Page 97

DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages for Other Non-Food Products

EKOSOLFARM %100 ORGANİC SOLUCAN GÜBRESİ - 1,5 KG DOYPACK AMBALAJ Ekosolfarm %100 organic vermicompost fertilizer Firma Adı /Company Name

Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. n. Tic. A.Ş

İletişim /Contact

Hüseyinli Köyü Sırapınar Yolu Avlansızlık Mevkii No: 228 Çekmeköy/İstanbul Tel Fax Web

: +90 216 434 56 01 : +90 216 434 56 35 : www.ekosol.com.tr

Tasarımcı /Designer Gökhan Tatarer

Türkiye’de ilk defa son tüketiciye sunduğumuz %100 Organik Solucan Gübresi paketini tasarlarken, işin en zor tarafı, bu ürünün arkasında bulunan %100 Organik Felsefeyi paketlere yansıtmaktı. We offer 100% Organic Vermicompost Fertilizer for the first time in Turkey, final consumer package design, the most difficult side was on the back of this product is 100% Organic Philosophy to reflect packets.

96

Altın Ödül / Gold Award

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012  

Ambalaj Ay Yıldızları Kataloğu 2012