konferanslar yapıyor.

Turkey’s first and the leading marketing magazine Marketing Turkiye with it’s mission of being the leading magazine in market economy, publishes books, magazines and organizes conferences in accordance with marketing diciplines in the all areas of work.


www.ambalajayyildizlari.com

AMBALAJ DÜNYASI/ Packaging World 28 yıldır ambalaj sektöründeki profesyoneller ile ambalaj tasarımcılarının ve marka sahiplerinin/ ambalaj kullanıcılarının sektördeki mesleki gelişmelerden haberdar olmalarına katkıda bulunan Ambalaj Dünyası Dergisi, Türkiye Ambalaj Sektörü’nün ulaştığı noktayı doğru yansıtan ve sektörün kurumsallaşmasına katkıda bulunan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na ve Ödül Töreni’ne destek olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

Packaging World Magazine, which has been informing packaging professionals and packaging designers & brand owners / packaging fillers for 28 years, regarding the technical and vocational developments in the sector, is proud to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony reflecting the reach to a level of Turkish Packaging Industry and promoting the cooperation of the sector.

PACK CONVERTING / Pack Converting 17 yıldır ambalaj sektöründeki firmaların kurumsallaşması ve gelişmesi için faaliyet göstermekte olan Pack Converting Dergisi, Türkiye Ambalaj Endüstrisi’nin gelişmesine yönelik önemli bir etkinlik olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na ve Ödül Töreni’ne destek olmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Pack Converting magazine, published for cooperation and development of packaging companies for 17 years; is pleased to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony because of the importance of this activity leading to the improvement in packaging industry.

AMBALAJ E-BÜLTENİ / The Packaging e-Bulletin Ambalaj sektöründeki gelişmeleri her ay e-bülten olarak meslektaşlarla paylaşan Ambalaj e-Bülteni, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı ve Ödül Töreni’ni desteklemekten memnuniyet duymaktadır.

The Packaging e-Bulletin, a monthly e-bulletin distributed among the professionals in the Turkish Packaging Sector, is pleased to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony.

119


Yayınlayan

Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi Katip Salih Sokak, No.13 Koşuyolu - İstanbul Telefon: (216) 545 49 48 Faks: (216) 545 49 47

Yayına Hazırlayanlar Cihan Dağ Emre Erdoğan Tuğba Şahin Tülay Çetin

Tasarım

Jaws Design Studio www.jaws.com.tr

Baskı ve Cilt Bu katalog Ambalaj Ay Yıldızları 2015 Yarışması’nın ücretsiz tanıtım ve bilgilendirme yayınıdır. ISBN 978-605-62568-8-2

120


www.ambalajayyildizlari.com | www.ambalaj.org.tr ASD - AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Koşuyolu, Katip Salih Sk., No.13 Kadıköy, İSTANBUL Tel: +90 (216) 545 49 48 Faks: +90 (216) 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2015  
Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2015