Page 1

G h i d de orientare și co ns i l i e re profesională în industria lemnului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 50251 Titlul proiectului: „Creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului” PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com


GHID DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE

Autor: Ioana Şandru

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 50251 Titlul Titlul proiectului: „Creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

CUPRINS

1. Orientarea in carieră - concept ........................................... PAG.4 2. Stiluri de învățare ............................................................. PAG.7 3. Planificarea carierei ........................................................... PAG.9 4. Marketing-ul personal ........................................................ PAG.31 5. Networking (rețeaua de contact) ......................................... PAG.42 6. Antreprenoriat .................................................................. PAG.44 7. Succesul profesional pentru lucrătorii în industria lemnului ...... PAG.64 8. Anexe .............................................................................. PAG.71

2


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Introducere

Munca reprezintă concentrarea activității creatoare, presupune descoperirea și crearea de soluții, de bunuri materiale sau spirituale. (Pitariu, 2000)

A găsi un loc de muncă reprezintă uneori un vis greu realizabil. Numărul locurilor de muncă disponibile este relativ mic și cerințele angajatorilor par a fi greu de îndeplinit; pot apărea și mici probleme privind încrederea în reușită. Utilizând acest ghid poţi: 

să cunoşti cerinţele necesare obţinerii unui job;

să te informezi despre posibilităţile şi opţiunile profesionale adecvate pieţei muncii;

să te pui în situaţia de a acţiona şi de a lua decizii privind traseul educaţional şi profesional;

să conştientizezi rolul pe care o îl ai în orientarea carierei;

Prin acest Ghid de Oientare şi Consiliere privind cariera poți să obții informaţii utile care te vor ajuta în evoluția personală și profesională, în atingerea succesului în carieră.

“Diferența dintre școală și viață? În școală, înveți o lecție, apoi dai un test. În viaţă, ai de dat un test care te învață o lecție.” (Tom Bodett)

3


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

1. Orientarea în Carieră: “Orientarea şi educarea nu se suprapun şi nu coincid; acţiunile lor complementare” ( D. Salade – Idei noi în orientarea şcolară şi profesională)

sunt

O bună orientare trebuie să acopere cât mai multe cariere posibile pentru candidat, astfel încât, ultima sa alegere să poată fi bazată pe o cât mai largă cunoaştere a posibilităţilor sale. Orientarea in carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale ale individului şi ale mediului extern, social şi economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim.

Definim succesul profesional ca o adaptare performantă la cerinţele muncii.

Individul este propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, săşi stabilească obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se folosească de oportunităţi pentru a atinge scopurile de etapă. DE CE ÎNVĂŢĂM?

pentru că avem un scop stabilit, pentru că avem motive, interese, idealuri,

motivaţie “Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală”. (Albert Einstein) Reținem 10% citind, 20% auzind, 30 % văzând, 50% auzind și văzând, 80% verbalizând și 90 % verbalizând și făcând.

Activitate: „Cum învăţăm?” – Test pentru evaluarea succesului în activitatea de învăţare (preluat după Pavel Mureşan) Examinaţi cu atenţie fiecare întrebare şi răspundeţi sincer cu Da sau Nu.

1. Vă faceţi un plan pentru ceea ce veţi învăţa în fiecare zi?

4


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

2. Încercaţi vreodată să vă analizaţi munca numai pentru a vă da seama unde s-ar putea să aveţi dificultăţi? 3. Obişnuiţi să răsfoiţi presa/ manuale, cursuri? 4. Treceţi deseori peste tabele şi grafice atunci când daţi de ele într-un text? 5. Când în lectura pe care o faceți întâlniți un cuvânt pe care nu-l cunoaşteţi, îl căutaţi în dicţionar? 6. Sunteţi de părere că memorarea constituie cel mai important factor pentru cei care învață? 7. Vă luați notiţe într-o formă prescurtată (adică o serie de cuvinte cheie şi de fraze, în loc de text continuu)? 8. Păstraţi la un loc toate notiţele? 9. Când trebuie să învăţaţi ceva, căutaţi de obicei să realizaţi acest lucru într-o singură şedinţă de studiu? 10. Vă vine greu să vă exprimaţi părerile în scris? Interpretarea rezultatelor: Se notează cu 1 punct fiecare răspuns concordant cu tabelul de mai jos. Pentru răspunsul contrar se acordă 0 puncte. Se realizează totalul. Cu cât totalul răspunsurilor afirmative este mai mare cu atât învăţarea este mai eficientă. În cazul în care se înregistrează un scor mic, se recomandă schimbarea stilului de învăţare sau o analiză a motivelor pentru care se învață.

O viață întreagă înveți ca să ajungi ceva, și când crezi că ai terminat, iar trebuie să înveți. Și dacă mereu înveți, când te oprești, tot nimic nu ești. Și atunci îți aduci aminte că ai uitat să fii copil! De ce? Fiindcă învățai .. (www.citate-celebre.com)

Învățăm, muncim, avem succese sau insuccese care ne motivează acțiunile: 

Succesul implică o relație de concordanță între exigențe, capacități și realizări. El reprezintă reușita efectivă, urmată de aprecierea pozitivă a rezultatului activității celui ce învață.

Insuccesul constituie reversul: neconcordanța dintre cerințe, capacități și realizări, nereușită, acompaniate de aprecierea negativă a rezultatului. Reflexul emoțional al succesului sau insuccesului va funcționa pe mai departe ca suport energetic, ca motiv sau impuls, pozitiv sau negativ, al activității de învățare.

5


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

CONCLUZII PRACTICE pentru a asigura succesul în învățare la diferite categorii de vârstă: 

Formulează conştient scopuri pentru o învățare eficientă şi obiective clare şi precise (învăţarea este de 5-6 ori mai bună)

Stimulează

motivația

(crește

interesul

pentru

cunoaştere,

pasiunea

pentru

învăţare); cu cât materialul prezintă semnificaţie şi interes mai mare pentru tine, cu atât învăţarea este mai rapidă şi eficientă 

Ajută-ţi propria memorie prin repere, cuvinte-cheie

Autoevaluează-te; verificarea, evaluarea prin cunoaşterea rezultatelor şi a erorilor în învăţare sunt etape necesare; asigurarea feedback-ului stimulează performanţele

Prelucrează şi sistematizează, regândeşte din mai multe perspective conținutul

Dezvoltă un stil de învățare activ-participativ, anticipativ, creativ

Elaborează un plan, un program de studiu

Asigură-ţi o atmosferă confortabilă şi o dispoziţie afectivă care să te stimuleze şi să te susţină; evită trăirea unor stări afective negative, stresante, mai ales atunci când sunt asociate cu performanţe slabe

Stimulează dorinţa de cunoaştere, afirmare şi autorealizare

Autosugestionează-te pozitiv, dezvoltă-ţi încrederea, nu te descuraja în faţa obstacolelor

Învaţă din succesele şi eşecurile personale şi nu numai!

Experiența, cerințele unui loc de muncă, rolul pe care îl avem la un moment dat, într-un anumit context, pot determina utilizarea unui stil de lucru/ învățare optimă. Identificarea stilului preferat de învățare permite eficientizarea rezultatelor și utilizarea optimă a mediului învățării, astfel încât acesta din urmă să fie cât mai avantajos. Stilul de învățare reprezintă modalitatea preferată de receptare, prelucrare, stocare și reactualizare a informației. Acesta are atât componente determinate genetic, cât și componente care se dezvoltă ca urmare a expunerii la o anumită categorie de stimuli. Tu eşti constructorul propriului viitor, cea mai importantă variabilă în ecuaţia ce trebuie rezolvată, de aceea e necesar să analizezi fiecare element care poate influenţa cariera ta, pentru a putea decide apoi cu maximă libertate.

6


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

STILUL DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITATE: identificarea stilului de învățare (pentru a fi eficienți în acțiunile noastre) studiind datele din tabel; STIL DE

CARACTERISTICI ALE COMPORTAMENTULUI DE

ÎNVĂȚARE

ÎNVĂȚARE

STILUL AUDITIV

a învăța vorbind și ascultând

a fi eficient în discuțiile de grup

a învăța din explicațiile profesorului

a-și manifesta verbal interesul

se se simți bine în mediul zgomotos

a prefera să se vadă lucrurile sau desfășurarea proceselor care se învață

STILUL VIZUAL

a învăța pe bază de ilustrații, hărți, imagini, diagrame

e important să se vadă textul scris

se decorează mediul de asimilare

recitirea sau rescrierea materialului sunt frecvent utilizate pentru fixare

 STILUL KINESTEZIC

se implică fizic sau prin atingere în activitatea de învățare

învață prin experimentare

își manifestă entuziasmul prin mișcare

a lua notițe înseamnă mai mult un act fizic decât un suport vizual pentru învățare

Educația nu se obține din întâmplare, ci trebuie căutată cu ardoare și dobândită prin efort susținut. (Adams Abigail)

7


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

In concepția lui David A. Kolb, învățarea eficientă presupune parcurgerea fazelor de la experiențierea activă, reflectare și conceptualizare abstractă a cunoștințelor, până la aplicarea practică a acestora. Modelul învățării experiențiale a lui Kolb are în vedere stilurile: 

DIVERGENT – învățarea se bazează pe experiența concretă cu situația generatoare de cunoștințe și reflectarea ulterioară asupra acesteia;

ASIMILATOR – valorifică reflecțile personale asupra situațiilor, ajungând la concepte și teorii cu

grad înalt de abstractizare și generalizare;

CONVERGENT – orientat spre aplicarea creativă a ideilor și datelor prelucrate sistematic;

ACOMODATIV –testarea în situații reale a cunoștințelor, presupune învățarea pragmatică;

(www.businessballs.com)

Experientiere (traire)

Stil acomodativ

Experimentare activa (aplicare la situatii noi)

Stil convergent

Stil divergent

Stil asimilator

Conceptualizare (abstractizare)

8

Observare pasivă (reflectare)


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

3. Planificarea Carierei—aspecte generale Planificarea Carierei este o activitate care are efectele scontate numai dacă este făcută în mod regulat, mai ales datorită faptului că, după cum s-a demonstrat, un angajat îşi schimbă cariera (nu numai joburile) de mai multe ori de-a lungul vieţii. Şi nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să începi să-ţi planifici cariera. Să obţii un loc de muncă este important, dar este de asemenea important să înţelegi că fiecare activitate profesională practicată face parte din cariera ta, după cum tot din cariera personală fac parte şi activităţile de învăţare, modalităţile de petrecere a timpului liber şi activităţile de voluntariat. Tot ceea ce faci acum, în timpul / după absolvire, primele joburi sau următoarele - reprezintă paşi în carieră. Planificarea carierei - este procesul de identificare a paşilor care trebuie parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, acţiunilor care vor fi realizate, resurselor necesare (umane, financiare), termenelor, responsabilităţilor, rezultatelor concrete aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consilierea carierei, planificarea se desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. Planificarea carierei include aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi activităţile de timp liber, viaţă personală etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este necesară o privire în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea de sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită, realizările globale de pe parcursul vieţii. Planificarea carierei implică demersuri ca: orientarea şcolară, orientarea profesională, consilierea pentru carieră, fiecare cu specific propriu. Planificarea carierei reprezintă: 

procesul de identificare a nevoilor, aspirațiilor si oportunităților privind cariera. procesul de alegere a ocupațiilor. procesul continuu de descoperire, după cum afirma Edgar Schein, în care o persoană dezvoltă lent un concept propriu ocupaţional, ca rezultat al capacităților sau abilităţilor, nevoilor, motivațiilor și aspirațiilor acesteia, precum și al propriului sistem de valori.

9


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

procesul prin care traduci în viaţă paşii pentru atingerea scopurilor carierei. Planificarea carierei implică, de asemenea, armonizarea nevoilor şi aspiraţiilor individuale cu nevoile şi oportunităţile organizaţionale. Aceasta înseamnă că, pentru a fi cât mai eficientă, planificarea carierei trebuie să realizeze o concordanță între scopurile carierei individuale și nevoile de personal ale organizației, între eforturile individuale de dezvoltare și programele de pregătire și dezvoltare. 

Tu eşti constructorul propriului viitor, cea mai importantă variabilă în ecuaţia ce trebuie rezolvată, de aceea e necesar să analizezi fiecare element care poate influenţa cariera ta, pentru a putea decide apoi cu maximă libertate.

1/3 din băieţi şi 1/2 din fete se angajează pe posturile pe care şi le doresc din liceu şi în meserii pe care corespund aspiraţiilor.

Nu aştepta prea mult pentru a-ţi face planuri legate de carieră. Planificarea carierei poate avea beneficii multiple, de la stabilirea obiectivelor la o viaţa plină de succes. Pentru conturarea realistă a unui plan de carieră şi pentru a fi capabil să îl dezvolţi permanent, este necesară confruntarea a trei aspecte:

cunoaşterea de sine,

cunoaşterea

sistemelor

de

formare

(structura

sistemului

de

învăţământ

preuniversitar şi universitar, cursuri de specializare, utilitatea consilierii şi orientării)

universul profesional (informaţii asupra profesiilor, repere economice).

Oamenii au nevoie de un plan de acţiune, o hartă a carierei pentru a găsi drumul spre succes şi pentru a avea cele mai mari şanse să obţină ce şi-au propus. Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină dificilă în societatea actuală. Nimeni nu este în egală măsură bun la toate. Dacă doreşti să-ți îmbunătăţeşti o capacitate, munceşte cu tine!

10


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecăruia. Implică factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală. Cu toţii avem oportunităţi profesionale și, chiar dacă nu mai ai succesul scontat într-un anumit domeniu, dacă ai calităţi excelente şi ştii cum să te „vinzi”, îţi vei găsi, cu siguranţă, un job nou.

Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană, într-o unitate economico-socială şi care reprezintă pentru aceasta sursa de existenţă.

Piaţa muncii se referă la configuraţia specifică a cererii şi ofertei de locuri de muncă existente la un moment dat. Schimbările sociale influenţează şi dinamica pieţei muncii, astfel: - modificări ale ponderii profesiilor pe piaţa muncii; - modificări în cerinţele impuse de diverse profesii; - modificări la nivelul deprinderilor de muncă solicitate, al relaţiilor în cadrul organizaţiei; - extinderi ale angajărilor pe perioadă determinată; - sporirea necesităţii de formare continuă a forţei de muncă. Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a unor modele de viaţă.

Profesia reprezintă specialitatea (calificarea) pe care o persoană o dobândeşte prin studii.

Tu ești punctul de plecare. Un inventar personal îți poate reliefa propriile abilități, interese și atitudini și îți va defini punctele "tari", dar și pe cele ”slabe”. 

Ce ştii să faci cel mai bine şi ce-ţi place să faci?

Răspunsurile te vor ajuta să identifici calitățile de care dispui. Este important să știi cine ești, ce poți oferi sau încotro te îndrepți. Cariera este o “călătorie de viaţă” (a lifetime journey) în care îţi construieşti propriul drum şi îţi utilizezi abilităţile, cunoştinţele şi experienţa.

11


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Cariera este ansamblul rolurilor profesionale performate de-a lungul vieţii active a căror succesiune poate urma traiectorii diferite în timp. Cariera este suma activităţilor profesionale, experienţelor de învăţare, activităţilor de voluntariat şi de petrecere a timpului liber care fac parte din viaţa unui individ. Pregătirea pentru carieră se face obligatoriu pe căi formale (formare continuă), dar şi informale (studiu individual, experienţă de muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Conceptul cu semnificaţie pentru zona profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a face carieră”. Ştiaţi că: Pentru a obţine o muncă remunerată cu un venit peste medie, este necesară formare suplimentară?

Evoluţia în carieră depinde nu numai de: 

resursele acţionale ale persoanei la începutul carierei şi pe parcursul ei, de oportunităţi

de modul în care individul are obiective de carieră clare şi este capabil să se folosească de aceste oportunităţi pentru a le atinge

Harta carierei (www.1educat.ro)

12


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

C1,2,3,4

- Posibilele traiectorii ale unei cariere

T1,2,3

- Punctele de maxima ascensiune si momente de schimbare a carierei

P

- Traiectoria unei cariere planificate

I

- Interval de timp (4-5 ani)

x

- Axa "timp"

y

- Axa "statut social"

Mass-media are o pondere tot mai mare în informarea privind dinamica pieţei muncii, mobilitatea profesională, în promovarea unor modele ale succesului în carieră (site-uri specializate, anunţuri în ziare, târguri ale locurilor de muncă).

În urma unui studiu efectuat de specialiştii AJOFM Dâmboviţa, se constată o scădere a interesului pe piaţa muncii pentru următoarele ocupaţii: laminator, oţelar, forjor, reglor, termist-tratamentist, desenator tehnic. Acelaşi studiu relevă că, în ultimii ani, printre ocupaţiile care au făcut obiectul restructurării se numără: strungar, sudor, sculer-matriţer, miner, fierar-betonist, frezor. Printre cele mai solicitate ocupaţii de pe piaţa forţei de muncă sunt: croitor, tâmplar universal, brutar, faianţar, pavator, agent comercial, agent de pază, mecanic

auto,

instalator

încălzire

centrală

şi

gaze,

şofer

etc.

(http://www.wall-street.ro)

Dezvoltarea carierei - este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi a unei persoane.

13


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Întrebări la care trebuie să răspundem în demersul orientării şi consilierii carierei: 

Ce fel de persoană sunt în termenii abilităţilor, intereselor, aptitudinilor, valorilor, personalităţii mele?

Ce fel de persoană vreau să devin?

Cum arată lumea muncii?

Ce fel de oportunităţi există în cadrul ei?

Care sunt cerinţele diferitelor tipuri de muncă şi ce satisfacţii oferă aceste tipuri de muncă?

Care sunt alte roluri în cadrul comunităţii prin care oamenii se pot realiza?

Cum diferă viaţa la locul de muncă de viaţa din familie?

Care sunt valorile personale, ale familiei, ale instituţiei în care vreau să lucrez?

Ce fel de job urmăresc, permanent, temporar, în România sau în altă ţară?

Eşti interesat de o bursă sau studii de certificare a abilităţilor profesionale?

Care e locul de muncă ideal ?

Ce oameni m-ar putea ajuta?

...

Consilierea carierei este o relaţie pe care o stabileşti cu o persoana pregătită să te sprijine în elaborarea planurilor tale de viitor. Privită din alt unghi de vedere, consilierea carierei este un exercițiu activ de comunicare cu rolul de a mobiliza eficient resursele de care dispui în scopul atingerii obiectivelor pe care ți le-ai propus. Consilierul își asumă rolul de facilitator, consultant, coordonator, furnizor de informații și persoana de legătură între tine și piaţa muncii. Te poate ajuta să-ți explorezi interesele și aptitudinile și să iei hotărâri educaționale importante care îți vor influența deciziile de carieră din viitor. Cu sprijinul său vei putea să-ți dezvolți un sistem coerent de scopuri de viață, să-ți întărești comportamentul intențional. Dacă îți stabilești obiectivele de viitor, vei ști și care sunt propriile tale capacități. Vei fi capabil să pui în acțiune mai multe modele de comportament pentru o situație dată și vei putea să abordezi problemele de viață mult mai elaborat.

14


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Consilierul de carieră te ajută să-ți raportezi aptitudinile la informațiile despre carieră. Iți explică procedurile, scopurile și strategiile implicate în consiliere, înainte de a stabili o relație cu tine. Nu-ți dă sfaturi și nici nu te judecă. El este un prieten care te ajută să-ți găsești răspunsurile. Pentru el tu ești persoana importantă. Tu ai ocazia săți clarifici atitudinea față de o problemă la care cauți o soluție. Consiliere răspunde următoarelor nevoi: 

nevoia de cunoaştere şi autocunoaştere

nevoia de înţelegere

nevoia de încredere în sine

nevoia de educare a atitudinii în faţa schimbării

nevoia de afectivitate şi sprijin

nevoia de formare a abilităţilor solicitate pe piaţa muncii

nevoia de informare şi comunicare liberă pe probleme actuale

nevoia de respect şi apreciere din partea celorlalţi

nevoia de echilibru emoţional şi dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a conflictelor

nevoia de recunoaştere a locului şi rolului în comunitate

Educaţia şi orientarea sunt procese complementare (Salade, 1978). Izolarea orientării de restul educaţiei este o greşeală. Este necesară o educaţie permanentă în scopul formării unor personalităţi responsabile. Orientarea, în înţeles larg, reprezintă sensul şi constanţa unei linii de conduită. Aspectele vizate

- autocunoaşterea - autoeducaţia

Toate sub cupola

- educaţia permanentă

- integrarea socială

15

unui ideal.


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Orientarea ne pune în situaţia de a demonstra ce putem. Orientarea corectă înseamnă economie. La toate vârstele orientarea ţine loc de busolă. Orientarea presupune şi capacitatea de anticipare. Orientarea reprezintă o atitudine conştientă, selectivă. Orientarea este

- progresivă - permanentă - prospectivă

Trebuie avut în vedere faptul că : 1. Alegerea profesiunii nu mai este pentru toată durata vieţii 2. Criteriile de selecţie sunt tot mai severe

Sarcina consilierului de orientare profesională este complexă. El trebuie să descopere cât mai multe aptitudini şi abilităţi posibile pentru a ajunge la judecăţi în legătură cu cea mai potrivită arie de posibilităţi de activitate dintre cele mai promiţătoare pentru viitorul celui consiliat. În orientare nu este suficient să ştiu că un subiect are aptitudini pentru a fi, bunăoară, strungar, dacă el este dotat cu posibilităţi pentru a fi inginer, atât subiectul, cât şi consilierul au nevoie să ştie acest lucru. Este axiomatic însă că o bună orientare trebuie să acopere cât mai multe cariere posibile pentru candidat, astfel încât, ultima sa alegere să poată fi bazată pe o cât mai largă cunoaştere a posibilităţilor sale. Sistemele de formare şi universul profesional reprezintă variabilele obiective, care, de asemenea, au un rol important în alegerea carierei prin faptul că orice persoană trebuie „să participe”, „să fie implicată”, „să traverseze”, „să ia contact” cu ele pentru a ajunge să aibă un loc de muncă. Ele sunt exterioare individului, nu pot fi schimbate sau influenţate prin efortul personal al acestuia şi de aceea este esenţială cunoaşterea lor şi felul în care acestea influenţează tipului de slujbă, instituţia unde vom lucra şi salariului pe care le dorim.

16


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Modul în care se realizează orientarea carierei pentru lucrătorii în industria lemnului: Se parcurg următoarele etape: 1. Definirea şi clasificarea problemei (consilier şi consiliat) 

Analiza de probleme din perspectiva consiliatului

Definirea problemelor (consiliat – consiliator)

2. Amplificarea perspectivei 

Pentru a sprijini persoana, trebuie eleborate noi abordări, perspective

Subiectul este ajutat să-şi analizeze posibilităţile

Extinderea perspectivei, ori de câte ori este necesar

3. Formularea scopurilor şi ţelurilor intermediare. 

Acesta este un proces permanent

Găsirea de soluţii alternative

Eliminarea consecinţelor nedorite

(Dacă această etapă este bine elaborată, trebuie identificate abilităţile necesare.) 4. Elaborarea unui plan de acţiune şi ducerea lui la îndeplinire 5. Evaluarea şi urmărirea rezultatelor. 

Ambele părţi trebuie să urmărească etapele anterioare

Acest model poate constitui un plan de muncă individual

În demersul consilierii de carieră, un loc important îl are activitatea: cunoaşterea de sine; presupune identificarea şi analizarea aspectelor ce ţin de propria personalitate şi care influenţează alegerea şi succesul

în carieră. Acestea reprezintă variabilele

subiective, adică ţin de individ şi pot fi într-o măsură importantă modificate prin proprie voinţă şi autoeducaţie. Pedagogul italian G. Callo considera: “a orienta înseamnă a educa”. Nu poti să educi, spune Callo, dacă nu educi atitudini, interese, trasaturi de caracter şi nu poţi să instruieşti dacă nu orientezi pe fiecare om în direcţia semnalată de trăsătura specifică a personalităţii sale.

17


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Sunt adaptat la cerințele meseriei de operator/ tâmplar/ tapițer ... ? În traseul decizional privind cariera, orientarea a cuprins următoarele:

Fixarea scopului (ați fost influențat de anumite evenimente, de rezultate dezirabile)

Programarea unor obiectivele de scurtă durată (ceea ce persoana doreşte să realizeze)

Alegerea strategiilor de acțiune (modalitatea practică de a îndeplini obiectivele)

Decizia de carieră a fost luată ca urmare a unui procesul decizional, urmând aspectele:

alegerea unei profesii

alegerea unui anumit traseu educaţional

alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale

Procesul decizional a parcurs următorul traseu:

definirea deciziei şi identificarea alternativelor (“Trebuie să iau o decizie”, “Trebuie să identific alternativele posibile”);

explorarea şi evaluarea alternativelor existente (“Care dintre opţiuni corespund valorilor şi stilului de viaţă dorit?”);

planul de carieră (“Cum pun în practică decizia luată?”)

implementarea deciziei (“Trebuie să aplic planul stabilit”)

reevaluarea deciziei (“Am ales bine?”)

Decizia de carieră reprezintă procesul de selecţie a unei alternative de carieră din mulţimea de variante disponibile la un moment dat.

18


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Conceptul de educaţie, în sens de formare, este mai larg. Educaţia se impune ca un imperativ şi este o acţiune conştientă, programată cu diferite funcţii. Împreună cu Consilierul de Carieră e nevoie să:

   

Să definești foarte clar scopul și direcția, ce post dorești, ce decizie în carieră vrei să iei; Să te evaluezi și autoevaluezi Să încerci să afli totul despre cerințele postului, despre noi locuri de muncă, firmele la care ai dori să lucrezi, Să elaborezi un CV si o scrisoare de intenție

Pregătirea individuală este un element esențial în dezvoltarea atitudinilor, aptitudinilor și înclinațiilor. 

Nu contează câte cărți ai, ci dacă acestea sunt bune sau nu. (Seneca)

Credeţi că aţi învăţat ceva util pentru viitor din perspectiva formării/ educării sau prin muncă?

Activitate: Analizați nivelul achizițiilor și felul în care fle faceți, conform tabelului:

Cunoştinţe obţinute prin studiu:

Le-aţi dezvoltat făcând următoarele:

Instrumentele pe care le folosiţi când învățați:

Momentele când sunt puse în practică:

19


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Etapele planificării carierei

(www.1educat.ro)

20


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Etapele Consilierii Cariere Succesul în atingerea unui obiectiv trebuie menţinut. Lucruri neaşteptate se pot întâmpla în orice etapă. Pentru a preveni insuccesul e necesară consilierea de carieră potrivit etapelor următoare: 1. Explorarea 

Să vă reamintiți întrebarea: “Ce meserie voi practica peste 5 ani?” şi e importantă revederea visurilor legate de carieră.

2. Evaluare personală 

Să se va facă o listă de opţiuni în legătură cu viaţa şi cariera noastră.

Ne autoevaluăm şi ne analizăm:

atuurile, trăsăturile de personalitate, abilităţile,

interesele, stilul de învăţare, stilul de muncă, domeniul preferat pentru muncă, valorile personale şi interpersonale. 3. Analiza 

Să se analizeze informaţiile obţinute în stadiul 2, a obiectivelor de carieră.

4. Luarea deciziei 

Obiectivele definite anterior sunt acum revăzute şi devin subiectul deciziei

personale. Dacă nu am fost realişti, ne vom simţi frustraţi, dezamăgiţi mai târziu, iar descurajarea ne va determina să renunţăm la orice efort pe viitor. 5. Planificarea 

Să se elaboreze un plan de management personal detaliat. Fiecare obiectiv devine un proiect de carieră. Se vor identifica: sarcinile pe care le avem pentru atingerea fiecărui obiectiv, timpul alocat, ordinea în care ne vom realiza sarcinile, oamenii care pot avea o contribuţie în realizarea fiecărei sarcini, data limită, rezultatele aşteptate, autoevaluare.

6. Implementarea şi / sau dezvoltarea 

Punerea în practică a planului realizat mai devreme.

7. Managementul viaţă-muncă

21


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

FACTORI CARE CONTROLEAZĂ ŞI DETERMINĂ ORINTAREA sunt:

Individuali

Sexul, statut

vârsta,

nivelul

profesional,

informaţiile

de

educaţional,

situaţia

care

actuală,

individul

are

nevoie, nivelul de anxietate, conflictele etc. Situaţia personală

Condiţiile locale de pe piaţa muncii, accesul la informaţii, situaţia la nivel regional, naţional ..

Instituţionali

Cerinţele

de

angajare,

condiţii

salariale, politica organizaţiei

Un plan de viaţă trebuie să poarte amprentele flexibilităţii, iniţiativei şi independenţei în alegerea carierei. Orientare profesională trebuie să includă activităţi şi exerciţii legate de următoarele domenii de competenţă: cunoaşterea de sine, stima de sine, încrederea în sine, abilităţi de comunicare eficientă, rezolvarea de probleme şi negocierea conflictelor, lucrul în echipă, luarea deciziei, instrumente de marketing personal, informaţii despre profesii. ORIENTAREA IN CARIERĂ presupune:

Consultanță, informație,

Prezentarea obiectivelor,

consiliere, instruire Output-uri inițiale

intensitate/ durată, tipuri, tehnici 

Plasare, reprezentanță şi feedback

“Creativitatea poate rezolva aproape orice problemă. Actul creativ, înfrângerea obișnuinței prin originalitate, depășește orice obstacol.” (George Lois)

22


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

REZULTATELE IMEDIATE ale consilierii și orientării: Cunoştinţe şi abilităţi

Abilităţi de decizie, conștientizarea oportunităților, abilități de transfer, abilități de managementul carierei

Atitudini și emoții

Optimism, autocontrol, reducerea anxietății

Situația decizională

Posibilitatea de decizie

Gestionarea individuală şi dezvoltarea competenţelor reprezintă una din priorităţile politicii de resurse umane. Pentru aceasta, se organizează cursuri de calificare în meseria de bază. O intensă activitate de urmărire a carierelor contribuie la dezvoltarea resurselor umane ale companiei. Care este obiectivul major al unui sistem eficient de management al carierei? Evident, creşterea gradului de motivare al angajaţilor, cu efecte directe asupra productivităţii muncii şi a gradului de fidelizare al acestora. REZULTATE INTERMEDIARE Angajare motivațională

Motivația pentru muncă, pentru pregatire și formare

Investigare

Strategii de investigare (durată, canale, intensitate)

Luarea deciziei

Comportament rezultate decizionale

23

decizional,


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

REZULTATE LA NIVELUL SISTEMULUI: Agențiile de plasare/ angajator

Creșterea

productivității

muncii,

recrutare redusă, costuri pe profit, flexiblitate la nivelul organizației

Educaţie şi furnizorii de formare

Recrutarea studenților și angajarea lor,

adaptarea

manageriale complexe,

la

sheme,

pentru niveluri

de

costuri scheme

realizare,

venituri În plan Naţional

Creșterea

PIB,

economice

rata

structurale,

shimbărilor reducerea

numărului persoanelor cu nivel scăzut de

instruire,

ratei

șomajului

și

a

economiei subterane

REZULTATE FINALE LA NIVEL INDIVIDUAL: Efecte ale formării și educației

Nivelul de realizare, conformitatea cu abilitățile,

relevanța

pentru

angajarea pe post, rata de eșec Efecte pentru oferta de muncă

Venitul alocat unui loc de muncă, intrarea pe piață a forței de muncă, retragerea de pe piața muncii

Efectele angajării

Angajarea, calitatea angajării (statutul de angajat, flexibilitate functională/ schimbarea locului de muncă, performanța, productivitatea, adaptarea, creativitatea)

24


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

În analiza profesională a Consilierii Carierei parcurgem pașii: 1: Stabilirea obiectivelor profesionale: Fiecare consiliat își va stabili un traseu pentru succesul profesional. Indiferent de poziția actuală, de avantajele sau dezavantajele postului, putem avea succes într-un domeniu pornind de la stabilirea obiectivelor. Planificarea carierei poate începe cu stabilirea obiectivelor profesionale pe termen scurt (anul curent), mediu (anul următor) şi lung. O altă componentă a planificării carierei o formează revizuirea şi ajustarea obiectivelor, pe parcursul evoluţiei sau modificării planurilor şi dezvoltarea noilor obiective, pe măsura îndeplinirii celor anterioare. 2: Studierea unor oportunităţi de studii / traininguri: Informaţia este cheia succesului şi a puterii. Nu trece niciodată pe lângă şansa de a învăţa şi a te dezvolta personal sau profesional! O parte a planificării carierei este căutarea noilor modalităţi de dezvoltare şi studii, în permanenţă. Analizează

care

sunt

experienţele

educaţionale

necesare

atingerii

scopurilor

profesionale. Caută în cadrul instituției tale, în cadrul asociaţiilor profesionale, fimelor colaboratoare, precum şi în cadrul programelor de învăţare online, la distanţă, oportunităţile de dezvoltare profesională şi modalităţile de a le obţine. 3: Cercetarea oportunităţile de promovare profesională Planificarea carierei presupune realizarea unui scenariu profesional pentru viitor. Răspunde la întrebările: ”Unde vei fi peste un an?” , ”Dar în 5 ani?” Un element important al dezvoltării acestor scenarii din viitor este cercetarea oportunităţilor profesionale. Un inventar personal îţi poate reliefa propriile abilităţi, interese şi atitudini şi îţi va defini punctele "tari", dar si pe cele slabe. Consilierul de carieră îți propune să reflectezi: 

Care sunt principalele oportunităţi şi temeri în domeniul pe care te-ai axat?

Care sunt părţile tale tari şi cum poţi maximiza rezultatele obţinute pe baza lor?

Care sunt părţile tale slabe şi cum poţi minimiza riscul ca acestea să te împiedice în

carieră?

25


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Dacă ai un job actual, la care vrei să renunţi, este esenţial pentru tine să îţi dezvolţi mai multe scenarii ale posibilelor cariere, pentru a vedea care din ele este mai aproape De realitatea pe care ţi-o doreşti. Caută în cadrul domeniului în care lucrezi satisfacţia în muncă sau oportunităţi în alte domenii. 

Cum ne elaborăm propria strategie de căutare a unui loc de muncă?

Cum să obţin informaţii despre posibile locuri de muncă?

Ce informaţii să caut? - privind cunoştinţele cerute de fișa postului şi pregătirea cerută - aptitudinile (ex. capacitatea de a rezolva probleme) - sarcinile si responsabilităţile postului - condiţiile de lucru (ex. numărul de ore zilnic, cerinţele fizice ale postului, mediul de lucru, efortul, nivelul de stres, etc.) - mărimea salariului/a retribuţiei - posibilităţile de avansare în cadrul firmei - alte ocupaţii înrudite - imaginea viitorului profesiei

Unde să caut? - în COR - Clasificarea Ocupaţilor din România - în cărţi/casete video de prezentare a diverselor profesii - în ziare și reviste - în cataloage - la Ministerul Muncii - la Asociaţiile profesionale - pe Internet - la prieteni, cunoştinţe, rude, profesori - contactarea companiei care te interesează și stabilirea unei întâlniri cu o persoană vizată 

Nu trebuie sa uiţi un aspect important - tendinţele pieţei muncii. Există o serie de indicatori care îţi furnizează informaţii de calitate cu privire la profesia pe care doreşti să o practici. 26


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Există numeroase modalităţi care să te conducă spre succes în găsirea unui loc de muncă potrivit calităţilor și aspiraţiilor tale. In primul rând trebuie să te pregăteşti psihic și fizic pentru a începe "atacul".

”Ideile nepuse în practică sunt fără folos”. (Keller Helen)

Părţi tari, aspecte pozitive interioare care pot fi controlate şi pe care le poţi folosi în planificarea carierei:

Părţi

experienţa profesională

educaţia (programe de training)

cunoştinţe în domeniu

abilităţi transferabile (comunicare, lucrul în echipă...)

caracteristici personale (rezistenţă la stres, creativitate, optimism ..)

reţeaua de prieteni-cunoştinţe

interacţiunea cu diverse asociaţii

slabe, aspecte negative interioare, controlate, pe care ai intenţia de a le

îmbunătăţi:

lipsa experienţei profesionale;

lipsa educaţiei

lipsa obiectivelor personale

abilităţi personale scăzute (leadership, comunicare, lucru în echipă);

caracteristici personale negative (lipsa disciplinei, a motivaţiei, timiditate ..).

Oportunităţile, condiţii externe pozitive, necontrolabile, dar pe care le poţi folosi în propriul avantaj sunt:

tendinţe pozitive în domeniu, ce vor duce la crearea de noi locuri de muncă;

oportunităţi ce pot fi create prin creşterea nivelului educaţiei;

domeniul în care lucrezi are o dinamică ce necesită în mod special abilităţi şi cunoştinţe similare cu ale tale;

schimbări geopolitice, polarizări economice;

extinderea / creşterea calitativă a reţelei interpersonale din care faci parte.

27


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Temeri, condiţii externe

negative, necontrolabile, dar al căror efect îl poţi

prevedea/evita:

tendinţe negative în domeniu, diminuarea locurilor de muncă;

concurenţa absolvenţilor;

concurenţi cu experienţă, abilităţi şi cunoştinţe superioare;

concurenţi cu abilităţi de prezentare la interviuri superioare;

concurenţi cu CV-uri mai ample și impresionante;

obstacole întâlnite de-a lungul carierei (lipsa oportunităţilor, a educaţiei potrivite, chiar a şansei);

posibilităţi reduse de avansare în domeniu;

posibilităţi reduse de dezvoltare în domeniu, astfel încât scade "atractivitatea" din partea pieţei şi gradul de solicitare pentru recrutări;

cunoştinţe şi abilităţi ce nu mai sunt necesare pieţei muncii;

companiile nu intenţionează creşterea numărului de angajaţi.

Sursele care conţin informaţii despre profesii și ocupaţii pot fi grupate în următoarele categorii: 1) educaţionale – conţin informaţii despre tendinţele pe piaţa educaţională şi reţeaua instituţiilor de învăţământ. Din această categorie fac parte: a) instituţii: Ministerul Educaţiei .., Ministerul Muncii ... b) sursele: Standarde de pregătire profesională, Curriculum pentru educaţie c) training-uri/ cursuri generale acreditate 2) vocaţionale – conţin informaţii despre ocupaţii, anunţuri despre posturi, instituţii de formare continuă: AJOFM, Standardele ocupaţionale, Profilurile ocupaţionale, Târgurile de job-uri. 3) de carieră – conţin informaţii despre gestiunea propriei cariere, materiale destinate autoformării abilităţilor de comunicare în carieră, adaptarea la muncă, evaluare psihologică: ziarele de carieră, materiale promoţionale ale diferitelor firme, manuale de formare editate de firme de consultanţă, site-uri web, fişele de post.

28


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

”Munca ta este să descoperi lumea și apoi cu toată inima să i te dăruiești..” (Buddha)

ACTIVITATE: EȘTI CANDIDATUL IDEAL? - răspunde anunțului de pe net: 

Știi să lucrezi la mașini de tâmplărie, ești capabil să înveți să lucrezi și pe mașini clasice dar și automatizate, să prelucrezi cherestea?

Ești disciplinat, harnic, responsabil, cu conștiința lucrului bune făcut la locul de muncă?

Beneficii: salariu bun, prime, motivații financiare și materiale; Pregătiți-vă să răspundeți la întrebările angajatorilor: 

Ați mai lucrat într-o companie care se ocupă cu prelucrarea cherestelei în vederea realizării de componente pentru mobilă? În ce perioadă, și cât timp?

Sunteți dispus să lucrați în regim de normă de lucru dată, să fiți plătiți la normă?

Care este cea mai mare calitate a voastră?

Este bine de ştiut că: 

angajatorii îşi doresc personal: cu abilităţi de comunicare, flexibil, cu voinţa de a învăţa, responsabilitate, fermitate, capabil de a lua decizii şi a rezolva situaţii problemă, să rezolve situații inedite la locul de muncă.

angajatorii caută oameni implicaţi, activi, care ajung la timp şi care respectă angajamentele.

angajatorii preferă pe cei care au încredere în ei, care dovedesc inteligenţă emoţională, care pot lucra în echipă, manifestă curaj, ambiţie şi cu mentalitate de învingători.

29


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Deprinderile de lucru pe computer sunt vitale, relevă un studiu al tinerilor antreprenori: 75% dintre cei aflaţi în top folosesc computerul în rezolvarea sarcinilor!

Este esenţial să ai spirit practic şi să fii pregătit să faci faţă etapelor şi situaţiilor dificile care se vor ivi. Niciunul dintre cei care au succes în afaceri nu s-a născut cu abilităţile necesare pentru că a deveni antreprenor, este un proces de învăţare. Este important pentru oamenii de afaceri să fie capabili să recunoască o idee bună şi să acţioneze imediat pentru aplicarea ei. Antreprenorii au succes nu doar pentru că ei îşi doresc să se întâmple ceva. Ei chiar fac să se întâmple! 10 MOTIVE PENTRU CARE SUNT ANGAJAT! CONVINGE-L PE ANGAJATOR! Formează-ţi deprinderile de lucru şi verifică dacă le exersezi cu succes: 

deprinderi de comunicare (prezinţi informaţiile bine atunci când scrii sau vorbeşti)

deprinderi de a lucra în echipă (colaborezi cu alţii în cadrul unor activităţi)

deprinderi de a rezolva probleme (găseşte soluţii)

deprinderi de organizare a timpului (organizezi proiectele pe termen scurt, mediu sau lung)

deprinderi de învăţare (cauţi experienţe noi şi înveţi din greşeli)

deprinderi de creativitate (foloseşti imaginaţia şi cauţi soluţii noi)

deprinderi de conducere (coordonezi proiectele şi îi motivezi şi pe ceilalţi)

deprinderi de a utiliza calculatorul

deprinderi de ascultare

deprinderi manuale şi mecanice

Metodele tradiţionale de găsire a locului de muncă sunt: 1.

serviciile de plasare a personalului, oferite de stat prin intermediul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă

2.

centre de consiliere a carierei

3.

agenţii private de selecţie/plasare personal

4.

anunţurile de angajare din ziare/reviste

5.

site-uri web specializate în plasare de personal

30


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

4. Marketing-ul personal Gândeşte-te că eşti un produs şi că trebuie să te vinzi. Poţi să te dai pe nimic sau poţi să te vinzi foarte scump. Va trebui să ştii atunci câteva tehnici de marketing. 

Cum ne elaborăm propria strategie de căutare a unui loc de muncă?

Apelăm la căile tradiţionale: oficiile de şomaj, reviste, ziare, prieteni sau direct la firmele pe care le considerăm interesate de serviciile noastre, ori apelăm la INTERNET. Reţeaua de pagini web ne oferă servicii din ce în ce mai diversificate: oferte de locuri de muncă, şcoli on-line de planificare a carierei sau de pregătire managerială, precum şi oferte comerciale sau de asociere în afaceri. Informaţiile bazate pe Internet devin tot mai semnificative pentru orientarea carierei. Acestea pot fi subdivizate în web site-uri, de regulă gratuite, care pot conţine trimiteri utile la programe de autoevaluare, programe pentru mobilităţi profesionale, servicii de informaţii pentru carieră, informaţii oferite de universităţi cu privire la filierele de studiu, serviciile unor instituţii educaţionale, oferte de locuri de muncă, ajutor cu privire la deciziile în alegerea carierei sau re-orientare. Există o abundenţă de tehnologie media şi de sisteme informaţionale cu relevanţă pentru orientarea carierei: 

Baze de date despre educaţie, formare, profesii, fişa postului

Sisteme compatibile cu atributele individului (interese, abilităţi..) şi profile

ocupaţionale 

Programe de dezvoltarea abilităţilor de căutare a unui loc de muncă

Programe de autoinstruire pentru a candida la diferite locuri de muncă

Teste psihometrice de abilităţi, talente, interese, trăsături de personalitate

Site-urile oferă posibilitatea căutării de cereri/oferte de muncă din diverse localităţi. Îţi poţi înregistra Cv-ul online şi te poţi abona şi la un newsletter care oferă cele mai noi oferte. Solicitantul locului de muncă trebuie să-şi completeze CV-ul, să contacteze angajatorii sau să lase coordonatele personale pentru a fi găsit de aceştia.

31


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Job-urile sunt clasificate în funcţie de studii. Informaţiile sunt actualizate săptămânal şi sunt furnizate de Agenţia Municipală de Ocupare şi Formare Profesională Bucureşti.

„Pagina de gardă”, adică pagina-sumar a site-lui, conţine informaţii generice privind modul de utilizare, domeniile acesteia şi restricţiile de folosire a ei: „ce înseamnă cerere de loc de muncă?”, „oferte de locuri de muncă”, „oportunităţi”, „produse”, „servicii”, „firme”, „media”..

WEB Start .. cuvântul carieră.. www.afaceri.net

www.jobsearch.ro

www.resurseumane.ro

www.google.ro

www.jobsite.ro

www.jobbank.ro

www.job-consulting.ro

www.myjob.ro

www.semm.ro

www.financiare.ro

www.busrep.co.za

www.bestjobs.ro

www.munca.ro

www.bursamuncii.ro

www.1job.ro

www.ejobs.ro

32


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Instrumente şi tehnici de promovare personală Piaţa muncii are două zone distincte: - piaţa de muncă "vizibilă", pe care o vezi prin anunţuri (reprezintă aproximativ 20% din totalul pieţei) - piaţa de muncă "ascunsă", pe care n-o vezi (aprox.80% din piaţă). Găsirea unui post prin intermediul acesteia din urma încă este privită cu suspiciune. Obişnuim să-i spunem angajare "cu pile/relaţii". Tendinţa este să angajezi prin această metodă datorită garanţiilor morale prezentate de persoanele deja angajate. Mai mult, metoda este necostisitoare și, în multe cazuri, deosebit de eficientă. Prietenii pot fi o sursă importantă de informaţie și de rezolvare a problemei de angajare sau promovare în altă funcție. De aceea este bine să le spui tuturor ce anume cauţi. O alta metodă este să-ţi faci un CV profesionist și să te duci direct la managerii care au puterea de a te angaja (necesită o informare riguroasă). Prezintă-te și oferă soluții la problemele pe care le au. Mai mult ca sigur că vei începe o perioadă de probă. Îți pot propune o colaborare. Daca distanța nu-ți permite deplasarea, poți să folosești telefonul pentru a stabili o întâlnire. Când vorbești cu managerul pentru un post sau o avansare, trebuie să-i faci o impresie foarte bună. În primul rând, prezintă în 30-60 de secunde, ceea ce poți să faci pentru departamentul pe care îl conduce. Cere o întâlnire pentru detaliere. Dacă persoana sunată nu dorește să se întâlnească cu tine, întreabă dacă poți suna din nou în 2-3 săptămâni. Scrisoarea de intentie și CV-ul pot fi instrumente foarte bune pentru găsirea unui loc de muncă sau relansarea carierei. Trimite-le direct persoanei care te poate angaja. Personalizarea scrisorii este obligatorie, dacă vrei să o citească cineva. Va trebui să te informezi cu privire la numele complet și funcția exactă a persoanei pe care vrei să o abordezi. Nu uitați să folosiți, indiferent de rezultat, scrisorile de mulțumire.

33


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Ce este CURRICULUM VITAE? 

Este un instrument absolut necesar pentru marketing-ul personal.

CV-ul trebuie făcut cu inteligenţă, astfel încât să stârnească interesul şi să fii invitat la interviu. Curriculum vitae – este o prezentare detaliată şi structurată a experienţei educaţionale a persoanei precum şi a competenţelor, deprinderilor şi calificărilor dobândite.

Se solicită mai nou, CV model europass, (vezi aneza ghidului).

Ce conţine un CV? Numele şi prenumele Adresa şi telefonul la care poţi fi contactat Data naşterii Obiectivul Studiile Experienţa profesională Abilităţile şi deprinderile Limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere Cunoştinţele de utilizare a calculatorului (dacă este cazul) Premii speciale şi realizări profesionale Hobby-uri Recomandări Pe lângă coordonatele obişnuite: nume, adresă, telefon, data şi locul naşterii, să se menţioneze: 

cursurile relevante

premii obţinute

burse

eventualele slujbe din timpul verii

34


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Nu menţiona orice laudă sau compliment primit, nu trebuie să creezi un fel de “odă” la adresa propriei persoane. Prezintă numai acele realizări care au legatură cu postul pe care candidezi şi se integrează în contextul respectiv. ERORI în redactarea unui CV: 

Absenţa unor date esenţiale: adresa şi telefonul la care poţi fi contactat

Scrisul de mână: să redactezi CV-ul pe computer.

Prezenţa unor date inutile: nu specifica chestiuni care nu au legătură cu serviciul (nu-şi au locul orientarea politică sau religioasă; culoarea ochilor sau a părului).

Nu trimite fotografia decât dacă se cere

Datarea inexacta a anilor privind anumite activităţi; erorile de cronologie arată că nu ai abilităţi de a lucra cu detaliile sau că eşti neatent.

Nu folosi adjective la superlativ la adresa ta sau despre activitaţile pe care le-ai îndeplinit.

Cum NU trebuie să fie un CV: 

pe hârtie colorată

cu ilustraţii

pe hârtie de proastă calitate

fotocopia unei fotocopii

cu greşeli gramaticale

SCRISOAREA DE INTENŢIE 

Scrisoarea de intenţie – este un instrument de promovare personală în care candidatul îşi argumentează interesul şi îşi justifică candidatura pentru un post/ funcţie.

Primul paragraf – menţionează pentru ce post aplici şi de ce eşti cel mai bun candidat pentru postul respectiv. Al doilea paragraf – oferă detalii despre cum poţi contribui tu în cadrul companiei şi care sunt calităţile tale care te fac potrivit pentru postul respectiv. Al treilea paragraf – scrie despre ţelurile tale legându-le de domeniul companiei şi de postul pentru care aplici.

35


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Solicită un interviu cititorului atunci când doreşte şi comunică că vei păstra legătura. Concentrează aceste informaţii în maxim patru paragrafe, incluzând o adresă de contact şi semnătura. O scrisoare de intenţie este o scrisoare de afaceri şi drept urmare ar trebui să se încheie cu: “Cu sinceritate/Al dvs. cu stimă”.

ACTIVITATE redactați o scrisoare de intenție după modelul de mai jos:

Stimate Domnule/Doamnă, Vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul de tâmplar vacant pe care îl aveți în instituție. Am absolvit Grupul Școlar de Industrializare a Lemnului, Pitești și consider că am acumulat multe cunostințe despre meseria de tâmplar. Astept cu nerabdare să pun în practică aceste cunoștințe, combinate cu abilități utile domeniului și, implicit, job-ului dvs. Sunt o persoană responsabilă, cu dexteritate manuală, hotărâtă, interesată în perfecționarea profesională în domeniul prelucrării lemnului. Imi doresc să am șansa de a lucra în compania dumneavoastră, unde aș putea să-mi pun în evidență priceperea și experiența acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile și scopurile organizației, cât și pentru dezvoltarea carierei mele. Dacă veți considera că motivația și calificarea mea sunt oportune pentru obținerea unui loc în cadrul companiei dumneavoastră, sunt disponibil în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări. Vă multumesc, Prenume Nume...

Ce este INTERVIUL? Interviul de angajare presupune o relaţionare faţă în faţă între candidat şi persoana din cadrul firmei. Rostul interviului este de a reliza o cunoaştere şi o informare reciprocă. Probleme abordate în interviu:

perioada de pregătire şcolară şi profesională

experienţa profesională

36


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

abilităţi extraprofesionale

alte date personale, negocierea salariului

Interviul este o conversaţie pe care o porţi cu diverşi oameni care conduc o fimă sau o instiuţie, despre abiliăţile sale personale, despre motivaţia de a lucra la fima respectivă, despre pretenţiile salariale.. Scopul tău este să-l convingi pe cel care te intervievează că tu eşti persoana cea mai potrivită pentru postul respectiv. Un start bun presupune să nu te lăși copleşit de emoţiile interviului, să renunţi la gândurile precum: 

sunt prea tânăr/ bătrân

nu sunt prea calificat

nu am experienţă în acel domeniu

Dezvoltă-ţi o atitudine pozitivă! Atitudinea pozitivă este benefică pentru succesul căutarii unui loc de muncă. Sfaturi utile: 

Fii relaxat, cu încredere în forţele tale

Stabileşte şi reevaluează obiectivele pe termen scurt

Fii îngăduitor cu tine însuţi

Învaţă din greşeli

Perfecţionează-te şi învaţă lucruri noi

Ce impresie faci? Contează? Interviul, ca orice examen, este adesea o metoda de auto/evaluare. Pentru a te prezenta într-o lumină favorabilă, ţine cont de următoarele: 

pregătirea pentru interviu, detectând nevoile angajatorului

modul de a te prezenta, de a te comporta

întrebările caracteristice interviului

o posibilă negociere

depăşirea insuccesului, învăţămintele

37


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Posibile întrebări la un interviu: 

Ce nivel de studii şi ce experienţă aveţi?

De cât timp lucraţi în această profesie?

De ce doriţi această slujbă?

Care sunt punctele tale tari?

Ce ştii despre instituţia noastră?

Cum ţi-ai schimbat slujba?

Cum te vezi peste 5 ani?

Ce salariu aştepţi?

Ce crezi că poţi aduce companiei?

Dacă n-ar trebui să munceşti, ce ai face?

Ce întrebări vrei să ne adresezi?

La un interviu trebuie să ştii să comunici, să eviţi capcanele sau întrebările încuietoare, să arăţi că eşti persoana potrivită pentru postul respectiv. Dacă vei demonstra că eşti bun în ceea ce faci şi eşti de folos la locul de muncă, şansele de a fi angajare/ promovare sunt foarte mari.

Folosiţi-vă fără nici o reţinere de orice relaţie pe care o aveţi pentru a descoperi un loc de muncă vacant. Apelaţi la familie, rude, colegi, cunoştinţe, asociaţii profesionale sau specialişti care lucrează în domeniul în care intenţionaţi să vă angajaţi. Veţi fi surprinşi de câte punţi de legătură veţi găsi. Folosiţi timpul liber pentru a vă îmbunătăţi abilităţile. Continuaţi-vă studiile, urmaţi cursuri pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, specializându-vă pentru postul pe care-l doriţi cu adevărat. Orice vânătoare de joburi poate eroda încrederea în sine. Tom Jackson consideră această căutare a unei slujbe ca fiind: NU, NU, NU, NU, NU, .... DA. Nu vă descurajaţi, de câte ori veţi auzi NU, sunteţi mai aproape cu un pas de DA!

Trucuri pentru o reuşită a selecţia de personal: Solicitantul locului de muncă trebuie să-şi completeze CV-ul, dacă se cere şi o

38


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Scrisoare de Intenţie, să contacteze angajatorii sau să lase coordonatele personale pentru a fi găsit de aceştia. 

Scrisoarea de intenţie reprezintă modalitatea prin care angajatorul îşi formează prima impresie, este o prima luare de contact, chiar dacă numai pe hârtie.

Dacă scrisoarea este curată şi bine redactată, vei lăsa impresia că eşti o persoană bine organizată şi pregătită.

Scrisoarea trebuie să fie adaptată în funcţie de compania/instituţia şi de postul pentru care doreşti să aplici.

Scrisoarea de intenţie este citită înaintea CV-ului, iar impresia pe care o formează este de primă importanţă. De aceea, unele erori sau lucruri necorespunzătoare din scrisoarea de prezentare îi pot face pe cei care angajează să renunţe la a mai citi CVul. Pe de altă parte, o scrisoare de prezentare bine concepută şi atragătoare poate adesea să îi determine pe reprezentanţii firmei să te treacă direct pe lista pentru interviu. Acest lucru nu este o regulă, dar este bine să foloseşti avantajele scrisorii de prezentare, indiferent de situaţie. 

Scrisoarea de intenţie nu are o formă fixă, ea este personalizată şi trebuie să răspundă cerinţelor firmei la care vrei să lucrezi. De asemenea, trebuie să fie scurtă, concisă şi atragătoare.

Scrisoarea nu trebuie să depăşească o pagină

Să conţină paragrafe scurte şi concise

Să fie tehnoredactată pe computer

Alege un font uşor de citit

Verifică ortografia şi punctuaţia

Evită hârtia colorată

Nu trimite fotografie, decât dacă se cere

Scrisoarea de intenţie nu trebuie să contrazică informaţiile din CV, dar nici nu trebuie să conţină lucrurile din CV. Ea este un liant între tine şi firma respectivă.

CV-ul este amănunţit şi descriptiv

Job-urile sunt clasificate în funcţie de studii

Informaţiile sunt actualizate săptămânal şi sunt furnizate de Agenţia Municipală de Ocupare şi Formare Profesională Bucureşti

Roagă un prieten să citească scrisoarea, ca să-ţi dea sugestii sau să corecteze greşelile.

39


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Aplicație: Lucrurile de care am nevoie acum Marcaţi dintre cuvintele listate mai jos, pe cele care exprimă lucrurile de care credeţi că aveţi nevoie în acest moment. Dacă lista nu include caracteristicile necesare, adăugaţi-le pe cele care vă interesează!

Vitalitate

Răbdare

Energie

Conştiinciozitate

Diversitate

Fericire

Formare

Armonie

Comunicare

Calm

Intuiţie

Seninătate

Intimitate

Onestitate

Siguranţă

Responsabilitate

Bani

Generozitate

Libertate

Ajutor

Tandreţe

Sensibilitate

Sănătate

Timp

Flexibilitate

Reflectare

Motivaţie

Entuziasm

Aventură Ascultare

Activitate / iniţiativă Aprobare

Încredere

Confruntare

Grijă

Autocontrol

Autonomie

Imaginaţie

Partajare

Experienţă

Auto-provocare

Prietenie

……

……

40


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

5. Networking – crearea reţelelor de contact Ce este networking-ul? Reţeaua este o convenţie într-un cadru social care se defineşte cu ajutorul oamenilor prin crearea relaţiilor de parteneriat. Este abilitatea de a contacta oameni, de a le oferi informaţii. Presupune identificarea şi construirea relaţiilor personale şi profesionale cu scopul împărtăşirii experienţelor, oportunităţilor şi resurselor materiale şi umane. Cheia succesului lucrului în reţea este ajutorul reciproc. Pentru a trăi din plin beneficiile lucrului în reţea, este necesar să se acţioneze dincolo de schimbul formal al cărţilor de vizită. Importantă este deschiderea manifestată faţă de interacţiunea cu oameni diferiţi, valori diferite. CE AŞ PUTEA CERE OAMENILOR

CINE AR PUTEA SĂ MĂ

PENTRU A MĂ AJUTA să lucrez mai

AJUTE?

uşor? 

Să discutăm despre ideile

mele 

Un prieten în care am încredere

Să comparăm ideile,

Un grup de prieteni

Cineva de aceeaşi

experienţele lor cu ale mele

Să-mi ofere puncte de vedere

vârstă 

Să-mi răspundă la întrebări,

Cineva din familie

Un adult cu experienţă

la lucrurile pe care le fac 

Să-mi dea sfaturi

sau cu aceeași meserie

Altceva ................

Altcineva ....................

41


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Networking-ul te poate ajuta să îți găsești noi potențiali clienți, să pui bazele unor noi parteneriate și să ai acces la informație în exclusivitate. Intr-un cuvânt, să pui umărul la dezvoltarea business-ului pe care îl reprezinți. O altă posibilitate de angajare este să începi propria afacere. Îţi trebuie câteva lucruri: personalitate puternică, motivaţie, ştiinţă despre business și experienţă profesională.

Asa numiţii liber profesioniști, în Statele Unite, alcătuiesc circa 30% din forţa de muncă americană, potrivit surselor oficiale, demonstrând o disponibilitate crescută a angajatorilor şi a companiilor de a lua în considerare şi aranjamentele neconvenționale de angajare; având în vedere că multe dintre companii nu pot angaja, în acest moment, oameni full-time, colaborările

temporare,

în

cadrul

diverselor

proiecte,

sau

angajările

temporare pe alte poziţii par a fi o alternativă atrăgătoare.

De ce anume depinde succesul tău profesional? Succesul profesional, în orice tip de piaţă de muncă, este deseori bazat pe perseverenţă, pregătire şi sincronizare, la fel de mult cât este bazat şi pe talent şi pasiune. Să-ţi păstrezi mintea deschisă cu privire la calea pe care urmează s-o iei pentru a-ţi atinge obiectivele profesionale pe termen lung este una dintre cele mai bune modalități de a te asigura că eşti perceput ca fiind un om de valoare, din punct de vedere profesional. Acest lucru va îndemna organizaţiile – chiar şi pe cele provocate astăzi de condiţiile economice – să vadă avantajul imens pe care l-ar câstiga dacă te-ar angaja. O carieră de succes este influenţată şi de cunoştinţele de specialitate. Trebuie să fii profesionist în ceea ce faci.

42


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

6. Antreprenoriatul Start spre o prosperă afacere Un antreprenor este un agent economic care adoptǎ un comportament activ și novator, care acceptǎ deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. (http:// ro.wikipedia.org/wiki/Antreprenoriat) Caracteristici ale antreprenorilor sunt urmǎtoarele: 

Determinare și perseverențǎ: dedicarea totalǎ cǎtre succes , cei ce depǎșesc obstacolele

Dorința de a câștiga: văd șansele de câștig

Cǎutarea feedback-ului: au dorința puternicǎ de a ști cât de bine și sunt dispuși sǎ învețe din greșeli

Rezolvarea problemelor persistente: nu sunt intimidați de situații dificile. Încrederea în sine și optimismul general îi fac sǎ vadǎ imposibilul ca pe ceva ce doar necesitǎ mai mult timp pentru a fi rezolvat. Problemele simple îi plictisesc.

Inițiativǎ și responsabilitate: Antreprenorii au fost întotdeauna considerați persoane independente, ei cautǎ și preiau inițiativa, se pun în situații în care sunt personal rǎspunzǎtori pentru succesul sau eșecul întregii operațiuni.

Orientare spre oportunitǎți: concentrarea spre oportunitate mai mult decât spre resurse, structurǎ sau strategie. Când se hotǎrǎsc sǎ întreprindǎ o acțiune o fac într-un mod calculat, încearcǎ sǎ facǎ totul pentru a obține cât mai multe șanse de câștig.

Toleranțǎ pentru eșec: folosesc eșecul ca pe o experiențǎ din care pot învǎța ceva.

Încredere în sine și optimism: îi fac și pe ceilalți sǎ-și menținǎ propriul optimism.

Realizarea de viziuni: au o viziune sau concept despre ceea ce vor sǎ fie firma lor. (De exemplu, Steve Jobs de la Apple Computers dorește ca firma sa sǎ producǎ microcomputere ce pot fi folosite de oricine, de la copiii din școli pânǎ la oamenii de afaceri ..)

Nivelul mare de energie: își dozeazǎ cantitatea de energie monitorizând cu grijǎ ce mǎnâncǎ, ce beau, fac exerciții fizice și știu când sǎ se retragǎ pentru relaxare.

Creativitatea și spiritul de inovație

43


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Independență

Lucrul în echipǎ

Abilitǎți manageriale

Activitǎți cu autorizație comercialǎ: O activitate cu autorizație comercialǎ este cea mai simplǎ modalitate de a începe o afacere. Trebuie solicitatǎ o autorizție comercialǎ care sǎ confere dreptul de a face afaceri într-un anumit domeniu. Existǎ diferite cerințe pentru fiecare tip de activitate comercialǎ: a. Comerț liber - nu este necesarǎ o calificare specificǎ, ci numai un extras de cazier judiciar (aceste activitǎți includ, de exemplu, activitatea obișnuitǎ de vânzare sau activitǎți intermediare diverse). b. Activitǎți meșteșugǎrești: este necesarǎ ucenicia sau alte cursuri specifice de învǎțǎmânt și pregǎtire profesionalǎ sau 6 ani de experiențǎ în activitǎțile sau ocupațiile respective (exemplu: tâmplaria, fierǎria, activitǎțile mecanice, zidǎria, tinichigeria, serviciile cosmetice). c. Activitǎți reglementate: pe lânga calificǎrile adecvate existǎ cerințe suplimentare definite în diverse regulamente (exemplu: contabilitatea, montajul, repararea și controlul aparatelor electrice, producția chimicǎ, opticǎ, serviciile de masaj, consilierea psihologicǎ etc.). Tipurile de activitǎți enumerate mai sus se numesc activitǎți înregistrate. Solicitantul care îndeplinește cerințele specifice depune documentele relevante la registrul comerțului, care elibereazǎ licența comercialǎ. d. Concesionǎri: pentru acestea sunt definite cerințe (inclusiv calificǎri) prin legi și regulamente. În plus, pe lânga înmatriculare, solicitarea necesitǎ aprobarea din partea unei anume autoritǎți administrative de stat (exemplu: pentru schimbul valutar Banca Naționalǎ). În cazul în care aprobarea este acordatǎ, solicitantul primește, pe lângǎ licența comercialǎ, așa-numita concesionare. Printre exemplele de concesionari se numǎrǎ: producția, repararea, vânzarea și utilizarea de arme, furnizarea de servicii de comunicații, servicii de taximetrie etc.(http://ro.wikipedia.org) Planificarea afacerii personale: Ia startul spre antreprenoriat pornind de la o idee de afaceri: vrei să faci o afacere în domeniul industrieri lemnului? Folosești informațiile acumulate și proiectează un plan de afaceri care să-ți aducă profit, pornind de la ceva original. Îți asumi riscul reușitei sau eșecului în afaceri?

44


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Strategiile de business—studii de caz: ceva care mergea pe pierdere. Interviu cu un Antreprenor din Caracal G.G.: Cine s-a ocupat de angajari, de (preluare după www.hotnews.ro) Cosmin Radulescu are 27 de ani și lumea din Caracal îi spune “domn' doctor”, pentru ca are o clinică medicală și 2 farmacii. Din cele trei domenii care îl atrăgeau, acestea sunt afacerile care s-au concretizat.

G.G.: Când te-ai apucat de afaceri? Cu câți bani ai început primul business? Cosmin Radulescu: Primul pas serios făcut în acest sens a fost la 21 de ani, în 2004, cu un magazin de telefonie mobilă. Am făcut rost de vreo 100 milioane de lei vechi, am amenajat spațiul și am pus puțină marfă în el. Apoi lucrurile au evoluat, am devenit subdealer al unei companii de telefonie mobilă și de aici, cu munca și cu un personal extraordinar, dar și cu foarte mult noroc lucrurile au mers destul de bine.

contabilitate, de programari la inceput? C.R.: Angajările întotdeauna le fac eu. Este mult mai ușor să mă critic sau să mă felicit pe mine în legătură cu personalul. De contabilitate ne-am ocupat tot noi până ne-am dezvoltat și apoi am început să colaborăm cu o firmă de audit, contabilitate și consultanță. Sunt 2 calități pe care viitorii mei angajați trebuie să le aibă și care pentru mine sunt definitorii: să își dorească să muncească și să facă din pasiune ceea ce fac. Restul se învață, se asimilează pe parcurs. Eu consider că trebuie să alegi oameni pasionați, cu care să poți lucra bine și pe care să îi formezi după gustul tău, să muncească

în ritmul tău.

G.G.: Cât timp ți-a luat să te obișnuiești cu specificul afacerii tale, cât ai citit, cum te-ai documentat? C.R.: Partea de administrare a businessului reprezintă tot cifre indiferent G.G.: Cum ai făcut rost de bani pentru de domeniul în care îți desfășori primul business? activitatea. Problema a fost când am C.R.: Ca orice poveste foarte veselă sau foarte demarat afacerea și trebuia să fii tristă am început prin a mă împrumuta. O economist, medic de laborator, medic afacere fără o continuă sursă de cash este internist, ginecolog, endocrinolog, etc. Am foarte dificil de susținut. La început ajungi să te citit și am muncit foarte mult jumătate de împrumuți și de la angajați. an înainte de a deschide clinica și G.G.: Ti-ai ales un domeniu profitabil, dacă aproximativ un an după. Si acum fac asta, dar cantitatea de informați noi, specifice știi cum să îl manageriezi. Ce studii ai? C.R.: Facultatea de Management din cadrul afacerii, este mai mică și mai ușor de ASE Bucuresti. asimilat. Probabil și obișnuința și frumusețea afacerii. G.G.: Acum deții o clinică și două farmacii în Caracal - cum te-ai decis asupra acestor Pentru mine a fost important să citesc și investiții? să mă documentez pentru că am vrut să C.R.: Din cele trei domenii care mă atrăgeau, știu cu ce am de-a face. În plus este un acestea sunt afacerile care s-au concretizat. G.G.: La cât se ridică investiția totală pentru centrul medical? C.R.: Au fost aproximativ 230.000 euro la început și încă vreo 80.000 ulterior. Dar suntem abia la început. Avem doar doi ani și cred că nu o să ne oprim aici. Am adunat capital de la o afacere la alta și i-am reinvestit. Dacă am mai avut nevoie am împrumutat, avem prieteni, există bănci, credite. Totdeauna s-a găsit cineva care să ne ajute pentru că banii primiți i-am reinvestit, nu i-am pus în

45

domeniu despre care nu prea găsești informații, persoane sau instituții care să te ajute. Sunt niște ordine, sunt niște legi care îți spun cum să îți faci business-ul, elaborate fie de minister, fie de Casa Nationala sau Directia de Sănătate Publică, și fiecare le interpretează cum vrea. Este foarte dificil să îi împaci pe toți, să te împaci și pe tine. Să știi că munca ta este apreciată, ca ești un manager bun.


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

G.G.: Lumea pe stradă îți spune "Domnule Doctor"? C.R.: Da, da! Chiar și nepoțica mea .. Lumea mă oprește pe stradă și mă întreabă de analize, de tratamente. G.G.: Esti perceput altfel de când ești manager? Lumea de pe stradă, prietenii te văd altfel? C.R.: Da, mai morocanos, mai supărat, mai necăjit. Noi avem alte probleme față de tinerii de vârsta noastră. Eu am acum 27 de ani. Si mai e ceva, sunt privit ca un tinerel care a început o afacere cu bani dubioși. Oamenii cred că fie am comis o ilegalitate, fie este cineva în spatele nostru, dar asta se întâmplă în orice oraș mic. Încă există percepția că este imposibil ca cineva să reușească prin muncă. G.G.: Mergi pe profit? C.R.: Cum am spus, noi avem abia doi ani și cred că o ă mai treacă cel puțin doi până să putem vorbi de un profit al afacerii. G.G.: Care este pasul urmator in afacerea ta? C.R.: In domeniul medical următorul pas îl reprezintă investiția într-un spital axat pe o specialitate sau pe o categorie de pacienți. Este evoluția firească a businessului și totodată o provocare foarte mare pentru mine. Eu cred că o sa fie un spital de pediatrie. Visul meu este, însă o afacere în energie electrică, este un domeniu foarte frumos. Și, după asta, îmi doresc să fac ceva în cercetare și inovație. G.G.: Tot in Caracal? C.R.: Nu, nu mai vreau sa stau foarte mult aici. O să plec împreună cu familia mea într-un loc care să ne permită să ne dezvoltăm ideile. Nu am găsit încă acel loc, dar îl căutam. Afacerile nu cunosc teritorii, frontiere, deci sper sa nu ne fie foarte greu. G.G.: Sumarizeaza ideea din spatele

46

business-ului tău actual într-o frază. C.R.: Sănătatea nu poate să vină decât din suflet! Afacerea mea este foarte frumoasă și plină de provocări și odată ce ai luat contact cu ea îți este foarte greu să îți dorești altceva.

G.G.: Se poate vorbi de regrete? C.R.: Nu, sub nicio formă. E doar nesiguranță. Când simți că lucrurile nu mai depind doar de tine, când în afacerea ta intervin niște factori pe care nu îi poți controla, dar te influențează, atunci se instalează o stare de nesiguranță. Nici greutați nu le putem spune, peste greutăți am învățat să trec. G.G.: Esti mai fericit acum decât erai înainte de a începe această afacere? C.R.: Normal, este foarte frumos să creezi.


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Planul de afaceri Planul de afaceri se referă fie la promovarea unei firme noi, fie la lansarea unui proiect important într-o întreprindere existentă. Ce trebuie să știm când începem o afacere: 1.

să strângi informații despre firma ta, clienții tăi, concurență, industrie, procesul de producție și operațiuni, personal, precum și informații financiar-contabile

2.

să le analizezi din toate punctele de vedere pentru a vedea cauza situației actuale, oportunitățile și amenințările din interior și din jurul firmei

3.

să le folosești în activitatea viitoare pentru a obține un profit confortabil, de durată.

Planul de afaceri este un studiu complex care se elaborează în vederea începerii unei afaceri noi, în cazul în care întreprinderea solicită credite pentru investiţii şi restructurare, pentru constituirea unei societăţi mixte, în caz de fuziune, divizare, etc. Planul de afaceri permite investitorilor de capital, băncilor, altor agenţi economici să cunoască starea actuală şi perspectivele întreprinderii în competiţie cu alţi parteneri. Planul de afaceri trebuie să dea răspunsuri la câteva întrebări fundamentale: 

Cine sunteţi? Ce faceţi? De unde veniţi? Unde vreţi să ajungeţi?

Planul de afaceri trebuie să fie realist, fiabil, credibil, ambiţios şi să cuprindă indicatori tehnici şi economico-financiari care să poată fi realizaţi pe termen şi lung. Din stabilirea clară a obiectivelor strategice şi din fundamentarea indicatorilor trebuie să se contureze soluţii şi măsuri concrete care permit realizarea scopurilor propuse. Planul de afaceri se fundamentează pe o concepţie strategică, care să asigure întreprinderii (firmei) creşterea puterii competiţionale şi maximizarea profitului. (după www.1referat.ro)

47


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

APLICAȚIE: Identifică-ți calitățile de LIDER, ajutându-te de informațiile de mai jos:

LIDER / ANTREPRENOR

VERSUS

NON-LIDER

Se poartă atent cu angajaţii

Nu este atent cu angajaţii

Soseşte devreme, stă târziu

Soseşte târziu, pleacă la timp

Este disponibil

Este mereu greu de găsit

Este corect

Este corect numai cu unii

Este modest

Este încrezut

Are caracter puternic şi se

Evită cu iscusinţă problemele

confruntă cu probleme dificile 

Face ca totul să pară mai simplu

Complică totul

Este tolerant la contraargumente

Este intolerant

Ştie numele angajaţilor

Nu ştie numele angajaţilor

Are încredere în oameni

Crede numai în cuvântul scris

Știe când trebuie lăsaţi

Ia singur deciziile finale

alţii să ia decizii 

Adesea îşi recunoaşte vina

Nu-şi recunoaşte vina

Are încredere în alţii

Nu are încredere în alţii

Se consultă cu angajaţii

Nu se consultă cu angajaţii

Respectă pe toată lumea

Respectă numai pe unii

Comunică şi personal cu angajaţii

Comunică cu angajaţii numai în scris

Este hotărât

Este nehotărît

Este consecvent

Este alunecos şi manipulativ

Este deschis

Este secretos

Îşi ţine promisiunile

Nu îşi ţine promisiunile

Locul de muncă este pe primul plan

Propria persoana este pe primul plan

48


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

7. Succesul profesional pentru lucrătorii în industria lemnului: De ce anume depinde succesul tău profesional? Succesul profesional, în orice tip de piaţă de muncă, este deseori bazat pe perseverenţă, pregătire şi sincronizare, la fel de mult cât este bazat şi pe talent şi pasiune. Să-ţi păstrezi mintea deschisă cu privire la calea pe care urmează s-o iei pentru a-ţi atinge obiectivele profesionale pe termen lung este una dintre cele mai bune modalități de a te asigura că eşti perceput ca fiind un om de valoare, din punct de vedere profesional. Acest lucru va îndemna organizaţiile – chiar şi pe cele provocate astăzi de condiţiile economice – să vadă avantajul imens pe care l-ar câștiga dacă te-ar angaja/ promova. O carieră de succes este influenţată şi de cunoştinţele de specialitate.

Activitate: Completează afirmațiile de mai jos:

În ceea ce priveşte viitorul meu profesional doresc să ........ .................... .......................... Caracteristici pe care le deţin şi care sunt utile pentru job– ul avut: 1. _____________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________

49


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Caracteristici personale relevante pentru carieră: Unul dintre elementele importante pentru managementul carierei este cunoaşterea de sine. Aspectele care prezintă o relevanţă mai mare pentru deciziile de carieră sunt: interesele, valorile personale, aptitudinile şi personalitatea ca element integrator. 1) Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate.

Acestea reprezintă factori

motivaţionali esenţiali în alegerea carierei, de aceea este foarte importantă investigarea lor în trasarea planului individual de carieră. Cea mai simplă modalitate de a grupa şi identifica tipurile de interese este modelul hexagonal propus de Holland. Acesta cuprinde următoarele tipuri de interese: •

realiste – se manifestă prin tendinţa spre activităţi care presupun

manipularea obiectelor şi instrumentelor; •

investigative – presupun o atracţie pentru activităţi de cercetare,

investigare în cele mai diverse domenii; •

artistice – se manifestă prin înclinaţie spre activităţile care presupun o

rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexprimare; •

sociale – presupune orientarea spre activităţi care necesită relaţionare

interpersonală; •

antreprenoriale – se manifestă prin preferinţa pentru activităţi care

permit iniţiativă şi coordonare a propriei activităţi sau a unui grup; •

convenţionale

presupun

preferinţa

pentru

activităţi

ordonate

şi

sistematice într-un cadru bine organizat. Pentru investigarea acestor tipuri de interese se utilizează Inventarul de Interese Profesionale Holland. Teoria lui Holland consideră că există o congruenţă între interesele proprii şi cerinţele unei ocupaţii pentru ca persoana să fie mulţumită şi motivată în activitatea pe care

o desfăşoară.

2) Valorile reprezintă convingeri bazale ale unei persoane; ele descriu ceea ce este important în viaţă, în muncă, în relaţionarea cu ceilalţi. Alături de interese, acestea sunt etaloane prin care persoanele se raportează la oportunităţile de carieră. Dacă valorile legate de muncă (securitate, câştiguri mari, realizare,

50


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

statut, apreciere, putere etc.) sunt concordante cu valorile personale, atunci ele vor ghida persoana în alegerea carierei (dacă omul are ca valoare personală securitatea, el va căuta cu preponderenţă medii de muncă care să îi ofere securitate).

Activitate: INVENTARUL VALORILOR Marchează cu „+” valorile importante pentru tine ca profesionist şi cu „-” pe cele neimportante: NR.

Valori

1.

Varietate

2.

Ajutarea celorlalţi

3.

Independenţă

4.

Împlinire

5.

Colegialitate

6.

Apartenenţă

7.

Securitate

8.

Putere şi autoritate

Importanţă/ +/ -

Echilibru între rolurile deţinute (în familie, profesie, societate)

10.

Creativitate

11.

Senzaţii tari, risc

12.

Profit material

13.

Competiţie

14.

Stabilitate

15.

Statut social

16.

Dezvoltare personală

17.

Influenţă asupra celorlalţi

18.

Altruism Altele .....

51


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Realizează un top 5 al valorilor

Realizează un top 5 al valorilor

marcate cu „+”

marcate cu „-”

(Prelucrare A. Băban) Atitudinea pozitivă însoțește capacitatea de a fi ASERTIV. Asertiv este cel care:

câştigă respectul celorlalţi

își dezvoltă stima de sine

îmbunătăţeşte abilitatea de comunicare

îmbunătăţeşte abilitatea de a lua decizii

este onest şi direct în privinţa emoţiilor, nevoilor şi convingerilor sale

se exprimă ferm şi direct, fără ezitări sau scuze

este rezonabil la cereri

învaţă să spună “nu” la cerinţele nerezonabile

oferă feedback

recunoaşte şi respectă drepturile celor din jurul său

foloseşte un ton adecvat al vocii

este atent cu postura corpului său

menţine contact vizual cu interlocutorii

foloseşte pronumele „eu” atunci când vorbeşti despre sine

nu le permite celorlalţi să-și impună ideile şi valorile lor

îi încurajează pe ceilalţi să vorbeacă direct şi clar

este propriul tău şef

52


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Valorile legate de muncă se pot referi la mediul de muncă, relaţiile de muncă, conţinutul muncii sau la muncă în general.

Activitate: Identificați valorile pe care le promovați în meseria dvs, marcând cu ”X” cele pe care le considerați că vă reprezintă:

Mediul de muncă

Relaţii de

Conţinutul

Muncă în

muncă

muncii

general

- flexibilitate

- muncă în

- provocare

- integritate

- mediu plăcut

echipă

- competenţă

- statut

- securitate

- încredere

- expertiză

- prestigiu

- câştiguri mari

- competiţie

- risc

- realizare

- acţiune

- amabilitate

- orientare spre

- respect

- ritm rapid

- cooperare

detalii

-responsabilitate

- structură

- umor

- activism social

- putere

- ritm relaxat

- armonie

- învăţare

- influenţă

- predictibilitate

- autonomie

- focalizare pe

- apreciere

- contacte directe cu

- comunicare

sarcini

- ajutorare

clienţii

deschisă

- creativitate

- apartenenţă

- varietate

- egalitate

- dezvoltare

- independenţă

- cunoaştere

- contribuţie

- control

- participare - autenticitate

53


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

3) Aptitudinile reprezintă ansamblul de însuşiri care diferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte maniera de desfăşurare a diferitelor activităţi şi mai ales în ceea ce priveşte

randamentul

calitativ

şi

cantitativ

al

acestora.

Acestea

stau

la

baza

performanţelor în muncă şi asigură parcurgerea cu succes a diverselor forme de pregătire academică şi profesională. Putem considera că avem aptitudini pentru un domeniu dacă reuşim să ne însuşim cu uşurinţă cunoştinţele şi să ne formăm mai repede deprinderile specifice, dacă obţinem rezultate mai bune decât ceilalţi, dacă putem să ne implicăm în activitatea respectivă un timp mai îndelungat, fără să obosim. Pentru conştientizarea aptitudinilor este important să acordăm atenţie opiniilor celor care ne cunosc. Unii oameni reuşesc să obţină rezultate bune într-o activitate chiar dacă nu au aptitudini deosebite. Unele aptitudini mai slab dezvoltate pot fi compensate prin alte aptitudini sau prin ambiţie, perseverenţă.. 4) Personalitatea reprezintă modul unic de gândi, simţi, de a acţiona, de a relaţiona al unei persoane. Cercetările nu au confirmat relaţia directă dintre anumite caracteristici de personalitate şi ocupaţii. Mediile educaţionale sau de muncă acceptă o diversitate de tipuri de personalitate; persoane cu caracteristici de personalitate similare pot obţine performanţe bune în ocupaţii diferite, aşa cum persoane cu caracteristici diferite pot să prefere aceeaşi ocupaţie sau ocupaţii similare. Pentru a reuşi în carieră, trebuie să ne formăm numeroase abilităţi. Dezvoltarea abilităţilor de management al carierei trebuie să fie pe tot parcursul vieţii profesionale. Pentru reuşita în cariera profesională este important să ne dezvoltăm în mod intenţionat acele calităţi care au o mai mare importanţă în activitatea pe care dorim să o desfăşurăm. Există unele abilităţi, calităţi care sunt apreciate şi valorizate de mulţi angajatori: 

abilităţile de comunicare: înţelegerea mesajelor verbale şi nonverbale, exprimare clară;

abilităţi interpersonale: cooperare; adaptabilitate în munca de echipă; respect faţă de colegi; diplomaţie; discreţie; empatie; toleranţă;

54


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

- abilităţi de investigare şi manipulare de date: capacitate de analiză, explorarea surselor de informaţii şi utilizarea eficientă a informaţiilor; - abilităţi de planificare şi rezolvare de probleme: capacitatea de a-şi planifica singur munca, iniţiativă în realizarea diverselor sarcini şi acţiuni, capacitatea de a dobândi cu uşurinţă noi deprinderi; - abilitatea de a lua decizii; conştiinciozitate; - asumarea responsabilităţii pentru munca realizată; - abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice; - adaptare la schimbare; - orientare spre progres şi autodezvoltare; - calm, stabilitate emoţională; bună dispoziţie; entuziasm în muncă; - loialitate; sinceritate; onestitate; spirit de observaţie; imaginaţie; - perspicacitate; fermitate în apărarea principiilor; abilităţi fizice.

Din punctul de vedere al consilierii carierei, sunt de analizat interesele profesionale. Potrivit profilelor profesionale, pentru meseriile celor din industria lemnului abilitățile necesare activităților desfășurate sunt prezentate în tabelele următoare:

55


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

- utilizează maşini unelte cu

- îndemânare, precizie,

comandă numerică

r i g u r o z i t a t e , perseverenţă

1.

Operator

la

mașini unelte cu

- are cunoştinţe tehnice

- atenţie la detalii

-

-

deţine

abilităţi

transportă,

fizice,

manipulează

şi

rezistență

fizică,

sănătate

depozitează materialele

c o m a n d a numerică,

cod

COR 821112, nivel 2 calificare

- coopereze, atât timp cât

- lucrul în echipă

este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate

-

urmăreşte

aplicarea

permanent

parametrilor

calitate

impuşi

de prin

-

responsabilitate,

echilibru şi stăpânire de sine

procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice -

interpretează

dimensiunile

şi

citeşte

-

corectitudine,

cotate

într-un

orientare spațială

desen -

pregăteşte

utilajele,

instalaţiile şi echipamentele la

sfârşitul

schimbului

- capacitate de lucru în condiţii de stres

de

lucru - identifică şi participă la

-

diverse forme de pregătire

perfecţionarea pregătirii

profesională

profesionale

56

preocupare

pentru


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

2.

Operator

recoltarea

la si

t o a l e t a r e a arborilor, cod COR 814136, calificare

nivel

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

ex ecu ta r ea l u cră ri l or specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente

- competenţe tehnice şi organizatorice

Formarea estetică a coroanelor arborilor, utilizează ferăstraiele mecanice şi electrice, moto-unelte

atenţie la detalii, corectitudinea la aplicarea a procedurilor de lucru, rezistență fizică, îndemânare, precizie, forță

- Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă

Responsabilitate

Aplică comunicarea interactivă la locul de muncă

Lucrează în echipă

2

-

Intreţine

uneltele

şi

echipamentele de lucru

profesionalism operativitate

și

- e responsabil de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte

- atribuţii de coordonare

cunoştinţe solide de comunicare în limba maternă şi tehnice de specialitate şi de operare cu echipamente specifice

Operativitate ș corectitudine, precizie, îndemânare

absolvent a cel putin 7, 8 sau 10 clase şi minimum 1 an experienţă relevantă în domeniu

- capacitate de lucru în

57

şi control

condiţii sănătos

de stres, clinic


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

-

conduc,

supraveghează diferite 3. Operator la colectatul si manipulatul lemnului -

întrețin tractoare

tipuri

agri col e

ABILITĂŢI

de

si

și

-

și

precizie,

mașini

îndemânare, rigurozitate,

perseverenţă

forestiere,

destinate executării de lucrări agricole sau forestiere

Responsabilitate Autonomie

Cod COR: 833106 Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

- transportă, manipulează şi

- capacitate de lucru

depozitează materialele

în condiţii de stres

Asigură funcțonarea corectă a

- atenţie la detalii

utilajelor din dotare Conştiinciozitate, corectitudine, seriozitate.

-

asigurarea

corecte

a

funcționării instalațiilor

corespunzatoare desfășurate

58

activității

-

responsabilitate,

echilibru şi stăpânire de sine


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

produc, repară

decorează mobila

şi

şi alte

Dexteritatea manuală

produse din lemn; Tâmplar cod

COR

universal, 742201,

îmbină

Creativitate în muncă

furnirele,

le

presează, încleiază, ajustează şi finisează

Aptitudini spațiale și de percepție a formei -

este

o

persoană

caracterizată

nivel 2 calificare

prin

Are cunoștințe din domeniul:

răbdare,

calm,

Construcţiilor

meticulozitate

dar

Administraţie

Servicii clienţi

Inginerie şi tehnologie

şi

inovativitate atunci când situaţia o cere Deprinderi

folosite

în

învăţare Deprinderi de rezolvare a problemelor Deprinderi de gestionarea resurselor 

Tip: R C I (realist, convenţional, investigativ)

59


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

- execută lucrări manuale sau

- cunoștințe profesionale

cu ajutorul unor scule, utilaje și

care se dobândesc în Școli

dispozitive parțial mecanizate

profesionale,

licee

industriale sau cursuri de - produce, decorează şi repară

calificare

mobilă

Creativitate în muncă

lemn:

şi

alte

îmbină,

încleiază, 4.

Tâmplar

manual

ajustor

montator, CO R

cod

produse

finisează;

din

presează,

ajustează

produce

şi

şi

repară

Folosirea

unor

abilităţi

individuale

obiecte din lemn de diverse

- spiritul de analiză şi

dimensiuni.

discernământul

7 42 2 10,

nivel 2 calificare;

Responsabilitate

aprecierea

corectă

la a

Interpretează desenul tehnic şi

calităţii

măsoară şi trasează.

efectuate;

-execută subansamble,

- corectitudinea cu care

-finisează piesele lucrate,

re spe ctă

- montează subansamble,

tehnologice;

-

-

o rgan i z eaz ă

si gu ran ţa

executarea

- planifică activităţile de lucru

calitate;

-

-

calitatea

lucrărilor

executate.

p re ved e r il e

responsabilitate

propriul loc de muncă, verifică

activităţilor

lucrărilor

capacitatea

de

la de a

identifica şi remedia cu operativitate defectele;

-

capacitatea

de

a

utiliza

-

c o r e cti tu di n ea

şi

aparatele şi instrumentele de

acurateţea la efectuarea

măsură şi control;

lucrărilor de control.

60


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

Studii profesionale de profil,

Execută operaţii de tapiţare a

mobilei, decoraţiuni interioare din textile

şi

piele;

confecţionează

huse şi lucrări de tapiţerie pentru

Deprinderi folosite în

autovehicule,

învăţare (Abilitatea generală

trenuri

şi

alte

de învăţare)

mijloace de transport;

Fixează

punctele

de

reper

pentru croirea materialului;

Măsoară şi taie materialul

(ţesătură, piele, vinilin), pentru a5. Tapițer si asimilați, cod COR 7437, nivel 2 calificare

studii medii (Liceu)

l potrivi pe mobilă în locurile prevăzute;

Coase materialul pregătit pe

mobilă şi îl fixează în condiţii optime;

Pregăteşte şi aplică umplutura

Abilități de rezolvare a problemelor Dexteritatea manuală Deprinderi de gestionarea resurselor Aptitudinea numerică Aptitudinea spaţială Aptitudinea de percepţie a formei Abilităţi funcţionăreşti

(lână, câlţi, fibre) şi arcurile la scaune, somiere etc.;

Modelează umplutura conform

modelului stabilit;

Aptitudinea verbală Capacitatea decizională

Verifică produsul, pentru a

determina elasticitatea acestuia;

Rapiditatea în reacţii

Creativitate în muncă

Face un calcul estimativ al

lucrării, pentru a-i comunica

Responsabilitate

superiorului sau clientului;

Consiliază clienţii în alegerea

Aptitudini psihomotorii

materialului textil adecvat mobilei comandate şi a cantităţii necesare; Se aprovizionează cu materialele necesare..

61

Profil R C A (realist, convenţional, artistic,)


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Confecţionează

şi

Dexteritate manuală

comercializează plăpumi sau Acuitate vizuală apațială

pilote 

Măsoară

şi

taie

materialul

necesar

realizării

plapumei

respectând 6.

SALTELAR/

PLĂPUMIER

dimensiunile

şi

Surfilează

marginile

fiecărei

orientată

spre

acţiune, conştiincioasă şi

modelul ales de client; 

Persoană

serioasă,

riguroasă

în

realizarea sarcinilor.

piese de ansamblat; 

Fixează

punctele

de

reper Studii de bază (SAM,liceu)

pentru croirea materialului; 

 

Co as e

mat e ri al u l

ast f el

pregătit folosind instrumentele

Deprinderi

folosite

în

din dotare;

învăţare

Pregăteşte şi aplică umplutura

• Deprinderi sociale

(lână, câlţi, fibre)

• Deprinderi de gestionarea

Modelează umplutura conform

resurselor

modelului stabilit; 

Coase

nasturii,

nasturi,

găuri

butoniere

de sau

Independenţa în muncă

fermoare 

Realizează

elemende

de

Creativitate

design 

Ambalează produsul finit

Efectuează lucrări de reparaţii sau

modificări

la

Servicii în folosul celorlalţi

plapume,

pilote 

Aprovizionează cu materiale Consiliază clienţii în alegerea materialului textil, modelului

Oferă

un

calcul

estimativ

clientului raportat la produsul finit comandat de acesta;

62

R

C

S

(realist,

convenţional,social)

necesare atelierul; 


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Activitate: Identifică-ți abilitățile de bază utilizându-le pe cele din tabelul de mai jos: Categorii

Abilităţi

Exemple

Am

Abilitatea

această

trebuie

abilitate

îmbunătăţi tă

· să identific detaliile A. Abilităţi

1. Abilităţi

relevante dintr-un text scris

de citire

· să înţeleg semnificaţia

de bază

unor termeni tehnici · să utilizez computerul pentru a găsi informaţii 2. Abilităţi

 să transmit gânduri, idei

de scriere

informaţii, mesaje în scris  să creez documente (scrisori, grafice, rapoarte)

3. Abilităţi

 să utilizez cifre, procente

de operare

pentru a rezolva sarcini

cu numere

practice  să utilizez tabele, grafice, diagrame cu informaţii numerice

4. Abilităţi

 să-mi organizez ideile şi

de vorbire

să transmit un mesaj oral adecvat  să vorbesc clar şi să pun întrebări inteligibile atunci când este cazul

63


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Categorii

Abilităţi

Exemple

Am

Abilitatea

această

trebuie

abilitate

îmbunătăţi tă

 să ascult cu atenţie ce Abilităţi de ascultare

spune o persoană, cu atenţie asupra limbajului nonverbal  să răspund într-un mod care arată că înţeleg ceea ce se spune

B.

6. Abilităţi

 să combin ideile şi

Abilităţi

de Gândire

informaţiile într-un mod

de gândire

creativă

original

creativă

 să fac conexiuni între idei care nu par a avea ceva în comun

7. Abilităţi

 să identific problemele

de

 să descopăr şi să

rezolvare a

implementez soluţii

problemelor

 să urmăresc punerea în practică a soluţiilor şi să le revizuiesc dacă este necesar

8. Abilităţi

 să-mi organizez ideile şi

de luare a

să transmit un mesaj oral

deciziilor

adecvat  să vorbesc clar şi să pun întrebări inteligibile atunci când este cazul

64


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Categorii

Abilităţi

Exemple

9. Abilităţi de

 să văd un obiect în

vizualizare şi

spaţiu când urmăresc o

C. Abilităţi

anticipare 10. Abilităţi

schemă  să arăt înţelegere şi

de

sociale

respect pentru

relaţionare

sentimentele celorlalţi  să fiu asertiv 11. Abilităţi

 să prezint în mod clar

de negociere

argumente  să ascult şi să propun posibile opţiuni de

12.Abilităţi de

rezolvarea conflictului  să conving indivizi sau

leadership

grupuri  să determin încrederea altora datorită

13.Abilităţi de

competenţei şi onestităţii  să colaborez cu alţii

muncă în

 să rezolv situaţiile în

echipă 14.Abilităţi de

beneficiul echipei  să muncesc bine

relaţionare în

împreună cu indivizi care

condiţiile

au diferite origini etnice,

diversităţii

poziţii sociale sau

D. Abilităţi

culturale 15. Stima de

formări educaţionale  să înţeleg modalitatea

personale

sine

în care valorile şi credinţele personale

16.Manage-

afectează felul de a fi Să-mi definesc şi să

ment

stabilesc scopuri realiste

personal

65

Am

Abilitatea

această

trebuie

abilitate

îmbunătăţită


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Serviciile de consiliere a carierei celor ce muncesc în industria lemnului: Consilierea carierei fiind o activitate ce necesită o pregătire specială, şeful direct nu este întotdeauna persoana cea mai potrivită pentru a realiza activitatea respectivă. De aceea, multe organizaţii apelează la un personal specializat a cărui sarcină este de a asigura consultanță în domeniul respectiv sau de a sprijini prin consiliere planificarea şi dezvoltarea carierei. 

Se cer anumite Documente: elaborarea, analiza si optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenţie, video CV etc)

Se organizează Interviuri după elementele: experiență, comportamente, competențe, etc)

Strategie: elaborarea strategiei de creștere a vizibilității în piață

Testare: testarea personalității și a aptitudinilor

Evaluare: evaluarea competențelor

Evoluție: crearea planului de carieră

Promovarea: promovarea candidaturii către angajatori

Plasarea: plasarea la angajatori

Şi oferta serviciilor private este în creştere în România, dat fiind interesul larg al publicului pentru consilierea carierei şi nevoile tot mai mari de adaptare la adaptării eficiente la cerinţele unei societăţi moderne. ŞOMERII ŞI ADULŢII se pot adresa: 

Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM).

Aceasta are rolul de a contribui la diminuarea ratei şomajului şi desfăşoară diverse tipuri de activităţi: facilitează accesul la locurile de muncă prin informare, consiliere şi orientare profesională a şomerilor, consultanţă şi de orientare profesională, acţiuni de formare, adaptare si reconversie profesională. Serviciile sunt

66

gratuite.


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Consilierea carierei este un instrument util pentru înţelegerea şi negocierea factorilor care influenţează angajabilitatea. În acest sens, este necesară explorarea intereselor, strângerea de informaţii şi evaluarea opţiunilor viabile pentru angajare. Este important să înţelegem că a localiza informaţia şi a găsi oportunităţile de carieră în interiorul comunităţii din care facem parte este o activitate care conduce la obţinerea unui job care să ne aducă venituri mai mari. Dezvoltarea unor abilităţi precum căutarea unui loc de muncă, participarea la interviu, comunicare eficientă, managementul timpului, munca în echipă sunt foarte preţioase.

Consilierea carierei este un instrument util pentru înţelegerea şi negocierea factorilor care influenţează angajabilitatea. În acest sens, este necesară explorarea intereselor, strângerea de informaţii şi evaluarea opţiunilor viabile pentru angajare. Este important să înţelegem că a localiza informaţia şi a găsi oportunităţile de carieră în interiorul comunităţii din care facem parte este o activitate care conduce la obţinerea unui job care să ne aducă venituri mai mari. Dezvoltarea unor abilităţi precum căutarea unui loc de muncă, participarea la interviu, comunicare eficientă, managementul timpului, munca în echipă sunt foarte preţioase.

Activitate: Vizitaţi paginile de Internet cu servicii de consilierea carierei. Prezentaţi avantajele şi dezavantajele existenţei unor astfel de reţele la nivel naţional. .................................................................................................................. ........................................................................................................

67


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Re-orientarea profesională nu este un eşec al consilierii, ci consecinţa inevitabilă a evoluţiei sociale, a dinamicii profesiilor și muncii, dezvoltării tehnologice, mobilităţii profesionale în plan teritorial (inclusiv transnaţional), schimbării sistemului de valori, interese si motivaţii ale individului ca urmare a dezvoltării personale. (Jigău, M., Consilierea carierei) Ştiaţi că: Femeile care muncesc pe un salariu mic trebuie să facă faţă în mai mare măsură şi influenţelor rasiale, sexuale şi discriminărilor care afectează angajabilitatea şi veniturile?

În societatea contemporană, o mai mare dificultate întâmpină femeile

în ceea ce

priveşte alegerea, decizia şi dezvoltarea propriei cariere. Nevoia de a echilibra viaţa de familie şi viaţa profesională

poate naşte indecizie cu privire la alegerea unei meserii

adecvate din punctul de vedere al raportului timp alocat – satisfacţie - venituri. Cercetările au demonstrat că femeile iau în calcul şi căsătoria şi perioada de maternitate când fac alegerea pentru un job, astfel că sunt alese meserii care sunt mai prost plătite, cu un prestigiu mai mic şi chiar cu satisfacţii mai mici, dar care permit femeii flexibilitate în performarea rolurilor profesionale, dar şi familiale. Sunt preferate meseriile aşa zis tradiţional feminine tocmai pentru că permit performarea flexibilă a multiplelor roluri. Nu încape îndoială că între bărbaţi şi femei există diferenţe, cele biologice fiind cele mai evidente. Există însă şi diferenţe de gen construite şi interpretate social. Încă de la naştere suntem învăţaţi cum trebuie sau cum nu trebuie să ne comportăm ca fete sau ca băieţi. Familia, şcoala, biserica, mass-media ne pregătesc să devenim „femei / bărbaţi”.

Construcţii culturale referitoare la valorile, atitudinile şi comportamentele aşteptate social de la femei şi bărbaţi reprezintă „stereotipurile de gen”.

68


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Activitate: Analizaţi anunţurile de angajare din ziare. Extrageţi exemple care să ilustreze stereotipuri de gen în alegerea carierei. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Ce stereotipuri de gen în alegerea carierei aduc în prim-plan șefii? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Construirea carierei personale seamănă foarte mult cu construcţia unei case: pentru ca rezultatul final să fie unul solid, trebuie să depunem efort şi să nu ne mulţumim cu punerea unei singure cărămizi. De aceea este bine să apelaţi la profesionişti atunci când aveţi o dificultate sau când sunteţi pur şi simplu curioşi asupra ce ar mai trebui să faceţi ca să vă asiguraţi încă de pe acum că veţi avea o carieră de succes, aşa cum vă doriţi. Întrebări recapitulative:

Ce este cariera şi care sunt principalii factori de care depinde succesul în plan profesional? ...........................................................................................................................

Există diferenţe cu privire la accesul pe piaţa muncii al femeilor şi bărbaţilor? ........................................................................................................................

Există o „reţetă” a unei afaceri de succes? ...........................................................................................................................

Cine sunt „angajatorii” şi care sunt condiţiile necesare angajării? ...........................................................................................................................

Care sunt punctele mele tari şi punctele mele slabe pe care mă pot baza când mă angajez? ...............................................................................................................

69


GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Bibliografie Jigau, M. Consilierea carierei. Bucuresti, Editura Sigma, 2001 Jigau, M. Consilierea carierei. Un model deschis si flexibil, Euroguidance,2005 Sampson, J, P. Quality and Ethics in Internet-Based Guidance. In: International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2002, p. 157-171. Savard, R; Gingras, M; Turcotte, M. Delivery of Career Development Information in the Context of Information Computer Technology. In: International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2002, p. 173-191. Salade, D. – Ce profesiune să-mi aleg, Idei noi în orientarea şcolară şi profesională, 1978 Watts, A. G. The Role of Information and Communication Technologies in Integrated Career Information and Guidance System: a Policy Perspective. In: International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2002, p. 137-155. Ghid metodologic, Orientarea Carierei, proiectul GIANT, ISE, 2010 Watts, A. G.; Law, B.; Killeen, J.; Kidd, Jennifer, M.; Hawthorn, Ruth. Rethinking Careers Bócsa, Eva; Munteanu, Rareş: Consiliere şi orientare în carieră Education and Guidance. Theory, Policy and Practice. London, Routledge Editor, 2000. http://apa.org/ethics http://ericcass.uncg.edu http://ncda.org http://www.aac.com/docs/aboutus.html http://www.acsci.org/standards2.htm http://www.career.fsu.edu http://www.career-dev-guidlines.org http://www.counseling.org/ethicsproc.htm http://www.iaevg.org http://www.icg-uk.org http://www.nbcc.org/depts/ethicsmain.htm http://www.orientation.qc.ca www.businessballs.com www.citate-celebre.com

70


ANEXE:

Chestionarul de interese (adaptare după Holland)

Chestionarul de interese cuprinde 24 întrebări pentru a identifica profilul de personalitate după cele 6 tipuri propuse de Holland:

Răspunsurile din coloana 1 – tipul Realist

Răspunsurile din coloana 2 – tipul Conventional

Răspunsurile din coloana 3 – tipul Social

Răspunsurile din coloana 4 – tipul Investigativ

Răspunsurile din coloana 5 – tipul Intreprinzator

Răspunsurile din coloana 6 – tipul Artistic

Vă rugăm să completați în partea de sus a foii de răspuns datele cerute: Nume, prenume și profesia

Cifra 2 daca îi place respectiva activitate Cifra 1 daca îi este indiferenta Cifra 0 daca îi displace activitatea

După completarea Grilei de răspuns aplicanţii vor face suma pe fiecare din cele 6 coloane (vor aduna cifrele pe care le-au scris pe fiecare coloană) și vor trece suma pe ultimul rând, la TOTAL. Cu Grila personală de răspuns se poate desfăşura şedinţa de consiliere şi orientare profesională ulterior cu Consilierul de Carieră. Atunci se va realiza interpretarea și se vor primi informații suplimentare privind orientarea în carieră.


NUMELE: .........................

PROFESIA .......................... Chestionarul de interese

Coloana

Tip de personalitate

Caracteristici

1

Realist

� îți plac activităţile în aer liber � îți place să construiești � îți place să muncești folosind mâinile � îți place să repari lucrurile din jurul tău

2

Convenţional

� îți displac muncile fizice � ai respect faţă de autorităţi, de șefi � îți plac activitățile de birou � ai autocontrol puternic, nu cauți roluri de lider

3

Social

� ai abilităţi de a te implica în activităţi de ajutorare a altora � ești sociabil, comunici bine cu oamenii � ești popular, îți place să fii lider � ești responsabil

4

Investigativ

� îți place să rezolvi probleme de orice fel � îți plac activităţile intelectuale, ai înclinaţii spre ştiinţă � ești original, creativ, independent � nu îți plac regulile, nu ești interesat de munca în colaborare

5

Întreprinzător

� îți place să domini, ai dorinţa de putere şi statut social � te pricepi să vorbești � ai energie, ești entuziast � ești convingător

6

Artistic

� ești sensibil, preferi să lucrezi singur � ești neconvenţional � ai nevoie de exprimare şi comunicare individuală � ești original

Nr. Răspunsuri


Resursele personale Acest test vă ajută să vă cunoaşteţi resursele personale. Dați un punctaj afirmațiilor care vă descriu cel mai bine, ținând cont de următoarea grilă: 1= deloc adevărat; 2=puţin; 3= destul de mult; 4=foarte mult calculați la final punctajul obținut:

ÎN CE MĂSURĂ EŞTI:

1

2

3

4

1. Sunt pasionat(ă) de ceea ce fac

2. Sunt ordonat(ă)

3. Rezolv problemele în mod creativ

4. Pot să îmi menţin starea de concentrare şi atenţie

5. Sunt perseverent(ă)

6. Încrezător/ încrezătoare în luarea deciziilor

7. Sunt responsabil(ă)

8. Lucrez în echipă

9. Lucrez sub stres

10. Îmi controlez emoțiile

TOTAL PUNCTE:

________________________________

Interpretarea rezultatelor: 

între 10 - 25 puncte: sunteți o persoană nemulțumită de ea însăși, în activitatea socială eviți manifestările personale; sunteți timid(ă) în prezentare a propriilor idei, realizări, dorinţe. Străduiți-vă să vă dobândiți încrederea în propriile forțe. Priviți cu atenție în jurul dumneavoastră și alegeți persoanele care să vă ajute să creșteți stima de sine și să înlăturați timiditatea.

între 26 - 34 puncte: sunteți o persoană cu imagine de sine destul de bună, responsabilă și dornică să evolueze în plan personal, fără ca asta să ducă la mulțumirea de sine excesivă. Ești dornic să îți pui în valoare calitățile și adesea iei în considerare sfatul apropiaților. Luptă cu modestia și promovează-te chiar tu!

între 35 - 40 puncte: sunteți o persoană excesiv de mulțumită de dumneavoastră, dovedind o viziune foarte bună despre propriile resurse; să vă dezvoltați un spirit autocritic și o capacitate de autoevaluare realistă luând în considerare și sfatul prietenilor.


Interesele mele Urmează o listă cu domenii educaţionale şi profesionale; evaluează domeniile de care eşti interesat(ă): 1 = deloc; 2 = puţin; 3 = destul de mult; 4 = foarte mult Deloc ………....... ..

Foarte mult

1

2

3

4

(lucrul în aer liber, protecţia mediului…)

2. DOMENIUL TEHNIC (lucrul cu maşini şi instrumente)

1. MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

3. CONTABILITATE/ MUNCA LA BIROU (activităţi administrative, activităţi contabile, management …) � � 4. DOMENIUL ŞTIINŢIFIC (desfăşurarea unoractivităţi de cercetare…) � � 5. LOCURI DE MUNCĂ CARE SE BAZEAZĂ PE COMUNICARE - PERSUASIUNE (vânzarea de produse …) � �

6. DOMENIUL ARTISTIC (activităţi în domeniul artistic)

7. DOMENIUL TURISMULUI (activităţi în domeniul turismului)

8. DIVERTISMENT (activităţi în domeniul divertismentului…)

9. DOMENIUL SOCIAL/ MEDICAL/ EDUCAŢIE (lucrul în contact direct cu persoane care au nevoie de ajutor, formare …) �

10. DOMENIUL SPORTIV (activitate fizică …)

11. DOMENIUL JURIDIC (activităţi ce vizează asigurarea drepturilor persoanelor…) �

12. DOMENIUL MILITAR ŞI AL APĂRĂRII CIVILE (activităţi în domeniul apărării şi protecţiei naţionale …)

Alege din listă două domenii de activitate care sunt mai puţin interesante pentru tine şi explică motivul unei astfel de evaluări.

........................................................................................................................ ........................................................................................................................


Enumeră avantajele şi dezavantajele alegerii unui domeniu profesional de care eşti interesat(ă).

Avantaje

Dezavantaje


PROIECT PERSONAL ŞI PROFESIONAL Punctele mele forte sunt: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Competenţele pe care trebuie să le dezvolt sunt... _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Obiectivele mele profesionale sunt... _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Abilităţile care mă ajută în carieră sunt… _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

În profesia mea îmi place/ îmi displace... _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Locul de muncă ideal este... _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

De ce am nevoie pentru a-mi îndeplini proiectul de carieră... ________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________


Titlul programului: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Titlul proiectului: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN CALIFICAREA ȘI RECALIFICAREA PERSOANELOR ANGAJATE DIN INDUSTRIA LEMNULUI Editorul materialului: ASOCIAȚIA „CENTRUL ROMÂN DE INIȚIATIVE” Data publicării: IANUARIE 2011 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement