Page 53

GÜNCEL

Çöpe Giden Yemekler ile 200 Milyon İnsan Beslenebilir

hızların 400 metre dakikaya ulaşması ve daha düşük gramajlı kağıtların kullanılmasına olanak tanıması, baskı kalitelerinin artması gibi değişimler günden güne oluklu mukavvayı daha da avantajlı kılıyor” diye konuştu. Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Sinan Alçın ve Yard. Doç. Dr. Özgün Biçer de “Endüstri 4.0 nedir?”, “Dünden bugüne nasıl geldik?” ve “4.0 Beraberinde neler getiriyor?” konularına değindiler. Prof. Dr. Sinan Alçın, 1. Sanayi Devrimi’nden “nesnelerin interneti” olarak tanımlanan 4. Sanayi Devrimi’ne geçiş sürecini, ülke ekonomilerine sağladığı yararlar açısından değerlendirirken, Endüstri 4.0 sayesinde, 2025 yılına kadar, dünyadaki verilerin yüzde 35’inin bulut sistemlerine taşınacağını söyledi. Alçın, “Fabrikalarda Smart App’lar sayesinde üretim için gerekli tüm bilgi buluttan çekilecek. Sağlıktan eğitime kadar tüm kişisel verilerimiz, bulut sistemlerle depolanacak. Böylece, bulut sistemler maliyetleri düşürecek ve altyapı karmaşasını ortadan kaldıracak. Aynı zamanda veriler güvenli bir şekilde korunabileceği için istenilen zamanda veriye ulaşma imkanı sağlanmış olacak” görüşünü dile getirdi. Prof. Dr. Sinan Alçın, gelecek dönemde oluklu mukavva sektöründe de Sanayi 4.0 sürecine geçişe hep birlikte tanıklık edileceğini, OMÜD’ün de bu süreçte rehberlik yapmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. BOBST Güney Avrupa Bölge Satış Müdürü Andrea Cassi de Endüstri 4.0 ile makinelerin birbiri ile konuşabildiği bir süreçten bahsedildiğini, bunun da üretim maliyetleri, kaliteli üretim ve hizmet açısından işletmelere yararlar sağlayacağını ifade etti. BHS Türkiye, Orta Doğu, Fransa, Kuzey ve Batı Afrika’dan Sorumlu Satış Müdürü Kirsch Norbert ise konuşmasında, oluklu hatlarında Endüstri 4.0’ın sanayide insan hatalarını önleyeceğini ve operasyonel karışıklığı azaltacağını dile getirdi.

İş dünyasında bilinirliğini artırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik kuruluşu Sustineo İstanbul’un Kurucu Ortağı Gülin Yücel, sempozyumda yaptığı konuşmada, doğal kaynakların giderek azalmasına karşın, dünya nüfusundaki hızlı artışa dikkat çekerek, “Şu anda yaklaşık 7.6 milyar olan dünya nüfusu, 2050’de 9.8 milyara, 2100’de ise 11,2 milyara yükselecek. Şehirleşme artacak. Bu koşullar altında, insanca yaşama koşulları nasıl sağlanacak? Refah nasıl dağılacak? Dünyadaki her dokuz insandan biri hala aç. Ülkemizdeki hane halklarının yüzde 22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu kadar açlık ve yoksulluk varken, maalesef, üçte bir yiyeceğimizi çöpe atıyoruz. Dünyada yılda 325 bin ton gıdanın atığa dönüştüğü tahmin ediliyor. Gelişmiş olan ülkelerde ise, kişi başı 95-115 kilogram yemek çöpe gidiyor. Yalnızca Avrupa’da çöpe giden yemeklerle, senede 200 milyon insanın beslenmesi mümkün” diye konuştu. Bu israfta, yetersiz ve uygunsuz nakliye ve depolama koşullarının da etkili olduğunu belirten Gülin Yücel, şöyle devam etti: “Türkiye’de, her yıl 1,7 milyar ekmek, 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. Gıda israfının parasal bedeli ise, 214 milyar lira. İsrafın önlenebilmesi için kaynakların verimli kullanımı önemli. Bunun için de artık sanayide geleneksel “AlYap-At” modeli sürdürülemez. “Ödünç Al-Kullan-Geri Döndür” modeli, günümüzde daha fazla ön plana çıktı, sürdürülebilirlik yeni normal oldu. Endüstri 4.0 da işletmelere sıfır malzeme ve kaynak kaybı hedefiyle sürdürülebilir üretim imkanı sunuyor. Avrupa Birliği, döngüsel ekonomiden 600 milyar dolarlık tasarruf bekliyor ve 2030’a kadar 12 trilyon dolarlık yeni iş hacmi yaratması öngörülüyor. Bu, aynı zamanda 380 milyonluk yeni istihdam demek. Gelecek dönemde, ayakta kalmak isteyen işletmelerin, bu çerçevede sürdürülebilir üretime önem vermesi gerekiyor. Oluklu mukavva sektörü de yenilenebilir malzeme kullanması nedeniyle döngüsel ekonomiye yakın bir sektör olarak ön plana çıkıyor.”

Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği kısa adı ile OMÜD, 30 Eylül 1987 tarihinde, ambalaj sektöründe ilk meslek kuruluşu olarak, Türkiye oluklu mukavva sanayicilerini temsil etmek üzere kuruldu. OMÜD’ün kuruluş amacı; tüm ambalaj sektörünün üçte birini oluşturan oluklu mukavva ambalajının tanıtımını sağlayarak, kullanımını arttırmak, oluklu mukavvanın hijyenik, sürdürülebilir ve en çevre dostu ambalaj malzemesi olduğunu tanıtmak, üretim ve kullanımında standartlar oluşturup geliştirmek, ülkeler arası teknik bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Dernek, kuruluşundan iki yıl sonra 1989’da, FEFCO’ya (Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Konfederasyonu) üye olarak kabul edildi.1996 yılında, dernek isim değişikliğine giderek, “Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği” ismini aldı. OMÜD’e 74 asıl ve 45 sempati üyesi kayıtlı. Asıl üyeler, toplam satışların yüzde 75’ini gerçekleştiren 31 şirketi temsil ediyor. Dernek, Ambalaj Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir. OMÜD üyeleri aynı zamanda; TOBB, İTO, İSO, Ambalaj Meclisi ve Kağıt Meclislerinin de üyesi.

Pack Converting

53

Profile for Ambalaj  Sanayicileri Derneği

Pack Converting 2018-1  

Pack Converting 2018-1