Page 63

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

Confecţionează

şi

Dexteritate manuală

comercializează plăpumi sau Acuitate vizuală apațială

pilote 

Măsoară

şi

taie

materialul

necesar

realizării

plapumei

respectând 6.

SALTELAR/

PLĂPUMIER

dimensiunile

şi

Surfilează

marginile

fiecărei

orientată

spre

acţiune, conştiincioasă şi

modelul ales de client; 

Persoană

serioasă,

riguroasă

în

realizarea sarcinilor.

piese de ansamblat; 

Fixează

punctele

de

reper Studii de bază (SAM,liceu)

pentru croirea materialului; 

 

Co as e

mat e ri al u l

ast f el

pregătit folosind instrumentele

Deprinderi

folosite

în

din dotare;

învăţare

Pregăteşte şi aplică umplutura

• Deprinderi sociale

(lână, câlţi, fibre)

• Deprinderi de gestionarea

Modelează umplutura conform

resurselor

modelului stabilit; 

Coase

nasturii,

nasturi,

găuri

butoniere

de sau

Independenţa în muncă

fermoare 

Realizează

elemende

de

Creativitate

design 

Ambalează produsul finit

Efectuează lucrări de reparaţii sau

modificări

la

Servicii în folosul celorlalţi

plapume,

pilote 

Aprovizionează cu materiale Consiliază clienţii în alegerea materialului textil, modelului

Oferă

un

calcul

estimativ

clientului raportat la produsul finit comandat de acesta;

62

R

C

S

(realist,

convenţional,social)

necesare atelierul; 

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement