Page 58

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

2.

Operator

recoltarea

la si

t o a l e t a r e a arborilor, cod COR 814136, calificare

nivel

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

ex ecu ta r ea l u cră ri l or specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente

- competenţe tehnice şi organizatorice

Formarea estetică a coroanelor arborilor, utilizează ferăstraiele mecanice şi electrice, moto-unelte

atenţie la detalii, corectitudinea la aplicarea a procedurilor de lucru, rezistență fizică, îndemânare, precizie, forță

- Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă

Responsabilitate

Aplică comunicarea interactivă la locul de muncă

Lucrează în echipă

2

-

Intreţine

uneltele

şi

echipamentele de lucru

profesionalism operativitate

și

- e responsabil de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte

- atribuţii de coordonare

cunoştinţe solide de comunicare în limba maternă şi tehnice de specialitate şi de operare cu echipamente specifice

Operativitate ș corectitudine, precizie, îndemânare

absolvent a cel putin 7, 8 sau 10 clase şi minimum 1 an experienţă relevantă în domeniu

- capacitate de lucru în

57

şi control

condiţii sănătos

de stres, clinic

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement