Page 67

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Serviciile de consiliere a carierei celor ce muncesc în industria lemnului: Consilierea carierei fiind o activitate ce necesită o pregătire specială, şeful direct nu este întotdeauna persoana cea mai potrivită pentru a realiza activitatea respectivă. De aceea, multe organizaţii apelează la un personal specializat a cărui sarcină este de a asigura consultanță în domeniul respectiv sau de a sprijini prin consiliere planificarea şi dezvoltarea carierei. 

Se cer anumite Documente: elaborarea, analiza si optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenţie, video CV etc)

Se organizează Interviuri după elementele: experiență, comportamente, competențe, etc)

Strategie: elaborarea strategiei de creștere a vizibilității în piață

Testare: testarea personalității și a aptitudinilor

Evaluare: evaluarea competențelor

Evoluție: crearea planului de carieră

Promovarea: promovarea candidaturii către angajatori

Plasarea: plasarea la angajatori

Şi oferta serviciilor private este în creştere în România, dat fiind interesul larg al publicului pentru consilierea carierei şi nevoile tot mai mari de adaptare la adaptării eficiente la cerinţele unei societăţi moderne. ŞOMERII ŞI ADULŢII se pot adresa: 

Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM).

Aceasta are rolul de a contribui la diminuarea ratei şomajului şi desfăşoară diverse tipuri de activităţi: facilitează accesul la locurile de muncă prin informare, consiliere şi orientare profesională a şomerilor, consultanţă şi de orientare profesională, acţiuni de formare, adaptare si reconversie profesională. Serviciile sunt

66

gratuite.

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement