Page 57

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

MESERIA

ACTIVITĂŢI

ABILITĂŢI

- utilizează maşini unelte cu

- îndemânare, precizie,

comandă numerică

r i g u r o z i t a t e , perseverenţă

1.

Operator

la

mașini unelte cu

- are cunoştinţe tehnice

- atenţie la detalii

-

-

deţine

abilităţi

transportă,

fizice,

manipulează

şi

rezistență

fizică,

sănătate

depozitează materialele

c o m a n d a numerică,

cod

COR 821112, nivel 2 calificare

- coopereze, atât timp cât

- lucrul în echipă

este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate

-

urmăreşte

aplicarea

permanent

parametrilor

calitate

impuşi

de prin

-

responsabilitate,

echilibru şi stăpânire de sine

procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice -

interpretează

dimensiunile

şi

citeşte

-

corectitudine,

cotate

într-un

orientare spațială

desen -

pregăteşte

utilajele,

instalaţiile şi echipamentele la

sfârşitul

schimbului

- capacitate de lucru în condiţii de stres

de

lucru - identifică şi participă la

-

diverse forme de pregătire

perfecţionarea pregătirii

profesională

profesionale

56

preocupare

pentru

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement