Page 59

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

-

conduc,

supraveghează diferite 3. Operator la colectatul si manipulatul lemnului -

întrețin tractoare

tipuri

agri col e

ABILITĂŢI

de

si

și

-

și

precizie,

mașini

îndemânare, rigurozitate,

perseverenţă

forestiere,

destinate executării de lucrări agricole sau forestiere

Responsabilitate Autonomie

Cod COR: 833106 Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

- transportă, manipulează şi

- capacitate de lucru

depozitează materialele

în condiţii de stres

Asigură funcțonarea corectă a

- atenţie la detalii

utilajelor din dotare Conştiinciozitate, corectitudine, seriozitate.

-

asigurarea

corecte

a

funcționării instalațiilor

corespunzatoare desfășurate

58

activității

-

responsabilitate,

echilibru şi stăpânire de sine

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement