Page 9

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

In concepția lui David A. Kolb, învățarea eficientă presupune parcurgerea fazelor de la experiențierea activă, reflectare și conceptualizare abstractă a cunoștințelor, până la aplicarea practică a acestora. Modelul învățării experiențiale a lui Kolb are în vedere stilurile: 

DIVERGENT – învățarea se bazează pe experiența concretă cu situația generatoare de cunoștințe și reflectarea ulterioară asupra acesteia;

ASIMILATOR – valorifică reflecțile personale asupra situațiilor, ajungând la concepte și teorii cu

grad înalt de abstractizare și generalizare;

CONVERGENT – orientat spre aplicarea creativă a ideilor și datelor prelucrate sistematic;

ACOMODATIV –testarea în situații reale a cunoștințelor, presupune învățarea pragmatică;

(www.businessballs.com)

Experientiere (traire)

Stil acomodativ

Experimentare activa (aplicare la situatii noi)

Stil convergent

Stil divergent

Stil asimilator

Conceptualizare (abstractizare)

8

Observare pasivă (reflectare)

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement