Page 61

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

- execută lucrări manuale sau

- cunoștințe profesionale

cu ajutorul unor scule, utilaje și

care se dobândesc în Școli

dispozitive parțial mecanizate

profesionale,

licee

industriale sau cursuri de - produce, decorează şi repară

calificare

mobilă

Creativitate în muncă

lemn:

şi

alte

îmbină,

încleiază, 4.

Tâmplar

manual

ajustor

montator, CO R

cod

produse

finisează;

din

presează,

ajustează

produce

şi

şi

repară

Folosirea

unor

abilităţi

individuale

obiecte din lemn de diverse

- spiritul de analiză şi

dimensiuni.

discernământul

7 42 2 10,

nivel 2 calificare;

Responsabilitate

aprecierea

corectă

la a

Interpretează desenul tehnic şi

calităţii

măsoară şi trasează.

efectuate;

-execută subansamble,

- corectitudinea cu care

-finisează piesele lucrate,

re spe ctă

- montează subansamble,

tehnologice;

-

-

o rgan i z eaz ă

si gu ran ţa

executarea

- planifică activităţile de lucru

calitate;

-

-

calitatea

lucrărilor

executate.

p re ved e r il e

responsabilitate

propriul loc de muncă, verifică

activităţilor

lucrărilor

capacitatea

de

la de a

identifica şi remedia cu operativitate defectele;

-

capacitatea

de

a

utiliza

-

c o r e cti tu di n ea

şi

aparatele şi instrumentele de

acurateţea la efectuarea

măsură şi control;

lucrărilor de control.

60

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement